Personeelsbestand via appc L950 A950

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelsbestand via appc L950 A950"

Transcriptie

1 Personeelsbestand via appc L950 A950 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie Intern Werkgroep Mutaties Toevoegen code S, N - Verbeteren voorbeelden - Aanvullen lijst returncodes Website - Vraagcriteria aanpassen - Code IBO, EXT, STX - KBO-nummer - Correctie verklaring zones (p13-16) - Code bureau kinderbijslagfonds wordt alfanumeriek - Semi-online Website Uitbreiding met tijdsregistatie Website Integratie Project Re-engineering Dimona (focus mutaties) Website Extra codes aard werknemer : TEA,DWD Status: werkdocument

2 Inhoudsopgave 1 Doel, functionele beschrijving bericht en samenhang met andere berichten Schematische weergave raadpleging Scenario 1: Syntax- en veiligheidsproblemen Scenario 2: Integratieproblemen bij leverancier of bestemmeling Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd Voorlegging Specifieke opmerkingen zones prefix Soort_aanvraag Sector_leverancier en type_instelling Beschrijving zones gegevensgedeelte Antwoord Specifieke opmerkingen zones prefix Soort antwoord Sector_leverancier en type_instelling Beschrijving zones gegevensgedeelte Semi-online Verschil online en semi-online antwoorden Schematische weergave raadpleging Scenario 1: Syntax- en veiligheidsproblemen Scenario 2: Integratieproblemen bij leverancier of bestemmeling Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd Voorlegging (Tussentijds) antwoord Definitief antwoord Timing Mutaties van het personeelsbestand Schematische weergave mutaties Scenario 1: Syntax- & Veiligheidsproblemen Scenario 2: Integratieproblemen bestemmeling Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd Distributierecord Specifieke opmerkingen zones prefix INSZ Sector_leverancier en type_instelling Beschrijving zones gegevensgedeelte Returncodes In het data-gedeelte Voorbeelden Voorlegging Opzoeking persoon X, zowel bij RSZ als RSZPPO met een gesloten opzoekingsperiode Antwoord Opzoeking persoon X, zowel bij RSZ als RSZPPO met een gesloten opzoekingsperiode Negatief antwoord: geen gevallen voor selectie Prefix Consultatie Mutatie...32 Deleted: 25 Deleted: 25 Deleted: 26 Deleted: 26 Deleted: 26 Deleted: 27 Deleted: 27 Deleted: 29 Deleted: 29 Deleted: 29 Deleted: 31 Personeelsbestand via KSZ 2/32

3 1 Doel, functionele beschrijving bericht en samenhang met andere berichten Het personeelsbestand is een gegevensbank van contracten (arbeidsovereenkomsten) tussen werkgevers en werknemers die gevoed wordt door de Dimona-aangiften. Sinds 1 januari 2003 zijn alle werkgevers verplicht om Dimona-aangiften te doen 1. In het personeelsbestand kan men het resultaat van de oplading van de Dimonaaangiften zien. Het personeelsbestand is een voorstelling van het papieren personeelsregister. Het heeft echter niet dezelfde juridische weerslag. 2 Een Dimona-aangifte, een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, is een elektronisch bericht waarmee de werkgever de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) op de hoogte brengt van een indiensttreding of uitdiensttreding van een werknemer. Met de originele Dimona-aangiften bedoelen we de aangiften zoals die zijn ingegeven door de werkgever, zonder aanpassingen door de RSZ(PPO). Deze consultatie kan gebeuren van zodra de aangifte gedaan is. Het gebruik van Dimona en het personeelsbestand brengt een grote vereenvoudiging met zich mee die zich op meerdere vlakken situeert: Er is een vrijstelling van het bijwerken van het papieren personeelsregister. Tevens is er een afschaffing van het verplicht opsturen van studentencontracten naar de Inspectie van de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Er is ook een afschaffing van het individueel document (thans verplicht indien personeel op verschillende plaatsen tewerkgesteld wordt). Ook is er een vereenvoudiging van het speciaal personeelsregister (enkel indien personeel op meer dan 1 vaste plaats tewerkgesteld wordt). Bovendien krijgen alle betrokken instellingen via het netwerk van de sociale zekerheid automatisch de betreffende gegevens doorgestuurd. Dit spaart zowel schrijfwerk als opvolging. De Dimona-aangiften kunnen ingediend worden via verschillende communicatiekanalen: via het internet, via bestandsoverdracht (FTP en ISABEL) en via de vocale server (te bereiken via het nummer van het Contact Center Eranova: ). Bepaalde personen krijgen toegang tot de gegevens die op hun van toepassing zijn. Hiervoor moeten er, voor men toegang krijgt tot de elektronische diensten, verschillende stappen doorlopen worden. Zo dient er een lokale beheerder aangesteld te worden die dan een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord krijgt, waarmee hij toegang krijgt tot het beveiligde gedeelte van de site. Voor meer informatie in verband met de aangifte zelf kan men terecht op het portaal of bij het Contact Center Eranova. 1 Er zijn enkele kleine uitzonderingen, zie KB in BS KB in BS Personeelsbestand via KSZ 3/32

4 De informatie in het Personeelsbestand is op verschillende manieren toegankelijk. Men kan on line de gegevens raadplegen via het portaal of langs de Kruispuntbank. Of men kan mutaties ontvangen op regelmatige/dagelijkse basis via de Kruispuntbank. In dit document betreft het enkel de toegangen via de Kruispuntbank. In het eerste deel betreft het de (semi-)online raadpleging (L950), de ontwikkelingen dienen hier door de instelling zelf gedaan te worden, maar de raadpleging heeft wel dezelfde functionaliteiten als de raadpleging via het portaal. Anderzijds gaat het in het tweede deel over de mutaties (A950) die op regelmatige basis overgemaakt worden aan de geïnteresseerde instellingen. Deze gegevensstromen worden volledig ontwikkeld in XML, indien nodig kan de KSZ voorzien in een conversie naar IHF of een webservice. Personeelsbestand via KSZ 4/32

5 2 Schematische weergave raadpleging 2.1 Scenario 1: Syntax- en veiligheidsproblemen Voorlegging ISZ KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert deze. De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen, syntactische problemen prefix. Het antwoord blijft beperkt tot een prefix antwoord met een returncode en slagingstroom = E. Dit is een definitief antwoord. 2.2 Scenario 2: Integratieproblemen bij leverancier of bestemmeling Voorlegging ISZ KSZ Antwoord - variante X001 De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van problemen met de integratiecontrole bij de ISZ of RSZ(PPO). Het definitieve antwoord is een X001 met een returncode in het blok Result en slaging_stroom = E. Personeelsbestand via KSZ 5/32

6 2.3 Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd voorlegging voorlegging ISZ KSZ RSZ(PPO) antwoord antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt niet verworpen. De KSZ stuurt de voorlegging naar de RSZ(PPO). De KSZ ontvangt een definitief positief of negatief antwoord van de RSZ(PPO) en stuurt dit door naar de ISZ. Indien het gaat om een positief antwoord met de code slaging_stroom = A wordt het prefix gevolgd door een gegevensgedeelte dat het antwoord op de voorlegging bevat. Indien het gaat om een negatief antwoord met de code slaging_stroom = E, aangeduid door de variante X001, wordt het prefix gevolgd door een gegevensgedeelte met in het Resultblok een returncode 3 met de reden van nietantwoord. 3 Zie lijst verder in het document. Personeelsbestand via KSZ 6/32

7 3 Voorlegging Consultatie van het personeelsbestand kan on line of semi-online 4. Een prefix (plat formaat) wordt gevolgd door een gegevensgedeelte (in XML). Er kan gevraagd worden welke werknemers actief waren gedurende de opgevraagde periode, ook al was er voor de betreffende periode geen wijziging van het contract. Voor contracten die begonnen zijn vóór de gevraagde periode, zijn dat de contracten die doorlopen gedurende de gevraagde periode. Die contracten kunnen op het moment van consultatie nog altijd doorlopend zijn of beëindigd na de gevraagde periode. Tevens is het mogelijk om contracten in de toekomst of het verleden te zien. Dit betekent dat contracten consulteerbaar zijn die reeds afgesloten zijn, maar ook contracten die nog niet begonnen zijn. Ten slotte is het ook mogelijk om de geschrapte contracten te bekijken. 3.1 Specifieke opmerkingen zones prefix Een voorbeeldprefix kan teruggevonden worden achteraan in het document. De volgende consultatiecriteria bevinden zich in het prefix en in het gegevensgedeelte: INSZ, begin en einde opzoekingsperiode. Het INSZ is verplicht in te vullen door de instellingen waarvoor een integratiecontrole toegepast wordt. De andere instellingen vullen enkel een INSZ in als zij een consultatie doen op basis van dit criterium. Als de datum van het einde van de periode niet ingevuld is, gaat men alle gegevens te zien krijgen die ook reeds voor de toekomst aangegeven zijn Soort_aanvraag In de sector van de sociale zekerheid werd beslist dat een instelling niet zelf verplicht is aan te duiden of de gegevens beschikbaar zijn bij RSZ en/of RSZPPO telkens een consultatie gedaan wordt van de gegevensbank DIMONA of het personeelsbestand. Bijgevolg zullen de instellingen die bij machtiging - enkel RSZ mogen consulteren in deze zone O0L plaatsen, - enkel RSZPPO mogen consulteren in deze zone O0E plaatsen, - zowel RSZ als RSZPPO mogen consulteren in deze zone O0C plaatsen. In het voorkomende geval gebeurt er een integratiecontrole voor de voorlegger Sector_leverancier en type_instelling Indien Soort_aanvraag O0L is, is dit 012 en 000. Indien Soort_aanvraag O0E is, is dit 013 en 002. Indien Soort_aanvraag O0C is, is dit blanco. 4 Een online voorlegging, gevolgd door een tussentijds online antwoord en een batch definitief antwoord. Personeelsbestand via KSZ 7/32

8 3.2 Beschrijving zones gegevensgedeelte De technische beschrijving van het gegevensgedeelte kan in een ander document teruggevonden worden. Zones die niet ingevuld worden en conditioneel zijn, worden niet meegegeven in de vraag. Nr Naam Zone Lengte Type Totaal Uitleg 1 Inschrijvingsnummer RSZ(PPO) 10 N 10 2 Inschrijvingsnummer gebruiker 10 N 20 3 Uniek ondernemingsnr. 10 N 30 4 Uniek ondernemingsnr. gebruiker 10 N 40 5 Code opzoeking RSZ / RSZPPO 1 N 21 0 = RSZ en RSZPPO 1 = RSZ 2 = RSZPPO 6 Deelentiteit 10 N 31 7 Vestigingseenheidsnummer 10 N 41 Niet meer ingevuld 8 INSZ 11 N 52 9 Begindatum 8 N 60 Begindatum periode waarin de opgevraagde contracten liggen. YYYY-MM-DD 10 Einddatum 8 N 68 Einddatum periode waarin de opgevraagde contracten liggen. YYYY-MM-DD 11 Actieven 1 N 69 0 = nee 1 = ja 12 Schrappingsindicatie 1 N 70 0 = alle contracten 1 = niet-geschrapte contracten 2 = geschrapte contracten 13 Positionering (scrolling) 12 N 82 Geeft aan vanaf welke lijn het volgende antwoord moet starten 14 Ticket 13 AN 95 Ticket dat de vraag identificeert 15 Aantal gevraagde antwoorden 6 N Code semi-online 1 N = (default) on line 1 = semi-online (1) Een opzoeking op het inschrijvingsnummer van de werkgever is mogelijk. (2) (3) Een opzoeking op het KBO-nummer van de werkgever is mogelijk: - Het KBO-nummer moet numeriek zijn en het controlecijfer moet correct zijn. - Als KBO-nummer en RSZ(PPO)-nummer samen ingevuld zijn, moeten de waarden overeenkomen. (4) Opzoeken met de gebruiker zal niet ontwikkeld worden, zodat er conformiteit met de website blijft (zie vergadering dd verslag ref ). (5) Hier kan men aanduiden of de opzoeking enkel in de gegevensbank van RSZ (code 1), enkel in de gegevensbank van RSZPPO (code 2) of in allebei (code 0) moet Personeelsbestand via KSZ 8/32

9 gebeuren. Deze code moet overeenkomen met de code in het prefix (soort_aanvraag: O0L, O0E of O0C). (6) De code deelentiteit is een voorloper van de vestigingseenheid, gekozen door de werkgever in afspraak met de RSZ. (7) De vestigingseenheid is een officiële code die gekend is bij de Kruispuntbank Ondernemingen. Deze zone is voorzien maar wordt niet gebruikt. (11) Geeft aan of de actieve werknemers - waarvoor er in de beschouwde periode geen aangifte gebeurde - moeten worden weergegeven. (12) Een schrappingsindicatie waarbij met een code 0 gevraagd wordt naar alle contracten, inclusief de geschrapte contracten. Met een code 1 worden enkel de nietgeschrapte contracten gevraagd, terwijl met een code 2 dan weer enkel de geschrapte contracten worden gevraagd. (14) Als een vervolgvraag gesteld wordt op basis van een ticket zal gecontroleerd worden of de vervolgvraag inderdaad aan dezelfde voorwaarden voldoet als de originele vraag (dezelfde voorlegger, dezelfde criteria). (15) Het aantal antwoorden is maximaal (16) Als het antwoord in batch teruggestuurd moet worden, moet in deze zone de code 1 staan, zoniet 0. Een opzoeking op basis van een dimonanummer is niet mogelijk. Deze opzoeking heeft enkel zin in de portaalomgeving, de werkgroep opteerde er dan ook voor om dit niet te ontwikkelen voor de toegang via KSZ. Personeelsbestand via KSZ 9/32

10 4 Antwoord Als de numerieke velden leeg zijn, worden zij opgevuld met nullen. Indien niet alle posities gebruikt worden, worden de zones vooraan aangevuld met nullen. Als de alfanumerieke velden leeg zijn, worden zij opgevuld met spaties. Indien niet alle posities gebruikt worden, worden de zones achteraan aangevuld met spaties. Bij online raadplegingen zijn er geen tussentijdse antwoorden voorzien. 4.1 Specifieke opmerkingen zones prefix Soort antwoord In het definitieve antwoord zal respectievelijk F0L, F0E of F0C staan. - Als er enkel bij RSZ geraadpleegd werd, zal in deze zone F0L staan. - Als er enkel bij RSZPPO geraadpleegd werd, zal in deze zone F0E staan. - Als er bij RSZ en RSZPPO geraadpleegd werd, zal in deze zone F0C staan. In het tussentijdse antwoord zal respectievelijk I0L, I0E of I0C staan bij een positief antwoord, of respectievelijk F0L, F0E of F0C bij een negatief antwoord Sector_leverancier en type_instelling Indien Soort_antwoord I0L of F0L is, is dit 012 en 000. Indien Soort_ antwoord I0E of F0E is, is dit 013 en 002. Indien Soort_ antwoord I0C of F0C is, is dit blanco. Personeelsbestand via KSZ 10/32

11 4.2 Beschrijving zones gegevensgedeelte Nr Naam zone Lengte Type Totaal Uitleg 1 Aantal antwoorden 6 N 6 Totaal aantal beschikbare antwoorden 2 Aantal in antwoord 6 N 12 Totaal aantal antwoorden in deze zending 3 Positionering (next scrolling) 12 N 24 Geeft aan vanaf welke lijn het volgende antwoord moet starten 4 Ticket 13 AN 37 Ticket dat de vraag identificeert Repeterend deel: keer 5 Inschrijvingsnummer RSZ(PPO) 10 N 10 6 Uniek ondernemingsnr. 10 N 20 7 Code repertorium RSZ(PPO) 1 N 21 0 = onbekend 1 = RSZ-inschrijvingsnummer 2 = PPO-inschrijvingsnummer 8 Deelentiteit 10 N 31 Optioneel 9 Vestigingseenheidsnummer 10 N 41 Niet ingevuld 10 INSZ Werknemer 11 N Oriolusvalidatiecode 1 AN 53 0 = INSZ 1 = Bis-met-vlag 12 Naam Werknemer 48 AN 101 Zoals aangegeven door de werkgever. 13 Voornaam Werknemer 24 AN 125 Zoals aangegeven door de werkgever. 14 Geboortedatum Werknemer 8 N 133 YYYY-MM-DD 15 Geslacht Werknemer 1 N = Onbekend 1 = Mannelijk 2 = Vrouwelijk 16 Landcode Werknemer 3 N 137 Nationaliteit 17 Indienstdatum 8 N 145 YYYY-MM-DD 18 Uitdienstdatum 8 N 153 YYYY-MM-DD 19 Dimonanummer 12 N Paritair Comité 9 AN Aard Werknemer 3 AN 177 = blanco 000 = blanco 035 = leerjongen STU = Student IBO = individuele beroepsopleiding EXT: extra in de land- en tuinbouw en horeca STX: student als extra in de land- en tuinbouw en horeca TEA: onderwijzend personeel DWD: Dimona zonder DmfA 22 Verificatie statuut 1 AN = geladen, niet gecontroleerd 1 = gecontroleerd Personeelsbestand via KSZ 11/32

12 23 Code laatste aangifte 1 AN = indienst 2 = uitdienst 3 = wijziging 4 = annulatie S = schrapping 24 Inschrijvingsnummer gebruiker 10 N Uniek ondernemingsnr. gebruiker 10 N Benaming gebruiker 96 AN Naam bedrijf plaats tewerkstelling 48 AN 343 student 28 Straatnaam en huisnr. 24 AN 367 tewerkstelling student 29 Busnummer tewerkstelling student 3 AN Postcode tewerkstelling student 9 AN Gemeente tewerkstelling student 20 AN Landcode tewerkstelling student 3 N 402 (1) Het totaal aantal beschikbare antwoorden op de vraag. (2) Het totaal aantal antwoorden te vinden in deze zending. Het aantal is afhankelijk van de lengte van het bericht dat het maximum vastgesteld door de Kruispuntbank niet mag overschrijden. (3) Geeft aan vanaf welke lijn het volgende antwoord moet starten. Deze zone moet voorkomen bij de vervolgvraag. Het antwoord is volledig als deze zone in het laatste vervolgantwoord op nul staat. (4) Het antwoord op een gestelde vraag wordt gedurende een dag opgeslagen in een apart bestand, met toevoeging van een ticket. Door een vervolgvraag te stellen met toevoeging van het ticket wordt niet de gegevensbank opnieuw doorzocht, maar het bestand, waardoor het antwoord sneller beschikbaar is. Als het ticket gebruikt wordt, blijft het toch nog steeds noodzakelijk om ook de oorspronkelijke criteria te herhalen voor controles. (5) Het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ of bij RSZPPO. Meer informatie over de werkgever is beschikbaar in het werkgeversrepertorium via het portaal of via de Kruispuntbank.Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Kruispuntbank (bericht A701,L raadpleging op basis van inschrijvingsnummer of uniek ondernemingsnummer, of de webservice EmployerAttestationService) of het portaal van de sociale zekerheid. (6) Een werkgever kan zijn aangifte doen met zijn KBO-nummer, RSZ(PPO) zal het nummer intern converteren voor verdere verwerking. Bij een aangifte met een KBO-nummer waarvoor geen RSZ(PPO)-nummer gekend is, wordt een voorlopig stamnummer gecreëerd. Een werkgever kan dus al werknemers aangeven zonder al een bij RSZ(PPO) gekend KBO-nummer te hebben. In principe wordt ofwel het KBO-nummer ofwel het RSZ(PPO)-nummer aanvaard in de aangifte. Personeelsbestand via KSZ 12/32

13 (7) Met behulp van deze code kan men weten of de werkgever gekend is bij RSZ of RSZPPO. Als het een code 0 is, is het niet bekend bij welke instelling de werkgever een aangifte deed (het betreft dan oude aangiftes, die normaal gezien afkomstig zijn van RSZ). Als het een code 1 betreft, werd de aangifte bij RSZ gedaan. Als het een code 2 betreft, is het een aangifte gedaan bij RSZPPO. (8) Gereserveerd voor de publieke sector. Code toegekend aan de deelentiteit van de werkgever, na akkoord van de RSZ. (9) Het vestigingseenheidsnummer waar de activiteit uitgevoerd wordt. Dit veld wordt niet meer ingevuld. (10, 12, 13, 14 en 15) De gegevens in verband met de werknemer zijn niet deze zoals oorspronkelijk aangegeven door de werkgever, maar worden opgezocht in Oriolus op basis van het INSZ. In zeldzame gevallen is het mogelijk dat er niet meer gegevens beschikbaar zijn dan het INSZ. (11) De vlag van de Oriolusvalidatiecode staat op 1 als er een probleem is met de identificatie van de persoon op wie de aangifte betrekking heeft. (17) De datum waarop de werknemer bij de werkgever in dienst treedt. (18) De datum waarop de werknemer bij de werkgever uit dienst treedt. (19) Het Dimonanummer wordt toegekend aan de "origineel - indienst" aangifte door de RSZ(PPO) bij een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. Dit nummer identificeert een contract tussen een werknemer en zijn werkgever. De werkgever dient dit nummer te gebruiken voor alle gegevenswijzigingen van de aangifte. (20) Het nummer van het paritair comité of subcomité waaronder de werkgever ressorteert. Voor de paritaire comités: 3 cijfers onder de vorm NNN Voor de paritaire subcomités: 3 cijfers, een punt en 2 cijfers onder de vorm NNN.NN Voor bepaalde sectorale tewerkstellingsakkoorden met een beperkt toepassingsgebied t.o.v. het paritair (sub)comité: 3 cijfers, een punt en 3 cijfers onder de vorm NNN.NNN. De lengte van de zone is volgens de KSZ-standaarden. "PPO" voor de werkgevers van de lokale en provinciale overheden en de intercommunales (RSZ-PPO). (21) Code die de aard van de werknemer aangeeft met de volgende waarden: STU: als de aangifte een student betreft (in alle sectoren) 3 blanco's: voor alle werknemers (uitgezonderd studenten) in alle sectoren buiten de bouwsector 035: voor alle erkende leerlingen en gelijkgestelden in de bouwsector 000: voor alle andere werknemers (uitgezonderd studenten) in de bouwsector IBO: individuele beroepsopleiding in alle sectoren EXT: extra in de land- en tuinbouw en horeca STX: student als extra in de land- en tuinbouw en horeca TEA: onderwijzend personeel (code enkel geldig bij aangiftes RSZPPO) Personeelsbestand via KSZ 13/32

14 DWD: Dimona zonder DmfA: werknemer niet onderworpen aan RSZ-Bijdragen. Hiervoor moet een Dimona worden ingediend maar geen DmfA. Dit type werknemer moeten verplicht gebruikt worden voor alle werknemers die onder deze categorie vallen, behalve voor de werknemers van het type IBO waarvoor de situatie ongewijzigd blijft (22) Bij ontvangst van een aangifte worden de gegevens na een vormcontrole opgeladen in het Personeelsbestand met code 0. Vervolgens wordt ook een inhoudelijke controle uitgevoerd, die ofwel leidt tot een blokkerende anomalie (code 0 blijft behouden) ofwel tot de status 1 = gecontroleerd (of gevalideerd). Vanaf dat moment worden de gegevens ook doorgegeven in de mutaties. (23) De code van de laatste aangifte duidt aan of het om een originele aangifte, een wijziging, een schrapping gaat. Alleen de data van indiensttreding en van uitdiensttreding mogen worden gewijzigd. Een wijziging van de indiensttredingsdatum kan enkel door de datum te vervroegen. Als de indiensttredingsdatum later valt, volgt eerst een annulatie en daarna een nieuwe aangifte. Een wijziging van de uitdiensttredingsdatum kan ook enkel door de datum te vervroegen. Als de uitdiensttredingsdatum later valt, volgt een nieuwe indiensttredingsaangifte voor de extra periode. Een fysieke schrapping verwijdert alle gegevens die geregistreerd werden voor een contract (dimonanummer). Deze gegevens zijn dan ook in de historiek niet meer zichtbaar. (24) Het inschrijvingsnummer van de gebruiker van een interim bij de RSZ of bij RSZPPO. (25) Het uniek ondernemingsnummer van de gebruiker van een interim. (26 tot 32) De lengte van de zones in verband met de plaats van tewerkstelling van de student volgen niet de standaardlengtes. Personeelsbestand via KSZ 14/32

15 5 Semi-online Voor de consultatie van zeer grote werkgevers in het personeelsbestand of lange carrières is een semi-online opvraging aangewezen. De vraag wordt online gesteld, eerst volgt online een ontvangstbevestiging en later via mailbox een volledig antwoord. 5.1 Verschil online en semi-online antwoorden Door de beperking in lengte van de on-lineberichten is een online antwoord niet altijd volledig vanaf de eerste keer, ondanks het feit dat meerdere tewerkstellingen kunnen worden meegegeven in één antwoord. Deze situatie doet zich vooral voor bij personen die veel interimopdrachten aanvaarden of een lange carrière achter de rug hebben. Online kan met behulp van de scrolling en het ticketnummer het vervolg van het antwoord opgevraagd worden totdat het volledig is. 5.2 Schematische weergave raadpleging Scenario 1: Syntax- en veiligheidsproblemen Voorlegging ISZ KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een online voorlegging van de ISZ en controleert deze. De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen, syntactische problemen prefix. Het antwoord blijft beperkt tot een prefix antwoord met een returncode en slaging_stroom = E. Dit is een definitief antwoord Scenario 2: Integratieproblemen bij leverancier of bestemmeling Voorlegging ISZ KSZ Antwoord - variante X001 De KSZ ontvangt een online voorlegging van de ISZ en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van problemen met de integratiecontrole bij de ISZ of RSZ(PPO). Het definitieve antwoord is een X001 met een returncode in het blok Result en slaging_stroom = E. Personeelsbestand via KSZ 15/32

16 5.2.3 Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd ON LINE voorlegging voorlegging ISZ KSZ RSZ(PPO) (tussentijds) antwoord (tussentijds) antwoord BATCH mailbox met antwoord mailbox met antwoord ISZ KSZ RSZ(PPO) ACR ACR De KSZ ontvangt een online voorlegging van de ISZ en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt niet verworpen. De KSZ stuurt de voorlegging online door naar de RSZ(PPO). De KSZ ontvangt online een positief tussentijds antwoord of definitief negatief antwoord van de RSZ(PPO) en stuurt dit door naar de ISZ. a. Indien het gaat om een tussentijds antwoord met de code slaging_stroom = A wordt het prefix gevolgd door een gegevensgedeelte met een returncode antwoord goed ontvangen. Via mailbox volgt later het definitieve antwoord. b. Indien het gaat om een definitief negatief antwoord met de code slaging_stroom = E, aangeduid door de variante X001, wordt het prefix gevolgd door een gegevensgedeelte met in het Resultblok een returncode 5 met de reden van niet-antwoord. Na ontvangst van de voorlegging worden reeds een aantal eerste controles toegepast die onmiddellijk resulteren in een returncode, maar zonder opzoeking van het antwoord. Na verwerking plaatst RSZ(PPO) de antwoorden in een mailbox die naar KSZ verzonden wordt. De KSZ stuurt een ontvangstbevestiging voor de mailbox terug. De KSZ stuurt de mailbox door naar de ISZ, die ook een ontvangstbevestiging terugstuurt naar KSZ. 5 Zie lijst nummer 50 op de website van de KSZ : lijst van de returncodes in N001 Liste-de-codes.html. Personeelsbestand via KSZ 16/32

17 5.3 Voorlegging De voorlegging van de vraag is dezelfde als bij een volledige online consultatie, met als enige verschil dat in het gegevensgedeelte de code semi-online de waarde 1 krijgt. Nr Naam Zone Lengte Type Totaal Uitleg 16 Code semi-online 1 N = (default) on line 1 = semi-online 5.4 (Tussentijds) antwoord Het online antwoord kan positief of negatief zijn en heeft een X001-layout. Het antwoord kan definitief negatief zijn of tussentijds positief. Bijvoorbeeld : <?xml version="1.0" encoding="utf- 8"?><L950><X001><Result><ReturnCode>******</ReturnCode><Co delist>050</codelist></result></x001></l950> Het tussentijdse positieve antwoord kan in batch gevolgd worden door zowel een definitief positief als negatief antwoord. De controles die bij de online toepassing uitgevoerd worden onmiddellijk na ontvangst, worden ook bij de semi-online toegepast. Dit betekent enerzijds dat in batch de enige negatieve code kan zijn geen gegevens gevonden. Anderzijds wordt daarom de returncodelijst uitgebreid met een code vraag kan niet opgeslagen worden voor verwerking in batch. 5.5 Definitief antwoord Het definitieve antwoord heeft dezelfde lay-out als het online antwoord, zowel positief als negatief. In de batch-antwoorden zal onmiddellijk een volledig antwoord opgenomen worden waardoor een vervolgvraag niet meer hoeft gesteld te worden. Alle records worden samen opgenomen in een mailbox met een header. De KSZ zal RSZ(PPO) een ontvangstbevestiging (ACR) sturen voor de mailbox. De bestemmeling van de mailbox zal ook een ontvangstbevestiging (ACR) sturen voor de mailbox aan de KSZ. De records die samen het antwoord vormen op een vraag hebben dezelfde interne referentie. In het gegevensgedeelte kan door middel van het blok NextScrolling ook een link gelegd worden tussen de verschillende records en de volgorde. 5.6 Timing Het gevraagde batch antwoord op een online voorlegging wordt aangemaakt tijdens de nacht die volgt. De volgende werkdag wordt het antwoord via mailbox overgemaakt aan de KSZ. De KSZ verwerkt en verzendt de mailbox volgens de standaardafspraken binnen de 2 werkdagen. Personeelsbestand via KSZ 17/32

18 6 Mutaties van het personeelsbestand In het personeelsbestand bestaat 1 record per arbeidsrelatie, dit is een relatie INSZ- Inschrijvingsnummer-Deelentiteit-Periode-Paritair Comité, ongeacht hoeveel aangiften er voor die relatie reeds gebeurd zijn. Als er een wijziging is aan één van deze gegevens wordt er een mutatie gegenereerd. Een wijziging in OriolusValidatiecode zal ook resulteren in een mutatie, een naamswijziging echter niet. Elke dag/regelmatig wordt er een mutatie verstuurd van de laatste situatie van elke gewijzigde en gevalideerde arbeidsrelatie (niet-gevalideerde relaties worden niet gemuteerd). Bij de aangifte wordt de laatst gevalideerde situatie opgestuurd. In 2006 werden de mutatieberichten uitgebreid met een gegevensblok tijdsregistratie, die een begin- en einduur van tewerkstelling bevatten voor extra s in de horeca, interim, land- of tuinbouw. Een wijziging in deze gegevens veroorzaakt ook een mutatie, voor bestemmelingen die de betreffende gegevens niet krijgen, kan het daardoor soms wel lijken alsof er geen aanleiding was voor een mutatie. Personeelsbestand via KSZ 18/32

19 7 Schematische weergave mutaties Een mutatie kan door de KSZ naar meerdere bestemmelingen doorgestuurd worden. 7.1 Scenario 1: Syntax- & Veiligheidsproblemen Voorlegging RSZ(PPO) KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van RSZ(PPO) en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen of syntactische problemen prefix. Het antwoord blijft beperkt tot een prefix antwoord met een returncode en slaging stroom = E. 7.2 Scenario 2: Integratieproblemen bestemmeling Voorlegging RSZ(PPO) KSZ Antwoord - variante X001 De KSZ ontvangt een voorlegging van de RSZ(PPO) en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van problemen met de integratiecontrole van de bestemmeling(en). Het antwoord is een variante X001 met een blok PossibleAddressees, waarin aangeduid wordt welke bestemmeling(en) weerhouden werd(en). Personeelsbestand via KSZ 19/32

20 7.3 Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd RSZ(PPO) Voorlegging KSZ Distributie ISZ Antwoord - variante X001 ISZ De KSZ ontvangt een voorlegging van de RSZ(PPO) en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt niet verworpen. De KSZ stuurt een antwoord naar de RSZ(PPO) waarin vermeld wordt dat de voorlegging doorgestuurd is (variante X001, slaging stroom = H ). Het gegevensgedeelte heeft de structuur X001 met een blok PossibleAddressees. Omwille van het steeds groter wordende aantal bestemmelingen wordt om performantieredenen het antwoord beperkt tot één returncode zonder details. Naar de ISZ stuurt de KSZ een distributie. Dit zijn mutaties voor de dossiers die geïntegreerd zijn in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank. Personeelsbestand via KSZ 20/32

21 8 Distributierecord Als de numerieke velden leeg zijn worden zij opgevuld met nullen. Indien niet alle posities gebruikt worden, worden de zones vooraan aangevuld met nullen. Als de alfanumerieke velden leeg zijn worden zij opgevuld met spaties. Indien niet alle posities gebruikt worden, worden de zones achteraan aangevuld met spaties. 8.1 Specifieke opmerkingen zones prefix INSZ Het prefix bevat het INSZ van de werknemer Sector_leverancier en type_instelling Indien de mutaties afkomstig zijn van RSZ is dit 012 en 000. Indien de mutaties afkomstig zijn van RSZPPO is dit 013 en 002. Personeelsbestand via KSZ 21/32

22 8.2 Beschrijving zones gegevensgedeelte Nr Naam zone Lengte Type Totaal Uitleg 1 Inschrijvingsnummer RSZ(PPO) 10 N 10 2 Uniek ondernemingsnr. 10 N 20 3 Code repertorium RSZ(PPO) 1 N 21 0 = onbekend 1 = RSZ-inschrijvingsnummer 2 = PPO-inschrijvingsnummer 4 Deelentiteit 10 N 31 Optioneel 5 Vestigingseenheidsnummer 10 N 41 Niet Ingevuld 6 INSZ Werknemer 11 N 52 7 Oriolusvalidatiecode 1 AN 53 0 = INSZ zonder identificatieproblemen 1 = Bis-met-vlag 8 Indienstdatum 8 N 61 YYYY-MM-DD 9 Uitdienstdatum 8 N 69 YYYY-MM-DD 10 Dimonanummer 12 N Paritair Comité 9 AN Aard Werknemer 3 AN 93 = blanco 000 = blanco 035 = leerjongen STU = Student IBO = individuele beroepsopleiding EXT: extra in de land- en tuinbouw en horeca STX: student als extra in de land- en tuinbouw en horeca TEA: onderwijzend personeel DWD: Dimona zonder DmfA 13 Verificatie statuut 1 AN 94 0 = geladen, niet gecontroleerd 1 = gecontroleerd 14 Code laatste aangifte 1 AN 95 1 = indienst 2 = uitdienst 3 = wijziging 4 = annulatie S = schrapping 15 Inschrijvingsnummer gebruiker 10 N Uniek ondernemingsnr. gebruiker 10 N Benaming gebruiker 96 AN Naam bedrijf plaats tewerkstelling 48 AN 259 student 19 Straatnaam en huisnr. 24 AN 283 tewerkstelling student 20 Busnummer tewerkstelling student 3 AN Postcode tewerkstelling student 9 AN Gemeente tewerkstelling student 20 AN Landcode tewerkstelling student 3 N 318 Personeelsbestand via KSZ 22/32

23 24 Nummer kinderbijslagfonds WG 5 N Aansluitingsnummer WG bij 12 N 335 kinderbijslagfonds 26 Code bureau kinderbijslagfonds 4 AN 339 Tijdsregistratie gelegenheidswerknemers N keer 27 Beginuur tewerkstelling 8 N 28 Einduur tewerkstelling 8 N 29 Forfaitaire uren tewerkstelling 1 AN S = Small = 5 uur L = Large = 11 uur Komt voor in combinatie met het beginuur van tewerkstelling van gelegenheidswerknemers, als alternatief voor het preciese einduur. (1) Het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ of bij RSZPPO. Dit blijft voorlopig het sleutelgegeven. Meer informatie over de werkgever is beschikbaar in het werkgeversrepertorium via het portaal of via de Kruispuntbank. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Kruispuntbank (bericht A701,L raadpleging op basis van inschrijvingsnummer of uniek ondernemingsnummer, of via de webservice EmployerAttestationService) of het portaal van de sociale zekerheid 6. (2) Een werkgever kan zijn aangifte doen met zijn KBO-nummer, RSZ(PPO) zal het nummer intern converteren voor verdere verwerking. Bij een aangifte met een KBO-nummer waarvoor geen RSZ(PPO)-nummer gekend is wordt een voorlopig stamnummer gecreëerd. Een werkgever kan dus al werknemers aangeven zonder al een bij RSZ(PPO) gekend KBO-nummer te hebben. In principe wordt ofwel het KBO-nummer ofwel het RSZ(PPO)-nummer aanvaard in de aangifte. (3) Met behulp van deze code kan men weten of de werkgever gekend is bij RSZ of RSZPPO. Als het een code 0 is, is het niet bekend bij welke instelling de werkgever een aangifte deed. Als het een code 1 betreft, werd de aangifte bij RSZ gedaan. Als het een code 2 betreft, is het een aangifte gedaan bij RSZPPO. (4) Gereserveerd voor de publieke sector. Code toegekend aan de deelentiteit van de werkgever, na akkoord van de RSZ. (5) Het vestigingseenheidsnummer waar de activiteit uitgevoerd wordt. Dit wordt niet meer ingevuld. (7) De vlag van de Oriolusvalidatiecode staat op 1 als er een probleem is met de identificatie van de persoon op wie de aangifte betrekking heeft. (8) De datum waarop de werknemer bij de werkgever in dienst treedt. (9) De datum waarop de werknemer bij de werkgever uit dienst treedt. 6 Personeelsbestand via KSZ 23/32

24 (10) Het Dimonanummer wordt toegekend aan de "origineel - indienst" aangifte door de RSZ bij een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. Dit nummer identificeert een contract tussen een werknemer en zijn werkgever. De werkgever dient dit nummer te gebruiken voor alle gegevenswijzigingen van de aangifte. (11) Het nummer van het paritair comité of subcomité waaronder de werkgever ressorteert. Voor de paritaire comités: 3 cijfers onder de vorm NNN Voor de paritaire subcomités: 3 cijfers, een punt en 2 cijfers onder de vorm NNN.NN Voor bepaalde sectorale tewerkstellingsakkoorden met een beperkt toepassingsgebied t.o.v. het paritair (sub)comité: 3 cijfers, een punt en 3 cijfers onder de vorm NNN.NNN. De lengte van de zone is volgens de KSZ-standaarden. "PPO" voor de werkgevers van de lokale en provinciale overheden en de intercommunales (RSZ-PPO). (12) Code die de aard van de werknemer aangeeft met de volgende waarden: STU: als de aangifte een student betreft (in alle sectoren) 3 blanco's: voor alle werknemers (uitgezonderd studenten) in alle sectoren buiten de bouwsector 035: voor alle erkende leerlingen en gelijkgestelden in de bouwsector 000: voor alle andere werknemers (uitgezonderd studenten) in de bouwsector IBO: individuele beroepsopleiding in alle sectoren EXT: extra in de land- en tuinbouw en horeca STX: student als extra in de land- en tuinbouw en horeca TEA: onderwijzend personeel (code enkel geldig bij aangiftes RSZPPO) DWD: Dimona zonder DmfA: werknemer niet onderworpen aan RSZ-Bijdragen. Hiervoor moet een Dimona worden ingediend maar geen DmfA. Dit type werknemer moeten verplicht gebruikt worden voor alle werknemers die onder deze categorie vallen, behalve voor de werknemers van het type IBO waarvoor de situatie ongewijzigd blijft Formatted: Bullets and Numbering (15) Het inschrijvingsnummer van de gebruiker van een interim bij de RSZ of bij RSZPPO. (16) Het uniek ondernemingsnummer van de gebruiker van een interim. (17) De naam van de gebruiker van een interim. (18 tot 23) De lengte van de zones in verband met student volgen niet de standaardlengtes. (24-26) Ten behoeve van RKW wordt het nummer van het kinderbijslagfonds van de werkgever, het aansluitingsnummer van de werkgever bij het kinderbijslagfonds en de code van het bevoegde bureau toegevoegd. Indien een werkgever een aansluiting heeft bij meerdere kinderbijslagfondsen wordt er 999 ingevuld en wordt de zone kinderbijslagdossier opgevuld met (27-28) Het begin- en einduur van de tijdsregistratie in seconden telt vanaf de begindatum om 00u00m00s, tot 47u59m59s: beginuur = [0; 24*3600-1] en einduur = Personeelsbestand via KSZ 24/32

25 [0; 48*3600-1]. Als tijdens de werkuren de datumgrens overschreden wordt, is de datum uitdiensttreding = datum indiensttreding + 1 in de aangifte met een tijdsregistratie. Dit moet als volgt geïnterpreteerd worden: de datum indiensttreding van een aangifte met tijdsregistratie is altijd gelijk aan de datum uitdiensttreding!! Deze zones komen enkel voor in het geval het een aangifte van een gelegenheidswerknemer betreft. Een werkgever kan voor één dag meerdere tijdsperiodes aangeven, Per aangifte wordt een mutatie gegenereerd (in 1 mutatie zullen niet meer meerdere tijdsperiodes voorkomen). Personeelsbestand via KSZ 25/32

26 9 Returncodes Voor meer uitleg over de returncodes uit het prefix, of de lijst met netwerk- en applicatiereturncodes wordt verwezen naar de website van de Kruispuntbank In het data-gedeelte De returncodes in het gegevensgedeelte zijn afkomstig van lijst nummer 50, die ook gebruikt wordt voor de negatieve Dimona-antwoorden. De meest recente lijst 8 kan gevonden worden op de website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bij de algemene documentatie. 7 Zie website KSZ: lijst van prefixreturncodes 8 Zie lijst nummer 50 op de website van de KSZ : lijst van de returncodes in N001 Liste-de-codes.html Personeelsbestand via KSZ 26/32

27 10 Voorbeelden Enkele opmerkingen vooraf: - Het xml-gedeelte in vraag en antwoord moet voorafgegaan worden door <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>. - Een leeg element wordt weergegeven in de vorm: <ABC></ABC>. - Een element met een blanco-waarde wordt weergegeven in de vorm: <ABC>x</ABC> waarbij x blanco is. Opmerking: Voor de elementen die blanco s aanvaarden, mag de optie whitespace niet op Collapse staan. In het geval van KindOfWorker, hebben de aanvaarde waarden allemaal een lengte van 3: "000", "035", "STU", "VOL" en " " (3 blanco s), 1 of 2 blanco s zou niet correct zijn. - Er gebeurt een controle zodat selectiecriteria in het gegevensgedeelte en het prefix dezelfde zijn, het gaat meer bepaald om INSZ, PLAIndicator en periode. - Speciale tekens zoals & gevolgd door een spatie geven een error, daarom zal elk speciaal karakter geconverteerd worden naar een leesbaar XML-karakter: & & < &alt; > > ' &apos; " " - De geboortedatum kan ook nullen bevatten, deze zone is daarom niet meer gedefinieerd worden als date maar als string Voorlegging Opzoeking persoon X, zowel bij RSZ als RSZPPO met een gesloten opzoekingsperiode. xxxxa abc o0c l950 M03S <?xml version="1.0" encoding="utf- 8"?><L950><Request><NaturalPerson><INSS> </INSS></NaturalPerson ><SearchPeriod><BeginDate> </BeginDate><EndDate> </EndDate></SearchPeriod><ActiveWorker>1</ActiveWorker><CanceledContract >0</CanceledContract><NbrOfAnswer>10</NbrOfAnswer></Request></L950> Personeelsbestand via KSZ 27/32

28 10.2 Antwoord Opzoeking persoon X, zowel bij RSZ als RSZPPO met een gesloten opzoekingsperiode. 0000A abc F0C L950 J0417AY <?xml version="1.0" encoding="utf- 8"?><L950><AnswerOK><Reference><NbrOfAvailableAnswer>000034</NbrOfAvai lableanswer><nbrofincludedanswer>000010</nbrofincludedanswer><nextscrollin g><firstlinenbr> </firstlinenbr><ticket> </ticket></ NextScrolling></Reference><Activity><Employer><FirmID><NLOSSRegistrationNb r> </nlossregistrationnbr></firmid><plaindicator>1</plaindicator> </Employer><NaturalPerson><INSS> </INSS><Name>PLETINCKX</N ame><firstname>carina VICTORINE</FirstName><OriolusValidationCode>0</OriolusValidationCode><Birth Date> </BirthDate><Sex>2</Sex><NationalityCode>150</NationalityCode></NaturalPers on><worker><occupationperiod><begindate> </BeginDate></OccupationPeriod><JointCommissionNbr>999 </JointCommissionNbr><KindOfWorker> </KindOfWorker><DimonaNbr> </DimonaNbr><ValidityStatus>1</Val iditystatus><lastdimonaaction>1</lastdimonaaction></worker></activity><activ ity><employer><firmid><nlossregistrationnbr> </nlossregistratio nnbr></firmid><plaindicator>0</plaindicator></employer><naturalperson><in SS> </INSS><Name>PLETINCKX</Name><FirstName>CARINA VICTORINE</FirstName><OriolusValidationCode>0</OriolusValidationCode><Birth Date> </BirthDate><Sex>2</Sex><NationalityCode>150</NationalityCode></NaturalPers on><worker><occupationperiod><begindate> </BeginDate></OccupationPeriod><JointCommissionNbr>999 </JointCommissionNbr><KindOfWorker> </KindOfWorker><DimonaNbr> </DimonaNbr><ValidityStatus>1</Val iditystatus><lastdimonaaction>1</lastdimonaaction></worker></activity><activ ity><employer><firmid><nlossregistrationnbr> </nlossregistratio nnbr></firmid><plaindicator>1</plaindicator></employer><naturalperson><in SS> </INSS><Name>PLETINCKX</Name><FirstName>CARINA VICTORINE</FirstName><OriolusValidationCode>0</OriolusValidationCode><Birth Date> </BirthDate><Sex>2</Sex><NationalityCode>150</NationalityCode></NaturalPers on><worker><occupationperiod><begindate> </BeginDate><EndDate> </EndDate></OccupationPeriod><JointCommissionNbr>999 </JointCommissionNbr><KindOfWorker> </KindOfWorker><DimonaNbr> </DimonaNbr><ValidityStatus>1</Val iditystatus><lastdimonaaction>3</lastdimonaaction></worker></activity><activ ity><employer><firmid><nlossregistrationnbr> </nlossregistratio nnbr></firmid><plaindicator>1</plaindicator></employer><naturalperson><in SS> </INSS><Name>PLETINCKX</Name><FirstName>CARINA VICTORINE</FirstName><OriolusValidationCode>0</OriolusValidationCode><Birth Personeelsbestand via KSZ 28/32

29 Personeelsbestand via KSZ 29/32 Date> </BirthDate><Sex>2</Sex><NationalityCode>150</NationalityCode></NaturalPers on><worker><occupationperiod><begindate> </BeginDate><EndDate> </EndDate></OccupationPeriod><JointCommissionNbr>999 </JointCommissionNbr><KindOfWorker> </KindOfWorker><DimonaNbr> </DimonaNbr><ValidityStatus>1</Val iditystatus><lastdimonaaction>2</lastdimonaaction></worker></activity><activ ity><employer><firmid><nlossregistrationnbr> </nlossregistratio nnbr></firmid><plaindicator>1</plaindicator></employer><naturalperson><in SS> </INSS><Name>PLETINCKX</Name><FirstName>CARINA VICTORINE</FirstName><OriolusValidationCode>0</OriolusValidationCode><Birth Date> </BirthDate><Sex>2</Sex><NationalityCode>150</NationalityCode></NaturalPers on><worker><occupationperiod><begindate> </BeginDate><EndDate> </EndDate></OccupationPeriod><JointCommissionNbr>322 </JointCommissionNbr><KindOfWorker> </KindOfWorker><DimonaNbr> </DimonaNbr><ValidityStatus>1</Val iditystatus><lastdimonaaction>1</lastdimonaaction></worker><interimuser><n LOSSRegistrationNbr> </NLOSSRegistrationNbr><Name></Name></Interi muser></activity><activity><employer><firmid><nlossregistrationnbr> </NLOSSRegistrationNbr></FirmID><PLAIndicator>1</PLAIndicator></Emplo yer><naturalperson><inss> </inss><name>pletinckx</name><fi rstname>carina VICTORINE</FirstName><OriolusValidationCode>0</OriolusValidationCode><Birth Date> </BirthDate><Sex>2</Sex><NationalityCode>150</NationalityCode></NaturalPers on><worker><occupationperiod><begindate> </BeginDate></OccupationPeriod><JointCommissionNbr>999 </JointCommissionNbr><KindOfWorker> </KindOfWorker><DimonaNbr> </DimonaNbr><ValidityStatus>1</Val iditystatus><lastdimonaaction>1</lastdimonaaction></worker></activity><activ ity><employer><firmid><nlossregistrationnbr> </nlossregistratio nnbr></firmid><plaindicator>1</plaindicator></employer><naturalperson><in SS> </INSS><Name>PLETINCKX</Name><FirstName>CARINA VICTORINE</FirstName><OriolusValidationCode>0</OriolusValidationCode><Birth Date> </BirthDate><Sex>2</Sex><NationalityCode>150</NationalityCode></NaturalPers on><worker><occupationperiod><begindate> </BeginDate></OccupationPeriod><JointCommissionNbr>999 </JointCommissionNbr><KindOfWorker> </KindOfWorker><DimonaNbr> </DimonaNbr><ValidityStatus>1</Val iditystatus><lastdimonaaction>3</lastdimonaaction></worker></activity><activ ity><employer><firmid><nlossregistrationnbr> </nlossregistratio nnbr></firmid><plaindicator>1</plaindicator></employer><naturalperson><in SS> </INSS><Name>PLETINCKX</Name><FirstName>CARINA VICTORINE</FirstName><OriolusValidationCode>0</OriolusValidationCode><Birth Date> </BirthDate><Sex>2</Sex><NationalityCode>150</NationalityCode></NaturalPers

30 on><worker><occupationperiod><begindate> </BeginDate><EndDate> </EndDate></OccupationPeriod><JointCommissionNbr>322 </JointCommissionNbr><KindOfWorker>STU</KindOfWorker><DimonaNbr> </DimonaNbr><ValidityStatus>1</ValidityStatus><LastDimonaAction>1</La stdimonaaction></worker><interimuser><nlossregistrationnbr> </nl OSSRegistrationNbr><Name></Name></InterimUser></Activity><Activity><Employ er><firmid><nlossregistrationnbr> </nlossregistrationnbr></firmi D><PLAIndicator>0</PLAIndicator></Employer><NaturalPerson><INSS> </INSS><Name>PLETINCKX</Name><FirstName>CARINA VICTORINE</FirstName><OriolusValidationCode>0</OriolusValidationCode><Birth Date> </BirthDate><Sex>2</Sex><NationalityCode>150</NationalityCode></NaturalPers on><worker><occupationperiod><begindate> </BeginDate></OccupationPeriod><JointCommissionNbr>140 </JointCommissionNbr><KindOfWorker> </KindOfWorker><DimonaNbr> </DimonaNbr><ValidityStatus>1</Val iditystatus><lastdimonaaction>1</lastdimonaaction></worker></activity><activ ity><employer><firmid><nlossregistrationnbr> </nlossregistratio nnbr></firmid><plaindicator>1</plaindicator></employer><naturalperson><in SS> </INSS><Name>PLETINCKX</Name><FirstName>CARINA VICTORINE</FirstName><OriolusValidationCode>0</OriolusValidationCode><Birth Date> </BirthDate><Sex>2</Sex><NationalityCode>150</NationalityCode></NaturalPers on><worker><occupationperiod><begindate> </BeginDate></OccupationPeriod><JointCommissionNbr>999 </JointCommissionNbr><KindOfWorker> </KindOfWorker><DimonaNbr> </DimonaNbr><ValidityStatus>1</Val iditystatus><lastdimonaaction>1</lastdimonaaction></worker></activity></ans werok></l950> Negatief antwoord: geen gevallen voor selectie <?xml version="1.0" encoding="utf- 8"?><L950><X001><Result><ReturnCode>100992</ReturnCode><Codelist>050</Co delist></result></x001></l950> 10.3 Prefix Verplichte zone tekst is vaste waarde tekst is een leidraad Consultatie Zie volgende pagina. Personeelsbestand via KSZ 30/32

31 L950 ISZ KSZ KSZ ISZ (neg.) KSZ RSZ(PPO) RSZ(PPO) KSZ KSZ ISZ Prefix gedeelte netwerk Constante / netwerkreturncode X25T Code KSZ X25T Versie_prefix A1 A1 A1 A1 A1 Sector (= KSZ) 025 (= KSZ) 999 Type_instelling Interne_referentie_sector Abc Abc KSZ KSZ Abc User_id Soort_aanvraag / antwoord Zie 3.1 Zie 3.1 Zie 3.1 Zie 3.1 Zie 4.1 INSZ YYMMDDNNNCC YYMMDDNNNCC YYMMDDNNNCC YYMMDDNNNCC YYMMDDNNNCC Returncode_toepassing Prefix gedeelte formulier Formulier L950 L950 L950 L950 L950 Variante blanco X000 blanco blanco of X001 blanco of X001 Gedeelte_bericht blanco blanco blanco blanco blanco Prefix gedeelte beheer antwoord Identificatie_toepassing blanco blanco blanco blanco blanco Interne_referentie_antwoorder blanco KSZ blanco ISZ KSZ Datum_versturen_vraag YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM Datum_versturen_antwoord YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM Antwoord_termijn M03 M03 Actie_timeout S S Slagen_stroom 0 (= origineel) E (= geweigerd) 0 (= origineel) A (= aanvaard) E (= geweigerd) A (= aanvaard) E (= geweigerd) Prefix gedeelte repertorium Hoedanigheidscode xxx xxx xxx xxx xxx Fase Begin_repertorium YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD Einde_repertorium YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD Begin_bericht YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD Einde_bericht YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD Sector_leverancier Zie Zie 3.1 Zie 4.1 Zie 4.1 Instelling_leverancier Zie Zie 3.1 Zie 4.1 Zie 4.1 Personeelsbestand via KSZ 31/32

Handleiding L - stromen

Handleiding L - stromen Handleiding L - stromen Handleiding L stromen - Blz. 1 - Inhoudstafel 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES... 4 2.1 ONLINE CONSULTATIES... 4 2.2 BATCH CONSULTATIES...4 2.2.1 De afzender vult

Nadere informatie

Sociale Maribel L350

Sociale Maribel L350 Sociale Maribel L350 Versie Datum Verschillen met vorige versie 0.0 26.05.2004 -- 0.1 11.08.2004 Toevoegen voorbeelden 0.2 28.09.2004 Aanpassingen naar aanleiding van vergadering dd 10/09/2004 0.3 12.10.2004

Nadere informatie

Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona

Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona Personeelsbestand via LDM/Webservice dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 10-03-2010 Basis document A950_- _L950_Personeelbestand_basisdocumentatie.

Nadere informatie

Handleiding M en Z stromen

Handleiding M en Z stromen Handleiding M en Z stromen 1 / 14 Inhoudstafel Handleiding Generieke M_8.2.1.docx 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES.... 4 2.1 VERSCHIL M EN Z STROMEN.... 4 2.1.1 M - stromen... 4 2.1.2 Z -

Nadere informatie

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 22.05.2006 Intern -- 0.1 08.08.2006 werkgroep vertaling Status: werkdocument A009

Nadere informatie

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg A424 1. Inleiding De personen die in het buitenland

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN 910M

BESCHRIJVING VAN 910M Kruispuntbank van de sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel tel 02-741 83 11 fax 02-741 83 00 BESCHRIJVING VAN 910M Inhoudstafel I. ALGEMEEN...1 II. DE GEGEVENSSTROOM...1 II.A.1. Algemeen...1

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater A015, M: Gegevensstroom van RVA naar RKW, RSVZ en NIC met de mededeling van het einde van de wachttijd van een schoolverlater Auteur: Claudia

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten A016, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet door het NIC en het FBZ A014,

Nadere informatie

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken van 3 oktober 2005;

Gelet op de aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken van 3 oktober 2005; SCSZ/06/008 1 BERAADSLAGING NR. 06/005 VAN 17 JANUARI 2006 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ELEKTRONISCHE BERICHTEN

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS. Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster.

BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS. Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster. BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster. Het is de kritische lectuur van een RIP-bericht m.b.t. een rechthebbende (rolcode 101 in

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten A077, Z: Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de gegevens betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten meedeelt aan

Nadere informatie

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede overdracht van de

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 Referentie: rubriek 7180, domein 024 Auteurs: Filip Bauters & Leo Van Broekhoven Herziening: Françoise Tomasetti Type document: Toelichting voor de betrokken sectoren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Dimona New Deze handleiding legt uit hoe u een Dimona via sms kan doorsturen via een vaste structuur. De samenstelling van een boodschap

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A0, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Nadere informatie

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies 1) Inhoud van de L608 De soort informatie heeft als kenmerk L608. De constante van de prefix is gelijk

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN SMALS-MVM SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MULTIFUNCTIONEEL ATTEST TE VERSTUREN AAN DE INSTELLINGEN VAN VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT. Situering van het document

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA) Referenties : G\R3\projectdocumentatie\A042\beschrijving Titel : Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) A042 Auteur : Patrick Laureyns Datum laatste wijziging:

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken A023, Z: Gegevensstroom waarmee de FOD Sociale Zekerheid en de RVP via de KSZ de attesten i.v.m. chronisch zieken

Nadere informatie

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting A045, M: Gegevensstroom opgestart op het initiatief van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) naar

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Referentie Onderwerp Auteur Laatste wijziging 10/11/2005 Pagina s 12 Versie 6 G1/G1/R4/funcan/A020 Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Mark Demol Attest

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekende

Attest Jonge werkzoekende Attest Jonge werkzoekende A200, M: gegevensuitwisseling van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling naar RKW en RSVZ met betrekking tot de jonge werkzoekenden Auteurs : Vincent Turine Dernière

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Elektronische doorgave van papieren bijdragebons A911

Elektronische doorgave van papieren bijdragebons A911 Elektronische doorgave van papieren bijdragebons A911 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 16.07.2007 website -- 0.2 18-05-2010 Website Aanvulling ExecutionType code 10 Status: werkdocument

Nadere informatie

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval A044, M: Gegevensstroom van het FAO naar verschillende bestemmelingen (VSI, RKW, NIC, RJV, SIGeDIS)

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?... 4 3. Selectiescherm... 5 Selectiescherm werkgever... 5 Selectiescherm mandataris... 5 Opties, velden

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/112 BERAADSLAGING NR. 16/052 VAN 7 JUNI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen A417, M: Gegevensstroom van de RVA naar de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) alsook naar de Directie

Nadere informatie

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar Project Afgeleide rechten De Lijn Gratis Pas Documentatie opgesteld door de KSZ in verband met de gegevensuitwisseling Ref: R1/R1 (O2/O2 vanaf versie 0.4) (R6/R6 vanaf versie 1.0) AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 27 november 1998.

Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 27 november 1998. CS/98/135 BERAADSLAGING NR. 98/80 VAN 1 DECEMBER 1998 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE KRUISPUNTBANK VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RSZ IN HET KADER VAN

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?...

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 15 maart 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 15 maart 2005; SCSZ/05/46 1 BERAADSLAGING NR. 05/015 VAN 5 APRIL 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN DE DIMONA-GEGEVENSBANK EN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE BRUSSELSE GEWESTELIJKE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING (BGDA) Gelet

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A013, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde

Nadere informatie

OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon)

OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon) OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden

Nadere informatie

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt

Nadere informatie

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Versie 1.2 26/01/2012 Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Ter attentie van: Contact: Instellingen die pensioenen uitbetalen en dienstverleners die aangiften doen aan het Pensioenkadaster

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, M: Gegevensstroom van de RVA naar verschillende bestemmelingen met de mededeling van de periodes van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Release Note -V2 Versie 1.24

Release Note -V2 Versie 1.24 Release Note -V2 Versie 1.24 Datum van publicatie Release Note:. 2015 Datum van inproductiestelling Dimona :. 2015 Contact: Eranova Telefoon: + 32 (0)2 511.51.51 Fax: + 32 (0)2 788.51.58 RSZ - DIBISS Page

Nadere informatie

Versie : Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx

Versie : Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: ASR Aanvraag Sector Uitkeringen Richtlijnen bij het opstellen een annulatie van aanvraag in het batch-ciruit Versie : 20141 Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx

Nadere informatie

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling:

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Studentenfiche Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Deze fiche kan enkel worden gebruikt indien de tewerkstelling van een student gebeurt op

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP 0. CONTEXT Deze gebruikersgids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen waarvan de gegevens in het Kadaster geïntegreerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/162 BERAADSLAGING NR. 16/074 VAN 6 SEPTEMBER 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling:

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Studentenfiche Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Deze fiche kan enkel worden gebruikt indien de tewerkstelling van een student gebeurt op

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/193 BERAADSLAGING NR 13/090 VAN 1 OKTOBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Release Note -V2 Versie 1.22

Release Note -V2 Versie 1.22 Release Note -V2 Versie 1.22 Datum van publicatie Release Note: 17 juni 2014 Datum van inproductiestelling Dimona : 24 juni 2014 Datum van inproductiestelling HORECA@WORK : 25 juni 2014 Contact: Eranova

Nadere informatie

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 3 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen A021, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor het bijhouden van de individuele

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/057 BERAADSLAGING NR 11/036 VAN 3 MEI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 26 augustus 2004; A. SITUERING, ONDERWERP EN MOTIEVEN VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 26 augustus 2004; A. SITUERING, ONDERWERP EN MOTIEVEN VAN DE AANVRAAG SCSZ/04/102 BERAADSLAGING NR 04/035 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD AAN DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW.

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. 1) Controles Een controle wordt aangemaakt in drie types situaties: - wanneer de situatie van de aansluiting bij het fonds

Nadere informatie

Uw werknemer is niet aangegeven in DmfA, maar is wel aanwezig in het Personeelsbestand. (Foutboodschap in uw DmfA-notificatie)

Uw werknemer is niet aangegeven in DmfA, maar is wel aanwezig in het Personeelsbestand. (Foutboodschap in uw DmfA-notificatie) Tip: Hoe rechtzetten? Uw werknemer is niet aangegeven in DmfA, maar is wel aanwezig in het Personeelsbestand. (Foutboodschap 90007-263 in uw DmfA-notificatie) 1. De werknemer is uit dienst maar er werd

Nadere informatie

DB2P Release Note. DB2P WAP/AWAP v1.22 is beschikbaar in Simulatie en Productie

DB2P Release Note. DB2P WAP/AWAP v1.22 is beschikbaar in Simulatie en Productie DB2P Release Note DB2P WAP/AWAP v1.22 is beschikbaar in Simulatie en Productie DB2P v1.22 is beschikbaar in Simulatie & Productie. Deze release biedt de volgende functionaliteiten die zowel via batch als

Nadere informatie

Handleiding BE. Versie 1.0 Juni 2007 Bucom

Handleiding BE. Versie 1.0 Juni 2007 Bucom Handleiding BE Versie 1.0 Juni 2007 Bucom Inhoudstafel 1. Algemeen...5 1.1. Waarover gaat het?...5 1.2. Wat is de rol van de Belgische klant?...5 2. Waar vindt u de toepassing Limosa?...6 2.1. Ga naar

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen Scenario 2: Controles Versie : 20124 Auteur : Smals Referentie : ZIMA002_Controles_Versie_20124_DocLib.doc Creatiedatum : 12/11/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekenden. A200.

Attest Jonge werkzoekenden. A200. Attest Jonge werkzoekenden. A200. Inleiding. Dit attest voorziet in het electronisch afleveren van attesten ten behoeve van schoolverlaters die zich laten inschrijven als werkzoekenden met het oog op het

Nadere informatie

Capelo Historische Gegevens

Capelo Historische Gegevens Capelo Historische Gegevens Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Module PDOS - 2012 Agenda 2 Algemene presentatie Capelo historische gegevens Wijze van inzameling, statussen van

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 februari 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 februari 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/032 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE SECTOR VAN

Nadere informatie

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006;

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006; SCSZ/07/003 1 BERAADSLAGING NR. 07/005 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER EN DE PENSIOENINSTELLING

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 De verplichtingen Inhoudstafel Verplichtingen tegenover de RSZ...6 Algemeenheden...7

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/111 BERAADSLAGING NR. 16/052 VAN 7 JUNI 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1 Student@Work Presentatie van het project 26/10/2011 Student@Work 1 Inhoudsopgave 1. RSZ 2. Algemene context 3. Werkgevers context 4. Studenten context 26/10/2011 Student@Work 2 De Rijksdienst voor Sociale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/255 BERAADSLAGING NR. 13/122 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-02

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-02 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2011-02 De verplichtingen Inhoudstafel Verplichtingen tegenover de RSZ...6 Algemeenheden...7

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Release Note - Dimona V2 - Versie 1.19 (23/09/2013)

Release Note - Dimona V2 - Versie 1.19 (23/09/2013) Release Note - Dimona V2 - Versie 1.19 (23/09/2013) U vindt hierna de richtlijnen van het plan Horeca (PC 302) betreffende de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers vanaf 1 oktober 2013. Deze informatie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/020 BERAADSLAGING NR. 17/008 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid)

HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid) HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid) Contents 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie voor welke behoeftes?... 3 5) Wat zijn de vereisten

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie