RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand"

Transcriptie

1 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand analyse in opdracht van NEPROM

2 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars. Deze publicatie is via downloaden verkrijgbaar op de website NEPROM Huize Middenburg, Westeinde 28, 2275 AE Voorburg Postbus 620, 2270 AP Voorburg De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van RIGO Research en Advies. RIGO Research en Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

3 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand analyse in opdracht van NEPROM Opdrachtgever NEPROM Auteurs Rob de Wildt Hade Dorst Uitgave april-juni 2012 Rapportnummer RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam Telefoon Fax E -mail

4

5 Inhoud Hoofdstuk 1 Nieuwe woningen: beter en goedkoper? Onderzoeksvraag Onderzoeksaanpak 1 Hoofdstuk 2 Prijsopbouw en prijsontwikkelingen in de tijd Prijzen van nieuwbouw en bestaande woningen Kwaliteit en exploitatie Prijsontwikkeling van nieuwe en bestaande koopwoningen 5 Hoofdstuk 3 Prijsverschillen naar woningtype, nieuw en bestaand Rijwoningen Twee onder een kap woningen Appartementen Conclusie 10 Hoofdstuk 4 Zes nieuwbouwprojecten nader beschouwd Zes nieuwbouwprojecten Rijwoningen in de Randstad: Leeuwenveld II te Weesp Twee-onder-een-kap in de Randstad: Groen en Gras in Alphen a/d Rijn Appartementen in de Randstad: Edelweiss in Zoetermeer Rijwoningen buiten de Randstad: Zwaluwpark in Arnhem Twee-onder-een-kap buiten de Randstad: Laauwik in Nijmegen Appartementen buiten de Randstad: de Arc in Wageningen De zes projecten op een rij 25 Hoofdstuk 5 Conclusies 27 Bijlagen Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. Inhoudsopgave

6 6

7 1 Hoofdstuk 1 Nieuwe woningen: beter en goedkoper? De NEPROM wil onderzoeken of de hedendaagse nieuwbouwwoningen zich in prijs en kwal i- teit gunstig onderscheiden van bestaande koopwoningen in de voorraad. De eisen die nu aan woningen worden gesteld liggen beduidend hoger dan bijvoorbeeld in de periode Het materiaalgebruik is anders, het energiegebruik is aanzienlijk lager, het onderhoud is naar verwachting lager. Om de vraag of een nieuwe woning gunstig afsteekt tegenover bestaande te onderbouwen worden vergelijkingen gemaakt tussen het aanbod in de bestaande voorraad en nieuwe w o- ningen. 1.1 Onderzoeksvraag De hoofdvraag die met de analyse van woningen wordt beantwoord is: Hoe verhoudt de kwaliteit en prijs van nieuwe woningen zich tot die van bestaande woningen? Zo n vergelijking kan diepgravend op alle verschillen in prijsopbouw en samenstelling van de woning ingaan. Dat is hier niet de bedoeling: het gaat om een vergelijking op hoofdlijnen, waarbij wel gecorrigeerd wordt voor structurele verschillen, zoals bijvoorbeeld de overdracht s- belasting in plaats van BTW en een andere garantiestructuur. Dat is mogelijk door beschikbare gegevensbestanden (verkocht volgens Funda, Monitor Nieuwe Woningen, Niki) met elkaar te verbinden, als ook door vergelijking van concreet aanbod, nieuw en bestaand, op nabijgelegen locaties (bestaande wijken versus nieuwe plannen). Het gaat hierbij om een quick scan onderzoek, om een indicatief inzicht te krijgen in de te co n- stateren verschillen in kwaliteit en prijs. 1.2 Onderzoeksaanpak In deze quick scan hebben we de prijzen van nieuwe en bestaande woningen naast elkaar gezet. Huizenkopers vinden het aanbod van bestaande woningen op de Funda -website, momenteel een kwart miljoen stuks. Voor nieuwbouwwoningen is de Niki-website beschikbaar met een aanbod van woningen. In hoofdstuk 2 geven we een beknopt beeld van de prijsontwikkeling van nieuwe en bestaande woningen in de laatste jaar. Daarna proberen we een actueel beeld van prijs en kwaliteit te schetsen. De vergelijking van prijs en kwaliteit van nieuwe en bestaande woningen is op twee niveaus uitgevoerd. In samenwerking met Momentum Technologies is een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt van drie typen woningen, rijwoningen, twee onder een kap woningen en appartementen die in 2011 werden verkocht. Deze komen voldoende vaak voor in de bestanden van Niki (nieuwbouw) en Funda (bestaande voorraad). De resultaten van deze analyse worden beschreven in hoofdstuk 3. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 4 in op een aantal concrete nieuwbouwprojecten waarvan woningen in 2011 zijn verkocht en vergelijken wij deze met verkochte bestaande woningen in hun omgeving. Bij deze analyses kan meer worden ingegaan op de verschillen in kwali teit tussen deze woningen. In hoofdstuk 5 vatten we de resultaten samen. Nieuwe woningen: beter en goedkoper?

8 2 Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand

9 3 Hoofdstuk 2 Prijsopbouw en prijsontwikkelingen in de tijd 2.1 Prijzen van nieuwbouw en bestaande woningen Nieuwe woning Nieuwe woningen worden VrijOpNaam verkocht. De VON-prijs van projectontwikkelaars en bouwers voor de markt omvat gewoonlijk: de prijs voor de grond, de directe bouwkosten, de kosten van ontwerp, advies, toezicht, bouwbegeleiding, de kosten van marketing en verkoop, verzekerde (afbouw)garantie (6 jaar), bouwleges, aansluitkosten gas/water/elektra/ict, voorfinanciering, winst en risico bouwer en ontwikkelaar en de kosten van overdracht. Tenzij de woning al kant en klaar staat heeft de koper naast kosten van de financiering (hypotheek) ook rentekosten over de termijnbetalingen van koop tot oplevering. Veel woningen worden op tekening verkocht: via brochures voordat de bouw is gestart. Ook zal de nieuwe woning en buitenruimte nog verder moeten worden ingericht en aang e- kleed. Meestal is de keukeninrichting en badkamer in de prijs inbegrepen, soms niet. Naast de aangeboden woning kan de koper nog kiezen voor opties: uitbouw woonkamer, aanbouw gar a- ge, extra sanitair, dakramen/dakkapellen, etc. En de koper kan worden geconfronteerd met meerwerk als gevolg van eigen specifieke wensen. Het zijn extra kosten maar ook extra keuzen die kunnen worden gemaakt. De garantie op de woning door Woningborg of SWK geeft de koper van een nieuwe woning zekerheid dat eventuele gebreken zullen worden hersteld. Door de gewoonte die sinds gegroeid is om de grondprijs residueel te bepalen, dat wil zeggen als verschil tussen de marktwaarde van de woning en de bouwkosten, hebben de prijzen van nieuwe woningen een koppeling gekregen met vergelijkbar e woningen in de bestaande voorraad. Bestaande woning Voor de koper van een bestaande woning is het motto Wys=wyg: what you see is what you get. Daar is het wel gebruikelijk dat het een KostenKoper-prijs is: de koper krijgt nog de kosten van overdrachtsbelasting (was 6%, vooralsnog tijdelijk tot 1 juli 2012, 2%), inschrijving in kadaster, notaris, de eigen makelaar. De aankoop van de bestaande woning biedt een goede mogelijkheid om deze voordat deze wordt betrokken aan te passen aan de eigen wensen en zonodig ook te moderniseren of te verbeteren. Bovenop de aankoopsom komt momenteel tenminste 4% aan de kosten van over- Prijsopbouw en prijsontwikkelingen in de tijd

10 4 dracht, terwijl de verbeteringskosten in bijzondere situaties kunnen oplopen tot 50% of meer van de aankoopsom. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de staat waarin de woning verkeert en de wensen en investeringsmogelijkheden van de koper. Garanties zijn er niet voor bestaande woningen, behalve voor de niet zichtbare gebreken die bij de verkoper bekend zijn: daarop is de verkoper aan te spreken. De vraagprijzen van bestaande woningen komen door vergelijking met andere, vergelijkbare verkochte woningen tot stand. Verschil in bijkomende kosten De verschillen in prijsopbouw maken dat nieuw en bestaand niet zonder meer met elkaar zijn te vergelijken. In beide gevallen moet de koper zich ervan vergewissen wat naast de koo p- som/vraagprijs nog meer op zijn pad komt en of dit te betalen is. De koper van een nieuwe woning op tekening moet rekenen met de kosten van termijnfinanciering, ruwweg gemiddeld 0,5 tot 0,75 jaar over de koopsom, dus 3 à 4 % daarvan en met waarschijnlijk nog eens rond 5% voor afwerking van huis en tuin. Bij appartementen zal dat minder zijn (balkon in plaats van tuin). Toen de overdrachtsbelasting voor bestaande woningen nog 6% was, waren deze bijkomende kosten redelijk vergelijkbaar met de kosten koper voor de bestaande woning. Tijdelijk liggen de bijkomende kosten in de orde van 4%, wat de bestaande woning in dit opzicht tijdelijk 2 tot 4% voordeliger maakt dan een nieuwe. Voor zowel de nieuwe als de bestaande woning zal de koper meestal kosten maken voor financiering: notaris, kadaster, taxatie, financieel advies. Bij nieuwbouw zal dat door collectiviteitskortingen goedkoper zijn. Kortom, gemiddeld gesproken liggen bij eengezinswoningen de bijkomende kosten 2% tot 4% hoger dan bij bestaande woningen; bij appartementen liggen de bijkomende kosten voor nieuwbouw en bestaand ongeveer op hetzelfde niveau. 2.2 Kwaliteit en exploitatie Nieuwe en bestaande woningen kunnen in kwaliteit zeer verschillen en daardoor ook in exploitatielasten. Zo kenden de woningen van vóór 1980 weinig isolatie en ze zijn dus niet energiezuinig. Maar een fors deel van de woningvoorraad is in de loop der tijd verbeterd of in veel gevallen minimaal op peil gehouden. Iedere woningeigenaar deed dat op eigen wijze, waardoor de voorraad koopwoningen sterk in kwaliteit uiteen is gaan lopen. Zowel in de bouwtechniek, de bouwvoorschriften als de stedenbouw kent de woningvoorraad generaties. Wat nu nog staat van de woningvoorraad van voor 1940 is vaak ingrijpend verbeterd en in de beleving van w o- ningeigenaren sterk opgewaardeerd. De jaren kenmerken zich door soberheid in het bouwen met inmiddels achterhaalde bouwmethoden en grootschalige wijken. Vanaf 1975 is de stadsvernieuwing en het binnenstedelijk bouwen opgekomen. De nieuwbouw uit de periode vergt nu vaak het nodige groot onderhoud. De nieuwbouw uit de periode is over het geheel genomen goedkoper in onderhoud en energieverbruik. Dat geldt in versterkte mate voor de huidige nieuwbouw waarvoor weer hogere eisen gelden. In deze verschillende generaties was de woninggrootte, woningindeling en kavelgrootte verschillend. De kavelgrootte wordt ook sterk bepaald door de beschikbaarheid van grond: die is in kleinere gemeenten en verder uit de Randstad beter. Het gemeentelijk ruimtelijk- en grondbeleid bepaalt hier veel. Dit alles maakt dat een nieuwe woning niet zomaar te vergelijken is met de bestaande. De onderhoudsstaat van bestaande woningen kenmerkt zich door een zaagtand-verloop: een tijd lang kan de eigenaar volstaan met weinig onderhoud, maar na 10 of 20 jaar zijn dan aanzienlijke investeringen nodig om de woning weer op peil te brengen. Bij bestaande woningen gebeurt dat vaak wanneer nieuwe bewoners deze betrekken. Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand

11 5 De energielasten van oudere woningen liggen volgens ramingen van Agentschap.NL zo n tot per jaar hoger dan voor de nieuwste woningen waarvoor een EPC -eis van 0,6 geldt 1. Dit rechtvaardigt een prijsverschil van ongeveer tot , die de nieuwbouw duurder zou kunnen zijn dan de woningen uit de periode voor Dit is terug te zien in de extra financieringsruimte voor woningen met een hoge kwaliteit in energiebesparing. De Nibud-normen voor financiering liggen maximaal per woning hoger voor A++ woningen en deze zijn conservatief berekend 3. Daarbovenop komt nog een mogelijk prijsverschil als gevolg van lagere onderhoudslasten, zeker in de eerste 10 jaar na oplevering van de nieuwe woning. Dat kunnen we ramen op een bedrag in de orde van tot Kortom, dat betekent dat bij nieuwe woningen de lagere exploitatielasten een voordeel bieden dat een prijsverschil in de orde van 10% zou kunnen rechtvaardigen, bij gemiddelde woningprijzen van rond De nieuwe woningen bieden bij het lagere energieverbruik en onderhoud nog het bijkomende comfort, van nieuwere producten die in het verleden nog niet gangbaar waren, van minder tocht en van een betere kwaliteit van de gebouwdelen. Het is lastig om alle kwaliteitsverschillen tussen woningen bij een vergelijking tussen nieu w- bouw en bestaand af te prijzen. Een aantal schattingen is wel te maken. Een gebouwde pa r- keervoorziening onder een appartement zal variëren van voor half verdiept tot per plaats voor kelderparkeren. Ontsluiting per lift kost ook al gauw tot per woning. Grotere balkons, vaak ook nog met schuifpuien afsluitbaar, vergen extra investeringen in de orde van tot De verdiepingshoogte is vaak groter en vaker toegepaste vloerverwarming vergroot het comfort. Bij elkaar leidt dit ertoe dat de nieuwe generatie appartementen 300 tot 600 per m2 meer waarde kunnen vertegenwoordigen dan veel bestaande. 2.3 Prijsontwikkeling van nieuwe en bestaande koopwoningen We zien dat de koopprijzen van nieuwe en bestaande woningen zich opvallend genoeg sterk parallel hebben ontwikkeld, wanneer we de gegevens Monitor Nieuwe Woningen (MNW) naast de gegevens van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) leggen. In de jaren liepen de bestaande woningen licht voor op de nieuwbouw, daarna is het verloop nog dichter op elkaar komen te liggen. Sinds 2008 stagneert de prijsontwikkeling, waardoor veel woningen nu naar het prijsniveau van 2005 en eerder terugzakken. Bij het parallelle verloop van koopprijzen van nieuw en bestaand is het de vraag wat de pakke t- samenstelling is, zowel in woningtypen en woninggrootte als in prijsopbouw en hoe deze in de loop der tijd verandert. Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig te geven. In veel te koop staande woningen zijn nieuwe investeringen nodig om verouderde onderdelen te vervangen of te moderniseren (keuken, badkamer, installaties, isolatie) Agentschap NL, Voorbeeldwoningen 2011, bestaande bouw, Sittard Dit is gerekend met een bruto aanvangsrendement van 6%-7% en exclusief een mogelijke relatieve prijsstijging van energie. Nibud, Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen Prijsopbouw en prijsontwikkelingen in de tijd

12 6 figuur 1 on tw ikke ling p rijzen n ieuwbo uw en b esta and, geïndexeerd (b ron C BS, NVM, MNW) index, 1995= verkoopprijs nieuwbouw MNW 50 verkoopprijs bestaand NVM inflatie In de loop der tijd is de woninggrootte soms toegenomen en soms weer verkrapt. En ook bij de nieuwbouw zal de samenstelling naar woningtype wisselen: soms meer rijwoningen, soms meer appartementen of losser staande woningen. Terwijl het prijsverloop parallel was, lag de gemiddelde prijs van de nieuwbouwwoning wel beduidend hoger. Daa rin zien we de nieuwste kwaliteitseisen verdisconteerd. figuur 2 Prijsontw ikk elin g nieuwbouw (M N W ) en b estaand: een bedu idend p rijsversch i l x verkoopprijs nieuwbouw MNW 50 verkoopprijs bestaand NVM Om toch te kunnen schetsen hoe nieuwbouw en bestaande woningen zich tot elkaar verhoude n is het wenselijk om te zoeken naar concrete en vergelijkbare situaties, waaruit het verschil in prijs kan worden gerelateerd aan kwaliteitsverschillen die voortvloeien uit het verschil in bouwperioden. Als een eerste stap daarnaartoe vergelijken we in het volgende hoofdstuk de verkoopprijzen van nieuwe en bestaande koopwoningen die in 2011 zijn verkocht. 4 Het prijsverloop betreft de gemiddelde prijs van de woningen, niet gecorrigeerd voor verschillen in kwaliteit, woninggrootte en pakketsamenstelling Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand

13 7 Hoofdstuk 3 Prijsverschillen naar woningtype, nieuw en bestaand Van 13 regio s hebben we een vergelijking kunnen maken tussen rijwoningen en twee onder een kap, nieuwbouw en bestaande woningen, in 2011 verkocht. In die regio s zijn voldoende transacties beschikbaar. Daarnaast zijn nog de appartementen van tien regio s geanalyseerd, deels gecombineerd. Momentum Technologies heeft nieuwbouw en bestaand vergeleken op basis van bestandsgegevens van Niki en Funda. Niki heeft een aandeel van ongeveer 60% van alle verkochte nieuwbouwwoningen van ontwikkelaars, het Funda -aandeel in de bestaande voorraad is aanmerkelijk hoger, 80% tot 90%. De verhouding tussen de verschillende woningtypen in de Niki-bestanden is als volgt: tabel 1 ve rdeling woning typen in n ieuwbouwverko pen en -aanbod % verkocht in 2011 % in verkoop rijwoningen schakelwoningen 2 4 hoekwoningen 9 7 twee onder een kap vrijstaand 3 7 appartementen totaal Bron: Niki In totaal omvat de analyse van de rijwoningen en twee-onder-een kap ruim nieuwe woningen (ongeveer 25% van de verkochte woningen van ontwikkelaars) en ruim bestaande (ongeveer 16% van alle verkochte woningen). 3.1 Rijwoningen In de 13 regio s werden in 2011 ongeveer Niki-rijwoningen verkocht. In de bestaande voorraad veranderden in deze regio s bijna Funda-woningen van eigenaar, waarvan uit de bouwperiode In onderstaande tabel geven we per regio de verschillen tussen nieuwbouw en bestaand bouw weer. Opvallend is dat de nieuwe kavels vaak kleiner zijn (gemiddeld bijna 20 m2), terwijl de woningen meer woonoppervlak bieden (5 m2). Het prijsniveau per m2 van nieuwe woningen varieert van 94% tot 116% van de bestaande woningen. In verhouding zijn Amsterdam, Bunnik/Zeist, Utrecht en Zwolle goedkoop met de nieuwbouw, terwijl Almere, Dordrecht, Rotterdam en Haarlemmermeer in verhouding duur zijn. De middeling van de regio s komt uit op een prijsverschil van ongeveer 3% tussen nieuwbouw en bestaand. Als we alleen naar de voorraad uit de periode kijken dan is het prijsverschil wat groter, ongeveer 6,6%. Prijsverschillen naar woningtype, nieuw en bestaand

14 8 tabel 2 kenmerken tussenwoningen: nieuw ve rsus bestaand (medianen ) Tussenwoningen prijs per m2 ( ) nieuwbouw nieuwbouw bestaande bestaand tov tov woninggrootte woninggrootte kavelgrootte kavelgrootte NVM woningmarktregio woningen nieuwbouw bestaand bestaand nieuwbouw bestaand nieuwbouw Almere ,0% 116,9% Amersfoort ,9% 104,8% Amsterdam ,4% 103,7% Bunnik/Zeist ,4% 99,5% Den Bosch ,5% 110,0% Den Haag ,6% 100,4% Dordrecht ,8% 112,1% Ede eo ,2% 105,0% Haarlemmermeer ,6% 112,2% Rotterdam ,4% 114,8% Utrecht ,6% 105,1% Westland ,0% 106,6% Zwolle eo ,5% 94,2% gemiddelde 13 regio's ,8% 106,6% Bron: Niki, Funda, Momentum Technologies, bewerking RIGO Door de kleinere kavels zullen de tuinen van de nieuwe rijwoningen kleiner zijn. De prijsinvloed daarvan is kleiner dan de gemiddelde grondprijs. Bij een grondquote van 30% voor rijwoningen en rekenend met een prijs per m2 tuin van 1/3 van de gemiddelde prijs per m2 kan de kleinere kavel een prijseffect van ongeveer 2% van de woningprijs hebben. Dat ma akt de nieuwe rijwoningen gemiddeld ongeveer 5% duurder dan bestaande woningen. Zoals we eerder aangegeven hebben kan dit ruim worden gecompenseerd door de lagere lasten voor energie en onderhoud. figuur 3 I llustratie van p r ijs ve rschillen: re latie woningprijs en g rootte, n ieuwbouw ve rsus bestaand bouwperiode , N VM - regio Ede ( bron: Momen tum Techno logies) 3.2 Twee onder een kap woningen De twee-onder-een-kap woningen zijn schaarser. In de dertien regio s werden in 2011 in totaal 690 nieuwe tweekappers verkocht. In de bestaande woningvoorraad waren dat er 2.300, waa r- van uit de bouwperiode Bij deze woningen zien we een sterkere spreiding in prijs en grootte, deels samenhangend met de beperktere productie. Ook de spreiding in kavelgrootte is aanzienlijk. Hier zien we naast Rotterdam en Dordrecht ook Den Bosch en het Westland als relatief dure regio s, terwijl Amersfoort en Den Haag zich bij Amsterdam, Bunnik/Zeist en Utrecht als goedkope regio s voegen. Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand

15 9 tabel 3 twee onder een k ap: nieuwbouw ve rsus bes taand (medianen ) Twee onder een kap prijs per m2 ( ) nieuwbouw nieuwbouw bestaande bestaand tov tov woninggrootte woninggrootte kavelgrootte kavelgrootte NVM woningmarktregio woningen nieuwbouw bestaand bestaand nieuwbouw bestaand nieuwbouw Almere ,7% 105,6% Amersfoort ,0% 98,4% Amsterdam ,6% 103,2% Bunnik/Zeist ,2% 91,7% Den Bosch ,5% 116,2% Den Haag ,1% 95,2% Dordrecht ,6% 114,0% Ede eo ,8% 102,5% Haarlemmermeer ,1% 108,2% Rotterdam ,5% 118,6% Utrecht ,6% 88,7% Westland ,4% 115,1% Zwolle eo ,2% 106,2% gemiddelde 13 regio's ,5% 104,9% Bron: Niki, Funda, Momentum Technologies, bewerking RIGO De gemiddelde nieuwe woning ligt ook hier enkele procenten in prijs boven die van de bestaande woningen. Het prijseffect van de ook hier 20 m2 kleinere kavel is in verhouding tot de grotere kavel en hogere prijs wat minder: we ramen dit, uitgaande van de grondquote van 40% op ongeveer 1% van de verkoopprijs. Het lijkt erop dat goedkoop of duur bij de eengezinswoningen meer samenhangt met het prijsniveau in de bestaande markt, waarbij Rotterdam, Westland, Haarlemmermeer en Dordrecht minder sterke regio s zijn terwijl Amsterdam, Den Haag en de provincie Utrecht wel een sterkere bestaande woningmarkt hebben. De prijzen van kwalitatief goede nieuwbouw zijn minder gemakkelijk neerwaarts bij te stellen dan die van de bestaande woningen: dit kan mede verklaren dat nieuwe woningen in minder sterke woningmarkten relatief duurder zijn. figuur 4 te r illustratie de re latief ste rke re (U trecht) en zwakke re regio (Rott erdam) me t tweekappers Appartementen Bij het mindere aantal woningen gaan bijvoorbeeld verschillen in ligging (centrum of buitenwi j- ken) sterker tellen. Gemiddeld vallen de nieuwe twee onder een kap woningen ongeveer 5% duurder uit dan de bestaande uit de bouwperiode Ook hier geldt vervolgens dat er voordelen in exploitatie en onderhoud in de orde van 10% die dit meer dan compenseren, waardoor ook voor de tweekappers de nieuwbouw gunstiger uitvalt dan de bestaande bouw. 3.3 Appartementen Voor de appartementen zijn 10 deels andere regio s geanalyseerd, waarbij enkele zijn samengevoegd. In deze regio s telt Niki appartementen in 2011 verkocht. Deze zijn vergeleken met bestaande appartementen uit de bouwperiode , die in 2011 zijn verkocht. Prijsverschillen naar woningtype, nieuw en bestaand

16 10 Bij deze appartementen is het beeld afwijkend van de eengezinswoningen. De nieuwe appartementen sluiten in kwaliteit en afwerking veel minder aan bij de bestaande voorraad. Ze zijn ongeveer een kwart groter en wijken met een mediane prijs van rond meer dan af van de bestaande appartementen. Hier lijkt de vergelijking tussen nieuwbouw en bestaand niet goed meer op te gaan. De nieuwe appartementen zijn ook per m2 ongeveer een derde duurder dan de bestaande woningen. We moeten aannemen dat in deze selecties sprake is van sterke verschillen in kwaliteit. De veranderde kwaliteitseisen met betrekking tot geluidswering, energiebesparing, veiligheid kunnen een deel van dit verschil verklaren. Maar daa r- naast zullen liften, toegankelijkheid en gebouwd parkeren een rol spelen in deze verschillen. Dat maakt dat bij deze twee groepen sprake is van sterk verschillende producten. In het kader van deze quick scan zijn deze verschillen niet uitgebreid geanalyseerd en volstaan we bij de constatering dat gegeven de grote verschillen in prijs de kopers sterk verschillende producten krijgen. De extra kwaliteit van liften, toegankelijkheid, gebouwd parkeren, groter balkon en betere geluidsisolatie brengen kosten met zich mee in de orde van per m2. tabel 4 appa rte menten: n ieuwbouw ve rsus bestaan d (medianen ) Appartementen prijs per m2 ( ) nieuwbouw NVM woningmarktregio(s) bestaand nieuwbouw tov woninggrootte bestaand woninggrootte nieuwbouw Amersfoort/Bunnik Zeist/Utrecht ,0% Amsterdam ,2% Arnhem/Nijmegen ,3% Den Haag ,6% Eindhoven eo ,8% Leiden ,2% Rotterdam ,3% gemiddelde 13 regio's ,5% Bron: Niki, Funda, Momentum Technologies, bewerking RIGO De grote verschillen tussen nieuwbouw en bestaand zijn ook zichtbaar in onderstaande afbeelding, die vooral bij de nieuwbouw een grote variatie in prijs en woninggrootte laat zien, voor de regio Amersfoort-Utrecht. figuur 5 re latie prijs -won inggrootte, nieuwbouw e n bestaand, Amersfoo rt -Utrech t 3.4 Conclusie De analyse van de drie woningtypen op basis van de Niki en Funda-bestanden laat zien dat wat betreft de rijwoningen en twee-onder-een-kap de prijsverschillen tussen nieuwbouw en bestaande woningen beperkt zijn. De nieuwbouw is per m2 gemeten gemiddeld licht duurder. In regio s waar de woningmarkt als minder sterk kan worden ingeschat is de nieuwbouw relatief Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand

17 11 duurder, in sterkere woningmarktregio s zien we het omgekeerde effect en is nieuwbouw goedkoper of even duur. Rekening houdend met de kleinere kavels als minpunt en de lagere lasten van energie en onderhoud als voordeel liggen de prijzen van nieuwbouw lager dan die van bestaande woningen. Wanneer de bestaande woning nog verbeteringen vergt voor de nieuwe bewoner wordt de prijs-kwaliteitverhouding van de nieuwe woning nog gunstiger. Het is de vraag of in het gemeentelijk grondprijsbeleid de kleinere kavels van de nieuwbou w- woningen voldoende doorwerken. Waar via de residuele grondprijzen een koppeling wordt gelegd met prijzen van bestaande woningen kan een correctie nodig zijn voor de verschillen in kavelgrootte die we zien tussen nieuwbouw en bestaand. De verkochte nieuwbouwappartementen blijken sterk af te wijken in prijs en grootte van de bestaande woningen. Het vergt diepere analyses van deze verschillen. Aannemelijk is dat er aanzienlijke kwaliteitsverschillen zijn die tot deze verschillen in prijzen per vierkante meter leiden. De kosten van een parkeerplaats, groter balkon, moderne lift en communicatiemidd e- len, geluidsisolatie kunnen deze verschillen goed verklaren. Deze Niki en Funda-bestandsanalyse leende zich minder voor deze kwaliteitsanalyses, die in het volgende hoofdstuk voor een aantal projecten wel is uitgevoerd. Prijsverschillen naar woningtype, nieuw en bestaand

18 12 Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand

19 13 Hoofdstuk 4 Zes nieuwbouwprojecten nader beschouwd Om de vergelijking tussen nieuwbouw en bestaande woningen concreet te maken zijn zes nieuwbouwprojecten geselecteerd en vergeleken met een aantal in dezelfde periode ve rkochte woningen. 4.1 Zes nieuwbouwprojecten AM, Heijmans, Synchroon en Blauwhoed hebben een aantal woningbouwprojecten aangegeven waaruit een selectie van 6 uiteenlopende projecten is gemaakt. Het betreft drie veelvoork o- mende typen en dan steeds een in de Randstad en een erbuiten: rijwoningen 2^1 kap appartement randstad weesp alphen ad rijn zoetermeer leeuwenveld groen en gras edelweiss blauwhoed synchroon blauwhoed niet-randstad arnhem nijmegen wageningen zwaluwpark laauwik de arc heijmans AM heijmans We geven hier steeds een beknopte omschrijving van de nieuwbouw en een overzicht van de prijzen van bestaande woningen. De analyse richtte zich op de meest voorkomende woningt y- pen in de projecten. Daarbij zijn uit Funda woningen gezocht die in dezelfde periode zijn ve r- kocht en die zich in grootte en type redelijk laten vergelijken met deze nieuwbouw. 4.2 Rijwoningen in de Randstad: Leeuwenveld II te Weesp Als voorbeeld van rijwoningen hebben we een project geselecteerd in de Bloemendalerpolder in Weesp. Blauwhoed bouwt daar een project van 48 woningen in 3 en 4 lagen. Het is een bouwblok met water omgeven en met parkeergelegenheid op het binnenterrein. De doorsnee rijwoning heeft een verkoopprijs van voor 157 m2 gbo op een kavel van 135 m2, zo n per m2. De meeste woningen zijn inmiddels verkocht. De woningen hebben een berging en een pergola waaronder een dubbele parkeerplaats is. Als optie kan dit worden veranderd in een garage. Een andere optie is de uitbouw van de woonkamer met 1,2 of 2,4 meter de tuin in. Het ruime oppervlak van de woning is te danken aan de volledige benutting van de 2 e verdieping met twee slaapkamers en berging onder een plat dak. De woningen hebben vloerverwarming als hoofdverwarming. Zes nieuwbouwprojecten nader beschouwd

20 14 De woning heeft een badkamer met ligbad, douche en tweede toilet, met een tweede wastafel als optie. Een keukeninrichting is inbegrepen in de prijs. Een type woning als deze komt nauw e- lijks in de bestaande voorraad voor en is dus lastig te vergelijken. Voor dit project is veel moeite en geld gestoken in de openbare ruimte rond het project. Tabel 4.1: gegevens nieuwbouwproject Leeuwenveld, Weesp project type woonoppervlak m2 kavel m2 keuken vraagprijs badkamer parkeren berging tuin/ buiten Leeuwenveld, Weesp rijwoning incl incl privéparkeerplaats privé 55 m2 tuin,25 m2 privé parkeren, gemeenschappelijke binnentuin Vergelijkbare woningen In de omgeving Weesp zijn nauwelijks woningen te vinden van een vergelijkbare grootte in een stadse setting. De vergeleken woningen zijn daardoor minder ruim dan het nieuwbouwproject Leeuwenveld II. Een stedelijke woning in Weesp, van 150 m2 op een kavel van 180 m2. De woning heeft 6 k a- mers, een achtertuin van 120 m2 en vrij uitzicht. Parkeren is openbaar, de woning is op het dak na niet geïsoleerd en heeft dubbel glas. De vraagprijs is , circa per m2. Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand

Grevelingen 34, 2401 DN, Alphen aan den Rijn

Grevelingen 34, 2401 DN, Alphen aan den Rijn Grevelingen 34, 2401 DN, Alphen aan den Rijn Vraagprijs 219.000,00 kosten koper Omschrijving Ruime tussenwoning gelegen op een perceel van 161 m2! Deze woning is gelegen in de autoluwe en kindvriendelijke

Nadere informatie

CYPRUSLAAN 21 ROTTERDAM

CYPRUSLAAN 21 ROTTERDAM CYPRUSLAAN 21 CYPRUSLAAN 21 OMSCHRIJVING Deze uitgebouwde, zeer nette, VRIJSTAANDE ZESKAMER-woning op een hoek gelegen, met zeer verzorgde voor- en achtertuin en parkeerplaats op eigen terrein, is gelegen

Nadere informatie

LAMSRUSTLAAN 323 ROTTERDAM

LAMSRUSTLAAN 323 ROTTERDAM LAMSRUSTLAAN 323 ROTTERDAM LAMSRUSTLAAN 323 ROTTERDAM OMSCHRIJVING Dit schitterende luxe DRIE-KAMER appartement gelegen op de 1e verdieping met twee eigen parkeerplaatsen en een eigen berging in de onderbouw.

Nadere informatie

Prijs, Woningkwaliteit en conjunctuur

Prijs, Woningkwaliteit en conjunctuur Prijs, Woningkwaliteit en conjunctuur OTB-Studiedag Waardecreatie, 17 maart 2010 Paul de Vries /TUDelft Delft University of Technology Challenge the future Inhoud presentatie Woonwensen [3] Conjunctuur

Nadere informatie

NIEUWE BINNENWEG 16310

NIEUWE BINNENWEG 16310 NIEUWE BINNENWEG 16310 NIEUWE BINNENWEG 16310 OMSCHRIJVING Een ruim 3-kamerappartement in het centrum van Rotterdam met alle denkbare voorzieningen op loopafstand. Het appartement is gelegen op de 3e verdieping

Nadere informatie

VALLETTASTRAAT 18 ROTTERDAM

VALLETTASTRAAT 18 ROTTERDAM VALLETTASTRAAT 18 VALLETTASTRAAT 18 OMSCHRIJVING Een leuke en ruime vijf kamer twee-onder-een-kapwoning met eigen garage en diepe tuin gelegen aan een singel. De oprit biedt parkeergelegenheid voor twee

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

TE KOOP. Dunningerhof 0ong te DE WIJK

TE KOOP. Dunningerhof 0ong te DE WIJK Dunningerhof 0ong te DE WIJK TE KOOP BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl Internet:

Nadere informatie

Alblasserdam. Kraanbaan 80. Home 4 You Makelaars Sumatraplein XP Dordrecht T E I

Alblasserdam. Kraanbaan 80. Home 4 You Makelaars Sumatraplein XP Dordrecht T E I Alblasserdam Kraanbaan 80 Home 4 You Makelaars Sumatraplein 8 3312 XP Dordrecht T 078 645 2996 E info@home4you.nu I www.home4you.nu DE VRAAGPRIJS VAN 150.000,- K.K. IS EEN BIEDEN VANAF PRIJS. De vanaf

Nadere informatie

HOYLEDESINGEL 35 ROTTERDAM

HOYLEDESINGEL 35 ROTTERDAM HOYLEDESINGEL 35 HOYLEDESINGEL 35 OMSCHRIJVING Deze perfect verbouwde ruime ACHT-KAMER uitgebouwde EENGEZINS-WONING, is gelegen op een perceel van 236 m2 aan één van de mooie singels van Hillegersberg.

Nadere informatie

Rembrandtstraat 34 - Dongen

Rembrandtstraat 34 - Dongen Rembrandtstraat 34 - Dongen Vraagprijs 269.000,- k.k. Op een mooi hoekpunt gelegen in plan West II, woning met uitbouw, inpandige garage, luxe keuken, 4 slaapkamers en een aparte berging in de tuin. Van

Nadere informatie

TE_KOOP MARTIN LUTHER KINGLAAN 614 DIEMEN. www.holland-huis.nl. Vraagprijs: 188.000,= k.k.

TE_KOOP MARTIN LUTHER KINGLAAN 614 DIEMEN. www.holland-huis.nl. Vraagprijs: 188.000,= k.k. TE_KOOP DIEMEN Vraagprijs: 188.000,= k.k. Bouwjaar 1972 Woonoppervlakte 110 m² Inhoud 300 m³ Servicekosten 240,78 per maand Aanvaarding In overleg Op de vierde verdieping van een goed onderhouden appartementencomplex

Nadere informatie

Leeuwarden Wiardaplantage 8

Leeuwarden Wiardaplantage 8 TE KOOP Leeuwarden Wiardaplantage 8 Vraagprijs 209.000,- k.k. L.D. Faber Makelaardij Leeuwarden Stationsweg 16 8911 AH Leeuwarden 058-2151555 info@ldfaber.nl www.ldfaber.nl Omschrijving Moderne en ruime

Nadere informatie

ROTTEKADE 47 BERGSCHENHOEK

ROTTEKADE 47 BERGSCHENHOEK ROTTEKADE 47 ROTTEKADE 47 OMSCHRIJVING Deze vrijstaande ZESKAMER-woning gelegen op een fantastische locatie aan de Rotte met schitterend uitzicht op het achtergelegen natuurgebied, waardoor u de volledige

Nadere informatie

SNELLINCKSTRAAT 61 ROTTERDAM

SNELLINCKSTRAAT 61 ROTTERDAM SNELLINCKSTRAAT 61 SNELLINCKSTRAAT 61 OMSCHRIJVING UNIEK IN! In een zeer rustige straat van het centrum van de stad ligt dit schitterend, bijzonder smaakvol en optimaal ingedeeld herenhuis van ca. 300

Nadere informatie

Havikskruid 35 - Kampen

Havikskruid 35 - Kampen Havikskruid 35 - Kampen Vraagprijs 174.500,= k.k. Omschrijving Havikskruid 35 - Kampen Helft van een dubbel woonhuis met garage!! In de woonwijk Cellesbroek-Middenwetering in Kampen is deze fraai gelegen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Waterwoningen IJburg te Amsterdam

Vrijblijvende informatie Waterwoningen IJburg te Amsterdam Vrijblijvende informatie Waterwoningen IJburg te Amsterdam Prachtig Wonen tussen Park en Stad adres GBO (m2) aantal slaapkamers Eva Besnyöstraat 607 169 5 Buitenruimte + bezonning steiger op zuidoost

Nadere informatie

Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k.

Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k. Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k. Omschrijving Zenostraat 87 - Rotterdam In de kindvriendelijke wijk Lombardijen bieden wij u een keurig bewoonde en goed afgewerkte 4 (voorheen 5) kamer

Nadere informatie

KERSTANT VAN DEN BERGELAAN 8A

KERSTANT VAN DEN BERGELAAN 8A KERSTANT VAN DEN BERGELAAN 8A KERSTANT VAN DEN BERGELAAN 8A OMSCHRIJVING Waanzinnig leuk dubbel benedenhuis met een heerlijke achtertuin. De woning is gelegen in het hart van de oude dorpskern van Hillegersberg

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

TE_KOOP KORENAKKER 25 WADDINXVEEN. www.holland-huis.nl. Vraagprijs: 212.500,= k.k.

TE_KOOP KORENAKKER 25 WADDINXVEEN. www.holland-huis.nl. Vraagprijs: 212.500,= k.k. TE_KOOP WADDINXVEEN Vraagprijs: 212.500,= k.k. Bouwjaar 1984 Woonoppervlakte 92 m² Perceeloppervlakte 110 m² Inhoud 300 m³ Aanvaarding Direct VERHUIZEN BINNEN EEN MIDDAG!!! Fijne 5-kamer eengezinswoning

Nadere informatie

MOLENSTRAAT 35 ROTTERDAM

MOLENSTRAAT 35 ROTTERDAM MOLENSTRAAT 35 MOLENSTRAAT 35 OMSCHRIJVING Sfeervolle, gemoderniseerde eengezinswoning! De woning verkeert in een goede staat van onderhoud, houten vloer, en een gezellige open keuken. De zolder is bereikbaar

Nadere informatie

HATTASINGEL 64 ROTTERDAM

HATTASINGEL 64 ROTTERDAM HATTASINGEL 64 HATTASINGEL 64 OMSCHRIJVING Zeer royaal en goed onderhouden herenhuis gelegen in een rustige wijk met een fraai en vrij uitzicht over het Prinsenpark. De woning is split-level verdeeld en

Nadere informatie

Otto Smikstraat 11 - Zwolle

Otto Smikstraat 11 - Zwolle Otto Smikstraat 11 - Zwolle Vraagprijs 259.500,= k.k. Omschrijving Otto Smikstraat 11 - Zwolle Een unieke combinatie: gelijkvloers wonen (slaapkamer en badkamer op de begane grond), een mooie tuin en een

Nadere informatie

MOLENLAAN 225 ROTTERDAM

MOLENLAAN 225 ROTTERDAM MOLENLAAN 225 MOLENLAAN 225 OMSCHRIJVING Een VIJF-KAMER eengezinswoning met ruime voortuin voorzien van een oprit naar de garage en een grote zonnige achtertuin alwaar de garage is gesitueerd. De woning

Nadere informatie

Tolgaarderstraat 8 - Zwolle

Tolgaarderstraat 8 - Zwolle Tolgaarderstraat 8 - Zwolle Vraagprijs 298.500,= k.k. Omschrijving Tolgaarderstraat 8 - Zwolle In één van de populaire wijken van Stadshagen genaamd de Parkbuurt treft u dit royaal goed onderhouden herenhuis

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Rotterdam Hoogstraat 86 C Vraagprijs 200.000,- k.k.

Rotterdam Hoogstraat 86 C Vraagprijs 200.000,- k.k. Rotterdam Hoogstraat 86 C Vraagprijs 200.000,- k.k. www.schonbergerenvanherk.nl Omschrijving Hoogstraat 86 C - Rotterdam Ruim en luxe appartement midden in het centrum van Rotterdam Royaal en goed onderhouden

Nadere informatie

Leeuwarden Uiterdijksterweg 32 A

Leeuwarden Uiterdijksterweg 32 A TE KOOP Leeuwarden Uiterdijksterweg 32 A Vraagprijs 99.500,- k.k. L.D. Faber Makelaardij Leeuwarden Stationsweg 16 8911 AH Leeuwarden 058-2151555 info@ldfaber.nl www.ldfaber.nl Omschrijving In de gewilde

Nadere informatie

BERBERISWEG 326 ROTTERDAM

BERBERISWEG 326 ROTTERDAM BERBERISWEG 326 ROTTERDAM BERBERISWEG 326 ROTTERDAM OMSCHRIJVING Dit bijzonder vorstelijke PENTHOUSE van ca. 243 m² is voorzien van twee ruime dakterrassen met spectaculair uitzicht. De terrassen zijn

Nadere informatie

It Heechhout 6 - Gytsjerk

It Heechhout 6 - Gytsjerk It Heechhout 6 - Gytsjerk Vraagprijs 239.000,-- kosten koper Omschrijving It Heechhout 6 - Gytsjerk MODERNE EN ROYALE HALFVRIJSTAANDE WONING OP FRAAIE WOONLOCATIE Op mooie en rustige woonlocatie aan de

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Lindepark Amstelveen WONINGINFORMATIE

Nieuwbouwproject Lindepark Amstelveen WONINGINFORMATIE Nieuwbouwproject Lindepark Amstelveen WONINGINFORMATIE Lindepark In de wijk Keizer Karelpark, een karakteristieke Amstelveense wijk direct ten zuiden van het Stadshart, ligt het project Lindepark. Het

Nadere informatie

Fruitweidestraat 43 - Zwolle

Fruitweidestraat 43 - Zwolle Fruitweidestraat 43 - Zwolle Vraagprijs 205.000,= k.k. Omschrijving Fruitweidestraat 43 - Zwolle Deze royale, in jaren 30 stijl gebouwde woning is gelegen aan één van de leuke hofjes van Stadshagen. Dit

Nadere informatie

Via Regia 34 A - Maastricht

Via Regia 34 A - Maastricht Via Regia 34 A - Maastricht Akersteenweg 25 6226 HR Maastricht Postbus 4109 6202 PA Maastricht Op de eerste verdieping van residentie 'Via Regia' is dit lichte appartement met balkon (zuid) twee (voorheen

Nadere informatie

Luzernevlinder DK UTRECHT (LEIDSCHE RIJN)

Luzernevlinder DK UTRECHT (LEIDSCHE RIJN) Luzernevlinder 98 - UTRECHT Luzernevlinder 98 3544 DK UTRECHT (LEIDSCHE RIJN) VERKOCHT 67m 2 030-2100401 info@rvlmakelaars.nl ADRES KANTOOR Prins Hendriklaan 44 3583 EN, UTRECHT OMSCHRIJVING Te koop gekomen

Nadere informatie

TE_KOOP KORENAKKER 25 WADDINXVEEN. Vraagprijs: ,= k.k.

TE_KOOP KORENAKKER 25 WADDINXVEEN.  Vraagprijs: ,= k.k. TE_KOOP WADDINXVEEN Vraagprijs: 212.500,= k.k. Bouwjaar 1984 Woonoppervlakte 92 m² Perceeloppervlakte 110 m² Inhoud 300 m³ Aanvaarding Direct VERHUIZEN BINNEN EEN MIDDAG!!! Fijne 5-kamer eengezinswoning

Nadere informatie

TE KOOP. Markkant 5 en 5A te Oosterhout. Vraagprijs: 363.000 k.k. HALFVRIJSTAANDE ATELIERWONING

TE KOOP. Markkant 5 en 5A te Oosterhout. Vraagprijs: 363.000 k.k. HALFVRIJSTAANDE ATELIERWONING TE KOOP Markkant 5 en 5A te Oosterhout Vraagprijs: 363.000 k.k. HALFVRIJSTAANDE ATELIERWONING Ideaal multifunctioneel pand: - werken aan huis - dubbele bewoning - winkel - enz. HALF VRIJSTAANDE ATELIERWONING

Nadere informatie

Trumanlaan 12 - Goes

Trumanlaan 12 - Goes q Trumanlaan 12 - Goes Vraagprijs 159.000,- k.k. Omschrijving Trumanlaan 12 - Goes Aantrekkelijke hoekwoning met berging en vrij uitzicht aan de achterzijde. Deze hoekwoning met maar liefst 4 slaapkamers

Nadere informatie

TE_KOOP MGR. VAN STEELAAN 155 VOORBURG. www.holland-huis.nl. Vraagprijs: 190.000,= k.k.

TE_KOOP MGR. VAN STEELAAN 155 VOORBURG. www.holland-huis.nl. Vraagprijs: 190.000,= k.k. TE_KOOP VOORBURG Vraagprijs: 190.000,= k.k. Bouwjaar 1971 Woonoppervlakte 120 m² Inhoud 312 m³ Servicekosten 190,= per maand Aanvaarding In overleg Zeer riant 5-kamer appartement (ca. 120 m 2 ) gelegen

Nadere informatie

ALET SCHOUTENSINGEL 20 BERKEL EN RODENRIJS k.k.

ALET SCHOUTENSINGEL 20 BERKEL EN RODENRIJS k.k. ALET SCHOUTENSINGEL 20 BERKEL EN RODENRIJS 525.000 k.k. www.aletschoutensingel20.nl Omschrijving Op zoek naar Woongeluk gecombineerd met een mooie tweekapper en garage? Dit zou zomaar voor u de woning

Nadere informatie

Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper

Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper Omschrijving Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Riant wonen en werken in de binnenstad! Deze royale stadsvilla, gelegen op een rustige locatie,

Nadere informatie

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE 2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE AAN DE TENTWEG TE STOLWIJK Nieuwbouw Ruime garage Royale kavels 700 m2 Nabij centrum gelegen Vrij uitzicht Veel privacy, Verkoop documentatie Tentweg 27

Nadere informatie

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Hoogravenseweg 23 te Utrecht

PEEK&POMPE WWW.PEEKENPOMPE.NL M A K E L A A R S. Objectinformatie Hoogravenseweg 23 te Utrecht Objectinformatie Hoogravenseweg 23 te Utrecht BIJZONDERE GEMODERNISEERDE RUIME EENGEZINSWONING. DE WONING HEEFT 5- KAMERS EN EEN TUIN MET ACHTEROM. DE WONING IS GELEGEN IN HET POPULAIRE HOOGRAVEN. DE WONING

Nadere informatie

Biezenweide 42 Puttershoek

Biezenweide 42 Puttershoek Biezenweide 42 Puttershoek Met vrij uitzicht over het park, in een kindvriendelijke woonwijk gelegen op 152m² eigen grond Zéér goed onderhouden en recent gemoderniseerde tussenwoning Met aanbouw, dubbele

Nadere informatie

Berkelstraat 32, Waterwijk, Almere-Stad

Berkelstraat 32, Waterwijk, Almere-Stad Berkelstraat 32 Vraagprijs: 379.000,- k.k. Algemene Informatie Deze mooie vrijstaande semibungalow met slaapkamer en badkamer op de begane grond zoekt een nieuwe eigenaar! Op een fijne plek midden in een

Nadere informatie

Gouda Rentmeesterslag 92 Vraagprijs 190.000,- k.k.

Gouda Rentmeesterslag 92 Vraagprijs 190.000,- k.k. Gouda Rentmeesterslag 92 Vraagprijs 190.000,- k.k. Omschrijving Rentmeesterslag 92 - Gouda Op een steenworp afstand van het Goudse Hout en de Reeuwijkse Plassen gelegen aantrekkelijke uitgebouwde tussenwoning

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Jeltje de Bosch Kemperstraat 139, Alphen a/d Rijn

Jeltje de Bosch Kemperstraat 139, Alphen a/d Rijn Jeltje de Bosch Kemperstraat 139, Alphen a/d Rijn Vrijstaande woning met garage en prachtig uitzicht over de polder Tuin op het zuid/westen Grote woonkeuken en bijkeuken Zeer royale garage met bergzolder

Nadere informatie

CROESINCKPLEIN 103 / PALENSTEIN / WIJK

CROESINCKPLEIN 103 / PALENSTEIN / WIJK TE_KOOP ZOETERMEER Vraagprijs: 129.500,= k.k. Bouwjaar 1972 Woonoppervlakte 72 m² Inhoud 189 m³ Servicekosten 246,= per maand Aanvaarding In overleg *** STARTERS OPGELET *** Op de 11 e woonlaag van het

Nadere informatie

Bieselaar 34 - 's Gravenmoer

Bieselaar 34 - 's Gravenmoer Bieselaar 34 - 's Gravenmoer Vraagprijs 219.500,- k.k. Moderne tweekapper met luxe keuken- en sanitaire voorzieningen, fraai aangelegde tuin, nagenoeg dichte carport en ruime berging. Van den Bosch makelaars

Nadere informatie

Scherpgras 35 - Spijkenisse

Scherpgras 35 - Spijkenisse Scherpgras 35 - Spijkenisse Vraagprijs: 175.000,-- k.k. De Vree Makelaardij B.V. Omschrijving Schitterend ingerichte, goed geïsoleerde en goed onderhouden, kindvriendelijk gelegen ruime 5 kamer eengezinswoning

Nadere informatie

TITUS BRANDSMAHOVE 80 / BUYTENWEGH / WIJK

TITUS BRANDSMAHOVE 80 / BUYTENWEGH / WIJK TE HUUR ZOETERMEER Huurprijs: 800,= per maand Bouwjaar 1976 Woonoppervlakte 115 m² Perceeloppervlakte 154 m² Inhoud 320 m³ Aanvaarding In overleg *** LET OP: Hoekwoning 5-kamer, huurvrije periode is bespreekbaar.

Nadere informatie

GRINDWEG 107 ROTTERDAM

GRINDWEG 107 ROTTERDAM GRINDWEG 107 ROTTERDAM GRINDWEG 107 ROTTERDAM OMSCHRIJVING Verrassend ruime zeskamer twee-onder-een-kap woning aan de rand van Hillegersberg met eigen parkeergelegenheid aan de voorzijde, een diepe zonnige

Nadere informatie

Mildenburgallee 44 - Spijkenisse

Mildenburgallee 44 - Spijkenisse Mildenburgallee 44 - Spijkenisse Vraagprijs: 279.000,-- k.k. De Vree Makelaardij B.V. De Zoom 3 3207 BX Spijkenisse Tel: 0181-611919 E-mail: info@devreemakelaardij.nl Omschrijving Volledig geïsoleerde

Nadere informatie

Dordrecht Wittenstein 199 Vraagprijs 172.000,- k.k.

Dordrecht Wittenstein 199 Vraagprijs 172.000,- k.k. Dordrecht Wittenstein 199 Vraagprijs 172.000,- k.k. www.vandergiessenenvanherk.nl Wittenstein 199 - Dordrecht Royale eengezinswoning met Serre en eigen overdekte parkeerplaats. Deze verrassend grote woning

Nadere informatie

Erg ruime en lichte eengezinswoning!

Erg ruime en lichte eengezinswoning! Erg ruime en lichte eengezinswoning! Koog aan de Zaan, Eendrachtstraat 8 twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars Op een leuke plek in een gezellige straat vindt u deze heerlijke

Nadere informatie

Wilgenstraat kavel 15 0ong te ULFT

Wilgenstraat kavel 15 0ong te ULFT Wilgenstraat kavel 15 0ong te ULFT Omschrijving: In de Bomenbuurt in Ulft worden 10 duurzame en energie neutrale woningen gebouwd. Het plan bestaat uit 4 moderne twee-onder-één kapwoningen type Berk en

Nadere informatie

Kon. Julianalaan 47. Leusden. Vraagprijs: ,- k.k.

Kon. Julianalaan 47. Leusden. Vraagprijs: ,- k.k. Kon. Julianalaan 47 Leusden Vraagprijs: 399.000,- k.k. Categorie Woonhuis Perceel 293 m2 Soort Object Eengezinswoning Inhoud Ca. 400 m3 Type Object 2 onder 1 kap Woonoppervlakte Ca. 150 m2 Bouwjaar 1964

Nadere informatie

Pisanostraat Eindhoven

Pisanostraat Eindhoven Pisanostraat 268 - Eindhoven Vraagprijs 159.500,- k.k. Huis-o-theek BV Omschrijving Goed onderhouden ruim 3-kamer appartement op de 2e verdieping met o.a. ruime woonkamer, dichte keuken en twee balkons.

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Eigen parkeerplaats. 2008 gebouwd. Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056. Vrij uitzicht

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Eigen parkeerplaats. 2008 gebouwd. Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056. Vrij uitzicht Huizen van Hoekstra & van Eck Jan Evertsenstraat 637, 1061 XZ Amsterdam 2008 gebouwd Vrij uitzicht Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056 Eigen parkeerplaats H13 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

Rotterdam Heenvlietstraat 6 Vraagprijs 125.000,- k.k.

Rotterdam Heenvlietstraat 6 Vraagprijs 125.000,- k.k. Rotterdam Heenvlietstraat 6 Vraagprijs 125.000,- k.k. www.schonbergerenvanherk.nl Omschrijving Heenvlietstraat 6 - Rotterdam Prima starterswoning in Rotterdam Carnisse met achtertuin voor een zeer scherpe

Nadere informatie

Akkerdistelstraat 35 - Goes

Akkerdistelstraat 35 - Goes q Akkerdistelstraat 35 - Goes Vraagprijs 189.000,- k.k. Omschrijving Akkerdistelstraat 35 - Goes Keurig onderhouden en luxe uitgevoerd 3-kamerappartement gelegen op de eerste verdieping van een nieuw appartementencomplex

Nadere informatie

Winterkoning 23 - Deventer. Vraagprijs 155.000,- k.k. MIQA Makelaardij, Holterweg 67-A, 7429 AE Deventer, 0570-65 95 95,

Winterkoning 23 - Deventer. Vraagprijs 155.000,- k.k. MIQA Makelaardij, Holterweg 67-A, 7429 AE Deventer, 0570-65 95 95, - Vraagprijs 155.000,- k.k. Omschrijving Winterkoning 23 - Bijzonder geschikt voor senioren met groene vingers! In wellicht het groenste stuk van de buurt ligt deze leuke HOEKwoning met SLAAPKAMER en BADKAMER

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Aldrinstraat 16 Swalmen

Aldrinstraat 16 Swalmen Aldrinstraat 16 Swalmen Vraagprijs: 222.500,00 k.k. Omschrijving Ruime halfvrijstaande woning voorzien van een uitbouw, 4 slaapkamers en riante tuin (zuid-oost). Gelegen in het rustige Boukoul in de bosrijke

Nadere informatie

Paulus Potterstraat 9 Krimpen aan den IJssel

Paulus Potterstraat 9 Krimpen aan den IJssel Paulus Potterstraat 9 Krimpen aan den IJssel Vraagprijs 175.000,- k.k. Omschrijving In een fijne jonge woonwijk gelegen eengezinswoning, met voor- en achtertuin, vrijstaande stenen berging in de voortuin.

Nadere informatie

Maarten Trompstraat 18 - Bergen Op Zoom

Maarten Trompstraat 18 - Bergen Op Zoom Maarten Trompstraat 18 - Bergen Op Zoom Vraagprijs: 158.000,-- kosten koper Omschrijving Maarten Trompstraat 18 - Bergen Op Zoom Maes Makelaars b.v. Van Dedemstraat 198 4611 BE BERGEN OP ZOOM Tel: 0164-242955

Nadere informatie

PRINSES MARIJKESTR. 11 ALPHEN AAN DEN RIJN

PRINSES MARIJKESTR. 11 ALPHEN AAN DEN RIJN PRINSES MARIJKESTR. 11 ALPHEN AAN DEN RIJN Koopsom 114.000,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar even. Het is een grote beslissing die u zorgvuldig overweegt.

Nadere informatie

KLEIWEG 81 ROTTERDAM

KLEIWEG 81 ROTTERDAM KLEIWEG 81 KLEIWEG 81 OMSCHRIJVING Zeer royaal en karakteristiek herenhuis (ca. 160 m2 woonoppervlakte) met zonnige achtertuin en terras. Dit fraaie woonhuis is o.a. voorzien van ruime living met openslaande

Nadere informatie

Monnikevenne 1. Zie voor meer foto's - http://huis.eltjo.org. 1141 RJ Monnickendam 369.000 k.k.

Monnikevenne 1. Zie voor meer foto's - http://huis.eltjo.org. 1141 RJ Monnickendam 369.000 k.k. Monnikevenne 1 Zie voor meer foto's - http://huis.eltjo.org 1141 RJ Monnickendam 369.000 k.k. Omschrijving Fraaie hoek-boemerang woning met inpandige garage, eigen oprit en brede voortuin. De diepe en

Nadere informatie

Park Krayenhoff Uithoorn

Park Krayenhoff Uithoorn Park rayenhoff Uithoorn Park rayenhoff Uithoorn Situatie Park rayenhoff vormt een ruim opgezette parkachtige woonwijk aan de noordwest-zijde van Uithoorn op het voormalige IBM-terrein. Het hele plan is

Nadere informatie

35 Betaalbare Luxe Appartementen met balkons of terrassen in Almere Poort

35 Betaalbare Luxe Appartementen met balkons of terrassen in Almere Poort DE STERRE 35 Betaalbare Luxe Appartementen met balkons of terrassen in Almere Poort Hoge ramen Vrij uitzicht Gunstig geprijsd Vloerverwarming Compleet met sanitair Schuifpui naar balkon of terras Energiezuinig

Nadere informatie

van der Duyn van Maasdamlaan 127 Vlaardingen Vraagprijs

van der Duyn van Maasdamlaan 127 Vlaardingen Vraagprijs van der Duyn van Maasdamlaan 127 Vlaardingen Vraagprijs 259.000 Op EIGEN GROND gelegen ruime 5-kamer eengezinswoning met eigen parkeerplaats. De woning die in 2010 is gebouwd heeft een woonoppervlakte

Nadere informatie

JOHAN WILLEM FRISOSTRAAT 105 / WIJK

JOHAN WILLEM FRISOSTRAAT 105 / WIJK TE_KOOP ZOETERMEER Vraagprijs: 112.500,= k.k. Bouwjaar 1973 Woonoppervlakte 59 m² Inhoud 165 m³ Servicekosten 209,10 per maand Aanvaarding In overleg LET OP: Geheel gerenoveerd appartement o.a. voorzien

Nadere informatie

TE KOOP. Waltmann Makelaars PAPENDRECHT. Andoornlaan 20

TE KOOP. Waltmann Makelaars PAPENDRECHT. Andoornlaan 20 TE KOOP Waltmann Makelaars Uw actieve regiomakelaar PAPENDRECHT Andoornlaan 20 De online executieveiling vindt plaats op donderdag 19 februari 2015 via de website van Nationalevastgoedveiling.nl Half vrijstaande

Nadere informatie

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9%

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9% Resultaten per vraag (respons = 157) 1. Wat is de samenstelling van uw huishouden? Alleenstaand 47 29,9% Gehuwd of samenwonend 105 66,9% Wel/geen inwonende kinderen 2 1,3% Niet ingevuld 3 1,9% 2. Leeftijdscategorie

Nadere informatie

De Savornin Lohmanplantsoen 16

De Savornin Lohmanplantsoen 16 V O O R S C H O T E N De Savornin Lohmanplantsoen 16 Vraagprijs: 269.500,- k.k. In een rustige kindvriendelijke wijk aan woonerf gelegen eengezinswoning met aan de voorzijde een parkeerplaats op eigen

Nadere informatie

Hof 53 - Dongen. Vraagprijs 189.000,- k.k. Opvallend ruime woning met 4 slaapkamers, moderne keuken en badkamer, en voorzien van garage en berging.

Hof 53 - Dongen. Vraagprijs 189.000,- k.k. Opvallend ruime woning met 4 slaapkamers, moderne keuken en badkamer, en voorzien van garage en berging. Hof 53 - Dongen Vraagprijs 189.000,- k.k. Opvallend ruime woning met 4 slaapkamers, moderne keuken en badkamer, en voorzien van garage en berging. Van den Bosch makelaars Mgr. Poelsstraat 1 a 5103 BD DONGEN

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Timmer en Timmer Makelaars Dorpsstraat 8 6871 AL RENKUM Tel: 0317-319114 Fax: 0317-315667. Eekwal 3 RENKUM. Vraagprijs 185.000,= k.k.

Timmer en Timmer Makelaars Dorpsstraat 8 6871 AL RENKUM Tel: 0317-319114 Fax: 0317-315667. Eekwal 3 RENKUM. Vraagprijs 185.000,= k.k. Eekwal 3 RENKUM Vraagprijs 185.000,= k.k. In een kindvriendelijke wijk gelegen, goed onderhouden eengezinswoning, type TUSSENWONING met eigen carport, aangebouwde stenen berging en een op het zuid-westen

Nadere informatie

TE KOOP. Domein 63 5421 AP GEMERT Vraagprijs: 260.000 k.k.

TE KOOP. Domein 63 5421 AP GEMERT Vraagprijs: 260.000 k.k. TE KOOP Domein 63 5421 AP GEMERT Vraagprijs: 260.000 k.k. Omschrijving TE KOOP DOMEIN 63 GEMERT Deze royaal uitgebouwde tweekapper is gelegen in rustige parkachtige omgeving. De woning is de laatste jaren

Nadere informatie

Toussaintstraat 18 Alphen aan den Rijn

Toussaintstraat 18 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn Julianastraat 133 2405 CG Alphen aan den Rijn telefoon: 0172-43 45 61 Email: info@koppesmakelaardij.nl Hazerswoude-Rijndijk Da Costasingel 3 2394 BG Hazerswoude-Rijndijk telefoon: 071-341

Nadere informatie

Ringoven 63 - Wijk bij Duurstede

Ringoven 63 - Wijk bij Duurstede Ringoven 63 - Wijk bij Duurstede Koopsom 189.000,- k.k. De Gier Makelaars Klooster Leuterstraat 29 3961 AX, WIJK BIJ DUURSTEDE Tel: 0343-573144 E-mail: info@degiermakelaars.nl Website: www.degiermakelaars.nl

Nadere informatie

GRAAF JANSTRAAT 70 / DRIEMANSPOLDER / WIJK

GRAAF JANSTRAAT 70 / DRIEMANSPOLDER / WIJK TE_KOOP ZOETERMEER Vraagprijs: 125.000,= k.k. Bouwjaar 1973 Woonoppervlakte 63 m² Inhoud 175 m³ Servicekosten 222,= per maand Aanvaarding In overleg Op de 4 e woonlaag van een goed onderhouden appartementencomplex

Nadere informatie

Kastenmakerstraat 6 - Zwolle

Kastenmakerstraat 6 - Zwolle Kastenmakerstraat 6 - Zwolle Vraagprijs 499.500,= Omschrijving Kastenmakerstraat 6 - Zwolle Deze onder architectuur gebouwde villa heeft een verrassend grote begane grond en staat op een royale kavel van

Nadere informatie

BIESLANDERWEG 26 6213 AJ MAASTRICHT

BIESLANDERWEG 26 6213 AJ MAASTRICHT BIESLANDERWEG 26 6213 AJ MAASTRICHT Dols Makelaardij Brusselseweg 355 6217 GX Maastricht 06-22150532 Ruime eengezinswoning met garage. Straat: Bieslanderweg 26 Postcode: 6213 AJ Plaats: Maastricht Land:

Nadere informatie

TE KOOP. RE/MAX Hofstad Makelaars K.K. Heiloostraat KE Den Haag. RE/MAX Hofstad Makelaars. Soestdijksekade AL Den Haag

TE KOOP. RE/MAX Hofstad Makelaars K.K. Heiloostraat KE Den Haag. RE/MAX Hofstad Makelaars. Soestdijksekade AL Den Haag RE/MAX Hofstad Makelaars TE KOOP Heiloostraat 243 2547 KE Den Haag RE/MAX Hofstad Makelaars Soestdijksekade 337 2574 AL Den Haag 070-4483150 info@remax-hofstad.nl remax-hofstad.nl 89.500 K.K. Keurig 2

Nadere informatie

TE_KOOP SEINPOSTDUIN 108 'S-GRAVENHAGE. Vraagprijs: ,= k.k.

TE_KOOP SEINPOSTDUIN 108 'S-GRAVENHAGE.  Vraagprijs: ,= k.k. TE_KOOP 'S-GRAVENHAGE Vraagprijs: 250.000,= k.k. Bouwjaar 1979 Woonoppervlakte 140 m² Inhoud 390 m³ Servicekosten 515,= per maand Aanvaarding In overleg Royaal driekamer appartement met twee ruime slaapkamers

Nadere informatie

Zwaardvegerstraat 11 - Zwolle

Zwaardvegerstraat 11 - Zwolle Zwaardvegerstraat 11 - Zwolle Vraagprijs 192.500,= k.k. Omschrijving Zwaardvegerstraat 11 - Zwolle In één van de populaire wijken van Stadshagen genaamd de Parkbuurt treft u deze royale eengezinswoning

Nadere informatie

Vraagprijs 199.000,- k.k.

Vraagprijs 199.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Leharstraat 24 - Dongen

Leharstraat 24 - Dongen Leharstraat 24 - Dongen Vraagprijs 225.000,- k.k. Zeer ruime hoekwoning met zij-aanbouw (grote woonkamer van circa 55 m²), 5 slaapkamers, geïsoleerde garage met vliering en carport. Van den Bosch makelaars

Nadere informatie

14 eengezinswoningen 4 twee-onder-eenkapwoningen 2 vrijstaande woningen

14 eengezinswoningen 4 twee-onder-eenkapwoningen 2 vrijstaande woningen 14 eengezinswoningen 4 twee-onder-eenkapwoningen 2 vrijstaande woningen Park Uythofs, wonen in het groen! Wonen in Park Uythofs, is wonen in het beste stukje van Den Haag. Hier woont u in het groen, vlakbij

Nadere informatie

Talmalaan 27 - Vlissingen

Talmalaan 27 - Vlissingen q Talmalaan 27 - Vlissingen Vraagprijs 259.000,- k.k. Omschrijving Talmalaan 27 - Vlissingen Mooi gelegen, ruime twee-onder-een-kap woning (440m³), met extra grote garage. De woning is gelegen in een rustige

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Leeuwenhorstlaan 6 Noordwijk

Vrijblijvende informatie Leeuwenhorstlaan 6 Noordwijk Vrijblijvende informatie Leeuwenhorstlaan 6 Noordwijk Bonnike Makelaardij BV www.bonnike.nl 071-3619365 Omschrijving Op prachtige locatie, nabij uitvalswegen, met veel privacy gelegen, royale halfvrijstaande

Nadere informatie

Nieuwbouw Maalderij Lunteren

Nieuwbouw Maalderij Lunteren Nieuwbouw Maalderij Lunteren KOOP NU EN VOORKOM DUBBELE LASTEN!! Nog te realiseren nieuwbouw woningen (twee-onder-een-kap) met veel inhoud op fantastische locatie. De woonomgeving rondom de gerestaureerde

Nadere informatie

Romkeslaan 16 - Leeuwarden Vraagprijs 294.000,-- kosten koper

Romkeslaan 16 - Leeuwarden Vraagprijs 294.000,-- kosten koper Romkeslaan 16 - Leeuwarden Vraagprijs 294.000,-- kosten koper Omschrijving Romkeslaan 16 - Leeuwarden Op loopafstand van de historische binnenstad van Leeuwarden, op een leuke plek aan het riviertje "De

Nadere informatie