Handleiding. Uitwisseling met BRON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Uitwisseling met BRON"

Transcriptie

1 Handleiding Uitwisseling met BRON

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Vooraf Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht aanvragen Proces uitwisseling met BRON Stap 1: Leerlingenadministratie bijwerken Stap 2: Verstuur leerling BRON berichten Stap 3: Verstuur terugkoppelverzoek Stap 4: Verwerk terugkoppelingen Registratieoverzicht aanvragen en ophalen Registratieoverzicht aanvragen bij BRON...15 Registratieoverzicht voor specifieke leerling(en)...15 Registratieoverzicht ophalen Registratieoverzicht analyseren Voer analyse uit...17 Leerlingen met status Volgt onderwijs die niet in het registratieoverzicht staan 18 Leerlingen met status Uitgeschreven die wel in het registratieoverzicht staan 18 Leerlingen met status Toekomstig die wel in het registratieoverzicht staan..18 Leerlingen met status Aangemeld die wel in het registratieoverzicht staan...18 Leerlingen met een registratie in het registratieoverzicht en niet een registratie in ParnasSys...19 Leerlingen met type inschrijving op Onbekostigd die wel in het registratieoverzicht staan...20 Leerlingen met ambulante begeleiding die als regulier in het registratieoverzicht staan...20 Leerlingen met reguliere inschrijving die als ambulant begeleide leerlingen in het registratieoverzicht staan...20 Leerlingen met een dubbele registratie in het registratieoverzicht...20 Leerling met type inschrijving Onbekostigd en/of indicatie bekostiging = nee 21 Leerlingen met een dubbele inschrijving in ParnasSys...21 Overzicht aantallen...21 Controleer leerling(en)...21 Registratieoverzicht downloaden...22 Registratieoverzicht verwerkt?...22 Uitwisseling met BRON Versie Pagina 2 van 35

3 11. Leerlingen in speciaal onderwijs of met ambulante begeleiding, situatie voor Ambulant begeleide leerlingen...23 Registratie bij de WPO-school (basis- en speciaal basisonderwijs)...23 Registratie bij de WEC-school (speciaal onderwijs)...23 Reguliere leerlingen op een WEC-school...23 Overgang van SO naar VSO...24 TAB-leerlingen Passend onderwijs Regulier en speciaal basisonderwijs...25 Ambulant begeleide leerlingen voor Ambulant begeleide leerlingen per Leerlingen die zijn uitgeschreven per Speciaal onderwijs...25 Nieuwe leerling met een nog lopende indicatie...25 Nieuwe leerling zonder indicatie...26 Ambulant begeleide leerlingen...26 Leerlingen met een lopende indicatie die bij hetzelfde brinnummer overgaan van so naar vso...26 Onbekostigde leerlingen die reguliere leerling worden...27 Uitstroomprofiel Dubbele inschrijvingen Spontane mutatie Identificatieverzoek Veelgestelde vragen Uitwisseling met BRON Versie Pagina 3 van 35

4 2. Vooraf Als school dient u de administratie van uw leerlingen met BRON uit te wisselen. Op basis van de gegevens die bij BRON zijn geregistreerd wordt onder andere de bekostiging vastgesteld die u ontvangt. Het is dus van belang te zorgen voor een goede uitwisseling. Als de leerlingen eenmaal bij BRON geregistreerd zijn, hoeft u daarna alleen nog maar mutaties aan BRON door te geven. Tijdens de uitwisseling controleert BRON de gegevens die u aanlevert en koppelt de voortgang aan u terug. U wisselt gegevens uit met BRON om er voor te zorgen dat de gegevens van uw leerlingen op de juiste wijze geregistreerd worden. De organisatie BRON interpreteert de leerlinggegevens, zoals u deze heeft aangeleverd aan BRON, in relatie tot de bekostiging. De resultaten van deze interpretatie vindt u op de Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB). Met behulp van de Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB) krijgt u inzicht in de registratie van leerlingen die wordt gebruikt om de bekostiging van uw school vast te stellen. De GTB is ingericht om u informatie te verschaffen per vestiging en teldatum. Meer informatie over het uitwisselen van leerlinggegevens vindt u in het handboek BRON PO onder ondersteuning en downloads. Bron: Meer documentatie is beschikbaar op Uitwisseling met BRON Versie Pagina 4 van 35

5 3. Installatie De functionaliteit om uit te wisselen met BRON is beschikbaar voor de rol Administratie en Applicatiebeheerder in ParnasSys. Diegene die de uitwisseling op uw school zal uitvoeren, dient dus een van deze rollen in ParnasSys te hebben. BRON adviseert scholen om na te gaan of met de meest recente versie van het leerling administratie systeem wordt gewerkt voordat de uitwisseling met BRON wordt gestart. Omdat ParnasSys een applicatie is die u via internet benadert, werkt u altijd met de meest recente versie van ParnasSys. Het is daarom niet noodzakelijk updates voor ParnasSys te installeren. Om dezelfde reden is het ook niet noodzakelijk om instellingen van bepaalde poorten op uw computer aan te passen. Installeren certificaat Om gegevens veilig uit te wisselen met BRON is een beveiligingscertificaat nodig. Voor het downloaden en installeren daarvan krijgt u een brief met een wachtwoord van BRON. Het installeren van het certificaat is een eenmalige handeling en doet u via Beheer > Certificaten. Hier klikt u op de regel met BRON certificaat. De te nemen stappen staan op deze locatie / pagina beschreven. Het gaat hier om een éénmalige installatie van het certificaat dat u van BRON heeft gekregen. U hoeft het certificaat dus niet lokaal op uw pc of netwerk te installeren. Nadat het installeren van het certificaat is voltooid, wordt onder de hoofdtab School een tab BRON toegevoegd en kan elke medewerker met de juiste rollen de uitwisseling doen. Wanneer het certificaat van BRON vervangen dient te worden, moet de installatie van het nieuwe certificaat wel opnieuw op deze locatie uitgevoerd worden. Hierbij kunt u het nieuwe certificaat over het bestaande certificaat installeren. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 5 van 35

6 Bestaan er binnen uw school meerdere vestigingen met een eigen ParnasSys-omgeving? Dan is het noodzakelijk om per vestiging een apart aanleverpuntnummer bij BRON aan te vragen. Hier wordt een bijbehorend certificaat afgegeven door BRON, dat u volgens bovenstaande instructies in ParnasSys installeert. Indien u het geïnstalleerde certificaat uit ParnasSys wilt verwijderen, klikt u onderin uw scherm op de knop verwijderen. Testen certificaat Om te controleren of het geïnstalleerde certificaat werkt, dient u een terugkoppelverzoek te sturen naar BRON. Het terugkoppelverzoek is normaal gesproken een verzoek tot het ophalen van berichten die klaar staan bij BRON om verstuurd te worden naar ParnasSys. Dit zijn de zogenaamde terugkoppelingen. U kunt echter door het versturen van een terugkoppelverzoek ook controleren of het uitwisselen met BRON lukt en dus of het geïnstalleerde certificaat werkt. Test het certificaat via School > BRON > Verstuur speciale BRON berichten. Klik hier op de regel Verstuur een terugkoppelverzoek. Vervolgens verstuurt u het terugkoppelverzoek door onderin uw scherm op verstuur verzoek terugkoppeling te klikken. Na het versturen van het terugkoppelverzoek krijgt u de bevestiging dat de gegevens succesvol zijn verstuurd. Hiermee is de test geslaagd en afgerond. Er worden hierbij geen daadwerkelijke terugkoppelingen opgehaald. Indien u een foutmelding krijgt, dient u het certificaat opnieuw te installeren. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 6 van 35

7 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht aanvragen Voordat u vervolgens start met de reguliere uitwisseling, dient u eerst een registratieoverzicht aan te vragen bij BRON. Hiermee maakt u een vergelijking tussen de gegevens in ParnasSys en bij BRON. Op die manier komen eventuele verschillen, mogelijk nog op basis van uitwisseling met uw vorige pakket, aan het licht. Zo zorgt u er dus voor dat eventuele problemen (uit het verleden) worden verholpen voordat de normale uitwisseling begint. Middels een analyse van het registratieoverzicht kan in ParnasSys gezocht worden naar verschillen tussen ParnasSys en BRON. Voor een toelichting hierop verwijzen wij u naar het hoofdstuk Verzoek registratieoverzicht. Hierin staat een uitgebreide beschrijving van het aanvragen, ophalen en analyseren van het registratieoverzicht. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 7 van 35

8 4. Proces uitwisseling met BRON Nu de installatie van het certificaat en de eerste vergelijking is uitgevoerd, kunt u verder met het normale proces rond de BRON-uitwisseling. In de onderstaande afbeelding ziet u uit welke stappen het proces van uitwisseling met BRON bestaat. Stap 1: Leerlingenadministratie bijwerken Werk uw leerlingenadministratie bij in ParnasSys Stap 2: Verstuur leerling BRON berichten Verstuur de BRON berichten op de locatie: School > BRON > Verstuur leerling BRON berichten Stap 3: Verstuur terugkoppelverzoek Verstuur het terugkoppelverzoek op de locatie: School > BRON Verstuur speciale BRON berichten Verwerk de terugkoppelingen op de locatie: School > BRON > Verwerk BRON terugkoppelingen Stap 4: Verwerk terugkoppelingen In de volgende hoofdstukken worden de stappen toegelicht. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 8 van 35

9 5. Stap 1: Leerlingenadministratie bijwerken Na de installatie en eerste vergelijking kunt u uw leerlingenadministratie in ParnasSys bijwerken zoals u gewend bent. Zorg er ook voor dat u opleidingscategorie van de verzorger, land van herkomst, indicatiestellingen of gegevens over passend onderwijs (indien relevant) vastlegt in ParnasSys. De hoogte van de bekostiging is hier namelijk mede van afhankelijk. Indien u gegevens in een leerlingdossier heeft toegevoegd, gewijzigd of verwijderd die van belang zijn voor BRON, maakt ParnasSys automatisch een bericht aan. Meer informatie over de exacte gegevens die van belang zijn voor BRON vindt u op Uitwisseling met BRON Versie Pagina 9 van 35

10 6. Stap 2: Verstuur leerling BRON berichten Nadat u de leerlingenadministratie in ParnasSys heeft bijgewerkt kunt u daadwerkelijk starten met de uitwisseling met BRON. ParnasSys zet automatisch alle berichten klaar die naar BRON verstuurd moeten worden. U verstuurt de berichten via School > BRON > Verstuur leerling BRON berichten. Selecteer alle berichten door een vinkje te zetten voor het bovenste vakje in de grijze balk. Klik vervolgens onderin uw scherm op de knop verstuur geselecteerde leerlingen om de berichten naar BRON te versturen. Op deze wijze wisselt u de gegevens in ParnasSys uit met BRON. In ParnasSys wordt vervolgens getoond of de uitwisseling gelukt is. Indien er leerlingen niet verzonden konden worden, zal hierover een melding worden getoond. Nadat de oorzaak van het niet kunnen versturen van de leerling is verholpen, kan de leerling opnieuw geselecteerd worden om te verzenden. Wijzigingen bij een leerling dienen binnen twee weken aan BRON te worden doorgegeven. Inschrijfgegevens van een nieuwe leerling dienen binnen een week met BRON uitgewisseld te worden. Het is dus raadzaam om geregeld de berichten naar BRON te sturen. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 10 van 35

11 7. Stap 3: Verstuur terugkoppelverzoek In de voorgaande stap heeft u de leerlinggegevens naar BRON verstuurd. Het terugkoppelverzoek is een verzoek tot het ophalen van berichten die klaar staan vanuit BRON om verstuurd te worden naar ParnasSys, de zogenaamde terugkoppelingen. Een onderdeel van de synchronisatie (gelijkschakeling tussen ParnasSys en het systeem BRON) betreft ook het ophalen van een terugkoppeling. ParnasSys verzoekt daarbij om terugkoppeling van de door het systeem BRON afgehandelde berichten. Het systeem BRON geeft gelijktijdig antwoord in de vorm van de specifieke terugkoppeling (of meerdere als dat aan de orde is). Als het verzoek is goedgekeurd, worden alle terugkoppelingen die klaarstaan opgenomen in dit bericht. Hierbij worden ook alle aanwezige retourberichten geleverd aan uw school. Bron: > zoekterm terugkoppel verzoek Pas nadat een terugkoppeling is opgehaald, is bekend of de leerling daadwerkelijk bij BRON is ingeschreven of dat de leerling is afgekeurd. Het terugkoppelverzoek dient u telkens te versturen nadat u de leerling BRON berichten naar BRON heeft verstuurd. Na het uitvoeren van deze actie ontvangt u vanzelf de terugkoppelingen van BRON. Het is mogelijk dat BRON niet direct de terugkoppeling van de verstuurde berichten afgeeft. Er geldt een verwerkingstermijn van maximaal vijf werkdagen. Hierdoor kan het zijn dat de terugkoppeling pas later beschikbaar is. Wij adviseren u om na het versturen van BRON berichten geregeld een nieuw verzoek voor terugkoppeling naar BRON te sturen. Het terugkoppelverzoek verstuurt u via School > BRON > Verstuur speciale BRON berichten. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 11 van 35

12 Klik hier op de regel Verstuur een terugkoppelverzoek. Vervolgens verstuurt u het terugkoppelverzoek door onderin uw scherm op verstuur verzoek terugkoppeling te klikken. Het resultaat hiervan kunt u vinden bij de terugkoppelingen. Deze worden beschreven in de volgende stap. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 12 van 35

13 8. Stap 4: Verwerk terugkoppelingen Voor elk bericht dat u naar BRON stuurt, stuurt BRON een terugkoppeling terug. Niet alle terugkoppelingen hoeven door u verwerkt te worden. Wanneer BRON een bevestiging van een inschrijving terugkoppelt, wordt dat bericht automatisch als verwerkt opgeslagen. Het verwerken van de terugkoppelingen doet u via School > BRON > Verwerk BRON terugkoppelingen. De lijst met terugkoppelingen wordt standaard getoond met alleen de terugkoppelingen die nog niet zijn verwerkt. Zo kunt u direct zien welke terugkoppelingen nog verwerkt dienen te worden. Om één of meerdere specifieke terugkoppelingen te zoeken kunt u filteren op de velden Achternaam, Roepnaam, PGN, Berichttype, Signalen, Signaalcode en / of Verwerkt. Door op een terugkoppeling te klikken kunt u de inhoud van de terugkoppeling van BRON bekijken. Sommige terugkoppelingen bieden u de mogelijkheid om direct gegevens over te nemen vanuit de terugkoppeling naar het leerlingdossier in ParnasSys. Als de terugkoppeling een signaal bevat, wordt een beschrijving getoond van het signaal. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 13 van 35

14 Aanvullende beschrijvingen van de mogelijke berichttypes en de signaalcodes kunt u vinden in de kennisbank van BRON. Hier kunt u zoeken op de betreffende berichttypes en signaalcodes. Afhankelijk van het signaal en de bijbehorende omschrijving dient u in ParnasSys wijzigingen door te voeren. Vervolgens kunt u per terugkoppeling aangeven of deze verwerkt is. Dit is alleen mogelijk als alle signalen van een leerling verwerkt zijn. Uiteindelijk is het doel om alle terugkoppelingen te verwerken, oftewel: wijzigingen doorvoeren in de leerlingdossiers. Dit zal namelijk resulteren in nieuwe leerling BRON berichten. Deze berichten kunt u weer versturen en als u de voorgaande terugkoppelingen juist verwerkt heeft, zal BRON geen signalen meer terugkoppelen. Bij de signalen die BRON terugkoppelt, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten berichten. Bij een afkeuring is de inschrijving van een leerling geweigerd door BRON. De leerling is dan niet bekend bij BRON. Bij een attentiesignaal is de leerling wel bij BRON ingeschreven. Hierbij is echter geconstateerd dat bepaalde gegevens uit ParnasSys niet overeenkomen met de gegevens van BRON. Het is hierbij aan de school om te bepalen of deze gegevens in ParnasSys aangepast worden. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 14 van 35

15 9. Registratieoverzicht aanvragen en ophalen Het bericht Verzoek registratieoverzicht biedt de mogelijkheid om van alle leerlingen die bij BRON zijn ingeschreven, de gegevens van BRON op te vragen. Dit overzicht vraagt u op als u wilt weten welke gegevens van de leerlingen bekend zijn bij BRON. In ParnasSys kunt u deze informatie met uw eigen administratie vergelijken. Het registratieoverzicht kan voor uw school van belang zijn in (specifieke) situaties zoals het aanleveren van nieuwe inschrijvingen, het herstellen van uw eigen administratie of het toetsen van een bekostigingsbesluit van CFI. Registratieoverzicht aanvragen bij BRON Om van alle leerlingen een registratieverzoek op te vragen gaat u naar School > BRON > Verstuur speciale BRON berichten. Klik op de regel Verstuur een verzoek registratieoverzicht. Vul eerst de peildatum in. Deze staat standaard op de huidige datum maar kan desgewenst aangepast worden. Klik vervolgens onderin uw scherm op verstuur verzoek registratieoverzicht. Registratieoverzicht voor specifieke leerling(en) Om de gegevens van één, of een aantal, specifieke leerling(en) op te vragen in het registratieoverzicht, klikt u op selecteer leerlingen. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 15 van 35

16 In het volgende scherm wordt de leerlingenlijst uit ParnasSys getoond. Hier kunt u met behulp van de zoekvensters zoeken naar de leerling waarvoor u het registratieoverzicht wilt opvragen. Selecteer de leerling door het selectievak bij de leerling te markeren. Het selecteren van alle leerlingen op deze pagina is alleen in uitzonderlijke gevallen raadzaam en valt bij dagelijks gebruik af te raden. U krijgt dan namelijk voor elke leerling een los registratieoverzicht. Dit is niet geschikt om alle leerlingen in ParnasSys te vergelijken met BRON. Nadat de gewenste peildatum is ingevoerd en de gewenste leerlingen zijn aangevinkt, klikt u op verstuur verzoek registratieoverzicht om het registratieoverzicht bij BRON aan te vragen. Registratieoverzicht ophalen Het registratieoverzicht dient u, net als terugkoppelingen van een leerlingbericht, op te halen met een verzoek terugkoppeling. Zie hiervoor ook Stap 3: Verstuur terugkoppelverzoek. Nadat BRON het registratieoverzicht heeft klaargezet en u een verzoek terugkoppeling heeft gedaan, vindt u het registratieoverzicht bij Verwerk BRON terugkoppelingen. Om alleen de registratieoverzichten te zien selecteert u uit de keuzelijst bij Berichttype de optie registratieoverzichtinschrijving. Een registratieoverzicht met meerdere leerlingen heeft als kenmerk dat er geen roep- en achternaam wordt getoond, maar alleen berichttype Registratieoverzicht. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 16 van 35

17 10. Registratieoverzicht analyseren Het registratieoverzicht opent u door in de lijst met terugkoppelingen op de regel zelf te klikken. Nadat u op het registratieoverzicht heeft geklikt ziet u een pagina met vier opties. Door op de betreffende regel te klikken voert u de genoemde handeling uit. Voer analyse uit De eenvoudigste manier om te zoeken naar verschillen tussen uw leerlingenlijst in ParnasSys en het registratieoverzicht is de automatische analyse van ParnasSys. ParnasSys vergelijkt tien mogelijke oorzaken van verschillen en toont per categorie hoeveel leerlingen gevonden zijn. Door op de pijl voor een categorie te klikken ziet u de gegevens van de betreffende leerling. De categorieën worden onderstaand toegelicht. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 17 van 35

18 Leerlingen met status Volgt onderwijs die niet in het registratieoverzicht staan Een veel voorkomende oorzaak van verschillen tussen BRON en ParnasSys is een leerling die wel in ParnasSys staat, maar niet in het registratieoverzicht voorkomt. Deze leerling is dan niet bij BRON bekend. Mogelijk is de leerling eerder afgekeurd of juist nog niet eerder uitgewisseld. Het is dan zaak de leerling opnieuw met BRON uit te wisselen. Zie de veelgestelde vragen voor informatie over het handmatig klaarzetten van een leerling voor uitwisseling met BRON. Denkt u er hierbij aan dat leerlingen met inschrijvingstype Onbekostigd niet in het registratieoverzicht voor (mogen) komen en dus voor een verschil in het totaalaantal zullen zorgen. Leerlingen met status Uitgeschreven die wel in het registratieoverzicht staan Een ander veel voorkomende oorzaak is leerlingen met de status uitgeschreven in ParnasSys en ook een registratie in het registratieoverzicht. Dit veroorzaakt niet altijd een verschil tussen BRON en ParnasSys. Als de leerling nu onderwijs op uw school volgt, is er in principe niets aan de hand. Alleen wanneer hier leerlingen worden getoond die echt van school zijn dient u actie te ondernemen. BRON is dan blijkbaar niet op de hoogte van de uitschrijving van de leerling en telt de leerling dan nog mee. Ook in dit geval wisselt u de leerling opnieuw met BRON uit, zodat zij op de hoogte worden gebracht van de uitschrijving. Leerlingen met status Toekomstig die wel in het registratieoverzicht staan Hier worden leerlingen getoond die op de peildatum van het registratieoverzicht in ParnasSys de status Toekomstig hebben. Deze leerlingen volgen dan nog geen onderwijs en dienen dus ook niet in het registratieoverzicht voor te komen. Controleert u de inschrijfdatum van de leerling en wisselt u deze indien nodig nog een keer met BRON uit. Leerlingen met status Aangemeld die wel in het registratieoverzicht staan Hiervoor geldt hetzelfde principe als de vorige categorie. Ook dit betreft leerlingen die niet in het registratieoverzicht voor mogen komen, omdat ze op de peildatum van het overzicht geen onderwijs volgen. Ze hebben dan immers de status Aangemeld. Controleert u de inschrijfdatum van de leerling en wissel deze indien nodig opnieuw met BRON uit. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 18 van 35

19 Leerlingen met een registratie in het registratieoverzicht en niet een registratie in ParnasSys Leerlingen bij deze categorie komen niet in ParnasSys voor, maar staan wel geregistreerd bij BRON. Bij het uitklappen van deze categorie ziet u eerst alleen een PGN-nummer van de leerling. Deze kunt u ook uitklappen om meer informatie te zien. Wanneer de leerling onterecht bij BRON is geregistreerd, kunt u met de knop stuur verwijder inschrijving bericht een uitwisseling doen om de leerling bij BRON te verwijderen. Betreft het wel een leerling van uw school, dan dient u de leerling in ParnasSys in te voeren. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 19 van 35

20 Leerlingen met type inschrijving op Onbekostigd die wel in het registratieoverzicht staan Leerlingen die bij deze categorie worden vermeld staan in ParnasSys als onbekostigde leerlingen. De leerling is echter ook bij BRON geregistreerd op de peildatum van het overzicht. Een onbekostigde leerling dient niet bij BRON bekend te zijn. Als de leerling onterecht bij BRON bekend is, kunt u klikken op de knop stuur verwijder inschrijving bericht om voor de leerling een uitwisseling te doen waarmee de registratie bij BRON wordt verwijderd. Anderzijds kan het zijn dat het inschrijvingstype in ParnasSys aangepast dient te worden. Leerlingen met ambulante begeleiding die als regulier in het registratieoverzicht staan Deze categorie is alleen van toepassing op scholen in het speciaal onderwijs. Een leerling die door WEC-school ambulant werd begeleid, staat in het registratieoverzicht als regulieren leerling. Controleert u in dit geval of de inschrijving als AB-leerling in ParnasSys wel juist is. Wanneer dit het geval is, wisselt u dan de leerling nog een keer uit om de registratie bij BRON te corrigeren. Bij de veelgestelde vragen leest u meer informatie over het handmatig klaarzetten van een leerling voor de uitwisseling met BRON. Als de leerling niet juist in ParnasSys staat, corrigeert u de inschrijving in ParnasSys. Leerlingen met reguliere inschrijving die als ambulant begeleide leerlingen in het registratieoverzicht staan Ook deze categorie is alleen van toepassing op scholen in het speciaal onderwijs. Een reguliere leerling op een WEC-school is bij BRON geregistreerd als een leerling die door de school ambulant werd begeleid. Controleert u of de inschrijving als reguliere leerling klopt. Wanneer dit het geval is, wisselt u dan de leerling nog een keer uit om de registratie bij BRON te corrigeren. Bij de veelgestelde vragen leest u meer informatie over het handmatig klaarzetten van een leerling voor de uitwisseling met BRON. Als de leerling niet juist in ParnasSys staat, corrigeert u de inschrijving in ParnasSys. Leerlingen met een dubbele registratie in het registratieoverzicht Soms heeft een leerling een registratie bij BRON met een onderwijsnummer en een burgerservicenummer. Als deze nummers ook in ParnasSys bij de leerling staan, zal dat bij deze categorie worden gemeld. Een registratie op basis van een burgerservicenummer heeft de voorkeur. Dus in de meeste gevallen dient u een bericht naar BRON te sturen om de registratie van het onderwijsnummer te verwijderen. De ParnasSys Helpdesk kan u hier mee assisteren. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 20 van 35

21 Leerling met type inschrijving Onbekostigd en/of indicatie bekostiging = nee Deze controle betreft niet een verschil tussen ParnasSys en BRON. Het is een interne controle van de administratie in ParnasSys die bedoeld is om u te informeren over leerlingen waarbij: Het type inschrijving op Onbekostigd staat; Het veld Indicatie bekostiging bij een schooljaar uit de schoolloopbaan op Nee staat. Het veld Indicatie bekostiging vindt u via Onderwijs > Deze school op de leerlingkaart van de leerling. Door hier op de wijzigingsknop te klikken bij Schoolloopbaan ziet u een overzicht met alle schooljaren. Klikt u nu op de wijzigingsknop achter een schooljaar, dan kunt u onder andere het veld Indicatie bekostiging bewerken. Dit veld dient alleen in specifieke gevallen op Nee gezet te worden. Namelijk wanneer de leerling tussen het begin van het schooljaar en 1 oktober meer dan de helft van de tijd ongeoorloofd afwezig is. Wanneer bij dit veld Ja staat, krijgt u voor dat schooljaar geen bekostiging voor de leerling. Controleert u dit dus goed bij de leerlingen die in deze categorie worden genoemd. Leerlingen met een dubbele inschrijving in ParnasSys Een kind heeft waarschijnlijk meerdere dossiers in ParnasSys. Aangezien dit meestal onwenselijk is adviseren wij u er volgens de instructie op het supportportaal 1 dossier van te maken. Deze controle heeft niets met de status van het kind bij BRON te maken. Overzicht aantallen Onder de verschillende categorieën ziet u nog een overzicht met totaalaantallen van leerlingen per leeftijdscategorie, weging en NOAT/CUMI. Controleer leerling(en) Om zelf te zoeken naar specifieke leerlingen in het registratieoverzicht maakt u gebruik van de optie Controleer leerling(en). Nadat u op de optie heeft geklikt ziet u de leerlingenlijst van ParnasSys op de peildatum van het registratieoverzicht. Door gebruik te maken van de zoekopties boven de lijst, kunt u zoeken naar leerlingen op naam of op status. Als u op een leerling klikt, kunt u een inhoudelijke vergelijking maken tussen gegevens in ParnasSys en uit het registratieoverzicht. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 21 van 35

22 Registratieoverzicht downloaden Om de volledige lijst van gegevens in te zien die BRON in het registratieoverzicht heeft opgenomen klikt u op Registratieoverzicht downloaden. Net als met andere bestanden die u via internet downloadt, zal uw browser een venster laten zien waarmee u het bestand kunt openen. In dit geval is dat dus het registratieoverzicht. Nadat u heeft aangegeven het bestand te willen openen wordt de volledige inhoud van het registratieoverzicht op uw scherm getoond. Eventueel kunt u hierin zoeken naar leerlingen door gebruik te maken van de zoekfunctie van uw browser. Meestal kan dit via de toetsencombinatie Ctrl-F. Er wordt dan een tekstvak getoond waarin u uw zoekopdracht invult. Als de tekst gevonden wordt, zal uw browser naar de gevonden tekst springen. Registratieoverzicht verwerkt? Wanneer u klaar bent met het analyseren of inzien van het registratieoverzicht kunt u deze als verwerkt opslaan. Het registratieoverzicht zal niet meer in de standaardlijst met terugkoppelingen staan. Zo blijft deze lijst overzichtelijk. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 22 van 35

23 11. Leerlingen in speciaal onderwijs of met ambulante begeleiding, situatie voor De onderstaande informatie is alleen van toepassing op leerlingen met een inschrijfdatum voor Zij vallen niet onder de wet Passend Onderwijs. Ambulant begeleide leerlingen Een leerling die door een speciale school werd begeleid op een WPO school dient door beide scholen bij BRON geregistreerd te worden. Registratie bij de WPO-school (basis- en speciaal basisonderwijs) Als een leerling ambulante begeleiding kreeg, voert u in ParnasSys de onderstaande indicatie- en ambulante begeleidingsgegevens in. Indicatie Ga naar Leerling > selecteer leerling > Onderwijs > Speciaal onderwijs. Klik onderaan de knop indicatiestelling toevoegen. Vul daar de benodigde gegevens in. Voer in ieder geval de afgiftedatum in. Verder is het van belang de juiste REC-instelling te selecteren. Ambulante begeleiding Ga naar Leerling > selecteer leerling > Onderwijs > Speciaal onderwijs. Klik onderaan de knop ambulante begeleiding toevoegen. Vul daar de benodigde gegevens in. Een begindatum is verplicht. Verder dient u hier een WEC-instelling te selecteren. Zoek op het Brinnummer wat op de beschikking staat vermeld. Een uitzondering hierbij zijn leerlingen met een visuele handicap. Hierbij wordt geen CvInummer afgegeven. U voert bij de indicatie alleen de afgiftedatum en het soort onderwijs in. Registratie bij de WEC-school (speciaal onderwijs) De speciale school voert de leerling die zij begeleid hebben ook in ParnasSys in. Hierbij gebruikt u het inschrijftype Ambulant begeleid. Nadat de leerling is ingevoerd dient u ook de gegevens van de indicatie in te voeren via Onderwijs > Speciaal onderwijs. Daarnaast registreert u op welke school de leerling regulier onderwijs volgde. Dit doet u bij Regulier onderwijs registratie via Onderwijs > Deze school op de leerlingkaart van de leerling. Klik op de wijzigingsknop bij dit onderdeel. U kunt hier meerdere scholen toevoegen voor het geval de leerling op een andere school regulier onderwijs ging volgen en u ook daar de begeleiding gaf. Reguliere leerlingen op een WEC-school Wanneer een leerling regulier onderwijs volgt op een WEC-school kan de bij inschrijving in ParnasSys worden gekozen voor het inschrijftype Regulier onderwijs. Wel moesten ook van deze leerling de gegevens van de indicatie worden ingevoerd via Onderwijs > Speciaal onderwijs. Ook voert u hier de gegevens in bij het blok Soort onderwijs WEC. Voor elke WEC-inschrijving is op elk moment precies één soort onderwijs van toepassing. Dit kunt u hier invullen. In deze gegevensgroep wordt geregistreerd welk onderwijs de leerling ontvangt. De hoogte van de bekostiging van de leerling hing af van de precieze onderwijssoort. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 23 van 35

24 Overgang van SO naar VSO Bij een overgang van SO naar VSO per dient u leerling eerst uit te schrijven. Hierna kunt u de uitgeschreven leerling opnieuw inschrijven via de functie leerling herinschrijven via Onderwijs > Deze school. Nu plaatst u de leerling in het VSO. Dit onderscheid maakt u door via Onderwijs > Speciaal onderwijs een regel toe te voegen bij Soort onderwijs WEC. Hier kunt u bij het veld Schoolsoort aangeven of een leerling SO of VSO volgt. Voorheen was het voldoende om alleen een regel toe te voegen bij Soort onderwijs WEC. Maar vanwege de Wet kwaliteit (v)so is dit veranderd. Volgens deze wet moeten leerlingen het SO verlaten aan het einde van het schooljaar dat ze 14 jaar worden en dienen deze leerlingen daadwerkelijk uitgeschreven te worden. Ook wanneer de leerling op dezelfde school VSO zal volgen. TAB-leerlingen Wanneer een reguliere leerling van een WEC-school terugkeerde naar een niet-wecschool en de indicatie is verlopen, kwam de WEC-school nog een jaar in aanmerking voor bekostiging. Er was dan sprake van een TAB-leerling. ParnasSys controleert automatisch of een leerling de status TAB dient te krijgen. U hoeft hier geen aparte handeling voor te verrichten, anders dan de leerling uitschrijven en hierbij alle relevante gegevens invoeren. Als de leerling aan de definitie van TAB voldoet, zal de leerling als zodanig worden opgeslagen en wordt dit bij de uitwisseling met BRON ook doorgegeven. Als u de TAB-leerlingen als actieve leerlingen in uw administratie wilt opnemen, kunt u de leerling herinschrijven. Kiest u bij de herinschrijving dan voor het inschrijftype Onbekostigd / Teruggeplaatst ambulant begeleid. De leerling wordt dan niet met BRON uitgewisseld. U heeft namelijk met het doorgeven van de uitschrijving alle benodigde gegevens met BRON uitgewisseld. Het is niet nodig de leerling nog een keer als TABleerling bij BRON te registreren. ParnasSys geeft een leerling de status TAB als het een reguliere leerling op een WECschool is, die werd uitgeschreven naar een niet-wec school en op datum uitschrijving geen lopende indicatie meer had. Het is dus wel van belang om bij de indicatie ook de vervaldatum in te voeren. Om de leerling als TAB-leerling te kenmerken, mag deze gelijk zijn aan de uitschrijfdatum. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 24 van 35

25 12. Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop u leerlingen die begeleid worden of speciaal onderwijs volgen in ParnasSys registreert. DUO heeft een handboek over passend onderwijs uitgegeven waarin voorkomende situaties worden beschreven, zodat u weet welke handelingen verricht dienen te worden. Wij adviseren u dit handboek te raadplegen bij vragen over passend onderwijs. U vindt het handboek via deze link. In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste aandachtspunten genoemd. Deze punten worden nader toegelicht op het Supportportaal van ParnasSys. U opent het Supportportaal door op help te klikken in ParnasSys of te gaan naar Regulier en speciaal basisonderwijs Ambulant begeleide leerlingen voor De gegevens (indicatie en ambulante begeleiding) bij leerlingen die voor een indicatie voor ambulante begeleiding hadden, dient u in ParnasSys te laten staan. Zorgt u er voor dat deze gegevens nog altijd goed geregistreerd zijn en verwijdert u deze niet. Ambulant begeleide leerlingen per De bekostiging voor ambulante begeleiding gaat per niet meer via BRON. Dus u kunt een einddatum invullen bij de gegevens van de ambulante begeleiding (dit is niet verplicht). Als de leerling na nog begeleiding nodig heeft, dient u samen met het samenwerkingsverband te kijken welke mogelijkheden hiervoor bestaan binnen de wet Passend Onderwijs. Leerlingen die zijn uitgeschreven per Als een leerling van uw school wordt uitgeschreven naar het so op en de leerling heeft nog een lopende indicatie, dan zult u een aantal weken een dubbele inschrijving krijgen. Deze dubbele inschrijving mag u negeren. Speciaal onderwijs Nieuwe leerling met een nog lopende indicatie Als een nieuwe leerling op uw school nog een oude indicatie meeneemt van voor , dient u de leerling in te schrijven op de laatste schooldag van het schooljaar 2013/2014. U kunt dan de gegevens van de indicatie invoeren bij de leerling en deze met BRON uitwisselen. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 25 van 35

26 Nieuwe leerling zonder indicatie Een nieuwe leerling die in het schooljaar begint zonder een indicatie, valt onder de wet Passend Onderwijs. Deze leerling dient u in te schrijven met een toelaatbaarheidsverklaring. Deze voert u bij de leerling in via Onderwijs > Speciaal onderwijs. Dit is dezelfde pagina als waar ook de indicatie wordt vastgelegd. Om een toelaatbaarheidsverklaring in te voeren klikt u op de knop toelaatbaarheidsverklaring toevoegen onderin uw scherm. Vervolgens kunt u de betreffende gegevens in ParnasSys invoeren. Klikt u op opslaan om de gegevens vast te leggen. Hierna kan de leerling met BRON uitgewisseld worden. Ambulant begeleide leerlingen Leerlingen die u op een andere school ambulante begeleiding geeft, dient u per uit te schrijven. De bekostiging voor ambulante begeleiding via BRON stopt met de ingang van passend onderwijs. Als de betreffende leerling na nog begeleiding op de andere school nodig heeft, kijkt de reguliere school naar de mogelijkheden hiervoor met het samenwerkingsverband. Leerlingen met een lopende indicatie die bij hetzelfde brinnummer overgaan van so naar vso Als een leerling een oude indicatie heeft en per overgaat naar het vso, valt de leerling nog niet onder de wet Passend Onderwijs. De leerling kan de onder de lopende indicatie onderwijs blijven volgen. Wel is het noodzakelijk om de leerling uit te schrijven en weer opnieuw in te schrijven. Maakt u hierbij gebruik van de functie herinschrijving op de pagina Onderwijs > Deze school bij de leerlingkaart van de leerling. De uitschrijfdatum van de periode op so is de voorlaatste schooldag voor de zomervakantie. De herinschrijving geeft u als inschrijfdatum de laatste schooldag voor de zomervakantie. Uitwisseling met BRON Versie Pagina 26 van 35

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Wisselen van school 1. Toelating

Wisselen van school 1. Toelating Wisselen van school Er kunnen verschillende redenen zijn om met uw kind van school te veranderen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school of zelfs een conflict. Waar

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Handleiding ATOSI voor TP

Handleiding ATOSI voor TP Handleiding ATOSI voor TP Snel en up-to-date offreren met Atosi Voor u ligt de handleiding van Atosi, dé offertesoftware voor online premies berekenen en offertes aanvragen. Atosi is gebruiksvriendelijke,

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING In de wetenschappelijke route maakt de jeugdreclasseerder gebruik van het Landelijk Instrumentarium

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie