Jaarverslag Inleiding. 3 Werken voor de publieke zaak: het Noord-Hollands Archief als partner van overheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Inleiding. 3 Werken voor de publieke zaak: het Noord-Hollands Archief als partner van overheden"

Transcriptie

1 2 Inleiding Jaarverslag Werken voor de publieke zaak: het Noord-Hollands Archief als partner van overheden Noord-Hollands Archief 5 Werken voor en met het publiek: het Noord-Hollands Archief als erfgoedinstelling 8 Werken voor de eeuwigheid: het Noord-Hollands Archief als collectiebeheerder en collectievormer 12 Samenwerken en anders werken: het nieuwe Noord-Hollands Archief 14 Samenvatting jaarrekening

2

3 Jaarverslag 2015 Noord-Hollands Archief Inhoud 4 Inleiding 6 Werken voor de publieke zaak: het Noord-Hollands Archief als partner van overheden 10 Werken voor en met het publiek: het Noord-Hollands Archief als erfgoedinstelling 14 Werken voor de eeuwigheid: het Noord-Hollands Archief als collectiebeheerder en collectievormer 19 Samenwerken en anders werken: het nieuwe Noord-Hollands Archief 22 Samenvatting jaarrekening 3

4

5 Jaarverslag 2015 Noord-Hollands Archief Inleiding Bestuur Het Noord-Hollands Archief is een gemeenschappelijke regeling met als partners het Rijk (ministerie van OCW), de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen. Het Noord- Hollands Archief heeft voor de toezichts- en adviestaken en voor het beheer en de ter beschikkingstelling van de historische archieven en collecties dienstverleningsovereenkomsten (DVO s) afgesloten met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort. Verder is de directeur van het Noord-Hollands Archief benoemd als archivaris bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), de Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond), de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en de gemeenschappelijke belastingdienst Cocensus. Provinciale Atlas Noord-Holland Met ingang van 1 juni 2015 is in opdracht van de provincie Noord-Holland de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland (SPANH) ontbonden en zijn alle werkzaamheden ondergebracht bij het Noord-Hollands Archief. Het archief was tot dan toe alleen verantwoordelijk voor het beheer van de Provinciale Atlas van Noord-Holland en heeft daar nu de verantwoordelijkheid voor aankoopbeleid en presentatie bij gekregen. De stichting is in 1993 opgericht door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland in samenwerking met het Rijksarchief in Noord-Holland (rechtsvoorganger van het Noord- Hollands Archief). Het doel van de stichting was om de bekendheid van de topografischhistorische atlas van Noord-Holland te bevorderen, bijvoorbeeld door in samenwerking met andere culturele instellingen en musea in de provincie tentoonstellingen te organiseren, en de collectie uit te breiden met aankopen en schenkingen. Het dagelijks en algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief bestaat uit zes leden: drie leden namens het Rijk, benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), twee leden namens de gemeente Haarlem, onder wie de burgemeester van Haarlem als voorzitter, en één lid namens de gemeente Velsen. Per 1 januari 2015 kende het bestuur de volgende samenstelling: mw. B.J. (Boudien) Glashouwer RE RI CISA Rijk/OCW mw. drs. M.L. (Margreeth) Pop-Jansen Rijk/OCW vacature Rijk/OCW dhr. R.G. (Robert) te Beest gemeente Velsen dhr. J. (Jack) van der Hoek MBA gemeente Haarlem burgemeester mr. B.B. (Bernt) Schneiders (voorzitter) gemeente Haarlem In overeenstemming met de daartoe gestelde bepalingen in de gemeenschappelijke regeling trad de directeur van het Noord- Hollands Archief, drs. L. (Lieuwe) Zoodsma, op als secretaris van het bestuur. 5

6 Werken voor de publieke zaak: het Noord-Hollands Archief als partner van overheden Voorlichting en advisering Het Noord-Hollands Archief adviseert aangesloten overheidsorganisaties over digitaal archiveren en helpt zo om overheidsinformatie al vanaf het moment dat deze tot stand komt duurzaam en betrouwbaar te houden. Dat doen we voornamelijk op locatie bij de aangesloten overheidsorganisaties. In 2015 hebben wij voor de medewerkers-div en informatiemanagers van de aangesloten overheidsorganisaties twee regiobijeenkomsten en een Summer special georganiseerd bij ons in huis. Om deze doelgroep gedurende het jaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom digitaal archiveren binnen ons werkingsgebied, zijn we in de loop van 2015 begonnen met het versturen van een speciale digitale nieuwsbrief. De website van het Noord- Hollands Archief is aan het eind van het jaar aangevuld met een speciale tool met informatie en hulpmiddelen voor de voorbereiding op digitaal archiveren. Informatiemanagement Het Noord-Hollands Archief heeft in 2015 deelgenomen aan de ontwikkeling van een Model Architectuur Rijks Archiefinstellingen (MARA), een gezamenlijke informatiearchitectuur van het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra (RHC s).ook hebben we samen met het Nationaal Archief en de andere RHC s, gekozen voor één collectiebeheersysteem voor het beheer van alle collectietypen: archief, beeld en bibliotheek. Het gezamenlijke systeem voor alle archieven en collecties wordt gefaciliteerd door het Nationaal Archief.

7 Jaarverslag 2015 Noord-Hollands Archief Toezicht In 2015 zijn de volgende werkzaamheden in het kader van toezicht uitgevoerd: Er zijn KPI-verslagen van de aangesloten gemeenten en van de Veiligheidsregio Kennemerland gemaakt. De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) vormen een referentiekader om te toetsen of een gemeente of gemeenschappelijke regeling voldoet aan archiefwet- en regelgeving. De KPI s vormen de basis voor het jaarverslag van de archivaris aan de bestuurders van gemeenten of gemeenschappelijke regelingen. Op hun beurt verantwoorden de colleges van Burgemeester en Wethouders zich hiermee aan de gemeenteraden. De provincie tenslotte baseert haar toezicht ook op de informatie bij de jaarverslagen. Daarmee vormen de verslagen een belangrijke bron voor toezicht. Het Noord-Hollands Archief was betrokken bij de door de provincie ingestelde verificatiegesprekken in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Het Noord-Hollands Archief heeft toezicht gehouden op de goede geordende en toegankelijke staat van de archiefbescheiden in de fase voorafgaand aan de overbrenging (begeleiden inventarisatie, controle inventaris en materiële staat). We hebben geadviseerd over archiefwettelijke onderwerpen. We zijn met de gemeente Heemskerk en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een traject vervanging papieren archief door digitaal archief gestart (afronding 2016). Er zijn RODIN-audits gemaakt voor de gemeenten Beverwijk en Heemskerk en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. RODIN is een toetsingskader om een digitale beheeromgeving te toetsten op geschiktheid voor digitaal archiveren. Er is een positief advies gegeven voor ingebruikname van de nieuwe archiefruimte van de gemeente Bloemendaal. We hebben de inspectiefunctie bij de ontwikkeling van het e-depot geborgd. We hebben voor aangesloten gemeenten de vernietigingslijsten beoordeeld. Het Noord-Hollands Archief heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem informatiebeheer decentrale overheden (KIDO). 7

8

9 Jaarverslag 2015 Noord-Hollands Archief e-depot De RHC s maken gebruik van de digitale infrastructuur van het Nationaal Archief. Deze digitale infrastructuur is ontwikkeld voor de rijkscollectie, waar de RHC s een deel van beheren. Tussen de RHC s en het Nationaal Archief is de afspraak gemaakt dat ook andere overheidsorganisaties onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken van deze infrastructuur. Omdat er in de provincie Zuid-Holland geen RHC is, heeft het Nationaal Archief ons in 2015 verzocht om Zuid-Hollandse archiefinstellingen, gemeenten en waterschappen de mogelijkheid te bieden om via het Noord- Hollands Archief aan te sluiten op het e-depot. Wij hebben hiermee ingestemd op voorwaarde dat alle aansluitingen op het e- Depot verlopen via archiefinstellingen in Zuid- Holland. Per 1 augustus 2015 is binnen het Noord- Hollands Archief het project e-depot gestart. De projectopdracht bestaat uit het uitvoeren van pilots en de realisatie van aansluitingen op het e-depot. Daarnaast heeft de projectgroep de opdracht om het Noord-Hollands Archief voor te bereiden op het bieden van dienstverlening aan overheidsorganisaties die op het e-depot zijn aangesloten. Het project loopt tot 1 januari e-depot pilots Pilots gestart in 2015 (projectplan gereed) Organisatie Westfries Archief Aansluiting Noord-Hollands Archief Pilots verkend in 2015 (projectopdracht gereed) Organisatie Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Erfgoed Leiden en omstreken Pilots afgerond in 2015 Organisatie Provincie Noord-Holland Doel Opnemen van digitaal archief van een gemeente uit het werkingsgebied. Aansluiten van het zaaksysteem op het e-depot. Doel Opnemen van college-, commissie- en raadsstukken van de website. Opnemen van complexe bestandstypen (geodata en met bijlage). Opnemen van digitaal bouwarchief van de Gemeente Leiden. Doel Overplaatsen van digitaal archief uit het archiefsysteem naar het e-depot. 9

10 Werken voor en met het publiek: het Noord-Hollands Archief als erfgoedinstelling Bezoekersaantallen Net als in de voorgaande jaren is het aantal bezoeken aan de studiezalen in 2015 licht afgenomen. Ook het aantal bezoeken aan de Janskerk laat ten opzichte van het voorgaande jaar een daling zien. Dit wordt veroorzaakt door de zomertentoonstelling van 2014 die boven verwachting veel bezoekers heeft getrokken. Onze digitale kanalen blijven het goed doen. Het aantal bezoeken aan de websites waarop het Noord-Hollands Archief te vinden is, is ook in 2015 toegenomen Studiezalen Bezoeken Bezoekers Janskerk Waarvan scholieren Websites Bezoeken 2,5 miljoen 2,3 miljoen Bezoekers Dienstverlening aan bezoekers Openstelling studiezalen* uur uur Waarvan buiten kantoortijden 96 uur 96 uur Verzoeken om inlichting, reproducties en uitleningen (schriftelijk en ) Externe uitleningen Voor raadpleging elders Waarvan aan archiefvormer Voor tentoonstellingen (objecten) Online beschikbaar Archieftoegangen Archiefscans 2,9 miljoen 2,2 miljoen Beelden Kranten- en tijdschriftenpagina s Persoonsrecords (voornamelijk uit burgerlijke stand) 10,1 miljoen 9,2 miljoen

11 Jaarverslag 2015 Noord-Hollands Archief Activiteiten In 2015 heeft het Noord-Hollands Archief één eigen tentoonstelling georganiseerd. Daarnaast is de Commandeurszaal beschikbaar gesteld voor vier tentoonstellingen van derden. Gedurende het jaar is er zes keer een Historisch Café georganiseerd in samenwerking met de Historische Vereniging Haerlem, Stichting Historisch Schoten, Museum Haarlem en de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief. Publieksactiviteiten in 2015 Tentoonstelling van het Noord-Hollands Archief Gepakt! Misdaad en straf rond 1900 Tentoonstellingen van derden Leve de leugen (Kunstlijn) Profectus (Fotovakschool Amsterdam) Zonder liefde leefde nooit een lied Kunstexpositie Svitlana Mikheienko Historisch Cafés 770 jaar Haarlem Begraven en opgraven Damstraat, van Bavo tot Slepershoofd Landgoed Elswout Speciale editie op locatie: Geschiedenisfestival Water in Haarlem en omstreken Overige eigen activiteiten Open Monumentendagen en Korenlint Filmavond Dromen en daden Verjaardag van de stad Haarlem 11

12 Op de 770 ste verjaardag van Haarlem, 23 november 2015, waren alle jarige inwoners van de stad uitgenodigd voor een ontbijt in de Janskerk met burgemeester Bernt Schneiders.

13 Jaarverslag 2015 Noord-Hollands Archief Virtuele studiezaal Het Noord-Hollands Archief is in 2014 voor de ontwikkeling van de virtuele studiezaal aangehaakt bij het project Toegang van het programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) van het Nationaal Archief. Binnen dat project werd eind 2015 een prototype opgeleverd voor het zoeken en vinden in de archieftoegangen van het Nationaal Archief en de RHC s via Archives Portal Europe. Per 5 oktober is het tarief voor het raadplegen van scans in de Archiefbank afgeschaft, vooruitlopend op de nieuwe tariefregeling vanaf 1 januari Om het online raadplegen te stimuleren, is ook besloten geen tarief te stellen voor scanverzoeken via de Archiefbank. In het laatste kwartaal van 2015 is een duidelijke toename van het aantal scanverzoeken zichtbaar. Eind 2015 heeft het Noord-Hollands Archief Mijn Studiezaal op in gebruik genomen. Educatie Net als in de voorgaande jaren hebben we in 2015 een educatief programma aangeboden aan leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. In totaal brachten leerlingen een bezoek aan het archief. Naast het fysiek bezoek van leerlingen wordt ingezet op digitaal bezoek. In november 2015 heeft het Noord-Hollands Archief een parttime medewerker aangetrokken om de website Geschiedenislokaal023.nl (in samenwerking met andere Haarlemse cultuurhistorische instellingen) verder te vullen met nieuwe thema s en bronnen en onder de aandacht te brengen bij scholen. Home page van Geschiedenislokaal023.nl 13

14 Werken voor de eeuwigheid: het Noord-Hollands Archief als collectiebeheerder en collectievormer Toegankelijkheid In 2015 zijn er 69 (2014: 80) inventarissen of plaatsingslijsten online beschikbaar gekomen. Deze zijn gemaakt door medewerkers van het Noord-Hollands Archief, door derden en door vrijwilligers onder begeleiding van medewerkers van het Noord-Hollands Archief. In totaal hebben we 123,00 (2014: 636,05) strekkende meter archieven toegankelijk gemaakt. Van de beeldcollecties hebben we prenten uit de collectie Voorhelm Schneevoogt en ca prenten en tekeningen uit de Kennemer Atlas toegankelijk gemaakt. Preventie en conservering Eind 2015 is er om het tweedelige stadsrecht van Haarlem op een veilige en waardige manier te kunnen presenteren een nieuwe vitrine gemaakt. Als voorbereiding op de nieuwe behuizing zijn beide delen van het stadsrecht opnieuw opgezet op een stabiele ondergrond. De nieuwe vitrine is op 23 november onthuld door de burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, tijdens de viering van de 770 ste verjaardag van de stad. Materieel verzorgd in meter archief Alle in 2015 geacquireerde archieven Nieuwe aanwinsten Kennemer Atlas en Provinciale Atlas 35 meter materiaal uit de Provinciale Atlas 35 charters 30 meter boeken van de Oude Boekerij Objecten die in bruikleen zijn gegeven voor tentoonstellingen van derden tekeningen en kaarten van de collectie Rijkswaterstaat voor dozen archiefmateriaal uit het archief Rechtbank van Eerste Aanleg Alkmaar

15 Jaarverslag 2015 Noord-Hollands Archief Gedigitaliseerd in 2015 Archiefscans inventarisnummers uit de burgerlijke stand van diverse gemeenten 499 inventarisnummers op verzoek van (digitale) bezoekers (Scanning on demand) Archief data-entry 0,9 miljoen persoonsrecords geproduceerd door vrijwilligers Beeldscans technische tekeningen van Rijkswaterstaat voor glasnegatieven uit de collectie Fotoburo de Boer prenten en tekeningen uit de Kennemer Atlas en de Provinciale Atlas Noord-Holland Bibliotheekscans en OCR pagina s uit adresboeken van diverse gemeenten Technische tekening van Rijkswaterstaat: profiel van de dijk op Texel met aantekeningen van de hoogste stand van de stormvloed in november 1775 en

16 Archiefcollectie Het Noord-Hollands Archief heeft in ,15 (2014: 644,75) strekkende meter archieven verworven, onderverdeeld in 287,15 (2014: 550,05) strekkende meter van overheidsorganisaties en 125,00 (2014: 94,70) strekkende meter van particuliere organisaties en personen. Beeldcollectie We hebben ruim objecten prenten, tekeningen en foto s - verworven voor de beeldcollectie door schenking, overbrenging of aankoop. Bijzondere aanwinsten zijn: Meer dan ontwerptekeningen voor glazen van het Haarlemse Atelier Pronk en Van Bommel. Ca tekeningen van vele nieuwbouwprojecten in Kennemerland en visualisaties van stedenbouwkundige visies, gemaakt door technisch tekenaar Wim van der Putten foto s die in de periode hebben gediend voor de productie van prentbriefkaarten van de firma Jospé, de grootste producent van ansichtkaarten in Nederland. J.W.M. (Johan Willem Meinard) Schorer ( ), Profillen der Provincie Noordholland (Haarlem 1895); publicatie met kaarten en dwarsdoorsneden van Noord-Holland met zeven uitslaande kaarten. Audiovisuele collectie De audiovisuele collectie is uitgebreid met 87 films/video s en ongeveer 166 audiotapes met raadsvergaderingen van de gemeente Haarlem. Bijzondere aanwinsten zijn: 15 films van/over Droste, ca ca films van een Heemsteedse familie over hun leven in Nederlands-Indië en Heemstede, ca ca Bibliotheekcollectie De bibliotheekcollectie is in 2015 uitgebreid met circa 250 nieuwe titels. Naast de reguliere werkzaamheden heeft het afgelopen jaar voor een groot deel in het teken gestaan van de voorbereiding op en de daadwerkelijke overgang van het bibliotheekprogramma Vubis naar MAIS-Flexis. Dankzij deze conversie is het beheer van informatie over archieven en collecties eenvoudiger geworden en wordt het zoeken voor de bezoeker makkelijker. Depotcapaciteit Totale depotcapaciteit locatie Jansstraat: Totale depotcapaciteit locatie Kleine Houtweg: Gebruikte depotcapaciteit locatie Jansstraat: (2014: 14,2 km) 14,2 km 44,6 km 14,2 km Gebruikte depotcapaciteit locatie Kleine Houtweg: (2014: 37,7 km) 38,1 km

17 Jaarverslag 2015 Noord-Hollands Archief Vogelvluchtkaart van Haarlem gemaakt door technisch tekenaar Wim van der Putten in

18 Historisch Archief Haarlemmermeer In februari 2015 is er in Haarlemmermeer een vooroverleg geweest voor het Strategisch Informatie Overleg (SIO) waarbij onder meer de samenwerking met het Noord-Hollands Archief is geëvalueerd. Het SIO zelf heeft later in het jaar plaatsgevonden. Depotruimte In 2015 huurde de Gemeente Haarlemmermeer 688 meter depotruimte bij het Noord-Hollands Archief. Bezoek Aan de studiezaal in Hoofddorp zijn 107 bezoeken gebracht. Vijf MBO-klassen hebben een bezoek gebracht om kennis te maken met het proces van post- en archiefbewerking. Acquisitie In 2015 zijn er aan het Historisch Archief Haarlemmermeer twee particuliere archieven, een aanvulling op een particulier archief en een schilderij geschonken. Voor de bibliotheek zijn 19 titels verworven. Toegankelijkheid Er zijn 9 archieven toegankelijk gemaakt. 14 archieven zijn op basisniveau toegankelijk gemaakt (op doosniveau). Dit betekent dat deze archieven door bezoekers van de studiezaal geautomatiseerd kunnen worden aangevraagd. Er wordt gewerkt aan het nader toegankelijk maken van de scans van de bevolkingsregisters van Haarlemmermeer. Dit gebeurt door een vrijwilliger van het Noord-Hollands- Archief. In 2015 zijn twee projecten in gang gezet met een langere looptijd. Ten eerste het toegankelijk maken van de historische collectie. Ten tweede het toegankelijk maken van de particuliere archieven die nog niet toegankelijk zijn. Digitalisering De scans van de geboorteaktes zijn opgenomen in WieWasWie. Overbrenging Er is in 2015 geen archief overgebracht. Het overbrengen van de Bouwvergunningen is wel voorbereid en zal in 2016 worden afgerond. Hetzelfde geldt voor het archief van de Secretarie , Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur en Dienst Openbare Werken

19 Jaarverslag 2015 Noord-Hollands Archief Samenwerken erken en anders werken: het nieuwe Noord-Hollands Archief Organisatie en personeelsontwikkeling In 2015 zijn belangrijke stappen gezet in de transitie naar het nieuwe werken; het werken vanuit talent krijgt steeds meer vorm, evenals het resultaatgericht werken. Met de nieuwe werktijdenregeling is het tijd- en plaatsonafhankelijk werken ook vanuit de cao gerealiseerd. De leidinggevenden ontwikkelen zich in het faciliterend en coachend leiderschap. Het personeelsbeleid Het personeelsbeleid is gericht op het ervaren van eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, inzetbaarheid en resultaten halen. Het doel is te blijven groeien naar een organisatie met vitale, zelfbewuste medewerkers die in samenspel met de omgeving hun professionaliteit flexibel en effectief kunnen inbrengen. Leren en ontwikkelen Leren en ontwikkelen in de 21 ste eeuw gaat over je talenten effectief maken in organisaties en het opbouwen van een netwerk om je heen om nieuwe kennis en ervaring op te doen en snel te kunnen delen. In 2015 zijn in de samenwerking met het Nationaal Archief voor de ontwikkeling van het e-depot vier medewerkers op detacheringsbasis uitgewisseld. In 2015 heeft het Noord-Hollands Archief voor het tweede jaar deelgenomen aan de Week van de mobiliteit, georganiseerd in samenwerking met 24 overheidsorganisaties in Haarlem en omgeving. Cao en arbeidsrecht In 2015 is het Noord-Hollands Archief gestart met het zelfstandig invulling geven aan de cao en het ontwikkelen van de aanvullende regelingen op de cao, het sociaal zekerheidsrecht en het personeelsbeleid. e-hrm en uitbesteding salarisadministratie In 2015 heeft het Noord-Hollands Archief de salarisadministratie uitbesteed bij X-cent en het personeelsinformatiesysteem PIMS geïmplementeerd. Hiermee is een basis gelegd voor e-hrm en het zelfstandig invulling geven aan de cao en het arbeidsrecht. Formatieve bezetting Op 31 december 2015 was de bezetting 37,39 fte (31 december 2014: 37,22 fte). Er waren in totaal 43 medewerkers, drie uitzendkrachten en diverse medewerkers van Paswerk werkzaam bij het Noord-Hollands Archief. Op 31 december 2015 bedroeg het aantal vrijwilligers dat aan het Noord-Hollands Archief verbonden was 74. Er zijn diverse stagiaires geweest die voor een langere of korte periode stage hebben gelopen, onder wie studenten van de Reinwardt Academie. Ondernemingsraad Wegens het aflopen van de zittingstermijn werden er in 2015 verkiezingen uitgeschreven voor een nieuwe ondernemingsraad. Marcel Leechburch Auwers gaf te kennen zich niet voor een nieuwe termijn verkiesbaar te stellen. Voor de nieuwe ondernemingsraad 19

20 heeft, naast de overblijvende leden, alleen Mirjam Bakker zich als kandidaat aangemeld. Aangezien het aantal kandidaten gelijk was aan het aantal plaatsen, werden de kandidaten geacht per 2 april te zijn verkozen. De nieuwe samenstelling werd als volgt: Gerda Houweling (voorzitter) Mirjam Bakker (vicevoorzitter) Roland Bisscheroux (secretaris) Overleg Gedurende 2015 is er zes maal een regulier overleg gevoerd met de bestuurder. Er is één maal overleg geweest met de bedrijfsarts. De OR-leden kwamen minimaal één keer per maand bijeen voor een intern overleg. Activiteiten De OR heeft gebruik gemaakt van het initiatiefrecht door een verzoek te doen voor een aanpassing van de huidige toegangsdeur aan de locatie Jansstraat. De volgende stukken zijn ter advisering of instemming aan de OR voorgelegd: Brugdag 2016 (instemming) Verzuimbeleid (instemming) Werkkostenregeling 2016 (advisering) Arbojaarplan 2016 (instemming) Werktijdenregeling 2016 (instemming) Bedrijfsvoering De Janskerk is een rijksmonument. In 2015 is de Janskerk geïnspecteerd door de Monumentenwacht in opdracht van de eigenaar van het gebouw, de gemeente Haarlem. De gemeente heeft toegezegd de onderhoudswerkzaamheden die voortvloeien uit het inspectierapport in 2016 en 2017 te laten uitvoeren. Communicatie Eind 2016 heeft het Noord-Hollands Archief een nieuwe website gelanceerd. Het zoeken door de collecties heeft op de nieuwe website een prominente plaats gekregen. Nieuw is dat er met één klik op de knop door alle collecties kan worden gezocht. De vormgeving van de website is eigentijds en sluit aan bij de nieuwe huisstijl. Om te voorzien in de interne informatiebehoefte zijn er naast het versturen van een interne nieuwsbrief net als het voorgaande jaar maandelijks interne bijeenkomsten georganiseerd waarin medewerkers de gelegenheid krijgen iets te vertellen over hun werkzaamheden. Om externe doelgroepen te binden en op de hoogte te houden van nieuws zijn middelen als social media, de externe nieuwsbrief en het halfjaarlijkse magazine Uitgelicht gehandhaafd. MVO Het Noord-Hollands Archief wil zich inspannen om de belasting van het milieu, de leefomgeving en de maatschappij te beperken en, waar mogelijk, zelfs een positieve bijdrage te leveren. Het Noord-Hollands Archief heeft zich in 2015 aangesloten bij Green Key, een organisatie die certificaten toekent aan bedrijven en instellingen die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De certificaten worden toegekend in de categorieën brons, zilver en goud. Het Noord-Hollands Archief beschikt sinds 1 januari 2016 over een zilveren certificaat voor beide locaties.

21 Jaarverslag 2015 Noord-Hollands Archief Home page van de nieuwe website van het Noord-Hollands Archief. 21

22 Samenvatting jaarrekening Bijdrage overheid Overige opbrengsten Bijzondere baten Totaal opbrengsten Personeelskosten Directe kosten Indirecte kosten Opname/ inleg bestemmingsreserve Totaal kosten Exploitatieresultaat

23 Jaarverslag 2015 Noord-Hollands Archief Noord-Hollands Archief Postbus DA Haarlem (023)

noord-hollands archief Jaarverslag 2016 Noord-Hollands Archief Fotoburo de Boer Frans Post

noord-hollands archief Jaarverslag 2016 Noord-Hollands Archief Fotoburo de Boer Frans Post noord-hollands archief Jaarverslag 2016 Noord-Hollands Archief Fotoburo de Boer Frans Post Jaarverslag 2016 noord-hollands archief jaarverslag 2016 noord-hollands archief I. Inleiding Inhoud 5 I. Inleiding

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief 2017014981 nini Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente Bloemendaal 2016 VJ' M Mŕ Chateau dit Zmancnburij ļ ^ I ïtwatcri Stooiiny í MachwÅB dt Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Noord-Hollands Archief Verslag over 2015 betreffende het door de gemeentearchivaris gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats Samenstelling Klaartje Pompe, hoofd afdeling archief-

Nadere informatie

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 april Begroting Z-17-11016/uitgaand -9385 Geachte leden van de raad, Volgens artikel

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

INGEK NR Doclnfo. 1. Het beheer van de archiefbewaarplaats, en 2. Het toezicht op de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

INGEK NR Doclnfo. 1. Het beheer van de archiefbewaarplaats, en 2. Het toezicht op de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats. GEMEENTE VELSEN College van burgemeester en wethouders Gemeente Velsen Postbus 465 1970 AL IJMUIDEN INGEK NR Doclnfo 0 9 H 2017 Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 7 maart 2017 Jaarverslag 2016

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed versie 2015 Crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

\ 8 m. ingek nr Doclnfo

\ 8 m. ingek nr Doclnfo noord-hollands archief Gemeenteraad van Velsen Postbus 465 1970 AL IJMUIDEN ingek nr Doclnfo \ 8 m. Datum: 13 april Onderwerp: Begroting Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-17-11016 /uitgaand -9386 Geachte leden

Nadere informatie

cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp

cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp (f^r'f'.na " 2 7 APR. 2012 Gemeente Wormerland t.a.v. het College van burgemeester en wethouders Postbus 20 1530AAWormer 'and behandeld door F. den HartOg telefoon

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK)

OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK) MID 10/018 OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK) 1. Samenvatting: Ultimo 2008 werd in principe besloten om de Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (hierna te noemen de regeling

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

1. Bestuur. Per 1 januari 2014 kende het bestuur de volgende samenstelling:

1. Bestuur. Per 1 januari 2014 kende het bestuur de volgende samenstelling: Inhoud 1. Bestuur p. 3 2. Meerjarenbeleidsplan en bezuinigingen p. 4 3. Human Resource Development p. 5 4. Bezoekers p. 7 5. Communicatie, publieksactiviteiten en educatie p. 9 6. Archieven en collecties

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. N.AJ. Zuurbier Behandelende afdeling: Stafi Datum: 08-11-2010 NR. TITEL: Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland KORTE

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar. Foto: Mike Bink

Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar. Foto: Mike Bink Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar Foto: Mike Bink Jaarverslag 2014 Regionaal Archief Alkmaar Foto: Mike Bink Nog steeds bij de tijd De afwikkeling van de verhuizing naar de Bergerweg is helemaal

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN

STRATEGISCH PLAN STRATEGISCH PLAN 2017-2020 INLEIDING De focus van het Gelders Archief ligt evenals in de afgelopen jaren op digitale archivering en online beschikbaarstelling. Daarmee sluit het Archief aan bij de ontwikkelingen

Nadere informatie

ll~"'~"" ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw,

ll~'~ ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw, gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie

JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie JAARVERSLAG 2008 Bestuur en organisatie Bestuurlijk gezien valt het Waterlands Archief onder het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). Eind 2007 werd door het dagelijks bestuur van het

Nadere informatie

Milieudienst limond J -3 MEI Gemeente Velsen T.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders Postbus AL IJMUIDEN

Milieudienst limond J -3 MEI Gemeente Velsen T.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders Postbus AL IJMUIDEN ft» * Milieudienst limond REGIONALE J UITVOERINCSDIENST -3 MEI 2013 Gemeente Velsen T.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 465 1970 AL IJMUIDEN datum onderwerp ons kenmerk contactpersoon

Nadere informatie

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 14 januari 2010 Inhoudsopgave Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 5 Artikel 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 2 Doel en reikwijdte van de regeling

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Interbestuurlijk Toezicht Uw contactpersoon M.L. Loef AD/KAB

Nadere informatie

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven Jaarverslag Waterlands Archief 2012 Samen met de aangesloten gemeenten werken aan de voorbereiding van een gezamenlijk e-depot en invulling geven aan het horizontale toezicht; verdere verbetering van de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten WEB /5 Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed en Archieven VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten WEB /5 Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed en Archieven VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: WEB-324 behandeling: Waveren, H. van Agenda nr: Vergadering GS: 09-01-2007 Nr: WEB0700211/5 Onderwerp: Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer Verkenning tot samenwerking van gemeente Delft en het Hoogheemraadschap Delfland op het gebied van archiefbeheer versie juli 2012 1 Auteur: Bennie Blom, gemeentearchivaris Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Mandaatbesluit ten behoeve van het archiefbeheer door Milieudienst IJmond Collegebesluit 1. Het college besluit het Mandaatbesluit Milieudienst IJmond vast te stellen.

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

Communicatie, publieksactiviteiten en educatie Archieven en collecties. 6.4 Materieel beheer archieven en collecties 6.

Communicatie, publieksactiviteiten en educatie Archieven en collecties. 6.4 Materieel beheer archieven en collecties 6. Noord-Hollands Archief Mei 2014 Inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bestuur Meerjarenbeleidsplan Personeel Bezoekers Communicatie, publieksactiviteiten en educatie Archieven en collecties

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 2013-2016

STRATEGISCH PLAN 2013-2016 STRATEGISCH PLAN 2013-2016 INLEIDING Het Gelders Archief staat voor een belangrijke omslag in het primaire proces. De focus lag tot nu toe op het beheer van fysieke, voornamelijk papieren bronnen. Maar

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 2016-2019

STRATEGISCH PLAN 2016-2019 STRATEGISCH PLAN 2016-2019 INLEIDING Het Gelders Archief maakt een belangrijke omslag door in het primaire proces. De focus lag tot nu toe op het beheer van fysieke, voornamelijk papieren bronnen. Maar

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

KORTE TOETS GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN EN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND

KORTE TOETS GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN EN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND KORTE TOETS GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN EN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND Rekenkamer Zandvoort 13 mei 2014 1. AANLEIDING EN VRAAGSTELLING KORTE TOETS In december 2013 heeft de Rekenkamer Zandvoort met

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST INZAKE HET BEHEER VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE NIEUWKOOP

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST INZAKE HET BEHEER VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE NIEUWKOOP DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST INZAKE HET BEHEER VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE NIEUWKOOP De gemeente Leiden, hierbij krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, vertegenwoordigd door haar wethouder,., ter

Nadere informatie

GEMEENTE VELSEN 0 1 JULI 2016

GEMEENTE VELSEN 0 1 JULI 2016 noord-hollands archief College van burgemeester en wethouders Gemeente Velsen Postbus 465 1970 AL IJMUIDEN GEMEENTE VELSEN INGEK NR DocInfo 0 1 JULI 2016 Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaarverslag 2015

Nadere informatie

Wat doet het ISW? 2. Werkwijze en structuur. 3. ISW-beleid. 4. Waterlands Archief. 5. Verbonden partijen

Wat doet het ISW? 2. Werkwijze en structuur. 3. ISW-beleid. 4. Waterlands Archief. 5. Verbonden partijen Wat doet het ISW? 1. Inleiding 2. Werkwijze en structuur 3. ISW-beleid 4. Waterlands Archief 5. Verbonden partijen 6. Kosten 1. Inleiding ISW is een algemeen samenwerkingsverband,waar zowel beleidsmatige

Nadere informatie

Besluit Algemeen Bestuur

Besluit Algemeen Bestuur bezoekadres Stationsplein 48b, Beverwijk postadres 325, 1940 AH, Beverwijk T 0251 263 863 F 0251 263 888 E info@milieudienst-ijmond.nl Besluit Algemeen Bestuur Agendapunt: 03 besluitnummer AB 2016-018

Nadere informatie

J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT

J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT 1 Jaarstukken Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 bladzijde Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Algemene beschouwingen 3 Jaarrekening

Nadere informatie

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF gemeente RAADSINFORMATIEBRIEF f2 5 NOV 2015 Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer Van Aan Onderwerp / /.bbi.ödh : College van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad : Stand van zaken

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Verzoek provincie Noord-Holland om deel te nemen aan iepenbeheerorgansiatie Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. R. Elsenaar Telefoon 5113386 E-mail: relsenaar@haarlem.nl

Nadere informatie

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet.

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet. Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-010342 Memorie van toelichting. Inleiding Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277, gewijzigd Stb. 233 en 276, 2012 en Stb. 243,

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Project Digitalisering op Verzoek Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Programma Toelichting op project 13.15 uur Zelf aan de slag 13.45 uur Terugkoppeling/discussie 13.55 uur Conclusies 14.25 uur Aanleiding

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

REGIOBIJEENKOMST Archiefinnovatie Decentrale Overheden 14 december, Den Bosch WELKOM

REGIOBIJEENKOMST Archiefinnovatie Decentrale Overheden 14 december, Den Bosch WELKOM REGIOBIJEENKOMST Archiefinnovatie Decentrale Overheden 14 december, Den Bosch WELKOM REGIOBIJEENKOMST Archiefinnovatie Decentrale Overheden 15 december, Zwolle Jamil Jawad stuurgroep AIDO Regionale bijeenkomsten

Nadere informatie

Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging)

Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging) Raadsvoorstel *Z01288799FA* Aan de raad Documentnummer : INT-14-12497 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging) Inleiding De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Bij deze heb ik het genoegen u een voorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol aan te bieden.

Bij deze heb ik het genoegen u een voorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol aan te bieden. S c h a d e s c h a p * l u c h t h a v e n S c h i p h o l. Gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer 1t.Mjw*%0 d, : 'i -,. 1007 cl. j. l Postbus 250 2 130 AG Hoofddorp o Postbus 716 2130 AS Hoofddorp

Nadere informatie

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd.

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd. GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 95/2008 15 mei 2008 SZW/BB 2008/84-84 Verordening Wsw-raad Aan de Raad der gemeente Haarlem Inhoud van het voorstel Per 1 januari

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven Jaarverslag Waterlands Archief 2013 De herinrichting van het gebouw, de modernisering van de studiezaal en de bouw van een nieuwe website (digitale studiezaal) vroegen dit jaar de aandacht. Inhoudelijk

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING In het verslag van de archivaris zijn per Kritische Prestatie Indicator aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten vormen de basis voor de in dit plan opgenomen verbeteracties en planning hiervan.

Nadere informatie

Verslag mei 2016

Verslag mei 2016 Verslag 2015 - mei 2016 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Haarlem Archiefinspectie

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee:

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee: Postregistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] dinsdag 13 november 2012 11:30 gemeente Ledenbrief 12/099: Toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 IN12.06707 IIIIIIlllllllUlllllllIHll

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie