Manager Handel Topklas BOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manager Handel Topklas BOL 2014-2015"

Transcriptie

1 Manager Handel Topklas BOL Sector CHTUvV - afdeling Handel

2 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie De sector Jaarplanning Rooster en lestijden Aanwezigheid en verzuim 5 2 Manager Handel Topklas - BOL Omschrijving van het beroep Inhoud van de opleiding Onderwijsregeling Opleidingstraject Examinering 14 3 Bewaken kwaliteit Tevredenheidsonderzoek Examencommissie Commissie van Beroep Klachtenprocedure / 2014

3 3 Inleiding Beste deelnemer, ROC Leeuwenborgh Opleidingen wil jou in de opleiding Manager Handel helpen bij de voorbereiding op een beroep. Wat wil dat nu zeggen? In de opleiding staat de loopbaan van jou als deelnemer centraal. Het gaat hierbij om vragen als: wat vind jij belangrijk, wie ben jij, wat ken je al, wat kun je al, wat wil je leren, wat wil je bereiken? Door het beantwoorden van deze vragen, door het volgen van onderwijs en door het maken van opdrachten in het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) en tijdens de Beroepspraktijkvorming (BPV=stage), leer je kennis en vaardigheden en ontwikkel je een juiste (beroeps-)houding. Samen noemen we dat een competentie. Je wordt bekwaam ofwel competent voor het uitvoeren van taken in het beroep. Je maakt opdrachten op school (ROC), tijdens de BPV, op je werk of zelfstandig thuis. Hierbij krijg je begeleiding, kijk je regelmatig terug, stel je het leertraject bij en word je beoordeeld. B Onderwijs- en Examenregeling (OER) In de Onderwijs- en Examenregeling vind je de wettelijk verplichte zaken die voor het ministerie moeten worden vastgesteld. C Praktijkovereenkomst (POK) Ook wordt een overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming met jou opgesteld. Het leerbedrijf ondertekent deze overeenkomst ook. De volledige teksten van bovengenoemde documenten worden in Fronter (de digitale leeromgeving van Leeuwenborgh) gepubliceerd. Opleidingsinformatie In het boekje vind je alle informatie over je opleiding: inhoud van het beroep, het leertraject en de manier waarop de beoordeling is geregeld. De Onderwijsovereenkomst en de Praktijkovereenkomst krijg je apart uitgereikt. Om duidelijk te maken wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rollen er zijn voor het ROC, en voor jou als deelnemer, is een aantal zaken vastgelegd. A Onderwijsovereenkomst (OOK) Er wordt met jou een Onderwijsovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst gaat over de rechten en plichten die je hebt tijdens jouw opleiding. Ik wens je veel succes met je opleiding! Namens het team Handel, Hetty van Gestel Opleidingsmanager Handel

4 4 1 Algemene informatie 1.1 De Sector De opleiding ondernemer is één van de opleidingen van de sector CHTUvV (CIOS, Handel, Toerisme, Uiterlijke verzorging & Veiligheid). De afdeling Handel verzorgt opleidingen op het gebied van detailhandel. De sector wordt geleid door de sectordirecteur, mevr. K. Huijnen. Zij wordt daarbij geholpen door opleidingsmanagers. De opleidingsmanager die leiding geeft aan jouw opleiding is mevr. H. van Gestel, kantoor AC 1330, Tel.: Het adres en telefoonnummer van de school: Sibemaweg JW Maastricht Tel.: Jaarplanning Vakanties en vrije dagen: - Herfstvakantie: 20 t/m 24 okt Kerstvakantie: 22 dec t/m 2 jan Krokusvakantie: 16 febr t/m 20 febr Voorjaarsvakantie: 27 april 2015 t/m 8 mei Hemelvaart: 14 en 15 mei Pinkstermaandag: 25 mei Zomervakantie: 13 juli 2015 t/m 28 aug Overige activiteiten: gedurende het schooljaar worden enkele studiedagen voor docenten gepland. De informatieavond voor ouders of verzorgers zal begin oktober plaatsvinden. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd. Jaarindeling: Zie paragraaf 3.3 van dit boekje.

5 5 1.3 Rooster en lestijden Het rooster zal op een van de eerste lesdagen worden uitgereikt. De roosters worden ook gepubliceerd in Fronter. Roosterwijzigingen worden via Fronter bekend gemaakt en via de schermen in het gebouw. Het is aan te raden om de avond voorafgaand aan de lesdag s morgens thuis op Fronter te kijken of er roosterwijzigingen voor jou zijn. De lestijden voor de afdeling Handel: Lesuur 1: uur Lesuur 2: uur Lesuur 3: uur Lesuur 4: uur Lesuur 5: uur of pauze Lesuur 6: uur of pauze Lesuur 7: uur Lesuur 8: uur Lesuur 9: uur Lesuur 10: uur Lesuur 11: uur 1.4 Aanwezigheid en verzuim Afwezigheid wegens ziekte of andere dringende redenen moet vóór uur door de ouder of verzorger doorgegeven worden aan de mentor. Ook moet je jezelf afwezig melden in het digitale registratiesysteem Gronos. Instructie hierover krijg je tijdens de introductie. Met betrekking tot het verzuim gebruiken de mentoren een stappenplan: 1 De mentor houdt het verzuim goed in de gaten en zal jou in eerste instantie aanspreken als het verzuim ongeoorloofd is. 2 Als je daarna toch blijft verzuimen, worden je ouders of verzorgers over jouw verzuim geïnformeerd. Ook wordt de ambtenaar Leerplicht hiervan in kennis gesteld. 3 Als ook dat niet helpt, dan wordt een contract opgesteld met als mogelijk gevolg dat als je toch blijft verzuimen, je opleiding wordt stopgezet.

6 6 2 Manager Handel Topklas - BOL Informatie over het beroep 2.1 Omschrijving van het beroep Als Manager Handel werk je in de detail- of groothandel, binnen uiteenlopende formules, in zowel het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) als in het Grootwinkelbedrijf (GWB) en in zowel de food- als non-foodsector. De Manager Handel begeleidt en coördineert alle werkzaamheden binnen de afdeling, het filiaal of de vestiging. De afdelingsmanager is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de afdeling. De filiaalmanager is verantwoordelijk voor alles in en om de organisatie/de onderneming en bewaakt het imago van het filiaal en/of de vestiging. De Manager Handel is verantwoordelijk voor het behalen van een target binnen de beschikbaar gestelde budgetten en zal dus allerlei beslissingen moeten nemen om die omzet te behalen. Om de omzetten te behalen voert hij beleidsmatige taken uit op het gebied van commercie, financiën en personeel. Het is daarbij belangrijk dat hij het beleid van de onderneming, het hoofdkantoor of de centrale organisatie naar de eigen situatie vertaalt.

7 7 De Manager Handel maakt de commerciële resultaten van de afdeling, het filiaal of de vestiging inzichtelijk en heeft hierover regelmatig contact met zijn leidinggevende/het hoofdkantoor/de centrale organisatie. De Manager Handel voert ook enkele operationele taken uit op het gebied van ontvangst en opslag, afhandeling van de verkooptransactie en de verzorging van de verkoopruimte. Incidenteel verricht hij deze werkzaamheden zelf: hij coördineert deze werkzaamheden met name. De Manager Handel is klantgericht, sociaalvaardig, ondernemend, representatief en assertief. Hij heeft een commerciële en professionele instelling, is servicegevoelig en vindt dienstverlening aan de klant belangrijk. De Manager Handel laat een stimulerende en motiverende beroepshouding zien in de omgang met klanten, collega s en leidinggevenden. Hij heeft daarbij een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Van de Manager Handel wordt verwacht dat hij een juiste balans vindt tussen klantvriendelijkheid en ondernemingsbelang bij het uitvoeren van zijn verkoopwerkzaamheden. Door zijn kennis van financiële consequenties weet hij hoe hij in het belang van de organisatie kan handelen. Verder moet de Manager Handel prioriteiten stellen wanneer de werkzaamheden daarom vragen: hij neemt hierbij de beslissing om werkzaamheden te delegeren, zelf oplossingen te verzinnen of hulp in te roepen van het hoofdkantoor/ de centrale organisatie. Dit laatste is noodzaak wanneer beslissingen buiten zijn verantwoordelijkheid vallen. In het kader van zijn leidinggevende aspecten is het belangrijk dat de manager handel oog heeft voor het individu, maar ook het belang van het team dan wel de organisatie in ogenschouw neemt bij beslissingen op het personele vlak.

8 8 2.2 Inhoud van de opleiding Hieronder staat kort omschreven welke zaken aan de orde komen tijdens jouw opleiding. In de introductieperiode en in het lesmateriaal worden deze zaken uitgebreid behandeld. De opleiding is opgebouwd uit kerntaken en competenties De kerntaken De opleiding Manager handel heeft vier kerntaken die in het beroep van Manager handel belangrijk zijn: Kerntaak 1: Voert beleid van de organisatie uit In deze kerntaak komen de volgende werkprocessen aan de orde: - vertaalt beleidsplannen naar eigen situatie - vertaalt ondernemingsbeleid naar plannen voor de afdeling - bewaakt beleid en doet verbetervoorstellen - voert activiteiten uit binnen het ondernemingsbeleid - analyseert en interpreteert de verkoopcijfers - bewaakt de financiële situatie en rapporteert hierover - profileert het filiaal/de vestiging op lokaal niveau - bepaalt personeelsbehoefte conform de organisatiestructuur - werft en selecteert medewerkers - begeleidt medewerkers bij het functioneren in het beroep - organiseert ontwikkeling van medewerkers - verzorgt de personeelsadministratie - organiseert en leidt werkoverleg Kerntaak 2 Beheert goederenstroom en voorraad Hierbij gaat het om de volgende werkprocessen: - beheert goederenontvangst en opslag - beheert artikelpresentaties - bewaakt de voorraad en bestelt - beheert verzorging van verkoop- en opslagruimte

9 9 Kerntaak 3 Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit Hierbij gaat het om de volgende werkprocessen: - ontvangt en benadert klanten - voert verkoopgesprek - levert branchespecifiek maatwerk - plaatst een bestelling voor de klant - handelt klachten af Kerntaak 4: Coördineert de kassatransacties en voert deze uit Hierbij gaat het om de volgende werkprocessen: - beheert het afrekensysteem - informeert de klant over de verkoopafhandeling - bedient het afrekensysteem - sluit het afrekensysteem en verzorgt de geldadministratie De competenties Als toekomstige beroepsbeoefenaar ben je in staat om op een juiste manier de kerntaken uit te voeren door onderstaande competenties toe te passen: - beslissen en activiteiten initiëren - aansturen - begeleiden - samenwerken en overleggen - relaties bouwen en netwerken - presenteren - vakdeskundigheid toepassen - analyseren - plannen en organiseren - op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - kwaliteit leveren - ondernemend en commercieel handelen - bedrijfsmatig handelen

10 Loopbaan en Burgerschap Naast de bovengenoemde kerntaken en competenties moet je ook op het gebied van Loopbaan en Burgerschap aantonen dat je tijdens de opleiding een ontwikkeling doormaakt. Het gaat hierbij vooral om de volgende dimensies: - de politiek-juridische dimensie - de economische dimensie - de sociaal-maatschappelijke dimensie en - de dimensie vitaal burgerschap Voor Loopbaan en burgerschap neem je onder andere deel aan het programma van Leeuwfit4you Nederlandse taal en Rekenen Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de Nederlandse taal en aan rekenen. Voor Nederlands geldt dat je een landelijk centraal examen moet doen in de onderdelen lezen en luisteren. Daarnaast moet je schoolexamens doen in de onderdelen spreken, schrijven en taalverzorging. Voor rekenen geldt dat je aan het einde van de opleiding een landelijk centraal examen moet afleggen in de domeinen getallen, verhoudingen, meten en verbanden Engels Ook op het gebied van de Engelse taal moet je aantonen dat je die beheerst op de volgende onderdelen: - Luisteren - Lezen - Spreken - Gesprekken voeren - Schrijven

11 Onderwijsregeling Onderwijsconcept De opleiding is in eerste instantie ontwikkeld om de doorstroom naar het HBO te versoepelen. In samenspraak met de Hbo-opleiding commercieel management van Hogeschool Zuyd is het onderwijsconcept uitgewerkt. Vanaf leerjaar 1 wordt er gewerkt in lesblokken die gericht zijn op een thema. In leerjaar 1 zijn er 8 blokken van 5 weken gepland, in leerjaar 2 5 blokken van 8 weken en in leerjaar 3 zijn er 4 blokken van 10 weken gepland. Ieder blok wordt in de laatste week afgesloten met het leveren van prestaties voor de verschillende vakgebieden. In ieder lesblok staat de PraktijkLeerOpdracht (PLO) centraal. Ten behoeve van deze PLO-opdrachten is het van belang dat je informatie uit een detailhandelsonderneming gebruikt. Vandaar dat je naast het hebben van een baan regelmatig in jouw leerbedrijf aanwezig bent. In de laatste 2 blokken van leerjaar 1 is de stage gepland. Tijdens deze stage moet je aantonen dat je op het niveau van een beginnend verkoopspecialist kunt functioneren. In leerjaar 2 ga je naast het volgen van het reguliere programma deelnemen aan het programma college company waarin je, samen met een groepje medeleerlingen, leert om een eigen onderneming op te starten. In leerjaar 3 wordt de proeve van bekwaamheid afgenomen. Ook zal een belangrijk deel van de opleiding samen met de Hbo-opleiding commercieel management worden uitgevoerd. Het is de intentie om in dat jaar al credits te behalen van het propedeusejaar. Aan het einde van leerjaar 3 ga je de opleiding afsluiten met een assessment. Tijdens dit assessment moet je een presentatie verzorgen over het door jou gemaakte afdelingsplan. Hieraan is een mondeling examen verbonden.

12 Begeleiding Voor het begeleiden van je studieloopbaan krijg je een mentor toegewezen. Wekelijks kom je met een groep deelnemers bij elkaar in de mentorgroep. Dan worden allerlei zaken besproken die invloed hebben op je studieloopbaan. Ook zal de mentor regelmatig met jou de voortgang en de planning van de opleidingsonderdelen individueel bespreken. In het leerbedrijf waar je de BPV doet, wordt een praktijkopleider aangewezen. De praktijkopleider zal jou in het bedrijf helpen bij het uitvoeren van de kerntaken. Ook zal hij jou regelmatig beoordelen op het uitvoeren van de activiteiten en het daarbij horende werkgedrag. Daarnaast zal hij veel aandacht besteden aan de competenties die nodig zijn bij het werken in de detailhandel. Leidraad voor jou en de praktijkopleider zijn de opdrachten die in het lesmateriaal verwerkt zijn. De BPV wordt begeleid door een docent van school. Hij bezoekt het bedrijf regelmatig en zal samen met de praktijkopleider beoordelen hoe je in de praktijk functioneert. Het streven is, dat je mentor ook je BPV-begeleider is.

13 Opleidingstraject In het onderstaande overzicht is het opleidingstraject in beeld gebracht Leerjaar 1 De markt Ingericht Korting is vies Verteld en gezegd Lokaal en locatie Verkocht Leren in de praktijk Leren in de praktijk Inleiding Presentatie Verkopen/serv. Vestigingsplaats Promotie Prijs Programma VS Leerjaar 2 Logistiek voor elkaar Visual verkoopt Assortiment door één bril Personeel op de PAYROL Run de afdeling College company Leeuwenborgh aug-mei Leerjaar 3 Externe communicatie Klantoriëntatie Management en organisatie Product en merk Uitwisseling met HSZ Assessment AFD.PL

14 Examinering Plan van kwalificerende examinering Tijdens de opleiding manager handel ga je een groot aantal opdrachten uitvoeren en prestaties leveren. Deze prestaties en de bijbehorende beoordelingen worden verzameld in het portfolio. Op basis van dit portfolio geeft de opleidingsmanager een GO of een NO GO advies om deel te kunnen nemen aan de proeve van bekwaamheid en het assessment. Krijg je een NO GO advies, dan moet je eerst het portfolio compleet maken. De officiële examens zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Examen Periode Uitvoering Examenvorm Weging van examen code omschrijving examineren Binnenschools Buitenschools 1 Assessment Mondeling 1 Leerjaar 3 x 2 Proeve van Praktijkexamen 1 Leerjaar 3 x bekwaamheid Centraal- en Centraal- en 1 Leerjaar 2 3 instellingsexamens instellingsexamens 1 Leerjaar 2 en 3 x Nederlands 3F 4 Centraal examen Centraal examen 1 Leerjaar 2 x rekenen 3F 5 Taalportfolio Instellingsexamens 1 Leerjaar 2 en 3 x Engels 6 Opdrachten Loopbaan en Burgerschap Procesbeoordelingen 1 Leerjaar 1 en 2 x

15 15 Herkansing Proeve van bekwaamheid en assessment Tijdens het eindgesprek van de proeve van bekwaamheid en het assessment tussen assessor en deelnemer, kan blijken dat de deelnemer nog niet gekwalificeerd kan worden. Er wordt dan een vervolgafspraak voor een tweede eindgesprek gemaakt. Indien de assessor na het tweede eindgesprek van mening is dat de deelnemer nog niet gekwalificeerd kan worden, dan volgt een studieadvies door de mentor. De deelnemer heeft vervolgens het recht op een derde eindgesprek. Mocht hieruit blijken dat de deelnemer daarna nog niet gekwalificeerd kan worden, volgt een bindend studieadvies door de opleidingsmanager Aanwezigheid tijdens examens Bij alle examens (dus ook de schoolexamens Nederlands en Engels) ben je verplicht aanwezig te zijn. Ben je ziek of is er een andere dringende reden waardoor je niet aanwezig kunt zijn, dan moet je bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen om deel te nemen aan een herkansing. Bij dit verzoek dien je aantoonbaar te maken wat de reden van afwezigheid is geweest. De examencommissie zal het besluit schriftelijk aan jou kenbaar maken.

16 16 3 Bewaken kwaliteit 3.1 Tevredenheidsonderzoek Tijdens de opleiding word je meerdere keren gevraagd of je tevreden bent over de examens. Het doel van deze onderzoeken is om de examens steeds beter te maken. Ook de leerbedrijven wordt gevraagd naar hun betrokkenheid en tevredenheid over de opleiding, invulling van de BPV-begeleiding en beoordeling. 3.2 Examencommissie Het College van Bestuur benoemt een examencommissie. Deze commissie zorgt ervoor, dat het examenproces op een verantwoorde wijze verloopt. Als deelnemer kun je een schriftelijk bezwaar indienen tegen een beslissing van een assessor of van de examencommissie. (Zie het examenreglement op de website van Leeuwenborgh onder de noemer rechten en plichten van onderwijsdeelnemers.) De examencommissie bestaat uit: Voorzitter examencommissie Sectordirecteur Mevr. K. Huijnen Secretaris Examendeskundige Drs. P. Schaefer De overige leden worden bij de start van het schooljaar benoemd Postbus 1825 Postadres Examencommissie: 6201 BV Maastricht Tel.nr.: Bezoekadres Examencommissie: Sibemaweg DW Maastricht Kamer AC 1240

17 Commissie van Beroep Bij de Commissie van Beroep kun je (schriftelijk) in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie. (Zie het examenreglement op de website van Leeuwenborgh onder de noemer rechten en plichten van onderwijsdeelnemers.) 3.4 Klachtenprocedure Alle medewerkers binnen Leeuwenborgh proberen de zaken voor jou als deelnemer zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent, of dat er fouten worden gemaakt. Als dat zo is, gaan we ervan uit dat je dit in eerste instantie bespreekt met je mentor. Kom je hiermee niet tot een oplossing dan kun je je klacht bespreken met de opleidingsmanager. Kom je hiermee nog niet tot een oplossing dan kun je een klacht indienen bij de kwaliteitsfunctionaris van je sector. Mevr. M. Hoenen heeft haar kantoor in AC Zij ziet erop toe dat de klacht door de juiste personen en op de juiste wijze binnen jouw sector wordt behandeld. Je krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht en bericht over wie de klacht behandelt. Dit laatste moet binnen vijftien werkdagen gebeuren. Klachten gericht aan het College van Bestuur worden in principe doorgestuurd naar de schooldirecteur ter behandeling.

18 18

19 19 Notities

20 Voor meer informatie kun je terecht bij: ROC Leeuwenborgh 6224 DC Maastricht

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011 Afdelingsmanager Deel C November 2011 Dit deel C van de afdelingsmanager is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie