Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5"

Transcriptie

1 Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5 Naam: Nanouk Meijer & Saskia van der Veen Begeleider: Nmb Datum: Vakken: Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Wiskunde, Anw en Economie

2 Inhoud 1. VOORWOORD SAMENVATTING INLEIDING HOOFD- EN DEELVRAGEN PROBLEEMBESCHRIJVING DEFECTEN WATERZUIVERING ALTERNATIEVE WATERZUIVERING ONDERZOEKSVERSLAGEN KEVERDIJK CONCLUSIE EN ADVIES EVALUATIE BRONNENLIJST BIJLAGEN PLANNING

3 1. Voorwoord Ons profielwerkstuk (PWS) gaat over medicijnresten in water. We kregen van mevrouw Nammensma de keuze om ons profielwerkstuk in samenwerking met de Universiteit van Utrecht te maken. Op hadden we keuze uit een aantal onderwerpen voor een profielwerkstuk in de watersector. Uiteindelijk hebben we gekozen voor medicijnen in het water, hoe kunnen we dit beperken?. We wilden graag een onderwerp dat te maken heeft met de gezondheid van de mens, medicijnresten in water heeft daar ook mee te maken. We hadden voorheen nog niet veel gehoord over medicijnresten in het water. We waren daardoor ook nieuwsgierig geworden en hadden gelijk zin om ons hier helemaal in te verdiepen. In dit profielwerkstuk gaan we uitleggen hoe het huidige waterketenmodel eruit ziet. Vervolgens gaan we een aanpassing bedenken waardoor medicijnresten wel uit het water kunnen worden gezuiverd. Dit Profielwerkstuk hebben wij natuurlijk niet geheel zonder hulp voor elkaar gekregen. Daarom willen wij graag de volgende mensen bedanken voor de hulp. Deze mensen hebben ons geholpen met het vinden van informatie, hulp bij ons eigen onderzoek en het nakijken van het uiteindelijke verslag op leesbaarheid en spelling. Nynke Nammensma (begeleidster) Kerim Iskender (waterdeskundige) Martès Willemsen (rondleiding RWZI) Tako Meerding (scheikunde TOA) Damaris Grutter (biologie TOA) Leonie van der Veen (tekstuele controle) 2

4 2. Samenvatting Probleembeschrijving De wereldbevolking neemt toe en de bevolking wordt ouder. Een direct gevolg hiervan is dat er meer medicijnen worden gebruikt in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Medicijnen worden vaak maar gedeeltelijk opgenomen door het lichaam. Via ontlasting komen de medicijnresten in het riool terecht. Van afvalwater wordt oppervlaktewater gemaakt. Het wordt gereinigd bij een zogenaamde RWZI, een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met de huidige installatie worden er niet voldoende tot helemaal geen medicijnresten uit het afvalwater gezuiverd. De medicijnresten komen daardoor in het oppervlaktewater terecht. Dit heeft vervelende gevolgen voor het ecosysteem. Want hoe reageren de dieren op dit vervuilde water? En zijn de medicijnresten schadelijk voor de gezondheid van mensen? De probleemstelling luidt: Medicijnen in het water, hoe kunnen we dit beperken? Defecten Aan het huidige waterketenmodel ontbreekt nog iets, want anders zouden er (bijna) geen medicijnresten meer in het oppervlaktewater terecht komen. Aangezien er nu nog wel medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen, moet er iets veranderen. Want het oppervlaktewater is verontreinigd door de medicijnresten. Maar hoe zorgen we ervoor dat het waterketenmodel zo wordt aangepast dat er ook in het oppervlaktewater zo weinig mogelijk medicijnresten terecht komen? Geschiedenis Het riool In de Romeinse tijd was er een goede riolering, maar die verdween met de Romeinen. In de Middeleeuwen was de hygiëne slecht omdat er geen riolering was. Pas in 1460 werd er bepaald dat iedereen een beerput moest hebben. Tijdens de industriële revolutie was er in de grote steden geen ruimte meer voor de beerputten en moest iedereen verplicht een ton hebben. Dit waren beide voorlopers van het toilet. In 1840 werd ontdekt dat de overdracht van ziekten misschien wel via het vervuilde water werd veroorzaakt. Waterzuivering In 2000 voor Christus moest water bloot worden gesteld aan zonlicht. Later werden ook andere manieren van zuiveren beschreven, zoals het filtreren van water door middel van houtskool. Ook zijn er beschrijvingen van het opslaan van water in zilveren kannen en het zuiveren van water door middel van koper en zelfs elektrolyse. Drinkwater Er werden vroeger manieren bedacht voor het schoon houden van drinkwater, maar dit was vaak zonder succes. In 1840 was er in Amsterdam een plan opgesteld voor het aanleggen van een riool voor drinkwater, maar door geldgebrek werd dit pas in 1851 uitgevoerd. In 1853 werd er voor het eerst schoon drinkwater van een bron in Zandvoort naar Amsterdam vervoerd. Het water bleef door het vervoeren schoon. Hierdoor vielen er veel minder slachtoffers door ziekten in Amsterdam dan in de rest van Nederland. 3

5 Het riool Soorten riolen: Gemengd riool Hemelwater en afvalwater worden via dezelfde buis vervoerd en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Verbeterd gemend riool Werkt hetzelfde als een gemengd riool, maar is iets aangepast. Na een overstort komt het water in een bezinkingsbak waardoor de grote deeltjes naar de bodem zakken. Gescheiden riool Een aparte buis voor hemelwater en een aparte buis voor afvalwater. Hemelwater hoeft niet meer gezuiverd te worden. Verbeterd gescheiden riool Het eerste hemelwater is vaak vervuild en wordt via een apart pompje overgepompt naar het afvalwater. De rest van het hemelwater wordt apart van het afvalwater vervoerd, net as een gescheiden riool. De drie manieren voor het vervoeren van rioolwater zijn: 1. Vrij verval riolering 2. Persleiding 3. Vacuüm riool Daarnaast is er nog de IBA Individuele Behandeling van Afvalwater. Rioolwaterzuivering 1. Mechanische zuivering 2. Biologische zuivering Drinkwater Drinkwater heeft zijn eigen smaak en kleur door de mineralen die in het water aanwezig zijn. Over de kwaliteit van drinkwater zijn strenge wetten opgesteld. Soorten water: Hard water Zacht water Waterleidingwet Leidingwater mag volgens de waterleidingwet geen risico voor de gezondheid van de bevolking vormen. Deze wet is in 1957 opgesteld. Drinkwaterzuivering Er zijn verschillende soorten manieren voor het zuiveren van water. Voorfiltratie Beluchting (versproeiing, cascade beluchting, plaatbeluchting & beluchtingstorens) Coagulatie Flocculatie Zandfilters Actief kool Nafiltratie Extra zuivering Gevolgen voor het ecosysteem Door medicijnresten in het oppervlaktewater zijn er verschillende negatieve gevolgen voor mens, dier en plant. Zo kunnen sommige hormonen ervoor zorgen dat mannelijke vissen eicellen gaan produceren. 4

6 Alternatieve manieren van zuiveren Scheiden aan de bron Beperken geneesmiddelen gebruik Vernietigen & inzamelen van ongebruikte medicijnen Ontwikkelen geneesmiddelen die beter worden opgenomen in het lichaam en makkelijker worden afgebroken in het milieu Conclusie/advies Er moet iets aan het huidige waterketenmodel aangepast worden om in de toekomst toch alle medicijnresten uit het afvalwater te zuiveren zodat het oppervlakte water schoon is. Een eerste stap is het beperken van medicijngebruik en ongebruikte medicijnen inleveren bij de apotheek. Echter zorgt dit er nog niet voor dat het probleem opgelost is; het vermindert het alleen. Ons advies is urine te scheiden aan de bron. Hierdoor wordt het toiletwater niet vermengd met ander water en is het zuiveren goedkoper omdat niet al het afvalwater op een speciale manier gezuiverd hoeft te worden. Om die speciale zuiveringsstap nog effectiever te maken zouden er nog UV-lampen en ozon aan de zuiveringsinstallatie toe kunnen worden gevoegd, maar dit is erg duur. Toch is dit het beste voor het ecosysteem en dus ook de mens. 5

7 3. Inleiding Drinkwater; waar komt het vandaan? Deze vraag stelden wij onszelf toen we aan ons PWS begonnen. In de krant lazen we het namelijk overal: er zouden teveel medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen. Maar voordat we het probleem op konden lossen, moesten we uitzoeken waar ons drinkwater, in Nederland, precies vandaan komt. Zodra we dat weten, kunnen we kijken welke weg ons drinkwater aflegt. We waren gelijk gemotiveerd. Het onderwerp sprak ons aan, al willen we er later niet iets mee gaan doen. Het is een heel actueel onderwerp en ook vrij nieuw. We moeten namelijk een oplossing vinden voor het beperken van medicijnresten in drinkwater en dat is zeker een uitdaging. Onze motivatie zorgde ervoor dat we ons hoofd niet lieten hangen. Want het is zeker een lastig probleem, anders had ons PWS niet eens bestaan. We hebben namelijk van de gemeente Naarden en de Universiteit Utrecht de opdracht gekregen om te kijken hoe wij medicijnresten in het oppervlaktewater kunnen beperken. Er was voor ons al een opzet gemaakt met het project ikonderzoekwater.nl. Mevrouw Nammensma wees ons op het onderwerp. We hebben gelijk een vliegende start gemaakt en contact opgenomen met onze waterdeskundige in Naarden, die ons zou helpen met onze problemen. We hadden nog een extra opdracht mee gekregen van de waterdeskundige die andere HAVO 5 leerlingen niet hadden. We moesten namelijk een advies uitbrengen, op basis van de gegevens die wij zouden vinden. We mailden veel met onze waterdeskundige en regelden een excursie naar Naarden. Na het gesprek wisten we zeker dat we geen simpel onderwerp hadden gekozen en dat we zo breed mogelijk moesten gaan zoeken. We begonnen bij de bron, de plaats waar ons water vandaan komt. Dat bracht ons vervolgens bij onze deelvraag: Hoe ziet het huidige waterketenmodel in Nederland eruit?. We begonnen bij de plaats waar elk mens een paar keer per dag een bezoekje aan brengt: het toilet. We volgden de weg die dat water aflegt en kwamen uit bij een RWZI. Een RWZI is een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij het Waterschap Vallei en Eem konden we al snel terecht voor een rondleiding. Daar hebben we in geuren en kleuren geroken en gezien hoe het vervuilde water uit ons toilet gezuiverd wordt tot oppervlaktewater dat vervolgens in de Eem wordt geloosd. Maar dit komt niet uit onze kraan, toch? vroegen wij ons af. En dat klopt, want na de rioolwaterzuivering wordt het nog een keer gezuiverd. Dit proces is veel preciezer en nagenoeg alle schadelijke deeltjes zouden eruit worden gefilterd, op de medicijnresten na. In de loop van de jaren zijn we steeds meer medicijnen gaan gebruiken en de resten daarvan blijven in het drinkwater zitten. Dit leidt tot onze onderzoeksvraag: Medicijnen in het water, hoe kunnen we dit beperken? Medicijnresten in water hebben gevolgen voor de gezondheid van de mens, maar hoe komt het dat deze er nog steeds in zitten? Hoe kunnen we deze eruit zuiveren? Of kan dat ook nog op een alternatieve manier? Ga met ons mee, vanaf het begin tot aan het einde. 6

8 4. Hoofd- en deelvragen Hoofdvraag Hoe kunnen we het waterketenmodel verbeteren waardoor medicijnresten niet meer in het oppervlaktewater terecht komen? Deelvragen Hoe ziet het huidige waterketenmodel in Nederland eruit? o Hoe zuiveren met verschillende zuiveringsmethoden. o Volgorde van zuiveringsmethodes Wat zijn de gevolgen van medicijnresten in water voor het ecosysteem? o Lange termijn o Korte termijn Hoe komt het dat er ondanks het huidige waterketenmodel nog steeds medicijnresten in het drinkwater terecht komen? o Reden van het project Wat zijn alternatieve manieren om medicijn(en)(resten) voortijdig van het drinkwater te scheiden? o Scheiden aan de bron (urine apart inzamelen) o Zwartwater behandeling o Grijswater behandeling o Beperken geneesmiddelen gebruik o Vernietigen & inzamelen van ongebruikte medicijnen o Ontwikkelen geneesmiddelen die beter worden opgenomen in het lichaam en makkelijker worden afgebroken in het milieu 7

9 5. Probleembeschrijving In Nederland en in de rest van de wereld worden steeds meer medicijnen* gebruikt. Het werd eerst niet als een probleem gezien, totdat wetenschappers erachter kwamen dat als medicijnresten in het oppervlaktewater komen, de vissen beïnvloed worden. Het probleem was echter: hoe kwam dat? Waarom komen die medicijnresten in het oppervlaktewater terecht? De wereldbevolking vergrijst en de wereldbevolking neemt toe. Dit zijn de twee belangrijkste factoren als het gaat om het steeds meer gebruiken van geneesmiddelen. Maar als iemand geneesmiddelen gebruikt, worden niet alle stoffen door het lichaam opgenomen. Een deel van de medicijnen komt er via de urine weer uit; medicijnresten. Die medicijnresten komen terecht in het water dat gezuiverd wordt op een RWZI. Een RWZI is een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Per regio wordt het rioolwater gezuiverd, zoals in Amersfoort bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Vallei en Eem. Het water uit het toilet wordt daarheen gepompt en gezuiverd. Maar de medicijnresten worden in die zuivering niet uit het water gehaald. Ze zijn daarnaast ook nog eens slecht afbreekbaar. Ze komen daardoor in het oppervlaktewater terecht. In het oppervlaktewater komen heel veel verschillende organismen voor. Toen wetenschappers erachter kwamen dat deze organismen beïnvloed werden door de medicijnresten ging er een alarmbel rinkelen. Er moest iets aan gedaan worden. Maar wat? Want op welke manier kunnen de medicijnresten het beste uit het water worden gehaald? En op welke manier is dit het meest betaalbaar? Want in de toekomst zal het medicijngebruik steeds meer toenemen en ook steeds meer effect gaan hebben op de gezondheid van de mens. *Medicijnen = alle chemicaliën die gebruikt worden bij mensen of dieren (zowel voor landbouwkundig gebruik als in de aquacultuur) ter onderhoud of herstel van de gezondheid. (RIVM) 8

10 6. Defecten In ons PWS gaan we onderzoeken wat er ontbreekt aan het huidige waterketenmodel. Er is namelijk geconstateerd dat er nog steeds medicijnresten in het water zitten, zelfs na zuivering van dit water. Wat moet er gedaan worden om ervoor te zorgen dat de medicijnresten uit het water gehaald worden, wat ontbreekt er dus aan het waterketenmodel van nu? Het rioolwater wordt gezuiverd door een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het water wordt zo gezuiverd dat het weer terug het oppervlaktewater in kan. Dit water lijkt schoon maar dat is het niet. Het water zit nog vol met medicijnresten die niet uit het water zijn gezuiverd. Wat moet er gedaan worden? Medicijn(en)(resten) moeten uit het water gehaald worden voordat ze in het oppervlaktewater terecht komen. Medicijnresten in oppervlaktewater hebben gevolgen voor het totale ecosysteem, dus niet alleen voor de mens. Medicijnresten moeten uit het gezuiverde rioolwater gehaald worden voordat ze in het oppervlaktewater terecht komen maar dat gebeurt niet. Het gezuiverde water wordt rechtstreeks geloosd in het oppervlaktewater. Op deze manier komen er medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. In een drinkwaterzuivering worden er wel een aantal medicijnresten uit het water gehaald. Dit gebeurt eigenlijk een stap te laat. Daarom zou er na de rioolwaterzuivering nog een zuivering moeten komen die ervoor zorgt dat ook de medicijnresten uit het afvalwater worden gezuiverd. 9

11 7. Waterzuivering De Geschiedenis Riool Tussen 2500 en 3500 voor Christus werd er al gebruik gemaakt van het afvoeren van water, maar er was nog geen sprake van waterzuivering. Afvalwater werd in de Romeinse tijd gebruikt als bron van meststoffen. In de Middeleeuwen was er geen riolering. De burgers deden hun behoeften op straat, of thuis op de po. Nadat je je behoefte had gedaan was het gebruikelijk om het gelijk buiten op straat te gooien. Zo belandde alles op straat en uiteindelijk kwam het in de grachten terecht. De grachten raakten hierdoor vervuild. In 1460 werd er bepaald dat iedereen thuis een beerput moest hebben. Deze bestond uit een gat in de grond met daarbovenop een plankje met een gat daarin. Deze put moest regelmatig geleegd worden, de inhoud hiervan werd gebruikt voor het bemesten van het land. De beerput is eigenlijk een voorloper van het toilet. Door de industriële revolutie kwamen veel arbeiders in de stad wonen. Er werden veel huizen gebouwd zonder binnenhof of tuin. Er was dus geen ruimte meer voor een beerput. In die tijd maakten de mensen gebruik van een ton. Veel families moesten een ton delen. Twee keer per week kwam er dan een kar langs waar de tonnen in werden geleegd. Na de industrialisatie en de verstedelijking werd het afvalwaterprobleem groter. Ze maakten zich in die tijd ernstig zorgen over de verspreiding van besmettelijke ziekten. Rond 1840 werd ontdekt dat de overdracht van de meeste ziekten werd veroorzaakt door besmet water. Op plaatsen waar landbouwgrond met afvalwater werd bemest, maakten ze gebruik van sloten, meren en kuilen als voorbehandeling. De zwaardere deeltjes zonken naar de bodem waardoor het water minder vuil bevatte. Deze techniek werd waarschijnlijk al toegepast rond Waterzuivering Het zuiveren van water is ontstaan tijdens de industriële revolutie die eind 18 e eeuw is begonnen. Wel vindt er al eeuwenlang een soort waterzuivering plaats. Rond 2000 voor Christus werd er al beschreven dat het water moest worden blootgesteld aan zonlicht. Ook moest het water gefilterd worden met houtskool. Het onzuivere water moest worden gekookt en voordat het water gefilterd werd moest er een stuk koper zeven keer worden ondergedompeld in het water. Ook zijn er beschrijvingen van het opslaan van water in zilveren kannen en het zuiveren van water door middel van elektrolyse. Rond 1880 werden er experimenten uitgevoerd met het beluchten van het afvalwater. Rond die tijd werd ook de basis voor het actief slibproces gelegd. Er werden veel zuiveringsstations aangelegd die het actief slibsysteem gebruikten. Het actief slibsysteem zorgt ervoor dat kleine afvaldeeltjes samenvlokken tot grotere afvaldeeltjes en naar de bodem zakken. Dit is nog steeds een van de meest gebruikte systemen om het afvalwater te zuiveren. 10

12 Drinkwater Vroeger trokken mensen veel rond, maar toen mensen zich gingen vestigen hadden ze drinkwater nodig dat ze gemakkelijk konden bereiken. Daarom werden toen ook veel dorpen vlak bij rivieren en meren gebouwd. Want als er geen rivier of meer in de buurt was, moesten de bewoners van het dorp een put graven. Die putten zorgden ervoor dat het grondwater gebruikt kon worden. Maar er gingen zich steeds meer mensen op een vaste plek vestigen en de vraag naar drinkwater steeg daardoor. Daarom werden er in Egypte en Perzië als eerste waterleidingen gebouwd. De Romeinen gebruikten al aquaducten, maar aangezien de Romeinen ten onder gingen, werden de aquaducten niet meer gebruikt. Door de ondergang van het Romeinse Rijk waren de aquaducten beschadigd, maar de mensen waren niet in staat ze te repareren. Men moest daardoor weer aan meren en rivieren gaan wonen. In de Middeleeuwen werden nieuwe waterleidingen gebouwd in Europa. Deze waren van hout. Als er geen rivier of meer in de buurt was, werd ook regenwater voor het eerst gebruikt als regenwater. Maar er was ook een nadeel aan de waterleidingen; in grote steden werd het water zeer vervuild. Al het afval werd in hetzelfde water gegooid als waaruit werd gedronken. Via het water in de waterleidingen begonnen ziektes zoals cholera zich te verspreiden. En nu nog steeds is cholera een van de meest dodelijke virussen die zich via het water verspreidt. Het probleem van cholera is ook nog steeds niet opgelost. In 1853 werden in Amsterdam, in Nederland, de eerste echte waterleidingen aangelegd. In die tijd was er nog geen kennis van bacteriën en virussen. Het was voor de bevolking dus niet duidelijk dat het door het water kwam dat ze cholera en tyfus kregen. In de loop van de 17 de eeuw werden de putten wel steeds beter en konden ze dieper water oppompen maar de hygiëne was nog steeds heel slecht. Later werden ook watertorens gebouwd voor de gegoede burgerij. Maar ook dit water was niet gezond. Halverwege de 19 de eeuw, dus toen de eerste waterleidingen aan werden gelegd, werd het wel duidelijker dat mensen ziek werden door het gebruiken van drinkwater uit regenbakken, putten of open water. Door de industriële revolutie werd de bevolking in Nederland steeds groter en binnen een mum van tijd ontwikkelde zich een epidemie. Al vanaf 1840 waren er plannen om waterleidingen aan te leggen met schoon drinkwater, maar door geldproblemen werd dit steeds uitgesteld. De drinkwatervoorziening was geen taak van de overheid, dus moesten particulieren zelf geld verzamelen om een drinkwaternet aan te leggen. De tien opvolgende jaren werden er nog verschillende plannen gemaakt, maar telkens was geld het probleem, zelfs als de overheid het plan goed had gekeurd. In 1850 waren er nog twee plannen over. Een van die plannen had het bijna gemaakt totdat ze weer geld tekort hadden. Net toen ze het op wilden geven, kwam er een Engelse financier. De aanleg van de waterleidingen startte in 1851 en op 6 juni 1853 kwam er voor het eerst water uit de fontein bij de Haarlemmerpoort te Amsterdam. Het water was afkomstig uit een zuiverwaterbron in Zandvoort die er nu nog steeds is. Rondom Amsterdam kwam er meer vraag naar waterleidingen en in 1856 waren er 1397 woningen aangesloten op de waterleidingen. Dit bleek een grote stap vooruit in de hygiëne, want in 1866 brak er een cholera-epidemie uit. In heel Nederland vielen er veel doden, alleen in Amsterdam bleef het aantal erg laag. Achteraf bleek dus waardoor dit kwam; het waterleidingnet en de aanleg van een riolering. 11

13 Het bedrijf dat voor het water zorgde in Amsterdam heette de Duinwater- Maatschappij. Maar er kwam steeds meer vraag naar water en de capaciteit van het bedrijf was niet groot genoeg. Er kwam steeds meer kritiek op en het bedrijf. Op 1 mei 1896 nam de gemeente de Duinwater-Maatschappij over, sindsdien heette het bedrijf Gemeentewaterleidingen. Rond 1900 had het Rijk toezicht op de waterleidingen. Zij hebben ervoor gezorgd dat er door middel van pompen stroomversnellingen in de leidingen kwamen. In 1911 was er de eerste groepswaterleiding waar verschillende gemeenten op waren aangesloten. Dit verschijnsel kwam steeds vaker voor en er doken overal in Nederland groepswaterleidingen op. In die tijd werd nog wel veel particulier geregeld, behalve in Noord-Holland. Het RID (Rijkswaterinstituut voor de Drinkwatervoorziening) werd in 1913 opgericht. Tussen 1920 en 1930 kwamen in alle provincies provinciale waterleidingverordeningen tot stand. Die waren er om de kwaliteit van het water te waarborgen. 12

14 Het riool Het afvalwater van de douches en toiletten in Nederland gaat door een heel aantal stappen voordat het weer het oppervlaktewater in kan. Het water dat wij gebruiken voor de douche stroomt weg via het putje en gaat zo via een buizenstelsel richting het riool. De Gemeente zorgt voor de riolering in de stad en moet in een gemeentelijk rioleringsplan hun rioleringsbeleid vastleggen. In een basis rioleringsplan moet de gemeente een technische uitwerking van het plan geven. Zowel het gemeentelijk rioleringsplan als het basis rioleringsplan wordt door het waterkwaliteitsbeheer beoordeeld. Het waterschap zorgt voor de zuivering van het afvalwater. Je hebt twee soorten water dat opgevangen wordt. Het eerste is het hemelwater en het tweede is het afvalwater. Het afvalwater bestaat uit grijs en zwart water. Het grijze water is het afvalwater van bijvoorbeeld het douchen of de afwas. Het zwarte water is het water dat uit het toilet komt. Het hemelwater, het woord zegt het al, is het water dat tijdens een regenbui naar beneden komt. Er bestaan verschillende soorten rioleringen: Gemengd riool: Dit is één grote betonnen buis waar al het water doorheen stroomt. Dus zowel het afvalwater als het hemelwater wordt in hetzelfde buizenstelsel ingezameld en via een transportsysteem met gemalen en persleidingen afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het voordeel van deze manier van riolering is dat er maar één buis de grond in hoeft en dus weinig geld kost. Een van de nadelen is dat er relatief veel schoon water, het hemelwater, naar de afvalwaterzuivering gaat. Daardoor wordt de zuivering meer belast dan noodzakelijk is. Een ander nadeel is dat de capaciteit van de buis niet zo groot is. Wanneer het dan hard regent, stroomt de riolering over. Het water komt omhoog via de kolken in de stoepranden en komt dan op de straat. Een oplossing hiervoor is het plaatsen van een overstort, waar het overtollige water direct wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Dit gebeurt echter alleen wanneer het water veel te hoog komt te staan (zo n 5x per jaar). Een voordeel van dit systeem is dat er geen afval- en hemelwater op de straat komt. Het nadeel is wel dat er vervuild water in het oppervlaktewater terecht komt omdat ook het grijs en zwart water dan zonder dat het gezuiverd is in het oppervlaktewater terecht komt. Vervuild water in het oppervlaktewater kan voor een aantal problemen zorgen: - Er komen nare geurtjes vrij wanneer het afvalwater in het oppervlaktewater zit. Dat komt door de biologische processen die het afvalwater afbreken. - Een open riool is een van de grootste bronnen bij de verspreiding van ziektes zoals cholera. - Het ecosysteem wordt aangetast doordat er door het doodgaan van organismen schakels verdwijnen. Omdat er op deze manier veel rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt, heeft het oppervlaktewater onvoldoende capaciteit meer om al dit water te verwerken. Biologisch afval heeft veel zuurstof nodig om te vergaan. Al het zuurstof wordt op deze manier opgebruikt en zo vinden er anaerobe processen plaats. 13

15 Verbeterd gemengd riool: Dit riool heeft net als bij het gemengde riool maar één rioolbuis. Wat er aan dit riool verbeterd is, is dat het water na de overstort terecht komt in een grote bezinkingsbak. Hierin wordt de eerste hoeveelheid overstortwater opgevangen. Een deel van de afvaldeeltjes bezinkt in de bak. Vanuit de bezinkingsbak stroomt het water het oppervlaktewater in. Na de bui gaat het water uit de bezinkingsbakken weer terug het riool in zodra er weer capaciteit is. Gescheiden riool: In het gescheiden riool zijn er twee betonnen buizen geplaatst. Een daarvan is voor het afvalwater en de andere is voor het regenwater. In de buis met het hemelwater, wordt het water gelijk afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het afvalwater stroomt in een aparte buis richting de waterzuivering. Zo wordt alleen het vuile water gezuiverd en de waterzuivering niet méér belast dan noodzakelijk is. Een van de voordelen hierbij is dat er bij een teveel aan regenwater geen ongezuiverd water meer in het oppervlaktewater terecht komt. Verbeterd gescheiden riool: Bij het verbeterd gescheiden riool wordt het eerste hemelwater dat opgevangen wordt overgepompt, door een klein pompje, naar het afvalwaterriool. Het eerste water dat door een rioolbuis heen stroomt, is vaak nog wat vies en neemt ook viezigheid mee vanuit een riool. Wanneer het harder regent, stopt het pompje met pompen en stroomt het water het oppervlaktewater in. Op deze manier komt er nog minder vervuiling in het oppervlaktewater. Naast de verschillende soorten riolering zijn er ook verschillen in de manier waarop het water wordt vervoerd: Vrij verval riolering: Bij een vrij verval riolering wordt er gebruik gemaakt van de zwaartekracht. De rioleringsbuizen worden onder een kleine helling geplaatst die ervoor zorgt dat het regen- en afvalwater via een natuurlijke stroming de juiste kant op gaat. Een voordeel van deze manier van riolering is dat er geen of weinig gemalen voor nodig zijn. Een nadeel is dat de buizen vaak op grote diepte geplaatst moeten worden om het juiste effect te bereiken. Vroeger was de aansluiting tussen de betonnen buizen niet goed. Hierdoor kon er rioolwater weglopen uit de buizen. Een voordeel was dat het grondwater juist weer de riolering in kon waardoor de grondwaterstanden laag waren en kruipruimtes niet volliepen. Tegenwoordig sluiten de buizen goed op elkaar aan en zijn er weinig lekkages. Wel staat de grondwaterstand nu hoger omdat het grondwater niet meer het riool in kan. Persleiding: Persleiding wordt vaak gebruikt wanneer woningen die in een buitengebied liggen, aangesloten moeten worden op de riolering. Het afvalwater wordt via kunststof rioolbuizen weggepompt. Er wordt aan het begin van de leiding druk uitgeoefend waardoor het water wordt voortgeduwd. Een nadeel van persleidingen is dat het water vaak te lang in de buizen blijft. Daardoor ontstaat er H 2 S (zwavel) in de buis. Bij kunststofbuizen is dat geen probleem maar bij betonnen buizen wel. Het H 2 S tast het beton namelijk aan waardoor het slijt. Daarom wordt er alleen gebruik van 14

16 gemaakt als er meerdere woningen zijn aangesloten op persleidingen zodat er minder kans is op stilstaand water en dus op de vorming van H 2 S. Vacuüm riool: Een vacuüm riool (ook wel luchtpersriolering) is een riool waar het afvalwater zich verplaatst doordat de leiding door een hoofdstation vacuüm wordt gezogen. Ook hierbij ligt er een leiding in de grond. Die leiding moet heel precies en vlak neergelegd worden anders werkt het concept niet. Een vacuüm is aan de binnenkant gekarteld (zie figuur 1) zodat het water niet terug kan lopen. Het water blijft op deze manier tussen de kartels zitten wanneer de vacuümpomp uit staat. Het afvalwater wordt met behulp van een compressor door middel van luchtdruk naar het lozingspunt gestuwd. Deze manier van riolering komt niet veel voor in Nederland. Figuur 1 IBA: Wanneer er een huis, buiten een rioleringsgebied, aangesloten moet worden op dat rioleringsgebied kost dat heel veel geld. De gemeente kiest dan liever voor een IBA systeem. IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Dit systeem zuivert het afvalwater van één huishouden. Huishoudelijk afvalwater bevat veel organisch materiaal, zwevende stoffen en nutriënten zoals fosfaat en ammonium. Een IBA haalt zoveel mogelijk organische en zwevende deeltjes uit het afvalwater. Er wordt gebruik gemaakt van opgelost zuurstof om het afvalwater te zuiveren. Helaas kan het IBA maar slecht het ammonium en andere stikstoffen uit het water zuiveren. Om deze stoffen te verwijderen heb je de juiste temperatuur nodig en dat is afhankelijk van het seizoen. Een IBA is eigenlijk een kleine waterzuiveringsinstallatie. Het zuivert alleen niet zoveel als een echte waterzuivering. Een IBA (zie figuur 2) bestaat uit een bezinkingsbak (1) daarin worden de grootste organische deeltjes bezonken. Daarna stroomt het water over de rand van de bak naar de beluchtingstank (2). Hier worden bacteriën aan het water toegevoegd die er voor zorgen dat er nog meer afval naar de bodem zinkt. Ook komt er lucht bij in de tank omdat de bacteriën werken in een zuurstofrijke omgeving. Na de beluchtingstank stroomt het water naar de nabezinkingstank (3). Dit is de laatste stap waar het water gezuiverd wordt. Na deze stap stroomt het water het oppervlaktewater in. Het hemelwater wordt lokaal afgevoerd naar open water. Figuur 2 15

17 Rioolwaterzuivering Het zuiveren van afvalwater bestaat ook weer uit verschillende manieren. Zo heb je de mechanische zuivering en de biologische zuivering. Mechanische zuivering Het influente water (afvalwater dat voor behandeling op een zuiveringsinrichting wordt aangevoerd), komt binnen via grote rioolbuizen. Het water wordt verzameld in de influentkelder en gaat daarna naar een roostergoedverwijdering (afbeelding 1 en 2 ) waar de niet-opgeloste deeltjes uit het water worden gehaald. Dit gebeurt mechanisch. Het afvalwater gaat door een fijn rooster waar alleen de grotere deeltjes in blijven hangen zoals: takjes, papier, steentjes en plastic. Al het afval dat uit het water wordt gehaald, wordt vervolgens via speciale persen samengeperst en belandt in een vuilcontainer. Het water stroomt door naar de eerste voorbezinkingsbak. Dit is een dichte tank. Het water komt aan de onderkant van de bak binnen. Bovenop de bak draait een drijflaagafvoer, deze schraapt de vetten, die op de oppervlakte drijven, van het water en brengt deze naar een drijflaagput. De zware deeltjes in het water zakken naar beneden en vormen slib. Dit slib wordt primair slib genoemd. Een ruimer, vergelijkbaar met de drijflaagafvoer, schraapt het slib van de bodem. Het slib wordt door de ruimer via de schuine bodem van de bak naar het midden verschoven. Vanuit het midden wordt vervolgens het slib naar de drijflaagput afgevoerd. Het water blijft ongeveer 12 uur in een bezinkingsbak, na deze 12 uur stroomt het water over de rand richting de beluchtingstank. Het primaire slib wordt door een cycloon gepompt. Een cycloon is een kegelvormige cilinder die als een centrifuge ronddraait. Het zand komt zo tegen de wand van de cilinder en zakt naar beneden. Het zand gaat door een zandwasser, waar het nog extra schoon wordt gemaakt en wordt daarna in een vuilcontainer gedumpt. Het slib dat overblijft, gaat naar een tank waar het slib nog verder kan indikken. Afbeelding 1 Afbeelding 2 16

18 Biologische zuivering Na de mechanische zuivering zitten er nog steeds verschillende opgeloste stoffen in het water. Deze opgeloste stoffen worden voor het grootste deel verwijderd in de beluchtingstank. In deze tank zitten bacteriën die de organische stoffen afbreken tot koolstofdioxide, stikstofgas en water. Sommige bacteriën werken anaeroob, zij hebben geen zuurstof nodig voor de processen, andere bacteriën werken aeroob, deze hebben wel zuurstof nodig. In de natuur neemt het water zuurstof op uit de lucht, maar doordat het water maar weinig zuurstof kan oplossen en het proces lang duurt, helpen ze de natuur door op sommige plaatsen lucht toe te voegen aan het water (afbeeldingen 3 en 4). Zo wordt het natuurlijke proces wat versneld. Het water circuleert een aantal keer door deze tank (afbeelding 5). Er drijft een oranje bal aan een stok in het water, deze meet de waardes uit het water (afbeelding 6). Daarna stroomt het water op één plek over de rand en gaat door naar de nabezinkingstank. Het principe van een nabezinkingstank is vergelijkbaar met die van de voorbezinkingstank. De nabezinkingstank is open, en heeft geen drijflaag afvoer. Ook bij de nabezinkingstank wordt er gebruik gemaakt van een ruimer die het laatste slib van de bodem schraapt. Het water blijft zo n 24 uur in deze tank, daarna stroomt het water over de rand (afbeelding 7). Hierna stroomt het, het oppervlaktewater in. Afbeelding 3 Afbeelding 4 17

19 Afbeelding 5 Afbeelding 6 Afbeelding 7 Afbeelding 8, overzicht RWZI 18

20 Drinkwater Algemeen Met drinkwater wordt water bedoeld dat geschikt is voor menselijke consumptie. Al ons water komt uit de kraan. Maar drinkwater is niet hetzelfde als kraan- of leidingwater. De naam kraan- of leidingwater zegt niets over de kwaliteit van het water, alleen over de manier van vervoeren of afleveren. In Nederland wordt al het water door waterzuiveringsbedrijven gezuiverd, zodat de kwaliteit hoog genoeg is om gedronken te worden. Hetzelfde water dat wordt gedronken, wordt in vrijwel alle huizen ook gebruikt voor het toilet of voor de douche en het bad. Daarnaast zijn ook bronwater en vele soorten mineraalwater geschikt voor menselijke consumptie. Al worden deze soorten water niet aangeduid als drinkwater, maar als flessenwater, dat in de supermarkt wordt verkocht. Samenstelling Het water (H 2 O) bestaat uit meer dan alleen H 2 O. Het water in Nederland bevat ook nog mineralen en metalen zoals seleen, chroom, koper en ijzer. Doordat er strenge wetten over de kwaliteit van het water zijn opgesteld, moeten ook waterleidingbedrijven ervoor zorgen dat er geen colibacteriën en streptokokken in het water zitten. Wat nog wel eens gebeurt, als het warm weer is, is dat door lang stilstaand water legionella bacteriën gaan groeien. Deze bacteriën kunnen de veteranenziekte veroorzaken als ze door inademing via kleine druppeltjes water in de longen terecht komen. De druppeltjes kunnen bijvoorbeeld door de airconditioner of douche worden verspreid. In 2003 is er nog een onderzoek gedaan naar lood in water. Dit kan schadelijk zijn voor baby s tot één jaar. Uit dit onderzoek bleek dat bij ongeveer huizen lood in het water zat. De loden leidingen bevonden zich buiten en binnen het huis en werden met behulp van een subsidieregeling vervangen. Hard en zacht water De waterhardheid geeft aan hoe groot de concentratie van de metaalionen is. Die metaalionen zijn veelal magnesium- en calciumcarbonaat, maar ook bicarbonaten en sulfaten. Als het water hard is, heeft dat geen verdere gevolgen voor de gezondheid, maar het heeft wel andere vervelende eigenschappen. Hard water bemoeilijkt namelijk de werking van bijvoorbeeld zepen en verwarmingselementen. Voor drinkwater zijn er wel normen gesteld voor de hoeveelheid metaalionen die het mag bevatten. Drinkwater mag niet te hard maar ook niet te zacht zijn. Het Waterleidingbesluit schrijft voor dat de totale hardheid van drinkwater dient te liggen tussen 1 en 2,5 mmol/l. Te zacht water komt bijna nooit voor, maar te hard water wat vaker. Drinkwaterbedrijven kunnen hier wat aan doen, door het harde water bijvoorbeeld te mengen met zacht water, of het te ontharden. Ontharden zorgt er door middel van een membraan voor dat de metalen uit het water worden gehaald. Dit zorgt er tevens voor dat bacteriën en virussen uit het water worden gefilterd. In Amsterdam is veel hard water, daar wordt het water vaak op deze manier behandeld. Hard water heeft een negatieve invloed op bijvoorbeeld afwasmachines en wasmachines. Andere manieren van waterontharding zijn verhitting, neerslagreacties, ionwisselaars en complexvormers. 19

Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater?

Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater? Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater? Profielwerkstuk van: Tim van Dijk Matthijs Hogerwerf School: De Amersfoortse Berg Klas: 6AB Vak(ken): Scheikunde Docent: Dhr. Oosterhout Datum: 18 december

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne Zelf zuiveren stap voor stap Provinciaal Instituut voor Hygiëne Inhoudstafel 1 Zelf zuiveren 1 1.1 Waarom zelf zuiveren? 1 1.2 Wie moet zelf zuiveren? 1 2 Hoe werkt een individuele zuivering? 2 2.1 Voorzuivering

Nadere informatie

El Voedselproductie. Mens en milieu. relatie mens en milieu

El Voedselproductie. Mens en milieu. relatie mens en milieu Uitwerkingen Biologie voor jou Havo 5 Thema 3 Mens en Milieu www.uitwerkingensite.nl 25 a De Mens en milieu relatie mens en milieu Vervuiling is ongewenste toevoeging van stoffen aan het milieu, uitputting

Nadere informatie

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp 8188_Omslag 14-12-2007 15:42 Pagina 1 To m B a d e F r e d To n n e i j c k B e r e n d v a n M i d d e n d o r p Onze welvaart hangt af van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Bomen dragen bij aan

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 5 ISBN 90 345 1843 4 212396 Blok 1 Leven op een grote bol Les 1 Mijn plek op aarde De aarde heeft de vorm van een bol. Er liggen grote stukken land

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Aërosolen en Vuile Lucht

Aërosolen en Vuile Lucht Aërosolen en Vuile Lucht Gecertificeerde NLT module voor havo Colofon De module Aërosolen en Vuile Lucht is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 14 juni 2007 gecertificeerd

Nadere informatie

Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator

Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator Inhoud Inleiding... 2 Proefbeschrijvingen voor de leerlingen: Experiment

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur Permacultuur Ontwerpen met de natuur 1 Inhoudsopgave. Les 1: Permacultuur, ontwerpen met de natuur....5 Oorsprong van de lessenserie....5 Inleiding....6 Wat is permacultuur?...6 De achtergrond van permacultuur....6

Nadere informatie

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? 2 3 De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Profielwerkstuk Krachten op een vliegtuig

Profielwerkstuk Krachten op een vliegtuig Profielwerkstuk Gemaakt door: Martijn van Zelst & Kevin Verbeek Klas 6C, www.havovwo.nl Profielwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... blz. 2 Geschiedenis luchtvaart... blz. 2 Geschiedenis Boeing 747... blz.

Nadere informatie

De groene belofte. Algen. biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013

De groene belofte. Algen. biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013 De groene belofte Algen biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013 Cahier 3 2013 32 e jaargang Algen Het cahier is een uitgave van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) en verschijnt vier

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Gaswinning onder de Waddenzee

Gaswinning onder de Waddenzee Gaswinning onder de Waddenzee Gaswinning onder de Waddenzee Inleiding Midden jaren 90 heeft de NAM een aantal gasvelden aangeboord onder de Waddenzee. De NAM wil deze nieuwe velden binnenkort in gebruik

Nadere informatie

Hoe komt het water bij jou? Nummer de tekeningen in de juiste volgorde. We geven er al eentje prijs.

Hoe komt het water bij jou? Nummer de tekeningen in de juiste volgorde. We geven er al eentje prijs. naam: Hoe komt het water bij jou? Nummer de tekeningen in de juiste volgorde. We geven er al eentje prijs. www.hidrodoe.be naam: Knip de figuur uit langs de stippellijntjes. Vouw hiervan een kubus en kleef

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Tien perspectieven uit de natuur. Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels

Tien perspectieven uit de natuur. Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels Tien perspectieven uit de natuur Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels ISBN 978-90-5748-094-2 2013 Agentschap NL De Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland Licentie is op deze

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Kinderarbeid Vroeger & Nu

Kinderarbeid Vroeger & Nu Profielwerkstuk Economie & Maatschappij Kinderarbeid Vroeger & Nu Lianne Helleman H5 - Almere College Kampen Inleverdatum: 19 februari 2010 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Inleiding...4 Hoe is kinderarbeid

Nadere informatie