Manager Handel Topklas BOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manager Handel Topklas BOL 2014-2015"

Transcriptie

1 Manager Handel Topklas BOL Sector CHTUvV - afdeling Handel

2 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie De sector Jaarplanning Rooster en lestijden Aanwezigheid en verzuim 5 2 Manager Handel Topklas - BOL Omschrijving van het beroep Inhoud van de opleiding Onderwijsregeling Opleidingstraject Examinering 14 3 Bewaken kwaliteit Tevredenheidsonderzoek Examencommissie Commissie van Beroep Klachtenprocedure / 2014

3 3 Inleiding Beste deelnemer, ROC Leeuwenborgh Opleidingen wil jou in de opleiding Manager Handel helpen bij de voorbereiding op een beroep. Wat wil dat nu zeggen? In de opleiding staat de loopbaan van jou als deelnemer centraal. Het gaat hierbij om vragen als: wat vind jij belangrijk, wie ben jij, wat ken je al, wat kun je al, wat wil je leren, wat wil je bereiken? Door het beantwoorden van deze vragen, door het volgen van onderwijs en door het maken van opdrachten in het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) en tijdens de Beroepspraktijkvorming (BPV=stage), leer je kennis en vaardigheden en ontwikkel je een juiste (beroeps-)houding. Samen noemen we dat een competentie. Je wordt bekwaam ofwel competent voor het uitvoeren van taken in het beroep. Je maakt opdrachten op school (ROC), tijdens de BPV, op je werk of zelfstandig thuis. Hierbij krijg je begeleiding, kijk je regelmatig terug, stel je het leertraject bij en word je beoordeeld. B Onderwijs- en Examenregeling (OER) In de Onderwijs- en Examenregeling vind je de wettelijk verplichte zaken die voor het ministerie moeten worden vastgesteld. C Praktijkovereenkomst (POK) Ook wordt een overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming met jou opgesteld. Het leerbedrijf ondertekent deze overeenkomst ook. De volledige teksten van bovengenoemde documenten worden in Fronter (de digitale leeromgeving van Leeuwenborgh) gepubliceerd. Opleidingsinformatie In het boekje vind je alle informatie over je opleiding: inhoud van het beroep, het leertraject en de manier waarop de beoordeling is geregeld. De Onderwijsovereenkomst en de Praktijkovereenkomst krijg je apart uitgereikt. Om duidelijk te maken wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rollen er zijn voor het ROC, en voor jou als deelnemer, is een aantal zaken vastgelegd. A Onderwijsovereenkomst (OOK) Er wordt met jou een Onderwijsovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst gaat over de rechten en plichten die je hebt tijdens jouw opleiding. Ik wens je veel succes met je opleiding! Namens het team Handel, Hetty van Gestel Opleidingsmanager Handel

4 4 1 Algemene informatie 1.1 De Sector De opleiding ondernemer is één van de opleidingen van de sector CHTUvV (CIOS, Handel, Toerisme, Uiterlijke verzorging & Veiligheid). De afdeling Handel verzorgt opleidingen op het gebied van detailhandel. De sector wordt geleid door de sectordirecteur, mevr. K. Huijnen. Zij wordt daarbij geholpen door opleidingsmanagers. De opleidingsmanager die leiding geeft aan jouw opleiding is mevr. H. van Gestel, kantoor AC 1330, Tel.: Het adres en telefoonnummer van de school: Sibemaweg JW Maastricht Tel.: Jaarplanning Vakanties en vrije dagen: - Herfstvakantie: 20 t/m 24 okt Kerstvakantie: 22 dec t/m 2 jan Krokusvakantie: 16 febr t/m 20 febr Voorjaarsvakantie: 27 april 2015 t/m 8 mei Hemelvaart: 14 en 15 mei Pinkstermaandag: 25 mei Zomervakantie: 13 juli 2015 t/m 28 aug Overige activiteiten: gedurende het schooljaar worden enkele studiedagen voor docenten gepland. De informatieavond voor ouders of verzorgers zal begin oktober plaatsvinden. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd. Jaarindeling: Zie paragraaf 3.3 van dit boekje.

5 5 1.3 Rooster en lestijden Het rooster zal op een van de eerste lesdagen worden uitgereikt. De roosters worden ook gepubliceerd in Fronter. Roosterwijzigingen worden via Fronter bekend gemaakt en via de schermen in het gebouw. Het is aan te raden om de avond voorafgaand aan de lesdag s morgens thuis op Fronter te kijken of er roosterwijzigingen voor jou zijn. De lestijden voor de afdeling Handel: Lesuur 1: uur Lesuur 2: uur Lesuur 3: uur Lesuur 4: uur Lesuur 5: uur of pauze Lesuur 6: uur of pauze Lesuur 7: uur Lesuur 8: uur Lesuur 9: uur Lesuur 10: uur Lesuur 11: uur 1.4 Aanwezigheid en verzuim Afwezigheid wegens ziekte of andere dringende redenen moet vóór uur door de ouder of verzorger doorgegeven worden aan de mentor. Ook moet je jezelf afwezig melden in het digitale registratiesysteem Gronos. Instructie hierover krijg je tijdens de introductie. Met betrekking tot het verzuim gebruiken de mentoren een stappenplan: 1 De mentor houdt het verzuim goed in de gaten en zal jou in eerste instantie aanspreken als het verzuim ongeoorloofd is. 2 Als je daarna toch blijft verzuimen, worden je ouders of verzorgers over jouw verzuim geïnformeerd. Ook wordt de ambtenaar Leerplicht hiervan in kennis gesteld. 3 Als ook dat niet helpt, dan wordt een contract opgesteld met als mogelijk gevolg dat als je toch blijft verzuimen, je opleiding wordt stopgezet.

6 6 2 Manager Handel Topklas - BOL Informatie over het beroep 2.1 Omschrijving van het beroep Als Manager Handel werk je in de detail- of groothandel, binnen uiteenlopende formules, in zowel het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) als in het Grootwinkelbedrijf (GWB) en in zowel de food- als non-foodsector. De Manager Handel begeleidt en coördineert alle werkzaamheden binnen de afdeling, het filiaal of de vestiging. De afdelingsmanager is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de afdeling. De filiaalmanager is verantwoordelijk voor alles in en om de organisatie/de onderneming en bewaakt het imago van het filiaal en/of de vestiging. De Manager Handel is verantwoordelijk voor het behalen van een target binnen de beschikbaar gestelde budgetten en zal dus allerlei beslissingen moeten nemen om die omzet te behalen. Om de omzetten te behalen voert hij beleidsmatige taken uit op het gebied van commercie, financiën en personeel. Het is daarbij belangrijk dat hij het beleid van de onderneming, het hoofdkantoor of de centrale organisatie naar de eigen situatie vertaalt.

7 7 De Manager Handel maakt de commerciële resultaten van de afdeling, het filiaal of de vestiging inzichtelijk en heeft hierover regelmatig contact met zijn leidinggevende/het hoofdkantoor/de centrale organisatie. De Manager Handel voert ook enkele operationele taken uit op het gebied van ontvangst en opslag, afhandeling van de verkooptransactie en de verzorging van de verkoopruimte. Incidenteel verricht hij deze werkzaamheden zelf: hij coördineert deze werkzaamheden met name. De Manager Handel is klantgericht, sociaalvaardig, ondernemend, representatief en assertief. Hij heeft een commerciële en professionele instelling, is servicegevoelig en vindt dienstverlening aan de klant belangrijk. De Manager Handel laat een stimulerende en motiverende beroepshouding zien in de omgang met klanten, collega s en leidinggevenden. Hij heeft daarbij een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Van de Manager Handel wordt verwacht dat hij een juiste balans vindt tussen klantvriendelijkheid en ondernemingsbelang bij het uitvoeren van zijn verkoopwerkzaamheden. Door zijn kennis van financiële consequenties weet hij hoe hij in het belang van de organisatie kan handelen. Verder moet de Manager Handel prioriteiten stellen wanneer de werkzaamheden daarom vragen: hij neemt hierbij de beslissing om werkzaamheden te delegeren, zelf oplossingen te verzinnen of hulp in te roepen van het hoofdkantoor/ de centrale organisatie. Dit laatste is noodzaak wanneer beslissingen buiten zijn verantwoordelijkheid vallen. In het kader van zijn leidinggevende aspecten is het belangrijk dat de manager handel oog heeft voor het individu, maar ook het belang van het team dan wel de organisatie in ogenschouw neemt bij beslissingen op het personele vlak.

8 8 2.2 Inhoud van de opleiding Hieronder staat kort omschreven welke zaken aan de orde komen tijdens jouw opleiding. In de introductieperiode en in het lesmateriaal worden deze zaken uitgebreid behandeld. De opleiding is opgebouwd uit kerntaken en competenties De kerntaken De opleiding Manager handel heeft vier kerntaken die in het beroep van Manager handel belangrijk zijn: Kerntaak 1: Voert beleid van de organisatie uit In deze kerntaak komen de volgende werkprocessen aan de orde: - vertaalt beleidsplannen naar eigen situatie - vertaalt ondernemingsbeleid naar plannen voor de afdeling - bewaakt beleid en doet verbetervoorstellen - voert activiteiten uit binnen het ondernemingsbeleid - analyseert en interpreteert de verkoopcijfers - bewaakt de financiële situatie en rapporteert hierover - profileert het filiaal/de vestiging op lokaal niveau - bepaalt personeelsbehoefte conform de organisatiestructuur - werft en selecteert medewerkers - begeleidt medewerkers bij het functioneren in het beroep - organiseert ontwikkeling van medewerkers - verzorgt de personeelsadministratie - organiseert en leidt werkoverleg Kerntaak 2 Beheert goederenstroom en voorraad Hierbij gaat het om de volgende werkprocessen: - beheert goederenontvangst en opslag - beheert artikelpresentaties - bewaakt de voorraad en bestelt - beheert verzorging van verkoop- en opslagruimte

9 9 Kerntaak 3 Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit Hierbij gaat het om de volgende werkprocessen: - ontvangt en benadert klanten - voert verkoopgesprek - levert branchespecifiek maatwerk - plaatst een bestelling voor de klant - handelt klachten af Kerntaak 4: Coördineert de kassatransacties en voert deze uit Hierbij gaat het om de volgende werkprocessen: - beheert het afrekensysteem - informeert de klant over de verkoopafhandeling - bedient het afrekensysteem - sluit het afrekensysteem en verzorgt de geldadministratie De competenties Als toekomstige beroepsbeoefenaar ben je in staat om op een juiste manier de kerntaken uit te voeren door onderstaande competenties toe te passen: - beslissen en activiteiten initiëren - aansturen - begeleiden - samenwerken en overleggen - relaties bouwen en netwerken - presenteren - vakdeskundigheid toepassen - analyseren - plannen en organiseren - op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - kwaliteit leveren - ondernemend en commercieel handelen - bedrijfsmatig handelen

10 Loopbaan en Burgerschap Naast de bovengenoemde kerntaken en competenties moet je ook op het gebied van Loopbaan en Burgerschap aantonen dat je tijdens de opleiding een ontwikkeling doormaakt. Het gaat hierbij vooral om de volgende dimensies: - de politiek-juridische dimensie - de economische dimensie - de sociaal-maatschappelijke dimensie en - de dimensie vitaal burgerschap Voor Loopbaan en burgerschap neem je onder andere deel aan het programma van Leeuwfit4you Nederlandse taal en Rekenen Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de Nederlandse taal en aan rekenen. Voor Nederlands geldt dat je een landelijk centraal examen moet doen in de onderdelen lezen en luisteren. Daarnaast moet je schoolexamens doen in de onderdelen spreken, schrijven en taalverzorging. Voor rekenen geldt dat je aan het einde van de opleiding een landelijk centraal examen moet afleggen in de domeinen getallen, verhoudingen, meten en verbanden Engels Ook op het gebied van de Engelse taal moet je aantonen dat je die beheerst op de volgende onderdelen: - Luisteren - Lezen - Spreken - Gesprekken voeren - Schrijven

11 Onderwijsregeling Onderwijsconcept De opleiding is in eerste instantie ontwikkeld om de doorstroom naar het HBO te versoepelen. In samenspraak met de Hbo-opleiding commercieel management van Hogeschool Zuyd is het onderwijsconcept uitgewerkt. Vanaf leerjaar 1 wordt er gewerkt in lesblokken die gericht zijn op een thema. In leerjaar 1 zijn er 8 blokken van 5 weken gepland, in leerjaar 2 5 blokken van 8 weken en in leerjaar 3 zijn er 4 blokken van 10 weken gepland. Ieder blok wordt in de laatste week afgesloten met het leveren van prestaties voor de verschillende vakgebieden. In ieder lesblok staat de PraktijkLeerOpdracht (PLO) centraal. Ten behoeve van deze PLO-opdrachten is het van belang dat je informatie uit een detailhandelsonderneming gebruikt. Vandaar dat je naast het hebben van een baan regelmatig in jouw leerbedrijf aanwezig bent. In de laatste 2 blokken van leerjaar 1 is de stage gepland. Tijdens deze stage moet je aantonen dat je op het niveau van een beginnend verkoopspecialist kunt functioneren. In leerjaar 2 ga je naast het volgen van het reguliere programma deelnemen aan het programma college company waarin je, samen met een groepje medeleerlingen, leert om een eigen onderneming op te starten. In leerjaar 3 wordt de proeve van bekwaamheid afgenomen. Ook zal een belangrijk deel van de opleiding samen met de Hbo-opleiding commercieel management worden uitgevoerd. Het is de intentie om in dat jaar al credits te behalen van het propedeusejaar. Aan het einde van leerjaar 3 ga je de opleiding afsluiten met een assessment. Tijdens dit assessment moet je een presentatie verzorgen over het door jou gemaakte afdelingsplan. Hieraan is een mondeling examen verbonden.

12 Begeleiding Voor het begeleiden van je studieloopbaan krijg je een mentor toegewezen. Wekelijks kom je met een groep deelnemers bij elkaar in de mentorgroep. Dan worden allerlei zaken besproken die invloed hebben op je studieloopbaan. Ook zal de mentor regelmatig met jou de voortgang en de planning van de opleidingsonderdelen individueel bespreken. In het leerbedrijf waar je de BPV doet, wordt een praktijkopleider aangewezen. De praktijkopleider zal jou in het bedrijf helpen bij het uitvoeren van de kerntaken. Ook zal hij jou regelmatig beoordelen op het uitvoeren van de activiteiten en het daarbij horende werkgedrag. Daarnaast zal hij veel aandacht besteden aan de competenties die nodig zijn bij het werken in de detailhandel. Leidraad voor jou en de praktijkopleider zijn de opdrachten die in het lesmateriaal verwerkt zijn. De BPV wordt begeleid door een docent van school. Hij bezoekt het bedrijf regelmatig en zal samen met de praktijkopleider beoordelen hoe je in de praktijk functioneert. Het streven is, dat je mentor ook je BPV-begeleider is.

13 Opleidingstraject In het onderstaande overzicht is het opleidingstraject in beeld gebracht Leerjaar 1 De markt Ingericht Korting is vies Verteld en gezegd Lokaal en locatie Verkocht Leren in de praktijk Leren in de praktijk Inleiding Presentatie Verkopen/serv. Vestigingsplaats Promotie Prijs Programma VS Leerjaar 2 Logistiek voor elkaar Visual verkoopt Assortiment door één bril Personeel op de PAYROL Run de afdeling College company Leeuwenborgh aug-mei Leerjaar 3 Externe communicatie Klantoriëntatie Management en organisatie Product en merk Uitwisseling met HSZ Assessment AFD.PL

14 Examinering Plan van kwalificerende examinering Tijdens de opleiding manager handel ga je een groot aantal opdrachten uitvoeren en prestaties leveren. Deze prestaties en de bijbehorende beoordelingen worden verzameld in het portfolio. Op basis van dit portfolio geeft de opleidingsmanager een GO of een NO GO advies om deel te kunnen nemen aan de proeve van bekwaamheid en het assessment. Krijg je een NO GO advies, dan moet je eerst het portfolio compleet maken. De officiële examens zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Examen Periode Uitvoering Examenvorm Weging van examen code omschrijving examineren Binnenschools Buitenschools 1 Assessment Mondeling 1 Leerjaar 3 x 2 Proeve van Praktijkexamen 1 Leerjaar 3 x bekwaamheid Centraal- en Centraal- en 1 Leerjaar 2 3 instellingsexamens instellingsexamens 1 Leerjaar 2 en 3 x Nederlands 3F 4 Centraal examen Centraal examen 1 Leerjaar 2 x rekenen 3F 5 Taalportfolio Instellingsexamens 1 Leerjaar 2 en 3 x Engels 6 Opdrachten Loopbaan en Burgerschap Procesbeoordelingen 1 Leerjaar 1 en 2 x

15 15 Herkansing Proeve van bekwaamheid en assessment Tijdens het eindgesprek van de proeve van bekwaamheid en het assessment tussen assessor en deelnemer, kan blijken dat de deelnemer nog niet gekwalificeerd kan worden. Er wordt dan een vervolgafspraak voor een tweede eindgesprek gemaakt. Indien de assessor na het tweede eindgesprek van mening is dat de deelnemer nog niet gekwalificeerd kan worden, dan volgt een studieadvies door de mentor. De deelnemer heeft vervolgens het recht op een derde eindgesprek. Mocht hieruit blijken dat de deelnemer daarna nog niet gekwalificeerd kan worden, volgt een bindend studieadvies door de opleidingsmanager Aanwezigheid tijdens examens Bij alle examens (dus ook de schoolexamens Nederlands en Engels) ben je verplicht aanwezig te zijn. Ben je ziek of is er een andere dringende reden waardoor je niet aanwezig kunt zijn, dan moet je bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen om deel te nemen aan een herkansing. Bij dit verzoek dien je aantoonbaar te maken wat de reden van afwezigheid is geweest. De examencommissie zal het besluit schriftelijk aan jou kenbaar maken.

16 16 3 Bewaken kwaliteit 3.1 Tevredenheidsonderzoek Tijdens de opleiding word je meerdere keren gevraagd of je tevreden bent over de examens. Het doel van deze onderzoeken is om de examens steeds beter te maken. Ook de leerbedrijven wordt gevraagd naar hun betrokkenheid en tevredenheid over de opleiding, invulling van de BPV-begeleiding en beoordeling. 3.2 Examencommissie Het College van Bestuur benoemt een examencommissie. Deze commissie zorgt ervoor, dat het examenproces op een verantwoorde wijze verloopt. Als deelnemer kun je een schriftelijk bezwaar indienen tegen een beslissing van een assessor of van de examencommissie. (Zie het examenreglement op de website van Leeuwenborgh onder de noemer rechten en plichten van onderwijsdeelnemers.) De examencommissie bestaat uit: Voorzitter examencommissie Sectordirecteur Mevr. K. Huijnen Secretaris Examendeskundige Drs. P. Schaefer De overige leden worden bij de start van het schooljaar benoemd Postbus 1825 Postadres Examencommissie: 6201 BV Maastricht Tel.nr.: Bezoekadres Examencommissie: Sibemaweg DW Maastricht Kamer AC 1240

17 Commissie van Beroep Bij de Commissie van Beroep kun je (schriftelijk) in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie. (Zie het examenreglement op de website van Leeuwenborgh onder de noemer rechten en plichten van onderwijsdeelnemers.) 3.4 Klachtenprocedure Alle medewerkers binnen Leeuwenborgh proberen de zaken voor jou als deelnemer zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent, of dat er fouten worden gemaakt. Als dat zo is, gaan we ervan uit dat je dit in eerste instantie bespreekt met je mentor. Kom je hiermee niet tot een oplossing dan kun je je klacht bespreken met de opleidingsmanager. Kom je hiermee nog niet tot een oplossing dan kun je een klacht indienen bij de kwaliteitsfunctionaris van je sector. Mevr. M. Hoenen heeft haar kantoor in AC Zij ziet erop toe dat de klacht door de juiste personen en op de juiste wijze binnen jouw sector wordt behandeld. Je krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht en bericht over wie de klacht behandelt. Dit laatste moet binnen vijftien werkdagen gebeuren. Klachten gericht aan het College van Bestuur worden in principe doorgestuurd naar de schooldirecteur ter behandeling.

18 18

19 19 Notities

20 Voor meer informatie kun je terecht bij: ROC Leeuwenborgh 6224 DC Maastricht

Verkoper BOL\BBL 2014-2015

Verkoper BOL\BBL 2014-2015 Verkoper BOL\BBL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid en

Nadere informatie

Verkoopspecialist BBL 2014-2015

Verkoopspecialist BBL 2014-2015 Verkoopspecialist BBL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Vestigingsmanager groothandel IBS niveau opleiding: 4 opleidingsduur:,5 Crebocode: 9494 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam kwalificatiedossier: Management retail Naam kwalificatie: Manager retail Niveau: 4 Crebonummer: 25502 Instroomjaar (cohort): 2016-2017 Diplomeringsjaar: 2018-2019 Hoe ziet

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht 1 Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verkoper Niveau 2 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 93751 Dossiercode: 22142 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

School voor Commerciële Dienstverlening. handel. Manager Retail. Verkoopspecialist. Verkoper

School voor Commerciële Dienstverlening. handel. Manager Retail. Verkoopspecialist. Verkoper School voor Commerciële Dienstverlening handel Manager Retail Verkoopspecialist Verkoper School voor Commerciële Dienstverlening handel manager retail verkoopspecialist verkoper Deze opleidingen kun je

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Manager handel

Landelijke Kwalificaties MBO. Manager handel Landelijke Kwalificaties MBO Manager handel Crebonummer: 93490 Sector: Handel Branche: Detailhandel, Groothandel Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Vestigingsmanager groothandel Niveau 4 Opleidingsduur: 3 jaar inclusief 1,5 jaar commercieel medewerker Crebocode: 90930 Dossiercode:

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Competentiegericht examenplan Ondernemer Detailhandel (crebonummer 90290) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort:

Competentiegericht examenplan Ondernemer Detailhandel (crebonummer 90290) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort: bpv (kerntaak 1 ook ROC) Kerntaak 1: Maakt een ondernemingsplan en bewaakt het ondernemingsbeleid Eén praktijkobservatie met een beoordeling ondernemingsplan (wp 1.1 t/m 1.6): a. ondernemingsplan b. beleid

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar 2014 2015 Cohort: 2014-2015

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar 2014 2015 Cohort: 2014-2015 Kerntaak 1: Voert beleid van de organisatie uit Kerntaak 2: Beheert goederenstroom en voorraad Kerntaak 3: Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit Kerntaak 5: Coördineert de verkoopafhandeling

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Cohort 2013-2015 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU Florijn

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Eamenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Filiaalmanager Crebonummer : 93492 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar). Cohort 1 : 2015-2016 Versie:

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Filiaalmanager Niveau 4 3 jaar Crebocode: 93492 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BBL Cohort: 2013-2016 Sector: Economie&Dienstverlening

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort:

Examenplan Vestigingsmanager groothandel (crebonummer 93494) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort: Kerntaak 1: Voert beleid van de organisatie uit Kerntaak 2: Beheert goederenstroom en voorraad Kerntaak 3: Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit Kerntaak 5: Coördineert de verkoopafhandeling

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verkoopspecialist Niveau 3 3 Jaar Crebocode: 90383 Dossiercode: 22144 Dossierjaar: 2014 Leerweg: BBL/BOL Cohort: 2014-2017 Sector:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht 1 Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Ondernemer Detailhandel Detailhandel Niveau 4 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 90290 Dossiercode: 22147 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Crebocode: Dossiercode: Dossierjaar: 2012

Crebocode: Dossiercode: Dossierjaar: 2012 1.Overzicht Examenoverzicht opleiding: Vestigingsmanager groothandel IBS niveau opleiding: 4 opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 93494 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle**

LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** Detailhandel niveau 4 Filiaalmanager LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * In Zwolle alleen BOL ** Harderwijk: Westeinde 33 / Raalte: Zwolsestraat 63a / Zwolle: Dokterspad

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht 1 Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Manager Handel- Filiaalmanager Detailhandel Niveau 4 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 93492 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier 1 jaar versneld Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar:

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar Crebocode: 94051 Leerweg: BOL versie: 23juni2014 Cohort: 2014-2018 Sector: T&V Team: BOL4 Bouw

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Junior Accountmanager Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 93801 Dossiercode : 22164 Dossierjaar : 2012 Leerweg : BOL Cohort : 2012 2015

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

na de zomervakantie en in januari

na de zomervakantie en in januari Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Manager retail Studierichting Retail Locatie Roermond - Bredeweg Niveau 4 Leerweg bbl Sector Economie Duur 3 jaar Start na de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Opleiding: Zelfstandig werkend Broodbakker Niveau: 3 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 95749 Dossiercode: 22181 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2013-2016

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Opleiding: Zelfstandig werkend Banketbakker Niveau: 3 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 95748 Dossiercode: 22181 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2012-2015

Nadere informatie

ED 3-14. Opleidingen. Detailhandel DETAILHANDEL. Graafschap College

ED 3-14. Opleidingen. Detailhandel DETAILHANDEL. Graafschap College DETAILHANDEL Opleidingen ED 3-14 Detailhandel Graafschap College 2015-2016 Werken in de winkel Kun jij je helemaal vinden in de uitspraak: De klant is koning? Zie je het als een uitdaging om er voor te

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar :

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers)

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Midden- en Grootwinkelbedrijf kleinbedrijf Hoofdkantoor Distrib.centrum Filialen Food X X Non-Food X X Ambulante handel X X = aanwezig

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Filiaalmanager 1 jarig traject Crebonummer 93492 Jan des Bouvrie College Locatie: Ruijsdaelstraat 67 1071 XB Amsterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verspaner Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 94340 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017 Sector: T&V Team: Metaal

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 NIVEAU 4 PARAVETERINAIR Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Paraveterinaire ondersteuning Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

: Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Crebonummer uitstroom : 94891

: Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Crebonummer uitstroom : 94891 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Juridisch medewerker / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenplan Frontoffice Hoofd Informatie 1 juni 2014 1.Overzicht

Examenplan Frontoffice Hoofd Informatie 1 juni 2014 1.Overzicht Examenplan Frontoffice Hoofd Informatie 1 juni 2014 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Frontoffice Hoofd Informatie Niveau opleiding: niveau 4 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode:

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Verkoopspecialist/ Eerste Verkoper

Verkoopspecialist/ Eerste Verkoper Detailhandel Verkoopspecialist/ Eerste Verkoper LEERWEG: BOL/BBL NIVEAU: 3 DUUR: 2 jaar LESLOCATIE(S): Harderwijk: Westeinde 33 LESLOCATIE(S): Raalte: Zwolsestraat 63a * In Zwolle alleen BOL Zwolle: Dokterspad

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Filiaalmanager Sprintopleiding (1-jarig) Niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 93492

Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Filiaalmanager Sprintopleiding (1-jarig) Niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 93492 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Filiaalmanager Sprintopleiding (1-jarig) Niveau 4 Leerweg BOL Crebonummer: 93492 MBO College Zuid Jan des Bouvrie College Ruysdaelstraat

Nadere informatie

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit Praktijkexamen Filiaalmanager Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Crebocode: 95713 Dossiercode: 22090 Dossierjaar: 2012/2013 Leerweg: Bol

Crebocode: 95713 Dossiercode: 22090 Dossierjaar: 2012/2013 Leerweg: Bol Examenoverzicht opleiding: Podium & evenemententechnicus Niveau 3 3 jaren Crebocode: 95713 Dossiercode: 22090 Dossierjaar: 20/2013 Leerweg: Bol Cohort: 20 Sector: Techniek Team: PAV Beroepsgerichte s Kerntaak

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Wonen en Design Opleiding : Interieuradviseur Crebonummer : 90940 KBB : Kenniscentrum Handel Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1

Nadere informatie