Handleiding Binck360

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Binck360"

Transcriptie

1

2 2 BinckBank N.V. Bijkantoor België Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen BTW BE RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam - Nederland Tel Fax De toezichthoudende overheid in België: de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel ( Nationale Bank van België De Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, tel ( De toezichthoudende overheid in Nederland: De Nederlandsche Bank, Westeinde I, 1017 ZN Amsterdam, tel ( en de Autoriteit Financiële Markten, Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam, tel (

3 Inhoud 1 Inleiding Openen van een applicatie Eerste introductie Vensters en templates Werkvensters Werkvenster wijzigen Templates Bijkomende venstermogelijkheden Orderopgaven Zoekfunctie Orders plaatsen Orders annuleren Ordertickets Orderticket Quickticket Quotebox Tradeladder Orders en grafieken Overzichten Mijn portefeuille Vrije bestedingsruimte Orderoverzicht Instellingen Algemene instellingen Handelsinstellingen

4 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft de werking van de verschillende onderdelen van de handelsapplicatie Binck360. U leest in de volgende hoofdstukken hoe u de orderschermen en andere functionaliteiten het beste kunt gebruiken. Verder krijgt u uitleg over welke vensters er beschikbaar zijn en hoe deze functioneren. Tot slot vindt u terug welke instellingen beschikbaar zijn en hoe u deze kunt toepassen. 1.1 Openen van de applicatie U opent Binck360 door te klikken op Platform in het hoofdmenu van de Binck website. De handelsapplicatie opent zich nu direct. Indien u een pop-up blokkering actief heeft, dient u pop-ups voor deze website toe te staan. Wanneer u de applicatie voor het eerst opent dan ziet u de standaardschermindeling. Dit is de template Start. U ziet links een koersenlijst van de Bel20 en daaronder een venster met de indexopties van de Bel20. Verder ziet u rechts bovenaan het standaardorderticket (Quickticket) met daaronder de TA-grafiek en de meest recente nieuwsberichten. Onderaan kunt u links uw portefeuille terugvinden. Rechts ziet u hier een overzicht van uw orders waarbinnen u kunt selecteren. Verder heeft BinckBank voor uw gebruiksgemak reeds 4 andere templates ingesteld. Afhankelijk van het type handelaar dat u bent, kunt u de voorkeur geven aan de templates Options of Futures. Verder is er een template Account van waaruit u o.a. eenvoudig uw rekeningoverzicht en favorieten kunt raadplegen. 4 U heeft steeds de mogelijkheid om nieuwe templates te maken, of de standaardtemplates aan te passen. Wij raden u dan ook aan de handelsapplicatie volgens uw eigen wensen in te delen. Extra informatie hierover kunt u terugvinden onder hoofdstuk Eerste introductie Het hoofdmenu vindt u helemaal bovenin het venster. In het hoofdmenu kunt u alle functionaliteiten van Binck360 terugvinden. Beweeg met de muis over een menu-item om het menu uit te laten klappen. Kies een optie door deze aan te klikken. Onder Rekening kunt u uw portefeuille, uw vrije bestedingsruimte en uw orderoverzicht terugvinden. Onder het menu Koersen kunt u koersenlijsten en favorieten openen en effecten zoeken. Verder zijn er nog Tools, Help en enkele symbolen. Tools biedt u het nieuwsoverzicht en de optiecalculator. Onder Help vindt u de handleiding, kunt u feedback geven, uw Eerste gebruikinstellingen overlopen en de belangrijke berichten nalezen. Het vergrootglas geeft toegang tot het zoekscherm. Het wielmoer leidt u naar het instellingenscherm. Hier kunt u uw voorkeuren instellen. Via deze knop maximaliseert u Binck360. Uitloggen kan middels deze knop. 2. Vensters en templates Het Binck360-hoofdvenster is het venster dat verschijnt wanneer u de applicatie opstart. In het hoofdvenster maakt u met behulp van een breed scala aan werkvensters uw eigen schermindeling aan. 2.1 Werkvensters In het hoofdvenster zijn standaard een aantal kleinere vensters geopend. Deze noemen we de werkvensters. U ziet onder andere een venster met de koersenlijst van de Bel20 en een Quickticket. Nieuwe koersenlijsten opent u via Koersen in het hoofdmenu. U kunt het nieuws of de optiecalculator openen via de menu Tools. De effecten in een koersenlijst bieden standaard een aantal mogelijkheden aan om nieuwe werkvensters te openen. Het onderstaande menu vindt u onder het dat altijd voor een effect staat. De beschrijvingen van de verschillende mogelijkheden vindt u hieronder.

5 Afhankelijk van het venster kunnen de volgende menu-items beschikbaar zijn: Kopen/verkopen: Deze optie opent onmiddellijk het orderticket. U kunt zoveel ordertickets openen als u wilt. QuoteBox: Dit venster toont de belangrijkste koersgegevens van een bepaald aandeel of een ander effect. Onder hoofdstuk 4 wordt dit werkvenster verder toegelicht. QuickTicket: Dit is een ordervenster compleet met orderboek en Time & Sales. TradeLadder: Hiermee heeft u realtime inzicht in de dynamiek van het orderboek. Time & Sales: Deze optie toont alle transacties inclusief de verhandelde volumes in chronologische volgorde. Optiematrix: Hiermee toont u de optiematrix van het betreffende aandeel. In dit scherm kunt u tevens optiegrieken toevoegen. Dit gaat middels deze knop: De optiegrieken zijn belangrijke ratio s voor de waardering van opties: De Rho geeft aan hoe de optiepremie zich zal ontwikkelen bij een verandering van de rentestand. De Theta geeft aan hoeveel waarde in de optiepremie wegvloeit met het voortschrijden van de tijd. De Vega geeft aan hoe de optiepremie zich zal ontwikkelen bij een verandering van de volatiliteit De Delta geeft aan hoe de optiepremie zich zal ontwikkelen bij een koersverandering van de onderliggende waarde. De Gamma geeft aan hoe de Delta zich zal ontwikkelen bij een koersverandering van de onderliggende waarde. De Implied Volatility geeft de beweeglijkheid van de onderliggende waarde die in een optieprijs verwerkt is, uitgedrukt als standaarddeviatie, in procenten van de koers. Voeg toe aan favorieten: Hiermee voegt u een effect toe aan uw favorieten. U kunt dit ook door op het klikken. Grafiek Nieuwsberichten symbool te 2.2 Werkvenster wijzigen U kunt vensters op het hoofdvenster verplaatsen door de cursor in de titelbalk te plaatsen. Versleep het venster door de linkermuisknop ingedrukt te houden. De afmetingen van werkventers kunt u aanpassen via de randen en hoeken. Plaats de cursor op de rand van een venster en versleep deze door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Hiermee kunt u de werkvensters de gewenste grootte geven. Elk venster heeft een aantal standaardknoppen die rechts bovenin het werkvenster staan. Hieronder leggen we de betekenis per knop uit. 5 Volg Met deze knop kunt u een venster aan een koersenlijst koppelen. Wanneer u in de koersenlijst een effect aanklikt dan wordt deze ook ingeladen in het gekoppelde venster. Gekoppelde vensters kunnen bijvoorbeeld ordertickets, optiekoersen, grafieken, e.d. zijn. Wanneer u de knop Volg deactiveert, blijven de gegevens van een bepaalde venster vast staan. Ook wanneer u een ander effect aanklikt. Activeer/deactiveer orderbevestiging Met deze knop kunt u de orderbevestiging activeren of deactiveren. Deze knop zult u enkel terugvinden in de verschillende ordervensters zoals QuickTicket, QuoteBox, TradeLadder e.d. Meer informatie over deze functionaliteit kunt u terugvinden onder hoofdstuk 3.4. Minimaliseer Hiermee kunt u een venster minimaliseren. Door te dubbelklikken op de titelbalk minimaliseert het venster. Door nogmaals te dubbelklikken krijgt het venster weer de originele grootte. Maximaliseer Hiermee kunt u een venster vergroten tot de maximale grootte in de browser. Sluiten Hiermee kunt u een venster afsluiten.

6 2.3 Templates Via het menu-onderdeel Templates kunt u werkomgevingen opslaan en weer oproepen. U kunt uw eigen werkomgevingen als templates opslaan of u opent de standaard schermindeling die in Binck360 beschikbaar is. Door op een template te klikken start Binck360 opnieuw met de gekozen template. Met de knop Opslaan kunt u de huidige schermindeling direct opslaan. De huidige template wordt hierdoor overschreven. Wanneer u dit niet wenst dan kunt u een nieuwe template aanmaken. Dit kan u doen door op het het plus symbool te klikken. U wisselt tussen de door u opgeslagen templates door op de volgende knop onderin het scherm te klikken. Nu bevindt u zich in de template manager. Van hieruit kunt u ook templates verwijderen door op het kruisje rechts bovenaan de template te klikken Bijkomende venstermogelijkheden Wanneer u met de muis rechtsboven zal staan in een ordermogelijkheid (QuickTicket, Quotebox, Tradeladder of de grafiek) verschijnt het volgende scherm. Via het Volg symbool kunt u vensters linken zoals uitgelegd onder 2.2. Door op het tweede symbool in de menubalk te klikken, deactiveert u het naleesscherm voor orders in dit venster. Standaard staat deze knop overal uitgeschakeld. Dit betekent dat u steeds een naleesscherm te zien krijgt alvorens uw order naar de markt wordt verzonden. Indien u sneller wenst te kunnen inspelen op de markt, is het mogelijk orderbevestigingen te deactiveren door op deze knop te klikken. Hierna ontvangt u een bevestigingsscherm om u te waarschuwen dat bij activatie uw orders via dit venster rechtstreeks naar de beurs gaan. Hierna zal deze knop geel gekleurd zijn. U kunt de orderbevestigingen eenvoudig opnieuw activeren door opnieuw op de knop te klikken. U kunt dit per venster afzonderlijk instellen. Let op! Wij raden u steeds aan gebruik te maken van het naleesscherm. Op die manier heeft u nog de mogelijkheid om uw order eenmaal te controleren en kunt u eventuele fouten voorkomen. Het uitschakelen van het naleesscherm doet u volledig op eigen risico.

7 Verder heeft u hier de mogelijkheid om de minichart van de daggrafiek boven het orderscherm weer te geven. Op die manier kunt eenvoudige het koersverloop van de dag visualiseren. 3. Orderopgave Binck360 is zo gebouwd dat u gemakkelijk en snel kunt handelen. In de volgende paragraaf worden kort de verschillende orderschermen genoemd. Deze ordertickets bespreken we verder uitvoerig in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk vindt u de algemene aandachtspunten bij het plaatsen en annuleren van een order en het zoeken van effecten. Daarnaast is er speciale aandacht voor het extra snel opgeven van orders. 3.1 Zoekfunctie U kunt effecten op verschillende manieren terugvinden. U kunt deze opzoeken in de koersenlijsten onder het menu Koersen en van hieruit door te klikken naar de gewenste markt. Indient u niet weet op welke markt het effect noteert, kunt u ook gebruik maken van de zoekfunctie. Deze kunt u terugvinden rechtsboven in het scherm door te klikken op het vergrootglas. U kunt hier een deel van de naam, ISIN-code of het symbool invullen in het tekstveld Zoek een effect. Na het invoeren van een zoekterm start Binck360 automatisch met zoeken. 7 Na het invoeren van een zoekterm verschijnen de zoekresultaten. Als u teveel zoekresultaten krijgt, kunt u uw resultaten verfijnen door te klikken op Uitgebreid zoeken. Er verschijnt nu een nieuw venster met een aantal keuzemenu s. Hiermee kunt u extra zoekcriteria toevoegen om de zoekresultaten te filteren. In het eerste keuzemenu selecteert u het type effect, in het tweede menu selecteert u het land van notering. Met het derde keuzemenu selecteert u één van de pagina s met zoekresultaten. Met de knop met pijltjes naar rechts navigeert u naar de volgende pagina. U kunt deze zoekfunctie ook nog terugvinden onder Koersen en vervolgens Effecten zoeken. 3.2 Orders plaatsen Voor het plaatsen van orders heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt allereerst een order plaatsen via het normale orderticket. U opent dit venster door via het symbool te kiezen voor Kopen/Verkopen. In hetzelfde menu kunt u ook het QuickTicket openen. Dit is een ordervenster wat speciaal is ontwikkeld om snel orders te plaatsen. U kunt ook orders plaatsen via de QuoteBox, TradeLadder of uit de grafiek. Wanneer u een bepaald orderticket heeft geopend, kunt u een effect naar het ticket verslepen. U kunt ook meerdere

8 ordertickets openen. Op deze manier kunt u zelf bepalen hoeveel en welke ordertickets u standaard geopend wilt hebben. U kunt de ordertickets op voorhand invullen en het juiste moment afwachten. Onder paragraaf 2.2 is de volgfunctie beschreven. Hiermee kunt u een ordervenster aan een koersenlijst koppelen. Wanneer u vervolgens in de koersenlijst een effect aanklikt dan wordt deze ook ingeladen in het gekoppelde venster. U kunt het orderticket, QuickTicket, QuoteBox, TradeLadder en grafiek koppelen door te klikken op het volg-icoon in de menubalk van het betreffende venster. Wanneer de volgfunctie is geactiveerd, wordt het icoon blauw. 3.3 Orders annuleren Indien u een lopend order ongedaan wilt maken, dient u het order te annuleren. Alleen orders die niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd, kunt u annuleren. Wanneer een order gedeeltelijk is uitgevoerd, kunt u enkel nog het niet uitgevoerde gedeelte annuleren. Voor het annuleren van het order klikt u eenvoudig bij Lopend op het witte kruisje. U kunt het lopende orders ook annuleren in het venster Actuele Orders via het Binck-roer en vervolgens Order annuleren of ook hier via het witte kruisje. Wanneer u hier op klikt krijgt u het order nogmaals te zien. Vervolgens dient u de annulatie te bevestigen door op Annuleren te klikken. BinckBank stuurt een verzoek tot annulatie naar de beurs. Het order is daadwerkelijk geannuleerd zodra de beurs het verzoek heeft bevestigd. Het order krijgt vervolgens de status annulatie bevestigd. Let op! Het versturen van een verzoek tot annulatie betekent niet dat uw order meteen is geannuleerd. Uw verzoek tot annulatie en uitvoering van het order kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. Uw order is enkel definitief geannuleerd indien u het bericht annulatie bevestigd heeft ontvangen. Wij raden u steeds aan, na het versturen van een verzoek tot annulatie, de status van uw order te controleren Ordertickets Binck360 beschikt over meerdere ordermogelijkheden. Voor frequente orders kunt u instellen welk formaat orderticket u standaard wilt gebruiken. Dit ticket opent zich dan wanneer u dubbelklikt op een effect. Dit staat in eerste instantie ingesteld op QuickTicket maar u kunt dit eenvoudig wijzigen bij Instellingen onder het hoofdstuk Handelen. Onder dit hoofdstuk vindt u een uitgebreide uitleg over de ordertickets en hun verschillen terug 4.1 Orderticket Het orderticket bestaat uit vier onderdelen: de effectennaam met koersgegevens, het aantal, de conditie en de looptijd. Helemaal onderaan vindt u een koop-en een verkoopknop. Door te klikken op de pijltjes naar beneden kunt u de details van een specifiek onderdeel raadplegen. Door te klikken op de pijltjes naar boven verbergt u de details van dat onderdeel. Wanneer u in plaats van een aantal stuks een orderbedrag wenst in te voeren, dan selecteert u de optie richtprijs en vult hier een bedrag in. Vervolgens kunt u achter Aantal het berekende aantal aflezen. Conditie De conditie staat standaard in dit scherm op Limiet. U vult uw orderlimiet in als u wilt kopen tegen een maximale prijs of wilt verkopen tegen een minimale prijs. Wanneer u wilt kopen of verkopen tegen de beste tegenpartij van het ogenblik kiest u voor Markt. Selecteer Stoplimiet door zowel Stoploss als Limiet aan te vinken. U kunt een Stoplimiet gebruiken als u wilt kopen of verkopen tegen een stopprijs. Zodra deze prijs wordt bereikt, wordt het order een limietorder. De limiet dient bij een kooporder hoger en bij een verkooporder lager te zijn dan de stopprijs. Door het meegeven van de limiet bent u er zeker van dat u niet teveel betaalt als de stopprijs bereikt is. Het nadeel van dit ordertype is dat u echter niet zeker bent van uitvoering. Selecteer het ordertype stoploss als u wilt kopen of verkopen tegen een stopprijs. Eenmaal de stopprijs bereikt is, wordt uw order omgezet in een marktorder. Het order zal meteen uitvoering krijgen tegen de beste koers op dat ogenblik. Het risico is dat uw order wordt uitgevoerd aan een te hoge of lage koers indien er weinig volume is. Looptijd Kies bij looptijd voor Dagorder als het order enkel alleen op die dag uitvoering mag krijgen. Bij looptijd Geldig tot annulatie blijft uw order 28 dagen actief tenzij het eerder een eindstatus krijgt. Bij een dergelijk optieorder kan de looptijd korter zijn omdat de optie expireert.

9 4.2 QuickTicket In deze ordermogelijkheid ziet u zowel het orderboek van het effect als de Time & Sales weergegeven. De Time & Sales toont de verhandelde stukken op de beurs van een specifiek effect. De aantallen (volume) worden met koers en tijdstip realtime weergegeven. Vanaf het moment van openen toont dit venster de laatste (max. 40) transacties. Daaronder ziet u twee invulvelden en een keuzemenu voor het ordertype. Het linker invulveld is voor het orderaantal en in het rechterveld kunt u de limiet van uw order invullen. Wanneer u klikt op limiet kunt u het ordertype nog aanpassen naar stoploss of markt. 4.3 Quotebox U vindt in dit venster allereerst de naam van het effect en de procentuele verandering. Daaronder ziet u een zwart vlak met informatie over uw positie en geschiedenis in het effect. Achter Rendement ziet u de ongerealiseerde winst of verlies in het betreffende effect. Achter Positie ziet u het aantal stukken van het betreffende effect dat u in bezit heeft. Achter Tot. resultaat ziet u de totale gerealiseerde winst in het betreffende effect. Achter Lopend ziet u hoeveel lopende orders u in het effect heeft. Verder ziet u de laagste koers (L), de tijd en de hoogste koers (H). Daaronder ziet u de openingskoers (O), de laatst gedane koers en de absolute verandering. Daarnaast worden hier de biedprijs, de laatprijs en de bijhorende volumes getoond. Helemaal onderaan dient u het orderaantal in te geven. Door in het QuoteBox met uw linkermuisknop te klikken op de laatprijs zal u een limiet koop order klaarzetten om te plaatsen. Door met uw linkermuisknop te klikken op de biedprijs zal u een limiet verkoop order klaarzetten. Deze orders zullen in principe meteen uitvoerbaar zijn. Dit noemt men actief handelen. Indien u niet meteen uitvoerbare orders wenst te plaatsen (passief handelen) dient u met de rechtermuisknop te klikken Tradeladder Met de TradeLadder heeft u realtime inzicht in de dynamiek van het orderboek. Elke wijziging van de bied- en laatprijzen, de volumes en de trades worden verticaal afgebeeld. U ziet versnellingen en vertragingen in de prijsvorming in een vroegtijdig stadium en kunt hier direct op inspelen. Standaard staat de Tradeladder ingesteld op het teruglezen van orders. U kunt zich dus op een veilige manier vertrouwd maken met deze manier van handelen. U kunt dit ook uitschakelen door te klikken op het direct handelen icoontje. Met de TradeLadder legt u gemakkelijk een limiet of stoploss order in. Binck360 herkent automatisch of u een limiet of stoploss order wilt inleggen. Links van de prijs in groen weergegeven kunnen koop orders worden ingelegd. Aan de rechterkant van de prijs zijn het verkoop orders. Klikken legt een order in op de prijs die staat weergegeven op die regel. Automatisch wordt bepaald of dit een stoploss of limietorder moet zijn. Eenmaal geplaatst kunt u zowel het openstaande orderaantal als het aantal lopende orders zien op de prijs. Deze orders kunt u afzonderlijk annuleren door op het orderaantal te klikken. Een uitvoering ziet u direct verschijnen en de positie wordt weergegeven op die prijs. U ziet de prijs realtime van of naar uw limiet bewegen. In Tradeladder heeft u de mogelijkheid om een hot orderniveau in te stellen. Dit is een instelbaar gebied dat in een rood of groen kader wordt weergegeven. Klikken in deze zone stuurt een direct uitvoerbaar limietorder naar de beurs dat uitvoering krijgt als het volume en de prijs dat toelaten. De grootte van deze zone is instelbaar via Instellingen.

10 4.5 Orders in grafieken Een van de functionaliteiten van Binck360 is de mogelijkheid om orders in de grafiek te plaatsen. Om een order te plaatsen vanuit de grafiek dient u, indien dit niet het geval is, een grafiek te openen. U opent deze eenvoudig door te klikken op het Binck-roertje en vervolgens door te gaan naar Grafiek. Achter het woord Rendement ziet u de ongerealiseerde winst of verlies in de betreffende positie. Achter het woord Positie ziet u het aantal stukken van het betreffende effect dat u in bezit heeft. Achter Tot. resultaat ziet u de totale gerealiseerde winst in het betreffende effect. Achter Lopend ziet u hoeveel lopende orders u in het effect heeft. Daaronder ziet u een keuzemenu waar standaard Limiet staat. Hier kunt u uw ordertype selecteren. Rechts daarvan kunt u het orderaantal invoeren en met het plus- en minteken vermeerderen of verminderen. Door op Plaatsen te klikken krijgt u een lijn in de grafiek te zien. U kunt deze in verticale richting verslepen om zo de limiet te bepalen. De limiet wordt weergegeven links in de lijn. Plaatst u de lijn onder de huidige koers dan plaatst u een aankooporder. De kleur van de lijn zal in dat geval in het groen zijn. Plaatst u de lijn boven de huidige koers dan wordt de lijn rood en plaatst u een verkooporder. Vervolgens dient u het order nog te bevestigen door te klikken op Opdracht, tenzij u het terugleesscherm heeft uitstaan. U kunt, indien gewenst, hier het order nog wijzigen. Wanneer u het order heeft geplaatst is dit terug te zien in de grafiek. U kunt het order simpelweg annuleren door op het kruisje rechtsboven te klikken bij Lopend. Wanneer u meerdere lopende orders heeft zult u al uw orders in dit effect annuleren door hierop te klikken Overzichten De overzichten van uw effectenrekening vindt u in het hoofdmenu onder uw rekening Als u hier op klikt verschijnt het keuzemenu met de onderdelen Mijn portefeuille, Overzicht orders en Vrije Bestedingsruimte. In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over deze drie onderdelen. 5.1 Mijn portefeuille Dit venster laat de gegevens van uw portefeuille zien. Het venster toont bovenaan de totale waarde, de waarde van uw portefeuille, uw geldsaldo (EUR en USD), uw bestedingsruimte en het tijdstip van de weergave ( actueel op ). De geldrekening bestaat uit een eurorekening en eventueel een vreemde valutarekening. U kunt met Binck360 geen overschrijvingen opgeven. Hiervoor dient u gebruik te maken van de gewone website. In de onderste helft van het venster ziet u de samenstelling van uw portefeuille. Wijzigingen worden realtime doorgevoerd. Het Binck-logo heeft in het portefeuille venster een extra optie: Deze positie sluiten. Met deze optie opent u een orderticket voor een verkoopopdracht van alle stukken van het betreffende fonds die u in portefeuille heeft. 5.2 Vrije bestedingsruimte Het menu-onderdeel Vrije bestedingsruimte (VBR) verschaft inzicht in uw actuele financiële posities. De bestedingsruimte is het bedrag waarvoor u orders kunt plaatsen. U kunt het ook gebruiken voor geldoverboekingen of marginverplichtingen.

11 De bestedingsruimte is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Geldsaldi: Het gecombineerde saldo van uw euro- en dollarrekening. Dekkingswaarde effecten: Het krediet dat BinckBank maximaal kan verstrekken over de waarde van uw portefeuille. De hoogte van het effectenkrediet kan variëren door schommelingen in de waarde van uw portefeuille. U kunt enkel van deze dekkingswaarde gebruik maken indien u een effectenkrediet aanvraagt en dit door BinckBank wordt goedgekeurd. Lopende orders: Wanneer u een gelimiteerd kooporder of een order met een marginverplichting opgeeft, dan wordt het orderbedrag van het lopende order van uw bestedingsruimte afgetrokken. Zodra het order is uitgevoerd of vervallen, verdwijnt het bedrag bij Lopende orders. Margin: Wanneer u niet volledig gedekt geschreven opties of futures in uw portefeuille heeft, wordt hiervoor een geldbedrag als zekerheid (margin) geblokkeerd. Valutarisico: Een bedrag dat kan worden ingehouden op uw bestedingsruimte ter dekking van eventueel risico op uw belegging in andere valuta. Vrije BestedingsRuimte: Uw bestedingsruimte is het bedrag waarvoor u orders kunt plaatsen. 5.3 Orderoverzicht Dit venster geeft een overzicht van uw orders. U kunt kiezen voor de volgende overzichten: Actuele orders: Dit overzicht toont alle orders van de afgelopen drie dagen, ongeacht de status. Lopend: Dit overzicht toont alle orders die nog actief zijn op de beurs. Uitgevoerd: Dit overzicht toont alle uitgevoerde orders. Vervallen: Dit overzicht toont alle verlopen en geannuleerde orders. Standaard zijn er in het overzicht een aantal kolommen geselecteerd, waaronder de kolommen Vervaldag en Status. De kolom Vervaldag geeft aan tot welke datum de order geldig is en de kolom Status geeft de actuele status van uw order aan. 6 Instellingen 6.1 Algemene instellingen Met deze instellingen kunt u de kleuren van de verschillende grafiekonderdelen en koersweergaven definiëren. Zo kunt u bijvoorbeeld de kleuren van grafieklijnen, candlesticks, volumes en achtergronden bepalen. 11 Koersveranderingen kunt u op verschillende manieren weer laten geven. U kunt de koers bij een wijziging vet of met een gekleurd blok tonen. Ook kunt u instellingen opgeven wanneer er op een gelijke koers wordt gehandeld. 6.2.Handelsinstellingen Onder het tabblad handelsinstellingen kunt u opgeven wat het maximaal aantal te verhandelen stukken is per effecttype. Zo beschermt u zich tegen mogelijke invoerfouten. Daarnaast kunt u ook instellen wat het standaard aantal te verhandelen stukken is.

12 Bijkantoor België BTW BE RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Nederland BinckBank is een handelsnaam van BinckBank N.V. BinckBank Quellinstraat Antwerpen t f e i BB/HB-NL/0614

Handleiding Binck Trader

Handleiding Binck Trader Handleiding Binck Trader 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Openen van Binck Trader...3 1.2 Eerste introductie...3 2 Vensters en templates...4 2.1 Werkvensters...4 2.2 Werkvensters wijzigen...5 2.3 Templates...5

Nadere informatie

Handleiding Binck 360

Handleiding Binck 360 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Openen van Binck360...3 1.2 Eerste introductie...3 2. Vensters en templates...3 2.1 Werkvensters... 3 2.2 Werkvensters wijzigen... 6 2.3 Templates... 6 3. Orderopgave...7

Nadere informatie

Handleiding Binck 360. juni 2016

Handleiding Binck 360. juni 2016 juni 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Openen van Binck360...3 1.2 Eerste introductie...3 2. Vensters en templates...3 2.1 Werkvensters... 3 2.2 Werkvensters wijzigen... 6 2.3 Templates... 6 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 1.1 Trader openen 3. 2 Schermindeling 4 2.1 Standaardschermen 4 2.2 Koersenlijsten 5 2.

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 1.1 Trader openen 3. 2 Schermindeling 4 2.1 Standaardschermen 4 2.2 Koersenlijsten 5 2. 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Trader openen 3 2 Schermindeling 4 2.1 Standaardschermen 4 2.2 Koersenlijsten 5 2.3 Optiescherm 6 3 Orderopgave 7 3.1 Snelle orderopgave 7 4 Informatie en grafieken 9

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Startscherm pg. 2 2. Koersenscherm pg. 3 3. Orderscherm 3.1. Productscherm binnen orderscherm 3.2. Een order inleggen pg. 4 pg. 5 pg. 6 4. Portefeuille 4.1.

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Inloggen... 2 2. Startscherm... 3 3. Koersen... 4 4. Portefeuille... 5 4.1. Portefeuille...5 4.2. Overzicht...6 5. Zoeken... 8 5.1. Productdetailpagina...9

Nadere informatie

Handleiding Geavanceerde orders

Handleiding Geavanceerde orders Handleiding Geavanceerde orders Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website.

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line.

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. verkorte handleiding INLEIDING Welkom bij Alex Bottom-Line! Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. Meer uitgebreide

Nadere informatie

Mijn Dealingroom Startscherm

Mijn Dealingroom Startscherm . Toegang tot standaardschermen per regio. Toegang tot diverse analyse tools. Toegang tot diverse instellingen en abonnement. Verwijzingen naar onderdelen ABN AMRO site. Toegang belangrijkste functies.

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet Toelichting over de werking van het Effectenkrediet 2 BinckBank N.V. Bijkantoor België Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen BTW BE 0842.123.910 RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara

Nadere informatie

Handleiding Geavanceerde Orders

Handleiding Geavanceerde Orders Handleiding Geavanceerde Orders 2 Binck biedt u de mogelijkheid om geavanceerde orders te plaatsen. Een geavanceerde order bestaat uit twee delen, te weten de conditie en de order. Als de conditie wordt

Nadere informatie

Quick Reference Card TradeBox

Quick Reference Card TradeBox Startscherm 1 2 5 6 1 Toegang tot standaardschermen per regio. 2 Toegang tot diverse analyse tools. 7 8 8 Toegang tot diverse instellingen en abonnement. Verwijzingen naar onderdelen ABN AMRO site. 5 Toegang

Nadere informatie

Tradzster. Handleiding 1.2

Tradzster. Handleiding 1.2 Tradzster Handleiding 1.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inloggen... 4 2 Tradzster dashboard... 5 2.1 Mededelingen... 5 2.2 Rekeningen... 5 2.3 Instellingen... 6 2.4 Uitloggen... 7 2.5 Schakelen tussen

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie CampusDetacheringOnline quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CampusDetacheringOnline - quick

Nadere informatie

Welkom bij BinckBank. Snel aan de slag. Snel aan de slag

Welkom bij BinckBank. Snel aan de slag. Snel aan de slag Welkom bij BinckBank 1 Inhoudstafel 1 Hoe activeer ik mijn rekening?... 3 1.1 Uw beleggersprofiel 4 2 Starten met beleggen bij BinckBank 4 2.1 Alle informatie om beter te beleggen 4 2.2 Beleggingstools

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina Inhoudsopgave Inloggen... 3 Startpagina... 3 Artikel zoeken... 5 Nieuw Order... 5 Bestelpatronen... 6 Bestelpatronen - invullen... 6 Bestelpatronen - beheer... 6 Bestelpatronen overzicht... 7 Orders...

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0 Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com Versie 2.0 1. Registratie en inloggen Voor u ligt de handleiding voor de Track & Trace en web boeking omgeving van Van Duuren Districenters.

Nadere informatie

Handleiding Bijlage Fondsbeleggen

Handleiding Bijlage Fondsbeleggen Handleiding Bijlage Fondsbeleggen Handleiding Bijlage Fondsbeleggen 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag met BinckBank Fondsbeleggen 3 1.1 Inleiding 3 2 Het tabblad: Fondsbeleggen 4 2.1 De homepage 4 2.2

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen

Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen Handelsmogelijkheden Op welke beurzen kan ik handelen? U hebt de mogelijkheid om te handelen (aan- en verkooptransacties) op een groot aantal beurzen in Europa

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Handleiding Internet Beleggen

Handleiding Internet Beleggen Particulier Beleggen Handleiding Internet Beleggen 1 Inleiding In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform op (Zakelijk) Internet Bankieren.

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP 0 INHOUD 1. Snel bestellen 2 2. Mijn Account 3 3. Product zoeken 5 4. Productinformatie quickview 6 5. Productinformatie uitgebreid 8 6. Winkelkar bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

De Bolero iphone app. Uw portefeuille altijd en overal bij de hand. Een onderneming van de KBC-groep

De Bolero iphone app. Uw portefeuille altijd en overal bij de hand. Een onderneming van de KBC-groep De Bolero iphone app Uw portefeuille altijd en overal bij de hand Ontdek de Bolero app voor iphone! Continu een blik op uw portefeuille Met de Bolero iphone app kunt u als belegger altijd en overal de

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet voor insiders

Handleiding Effectenkrediet voor insiders voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Debetstand boven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

Week 3.

Week 3. Cursus Beleggen Week 3 www.cursus-beleggen.net Inleiding De afgelopen week bent u aan de slag gegaan met het uitvoeren van technische analyses. Enkele dagen geleden hebben wij u laten zien hoe wij deze

Nadere informatie

Instructie Vraag & antwoord (Leadbuyer)

Instructie Vraag & antwoord (Leadbuyer) Instructie Vraag & antwoord (Leadbuyer) Introductie De vraag & antwoord module in Negometrix biedt de mogelijkheid om de Nota van Inlichtingen geïntegreerd in uw tender te verweven. De vraag & antwoord

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

UltraGenda-Broka Online planningstool voor de klanten van CPS

UltraGenda-Broka Online planningstool voor de klanten van CPS UltraGenda-Broka Online planningstool voor de klanten van CPS Inhoud 1. Broka opstarten 2. Algemene opbouw 3. Opbouw snelkoppelingen 3.1. Dashboard 3.2. Afspraken en verwijzingen 3.3. Mijn profiel 3.4.

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 De Basis Versie 1.0 Eduscope Vrijdag 18 april 2014 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 De programma

Nadere informatie

CD Online. quick guide voor de relatie

CD Online. quick guide voor de relatie CD Online quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CD Online - quick guide voor de relatie Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Loket Rapportages

Handleiding Digitaal Loket Rapportages Handleiding Digitaal Loket Rapportages Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1. Inleiding 2. Inloggen met eherkenning 3. Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

Handleiding Online groepssessie.

Handleiding Online groepssessie. Handleiding Online groepssessie.. Versie oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De belangrijkste functies. 3 A Uw eerste scherm. 3 B. Teksten / berichten typen. 3 C Microfoon en webcam aanzetten.

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces)

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Start goedkeurproces 4 b. Inloggen 5 c. Overzicht 6 3. Aanstelling goedkeuren/afwijzen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Pagina 2 Inhoud Inloggen... 4 Standnaam en logo invoeren... 5 Invoeren van uw bedrijfsgegevens...

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 01-10-2014. Handleiding Billingportal Telefonie

Versie: 1.0 Datum: 01-10-2014. Handleiding Billingportal Telefonie Versie: 1.0 Datum: 01-10-2014 Handleiding Billingportal Telefonie Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INLOGGEN... 4 3 GESPREKSDETAILS... 5 3.1 TOTALEN... 5 3.2 DETAILS... 6 4 FACTURATIE... 7 5 MOBIEL (INDIEN

Nadere informatie

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING HANDLEIDING WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING Inhoudsopgave Inloggen... 3 Een nieuw bericht plaatsen... 5 Aan een nieuw bericht beginnen... 5 Je bericht bewaren, een

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Standard. Aan de slag. September, 2012. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Standard. Aan de slag. September, 2012. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Standard September, 2012 Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Een debiteur aanmaken Debiteur toevoegen Een nieuwe debiteur maakt u aan door

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1 Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Inloggen 4 b. Overzicht 5 3. Formulier bekijken 6 a. Toelichting

Nadere informatie

Handleiding Optiewijzer

Handleiding Optiewijzer Handleiding Optiewijzer 2 De Optiewijzer helpt u een optimale optiestrategie bij uw koersverwachting te vinden. In deze handleiding wordt de werking van de Optiewijzer uitgelegd. Allereerst geven wij u

Nadere informatie

1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS

1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS Regas handleiding nieuwe interface 25/02/2016 1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS Vanaf eind februari 2016 zal men direct starten op de nieuwe interface. De knop naar oude interface zal

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 5-1-2015 Versie : 1.1 Copyright

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 H A N D L E I D I N G L E D E N N E T 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 1 Handleiding Ledensite VNO-NCW Midden Inloggen... 3 Ledenlijst... 3 Bijeenkomsten... 3 Digitaal aanmelden... 4 Aanmelding...

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2 Windows, inleiding Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2.1 Windows, een eerste verkenning In het vorige hoofdstuk heb je gezien wat een besturingssysteem is. Nu ga je werken

Nadere informatie

Inloggen. Klik op Inloggen, geef vervolgens uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord in.

Inloggen. Klik op Inloggen, geef vervolgens uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord in. Inloggen Klik op Inloggen, geef vervolgens uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord in. Catalogus bekijken Boven in de taakbalk klikt u op Catalogus, U kunt zowel de afbeeldingen als het linker keuzemenu

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Handleiding internet bestellen voor Top Bakkers klanten

Handleiding internet bestellen voor Top Bakkers klanten Handleiding internet bestellen voor Top Bakkers klanten Allereerst hartelijk dank voor uw aanmelding voor de bestelwebsite van Top Bakkers B.V. In deze handleiding informeren wij u graag over de werking

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Commerce VBH Nederland BV

Gebruikershandleiding E-Commerce VBH Nederland BV VBH Nederland BV Versie 2.0 Datum 02-09-2010 Gemaakt door Ramon Broekhuijzen 0. Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Artikelen opzoeken en bestellen... 4 2.1 Opzoeken van artikelen... 4 2.2 Artikeloverzicht...

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013 Inhoud 1. Inschrijven 2. Oproep zoeken en erop reageren 2.1 Inloggen 2.2 Twee manieren om oproepen te zoeken 2.2.1 Oproep zoeken per rubriek 2.2.2 Oproep

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie