HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas"

Transcriptie

1 HENCO TEChNISCH HANBOEK HENCO TEChNISCH HANBOEK NL verwarming rinkwater gas

2 Pagina BUIZEN HENCO PERS. STANAR. GAS. SUPER SIZES HENCO Vision. FITTINGEN. VERELERS MESSING PERSFITTINGEN. STANAR. GAS Messing Schroef- / knelfittingen MESSING VERELERS EN TOEBEHOREN MONTAGEVOORSCHRIFTEN Lastenboekbeschrijvingen Leveringsprogramma VERZEKERING EN GARANTIE CERTIFICATEN VLOERVERWARMING: zie technisch hanboek vloerverwarmig

3 Voorwoor Kwaliteit Kwaliteit is e norm. HENCO Inustries prouceert en levert een compleet en op elkaar afgestem assortiment van topproucten ie zich onerscheien oor hun voorturene technologische innovatie. Alle systeemcomponenten aemen e betrouwbaarhei uit ie eigen is aan HENCO. Meerlagenbuis Het hart van het uitgebreie assortiment is zoner twijfel e gepatenteere meerlagenbuis. Oner het motto alleen e beste kwaliteit is goe genoeg, wer e HENCO meerlagenbuis zoanig ontworpen at ze beantwoort aan e meest veeleisene en uiteenlopene gebruiksmogelijkheen. Het resultaat is nog stees e meest toonaangevene, multifunctionele als ook e meest betrouwbare buis op e internationale markt. Bree asortiment HENCO levert hiernaast een bree assortiment aan topproucten zoals, pers- en steekfittingen, verelers, schroef- / knelfittingen, schuiffittingen, regelingen en gereeschappen. Kortom alles om een compleet assortiment te kunnen bieen. Al eze proucten staan garant voor e beste kwaliteit en zijn perfect op elkaar afgestem. Keuringscertificaten Het hoge kwaliteitsniveau en e betrouwbaarhei van het HENCO assortiment wort op internationale schaal bevestig oor e talrijke keuringscertificaten. HENCOFLOOR vloerverwarming Voor e vloerverwarmingssystemen van HENCO is een apart Technisch Hanboek HENCOFLOOR beschikbaar. Assortimentsoverzichten Zowel voor e kunststofleiingsystemen als voor e vloerverwarmingssystemen van HENCO is een assortimentsoverzicht beschikbaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze prouct overview of e HENCO website Aanbevelingen en opmerkingen Geprobeer is om een zo volleig mogelijk en toch hanzaam Technisch Hanboek voor u samen te stellen. Aanbevelingen en of opmerkingen van uw kant woren ten zeerste op prijs gestel om het boek nog beter te maken. irectie en meewerkers HENCO Inustries NV

4 Buizen

5 gevaarlijk / opgepast vloerverwarming. HENCO STANAR en RIXc meerlagenbuis e HENCO STANAR en RIXc meerlagenbuis is een buis voor alle toepassingen rinkwater Verwarming Vloerverwarming Regenwater Als rinkwaterleiing voor warm/kou water en it voor alle mogelijke rinkwaterkwaliteiten (Conform Europese norm //EG). Als verwarmingsbuis binnen e voorgeschreven belastingwaaren KOMO. Voor verwarmen en koelen van vloeren, wanen en plafons. Als regenwaterleiing voor hergebruik binnen gebouwen binnen e voorgeschreven belastingswaaren. Gas Als gasleiing in lanen waar een keuring van het systeem gebeur is en een certificaat voorhanen is. Perslucht Als persluchtleiing bij installaties ie olievrij zijn (met voorgeschakele oliefilter). Stookolie Als stookolieleiing binnen e voorgeschreven belastingswaaren Anere toepassingen Op aanvraag en na schriftelijke toestemming van HENCO.

6 BUIZEN Samenstelling van e HENCO STANAR en RIXc meerlagenbuis (/AL/) e HENCO meerlagenbuis bestaat uit een in e lengterichting stompgelaste aluminiumbuis voorzien van een binnen- en buitenlaag uit elektronenstralen vernet hoge ensiteit polyethyleen. e verschillene lagen woren met elkaar verbonen oor een hoogwaarige verbiningslaag. Het resultaat is e HENCO meerlagenbuis: ze verenigt in zich alle voorelen van kunststoffen en metalen buizen. e binnen- én buitenbuis wort vervaarig uit hoge ensiteit polyethyleen (HPE) granulaten en vervolgens elektronenstralen vernet. oor het vernetten woren e natuurlijke kwaliteiten van het polyethyleen vele malen verbeter. it komt oner anere e ruk- en temperatuurbelastbaarhei van e buis ten goee.. e buis voloet aan e strengste normen wat betreft rinkwaterinstallaties en is zelfs bestan tegen agressieve stoffen. e aluminiumbuis garaneert e zuurstofichthei en e vormvasthei van e buis. oor het overlangs stomplassen van e aluminiumbuis blijft e aluminium overal ezelfe ikte behouen. aaroor zal ook e vernette buitenlaag ie via e verbiningslaag op e aluminiumbuis wort aangebracht overal ezelfe ikte hebben. it biet eveneens voorelen bij het persen omat e perskrachten perfect vereel woren. Afhankelijk van e iameter van e buis wort e ikte van e aluminiumlaag zo bereken at e buis altij e beste flexibiliteit en rukbestenighei blijft behouen. binnenbuis uit elektronenstralen vernet polyethyleen (), geëxtrueer uit hoge ensiteit polyethyleen granulaten hoogwaarige verbiningslaag voor een homogene verbining tussen e aluminiumbuis en e binnenbuis. aluminiumbuis (AL), overlangs stompgelast, elke 0, mm gecontroleer hoogwaarige verbiningslaag voor een homogene verbining tussen e aluminiumbuis en e buitenbuis buitenbuis uit elektronenstralen vernet polyethyleen (), geëxtrueer uit hoge ensiteit polyethyleen granulaten

7 Binnen- én buitenbuis uit, kwaliteit verzeker HENCO prouceert meerlagenbuizen waarvan zowel e binnen- als e buitenbuis bestaat uit, elektronenstralen vernet polyethyleen. Structuur van hoge ensiteit polyethyleen PE staat voor polyethyleen X staat voor vernetting c staat voor elektronenstralen vernetting m.a.w. e manier waarop e polyethyleen vernet wort Polyethyleen is een kunststof ie bestaat uit verschillene kettingen van moleculen. eze kettingen zijn niet irect met elkaar verbonen. e basisstructuur wort samengehouen oor zwakke weerzijse krachten tussen e moleculen. Bij opwarming zullen e kettingen meer en verer uit elkaar bewegen. Hieroor wort het materiaal zachter, elastischer en miner rukbestenig. Kortom, miner geschikt voor sanitaire toepassingen of verwarming. oor e meerlagenbuis bloot te stellen aan een intense elektronenstraling zullen er warsverbiningen ontstaan tussen e verschillene moleculenkettingen van e kunststof. e elektronen zorgen ervoor at e waterstofatomen van e verschillene polyethyleenkettingen afsplitten. Zo krijgen e carbonatomen e kans om zich met elkaar te verbinen en een sterke vernette structuur te vormen. Vernettingsproces.m.v. elektronenstralen oor e warsverbiningen wort e beweging van e kettingen ten opzichte van elkaar tot een minimum teruggebracht. Wanneer er nu warmte of een anere vorm van energie wort toegepast, zal e sterke structuur van e buis niet vervorm woren. Vernette polyethyleen vertoont een optimaal gerag oner continue belasting oor ruk of temperatuur. e vernetting zorgt voor een enorme uurzaamhei. Structuur van

8 BUIZEN Vernetting oor miel van elektronenstralen is e beste en meest zuivere manier om polyethyleen te vernetten. Polyethyleen kan op volgene manieren vernet woren: a. PE-Xa: het zogenaame Engel proces waarbij e polyethyleen vermeng wort met een hoge concentratie van organische peroxie. e peroxie zorgt ervoor at er verbiningen tot stan komen tussen e polyethyleenkettingen. Een chemische methoe. e uitse norm IN bepaalt e minimale vernettingsgraa voor elk van e methoes. b. PE-Xb: e vernetting komt tot stan oor toevoeging van silaan aan e polyethyleen, gevolg oor een waterbehaneling. Een chemische methoe. c. : in tegenstelling tot e twee vorige methoes, vint e vernetting plaats tijens een tweee proces wanneer e buis bloot gestel wort aan een intense elektronenstraling. oor e straling raken e polyethyleenmoleculen zo opgewonen at ze zich met elkaar vernetten. Een fysische methoe. Vernettingsmethoes Proceure Beschrijving Minimale vernettingsgraen volgens norm IN Fysisch Chemisch PE-Xa 0 % Peroxie PE-Xb % Silaan 0 % Elektronenstralen We lezen us at een PE-Xa buis voor 0% en een PE-Xb buis voor % vernet ient te woren om aan e norm te voloen, een buis slechts voor 0%. e methoe is bovenien een fysische methoe: er woren geen chemische toevoegstoffen toegeien waaroor e buis niet per efinitie nagespoel ient te woren voor sanitair gebruik.

9 Alle voorelen op een rij Temperatuur- en rukbestenig e berijfstemperatuur mag oplopen tot C en e maximaal toegelaten berijfsruk beraagt bar. Minimale lineaire uitzetting oor e aanwezighei van e aluminiumlaag is e uitzettingscoëfficiënt van e HENCO buis vergelijkbaar met ie van koper en maal kleiner an e uitzettingscoëfficiënt van een gewone kunststofbuis. e uitzettingscoëfficiënt beraagt 0,0 mm/mk. Corrosiebestenig Het glae oppervlak van e binnen- én buitenbuis geeft verontreinigingen geen kans tot aanklitten. Zo wort seimentatie en corrosie vermeen. e glahei van e binnenbuis zorgt eveneens voor een minimaal rukverlies. Vormvast e buis blijft na het buigen e gewenste vorm behouen. Ze heeft geen geheugen zoals anere volkunststofbuizen. it vereenvouigt en versnelt e verwerking van e buis en e montage van e fittingen. Slijtvast e buiten- én binnenbuis zijn vervaarig uit elektronenstralen vernet polyethyleen. Hieroor is e buis niet onerhevig aan slijtage, ook niet bij hoge temperatuur en stroomsnelheen. Volleig zuurstof- en wateramp(iffusie) icht e geïntegreere aluminiumlaag vermijt het inringen van zuurstof in e buis. Zo woren corrosieproblemen bij eventuele metalen componenten van e installatie vermeen. Gering gewicht (snelle en eenvouige montage) Een snelle en eenvouige plaatsing bespaart tij en gel. e HENCO buis is flexibel en uitermate licht. Een rol van 00m HENCO Stanar x weegt amper kg. Lange levensuur Als e buis ingezet wort volgens e voorgeschreven berijfsruk en temperatuur, wort een levensuur van minimaal 0 jaar gegaraneer. Geen geluisoverlast in tegenstelling tot metalen buizen, ontstaat er geen geluisoverlast oor waterslag of stromingsgeluien als e buisiameter juist gekozen wort. Contactgeluien kunnen woren vermeen oor een correcte montage. Van rinkwater (conform //EG) tot chemische vloeistoffen e buis beantwoort aan e strengste toxicologische en hygiënische eisen. Ze is 0% geschikt voor het transport van rinkwater. aarnaast is e buis eveneens bestan tegen verschillene chemische vloeistoffen.

10 Technische eigenschappen HENCO STANAR en RIXc meerlagenbuis Technisch profiel van e HENCO STANAR en RIXc meerlagenbuis Buiteniameter (mm) Binneniameter (mm) RIXC RIXC RIXC RIXC Wanikte (mm) Max. berijfstemperatuur ( C)** Max. berijfsruk (bar) Toepassingsklasse (EN ISO - ) Warmtegeleiingscoëfficiënt (W/mK) Lineaire uitzettingscoëfficiënt (mm/mk) Minimale trekkracht lijmlaag (N/ mm) Oppervlakteruwhei binnenbuis (µ) Zuurstofiffusie (mg/l) Min. buigraius manueel/buitenveer (mm) Min. buigraius manueel/binnenveer (mm) Vernettingsgraa (%) XU XU XU XU XU XU XU XU XU XU * * * * * * XU XU XU + XU + XU XU XU XU XU XU * * * * * * Gewicht (kg/m) ebiet (l/m) Tabel toepassingsklasse tabel (EN ISO ) Tabel toepassingsklasse (EN ISO ) * hier ienen bochtfittingen gebruikt te woren ** zie tabel toepassingsklasse (EN ISO ) + xu bij gebruik van een buigijzer type BM- Toepassingsklasse T T max T mal Kenmerkene gebruikstoepassing Tij a Tij Tij C jaren C jaren C h a Warmwatervoorziening ( C) a Warmwatervoorziening ( C) b + cummulatief + cummulatief,, Vloerverwarming en lage temperatuur raiatoren b + cummulatief + cummulatief Hoge temperatuur raiatoren MERK OP Voor waaren T, Tmax en Tmal ia hoger zijn an in e tabel hierboven, is eze internationale norm niet van toepassing. a Een lan kan kiezen uit klasse of klasse in overeenstemming met zijn nationale regelgeving. b Wanneer er meer an ontwerptemperatuur optreet voor om het even welke klasse, an moeten e tijen samengevoeg woren. Plus cumulatief in e tabel impliceert een temperatuurprofiel van e genoeme temperatuur over een bepaale perioe. (bijv. het ontwerptemperatuurprofiel voor jaar voor klasse is C geurene jaar, gevolg oor C geurene jaar, C geurene jaar, C geurene jaar en C geurene uur).

11 rukverlies tabellen HENCO meerlagenbuis Elke vloeistof verliest energie wanneer ze oor een buis stroomt als gevolg van e wrijving van e vloeistof tegen e wanen van e buis. Het iagram en e tabellen m/s tonen, voor een gegeven ebiet, het rukverlies, in functie van e iameter van e buis en e stroomsnelhei.

12 BUIZEN iameter iameter iameter iameter iameter 0 iameter iameter iameter 0 iameter 0 iameter iameter Vermogen ebiet Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies (kw/h) (l/h) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,, 0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,, 0,, 0,,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,, 0,, 0,, 0,,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,,0 0,, 0,, 0,, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00, 0,0 0,, 0,, 0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,,,0, 0,, 0,, 0,, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00,,,,0 0,, 0,, 0,, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,,0,, 0,,0 0,0, 0,, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,,0,,0,0, 0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00, 0,,,0,, 0,, 0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,,,,0,, 0,, 0,, 0,,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,,,,0,,,0, 0,, 0,,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,,, 0,, 0,,0, 0,,0 0,, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,,,,,,,, 0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,,,,,,0,, 0,, 0,, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,,,,,0,,,,0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,,, 0,,0,,0,0,0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,,,,,0,,,0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0 0,,,0,,,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,,0,,,0, 0,,, 0,0, 0,,00 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0,,,,,,,,,, 0,, 0,0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0,,,0,,,,,0,, 0,, 0,, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0,,,,,,,,,, 0,, 0,, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0,,0,,, 0,0,,0,, 0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0, 0,,,,,,0 0,,, 0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0,,,,,,,,,,,0, 0,, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0,,,,,,,,,,0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0,0,0,,,0,0,,,,0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0 0,0 0,,,,,,,, 0,,, 0,,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0,0,,,0, 0,,,,,,, 0,0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0,,,,0,,,,,0,0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0,,,0,0,,,,,,,,0 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0,,0,,,,,,,0,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,,0,,,0,,,,0,0,,0 0,,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,0,0,,,,,,0,0,,,, 0,, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0, 0,,,,,,,,0,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0,,,,,0,,,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0,,,,,,0,0,,,0,, 0,,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0 0, 00,,0,0,,,,,,,, 0,0, 0,,00 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0,0,,,,,, 0,,,0,,0 0,, 0,,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,,0, 0,,,,,,0,,0,0 0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0, 0,, 0,,,0,,,,,, 0,, 0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,,,0,0,,, 0,,,,, 0,,0 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,,,,,,0,,,,,,,0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,,00,, 0,0,,,,0,,,0, 0,, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,,,,,,,,,,,,,0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,,,,,0 0,,,0,,,,,0, 0,,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,,, 0,0,,,,, 0,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0 0,,,,,,,,,,,0,0,,0 0,0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0 0,,,,,,,,0,,,0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0,,, 0,,0 0,,0,,0,,,,, 0,, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0, 0,,0,0,0,,,,,,0,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0,,0,,,,,,, 0,,0 0,0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,,,,,,,,,,,0 0,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0,0,,0,,,,,,,,,,0 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0 0,,,,0,,,,,,,0,, 0,0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0,0,,,,,,0,00,,,,,,0 0,, 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0,0,,,, 0,, 0,,,,,,,0 0,,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0 0,,,,,,,,0,,,,,,0 0,,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,,,,,,,,,,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,,,,,,,,,,,,,,0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,00,,,,,0,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,, 0,0,,,,0,,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,,0,,,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,0 0,,,,,,,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0,,0,0,0 0,,0,,,, 0,0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0,,,, 0,,,,0,0, 0,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0,,0,,,,,,,,,,, 0,,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0,,,0,0,,,0,,,,,,0 0,, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,,,,0,0,,0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,0, 0,,,0,,,,,0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,,,,,, 0,,,,,,,,,,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,0,,,,,0,,,,,,0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,,,0,,,,0,,,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Meium: water bij 0 C P = Q x AT x, mbar/m = 0 Pa/m AT = 0 C = vermogen in Watt Inicatieve watersnelheen CV: max. m/s Sanitair: max. m/s

13 iameter iameter iameter iameter iameter 0 iameter iameter iameter 0 iameter 0 iameter iameter Vermogen ebiet Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies (kw/h) (l/h) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m),,,,,0,,0,,,,,0,,,0, 0,,00 0,0 0,0 0, 0,,,,,,,0,,,,0,,,,,0,0 0,,0 0,0 0,0 0,0 0,,,0,,,,,0,,,0,,,,,0, 0,,0 0, 0, 0,0 0,,,0,0,,,0,,,0,0,0 0,,,,, 0,,0 0, 0, 0,0 0, 0 0,,0,,,,,,,,0,0,,0,0,, 0,,0 0, 0, 0, 0,,,0, 0,0,,0,,,,,0,,,,, 0,0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,,,,,0,,,,,,0 0,, 0, 0, 0, 0,,,,,, 0,,,,,,,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0,,,,,, 0,0,,, 0,,0,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0,, 0,,,0,0,,0,,,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0,,0,,0 0,,0,,,,,,,,,0,0,0 0,, 0, 0, 0, 0,,,,,0,0,,,, 0,,,0,,,, 0,, 0, 0, 0, 0,,0,,0 0,,0 0,, 0,0,,, 0,,,,, 0,,0 0, 0, 0, 0,,,,,0,,, 0,,,0,,,00,0,,0 0,, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0,,0,, 0,,,0, 0,,,,0,,, 0,, 0, 0,0 0, 0,,,,,, 0,,0,,,0,,,0,,, 0,, 0, 0, 0, 0,,0,,00,, 0,,,,,,0,,0,,, 0,, 0, 0, 0, 0,0,,,,,,,,, 0,,,0,0,0,0, 0,0, 0, 0, 0, 0,0 0,,,,, 0,,0,0,,,,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,0,,,,,,,,,,, 0,, 0,0 0, 0, 0,,,0,,,,,,,,,,0,,00,, 0,, 0,0 0, 0, 0,,0,, 0,,,,,,,, 0,,,,,0 0,, 0, 0, 0, 0,, 00,, 0,,,,,,,,,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0,,0,0, 0,,,,,,,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0 00,,,,,,,,,,0,,,,,0, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0,,,,,,,,0,,,00,,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0,0,,,0,,, 00,,0 0,,,,0,,, 0,,0 0, 0,0 0, 0, 0,,,,,,,00 0,0, 0,0,,,,,, 0,, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,,,,,,0,,,,,0,,,, 0,0, 0, 0, 0,0 0, 0,,0,,, 0,,,,,,00,,,,, 0,, 0, 0, 0,0 0, 0,,,,,,0,,,0,,0,,,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,,,0,,,,,,,0,,,,0,0 0,, 0, 0, 0, 0,,,0, 0,,,,,,,,,0,,,, 0,, 0, 0, 0, 0,,,,,, 0,0,,,,0,,, 0,,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,,,,,, 0,,, 0,, 0, 0, 0, 0,,,,0,,,0,,,0,,,,0 0,,, 0,, 0, 0, 0, 0,,0 0,,0,,,,0 0,,,,,0,,,, 0,,0 0, 0,0 0, 0,,,0,0,,,,,,,,0 0,,,0,, 0,,0 0, 0,0 0, 0, 0,,,,,0,,,,,,,,,0,, 0,,0 0,0 0, 0, 0,,0,,,,,0, 0,,,,,,,,,0 0,, 0,0 0, 0, 0,0,0,0,,,,,0,,0 0,,,,,,,0,00, 0, 0, 0, 0,0 0,00,,,,,,0,,,0,,,,,,,0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,0,,,,,0,0,,,,,,,0, 0, 0, 0, 0,,,, 0,,,,,,0,,,,,,,,0, 0, 0, 0, 0, 0 0,,, 0,, 0,0,,,,, 0,,0,,,,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,0,,,,0,,,,,,0, 0, 0, 0, 0,, 0,,,,0,,,,,,,0,,0,,0,0, 0, 0, 0, 0,, 0,,,,00,,,,,,,0,,,,,0,0 0, 0, 0, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,0, 0, 0, 0, 0,,,,0,, 0,,,, 0,00,,,,,,0,0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,, 0,, 0,,,,,,,,0,0 0, 0, 0, 0,,,,,,,0,,0,,, 0,,,0,,0,, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,,,,0,,,,,,,, 0, 0, 0, 0,,,,,,,0,0,,,,,,0,,0,,, 0, 0, 0, 0, 0 0,,0, 0,,,, 0,,,,,0,,,,,, 0, 0, 0,0 0,, 0,, 0,,,, 0,,,,,,,,,,, 0, 0, 0,0 0,,, 0,0,,,, 0,,,,0,,,0,,,, 0, 0,0 0, 0,, 0, 0, 0,,0,,,,,,0,,,,,0,, 0, 0, 0, 0,,, 0,0,0,,,,,,,,,0,,,,,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,,0,,,,,0,,,,0 0,,,,, 0,0 0, 0, 0,0, 0, 0,0,, 0,,,0,0,,,,0 0,,0,,, 0, 0, 0, 0,0,, 0,,,,, 0,,,0,,0,0,,,,, 0, 0, 0, 0,,,0,0 0,,,,,,,,,,,,,,, 0, 0, 0, 0,,,,,, 0,,0,,,,,,,0,,,0,00 0, 0, 0, 0, 0 00, 0,, 0,0,0 0,, 0,0,,, 0,,,,,,,0 0, 0, 0, 0, 0,,,,,0,, 0,,,,,,,0,,0,,0 0, 0,0 0, 0,, 0,,,,0,,0 0,,,,0,,0,,,,, 0, 0, 0, 0,,,0,,0,,,,,0 0,0,,,,,00,,, 0, 0, 0, 0,, 0,, 0,,,0,,,,,,,,,0,,,0 0, 0, 0, 0,,0,,0,,,,,, 00,,,,,,0,,, 0, 0, 0, 0,,0,,,,,, 0,, 0,,,0,,,0,,, 0, 0, 0, 0,,0,, 0,,,,,,,,,,,,0,,, 0, 0, 0, 0,,0 0,,,,,0,,0,0,0,,,,0,0,0,, 0, 0, 0, 0, 0,,0,,,,,,,,,,,,,0,,, 0,,00 0, 0, 0 0,,,,,,,,,,,,0,,,,,, 0,,0 0, 0, Meium: water bij 0 C P = Q x AT x, mbar/m = 0 Pa/m AT = 0 C = vermogen in Watt Inicatieve watersnelheen CV: max. m/s Sanitair: max. m/s

14 BUIZEN iameter iameter iameter iameter iameter 0 iameter iameter iameter 0 iameter 0 iameter iameter Vermogen ebiet Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies (kw/h) (l/h) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m),,,,, 0,,,,,,,0,0,,,,0, 0,,0 0, 0,, 0,, 0,,0,,0,,0,0,,,,,,,, 0,,0 0, 0, 0,0,0,,0,,,,,,,,,,,,,, 0,0,0 0, 0,0 0,,, 00,0,,, 0,, 0,,,,,,,,, 0,0,0 0, 0,0 0,,, 0,,,,0 0,,,0,0,,,,,0,, 0,,0 0, 0, 0 0, 000,,,, 0,,,,,,,0,,,,,, 0,,0 0,0 0, 0,,,0,,0 00,,,,,, 0,, 0,0,,,, 0,, 0,0 0,,0,0,0 0,,0 0,,,,,,0,, 0,,,,,0 0,, 0, 0,,,0,0,, 0,,,,,0,0,,,,,,, 0,, 0, 0, 0 0,,,,,,,,,,,0,0,0,,,,, 0,, 0, 0,,,,,,0,,0,, 0,,,0,,,,,, 0,, 0, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0, 0,, 0, 0, 00,0 0,0,,,,,,, 0,0,0,,,,,,,0 0,, 0, 0, 0,,,,0,,0, 0,, 0,0,,,,,,,,0 0,, 0, 0, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,0 0, 0,, 0,, 0,0,,, 0,, 0,,,,,,,,, 0,, 0, 0,, 0,,,, 0,,,,,,,,,,,,, 0,, 0, 0,,0,,,,,,0,,,0,,,,,,,, 0,, 0, 0,,,0, 0,,,,,,0,0,,,,,,,,0 0,, 0, 0, 0, 0,,,,,,0,,,0,,,,,,,, 0,, 0, 0,0,,,0,,0,,,,,,,,,,,,, 0,, 0, 0,,,,,,,,,0,,,,,,0,0,0,, 0,0,0 0, 0,,0,0,,,,,,,,,,,0,,,,, 0,0, 0, 0,,0 0,,,00,,,,, 0,,,,,,,,0, 0,, 0, 0,,0,,,,0,,,,,,,,,,,0,, 0,, 0, 0,,0 0,,,,0,,,,,,0,, 0,0,,,, 0,, 0, 0,,,,,, 0,,,,,,,, 0,,,,, 0,, 0, 0,,,, 0,0, 0,0,,,,,,,0,,,,, 0,, 0, 0,,,,,0,,,0,, 0,,,,0,,0,,, 0,,0 0, 0, 0 0,,,0,,0,, 0,,0 0,,,,0,,,0,, 0,, 0, 0,,,,,0,,0,0 0,,,,,,0,,,0,, 0,, 0, 0,, 0,,0,,,,,,,, 00,0,,,,,, 0,, 0,0 0,, 0,, 0,0,,,,,,, 0,,,,,0,, 0,, 0,0 0,,,,0,,,, 0,0,,,00 0,0,,,,,,0 0,, 0, 0,, 00,,,,,,,0,00,,0 0,,,00,,,0,0 0,, 0, 0,0,,0,,,,0,,,0,,0 0,,,,0,,, 0,,0 0, 0, 0, 0,,,,,, 00,,,,,,,,,0,, 0,, 0, 0, 0,,,,, 0,,0,,,,,,,,,,, 0,, 0, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,, 0, 0, 0 0,,, 0, 0,0,,,,0,0,,,,,,0,, 0,, 0, 0,,,0,0, 0,,,,,,,,,0,,,,,,00, 0, 0,, 0,,, 0,0 0,,,, 0,,,,,0,,,,,00, 0, 0,,,,, 0,0 0,0,,0,,,,,,,0,,,0,0,0 0, 0,,,0,, 0, 0,,0,, 0,,,, 0,0,,0,,,0, 0, 0,,,, 00, 0, 0,,,,,,,, 0,,,,,,0, 0, 0,, 00,, 0, 0,,0,,,,0, 0,,,,,,,,0, 0, 0,,,,, 0,,,0,,,,0,00,,,,,0,,0, 0, 0,, 0, 0,, 0,,,,,,,,,,,,0,,,0, 0, 0,,, 0,,,0,,,, 0,,,,,,,0,,,0,0 0, 0, , 0, 0,,,,,,0,,,,,0,,0,,,,0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,,,,,,,,,,,0,,,,,0, 0, 0, 0,,0 0,,,,,,,0,,,,,0,,,,,0, 0, 0, 0,0,0 0,0,,,0,,,0,,,,,,,,,0,0, 0, 0, 0 0,,,0,, 0,,,,,,,,,, 0,,,,0, 0, 0, 0 0,0,,,0,,,,,,,0,,,, 0,0,,,0, 0, 0, 0 0,,,,,,,00,,,,,,,, 0,,,,0, 0, 0, 0 0 0,,, 0,0, 0,0,0,,,,,,,, 0,,,,0, 0, 0, 0 0,,, 0,,,, 0,, 0,,,,,, 0,,,,0, 0,0 0, 0,0,,,,0,0,,,,,,,,,,0,0,,0, 0,0 0, 00,,,,,0 0,,,,,,,, 0,00,,,,,, 0, 0, 0,,,,0,0,,,, 0,,0,00, 0,,,,,,, 0, 0,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,, 0, 0,0, 0,,,0,,,,,,, 0,,0,,,,,,, 0, 0, 0,0,,,,,,,,,,,,,,,0,,,, 0, 0,,,00,,, 0,,0 0,,,0,,,,,0,0,,,, 0, 0,, 0,0, 00,0,,,,,,,,0,,,0,0,,,, 0, 0,, 0,,0,, 0,,,,0,, 0,0,,,0,0,,,, 0, 0,,,, 0,0,0,,,,,,0,0,,,0,,,0,,0 0, 0,,0,, 00,, 0,,0,,0,,,,,,0,,,,,0 0, 0, 0 0,,0,,,,,0,,0 00,,,,,,0,,0,0,,0 0, 0, 0,,0,,,,0, 0,, 0,, 0,,,,0,,,0,,0 0, 0,, 00,,,0, 0,,,,0,,,,00,,,,,,,0 0, 0,, 0,,,, 0,,,,,,,,0,0,,,,,,0 0, 0,,0 0,, 0,0, 0,,0,0,,,,,0,,,,,,, 0, 0,, 0,0,,,,,,, 0,, 0,,0,,,,,,, 0,,00 Meium: water bij 0 C P = Q x AT x, mbar/m = 0 Pa/m AT = 0 C = vermogen in Watt Inicatieve watersnelheen CV: max. m/s Sanitair: max. m/s

15 iameter iameter iameter iameter iameter 0 iameter iameter iameter 0 iameter 0 iameter iameter Vermogen ebiet Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies Snelhei rukverlies (kw/h) (l/h) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m) (m/s) (mbar/m), 0,0,0,0, 0,,,,,0,0 0,,0 0,,,,,,, 0,,0, 0,,,0,00 0,0, 00,,0,, 0,,,,,0,,,, 0,,0 0,,, 0,,,,,,,, 0,,,,,0,,0,, 0,,0,0,,,, 0,,,,,,,,,,0,0,,,0,0 0,,0 0 0,,0,0,,,,,,,0,,,,,,,,,0, 0,,0,,0, 0,,,,,, 0,,,,0,,,,,,, 0,,0,0,,,,,,0,,,,,,,,,,00,,, 0,,0 0,0,,,,,0,,, 0,,,0,,,,,0,,, 0,,0 0,00,,,,,0, 0,,,,0,,,0,,0,0,,, 0,0,0,,00,,, 0,, 0,,,,,,,,,,0,,,0 0,0,0,,,,0,,, 00,,0,, 0,,,,0,,0,00,, 0,,0,,,0,0,0,, 0,,0,,0,,,,,,0,0,, 0,,, 0,, 0,,,, 0,00,,,0,,,,,0,0,,, 0,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,0,,, 0,, 0 0,,, 0,,,0,,0,,,,0,0 0,,,,0,,,0 0,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,, 0,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,, 0,,, 0,,,,,,,,,,,0,,0,0,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,,,, 0,0,0,0,0 0,,,0,,0,,,,,,,, 0,,, 0,,,,00,,,,,,,,,0,,,,,, 0,,,,,0,,,0,,,,0,0 0,,,,,,,0,, 0,,, 0,,,, 00,, 0,,,,,,,,,0,,,, 0,,0 0,,,0,, 0,,,,,,,,,,,0,,,0, 0,, 0 0, 0,0,0 0,, 0,,,,,,,,,,,,,0,, 0,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,0 0,,,,0, 0,,,,,,,,,0,,,,,,0,, 0,,, 0,,,, 0,, 0,,0,0,,,0,, 0,,,,, 0,,,,, 00,,,,,,,, 0,, 0,, 0,,,,, 0,, 0,,, 0,, 0,0,0,, 0,,0,,,, 0,,0,,, 0,, 0 0,,,,,0,0, 0,,,,,,,, 0,,,,,0 0,, 0, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,, 0, 0,,,,, 0,0,,,,,,,,,,,,, 0,, 0,,0, 0,,, 0,,0,0,,,,,,,,,,, 0,,0 0 0,,,,,, 0, 0,00,,,,,,,,,,,,,00,,0,,,,, 0,,,,, 0,,,0,,0,,,,0,00,,0,,,,0 0, 0,,0,,, 0,,0,,,,,,,,00, 0,0, 0,0,,0, 0,,0,,,0 0,,,,,,,,,,0,, 0, 0,,,, 0,0,,0,,0,,,,,,,,,,0,,0, 0,,,0 0, 0,,,,,0,,,0,0,,,,,,0,,, 0,,,, 0,,, 0,,,,,,,0,0,00,,0,0,,, 0, 0,,,0 0,,,,0,,,0,,,,0,0,,,0,,, 0, 0,,, 0,,0,,0,0,,0,,,,,,0,,0,,,0 0,,,, 0,,,,,,,0,,,,,,0,,0, 0,0,,,,, 0, 0,,0,,,,0,,,,,,,,0,0,,0,,0,,,0 0,,,,,0,,,,,,,,00,0,, 00,,0,, 00,, 0,,,00,,0,,0,0,,,,,0,0,, 0,,,0, 0,,0,,,,,0,,,,,,0,,0,0,, 0,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,0,0,,0 00,0,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,0,0,, 00,0,0,,,,,, 0,,0,0,,0,,0,,,,,0,,,0, 0,,,, 0,,,, 0,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,,,,,,,,0,0,,,,0,, 0,0,,,,,,,,,,, 0,,0,,,,,,0, 0 00,0,,,,0,0,,,,, 0,0,0,,,,,0,,,0,0 0, 0,0,,,0 0,0,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,, 0,,,,0 0,0,,,,,,0,,0,,,,,0,, 0,,0,,,,,,,00,,0,,,,,,,,,0,,,,, 0,0,0,0,,,,,,0,,,,,0,,,0,,0,,, 0,,0, 0,,,,,,,,,,,,,,0,,,, 0, 0,,, 0,,0 0,,,,,,00,0,,,,,,,,,,0 0,,, 0,,0,0,,,,,0,,,,0,,,,,,, 0,,, 0,0,,0,,,,,0,0,,0,0,,,,,, 0, 0,,, 0,,,,00,,,,0,,,,,,, 0 0,00,0, 0, 0,,, 0,,,,0,,,,0,,0,,,0,,0,0,,0 0, 0,,,0 0,,0,,0,, 0,0,0,,,,,,,,0,,, 0,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,0,0,0 0,,,,,,, 0,0,0,,,,,,,,,, 0,, 0,,0 00,,,,,, 0,,,0, 0,,,0,,,,,,,0,0, 0,,,,,, 0,,,, 0,0,,,,,,,,,0,, 0,,,,0 0,,,,,0, 0,,,,,,,,,,,0,0,,0,,,,0,,,, 0,,,,,,,, 0,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0, 0,,,0,,,,,,,,0,, 00 00,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,0 Meium: water bij 0 C P = Q x AT x, mbar/m = 0 Pa/m AT = 0 C = vermogen in Watt Inicatieve watersnelheen CV: max. m/s Sanitair: max. m/s

16 BUIZEN Overzicht verliesstroomcoëfficiënten (Zeta-waaren) Niet alleen wanneer e vloeistof oor een buis vloeit maar ook wanneer ze van richting veranert, zal ze energie verliezen. e vloeistof ient an een extra weerstan te zeta- waaren ( Meium: water bij C Stromingssnelhei: m/s) Gebogen bocht Bocht 0 overwinnen. Onerstaane tabel geeft een overzicht van e verliesstroomcoëfficiënten van e verschillene hulpstukken en het aantal meters buis ie aar mee overeenkomen. Ø Ø Ø Ø0 Ø Ø Ø0 Ø0 Ø zeta,00,0,0,0 0, m 0, 0, 0, 0,0 0, zeta,0,0,,0,,,,, m, 0,,,,,,0,,0 Bocht zeta , 0,0 0, m ,,, oorverbiner recht zeta 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, m 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, T-stuk zeta,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, m 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0 zeta,,,,0,,,,00, m,0,,,,,,,, zeta,,,,0,,,,0, m,0,,0,,,,,,

17 zeta- waaren ( Meium: water bij C Stromingssnelhei: m/s) T-stuk reuctie Ø- Ø-Ø Ø- Ø-Ø Ø- Ø-Ø Ø0- Ø-Ø0 Ø0- Ø-Ø0 Ø0- Ø-Ø0 Ø- Ø-Ø Ø- Ø-Ø Ø- Ø0-Ø Ø- Ø-Ø Ø- Ø-Ø Ø- Ø0-Ø Ø- Ø-Ø zeta 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, m 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, zeta,,,,,,,,,,,,, m 0, 0, 0,,0,0,0,,,,,,,0 zeta,,,,0,0,,,0,,,,0, m 0,0 0, 0, 0, 0,,0,0 0,,00,0,,, Ø0- Ø-Ø0 Ø0- Ø0- Ø0-Ø0 Ø-Ø0 Ø0- Ø-Ø0 Ø0- Ø0-Ø0 Ø0- Ø-Ø0 Ø0- Ø-Ø0 Ø0- Ø0-Ø0 Ø- Ø-Ø Ø- Ø-Ø Ø- Ø0-Ø Ø- Ø0-Ø zeta 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, m 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0 zeta,,,,,0,0,,,0,,, m,,,,,,,,,0,,, zeta,, 0,,,,0 0, 0, 0,,0 0, 0, m,,,,,,,,,,,0,

18 BUIZEN zeta- waaren ( Meium: water bij C Stromingssnelhei: m/s) T-stuk x reuctie Ø- Ø-Ø Ø- Ø-Ø Ø0- Ø-Ø Ø0- Ø-Ø Ø0- Ø0-Ø Ø- Ø0-Ø0 Ø- Ø-Ø Ø- Ø-Ø0 Ø- Ø-Ø Ø0- Ø-Ø Ø0- Ø0-Ø zeta 0,0 0, 0, 0, 0,00 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 m 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,,, zeta,0,,,,00,,,,,, m 0,0 0,,,,,,,,,, zeta,,,0,,, 0,,,,0 0, m 0,,0 0,,0 0,, 0, 0,,,, Ø0- Ø0-Ø Ø0- Ø0-Ø0 Ø- Ø-Ø0 Ø- Ø0-Ø Ø- Ø0-Ø Ø0- Ø0-Ø Ø0- Ø-Ø Ø0- Ø0-Ø0 Ø0- Ø-Ø0 Ø0- Ø-Ø0 zeta 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, m,0, 0, 0, 0,,0,,,0, zeta,0,0,,,,,,0,0,0 m,,,,,,,,,, zeta,0,,,,,,,0,0, m,,,,,,,,,, zeta- waaren ( Meium: water bij C Stromingssnelhei: m/s) T-stuk vergroot Ø- Ø-Ø Ø- Ø0-Ø Ø0- Ø-Ø0 Ø- Ø-Ø Ø- Ø0-Ø Ø0- Ø0-Ø0 zeta 0, 0, 0, 0, 0, 0, m 0, 0, 0,0 0,,,00 zeta,,,0,0,,0 m 0, 0,,0,,0,0 zeta,,,0,,, m,00,0,,,,0

19 zeta- waaren ( Meium: water bij C Stromingssnelhei: m/s) Muurplaat Ø-/" Ø-/" Ø-/" Ø-/" Ø0-/" Ø0-/" Ø-/" zeta,,,,,,, m 0, 0, 0, 0,,0 0,, Ø-/"-Ø Ø0-/"-Ø0 ubbele muurplaat zeta,, Reuctie m,, Ø-Ø Ø-Ø Ø-Ø Ø0-Ø Ø0-Ø Ø0-Ø Ø-Ø Ø-Ø Ø-Ø0 zeta 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, m 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ø-Ø Ø-Ø0 Ø-Ø Ø0-Ø Ø0-Ø Ø0-Ø Ø0-Ø0 Ø-Ø0 Ø-Ø0 zeta 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, m 0, 0, 0,,0 0,,,,,0

20 BUIZEN Uitzettingstabel Alle materialen ie woren gebruikt voor e prouctie van buizen, zetten uit wanneer ze opwarmen en krimpen wanneer ze afkoelen. aarom ient er stees rekening gehouen te woren met e lengteverschillen ten gevolge van temperatuurschommelingen. Het temperatuurverschil en e lengte van e buis zijn e twee parameters ie Uitzetting (mm/m) e lengteveranering zullen bepalen. Aan e han van e onerstaane uitzettingstabel kan men e lengteveranering aflezen welke men kan verwachten bij een bepaale buislengte en een bepaal temperatuurverschil. e uitzettingcoëfficiënt is bij alle iameters gelijk. Temperatuurverschil (AT) Buislengte (m) C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0, 0,0 0,,00,,0,,00 0,0,00,0,00,0,00,0,00 0,,0,,00,,0,,00,00,00,00,00,00,00,00,00,,0,,00,,0,,00,0,00,0,00,0,00,0,00,,0,,00,,0,,00,00,00,00,00,00,00,00,00,,0,,00,,0,,00,0,00,0,00,0,00,0 0,00 e uitzettingstabel in mm is is opgestel op basis van e formule: AL = L x x AT Voorbeel: Gegeven: L = m = 0,0 mm/mk AT = 0 C (bij Tmin=0 C en Tmax=0 C) Met: AL = lengteveranering L = buislengte = uitzettingscoëfficiënt AT = temperatuurverschil waarbij e uitzettingscoëfficiënt 0,0 mm/mk beraagt, onafhankelijk van e iameter van e buis. Gevraag: Oplossing: Tabel: Formule: AL Raapleeg e uitzettingstabel of pas e formule toe. AL =,0 mm AL = L x x AT AL = x 0,0 x 0 AL =,0 mm eze lengteveraneringen ienen opgevangen te woren oor een vakkunige plaatsing van het buizennet. 0

21 Regressiecurve (levensuur) HENCO STANAR en RIXc meerlagenbuis e levensuur van e meerlagenbuis hangt af van e temperatuur en e ruk in e buis. e rechte lijnen in het iagram geven aan welke ruk e buis kan weerstaan bij een bepaale ouerom en een constante watertemperatuur. Het is uielijk at e buis miner ruk kan verragen naarmate ze ouer wort. Om e uitse VGW-certificering te verkrijgen ient e buis na 0 jaar en een constante watertemperatuur van 0 C een ruk te kunnen weerstaan ie, keer hoger is an e werkruk: bij KIWA is it factor. Een regressiecurve is iameterafhankelijk. e regressiecurves van e verschillene iameters van e HENCO meerlagenbuis tonen aan at om het even welke iameter na 0 jaar en bij een watertemperatuur van 0 C een ruk kan weerstaan ie veel hoger is an eze voorgeschreven in e VGW-certificering. e HENCO buis heeft een levensuur van minimaal 0 jaar. Onerstaan als voorbeel e regressiecurve van iameter, zoals ze opgestel wer oor het testlaboratorium van het SKZ in uitslan.

22 BUIZEN HENCO voorgeïsoleer Uitvoering: STANAR en RIXc Algemeen e /AL/ buizen zijn voorzien van een rone of excentrische thermische isolatie uit geëxpaneer PE-schuim met een gesloten celstructuur als bescherming tegen: } Warmteverlies/warmteoverracht } Conensvorming } Expansie } Geluisoverracht Isolatiewaare (IN / ISO ) 0,00 W/mK bij +0 C 0,0 W/mK bij + C Branklasse B (IN ) e PE-schuim is voorzien van een stevige PE-buitenhui met rasterstructuur in roo of blauw ie eveneens ampicht is. eze beschermt het schuim tegen beschaigingen, zoat e isolerene werking van het prouct zelfs bij ruwe bouwwerkzaamheen behouen blijft. e thermische isolatie heeft volgene technische kenmerken: Temperatuurbestenighei -0 C tot + 0 C Gebruikstemperatuur + C tot +0 C (EN 0) Geluisemping Tot B(A) (IN ) ikte (ron) ikte (excentrisch), of mm mm boven en of mm oner

23 Transmissietabel Ø Ø Ø Ø0 Ø Ø AT mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -,0-0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -,0-0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -,0 -, -, -, -, -,0 -, -,0 -,0-0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -0, -0, -0, -0, -0, -,0 -, -,0 -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -,0 -, -, -, -, -,0 -, -,0 -,0 -, -, -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -,0 -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -, -,0 -,0 -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -,0 -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -, -, -,0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -, -, -,0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,0 -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -,0 -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -0,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -,0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, e tabel geeft e oppervlaktetemperatuur weer van e isolatie bij een bepaal temperatuurverschil. Voorbeel: - omgevingstemperatuur: C - koelwatertemperatuur: C - temperatuurverschil: C - C= - C Een buis van mm voorzien van mm isolatie geeft bij een temperatuurverschil van - C een correctiewaare van -, C. e oppervlaktetemperatuur beraagt an, C ( C -, C). Inien men conensatie wil vermijen, moet e oppervlaktetemperatuur van e isolatie stees hoger zijn an e auwpunttemperatuur.

24 BUIZEN HENCO MANTEL Uitvoering: STANAR, RIXc en L Algemeen e HENCO STANAR en RIXc meerlagenbuizen alsook e L volkunststofbuizen woren ook gelever met geribbele mantelbuis. Materiaal en eigenschappen Extra bescherming e mantelbuizen zijn vervaarig van Polyethyleen en geven extra bescherming aan e water- en gasvoerene buizen tijens e uitvoering van e bouwwerkzaamheen. Laag isoleren vermogen Bij cv installaties wort voorkomen at e ingestorte buis te veel warmte afgeeft aan e bovenliggene vloer. e stilstaane lucht in e mantel zorgt voor een isolerene werking. HENCO aviseert, in verban met extra mechanische bescherming, altij mantelbuis toe te passen. Bovenien voorkomt het vergissingen van onjuiste aansluitingen, aanvoer en retour hebben een eigen kleurcoering. Gasinstallaties Bij gasinstallaties zijn gele mantelbuizen alleen toegestaan in combinatie met e HENCO STANAR meerlagenbuis voor gas. Voor e gasvoorschriften m.b.t. mantelbuis verwijzen wij naar pagina. Assortiment Mantelbuizen zijn leverbaar in roo, blauw, geel of zwart in e iameters t/m mm.

25 HENCO COMBI Uitvoering: STANAR en RIXc Algemeen e HENCO COMBI bestaat uit twee /AL/ buizen voorzien van een ubbele polyethyleen mantelbuis. e ubbele mantelbuis bestaat uit twee enkele mantelbuizen ie plaatselijk aan elkaar verbonen zijn. Zo is het mogelijk e vloerbevestiging tussen e twee mantels aan te brengen. e plaatselijke verbiningen zorgen ervoor at e twee buizen met weinig kracht van elkaar getrokken kunnen woren. Voorelen e HENCO COMBI-buis combineert e voorelen van e enkele mantelbuis met onerstaane voorelen } Snelle plaatsing (aanvoer en retour in één arbeisgang) } Miner bevestigingen noig aan e onerliggene vloer } Nette (parallelle) montage Roe markering Belangrijk voor e installateur is at hij kan zien welke e aanvoer- en welke e retourbuis is. aarom is één van e mantelbuizen voorzien van een roe markering. HENCO aviseert, in verban met extra mechanische bescherming, altij mantelbuis toe te passen.

26 BUIZEN HENCO GAS Uitvoering: STANAR en met mantelbuis Algemeen e HENCO STANAR meerlagenbuis /Al/ en e PE mantelbuizen zijn ook toegestaan voor gas, op voorwaare at e buizen en e mantel geel zijn. Het HENCO systeem voor gas is enkel toegelaten in lanen waar een gaskeur verleen is. Raapleeg stees e gelene voorschriften voor e gasleiingsystemen ie van toepassing zijn in het lan. Het HENCO kunststof gassysteem heeft het KIWA-GASTEC gaskeur /0 en is bestem voor e aanleg van gasinstallaties in e woning en voor transport van gas volgens NPR-- van ecember 0 en NPR-- van ecember 0 en wijzigingsblaen -/A en -/A. aarnaast heeft het HENCO gassysteem met messing persfittingen het UNI/TS gaskeur. } KIWA-GASTEC } UNI/TS Kunststof gasleiingen hoeven niet bescherm te woren tegen corrosie in vochtige ruimten. it in tegenstelling tot metalen gasleiingen waarvoor it wel noozakelijk is. Het gebruik van kunststof zorgt voor een aanzienlijke besparing in aanschaf en verwerking. Systeem Het systeem bestaat uit e HENCO /AL/ meerlagenbuizen voor gas met en zoner mantelbuizen, e HENCO PVF en messing persfittingen voor gas.

27 Kleurinicatie e buizen en mantels zijn verplicht geel met e HENCO merknaam en e KIWA-GASTEC naamsvermeling. e pershulzen zijn verplicht voorzien van een gele ban. Toepassing voor uitsluiten gasinstallaties e gele buis (mantelbuis) en e speciaal gemarkeere gasfittingen mogen uitsluiten in gasinstallaties woren toegepast. e gasfittingen zijn voorzien van speciale O-ringafichtingen (HNBR), ie speciaal voor gas zijn ontwikkel en niet functioneren in waterinstallaties. us normale (water) fittingen mogen niet toegepast woren in gasinstallaties! Anersom, gasfittingen mogen niet voor water toegepast woren. Aanwijzingen voor e aanleg van gasleiingen Mantelbuis Mantelbuizen woren toegepast en zijn in bepaale omstanigheen verplicht. e mantelbuizen geven extra bescherming aan e gasvoerene buizen tijens e uitvoering van e bouwwerkzaamheen. HENCO aviseert, in verban met extra mechanische bescherming, altij mantelbuis toe te passen. e mantelbuizen bestaan uit polyethyleen en kunnen ook afzonerlijk gelever woren. } Het leiingtraject moet zo gekozen woren at e kans op beschaiging oor bijvoorbeel boren of spijkeren zo gering mogelijk is. } Bij bochten ient men e minimale buigstraal als oor HENCO voorgeschreven is op te volgen. Geknikte leiingen moeten verwijer woren. } Geurene e bouwactiviteiten moet e gasleiing woren afgestopt zoat er geen vuil in e buis kan komen. Eventueel vuil in e buis moet woren verwijert met inert gas of perslucht. } Buizen en fittingen ie oppervlaktebeschaiging vertonen mogen niet woren gebruikt. Verwerkingsvoorschriften voor gasleiingen en gasfittingen Uitgangspunten } NPR-- van ecember 0 en wijzigingsbla -/A } NPR-- van ecember 0 en wijzigingsbla -/A

28 BUIZEN Ligging van e leiingen Men onerschei e onerstaane liggingen: } A In het zicht } B Niet in het zicht } C In e gron HENCO gassysteem is oner e onerstaane eisen toegestaan: } Persverbiningen (niet los neembaar) } Ligging A - B - C Toelichtingen (subnummers verwijzen naar NEN -): A Leiingen in het zicht (NPR -,.) (..) Voorbeelen/efinities van een leiing in het zicht: } een leiing in een goe toegankelijke kruipruimte. Goe toegankelijk wil zeggen een eur of een toegangsluik met e afmeting m x 0,0 m en een vrije hoogte van tenminste 0,0 m. } een opstelplaats van een gasmeter in een meterkast welke afgesloten wort oor een eur. } een opstelplaats van een verbraningstoestel welke afgesloten wort oor een eur. (...) Kruipruimte zoner waterichte boemafsluiting, bijvoorbeel zan. In kruipruimten zoner waterichte boemafsluiting behoren gasleiingen te zijn geleg in een ononerbroken ribbelmantelbuis. Voor eze mantelbuis gelt at ze: } van kunststof moet zijn } ononerbroken moet zijn, us geen fittingen oner e vloer } e mantelbuis het eventuele lekgas boven e vloer kan afvoeren Henco kunststof gasleiingen en mantelbuizen behoeven niet te woren bescherm tegen corrosie. (...) Opstelplaats van een gasmeter (meterruimte) Inien in e opstelplaats van e gasmeter een Henco meerlagenleiing wort toegepast an behoort eze te zijn bescherm tegen mechanische en warmtebelasting oor een flexibele ribbelmantelbuis van kunststof PE. e fittingen hoeven niet te woren bescherm met mantelbuis. (...) Opstelplaats van een verbraningstoestel Inien in e opstelplaats van een verbraningstoestel een meerlagenbuis wort toegepast an behoort eze te zijn bescherm tegen mechanische en warmtebelasting oor een flexibele ribbelmantelbuis van kunststof PE. e fittingen hoeven niet te woren bescherm oor een mantelbuis. (..) Een kruipruimte is toegankelijk inien eze voor inspectie, onerhou en vervanging bereikbaar is: } via een kruipluik met e afmeting van ten minste m x 0,0 m } een vrije hoogte heeft van ten minste 0,0 m } niet voorzien is van obstakels ie een vrije oorgang belemmeren. Er woren twee soorten toegankelijke kruipruimten onerscheien: (...) Kruipruimte met waterichte boemafsluiting, bijvoorbeel beton met aansluiten waterichte opgaane wanen. Leiing aanleg met ribbelmantelbuis is in eze situatie toegestaan, mits e ruimte blijven roog is en wort geventileer met tegenover elkaar aangebrachte ventilatieopeningen. e ribbelmantelbuis mag onerbroken zijn bij e fittingen. e Henco gasfittingen en buis hoeven niet extra bescherm te woren tegen corrosie. (...) Leiingschachten Inien in e toegankelijke leiingschacht een meerlagenbuis wort toegepast, an behoort eze te zijn bescherm tegen mechanische en warmtebelasting oor een flexibele ribbelmantelbuis van kunststof PE. e fittingen hoeven niet te woren bescherm oor een mantelbuis. (..) Leiingen boven een verlaag uitneembaar plafon. Inien in e ruimte boven een verlaag uitneembaar plafon (systeemplafon) een meerlagenbuis wort toegepast an behoort eze te zijn bescherm tegen mechanische en warmtebelasting oor een flexibele ribbelmantelbuis van kunststof PE. e fittingen hoeven niet bescherm te woren oor een mantelbuis.

29 B Leiingen niet in het zicht (NPR -,.) Voor leiingen in een niet toegankelijke ofwel onbereikbare ruimte wort onerschei gemaakt tussen e rie volgene omstanigheen: } leiingen in mogelijk vochtige en corrosieve ruimten } leiingen in roge niet corrosieve ruimten } ingestorte leiingen in vloeren en wanen (...) In bijvoorbeel vochtige kruipruimten zoner waterichte boemafsluiting zijn meerlagenbuizen toegestaan mits eze zijn aangeleg in een ononerbroken ribbelmantelbuis. In it geval is e toepassing van fittingen voor extra aansluitingen niet toegestaan. Beie uiteinen van e mantelbuis moeten tenminste 0 mm uit e afwerkvloer steken. Inien er toch een extra aansluiting moet woren gemaakt, zal boven e vloer een aansluiting oor miel van een T-stuk een oplossing kunnen bieen. Vanuit it T-stuk kan een tweee leiing met mantelbuis op ezelfe wijze (als bypass) woren uitgevoer. Punt van aanacht is at e beugels om e mantelbuis voloene ruim moeten zijn zoat eventueel lekgas vrijuit kan oorstromen tussen e binnenbuis en e mantelbuis. (...) Leiingen in roge, niet corrosieve ruimten bv: vaste plafons, achterbetimmeringen, balklagen, veriepingsvloeren,... e toepassing van mantelbuizen is in eze gevallen niet verplicht. Het verient alle aanacht het leiing traject zo te kiezen at kans op beschaiging bijvoorbeel oor boren of spijkeren niet kan optreen. Persfittingen zijn trekvast en us toegestaan. (..) Ingestorte leiingen Meerlagenbuizen en persfittingen mogen woren ingestort in vloeren en wanen. Het is geen verplichting, echter als e situatie het toelaat aviseren wij e buis te voorzien van een flexibele ribbelmantelbuis. Voor of tijens e werkzaamheen geeft e ribbelmantelbuis e binnenbuis meer mechanische bescherming. (..) Leiingen in een gesloten leiingsgoot, tunnel of gemetsele kokers. Henco meerlagenbuizen en persfittingen mogen woren toegepast. Het is geen verplichting, echter als e situatie het toelaat aviseren wij e buis te voorzien van een flexibele ribbelmantelbuis. Voor of tijens e werkzaamheen geeft e ribbelmantelbuis e binnenbuis meer mechanische bescherming. Als er in e koker sprake is van een waterichte boemafsluiting, moet eze naar boven toe geventileer zijn. C Leiingen in e gron (NPR -) Meerlagenbuizen en fittingen voor gastransporten zijn toegestaan in e gron van iameter tot en met 0 mm in combinatie met e persfittingen, binnen e perceelgrens. } Bij geveloorvoeringen moeten gasinvoerbochten woren toegepast. } e persfittingen ienen bescherm te woren met ENSO vetban } e meerlagenbuizen moeten voorzien woren van ribbelmantel. } Gaslint ient op circa 0 cm boven e buis aangebracht te woren. } Bij gronekking schoonzan 0,0 m, mits it op technische bezwaren stuit, ienen er maatregelen voor mechanische bescherming genomen te woren. Het verient aanbeveling e gasbuis met ribbelmantel oor te voeren in een PVC/PE/PP vaste mantelbuis. Gasleiingen ienen niet te woren aangeleg oner gebouwen oor, in verontreinige gron, in puingron en waar wortelgroei en ernstige gronverzakkingen kunnen ontstaan. Het materiaal van e bouwkunige constructie mag het leiingswerk en e fitting niet kunnen beschaigen. Bij uittree van e buis in vloeren en wanen aviseren wij eze te beschermen met een stukje ribbelmantel. Op e overgang van e afwerkvloer of wan biet it e binnenbuis bescherming tegen kerfwerking.

30 BUIZEN Samengevat Plaatsen waar GEEN gasleiingen zijn toegestaan (NPR -,.0): } spouwen, behalve bij een loorechte warsoorvoering met mantelbuis } schoorstenen, afvoer- of ventilatiekanalen } afval-of branstofkokers of liftschachten Toepassing/aanleg ZONER ribbelmantelbuis NPR -): } (..) Ingestorte of weggesmeere leiingen in vloeren en wanen: Henco pershulpstukken PVF zijn toegestaan zoner beschermene maatregelen. } (...) Leiingen tussen balklagen/veriepingingsvloeren/ vaste plafons/wanen/ achter betimmeringen/achter keukenblokken/gesloten leiinggoten/gesloten kokers: Henco pershulpstukken PVF zijn toegestaan zoner beschermene maatregelen. Toepassing/aanleg MET mantelbuis in e gron (NPR -,.0): } Ribbelmantelbuis aanbrengen tot aan e Henco PVF persfittingen. } Henco PVF persfittingen omwikkelen met ENSO vetban (in e hanel verkrijgbaar met QA gaskeur). } Ca 0 cm boven e gasleiing een geel waarschuwingslint GAS aanbrengen (eveneens in e hanel verkrijgbaar). } Het verient aanbeveling e gasleiing te monteren in een mantelbuis van PVC/PE/PP. it is echter niet verplicht. Toepassing/aanleg MET ribbelmantelbuis (NPR -): } (...) In meterkasten vanaf e gasmeter totat het leiingwerk uit het zicht loopt (niet met het oog waarneembaar): Henco PVF persfittingen zijn toegestaan, mantelbuis tot aan e fitting. } (...) Aansluitleiingen naar verbraningstoestellen totat het leiingwerk uit het zicht loopt (niet met het oog waarneembaar): Henco PVF persfittingen zijn toegestaan, mantelbuis tot aan e fitting. } (..)(...) Verlaage plafons (systeemplafons)/ toegankelijke leiingschachten: Henco PVF persfittingen zijn toegestaan, mantelbuis tot aan e fitting. } (...) Kruipruimte met waterichte boemafsluiting: Henco PVF persfittingen zijn toegestaan, mantelbuis tot aan e fitting. } (...) Kruipruimte (kelerruimte) zoner waterichte boemafsluiting, niet onerbroken mantelbuis, ca 0 mm oorsteken afwerkvloer: Henco PVF persfittingen niet toegestaan. 0

31 Mantelbuis HENCO aviseert, in verban met extra mechanische bescherming, altij mantelbuis toe te passen. e HENCO mantelbuis voloet aan e eisen: } Kunststof } Binnen- & buitenmienlijn } Gasicht Mechanische beschaiging Het verient aanbeveling gasinstallatieleiingen niet bloot te stellen aan gevaar voor mechanische beschaiging en/of vreeme mechanische spanningen. Aaringsvoorziening Het aaren van kunststof leiingen met een metalen barrièrelaag is niet toegelaten. Afsluitbaarhei van e gastoevoer Het verient aanbeveling om voorzieningen voor gas te kunnen afsluiten: } Na elk punt van binnenkomst in een woning zoner eigen hoofkraan. } Na het punt van binnenkomst in elk fysiek gebouw als e voorziening voor gas ient voor meerere fysieke gebouwen. } Buiten een stookruimte } irect na het punt van binnenkomst bij een practicum lokaal laboratorium } irect voor een gasrukregel- en meetinrichting. } Ter plaatse van het gastoestel (bij sfeertoestellen mag it ook in e meterkast) Beveiliging bij gasgebrek (geetailleere info: zie NPR - van ecember 0) Het wegvallen van e gasruk en het opnieuw terugstromen van het gas mag niet leien tot het ongelimiteer uitstromen van onverbran gas uit e leiing of uit een gastoestel it is niet noozakelijk bij gastoestellen met een vlambeveiliging. Bij installaties zoner gastoestellen met vlambeveiliging gelt het volgene: } Berijfspanen: achter elke afsluiter in een leiingsectie lopen van gasmeter naar gastoestel moet een gasgebrekbeveiliging woren aangebracht. } In woningen moet een gasgebrekbeveiliging woren toegepast in e leiingsectie irect achter e kraan bij e gasmeter.

32 BUIZEN Gassoorten e HENCO gasbuizen en persfittingen zijn geschikt voor: } Aargas } Propaan } Butaan Voor meer informatie verwijzen wij naar NEN. ruktest e leiing wort eerst op sterkte beproef.m.v. een rukstoot met lucht van bar (00 mbar). Vervolgens wort e ruk verlaag tot een beproevingsruk van 0 mbar boven e werkruk. e leiing wort gasicht beschouw als er geurene minuten geen zichtbare rukaling optreet. e rukaling wort bijvoorbeel gemeten met behulp van een U-buismanometer/igitale manometer. Opgelet: eze richtlijnen zijn slechts een klein eel van e werkelijke norm. Voor meer etails omtrent eze richtlijnen, gelieve e NPR - en NPR-- te raaplegen. rukverliesiagram en rukverliestabel voor gasleiingen Evenals water zal ook gas energie verliezen oor e wrijving tegen e wan van e buis. Aan e han van het rukverliesiagram voor gas kan een correcte leiingberekening gemaakt woren. Volgens e NEN moet het leiingwerk zo ontworpen zijn at het rukverlies ervan niet meer is an het verschil tussen e werkruk en e minimale benoige verbruiksruk volgens e toestelfabrikant. it betekent voor een huishouelijke aargasinstallatie at het totale rukverlies vanaf e gasmeter tot aan het toestel 0 Pa (, mbar) mag zijn. 000,000 rukverliesiagram voor aargas C 00,000 0,000 rukverlies (mbar/m),000,000 0,0 Ø Ø0 Ø Ø Ø0 0,0 0,00 0,000 0,,00,00 0,00 00,00 Volumestroom (m /h)

33 rukverliestabel voor aargas HENCO meerlagenbuis GAS Atmosferische ruk Gastemperatuur Calorische waare aargas Voorruk Energie (kw) Volumestroom m³/h Snelhei (m(n)/s) C, MJ/m³ (Bovenwaare Neerlan) 0 mbar Ø Ø0 Ø Ø Ø0 rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s) rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s) 0, 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0, 0,0 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00 0, 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 0, 0,, 0,0 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00 0, 0,0 0,000 0, 0,0 0,000 0,,0, 0,0 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00 0, 0,0 0,000 0,,, 0,0 0,,0 0,0 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00 0, 0,0 0,000 0,,, 0,0 0,, 0,0 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00 0,0 0,0 0,000 0,,, 0,0 0,, 0,0 0, 0,0 0,000 0, 0, 0,00 0, 0,0 0,000 0,,0, 0,0,, 0,0 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00 0, 0,0 0,000 0,,, 0,0,, 0,0 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00 0,0 0, 0,00,0,, 0,,,0 0,00 0, 0, 0,00 0, 0,0 0,000 0, 0, 0,00,,, 0,,, 0,0,00 0, 0,00 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00,,0, 0,,0,0 0,00,0,0 0,0 0, 0, 0,00 0,0 0, 0,00,,,0 0,0,, 0,0,, 0,0 0,0 0, 0,00 0, 0, 0,00,,, 0,,, 0,0,,0 0,00 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00,,, 0,,,0 0,00,, 0,0 0,0 0, 0,00 0,0 0, 0,00,,0, 0,,, 0,0,, 0,0 0, 0, 0,00 0, 0, 0,00,,, 0,,, 0,0,, 0,0 0, 0, 0,00 0, 0,0 0,000,,, 0,,, 0,0,, 0,0 0, 0, 0,00 0,0 0, 0,00,,, 0,,, 0,0,, 0,0,0 0, 0,00 0, 0, 0,00 0,0,0, 0,,, 0,0,, 0,0,0 0,0 0,000 0, 0, 0,00,,, 0,,, 0,0,0, 0,0,,0 0,0 0,0 0, 0,00,,, 0,,, 0,,, 0,0,,0 0,0 0, 0, 0,00,,,0 0,0,, 0,,0,0 0,00,, 0,0 0, 0, 0,00,,0, 0,,0, 0,,, 0,0,, 0,0 0,0 0, 0,00,,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0 0, 0, 0,00,,,0 0,0,,0 0,0,, 0,0,, 0,0 0, 0,0 0,000,,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0 0,0 0,0 0,000,,0, 0,,, 0,,, 0,0,0, 0,0 0, 0, 0,00,,, 0,,, 0,,,00 0,000,, 0,0 0, 0, 0,00 0,0,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0,00 0,0 0,000,,0,0 0,0,, 0,,, 0,0,, 0,0,0 0, 0,00,,0 0,0 0,00, 0, 0,0,0, 0,0,,0 0,00,0 0, 0,00,,0, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0, 0, 0,00,,, 0,,,0 0,0,0, 0,0,, 0,0, 0, 0,00,,0,0 0,0,, 0,,, 0,0,,0 0,00, 0, 0,00,,0, 0,,0,0 0,0,,0 0,00,, 0,0,0 0, 0,00,,,,0,, 0,,, 0,0,, 0,0, 0, 0,00,,,0,00,, 0,,, 0,0,0, 0,0, 0,0 0,000,,,,,,0 0,0,, 0,0,0, 0,0,0 0, 0,00 0,0,0,,, 0,0 0,00,, 0,,,0 0,00, 0, 0,00,0,,,,0, 0,,, 0,,0, 0,0,,0 0,0,0,,,,, 0,,0, 0,,, 0,0,0,0 0,0,0,,,,0, 0,,, 0,,0, 0,0,, 0,0,0,0 0,,0,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0,,,,,, 0,,0, 0,,, 0,0,0,0 0,00,,,,,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0,,,,,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0,,0,,,, 0,,, 0,,, 0,0,0, 0,0,0,,0,0,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0 0,,,0,0,0, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0,,,,,, 0,,, 0,,, 0,0,0, 0,0,,0,,,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0,,,,,0, 0,,0, 0,,, 0,0,, 0,0,, 0,,0, 0, 0,0,, 0,,,0 0,00,0, 0,0,, 0,,0,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0,,0,,,, 0,,0, 0,,00, 0,0,, 0,0,,,0,0,0, 0,,, 0,,0, 0,0,0, 0,0,,,0,0,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0,0,,0,0,, 0,, 0, 0,0,, 0,0,,0 0,00 0,,0,,,, 0,,,0 0,,,0 0,00,00, 0,0,, 0,,0,,0 0,0,, 0,,, 0,0,0,0 0,00,,0,,,, 0,,,0 0,0,, 0,0,0,0 0,00,,,,,, 0,,0, 0,,, 0,0,, 0,0,,,,,0, 0,,0, 0,,, 0,0,, 0,0 rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s) rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s) rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m)

34 BUIZEN Energie (kw) Volumestroom m³/h Snelhei (m(n)/s) Ø Ø0 Ø Ø Ø0 rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s) rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s),, 0,,0,0 0, 0,0,, 0,,, 0,0,, 0,0,,0,,,, 0,,, 0,,, 0,0,0, 0,0,,,00,00,, 0,,0, 0,,, 0,0,, 0,0,, 0,,0,, 0,,,0 0,0,, 0,0,, 0,0,0,,,,, 0,,, 0,,0, 0,0,, 0,0 0,, 0,0,00,0 0, 0,0,, 0,,, 0,0,, 0,0,,,,,0, 0,,, 0,,0, 0,0,, 0,0,,,,,, 0,,, 0,,,0 0,00,, 0,0,,,,,, 0,,, 0,,,0 0,00,, 0,0,,,,,, 0,,0 0, 0,0,, 0,0,, 0,0,,,0,0, 0,0 0,00,, 0,,0, 0,0,, 0,0,, 0,,0,, 0,,, 0,,0, 0,0,, 0,0,,,0,0,, 0,,, 0,,, 0,0,,0 0,00,,,,,0,00 0,00,0, 0,,, 0,0,,0 0,00,0,,,,, 0,,,0 0,0,, 0,0,, 0,0 0, 0, 0,,0,,,0,, 0,,, 0,0,, 0,0, 0,,,,,0,00,, 0,,, 0,,, 0,0, 0,,,,0,,0,, 0,,, 0,,, 0,0,0 0,,,,,,0,, 0,,, 0,,, 0,0,0,,,,,,,, 0,,0, 0,,,0 0,00,0,,0,0,0,,,0, 0,,,0 0,,, 0,0,0,,,,,0,0,, 0,,, 0,,, 0,0,,,0,0,,,, 0, 0,0,, 0,,, 0,0,0,,0,0, 0,,0,, 0,,, 0,,, 0,0,,,,,,,,0,00 0,00,,0 0,0,, 0,0 0,, 0,0,00,,,,, 0,,, 0,,, 0,0,,,,,,,,, 0,,, 0,,0,0 0,00,,,,,0,,,, 0,,, 0,,0, 0,0,,,0,0,,,,, 0,,, 0,,0, 0,0,,,,,0,0,0,, 0,,0, 0,,, 0,0,,0,,,,,,0, 0,,0, 0,,, 0,0,,,,, 0,,0,, 0,,,0 0,0,, 0,0,,0,,,,,,, 0,,0, 0,,, 0,0,0,,0,0,,0,0,, 0,,, 0,,, 0,0,,0,,,0,0,0, 0, 0,0,0, 0,,, 0,0 0,, 0,0,00, 0,,0,0, 0,,, 0,,, 0,0,,0,0,0,,,,, 0,,, 0,,, 0,0,,,,,,,,, 0,,, 0,,,0 0,00,, 0,,0,,,,, 0,,,0 0,0,, 0,0,,,,,,,,, 0,,, 0,,,0 0,00,,,,,,,,, 0,,,0 0,0,, 0,0,,,,,00,,,0, 0,,,0 0,0,, 0,0,,,,, 0,0,00,, 0,,, 0,,, 0,0,0,,,,,,,,0 0,0,, 0,,, 0,0,, 0,,0,,,, 0,0 0,00,, 0,,,0 0,00,,,,,,,,,0 0,,, 0,,, 0,0,,,0,0,,,,0,0 0,0,, 0,,, 0,0,,,0,0,,,,,0 0,0,00, 0,,, 0,0,,,,,,,,,0 0,0,0, 0,,, 0,0,,,,, 0,,0,,0 0,0,, 0,,, 0,0,,,,,,,,,0 0,0,,0 0,0,,0 0,00,,,,,,0,0,0,0 0,0,,0 0,0,, 0,0,, 0,,0,,,,,0 0,0,, 0,,, 0,0,0,,,,0 0,,0,, 0,,, 0,,, 0,0,,,,, 0,,0, 0, 0,0,, 0,,, 0, ,,0 0, ,0,0 0, ,0, 0, ,0, 0,0,,,0,0,,,,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,,0,,,,, 0,,0, 0,,, 0,0,0,,,,,,,, 0,,,0 0,0,,0 0,00,00,,,, 0,,0,0, 0,,0, 0,,, 0,0,,0,,,,,,, 0,,, 0,,, 0,0,0,,,,,,, 0, 0,0,,0 0,0,, 0,0 0,,0,,, 0,,0,,0 0,0,, 0,,, 0,0,, 0,,0,,,,, 0,,0, 0,,, 0,0,,0 0,,0,,,,, 0,,0, 0,,, 0,0 rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s) rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s) rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m)

35 Energie (kw) Volumestroom m³/h Snelhei (m(n)/s) Ø Ø0 Ø Ø Ø0 rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s) rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s),,,,, 0,,0,0, 0,,, 0,,, 0,0,,,0,0,,,,,0 0,0,,0 0,0,, 0,0,,,,,,,,, 0,,, 0,,, 0,0,, 0,0,00,,,,, 0,,, 0,,,0 0,00,0,,,,,0,0, 0,0 0,00,, 0,,, 0,0,,,0,0,,0,0,0, 0,,, 0,,,0 0,00,,,0,00,,,,, 0,,, 0,,,0 0,00 0,,,,,,,,, 0,,0, 0,,, 0,0,,,,,,,,, 0,,, 0,,, 0,0,,,, 0,0,0,0,,0 0,0,, 0,,, 0,0,,,, 0,,,,, 0,,, 0,,, 0,0,,,, 0,,,,0, 0,,, 0,,, 0,0,,,, 0,,0,0,, 0,,, 0,,,0 0,00,, 0,,0 0,,,, 0,,00,, 0,,, 0,0,0,,, 0,0 00,,00,,,0,, 0,,, 0,0,,,, 0, 0,00,000,0,,0,, 0,,, 0,0,,,,,0 0,,0,,0,00,, 0,,, 0,0 0,,,,,,,,,,0,0 0,0 0,00,,0 0,00,,,0,0,,,,,,0,0 0, 0,0,0, 0,0,,,,,,,,,,0, 0, 0,0,0, 0,0,,,,,,,,,,0,0,0 0,,0, 0,0,, 0,0,00,,,,,,,, 0,,,0 0,0,,,,, 0,,0,0,,,,0 0,0,, 0,,,,0,0,0,,,,,,, 0,,, 0,,0,,,,,,,,,,, 0,,,0 0,0,,,,,,00,00,,,,,0 0,0,, 0,,,,,,0,,,0,,,, 0,,, 0, 0, 0,,,,,,,,,,, 0,,, 0,, 0,0,,,,0,0, 0,,0,,0 0,0,, 0,, 0,,,,,,,,,,, 0,,, 0,,,00,,,0,,,,,,, 0,,, 0,,,,,,0,,,,,,, 0,,, 0,,,0 0,,0,,,,,,,, 0,,, 0,,,,,,,,,0,,,,0 0,0,, 0,,0,0,,,,,,,,,, 0,,, 0,,0,,,,,0,0,,,,00, 0,,, 0,,0,,,,,,,0 0,,0,0,0 0,0,, 0, 0,0,,0,0,0 0,,0,,,,, 0,,, 0,,0,0,,,,,,,,,, 0,,,0 0,0,,,,,,,,,,,, 0,,, 0,,,,,, 0,,0,,,,, 0,,, 0,,,,,, 0,0,00,,,,,0 0,0,, 0,,,0,,,,0,0,,,,, 0,,, 0,,0,,,,0,,, 0,,0,, 0,,, 0,,,,,,0,,,0,,, 0, 0,0,, 0,,,,,,,,,,,, 0, 0,0,, 0,,,0,,,,,,,,,,0 0,,, 0, 0,, 0,,0,,,,0,,,, 0,,, 0,,,,,,,,,,0,0,0, 0,,0, 0,,, 0,,0,,,,,,,, 0,,0, 0,,,0,0,0,,,,,0,,, 0,,0, 0,,,,,,0 0,,0,,,,,0 0,0,, 0,,,,0,0,,,,,00,00,,0 0,0,, 0,,0, 0,,0,,,,,0,0,, 0,,,0 0,0,,0,,,,,,,00,00,0, 0,,, 0,,,,0,0,0,,,0,,,0, 0,,, 0,,,,,,,,, 0,0,00,, 0,,, 0, 0,,,,,,,,0,,,, 0,,, 0,,,0,,,0,0,0,0,0,0,,0 0,0,, 0,,,,,,,,,,,,, 0,,, 0,,, 0,0 0,0,,0,,,,,,0 0,0,, 0,,,0 0,0 0,0,,,,,0,0,, 0,,,0 0,0,,0 0, 0,, 00,,00,,,,, 0,,, 0, 0,0,0 0,0 0,, 0,0,00, 0,,0,0,0 0,0,, 0, 0,, 00, 0,0, 0,,0,,,,, 0,,, 0, 0,,0,,,0,,,,,,,0 0,0,, 0, 0, 0,0,,,,,,0,,,, 0,,, 0, 00 0, 0,,,,0,,,,,,, 0,,, 0, rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s) rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m) Snelhei (m(n)/s) rukverlies (Pa/m) rukverlies (mbar/m)

36 BUIZEN. VOLKUNSTSTOF HENCO L Algemeen e HENCO L volkunststofbuis bestaat uit vijf lagen. Een binnen- en buitenlaag uit elektronenstralen vernet hoge ensiteit polyethyleen. In het mien hiervan bevint zich een EVOH zuurstofbarrière conform IN waaroor eze volkunststofbuis gebruikt kan woren in verwarmingstoepassingen. eze rie verschillene lagen woren met elkaar verbonen oor twee hoogwaarige homogene verbiningslagen. Voor een geetailleere verklaring over vernetten zie pagina. binnenbuis uit elektronenstralen vernet polyethyleen (), geëxtrueer uit hoge ensiteit polyethyleen granulaten hoogwaarige verbiningslaag voor een homogene verbining tussen e EVOH zuurstofbarrière en e binnenbuis EVOH zuurstofbarrière conform IN hoogwaarige verbiningslaag voor een homogene verbining tussen e EVOH zuurstofbarrière en e buitenbuis buitenbuis uit elektronenstralen vernet polyethyleen (), geëxtrueer uit hoge ensiteit polyethyleen granulaten HENCO L MET MANTELBUIS zie blazije voor e specificaties van e mantelbuis

37 Technische eigenschappen HENCO L volkunststofbuis Technisch profiel van e HENCO L volkunststofbuis Buiteniameter (mm) 0 Binneniameter (mm) 0,, Wanikte (mm),, Max. berijfstemperatuur ( C) Toepassingsklasse (ISO0) Max. berijfsruk (bar) Afhankelijk van toepassingsklassen en imensies (zie tabel IN EN ISO -) Warmtegeleiingscoëfficiënt (W/mK) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Lineaire uitzettingscoëfficiënt (mm/mk) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Oppervlakteruwhei binnenbuis (μ) Zuurstofiffusie IN (g/m³/ag) < 0, < 0, < 0, < 0, < 0, < 0, < 0, < 0, Vernettingsgraa (%) Gewicht (kg/m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, ebiet (l/m) 0,00 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, Tabel toepassingsklasse (IN EN ISO -) Tabel toepassingsklasse (IN EN ISO -) Toepassingsklasse Tabel IN EN ISO - T T max T mal Kenmerkene gebruikstoepassing Tij a Tij Tij C jaren C jaren C h a Warmwatervoorziening (0 C) a Warmwatervoorziening (0 C) b 0 + cummulatief 0 + cummulatief 0 b 0 + cummulatief 0 + cummulatief 0, 0 0, Vloerverwarming en lage temperatuur raiatoren Hoge temperatuur raiatoren MERK OP Voor waaren T, Tmax en Tmal ia hoger zijn an in e tabel hierboven, is eze internationale norm niet van toepassing. a Een lan kan kiezen uit klasse of klasse in overeenstemming met zijn nationale regelgeving. b Wanneer er meer an ontwerptemperatuur optreet voor om het even welke klasse, an moeten e tijen samengevoeg woren. Plus cumulatief in e tabel impliceert een temperatuurprofiel van e genoeme temperatuur over een bepaale perioe. (bijv. het ontwerptemperatuurprofiel voor 0 jaar voor klasse is 0 C geurene jaar, gevolg oor 0 C geurene jaar, 0 C geurene jaar, 0 C geurene jaar en 0 C geurene 0 uur). Tabel maximale berijfsruk L, L, L (IN EN ISO -) Toepassingsklasse Ø x Ø x Ø x Ø x Ø x Ø0x Ø x, Ø x, Waare uitgerukt in bar.

38 Henco PERS. Kunststof persfittingen stanar. Kunststof persfittingen gas. Super sizes

39 . Henco pers stanar Techniek Verbiningslichaam uit PVF* *Hoogwaarige kunststof e huls is uitgerust met kijkvensters om e correcte plaatsing van e buis te controleren Speciale positioneringsran om e pershuls op e juiste manier in e persbek te plaatsen Flexibele O-ring uit EPM enkel voor water Pershuls uit roestvast staal Messing insert PVF e kunststof persfittingen woren gemaakt oor miel van spuitgieten van PVF (Polyvinyliene fluorie)*. PVF verschaft e gebruiker een unieke combinatie van eigenschappen: } uitmuntene mechanische sterkte en harhei } hoge slijtageweerstan } enorme flexibiliteit: tot buiging mogelijk } uitzonerlijke weerstan tegen thermische verouering } uitermate bestan tegen extreme temperaturen: van -0 C tot +0 C } hoge zuiverhei } geen waterabsorptie } uitstekene chemische weerstan tegen e meest agressieve substanties en solventen } fysiologisch onschaelijk, goegekeur voor contact met voeingsproucten, rinkwater en e meische sector PVF is een kunststof ie voor tal van toepassingsgebieen wort gebruikt in onze samenleving en rees meer an 0 jaar haar kwaliteiten heeft bewezen op verschillene toepassingsgebieen. PVF wort toegepast in: } rinkwaterinstallaties } verwarminginstallaties (raiator aansluitleiingen/ vloerverwarming) } binnenhuis installaties voor gas } e chemische inustrie (omwille van e goee chemische weerstan en e thermomechanische eigenschappen) } e kabelinustrie (omwille van e vuurvasthei en lage rookemissie) } e voeingsinustrie (omwille van e zuiverhei en e oppervlaktekwaliteit) PVF heeft uitermate gunstige eigenschappen zeker wanneer we eze vergelijken met metalen systemen. Zo is bijvoorbeel PVF corrosiebestenig. e uiterst glae wan maakt e fitting enorm resistent tegen vorming van aanslag. aarnaast is PVF ook geruisarmer en is er geen potentiële vervuiling van water mogelijk. Tenslotte is PVF niet alleen lichter maar ook aanzienlijk goekoper an metalen fittingen. Messing e kunststof overgangsfittingen van HENCO (binnenraa, buitenraa) bestaan uit PVF met inserts van messing CWN of CW0N (ZR: ontzinkingsbestenig messing).

40 Henco PERS Leketectie (LBP)* e kunststof persfittingen van HENCO zijn zoanig ontworpen at eze onmiellijk lekken inien men vergeten is e fitting te persen tijens e montage. Het persen van e fitting heeft een ubbele functie: } Afichting op e O-ring } Bevestiging van e fitting aan e buis Niet geperst Inien e fitting niet geperst is zal eze gaan lekken bij 0, bar ruk op het systeem. Fouten woren us tijig (tijens het verplichte afpersen van het leiingsysteem) ontekt en lekkage schae achteraf wort voorkomen. Niet in e juiste positie geperst Inien e persbek onjuist op e fitting gepositioneer wort zal e pershuls onvoloene naar e O-ring geperst woren. Ook in it geval zal e fitting bij het afpersen van e installatie gaan lekken. Slecht werken persgereeschap Inien het persgereeschap niet goe functioneert (onvoloene geperst) zal eveneens e fitting bij het aftesten gaan lekken. Hieruit kan e conclusie woren getrokken at je naast een leketectie ook kan spreken van een persetectie. PRESSCHECK 0

41 Hanleiing meetinstrument PRESSCHECK. Controleer e Ø van e perskoppeling.. Zoek e overeenstemmene Ø op het meetinstrument.. Plaats e corresponerene uitsparing van het meetinstrument op e inruk ie zich op e pershuls bevint.. Merk op at het meetinstrument en e inruk perfect bij elkaar aansluiten.. raai het meetinstrument 0 ron e inruk op e pershuls en zorg ervoor at ze beien tijens eze haneling perfect bij elkaar aansluiten zoals in stap. In geval van mislukking (bijv. te veel afstan, een belemmering, ) is er iets mis met e persing van e koppeling. Inien it het geval is aviseren we u een volleig nieuwe persverbining te maken en e persmachine samen met e persbek te controleren. MERK OP! Het PRESSCHECK meetinstrument is enkel van toepassing bij persverbiningen ie gemaakt zijn met het Henco profiel (BE profiel) of het TH profiel (tot en metø) in combinatiemeteen Henco PVF of messing perskoppeling.

42 Henco PERS Kracht en flexibiliteit van e HENCO kunststof fitting eze proef wer uitgevoer in het HENCO laboratorium. e beugels weren opzettelijk op e hulzen van e onerste fittingen aangebracht om ze muurvast te zetten. e bovenste foto toont aan hoe e buizen en e fittingen z ich geragen wanneer er water met een temperatuur van 0 C met een ruk van bar oorstroomt. Er gebeurt niets met e originele proefopstelling. e onerste foto toont hoe e proefopstelling reageert wanneer er water van C oner bar oor het leiingsysteem wort gepompt. e opstelling helt over in e richting van e stroming. e T-stukken en ook e bochtfitting vangen e uitzettingskrachten op. e proef toont e kracht en e flexibiliteit van e HENCO PVF kunststoffitting. 0 C watertemperatuur / bar C watertemperatuur / bar HENCO garaneert at fittingen mogen buigen tot maximaal bij een watertemperatuur van C. Technische eigenschappen Onerstaane tabel geeft e belangrijkste technische eigenschappen weer: voor PVF ichthei g/cm, Rekgrens MPa Treksterkte MPa Rek bij breuk % 0 Elasticiteitsmoulus MPa 00 Buigsterkte MPa Buigmoulus MPa 00 Smeltpunt C Thermische geleiing bij C W/m.K 0, Thermische stabiliteit C 0

43 . HENCO pers gas e PVF persfittingen voor gas hebben technisch gezien slechts één belangrijk verschilpunt met e persfittingen voor sanitair en verwarming. e fittingen zijn voorzien van een speciale O-ring, eze O-ring is gemaakt van het materiaal HNBR en is bestan tegen gas. Om it verschil visueel uielijk te maken, e huls is uitgerust met kijkvensters om e correcte plaatsing van e buis te controleren woren ze voorzien van een gele ban op ieere pershuls. e fittingen voor gas mogen nooit gebruikt woren voor sanitaire toepassingen of verwarming. it gelt ook omgekeer. e fittingen voor gas mogen enkel en alleen gebruikt woren in combinatie met e gele HENCO meerlagenbuis voor gas. Speciale positioneringsran om e pershuls op e juiste manier in e persbek te plaatsen Speciale O-ring uit HNBR enkel voor gas Verbiningslichaam uit PVF* Pershuls uit roestvast staal *Hoogwaarige kunststof Messing insert KIWA Gaskeur Het HENCO systeem voor gas is enkel toegelaten in lanen waar een gaskeur verleen is. Raapleeg stees e gelene gas voorschriften ie van toepassing zijn in het lan. Het HENCO kunststof gassysteem heeft het KIWA-GASTEC gaskeur /0 en is bestem voor e aanleg van gasinstallaties in e woning en voor transport van gas volgens NPR-- van ecember 0 en NPR-- van ecember 0 en wijzigingsblaen -/A en -/A. Zie pagina voor e installatiemogelijkheen van gasleiingen en gasfittingen.

44 Henco PERS. HENCO SUPER SIZES Samenstelling Het HENCO Super Size gamma omvat e Henco meerlagenbuis en Henco fittingen in iameters mm. e verbiningsstukken staan garant voor een compleet meerlagenleiingssyteem met tal van variaties voor vereel- en stijgleiingen. e talrijke combinatiemogelijkheen en e nieuwe revolutionaire verbiningstechniek maken it systeem uitermate flexibel.

45 PVF* T-stuk Meerlagenbuis /AL/ PVF Persfitting Centreerring Beugelset Flexibele O-ring uit EPM enkel voor water Sluitpin ichtingsring Messing raastuk * Polyvinyliene Fluorie e HENCO Super Size fittingen zijn vervaarig uit het hoogwaarige kunststof PVF (Polyvinyliene Fluorie). oorat het verbiningslichaam uit PVF bestaat, kennen eze fittingen verschillene unieke eigenschappen: } Corrosiebestening } Uitmuntene mechanische sterkte } Uitermate temperatuur- en rukbestenig } Enorm flexibel } Goegekeur voor contact met rinkwater en voeingsproucten } Maximale werkruk tot bar en een maximale werktemperatuur tot C e HENCO Super Size fittingen zijn net zoals alle HENCO Persfittingen ontworpen met een leketectie. Meer informatie hierover is te vinen op pagina. eze kenmerken maken e HENCO Super Size fittingen geschikt voor verschillene toepassingen zoals rinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallaties en installaties in e chemische- en voeingsinustrie.

46 Henco PERS Gebruiksgemak - persverbining maken Met e HENCO toolset voor Super Sizes kan een persverbining gemaakt woren in rie eenvouige stappen. Een aangepaste tafel met buizensnijer, persbek en hyraulische pomp zorgt voor een probleemloze persverbining. AFSNIJEN AFSCHUINEN PERSEN 0 Æ e buis 0 haaks afsnijen met e buizensnijer. e buizensnijer is voorzien van een klem zoat e buis stees op e correcte plaats blijft. e buis afschuinen aan e binnenkant oor e afschuinpin tegen e buiswan te plaatsen en volleig ron e buis te raaien. e fitting in e persbek plaatsen met behulp van e speciale begeleiingsran. Vervolgens e buis in e fitting brengen tot aan e aanslag zoat e controlevensters e kleur van e buis aannemen. aarna e buis persen oor e hyraulische pomp te activeren.

47 Ï Ï Gebruiksgemak - eenvouige montage ankzij een revolutionaire verbiningstechniek kan e Henco meerlagenbuis snel en eenvouig gemonteer woren met e Henco Super Size fittingen. Het geperste stuk buis wort verbonen met e fitting met behulp van een beugelset Æ Æ Æ bestaane uit een beugel, een O-ring en een positioneringsring. e montage kan eenvouig in kleine en nauwe situaties gebeuren vermits e persing vooraf op werkbank wort uitgevoer. Æ Plaats e O-ring in e positioneringsring alvorens beie tussen het geperste stuk buis en e fitting aan te brengen. Breng aarna beie elen naar elkaar toe zoat ze in elkaar passen Plaats e beugel ron e schouers van beie fittingen en sluit e beugel. Breng e veiligheispin in om e verbining compleet te maken. Æ

48 Henco Vision. HENCO Vision steekfittingen. HENCO Vision verelers

49 . HENCO Vision steekfittingen Samenstelling e opbouw van e steekfitting toont aan at HENCO Vision het resultaat is van een uitgekiene prouctontwikkeling. Alle onerelen zijn gemaakt met e grootste precisie en vervaarig uit e beste materialen. e HENCO Vision steekfittingen zijn vervaarig uit hetzelfe materiaal als e kunststof persfittingen: PVF. PVF is een hoogwaarige kunststof met een unieke waaier aan eigenschappen: Gebruiksgemak snelle montage e HENCO steekfitting staat borg voor een uiterst snelle en betrouwbare verbining. Enkel een knipschaar en een kalibreeroorn zijn noig om een perfecte verbining te maken, persgereeschappen zijn overboig. } Uitermate ruk- en temperatuurbestenig } Uitmuntene mechanische sterkte } Enorme flexibiliteit: tot buiging mogelijk bij C } Perfect geschikt voor rinkwater en levensmielen e HENCO Vision steekfittingen kunnen zowel in sanitaire als CV-toepassingen toegepast woren. Niet meer an rie stappen zijn noig om een snelle en betrouwbare verbining te maken in combinatie met e HENCO meerlagenbuis /AL/. AFSNIJEN KALIBREREN STEKEN 0 Knip e buis altij 0 haaks af. Gebruik e HENCO kalispee om e buis te centreren en af te schuinen aan e binnenen buitenkant van e buis. Verwijer het zwarte beschermkapje en steek e buis tot aan e aanslag in e fitting zoat ze e controlevensters e kleur van e buis aannemen.

50 Henco Vision Samenstelling HENCO Vision steekfitting A B C E F A B C E F PVF lichaam met EPM O-ringen PVF huls met controlevensters en transparante kunststofring Roestvaststalen grijpring Roestvaststalen steunring Conische PVF klemring PVF schroefwartel met EPM O-ring en rie émontageuitsparingen 0

51 e HENCO steekfitting is betrouwbaar: Geen vuil in e fitting Een beschermkapje voorkomt het binnenringen van vuil tijens transport, voorraa en op e werf. Transparante afekring eze kunststofring voorkomt at elke vorm van vervuiling kan binnenringen in e steekfittingen. Bij het instorten van e steekfittingen in beton, of bij het wegwerken in een smeer- en of ekvloer is binnenringen van cementwater/chemicaliën absoluut uitgesloten. Hieroor kunnen e RVS grijpring en RVS steunring nooit aangestast woren. e afichting blijft gewaarborg. Interne O-ringen e twee interne O-ringen zorgen voor een gegaraneere afichting van het meium. Externe O-ring e externe O-ring voorkomt at er vuil of chemicaliën langs e buis in het huis kan komen. e RVS grijpring en e RVS steunring zijn bescherm tegen externe invloeen.

52 Henco Vision Conische PVF-ring eze ring voorkomt samen met e RVS grijpring en RVS steunring at e buis uit e fitting getrokken kan woren. Controlevensters e controlevensters maken het mogelijk visueel te controleren at e buis voloene iep is ingestoken. Voorelen } Snelle montage. } Geen persgereeschap noig. } Montagemogelijkheen op moeilijk bereikbare plaatsen. } Afichting van het meium binnen in e buis. } Zoner extra beschermene maatregelen toegestaan in (constructie) beton. } Assortiment in e maten, 0 en mm.

53 Einstop mm Herbruikbare einstop 0 - mm e HENCO meerlagenbuizen /Al/ kunnen ook afzonerlijk na kalibratie woren afgesloten met e SK-PIPESTOP. e HENCO Vision fittingen kunnen tijelijk afgesloten woren met e SK-STopclip. oor e borgclip wort e herbruikbare einstop geborg. Voor meer prouctformaties verwijzen wij u naar onze prouctoverzicht.

54 Henco Vision. HENCO Vision verelers Algemeen e HENCO Vision kunststofverelers (PVF) hebben e zelfe eigenschappen en toepassingsmogelijkheen als e HENCO Vision kunststof steekfittingen. e compacte maatvoering (aansluitingen h.o.h. 0 mm) maakt inbouw in Moulair e HENCO Vision verelers zijn moulair opbouwbaar en bieen aaroor in veel situaties een passene oplossing. vvsk-tm kleine ruimten mogelijk (bijv. oner een ligba). e HENCO Vision verelers bieen een economisch alternatief inien er meerere T-stukken in een compacte ruimte toegepast moeten woren. VVSK-T000/ VSKEK-00 VSKEK-00 VSK 0/ vs-encap VVSK-0/ SKS vs-encap-m SK-0/00 SK-0/00 SK-0/00 SK-0/00 SK-0/00 VVSK-0 Ø /0 SK-STOPCLIP/0 Verelerhuis Er zijn uitvoeringsmogelijkheen: } - groeps } - groeps Meerere groepen zijn zelf samen te stellen. oor e speciale HENCO schroefraaverbining kunnen e verelerhuizen in ieere groepsamenstelling aan elkaar gekoppel woren. Een aanslag zorgt at e onerlinge verelerhuizen in lijn woren gepositioneer. Het is belangrijk at e verelerhuizen tot e aanslag woren gemonteer, zoat e ichting van e O-ring gegaraneer is. oorat e afzonerlijke verelerhuizen gekoppel kunnen woren is ieere groepssamenstelling uitvoerbaar. Een voorgemonteere O-ring zorgt voor e afichting.

55 Aanvoer (VVSK) e aanvoer van e HENCO Vision vereler is beschikbaar in iameter 0 en. Het aanvoer T-stuk (VVSK-TM) voor e HENCO vision verelers maakt een nog compactere opstelling mogelijk. eze fittingen woren in het verelerhuis geschroef. e fittingen zijn voorzien van een aanslag ie te ver oorraaien voorkomt. e aansluiting mm (SK-0) kan ook woren toegepast als aanvoer. Het verelerhuis wort aan e aanvoerzije met een inschroefbare stop (VS-ENCAP-M) afgesloten en één van e groepen wort voorzien van een mm opschroefbare HENCO Vision steekfitting (SK-0). oorvoer (VSK) e oorvoer van e HENCO Vision vereler is beschikbaar in iameter 0 en. eze fittingen woren op het verelerhuis geschroef. e fittingen zijn voorzien van een aanslag ie te ver oorraaien voorkomt. Inien geen oorvoer gewenst is kan het verelerhuis aan e oorvoerzije woren voorzien van een opschroefbare stop (VS-ENCAP). VVSK VS-ENCAP-M VSK VS-ENCAP vvsk-t vvsk-0 vvsk-tm Situatie: aanvoer 0/ Situatie: aanvoer VVSK VSKEK-00 vs-encap VS-ENCAP-M VSKEK-00 vs-encap SK-0 SK-0 SK-0 SK-0 SK-0 SK-0

56 Henco Vision iverse aansluitingen aanvoer & oorvoer (SKS) e aanvoer en oorvoer van e HENCO Vision verelers kunnen uitgerust woren met rechte aapters buitenraa (SKS) of binnenraa (SKS). eze rechte aapters zijn vervaarig uit messing en SKS iverse aansluitingen verelerhuis Hieroner vint u een opsomming van e mogelijke aansluitingen op e HENCO Vision verelerhuizen. zijn beschikbaar in iameter 0 en. Beie iameters zijn verkrijgbaar met een ½ of ¾ aansluiting. Combinaties met HENCO Vision steekfittingen zijn enkel mogelijk bij iameters 0 en. SKS } HENCO Vision steekfitting type SK in iameter en 0. } HENCO messing persfitting type P in iameter } HENCO PVF persfitting type PK in iameter en 0. } HENCO messing bolkraan type VB-Ek } HENCO messing persfitting type P in iameter, en 0.

57 MESSING PERSFITTINGEN. Messing persfittingen stanar. Messing persfittingen gas

58 MESSING PERSFITTINGEN. Messing persfittingen stanar Samenstelling Het huis van e fitting bestaat uit messing CWN en is vertin. Vertine fittingen bieen grote voorelen ten aanzien van corrosie en zijn ook beter voor het milieu. e vertine uitvoering zal in bepaale lanen een vereiste woren voor sanitaire toepassingen. e vertine laag vormt een barrière tussen het water en e messing. e fitting is voorzien van een stootring om irect galvanisch contact tussen het aluminium van e buis en het messing van e fitting te voorkomen. Elektrolyse is hieroor uitgesloten. e fitting is uitgerust met 0-ringen uit EPM en RVS pershulzen met controlevensters. Om montagefouten te voorkomen zijn e RVS pershulzen voorzien van e maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan woren. Verbiningslichaam uit vertine messing e huls is uitgerust met kijkvensters om e correcte plaatsing van e buis te controleren Pershuls uit roestvast staal Flexibele O-ring uit EPM Stootring uit kunststof om elk galvanisch contact (elektrolyse) tussen e aluminium van e buis en e messing te vermijen Verbiningslichaam uit vertine messing

59 Leketectie (LBP)* e messing vertine persfittingen van HENCO zijn zoanig ontworpen at eze onmiellijk lekken inien men vergeten is e fitting te persen tijens e montage. Het persen van e fitting heeft een ubbele functie: } Afichting op e O-ring } Bevestiging van e fitting aan e buis Niet geperst Inien e fitting niet geperst is zal eze gaan lekken bij 0, bar ruk op het systeem. Fouten woren us tijig (tijens het verplichte afpersen van het leiingsysteem) ontekt en lekkage schae achteraf wort voorkomen. Niet in e juiste positie geperst Inien e persbek onjuist gepositioneer wort zal op e fitting e pershuls onvoloene naar e O-ring geperst woren. Ook in it geval zal e fitting bij het aftesten van e installatie gaan lekken. Slecht werken persgereeschap Inien het persgereeschap niet goe functioneert (onvoloene geperst) zal eveneens e fitting bij het afpersen gaan lekken. Hieruit kan e conclusie woren getrokken at je naast een leketectie ook kan spreken van een persetectie! PRESSCHECK * e blank messing persfittingen woren geleielijk vervangen oor e messing vertine HENCO persfittingen met leketectie.

60 MESSING PERSFITTINGEN Hanleiing meetinstrument PRESSCHECK. Controleer e Ø van e perskoppeling.. Zoek e overeenstemmene Ø op het meetinstrument.. Plaats e corresponerene uitsparing van het meetinstrument op e inruk ie zich op e pershuls bevint.. Merk op at het meetinstrument en e inruk perfect bij elkaar aansluiten.. raai het meetinstrument 0 ron e inruk op e pershuls en zorg ervoor at ze beien tijens eze haneling perfect bij elkaar aansluiten zoals in stap. In geval van mislukking (bijv. te veel afstan, een belemmering, ) is er iets mis met e persing van e koppeling. Inien it het geval is aviseren we u een volleig nieuwe persverbining te maken en e persmachine samen met e persbek te controleren. MERK OP! Het PRESSCHECK meetinstrument is enkel van toepassing bij persverbiningen ie gemaakt zijn met het Henco profiel (BE profiel) of het TH profiel (tot en metø) in combinatiemeteen Henco PVF of messing perskoppeling. 0

61 . Messing persfittingen gas Samenstelling e messing persfittingen voor gas hebben technisch gezien slechts één belangrijk verschilpunt met e messing persfittingen voor sanitair en verwarming. e fittingen zijn voorzien van een speciale 0-ring. eze O-ring is gemaakt van het materiaal HNBR en is bestan tegen gas. Om it verschil visueel uielijk te maken, woren e fittingen voorzien Verbiningslichaam uit vertine messing e huls is uitgerust met kijkvensters om e correcte plaatsing van e buis te controleren van een gele ban op ieere pershuls. e fittingen voor gas mogen nooit gebruikt woren voor sanitaire toepassingen of verwarming. it gelt ook omgekeer. e fittingen voor gas mogen enkel en alleen gebruikt woren in combinatie met e gele HENCO meerlagenbuis voor gas. Pershuls uit roestvast staal Speciale O-ring uit HNBR enkel voor gas Stootring uit kunststof om elk galvanisch contact (elektrolyse) tussen e aluminium van e buis en e messing te vermijen Verbiningslichaam uit vertine messing KIWA Gaskeur Het HENCO systeem voor gas is enkel toegelaten in lanen waar een gaskeur verleen is. Raapleeg stees e gelene gas voorschriften ie van toepassing zijn in het lan. Het HENCO gassysteem met messing persfittingen heeft het UNI/TS gaskeur. Zie pagina voor e installatiemogelijkheen van gasleiingen en gasfittingen.

62 MESSING schroef- / Knelfittingen

63 Messing schroef- / knelfittingen Samenstelling Het huis van e HENCO fittingen is vervaarig uit messing CuZn0Pb (CWN), al an niet vernikkel. e fittingen zijn voorzien van O-ringen en een wartelmoer met open knelring. e knelring zelf is niet vernikkel. e knelfittingen zijn uitgerust met een stootring uit kunststof om elektrolyse tussen messing en aluminium te voorkomen. Behalve voor buizen ie in e vloer of e wan geleg woren, kunnen HENCO schroef- / knelfittingen gebruikt woren voor alle anere toepassingen met een maximale werkruk tot bar. Open knelring voor HENCO kunststofbuis Kunststof stootring Het lichaam van e HENCO schroef- / knelfitting is vervaarig uit messing, al an niet vernikkel. Ze zijn voorzien van O-ringen en een wartelmoer met open knelring. e klemring zelf is niet vernikkel. Evenals e persfittingen uit messing zijn ze uitgerust met een stootring uit kunststof om elektrolyse tussen e messing en aluminium te voorkomen. Verbiningslichaam uit messing alan niet vernikkel Zowel in het assortiment knel- als persfittingen bevinen zich een aantal fittingen ie e mogelijkhei bieen om verbiningen tot stan te brengen tussen koperen of stalen buizen en HENCO buizen. Open knelring voor HENCO buis Gesloten knelring voor koperen of metalen buis Persfitting voor HENCO buis Gesloten knelring voor koperen of metalen buis

64 MESSING SCHROEF- / KNELFITTINGEN aarnaast heeft HENCO ook nog een schroef- / knelfitting voor stookolietoepassingen in haar assortiment. e raa is iets langer an ie van e fitting voor water en loopt licht conisch aan. e fitting is eveneens voorzien van een specifieke O-ring voor stookolie. Specifieke O-ring voor stookolie Conische aanloop

65 messing VERELERS en toebehoeren

66 messing VERELERS en toebehoeren Messing verelers Henco heeft verelers voor zowel sanitaire- als verwarmingstoepassingen in haar assortiment. e verelers zijn vervaarig uit messing. Ze bestaan in, of / uitvoering en zijn voorzien van tot aftakkingen. e aftakkingen zijn uitgerust met /, /" of euroconus- aansluitingen. Ze zijn al an niet voorzien van een / schroefraa voor het plaatsen van een automatische ontluchter. aarnaast heeft Henco ook verelers uit messing in haar assortiment ie gegalvaniseer zijn. Ze zijn voorzien van bolkranen en een euroconus aansluiting op elke uitgang. e verelers zijn voorzien van, of aansluitingen. Ze woren toegelever in aan elkaar te verlengen eelelementen met aan e ene kant binnenraa en aan e anere kant buitenraa van of. Enkel montage met O-ring (VS Blinstop) Euroconus-aansluiting Euroconus-aansluiting

67 MONTAGEVOORSCHRIFTEN. Algemene voorschriften voor e verwerking van e buis. Een persverbining maken. Een steekverbining maken. Een schroef-/knelverbining maken. Buigen van e HENCO buis. Opvangen van lengteveraneringen (uitzetting). Inbouw van fittingen. Buizen oor sparingen. Buizen in gevarenzones. Buisisolatie. Vorstwering en lintverwarming. Schoonmaken van e buis. Anti-vries. Verwerkings temperaturen. esinfectie en reiniging. Osmose water. Aaring. Waterkwaliteit. Waterstof peroxye.0 ruktesten. Legionella. UV-bestenighei. Branklasse. HENCO TS : het gegaraneere TOTAL SAFE leiingsysteem

68 MONTAGEVOORSCHRIFTEN. Algemene voorschriften voor e verwerking van e buis Transport en opslag e buizen ienen met zorg in e originele fabrieksverpakking vervoer en opgeslagen te woren. it om vervuiling tegen te gaan en bescherming tegen UV. Uitpakken Het verwijeren van e verpakking moet voorzichting gebeuren zoat e buis niet beschaig wort. HENCO aviseert hiervoor e SAFECUT te gebruiken. Afrollen Het afrollen van e buis moet gebeuren in e tegengestele zin van oprollen; us te beginnen bij het buiseine aan e buitenkant van e buisrol. Beschaigingen Buizen plooien, knikken of anere beschaigingen mogen niet woren toegepast. e buizen ienen gevrijwaar te woren van elke vervorming, vervuiling of beschaiging. Om beschaigingen te voorkomen aviseert HENCO mantelbuis of voorgeïsoleere buis toe te passen. Spanning e buizen en fittingen ienen spanningsvrij en zoner torsie verwerkt te woren. Gereeschap Wij aviseren Henco gereeschappen te gebruiken bij het verwerken van buizen en fittingen Scherpe voorwerpen scherpe ranen e buis mag niet in aanraking komen met scherpe voorwerpen tijens het installeren. Buizen ie oor sparingen lopen mogen niet woren afgebogen op scherpe ranen vanwege knikgevaar. Geknikte buis moet vervangen woren. Buigen van buis met gemonteere fittingen Buizen, waarvan e fittingen rees gemonteer zijn mogen niet meer verbogen woren. Inien it montagetechnisch niet mogelijk is, ient men e buis ter hoogte van e verbining spanningvrij tegen te houen. Uitzetting inbouw Bij inbouw mogen naakte buizen gebruikt woren inien men rekening hout met e uitzetting van e buis. HENCO aviseert mantelbuis of voorgeïsoleere buis toe te passen om eventuele uitzettingen op te vangen Uitzetting opbouw Bij opbouw woren gemakkelijkheishalve (zichtwerk) buizen op lengte toegepast. Ook voor opbouw ient er rekening te woren gehouen met uitzettingen. Schileren van e buis Schileren van e buis is toegestaan op voorwaare at e verf op waterbasis is. Afsnijen kalibreren e buizen ienen HAAKS afgesneen te woren. Kaliberen en afschuinen van e buis is uitsluiten toegestaan met HENCO kalibreer gereeschap conform e voorgeschreven instructies. Buigen e buizen zijn met e han buigbaar. Om bochten met een minimale raius te verwezenlijken ient men e HENCO buigveren of buigijzers te hanteren.

69 . Een persverbining maken Stap voor stap 0 Verpakking verwijeren Gebruik hiervoor e HENCO SAFECUT. Afsnijen Knip e buis altij 0 (haaks) af. Gebruik hiervoor HENCO gereeschap, guillotineschaar of buizensnijer. e Guillotineschaar is voorzien van geleiingschalen om het inleggen van e buis oner 0 te bevoreren. Knip e buis niet af in een bocht. Wij aviseren buizen in e grotere iameters met een afsnijer in te korten. Kalibreren Naat e buis haaks is afgesneen moet eze gekalibreer woren. Hiervoor ient e HENCO kalispee gebruikt te woren.. Buis recht in e kalispee plaatsen en raaien aanrukken tot aanslag.. Kalispee ronraaien totat e freeskrullen van e buis zichtbaar zijn en een gelijkmatige afschuining aan e binnenzije en e buitenzije van e buis is gerealiseer.. Kalispee verwijeren, buis en kalispee onoen van freeskrullen. Als e buis correct is gekalibreer (centreren, afschuinen, afvlakken), is e afschuining van binnen- en buitenzije van e buis volleig ronom zichtbaar.

70 MONTAGEVOORSCHRIFTEN Buis plaatsen Schuif e gekalibreere buis tot aan e aanslag in e persfitting zoat e controlevensters volleig e kleur van e buis aannemen. Persen Open e persbek. Leg e fitting met e speciale begeleiingsran van e pershuls in e aarvoor voorziene gleuf van e persbek. Sluit e persbek en start het persen. e persmachine ient e gehele arbeisgang te voltooien. e persbek moet e gehele pershuls na persing volleig omsluiten. Meerere keren persen op ezelfe pershuls is niet toegestaan. Open na het persen e persbekken en controleer of e buis nog tot e aanslag gemonteer is, zoat e controlevensters volleig e kleur van e buis hebben aangenomen. Garantie Wanneer een persing niet correct is uitgevoer, oor oner anere een foutieve plaatsing van e fitting in e persbek of het gebruik van een persbek met een ongeschikt profiel, ient e gehele connectie uit het systeem verwijer en vervangen te woren. In geen geval mogen e fittingen twee keer woren aangeperst met verschillene persbekken. Het verwijeren van e connectie in zijn geheel, hout in at zowel e fitting als het geperste eel van e buis verwijer en vervangen wort. eze regel is eveneens van toepassing wanneer na e installatie e fitting van e buis is los gekomen om eener welke reen. e Henco persfittingen zijn voorzien van een vast gemonteere huls. e hulzen mogen in geen geval van e fitting woren verwijer oor e gebruiker zelf. Inien at toch het geval is, behout Henco zich het recht om geen garantie te geven. 0

71 Spanningsvrij persen Het is belangrijk stees spanningsvrij te persen. Men ient e buizen, waaraan e fittingen rees geperst zijn, spanningsvrij te houen tijens e verere montage. Inien een persfitting aan e ene zije aan e buis is gemonteer mag er via e buis geen spanning meer woren uitgeoefen. Als men e buis alsnog wil verbuigen ient men e spanning met e han op te vangen. Bij fittingen ie voorzien zijn van een persverbining in combinatie met een knelverbining (schroefverbining), moet eerst e knelverbining uitgevoer woren en aarna e persverbining. Benoige montageruimte voor e persbek Benoige montageruimte voor HENCO persbekken (Type BE en BE-MINI*) x x x 0x x x 0x, 0x,0 x, X Z 0 0 X Y Z * BE-MINI tot Ø Z Z Z Y X X X

72 MONTAGEVOORSCHRIFTEN Compatibiliteit HENCO persbekken Naast e HENCO persmachines, zijn ook anere persmachines compatibel met e HENCO BE-persbekken. Een overzicht hiervan is te vinen in onerstaane tabel. eze compatibiliteit is niet van toepassing voor e HENCO MINI persbekken. Persmachines ie compatibel zijn met HENCO BE-persbekken Merk Type Net/accu Merk Type Net/accu Klauke UAP V Roller Uni-Press 000 0V UNP 0V Uni-Press ACC 0V UAP V Uni-Press E 0V UP EL 0V MultiPress & MultiPress ACC V UAPL V Rothenberger Romax Pressliner V UAPL V Romax Pressliner ECO V Seppelfricke PCMAP Romax AC ECO 0V PCUAP V Romax 000 V PCUNP 0V Viega PT-EH 0V PCUAP V PT-EH 0V Novopress ECO Pressboy 0V PT-AH V ECO 0 0V Pressgun E V EFP 0V Pressgun B 0V ACO Pressboy V Typ 0V ACO 0 V Typ 0V AFP 0 V Geberit PWH0 0V EFP 0V PWH 0V REMS Powerpress 000 S 0 0V Powerpress E 0V Powerpress 0 0V Powerpress ACC 0V Accu-Press S 0 V Accu-Press ACC V VETEC SMP,V Compact CP00 V Virax Viper P0,V Viper P V Aanvullen zijn alle persmachines ie voloen aan volgene gegevens toegelaten: Perskracht Max. kn - Min. kn iameter vergrenelingsbouten mm Hefvork 0 mm Elektronische toestansbewaking geen Sluitcontrole van e bekken geen Persprofielen HENCO e HENCO persfittingen ienen geperst te woren met profielen volgens onerstaane tabel. Verbiningsmethoen BE-PROFIEL TH-PROFIEL HE-PROFIEL FITTINGEN Ø- Ø TOEGESTAAN TOEGESTAAN NIET TOEGESTAAN FITTINGEN Ø- Ø0 TOEGESTAAN NIET TOEGESTAAN TOEGESTAAN FITTINGEN Ø0- Ø TOEGESTAAN NIET TOEGESTAAN NIET TOEGESTAAN

73 . Een steekverbining maken Stap voor stap Verpakking verwijeren Gebruik hiervoor e HENCO SAFECUT. Afsnijen Knip e buis altij 0 (haaks) af. Gebruik hiervoor HENCO gereeschap, guillotineschaar of buizensnijer. e Guillotineschaar is voorzien van geleiingschalen om het inleggen van e buis oner 0 te bevoreren. Knip e buis niet af in een bocht. 0 Kalibreren Naat e buis haaks is afgesneen moet eze gekalibreer woren. Hiervoor ient e HENCO kalispee gebruikt te woren.. Buis recht in e kalispee plaatsen en raaien aanrukken tot aanslag.. Kalispee ronraaien totat e freeskrullen van e buis zichtbaar zijn en een gelijkmatige afschuining aan e binnenzije en e buitenzije van e buis is gerealiseer.. Kalispee verwijeren, buis en kalispee onoen van freeskrullen. Als e buis correct is gekalibreer (centreren, afschuinen, afvlakken), is e afschuining van binnen- en buitenzije van e buis volleig ronom zichtbaar.

74 MONTAGEVOORSCHRIFTEN Buis plaatsen Verwijer het zwarte beschermkapje en schuif e gekalibreere buis recht tot aan e aanslag in e steekfitting zoat e controlevensters volleig e kleur van e buis aannemen.

75 emonteren van een steekverbining HENCO Vision e fitting kan zeer snel geemonteer woren inien er een vergissing gemaakt is bij e keuze van e fitting of inien men wijzigingen wil aanbrengen aan e installatie. a b raai e huls los. Trek e buis, samen met e huls, uit het lichaam van e fitting. a Methoe : Knip e buis oor achter e huls als e buis lang genoeg is en kalibreer eze. b Methoe : Open e huls met e Henco Vision sleutel als e buis niet korter kan gemaakt woren. Knip e klemring oor en verwijer eze samen met e anere onerelen ie zich op e buis bevinen. Kalibreer. Neem een vervangset (huls + O-ringen) en vervang voorzichtig e beschaige O-ringen zoner het lichaam van e fitting en e nieuwe O-ringen te beschaigen. Schroef e nieuwe huls op het lichaam van e fitting. Steek e gekalibreere buis in e fitting.klaar!

76 MONTAGEVOORSCHRIFTEN. Een schroef- / knelverbining maken Stap voor stap Verpakking verwijeren Gebruik hiervoor e HENCO SAFECUT. Afsnijen Knip e buis altij 0 (haaks) af. Gebruik hiervoor HENCO gereeschap, guillotineschaar of buizensnijer. e Guillotineschaar is voorzien van geleiingschalen om het inleggen van e buis oner 0 te bevoreren. Knip e buis niet af in een bocht. 0 Kalibreren Naat e buis haaks is afgesneen moet eze gekalibreer woren. Hiervoor ient e HENCO kalispee gebruikt te woren.. Buis recht in e kalispee plaatsen en raaien aanrukken tot aanslag.. Kalispee ronraaien totat e freeskrullen van e buis zichtbaar zijn en een gelijkmatige afschuining aan e binnenzije en e buitenzije van e buis is gerealiseer.. Kalispee verwijeren, buis en kalispee onoen van freeskrullen. Als e buis correct is gekalibreer (centreren, afschuinen, afvlakken), is e afschuining van binnen- en buitenzije van e buis volleig ronom zichtbaar.

77 e wartel eerst en aarna en e knelring over e buis schuiven. Om het schuiven te bevoreren kunt u e moer met schuifolie invetten. Gebruik geen minerale olie! e aapter of tule in e buis plaatsen en inschuiven tot e stootran. Let er wel op at er stees een kunststofring aanwezig is om elektrolyse te voorkomen. raai e wartel aan op e betreffene buitenraa van kraan, vereler, nippel,... oe it altij met behulp van twee steeksleutels en hanteer e voorgeschreven krachten volgens fabrikant of onerstaane tabel. Voorgeschreven kracht voor maken van een knelfitting Buistype Overeenkomen koppel in Nm x 0 x 0 x 0 x 0 x x 0

78 MONTAGEVOORSCHRIFTEN. Buigen van e HENCO buis Het buigen van e HENCO buis ient zoner verwarming te gebeuren. Voor buizen met een iameter groter an Ø aviseren wij persfittingen te gebruiken. e buizen kunnen hanmatig gebogen woren. Beter is hiervoor een binnen- of buitenbuigveer te gebruiken. Voor het buigen van bochten met e korst mogelijke raius aviseren wij e HENCO buigijzers toe te passen. e hiernavolgene buigstralen (R) ienen gerespecteer te woren. Buistype Minimum buigraius hanmatig / buitenveer (mm) Minimum buigraius met binnenveer (mm) Buigraius bij BM, BM0 en BM HENCO Stanar HENCO RIXc HENCO Stanar HENCO RIXc HENCO Stanar HENCO RIXc x R 0 (xu) - R 0 (xu) x R 0 (xu) - R (xu) x R 0 (xu) R 0 (xu) R (xu) R (xu) R (xu) R (xu) x R 0 (xu) R 0 (xu) R (xu) R (xu) x R 0 (xu) R 0 (xu) R 0 (xu) R 0 (xu) R 0 (xu) - x R 0 (xu) R 0 (xu) R (xu) R (xu) R (xu) R (xu) x R 0 (xu) R Buigen met buigijzer Buigen met externe buigveer Buigen met interne buigveer Hanmatig buigen Buigijzer Het begin van een buiging (L) moet zich ten minste op x e buiteniameter van een fitting bevinen. oorgeknikte buizen mogen nooit gebruikt woren!

79 . Opvangen van lengteveraneringen (uitzetting) Bij inbouw Om e uitzetting van e buis op te vangen ient men minimum elke meter zoner richtingsveranering minstens uitzetbochten te voorzien. Hiervoor aviseren wij e HENCO leiingisolatie toe te passen. Als it gebeurt is, mag e HENCO buis naakt in vloeren en wanen woren toegepast. Het is kwalitatief het beste buizen stees te voorzien van een mantel of, beter nog, isolatie. e mantel heeft een beschermene functie terwijl e isolatie niet alleen beschermt en thermisch isoleert, maar eveneens conensvorming vermijt. Om e isolatieikte te bepalen, kan men volgene regel toepassen:, xδl (lengteveranering). Men ient er op toe te zien at e afstan tussen twee bevestigingspunten maximaal meter beraagt. max 00 cm e HENCO meerlagenbuis is natuurlijk ook perfect geschikt voor vloerverwarming, en uiteraar zoner voorafgaane richtlijnen.

80 MONTAGEVOORSCHRIFTEN Bij opbouw Voor opbouw aviseert HENCO buis toe te passen in vorm van stangen (rechte lengten). Bij bevestiging van e HENCO meerlagenbuis tegen e muur of het plafon ienen er buisbeugels gebruikt te woren. e ophangbeugels zijn uit kunststof of uit metaal met een rubber inlage ter bescherming van e buis. e voorgeschreven maximale afstan tussen e beugels ient gerespecteer te woren. Zie onerstaane tabel. Om e uitzetting van e buis op te vangen ient men minimum elke meter zoner richtingsveranering minstens uitzetbochten te voorzien. L L Buis Max. afstan buisbeugels (cm) x 0 x 0 x 0 0 x 0 x 0 x 0 0 x, 0 0 x 0 x, 00 x 00 Buisbeugels e buisbeugels hebben een ubbele functie; enerzijs ragen ze het buizenstelsel en anerzijs vangen ze e thermische lengteveraneringen van e buis op oor glijene en vaste punten, meestal in combinatie met juist berekene buigbenen en uitzettingslussen. e glijpunten moeten zo gemaakt woren at e buis voorturen speling heeft; het glijpunt mag geen vast punt woren wanneer e buis uitzet. 0

81 L L rl rl F F Buigbenen Het juist plaatsen van glijpunten en vaste punten is zeer F belangrijk wanneer er buigbenen en uitzettingslussen woren toegepast. Buigbenen ienen geplaatst te woren als e leiing van richting veranert. F L b L GL rl GL rl L b L b Voor het maken van richtingsveraneringen is het avies stees fittingen te gebruiken, voor buizen met een iameter van mm of groter is it verplicht. L b rl rl GL L b F L = lengte van e buis Lb = lengte van het buigbeen AL = lengteveranering F = vast punt GL = glijpunt Buigbeen voor L (Lb) L = m rl rl = mm F Uitzettingslussen Wanneer een lange buisleiing niet van richting veranert, past men uitzettingslussen toe. Een uitzettingslus wort ook wel lyra- of omegabocht genoem. onerstaane = mm tekening maakt uielijk wat een uitzettingslus is. GL e uitzettingslus wort in principe gevorm oor twee buigbenen. Oneraan in het mien van e lus ient een vast punt voorzien te woren. L b =, mm L GL L rl rl F F L b L b F F L GL rl rl

82 F MONTAGEVOORSCHRIFTEN F L e minimale lengte GL van het buigbeen kan bereken woren aan e han van e volgene formule of afgelezen woren uit het onerstaane iagram of: Lb = C x s( x AL) rl rl met: Lb = Lengte van het buigbeen GL C = materiaalconstante (=) = buiteniameter van e buis AL = lengteveranering F L = m GL rl L b rl = mm Voorbeel: Gegeven: L = m = mm AT = 0 C (Tmin= C en Tmax= 0 C) Gevraag: Oplossing: met Lb Lb = C x s( x AL) AL = L x x AT = x 0,0 x 0 = mm Lb = C x s( x AL = x s x =, mm = mm GL L b =, mm Voor een buis met een iameter van mm en een lengte van m ie van richting veranert, zal bij een temperatuurverschil van 0 c, een buigbeen van, mm moeten voorzien woren om e lengteveranering op te vangen. 0 Lengteveranering AL (mm) ø ø ø ø ø 0 ø ø ø 0 ø 0 ø ø Lengte van het buigbeen Lb (mm)

83 Stijgleiingen Ook wanneer leiingen overgaan van veriepingen naar een stijgleiing in een schacht ient erop gelet te woren at e buizen vrij kunnen bewegen. Ook hier kan e lengteveranering opgevangen woren oor een buigbeen. Het buigbeen zal e op- en neerwaartse bewegingen opvangen. Als e schacht groot genoeg is en er us ruimte is voor het berekene buigbeen te plaatsen, volstaat het om e buis bij e muuroorgang te voorzien van een mantel. L b L b Als e schacht te klein is om voloene ruimte te bieen aan het berekene buigbeen, zal e muuroorgang groter gemaakt moeten woren om e buis alsnog voloene bewegingsruimte te geven. e buis ient bij e muuroorgang voorzien te woren van isolatie. L b Rechtstreeks op e vloer Voor installaties waarbij HENCO meerlagenbuizen rechtstreeks op vloer woren geleg, gelt een bevestigingsafstan van max. 0 cm. Voor en na een bocht van 0 moet op 0 cm een bevestiging oor miel van buisbeugels woren voorzien. 0 cm max. 0 cm 0 cm max. 0 cm

84 MONTAGEVOORSCHRIFTEN Als e stijgleiing langer is an m, ient er stees een vast punt voorzien te woren. Het is aan te raen it punt in het mien van e leiing te voorzien omat er zo kleinere uitzettingskrachten tot stan komen. GL GL L b L b GL GL e tekeningen tonen aan at e totale lengte van e buigbenen ie men moet voorzien als men het vast punt in het mien van e stijgleiing plaatst heel wat kleiner is an wanneer men het vaste punt in het begin van e stijgleiing installeert. GL GL L b L b GL GL L GL GL GL GL GL GL L L b L L b L F GL GL GL GL GL L L b L L b L GL GL GL L GL GL GL L L b L F GL GL GL GL L b Lb + Lb + Lb + Lb + Lb < Lb + Lb + Lb + Lb + Lb

85 . Inbouw van fittingen Kunststof persfittingen (PVF) Kunststof (PVF) persfittingen kunnen zoner beschermene maatregelen woren ingebouw in : } Zuivere zan-cement ekvloeren } Anhyriet vloeivloeren } Constructiebeton Kunststof steekfittingen HENCO Vision Kunststof (PVF) steekfittingen HENCO Vision kunnen zoner beschermene maatregelen woren ingebouw in : } Zuivere zan-cement ekvloeren } Anhyriet vloeivloeren } Constructiebeton Blank messing persfittingen Vertine messing persfittingen Vertine messing persfittingen kunnen zoner beschermene maatregelen woren ingebouw in : } Zuivere zan-cement ekvloeren } Anhyriet vloeivloeren Men moet er echter zeker van zijn at het vertine oppervlakte van e fitting geheel intact is en geen beschaigingen vertoon. Knelfittingen HENCO aviseert om messing knelfittingen niet in te storten maar uitsluiten te gebruiken voor opbouw. Blank messing fittingen ienen tegen corrosie bescherm te woren. it kan bijvoorbeel oor beschermene siliconentape (Silgumtape), waarbij e overlapping per omwikkeling minimaal 0% moet beragen. e omwikkeling start met volleige wikkeling op e buiszije.. Buizen oor sparingen e naakte buis mag niet in aanraking komen met scherpe voorwerpen tijens het installeren. Buizen ie oor sparingen lopen mogen niet woren afgebogen op scherpe ranen vanwege knikgevaar. Geknikte buis moet vervangen woren.

86 MONTAGEVOORSCHRIFTEN. Buizen in gevarenzones Bij het installeren van HENCO meerlagenbuizen in zones ie onerhevig zijn aan agressieve gassen (stallen, e...) of permanent inwerkene vochtighei (grootkeukens, zwembaen,...), is het noozakelijk e metalen verbiningen. Buisisolatie Bij toepassing van een anere buisisolatie an ie van e fabrikant, ient men na te gaan of e eventueel te gebruiken lijmen, zelfs inien niet rechtstreeks noig om e isolatie aan te beschermen. it kan o.a. oor het gebruik van geschikte anti-roestbanen of warmtekrimpene materialen volgens IN /. e kunststofbuis te bevestigen, geen schaelijke proucten bevatten voor e buis en e fittingen.. Vorstwering en lintverwarming Het systeem is geschikt voor e inzet van lintverwarming. e aluminiumbuis staat borg voor een gelijkmatige warmteoverracht over e gehele buisomvang. e bevestiging van e bijverwarming aan e buis gebeurt bij normale binnentemperaturen via kabeltjes of kleefban. Bij gebruik van kleefban ter bevestiging van het verwarmingslint op e buis, of voor een betere warmtevereling, ient men HENCO te raaplegen. Verwarmingslinten ienen een technische goekeuring te bezitten. Bij e inzet van een bijkomene verwarming mag e temperatuur van het rinkwater niet hoger zijn an 0 C. Er moet op gelet woren; bij niet circulerene watersystemen moet an ook e bijverwarming uitgeschakel woren.. Schoonmaken van e buis Powerclean (Innotec) is toegestaan.. Anti Vries Een maximum van % glycol in combinatie met % water is toegelaten in het HENCO meerlagenbuis systeem. e minimum temperatuur beraagt - C

87 . Verwerkings temperaturen e minimum temperaturen waarbij meerlagenbuizen mogen woren geïnstalleer zijn: } - 0 C voor e /AL/ meerlagenbuizen } + voor e volkunststof buizen. esinfectie en reiniging e proucent ient voorafgaanelijk geraapleeg te woren in geval van gebruik van ontsmettingsproucten of het toepassen van een thermische cyclus met temperaturen hoger an e voorgeschreven gebruikstemperatuur Onerstaane mielen zijn toegestaan: } Haex Verunt met water in een verhouing :000 (± ppm Chloor) volgens e voorschriften. Behanelingsuur maximaal minuten bij 0 C en slechts één behaneling per jaar. } Herlisil Verunt met water in een verhouing :00 (± 00 ppm Waterstofperoxie) volgens e voorschriften. Behanelingsuur maximaal minuten bij 0 C en slechts één behaneling per jaar. } Citroenzuur Maximaal % verun in water. Behanelingsuur maximaal minuten bij 0 C en slechts één behaneling per jaar. Hierbij ient opgemerkt te woren at eze behanelingen slechts een effect op lange termijn hebben als tevens e bron van e verontreiniging vakkunig wort aangepakt.. Osmose water e HENCO meerlagenbuis /AL/ is geschikt voor osmose water (geemineraliseer water). Echter enkel e kunststof fittingen (PVF) zoner messing onerelen mogen hierbij toegepast woren

88 MONTAGEVOORSCHRIFTEN. Aaring (geleiing) Het HENCO systeem is elektrisch niet geleien en is bijgevolg niet geschikt voor elektrische aaring van welke aar ook.. Waterkwaliteit e waterkwaliteit moet conform //EG zijn.. Waterstof peroxye Mits verun tot maximaal %, toegestaan.

89 .0 ruktesten ruktest voor sanitaire installaties (IN ) } Er ienen rukmeters gebruikt te woren ie een rukverschil van 0, bar kunnen meten. } e rukmeter moet op het laagste punt van e installatie geplaatst woren. } e installatie mag nog niet toegestort woren. } e buizen woren met gefilter water gevul, zoner lucht. ruktesten met lucht zijn toegestaan in e volgene situaties: - Hoge hygiënische vereisten (bv. ziekenhuizen) - Lange stagnatie van water tussen e ruktest en e inberijfstelling - Leiingen ie tussen e ruktest en e inberijfsstelling niet volleig met water kunnen gevul blijven (bv. vorst) Er woren twee testen geaan, een inleiene test en een hooftest. e inleiene test } e ruktest wort geaan met een ruk van bar, e maximum toegestane constante werkruk van bar verhoog met bar. } Het leiingnet wort geurene 0 minuten met een ruk van bar beproef. Na eze 0 minuten ient men een interval van minuten in te bouwen om vervolgens het leiingnet opnieuw te testen geurene 0 minuten bij een ruk van bar. } aarna ient er terug een test van 0 minuten te gebeuren, waarin e ruk niet meer an 0, bar mag alen (0, bar per minuten) en e installatie watericht moet blijven. e hooftest } e hooftest moet onmiellijk na e inleiene test gebeuren. } e test moet uur uren. } e ruk ie bij e inleiene test gemeten wer, mag na e uur niet meer an 0, bar geaal zijn. } e installatie moet volleig watericht blijven. ruktest voor raiatorinstallaties (IN 0) } e installateur is verplicht e ichthei van e verwarmingsbuizen te controleren vóór eze ingewerkt of afgeekt woren met cement, gips of anere materialen. } e verwarmingsbuis moet een ruktest onergaan ie, keer zo groot is als e totale ruk van e installatie (statische ruk), met tenminste bar overruk op elk punt van e installatie. } Er ienen rukmeters gebruikt te woren ie een rukverschil van 0, bar kunnen meten. } e rukmeter moet op het laagste punt van e installatie geplaatst woren. } e ruktest moet geurene uur gebeuren. } e ruk mag niet lager an 0, bar gaan. } e installatie moet watericht blijven. } e verwarmingsinstallatie moet oner waterruk gezet en ontlucht woren. In het geval van vorst kan e installateur vorstbeschermene maatregelen nemen of e ruktest uitvoeren met lucht.

90 MONTAGEVOORSCHRIFTEN ruktestprotocollen Voor sanitaire installaties Project Bouwplaats Oprachtgever Naam van e persoon ie test HENCO RUKTESTPROTOCOL VOOR SANITAIRE TOEPASSINGEN (volgens IN ) Begin van e proef atum uur installateurberijf Vermeling van het geteste leiinggeeelte e leiingen weren met gefilter water gevul en volleig ontlucht? o Ja o Neen Omgevingstemperatuur C watertemperatuur C Type HENCO buis o Ø o Ø o Ø o Ø o Ø0 o Ø o Ø o Ø0 o Ø0 o Ø o Ø Totale buislengte m Visuele controle van e verbiningen uitgevoer? o Ja o Neen INLEIENE TEST Max. toegelaten proefruk is, keer e max. werkruk. ruk bij aanvang test bar tijstip e test na 0 minuten geurene minuten stoppen en an opnieuw geurene 0 minuten testen. Testruk (0 minuten na begin van e test) bar tijstip Testruk (0 minuten na begin van e test) bar tijstip rukverlies per minuten bar ( max. 0, bar per minuten en max. 0, bar in totaal) Wer er een onichthei vastgestel tijens e ruktest? o Ja o Neen Wer het max. rukverlies overschreen tijens e ruktest? o Ja o Neen HOOFTEST (onmiellijk na e voorbereiene proef, geurene uur) Testruk (bij aanvang hooftest) bar tijstip Testruk (na uur) bar tijstip (rukverlies mag max. 0, bar zijn) Wer er een onichthei vastgestel tijens e ruktest? o Ja o Neen Plaats atum Hantekening oprachtgever Hantekening installateur 0

91 Voor installaties met raiatoren. Installatiegegevens HENCO ruktestprotocol voor raiatoren (volgens IN 0) Project:... Bouwheer:... Straat/huisnummer:... Postcoe/plaats:... Maximale berijfsruk:... Maximale berijfstemperatuur:.... ruktest uitvoeren Voor het testen van e ichthei van een verwarmingsinstallatie at bestaat uit het Henco leiingsysteem zijn onerstaane items van toepassing op e ruktest:. Inien in e toekomst een veiligheisgroep of meetfaciliteiten moeten woren voorzien, eze an momenteel vervangen oor leiingen of leiingsluitingen. e verwarmingsinstallatie met gefilter water vullen en ontluchten.. Het rukproeftoestel aansluiten en e installatie oner testruk zetten: e testruk moet overeenkomen met e ruk van e veiligheisklep. Minimum testruk: bar.. Na uur e testruk opnieuw verhogen aangezien er een rukval kan voorkomen oor het uitzetten van e leiingen.. e testruk tenminste uren aanhouen in e verwarmingsinstallatie en waarnemen at e rukval < 0, bar.. Bovenien moet men e volleige verwarmingsinstallatie visueel controleren op lekkages: Uit e verwarmingsinstallatie mag geen water lekken.. Bij vorstgevaar ienen e noige maatregelen getroffen te woren (anti-vriesproucten gebruiken of het gebouw verwarmen). Eénmaal e verwarming niet meer blootgestel wort aan vorst, moeten e anti-vriesproucten volleig verwijer woren uit e leiingen. e installatie moet hiervoor minstens keer met vers water gespoel woren. Opmerking! Bij het gieten van e ekvloer moet e verwarmingsinstallatie oner maximale berijfsruk staan, zoat eventuele lekken onmielijk zichtbaar zijn.. Bevestiging e ruktest wer volgens e voorschriften uitgevoer. Bij eze test zijn er geen lekken vastgestel. Testruk:... uur van e test:... rukval na uren:... Oprachtgever:... Hantekening:... Oprachtnemer:... Hantekening:... Plaats:... atum:...

92 MONTAGEVOORSCHRIFTEN. Legionella Algemeen e Legionella bacterie komt voor in alle zoet water, us ook in rinkwater. e bacterie kan enkel groeien en een gezonheisrisico betekenen oner een aantal specifieke omstanigheen ie vooral te maken hebben met het ontwerp en het onerhou van e installatie. e Legionella bacterie groeit explosief in het temperatuurbereik van C C en is in vernevele vorm gevaarlijk voor e gezonhei. Aar van het leiingmateriaal e aar van het waterleiingmateriaal heeft geen invloe op e groei van Legionella zolang men zich hout aan correct thermisch beheer: } Kouwatertemperaturen beneen C } Warmwatertemperaturen boven 0 C } Geen stagnatie of oe leiingstukken in het leiingsysteem In bovengenoeme omstanigheen is het us niet noig om te ifferentiëren in het gebruik van materialen voorwaterleiingen. e HENCO meerlagenbuis /AL/ mag us ook toegepast woren. Biofilm e watersamenstellling en e aar van e toegepaste leiingmaterialen zijn van invloe op e biofilmvorming in rinkwaterleiingen. Een toename van e biofilm bij temperaturen tussen e C en 0 C vergroot e kans op aanwezighei van legionellabacteriën. Legionella pneumophila Legionella pneumophila is een van e tientallen soorten Legionella. eze bacterie kan na inaeming legionellose of veteranenziekte veroorzaken. Er zijn echter nog veel meer soorten Legionella ie overwegen onschaelijk zijn. In 0% van e installaties waar Legionella wort aangetroffen, zijn alleen ongevaarlijke soorten aanwezig. Onerzoek KIWA Water Research, Nieuwegein KIWA heeft in een proefleiingsinstallatie verschillene materialen (koper, RVS,, PVC-C) het effect onerzocht van e temperaturen ( - 0 C) op e concentratie Legionella pneumophila. e proef is uitgevoer met beschikbaar rinkwater waaraan Legionella pneumophila wer toegevoeg. Een huishouelijk tappatroon wer gehanteer. Resultaat onerzoek } Aar van het materiaal Het voornaamste resultaat van het onerzoek is at e aar van het leiingmateriaal geen invloe heeft op e groei van Legionella wanneer men zich hout aan correct thermisch beheer. } NEN 0 Voor woninginstallaties wort in e NEN 0 een warmwatertemperatuur voorgeschreven van C of hoger. Voor alle onerzochte leiingmaterialen is sprake van voloene thermische esinfectie bij een temperatuur van 0 C. Aanbevolen wer e norm in NEN 0 te verhogen tot 0 C } Tijelijk effect koper In nieuw koperen leiingen wort e groei van Legionella slechts tijelijk gerem; Bij koperen leiingen ouer an jaar is it effect verwenen. Claims at koperen leiingen in vergelijk met anere materialen gezoner zouen zijn woren an ook oor KIWA als niet gerechtvaarig beschouw. Het volleige onerzoek van KIWA staat beschreven in HO van 00. Voor meer informatie: PR-afeling KIWA 00-0

93 . UV-bestenighei e HENCO meerlagenbuis ient bescherm te woren tegen irecte zonnestralen of UV-bestraling. Eenmaal uit e verpakking genomen, ient ze afgeekt te woren tijens e. Branklasse e HENCO meerlagenbuis, bestaane uit twee vernette polyethyleenlagen en een stompgelaste aluminiumlaag, behoort volgens IN eel tot klasse B (normaal ontvlambare bouwelementen). opslag of het transport. Als e buizen in opbouw voorzien zijn van een mantel of isolatie zijn ze perfect bescherm tegen UV-stralen. aarnaast behoort e HENCO meerlagenbuis /AL/ volgens EN 0-:00+A: 00; EN/TS :00 tot klasse E.

94 MONTAGEVOORSCHRIFTEN. HENCO TS : het gegaraneere TOTAL SAFE leiingsysteem Verwarmingsinstallaties in nieuwbouwwoningen woren in e meeste gevallen voorzien van een in e ekvloer aangebracht leiingnet. Voor eze toepassing is het HENCO TS systeem e perfecte oplossing. In tegenstelling tot systemen met verelers waarbij e raiatoren afzonerlijk woren aangesloten, wort bij het HENCO TS systeem gebruik gemaakt van één hoofleiing per verieping, waarbij e raiatoren oor miel van kruisingvrije T-stukken volgens een tweepijpsysteem woren aangesloten. Voorelen: } e vereler wort overboig. } e hoeveelhei buis ie men ient te gebruiken neemt af. } e thermische belasting van e vloer verminert sterk. e kruisingvrije T-stukken zorgen ervoor at er geen leiingen over elkaar moeten geleg woren. Aangezien bij verwarmingsinstallaties wort gereken met berijfstemperaturen hoger an 0 C ienen e in te bouwen leiingen voorzien te woren van een mantel of isolatie (NEN Ne.). Het wort eveneens aanbevolen e kruisingvrije T-stukken te voorzien van isolatieozen. Het HENCO TS systeem bestaat uit e volgene componenten: } HENCO /AL/ buizen met mantel of isolatie } Kruisingvrije T-stukken met isolatieozen } Persfittingen en schroef- / knelfittingen } Aansluitcombinaties voor raiatoren } Raiatorafsluiters voor hanmatige en thermostatische beiening } Bevestigingsmaterialen ISO-BOX Kruisingvrij T-stuk HENCO /AL/ buizen met mantel

95 Het spreekt vanzelf at voor het goe functioneren van e installatie volgens het HENCO TS systeem e raiatoren afzonerlijk ienen ingeregel te woren. Inregeliagrammen rukverlies rukverlies Inregeliagram voor hanbeiene raiatorkranen rukverlies rukverlies rukverlies rukverlies Inregeliagram voor thermostatische raiatorkranen rukverlies rukverlies Ø/ Volumestroom Ø/ Volumestroom Voor e leiingberekening zijn e kv-waaren van e kruisingvrije pers T-stukken als volgt: oorstroming P- kv-waare, P-0 kv-waare, P-00 kv-waare, P-000 kv-waare, A C ART. NR. A B C mm mm mm P- P-0 0 P A C P Retour Aanvoer B B

96 Bestekomschrijvingen. Sanitair. Verwarming

97 SANITAIR Algemene beschrijving Leiingsysteem voor sanitaire toepassingen bestaane uit meerlagenbuizen en perskoppelingen. Het volleige systeem bezit technische goekeuringen met bijgaane certificaten van e belangrijkste keuringsinstituten zoals oner anere VGW, KIWA en ATG. Materiaal en eigenschappen Buizen Samenstelling buizen e buizen bestaan uit lagen: } een binnenbuis uit elektronenstralen vernet polyethyleen (), geëxtrueer uit hoge ensiteit polyethyleen granulaten } een hoogwaarige verbiningslaag voor een homogene verbining tussen e aluminiumbuis en e binnenbuis. } } } een aluminiumbuis, overlangs naaloos gelast en machinaal gecontroleer een hoogwaarige verbiningslaag voor een homogene verbining tussen e aluminiumbuis en e buitenbuis een buitenbuis uit elektronenstralen vernet polyethyleen (), geëxtrueer uit hoge ensiteit polyethyleen granulaten. Technisch profiel Buiteniameter (mm) RIXC RIXC RIXC RIXC Binneniameter (mm) Wanikte (mm) Max. berijfstemperatuur ( C)** Max. berijfsruk (bar) Toepassingsklasse (EN ISO -) Warmtegeleiingscoëfficiënt (W/mK) Lineaire uitzettingscoëfficiënt (mm/mk) Minimale trekkracht lijmlaag (N/ mm) Oppervlakteruwhei binnenbuis (µ) Zuurstofiffusie (mg/l) Min. buigraius manueel/buitenveer (mm) XU XU XU XU XU XU XU XU XU XU * * * * * * Min. buigraius manueel/binnenveer (mm) XU XU XU+ XU+ XU XU XU XU XU XU * * * * * * Vernettingsgraa (%) Gewicht (kg/m) ebiet (l/m) * hier ienen bochtfittingen gebruikt te woren ** zie tabel toepassingsklasse (EN ISO ) + xu bij gebruik van een buigijzer type BM-

HENCO VISION. 3.1 HENCO Vision steekfittingen 49. 3.2 HENCO Vision verdelers 54

HENCO VISION. 3.1 HENCO Vision steekfittingen 49. 3.2 HENCO Vision verdelers 54 HENCO VISION. HENCO Vision steekfittingen. HENCO Vision verdelers . HENCO Vision steekfittingen Samenstelling De opbouw van de steekfitting toont aan dat HENCO Vision het resultaat is van een uitgekiende

Nadere informatie

HENCO PERS. 2.1 Kunststof persfittingen standard Kunststof persfittingen gas Super sizes 44

HENCO PERS. 2.1 Kunststof persfittingen standard Kunststof persfittingen gas Super sizes 44 HENCO PERS. Kunststof persfittingen standard. Kunststof persfittingen gas. Super sizes . HENCO PERS STANDARD Techniek Verbindingslichaam uit PVDF* *Hoogwaardige kunststof De huls is uitgerust met kijkvensters

Nadere informatie

MESSING PERSFITTINGEN

MESSING PERSFITTINGEN MESSING PERSFITTINGEN. Messing persfittingen standard. Messing persfittingen gas MESSING PERSFITTINGEN. Messing persfittingen standard Samenstelling Het huis van de fitting bestaat uit messing CWN en is

Nadere informatie

BESTEKOMSCHRIJVINGEN. 8.1 Sanitair 99. 8.2 Verwarming 104

BESTEKOMSCHRIJVINGEN. 8.1 Sanitair 99. 8.2 Verwarming 104 BESTEKOMSCHRIJVINGEN. Sanitair. Verwarming . SANITAIR Algemene beschrijving Leidingsysteem voor sanitaire toepassingen bestaande uit meerlagenbuizen en perskoppelingen. Het volledige systeem bezit technische

Nadere informatie

Gespecialiseerde heet en koud water systemen PP-R leidingsysteem

Gespecialiseerde heet en koud water systemen PP-R leidingsysteem Gespecialiseere heet en kou water systemen PP-R leiingsysteem Wefatherm Bewezen techniek Wefatherm PP-R heet en kou water systemen woren al vele jaren ingezet wanneer leiingsystemen aan hoge eisen op het

Nadere informatie

De perfecte klik! Het nieuwe Vision push fit-systeem van Henco met álle voordelen van DYKA

De perfecte klik! Het nieuwe Vision push fit-systeem van Henco met álle voordelen van DYKA De perfecte klik! Het nieuwe Vision push fit-systeem van Henco met álle voordelen van DYKA En wéér heeft DYKA een geweldig product van Henco in haar assortiment: Vision push fit. Het snelle, super gemakkelijke

Nadere informatie

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955.

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955. ZMC Transportketting ZMC is een van e grootste Europese proucenten op het gebie van transportkettingen. Het berijf is opgericht in 1955. ZMC prouceert genormaliseere transportkettingen volgens DIN 8181,

Nadere informatie

Geberit Mepla. Watertoevoersysteem. Geldig vanaf 12/09/2005

Geberit Mepla. Watertoevoersysteem. Geldig vanaf 12/09/2005 Watertoevoersysteem Gelig vanaf 12/09/2005 1. Kenmerken van buis en fitting Het Geberit Mepla watertoevoersysteem bestaat uit twee componenten: e Geberit Mepla buis ie opgebouw is uit rie verschillene

Nadere informatie

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry Het eerste stanaar lager programma voor extreme toepassingen, at uit voorraa gelever kan woren. SNR - Inustry I N U S T R Y TN21NLa:TN21NLa 4/12/08 14:56 Page 2 Een speciaal kogellager programma voor e

Nadere informatie

Warm en koud drinkwater- en gassystemen. Alle voordelen van kunststof en metaal

Warm en koud drinkwater- en gassystemen. Alle voordelen van kunststof en metaal Alle voordelen van kunststof en metaal Vol vertrouwen Het aanleggen van een kunststof leidingsysteem voor warm en koud drinkwater en/of gas, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Elke verbinding

Nadere informatie

Ondergrondse leidingsystemen

Ondergrondse leidingsystemen Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave januari 2015 Onergronse leiingsystemen Complete leiingsystemen afgestem op uw toepassing water- en gasistributie Oplossingen voor water- en gasbeheer, oor nieuwe en

Nadere informatie

Telefoon 074 2435334 Telefax 074 2434323 E mail ubel@ubel.nl Internet www.ubel.nl. 95 C - 10 bar 14.27

Telefoon 074 2435334 Telefax 074 2434323 E mail ubel@ubel.nl Internet www.ubel.nl. 95 C - 10 bar 14.27 14 95 C - 10 bar 14.27 Leiding specificaties ext. O mm dikte mm E mail Internet systeem PN10 bij 95 C UNI 10954/1 standaard - KLEUR WIT alu. mm O int. mm inhoud H 2 O l/m rol ongeïsol. verpakking lengte

Nadere informatie

o g lo E C E T TECElogo Prijslijst 2015

o g lo E C E T TECElogo Prijslijst 2015 Prijslijst 2015 WIJ HEBBEN, EN U HET BIJBEHORENDE GEREEDSCHAP: UW HANDEN De nieuwe generatie professionele leidingsystemen gemaakt voor de vakman. Persgereedschap? Niet nodig. Geen extra investeringen:

Nadere informatie

HENCO TECHNISCH HANDBOEK 2006

HENCO TECHNISCH HANDBOEK 2006 HENCO TECHNISCH HANDBOEK 00 RADIATOR SANITARY GAS Your Connection to Perfection Pagina BUIZEN PERSKOPPELINGEN SCHROEFKOPPELINGEN VERDELERS KASTEN VOOR VERDELERS ALGEMENE PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN HENCO TS-SYSTEEM

Nadere informatie

Uw comfort, onze missie! Kenniscentrum voor verwarmen en koelen

Uw comfort, onze missie! Kenniscentrum voor verwarmen en koelen Uw comfort, onze missie! WTH Vloerverwarming is de toonaangevende leverancier van vloer- en wandsystemen voor verwarmen en koelen. Al meer dan 30 jaar ontwikkelt, produceert en verkoopt WTH met succes

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen

WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen WATERWERKBLAD LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbiningen WB 2.2 A DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouen 1. Titels van e vermele norm en anere publicaties NEN 1006 Algemene voorschriften

Nadere informatie

reservoir_ti_ _nl_q4.qxd 23/06/ :03 Page 1 Geberit AP Opbouwspoelreservoirs

reservoir_ti_ _nl_q4.qxd 23/06/ :03 Page 1 Geberit AP Opbouwspoelreservoirs reservoir_ti_2009-07-07_nl_q4.qx 23/06/2009 17:03 Page 1 Opbouwspoelreservoirs reservoir_ti_2009-07-07_nl_q4.qx 23/06/2009 17:03 Page 2 reservoir_ti_2009-07-07_nl_q4.qx 23/06/2009 17:03 Page 3 Inhoustafel

Nadere informatie

Schroef- en slagsystemen

Schroef- en slagsystemen Een groot assortiment aan bevestigingsmaterialen voor praktisch alle montagewerkzaamheen - van plug tot keilbout, van plafonhaak tot ringoog, van stalen nagel tot houtschroef en van revel voor OBO-pinnen

Nadere informatie

Knauf Diamond Board. Knauf Diamond Board. De plaat Metalen staanderwanden Inbraakwerende wand

Knauf Diamond Board. Knauf Diamond Board. De plaat Metalen staanderwanden Inbraakwerende wand Knauf iamon Boar Knauf iamon Boar e plaat Metalen staanerwanen Inbraakwerene wan Knauf iamon Boar Toepassingsgebieen Vergelijking van gipsplaten Plaattype Algemene eigenschappen Bouwfysica Bijzonere toepassingen

Nadere informatie

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd:

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd: Plan van aanpak Huisartsenpost 't Hellegat Ares: Kerkstraat 26 Postcoe en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447 E-mailares: Scope van eze RIE: Gebruikte inventarisatievragenlijst: info@haphellegat.nl

Nadere informatie

Voorkennis + lijst met standaardintegralen

Voorkennis + lijst met standaardintegralen Scheien van variabelen een oplosmethoe voor eerste ore-ifferentiaalvergelijkingen WISNET-HBO NHL upate mei 2009 Inleiing Het met pen en papier berekenen van e analytische oplossing van een eerste ore ifferentiaalverglijking

Nadere informatie

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn Veraneringsprocessen in e tij (eerste ore) upate april 2009 copyright WISNET-NHL Lees eerst aanachtig e inleiing 0 Inleiing In eze les, ie niet beslist van begin tot ein oorgewerkt hoeft te woren, vin

Nadere informatie

CT5520. Juni 2006. Udo Ouwerkerk, 1040995 Floor van den Berg, 1093568

CT5520. Juni 2006. Udo Ouwerkerk, 1040995 Floor van den Berg, 1093568 CT550 Juni 006 Uo Ouwerkerk, 1040995 Floor van en Berg, 1093568 Voorwoor Dit rapport is gemaakt in het kaer van het ontwerp voor een breiing van een bestaane rinkwaterzuivering voor het vak CT550: Drinkwaterbereiing.

Nadere informatie

Celsiusstraat 20, 1704RW Heerhugowaard (NL) 04-2015 Tel.: 0031(0)72 5345070 info@easy-fitt.nl. Technische informatie van: Kunststof buizen

Celsiusstraat 20, 1704RW Heerhugowaard (NL) 04-2015 Tel.: 0031(0)72 5345070 info@easy-fitt.nl. Technische informatie van: Kunststof buizen Technische informatie van: Kunststof buizen Voor gebruik in koel-, verwarming-, CV- en drinkwatersystemen Pagina 1 In onderstaande tabel worden belangrijke gegevens van de drie verschillende typen buis

Nadere informatie

Afgeleiden berekenen met DERIVE

Afgeleiden berekenen met DERIVE /09/007 Afgeleien met DERIVE.fw 18:48:0 Afgeleien berekenen met DERIVE In DERIVE zijn alle regels ingebouw waarmee je ook op papier afgeleien berekent: lineariteit, prouct- en quotiëntregel, kettingregel.

Nadere informatie

Volledig RVS flexibele slangen

Volledig RVS flexibele slangen Volledig RVS flexibele slangen Hoge-temperatuur verwarmingssystemen Zonneboilersystemen Koelsystemen Drinkwater Stoom Gas Naast de RVS omvlochten flexibele slangen met rubberen binnenslang (zie tab 5)

Nadere informatie

Topkwaliteit sinds 1860. BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen. Technische documentatie

Topkwaliteit sinds 1860. BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen. Technische documentatie BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen Algemeen De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op: a snelle en tijdsbesparende toepassingen, b eenvoudige en snelle vervanging

Nadere informatie

NKI leverancier van BonFix

NKI leverancier van BonFix NKI leverancier van BonFix BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen Algemeen De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op: a Snelle en tijdsbesparende toepassingen,

Nadere informatie

2. THERMISCHE EIGENSCHAPPEN

2. THERMISCHE EIGENSCHAPPEN Technische ocumentatie V CE 2004 Thermische eigenschappen 5 2. THERMISCHE EIGENSCHAPPEN 2.1 Warmteoverracht De overracht van warmte gebeurt stees tussen twee voorwerpen met verschillene temperaturen. De

Nadere informatie

- II.20 - Johan Baeten

- II.20 - Johan Baeten 8 8.1 Inleiene principes bieen als vooreel een mechanisch eenvouige constructie en een hoge gevoelighei. Ze vragen echter ook een compleere elektronica om het bekomen uitgangssignaal achteraf lineair te

Nadere informatie

HencoFloor Vloerverwarming Duurzame warmte

HencoFloor Vloerverwarming Duurzame warmte HencoFloor Vloerverwarming Duurzame warmte www.dyka.com HencoFloor, een compleet en kwalitatief hoogstaand vloerverwarmingsysteem van Henco, verkrijgbaar bij DYKA. De voordelen van vloerverwarming ten

Nadere informatie

TECHNISCHE DOCUMENTATIE VSH KLEM

TECHNISCHE DOCUMENTATIE VSH KLEM Klemmen TECHNISCHE DOCUMENTATIE VSH KLEM Messingverzinkte klemfittingen Fittingen 10-8-2007 Inleiding VSH Flow Control is onderdeel van Aalberts Industries N.V. en biedt u een complete range fittingen

Nadere informatie

( ) 1. G&R vwo A deel 4 16 Toepassingen van de differentiaalrekening C. von Schwartzenberg 1/13 = =

( ) 1. G&R vwo A deel 4 16 Toepassingen van de differentiaalrekening C. von Schwartzenberg 1/13 = = C von Schwartzenberg 1/1 1a 1b 1c 1 1 1 4 5 4 6 4 4 5 f ( ) 6 + 6 6 + 6 6 f '( ) 4 + + 4 4 + + 4 g( ) 5 8 g '( ) 5 1 5 Onthou: y y '( ) 1 8 8 1 1 1 h + + + h'( ) 1 1 7 6 6 k ( ) ( 1) + 8 k '( ) 1( 1 )

Nadere informatie

Pexfit. Buisleidingtechniek PE-Xc/AL/PE / brons

Pexfit. Buisleidingtechniek PE-Xc/AL/PE / brons L5 Pexfit Buisleidingtechniek PE-Xc/AL/PE / Persfittingsysteem voor drinkwaterinstallaties conform NEN 1006 en DIN 50930 6 alsmede verwarmingsinstallaties en gasinstallaties conform NPR 3378. Fittingen

Nadere informatie

4.1 Optische eigenschappen

4.1 Optische eigenschappen 4. Optische eigenschappen Opgave a De auto heeft een kleinere massa. Kunststof is flexiel: je krijgt niet gemakkelijk een euk. De auto roest niet. De kunststoffen moeten tegen e hoge temperaturen in e

Nadere informatie

TECEflex warm, koud en gas Prijslijst mei 2014

TECEflex warm, koud en gas Prijslijst mei 2014 TECEfex warm, kou en gas Prijsijst mei 0 Inteigente Instaatietechniek www.yka.n/tece Warm en kou rinkwater- en gassystemen, TECE Nieuwe universee fittingen in kaer rinkwaterwet Op jui 0 get een strengere

Nadere informatie

Bonfix messing en messing vernikkelde knelfittingen. Technische documentatie

Bonfix messing en messing vernikkelde knelfittingen. Technische documentatie Bonfix messing en messing vernikkelde knelfittingen Algemeen De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op: a Snelle en tijdsbesparende toepassingen, b Eenvoudige en snelle vervanging van

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

PenTec knelkoppelingen

PenTec knelkoppelingen PenTec knelkoppelingen voor dunwandig staal - RVS - koper voor kunststofleiding voor kunststof/aluminium leiding Pentec knelkoppelingen Toepassingen PenTec knelsets, knelverloopsets en overgangskoppelingen

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen

CONCEPT WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen Herziening van ecember 1994 CONCEPT WATERWERKBLAD LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbiningen WB 2.2 A DATUM: JUNI 2016 Auteursrechten voorbehouen 1. Titels van e vermele normen, wetgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Materialenstaat. Hoofdstuk 1 Hét handboek voor brandveilig werken. Hoofdstuk 2 Situaties nader toegelicht

Inhoudsopgave. Materialenstaat. Hoofdstuk 1 Hét handboek voor brandveilig werken. Hoofdstuk 2 Situaties nader toegelicht Inhousopgave 4 6 10 12 21 31 39 44 Hoofstuk 1 Hét hanboek voor branveilig werken Hoofstuk 2 Situaties naer toegeliht Hoofstuk 3 Het lezen van een etailmatrix Dakopstan zoner shubvormige afwerking Dakopstan

Nadere informatie

Datasheet 1/2002 Optigas -gasappendages

Datasheet 1/2002 Optigas -gasappendages atasheet 1/2002 Optigas -gasappendages Toepassingsgebied: In het gasappendageprogramma Optigas van Oventrop zijn appendages opgenomen voor een veilige distributie en aanvoer van gas naar de huisaansluiting

Nadere informatie

Beton Kern Activering

Beton Kern Activering 09/2013 Beton Kern Activering Duurzaam en milieuvriendelijk bouwen wordt steeds belangrijker in de bouwwereld. De toepassing van beton kan hieraan een bijdrage leveren. Een ontwerp dat zo weinig mogelijk

Nadere informatie

De maximale waarderingscijfers van de opgaven verhouden zich als 30:30:20:20 deel cijfer=score./10

De maximale waarderingscijfers van de opgaven verhouden zich als 30:30:20:20 deel cijfer=score./10 Universiteit Twente, Werktuigbouwkune Vak : Programmeren en Moelleren Datum : 0 oktober 20 Tij : 08.45-0.5 uur TOETS Deze eeltoets bestaat uit 4 opgaven. Geef niet alleen e antwooren maar toon ook e geane

Nadere informatie

BSO Giekerk locatie nieuws

BSO Giekerk locatie nieuws BSO Giekerk locatie nieuws Oktober 2015 Beste ouers/verzorgers, Wij vinen het fijn at we u oor miel van een nieuwsbrief e sfeer kunnen laten proeven van e Kinerwou groep/locatie van uw kin(eren). Leuke

Nadere informatie

Prinsenlaan te Rotterdam

Prinsenlaan te Rotterdam Sterkteberekening t.b.v. kantoor Prinsenlaan te Rotteram oprachtgever Hogeschool Rotteram G.H. e Jonghweg 4-6, Rotteram project Kantoor Prinsenlaan te Rotteram orernummer ribbhs 2006-07 ocumentnummer rib

Nadere informatie

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578 Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015 Vlinerklep 578 Complete leiingsystemen afgestem op uw toepassing water- en gasistributie Oplossingen voor water- en gasbeheer, oor nieuwe en gerenoveere

Nadere informatie

POLY16 Plus en POLYFAST AZ De klemfittingen die altijd veilig afdichten!

POLY16 Plus en POLYFAST AZ De klemfittingen die altijd veilig afdichten! POLY16 Plus en POLYFAST AZ De klemfittingen die altijd veilig afdichten! POLY16 Plus en POLYFAST AZ > Comple Georg Fischer klemfittingen POLY16 Plus (d 7 d 110) met een actief afdichtsysteem bestaand uit

Nadere informatie

GASTEC QA Keuringseis 172

GASTEC QA Keuringseis 172 1 januari 1997 GASTEC QA Keuringseis 172 PREFAB Binnenleidingen CERTIFICATION 1 januari 1997 GASTEC QA Keuringseis 172 PREFAB Binnenleidingen CERTIFICATION GASTEC NV, Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, tel.

Nadere informatie

Modulair systeem voor verwarmingsinstallaties

Modulair systeem voor verwarmingsinstallaties member of varimix VARIMIX Modulair systeem voor verwarmingsinstallaties > modulair systeem voor verwarmingsinstallaties De Varimix is een modulair systeem voor verwarmingsinstallaties dat uitermate geschikt

Nadere informatie

Verwarmingsbuizen en toebehoren I.5

Verwarmingsbuizen en toebehoren I.5 De kwaliteit van vloerverwarmingssystemen hangt mede af van de kwaliteit van de gebruikte verwarmingsbuizen. Ze moeten zuurstofdicht en corrosievrij zijn, en bestand tegen het ontstaan van spanningsscheuren.

Nadere informatie

Verluchtings. roosters. Traditionele roosters Toezichtluiken voor bad Plafondluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisdieren

Verluchtings. roosters. Traditionele roosters Toezichtluiken voor bad Plafondluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisdieren Verluchtings roosters Traitionele roosters Toezichtluiken voor ba Plafonluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisieren 5 10 3 6 4 1 7 9 2 Verluchtingsroosters Inhou 1 2 3 De Nicoll service 4 De speciale

Nadere informatie

Assortimentshandboek. Geldig vanaf 1 januari 2016

Assortimentshandboek. Geldig vanaf 1 januari 2016 Assortimentshanboek 2016 Gelig vanaf 1 januari 2016 Alle prijzen zijn bruto aviesprijzen ex. BTW in. Prijzen kunnen geurene het jaar veraneren en zijn aarom niet binen. Geberit B.V. aanvaart geen enkele

Nadere informatie

Grondwater, wie. doet wat?

Grondwater, wie. doet wat? Gronwater, wie oet wat? Gronwater, wie oet wat? Inhou 1 Wat is gronwater? 3 2 Wat kunt u zelf oen? 3 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? 4 4 Wat is e rol van van het waterschap? 6 5 Wat oet e provincie?

Nadere informatie

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

Invisible Piping System IPS. Multilayer tubes and fittings. systeeminformatie

Invisible Piping System IPS. Multilayer tubes and fittings. systeeminformatie Invisible Piping System IPS Multilayer tubes and fittings systeeminformatie Wereldwijd bestaat de behoefte om efficiënter te bouwen met in acht nemen van een hoge kwaliteitsnorm. Om een zo groot mogelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies Hoofstuk B - Breuken en funties Voorkennis V-a g V-a h 0 0 i 9 j 0 0 0 9 0 9 e k 0 f l 9 9 Elk stukje wort : 0 0, meter. a 0 0 0 00 L 0, 0, 0,0 0,0 0,0 De lengte van elk stukje wort an twee keer zo klein.

Nadere informatie

VERKOOPPROGRAMMA AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN

VERKOOPPROGRAMMA AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN NIEUWE WEBSITE Technische fiches, algemene productinformatie, praktische installatietips,... u vindt snel alle informatie die u zoekt en nog veel

Nadere informatie

Leidingen. Changing the climate for living

Leidingen. Changing the climate for living Leidingen Changing the climate for living 2 Hoofdstuk 9 Leidingen Klimaatsystemen 3 Leidend in bedrijfszekere leidingen Razendsnel gelegd, altijd KOMO-gekeurd, standaard met 50 jaar garantie Index 5 AKB

Nadere informatie

Prijslijst januari 2015

Prijslijst januari 2015 Prijslijst januari Prijslijst januari Efficiënter werken Slimmere logistiek Passene oplossingen Dat is het effect van DYKA www.yka.nl Prijslijst januari DYKA B.V. Prouktieweg, Steenwijk Postbus, AA Steenwijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofstuk 1: Inleiing 1.1. Richtingsvelen. Zie Stewart, 9.2. 1.2. Oplossingen van enkele ifferentiaalvergelijkingen. Zelf oorlezen. 1.3. Classificatie van ifferentiaalvergelijkingen. Differentiaalvergelijkingen

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde I 09.00 uur - 12.00 uur woensdag 7 januari 2009 docent drs.j.b. Vrijdaghs

Tentamen Natuurkunde I 09.00 uur - 12.00 uur woensdag 7 januari 2009 docent drs.j.b. Vrijdaghs Tentamen Natuurkune 9. uur -. uur woensag 7 januari 9 ocent rs.j.. Vrijaghs Aanwijzingen: Dit tentamen omvat 5 opgaven met totaal 5 eelvragen Maak elke opgave op een apart vel voorzien van naam, nummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Voorkennis V- aantal grammen 000 00 aantal euro s 6,0 0,006, Je moet e, etalen. V-a aantal m 00 aantal euro s 4 000 6 V-a Hij moet e 6.,- etalen. aantal m 00 0,00 aantal euro s 4 000 6 6 Hij krijgt m mortel

Nadere informatie

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad Bijlagen Bijlage A bij hoofstuk 1 1 Het kostprijsmoel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraa Bijlage B bij hoofstuk 3 Begrotings- en jaarplancyclus Bijlage C bij hoofstuk 4 1 Verantwooring 2 Begrippen

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Zomercursus Wiskune Katholieke Universiteit Leuven September 2008 Rekenregels voor het berekenen van afgeleien (versie 27 juni 2008) Inleiing De afgeleie van een functie f in een punt R is e helling (richtingscoëfficiënt)

Nadere informatie

BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht

BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht Perfectie in aluminium, rvs en... kunststof Naast vele aluminium en rvs onderdelen produceren en leveren Burgerhout en

Nadere informatie

11.1 Straling van sterren

11.1 Straling van sterren . Straling van sterren Opgave a De afstan ie het liht in een jaar aflegt, ereken je met e formule voor e snelhei. Geruik hierij e nauwkeurige waare voor e omlooptij van e aare om e in BINAS tael. s = v

Nadere informatie

Systeem van voorgeïsoleerde flexibele Microflex leidingen. voor toepassingen met hernieuwbare energieën

Systeem van voorgeïsoleerde flexibele Microflex leidingen. voor toepassingen met hernieuwbare energieën Systeem van voorgeïsoleerde flexibele Microflex leidingen voor toepassingen met hernieuwbare energieën Een compleet systeem QUADRO-buis DUO-buis Stofkap voor UNO UNO-buis COOL-buis (met zelfregulerende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Hoofstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Opstap Formule, grafiek en vergelijking O-1a Om uur staat het water 6 6 mm hoog in e regenmeter. aantal uren h... h 6 hoogte water aantal uren v :... v 6 hoogte water

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De afgeleide

Hoofdstuk 4 De afgeleide Havo B eel Uitwerkingen Moerne wiskune Hoofstuk De afgeleie lazije 9 V-a 8 8 8 kg Lengte in m Gewiht in kg 8 7 8 9 8 gewiht 8 8 lengte m weegt 8 kg us m weegt 8 : 8 kg. e 8 m 8 8 is het startgetal en 8

Nadere informatie

Aluminium leidingen, koppelingen en toebehoren ALUMINIUM LEIDINGSYSTEEM VOOR PERSLUCHT

Aluminium leidingen, koppelingen en toebehoren ALUMINIUM LEIDINGSYSTEEM VOOR PERSLUCHT ALUMINIUM LEIDINGSYSTEEM VOOR PERSLUCHT Aluminium leidingen, koppelingen en toebehoren l Universeel en makkelijk uit te breiden l Snelle en eenvoudige montage l Schokbestendig l Corrosievrij l UV bestendig

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem Huishouelijk Reglement van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer statutair gevestig Ursem 1 Inhousopgave huishouelijk reglement Blazije 2 Blazije 3 Blazije 4 Blazije 5 Blazije 6 Inhousopgave

Nadere informatie

Energienota gemeente Emmen

Energienota gemeente Emmen RIS.5449 Energienota gemeente Emmen Deel 2: Werken aan groene groei Energieprogramma 2012-2015 November 2011 Inhousopgave pagina 1. Inleiing 3 2. Big Five 3 3. Green Deal Noor-Neerlan 4 4. De opgave 5

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van okt. 2011 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in

Nadere informatie

Nu ook in diameters van 32, 40 en 50 mm! TECElogo steekfittingen. Het leidingsysteem voor professionals

Nu ook in diameters van 32, 40 en 50 mm! TECElogo steekfittingen. Het leidingsysteem voor professionals Nu ook in diameters van 32, 40 en 50 mm! TECElogo steekfittingen Het leidingsysteem voor professionals Wij hebben TECElogo. En u het bijbehorende gereedschap: uw handen. De nieuwe generatie professionele

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

TECEfloor. Het complete programma voor vloerverwarming, vloerkoeling en betonkernactivering NIEUW

TECEfloor. Het complete programma voor vloerverwarming, vloerkoeling en betonkernactivering NIEUW TECEfloor Het complete programma voor vloerverwarming, vloerkoeling en betonkernactivering NIEUW 2 TECEfloor, het complete systeem TECEfloor SLQ Alles doordacht, alles getest, alles past! TECEfloor, het

Nadere informatie

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws Het Zonnetje Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na e Kerstvakantie achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

XL-Serie en. Cascade 9. 1. Cascade

XL-Serie en. Cascade 9. 1. Cascade XL-Serie en. 1 . 2 ATAG XL-Serie Omschrijving Wanhangene conenserene hoog vermogen CV-ketel in 3 versies: XL70, XL110 en XL140 De oplossing voor elke nieuwbouw- en renovatieproject in e utiliteit Renement

Nadere informatie

Aanpak geweld Peelland

Aanpak geweld Peelland Aanpak gewel Peellan Waarom gewel? We willen at ieereen zich veilig kan voelen in zijn of haar woning, in e buurt, en in het orp of e sta. Ook moeten mensen zich veilig kunnen voelen tijens e uitvoer van

Nadere informatie

het leidingsysteem voor professionals

het leidingsysteem voor professionals Intelligente Installatietechniek het leidingsysteem voor professionals Uw handen zijn het beste gereedschap Snel en foutloos werk leveren In een competitieve markt wilt u concurrerend, snel en foutloos

Nadere informatie

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM Op onze Special Projects af - eling woren innovatieve promotieartikelen en verpakkingen ontworpen ie aan al uw wensen voloen. Heeft u zelf een goe iee, an werken wij at verer uit. Heeft u zelf géén iee,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a / V-2a e Voorkennis Zie e figuur hieroner. Zie e figuur hieroner. De lijn n en het punt P kunnen ook aan e anere kant van lijn l liggen. Zie e figuur hieroner. P Zie e figuur hieroven. In vierhoek

Nadere informatie

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland AB Wijken voor bewoners Asset-Base Community Development in Neerlan AB Wat is e ABCD-aanpak? De Asset-Base Community Development (ABCD)-benaering is een van oorsprong Amerikaanse methoe, ie lokale talenten

Nadere informatie

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur en voldoen aan Richtlijn NBN D51.006/A

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur en voldoen aan Richtlijn NBN D51.006/A HYDRA GS Flexibele buizen voor gas Het HYDRA GS systeem bestaat uit een flexibele geribbelde inox buis in inox 316 L (Hydra Witzenmann) beschermd met een geel synthetisch omhulsel op rol en uit messing

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen Bewonersmagazine van Tablis Wonen Verschijnt rie keer per jaar Jaargang 1, nummer 03 ecember 2012 wonen De kleur van In it nummer o.a.: Nieuwe voorzitter aan e slag Werken aan kwaliteit Een (bran)veilige

Nadere informatie

DYKA AIR ventilatiesysteem Prijslijst oktober 2013

DYKA AIR ventilatiesysteem Prijslijst oktober 2013 DYKA AIR ventilatiesysteem Prijslijst oktober 2013 www.yka-air.nl Ventilatie systemen, DYKA AIR 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 18 19 20 21 22 23 24 25 2 2 28 29 30 31 32 33 34 35 3 3 Buizen, DYKA

Nadere informatie

Samenvatting Structuur, vorm en dynamica van biologische membranen

Samenvatting Structuur, vorm en dynamica van biologische membranen Samenvatting Structuur, vorm en ynamica van biologische membranen Timon Iema 19 november 2009 Biofysica is e stuie van e natuurkune achter biologische processen. Haar werkterrein is voornamelijk e iniviuele

Nadere informatie

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s)

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s) Hoofstuk 6 RECHTE LIJNEN 6.0 INTRO b, =, km c k = l a km kost,0: =,0 b rankje kost : =,0, us e entree is,0,0 = 0,-. Nee, als je bij e onerste lijn 8 naar rechts gaat ga je omhoog, us als je naar rechts

Nadere informatie

Uponor MLC-G gas buizen en fittingen voor de aardgashuisinstallatie

Uponor MLC-G gas buizen en fittingen voor de aardgashuisinstallatie Uponor MLC-G gas buizen en fittingen voor de aardgashuisinstallatie MONTAGE- EN BEDIENINGS- HANDLEIDING Gastec, QA-toelating certificaatnummer Q 02/001 (geschikt voor aardgas L en H, gasvormig) Gastec-certificaatnummer

Nadere informatie

Industrie Bovenfrezen Catalogus IBC 2015. Abrasief. Bouw. Hout. Platen. Aluminium. Metaal. Kunststof

Industrie Bovenfrezen Catalogus IBC 2015. Abrasief. Bouw. Hout. Platen. Aluminium. Metaal. Kunststof Inustrie Bovenfrezen Catalogus IBC 2015 Abrasief Bouw Hout Platen Aluminium Metaal Kunststof Betrouwbaar TEHE I BETOUWBAA Al meer an 90 jaar levert tehle werelwij, aan zowel gebruikers als e hanel, technisch

Nadere informatie

Bouwstenen van een betere toekomst

Bouwstenen van een betere toekomst Bouwstenen van een betere toekomst XELLA biet innovatieve wanoplossingen ie perfect op e behoefte aan milieuvrienelijk en energie-arm bouwen inspelen en klaar zijn voor 2020. foto cover: arch. Jan Mostaert

Nadere informatie

HET COMPLETE ISOLATIEPAKKET VAN POLYETHYLEEN VOOR EFFECTIEVE ENERGIEBESPARING & AKOESTISCHE BESCHERMING

HET COMPLETE ISOLATIEPAKKET VAN POLYETHYLEEN VOOR EFFECTIEVE ENERGIEBESPARING & AKOESTISCHE BESCHERMING HET COMPLETE ISOLATIEPAKKET VAN POLYETHYLEEN VOOR EFFECTIEVE ENERGIEBESPARING & AKOESTISCHE BESCHERMING Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Volledig assortiment PE thermische en akoestische isolatieproducten

Nadere informatie

INSTALLATIESYSTEMEN MEERLAGENLEIDINGSYSTEEM GAS. Gasinstallaties met het Uponor meerlagenleidingsysteem

INSTALLATIESYSTEMEN MEERLAGENLEIDINGSYSTEEM GAS. Gasinstallaties met het Uponor meerlagenleidingsysteem INSTALLATIESYSTEMEN MEERLAGENLEIDINGSYSTEEM GAS Gasinstallaties met het Uponor meerlagenleidingsysteem Het Uponor meerlagenleidingsysteem Ontwikkelingen voor de praktijk Basis voor onze professionele installatie

Nadere informatie

Installeren met 1 koppeling en 1 buis!

Installeren met 1 koppeling en 1 buis! Intelligente Installatietechniek Installeren met 1 koppeling en 1 buis! TECEflex: 1 fitting en 1 buis voor drinkwater, verwarming, perslucht én gas. www.dykatece.nl 2 TECEflex: 1 fitting en 1 buis voor

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in gebouwen

Nadere informatie

Experimentele voorschriften voor de dimensionering van de ballast voor zonnepanelen op platte daken

Experimentele voorschriften voor de dimensionering van de ballast voor zonnepanelen op platte daken Experimentele voorschriften voor e imensionering van e ballast voor zonnepanelen op platte aken Wij vestigen uw aanacht op e auteursrechten ie van toepassing zijn op it werk. In it kaer is elke reprouctie,

Nadere informatie

Fluxo meerlagenleidingsysteem. voor heet & koud water en C.V.

Fluxo meerlagenleidingsysteem. voor heet & koud water en C.V. Fluxo meerlagenleiingsysteem voor heet & kou water en C.V. Fluxo Optimaal presteren Een enorm bree pakket aan kunststof leiingsystemen en toebehoren. Ruim 27.000 kwaliteitsartikelen, altij op voorraa in

Nadere informatie

Lente-aanbieding 1. Balgengasmeters en toebehoren. Actie loopt t/m 30-06-2011 of zolang de voorraad strekt. Ik bestel..

Lente-aanbieding 1. Balgengasmeters en toebehoren. Actie loopt t/m 30-06-2011 of zolang de voorraad strekt. Ik bestel.. Lente-aanbieding 1 Balgengasmeters en toebehoren Onze gasmeters voldoen aan alle voorgeschreven eisen. Het betreft elektronische temperatuur-gecompenseerde balgengasmeters met een hoge nauwkeurigheid.

Nadere informatie