Economisch Netwerk. Albertkanaal. Toelichting lokale overheden ANTWERPEN Economisch Netwerk Albertkanaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economisch Netwerk. Albertkanaal. Toelichting lokale overheden ANTWERPEN Economisch Netwerk Albertkanaal"

Transcriptie

1 Economisch Netwerk Economisch Netwerk Albertkanaal Albertkanaal Toelichting lokale overheden ANTWERPEN ENA -stand van zaken ANTWERPEN

2 Doelstelling informatievergadering In opdracht van het coördinatieplatform Informatief een jaar na vorige toelichting Stand van zaken verschillende acties en evoluties Presentatie wordt op website gepubliceerd Opmerkingen worden teruggekoppeld in het coördinatieplatform ENA -stand van zaken ANTWERPEN

3 1. Korte historiek 2. Stand van zaken lopende projecten RUP s Plan-mer s Herstructurering en inbreiding verouderde bedrijventerreinen 3. Andere initiatieven 4. Vragen en antwoorden AGENDA (hoofdzakelijk beperkt tot provincie Antwerpen) ENA -stand van zaken ANTWERPEN

4 1. Korte historiek ENA -stand van zaken ANTWERPEN

5 ENA -stand van zaken ANTWERPEN

6 Situering en doorlopen stappen 1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Studie- en overlegproces : 2001 tot 2003 Operationeel uitvoeringsprogramma 2003 ENA -stand van zaken ANTWERPEN

7 Situering en doorlopen stappen 2. Beslissing van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 Oprichting van coördinatieplatform ENA Uitvoering van programma: 21 inbreidings- en herstructureringsprojecten 10 nieuwe bedrijventerreinen 4 bijkomende zones onderzoeken infrastructuurprojecten Onderzoek voor Wommelgem-Ranst Onderzoek van milieu-effecten niveau ENA ENA -stand van zaken ANTWERPEN

8 Situering en doorlopen stappen 3. Beslissing Vlaamse regering Globaal Ruimtelijk Veiligheidsrapport ENA Globale planmer ENA Voorstudies ontwikkeling Wommelgem/Ranst: Inrichtingsstudie (inclusief planmer) Ontsluitingsstudie Later aangevuld met mesostudie ontsluiting Antwerpse ENA -stand van zaken ANTWERPEN

9 Continuïteit in de werking Coördinatieplatform Opdracht draagvlak Bewaken voortgang en de uitvoering van het actieprogramma Beslissingen voorbereiden (Vlaamse regering, werking) Dagelijks bestuur Voorbereiding van het c-ena, Beleidsmatige terugkoppeling Bespreking van de interne en externe werking Bepalen of voorbereiden agenda Werkgroepen voor thema s Begeleidingsgroepen per terrein Stuurgroepen en werkgroepen studies ENA -stand van zaken ANTWERPEN

10 Communicatiestrategie Externe procesbegeleiding (nu Cibe) Website: Nieuwsbrieven en berichten Inforondes Bijvoorbeeld lokale overheden Toelichtingen brede bevolking Bijvoorbeeld ikv planmer Aanspreekpunt en strategie rond antwoorden van vragen ENA -stand van zaken ANTWERPEN

11 Besluitvorming Per dossier (met name RUP s) N.a.v. studies >> principiële beslissingen Bijvoorbeeld Ham/Zwartenhoek Bijvoorbeeld rond Wommelgem/Ranst N.a.v. studies, MER >> beslissing VR Bijvoorbeeld locaties Genk ZO, Zolder Lummen Zuid en Zwaaikom Ranst ENA -stand van zaken ANTWERPEN

12 2. Stand van zaken lopende projecten: RUP s en realisatie ENA -stand van zaken ANTWERPEN

13 RUP s nieuwe bedrijventerreinen Beverdonk in Grobbendonk Portaal Lammerdries (militair domein Olen) Heirenbroek in Herentals RUP Liessel in Geel ENA -stand van zaken ANTWERPEN

14 BEVERDONK Nieuw bedrijventerrein: 68 ha RUP Definitief vastgesteld: 15 juni 2006 (Milieu)maatregelen mee opgenomen in het GRUP Ontwikkeling lopende, uitgifte gestart (NV De Scheepvaart) ENA -stand van zaken ANTWERPEN

15 RUP Beverdonk Grobbendonk Antwerp Eastport ENA -stand van zaken ANTWERPEN

16 PORTAAL LAMMERDRIES Economisch Netwerk Albertkanaal Nieuw bedrijventerrein: ongeveer 5 ha RUP Definitief vastgesteld: 29 juni 2007 Onteigeningsmachtiging verleend juli 2009, aankoop in 2010 Voorbereiding ontwikkeling gestart (IOK) ENA -stand van zaken ANTWERPEN

17 RUP Portaal Lammerdries Olen ENA -stand van zaken ANTWERPEN

18 GEEL LIESSEL Nieuw bedrijventerrein: 34 ha RUP Definitief vastgesteld: 26 januari 2009 Ontwikkeling in voorbereiding ENA -stand van zaken ANTWERPEN

19 RUP Liessel Geel Economisch Netwerk Albertkanaal ENA -stand van zaken ANTWERPEN

20 HEIRENBROEK Nieuw bedrijventerrein: 38,6 ha RUP Definitief vastgesteld: 4 december 2009 Ontwikkeling in voorbereiding (NV De Scheepvaart): overleg Infrabel ENA -stand van zaken ANTWERPEN

21 RUP Heirenbroek Herentals ENA -stand van zaken ANTWERPEN

22 3. Stand van zaken: lopende plan-mer s ENA -stand van zaken ANTWERPEN

23 Globale planmer ENA Twee sporen Spoor 1 globaal spoor voor geheel ENA, cumulatieve effecten, mobiliteit en planmer voor te onderzoeken gebieden : Genk ZO Zolder Lummen Zuid Zwaaikom Ranst Spoor 2 gebiedsgericht spoor screening en/of planmer voor die gebieden waar het nog nodig was een RUP op te maken (nieuwe en te herstructureren, vb. Liessel Geel, Heirenbroek Herentals) ENA -stand van zaken ANTWERPEN

24 Globale planmer ENA Gevolgde stappen Infovergaderingen (Geel) en (Hasselt) Kennisgevingsnota Richtlijnenvergaderingen: (algemeen en provincie Antwerpen) (provincie Limburg). Richtlijnen dienst MER (PL0060) Voorbereidingen ontwerp eindnota in kernteam in 2009 ENA -stand van zaken ANTWERPEN

25 Globale planmer ENA Spoor 1 Effectenonderzoek voor diverse disciplines Specifiek ook mobiliteit Cumulatieve effecten Maatregelen en suggesties voor gehele actieprogramma Gebiedsgericht onderzoek 3 onbesliste terreinen, o.a. Ranst Zwaaikom ENA -stand van zaken ANTWERPEN

26 ZWAAIKOM RANST Tot dusver onbesliste zone Opmaak passende beoordeling en MER (globale planmer ENA) ENA -stand van zaken ANTWERPEN

27 ENA -stand van zaken ANTWERPEN

28 Afstemming grote processen ENA Wommelgem/Ranst E313 Tweede spoor 2e spoorontsluiting ENA W/R Masterplan E313 - ENA Deurne TS E313 ENA -stand van zaken ANTWERPEN

29 Tactische studie E313 Strategische oefening Horizon 2020 Corridor A pen-lummen ENA -stand van zaken ANTWERPEN

30 (Tactische Studie) E313 Organisatorisch (initieel afzonderlijk, sinds 2008 afgestemd): Stuurgroep Tactische Studie E313 Coördinatieplatform ENA Inhoudelijk (insteek vanuit ENA) Planningscontext (actualisering ifv modellen) Globale planmer ENA (luik mobiliteit) Mesostudie ontsluiting Wommelgem-Ranst (meerwerk studie W/R) ENA -stand van zaken ANTWERPEN

31 (Tactische Studie) E313 Doelstellingen en concepten samen doorvertaald in eindrapportage Tactische Studie E313 Afstemming met relevante processen en afspraken tussen betrokken beleidsdomeinen voor verdere afstemming Basis voor planmer door AWV Antwerpen 2010 (wegvak Antwerpen Oost verkeerswisselaar Ranst) verder nog te relateren aan besluitvorming Oosterweel. ENA -stand van zaken ANTWERPEN

32 Tweede spoorontsluiting zeehaven Voorbereidingen Opstarten planmer door NMBS > 2010 Economisch Netwerk Albertkanaal Tussen Oude Landen en Lier - Geoptimaliseerd tracé 2000/ Geboorde oplossing vanaf Schoten - R11 via Deurne en Lier Verder uit te werken in nota publieke consultatie ENA -stand van zaken ANTWERPEN

33 WOMMELGEM - RANST Economisch Netwerk Albertkanaal ENA -stand van zaken ANTWERPEN

34 ENA Wommelgem/Ranst Beslispunt vijf van BVR Inrichtingsstudie / planmer W/R Toelichting Kennisgeving en richtlijnen Stap 1 voorbereidend onderzoek Onderzoek vanuit ruime zoekzone Milieu aspecten + andere input Bouwstenen in functie scoping van mogelijke of wenselijke scenario s Ontsluiting Relatie globale planmer Tussentijdse besluitvorming obv onderzoek Stap 2 uitwerken gekozen scenario s ENA -stand van zaken ANTWERPEN

35 ENA Wommelgem/Ranst ENA -stand van zaken ANTWERPEN

36 Stand van zaken Wommelgem/Ranst Stap 1 voorbereidend onderzoek - is afgerond c-ena >> te relateren aan plan-mer s E313 en de tweede spoorontsluiting. Voor (principiële) besluitvorming door de Vlaamse regering gebeurt, worden de resultaten van de globale plan-mer afgewacht met operationele aspecten (milieu, ontsluiting) op niveau Antwerpse regio Basis voor tweede stap ENA -stand van zaken ANTWERPEN

37 4. Stand van zaken lopende projecten: herstructurering en inbreiding ENA -stand van zaken ANTWERPEN

38 Permanent in uitvoering via c-ena Trekkersrol AO coördineert (regie en subsidies), individuele trekkers: POM s, nv De Scheepvaart, intercommunales, gemeenten, Antwerpen-Kanaal, Hoge Keer, Kapelleveld 2, Broechem-Ranst, Hannekenshoek, Wolfstee Klein Gent, Hoogbuul, Eindhoutsebaan ENA -stand van zaken ANTWERPEN

39 KAPELLEVELD Economisch Netwerk Albertkanaal Inbreiding problematiek waterhuishouding, problematiek ontsluiting te bekijken samen met Wommelgem - Ranst ENA -stand van zaken ANTWERPEN

40 HOGE KEER Herstructurering bestaand bedrijventerrein Ruimte maken voor herwaardering Schijnvallei Hangt samen met Wommelgem-Ranst ENA -stand van zaken ANTWERPEN

41 ANTWERPEN KANAAL Uitwerken maatregelenpakket vervoer per schip stimuleren, ruimte beter benutten, aandacht voor mobiliteit, imago en beeldkwaliteit ENA -stand van zaken ANTWERPEN

42 Inbreiding en herstructurering Antwerpen Kanaal Economisch Netwerk Albertkanaal ENA -stand van zaken ANTWERPEN

43 Inbreiding en herstructurering Antwerpen Kanaal POM Antwerpen Economisch Netwerk Albertkanaal Opgestart 2009 met consultatie- en informatieronde In eerste fase ontwerp masterplan voor gehele projectgebied Begin 2010 afspraken over deelacties en actoren die deze uitvoeren + overlegplatform Afzonderlijk projectvoorstel en onderzoekstraject rond de waterloop Klein Schijn (zuidelijke helft projectgebied) Opheffen waterloop en vervangen door waterhuishoudingsysteem op maat van bedrijventerrein ENA -stand van zaken ANTWERPEN

44 BROECHEM-RANST Inbreiding ontwikkelen bestaand bedrijventerrein door de aanleg van een ontsluitingsweg, water, bos, etc. ENA -stand van zaken ANTWERPEN

45 Inbreiding en herstructurering Broechem-Ranst POM Antwerpen Project-mer afgerond, nog niet ingediend Inbreidingsproject 35 ha brutooppervlakte, netto-oppervlakte 13 ha? Knelpuntterrein (ontsluiting, uitrusting, bruto-netto-verhouding, financiële haalbaarheid, eigendomssituatie, functie Tappelbeek, ) Voorbereiden operationeel programma ENA -stand van zaken ANTWERPEN

46 ENA -stand van zaken ANTWERPEN

47 HANNEKENSHOEK Economisch Netwerk Albertkanaal Herstructurering bestaand bedrijventerrein verbeteren perceelsstructuur, zorgvuldig ruimtegebruik, relatie met de stad, verspreid liggende woningen, watergebonden karakter IOK i.s.m. stad Herentals 103 ha, 31,5 ontwikkelbaar (6 ha direct, 23,4 ha via herstructurering, 2,1 ha na uitdoving) ENA -stand van zaken ANTWERPEN

48 Doel en inhoud van het project Economisch Netwerk Albertkanaal - Uitwerking actieprogramma ENA: Herstructurering Hannekenshoek-Dikberd-Vennen - Inhoud herstructureringsproject: masterplan met actieprogramma, als onderhandelingsinstrument, als basis voor een RUP - 4 fasen 1. Inventarisatie en strategieontwikkeling - Voorstudienota (begin december uitgesteld mei 2009) 2. Flankerend onderzoek - Onderzoeksrapport (oktober 2009) 3. Herstructureringsvisie - Herstructureringsvisie (augustus 2010) 4. Herstructureringsproject - Herstructureringsproject (februari 2011) ENA -stand van zaken ANTWERPEN

49 Ambitieniveau Economisch Netwerk Albertkanaal Huidige toestand binnen het kanalennetwerk ENA -stand van zaken ANTWERPEN

50 HERSTRUCTURERINGSSTRATEGIE Economisch Netwerk Albertkanaal Wordt bijgestuurd door ontwerpend onderzoek ENA -stand van zaken ANTWERPEN

51 Deelruimte 1: de bebouwde ruimte Economisch Netwerk Albertkanaal Geleidende face lift en transformatie Aangepaste verkavelingsvoorschriften ENA -stand van zaken ANTWERPEN

52 Bestaande verkavelingsrichtlijnen Individuele buffering Globale buffering Groenconcept ENA -stand van zaken ANTWERPEN

53 ENA -stand van zaken ANTWERPEN

54 + 27 % Aangepaste verkavelingrichtlijnen + 42 % + 60 % ENA -stand van zaken ANTWERPEN

55 Meer bouwruimte hogere eisen naar water- en energiehuishouding en kwaliteitsvolle inrichting voortuinzone Economisch Netwerk Albertkanaal ENA -stand van zaken ANTWERPEN

56 EIND ENA -stand van zaken ANTWERPEN

57 WOLFSTEE KLEIN GENT Inbreiding bestaand bedrijventerrein ontwikkelen ca. 4,7 ha. voor nieuwe bedrijven IOK koopt over van OCMW Percelen toegewezen, uitrusting lopende ENA -stand van zaken ANTWERPEN

58 HOOGBUUL Economisch Netwerk Albertkanaal Herstructurering omvormen van aan het kanaal gelegen terreinen naar watergebonden terreinen, ruimte beter benutten, ENA -stand van zaken ANTWERPEN

59 OLEN HOOGBUUL ENA -stand van zaken ANTWERPEN

60 EINDHOUTSEBAAN Herstructurering omvormen van aan het kanaal gelegen terreinen naar watergebonden terreinen, ruimte beter benutten, ENA -stand van zaken ANTWERPEN

61 EINDHOUTSEBAAN ENA -stand van zaken ANTWERPEN

62 Grondruil tussen nv De Scheepvaart en privè-eigenaar Onsluiting gronden door IOK en Scheepvaart Herstructurering eigendomsbegrenzing tussen IOK, Scheepvaart en bedrijf IOK: 7 ha toegewezen De Scheepvaart: 9 ha, uitrusting lopende ENA -stand van zaken ANTWERPEN

63 5. Andere initiatieven ENA -stand van zaken ANTWERPEN

64 ENA -stand van zaken ANTWERPEN

65 6. Vragen en antwoorden ENA -stand van zaken ANTWERPEN

66 Economisch netwerk Albertkanaal Afstemming ENA tactische studie E313 ENA -stand van zaken ANTWERPEN

Economisch Netwerk. Albertkanaal. Toelichting lokale overheden LIMBURG Economisch Netwerk Albertkanaal

Economisch Netwerk. Albertkanaal. Toelichting lokale overheden LIMBURG Economisch Netwerk Albertkanaal Economisch Netwerk Economisch Netwerk Albertkanaal 01.04.2010 Albertkanaal Toelichting lokale overheden LIMBURG ENA -stand van zaken LIMBURG 01.04.2010 1 Doelstelling informatievergadering In opdracht

Nadere informatie

Economisch Netwerk Albertkanaal

Economisch Netwerk Albertkanaal Economisch Netwerk Albertkanaal Economisch Netwerk Albertkanaal UPDATE 15 april 2013 Toelichting LIMBURG Economisch Netwerk Albertkanaal 15 APRIL 2013 1 Economisch Netwerk Albertkanaal 1. Korte historiek

Nadere informatie

RUP Liessel Geel

RUP Liessel Geel RUP Liessel Geel 16.01.2009 Ravenshout Genenbos RUP 11.01.08 Ravenshout Noord RUP 29.02.2008 Tervant planmer Gistel Kolenhaven-Lummen Verkeerswisselaar Lummen RUP 10.11.2006 Herstructurering Nieuw terrein

Nadere informatie

Bovendien pleit Voka KvK Limburg er voor dat zo snel mogelijk gestart wordt met de opmaak van ENA 2.

Bovendien pleit Voka KvK Limburg er voor dat zo snel mogelijk gestart wordt met de opmaak van ENA 2. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 763 van LYDIA PEETERS datum: 20 juni 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Economisch Netwerk Albertkanaal - Stand van zaken In een recent rapport

Nadere informatie

Kennisgeving plan-mer Economisch Netwerk Albertkanaal. Verwelkoming en verloop van de avond. Voorstelling panelleden. Verloop van de avond

Kennisgeving plan-mer Economisch Netwerk Albertkanaal. Verwelkoming en verloop van de avond. Voorstelling panelleden. Verloop van de avond Kennisgeving plan-mer Economisch Netwerk Albertkanaal Verwelkoming en verloop van de avond Informatievergaderingen dinsdag 26 februari 2008 Geel donderdag 28 februari 2008 Hasselt Sofie Vandelannoote CIBE,

Nadere informatie

D Economisch Netwerk Albertkanaal

D Economisch Netwerk Albertkanaal Coördinatieplatform Economisch Netwerk Albertkanaal December 2005 D Economisch Netwerk Albertkanaal Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als kader voor de ontwikkeling van het Economisch Netwerk Albertkanaal

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

10 jaar Economisch Netwerk Albertkanaal

10 jaar Economisch Netwerk Albertkanaal 10 jaar Economisch Netwerk Albertkanaal 2005-2015 10 jaar Economisch Netwerk Albertkanaal Het gebied langs het Albertkanaal, ruim honderd kilometer van west naar oost, strekt zich uit over de provincies

Nadere informatie

Opmerkingen vanwege gemeenten, maatschappelijke klankbordgroep en stuurgroepleden AROHM. Opdrachtgever: i.s.m. Tijdelijke vereniging

Opmerkingen vanwege gemeenten, maatschappelijke klankbordgroep en stuurgroepleden AROHM. Opdrachtgever: i.s.m. Tijdelijke vereniging Opdrachtgever: AROHM nadere uitwerking Economisch Netwerk Albertkanaal Opmerkingen vanwege gemeenten, maatschappelijke klankbordgroep en stuurgroepleden Tijdelijke vereniging i.s.m. Colofon NADERE UITWERKING

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN CONCEPTNOTA NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN CONCEPTNOTA NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Nadere informatie

Kennisgeving plan-mer Regionaal bedrijventerrein Wommelgem-Ranst

Kennisgeving plan-mer Regionaal bedrijventerrein Wommelgem-Ranst Kennisgeving plan-mer Regionaal bedrijventerrein Wommelgem-Ranst Informatievergadering dinsdag 15 april 2008, Ranst Economisch Netwerk Albertkanaal 1 Verwelkoming en verloop van de avond Sofie Vandelannoote

Nadere informatie

BIJLAGE 1 : KAARTENBUNDEL GEWENSTE STRUCTUUR

BIJLAGE 1 : KAARTENBUNDEL GEWENSTE STRUCTUUR BIJLAGE 1 : KAARTENBUNDEL GEWENSTE STRUCTUUR Tessenderlo Deelruimten Ruimtelijke knopen Bedrijvenstrips Antwerpen kanaal Wommelgem-Ranst Massenhoven Antwerpen ANTWERPS POORTGEBIED Grobbendonk Herentals

Nadere informatie

Figuur 1 : overzicht evolutie tewerkstelling ten gevolge van gerichte invoering projecten

Figuur 1 : overzicht evolutie tewerkstelling ten gevolge van gerichte invoering projecten ANTWERPEN Figuur 1 : overzicht evolutie tewerkstelling ten gevolge van gerichte invoering projecten A-ANT.1 11002_01 Antwerpen-Kanaal Bron: Studie Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA); http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/nrup/planningsproc/plpr_ec/ena/ena.html

Nadere informatie

HERSTRUCTURERING BEDRIJFSOMGEVING HERENTALS-OOST. Toelichting infoavond bedrijven 5 december 2016

HERSTRUCTURERING BEDRIJFSOMGEVING HERENTALS-OOST. Toelichting infoavond bedrijven 5 december 2016 HERSTRUCTURERING BEDRIJFSOMGEVING HERENTALS-OOST Toelichting infoavond bedrijven 5 december 2016 PROGRAMMA INTRO VOORAFGAAND TRAJECT MASTERPLAN 2.0 WAT IS GEWIJZIGD EN WAT VOLGT NOG? RICHTLIJNENBOEK SLOT

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Bewonersvergadering : Parking C. versie 1.0

Bewonersvergadering : Parking C. versie 1.0 Bewonersvergadering : Parking C versie 1.0 Agenda Verwelkoming Planningscontext (GRS, VSGB) Lopende initiatieven Neo Project Voetbalstadion Historiek in gemeenteraad Vragen en antwoorden 2 Agenda Verwelkoming

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Bedrijventerrein management

Bedrijventerrein management Bedrijventerrein management Situering Definitie: Organiseren van InterBedrijfSamenwerking (IBS) op het niveau van het bedrijventerrein, of op overkoepelend niveau. Knelpunt: gebrek aan engagement en solidariteit

Nadere informatie

Cercle Royal Gaulois VILVOORDE MACHELEN 5 september 2013

Cercle Royal Gaulois VILVOORDE MACHELEN 5 september 2013 Cercle Royal Gaulois VILVOORDE MACHELEN 5 september 2013 1 Inhoud presentatie RECONVERSIE VILVOORDE MACHELEN 1. Situering projectgebied 2. Beleidsvisie 3. Ontwikkelingsprojecten 4. Mobiliteitsprojecten

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimte project Moervaartvallei. met alle betrokkenen werk maken van een breed open ruimte project voor de Moervaartvallei.

Nadere informatie

Reconversie Vilvoorde Machelen

Reconversie Vilvoorde Machelen Reconversie Vilvoorde Machelen SITUERING 250 hectare verouderde en vervuilde industriegronden, gelegen tussen Zeekanaal, Vilvoorde, Woluwelaan R22 en grens Brussel Initiatieven vanuit de overheid in het

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

PRUP Kempense Meren II. Informatiesessie: 1 februari 2016

PRUP Kempense Meren II. Informatiesessie: 1 februari 2016 PRUP Kempense Meren II Informatiesessie: 1 februari 2016 1-2/02/2016 Agenda Kaderplan Kempense Meren 1. Situering 2. Visie 3. Uitvoering Historiek PRUP Kempense Meren 1. Situering 2. Proces en visie Kempense

Nadere informatie

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager 2de spoortoegang Antwerpse Haven & spoorvertakking Ekeren Oude Landen INFOMOMENT steden & gemeenten Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur Bram Cornelis Program Manager INHOUD 1 2 Situering

Nadere informatie

Ruimte om te ondernemen bedrijventerreinen

Ruimte om te ondernemen bedrijventerreinen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ruimte om te ondernemen bedrijventerreinen Samenvatting Beschikbare aanbod 73,5 hectare (ha) (eind

Nadere informatie

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Startvergadering 19 april 2013 1 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Agenda Kennismaking Algemene situering

Nadere informatie

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL Onderzoek en overleg voor afbakening in nieuwe fase Op 11 mei 2007 heeft de Vlaamse Regering een tussentijdse beslissing genomen over de afbakening van het

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Startvergadering 27 maart 2013 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Agenda Kennismaking

Nadere informatie

Eindrapport deel II. Opdrachtgever: i.s.m. Tijdelijke vereniging

Eindrapport deel II. Opdrachtgever: i.s.m. Tijdelijke vereniging Opdrachtgever: AROHM nadere uitwerking Economisch Netwerk Albertkanaal Eindrapport deel II Tijdelijke vereniging i.s.m. Colofon NADERE UITWERKING ECONOMISCH NETWERK ALBERTKANAAL Opdrachtgever Opdrachthouder

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004 ONDERZOEKSOPDRACHT BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 SAMENVATTING EINDRAPPORT JULI 2004 OPDRACHTGEVER MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

NOTA RUIMTE 1-16/10/2015

NOTA RUIMTE 1-16/10/2015 NOTA RUIMTE INFORMATIESESSIE VOOR OPDRACHT Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een nieuwe ruimtelijke visie 13 oktober 2015 1-16/10/2015 Agenda Procesverloop Nota Ruimte

Nadere informatie

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Welkom 1. Procedure Plan-Mer 2. Tweede spoor (en E313) 3. IJzeren Rijn 4. Vragen en discussie Procedure

Nadere informatie

De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de verbreding van het vak Wijnegem-Antwerpen.

De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de verbreding van het vak Wijnegem-Antwerpen. De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de verbreding van het vak Wijnegem-Antwerpen. ir. Arie Vermin, afdelingshoofd afdeling Waterbouwkunde nv De Scheepvaart Verhogen van de bruggen - waarom

Nadere informatie

Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst

Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst 12 en 13 juni 2013 Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst ir. Chris Danckaerts algemeen directeur 1 Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst 1. Facts & figures 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering

BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering 24 mei 2016 WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING Datum: 24 mei 2016 1 Wonen en ruimtelijke ordening Aanpak leegstaande woningen

Nadere informatie

Masterplan Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. 30 maart 2010

Masterplan Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. 30 maart 2010 Masterplan 2020 Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen 30 maart 2010 inhoud preambule proces masterplan 2020 opvolging regeringsbeslissing preambule Sinds nota prioriteiten

Nadere informatie

Samenwerken loont MOVI

Samenwerken loont MOVI Samenwerken loont MOVI Samenwerken in de praktijk Haven Zeebrugge Strategisch plan haven Zeebrugge Krachtlijnen: Uitbreiding achterhaven Zeebrugge Verbeteren relatie achterhaven zeehaven (nieuwe zeesluis)

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa AFBAKENING GEBIEDEN NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR REGIO NETELAND gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa gebiedsgericht overleg, 25 oktober 2013 1 gebiedsgericht overleg

Nadere informatie

Herontwikkeling FORD Genk. Stand van zaken, Bilzen 24 maart 2015

Herontwikkeling FORD Genk. Stand van zaken, Bilzen 24 maart 2015 Herontwikkeling FORD Genk Stand van zaken, Bilzen 24 maart 2015 Situatie bedrijventerreinen Genk & omgeving Gemeente Terrein Bezette oppervlakte (ha) Aangeboden oppervlakte (ha) Totale oppervlakte (ha)

Nadere informatie

Infrastructuurprojecten op gewestwegen te Lummen en Heusden-Zolder

Infrastructuurprojecten op gewestwegen te Lummen en Heusden-Zolder Infrastructuurprojecten op gewestwegen te Lummen en Heusden-Zolder Dieter Van den Langenbergh Directeur-ingenieur Investeringen Wegen en Verkeer Limburg 15 februari 2017 1 Onze organisatie Agentschap Wegen

Nadere informatie

de Gentse aanpak van stadsvernieuwingsprojecten Colloquium Namur

de Gentse aanpak van stadsvernieuwingsprojecten Colloquium Namur de Gentse aanpak van stadsvernieuwingsprojecten Colloquium Namur 02.06.2008 de Gentse aanpak van stadsvernieuwingsprojecten Historiek Planningscontext Regievoering en bestuurlijke organisatie Inzet van

Nadere informatie

wegen en verkeer limburg meer ademruimte voor Limburg

wegen en verkeer limburg meer ademruimte voor Limburg mobiliteit en weginfrastructuur toelichting RESOC Limburg 30 september 2008 mobiliteit en weginfrastructuur o AWV en mobiliteit o het verkeer groeit o is geen eiland o knelpunten en opportuniteiten o waar

Nadere informatie

DE RIVIER MAAKT DE STAD

DE RIVIER MAAKT DE STAD Masterplan Leieboorden Hoe kunnen beleidsdocumenten bijdragen aan slim ruimtegebruik? DE RIVIER MAAKT DE STAD VISIE VOOR DE LEIEBOORDEN KORTRIJK Masterplan Leieboorden - situering Masterplan Leieboorden

Nadere informatie

afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden Cluster Zaventem

afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden Cluster Zaventem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden Cluster Zaventem Bijlage IIIf: Overlegproces voorafgaand aan het GRUP VSGB en aansluitende open ruimtegebieden

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

HERSTRUCTURERING BEDRIJFSOMGEVING

HERSTRUCTURERING BEDRIJFSOMGEVING HERSTRUCTURERING BEDRIJFSOMGEVING HANNEKENSHOEK-VENNEN-DIKBERD- LANGEPAD-NOORDERVAART Toelichting infoavond bedrijven 9 maart 2015 PROGRAMMA INTRO ALGEMENE VISIE MASTERPLAN BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT pauze

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KAPELLEVELD II WOMMELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KAPELLEVELD II WOMMELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied KAPELLEVELD II WOMMELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door Vlaamse Regering dd 14/1/2014 LEESWIJZER Op 24 januari 2014 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de

Nadere informatie

Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren

Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren 16 mei 2013 Vragen die ik zal beantwoorden: - Wat? - Waarom? - Wat betekent dat voor mij? - Wie en Hoe concreet? - Hoeveel kost

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014 Managementplan Griet Beckers 09 september 2014 1 Processen Vlaams Natura 2000 programma Doelen 2020 + prior. insp SBZ Management Plan Realisaties + acties beheer en drukken + richtkaart Beheerplan terrein

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt

Agentschap Wegen en Verkeer. Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt Agentschap Wegen en Verkeer Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op gemeentewegen 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten

Nadere informatie

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015 Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur Merelbeke, 09/02/2015 Panel Mathias De Clercq, eerste schepen Stad Gent; en voorzitter Raad van Bestuur nv Eiland Zwijnaarde Michel Deveen, Waterwegen

Nadere informatie

ANALYSE VAN EEN RUP Arne Anseeuw 3SA2

ANALYSE VAN EEN RUP Arne Anseeuw 3SA2 ANALYSE VAN EEN RUP Arne Anseeuw 3SA2 1. Selectie van een RUP: KMO-zone: De Hutten Om aan de vraag van de lokale economie te voldoen, heeft het gemeentebestuur van Berlaar besloten om naast het bedrijventerrein

Nadere informatie

ALBERTKNOOP. Guy Vloebergh grensmanager 11 oktober ruime situering 1. SITUERING 09002_PT_022

ALBERTKNOOP. Guy Vloebergh grensmanager 11 oktober ruime situering 1. SITUERING 09002_PT_022 ALBERTKNOOP Guy Vloebergh grensmanager 11 oktober 2011 09002_PT_022 1. SITUERING ruime situering 1 1. SITUERING lanaken maastricht situering in de regio 2. HISTORIEK oorspronkelijke ontwikkelingsschets

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

Nieuw Zurenborg. Klankbordgroep 4 27 l 10 l 10

Nieuw Zurenborg. Klankbordgroep 4 27 l 10 l 10 1 Nieuw Zurenborg Klankbordgroep 4 27 l 10 l 10 agenda 1. Collegebeslissing 'uitgangspunten project Nieuw Zurenborg 2. Procedure plan-mer (milieu-effecten-rapportage) 3. Beslissing Vlaamse regering over

Nadere informatie

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite TRANSITIEARENA DUURZAME WIJKEN 27 mei 2014 _situering _situering _situering _situering 5. Erfgoed _bestaande toestand _bestaande

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen in uitvoering van de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk

Nadere informatie

POM ERSV LIMBURG DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN IN DE PRAKTIJK 7 DECEMBER 2009

POM ERSV LIMBURG DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN IN DE PRAKTIJK 7 DECEMBER 2009 POM ERSV LIMBURG DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN IN DE PRAKTIJK 7 DECEMBER 2009 PROGRAMMA 14U00 14U30 14U40 14U55 15U20 15U40 16U00 16U25 16U40 17U00 ONTVANGST VERWELKOMING DHR. MARC VANDEPUT, VOORZITTER POM

Nadere informatie

Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009

Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009 Project Oude Dokken - een nieuwe thuishaven Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009 Project Oude Dokken - klankbordgroep 1 Klankbordgroep 21 maart 2009 Verloop van de dag - Kennismaking - Verwelkoming

Nadere informatie

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel Mobiliteitsacademie Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op gemeentewegen 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen

Nadere informatie

CASE AARSCHOT Park Elzenhof - Bedrijventerrein Nieuwland - stationsomgeving

CASE AARSCHOT Park Elzenhof - Bedrijventerrein Nieuwland - stationsomgeving CASE AARSCHOT Park Elzenhof - Bedrijventerrein Nieuwland - stationsomgeving Situering Opdracht > Creëer een aangename omgeving! > Randvoorwaarden: - Werk op verschillende schaalniveau s - Versterk de groen

Nadere informatie

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oude Dokken Informatievergadering 9 juni 2009

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oude Dokken Informatievergadering 9 juni 2009 een nieuwe thuishaven Ruimtelijk Uitvoeringsplan 135 - Oude Dokken Informatievergadering 9 juni 2009 agenda Situering Historiek Stedenbouwkundige voorgeschiedenis Stadsontwerp Ondersteunde onderzoeken

Nadere informatie

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving Studie instrumentenmix Infoavond landbouwers 13 juni 2012 20-6-2012 1 Studie Instrumentenmix Het raamakkoord vermeldt: een studie naar de meest

Nadere informatie

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN Samen denken over de Vlaamse (landbouw)ruimte - - van GROENBOEK naar WITBOEK - Korte termijn acties Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Samen denken over de Vlaamse Ruimte Ruimtelijke

Nadere informatie

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 Gedachtewisseling alternatieve financiering Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 1 Inleiding Fiche 6 missing links (VIA-Invest) Fiche 7a stelplaatsen De

Nadere informatie

INFRASTRUCTUURANALYSE VERSTERKING R2

INFRASTRUCTUURANALYSE VERSTERKING R2 INFRASTRUCTUURANALYSE VERSTERKING R2 0. Inleiding / aanleiding In het Toekomstverbond zijn afspraken gemaakt voor een verbeterde en versterkte R2 als hoofdontsluiting voor de haven en die doorgaand verkeer

Nadere informatie

Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Biodiversiteit op bedrijventerreinen Biodiversiteit op bedrijventerreinen 9 november 2010 Biodiversiteit op bedrijventerreinen Overzicht Vertrekpunt: bestaand of nieuw terrein? Beschikbare ruimte efficiënt ruimtegebruik Waar liggen kansen?

Nadere informatie

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen Agentschap Wegen en Verkeer Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen 3

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland ir. Chris Danckaerts algemeen directeur nv De Scheepvaart International Congress 20 jaar PBV Inhoud Binnenvaart in Vlaanderen Uitdagingen

Nadere informatie

Herstructureringsproject Hannekenshoek-Vennen te Herentals

Herstructureringsproject Hannekenshoek-Vennen te Herentals Herstructureringsproject -Vennen te Herentals KAARTEBOEK Stuurgroep 10/2011 colofon opdrachtgever: project: Herstructureringsproject -Vennen : Ontwerp datum: augustus 2011 opdrachthouder: Dienstverlenende

Nadere informatie

Hefboomprojecten Agentschap Wegen en Verkeer. Tom Roelants Agentschap Wegen en Verkeer 17 maart 2016

Hefboomprojecten Agentschap Wegen en Verkeer. Tom Roelants Agentschap Wegen en Verkeer 17 maart 2016 Hefboomprojecten Agentschap Wegen en Verkeer Tom Roelants Agentschap Wegen en Verkeer 17 maart 2016 1 Projecten A11 Brugge Omvorming N8 Veurne-Ieper R4 West/ Oost N60 Ronse R0 Brusselse Ring N74 Noordzuidverbinding

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/6 Uitvoering RSPA : PRUP Langveld Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

Complexe Projecten. Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen

Complexe Projecten. Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 14 juli 2016 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy leden Besluit

Nadere informatie

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Infovergadering bedrijven 9 maart 2010: toelichting BVP www.traject.be BVP Genk-Zuid en Genk-Noord 01/04/2010 page 1 Agenda Probleemstelling

Nadere informatie

Een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland 7 oktober 2015

Een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland 7 oktober 2015 Een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland 7 oktober 2015 verloop infoavond. inleiding door de gouverneur. naar een nieuwe toekomst voor de bewoners van Klein-Rusland. vragen? aanleiding Project

Nadere informatie

1. Waterwegen en Zeekanaal NV

1. Waterwegen en Zeekanaal NV Een levendige en veilige Demervallei met het Sigmaplan Ir. Wim Dauwe, afdelingshoofd Afdeling Zeeschelde, W&Z 19 februari 2013 1 Beheerder van waterwegen en een groot deel van de gronden errond in het

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark)

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Toelichting ontwerp PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Infoavond 13 december 2016 Algemene toelichting i.k.v. voorlopige vaststelling door provincieraad

Nadere informatie

stedelijke innovatiepool stationsomgeving Turnhout '11

stedelijke innovatiepool stationsomgeving Turnhout '11 stedelijke innovatiepool stationsomgeving Turnhout 07-04-'11 01 stationsomgeving turnhout Geen definitief plan, maar een ontwikkelingsstrategie/visie 02 vraagstelling ruimtelijke visie op: 1) de herontwikkeling

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

HET LEEG - RIETBEEMDEN 13 september 2012

HET LEEG - RIETBEEMDEN 13 september 2012 HET LEEG - RIETBEEMDEN 13 september 2012 Verloop project mei 2010 start project ontwikkeling Het Leeg t.g.v. taakstelling Decreet grond- en panden aanstelling ontwerper BUUR door VMSW juni 2010 wandeling

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

- Gezamelijke ophaling van deze fracties - Gezamelijke ophaling fracties kantoorafval Gedragswijziging

- Gezamelijke ophaling van deze fracties - Gezamelijke ophaling fracties kantoorafval Gedragswijziging AFVAL Individueel ingezamelde volumes te klein voor voordelige verwerkingsprijs Niet geoptimaliseerde sortering van afvalstromen - Gezamelijke ophaling van deze fracties - Gezamelijke ophaling fracties

Nadere informatie

TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT

TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT STAND VAN ZAKEN 08.11.2012 Opzet van de studie TRECHTERINGSTUDIE KENNISGEVINGSNOTA ONDERZOEK RUIMTELIJKE INPASSING PLAN MER Afgelegd traject tot kennisgevingsnota

Nadere informatie

POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012

POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012 POM en parkmanagement (bedrijventerreinmanagement) Geert Penneman 4 december 2012 1.Wat? 2. Waarom? 3. Wie/wat? praktijkvoorbeelden 4. Belangen 5. Aandachtspunten! 2 1.Wat is bedrijventerreinmanagement

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Panel Marc De Buck gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen Tom Balthazar schepen van Milieu, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen

Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen Sven Lieten Paal, 19 maart 2014 Welke moeilijkheden komen we vaak tegen : Iedereen verkeersexpert, veel meningen Inspraak is belangrijk en kan het proces

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

Briefadvies over de wijziging van het verdrag tot verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal

Briefadvies over de wijziging van het verdrag tot verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal Briefadvies over de wijziging van het verdrag tot verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal MORA Advies SARiV Advies 2012/19 SARO Advies 2012/12 3 september 2012 Mobiliteitsraad

Nadere informatie