Goed voorbereid op uw opname en operatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed voorbereid op uw opname en operatie"

Transcriptie

1 Goed voorbereid op uw opname en operatie

2 Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6 Preoperatief onderzoek 7 Voorbereiding op preoperatief onderzoek 7 Verloop van het preoperatief onderzoek 7 Aanvullend onderzoek 8 Zwangerschap 8 Trombose en anticonceptiepil 9 Drugsgebruik 9 Reanimatie 9 Bloedtransfusie 9 Bloedgebruik voor onderzoek 10 Opnamedatum 10 Onder voorbehoud 10 Tijdstip van opname 10 Gastenkamer 11 Voorbereiding thuis 11 Vanaf drie weken voor de operatie 11 Dag voor opname 12 Dag van opname 13 Meenemen naar het ziekenhuis 14 Kostbare eigendommen 15 De Opname 15 Begeleider 15 Gemengd verplegen 16 Geneesmiddelen tijdens opname 16 Vlak voor de operatie 16 Extra informatie bij dagopname 17 De anesthesie en de operatie 17 2

3 Na de operatie 18 Pijnbehandeling na een operatie 18 Bezoektijden tijdens uw opname 18 PACU 18 Verpleegafdeling 19 Telefoonnummers 19 Ontslag 19 Leefregels 20 Anticonceptie 20 Geneesmiddelen bij ontslag 20 Vergoeding van uw behandeling 20 Wetenschappelijk onderzoek 20 Rechten en plichten 21 Klachten en suggesties 21 Patiëntenadviesraad 21 Bijlage - Voorbereiding telefonisch opnamegesprek 22 3

4 Geachte heer, mevrouw, U heeft met uw arts besproken dat u geopereerd wordt in de Sint Maartenskliniek. In deze folder staat informatie over de opname en de voorbereiding op de opname en operatie. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest zodat u zich goed kunt voorbereiden op uw opname en operatie. U mag van ons een goede, kwalitatief hoogstaande behandeling verwachten. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen voor zorg en behandeling. Op uw kamer op de verpleegafdeling vindt u onze informatiemap. Daarin staat alles over de gang van zaken in de kliniek en op uw afdeling. Wij wensen u een prettig verblijf in de Sint Maartenskliniek toe. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de Sint Maartenskliniek via Sint Maartenskliniek 4

5 Behandeling, zorg en begeleiding Bij uw behandeling in de Sint Maartenskliniek zijn meerdere behandelaars en medewerkers betrokken. Hieronder volgt een korte toelichting. Orthopedisch chirurg De orthopedisch chirurg is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Omdat de Sint Maartenskliniek een opleidingsziekenhuis is, werken in Nijmegen ook orthopedisch chirurgen in opleiding (i.o.). Dit zijn afgestudeerde artsen die in ons ziekenhuis worden opgeleid tot orthopedisch chirurg. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van één van onze orthopedisch chirurgen. De orthopedisch chirurg of de orthopedisch chirurg i.o. overlegt met u het doel, eventuele risico's en de gang van zaken van uw onderzoek, operatie of behandeling. Als u geopereerd wordt, kan het zijn dat een orthopedisch chirurg i.o. (een deel van) de operatie uitvoert. Hij of zij maakt voor de operatie kennis met u en spreekt met u de operatie door. De orthopedisch chirurg i.o. opereert samen met één van de chirurgen, of zelfstandig als vastgesteld en getoetst is dat hij of zij daarvoor bekwaam is. Physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist PA s en verpleegkundig specialisten beschikken over brede medische kennis en vaardigheden en geven zelfstandig geneeskundige zorg in een samenwerkingsverband met een gespecialiseerde arts. Zij hebben daarvoor een uitgebreide en gespecialiseerde opleiding gevolgd en werken onder de verantwoordelijkheid van onze orthopedisch chirurgen. Anesthesioloog De anesthesioloog is één van de medisch specialisten in het ziekenhuis. die is betrokken bij de zorg voor patiënten voor, tijdens en na een operatie. De anesthesiologie houdt zich bezig met de verdoving en/of narcose, het stabiliseren van de vitale lichaamsfuncties (ademhaling, bloedsomloop en temperatuur) tijdens en na de operatie en met de pijnbestrijding. De anesthesioloog zorgt ervoor dat u voor de operatie in optimale conditie bent, hij/zij geeft voorlichting over de anesthesie, bepaalt in overleg met u de meest geschikte vorm van verdoving en spreekt de pijnbestrijding voor na de operatie af. Tijdens de operatie bewaakt een anesthesiemedewerker onder verantwoordelijkheid van de anesthesioloog uw lichaamsfuncties. 5

6 Soms wordt u na de operatie op de PACU (Post Anesthesia Care Unit) opgenomen. De anesthesioloog behandelt samen met andere specialisten patiënten die op de PACU liggen. De afdeling Anesthesiologie heeft een Acute Pijn Service (APS). Deze service richt zich op pijnbestrijding in het algemeen en in het bijzonder op pijnbestrijding bij patiënten die een operatie hebben ondergaan. Het gaat hier om pijnbestrijding vlak na de operatie en gedurende de hele periode daarna; zolang de patiënt er behoefte aan heeft. De APS verzorgt de pijnbestrijding bij patiënten en geeft voorlichting en instructie hierover aan verpleegkundigen en artsen. Naast patiëntenzorg en onderzoek, heeft de Sint Maartenskliniek het verzorgen van opleidingen en onderwijs tot taak. Er zijn leerlingen die de opleiding tot anesthesiemedewerker volgen en artsen die een deel van de opleiding tot anesthesioloog in de Sint Maartenskliniek volgen. Paramedische behandelaars U kunt ook behandeld worden door een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker, een psycholoog en/of een diëtist. Orthopedisch consulent De orthopedisch consulent is een gespecialiseerd verpleegkundige. Heeft u na de opname vragen over bijvoorbeeld de wondgenezing, pijn, mobiliteit of onderzoeken, dan zijn de orthopedisch consulenten uw eerste aanspreekpunt. Ook kan een orthopedisch consulent met u de nazorg en eventuele hulpmiddelen bespreken. Geestelijke verzorging De geestelijk verzorger is voor iedereen beschikbaar. Van het contact met de geestelijk verzorger kunt u openheid, ruimte en luisterbereidheid verwachten. Op het Gegevensformulier ten behoeve van de opname geeft u aan of u tijdens de opname op de hoogte gebracht wilt worden van het aanbod van geestelijke verzorging. Ook kunt u aangeven of u het op prijs stelt om in contact te komen met de geestelijk verzorger. 6

7 Preoperatief onderzoek Voordat u geopereerd wordt, krijgt u een oproep voor het preoperatief onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om te beoordelen of de aanstaande operatie veilig kan worden uitgevoerd. Als er voorbereidingen nodig zijn voor de operatie, dan wordt dat ook tijdens het preoperatief onderzoek besproken. Het preoperatief onderzoek is op de polikliniek Orthopedie en duurt ongeveer 1,5 uur. Voorbereiding op preoperatief onderzoek Om het preoperatief onderzoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen wij u het gegevensformulier (voor de opname) ingevuld te retourneren in bijgaande envelop. Als u het formulier een week voor het preoperatief onderzoek ontvangt, dan verzoeken wij u om het formulier mee te nemen tijdens het preoperatief onderzoek, in plaats van het op te sturen. Het gegevensformulier wordt tijdens het preoperatief onderzoek met u doorgenomen. Neem een actueel medicatie-overzicht mee naar het preoperatief onderzoek. Lees deze folder goed door. Lees de folder over de anesthesie goed door. Lees de folder met informatie over uw operatie goed door. Verloop van het onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd door: Doktersassistent: voert het aanvullend onderzoek uit. Apothekersassistent: neemt met u door welke medicijnen u gebruikt en geeft u een overzicht mee van uw medicatiegegevens, en de adviezen over het gebruik van deze medicatie rond de operatie. Als er onduidelijkheden zijn in uw medicatiegebruik nemen wij contact op met uw eigen apotheek. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, laat het ons dan weten. Arts van het preoperatief onderzoek (ook screeningsarts of opnamearts genoemd): voert het lichamelijk onderzoek uit en regelt indien nodig anti-stolling en antibiotica. Anesthesioloog: beoordeelt op basis van alle medische gegevens uw conditie en spreekt eventueel aanvullend onderzoek af. 7

8 De anesthesioloog zorgt ervoor dat u voor de operatie in optimale conditie bent. Hij/zij geeft voorlichting over de anesthesie en bepaalt in overleg met u de meest geschikte vorm van verdoving. Ook wordt de pijnbestrijding na de operatie afgesproken. Informatie over narcose, plaatselijke verdoving en pijnbehandelingen, vindt u in de folder Anesthesie en Pijnbehandeling bij een operatie. Lees deze folder goed door. De anesthesioloog die u spreekt tijdens het preoperatief onderzoek is niet altijd degene die u op de operatiedag begeleidt. Wel geeft hij of zij alle gegevens en afspraken aan de betrokken collega door. Daarnaast is het mogelijk dat u ook een afspraak heeft met: Operateur (= orthopedisch chirurg die u gaat opereren): spreekt u alleen als dit is aangegeven in de oproepbrief voor het preoperatief onderzoek. Orthopedisch consulent: kan met u de nazorg bespreken. U spreekt de consulent alleen als het om een operatie gaat waarbij u van tevoren bepaalde voorbereidingen moet treffen in verband met de nazorg. Bij aanvang van het preoperatief onderzoek krijgt u te horen of dit bij u het geval is. Mocht dit niet zo zijn, maar heeft u wel behoefte aan een gesprek met de consulent, meld dit dan bij de balie. Aanvullend onderzoek Het aanvullend onderzoek bestaat uit meten, wegen, onderzoek op ondervoeding, bloed prikken en uw harstslag opnemen. Indien nodig wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Als er redenen zijn voor een afspraak bij de internist, en/of geriater, dan proberen we die afspraak op dezelfde dag te plannen. Het kan echter voorkomen dat onderzoeken/behandelingen niet meteen dezelfde dag kunnen plaatsvinden. Er wordt dan voor u een afspraak gemaakt op een andere datum en tijdstip. Het kan ook zijn dat de anesthesioloog aanvullend onderzoek regelt bij bijvoorbeeld een longarts of cardioloog. Zwangerschap Als u zwanger bent, moet u dit altijd melden bij de anesthesioloog. Het ondergaan van anesthesie kan namelijk schadelijk zijn voor het kind. 8

9 Trombose en anticonceptiepil Een operatie kan de kans op diepe veneuze trombose en longembolie tijdelijk verhogen. Bij gebruik van sommige anticonceptiepillen is deze kans mogelijk nog iets groter. Als u een anticonceptiepil gebruikt, vraag dan ruim van te voren aan de arts die uw anticonceptiepil heeft voorgeschreven wat u moet doen. Geef ook door aan uw arts en anesthesioloog van de Sint Maartenskliniek als u een anticonceptiepil gebruikt. Drugsgebruik Drugsgebruik kan een nadelige invloed hebben op de anesthesie. Wanneer u drugs gebruikt, bespreek dit dan bij het preoperatief onderzoek met uw anesthesioloog. U dient dit tenminste 72 uur voor de operatie te staken. Reanimatie De Sint Maartenskliniek heeft een reanimatiebeleid. Reanimatie vindt plaats wanneer er een hart- of ademstilstand ontstaat. Omdat er direct gehandeld moet worden, is er geen mogelijkheid of tijd om met de patiënt of met de familie te overleggen. Als u niet gereanimeerd wilt worden, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de orthopedisch consulenten. Zij kunnen antwoord geven op uw vragen en aanvullende informatie sturen. Bloedtransfusie Bepaalde ingrepen kunnen gepaard gaan met een groot bloedverlies. Ook is er bij sommige patiënten sprake van een aangeboren of verworven stollingsstoornis. In de Sint Maartenskliniek worden maatregelen getroffen om het bloedverlies te beperken. De kans dat u een bloedtransfusie nodig heeft, is dan ook erg klein, maar in sommige gevallen wel aanwezig. Mocht u bezwaar hebben tegen een bloedtransfusie, geeft u dat dan duidelijk aan in het gesprek met de anesthesioloog tijdens het preoperatief onderzoek. 9

10 Bloedgebruik voor onderzoek Het kan zijn dat er voor uw behandeling bloed bij u wordt afgenomen. Bloed dat na de analyse overblijft, wordt soms door het laboratorium gebruikt voor onderzoek. Dit gebeurt anoniem; er is geen koppeling met uw persoonlijke gegevens. Heeft u bezwaar tegen het geanonimiseerd gebruik van uw bloed voor onderzoek? Meld dit dan bij de persoon die bij u bloed afneemt. Opnamedatum Tijdens het preoperatief onderzoek is de opnamedatum nog niet bekend. Wij plannen uw opname zodra de anesthesioloog akkoord heeft gegeven na uw preoperatief onderzoek. Een operatieplanner van de afdeling Zorglogistiek neemt binnen vijf werkdagen telefonisch contact met u op over uw opnamedatum. Drie weken voor uw geplande opname ontvangt u van ons een bevestiging van de opnamedatum. Onder voorbehoud Opnamedata worden altijd onder voorbehoud verstrekt. Het kan namelijk voorkomen dat uw geplande opname door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan, bijvoorbeeld door een spoedopname. Afdeling Zorglogistiek neemt dan telefonisch contact met u op en samen met u bekijkt de operatieplanner welke andere opties er zijn om uw operatie opnieuw in te plannen. Het kan ook voorkomen dat u opgenomen bent en dat blijkt dat door onvoorziene oorzaken uw geplande operatie niet kan doorgaan. U blijft dan boven aan de lijst staan en de afdeling Zorglogistiek zoekt zo snel mogelijk een nieuwe datum. Tijdstip Het tijdstip van opname krijgt u te horen één werkdag voor de opname. Hiervoor nemen we telefonisch contact met u op tussen 9.00 en uur. De opnametijd is tussen 6.45 en uur. Houd er dus rekening mee dat u vroeg opgenomen kunt worden. De Sint Maartenskliniek kan hierbij geen rekening houden met de reisafstand. Wel wordt rekening gehouden met medische gronden (zoals diabetes). 10

11 Gastenkamer De Sint Maartenskliniek biedt u de mogelijkheid om een gastenkamer te boeken, zodat u een dag voor de geplande opname al naar de Sint Maartenskliniek kunt gaan. Als u hier gebruik van wilt maken, dan is het advies om deze te boeken als u de bevestigingsbrief met de opnamedatum heeft ontvangen. U kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer: (024) Voorbereiding thuis Vanaf drie weken vóór de operatie Contact opnemen met orthopedisch consulenten: Is er binnen 14 dagen voor de opname sprake van één van de volgende gevallen, neem dan altijd vóór de opname contact op met de orthopedisch consulenten: koorts gebruik van antibiotica andere verandering in medicijngebruik griepverschijnselen allergieën wondjes of overige huidbeschadigingen zetten van piercing of tatoeage een ingreep bij de tandarts (geen controle) Medicijngebruik (indien van toepassing) Het kan zijn dat u één of meer dagen vóór de ingreep moet stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld bloedverdunners). Het is belangrijk dat u zich aan de afspraken houdt die de arts tijdens het preoperatief onderzoek hierover met u heeft gemaakt. Als uw medicatiegebruik in de periode tussen de screening en de opname veranderd is en/of als u een geneesmiddel-allergie niet heeft gemeld tijdens de screening, dan meldt u dit vóór opname aan de apotheek van de Sint Maartenskliniek (via tel , 11

12 Neuszalf (Bactroban) en desinfecterende doekjes (chloorhexidine) vanaf drie dagen vóór operatiedag (indien van toepassing) Bij een aantal operaties waarbij permanent materiaal in het lichaam wordt gebracht (zoals gewrichtsvervangende operaties), start u drie dagen vóór de operatiedag met een antibioticumhoudende neuszalf. Op de avond voor de operatie wast u zich met de desinfecterende doekjes. Tijdens het preoperatief onderzoek krijgt u deze neuszalf en desinfecterende doekjes, samen met een brief over hoe u het gebruikt. Door behandeling met deze middelen heeft u minder kans op een infectie. Heeft u geen pakketje met deze middelen ontvangen, dan is dit niet voor u van toepassing. Alcohol-, drugsgebruik en roken Voor alcohol geldt, dat overmatig gebruik een nadelige invloed heeft op de anesthesie. U wordt aangeraden uw alcoholconsumptie in de twee weken vóór de operatie te matigen, en in de laatste twaalf uur vóór de operatie geen alcohol te drinken. Vanaf uur s nachts (in de nacht vóór uw opname) mag u geen alcohol drinken. Ook drugsgebruik kan een nadelige invloed hebben op de anesthesie. Wanneer u drugs gebruikt, bespreek dit dan bij het preoperatief onderzoek met uw anesthesioloog. Als u drugs gebruikt, dient u dit voor uw eigen veiligheid voor de operatie te staken: Tenminste 72 uur voor de operatie, en zo mogelijk langer. Roken heeft nadelige effecten op het functioneren van uw lichaam. Bekend is dat rokers meer complicaties hebben na een operatie en anesthesie. Ook hebben zij vaak meer pijn na de operatie. Wanneer u een aantal weken vóór de operatie niet rookt, is uw longslijmvlies minder geprikkeld. Ook de wondgenezing verloopt beter als u niet rookt. Dag vóór de opname Bellen voor opnametijd Eén werkdag vóór de opname wordt u tussen 9.00 en uur gebeld over de opnametijd en de afdeling waar u zich moet melden. Zorg dat u dan bereikbaar bent. U wordt opgenomen tussen 6.45 en uur. Wij kunnen met het maken van de planning helaas geen rekening houden met uw reisafstand. Als u wilt kunt u een gastenkamer boeken via onze receptie. 12

13 Opnamegesprek (indien van toepassing) Als u tijdens het hierboven genoemd telefoongesprek hoort dat u om 6.45 wordt opgenomen, dan zullen we tijdens dit telefoongesprek ook een aantal vragen met u doornemen (= opnamegesprek). Het overzicht van de vragen die aan bod komen in dit gesprek zijn als bijlage toegevoegd achterin deze folder. Bereid u goed voor op dit telefoongesprek door deze bijlage alvast door te nemen. Vraag hierbij zo nodig hulp van uw naaste. Juridisch gezien mogen we dit opnamegesprek alleen met u voeren, of indien van toepassing met een wettelijke vertegenwoordiger/toeziend voogd. Als u ouder dan 70 bent, dan nemen we een extra vragenlijst met u door. Deze vragenlijst is ook toegevoegd als bijlage. Nuchter zijn Tijdens de operatie moet u nuchter zijn. Vanaf uur s nachts (de nacht vóór uw opname) volgt u onderstaand nuchterbeleid. Dag van opname Nuchterbeleid Tijdens de operatie moet u nuchter zijn. Een lege maag is belangrijk om de risico s van de anesthesie zo klein mogelijk te houden. Volg onderstaande regels: Vanaf uur s nachts (in de nacht voor uw opname) mag u: - niet eten - niet drinken; dus ook geen koffie met melk, melkproducten, sap met vruchtvlees, koolzuurhoudende dranken, alcohol. - Uitzonderingen zijn onderstaande dranken. Deze mag u tot twee uur vóór de opnametijd (wordt één werkdag voor opname aan u doorgegeven) drinken: o water o thee o koffie zonder melk of melkpoeder (suiker mag wel) o helder sap o ranja o sportdranken Medicijnen innemen op de ochtend van de opname (indien van toepassing) 13

14 Bepaalde medicijnen mag u deze ochtend niet innemen en het gebruik van bepaalde medicijnen moet een aantal dagen voor de operatiedag gestaakt worden. Hierover bent u tijdens het preoperatief onderzoek geïnformeerd en dit advies staat genoteerd op het medicatieoverzicht dat u heeft meegekregen bij de preoperatieve screening. Als er geen advies gegeven is, dan kunt u het geneesmiddel doorgebruiken en neemt u het op de ochtend van de operatie gewoon in met een slokje water. Neem thuis een douche Neem thuis op de ochtend van de opname een douche. Gebruik daarbij geen huidolie of bodylotion. Ook mag u het operatiegebied niet scheren. Verwijder make-up, nagellak, sieraden, piercings en kunstnagels Vanwege veiligheidsvoorschriften moet u uw sieraden afdoen, hieronder vallen ook (trouw)ringen, oorbellen en piercings. Als u een ring niet of heel moeilijk kunt verwijderen, vraag dan aan een juwelier om de ring te laten verwijden. Wij zijn anders genoodzaakt om de ring door te knippen. Verwijder make-up en nagellak van vinger- én teennagels. Gel- of acrylnagels moet u in ieder geval van beide wijsvingers verwijderen. Op de overige vingers mogen gel- of acrylnagels alleen blijven zitten als er geen nagellak op zit. Meenemen naar het ziekenhuis voor opname Als u wordt opgenomen voor uw operatie neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis: een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt medicijnen die u tijdens de opname van thuis gebruikt, zoals afgesproken tijdens preoperatief onderzoek (bijv. zalven, inhalatiemedicatie) gegevens van uw zorgverzekeraar uw afsprakenkaart kleding, ondergoed en schoenen nachtkleding, kamerjas, pantoffels (in verband met infectiegevaar mogen patiënten niet op blote voeten lopen) toiletartikelen 14

15 deze folder, de folder over uw operatie en de folder over anesthesie eventueel krukken of andere hulpmiddelen (zoals afgesproken tijdens het preoperatief onderzoek). als u een spalk, brace of bijvoorbeeld orthopedische schoenen heeft, dan verzoeken wij u deze mee te nemen Kostbare eigendommen In de kast op uw kamer is een kluisje aanwezig, waarin u eventuele waardevolle spullen kunt opbergen. De kliniek is niet aansprakelijk voor zoekraken, kapot gaan of diefstal van eigendommen. We raden u daarom aan grote geldbedragen, kostbare sieraden of andere waardevolle voorwerpen thuis te laten. De opname U meldt zich bij de balie op de verpleegafdeling. Een verpleegkundige komt u halen voor het opnamegesprek. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de verdere gang van zaken tijdens de opname. Tevens neemt de verpleegkundige met u door of de voorbereiding volgens afspraak verlopen is. Als u om 6.45 uur wordt opgenomen, dan heeft u dit opnamegesprek een werkdag eerder telefonisch gehad en wordt u direct naar uw kamer gebracht. Houdt u er rekening mee dat er langere tijd kan zitten tussen het tijdstip van opname en het moment dat u naar de operatiekamer wordt gebracht. Begeleider Tijdens de opname mag u op de verpleegafdeling begeleid worden door maximaal één persoon, die gedurende de hele dag bij u kan zijn. Uw begeleider kan uiteraard niet bij de operatie aanwezig zijn. Als u om 6.45 uur wordt opgenomen en als eerste wordt geopereerd, vraag dan uw begeleider of hij of zij uw tas uit kan pakken. U heeft daar zelf dan geen tijd voor. 15

16 Gemengd verplegen In de Sint Maartenskliniek worden mannen en vrouwen door elkaar verpleegd. Geneesmiddelen tijdens opname Soms krijgt u in het ziekenhuis niet precies hetzelfde geneesmiddel zoals u dat thuis gewend bent. Dat komt omdat in de Sint Maartenskliniek, net als in andere ziekenhuizen, een selectie is gemaakt van alle geneesmiddelen die in Nederland in de handel zijn. De geselecteerde geneesmiddelen zijn gekozen vanwege hun bewezen effectiviteit, veiligheid, doelmatigheid en gebruiksgemak. Het geneesmiddel dat u ter vervanging krijgt, heeft echter dezelfde werking als uw eigen medicijn. Als u tijdens uw opname vragen heeft over uw geneesmiddelen, dan kunt u via de verpleging een bijsluiter vragen of contact laten opnemen met de apotheek. Vlak voor de operatie U krijgt pijnstillende middelen en als u dat wenst, kunt u ook een rustgevend middel krijgen. Voor de operatie krijgt u speciale operatiekleding aan: een operatiehemd of -jasje. Bij algehele anesthesie laat u uw bril, contactlenzen en gebitsprothesen achter op de verpleegafdeling. Dit kan ook vlak voor de inleiding van de anesthesie als u dat prettig vindt. Bij een plaatselijke verdoving is dit meestal niet noodzakelijk. Contactlenzen kunnen verloren gaan. Neem daarom, als u wilt meekijken tijdens de operatie, een reservebril mee. Een hoorapparaat mag u blijven dragen. U wordt dan naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling gebracht. Hier wordt u door één van de medewerkers ontvangen, die nogmaals relevante gegevens met u doorneemt. Daarna wordt u op verschillende bewakingsapparaten aangesloten. In uw arm wordt een naald ingebracht, waarop meestal een zak vocht wordt aangesloten. Nadat deze voorbereidingen zijn getroffen, wordt de verdoving uitgevoerd, of worden de narcosemiddelen toegediend. 16

17 Extra informatie bij dagopname Als u op de dag van de operatie weer naar huis gaat (dagopname), zijn er zaken die extra aandacht vragen: U krijgt vrijwel altijd middelen toegediend die uw reactievermogen nadelig beïnvloeden. Bovendien is het mogelijk dat uw arm of been nog gedeeltelijk verdoofd is. Het is daarom niet toegestaan de eerste 24 uur na de operatie zelf auto te rijden of te fietsen. Een verdoofd(e) arm of been vraagt om extra bescherming zo merkt u het misschien niet op als uw hand op een heet voorwerp rust. Het komt voor dat mensen na een operatie niet kunnen plassen, dan is een blaaskatheter nodig. Dit openbaart zich meestal vóór ontslag. Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis onwel worden, wendt u zich dan eerst tot uw eigen huisarts. Indien nodig neemt uw huisarts vervolgens contact op met de Sint Maartenskliniek. Wanneer u de huisarts niet kunt bereiken, neemt u contact op met de dienstdoende arts van de afdeling Orthopedie via telefoonnummer (024) U krijgt een pijntray om de pijn die tijdens de operatie ontstaat te bestrijden. Hierin zitten pijnstillers voor de dag van de operatie en de dagen daarna. De eerste 24 uur na de operatie is het belangrijk dat u veel rust. Houd er rekening mee dat u de eerste 24 uur een aantal dagelijkse activiteiten niet- of niet goed zelf kunt verrichten (bijvoorbeeld naar de wc gaan, trap op naar slaapkamer). Let op: Als u een verdoving van een been en/of voet hebt gehad bestaat het risico van vallen! Zorg ervoor dat er de avond en nacht na de operatie iemand bij u in huis is die u bij het staan en lopen kan helpen. U kunt pas zelfstandig lopen als de verdoving volledig is uitgewerkt. De anesthesie en de operatie Alle informatie over de operatie leest u in de folder over de betreffende operatie. Alle informatie over de anesthesie leest u in de folder over de anesthesie. 17

18 Na de operatie Na de operatie gaat u naar de verkoeverkamer/pacu (Post Anesthesia Care Unit). We vragen naar uw pijnklachten en zo nodig krijgt u pijnstillers toegediend. Op de verkoeverkamer wordt u bewaakt totdat u veilig naar de verpleegafdeling terug kunt. Na een verdoving van arm of been is deze periode meestal kort. Na een ruggenprik of narcose meestal tussen de één en twee uur. Voor sommige operaties, zoals bijvoorbeeld een operatie aan de halswervels, blijft u gedurende de eerste nacht op de PACU. Zodra u op de PACU aankomt, belt de verpleegkundige uw contactpersoon om die te informeren over de verpleegkundige stand van zaken. Medische informatie over de operatie krijgt u via uw behandelend specialist. Pijnbehandeling na een operatie Na de operatie heeft u waarschijnlijk pijn. Pijn is een onaangename ervaring, maar pijn is ook een waarschuwing. Het is belangrijk dat u na de operatie zo weinig mogelijk last van pijn heeft. Patiënten die de eerste dagen na de operatie een goede pijnbehandeling hebben gekregen, herstellen beter. Daarom is het belangrijk dat u het de verpleging laat weten als u pijn heeft. De arts en de verpleging geven u voorlichting over pijn en pijnbehandeling na de operatie. De folder Anesthesie en Pijnbehandeling geeft u ook veel informatie. Heeft u na het lezen van de folder over Anesthesie en pijnbehandeling nog vragen, stel deze dan gerust als u voor uw preoperatief onderzoek komt, of neem contact op met de orthopedisch consulent. Bezoektijden tijdens uw opname PACU De bezoektijd op deze afdeling is van tot uur. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan - in overleg met de verpleegkundige van de PACU - van deze tijd worden afgeweken. Op de operatiedag worden maximaal twee bezoekers per patiënt toegelaten. Als u op de PACU ligt, mag uw bezoek geen bloemen meenemen. 18

19 Verpleegafdeling Op de verpleegafdeling is de bezoektijd van tot uur. In verband met de rust op de afdeling mogen maximaal twee mensen tegelijk bij u op bezoek komen. Telefoonnummers Telefoonnummers van de afdelingsbalies op de verpleegafdelingen: C1 (024) / 341 C2 (024) / 372 G1 (024) / 325 Ontslag De arts en verpleegkundige bespreken met u wanneer u met ontslag gaat. Het moment van ontslag kan afwijken van de eerder besproken voorlopige ontslagdatum. Dit is afhankelijk van uw herstel. Veel patiënten kunnen naar huis als ze met ontslag gaan. Als u thuis hulpmiddelen of extra zorg nodig heeft dan is dit meestal tijdens het preoperatief onderzoek met u besproken door de orthopedisch consulent. Voor de operaties die in de Sint Maartenskliniek worden verricht is het in principe niet noodzakelijk dat u thuis een hoog/laag bed huurt. Een medische indicatie hiervoor kan alleen worden afgegeven als u bedlegerig bent. Een seniorenbed via de thuiszorg volstaat doorgaans. Als u een hoog/laag bed op eigen initiatief huurt, dan worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar en betaalt u deze kosten zelf. Het kan ook zijn dat u na ontslag niet direct naar huis kunt, maar eerst voor een korte periode naar een zorghotel, verzorgingshuis of verpleeghuis gaat. Ook dit is meestal tijdens het preoperatief onderzoek met u besproken door de orthopedisch consulent. Als u hierover nog vragen heeft of als u meer informatie over nazorg wilt, dan kunt u contact opnemen met de orthopedisch consulenten. Zij kunnen u ook uitleg geven over waar u terecht kunt met vragen over de eventuele eigen bijdrage of mogelijke vergoedingen voor tijdelijk verblijf elders. 19

20 Leefregels De verpleegkundige geeft u informatie mee over eventuele leefregels en verzorging van de wond. Anticonceptie Indien u anticonceptie (zoals de pil, een spiraaltje of een hormoonstaafje) gebruikt, moet u er rekening mee houden dat deze minder effectief kan zijn door de toegediende middelen en de anesthesie. Het is verstandig gedurende de eerste cyclus alternatieve maatregelen te nemen. Geneesmiddelen bij ontslag Bij ontslag schrijft uw arts medicatie voor die u thuis nodig heeft. Het recept wordt met u doorgenomen door een apothekersassistente van de Sint Maartenskliniek en de medicijnen worden meteen aan u meegegeven. De Maartensapotheek zorgt ervoor dat de gegevens van de geneesmiddelen die door de Maartensapotheek zijn verstrekt aan uw eigen apotheek en huisarts worden doorgegeven. Vergoeding van uw behandeling De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling en het verblijf in de Sint Maartenskliniek. Wij adviseren uw vooraf bij uw zorgverzekeraar na te vragen of zij uw behandeling vergoeden. Wetenschappelijk onderzoek De Sint Maartenskliniek verricht wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kunnen wij nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden ontwikkelen of bestaande methoden verbeteren en vergelijken. Voor dit onderzoek en voor kwaliteitsbewaking en -verbetering kan het nodig zijn dat de Sint Maartenskliniek gebruikmaakt van medische gegevens van patiënten of van overgebleven lichaamsmateriaal. 20

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving ANESTHESIOLOGIE Onder anesthesie Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving Inhoudsopgave De anesthesioloog 3 Soorten anesthesie 4 Welke vorm van verdoving is voor u geschikt?

Nadere informatie

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-hertogenbosch heeft in het voorjaar van 2011 een nieuw gebouw

Nadere informatie

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose?

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? INLEIDING Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Het verwijderen van gebitselementen door de kaakchirurg onder algehele anesthesie

Het verwijderen van gebitselementen door de kaakchirurg onder algehele anesthesie Het verwijderen van gebitselementen door de kaakchirurg onder algehele anesthesie Albert Schweitzer ziekenhuis november 2014 pavo 0795 Inleiding Er worden bij u één of meerdere tanden of kiezen (gebitselementen)

Nadere informatie

Arthroscopie van de enkel (kijkoperatie) Afdeling Orthopedie IJsselland Ziekenhuis

Arthroscopie van de enkel (kijkoperatie) Afdeling Orthopedie IJsselland Ziekenhuis Arthroscopie van de enkel (kijkoperatie) Afdeling Orthopedie IJsselland Ziekenhuis In deze folder Gesprek met de orthopedisch chirurg 3 Gesprek met de orthopedie consulent 6 Gesprek met de anesthesioloog

Nadere informatie

Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis. Informatie voor patiënten

Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis. Informatie voor patiënten Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis Informatie voor patiënten 0 1 U wordt op:.(datum) om uur verwacht op het Dagcentrum, route 32 De behandelend specialist is:. Telefoon polikliniek: Één werkdag vóór

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Belangrijk voor als u algehele verdoving krijgt Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

Keel- en neusamandelen verwijderen bij kinderen Informatie voor ouders en/of verzorgers

Keel- en neusamandelen verwijderen bij kinderen Informatie voor ouders en/of verzorgers Keel- en neusamandelen verwijderen bij kinderen Informatie voor ouders en/of verzorgers Afdelingen KNO en dagbehandeling Het verwijderen van de keel- en neusamandelen vindt plaats op: Dag/datum: U meldt

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar)

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Kindergeneeskunde Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Inhoudsopgave Je meerdaagse opname 1 Wat vind je in dit boekje? 2 Deel 1: Belangrijke informatie over het ziekenhuis en de afdeling 4

Nadere informatie

Meniscusbehandeling-in-1-dag

Meniscusbehandeling-in-1-dag Meniscusbehandeling-in-1-dag Uw afspraak U wordt voor u behandeling verwacht in het St. Anna Ziekenhuis locatie Eindhoven, Antoon Coolenlaan 1-3. Vrijdag, Datum: MRI tijd:...... Consult tijd:... Afhankelijk

Nadere informatie

Herstelprogramma na een dikke darmoperatie

Herstelprogramma na een dikke darmoperatie Herstelprogramma na een dikke darmoperatie Chirurgie Locatie Molengracht Inleiding Deze brochure geeft u informatie die u nodig heeft om goed voorbereid te zijn op de operatie aan de dikke darm en uw herstel.

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie

Orthopedie. Biopsie onder narcose

Orthopedie. Biopsie onder narcose Orthopedie Biopsie onder narcose Orthopedie Bij u of uw kind is een gezwel gevonden in een bot, of in het weefsel dat om het bot heen ligt. Om deze aandoening verder te onderzoeken, moet er een stukje

Nadere informatie

Operatie van een liesbreuk

Operatie van een liesbreuk Chirurgie Operatie van een liesbreuk Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor een liesbreukoperatie. U wordt in principe opgenomen op de afdeling Dagbehandeling op de

Nadere informatie

Afdeling 13 MCH Westeinde

Afdeling 13 MCH Westeinde Afdeling 13 MCH Westeinde De babyunit Informatie voor ouders / verzorgers F0027-3415 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen

Anesthesie bij kinderen Anesthesie bij kinderen Verdoving en pijnbestrijding tijdens en na de operatie Anesthesie 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Het spreekuur van de anesthesioloog en de 3 anesthesiemedewerker 2.1 Wanneer

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Adviezen 8. 4 Aanvullende informatie voor patiënten met een hartklepprothese 10

Inleiding 4. 3 Adviezen 8. 4 Aanvullende informatie voor patiënten met een hartklepprothese 10 na een hartoperatie 2 Inhoud Inleiding 4 1 Naar huis of naar een ander ziekenhuis 4 1.1 Cardioloog in het OLVG 4 1.2 Cardioloog in een ander ziekenhuis 5 1.3 Weer thuis 5 1.4 Bloedverdunnende middelen

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

NIERDONATIE BIJ LEVEN. Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan

NIERDONATIE BIJ LEVEN. Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan NIERDONATIE BIJ LEVEN Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan NIERDONATIE BIJ LEVEN Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 4 Nieren

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Een kijkoperatie van de enkel

Een kijkoperatie van de enkel Een kijkoperatie van de enkel Een arthroscopie van de enkel Orthopedie Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Anatomie van de voet en enkel 4 De symptomen van beknelling 5 De symptomen van kraakbeenletsel 6

Nadere informatie

Operatie bij borstkanker

Operatie bij borstkanker Operatie bij borstkanker Informatie voor patiënten MB0002-1500 oktober 2014 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden

Nadere informatie

Het verwijderen van de keel- en neusamandelen

Het verwijderen van de keel- en neusamandelen Het verwijderen van de keel- en neusamandelen Inleiding Bij onderzoek van uw kind is gebleken dat zowel de keel- als de neusamandelen klachten veroorzaken. De KNO-arts heeft u daarom voorgesteld om de

Nadere informatie

Adviezen voor thuis na hartoperatie

Adviezen voor thuis na hartoperatie CARDIOLOGIE/HART-LONG CHIRURGIE Adviezen voor thuis na hartoperatie ADVIES Inhoudsopgave Inleiding 3 Naar huis 4 Ontslaggesprek 4 Papieren bij ontslag 4 Poliklinische controle 4 Revalideren 5 De eerste

Nadere informatie