Hogeschool voor Techniek en Logistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool voor Techniek en Logistiek"

Transcriptie

1 +1/1/60+ Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering/Bedrijfskundige Informatica Examen Vak: ALDA : Algorithms and Data structures ProgRESS-code: FND11I09 Datum: 1 April 1999 Docent: Ferd van Odenhoven Tijd: 11:30-1:30 Opleiding: Informatica Aantal bladen: 11 Gegevens m.b.t. leermiddelen Papier Nee Ja en wel Kladpapier Lijntjespapier Ruitjespapier Rekenapparaat Nee Ja Diktaten Nee Ja en wel Boeken Nee Ja en wel Andere leermiddelen Nee Ja en wel Tentamenopgaven inleveren Nee Ja Opmerkingen Dit tentamen omvat 30 multiple choice vragen waarmee je 90 punten kunt verdienen en 0 open vragen waarmee je 0 punten kunt verdienen. De punten worden opgeteld en genormaliseerd naar een bereik van 1 to 10. Vul bij het invullen van het antwoordblad de hokjes volledig met zacht zwart potlood of zwarte viltstift. Dus zo: en niet zo:. Schrijf bij het invullen van de open vragen op het antwoordblad niet over de hokjes van de andere antwoorden. Bij sommige vragen zijn 1 of meer antwoorden mogelijk. Deze opgaven zijn gemerkt met een. Waar het ontbreekt is maar één antwoord correct. Tip: Het examen heeft een los antwoordblad. Schrijf je voorlopige antwoorden op het examenpapier of kladpapier. Zodra je tevreden bent met je antwoorden kopieer je deze naar het losse antwoordblad. Zorg er voor dat het antwoordblad niet gekreukt of vuil raakt. Al het ontvangen papier kompleet inleveren. Niet ingeleverde papieren betekent geen cijfer. Je vragenset is op naam gesteld en identificeerbaar! Naam student: Jan Toets Studentnummer: Klas: TIKA FND11I09 Toets,Jan (100001), date1 April 1999, page 1

2 +1//59+ Vraag 1: Beschouw de volgende reeks symbolen: We definieren de volgende operaties: read en put (RP) = lees een item van de invoer (van links naar rechts) en voeg toe aan een queue, en get en write (GW) = haal een item uit de queue en schrijf dit item naar de uitvoer. De reeks symbolen hierboven worden van links naar rechts in een queue gezet. Welke reeks instructies leidt tot de volgende uitvoer: A RP RP RP GW RP GW RP GW B RP GW RP GW RP GW RP GW C RP RP RP RP RP RP GW GW D RP RP RP RP GW GW GW GW Vraag : Een Node klasse is gegeven als: 1 3 class Node<E> { E item; Node<E> next; Node(E v) { item = v; next = null; We willen een algoritme implementeren dat twee opeenvolgende nodes x en y verwisselt in een gelinkte lijst. In de gelinkte lijst staat voor node x node p en na node y staat node n: de volgorde is p - x - y - n. Welk algoritme implementeert op juiste wijze het verwisselen van x en y? A p.next=n; y.next=x; x.next=y; B p.next=y; x.next=n; y.next=x; C x.next=n; y.next=p; n.next=y; D y.next=p; x.next=n; y.next=x; FND11I09 Toets,Jan (100001), date1 April 1999, page

3 +1/3/58+ Vraag 3: Een student berekent de tijd voor de implementatie van een bepaald algoritme als: T 1 = 100 N. Een tweede implementatie geeft de volgende relatie:. Welke implementatie heeft de voorkeur? A Implementatie. B De twee implementaties zijn even goed. C Een conclusie kan niet getrokken worden. D Implementatie 1. Vraag 4: T = N 3 Wat is de correcte karakterisering van een Abstract Datatype (ADT)? A Een ADT is een verzameling waarden die enkel benaderbaar is via een interface. B Een ADT is een verzameling data die enkel benaderbaar is via een interface. C Een ADT is een verzameling attributen die enkel benaderbaar is via een interface. D Een ADT is een datatype dat enkel benaderbaar is via een interface. Vraag 5: De volgende uitvoer werd geproduceerd door een algoritme voor het verbindingsprobleem zoals besproken werd in hoofdstuk 1 van het cursusboek. Het is een verbindingsprobleem voor 10 items. De eerste twee getallen op elke regel is het invoerpaar. De rest van de regel toont de inhoud van het array (na invoegen van dit paar) dat gebruikt werd als onderliggende datastructuur. De vraag is de volgende: was dit algoritme een quick find of een quick union algoritme? En de tweede vraag is: wat is het minimum aantal invoer paren dat nog nodig is om alle items met elkaar te verbinden? p q A Quick union en nog tenminste 1 invoer paar is nodig. B Quick find en nog tenminste 1 invoer paar is nodig. C Quick find en nog tenminste invoer paren zijn nodig. D Quick union en nog tenminste invoer paren zijn nodig. FND11I09 Toets,Jan (100001), date1 April 1999, page 3

4 +1/4/57+ Vraag 6: Welke van de volgende uitspraken over de complexiteit beschouwing is fout? A In een complexiteitsbeschouwing kunnen complexiteiten van onafhankelijke operaties bijelkaar worden opgeteld. B In een complexiteitsbeschouwing is alleen maar de te meten looptijd beslissend. C In een complexiteitsbeschouwing moeten complexiteiten van onafhankelijke operaties met elkaar worden vermenigvuldigd. D In een complexiteitsbeschouwing kunnen constante voorfactoren worden weggelaten. Vraag 7: Beschouw de volgende implementatie van de klassepoint hieronder, waarin de positie van een Point opgeslagen met behulp van zijn cartesische coordinaten. class Point { private double x, y; public Point() { x = 0.0; y = 0.0; public Point(double x, double y) { this.x = x; this.y = y; public double r() { return Math.sqrt(x*x + y*y); public double theta() { return Math.atan(y,x); public double distance(point p) { Point dx = x - p.x; dy = y - p.y; return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy); We willen de implementatie zodanig veranderen dat poolcoordinaten (hoek theta met de x-as en afstand r tot de oorsprong (0,0)) gebruikt gaan worden als interne datastructuur. De interface moet hetzelfde blijven. Wat moeten we veranderen of toevoegen aan de gegevenpoint klasse? A Alle methoden moeten aangepast worden en er hoeft niets te worden toegevoegd. B Er hoeft niets te worden veranderd of toegevoegd. C Het is onmogelijk de klassepoint te veranderen zonder de interface te veranderen. D Alles moet veranderd worden, behalve de implementaties van de methoden: double r() en double theta(). Vraag 8: Over basisoperaties voor datastructuren. Wat verzameling van operaties hieronder is geen verzameling van typische basisoperaties? A Aanmaken van data, lezen van data en schrijven van data. B Lezen van data, schrijven van data en verwijderen van data. C Indiceren van data en (re-)organiseren van gehashte data. D Zoeken en sorteren van data. FND11I09 Toets,Jan (100001), date1 April 1999, page 4

5 +1/5/56+ Vraag 9: Gegeven is de volgende uitdrukking voor de looptijd van een algoritme: T = 3 N +57 N Welke van de volgende Big-Oh notaties is de geschiktste voor dit algoritme? A O(57 N) B O(N ) C O(3 N ) D O(3 N +57 N) Vraag 10: Deze vraag gaat over de datastructuur gelinkte lijst. Wat is de juiste karakterisering van een eenvoudige gelinkte lijst? A Een gelinkte lijst is een verzameling elementen waarin elk item deel is van deze lijst. B Een gelinkte lijst is een verzameling elementen waar elk element onderdeel van een node is, die ook een referentie naar een node in dezelfde verzameling heeft, waarbij alle elementen cyclisch met elkaar verbonden zijn. C Een gelinkte lijst is een verzameling elementen waar elk element onderdeel van een node is, die ook een referentie naar een node in dezelfde verzameling heeft. D Een gelinkte lijst is een verzameling elementen waar elk item wijst naar de laatste node. Vraag 11: Deze vraag gaat over de bepaling van de efficientie van een algoritme. Hoe bepalen we of een algoritme efficient is of niet? A We bestuderen de correctheid van het specifieke algoritme. B We bestuderen de prestatie van de beste situatie met betrekking tot de looptijd van het algoritme. C We bestuderen de prestatie van de gemiddelde situatie met betrekking tot de looptijd van het algoritme. D We beschouwen de ruimte- en of tijd-complexiteit. Vraag 1: Deze vraag gaat over de definitie van een algoritme. Welke bewering over een algoritme is niet juist? A De term algoritme wordt in de computerwetenschap gebruikt om een methode die geschikt is om een probleem op te lossen te implementeren als een computerprogramma. B Een algoritme implementeert operaties om data te transformeren via (voor-)gedefinieerde operaties. C Een algoritme implementeert een wiskundige functie. D Elke reeks van statements vormt een algoritme. FND11I09 Toets,Jan (100001), date1 April 1999, page 5

6 +1/6/55+ Vraag 13: Een Node klasse is als volgt gegeven: Listing 1: Node class Node<E> { E item; Node<E> next; Node(E v) { item = v; next = null; We willen zo n node in een lijst toevoegen, waar t wijst naar de node die ingevoegd moet worden ná de node x. Wat is de juiste programmacode? A x = t.next; t.next = x.next; B x.next = t.next; x.next = t; C t.next = x.next; x.next = t; D t.next = x.next; t = x.next; FND11I09 Toets,Jan (100001), date1 April 1999, page 6

7 +1/7/54+ Vraag 14: Beschouw onderstaand programma waarin een queue gevuld wordt met characters. Vervolgens wordt de queue met een bepaald algoritme bewerkt totdat de queue leeg is. Het programma drukt alle karakters in de queue af in een bepaalde volgorde. public class QueueGame { private Queue queue; private char[] symbols = {'d','s','w','a','r','f','q'; public QueueGame() { queue = new Queue(); void test() { for (int i=0; i<symbols.length; i++) queue.put(symbols[i]); char c1, c; while (!queue.isempty()) { c1 = queue.get(); if (!queue.isempty()) { c = queue.get(); if (c1<c) { char h=c1; c1=c; c=h; System.out.print(" "+c); queue.put(c1); else System.out.print(" "+c1); System.out.println(); public static void main(string[] args) { QueueGame qg = new QueueGame(); qg.test(); Wat wordt er door dit programma uitgeprint? A w s r q f d a B a d f q r s w C d a f q r s w D d a f s q r w Vraag 15: Twee datastructuren ds1 en ds zijn gegeven; elk van de structuren is of een stack of een queue. Datastructuur ds1 wordt eerst gebruikt: een aantal objecten wordt aan deze strutuur toegevoegd. Daarna worden alle items een voor een overgebracht van ds1 naar ds. De vraag is nu of de volgorde van de items zoals ze uit de datastructuur ds gehaald worden weer net zo is als bij het toevoegen van de items aan ds1 in het begin. In welk geval is de volgorde van de objecten als ze uit ds komen niet gelijk aan de volgorde waarin ze werden toegevoegd aan ds1? A ds1 and ds zijn stacks B elke combinatie van stacks of queues is bruikbaar C Een van beide datastrukturen is een stack en de andere is een queue D ds1 and ds zijn queues FND11I09 Toets,Jan (100001), date1 April 1999, page 7

8 +1/8/53+ Vraag 16: Een experiment heeft de volgende tabel opgeleverd van de looptijd en het bijbehorende aantal objecten N. N T(ms) , , , ,58 Kies de juiste uitdrukking voor de complexiteit van dit algoritme: A O( N) B O(log(N)) C O(N) D O(N ) Vraag 17: Beschouw de volgende klasse om de Zeef van Eratosthenes te implementeren: class Primes { public static void main(string[] args) { int N = Integer.parseInt(args[0]); boolean[] a = new boolean[n]; for ( int i = N - 1; i > 1; i--) a[i] = true; for ( int i=; i<math.ceil(math.sqrt(n)); i++) if ( a[i]!= false ) { System.out.print(i); for ( int j=i; i*j < N; j++ ) { a[i*j] = false; System.out.print("+"); System.out.println(); for ( int i = ; i < N; i++ ) if (i > N ) if (a[i]) System.out.print(" " + i); System.out.println(); Hoevaak wordt de binnenste for-lus uitgevoerd als: N=30 & i=4? A 3 keer. B 4 keer. C 5 keer. D 0 keer. FND11I09 Toets,Jan (100001), date1 April 1999, page 8

9 +1/9/5+ Vraag 18: Een stack kan elk mogelijk karakter bevatten. Een device kan karakters een voor een lezen van de invoer en deze karakters op een stack plaatsen (push operatie). Het device kan ook karakters van de stack verwijderen (pop operatie). De invoer bestaat uit de volgende karakterstroom (gelezen van links naar rechts): a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Geef de operaties die het apparaat na elkaar moet uitvoeren opdat de inhoud van de stack er als volgt uitziet (linkerkant is de ingang van de stack): i e a Wat is de juiste reeks van operaties? (Po = pop, Pu = push) A Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Po Po Po Po Pu Po Po Po Pu B Pu Po Pu Pu Pu Pu Po Pu Pu Pu Pu Po Pu C Pu Pu Pu Pu Po Po Po Pu Pu Pu Pu Po Po Po Pu D Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Po Po Po Po Pu Po Po Pu Vraag 19: Over datatypen in Java. Hoe definieren we een datatype met behulp van Java? A Als we een eenvoudige methode in Java maken gekoppeld aan waarde, dan creëren we in feite een nieuw datatype. B Als we attributen declareren, dan creëren we in feite een nieuw datatype. C Als we een nieuwe klasse in Java definiëren, maken we in feite een nieuw datatype. D Als we een java-interface definiëren, maken we in feite een nieuw datatype. Vraag 0: Deze vraag heeft betrekking op de empirische analyse van algoritmen. Waarmee moeten we rekening houden als we de resultaten van een empirische analyse evalueren? A Toegepaste software engineering ter analyse van het gegeven probleem. B Het aantal coderegels. C Overeenstemming tussen requirements en testresultaten. D De invloed van de programmeeromgeving en de invoerdata. Vraag 1: Deze vraag gaat over de karakterisering van data. Hoe karakteriseren we het begrip random data? A Random data stelt ons in staat om de echte kosten van een programma in de praktijk te meten. B Random data verzekert ons ervan dat experimentele tests het algoritme (en niet de data) testen. C Random data verzekert ons ervan dat het programma efficient loopt. D Random data verzekert ons ervan dat ons programma elke vorm van invoer kan verwerken. FND11I09 Toets,Jan (100001), date1 April 1999, page 9

10 +1/10/51+ Vraag : Een groep van zeven personen kiest een leider en gebuikt daarvoor het Josephus kiesalgoritme. Elke persoon krijgt een nummer in het bereik van 1 tot 7. We beginnen bij nummer 1 en elimineren elke vierde persoon. Welke persoon zal worden gekozen? A B 4 C 3 D 6 Vraag 3: Welke van de volgende uitspraken beschrijft divide and conquer correct? A Een recursieve aanroep werkt op beide helften van de invoer. B Een recursieve aanroep die niet eindigt voordat de invoer in de kleinst mogelijke delen is verdeeld. C Recursieve aanroepen delen de invoer om de berekening efficienter uit te voeren. D Een recursieve aanroep werkt op de helft van de invoer. Vraag 4: Beschouw de volgende reeks van symbolen: 3 * 4 - ((7-4) - (3 + 5)) of zijn overeenkomstige representatie in de vorm van boom: Welke uitdrukking is de corresponderende prefix-notatie? A * 4 3 B - * C 3 4 * D 3 * FND11I09 Toets,Jan (100001), date1 April 1999, page 10

11 +1/11/50+ Vraag 5: Deze vraag gaat over de datastructuur array. Wat is de juiste en complete karakterisering van de datastructuur array? A Een array is een verzameling data die sequentieel worden opgeslagen. B Een array is een verzameling data die sequentieel worden opgeslagen en addresseerbaar zijn met een index. C Een array is een verzameling van data van hetzelfde type. D Een array is een vaste verzameling data die sequentieel worden opgeslagen en adresseerbaar zijn met een index. FND11I09 Toets,Jan (100001), date1 April 1999, page 11

Datastructuren: stapels, rijen en binaire bomen

Datastructuren: stapels, rijen en binaire bomen Programmeermethoden Datastructuren: stapels, rijen en binaire bomen week 12: 23 27 november 2015 www.liacs.leidenuniv.nl/ kosterswa/pm/ 1 Inleiding In de informatica worden Abstracte DataTypen (ADT s)

Nadere informatie

Tree traversal. Bomen zijn overal. Ferd van Odenhoven. 15 november 2011

Tree traversal. Bomen zijn overal. Ferd van Odenhoven. 15 november 2011 15 november 2011 Tree traversal Ferd van Odenhoven Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Venlo Software Engineering 15 november 2011 ODE/FHTBM Tree traversal 15 november 2011 1/22 1 ODE/FHTBM Tree

Nadere informatie

12 september 2012 Complexiteit. Analyse van algoritmen (doelen) Empirische analyse : Voorbeeld Gevolgen

12 september 2012 Complexiteit. Analyse van algoritmen (doelen) Empirische analyse : Voorbeeld Gevolgen Complexiteit van Algoritmen Ferd van Odenhoven Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Venlo Software Engineering 12 september 2012 ODE/FHTBM Complexiteit van Algoritmen 12 september 2012 1/41 Efficientie-analyse

Nadere informatie

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1206 29 oktober 2014, 9.00-11.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1206 29 oktober 2014, 9.00-11.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1206 29 oktober 2014, 9.00-11.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Bij dit tentamen mag je geen gebruik maken van hulpmiddelen zoals boek of slides. Digitale

Nadere informatie

Zelftest Programmeren in Java

Zelftest Programmeren in Java Zelftest Programmeren in Java Document: n0883test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST PROGRAMMEREN IN JAVA Deze test

Nadere informatie

Tentamen Programmeren in C (EE1400)

Tentamen Programmeren in C (EE1400) TU Delft Tentamen Programmeren in C (EE1400) 5 april 2012, 9.00 12.00 Faculteit EWI - Zet op elk antwoordblad je naam en studienummer. - Beantwoord alle vragen zo nauwkeurig mogelijk. - Wanneer C code

Nadere informatie

Tree traversal. Ferd van Odenhoven. 15 november Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Venlo Software Engineering. Doorlopen van bomen

Tree traversal. Ferd van Odenhoven. 15 november Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Venlo Software Engineering. Doorlopen van bomen Tree traversal Ferd van Odenhoven Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Venlo Software Engineering 15 november 2011 ODE/FHTBM Tree traversal 15 november 2011 1/22 1 ODE/FHTBM Tree traversal 15 november

Nadere informatie

voegtoe: eerst methode bevat gebruiken, alleen toevoegen als bevat() false is

voegtoe: eerst methode bevat gebruiken, alleen toevoegen als bevat() false is PROEF-Tentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), X januari 2010, 9.00-11.00, Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Open boek tentamen: bij het tentamen mag alleen gebruik worden gemaakt

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Informatica Opleiding. CPP 1 van 10

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Informatica Opleiding. CPP 1 van 10 CPP 1 van 10 ADSdt 1-2009 TENTAMENVOORBLAD Voor aanvang van het tentamen s.v.p. de tentamengegevens goed doorlezen om eventuele misverstanden te voorkomen!! Naam student : Studentnummer : Groep : Studieonderdeel

Nadere informatie

Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur

Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur 1. deze opgave telt voor 30% van het totaal. Schrijf een compleet programma, dat door de gebruiker vanaf

Nadere informatie

Programmeren in Java les 3

Programmeren in Java les 3 4 september 2015 Deze les korte herhaling vorige week loops methodes Variabelen Soorten variabelen in Java: integer: een geheel getal, bijv. 1,2,3,4 float: een gebroken getal, bijv. 3.1415 double: een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren De programmeertalen die tot nu toe genoemd zijn, zijn imperatieve of procedurele programmeertalen. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet

Nadere informatie

IMP Uitwerking week 13

IMP Uitwerking week 13 IMP Uitwerking week 13 Opgave 1 Nee. Anders moet bijvoorbeeld een venster applicatie een subklasse zijn van zowel Frame en WindowListener. Als de applicatie ook een button of een menu heeft, dan moet het

Nadere informatie

Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub. Belgische Olympiades in de Informatica (duur : maximum 1u15 )

Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub. Belgische Olympiades in de Informatica (duur : maximum 1u15 ) OI 2010 Finale 12 Mei 2010 Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub VOORNAAM :....................................................... NAAM :..............................................................

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Universiteit van Amsterdam FNWI Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Opgave 1: Wat is de uitvoer van dit programma? public class Opgave { static int i = 0 ; static int j = 1 ; int i = 1 ; int

Nadere informatie

Datastructuren. Analyse van algoritmen. José Lagerberg. FNWI, UvA. José Lagerberg (FNWI, UvA) Datastructuren 1 / 46

Datastructuren. Analyse van algoritmen. José Lagerberg. FNWI, UvA. José Lagerberg (FNWI, UvA) Datastructuren 1 / 46 Datastructuren Analyse van algoritmen José Lagerberg FNWI, UvA José Lagerberg (FNWI, UvA) Datastructuren 1 / 46 Datastructuren en Algoritmen Datastructuren, 6 ECTS eerstejaars Bachelor INF Datastructuren,

Nadere informatie

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Bij dit tentamen mag je geen gebruik maken van hulpmiddelen zoals boek of slides. Dit

Nadere informatie

Voortgezet Prog. voor KI

Voortgezet Prog. voor KI Voortgezet Prog. voor KI Docent: Michael Wilkinson IWI 142 tel. 050-3638140 (secr. 3633939) Frank Brokken RC 352 tel. 050-3633688 Voorkennis: Inleiding Programmeren voor KI (nieuwe stijl) Stof: Practicum

Nadere informatie

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double.

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double. Algemeen C# Variabele Een variabele is een willekeurige waarde die word opgeslagen. Een variabele heeft altijd een datetype ( De soort waarde die een variabele bevat). Datatypes Een datatype is de sort

Nadere informatie

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk.

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk. HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren In de vorige hoofdstukken zijn programmeertalen beschreven die imperatief zijn. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet doen, net als een

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

NAAM: Programmeren 1 Examen 29/08/2012

NAAM: Programmeren 1 Examen 29/08/2012 Programmeren 29 augustus 202 Prof. T. Schrijvers Instructies Schrijf al je antwoorden op deze vragenbladen (op de plaats die daarvoor is voorzien). Geef ook je kladbladen af. Bij heel wat vragen moet je

Nadere informatie

Genetische algoritmen in Java met JGAP

Genetische algoritmen in Java met JGAP Genetische algoritmen in Java met JGAP Inleiding JGAP, uitgesproken als "jee-gep", is een framework voor het implementeren van genetische algoritmen en het gebruik ervan in Java. Genetische algoritmen

Nadere informatie

Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, uur

Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, uur Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, 17 20 uur Schrijf op elk ingeleverd blad je naam. Schrijf op het eerste blad ook je studentnummer en het aantal ingeleverde

Nadere informatie

Een gelinkte lijst in C#

Een gelinkte lijst in C# Een gelinkte lijst in C# In deze tutorial ga demonstreren hoe je een gelinkte lijst kan opstellen in C#. We gaan een klasse schrijven, die een gelijkaardige functionaliteit heeft als een ArrayList, namelijk

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Programmeren (IN1608WI), duur van de toets 2 uur Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2.

Tentamen Inleiding Programmeren (IN1608WI), duur van de toets 2 uur Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Tentamen Inleiding Programmeren (IN1608WI), duur van de toets 2 uur Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Gesloten boek examen: er mag geen gebruik worden gemaakt van het studieboek.

Nadere informatie

Lessen Java: Reeks pag. 1

Lessen Java: Reeks pag. 1 Lessen Java: Reeks 2 1-3-2016 pag. 1 Primitieve types type grootte waardes byte 8 bits 128, 127 short 16 bits 32768, 32767 int 32 bits 2 31, 2 31 1 long 64 bits 2 63, 2 63 1 type grootte waardes float

Nadere informatie

Een topprogrammeur in het OO programmeren is Graig Larman. Hij bedacht de volgende zin:

Een topprogrammeur in het OO programmeren is Graig Larman. Hij bedacht de volgende zin: Java Les 2 Theorie Beslissingen Algemeen Net als in het dagelijks leven worden in software programma s beslissingen genomen, naast het toekennen van waarden aan variabelen zijn beslissingen één van de

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

Programmeren in Java 3

Programmeren in Java 3 2 september 2007 voor deeltijdstudenten Kop van Zuid Rotterdam, 3 juni 2007 Even voorstellen Naam: Wessel Oele(31) Docent bij opleiding technische informatica Kamer: I210 (tweede verdieping, links de gang

Nadere informatie

Beginselen van programmeren Practicum 1 (Doolhof) : Oplossing

Beginselen van programmeren Practicum 1 (Doolhof) : Oplossing Beginselen van programmeren Practicum 1 (Doolhof) : Oplossing Introductie In dit document geven we een mogelijke oplossing voor het eerste practicum. Deze oplossing gebruikt verschillende klassen en overerving,

Nadere informatie

recursie Hoofdstuk 5 Studeeraanwijzingen De studielast van deze leereenheid bedraagt circa 6 uur. Terminologie

recursie Hoofdstuk 5 Studeeraanwijzingen De studielast van deze leereenheid bedraagt circa 6 uur. Terminologie Hoofdstuk 5 Recursion I N T R O D U C T I E Veel methoden die we op een datastructuur aan kunnen roepen, zullen op een recursieve wijze geïmplementeerd worden. Recursie is een techniek waarbij een vraagstuk

Nadere informatie

Datastructuren en algoritmen

Datastructuren en algoritmen Datastructuren en algoritmen Doelstelling Datastructures + algorithms = programs Boek van Niklaus Wirth: bedenker Pascal en Modula Datastructuur: structuur om informatie op te slaan Algoritme: voorschrift

Nadere informatie

4EE11 Project Programmeren voor W. College 3, 2008 2009, Blok D Tom Verhoeff, Software Engineering & Technology, TU/e

4EE11 Project Programmeren voor W. College 3, 2008 2009, Blok D Tom Verhoeff, Software Engineering & Technology, TU/e 4EE11 Project Programmeren voor W College 3, 2008 2009, Blok D Tom Verhoeff, Software Engineering & Technology, TU/e 1 Onderwerpen Grotere programma s ontwerpen/maken Datastructuren en algoritmes 2 Evolutie,

Nadere informatie

Overerving & Polymorfisme

Overerving & Polymorfisme Overerving & Polymorfisme Overerving Sommige klassen zijn speciaal geval van andere klasse Docent is een speciaal geval van werknemer, dwz. elke docent is ook werknemer Functionaliteit van docent = functionaliteit

Nadere informatie

INFORMATICA 1STE BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCAPPEN

INFORMATICA 1STE BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCAPPEN INFORMATICA 1STE BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCAPPEN voorbeeldexamen NAAM :... OPMERKINGEN VOORAF Je krijgt 3 uur de tijd om de opdrachten voor dit examen uit te voeren. Verder werken aan je oplossing

Nadere informatie

Inhoud. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Bijlage bij opgaven 9. Terugkoppeling 12

Inhoud. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Bijlage bij opgaven 9. Terugkoppeling 12 Open Universiteit Inhoud Introductie 2 Opgaven 3 Bijlage bij opgaven 9 Terugkoppeling 12 1 Open Universiteit Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 I N T R O D U C T I E Deze eindtoets is bedoeld als

Nadere informatie

29 november 2012 Hashing. Een tijd-ruimte afweging Hashfuncties

29 november 2012 Hashing. Een tijd-ruimte afweging Hashfuncties Hashing Ferd van Odenhoven Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Venlo Software Engineering 29 november 2012 ODE/FHTBM Hashing 29 november 2012 1/30 Hashing Een typisch gebruik van de implementatie

Nadere informatie

Zelftest Inleiding Programmeren

Zelftest Inleiding Programmeren Zelftest Inleiding Programmeren Document: n0824test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST INLEIDING PROGRAMMEREN Deze

Nadere informatie

Informatica. Deel II: les 1. Java versus Python. Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2015. Parallel Systems: Introduction

Informatica. Deel II: les 1. Java versus Python. Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2015. Parallel Systems: Introduction Informatica Deel II: les 1 Java versus Python Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2015 Parallel Systems: Introduction Arabidopsis (zandraket) Arabidopsis (zandraket) MMIQQA Multimodal Microscopic

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/ sheets Programmeren 1 Java college 2, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 tot en met 6 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

import java.io.*; één klasse public class Hallo { public static void main (String[] a) ...met één functie System.out.println("Hallo!

import java.io.*; één klasse public class Hallo { public static void main (String[] a) ...met één functie System.out.println(Hallo! Voorbeeld Java-programma import java.io.*; één klasse...met één functie...met één opdracht public class Hallo { public static void main (String[] a) { System.out.println("Hallo!"); accolades begrenzen

Nadere informatie

Java spiekbrief. Commentaar. Definitie van een methode. Types. Variabelendeclaratie. Definitie van een klasse. Namen. Definitie van een veld

Java spiekbrief. Commentaar. Definitie van een methode. Types. Variabelendeclaratie. Definitie van een klasse. Namen. Definitie van een veld Java spiekbrief Commentaar Dient enkel voor de menselijke lezer. // tot het einde van de lijn /* Dit type commentaar kan gerust meerdere lijnen beslaan. */ /** En deze speciale vorm wordt gebruikt voor

Nadere informatie

Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren

Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren Inhoud Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren Operaties op numerieke datatypen Evaluatie van expressies, bindingssterkte Assignment operaties en short-cut operatoren Controle

Nadere informatie

Veel succes! 1. Deze opgave bestaat uit een aantal deelvragen. Houd het antwoord kort: één of twee zinnen per onderdeel kan al genoeg zijn.

Veel succes! 1. Deze opgave bestaat uit een aantal deelvragen. Houd het antwoord kort: één of twee zinnen per onderdeel kan al genoeg zijn. Derde deeltentamen Gameprogrammeren Vrijdag 6 november 2015, 11.00-13.00 uur Naam: Studentnummer: Het tentamen bestaat uit 3 opgaven. Opgaven 1 levert 14 punten op, opgave 2 levert 12 punten op, en opgave

Nadere informatie

Een eenvoudig algoritme om permutaties te genereren

Een eenvoudig algoritme om permutaties te genereren Een eenvoudig algoritme om permutaties te genereren Daniel von Asmuth Inleiding Er zijn in de vakliteratuur verschillende manieren beschreven om alle permutaties van een verzameling te generen. De methoden

Nadere informatie

Hoofdstuk 0. Van Python tot Java.

Hoofdstuk 0. Van Python tot Java. Hoofdstuk 0. Van Python tot Java. In dit eerste hoofdstuk maken we de overstap van Python naar Java. We bespreken de verschillen en geven wat achtergrondinformatie. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper

Nadere informatie

OPDRACHT Opdracht 2.1 Beschrijf in eigen woorden wat het bovenstaande PSD doet.

OPDRACHT Opdracht 2.1 Beschrijf in eigen woorden wat het bovenstaande PSD doet. Les C-02: Werken met Programma Structuur Diagrammen 2.0 Inleiding In deze lesbrief bekijken we een methode om een algoritme zodanig structuur te geven dat er gemakkelijk programmacode bij te schrijven

Nadere informatie

Informatica. Deel II: les 1. Java versus Python. Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2014. Parallel Systems: Introduction

Informatica. Deel II: les 1. Java versus Python. Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2014. Parallel Systems: Introduction Informatica Deel II: les 1 Java versus Python Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2014 Parallel Systems: Introduction Arabidopsis (zandraket) Arabidopsis (zandraket) MMIQQA Multimodal Microscopic

Nadere informatie

public Bier ( string N, double P, Brouwerij B) { Naam = N; AlcoholPerc = P; Brouwer = B;

public Bier ( string N, double P, Brouwerij B) { Naam = N; AlcoholPerc = P; Brouwer = B; Beschouw bijvoorbeeld de twee onderstaande klassen, waarvan de attributen en eigenschappen geannoteerd zijn met bijkomende XML-annotaties: using System ; using System. Xml ; using System. Xml. S e r i

Nadere informatie

Tentamen in2705 Software Engineering

Tentamen in2705 Software Engineering Tentamen in2705 Software Engineering Voorbeeld (bijna tweemaal te groot) U mag meenemen naar dit tentamen: Lethbridge, afdrukken PPT slides, afdrukken handouts. 1. De TU wil een nieuw systeem ontwikkelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Week 4: Datastructuren. 2.1 Leesopdracht. 2.2 Bomen. 2.3 Definitie

Hoofdstuk 2. Week 4: Datastructuren. 2.1 Leesopdracht. 2.2 Bomen. 2.3 Definitie Hoofdstuk 2 Week 4: Datastructuren 2.1 Leesopdracht In het hoorcollege komen lijsten en bomen aan de orde. De eerste datastructuur komt in het boek in bladzijden 317-333 aan de orde. In dit dictaat komt

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

2WO12: Optimalisering in Netwerken

2WO12: Optimalisering in Netwerken 2WO12: Optimalisering in Netwerken Leo van Iersel Technische Universiteit Eindhoven (TU/E) en Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 27 februari 2014 http://homepages.cwi.nl/~iersel/2wo12/ l.j.j.v.iersel@gmail.com

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Programmeren in Java

Tentamen Inleiding Programmeren in Java Tentamen Inleiding Programmeren in Java Vakcode: 2lI0L7 Datum: 4 februari 2005 Tijd: 13.30-17.00 uur Algemeen: Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven, waarvoor in totaal 100 punten verdiend kunnen worden.

Nadere informatie

Oefeningen Java Oplossingen

Oefeningen Java Oplossingen Oefeningen Java en Opgave 1 Is de uitvoer van het volgende code-fragment (a), (b) of (c)? System.out.print("A"); System.out.println("B"); System.out.print("C\n"); System.out.print("D" + "E"); System.out.print("F");

Nadere informatie

17 Operaties op bits. 17.1 Bitoperatoren en bitexpressies

17 Operaties op bits. 17.1 Bitoperatoren en bitexpressies 17 Operaties op bits In hoofdstuk 1 is gezegd dat C oorspronkelijk bedoeld was als systeemprogrammeertaal om het besturingssysteem UNIX te implementeren. Bij dit soort toepassingen komt het voor dat afzonderlijke

Nadere informatie

Java Les 3 Theorie Herhaal structuren

Java Les 3 Theorie Herhaal structuren Java Les 3 Theorie Herhaal structuren Algemeen Een herhaal structuur een is programmeertechniek waarbij bepaalde Java instructies worden herhaald net zo lang tot een bepaalde voorwaarde is bereikt. Een

Nadere informatie

TENTAMEN Programmeren 1

TENTAMEN Programmeren 1 TENTAMEN Programmeren 1 vakcode: 213500 datum: 15 augustus 2002 tijd: 13:30 17:00 uur Algemeen Bij dit tentamen mag gebruik worden gemaakt van het boek van Niño/Hosch, en van de handleiding van Programmeren

Nadere informatie

Onafhankelijke verzamelingen en Gewogen Oplossingen, door Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 4, Combinatorial Algorithms

Onafhankelijke verzamelingen en Gewogen Oplossingen, door Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 4, Combinatorial Algorithms Onafhankelijke verzamelingen en Gewogen Oplossingen, door Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 4, Combinatorial Algorithms Giso Dal (0752975) Pagina s 5 7 1 Deelverzameling Representatie

Nadere informatie

start -> id (k (f c s) (g s c)) -> k (f c s) (g s c) -> f c s -> s c

start -> id (k (f c s) (g s c)) -> k (f c s) (g s c) -> f c s -> s c Een Minimaal Formalisme om te Programmeren We hebben gezien dat Turing machines beschouwd kunnen worden als universele computers. D.w.z. dat iedere berekening met natuurlijke getallen die met een computer

Nadere informatie

slides12.pdf December 14, 2001 1

slides12.pdf December 14, 2001 1 Onderwerpen Inleiding Algemeen 12 Getallen Getallen Representaties Rekenen Problemen Piet van Oostrum 12 dec 2001 INL/Alg-12 1 X INL/Alg-12 1 X Getallen Soorten getallen Wat is een getal? Experiment: met

Nadere informatie

extra oefening algoritmiek - antwoorden

extra oefening algoritmiek - antwoorden extra oefening algoritmiek - antwoorden opgave "Formule 1" Maak een programma dat de gebruiker drie getal A, B en C in laat voeren. De gebruiker zorgt ervoor dat er positieve gehele getallen worden ingevoerd.

Nadere informatie

PO: Informatica Olympiade 2013-2014

PO: Informatica Olympiade 2013-2014 PO: Informatica Olympiade 2013-2014 Wat is de Informatica Olympiade? De Nederlandse Informatica Olympiade (NIO) is een programmeerwedstrijd voor de bovenbouw van het Voortgezet onderwijs. Het is een onderdeel

Nadere informatie

Tweede Toets Datastructuren 29 juni 2016, , Educ-Γ.

Tweede Toets Datastructuren 29 juni 2016, , Educ-Γ. Tweede Toets Datastructuren 29 juni 2016, 13.30 15.30, Educ-Γ. Motiveer je antwoorden kort! Zet je mobiel uit. Stel geen vragen over deze toets; als je een vraag niet duidelijk vindt, schrijf dan op hoe

Nadere informatie

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 Programma Databases (JDBC, JNDI, ORM, JPA) MVC & Spring/Struts EJB Databases Veel web applicaties moeten informatie over langere tijd op kunnen slaan. Een voor de

Nadere informatie

PROS1E1 Gestructureerd programmeren in C Dd/Kf/Bd

PROS1E1 Gestructureerd programmeren in C Dd/Kf/Bd Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Toekenning- en herhalingsopdrachten (for loop)... 2 2.1 De wet van Ohm... 3 2.2 De spaarrekening... 3 2.3 De transformator... 3 3 Keuze- en herhalingsopdrachten (if, switch,

Nadere informatie

Design patterns Startbijeenkomst

Design patterns Startbijeenkomst Design patterns Startbijeenkomst Harrie Passier Docenten Sylvia Stuurman (1 e examinator) Sylvia.Stuurman@ou.nl Harrie Passier (2 e examinator) Harrie.Passier@ou.nl Aarzel niet vragen te stellen! Rooster

Nadere informatie

Javascript oefenblad 1

Javascript oefenblad 1 Leer de basis van Javascript. Javascript oefenblad 1 Niels van Velzen Javascript oefenblad 1 Pagina 2 Inleiding Javascript is niet altijd even makkelijk. Vooral aan het begin is het even wennen hoe de

Nadere informatie

TW2020 Optimalisering

TW2020 Optimalisering TW2020 Optimalisering Hoorcollege 8 Leo van Iersel Technische Universiteit Delft 2 november 2016 Leo van Iersel (TUD) TW2020 Optimalisering 2 november 2016 1 / 28 Minimum Opspannende Boom (Minimum Spanning

Nadere informatie

Oplossing: oefenzitting 2 Deze oefenzitting behandelt herhalingsopdrachten

Oplossing: oefenzitting 2 Deze oefenzitting behandelt herhalingsopdrachten Oplossing: oefenzitting 2 Deze oefenzitting behandelt herhalingsopdrachten BVP 2006-2007 1. Opwarmer a) 10 i= 0 i *( i + 1) = 440 b) int som = 0; for (int i = 5; i

Nadere informatie

eerste voorbeelden in Java

eerste voorbeelden in Java Beginselen van programmeren 2 eerste voorbeelden in Java vereisten: een editor: om programma in te tikken en te bewaren een Java compiler: zet ingetikte (bron-) programma om naar byte-code een Java Virtuele

Nadere informatie

Tentamen Computersystemen

Tentamen Computersystemen Tentamen Computersystemen baicosy06 2e jaar bachelor AI, 2e semester 23 september 2013 13u-15u IWO 4.04A (blauw), Academisch Medisch Centrum, Meidreef 29, Amsterdam ZuidOost Het is niet toegestaan communicatieapparatuur

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

Computerarchitectuur en netwerken Toets 1 4 okt

Computerarchitectuur en netwerken Toets 1 4 okt 11.00 13.00 De open vragen moet je beantwoorden op tentamenpapier. De multiple-choice antwoorden moet je op het vragenblad invullen in de rechtervakjes en dat blad inleveren. Schrijf je naam, studentnummer

Nadere informatie

Programmeren in Java 3

Programmeren in Java 3 26 september 2007 Deze les korte herhaling vorige les Unified Modelling Language notatie van een class afleiding pointers abstracte classes polymorphisme dubieuze(?) constructies interfaces Meer over class

Nadere informatie

compileren & interpreteren - compileren: vertalen (omzetten) - interpreteren: vertolken

compileren & interpreteren - compileren: vertalen (omzetten) - interpreteren: vertolken compileren & interpreteren - compileren: vertalen (omzetten) - interpreteren: vertolken - belangrijkste punten: - ontleden van de programmatekst - bijhouden van de datastructuren Data Structuren en Algoritmen

Nadere informatie

Inleiding Programmeren 2

Inleiding Programmeren 2 Inleiding Programmeren 2 Gertjan van Noord en Leonie Bosveld December 19, 2016 Vandaag Naar aanleiding van de opdrachten Zelle hoofdstuk 11 Boolean variabelen: niet checken met == Fout: if clicked == True

Nadere informatie

Datastructuren en Algoritmen voor CKI

Datastructuren en Algoritmen voor CKI Ω /texmf/tex/latex/uubeamer.sty-h@@k 00 /texmf/tex/latex/uubeamer.sty Datastructuren en Algoritmen voor CKI Vincent van Oostrom Clemens Grabmayer Afdeling Wijsbegeerte Hoorcollege 5 16 februari 2009 Waar

Nadere informatie

Een inleiding in de Unified Modeling Language 67

Een inleiding in de Unified Modeling Language 67 Een inleiding in de Unified Modeling Language 67 1.4.5. Toepassing 5: Klasse Kaart. De opdracht bestaat erin algemene klassen te maken zodanig dat het mogelijk wordt om het even welk kaartspel te maken.

Nadere informatie

Teamhandleiding DOMjudge (versie 2.2.0muKP) 31 mei 2008

Teamhandleiding DOMjudge (versie 2.2.0muKP) 31 mei 2008 judge Teamhandleiding DOMjudge (versie..0mukp) 31 mei 008 /\ DOM DOM judge Inhoudsopgave 1 Inleiding Samenvatting.1 Inlezen en wegschrijven............................... Insturen van oplossingen...............................3

Nadere informatie

sheets Programmeren 1 Java college 6, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op met name hoofdstuk 13 en 14 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

Uitwerkingen Tweede deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 15 oktober 2010, 11.00-13.00 uur

Uitwerkingen Tweede deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 15 oktober 2010, 11.00-13.00 uur Uitwerkingen Tweede deeltentamen Imperatief programmeren Vrijdag 15 oktober 2010, 11.00-13.00 uur 1. (2 punten per deelvraag) Deze opgave bestaat uit een aantal tekstvragen. Houd het antwoord kort: een

Nadere informatie

EE1400: Programmeren in C BSc. EE, 1e jaar, , 4e college

EE1400: Programmeren in C BSc. EE, 1e jaar, , 4e college EE1400: Programmeren in C BSc. EE, 1e jaar, 2012-2013, 4e college Arjan van Genderen, Computer Engineering 11-12-2012 Delft University of Technology Challenge the future Mededelingen Voortgangstoets: Woensdagmiddag

Nadere informatie

Java virtuele machine JVM

Java virtuele machine JVM Implementatie Java Java virtuele machine JVM Java programma vertaald naar byte code instructies Byte code instructies uitgevoerd door JVM JVM is processor architectuur kan in principe in hardware worden

Nadere informatie

Informatica. Deel II: les 5. productieproces & stacks/queues/linked lists. Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2014

Informatica. Deel II: les 5. productieproces & stacks/queues/linked lists. Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2014 Informatica Deel II: les 5 productieproces & stacks/queues/linked lists Jan Lemeire Informatica deel II februari mei 2014 Parallel Systems: Introduction Hoofdstuk 6: Het productieproces Jan Lemeire Pag.

Nadere informatie

Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2

Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2 Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2 W. Oele 17 november 2009 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Studiehouding 3 3 Voorkennis 4 4 Inhoud van deze module 5 5 Leermiddelen 5 6 Theorie en

Nadere informatie

Informatica. Objectgeörienteerd leren programmeren. Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele

Informatica. Objectgeörienteerd leren programmeren. Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele Informatica Objectgeörienteerd leren programmeren Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode Objectgeörienteerd

Nadere informatie

7 Omzetten van Recursieve naar Iteratieve Algoritmen

7 Omzetten van Recursieve naar Iteratieve Algoritmen 7 Omzetten van Recursieve naar Iteratieve Algoritmen Het lijkt mogelijk om elke oplossings-algoritme, die vaak in eerste instantie recursief geformuleerd werd, om te zetten in een iteratieve algoritme

Nadere informatie

Programmeren in C++ (deel 1)

Programmeren in C++ (deel 1) FHT&L MODULE BESCHRIJVING Programmeren in C++ (deel 1) PRO4 Samenstelling: Cees van Tilborg, Thijs Dorssers Datum: september 2011 Versie: 1h Titel: Programmeren in C++ Identificatie Progresscode: PRO4

Nadere informatie

definities recursieve datastructuren college 13 plaatjes soorten Graph = ( V, E ) V vertices, nodes, objecten, knopen, punten

definities recursieve datastructuren college 13 plaatjes soorten Graph = ( V, E ) V vertices, nodes, objecten, knopen, punten recursieve datastructuren college graphs definities Graph = ( V, E ) V vertices, nodes, objecten, knopen, punten E edges, arcs, kanten, pijlen, lijnen verbinding tussen knopen Voorbeelden steden en verbindingswegen

Nadere informatie

Verslag Opdracht 4: Magische Vierkanten

Verslag Opdracht 4: Magische Vierkanten Verslag Opdracht 4: Magische Vierkanten Stefan Schrama, Evert Mouw, Universiteit Leiden 2007-08-14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitleg probleem 2 3 Theorie 2 4 Aanpak 2 5 Implementatie 4 6 Experimenten

Nadere informatie

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES In Excel bestaat reeds een uitgebreide reeks van functies zoals SOM, GEMIDDELDE, AFRONDEN, NU enz. Het is de bedoeling om functies aan deze lijst toe te voegen door in Visual

Nadere informatie

Inleiding Software Engineering! Unit Testing, Contracten, Debugger! 13 Februari 2014!

Inleiding Software Engineering! Unit Testing, Contracten, Debugger! 13 Februari 2014! Inleiding Software Engineering Unit Testing, Contracten, Debugger 13 Februari 2014 Beknopte info over Unit Testing en Contracten kan je vinden op het einde van dit document. Eclipse beschikt over een handige

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculteit Economie en Bedrijfskunde Op dit voorblad vindt u belangrijke informatie omtrent het tentamen. Voordat u met het tentamen t: lees dit voorblad! Tentamen: V&O IV: Programmeren Tentamendatum &

Nadere informatie

Opdracht 3: Betere oplossingen

Opdracht 3: Betere oplossingen Opdracht 3: Betere oplossingen Algoritmisch Denken en Gestructureerd Programmeren in Greenfoot c 2015 Renske Smetsers-Weeda & Sjaak Smetsers Op dit werk is een creative commons licentie van toepassing.

Nadere informatie

De volgende opgave gaat over de B-bomen van het college, waar sleutels zowel in de bladeren als ook in de interne knopen opgeslagen worden.

De volgende opgave gaat over de B-bomen van het college, waar sleutels zowel in de bladeren als ook in de interne knopen opgeslagen worden. . a) Een Fibonacci boom (niet te verwarren met een Fibonacci queue) van hoogte h is een AVL-boom van hoogte h met zo weinig mogelijk knopen. i. Geefvoorh =,,,,eenfibonacciboomvanhoogteh(eenboombestaande

Nadere informatie