Frequently Asked Questions (FAQ) Traineeprogramma 2017 Gelders Talent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frequently Asked Questions (FAQ) Traineeprogramma 2017 Gelders Talent"

Transcriptie

1 Frequently Asked Questions (FAQ) Traineeprogramma 2017 Gelders Talent Gelders Talent is een samenwerking van: Vereniging P&O Netwerk Ede-Arnhem-Nijmegen Gemeente Berg en Dal Gemeente Rheden Gemeente Ede Gemeente Lingewaard Gemeente Arnhem Gemeente Overbetuwe Gemeente Lochem 1

2 1 // Inleiding 3 2 // Traineeprogramma Wie is de trainee van GeldersTalent? Wat is het programma? Wat levert dit op? Waar werkt een trainee? 5 3 // Leren en Ontwikkelen 6 4 // Monitoring van ontwikkeling Gesprekkencyclus Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) Evaluatie en reflectie 8 5 // Begeleiding Projectleider Opdrachtgever Buddy 9 6 // Rechtspositie 11 7 // Hoe word ik trainee? Werving Selectie 14 8 // Organisatie van het traineeprogramma 16 2

3 1 // Inleiding Waarom een traineeprogramma als Gelders Talent? Het is uitdagend, laat je kennis maken met werken in de publieke sector en geeft ons de kans om onze organisaties te verjongen en verfrissen. Gelders Talent streeft naar het binnenhalen en behouden van jou als jong talent. Daarmee kan op termijn het voortbestaan van de bezetting worden verbeterd (de juiste persoon op de juiste plek) en de verjonging van het personeelsbestand kan worden gestimuleerd. De partners in dit traineeprogramma, de Vereniging P&O Netwerk en Gelderse Gemeenten, willen, door een actieve vernieuwingsimpuls het personeelsbestand verjongen en aanhaken bij trends en ontwikkelingen die spelen in de maatschappij. Jij als trainee krijgt de kans werkervaring op te doen in combinatie met een intensief leer- en ontwikkelprogramma. Met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Daar tegenover staat dat van jou als trainee een onvoorwaardelijke inzet vragen. Twee jaar lang, drie keer acht maanden, werken aan verschillende opdrachten bij verschillende organisaties. Daarnaast nog werken aan groepsopdrachten, aan persoonlijke ontwikkeling en aan ontwikkeling van competenties en vaardigheden. Deze brochure geeft inzicht in het traineeprogramma en is bedoeld voor (potentiële) trainees en voor (potentiële) opdrachtgevers. Alle informatie is ook terug te vinden op de website ingsverband/gelderstalent/ Samen streven wij naar een vernieuwend traineeprogramma met trainees die lef hebben en anders durven denken en doen. Niels van Daalen Projectleider Traineeprogramma Gelders Talent 3

4 2// Traineeprogramma GeldersTalent voorziet jou als starter op de arbeidsmarkt van een unieke kans om in korte tijd een brede en relevante werkervaring op te doen bij verschillende organisaties. Jij als trainee krijgt inzicht in je talenten, competenties, ambities en welk werk jou voldoening geeft. 2.1 Wie ben jij als trainee van GeldersTalent? Als trainee van GeldersTalent ben je een jong vernieuwend talent die met een frisse blik en nieuwe energie aan de slag gaat. Je bent een afgestudeerde HBO/WO er met maximaal twee jaar relevante werkervaring, die per definitie nieuwsgierig is, zich uitgedaagd voelt om in een team te werken en daarin vaak de verbindende rol op zich neemt. Je wil leren en hebt het vermogen én de bereidheid tot zelfreflectie. Je bent maatschappelijk betrokken en komt daar ook voor uit in denken én handelen. Enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn kenmerkende eigenschappen voor jou die vanzelfsprekend breed inzetbaar zijn. Je afstudeerrichting is niet bepalend. 2.2 Wat is het programma? Gedurende twee jaar werk je 3 x 8 maanden aan gevarieerde opdrachten en binnen drie verschillende organisaties. Om zo maximaal ervaring op te doen in veranderende omgevingen. Gemiddeld wordt 80% (vier dagen per week) van de tijd besteed binnen de werkomgeving van de opdracht, 20% is gereserveerd voor activiteiten uit het leer- en ontwikkelprogramma. 2.3 Wat levert dit op? Het eindresultaat is dat GeldersTalent topmedewerkers aflevert die anders durven denken en doen. Deze medewerkers dragen bij aan de vernieuwing van en het innovatieve denken binnen de deelnemende organisaties, 4

5 zij geven een kwaliteitsimpuls, bieden de mogelijkheid voor kennisoverdracht en vormen een kweekvijver voor toekomstige vacante functies. 2.4 Waar werkt een trainee? In GeldersTalent werken meerdere gemeenten en de Vereniging P&O Netwerk (regionaal samenwerkingsverband van gemeentes) samen. Jij als trainee plaatsen we steeds voor acht maanden binnen een afdeling, een cluster of team en je werkt binnen deze setting aan je opdracht. Dit betekent dat je intensief kennis maakt met de dagelijkse gang van zaken en er naast de opdracht ruimte is om te proeven en te ruiken aan, te leren van en te participeren in andere zaken. Concreet betekent dit dat jij als trainee op een grote variëteit aan opdrachten kan worden geplaatst. Binnen veiligheid, het sociale domein, economie, juridische zaken, strategie, welzijn en andere sectoren. Incidenteel worden sommige van de trainees ook geplaatst bij belangrijke programma s of projecten waarmee een gemeente een nauwe relatie onderhoudt. Overigens bestaat er geen baangarantie na afloop van het programma. Wel committeren de organisaties zich aan een inspanningsverplichting om trainees te begeleiden in de oriëntatie op werk binnen de eigen organisatie of elders. Waarbij de verantwoordelijkheid voor het vinden van een baan vanzelfsprekend bij jou als trainee zelf ligt. 5

6 3 // Leren en Ontwikkelen Het leer- en ontwikkelprogramma omvat in ieder geval de volgende onderdelen die in verschillende varianten en gradaties terugkomen gedurende het tweejarig programma: Persoonlijke ontwikkeling Kennis Vaardigheden Meerdaags Kennismaken met verschillende Politiek, Bestuurlijk en Ambtelijk introductieprogramma organisaties Samenspel Intervisie Projectmatig werken/ projectmanagement Adviesvaardigheden/gesprekstechnieken Politiek-Bestuurlijke sensitiviteit Van planning naar control Communicatie en Public Affairs (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) Feedback geven en ontvangen / reflecteren Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Loopbaanoriëntatie / Solliciteren / Personal branding Leiderschap Strategie Creatief denken Groepsopdrachten Informatiemanagement Timemanagement Programma- en Procesmanagement Werkbezoeken Presenteren Groepsopdrachten Groepsopdrachten 14 6

7 4 // Monitoren van ontwikkeling 4.1 Beoordelingscyclus De beoordeling van jullie als trainees vindt plaats aan de hand van een evaluatie met de opdrachtgever / begeleider en projectleider of P&O-adviseur. De beoordelingscysclus wijkt af van de cyclus van reguliere medewerkers. Iedere opdracht van acht maanden kent een eigen cyclus en begint met een planningsgesprek, een voortgangsgesprek na vier maanden en een beoordeling na acht maanden. Bij goed functioneren kan er financiële beloning/groei aan de medewerker toegekend worden. Aan het begin van een opdracht wordt beschreven wat jij als trainee gedurende acht maanden daadwerkelijk gaat doen en welk resultaat dat oplevert. Ook wordt vastgelegd op welke ontwikkeling van competenties de trainee zich in deze opdracht wilt focussen. Dit document wordt vastgesteld met de opdrachtgever, eventueel de begeleider, de projectleider en, vanzelfsprekend, de trainee zelf. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het schrijven van dit document. Halverwege de opdracht voeren we een voortgangsgesprek met dezelfde mensen. Desgewenst passen we het document inhoudelijk aan. Dit gebeurt op basis van feed forward dat ingaat op het ontwikkelpotentieel dat bij iedereen aanwezig is. Aan het einde van de opdracht voeren we een evaluatiegesprek. De basis hiervoor vormt 360 graden feedback. Formeel stelt de projectleider eenzijdig aan het einde van een periode een beoordeling vast, op basis van input uit de gevoerde gesprekken. 4.2 Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) Voor je persoonlijke ontwikkeling stel je als trainee een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op. Dit kan naar eigen inzicht worden opgesteld. Het POP bespreek je met de projectleider van het traineeprogramma. Een POP is een dynamisch document. In ontwikkelgesprekken kijk je samen met de projectleider naar je ontwikkeling en kijken jullie of bijstelling/aanpassing nodig is. 7

8 De voorbereiding van een POP begint, vanzelfsprekend, bij jezelf: Waar ben ik goed in? Wat doe ik graag? Wat voor een type mens ben ik? En gebruik ik dat in mijn huidige baan? Wat kan ik doen om mijn functie beter te vervullen? In welke richting wil ik me verder ontwikkelen? Wat is mijn persoonlijke visie? Wat zijn mijn ambities? En wat zou ik daarvoor moeten leren? Daarbij betrek je ook ontwikkelingen in de organisatie/ regio: Wat zijn de lange termijndoelen van de organisatie? Hoe ziet het strategisch personeelsplan van mijn afdeling/ de organisatie eruit? Wat zijn de arbeidsmarktontwikkelingen in de regio? In een POP-gesprek kun je, daar waar nodig, samen met de projectleider op zoek gaan naar antwoorden op de bovenstaande vragen. Afspraken die jullie maken in het kader van je persoonlijke ontwikkeling buiten je huidige functie, worden onderverdeeld in competentie- en kennisontwikkeling. Deze afspraken leg je vast in je POP. 4.3 Evaluatie en reflectie Evaluatie en voortdurende reflectie op handelen en ontwikkelen is een belangrijk instrument om ontwikkeling te monitoren. Dit gebeurt op diverse momenten, in verschillende situaties. Met behulp van (360o) feedback, met intervisie, met evaluaties van groepsopdrachten, met presentaties van eigen opdrachten en het houden van een eindpresentatie als proeve van bekwaamheid voor opdrachtgevers, mentoren en programmaleiding aan het einde van het programma. 8

9 5// Begeleiding Tijdens het regionale traineeship onderscheiden we binnen onze organisatie verschillende rollen die de trainees ondersteunen. 5.1 Projectleider De projectleider is verantwoordelijk voor de hele coördinatie van het regionale traineeprogramma, inclusief het ontwikkelprogramma. Is het centraal aanspreekpunt voor trainees. Volgt en begeleidt de trainees van opdracht naar opdracht. Voert samen met de opdrachtgever beoordelingsgesprekken met de trainees. Hij draagt zorg voor de werving van en selecteert opdrachten. Onderhoudt nauw contact met deelnemende organisaties in de regio, trainees, buddy s en opleiders (intern en extern). Ook is hij aanspreekpunt tijdens het regionale traineeship voor interne en externe partijen en verzorgt communicatie over het regionale traineeship. Hij monitort de voortgang van het programma en zorgt voor een evaluatie. Bewaakt de doelstellingen en streeft naar optimalisatie van het programma. 5.2 Opdrachtgever / begeleider Degene die de opdracht verstrekt aan de trainee (opdrachtgever) is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en inhoudelijke sturing, waarbij ook aandacht is voor de ontwikkelbehoefte van de trainee. De opdrachtgever / begeleider zorgt voor de randvoorwaarden om goed te kunnen werken (werkplek etc.). Tijdens periodieke gesprekken met de trainee evalueert hij/zij het functioneren van de trainee. Hier is optioneel ook een P&O-adviseur bij aanwezig. De opdrachtgever kan tevens begeleider zijn, maar de opdrachtgever kan de begeleiding van de trainee ook delegeren aan een begeleider. 9

10 5.3 Buddy De trainee is twee jaar lang gekoppeld aan één buddy, waar de trainee zelf naar op zoek gaat. Deze buddy heeft bij voorkeur een coaching achtergrond en coacht een trainee individueel als werknemer binnen de gemeente, maar niet inhoudelijk op de opdracht. De buddy heeft de rol van vertrouwenspersoon dus doet geen uitspaken richting de projectleider over individuele trainees. De buddy s hebben regelmatig contact met de projectleider om ervoor te zorgen dat het opleidingsprogramma zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van trainees. 10

11 6// Rechtspositie 6.1 Aanstelling en einde traineeprogramma Jij als trainee krijgt een tijdelijk contract van twee jaar (2 keer 1 jaar met tussentijdse evaluatie) op basis van detachering. Het basissalaris bedraagt 2.277,- (schaal 8). Voor iedere opdracht bij partners in het programma wordt een trainee voor de duur van 8 maanden gedetacheerd. Bij indiensttreding wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over de rechtspositie. Na de eerste contractperiode van een jaar zal er een evaluatiemoment plaatsvinden waarin je samen met de projectleider bespreekt in hoeverre werken voor de provinciale overheid iets voor je is. Indien beide partijen positief zijn over voortzetting van het traineeship, krijg je nogmaals een contract van 12 maanden. Na twee jaar eindigt het traineeprogramma en daarmee ook de aanstelling als trainee. Er is geen baangarantie na afloop van het programma. Wel hebben trainees, tot datum van uitdiensttreding, dezelfde rechten als interne kandidaten bij vacatures in de deelnemende organisaties. Het ligt in de lijn der verwachting dat trainees een verruimde kans hebben op het vinden van een baan binnen één van de participerende organisaties of daarbuiten op basis van hun leer- en ontwikkeltraject. In het derde deel van het traineeprogramma wordt extra aandacht besteed aan solliciteren en het opstellen van een persoonlijk profiel, als onderdeel van de begeleiding van werk naar werk. 6.2 Werkweek Een trainee heeft een arbeidsovereenkomst van 36 uur. De precieze invulling van de werkweek is onderwerp van gesprek met de direct leidinggevende. Belangrijk is dat een trainee zo veel als mogelijk binnen de werkomgeving méér dan één taak vervult. Over de invulling van de werkweek wordt de projectleider geïnformeerd. Rekening moet worden gehouden met de nodige tijd voor leren en ontwikkelen waarbij gemiddeld wordt uitgegaan van 1 dag per week. Effectief werk je dus vier dagen voor je opdracht. 6.3 Bouwen op vertrouwen In trainees wordt, naast de salariskosten, ook fors geïnvesteerd in leer- en ontwikkelkosten. Dit schept geen harde verplichtingen. Wederzijds gaan we er vanuit het oogpunt van vertrouwen vanuit dat iedereen het traineeprogramma volledig volgt en niet tussentijds vertrekt. 11

12 7// Hoe word ik trainee bij GeldersTalent? 7.1 Werving Jij als kandidaat kunt je belangstelling kenbaar maken via digitale weg. De website vormt hierin het centrale podium. Er is een beperkt aantal weken de mogelijkheid om digitaal te solliciteren. Als de mogelijkheid wordt opengesteld wordt dit via de website en Twitter en LinkedIn gecommuniceerd. Sollicitaties voorafgaand en sollicitaties na sluiting van de termijn worden niet in behandeling genomen. Heb je gesolliciteerd? Dan krijg je een bevestiging van de ingediende sollicitatie en bericht over het vervolg. Dit gebeurt per . Solliciteren kunnen alleen die kandidaten die afgestudeerd zijn op hbo- of wo-niveau en maximaal twee jaar relevante werkervaring hebben. Kandidaten zijn (aantoonbaar) maatschappelijk betrokken en hebben affiniteit met werken voor het openbaar bestuur. En wil (verder) leren en zich ontwikkelen en kan hierop reflecteren. De afstudeerrichting is niet direct relevant, wel de bereidheid tot brede inzetbaarheid op alle terreinen. 7.2 Selectie Uitgangspunt van de selectieprocedure is dat na weging van de harde criteria (afgestudeerd zijn en niet meer dan twee jaar relevante werkervaring) én na brief en CV selectie, in korte tijd via speeddating een groot aantal geïnteresseerde kandidaten kan worden gesproken. Na deze selectie blijft een aantal kandidaten over waaruit een definitieve selectie wordt gemaakt, incl. een aantal reservekandidaten. Dit gebeurt tijdens een selectiedag waar de volgende selectie-instrumenten (kunnen) worden ingezet: assessments en verschillende observatie- en interviewtechnieken, alsmede groepsopdrachten. De gehele selectieprocedure wordt uitgevoerd door selecteurs uit de deelnemende organisaties. Alle 12

13 geselecteerde kandidaten ondergaan tijdens de selectie dag een assessment op basis van het vastgestelde functieen competentieprofiel. Eventueel kan voor de assessments externe ondersteuning worden ingeschakeld. De selecteurs vormen samen de selectiecommissie GeldersTalent, onder voorzitterschap van de projectleider. Op basis van de uitkomsten van de procedure en mogelijk een aanvullend gesprek, worden kandidaten geselecteerd die voor een benoeming als trainee in aanmerking komen. Er worden geen concessies aan het oorspronkelijke traineeprofiel gedaan. 13

14 8// Organisatie van het traineeprogramma De Vereniging P&O Netwerk Ede-Arnhem-Nijmegen is verantwoordelijk voor de coördinatie van het traineeprogramma GeldersTalent. De projectleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de trainees. De projectleider is tevens programmamanager en daarmee verantwoordelijk voor de organisatie van het programma. Daarin wordt de projectleider bijgestaan door de coördinator van de Vereniging P&O Netwerk. De programmaleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het traineeprogramma, inclusief de invulling van het leer- en ontwikkelprogramma. Met vragen kan iedereen altijd terecht bij de programmaleiding. Binnen de verschillende organisaties zijn contactpersonen aangewezen. Namen en telefoonnummers staan op de website /gelderstalent De programmaleiding bestaat uit: Niels van Daalen, projectleider / programmamanager E : Derk Koetsier / coördinator P&O Netwerk E: 14

Het Gelders Traineeship

Het Gelders Traineeship Het Gelders Traineeship Samenwerken Verantwoordelijkheidsgevoel Talent benutten Vijftien ambitieuze jonge professionals Jezelf ontwikkelen Twee jaar in dienst bij de provincie Werken aan de toekomst Persoonlijk

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR158889_1 29 maart 2016 Regeling werving en selectie H.1. H.2. H.3. H.4. Inleiding Vacatures Werving 3.1. werving van loopbaankandidaten 3.2. werving van trainees

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

NOTA WERVING EN SELECTIE

NOTA WERVING EN SELECTIE 1 1 NOTA WERVING EN SELECTIE 2 2 I N H O U D HOOFDSTUK PAGINA: H.1. Inleiding 3 H.2. Vacatures 3 H.3. Werving 3 3.1. werving van loopbaankandidaten 3 3.2. werving van trainees 4 3.3. werving intern 4 3.4

Nadere informatie

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Kennis van de Overheid Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Talentprogramma Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling projecten Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Het traineeprogramma Caribische Nederlanders

Het traineeprogramma Caribische Nederlanders 1 Het traineeprogramma Caribische Nederlanders Wat is het traineeprogramma Het traineeprogramma is de weg naar een carrière met inhoud voor recent HBO en WO afgestudeerden. Een trainee doet in twee jaar

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Trainees

Opleidingsprogramma Trainees Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Trainees Instroom en doorstroom van Jong Talent Opleidingsprogramma Trainees In de visie van JS Consultancy zorgt een overheidsorganisatie voor een succesvolle

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Trainees

Opleidingsprogramma Trainees Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Trainees Instroom en doorstroom van Jong Talent Opleidingsprogramma Trainees In de visie van JS Consultancy zorgt een overheidsorganisatie voor een succesvolle

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

Reactie deelnemer: Mijn motto bij de start van het ontwikkelprogramma was: Denken, Durven, Doen!

Reactie deelnemer: Mijn motto bij de start van het ontwikkelprogramma was: Denken, Durven, Doen! LEIDERSCHAP IN ONTWIKKELING: Eerste resultaten van het Talentprogramma voor aankomend leidinggevenden in het St. Antonius Ziekenhuis Richard van de Loo, Netty Turkenburg en Frans Klomp 1. Om te voorzien

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Automatisering. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. Walter Huurdeman

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Automatisering. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. Walter Huurdeman FUNCTIEPROFIEL Procescoach Automatisering 1,0 fte bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, juli 2015 Organisatie & context Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit.

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. FUNCTIEPROFIEL Procescoach Informatievoorziening 1,0 fte bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, juli 2015 Organisatie & context Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Traineeprogramma RichtingZuid 2016

Traineeprogramma RichtingZuid 2016 Traineeprogramma voor Talentvol Limburg Traineeprogramma RichtingZuid 2016 Algemene informatie 2 RichtingZuid staat voor dynamiek, beweging en kracht. Termen die kenmerkend zijn voor onze trainees. RichtingZuid

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Nr. 234 14 augustus 2015 Kaderregeling gesprekkencyclus ODRN 2015 Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Dit zijn de huidige en oud-trainees bij de gemeente Amsterdam; zij zorgen voor een betere stad voor bewoners; bezoekers

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Hoofd (financieel) Beleid & Advies 22 december 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal (tot 8 januari) Marcel

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

Traineeprogramma RichtingZuid 2016

Traineeprogramma RichtingZuid 2016 Traineeprogramma voor Talentvol Limburg Traineeprogramma RichtingZuid 2016 Algemene informatie RichtingZuid staat voor dynamiek, beweging en kracht. Termen die kenmerkend zijn voor onze trainees. RichtingZuid

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en Perspectief op de toekomst Werk en perspectief op de toekomst In uw organisatie is er geen plaats meer voor een of meer werknemers. Er is dan grote behoefte aan duidelijkheid.

Nadere informatie

SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD

SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD TECHNICHE SPECIFIEK IN DE BOUWWERELD Pannenbier Werken aan het hoogst haalbare. Voor zakelijk succes is meer nodig dan alleen het koppelen van de juiste kandidaten aan uw bedrijf. Een bouwwerk is ook niet

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >RS Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Manager Finance en

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland Profielschets Directeur Juridische Dienstverlening Baarn, 3 juni 2016 Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn tel.: 035 69 48 000; e-mail: office@galangroep.nl www.galangroep.nl

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld )

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld ) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 13-09-2016) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Zet jezelf in beeld! Maandag 7 maart 2016 Buitenpost

Zet jezelf in beeld! Maandag 7 maart 2016 Buitenpost Zet jezelf in beeld! & Maandag 7 maart 2016 Buitenpost Agenda. Korte kennismaking Beetje theorie Voorbeelden van een videopitch Zelf aan de slag met jouw pitch! Interessant aanbod Aanbod Interactie is

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Toekomstbestendig met jong talent. Publieke organisaties op koers

Kennis van de Overheid. Toekomstbestendig met jong talent. Publieke organisaties op koers Kennis van de Overheid Toekomstbestendig met jong talent Publieke organisaties op koers Overheden zijn bezig met de transformatie naar een kleinere, regisserende en participerende overheid binnen een omgeving

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014)

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

1) De uitlener detacheert de in dienst zijnde werknemer bij de inlener voor het vervullen van de functie als vermeld onder 2.

1) De uitlener detacheert de in dienst zijnde werknemer bij de inlener voor het vervullen van de functie als vermeld onder 2. BIJLAGE 3 Detacheringovereenkomst a. De. (organisatie), hierna te noemen uitlener, in dezen vertegenwoordigd door de heer, mevrouw.. van b. Het Jongerenloket voor Onderwijs en Werk Holland Rijnland, hierna

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere)

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Zorggroep Almere heeft in haar beleid bij het implementeren van Planetree in de gehele organisatie opgenomen, dat alle nieuw te openen locaties vanaf

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland

Nadere informatie

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Voor je ligt informatie over de ontwikkelcarrousel met workshops die het Expertisecentrum (voorheen Loopbaancentrum)

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Toekomstbestendig met jong talent. Publieke organisaties op koers

Kennis van de Overheid. Toekomstbestendig met jong talent. Publieke organisaties op koers Kennis van de Overheid Toekomstbestendig met jong talent Publieke organisaties op koers Toekomstbestendig met jong talent Gemeentelijke bezetting 13% Jonge medewerkers tot 35 jaar Overheden zijn bezig

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs Karin Kleine Professionaliseren Opleiding Werkervaring Persoonlijke kenmerken Motivatie/ondernemerschap teamintervisie Leren van en met elkaar Individueel

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor VZ Houten Telefoon

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor VZ Houten Telefoon Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor 3 3994 VZ Houten Telefoon 030-63 55 213 >Profiel >25-04-2014 >RS Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Opdrachtgever Recair GITP

Nadere informatie

Werken aan je ontwikkeling. met het individueel ontwikkelingsplan

Werken aan je ontwikkeling. met het individueel ontwikkelingsplan Werken aan je ontwikkeling met het individueel ontwikkelingsplan 5 Werken aan je ontwikkeling met het individueel ontwikkelingsplan Je bent kort geleden in dienst getreden of je bent al langer in dienst.

Nadere informatie

Talent Development. de Kunst van Zijn 2014

Talent Development. de Kunst van Zijn 2014 Talent Development Talent hebben of zijn? Volgens Lidewey van der Sluis gaat het niet om het hebben van talent maar het zijn van talent. Veranderingen vinden NU plaats Medewerker steeds meer persoonlijke

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia -

BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia - BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia - 1. Personeelsbeleid Missie van Vixia 2007-2010 Vixia is een maatschappelijke onderneming die betaald werk biedt aan mensen met

Nadere informatie

Hoofd Personeel & Organisatie

Hoofd Personeel & Organisatie Organisatie- en functieprofiel Hoofd Personeel & Organisatie Stichting Eenbes Basisonderwijs Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Rien Fait, tel. 06-53 41 53 56; rien.fait@beteor.nl. Sollicitatie:

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >HV Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Manager Woondiensten

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

Personal Development Program Tenure Track

Personal Development Program Tenure Track Personal Development Program Tenure Track Ingrid Emmerik, Projectleider PDP 29-8-2012 Delft University of Technology Challenge the future HR strategie Doelstellingen HR strategie Freedom to Excel Hoge(re)

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Protocol leerlingbegeleiding

Protocol leerlingbegeleiding Protocol leerlingbegeleiding 1. Inleiding Opleiden van leerlingen is essentieel voor een organisatie als Hertel. Hertel is een organisatie waar steeds meer kennis verloren gaat door onder andere vergrijzing

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie