Opleiding tot Verpleegkundige Deeltijd Flexibiliseringstraject

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding tot Verpleegkundige Deeltijd Flexibiliseringstraject"

Transcriptie

1 Deeltijd Flexibiliseringstraject Onderwijs- en examenregeling Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie Datum instemming academieraad

2 pagina 2 van 55 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling Voor wie is deze OER? Hoe lees je de OER? Aan welke regels moet de OER voldoen? Hoe lang is de OER geldig? Begrippen in de OER 6 2 Competenties van de opleiding en beroepseisen Welke competenties beheers je aan het einde van de opleiding? Beroepseisen die de wet stelt 7 3 Toelating tot de opleiding Welke vooropleiding moet je gedaan hebben? Als je niet aan de eisen voldoet Je hebt wel een havo-, vwo- of mbo 4-diploma, maar niet het juiste profiel Je hebt geen havo-, vwo- of mbo 4-diploma De taaleis Extra eisen Moet je verplicht werken naast je opleiding? Wat wordt er bedoeld met het experiment flexibilsering en een onderwijsovereenkomst?: 9 4 Studiebegeleiding Begeleiden van studenten Hoe begeleiden wij je? De opleiding registreert de gesprekken 11 5 Toetsen, tentamens en examens Wat is het examenprogramma? Welke informatie krijg je bij de start van de eenheid van leeruitkomsten? Wat is een tentamen? Mondelinge toetsen Wanneer kun je een aangepaste toets aanvragen? Moet je je inschrijven voor een toets? Als je je te laat inschrijft? Welke regels gelden er als je een toets maakt? Neem je legitimatie mee Als het alarm afgaat Gelden er meer regels? Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Welke maatregelen kan de examencommissie nemen? Een gesprek met de examencommissie Hoe controleren wij plagiaat? Wie beoordeelt je toets? 15

3 pagina 3 van Hoe beoordeelt de examinator je toets? Welke beoordeling krijg je voor een toets? Wanneer behaal je een tentamen? Hoe berekenen we je tentamencijfer? Voorwaarden compensatie Wanneer krijg je je beoordeling? Als je je toets wilt inkijken Inzage Bereid je je voor op een toekomstige toets? Hoe vaak mag je een toets doen? Hoe lang bewaren we tentamens en beoordelingen? Vrijstelling vragen voor een toets Wat moet er in je verzoek staan? Wanneer beslist de examencommissie? Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt Wanneer kun je geen vrijstelling vragen? Ben je het niet eens met de examencommissie? Hoe lang is een beoordeling of vrijstelling geldig? Beoordelingen die je behaalt tijdens de propedeutische fasefout! Bladwijzer niet gedefinieerd Beoordelingen die je behaalt tijdens de postpropedeutische fasefout! Bladwijzer niet gedefinieerd Wil je dat je beoordeling langer geldig is? Wanneer krijg je een getuigschrift of verklaring? Getuigschrift van de propedeuse Getuigschrift van de bachelor Als je stopt met de opleiding zonder getuigschrift Welke titel krijg je na de opleiding? Wanneer slaag je cum laude? 19 6 Verzoek aan de examencommissie of in beroep gaan Heb je een verzoek of klacht aan de examencommissie? Waar stuur je je verzoek naartoe? Onvoorziene omstandigheden Ben je het niet eens met een beslissing? 22 7 De deeltijd bacheloropleiding met Flexibilisering Opbouw van de opleiding Welke minor kun je kiezen? Wanneer heb je toestemming nodig voor een minor? In welke taal is deze opleiding? Met welke vooropleiding kun je vrijstelling krijgen? Je hebt een mbo-diploma niveau 4, inservice opleiding verpleegkunde of een hbo-diploma social studies Je hebt een vwo-diploma Je hebt een Associate degree Je hebt een andere vooropleiding Wanneer krijg je een studieadvies over je opleiding? Wanneer moet je stoppen met de opleiding? Wanneer ontvang je een bindende afwijzing? 27

4 pagina 4 van Een gesprek met de examencommissie Behaal je te weinig studiepunten door persoonlijke omstandigheden? Wat gebeurt er als je moet stoppen met de opleiding? Ben je het niet eens met een beslissing? Bijzondere situaties Als de inhoud van jouw opleiding verandert Kan de inhoud of de vorm van een toets veranderen? De volgorde van je onderwijseenheden Wanneer heb je recht op studievoortgangsgarantie? 29 8 Het maken en aanpassen van de OER Hoe maken we de OER? Ieder studiejaar krijg je een nieuwe OER Soms moeten we de OER eerder aanpassen Waar vind je de OER? 30 Bijlage 1 Begrippenlijst 31 Bijlage 2 WHW-artikelen 40 Bijlage 3 Competenties 43 Bijlage 4 Examenprogramma Deeltijd cohort met Flexibilisering 50 Bijlage 5 Maatregelen die de examencommissie kan nemen bij onregelmatigheden waaronder fraude 54

5 pagina 5 van 55 1 Over de Onderwijs- en examenregeling Dit is een Onderwijs- en examenregeling (OER). In een OER staat informatie over het onderwijs en de examens. Je leest welke rechten en plichten er gelden binnen jouw opleiding. Deze OER is onderdeel van het Studentenstatuut van Avans Hogeschool. In het Studentenstatuut staan de rechten en plichten van ingeschreven studenten. Je vindt de volledige tekst van het Studentenstatuut en alle bijbehorende regelingen op iavans onder Studentinfo. 1.1 Voor wie is deze OER? Dit is de OER van de opleiding(en) van Avans Hogeschool (brinnummer 07GR) die hieronder staan vermeld. Deze OER geldt voor het studiejaar Naam opleiding Academie(s) CROHOnummer Opleiding tot Verpleegkundige Titel na de opleiding 1 AGZ Bachelor of Science BN Afkorting van de titel De regels in de OER gelden voor: Alle studenten die zijn ingeschreven voor het studiejaar en studeren aan een opleiding hierboven. Met studenten bedoelen we ook extranei. Dit zijn studenten die alleen examens doen en geen onderwijs volgen. Als je bent ingestroomd in jaar 1 van de deeltijdopleiding in collegejaar dan val je onder het experiment Flexibilisering. In hoofdstuk 7 lees je wat het experiment inhoudt. Het College van Bestuur. De academiedirectie(s). De examencommissie. De medewerkers van de opleiding(en). 1.2 Hoe lees je de OER? Als we het hebben over we, dan bedoelen we Avans Hogeschool en de opleidingen die staan bij 1.1. Met je bedoelen we jou, als student of extraneus van Avans Hogeschool. En als we hij schrijven, dan bedoelen we ook zij. 1.3 Aan welke regels moet de OER voldoen? De OER moet voldoen aan de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Kader stellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut van Avans Hogeschool. Dit beleid bestaat uit de documenten hieronder. Je vindt ze op iavans. 1 Zie

6 pagina 6 van 55 De Handreiking voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. Het Format voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. Hoe we de OER maken, lees je in het laatste hoofdstuk van deze OER. Tevens voldoet deze OER aan de eisen in het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs 2 (8 april 2016). 1.4 Hoe lang is de OER geldig? De OER is geldig tot 1 september Is de OER op 1 september 2016 nog niet gereed? Dan geldt de OER totdat de nieuwe OER gereed is. 1.5 Begrippen in de OER Ieder begrip in deze OER proberen wij in de tekst uit te leggen. Als er toch begrippen in de OER staan die je niet kent, dan kun je in de begrippenlijst kijken voor een uitleg. Je vindt de begrippenlijst in bijlage 1. 2 Zie:

7 pagina 7 van 55 2 Competenties van de opleiding en beroepseisen In dit hoofdstuk lees je welke competenties je beheerst aan het einde van de opleiding. Als er voor jouw opleiding beroepseisen gelden, dan lees je die ook in dit hoofdstuk. 2.1 Welke competenties beheers je aan het einde van de opleiding? Avans Hogeschool wil dat je over bepaalde competenties beschikt als je afstudeert. Hiermee bedoelen we dat je over bepaalde kennis, vaardigheden en bepaald gedrag beschikt die je kunt toepassen in het beroep waarvoor we je opleiden. Dit is vastgelegd in het opleidingsprofiel van je opleiding. Deze competenties kunnen per locatie verschillen. Daarnaast geldt voor elke bachelorstudent die vanaf september 2016 met de studie begint: Iedere bachelorstudent die afstudeert bij Avans Hogeschool beheerst aantoonbaar het Engels op niveau ERK B2 op de 4 verschillende vaardigheden (spreken en schrijven, lezen en luisteren) 3. Cohort Deeltijd: Daarnaast geldt voor elke bachelorstudent die vanaf september 2016 met de studie begint: Iedere bachelorstudent die afstudeert bij Avans Hogeschool beheerst aantoonbaar het Engels op niveau: ERK B1 op de 2 verschillende vaardigheden spreken en schrijven. ERK B2 op de 2 verschillende vaardigheden lezen en luisteren. Welke competenties bij jouw opleiding horen, lees je in bijlage 3. We hebben de competenties vergeleken met de Dublin Descriptoren. Hiermee zorgen we er onder meer voor dat onze opleidingen op Associate degree- en bachelorniveau zijn. Daarmee zijn de getuigschriften vergelijkbaar met getuigschriften van andere hogescholen. 2.2 Beroepseisen die de wet stelt De beroepsvereisten voor de opleiding Verpleegkunde zijn terug te vinden in de Europese richtlijnen van de Raad van Europese Gemeenschappen van 27 juni 1977, 77/453/EEG/PbEG, L176. Als afgestudeerde heb je toegang tot registratie in het constitutief register van de wet BIG als verpleegkundige, artikel 3. Wet BIG: Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg. 3 Besluit CvB

8 pagina 8 van 55 3 Toelating tot de opleiding In dit hoofdstuk lees je aan welke eisen je moet voldoen als je een opleiding wilt doen die hoort bij deze OER. 3.1 Welke vooropleiding moet je gedaan hebben? Als je een opleiding wilt doen van Avans Hogeschool, dan moet je een havodiploma, vwodiploma of mbo 4-diploma hebben. Je moet ook het juiste profiel en de juiste vakken hebben gedaan op de middelbare school. Wat dit precies betekent, lees je in de inschrijvingsvoorwaarden van Avans Hogeschool. Deze vind je op iavans bij Studentinfo. Avans Hogeschool houdt zich aan de afspraken in de Lissabon conventie. Dit betekent dat wij getuigschriften van andere hogescholen erkennen. 3.2 Als je niet aan de eisen voldoet Wat je moet doen als je niet aan de eisen voldoet, hangt af van de diploma s die je hebt Je hebt wel een havo-, vwo- of mbo 4-diploma, maar niet het juiste profiel Je hebt een havodiploma, vwo-diploma of mbo 4-diploma, maar je hebt op de middelbare school niet het juiste profiel gedaan of de juiste vakken gevolgd. Dan verzoek je de academiedirectie of je deel kunt nemen aan het deficiëntieonderzoek. De academiedirectie zal alleen aan je verzoek tegemoet komen, als er zwaarwegende redenen zijn waardoor je niet kunt voldoen aan de juiste vooropleidingseisen van het voorgezet onderwijs. Met het onderzoek moet je aan kunnen tonen dat je dezelfde kennis en vaardigheden hebt als studenten die het profiel of de vakken op de middelbare school wél hebben gedaan. Je voldoet dan toch aan de Regeling Aanmelding en Toelating in het Hoger Onderwijs (3 april 2014) Je hebt geen havo-, vwo- of mbo 4-diploma Als je geen havo-, vwo- of mbo 4-diploma hebt en je bent 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsonderzoek aanvragen. De academiedirectie doet het toelatingsonderzoek of laat het doen. Ze onderzoekt of je de kennis en vaardigheden hebt die nodig zijn voor de opleiding. Ze onderzoekt of je het Nederlands goed beheerst. Als de opleiding gegeven wordt in een andere taal, dan toetst ze of je die taal goed beheerst. Ze onderzoekt of je op het gebied van taalvaardigheid, rekenvaardigheid, analytisch denkvermogen, redeneervermogen, reflectievermogen, opleidingsmotivatie, cv/werkervaring toereikende capaciteiten hebt om een studie op HBO niveau te kunnen volgen. Let op: Heb je een buitenlands diploma? En kun je met dit diploma in het land waar je het hebt behaald naar een school voor hoger onderwijs? Dan kun je een toelatingsonderzoek aanvragen. Je leeftijd maakt niet uit.

9 pagina 9 van De taaleis Om een opleiding van Avans Hogeschool te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau NT2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals omschreven in artikel 3.1. Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen: Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader. Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) Educatief Start bekwaam of Educatief Professioneel behaald. Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst. 3.4 Extra eisen Om te mogen starten met de deeltijdopleiding Verpleegkunde in het flexibiliseringstraject heb je een diploma mbo-verpleegkunde, inservice verpleegkunde of hbo-social studies nodig. 3.5 Moet je verplicht werken naast je opleiding? Volg je de deeltijdopleiding? Dan moet je werken binnen het verpleegkundige beroepsdomein als verpleegkundige in opleiding. En heb je een leer- arbeidsovereenkomst van minimaal 16 uur per week (deelnemers met een BIG-registratie) of minimaal 20 uur per week (deelnemers zonder BIG-registratie). Wie keurt jouw werkplek goed? De opleiding keurt jouw werkplek goed. Dit gaat als volgt: Als je je hebt ingeschreven, krijg je een intentieverklaring Jouw werkgever moet deze verklaring ondertekenen Stuur de getekende verklaring naar je opleiding Wil je weten aan welke eisen je werk moet voldoen? Kijk dan in de studiegids. 3.6 Wat wordt er bedoeld met het experiment flexibilsering en een onderwijsovereenkomst?: als je bent ingestroomd in jaar 1 in collegejaar flexibilisering dan is het volgende van toepassing: De opleiding tot Verpleegkundige van Avans Hogeschool doet mee aan een landelijk experiment waarin de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is verruimd om het onderwijs flexibeler aan te bieden en meer rekening te houden met wat een student al kan. Om dit mogelijk te maken heeft de opleiding leeruitkomsten geformuleerd (zie begrippenlijst). Na instroom en inschrijving zal de opleiding op basis van de geformuleerde leeruitkomsten afspraken maken over de invulling van het opleidingstraject middels een onderwijsovereenkomst. Een onderwijsovereenkomst is een overeenkomst tussen jou en de opleiding waarin vastgelegd wordt welke leeruitkomsten je in welke periode gaat behalen en voor welke leeruitkomsten je op basis van eerder behaalde diploma s of een portfolio, vrijstelling hebt gekregen. Deze onderwijsovereenkomst wordt individueel opgesteld. Concreet wordt

10 pagina 10 van 55 beschreven welke leeruitkomsten je gaat realiseren, welke leeractiviteiten daarvoor worden uitgevoerd, of en hoe de (eventuele) werkplek daarbij wordt benut, aan welk onderwijsaanbod je deelneemt, hoe de begeleiding plaatsvindt en op welke wijze de realisatie van de beoogde leeruitkomsten wordt beoordeeld. Afstudeergarantie: Avans is bereid en in staat alle investeringen te doen die nodig zijn om het nieuwe onderwijs te ontwikkelen, uit te voeren, te evalueren en te verbeteren. Avans Hogeschool garandeert in dit kader tevens dat eenmaal gestarte studenten binnen een redelijke termijn die is gerelateerd aan de studieduur van de opleiding de mogelijkheid krijgen om de opleiding af te maken.

11 pagina 11 van 55 4 Studiebegeleiding Iedere student van Avans Hogeschool krijgt begeleiding tijdens de opleiding. In dit hoofdstuk lees je meer over deze begeleiding. 4.1 Begeleiden van studenten Avans Hogeschool begeleidt iedere student tijdens de opleiding. Je krijgt extra begeleiding als je: naast je opleiding aan topsport doet. Deze regeling staat in het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans onder Studentinfo. een functiebeperking hebt. Deze regeling staat in het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans onder Studentinfo. hoort bij een etnische of culturele minderheid voor wie de omstandigheden minder gemakkelijk zijn om een hbo-opleiding te volgen. Bespreek het met je decaan als je behoefte hebt aan extra begeleiding en denkt dat je bij één van deze doelgroepen hoort. 4.2 Hoe begeleiden wij je? Als student heb je een studieloopbaanbegeleider die met jou een aantal gesprekken plant over je studieresultaten. Hieronder lees je hoeveel gesprekken dat zijn. Je krijgt tijdens jouw studie ondersteuning van een studiecoach. Deze is jouw gesprekspartner inzake studievoortgang en ondersteuning. In jouw onderwijsovereenkomst wordt dit nader geconcretiseerd De opleiding registreert de gesprekken De opleiding registreert wat er met je is besproken. We houden ons hierbij aan de regels van de Regeling Bescherming persoonsgegevens studenten. Deze regeling staat in het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans onder Studentinfo.

12 pagina 12 van 55 5 Toetsen, tentamens en examens Om je getuigschrift te behalen, moet je aan alle eisen van het examenprogramma voldoen. In dit hoofdstuk lees je meer over hoe dit is opgebouwd. 5.1 Wat is het examenprogramma? Je bachelor of Associate degree bestaat uit twee examens: het propedeutisch examen en het afsluitend examen. Je behaalt een examen als je alle eenheden van leeruitkomsten die bij dat betreffende examen horen met een voldoende hebt afgerond. Dit samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten noemen we het examenprogramma. Welke leeruitkomsten er zijn, vind je in het examenprogramma in bijlage 4. Je sluit een leeruitkomst af met een tentamen. Tentamens bestaan uit een of meer toetsen. Zie voor een schematisch overzicht de begrippenlijst in bijlage Welke informatie krijg je bij de start van de eenheid van leeruitkomsten? Als een eenheid van leeruitkomsten begint, stellen we de volgende informatie beschikbaar: De opbouw van de eenheden van leeruitkomsten De inhoud van de leeruitkomsten Uit welke toetsen het tentamen van de leeruitkomst bestaat De wijze van (leerweg onafhankelijk) toetsen Welke beoordelingscriteria en normen we gebruiken Het moment waarop toetsen gemaakt of ingeleverd moeten worden Het onderwijs dat ondersteunend is bij de leeruitkomst Welke hulpmiddelen je mag gebruiken. De opbouw van de leeruitkomst. 5.3 Wat is een tentamen? Iedere leeruitkomst sluit je af met een tentamen. Dit tentamen kan uit een of meer toetsen bestaan. Een examinator of meer examinatoren toetsen en beoordelen jouw kennis, inzicht en/of vaardigheden. Dit zijn meestal de docenten van je opleiding. Je levert je papers, werkstukken, verslagen en eindscripties digitaal in. Of dit ook van toepassing is bij jouw leeruitkomsten is afhankelijk van de aard van het werkstuk. Informatie hierover krijg je bij de start van de eenheid van leeruitkomsten. Avans Hogeschool gebruikt verschillende toetsvormen. In bijlage 4 zie je welke toetsvormen voor jouw opleiding van toepassing zijn Mondelinge toetsen Een mondelinge toets doe je alleen, tenzij de examencommissie anders beslist. Een mondelinge toets is openbaar. De examencommissie mag in bijzondere situaties beslissen dat een mondelinge toets niet openbaar is Wanneer kun je een aangepaste toets aanvragen? Je kunt in de volgende gevallen vragen of je toetsen mag doen op een manier die voor jou het meest passend is:

13 pagina 13 van 55 je hebt een functiebeperking je bent een topsporter Je legt je vraag voor aan de decaan. De decaan adviseert de examencommissie. De examencommissie neemt de beslissing. Als er een andere bijzondere situatie is waardoor je een toets op een andere manier wilt doen, moet je de examencommissie hiervoor toestemming vragen. Hoe je dit doet, staat in hoofdstuk 6 van deze OER. 5.4 Moet je je inschrijven voor een toets? Je moet je op tijd inschrijven voor een toets. Via het jaarrooster laten we je weten vanaf en tot wanneer je je kunt inschrijven. Meer informatie vind je in de Toetsregeling op iavans en op de Blackboard omgeving AGZ Studentinformatie. In lesweek 4 van iedere periode kun je je via Osiris inschrijven voor een toets of herkansing. Met uitzondering van de herkansingen van periode 4. Je wordt hierover geïnformeerd door het Academiebureau. Mocht je onverhoopt niet kunnen deelnemen aan een toets of herkansing, meld je dan uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de toets af bij het Academiebureau Als je je te laat inschrijft? Ben je te laat met inschrijven en wil je toch meedoen? Dan gelden tot een week voorafgaande aan de toets deze regels: Als het gaat om een schriftelijke of digitale toets, betaal je 20 administratiekosten als je je inschrijft. Als je je in één keer voor meerdere toetsen inschrijft, betaal je 20 administratiekosten voor dit cluster van toetsen. 5.5 Welke regels gelden er als je een toets maakt? Hieronder lees je aan welke regels je je moet houden als je een toets maakt. De directie van je opleiding is verantwoordelijk voor het examenprogramma en voor de organisatie van de toetsen. Vanaf het moment dat een toets volgens de planning zou starten is de examencommissie bevoegd om beslissingen te nemen als er onregelmatigheden zijn Neem je legitimatie mee Als je een toets maakt, moet je je legitimeren. De regels die hiervoor gelden, vind je in de Toetsregeling van Avans Hogeschool. Deze regeling vind je op iavans. Zonder legitimatie mag je niet meedoen aan de toets Als het alarm afgaat Als het alarm afgaat tijdens een toets moet je zo snel mogelijk naar buiten. De examencommissie besluit of je toets wel of niet wordt nagekeken en of die wel of niet meetelt. Dit geldt ook als je je werk al hebt ingeleverd. Als de examencommissie heeft besloten dat jouw toets niet wordt nagekeken of niet meetelt, mag je de toets zo snel mogelijk opnieuw maken. Binnen 24 uur na de noodsituatie lees je op Blackboard waar, wanneer en hoe laat de nieuwe toets is.

14 pagina 14 van Gelden er meer regels? Op iavans vind je de Toetsregeling van Avans Hogeschool. Hierin lees je welke regels nog meer gelden. 5.6 Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Houd je je niet aan de regels die gelden voor het maken van toetsen, of pleeg je fraude of plagiaat? Dan heeft dat de volgende consequenties: Als een examinator of surveillant voor of tijdens een tentamen vaststelt dat je je niet aan de regels houdt, dan kan hij beslissen dat je niet mee mag doen aan het tentamen of dat je het tentamen niet mag afmaken. De examencommissie beslist later welke maatregelen zij neemt. De examinator kan ook ná de toets vaststellen dat je je niet aan de regels hebt gehouden. Hij moet dit melden aan de examencommissie. Die beslist later welke maatregelen zij neemt Welke maatregelen kan de examencommissie nemen? De examencommissie heeft de volgende regeling in de OER laten opnemen. Op basis van de WHW is de examencommissie bevoegd maatregelen te nemen in geval van geconstateerde fraude. Bij een vermoeden van onregelmatigheden, waaronder fraude, stelt de examencommissie een onderzoek in. Bij het bepalen van de op te leggen maatregel onderscheidt de examencommissie vijf categorieën. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 5. Los van de in bijlage 5 genoemde maatregelen kan de examencommissie aan het College van Bestuur vragen om te beslissen dat je moet stoppen met de opleiding Een gesprek met de examencommissie Voordat de examencommissie een maatregel neemt, wil ze eerst met jou praten. Dit noemen we het hoorrecht. Na het gesprek neemt de examencommissie een beslissing en krijg je hierover een brief of mail. De examencommissie informeert ook de academiedirectie. In hoofdstuk 6 lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met de beslissing van de examencommissie. 5.7 Hoe controleren wij plagiaat? Het werk dat je maakt tijdens je opleiding is oorspronkelijk en authentiek. Wij gaan ervan uit dat je dat werk helemaal zelf hebt gemaakt. Om dat goed te kunnen beoordelen, vergelijken we alle werkstukken met elkaar en controleren ze op plagiaat. De werkstukken die je inlevert, moet je uploaden op Blackboard. Door het inleveren van het werkstuk geef je toestemming om het werk te controleren op plagiaat. Je mag je werkstuk er niet tegen beveiligen. De examinator of surveillant legt een vermoeden van fraude of plagiaat altijd voor aan de examencommissie. De examencommissie stelt dan een onderzoek in.

15 pagina 15 van Wie beoordeelt je toets? Als je een opleiding volgt als genoemd in hoofdstuk 7 van deze regeling stelt de examencommissie voor aanvang van het studiejaar de leeruitkomsten en het toetsprogramma vast. De door de examencommissie aangewezen examinatoren voeren dit toetsprogramma uit. Wijzigingen in het toetsprogramma gedurende het studiejaar worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de examencommissie. Alleen een examinator mag jouw toets beoordelen. De examencommissie wijst elke examinator aan. Meestal is dat een docent van je opleiding. Een deskundige die niet bij Avans Hogeschool werkt, kan de examinator adviseren over jouw beoordeling. Deze deskundige kan jou alleen beoordelen als de examencommissie hem als examinator heeft aangewezen. 5.9 Hoe beoordeelt de examinator je toets? De examinator beoordeelt je toets als volgt: Hij beoordeelt of je de leerdoelen hebt behaald die bij de leeruitkomst horen. Als je een opleiding volgt zoals beschreven in hoofdstuk 7 van deze regeling beoordeelt hij of je voldoende aangetoond hebt dat je de leeruitkomst beheerst. Hiervoor gebruikt hij beoordelingscriteria en een beoordelingsnorm. Deze zijn vooraf vastgesteld. De beoordelingscriteria geven aan waarop je wordt beoordeeld. De beoordelingsnorm geeft aan hoe de beoordeling van de toets moet worden berekend. Heeft de examinator een toets nagekeken? Dan analyseert hij de toets. Concludeert hij achteraf dat de beoordelingsnorm niet klopt? Dan vraagt hij de examencommissie toestemming om de beoordelingsnorm te veranderen. De nieuwe beoordelingsnorm mag niet nadeliger voor je zijn dan de eerste beoordelingsnorm Welke beoordeling krijg je voor een toets? Je examinator kan jouw toets als volgt beoordelen: Met een cijferbeoordeling van 1 tot en met 10. o We ronden cijfers voor toetsen af met 1 cijfer achter de komma. o Een 5,5 is een voldoende. Een 5,4 is een onvoldoende. Met een woordbeoordeling uitstekend, zeer goed, goed, ruim voldoende, voldoende, bijna voldoende, onvoldoende, zeer onvoldoende, slecht of zeer slecht. Met een voldaan of niet voldaan. Hieronder zie je hoe de beoordelingen zich tot elkaar verhouden. 10 Uitstekend 9 Zeer goed 8 Goed 7 Ruim voldoende 6 Voldoende 5 Bijna voldoende 4 Onvoldoende 3 Zeer onvoldoende 2 Slecht 1 Zeer slecht Voldaan Niet voldaan

16 pagina 16 van Wanneer behaal je een tentamen? Je kunt een tentamen behalen op de manieren hieronder. De academiedirectie beslist per onderwijseenheid welke manier geldt. Je hebt voor alle toetsen een 5,5 of hoger behaald. Je hebt een voldoende of hoger behaald. Je hebt de beoordeling voldaan gekregen Hoe berekenen we je tentamencijfer? Voor tentamens die uit meer dan één toets bestaan, berekenen we het gemiddelde. Hierbij tellen woordbeoordelingen niet mee. Als niet alle toetsen even zwaar meetellen, berekenen we het gewogen gemiddelde. In het examenprogramma in bijlage 4 zie je in de kolom Weging hoe zwaar jouw toetsen meetellen Voorwaarden compensatie Niet van toepassing Wanneer krijg je je beoordeling? Je krijgt je beoordeling binnen drie weken nadat je de toets hebt gedaan. De opleiding zet jouw beoordeling en studiepunten in Osiris. Wij houden ons hierbij aan de regels van de Regeling Bescherming persoonsgegevens studenten. Deze regeling is een onderdeel van het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans. Je kunt een overzicht van je beoordelingen opvragen bij je opleiding Als je je toets wilt inkijken Inzage Vanaf de dag dat je je beoordeling krijgt, heb je vier weken de tijd om de beoordeling van de toets in te kijken. Hiervoor gelden de volgende regels: Schriftelijke toetsen met open vragen Je hebt inzage in de toets op vraagniveau. In het lesrooster wordt het inzagemoment gepland. Je dient je in te schrijven voor een inzagemoment. Informatie hierover vind je in de course van de betreffende eenheid van leeruitkomsten op Blackboard. Vanaf cohort vindt een deel van de toetsinzages plaats tijdens de lessen. Schriftelijke toetsen met gesloten vragen Je hebt inzage in de toets op vraagniveau. In het lesrooster wordt het inzagemoment gepland. Je dient je in te schrijven voor een inzagemoment. Informatie hierover vind je in de course van de betreffende eenheid van leeruitkomsten op Blackboard. Vanaf cohort vindt een deel van de toetsinzages plaats tijdens de lessen. Performance assessment en vaardigheidstoetsen Direct na het toetsmoment wordt feedbacktijd ingepland en feedback gegeven aan de hand van het beoordelingsformulier. Je kunt, indien gewenst, een afspraak inplannen tot inzage van de gemaakte toets met de docent-beoordelaar. Stage, afstudeeronderzoek, project en portfolio Feedback is persoonlijk of eventueel in een kleine groep, indien een onderzoek of project in een groep is gemaakt. Een moment wordt gepland door de docent op verzoek van de student.

17 pagina 17 van Bereid je je voor op een toekomstige toets? Dan mag je de vragen en opdrachten van eerdere toetsen inkijken. En je mag de beoordelingsnorm zien waarmee de examinator de cijfers heeft bepaald. Hiervoor gelden de volgende regels: Je kunt een schriftelijk verzoek indienen bij het kernteam deeltijd Hoe vaak mag je een toets doen? Per studiejaar heb je 2 mogelijkheden om een toets te behalen. De eerste mogelijkheid is in de eenheid van leeruitkomsten waarin we de leeruitkomst aanbieden. De tweede mogelijkheid noemen we de herkansing. Je mag alleen een herkansing doen als je voor een toets een 5,4 of lager haalde. Of als je beoordeling een onvoldoende, een zeer onvoldoende of niet voldaan was. Als je niet meedoet met de eerste kans, dan mag je wel meedoen met de tweede kans. Je hebt dan geen recht op een extra kans. In bijzondere situaties kan de examencommissie je hier toch toestemming voor geven. Hoe je toestemming vraagt, lees je in hoofdstuk 6. Als je een toets meer dan één keer maakt, geldt je hoogste beoordeling. Alle laatste herkansingen van de propedeutische fase vinden voor de zomervakantie plaats, uiterlijk in week 11 van periode Hoe lang bewaren we tentamens en beoordelingen? Toetsopgaven met bijbehorende beoordelingscriteria en normering (antwoordmodellen) bewaren we vier jaar. De resultaten van beoordeling bewaren we minimaal zeven jaar. Jouw beoordeelde toetsen en de beoordelingen die daarbij horen, bewaren we twee jaar. Als je een vraag of een klacht hebt gestuurd over de toets, dan bewaren we je toets zo lang je vraag of klacht wordt behandeld. Eindwerkstukken die een voldoende hebben gekregen, bewaren we zeven jaar. Getuigschriften en cijferlijsten bewaren we 50 jaar Vrijstelling vragen voor een toets Je kunt vrijstelling vragen voor een leeruitkomst. Je stuurt hiervoor een verzoek naar de examencommissie. Hoe je het verzoek moet insturen, lees je in hoofdstuk Wat moet er in je verzoek staan? Schrijf in je verzoek waarom je vrijstelling wilt krijgen en stuur de volgende bewijsstukken mee: Kopie van een diploma, getuigschrift, akte of verklaring waarmee je aantoont dat je aan de eisen van de toets voldoet. Kopie van de lijst met kwalificaties die hoort bij dat diploma, getuigschrift, die akte of verklaring. Kopie van een lijst met documenten die je hebt bestudeerd. Bijvoorbeeld studieboeken, readers of collegeteksten. Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat je vrijstelling zou moeten krijgen.

18 pagina 18 van Wanneer beslist de examencommissie? De examencommissie beslist binnen vier weken nadat ze je verzoek heeft gekregen, of je vrijstelling krijgt. Je krijgt hierover een brief of mail. De examencommissie bewaart een kopie van de beslissing in je dossier. Krijg je de vrijstelling? Dan staat in Osiris dat je vrijstelling hebt voor de toets Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt waarmee je aantoont dat je vrijstelling kunt krijgen, dan kan je de examencommissie vragen of je een vervangende opdracht mag maken. Je krijgt vrijstelling als je een voldoende behaalt voor deze toets. Je krijgt hierover een brief of mail. En in Osiris staat dat je vrijstelling hebt voor de toets Wanneer kun je geen vrijstelling vragen? Je kunt geen vrijstelling vragen voor een afstudeeropdracht. Je kunt geen vrijstelling vragen voor een toets die je al een keer hebt gemaakt Ben je het niet eens met de examencommissie? In hoofdstuk 6 lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met de beslissing van de examencommissie Hoe lang is een beoordeling of vrijstelling geldig? Let op: hieronder hebben we het over beoordelingen. Precies hetzelfde geldt voor vrijstellingen Geldigheidsduur van beoordelingen die je behaalt tijdens je opleiding Beoordelingen voor toetsen die je behaalt tijdens je opleiding zijn zes jaar geldig. We berekenen dit vanaf de datum dat je de beoordeling van de laatste toets van de onderwijseenheid hebt gekregen. Heb je nog niet alle toetsen van een tentamen behaald? Dan zijn de toetsen die je wel hebt behaald zes jaar geldig. We berekenen in dat geval deze zes jaar voor iedere toets apart. Haal je de beoordeling in de periode september tot en met januari? Dan is de beoordeling zes jaar geldig vanaf 1 februari. Haal je de beoordeling in de periode februari tot en met augustus? Dan is de beoordeling zes jaar geldig vanaf 1 september. De beoordelingen die ouder zijn dan zes jaar, kunnen dus op twee momenten in het jaar vervallen. De geldigheidsduur van zes jaar geldt totdat je je propedeuse-, Ad- of bachelorgetuigschrift hebt behaald. Daarna kunnen de beoordelingen bij een getuigschrift niet meer vervallen. Behaalde beoordelingen die gaan vervallen in het studiejaar blijven geldig totdat bekend is wat de inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuurskracht betekent voor de geldigheidsduur van deze beoordelingen. Beoordelingen die je behaalt tijdens de opleiding blijven alleen geldig zolang je als student bent ingeschreven bij Avans Hogeschool. Let op: stop je een tijdje met de opleiding vanwege persoonlijke omstandigheden zoals omschreven in 7.5.3? Dan kan de examencommissie beslissen dat jouw beoordelingen weer geldig zijn als je verder gaat met je opleiding. Neem hiervoor contact op met de examencommissie. Hoe je dit doet, lees je in hoofdstuk 6.

19 pagina 19 van Wil je dat je beoordeling langer geldig is? Als je wilt dat je beoordeling langer geldig is, dan stuur je een verzoek naar de examencommissie. Hoe je dit doet, lees je in hoofdstuk 6. De beoordeling moet wel voldoende zijn Wanneer krijg je een getuigschrift of verklaring? Hieronder lees je wanneer je een getuigschrift of verklaring krijgt Getuigschrift van de propedeuse Je krijgt het getuigschrift van de propedeuse als de examencommissie vaststelt dat je alle tentamens van de propedeutische fase hebt behaald. Je moet ingeschreven zijn bij je opleiding op het moment dat de examencommissie in haar vergadering vaststelt dat je bent geslaagd. De vergaderdata van de examencommissie waarin de examencommissie vaststelt dat studenten geslaagd zijn, worden aan het begin van het studiejaar gepubliceerd. Bij het getuigschrift krijg je ook de cijferlijst die daarbij hoort. De cijfers op je cijferlijst zijn afgerond op 1 decimaal nauwkeurig Getuigschrift van de bachelor Je krijgt het getuigschrift van de bachelor als de examencommissie vaststelt dat je alle tentamens van de postpropedeutische fase hebt behaald. Je moet ingeschreven zijn bij je opleiding op het moment dat de examencommissie in haar vergadering vaststelt dat je bent geslaagd. De vergaderdata van de examencommissie waarin de examencommissie vaststelt dat studenten geslaagd zijn, worden aan het begin van het studiejaar gepubliceerd. Bij het getuigschrift krijg je ook de cijferlijst die daarbij hoort. De cijfers op je cijferlijst zijn afgerond op 1 decimaal nauwkeurig. Bij het getuigschrift krijg je een supplement. Een supplement is een bijlage waarin informatie staat over de opleiding die je hebt gedaan. Je krijgt ook een Engelstalig supplement dat voldoet aan de regels van Unesco/Cepes en de Vereniging Hogescholen Als je stopt met de opleiding zonder getuigschrift Stop je voortijdig met de opleiding en heb je geen recht op een getuigschrift? Dan kun je de examencommissie vragen om een verklaring waarin staat welke tentamens je hebt behaald. Hoe je dit doet, lees je in hoofdstuk Welke titel krijg je na de opleiding? Welke titel je behaalt voor de opleiding lees je in hoofdstuk Wanneer slaag je cum laude? Om cum laude af te studeren voor je propedeuse moet je aan de eisen hieronder voldoen. Let op: met cijferlijst bedoelen we de cijferlijst die je krijgt bij je getuigschrift. Het gewogen gemiddelde van alle cijfers op je cijferlijst is een 8,0 of hoger. Als er op je cijferlijst een vrijstelling of een woordbeoordeling zoals voldaan staat, beslist de examencommissie hoe deze meetelt voor je gemiddelde.

20 pagina 20 van 55 Er staat geen cijfer lager dan een 7,0 op je cijferlijst. Je hebt nooit fraude gepleegd tijdens de opleiding. Wil je cum laude afstuderen voor je bacheloropleiding? Dan moet je aan de eisen hieronder voldoen. Let op: met cijferlijst bedoelen we de cijferlijst die je krijgt bij je getuigschrift. Het gewogen gemiddelde van alle cijfers op je cijferlijst is een 8,0 of hoger. Als er op je cijferlijst een vrijstelling of een woordbeoordeling zoals voldaan staat, beslist de examencommissie hoe deze meetelt voor je gemiddelde. Er staat geen cijfer lager dan een 7,0 op je cijferlijst. Je hebt minstens een 8,0 behaald voor je afstudeeropdracht. Je hebt nooit fraude gepleegd tijdens de opleiding.

21 pagina 21 van 55 6 Verzoek aan de examencommissie of in beroep gaan In dit hoofdstuk lees je wat je moet doen als je een verzoek hebt voor de examencommissie. Ook lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of een examinator. 6.1 Heb je een verzoek of klacht aan de examencommissie? In de andere hoofdstukken van deze OER lees je wanneer je een verzoek naar de examencommissie kunt sturen. Je mag bijvoorbeeld een verzoek sturen over de volgende onderwerpen: Je wilt dat jouw toets of tentamen opnieuw wordt beoordeeld. Je bent niet aangemeld voor een toets. Toch wil je meedoen. Je wilt een vrijstelling. Je meldt je te laat aan voor een toets. Toch vind je dat je geen boete hoeft te betalen, omdat je er niets aan kon doen. Je wilt een toets op een andere manier doen. Je wilt een extra kans voor een toets. Je hebt een functiebeperking en je wil de toets op een voor jou passende manier doen. De regeling hiervoor staat in het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans onder Studentinfo. Je doet aan topsport. Daarom wil je de toets op een voor jou passende manier of een ander moment doen. De regeling hiervoor staat in het Studentenstatuut. Je vindt dit statuut op iavans onder Studentinfo. Je hebt een klacht over de manier waarop je een toets moest doen, of over de examinator. Zit deze examinator ook in de examencommissie? Dan mag hij over deze situatie niet meebeslissen. Je hebt toestemming nodig om een minor te volgen die je zelf samenstelt, die niet in de Avans-minorcatalogus staat of die niet in het aanbod van Kies op Maat staat. Let op: je moet binnen zes weken na de gedraging of het voorval je verzoek of klacht aan de examencommissie hebben gedaan Waar stuur je je verzoek naartoe? Een verzoek aan de examencommissie stuur je naar of vul het verzoekschrift in op de Blackboard omgeving AGZ Studentinformatie, tab examencommissie. Binnen vier weken nadat de examencommissie je verzoek heeft ontvangen, krijg je een brief of met de beslissing van de examencommissie. Hierna mag je niet nog eens een verzoek sturen over hetzelfde onderwerp. 6.2 Onvoorziene omstandigheden Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die niet in de OER vastgelegd zijn, dan beslist de examencommissie daarover. Zij overlegt dit zoveel mogelijk met de academiedirectie(s). De examencommissie legt verantwoording af over haar beslissing aan de academiedirectie(s). Je krijgt een brief of waarin staat wat de examencommissie heeft beslist en waarom. Er staat ook in wat je kunt doen als je het niet eens bent met deze beslissing. En voor wanneer je dit moet doen.

22 pagina 22 van Ben je het niet eens met een beslissing? Als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of een examinator, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Je moet dit doen binnen zes weken na de datum die op de brief of van de beslissing staat. Hoe je in beroep gaat en hoe het College van Beroep voor de Examens jouw beroep behandelt, lees je in het Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens. Je vindt dit document op iavans bij Studentinfo.

23 pagina 23 van 55 7 De deeltijd bacheloropleiding met Flexibilisering Deze opleiding doet vanaf dit cohort mee met het landelijk project Flexibilisering Hoger Onderwijs. Dit landelijke project heeft als doel om middels het vergroten van de flexibiliteit van de inrichting en uitvoering van het hoger onderwijs te onderzoeken of dit leidt tot een grotere deelname door studenten aan deeltijdse en duale Ad-programma s, deeltijdse en duale bacheloropleidingen of deeltijdse en duale masteropleidingen en tot het verlenen van meer graden. Dit hoofdstuk gaat over jouw bacheloropleiding. Je doet de volgende deeltijdopleiding: Naam opleiding Academie Academie voor Gezondheidszorg Deeltijd flexibilisering* 7.1 Opbouw van de opleiding Een opleiding bestaat uit een propedeuse en een postpropedeuse. De propedeuse is het eerste jaar van je opleiding en bestaat uit 60 studiepunten. De postpropedeuse is de studieperiode na de propedeuse*. Voor deze opleiding moet je 240 studiepunten behalen. Dit kan in vier jaar. Eén studiejaar is 42 weken. In één studiejaar kun je 60 studiepunten behalen. Eén studiejaar bestaat uit vier onderwijsperiodes. Periode 1 start in september. Je kunt vijftien tot dertig studiepunten per eenheid van leeruitkomsten behalen. Een onderwijseenheid noemen we een leeruitkomst. Elke onderwijsperiode bestaat uit verschillende leeruitkomsten, die we samen een eenheid van leeruitkomsten (ELU) noemen. In bijlage 4 vind je het examenprogramma van jouw opleiding. Je opleiding is als volgt opgebouwd: Je volgt verplichte leeruitkomsten die bij de competenties van je opleiding horen. Dit noemen we de major. Je behaalt hiervoor 210 studiepunten. Je volgt een vrij te kiezen leeruitkomst (leeruitkomst 39). Zie bijlage 4B. Je behaalt hiervoor 30 studiepunten. Deze leeruitkomst noemen we een minor. De keuze van de minor kan mede bepaald worden door je vooropleiding en arbeidscontract. Dit is opgenomen in je onderwijsovereenkomst.

24 pagina 24 van 55 * Een opleiding bestaat uit verschillende leeruitkomsten. De propedeuse bestaat uit 60 EC behorende bij de eerste behaalde leeruitkomsten behorende bij eenheid van leeruitkomsten A en B. Hierbij worden niet de leeruitkomsten betrokken waarop op basis van het diploma mbo verpleegkunde, inservice verpleegkunde of hbo-social studies vrijstellingen zijn verkregen Welke minor kun je kiezen? Je kunt een minor kiezen uit de Avans-minorcatalogus het aanbod van Kies op Maat. Of je stelt zelf een minor samen. Bij het kiezen en bij het zelf samenstellen van een minor ben je er verantwoordelijk voor dat de minor niet overlapt met een of meer onderwijseenheden uit het majorprogramma. Bij het zelf samenstellen van een minor moet je er ook voor zorgen dat de minor van voldoende niveau is Wanneer heb je toestemming nodig voor een minor? Je hebt toestemming nodig van de examencommissie als:. De minor niet in de Avans-minorcatalogus staat. De minor niet in het aanbod van Kies op Maat staat. Je zelf een minor wilt samenstellen. De examencommissie controleert of de minor niet overlapt met een of meer onderwijseenheden uit het major-programma en of de minor van voldoende niveau is. 7.2 In welke taal is deze opleiding? De voertaal van jouw opleiding is het Nederlands. Onderdelen van het onderwijs kunnen in een andere taal worden verzorgd, zoals het Engels. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat je de beroepsvaardigheden verwerft in een andere taal of dat je je een andere taal eigen maakt door die taal te spreken, te lezen en te schrijven. In bijlage 4 lees je in welke taal jouw onderwijseenheden worden uitgevoerd en getoetst. 7.3 Met welke vooropleiding kun je vrijstelling krijgen? In een onderwijsovereenkomst wordt vastgelegd welke leeruitkomsten je in welke periode gaat behalen en voor welke leeruitkomsten je op basis van eerder behaalde diploma s of een portfolio, vrijstelling hebt gekregen. Deze onderwijsovereenkomst wordt individueel opgesteld. Hieronder lees je met welke vooropleiding je vrijstelling kunt krijgen en waarvoor. De examencommissie moet in alle gevallen per student toestemming geven. In hoofdstuk 6 lees je hoe dit werkt Je hebt een mbo-diploma niveau 4, inservice opleiding verpleegkunde of een hbo-diploma social studies Als je een mbo-diploma niveau 4 hebt in hetzelfde verpleegkundig beroepsdomein, een diploma inservice opleiding verpleegkunde of een hbo-diploma social studies, dan krijg je

25 pagina 25 van 55 vrijstelling voor de leeruitkomsten hieronder. In onderstaand schema kan je zien voor welke leeruitkomsten je vrijstelling krijgt op basis van een van deze diploma s. Leeruitkomst EC Inservice MBO-V A 1. Opstellen en uitvoeren van een zorgplan 1 5 Vrijst. Vrijst. Inservice B HBO-SoS 2. Methodisch vaststellen en evalueren van de benodigde zorg 4 Vrijst. Vrijst. Vrijst. Vrijst. 3. Kritisch denken binnen zorgsituaties 1 5 Vrijst. 4. Opstellen en uitvoeren van een zorgplan 2 5 Vrijst. Vrijst. 5. Methodisch vaststellen en evalueren van de benodigde zorg 2 6. Versterken van zelfmanagement en zelfredzaamheid 4 Vrijst. Vrijst. Vrijst. Vrijst. 5 Vrijst. Vrijst. Vrijst. Vrijst. 7. Opstellen en uitvoeren van een zorgplan 3 5 Vrijst. Vrijst. 9. Persoonlijke verzorging en verpleegtechnisch handelen 8 Vrijst. Vrijst. 10. Opstellen en uitvoeren van een zorgplan 4 5 Vrijst. Vrijst. Vrijst. 11. Communicatieve vaardigheden 5 Vrijst. Vrijst. Vrijst. Vrijst. 12. Gezondheidsbevordering en preventie 5 Vrijst. Vrijst. Vrijst. Vrijst. 13. Opstellen en uitvoeren van een zorgplan 5 5 Vrijst. Vrijst. Vrijst. 14. Coördineren van zorg en interdisciplinair samenwerken 7 Vrijst. 16. Opstellen en uitvoeren van een zorgplan 6 5 Vrijst. Vrijst. Vrijst. 17. Bevorderen van kwaliteit van zorg 5 Vrijst. 18. Veiligheid in onvoorziene omstandigheden 3 Vrijst. Vrijst. 29. Professionele samenwerkingsrelatie met de zorgvrager en diens systeem 3 Vrijst.

26 pagina 26 van 55 De vrijstellingen en het aantal studiepunten dat daarbij hoort, vind je in het examenprogramma in bijlage Je hebt een vwo-diploma Je krijgt geen vrijstelling als je een vwo-diploma hebt Je hebt een Associate degree Heb je een Associate degree van een andere opleiding of van een ander instituut dan Avans hogeschool? Dan heb je geen recht op standaard vrijstellingen. De examencommissie besluit dan voor welke vrijstellingen je eventueel in aanmerking kunt komen. Je kunt dan vrijstellingen aan te vragen bij de examencommissie. In hoofdstuk 6 lees je hoe dit werkt Je hebt een andere vooropleiding Op individuele basis kunnen vrijstellingen per leeruitkomst aangevraagd worden. Zie ook 5.14 en de procedure vrijstelling op individuele basis. Deze is te vinden op BlackBoard. Als je een diploma inservice opleiding verpleegkunde of een hbo-diploma social studies, dan krijg je vrijstelling voor enkele leeruitkomsten beschreven bij In bovenstaand schema kan je zien voor welke leeruitkomsten je vrijstelling krijgt op basis van een van deze diploma s. De examencommissie moet per student toestemming geven. In hoofdstuk 6 lees je hoe dit werkt. 7.4 Wanneer krijg je een studieadvies over je opleiding? In de propedeutische fase krijg je een jaar nadat je bent gestart een studieadvies over je opleiding. De examencommissie bekijkt hiervoor de resultaten van je toetsen. De examencommissie gebruikt het studieadvies om te beslissen of je wel of niet mag doorgaan met de opleiding. Als de examencommissie beslist dat je niet door mag gaan met de opleiding, ontvang je een bindende afwijzing. Hoe dat werkt, lees je in de volgende paragraaf. Ben je in periode 1 gestart met de opleiding? Dan krijg je voor 1 september van het volgende kalenderjaar een studieadvies. Ben je in periode 3 gestart met de opleiding? Dan krijg je voor 1 februari van het volgende kalenderjaar een studieadvies.

27 pagina 27 van Wanneer moet je stoppen met de opleiding? De examencommissie mag je een bindende afwijzing geven als ze vindt dat je niet geschikt bent voor de opleiding. Een bindende afwijzing betekent dat je moet stoppen met de opleiding. Het aantal studiepunten dat je hebt behaald, is bepalend. Wij moeten je voldoende studiebegeleiding hebben gegeven. In hoofdstuk 4 lees je wat we hiermee bedoelen. Ook moeten we je op tijd gewaarschuwd hebben voordat je de bindende afwijzing ontvangt Wanneer ontvang je een bindende afwijzing? De examencommissie beslist dat je moet stoppen met je opleiding als je aan het einde van je eerste studiejaar te weinig studiepunten hebt behaald. Heb je minder dan 52 studiepunten behaald? Dan heb je er te weinig. Bij de berekening van het aantal studiepunten tellen de studiepunten van alle behaalde toetsen mee. Vrijstellingen op basis van een van de diploma s mbo verpleegkunde, inservice verpleegkunde of hbo-social studies tellen we niet mee in de studiepunten voor de propedeuse. Als je daar boven op vrijstellingen hebt (op basis van de VIB procedure), tellen we de studiepunten daarvan wel mee. We houden bij het uitbrengen van de bindende afwijzing rekening met je persoonlijke omstandigheden. Ben je voor 1 februari ingeschreven voor de opleiding? Dan neemt de examencommissie haar beslissing op basis van het aantal studiepunten dat op 31 augustus in Osiris staat. Ben je op of na 1 februari ingeschreven voor de opleiding? Dan neemt de examencommissie haar beslissing op basis van het aantal studiepunten dat op 31 januari in Osiris staat Een gesprek met de examencommissie Als de examencommissie van plan is te beslissen dat je moet stoppen met de opleiding, laat ze dat aan je weten in een brief of mail. De examencommissie nodigt je uit voor een gesprek. Dit noemen we het hoorrecht. In het gesprek krijg je de kans om uit te leggen waarom je te weinig studiepunten hebt behaald. Daarna neemt de examencommissie een definitieve beslissing Behaal je te weinig studiepunten door persoonlijke omstandigheden? Als je te weinig studiepunten behaalt, kan dat komen door persoonlijke omstandigheden. De examencommissie kan in dat geval beslissen dat zij het uitbrengen van het studieadvies twaalf maanden uitstelt. Zij brengt het studieadvies dan uit aan het einde van je tweede studiejaar. Op dat moment moet je aan de norm van 52 studiepunten uit de propedeutische fase voldoen. Bij het uitbrengen van het studieadvies beslist de examencommissie of je door mag gaan met de opleiding of dat je een bindende afwijzing krijgt. Als er kans is dat je door persoonlijke omstandigheden te weinig studiepunten behaalt, moet je dit zo snel mogelijk vertellen aan de decaan van je opleiding. Hij gaat vertrouwelijk met jouw verhaal om. De decaan adviseert de examencommissie. Met welke persoonlijke omstandigheden houden we rekening? Ziekte. Functiebeperking. Zwangerschap. Bijzondere omstandigheden in je familie. Lidmaatschap van de opleidingscommissie, de Medezeggenschapsraad of de Academieraad.

28 pagina 28 van 55 Bestuurlijk werk voor Avans Hogeschool. Lidmaatschap van het bestuur van een actieve studentenorganisatie of een actieve maatschappelijke organisatie. Deze organisatie heeft volledige rechtsbevoegdheid. In de Faciliteitenregeling bestuurlijk actieve studenten staat aan welke voorwaarden het lidmaatschap of bestuurlijk werk moet voldoen. Je vindt de regeling op iavans Wat gebeurt er als je moet stoppen met de opleiding? Als de examencommissie beslist dat je moet stoppen met de opleiding, dan schrijven we je uit bij de opleiding en ben je vanaf het begin van de maand na de beslissing geen student meer van deze opleiding. We geven je zoveel mogelijk een passend opleidingsadvies mee. Als je uitgeschreven bent, gelden de volgende regels voor jou: Je kunt je in ieder geval het volgende studiejaar niet meer als student of als extraneus inschrijven voor deze opleiding bij Avans Hogeschool. Na een jaar kun je je wel weer opnieuw inschrijven bij de opleiding waarmee je moest stoppen. Dat kan alleen als de academiedirectie het aannemelijk vindt dat je bij een nieuwe start wel genoeg studiepunten kunt behalen voor deze opleiding. Je moet daarvoor goede argumenten hebben. Je hebt bijvoorbeeld intussen ergens anders gestudeerd, of je hebt werkervaring opgedaan. Als de academiedirecteur je toestemming geeft om je weer in te schrijven, dan gelden bij je nieuwe inschrijving weer alle regels over stoppen met de opleiding. Als je wéér moet stoppen, dan kun je niet nog eens na een jaar toelating vragen. Let op: dit geldt niet voor numerus fixus opleidingen! Ben je het niet eens met een beslissing? In hoofdstuk 6 lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met de beslissing van de examencommissie Bijzondere situaties Als je je voor 1 februari (als je bent gestart in periode 1) of 1 september (als je bent gestart in periode 3) uitschrijft voor je opleiding, dan krijg je geen studieadvies en ook geen bindende afwijzing. Ben je gestart in periode 1 bij de voltijdvariant van de opleiding en stap je voor 1 februari over naar de deeltijdvariant of de duale variant? Dan passen we de regels voor deeltijdstudenten of duale studenten toe op jouw situatie. Als je in periode 3 bent gestart en je stapt voor 1 september over, dan passen we ook de regels voor deeltijdstudenten of duale studenten toe. Ben je gestart in periode 1 bij de voltijdvariant van de opleiding en stap je na 1 februari over naar de deeltijdvariant of duale variant? Dan passen we de regels voor voltijdstudenten toe op jouw situatie. Als je in periode 3 bent gestart, dan geldt hetzelfde als je overstapt na 1 september. 7.6 Als de inhoud van jouw opleiding verandert Wij vernieuwen regelmatig onze opleidingen. Dit betekent dat wij de inhoud van onderwijseenheden veranderen en dat wij onderwijseenheden vervangen. Wat betekent dit voor jou?

29 pagina 29 van 55 Je volgde een leeruitkomst die nu vernieuwd is of die niet meer in de opleiding wordt aangeboden en je hebt een toets nog niet gehaald. Dan krijg je 2 kansen om deze toch te behalen als het een schriftelijke of digitale toets betreft. We bieden hiervoor geen onderwijs aan. Haal je de toets of toetsen van de oude leeruitkomst niet of betreft het geen schriftelijke of digitale toets? Dan moet je meedoen met de toets van de vernieuwde of nieuwe leeruitkomst. 7.7 Kan de inhoud of de vorm van een toets veranderen? De stof waarop de eerste toets of tentamen is gebaseerd vormt de basis voor de inhoud van de eerste, tweede en derde herkansing van de toets of tentamen. Als je een toets moet herkansen, dan moet deze herkansing dezelfde vorm hebben als de eerste toets. Dit geldt alleen als de herkansing in hetzelfde studiejaar is. De toetsvorm kan dan alleen in hetzelfde studiejaar veranderen als de examencommissie en de student hiermee akkoord zijn. 7.8 De volgorde van je onderwijseenheden In de loop van de komende jaren willen we de flexibiliteit in het wisselen van volgorde van ELU s verder onderzoeken en verhogen. Voor collegejaar geldt: In de propedeutische fase geldt een eventuele verplichte volgorde voor deelname aan de onderwijseenheden/ leeruitkomsten. De volgorde wordt vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. In de postpropedeutische fase geldt een verplichte volgorde voor deelname aan de onderwijseenheden. Afstudeerfase (leeruitkomst 40 en 41) Om te kunnen starten met de afstudeerfase dienen tenminste 210 studiepunten behaald te zijn voor de start van de afstudeerfase. In de afstudeerfase kun je je onderzoek presenteren (kernopdracht 3) als het onderzoeksplan (kernopdracht 1) en het onderzoeksverslag (kernopdracht 2) met minimaal een 5,5 zijn beoordeeld en alle overige leeruitkomsten (inclusief leeruitkomst 40 behaald zijn) Wanneer heb je recht op studievoortgangsgarantie? Studievoortgangsgarantie betekent dat als je niet kunt deelnemen aan onderwijseenheden in de verplichte volgorde, dat wij je in dat studiejaar onderwijseenheden aanbieden waarmee je minimaal 30 studiepunten kunt behalen. Voorwaarde hiervoor is dat je hebt deelgenomen aan de onderwijseenheid die je niet hebt behaald of dat je afwezig was met een goede reden. Als je nog minder dan 30 studiepunten moet behalen voor je opleiding dan krijg je een programma aangeboden voor het aantal studiepunten dat je nog moet behalen. 8 Het maken en aanpassen van de OER In dit hoofdstuk lees je hoe we de OER maken. Je leest ook hoe we ervoor zorgen dat de OER altijd overeenkomt met de afspraken over je opleiding.

30 pagina 30 van Hoe maken we de OER? De academiedirectie maakt de OER op basis van het Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut. Dit beleid bestaat uit twee delen: Het Format voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. Met dit document maakt de academiedirectie deze OER. De Handreiking voor het opstellen van een Onderwijs- en examenregeling. In dit document staat wat de academiedirectie met het Format moeten doen. 8.2 Ieder studiejaar krijg je een nieuwe OER Ieder studiejaar maken wij een nieuwe OER. Deze OER vind je bij Studentinfo op iavans. We maken de OER op de volgende manier: Ieder jaar evalueert de academiedirectie de OER. Ook de opleidingscommissie doet dit. Haar resultaten stuurt ze naar de academiedirectie. Als het nodig is, past de academiedirectie de OER aan. Ze gebruikt hierbij de adviezen van de opleidingscommissie en de examencommissie. Het nieuwe concept stuurt de academiedirectie naar de opleidingscommissie. De opleidingscommissie geeft een advies over het concept. De academiedirectie beslist wat zij met dit advies doet. Hierna kijkt het Leer- en Innovatiecentrum of het concept klopt met het Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut. De academiedirectie stelt de definitieve OER vast. De academieraad moet hiermee instemmen. Dit doet zij zoals staat in het Medezeggenschapsreglement Academieraden Avans Hogeschool. De academiedirectie zorgt ervoor dat de studenten en medewerkers voor 1 september weten dat er een nieuwe OER is. 8.3 Soms moeten we de OER eerder aanpassen Soms moeten we de OER tijdens een studiejaar aanpassen. We mogen dit alleen doen als dit niet nadelig is voor onze studenten. We passen de OER op de volgende manier aan: De academiedirectie past de OER aan. Zij bespreekt de aanpassing met de opleidingscommissie. Hierna kijkt het Leer- en Innovatiecentrum of de aanpassing klopt met het Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut. De academiedirectie stelt de definitieve OER vast. De academieraad moet hiermee instemmen. Dit doet zij zoals staat in het Medezeggenschapsreglement Academieraden Avans Hogeschool. De studenten en medewerkers van de opleiding krijgen een overzicht waarop staat wat we hebben aangepast. 8.4 Waar vind je de OER? Je vindt de OER bij Studentinfo op iavans en op Blackboard. Deze OER is een onderdeel van het Studentenstatuut van Avans Hogeschool. In dit statuut staan de belangrijkste rechten en plichten van onze studenten.

31 pagina 31 van 55 Bijlage 1 Academie Academiedirectie Academieraad Afstudeerrichting Associate degree Begrippenlijst Organisatorische eenheid binnen de hogeschool waarin het onderwijs voor een of meer opleidingen wordt verzorgd. Het orgaan binnen de organisatie van de hogeschool dat is belast met de leiding van een academie, voor zover daartoe bevoegdheden door het College van Bestuur zijn gemandateerd. De medezeggenschapsraad van de academie. Deze deelraad bestaat uit medewerkers en studenten van de academie. De Academieraad oefent tegenover de Academiedirectie het instemmingsrecht en het adviesrecht uit, voor zover het aangelegenheden betreft die de academie aangaan (WHW artikel 10.25). Een deel van de bacheloropleiding dat zich richt op een specifiek onderdeel van het beroep of de beroepsuitoefening. Niet van toepassing bij major/minorstructuur. Een tweejarige programma binnen een erkende Bachelor-opleiding van ten minste 120 studiepunten (EC) dat wordt afgesloten met de wettelijke graad Associate degree (WHW artikel 7.8a). Avans Medezeggenschapsraad (AMR) Bachelor Cohort College van Beroep voor het Hoger Onderwijs College van Beroep voor de Examens (COBEX) College van Bestuur (CvB) De medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel WHW. Deze raad bestaat uit medewerkers en studenten en is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die Avans Hogeschool betreffen. Een vierjarige opleiding met een afgebakend programma van ten minste 240 studiepunten (EC). De aanduiding Bachelor is een graad die aangeeft dat iemand een complete beroepsgerichte opleiding heeft afgerond aan een hogeschool of een basisopleiding heeft voltooid aan een universiteit. Een cohort bestaat uit de studenten die per 1 oktober voor de eerste keer zijn ingeschreven in de propedeutische fase van een opleiding. Een landelijk College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, gevestigd in 's-gravenhage, zoals bedoeld in artikel 7.64 WHW. Een aan de hogeschool verbonden beroepscollege voor studenten, aspirant-studenten, voormalige studenten en extraneï, zoals bedoeld in artikel 7.60 WHW. Bestuur van de Stichting Avans dat tevens het instellingsbestuur is van Avans Hogeschool.

32 pagina 32 van 55 CROHO Cum laude Deeltijd Digitale toets Duaal Dublin Descriptoren EVC Eindwerkstuk Examen Examencommissie Examinator Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs is een systematisch geordende verzameling van gegevens met betrekking tot de opleidingen die door de instellingen voor hoger onderwijs verzorgd worden. Met lof (Latijn). Deeltijdonderwijs is hoger onderwijs 1. dat gedurende minder dan 7 maanden gegeven wordt; 2. van 7 maanden of langer dat minder dan 16 klokuren of 19 lesuren per week wordt gegeven; 3. dat gegeven wordt aan studenten voor wie het volgen van onderwijs niet de voornaamste bezigheid is. Toets waarbij de pc een essentiële rol speelt bij het ontwikkelen, beschikbaar stellen, afnemen en verwerken van de toets. Duaal onderwijs is een onderwijskundige term waarmee we duidelijk maken dat een student leren en werken combineert. De Dublin Descriptoren beschrijven de eindtermen voor de studies aan universiteiten en hogescholen in Europa. Erkenning van Verworven Competenties. EVC maakt je werkervaring meetbaar. Kennis en vaardigheden (competenties) die je hebt ontwikkeld tijdens je werk. Een examencommissie kan op grond van elders verworven competenties vrijstellingen toekennen. Met eindwerkstuk wordt ook bedoeld: een afstudeerwerkstuk, een portfolio, een beroepsproduct, een (reeks van) tentamen(s) ter afsluiting van een competentie, artikel, een artistieke prestatie, of iets dergelijks. Het geheel van tentamens van de propedeutische fase of van de postpropedeutische fase. De examencommissie wordt ingesteld door het College van Bestuur. De examencommissies is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijsen examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Een door de examencommissie aangewezen persoon die belast is met de het maken, afnemen en beoordelen van tentamens.

33 pagina 33 van 55 Examenprogramma Een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden. Het examenprogramma bestaat uit een geheel van de tentamens van de onderwijseenheden van een opleiding. Elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen. Een tentamen kan uit één of meer toetsen bestaan. Omdat de examencommissie beslissingen kan nemen op het niveau van toetsen zijn toetsen het uitgangspunt bij het schrijven van de OER. Extraneus Fraude Degene die conform artikel 7.32 e.v. WHW is ingeschreven aan Avans Hogeschool. Deze inschrijving als extraneus (examenstudent) geeft uitsluitend recht op het afleggen van tentamens en examens. Onder fraude wordt in ieder geval verstaan: a. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student gebruik maakt, gebruik heeft gemaakt van hulpmiddelen (andere dan door de examencommissie toegestane rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen en dergelijke) waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; b. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student kijkt of gekeken heeft naar/op/in het werk van (een) andere student(en); c. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student aanleiding/mogelijkheden heeft gegeven aan andere studenten zijn of haar werk in te zien; d. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student tijdens het tentamen informatie geeft of heeft gegeven aan andere studenten over de inhoud en uitwerking van het tentamen; e. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student tijdens het

34 pagina 34 van 55 tentamen onjuiste of valse informatie geeft of heeft gegeven over zijn of haar identiteit; f. wanneer tijdens of na een tentamen geconstateerd wordt dat de student zich door iemand anders heeft laten vertegenwoordigen; g. het zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit te stellen van de vragen of opgaven van het desbetreffende tentamen. Graad Hoger beroepsonderwijs Hoger onderwijs Kandidaat KOM Leeruitkomsten Matching De graad Associate degree wordt verleend als de student is geslaagd voor een Associate degree programma. De graad Bachelor wordt verleend als de student is geslaagd voor een bacheloropleiding met een omvang van 240 studiepunten. De graad Master wordt verleend als de student is geslaagd voor een masteropleiding. Onderwijs dat gericht is op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk. Wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. De student of extraneus die deelneemt aan een tentamen of examen. Kies Op Maat. Dit is een aanbod van minoren van een aantal samenwerkende hogescholen. Leeruitkomsten beschrijven wat een student wordt geacht te weten, te begrijpen en te kunnen toepassen na afronding van een leerperiode. Een leeruitkomst geeft aan wat de student of afgestudeerde daadwerkelijk kan. Inhoud en niveau van kennis, inzicht en vaardigheden die zijn vereist om een bepaald aantal studiepunten te behalen Het proces dat expliciet aandacht geeft aan de bewustwording van de student in het eerste jaar. Onderzocht wordt of er een fit is tussen de student en de gekozen opleiding. Het proces kent drie fasen; match-0 (intake), match-mid (halverwege leerjaar 1) match-1 (aan het einde van leerjaar 1). In een persoonlijk advies wordt aan de student geadviseerd of er een match is tussen student en opleiding.

35 pagina 35 van 55 Major Minor Nominale (studie-)duur EP-Nuffic Onderwijseenheid (OE) Onderwijsovereenkomst Opleiding Een samenhangend geheel van onderwijseenheden van de bacheloropleiding dat opleidt tot een geëxpliciteerd beroepsprofiel, met een omvang van minimaal 180 en maximaal 210 studiepunten. Binnen een major kunnen keuzemogelijkheden worden aangeboden. Verschillende majors van een opleiding kunnen gezamenlijke onderwijseenheden bevatten. Een samenhangend geheel van één of meer onderwijseenheden van de bacheloropleiding met een totale omvang van 30 studiepunten. Een minor kan betrekking hebben op verbreding of verdieping van competenties die in de major aan de orde zijn of op nieuwe competenties waaronder doorstroomkwalificaties voor een masteropleiding. De duur van de opleiding zonder vrijstellingen en zonder studievertraging. Het EP-Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Een samenhangend geheel van de leerstof dat zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat. Iedere onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen (WHW artikel 7.3). Een overeenkomst tussen jou en de opleiding waarin vastgelegd wordt welke leeruitkomsten je in welke periode gaat behalen en voor welke leeruitkomsten je op basis van eerder behaalde diploma s of een portfolio, vrijstelling hebt gekregen. Concreet wordt beschreven welke leeruitkomsten de student gaat realiseren, welke leeractiviteiten daarvoor worden uitgevoerd, of en hoe de (eventuele) werkplek daarbij wordt benut, aan welk onderwijsaanbod de student deelneemt, hoe de begeleiding plaatsvindt en op welke wijze de realisatie van de beoogde leeruitkomsten wordt beoordeeld. Een hbo-bacheloropleiding is volgens de WHW een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit dient te beschikken (artikel 7.3. WHW) met een nominale omvang van 240 studiepunten. Een bacheloropleiding van Avans Hogeschool is een hboopleiding in de zin van de WHW, die als zodanig door het College van Bestuur is benoemd en die opleidt tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in het betreffende titeldomein. Een opleiding binnen Avans

36 pagina 36 van 55 Hogeschool kan op meerdere locaties worden aangeboden. Opleidingscommissie Periode Plagiaat Postpropedeutische fase Het adviesorgaan van de opleiding, bestaande uit vertegenwoordigers van studenten en docenten van de opleiding conform artikel 10.3c. van de WHW, dat advies uitbrengt aan de Academieraad en aan de Academiedirectie over de inhoud en kwaliteit van (de uitvoering van) de OER. Het schooljaar is opgedeeld in vier onderwijsperioden. Een periode bestaat uit tien weken. Periode 1 start in september. Periode 4 kan uit elf weken bestaan. De periodes staan in het jaarrooster. Het jaarrooster kun je vinden op iavans. Onder plagiaat wordt in ieder geval verstaan: a. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens, ideeën, beeldmateriaal, prototypen en dergelijke, zonder volledige en correcte bronvermelding; b. het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale gedachtegoed uit bronnen van derden, zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs is opgenomen; c. het parafraseren van (passages uit) de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen; d. het weergeven van cijfers, grafieken, tabellen en illustraties zonder het vermelden van de bron; e. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van andere opleidingsonderdelen; f. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Het gedeelte van de opleiding dat volgt na de propedeutische fase. In de voltijdse bacheloropleiding heeft de postpropedeutische fase een nominale duur van drie studiejaren en een omvang van 180 studiepunten. De nominale duur van de postpropedeutische fase van een deeltijdse of duale opleiding kan langer zijn dan drie jaar. De nominale duur van de postpropedeutische fase van de Associate degree is één jaar en deze fase heeft een studielast van 60 studiepunten. In sommige opleidingen wordt de term hoofdfase gebruikt als synoniem voor postpropedeutische fase.

37 pagina 37 van 55 Practica / praktische oefening Propedeutische fase Schriftelijke toets Student Studiebegeleiding Studiejaar Hieronder wordt verstaan: het maken van scripties en werkstukken, het uitvoeren van onderzoeksopdrachten, het deelnemen aan veldwerk en excursies, het doorlopen van stages, het deelnemen aan andere onderwijsleeractiviteiten die zijn gericht op het bereiken van specifieke handelingsvaardigheden (WHW artikel 7.13d, toelichting). Iedere opleiding kent een propedeutische fase. Deze omvat het eerste gedeelte van de opleiding en heeft in de voltijd- en duale opleiding een nominale duur van één studiejaar en een omvang van 60 studiepunten. De nominale duur van de propedeutische fase van een deeltijdopleiding kan langer zijn dan één studiejaar; (WHW artikel 7.8). Toets waarbij studenten groepsgewijs op hetzelfde moment binnen dezelfde tijd, dezelfde toetsvragen schriftelijk moeten beantwoorden. De organisatie van deze toetsen wordt veelal gefaciliteerd door RET. Degene die conform artikel 7.32 e.v. WHW is ingeschreven aan Avans Hogeschool. Overal waar student staat kan ook studente gelezen worden. Systeem van begeleiding van de student gericht op het voorkomen van studieproblemen en het tijdig signaleren van studieproblemen en het ondersteunen bij het oplossen hiervan. Ook is studiebegeleiding gericht op het onderzoeken van de match tussen studenten en opleiding en het ondersteunen bij de gevolgtrekking hiervan. Hiertoe worden in ieder geval individuele gesprekken gevoerd, eventueel aangevuld met groepsles of andere activiteiten. Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar (WHW artikel 1.1). Studielast De studielast voor een studiejaar bedraagt 60 studiepunten voor voltijd- en duale opleidingen. 60 studiepunten zijn identiek aan uren studie. De studielast van iedere bacheloropleiding is 240 studiepunten, en van iedere Associate degree 120 studiepunten. Waar in het Kader wordt gesproken over het behalen van x studiepunten wordt bedoeld het verkrijgen van een voldoende beoordeling voor een tentamen van een onderwijseenheid met een studielast van x studiepunten.

38 pagina 38 van 55 Studiepunt Tentamen Toets Toetsvorm Variant De studielast van de opleiding en van elke onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studie (WHW artikel 7.4, 7.4b). Het studiepunt voldoet aan de eisen van het European Credit Transfer System (ECTS). Een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat met betrekking tot een onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van de uitslag van dat onderzoek (WHW artikel 7.10). Een tentamen kan uit een of meer toetsen bestaan. Een toets is een onderzoek naar kennis en/of vaardigheden en/of attitude. Een toets is een onderdeel van een tentamen. Er is een veelheid aan toetsvormen. De manier waarop de beheersing van kennis en/of vaardigheden en/of attitude wordt gemeten. Vanouds bekend zijn het werkstuk, de schriftelijke en de mondelinge toets. Voorbeelden van wat recentere toetsvormen zijn de casustoets, het groepsassessment en de portfoliobespreking. Een opleiding kan in drie varianten worden aangeboden, te weten Voltijd, Duaal en Deeltijd. Voltijd Voltijdonderwijs betekent onderwijs dat ten minste 16 klokuren of 19 lesuren per week en gedurende minstens 7 maanden wordt gegeven aan studenten voor wie het volgen van onderwijs de voornaamste bezigheid is. Vrijstelling WEB Weken Vrijstelling voor een of meer toetsen behorende bij een onderwijseenheid. Student moet bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat hij de betreffende competenties reeds beheerst. Wet Educatie en Beroepsonderwijs; dit is de wetgeving voor het beroepsonderwijs. Tot 1996 werd de aanduiding middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gebruikt voor deze categorie opleidingen. Met weken worden onderwijsweken bedoeld zoals opgenomen in het Avans-jaarrooster (zie iavans). De weken die geen onderwijsweken zijn, tellen niet mee voor de periode die in de OER is aangegeven. De weken in de zomervakantie zijn hierop een uitzondering als het gaat om de verzoeken aan de examencommissie. Met de examencommissie heeft het CvB afspraken gemaakt over bereikbaarheid.

39 pagina 39 van 55 Werkstuk WHW (Schriftelijke) uitwerking van een opdracht die beoordeeld wordt om te onderzoeken of de student de competenties beheerst. Opdracht kan zijn: stage- of afstudeeropdracht, project, reflectieopdracht, uitwerken casus etc. Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek; Staatsblad 1992, 593 en alle bijbehorende wijzigingen.

40 pagina 40 van 55 Bijlage 2 WHW-artikelen De wetsartikelen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Avans beleid geven de basis voor deze OER. In deze tabel vind je terug welke artikelen uit de WHW van toepassing zijn bij welke artikelen in de OER, dan wel welke beleidsregels hebben geleid tot de betreffende bepaling in de OER. Nr. Hoofdstuk Paragraaf Artikel in de WHW / Avans beleid 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 2 Competenties van de opleiding en beroepseisen art lid art.7.13 lid 2 c 3 Toelating tot de opleiding 3.1 art. 7.24, 7.25 en art art art. 7.2, 7.28 en Gedragscode internationale student hoger onderwijs 3.4 art. 7.26a 3.5 art Studiebegeleiding art lid 1 e, art lid 2 u; Regeling m.b.t. topsporters is gebaseerd op Avans beleid. 5 Toetsen, tentamens en examens 5.1 art. 7.3, 7.8 en Art juncto art lid art. 7.3, 7.10 lid art lid 2 n art lid 2 l en lid 2 m; 5.4 Avansbeleid 5.5 Avansbeleid Regeling m.b.t. topsporters is gebaseerd op Avans beleid.

41 pagina 41 van art. 7.12b 5.7 Avans beleid 5.8 art. 7.12c 5.9 Avans beleid 5.10 art lid 2 o 5.11 art lid 2 p en lid 2 q 5.12 art lid 2 h en lid 2 j 5.13 art. 7.3 lid art. 7.12b lid 1 d en 7.13 lid 2 r 5.15 art lid 2 k 5.16 art art. 7.10a en 7.10.b en 7.19a 5.18 Avans beleid 6 Verzoek aan de examencommissie of in beroep gaan 6.1 art. 7.11, lid 5; art. 7.12b, art. 7.13; Regeling m.b.t. topsporters is gebaseerd op Avans beleid 6.2 Avans beleid 6.3 Art en Aan hoofdstuk 7 ligt het besluit experimenten flexibel hoger onderwijs 4 (8 april 2016)) ten grondslag. 7 Opleidingsgeboden hoofdstuk art 7.13 lid 2 i 7.1 art. 7.4, 7.4b, 7.7, 7.8 en art art. 7.9a; art. 7.13, lid 2 r; 7.4 art. 7.8b 7.5 art. 7.8b 7.6 Avans beleid 4 Zie:

42 pagina 42 van Avans beleid 7.8 art. 7.13, lid 2 h Avans beleid 15 Het maken en aanpassen van de OER art. 7.13, 7.14, 10.3c en 10.20

43 pagina 43 van 55 Bijlage 3 Competenties In deze bijlage zijn de competenties van je opleiding opgenomen. Competenties Bachelor of Nursing vanaf cohort september 2016 Het beroepsprofiel van de verpleegkundige 2020 wordt in een bloem weergegeven en onderscheidt volgens de systematiek van de CanMEDS 7 competentiegebieden. Centraal staat de verpleegkundige als zorgverlener. 1. Zorgverlener 2. Communicator 3. Samenwerkingspartner 4. Reflectieve practitioner 5. Gezondheidsbevorderaar 6. Organisator 7. Professional en kwaliteitsbevorderaar

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie 17-10-2016 Datum instemming academieraad 17-10-2016 pagina 2 van 112 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie

Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie 13-07-2016 Datum instemming academieraad 14-07-2016

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I en AI&I Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AMBM AOMI Datum vaststelling academiedirectie AOMI AMBM Datum instemming academieraad AOMI AMBM 05-07-2016 05-07-2016 05-07-2016

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I Datum vaststelling academiedirectie 12 juli 2016 Datum instemming academieraad 11 juli 2016 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

Autonome Beeldende Kunst

Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AKV St.Joost Vastgesteld per 2016-07-11 Datum vaststelling academiedirectie 11 Juli 2016 Datum instemming academieraad 17-juli-2016 pagina 2 van 54 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

LIC team OERexamensupport (Marianne Quekel)

LIC team OERexamensupport (Marianne Quekel) Kader-OER 2016-2017 - Format - Handreiking Beschrijving opdrachtgever CvB opdrachtnemer LIC team OERexamensupport (Marianne Quekel) link met andere kaders Onder andere: WHW, Erratum Kader-OER 2016-2017*,

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling AAFM en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling AAFM en AHB Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AAFM en AHB Datum vaststelling academiedirectie 07-07-2016 Datum instemming academieraad 06-07-2016 pagina 2 van 65 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AVB en AVD Vastgesteld per 7 juli 2015 pagina 2 van 74 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees je de OER?

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 Gewijzigd per 1 september 2015 Goedgekeurd door directie 1 september 2015 Goedgekeurd door Academieraad 1 september

Nadere informatie

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VOOR DE VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE OPLEIDINGEN SPH-MWD-CMV VAN DE ACADEMIES VOOR SOCIALE STUDIES BREDA EN S-HERTOGENBOSCH Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies Mechatronica Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Mechatronica Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie AE&I 25 maart

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Informatica Onderwijs- en examenregeling 205 206 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I Datum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Gezondheidszorg Vastgesteld per 07-07-2015 Gewijzigd d.d. 13-10-2015 Opnieuw vastgesteld d.d. 13-10-2015 pagina 2 van 104 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AOMI AVD AMBM Vastgesteld per 15 juli 2015 pagina 2 van 124 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 7 1.1 Voor wie is deze OER? 7 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Culturele en Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Academies voor Sociale Studies Breda en s-hertogenbosch

Nadere informatie

Academie Voor Deeltijd

Academie Voor Deeltijd Academie Voor Deeltijd Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Accountancy, Ad Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER, Ad Bedrijfskunde, Ad Financiële Dienstverlening Bestuurskunde/ Overheidsmanagement

Nadere informatie

Fysiotherapie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Academie voor Gezondheidszorg. Vastgesteld per 07-07-2015. Gewijzigd d.d.

Fysiotherapie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Academie voor Gezondheidszorg. Vastgesteld per 07-07-2015. Gewijzigd d.d. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Gezondheidszorg Vastgesteld per 07-07-2015 Gewijzigd d.d. 13-10-2015 Opnieuw vastgesteld d.d. 13-10-2015 pagina 2 van 62 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld door directie: AAFM 26 november

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

International Business and Languages

International Business and Languages International Business and Languages Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Marketing en International Business Vastgesteld per pagina 2 van 77 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd

Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Pedagogisch Onderwijs Vastgesteld per 07-2015 pagina 2 van 84 Inhoud 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Autonome Beeldende Kunst

Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AKV St.Joost Vastgesteld per 2015-06-07 Wijziging titulatuur H1.1 per 01-12-2015 Wijziging compensatieregeling H5.9.2 en 5.9.3 per 01-12- 2015 pagina 3 van 47 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MASTERS. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AKV St.Joost

MASTERS. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AKV St.Joost MASTERS Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AKV St.Joost Vastgesteld per 2015-06-07 Wijziging titulatuur H1.1 per 16-11-2015 pagina 3 van 35 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH OPLEIDING CHEMIE

LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH OPLEIDING CHEMIE LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH OPLEIDING CHEMIE Onderwijs- en examenregeling 05 06 ACADEMIE VOOR DE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013 Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013 Betrokken academies Opleidingen Datum vaststelling academiedirecteuren Datum advies opleidingscommissie Datum instemming academieraden AAFM,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 FYSIOTHERAPIE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 FYSIOTHERAPIE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 FYSIOTHERAPIE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG Datum vaststelling academiedirectie(s) 14-07-2014 Datum advies opleidingscommissie 23-04-2014 Datum instemming academieraden

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 II. FORMAT VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Documentnaam Opstellers Kader Opleidingsspecifiek Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 12-5 (AHB) 19-6 (ADT) 20-5

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM Datum vaststelling academiedirectie(s) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 20-5 (AAFM) Datum instemming academieraden 2-7 (AAFM) 0

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 5-6 (AHB)

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 HBO-VERPLEEGKUNDE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 HBO-VERPLEEGKUNDE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 HBO-VERPLEEGKUNDE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG Datum vaststelling academiedirectie(s) 14-07-2014 Datum advies opleidingscommissie 08-05-2014 Datum instemming academieraden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING COMMUNICATIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING COMMUNICATIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING COMMUNICATIE ACADEMIE ACUE EN AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-2014 Datum advies opleidingscommissie 01-07-2014 Datum instemming academieraden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 GEZONDHEIDSZORG TECHNOLOGIE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG Datum vaststelling academiedirectie(s) 14-07-2014 Datum advies opleidingscommissie 14-05-2014 Datum instemming

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS AND RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS AND RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS AND RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) AOMI 03 juli 2014 Datum advies opleidingscommissie AOMI 19 juni 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS EN RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) AMBM AOMI ADT Datum advies opleidingscommissie AMBM AOMI ADT Datum instemming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-14 Datum advies opleidingscommissie 01-06-14 Datum instemming academieraden 01-07-14

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-14 Datum advies opleidingscommissie 01-06-14 Datum instemming academieraden 01-07-14 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VOOR DE VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE OPLEIDINGEN SPH-MWD-CMV VAN DE ACADEMIES VOOR SOCIALE STUDIES BREDA EN S-HERTOGENBOSCH Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-14

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 MANAGEMENT IN DE ZORG AVD

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 MANAGEMENT IN DE ZORG AVD ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 MANAGEMENT IN DE ZORG AVD Datum vaststelling academiedirectie 1 juli 2014 Datum advies opleidingscommissie 19 juni 2014 Datum instemming academieraad 19 juni 2014

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ADVANCED BUSINESS CREATION ACADEMIE VOOR ONDERNEMERSCHAP, MARKETING EN INNOVATIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ADVANCED BUSINESS CREATION ACADEMIE VOOR ONDERNEMERSCHAP, MARKETING EN INNOVATIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ADVANCED BUSINESS CREATION ACADEMIE VOOR ONDERNEMERSCHAP, MARKETING EN INNOVATIE Datum vaststelling academiedirectie(s) 23 juni 2014 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 COMMERCIËLE ECONOMIE AMBM, AMIB, AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) AMBM AMIB AVD Datum advies opleidingscommissie AMBM AMIB AVD Datum instemming academieraden

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 OPLEIDING BEDRIJFSECONOMIE Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Deeltijd Academie voor Financieel Management Academie School of International

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Human Resource Management 2012-2013

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Human Resource Management 2012-2013 Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Human Resource Management 2012-2013 Betrokken academies Opleidingen Datum vaststelling academiedirecteuren Datum advies opleidingscommissie Datum instemming academieraden

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 INTERNATIONAL BUSINESS AND LANGUAGES ACADEMIE VOOR MARKETING EN INTERNATIONAL BUSINESS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 INTERNATIONAL BUSINESS AND LANGUAGES ACADEMIE VOOR MARKETING EN INTERNATIONAL BUSINESS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 INTERNATIONAL BUSINESS AND LANGUAGES ACADEMIE VOOR MARKETING EN INTERNATIONAL BUSINESS Datum vaststelling academiedirectie(s) 08-07-2014 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling

OER. Onderwijs- en examenregeling OER Onderwijs- en examenregeling Codarts Rotterdam Studiejaar 2013-2014 2/15 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikelen: 1. Algemene bepalingen 2. Structurering van de opleidingen 3. Verloop van de studie:

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Algemeen deel (deel 1) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2015.

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica. CROHO-nummer 39215. Graad: Bachelor of Science

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica. CROHO-nummer 39215. Graad: Bachelor of Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is

Nadere informatie