3 Welk risico is verzekerd? A. HAGELSCHADEPOLIS. 1 Inleiding. 4. De verzekering van appels, peren en pruimen. 2 Duur van de verzekeringsovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Welk risico is verzekerd? A. HAGELSCHADEPOLIS. 1 Inleiding. 4. De verzekering van appels, peren en pruimen. 2 Duur van de verzekeringsovereenkomst"

Transcriptie

1 A. HAGELSCHADEPOLIS 1 Inleiding De Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering OFH, onderdeel van BFAO U.A., is gespecialiseerd in het verzekeren van appels, peren, pruimen en zachtfruit tegen het risico van hagelschade. OFH heeft geen winstoogmerk. Iedere fruitteler in Nederland en België kan lid worden van OFH. OFH is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Verder is OFH aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. OFH beschikt sinds 12 augustus 1991 over een Europees Paspoort van De Nederlandsche Bank om ook schadeverzekeringen aan te kunnen bieden aan fruittelers in België. 2 Duur van de verzekeringsovereenkomst De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden. Wilt u de verzekering voor het volgende jaar opzeggen dan dient u dit vóór 1 november schriftelijk aan OFH kenbaar te maken. De Gedragscode Geïnformeerde Verlenging is niet van toepassing en de verzekering is niet tussentijds opzegbaar. 3 Welk risico is verzekerd? OFH verzekert het risico van hagelschade aan de oogst. Directe afslag van vruchten door hagel is bij de verzekeringsdekking inbegrepen voor zover dit leidt tot een kleinere omvang van de oogst dan normaal. Eventueel optredende vervolgschade wordt niet vergoed. Vruchtrui als gevolg van hagel wordt dus evenmin vergoed. Zie paragraaf 4 t/m 11 voor informatie over de verzekering van appels, peren en pruimen. Zie paragraaf 12 t/m 14 voor informatie over de verzekering van zachtfruit. 4. De verzekering van appels, peren en pruimen Appels, peren en pruimen worden verzekerd op basis van een klasse I verzekering. Deze verzekering dekt het risico van hagelschade aan dat deel van de oogst dat op het moment van schadetaxatie (kort voor de oogst) zou hebben voldaan aan de kwaliteitsnormen voor klasse I indien er geen hagelschade zou zijn opgetreden. Het overige fruit (klasse II en industriefruit) is niet verzekerd tegen hagelschade. Bij de taxatie van eventuele schade stelt de taxateur het percentage degradatie vast van alleen dat gedeelte van het fruit dat op het moment van taxatie klasse I zou zijn geweest als er geen hagel zou zijn gevallen. Fruit dat vóór de hagelschade klasse II of nog minder was en na hagel gelijk blijft in kwaliteit of nog verder degradeert, wordt in de schadevaststelling niet meegenomen. 4

2 4.1 Aanvang verzekeringsdekking De verzekeringsdekking voor appels, peren en pruimen vangt aan na de bloeiperiode, maar niet vóór 10 april, en eindigt uiterlijk op 15 november. De bloeiperiode is beëindigd wanneer de laatste bloemblaadjes op het meerjarige hout zijn afgevallen. Schade veroorzaakt door hagel in de bloeiperiode wordt dus niet vergoed. 5 Het aangifteformulier De verzekerden van OFH ontvangen het aangifteformulier elk jaar automatisch omstreeks begin april. Als u nog geen verzekeringsovereenkomst hebt met OFH, kunt u het formulier telefonisch bij OFH bestellen of ophalen van onze website: Het invullen van het aangifteformulier wijst zich vanzelf. De volgende punten komen aan de orde: Bedrijfsgegevens: Naam, adres, contactgegevens, KvK-nummer, IBAN-nummer, etc. Perceelgegevens: Hierbij is het van belang dat u de ligging van de percelen goed omschrijft. OFH kan u verzoeken extra gegevens over de situering van uw percelen te verstrekken. Het verzekerd bedrag: In paragraaf 6 Het verzekerd bedrag is toegelicht hoe u de hoogte van het verzekerd bedrag kunt bepalen. Keuze eigen risico: U hebt de keuze tussen een laag of hoog eigen risico. Dit wordt toegelicht in paragraaf 7 Eigen risico. Standaard dekking, uitgebreide dekking of uitgebreide dekking plus voor appels en peren: Hierover vindt u meer informatie in paragraaf 8 Dekkingsvarianten voor appels en peren. Het volledig ingevulde en ondertekende aangifteformulier stuurt u op naar OFH. Wij adviseren u een kopie te maken voor uw eigen administratie. Nadat uw aangifteformulier is verwerkt en geaccepteerd door OFH, ontvangt u een polisformulier van de door u in verzekering gegeven fruitoogst. Dit polisformulier kunt u ook gebruiken om een wijziging van uw aangifte door te geven. 5.1 Wanneer wordt uw aangifteformulier van kracht? Uw verzekering wordt van kracht op het moment dat OFH uw originele aangifteformulier ontvangt en heeft geaccepteerd. Een aangifteformulier wordt niet geaccepteerd zolang in de weersverwachting van het KNMI of weerbureaus, zoals MeteoGroup, sprake is van een neerslagfront met kans op hagel. Een eenmaal per post of anderszins aangeboden formulier kan niet meer worden herroepen. Het is ook mogelijk het aangifteformulier per fax te sturen naar OFH. Als u gebruik maakt van de fax wordt de voorlopige verzekeringsdekking de dag erop volgend om uur van kracht. Let op! Het originele aangifteformulier moet ook altijd direct per post worden toegezonden, want de voorlopige verzekerings- 5

3 dekking vervalt indien uw originele aangifteformulier niet binnen 2 werkdagen door OFH wordt ontvangen. 6 Het verzekerd bedrag Het verzekerd bedrag berekent u door per ras per perceel een verwachte geldswaarde aan de oogst toe te kennen. Het verzekerd bedrag dient altijd in reële verhouding te staan met de verwachte oogst. OFH is bevoegd eventueel te lage of te hoge verzekerde bedragen te corrigeren. OFH hanteert een minimum verzekerd bedrag van ,- per bedrijf. Door omstandigheden kan het voorkomen dat u het opgegeven verzekerd bedrag later wilt wijzigen. Uiteraard zijn hiervoor mogelijkheden aanwezig, maar hieraan zijn wel enkele regels verbonden. 6.1 Verlagen van het verzekerd bedrag Tot 1 mei gelden, met inachtneming van het hierboven bepaalde, geen beperkingen voor het verlagen van het verzekerd bedrag. Het verlagen naar een niet reëel bedrag of zelfs 0,- is echter niet toegestaan. Bij uitzonderlijke omstandigheden, zoals een misoogst door nachtvorst, dient u dat duidelijk kenbaar te maken. Na 1 mei mag het totaal verzekerd bedrag per polis niet meer worden verlaagd. Van 1 mei tot 1 juli mag nog wel met het verzekerd bedrag per ras worden geschoven zolang er geen hagelschade is opgetreden. Vanaf 1 juli kan het verzekerd bedrag niet meer worden verlaagd (niet per polis en ook niet meer per ras). Voor Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is de uiterlijke datum voor verlaging op 10 juli vastgesteld. 6.2 Verhogen van het verzekerd bedrag Mits uw fruit geen hagelschade heeft opgelopen is het verhogen van het verzekerd bedrag altijd mogelijk. 6.3 Wijzigen na schade Hebt u vroeg in het jaar lichte hagelschade gehad en is uw verzekerd bedrag erg laag dan kan uw verzekering - uitsluitend in overleg met OFH - worden verhoogd. Dit is van belang voor het geval dat uw fruit later in het jaar zwaar verhagelt. Bij verhoging na een lichte schade geldt natuurlijk wel de bepaling dat over het bijverzekerd bedrag de eerste schade geldt als een extra eigen risico. 6

4 6.4 Onjuistheden in de aangifte OFH behoudt zich altijd het recht voor bij gebleken onjuistheden en/of onregelmatigheden bij de opgave van de aangifte om uit te gaan van de vorige aangifte ofwel zelf het verzekerd bedrag vast te stellen. Deze bepaling blijft van kracht ook nadat u van OFH een acceptatie van uw aangifte hebt ontvangen. 7 Eigen risico OFH hanteert voor appels, peren en pruimen twee eigen risicopercentages: 25% en 50%. Deze percentages nemen geleidelijk Tabel A Verloop eigen risico in de 25/10% eigen risicoregeling. (Per schadeprocent tussen 25% en 90% vermindert het eigen risico met 0,23%) Vastgestelde schade Eigen risico Uitgekeerde schade 0% t/m 25% 25,00% 0,00% 30% 23,85% 6,15% 35% 22,69% 12,31% 40% 21,54% 18,46% 45% 20,38% 24,62% 50% 19,23% 30,77% 55% 18,08% 36,92% 60% 16,92% 43,08% 65% 15,77% 49,23% 70% 14,62% 55,38% 75% 13,46% 61,54% 80% 12,30% 67,70% 85% 11,15% 73,85% 90% 10,00% 80,00% 95% 10,00% 85,00% 100% 10,00% 90,00% af naar mate de schade oploopt. Een overzicht van het verloop de twee eigen risicoregelingen treft u aan in de tabellen A en B. Het eigen risico wordt toegepast per ras per perceel /10% eigen risico Het eigen risico neemt geleidelijk af van 25% tot 10% bij 90% of meer schade. De 25/10% eigen risicoregeling levert bij lagere schades eerder een uitkering op. Opmerking: De in de tabellen A en B vermelde eigen risico percentages en uit te keren schadepercentages zijn op twee cijfers afgerond. Bij computermatige verwerking en berekening van de schade wordt gewerkt met vier cijfers achter de komma. Hierdoor kunnen ten opzichte van de in deze tabellen vermelde percentages geringe afwijkingen ontstaan. Tabel B Verloop eigen risico in de 50/0% eigen risicoregeling (Per schadeprocent tussen 50% en 100% vermindert het eigen risico met 1,00%) Vastgestelde schade Eigen risico Uitgekeerde schade 0% t/m 50% 50,00% 0,00% 55% 45,00% 10,00% 60% 40,00% 20,00% 65% 35,00% 30,00% 70% 30,00% 40,00% 75% 25,00% 50,00% 80% 20,00% 60,00% 85% 15,00% 70,00% 90% 10,00% 80,00% 95% 5,00% 90,00% 100% 0,00% 100,00% 7

5 De premie voor de 25/10% eigen risicoregeling is echter 40% hoger dan de premie voor de 50/0% eigen risicoregeling /0% eigen risico Het eigen risico neemt geleidelijk af van 50% tot 0% bij 100% schade. De 50/0% eigen risicoregeling heeft het karakter van een calamiteitenverzekering. Lage en middelhoge schades leveren geen uitkering op, terwijl hogere en zeer hoge schades wel een uitkering opleveren. Bij meer dan 90% schade is de uitkering hoger dan de uitkering bij een 25/10% eigen risicoregeling. De premie voor de 50/0% eigen risicoregeling is 40% lager dan de premie voor de 25/10% eigen risicoregeling (zie tabel 1 op blz. 14 en 15). 7.3 Welk eigen risico is voor u het gunstigst? De keuze voor het eigen risico is afhankelijk van uw specifieke bedrijfsomstandigheden. Zowel persoonlijke als zakelijke redenen kunnen de doorslag geven bij uw keuze. Een zorgvuldige overweging van factoren is hierbij noodzakelijk. Natuurlijk kan OFH u hierbij adviseren aan de hand van rekenvoorbeelden. 7.4 Veranderen van eigen risico Mits vrij van hagelschade kunt u tot 1 mei per polis veranderen van eigen risico. Stapt u over van de ene eigen risicoregeling naar de andere eigen risicoregeling dan wijzigt de premieklasse niet. Uiteraard krijgen de verzekerden die hebben gekozen voor de 50/0% eigen risicoregeling wel de premiekorting van 40% ten opzichte van de 25/10% eigen risicoregeling. Vanaf 1 mei kan niet meer worden overgestapt van de 25/10% naar de 50/0% eigen risicoregeling. Andersom kan wel, mits uw fruit op het moment van overstappen schadevrij is. 8 Dekkingsvarianten voor appels en peren Vanaf teeltseizoen 2015 kunt u per perceel appels of peren kiezen tussen de standaard dekking (SD), uitgebreide dekking (UD) en uitgebreide dekking plus (UD+). De drie dekkingsvarianten verschillen in verlieswaarden die OFH toepast bij de taxatie van hagelschade aan uw verzekerde oogst (zie tabel C op blz. 9). 8

6 Tabel C Kwaliteitsklasse Standaard dekking SD Verlieswaarde per dekkingsvariant voor appels en peren APPELS PEREN Uitgebreide dekking UD Uitgebreide dekking plus UD+ Standaard dekking SD Uitgebreide dekking UD Uitgebreide dekking plus UD+ Klasse I 0% 0% 0% 0% 0% 0% Klasse II 35% 65% 85% 40% 60% 90% Industriefruit 80% 80% 85% 90% 90% 90% Rot 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.1 Standaard dekking De standaard dekking voor appels, afgekort als SD Appel, was vóór 2015 ook al beschikbaar. OFH heeft de verlieswaarde voor industriefruit met ingang van 2015 verhoogd van 75% naar 80% zonder premieverhoging. De standaard dekking voor peren, afgekort als SD Peer, was vóór 2015 de enige dekkingsmogelijkheid voor peren. OFH heeft de verlieswaarde voor klasse II met ingang van 2015 verhoogd van 30% naar 40% zonder premieverhoging. klasse I. De verlieswaarde voor industriefruit en rot fruit is gelijk aan die van de standaard dekking, ofwel respectievelijk 90% en 100%. In het geval dat de volledige oogst degradeert van klasse I naar klasse II bedraagt het door de taxateurs vastgestelde schadepercentage onder de standaard dekking 40% en onder de uitgebreide dekking 60%. Bij dezelfde hagelbui keert de uitgebreide dekking dus meer uit. De premie voor de uitgebreide dekking is hoger dan de premie voor de standaard dekking (zie tabel 1 op blz. 14 en 15). 8.2 Uitgebreide dekking De uitgebreide dekking voor appels, afgekort als UD Appel, was vóór 2015 ook al beschikbaar. OFH heeft de verlieswaarde voor industriefruit met ingang van 2015 verhoogd van 75% naar 80% zonder premieverhoging. De uitgebreide dekking voor peren, afgekort als UD Peer, is vanaf 2015 beschikbaar. Onder deze dekking worden peren van klasse II getaxeerd op een verlieswaarde van 60% ten opzichte van 8.3 Uitgebreide dekking plus De uitgebreide dekking plus voor appels, afgekort als UD+ Appel, is vanaf 2015 beschikbaar. Onder deze dekking worden appels van klasse II en industriefruit getaxeerd op een verlieswaarde van 85% ten opzichte van klasse I. In het geval dat de volledige appeloogst degradeert van klasse I naar klasse II of industriefruit bedraagt het door de taxateurs vastgestelde schadepercentage onder de uitgebreide dekking plus 85%. Bij dezelfde hagelbui 9

7 keert de uitgebreide dekking plus dus meer uit dan de standaard dekking en uitgebreide dekking. De premie voor de uitgebreide dekking plus is hoger dan de premie voor de standaard dekking en de uitgebreide dekking. De uitgebreide dekking plus voor peren, afgekort als UD+ Peer, is ook vanaf 2015 beschikbaar. Onder deze dekking worden peren van klasse II en industriefruit getaxeerd op een verlieswaarde van 90% ten opzichte van klasse I. In het geval dat de volledige oogst degradeert van klasse I naar klasse II of industriefruit bedraagt het door de taxateurs vastgestelde schadepercentage onder de uitgebreide dekking plus 90%. Bij dezelfde hagelbui keert de uitgebreide dekking plus dus meer uit dan de standaard dekking en uitgebreide dekking. De premie voor de uitgebreide dekking plus is hoger dan de premie voor de standaard dekking en de uitgebreide dekking (zie tabel 1 op blz. 14 en 15). 8.4 Veranderen van verzekeringsdekking Mits vrij van hagelschade kunt u tot 1 mei voor elk fruitperceel (polisregel) veranderen van verzekeringsdekking. Vanaf 1 mei kunt u alleen nog veranderen van standaard dekking naar uitgebreide dekking of uitgebreide dekking plus en van uitgebreide dekking naar uitgebreide dekking plus. Zodra u door hagel wordt getroffen kunt u geen veranderingen meer doen. 9 Schade Hagelschade aan uw verzekerde fruit dient u per telefoon of per binnen 3 werkdagen te melden aan OFH. Schade vroeg in het seizoen adviseren wij u liefst dezelfde dag nog te melden. Dat is in uw eigen belang. 9.1 Taxatie Zo spoedig mogelijk na een melding komt één van de taxateurs van OFH voor een kort bedrijfsbezoek. Vlak vóór de oogst wordt de schade definitief vastgesteld. Twee taxateurs bepalen dan de waardedaling van het fruit ten gevolge van hagelschade. Hierbij maken zij gebruik van waardeverhoudingscijfers die elk jaar door OFH worden vastgesteld. Deze cijfers geven de waarde weer van de verschillende klassen ten opzichte van klasse I (zie tabel C op blz. 9). Het bepalen van de waardedaling resulteert uiteindelijk in een schadepercentage. Let op! Ga nooit plukken voordat de schade aan uw verzekerde fruit is getaxeerd. U verliest dan het recht op een schade-uitkering. Neem contact op met de taxateur of met OFH als u denkt op korte termijn te gaan plukken en de taxatie nog niet heeft plaatsgevonden. 9.2 Hertaxatie Als u niet akkoord gaat met de definitieve taxatie is een hertaxatie mogelijk. U dient dan binnen 2 x 24 uur na de taxatie per aangetekende brief aan OFH om een hertaxatie te verzoeken. Na deze termijn vervalt het recht op een hertaxatie. De hertaxatieregeling treft u aan in het Verzekeringsreglement in artikel 8, lid 7 en 8 (zie blz. 22). 10

8 9.3 Extra dunning toepassen Het toepassen van normale dunning vanwege een te zware dracht is verplicht. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de zwaarste hagel eerst wordt uitgedund. Het toepassen van extra dunning na hagelschade is alleen toegestaan als u daarvoor toestemming krijgt van de taxateur. 9.4 Op stam verkopen Het op stam verkopen van uw fruit heeft geen invloed op de verzekeringsovereenkomst. OFH vergoedt aan u de schade en brengt de premie ook aan u in rekening. Let op! Legt u wel in een schriftelijke overeenkomst met de koper afspraken vast over de hagelschadeverzekering. 9.5 Wanneer wordt het schadebedrag uitgekeerd? Na de definitieve taxatie, die kort vóór de oogst wordt uitgevoerd, ontvangt u van OFH in november de schadeberekening. Na uw akkoordverklaring wordt het schadebedrag, na verrekening van de omslagpremie, omstreeks 20 december aan u uitgekeerd. Het is niet mogelijk per polis slechts een gedeelte van de uitkering te ontvangen. Het is wel mogelijk per polis de gehele uitkering te weigeren. In het volgende verzekeringsjaar daalt u dan 1 premieklasse totdat de voor u laagst mogelijke premieklasse is bereikt. 10 Premie De premie wordt in twee delen in rekening gebracht, namelijk via de voorschotpremie en de omslagpremie Het eerste deel, de voorschotpremie Het eerste deel, de voorschotpremie, bedraagt 30% van de totale premie. Deze premie wordt omstreeks 15 juni aan u in rekening gebracht op basis van het verzekerd bedrag dat op dat moment bij OFH bekend is. Het is van belang dat u de voorschotpremie op tijd betaalt. Als OFH op 15 juli de voorschotpremie niet heeft ontvangen, vervalt automatisch met terugwerkende kracht de verzekeringsdekking voor het actuele teeltseizoen tot aan het moment waarop alsnog de betaling wordt voldaan. Heeft u ondertussen schade gehad dan wordt deze niet uitgekeerd. U blijft voorts altijd verplicht de voorschot- en omslagpremie volledig te voldoen. De voorschotpremie kan niet worden verrekend met eventueel reeds opgetreden hagelschade aan uw fruit Het tweede deel, de omslagpremie Het tweede deel, de omslagpremie, wordt eind november aan u in rekening gebracht. De totale premie die u voor uw fruithagelverzekering in één jaar betaalt, vindt u in tabel 1 (zie blz ). 11

9 10.3 Premieklasse voor nieuwe verzekerden Fruittelers die nog niet eerder met OFH een verzekeringsovereenkomst hebben afgesloten, worden ingedeeld in een gebiedsafhankelijke instappremieklasse. De laagste instappremieklasse is 1 voor Noord-Holland. De instappremieklasse loopt op naar het zuidoosten van het land. De hoogste instappremieklasse is 7. Voor meer informatie hierover belt u met OFH De verzekering van Conference en Xenia OFH maakt een onderscheid in de premie tussen Conference en Xenia enerzijds en de overige perenrassen anderzijds. Voor de perenrassen Conference en Xenia geldt een premiekorting van 40%. Voor het verzekerd bedrag, het eigen risico en de opbouw van no-claim is er geen verschil. Ook voor de wijzigingsmogelijkheden van het verzekerd bedrag, de dekkingsvariant en het eigen risico is er geen verschil Biologisch geteeld fruit Het is mogelijk om biologisch geteeld fruit te verzekeren tegen een gereduceerd tarief. Kiest u voor het gereduceerde tarief dan wordt bij de taxatie van hagelschade geen onderscheid gemaakt tussen klasse I en klasse II. Om voor het gereduceerde tarief in aanmerking te komen dient een kopie van de SKAL-licentie te worden meegestuurd. Voor meer informatie hierover belt u met OFH Opbouw no-claim Uitbetaling van schade op een polis is bepalend voor de premie die u gaat betalen in het jaar volgende op het schadejaar. De uitkering is niet van invloed op de premie in het schadejaar zelf. De hoogte van het uit te keren schadebedrag wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerd bedrag. Afhankelijk van de hoogte van het uitgekeerde schadebedrag stijgt u in premieklasse. Als er geen schade op een polis wordt uitgekeerd, daalt u in premieklasse. De premieklasse blijft gelijk bij een schade-uitkering lager dan 10% van het verzekerd bedrag (zie tabel D op blz. 13). Voor verzekerden in de premieklassen 5 t/m 20 is premieklasse 5 de laagste klasse, verdere daling is niet mogelijk. Premieklasse 20 is de hoogste klasse, verdere stijging is niet mogelijk. Indien u zich nu bevindt in een lagere premieklasse dan premieklasse 5 dan is deze lagere premieklasse in principe vastgezet tot het moment dat u door schade in premieklasse 5 of hoger terecht komt. Vanaf dat moment geldt ook voor u dat premieklasse 5 de laagste klasse is. 12

10 Tabel D Opbouw no-claim Uitgekeerde schadebedrag in procenten van het verzekerd bedrag Wijziging in premieklasse 0% 1 klasse lager hoger dan 0% maar lager dan 10% hoger of gelijk aan 10% maar lager dan 20% hoger of gelijk aan 20% maar lager dan 35% hoger of gelijk aan 35% maar lager dan 50% geen premieklassewijziging 1 klasse hoger 2 klassen hoger 3 klassen hoger hoger of gelijk aan 50% 4 klassen hoger 13

11 11 Premietabel voor appels, peren en pruimen Voor appels, peren en pruimen is tabel 1 van toepassing. De vermelde premiepercentages worden geheven over het opgegeven verzekerd bedrag. Voor appels en peren kan per perceel worden gekozen tussen de standaard dekking (SD), uitgebreide dekking (UD) of uitgebreide dekking plus (UD+). Voor pruimen is alleen de standaard dekking (SD) beschikbaar. Voor de perenrassen Conference en Xenia geldt een premiekorting van 40%. De premie voor de 50/0% eigen risicoregeling is 40% lager dan de premie voor 25/10% eigen risicoregeling. Premie klasse Tabel 1 Premie hagel hardfruit in Hagelschadepolis Appel 25/10% 50/0% SD UD UD+ SD UD UD+ 0 7,12 7,91 8,69 4,27 4,75 6,95 1 8,01 8,89 9,77 4,81 5,34 7,82 2 8,90 9,88 10,86 5,34 5,93 8,69 3 9,79 10,86 11,94 5,87 6,52 9, ,68 11,85 13,03 6,41 7,11 10, ,57 12,84 14,12 6,94 7,70 11, ,46 13,83 15,20 7,48 8,30 12, ,35 14,82 16,29 8,01 8,89 13, ,24 15,81 17,37 8,54 9,48 13, ,13 16,79 18,46 9,08 10,07 14, ,02 17,78 19,54 9,61 10,67 15, ,91 18,77 20,63 10,15 11,27 16, ,80 19,76 21,72 10,68 11,86 17, ,69 20,75 22,80 11,21 12,45 18, ,58 21,74 23,89 11,75 13,04 19, ,47 22,73 24,97 12,28 13,63 19, ,36 23,71 26,06 12,82 14,23 20, ,25 24,69 27,15 13,35 14,82 21, ,14 25,68 28,23 13,88 15,41 22, ,03 26,67 29,32 14,42 16,00 23, ,92 27,66 30,40 14,95 16,60 24,32 14

12 Premie klasse Tabel 1 Premie hagel hardfruit in Hagelschadepolis Conference en Xenia Overige peren Pruimen 25/10% 50/0% 25/10% 50/0% 25/10% 50/0% SD UD UD+ SD UD UD+ SD UD UD+ SD UD UD+ SD SD 0 4,27 4,75 5,22 2,56 2,85 4,17 7,12 7,91 8,69 4,27 4,75 6,95 7,12 4,27 1 4,81 5,34 5,86 2,88 3,20 4,69 8,01 8,89 9,77 4,81 5,34 7,82 8,01 4,81 2 5,34 5,93 6,52 3,20 3,56 5,22 8,90 9,88 10,86 5,34 5,93 8,69 8,90 5,34 3 5,87 6,52 7,17 3,53 3,92 5,73 9,79 10,86 11,94 5,87 6,52 9,56 9,79 5,87 4 6,41 7,11 7,82 3,84 4,27 6,25 10,68 11,85 13,03 6,41 7,11 10,42 10,68 6,41 5 6,94 7,70 8,47 4,17 4,62 6,77 11,57 12,84 14,12 6,94 7,70 11,29 11,57 6,94 6 7,47 8,30 9,12 4,48 4,98 7,30 12,46 13,83 15,20 7,48 8,30 12,16 12,46 7,48 7 8,01 8,89 9,77 4,81 5,33 7,82 13,35 14,82 16,29 8,01 8,89 13,03 13,35 8,01 8 8,54 9,48 10,43 5,13 5,68 8,34 14,24 15,81 17,37 8,54 9,48 13,90 14,24 8,54 9 9,07 10,07 11,07 5,45 6,04 8,86 15,13 16,79 18,46 9,08 10,07 14,77 15,13 9, ,62 10,66 11,72 5,77 6,40 9,38 16,02 17,78 19,54 9,61 10,67 15,64 16,02 9, ,14 11,26 12,37 6,09 6,76 9,90 16,91 18,77 20,63 10,15 11,27 16,50 16,91 10, ,68 11,86 13,03 6,41 7,12 10,43 17,80 19,76 21,72 10,68 11,86 17,37 17,80 10, ,22 12,45 13,68 6,73 7,47 10,94 18,69 20,75 22,80 11,21 12,45 18,24 18,69 11, ,75 13,04 14,34 7,05 7,83 11,47 19,58 21,74 23,89 11,75 13,04 19,11 19,58 11, ,28 13,64 14,98 7,37 8,17 11,98 20,47 22,73 24,97 12,28 13,63 19,98 20,47 12, ,82 14,22 15,63 7,69 8,54 12,51 21,36 23,71 26,06 12,82 14,23 20,85 21,36 12, ,35 14,82 16,29 8,01 8,89 13,03 22,25 24,69 27,15 13,35 14,82 21,72 22,25 13, ,88 15,41 16,94 8,33 9,24 13,55 23,14 25,68 28,23 13,88 15,41 22,58 23,14 13, ,42 16,00 17,59 8,65 9,60 14,07 24,03 26,67 29,32 14,42 16,00 23,45 24,03 14, ,95 16,60 18,24 8,97 9,96 14,59 24,92 27,66 30,40 14,95 16,60 24,32 24,92 14,95 15

13 12 De verzekering van zachtfruit Onder zachtfruit verstaat OFH al het fruit met uitzondering van appels, peren en pruimen. De verzekeringsdekking voor zachtfruit vangt aan bij het begin van de bloeiperiode en eindigt zodra de vruchten zijn geplukt. Bij het verzekeren van zachtfruit kunt u het verzekerd bedrag opgeven per ras per perceel. Het verzekerd bedrag voor aardbeien is voor vervroegde en vollegrondsteelt gemaximeerd op ,- per hectare en voor EVT-teelt en doordragers op ,- per hectare. Uw keuze voor de hoogte van het verzekerd bedrag en het eigen risico moet u vóór 1 mei aan OFH doorgeven. In tegenstelling tot het verzekeren van hardfruit, kan een aangifte voor het in verzekering geven van zachtfruit na 1 mei niet meer worden gewijzigd. Verder is de schade-afwikkeling ook afwijkend ten opzichte van hardfruit, omdat in geval van totaalverlies bij zachtfruit rekening wordt gehouden met niet te maken kosten. Deze worden op de schade in mindering gebracht ongeacht de aard van uw bedrijf. Voor zachtfruit geldt een eigen premieregeling, die u in tabel 2 aantreft (zie blz. 18). Voor blauwe bessen gelden de volgende vaste waardedalingen: Klasse II 60% waardedaling ten opzichte van klasse I Industriefruit 80% waardedaling ten opzichte van klasse I Rot 100% waardedaling ten opzichte van klasse I Voor aardbeien (gewone teelt) gelden de volgende vaste waardedalingen: Klasse II 45% waardedaling ten opzichte van klasse I Industriefruit 85% waardedaling ten opzichte van klasse I Rot 100% waardedaling ten opzichte van klasse I Voor doordragers past OFH een andere werkwijze toe, waarbij de actuele marktwaarde meetelt. Na de definitieve taxatie van de schade ontvangt u van OFH in november de schadeberekening. Na uw akkoordverklaring wordt het schadebedrag, na verrekening van de omslagpremie, omstreeks 20 december aan u uitgekeerd. Het is niet mogelijk per polis slechts een gedeelte van de uitkering te ontvangen. Het is wel mogelijk per polis de gehele uitkering te weigeren. In het volgende verzekeringsjaar daalt u dan 1 premieklasse tot de voor u laagst mogelijke premieklasse is bereikt Eigen risico OFH hanteert voor zachtfruit twee eigen risicopercentages: 15% en 30%. Deze percentages nemen geleidelijk af tot 10% naar mate de schade oploopt. Een overzicht van het verloop van de twee eigen risicoregelingen treft u aan in de tabellen E en F (zie blz. 17). Het eigen risico wordt toegepast per ras per perceel. 16

14 Tabel E Verloop eigen risico in de 15/10% eigen risicoregeling (Per schadeprocent tussen 15% en 90% vermindert het eigen risico met 0,066%) Vastgestelde schade Eigen risico Uitgekeerde schade 0% t/m 15% 15,00% 0,00% 20% 14,67% 5,33% 25% 14,33% 10,67% 30% 14,00% 16,00% 35% 13,67% 21,33% 40% 13,33% 26,67% 45% 13,00% 32,00% 50% 12,67% 37,33% 55% 12,33% 42,67% 60% 12,00% 48,00% 65% 11,67% 53,33% 70% 11,33% 58,67% 75% 11,00% 64,00% 80% 10,67% 69,33% 85% 10,33% 74,67% 90% 10,00% 80,00% 95% 10,00% 85,00% 100% 10,00% 90,00% 12.2 Tijdelijke afscherming van de teelt Het is mogelijk bessen, bramen en frambozen, die in de loop van het teeltseizoen met plastic worden afgedekt, te verzekeren tegen een gereduceerd tarief. OFH berekent een premiekorting naar rato over de periode dat het product bedekt is (uitgedrukt in hele weken) gerelateerd aan de periode van bloei tot oogst. De premiekorting wordt gegeven over 75% van de totale premie. De overige 25% geldt als premievoet. U moet zelf aan OFH doorgeven wanneer het product wordt afgedekt. Daarna geeft OFH geen dekking meer tegen hagelschade. Voor meer informatie hierover belt u met OFH. Tabel F Verloop eigen risico in de 30/10% eigen risicoregeling (Per schadeprocent tussen 30% en 90% vermindert het eigen risico met 0,333%) Vastgestelde schade Eigen risico Uitgekeerde schade 0% t/m 30% 30,00% 0,00% 35% 28,33% 6,67% 40% 26,67% 13,33% 45% 25,00% 20,00% 50% 23,33% 26,67% 55% 21,67% 33,33% 60% 20,00% 40,00% 65% 18,33% 46,67% 70% 16,67% 53,33% 75% 15,00% 60,00% 80% 13,33% 66,67% 85% 11,67% 73,33% 90% 10,00% 80,00% 95% 10,00% 85,00% 100% 10,00% 90,00% Opmerking: De in de tabellen E en F vermelde eigen risico percentages en uit te keren schadepercentages zijn op twee cijfers afgerond. Bij computermatige verwerking en berekening van de schade wordt gewerkt met vier cijfers achter de komma. Hierdoor kunnen ten opzichte van de in deze tabellen vermelde percentages geringe afwijkingen ontstaan Premieklasse voor nieuwe verzekerden Nieuwe verzekerden starten indien hun bedrijf in België of Westof Midden-Nederland is gelegen in premieklasse 3, in Oost- en 17

15 Zuidoost-Nederland in premieklasse 4, ongeacht de keuze van het eigen risico Opbouw no-claim Uitbetaling van schade op een polis is bepalend voor de premie die u gaat betalen in het jaar volgende op het schadejaar. De uitkering is niet van invloed op de premie in het schadejaar zelf. De hoogte van het uit te keren schadebedrag wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerd bedrag. Afhankelijk van de hoogte van het uitgekeerde schadebedrag stijgt u in premieklasse. Als er geen schade op een polis wordt uitgekeerd, daalt u in premieklasse. De premieklasse blijft gelijk bij een schade-uitkering lager dan 10% van het verzekerd bedrag (zie tabel G). Tabel G Opbouw no-claim Uitgekeerde schadebedrag in procenten van het verzekerd bedrag Wijziging in premieklasse 0% 1 klasse lager hoger dan 0% maar lager dan 10% geen premieklassewijziging hoger of gelijk aan 10% maar lager dan 20% 1 klasse hoger hoger of gelijk aan 20% maar lager dan 35% 2 klassen hoger hoger of gelijk aan 35% maar lager dan 50% 3 klassen hoger hoger of gelijk aan 50% 4 klassen hoger Premieklasse 1 is de laagste klasse, verdere daling is niet mogelijk. Premieklasse 10 is de hoogste klasse, verdere stijging is niet mogelijk. 13 Premietabel voor zachtfruit Voor bessen, bramen, frambozen en kersen is tabel 2 van toepassing. De vermelde premiepercentages worden geheven over het opgegeven verzekerd bedrag. Voor dit fruit is alleen de standaard dekking (SD) beschikbaar. De premie voor de 30/10% eigen risicoregeling is 25% lager dan de premie voor 15/10% eigen risicoregeling. Premie klasse Tabel 2 Premie hagel zachtfruit in Hagelschadepolis Bessen, bramen, frambozen en kersen 15/10% 30/10% SD SD 0 6,51 4,88 1 6,72 5,04 2 6,94 5,20 3 7,15 5,36 4 7,37 5,52 5 7,58 5,68 6 7,80 5,84 7 8,01 6,00 8 8,23 6,16 9 8,44 6, ,66 6,48 18

16 14 De verzekering van aardbeien en druiven Voor informatie over de verzekering van aardbeien en druiven tegen het risico van hagelschade kunt u contact opnemen met OFH. 15 Beperking schadevergoedingsplicht Wanneer in een jaar de premie-inkomsten en de herverzekeringsuitkeringen niet toereikend zijn om alle berekende schadevergoedingen en kosten te voldoen, wordt conform het bepaalde in de Statuten pondspondsgewijze gekort op de schade-uitkeringen. 16 Informatie Wilt u meer informatie hebben over de Hagelschadeverzekering van OFH, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij komen graag bij u langs om u geheel vrijblijvend te adviseren. Deze brochure is een samenvatting van de voorwaarden zoals omschreven in het Verzekeringsreglement van de Hagelschadeverzekering en de Statuten. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. In rechte gelden uitsluitend het Verzekeringsreglement en de Statuten. 18 Klachten Indien u een klacht heeft, kunt u deze voorleggen aan de directie van OFH. Als het oordeel van de directie voor u niet bevredigend is en leidt tot een geschil dan is artikel 28 van de Statuten van toepassing voor alle gevallen met uitzondering van schadetaxaties. Als u niet akkoord gaat met een definitieve schadetaxatie dan is een hertaxatie mogelijk (zie paragraaf 9.2 op blz. 10). Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering OFH Postbus AJ Zoetermeer Telefoon: Fax: Telefoon België: Website: Contactpersonen: Pietjan Visser en Gert Jan van Dijk 17 Registratie persoonsgegevens Uw persoonsgegevens die bij de aanvraag van een verzekering of naderhand aan OFH zijn verstrekt, worden opgenomen in de verzekeringsadministratie van OFH en worden gedeeld met derden. Deze registratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 19

A. HAGELSCHADEPOLIS 3 Welk risico is verzekerd? 1 Inleiding 4. De verzekering van appels, peren en pruimen 2 Duur van de verzekeringsovereenkomst

A. HAGELSCHADEPOLIS 3 Welk risico is verzekerd? 1 Inleiding 4. De verzekering van appels, peren en pruimen 2 Duur van de verzekeringsovereenkomst A. HAGELSCHADEPOLIS 1 Inleiding De Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering, onderdeel van BFAO U.A., verzekert op onderlinge grondslag het risico van hagelschade in de fruitteelt. OFH is gespecialiseerd

Nadere informatie

Dus vallen onder andere de volgende verschijnselen niet onder brand: schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien. VERZEKERINGSREGLEMENT

Dus vallen onder andere de volgende verschijnselen niet onder brand: schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien. VERZEKERINGSREGLEMENT VERZEKERINGSREGLEMENT POLISVOORWAARDEN van de BREDE WEERVERZEKERING voor FRUITGEWASSEN Artikel 1 Gebruikte begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Aangifte De opgave per gewas van de naam van

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI ALGEMENE VOORWAARDEN PolisVoorMij Algemene voorwaarden AV 03-2012 APVM 2008 XI Postbus 864, 4200 AW Gorinchem 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl Index Veilige Rijders Verzekering Algemene Voorwaarden VRV-03-2012

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen Dekking van Preventie Basis Aanvang en uitvoering Preventiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Loonsom Het loon, voor zover uitdrukkelijk

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden.

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden. Smart2Cover WFT DIENSTENWIJZER Smart2Cover biedt diensten aan die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Smart2Cover treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf voor niche schade

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Genieten van het leven met T@F Leven

Genieten van het leven met T@F Leven Genieten van het leven met T@F Leven Wie wil het niet zorgeloos genieten van het leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot deel zelf in de hand. Maar we weten ook dat er in ons leven vroeg of laat minder

Nadere informatie

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD Op alle diensten die door A.C. Holst Financiele dienstverlening worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. 1. Inleiding

Dienstverleningsdocument. 1. Inleiding Dienstverleningsdocument 1. Inleiding Op grond van de Wet Financiële Dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstekken.

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Algemene Voorwaarden Versie 2016 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering

Nadere informatie

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken en Verzekeren worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hypotheek

Nadere informatie

BedrijfsImpulz Online

BedrijfsImpulz Online Versie 2.0 Let op! Dit zijn de van uw. Voor elke verzekering in uw pakket hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere Voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden gelden.

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

GENIETEN VAN HET LEVEN MET DE TAF LEVEN PERSONAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

GENIETEN VAN HET LEVEN MET DE TAF LEVEN PERSONAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GENIETEN VAN HET LEVEN MET DE TAF LEVEN PERSONAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet zorgeloos genieten van het leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot deel zelf in de hand. Maar we weten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAPVERZEKERD.NL - DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN GEHEEL MET DE POLISVOORWAARDEN -

ALGEMENE VOORWAARDEN RAPVERZEKERD.NL - DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN GEHEEL MET DE POLISVOORWAARDEN - INHOUD ALGEMEEN Wie is RAPverzekerd.nl Wat knt van ons verwachten? Wat verwachten wij van? Hoe werkt het? PREMIE- EN SERVICEBETALING Wanneer en hoe moet de premie betalen? Wanneer kan de premie wijzigen?

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Alles over schadevrije jaren

Alles over schadevrije jaren Aegon Autoverzekering Alles over schadevrije jaren Schadevrije jaren bouwt u op als u autorijdt zonder schade te claimen bij ons. Voor ieder jaar dat u zonder schade rijdt, geven wij u korting op de premie

Nadere informatie

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij Addendum inzake Zorgverzekeringen behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst (met voetnoot 2011-01-06 vs 1 incasso Maatschappij incl. addenda dd 2011-09-21, 2012-05-21 en 2013-03-21 ) Tussen Voogd & Voogd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Wie zijn wij Buitengewoon Adviesbureau Schumacher, we korten dit in onze communicatie (en ook in deze algemene voorwaarden) af tot BAS. Juridische vestiging: Frans Halslaan

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET SCHADE- AOV ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELEIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:...

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid (AOV) 1. Adviseur Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... 2.

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Deze verzekering kan alleen met een

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Het kan hoog oplopen Een uit de hand gelopen ruzie met de buren. Een conflict met uw werkgever. Een leverancier die zijn beloftes niet waar kan maken. Een huisbaas die het niet

Nadere informatie

(AOV) voor zelfstandig ondernemers

(AOV) voor zelfstandig ondernemers De AOV voor zelfstandig ondernemers Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Alleen de bijstand blijft over als u een

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

ADMICON HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN.

ADMICON HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN. ADMICON HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN. TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, december 2014 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2015 2 Inhoud Artikel 1. Aanvullende

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

die duur buiten de verzuimverzekering blijven.

die duur buiten de verzuimverzekering blijven. Toelichting Nieuwe polisvoorwaarden Verzuim model 26 In de nieuwe voorwaarden zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd. - Opname Gedragscode geïnformeerde verlenging - Opname convenant van Leeuwen - Fraude

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar Basismodule Verzuim (eigen risico in geld) In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Up-to-date Schade service abonnement

Up-to-date Schade service abonnement Up-to-date Schade service abonnement Up-to-date Schade service abonnement iets voor u? Veranderingen gaan snel Wanneer wij als uw persoonlijk financieel adviseur uw verzekeringsportefeuille hebben doorgenomen

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Basisverzekering Individueel

Aanvraag/wijziging Basisverzekering Individueel De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraag/wijziging Basisverzekering Individueel Gegevensverwerking Bij deze aanvraag worden

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2000/85 Med i n d e k l a c h t nr. 134.99 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie