Bedrijven zijn altijd al creatief omgegaan met hun boekhouding als het erop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijven zijn altijd al creatief omgegaan met hun boekhouding als het erop"

Transcriptie

1 Belgisch EU-zitrschap ergiefiscaliit 23 Creatief EPOboekhoun: ICT-sector Guido Neliss Roei g stro Bedrijv altijd al creatief geg met boekhoudg er kt wst vermr of verliez verdoezel. Meestal werd dit met e knipoog door beugel gezi, zeker gebeurt met respect elemtaire prcipes. dit soort kun niet lang volhoun. Vroeg of laat moet toch werkelijkheid ton. En hier is bi jar ICT-sector (formatie- cmunicatiechnologieën) misgel. Om tat bestwil e beet wern verdoezeld gvall uit resulnerg econische problem slechts re- tijlijk per war. moeras Naarma wegzonk, sector ontaard evwel rprer cijfers ontoelaatbare manipulaties frau. Hierbij gg geval ook ergietrar toezichrs niet Enron vrijuit. leid In s ontmanlg A. Anrs, dit één sess. malige anre big factor six spel auditbu- vele bedrijfsschandal bi mee perio: onrealistische manipuler verwachtg beurskoers. zake chnologisch hadn geleid pottieel e orme zeepbel ICT-sector beurz. To bleek nieuwe chnologieën ge wst, niet per liep se synoniem veserrs torho- stortt koers. In e wanhospogg onvermijlijke correctie weg ker, probeern pepp bedrijv zware verliez kunstmatig camoufler. Uilijk had uitlekk beurs frau gevolg; verre klapp soneel belon met ties leid managemt er toe bedrijfsdirecties karper- frauchniek er niet toe rugsn pass puurs koers toch maar niet zou dal, waardoor ties waarloos zoun worn. Op manier k e hebb ogblik managers miljarn bedrijf gestre- zware Guido Neliss werkt studist ACV-Metaal.

2 24 Creatief boekhoun: EPO ICT-sector uit boek, ontaard uilijk frau- problem rek bijbeeld verkeer. uit Fancial managers Times 25 groots faillissemt VS sds januari strek 2001 uit bonuss aal 3,3 lverk; miljard dollar - tigheid. averechtse In seds effect meer lann meer worn doorzichv gedwong kwartaalresultat bedrijcer. leidt niet alle publi- e korrmijnresultat overdrev dacht (dit kos stragie lange t rmijn), mg elk maar kwartaal dwgt onrne- mooiweerprestaties nieuw. beleggersvertrouw niet seds vaker wern transacties schokk; ties betaald met l. Als bedrijf acquisi- er dan ook er zorg kt el zo hoog mogelijk gewaarerd staat. expansie goedko laat immers fancier. toe verre WIJZE RESULTATEN: VAN VOORSTELLING PEPTALKHELPT Seds e eig vaker rpretatie. gev bedrijv Zij sll e cijfers forma resultatrekg, waar alle uitzonrlijke pro uit verwijrd elemt. ze (al evolutie slech wordt nieuws) hand gewerkt door overgang Eura (tms naar nieuwe beursgoer IAS-norm (Inrnational bedrijv) regels Accountg waar Standards), onrnemg. Volgs ze nieuwe standaard onrworp nauwelijks uitzonrlijke kost er brgst lijke gebeurtiss di t las mees gelegd uitzonr- bedrijfsresultaat. zet onrnemg ertoe resultaat wer sam Guido Neliss sll municatie naar rprer. buitwereld Door al c- dáár boekhoudkundig klemtoon consist legg, veeleer cijfers, dan verdoezel ech bedrijfsrealiit. E r anre resultat groei vóór afschrijvg is publice- goodwill. Laatstgoemd begrip v slaat betal meerprijs bij overname bedrij- e anre onrnemg bov er. M kot immers waar worv positie bedrijf, ver- meerprijs status wordt cliëntèle verantwoord mee over. door betaal rtabiliit overnemer verwacht, extra- wille synergieën schaall. OMZET: DOET WONDEREN BEETJE MAKE-UP In bijbeeld leveranciers lec uitrustg gebeurt vaak klant ( erator) lg verstrekk hierbij k kunt sll, fancier. is of ze vraag wel duct reëel is, eig want verko. uilijk betaalt pro- erg duilijk. schrift alvast dit vlak niet Bij zig fancierg moet klant gelegd zou msts worn e risico failliet ntwege kk. E klant zonr geld is sowiesoe evwel dubieuze niet klant. worn In niet-rugbetaal gebeur dit erator lg ( bi lec jar bij sneuveln boss) uilijk uitzonrlijke kost.

3 Creatief boekhoun: EPO ICT-sector 25 bedrijfsresultaat kan m legg seds (rwijl e relijk fancier klant eiglijk e dagelijkse houdkundige regels is). Er ge bepal duilijke wat boek- is e zeer wat ruime niet; rpretatiemarge. onrnemg hebb hier M g kan klant niet blaz mrg door kort- wel ge brg. direct effect heeft ev- edresultaat vermits dit elrs las dit resultatrekg g (doorgs t kunt fanciële markt kost). ton gesl (liefst double digit) bedrijf groeipad blijft. Het is e nu anre reeds boek chniek toekstige (tijlijk) rgscontract,leasgoverekst, verhog. Zo worn langermijnlevevice- ontwikkelgscontract of licties ser- onmidllijk (onrmeer bij Xerox). volle Bij Enron waar - ge elektriciit produceert, maar kel handigebrokeris dankzij ICT kles e rmijnkocontract prijsverschill speelt - wern ze elektriciit daarbov langesector let zich makkelijk pro rata. dit soort ICT- hardware vaak ook updas verko onrhoudscontract soft- n, verbonn verko. e Met product anre hang woor- esmm jarlang kost brgst vast, evwel waar al onmidllijk over- uitboek wordt. Onnodig zeln zegg lang kan volgehoun worn. Guido Neliss Seds bedrijv vaker gev cijfers e eig rpretatie. ze. Bij Lernout ontaard & Hauspie uilijk (L&H) wern frautract s geantidaerd toch maar con- voldo verschijn. En bij Enron jaarrekg wern nepcontract lat elektriciit gemaakt uit ctrales leverg gebouwd moest tract worn. wern Ook onmidllijk ze langermijncon-. Achraf, na strijk boekjaar, wern ver- Vlak ze di nieuw geannuleerd. managemt licht lties verzilver overgewaarer l beurskoers lijk is zakbank ogblik. Merrill Bijzonr Lynch zich kwa- ze transactie le (ze heeft e aflg speel ergiehanl met Enron). onr één hoed- ACTIVEREN SIMPEL EN EFFICIENT VAN KOSTEN: Kost re truc: activer onrhoudskost is eves e reserveonrl erg pulai- vesrg. maches worn verdwijn ze uit kost verschijn ze actiefzij balans. E toegepast veel k door Real Software naar (onrmeer zware herstructurerg leidg Amerikse dochr Tava) is ook bij boek rgskost bijk goodwill volg na e herstructure- Het gebeurt trouws ook met overname. acquisitie verbonn kost. Goodwill wordt volgs Belgische boekh e t h o o f d s t u k

4 26 Creatief boekhoun: EPO ICT-sector houdwet spanne best vijf jaar. afgeschrev IAS laat hier over evwel e tijd- erg bre rpretatiemarge toe. rmijn e bedraagt onvoldo maximaal blijkt twtig waarrg jaar. Is wst goodwill niet meer klp, dan moet dit juis verzuimt waar m afgeschrev al wel es worn. Ruilhanl boekhoudg is ook manipuler. e mooi strumt Zo verhuur Global lecgroep Crossg huur netwerk stallaties anre h. Het, eers twee huurcontract e werd schrijv vesrg. Anrs gezegd, af prcipe b kost daarmee betrekkg overesmm moet heb- brgst voet getr. werd hier met KOSTEN OPBRENGSTEN: WORDEN KOST UIT VLAANDEREN STRAFFE Helemaal t kunt tover gek is brgst. kos- contradictio rmis zou zegg. Niet E spraakverwarrg bij L&H waar ze e stiel () Zo richt L&H 1998 e gemaakt serie taalontwikkelgsbedrijv hadn. Crs (LDC s), niet : geconsolier Language velmt semers verre cmercialiserg franchi- gie. ontwikkelg Exrne veserrs L&H-spraakchnolo- zorg nodige fonds, zoun maar moet lijk war elhours krg ui- rond fanciern. managemt Via ze vesrgscarrousel LDC-structuur realiseer Vooreerst nam L&H LDC s 80% licties rne. Guido Neliss Helemaal kost gek is kunt brgst. tover L&H-basischnologie. fees versch bijgevolg bij emalige L&H licse Vervolgs gav LDC s L&H. dracht dicersoftware ontwikkel. rwijl ontvg LDC s uilijk L&H ma alle brgst, eigresearch L&H fanciern. maar Nog verour bij L&H ran wern afgeboek plots geherwaarerd. werd, was e Wat jaar eerr lar e e brgst. kost gebeur overigs g advies auditor ng goed. KPMG. Toch keur jaarreke- DECONSOLIDATIE: GROTE VERDWIJNTRUC ILLUSIE VAN DE Door richt allerlei niet tiit geconsolierd worn, t balans kan m houn. verliez Het bui- gebeurt waardoor met activa schulnlast passiva verdoezeld of rmt kan geïnveserd vermog kan verhoogd worn. onrnemg Ook kan doorverk m manier dochr- stranbedrijv. ontst er exrne boekhoudg plots meerwaarn dus wst. Niet-geconsolier n allerlei vorm nem. onrnemg Belangrijk kun- wel er ge direc elhoursband is mag richt. Mogelijkh vnootschapp bijbeeld door eigaars of samwerk met zakpartners wordt of e waar gegaraner risico brgst afgekt krijg.

5 Creatief boekhoun: EPO ICT-sector 27 Guido Neliss Ruilhanl e mooi strumhoudg manipu- is ook boek- Zo FLV was Fund durfkapitaalverschaffer onafhankelijk juridisch L&H. fancieel hadn wel elhours Bei lijke Invesrgsmaatschappij (waaronr Gewesler. zakbank Vlr Lessius). verklaart Vlaamse dan waarmee ook waar L&H lictiecontract FLV Fund diverse afgeslot bedrijv had, kunstmatig fancier creër aldus. bijdroeg Ondanks constructies belangverstrgelg volledig conform schrift. Nietm ze schn jaarrekg. zij getrouwe beeld GEVRAAGD: (FINANCIELE) KLARE TAAL bi boekhoudschandal jar ton duilijk le, doorzichtigheid, er vlak corpora onafhankelijke governance contro- (uglijk sociaal verantwoord bestuur onrnem vnootschapp) (corpora belanghebb social responsibility partij) t zi e hele weg alle af antwoorlijkheid legg is moet overh nem. hier ver-

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels

Nadere informatie

h e t h o o f d s t u k

h e t h o o f d s t u k Inrview Wet pest Rosvelds (ACV) wk gg Opgekd Jan Gordts (redactiesecretar) Het wkmidn. Ja, kan best leuk. gesprekk rodls onr collega s, grapp groll, gezellige bij mt hilarche sfe, nst luim. Smig l hun

Nadere informatie

activiteiten van allerlei aard vooral in de zoek gaan naar voedsel of soortgenoten, moeten van overstekende dieren te voorkomen, kunnen

activiteiten van allerlei aard vooral in de zoek gaan naar voedsel of soortgenoten, moeten van overstekende dieren te voorkomen, kunnen met werd 1 Voorziing r koming verkeers verdrinkingsslachtoffers onr in wild lev dier J.L. Haaft Door toame verkeer uitbreiding wegnet zijn in wild lev dier meer meer gedwong kleinere pervlakt leefgebied

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014 Samvatting Klantraad Particulier maart 2014 Op 10, 11 17 maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door onze klant op Facebook is verkoz tot belangrijk

Nadere informatie

Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Van spraak naar vloed (samenvattg) Lectorale re: Dr. Leke Verkooijen, lector Klantenperspectief Onrsteung en Zorg Vraagsturg onrsteung en zorg Sds het beg ze eeuw is sturgsfilosofie voor onrsteung en zorg

Nadere informatie

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem Precessie Aar les 12 srrbeeln st altijd precies lf hemel. In lo eeuw verschuiv langzaam. Hoe? En heeft simpel tolletje mak draai aar? vrag waar les over nank krijg. Bodigdh Lesdoel Per tweetal: ler: Satéprikker

Nadere informatie

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel Sociaal plan eengezswongen Oost-Boswkel Deelplan 1 Per 1 januari 2015 wonen doen we samen 11. ONDERSTEUNING EN SOCIALE BEGELEIDING 11.1. Ter verstrekkg benodig formatie voor (sociale) begeleidg betrokken

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO Inhoud INHOUD 1. De Leerplicht 2. Verplichtg directeur, our(s) /verzorger(s) leerlg 3. Vrijstellg leerplicht 4. Vrijstellg bezoek - 5. Toelatg,

Nadere informatie

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken?

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken? Medische. Welk is uw lg, respectievelijk uw gewicht? Lg: cm Gewicht: kg vrag, vull ALTIJD (zowel lijnsverzeke bij over. Gebruikt u alcoholische drank? rg arbeidsongeschiktheids- als bij - Zo ja, hoeveel

Nadere informatie

Hete systemen. Zumo (links) en de Garmin StreetPilot 2820 (rechts) Tekst en foto"s: Bas Prins Montage

Hete systemen. Zumo (links) en de Garmin StreetPilot 2820 (rechts) Tekst en fotos: Bas Prins Montage Test: - Motorfreaks Geschrev door Motorfreaks donrdag 24 augustus 2006 13:39 He sysm Navigatiesysm hot. De laats jar vraag navigatiesysm auto, maar motor, orm gesg. Enige tijd gel st Motorfreaks T-T Rir,

Nadere informatie

De eenmalige schenking voor de eigen woning

De eenmalige schenking voor de eigen woning De malige schenking voor eigen woning Er zijn g voudige scheidingen. Er zijn veel situaties waarin mensen elkaar financieel Naast emotie maken aanwezigheid kinren, kunnen en willen onrsteunen. Onr anre

Nadere informatie

1.2 Opbouw...6. De hypotheekmarkt...7. Internationale vergelijking...28

1.2 Opbouw...6. De hypotheekmarkt...7. Internationale vergelijking...28 Nerlandse Medggsauttoritteitt Quick Scan Hypotheekrte E onrzoek naar marges November 22001100 Nerlandse Medggsauttoritteitt PPosttbus 1166332266 22550000 BH n Haag Inhoudsgave 1 1.1 Inleidg...4 1.2 Opbouw...6

Nadere informatie

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar.

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. J ungle Speed is e spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. Doel van het spel Probeer zo snel mogelijk al je kaart kwijt te rak. Spelvoorbereiding De totem wordt in het midn tuss spelers

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Opbaar faillissemtsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 03-06-016 Insolvtiummer: F.16/15/91 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:000000583:FOO1 Datumuitspraak: 03-0-015 Curator: Mr. R-C: mr. Vugt R. Dufour Algeme

Nadere informatie

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions Medisch behanld worn EU Waar moet je op letten? epecs European Patients Empowerment for Customised Solutions EPECS e EPECS Algemeen Onze buurnn zijn veel dichterbij gekomen sds er geen merkbare grenzen

Nadere informatie

Ex libris Hans Nieuwenhuis

Ex libris Hans Nieuwenhuis Ex libris Hs Nieuwhuis Opstell agebod a prof. mr. J.H. Nieuwhuis, hoogleraar burgerlijk recht a Universiteit Leid, bij zijn emeritaat A.G. Casterms, Jac. Hijma, K.J.O. Js, P. Memelink, H.J. Snijrs & C.J.J.M.

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2014/4

Omzendbrief BB 2014/4 Vlaams Misterie Bestuurszaken Agentschap voor Bnenlands Bestuur Aflg Lokale en Provciale Besturen Omzendbrief BB 2014/4 OOO Brussel Tel. 025534003- Fax 02 553 43 01 bnenland @vlaanren.be Aan provciegouverneurs

Nadere informatie

Zoogdieren inventariseren in Vlaanderen: stand van zaken na twee jaar

Zoogdieren inventariseren in Vlaanderen: stand van zaken na twee jaar /04U.DIER 1997 8 (2) 3 Zoogdier vtariser Vlr: stand zak na twee jaar Franky Bonne & Thierry Onkelx Ed 1994 start Zoogdierwerkgroep Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie Milieubeschermg (ZWGJNM) nieuw project:

Nadere informatie

van (bedrag in cijfers), (bedrag in cijfers), het overlijden van de schenker het overlijden van een ander dan de de schenker*

van (bedrag in cijfers), (bedrag in cijfers), het overlijden van de schenker het overlijden van een ander dan de de schenker* Overekomst Exemplaar voor schker Belastgdist Belastgdist Belastgdist n Nerland (bedrag cijfers), 1 Verklarg gift Overekomst Overekomst Exemplaar voor schker Overekomst Exemplaar voor schker uiterlijk edig

Nadere informatie

S&V Reflector. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Een risicomanagement discussie

S&V Reflector. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Een risicomanagement discussie S&V Reflector Di Hoera! E psio nieuw FTK hun Hoera! langl E nieuw swaps FTK verk? Einlijk beleggingsbeleid Einlijk beleggingsbeleid E risicomanagemt discussie Juni November 2011 2013 November 2013 Opmerking

Nadere informatie

ALTERNATIEVEN VOOR SAMENWERKING IN DE IT?

ALTERNATIEVEN VOOR SAMENWERKING IN DE IT? ALTERNATIEVEN VOOR SAMENWERKING IN DE IT? VERSLAG RONDE TAFEL DE IT-PROBLEMATIEK IS COMPLEX, VEELOMVATTEND EN HARDNEKKIG 2 VOORWOORD Op 24 november 2016 organiseer Van ne Ron Tafel Alrnatiev samwerkg IT?

Nadere informatie

Tenderinfo. excursies. naar bedrijven waar b.v. leerlingen en aanschaf van veiligheidsschoenen. Op de stageplek. stagelopen.

Tenderinfo. excursies. naar bedrijven waar b.v. leerlingen en aanschaf van veiligheidsschoenen. Op de stageplek. stagelopen. Bijzonr neutrale praktijkonrwijs Brnummer ( PRO 13JF ). Bijzonr neutrale Schoolgids Sch PRO nfo Tr veiligheid Trfo ort 3 x per jaarbije rapport Trfo 3 x per jaar e Trfo praktijklokal -2014 cursusjaar 2012-

Nadere informatie

Algemeen wordt erkend dat het onderwijssysteem een zeer belangrijke

Algemeen wordt erkend dat het onderwijssysteem een zeer belangrijke Ler ier Overheid behartiger verler s Mieke Van Gramber Algem wordt erkd onrwijssysem zeer belangrijke verler ontwikkelgss je verre levslo bepal, evzeer ige sociale ara waar s vereld worn. Ook na verlat

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 Kerkra, Jaarverslag Bureau tijdig Meanr Jeugdgezondheidszorg, schoolverlat Parkstad GGD Limburg; ZL, Kropg Jongeronrzoek Limburgse GGD ; Monitor VVE-pilot Zuid Limburg Moelejaan ; Jeugdmonitor Kerkra 2008

Nadere informatie

Stichting het Limburgs Landschap

Stichting het Limburgs Landschap Begrazing natuurgebi Stichting Limburgs Landschap E.E.L.M. Staal Om bescherm natuurgebi meer inhoudt dan aankop er, wordt binn natuurbescherming veel aandacht besteed aan opzett uitgekid beheer. All zo

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Eubelius Spotlight www.eubelius.com Onrwerp De wet 20 september 2012 tot instelling het "Una via"-principe in vervolging inbreuken op wetgeving en tot verhoging penale boetes Datum December

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

Borghesepark 3 Purmerend

Borghesepark 3 Purmerend Borghesepark 3 Purmerd Luxe compleet won Weivne! Wat prachtbuurt, wat prachtliggg, wat prachthu, over dit hu kunn wij maar niet houn met prat! Want Want prachtbuurt prachtbuurt één één meest meest recte

Nadere informatie

Quick change systeem Functie schakelaar 4 Standen, o.a. beitelstand

Quick change systeem Functie schakelaar 4 Standen, o.a. beitelstand Quick change sysem Functie schakelaar 4 Stann, o.a. beilstand VCS (Vibration Control Sysm) Traploze 2-vinger schakelaar Standaard geleverd met SDS+ boorkop 13 snelspanboorhour Soft grip 36V 3.0 Ah Lithium-ion

Nadere informatie

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009 Kt u kwaliteit uw gegevs? ARVIX - Onrnem met gegevs 2009 Over ARVIX ARVIX is onafhankelijk organisatieveranrgsbureau (consultancy). ARVIX is algem erkd als toonaangev specialist kom oploss gegevskwaliteitsuitdagg.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Geschreven door Dennis zondag, 19 augustus :53 - Laatst aangepast vrijdag, 31 augustus :31

Geschreven door Dennis zondag, 19 augustus :53 - Laatst aangepast vrijdag, 31 augustus :31 Op brmer zon Geschrev door Dn Zervakantie 2012 begt wat anrs gaan jar. Op relijk aangame zardag ( eerst maand juli bov 20 gran) rijn rondje door Midn-Nerland: dochrlief gaat loger bij a a, zoon gaat ekje

Nadere informatie

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend > Efficiënt > Milieuvrilijk > Kostbespard Productcatalogus Bluele - Grele - M500 - Mezu Mi/Maxi - Mezu Combi Sysm - Osmozutizer (R.O.) - Warzuivergsysm E.sybox - EUROcompact 1 Inhoud Wie zijn wij 3 Bronborg

Nadere informatie

Taudeur. portrst > Deze maand gaat het proces van startegen Dennrs Kozlowski, De voormalige

Taudeur. portrst > Deze maand gaat het proces van startegen Dennrs Kozlowski, De voormalige portrst > Deze maand gaat het proces starteg Dnrs, De voormalige ceo Tyco ontvreemd afgel ti jaar meer dan vierhonrd miljo uit bedrijfskas, Hoe e goedlachs jongetje uit Newark personificatie werd frau,

Nadere informatie

Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland

Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland PERSBERICHT 24 augustus 2017 20:00 uur Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland Brussel, België 24 augustus 2017 Keyware (EURONEXT

Nadere informatie

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Waarom naar ruim? Ruimvaart les 40 ruimvaart, spannd we houn er vaak spectaculaire beeln aan over. Maar kost miljarn. Wat levert nu werkelijk op? In ze les kijk kritch naar ruimvaart. Wat heb je er aan?

Nadere informatie

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 6e jaargang nummer 3

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 6e jaargang nummer 3 siorcontactmagaze Tuut mit ziepnaat 6e jaargang nummer 3 1 MODEHUIS Markt 7 6063 AC VLODROP l.: (0475) 40 13 48 fax: (0475) 40 04 85 Colofon Siorverigg www.siorvlodr.nl K.v.K Noord MidnLimburg nr.: 401.76794

Nadere informatie

Aanpassingen grofwild

Aanpassingen grofwild voedselarme omstandigh yoo(,dikr 1994 5 (3) 21 Aanpassg grofwild Hans Wolkers Enkele eeuw gel kwam elhert wil zwijn Nerland vooral voedselrijke overstromgsgebi gro rivier voor. Deze gebi bon kwalitatief

Nadere informatie

van morgen meest verontrustende vloeien voort uit mogelijke gevolgen van de opwarming van aarde door de toename van CO2 en andere

van morgen meest verontrustende vloeien voort uit mogelijke gevolgen van de opwarming van aarde door de toename van CO2 en andere 2 6 maatschappij ontwikkelg morg > h e t h o o f d s t u k < Ko Moerman & Jan Smedt Net twtig jaar gel versche Our cmon future, ber bekd Brundtland-rapport, waar e beleidsvie -proces werd gesld nog s aan

Nadere informatie

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering?

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Een simpele vraag met een simpel en nuttig antwoord. Deze vraag is de eerste stap bij het opstellen van kristalheldere financiële overzichten. Hoeveel geld zit

Nadere informatie

Vvolgs gev hoe l Zelf s mak, all vgwoordigd onle sll word. lelg n wk wkblad, onle smak groep, i eig Bestand bewar ressant? Exrn mariaal websi webpaga n s, om lelg smak, PowPot. kiez af huwk t weektak s

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

opmerkingen opbergen principes

opmerkingen opbergen principes 28 Hoe berg In wij mollusk on vorige verzamel, kweek, Ik iets wil nu 1e: lijkt Leg hoeer 2e: wij e aantal r? buje weig moei gemaakt krijg, elk neerd hebt, of oog bij houn: elkaar, lf "buje naam toch verspreidg

Nadere informatie

Het debat en het intussen goedgekeurd Vlaams decreet over inburgering

Het debat en het intussen goedgekeurd Vlaams decreet over inburgering Wat gg er m? Over burgerg, moslims nieuwe orng bat tuss goedgekeurd Vlaams creet burgerg al zeer vernauwd g onthaal nieuwkers? hebb alvast el multiculturele samlevg langer vraag kan gesld worn. Wat extreemrechts

Nadere informatie

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend > Efficiënt > Milieuvrilijk > Kostbespard Productcatalogus Bluele - Grele - M500 - Mezu Mi/Maxi - Mezu Combi Sysm - Osmozutizer (R.O.) - Warzuivergsysm E.sybox - EUROcompact 1 Inhoud Wie zijn wij 3 Bronborg

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities Discussienota van 5 december 2012 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de

Nadere informatie

Albinistische Zwarte Kraaien, Kauwen. en Eksters. (Terluin 1996) en de voorbereiding van een vervolgartikel (elders in dit tijdschrift), stellen mij

Albinistische Zwarte Kraaien, Kauwen. en Eksters. (Terluin 1996) en de voorbereiding van een vervolgartikel (elders in dit tijdschrift), stellen mij Bijna, leucistische Kraai (Meppel/Nijeve Dr. 1988) zwar soortgoot, beigezet (Ctrum Natuur Ambacht, Schoonewelle). Foto naar dia Re Schut. Albistische Kraai, Eksrs Auke+B. Terlu Reacties artikel dat snelle

Nadere informatie

Leren Re-integreren. prof.dr. P.W.C. Koning

Leren Re-integreren. prof.dr. P.W.C. Koning Ler Re-grer pr.dr. P.W.C. Kong Re uitgesprok bij vraardg ambt bijzonr hoogleraar Arbeidsmarkt sociale zekerheid wege Stichtg Instituut GAK bij Faculit r Econche Wschapp Bedrijfskun Vrije Universiit Amsrdam

Nadere informatie

Partijprogramma

Partijprogramma Welkom Fractie Partijprofiel Programma Beleidsvisie DAT Blog Politiek Actueel Partijprogramma 2014-2018 Bewoners een serieuze uitdaging! Tilburg is een agglomeratie met typische eigen kenmerken. Het koesteren

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

7B. Van Werk Naar Werk n.a.v. de Investeringsagenda

7B. Van Werk Naar Werk n.a.v. de Investeringsagenda 7B. Van Werk Naar Werk n.a.v. Investeringsagenda Rei kwijdte Met Investeringsagenda breekt lange perio veranren binnen Belastingdienst aan. In Activiteitenkalenr zijn hoofdlijnen geschetst aanpak die moet

Nadere informatie

jaar lang. Geluk dat je talenten hebt die passen bij het onderwijs. Want dan iets hebben met woorden, goed kunnen

jaar lang. Geluk dat je talenten hebt die passen bij het onderwijs. Want dan iets hebben met woorden, goed kunnen Je moet maar geluk hebb, achtti jaar lang. Geluk je taln hebt pass bij onrwijs. Want dan vergaat stilzitn, je goed goed: lang kunn kunn luisr, iets hebb met woorn, goed kunn analyser, structurer. Leesbare

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Accentis focust op vastgoedbeleggingen

Accentis focust op vastgoedbeleggingen PERSBERICHT Accentis NV Halfjaarresultaten 2008 Accentis focust op vastgoedbeleggingen Merelbeke, 29 augustus 2008 1. Geconsolideerde cijfers 30 juni 2008 1.1 Geconsolideerde resultatenrekening (in 000

Nadere informatie

secretariaat@drschaepmanstichting.nl

secretariaat@drschaepmanstichting.nl Nr. 40 Sam srk ontwkelg trecoupé eerst nog leeg. Bij midls er ook reizigers begstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. e vri vierzit E scnbaar ledaagse reritueel stler: jas e stoel, tas parlell

Nadere informatie

1. Duurzame ontwikkeling 2015: het jaar van de uitdagingen! Door Isabelle Wegnez

1. Duurzame ontwikkeling 2015: het jaar van de uitdagingen! Door Isabelle Wegnez DOSSIER MVO 1. Duurzame ontwikkelg 2015: jaar uitdagg! Door Isabelle Wegnez «MVO v hun is e maatschappelijke, concept waarbij milieubedrij- vrijwillige econische basis bekmniss t hun racties hun activii-

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Draagbare PC

Veiligheidsbeleid Draagbare PC ISMS (Information Security Management System) 2009 Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms.025.laptop Release Status Date Written by Approved by 1.0 Draft

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Zelf bouwen in Schuytgraaf

Zelf bouwen in Schuytgraaf Zelf boen chuytgraaf WA U MOE WEEN ARNHEM IN EUWE en waar ze geplaatst om welke type hagen gaat UUREN ME OUWKEL dienen te. De gemte Arnhem stelt zeer op prijs wanneer u Op grens stad verrijst architect

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Fusie door overneming *** ( Overgenomen Vennootschap ) *** ( Overnemende Vennootschap ) 1

Fusie door overneming *** ( Overgenomen Vennootschap ) *** ( Overnemende Vennootschap ) 1 Fusie door overneming *** ( Vennootschap ) *** ( Vennootschap ) 1 [FINAAL ONTWERP STIBBE 4 cember 2015] I. STAPPEN VOOR DE FUSIE 1.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 COMPUTERS FOR AFRICA INCL. BEGROTING I. Algemeen

BELEIDSPLAN 2015 COMPUTERS FOR AFRICA INCL. BEGROTING I. Algemeen BELEIDSPLAN 2015 COMPUTERS FOR AFRICA INCL. BEGROTING I. Algemeen De inzet van ICT is heel belangrijk bij de ontwikkeling van jonge mensen in Zuid- Afrika. Goed ICT- onderwijs en gebruik van educatieve

Nadere informatie

Beter in Nederlands. Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN

Beter in Nederlands. Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN Beter Nerlands Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN Meer formatie ze anre uitgav kunt u verkrijg bij: Sdu Klantservice Postbus 20014 2500 ea D Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service De Nerlandse unie

Nadere informatie

buitenland Reglement Art. 1. De verbonden te opleidingen minimaal 50% niveau is er (**) Dit zijn de

buitenland Reglement Art. 1. De verbonden te opleidingen minimaal 50% niveau is er (**) Dit zijn de 1 of 5 Reglement Krediet voor elname aan congres en/ /of het doorvoeren van een kort studieverblijf, workshop of cursus in het buitenland Algemeen reglement Algemene beschikking Reglement Kredieten voor

Nadere informatie

Polocrosse Nieuwsbrief December 2015

Polocrosse Nieuwsbrief December 2015 Polocrosse Nieuwsbrief December 2015 Lieve Polocrosse vrid, Het seizo is midls al aantal maand voor. De wrtrag midls volle gang word druk bezocht! De polocrossedag 2016 groot succes kijk allemaal dan ook

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Spotlights - september 2017

Spotlights - september 2017 Spotlights - september 2017 Het nieuwe insolventierecht geland Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad Wet 11 augustus 2017 die aan het Wetboek Economisch Recht (het "WER") een nieuw Boek XX toevoegt.

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V.

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V. CONTACT Maryse Gits SOFTIMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@softimat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 18 APRIL 2013, 17U40 Frédérique Jacobs Tél.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@softimat.com Lasne,

Nadere informatie

De kling is vanaf 1894 volgens voorschrift voorzien van vele prachtige versieringen. Voor 1894 was de kling kaal.

De kling is vanaf 1894 volgens voorschrift voorzien van vele prachtige versieringen. Voor 1894 was de kling kaal. [041] mare officiers Geschrev door Albert Mare Officiers mol m1882 Sabel dat gedrag wordt door officier mare. Dit veel komd mol want wordt sds 1882 gedrag nog seds hét standaard mare officier. Gemonerd

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

2 e Editie. Beste Het tweede exemplaar Beste van onze dorpskrant is een feit!! Het vierde Heel veel van leesplezier met deze editie.

2 e Editie. Beste Het tweede exemplaar Beste van onze dorpskrant is een feit!! Het vierde Heel veel van leesplezier met deze editie. VEUR NUUTS UCH VEUR UCH ar all ar all r rans rans die aam die s aam zijn zijn zijn zijn ze ze t af d t af d ez ez f g n g n dorp dorp ig ig lijkid. lijkid. - EUR UCH Nieuws Nieuws formatie formatie door

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

14524 WIB 92. Woning waar de werken werden uitgevoerd:

14524 WIB 92. Woning waar de werken werden uitgevoerd: Bijlage bij factuur, toepassg artikel 6311 vermrg ergiebespar uitgav, KB/WIB beoogd 92, artikel kar 14524 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer:..../../. Uitvoerr werk: Naam:... Straat + nr:... Gemte:... Registratiummer:...

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Veertig Populorum jaar Progressio

Veertig Populorum jaar Progressio 1 6 Vetig Pulorum > h e t h o o f d s t u k < Toon Vanvel Wie 2007 pauselijke cycliek Pulorum nieuw leest, anrs rugnk es ke to hij las. In 1968 was, godsdtles college waar ik school liep. reld was to nog

Nadere informatie

De wereld van Polen en Poolse jongeren en kinderen in Nederland

De wereld van Polen en Poolse jongeren en kinderen in Nederland De wereld van Polen en Poolse jongeren en kinren in Nerland Over auteur ErnstJan Stroes is een Nerlandse remigrant uit Polen, die zelf in perio van 1992 tot en met 2002 in Polen heeft geleefd en gewoond.

Nadere informatie

De mythe. Historisch. aan de hemel maar dan als sterrenbeeld.

De mythe. Historisch. aan de hemel maar dan als sterrenbeeld. Geschrev door Edw Loos maandag 04 cember 2006 12:13 De mythe s, mythologche gevleugel paard r Muz uit oudheid. Volgs mythe ontstaan door wonr uit bloed Medusa verwekt door Poseidon. Door vele gezi wonrschoon

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Extra uitleg bij berekeningen budgettering

Extra uitleg bij berekeningen budgettering Extra uitleg bij berekeningen budgettering A. Algemene opmerkingen Bij het budgetteren komen zeer veel berekeningen voor, wat dus een grote kans op rekenfouten met zich meebrengt. Bovendien bestaat de

Nadere informatie

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012 te Laren Jaarrekening 2012 INHOUD 1. ALGEMEEN Pagina 2. JAARREKENING 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 4 2.2 Resultatenrekening over 2012 5 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 2.4

Nadere informatie

van het controlebeleid om ook voor waterschappen geen probleem behoeft te vormen en dat er vooralsnog geen negatieve effecten op

van het controlebeleid om ook voor waterschappen geen probleem behoeft te vormen en dat er vooralsnog geen negatieve effecten op Nieuwe rapport Mitiger compser maatregel hoofdwegnet bevorr natuurwaarn Door verzacht compser maatregel nem kan bij leg hoofdwegnet gebouw schuld natuur worn gelost: kost 600 miljo guln. Over twtig jaar

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Doet u ook mee? ZGAdoet: Zorggroep Apeldoorn en omstreken doet mee met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland op

Doet u ook mee? ZGAdoet: Zorggroep Apeldoorn en omstreken doet mee met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland op ZGAdoet Zorggemeschap We moet sam do Lees verr paga 5 De Ambelt E verrass geslaag cbatie Lees verr paga 7 Contactclown Ier ms waard contact hebb Lees verr paga 9 Foto Oranfonds - Bart Hburg facebook.c/zgapeln

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. 1 maximumscore 1 Indirecte kosten zijn niet direct/makkelijk toerekenbaar aan een product.

Vraag Antwoord Scores. 1 maximumscore 1 Indirecte kosten zijn niet direct/makkelijk toerekenbaar aan een product. Beoordelingsmodel Opgave maximumscore Indirecte kosten zijn niet direct/makkelijk toerekenbaar aan een product. 2 maximumscore 3 opslagen ter dekking indirecte kosten die samenhangen met 0,9 x 6.000.000

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie