Kernpunten VVD Loon op Zand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kernpunten VVD Loon op Zand"

Transcriptie

1 Kernpunten VVD Loon op Zand Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant!

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap... 5 III. Strengere handhaving... 6 IV. Werk en zorg voor elkaar... 7 V. Sport en cultuur behouden... 8 VI. De openbare ruimte op orde... 9 VII. Loon op Zand: dè toeristisch-recreatieve gemeente van Brabant! Dit programma is een additionele visie van VVD Loon op Zand specifiek gericht op onze gemeente. Het algemeen landelijke VVD verkiezingsprogramma is te vinden op LOON OP ZAND 2

3 Voorwoord De VVD staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect voor elkaar centraal staan. De VVD wil een gemeente waar mensen de ruimte krijgen om iets moois te maken van hun leven. De VVD is een liberale partij die in een veelzijdige en dynamische samenleving staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid. De VVD gaat uit van de eigen kracht van mensen. Dit neemt niet weg dat de samenleving moet zorgen voor diegenen die op grond van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen aangewezen zijn op hulp en bijstand. Om dat voor nu en komende generaties te kunnen garanderen, moet misbruik van onze sociale voorzieningen streng worden aangepakt. Daarnaast is en blijft veiligheid een kernthema voor de VVD. Tegen mensen die zich niet aan de regels houden en anderen intimideren moet streng worden opgetreden. Zero tolerance is en blijft wat ons betreft de hoofdregel. In de voorgaande jaren is op initiatief van VVD Loon op Zand camerabewaking ingevoerd in Kaatsheuvel; de Nightliner brengt onze jeugd weer veilig thuis na een avondje stappen; de boodschappen kunnen ook op zondag gedaan worden. Niettemin zijn er nog veel zaken die de VVD anders had willen zien: Camerabewaking die op initiatief van de VVD is ingevoerd, moet uitgebreid worden Er is teveel bezuinigd op de veiligheid van wegen De huidige staat van de groenvoorziening laat veel te wensen over Bij de reconstructie van de N261 is ten onrechte voorbijgegaan aan het feit dat het open houden van de Hoge Steenweg cruciaal is voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de drie kerkdorpen De aanpak van het Bruisend Dorpshart heeft ertoe geleid dat met hetzelfde geld uiteindelijk maar de helft gerealiseerd kan worden (één halen, twee betalen) De Gemeente moet zich veel beter profileren als dè toeristisch-recreatieve gemeente. Daar ligt onze kracht en daarmee onderscheiden we ons in Brabant. De VVD in Loon op Zand pleit voor een krachtig Gemeentelijk bestuur dat zich oprecht in het belang van alle inwoners dienstbaar opstelt. Om te voorkomen dat we vastlopen in ons eigen duinzand moet de kwaliteit van het bestuur aanzienlijk verbeterd worden. Gegeven het debacle van het Bruisend Dorpshart wordt het hoog tijd dat Gemeente Loon op Zand een bestuur krijgt dat in staat is een fatsoenlijk en degelijk financieel beleid te voeren. Dit is één van de kernpunten uit ons verkiezingsprogramma dat in het hierna volgende is uitgewerkt. LOON OP ZAND 3

4 I. Solide en eerlijk bestuur De VVD Loon op Zand richt zich op het vergroten van de bestuurskracht door vaker en intensiever samen te werken met andere Gemeenten. Nu taken worden overgeheveld naar de Gemeente, is samenwerking een randvoorwaarde om onze zelfstandige positie te handhaven. De VVD wil dat het Gemeentebestuur zich concentreert op haar wettelijke taken en dat die doeltreffend en efficiënt worden uitgevoerd. Het bestuur moet niet meer geld willen uitgeven dan nodig is. Eerst verdienen en dan uitgeven is het motto. Een bestuur dat staat voor financiële degelijkheid Samenwerking met behoud van zeggenschap Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt Bezuinigen met toekomstvisie Dat de burger niet gebruikt wordt als sluitpost van de begroting door de OZB te verhogen Een bestuur dat burgers gelijk behandelt Dat de Gemeenteraad tijdig èn transparant geïnformeerd wordt LOON OP ZAND 4

5 II. Minder regels en meer ondernemerschap De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij zelf het beste. De gemeente stimuleert bestaande èn nieuwe ondernemers het beste door hen optimaal de ruimte te geven en vertrouwen te schenken. De VVD blijft zich inzetten voor lagere (administratieve) lasten. Investeringsplannen die de economie stimuleren en banen opleveren mogen niet worden gehinderd door gemeentegrenzen. Het Midden- en Kleinbedrijf, de banenmotor van onze economie, verdient een goed vestigingsklimaat. Minder regels Tegenstrijdige en niet handhaafbare regels en procedures grondig herzien of schrappen Vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een informatieplicht Een bestuur dat zich dienstbaar opstelt Overtredingen streng aanpakken Vrijheid, actief burgerschap en ondernemerschap waarderen in plaats van frustreren Dat de woonfunctie in het buitengebied geen belemmering vormt voor de agrarische bedrijfsvoering LOON OP ZAND 5

6 III. Strengere handhaving De VVD staat voor veiligheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze en de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn. De VVD wil niet bezuinigen op veiligheid. De VVD wil de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de directe woonomgeving bevorderen. Overlast door mensen die zich nergens aan storen moet keihard worden aangepakt. De Gemeente kan daar niet in haar eentje voor zorgen. De medewerking van iedere inwoner is vereist. Of het gaat om verdachte activiteiten, een onveilige verkeerssituatie of het begin van verloedering: laat het weten. Alleen samen houden we de gemeente schoon en veilig! Streng optreden tegen mensen die zich niet aan de regels houden Keihard optreden tegen mensen die hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, bedreigen of aanvallen Camerabewaking sterk uitbreiden. De VVD heeft er al voor gezorgd dat camerabewaking enige jaren geleden in Kaatsheuvel is ingevoerd Overlast gevende jongeren èn hun ouders verantwoordelijk stellen voor hun gedrag en de schade laten vergoeden De kosten van vernielingen publiceren Dat vandalen de schade betalen Dat ernstige verkeersovertredingen bestraft worden LOON OP ZAND 6

7 IV. Werk en zorg voor elkaar De VVD is van mening dat iedereen zijn eigen bestaan moet kunnen opbouwen. Mensen die dat echt niet kunnen, verdienen alle steun die de samenleving op kan brengen, nu en in de toekomst. De VVD staat voor een strenge aanpak van misbruik van onze sociale voorzieningen. Het Rijk en de Provincie stoten een aantal taken af naar de gemeenten. De Wmo, de AWBZ, Jeugdzorg en Participatie kunnen in de ogen van het Rijk beter op gemeentelijk niveau worden verricht. Voor het verrichten van die taken krijgt de Gemeente geld van het Rijk en de Provincie. De taken die overgeheveld worden, uitsluitend betalen met het geld dat daarvoor beschikbaar is gesteld Tegenover een uitkering een passende tegenprestatie stellen Dat fraude einde uitkering betekent LOON OP ZAND 7

8 V. Sport en cultuur behouden De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van sport en cultuur. Het geeft vorm en inhoud aan de samenleving omdat je leert samenwerken, doorzetten en incasseren, maar ook wat normen en waarden zijn. De VVD wil niet blind wegbezuinigen, maar in goed overleg bekijken hoe sport en cultuur in onze gemeente behouden kan blijven. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw laten samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen Het organiseren van sportevenementen facilitair en (deels) financieel stimuleren om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport Clubs die meer ambitie hebben en de top willen bereiken geen strobreed in de weg leggen. Maar deze ambitie met gemeenschapsgeld meefinancieren, gaat de VVD een stap te ver Dat sport en sportverenigingen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking Vergunningverlening van sport- en cultuurevenementen via het - digitaal - evenementenloket sterk vereenvoudigen LOON OP ZAND 8

9 VI. De openbare ruimte op orde De kwaliteit van de lokale infrastructuur en openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor zowel een goede verkeersdoorstromingen als voor de kwaliteit van de leefomgeving. Goed beheer van de openbare ruimte is een kerntaak. Eerst de Gemeentelijke beleidsplannen op orde brengen voordat er initiatief vanuit de inwoners gevraagd wordt Zorgen voor veilige wegen, kruisingen, voet- en fietspaden in onze gemeente De Nightliner, die op voorstel van de VVD is ingevoerd, handhaven om de jeugd uit de gemeente op een veilige en betaalbare manier naar huis te brengen Snelheidsbeperkende maatregelen alleen toepassen als nut en noodzaak ervan zijn aangetoond De bereikbaarheid van de drie kerkdorpen te allen tijde waarborgen Gratis parkeren handhaven LOON OP ZAND 9

10 VII. Loon op Zand: dè toeristisch-recreatieve gemeente van Brabant! Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze economie. Deze dienen samen met natuurbeheer en de agrarische sector een goede balans te vormen. Hierbij is ook het behoud van onze cultuurhistorisch erfgoed van belang. De VVD wil dit stimuleren en vindt dat de gemeente - in regionaal verband èn in goede samenwerking met de Efteling Loon op Zand effectiever moet profileren. Dat agrarische ondernemers hun activiteiten kunnen combineren met recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid en daarvoor de ruimte krijgen Dat de woonfunctie in het buitengebied geen belemmering vormt voor de agrarische bedrijfsvoering Het winkelgebied Hoofdstraat / Peperstraat spoedig en op een verantwoorde manier herstructureren De toeristenbelasting op termijn alleen inzetten om de kwaliteit van de toeristische sector te verbeteren De kwaliteit van de recreatieve fietspaden verhogen Medegebruik en toegankelijkheid van natuurgebieden stimuleren LOON OP ZAND 10

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Wij doen het voor u!

Wij doen het voor u! Onderbanken Lokaal & Liberaal Wij doen het voor u! Voorstellen voor een leefbaar Onderbanken Verkiezingsprogramma GR 2014-2018 Voorwoord Beste inwoner van Onderbanken, Terugkijkend op de afgelopen periode

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

afd:!gemeente!hellendoorn.!

afd:!gemeente!hellendoorn.! afd:gemeentehellendoorn. Gemeenteraadsverkiezingen2014. Voorwoord Alhoeweldeeerstelichtpuntjesaandehorizonverschijnen,looptdeeconomischerecessie nog als een rode draad door ons land. Met name ondernemers

Nadere informatie

VVD afd. Brummen - Eerbeek

VVD afd. Brummen - Eerbeek VVD afd. Brummen - Eerbeek Verkiezingsprogramma 2010-2014 website: www.vvdbrummen-eerbeek.nl WAAR STAAT DE VVD VOOR? De VVD is een Volkspartij en dus is het gerechtvaardigd te vragen waar wij voor staan.

Nadere informatie

! " # $!! % &!! ' (! )!! * +!

!  # $!! % &!! ' (! )!! * +! Elke vier jaar worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. Ook in Soest. Daarbij is het gebruikelijk dat lokale afdelingen, zoals de VVD Soest/Soesterberg, aangeven welke toekomst ze voor

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Ruim baan voor inwoners en ondernemers. Verkiezingsprogramma Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Gemeenteraadsverkiezingen Ridderkerk

Ruim baan voor inwoners en ondernemers. Verkiezingsprogramma Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Gemeenteraadsverkiezingen Ridderkerk Ruim baan voor inwoners en ondernemers Verkiezingsprogramma Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Gemeenteraadsverkiezingen Ridderkerk 2014-2018 1. Inhoudsopgave Voorblad (pagina 1) 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Samenwerken oké, fuseren nee!

Samenwerken oké, fuseren nee! Beste inwoners van Voorst, Voorst moet een zelfstandige gemeente blijven. Dat is één van de belangrijkste doelen waar wij ons de komende jaren voor hard willen maken. De samenwerking met andere gemeenten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD Castricum: Lokaal de beste keus

Verkiezingsprogramma VVD Castricum: Lokaal de beste keus Verkiezingsprogramma 2014-2018 VVD Castricum: Lokaal de beste keus VVD Afd. Castricum, maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. ECONOMIE... 4 1.1 Ondernemerschap...

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Toekomst voor Gelderland

Toekomst voor Gelderland Toekomst voor Gelderland Speerpunten om voor de VVD te stemmen Gelderland herstelt zich van een zware economische en financiële crisis. De werkgelegenheid komt langzaam uit een diep dal. De financiële

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG Zorgen voor een evenwichtig beleid en een optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpskernen. OPEN, EENVOUDIG, EERLIJK EN DUIDELIJK Wij

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kerntaken Gemeente Woensdrecht

Onderzoeksrapport Kerntaken Gemeente Woensdrecht Onderzoeksrapport 2010 Gemeente Woensdrecht Uitgevoerd door: Onderzoeksbureau EVA Tel.: 010-4256487 E-mail: info@evaonderzoeksbureau.nl Website: www.evaonderzoeksbureau.nl In opdracht van: Gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland 1 MINDER OVERHEID, MEER VRIJHEID Ieder mens heeft

Nadere informatie

Speerpuntenprogramma Harlingen - Hoofdstad van de Wadden

Speerpuntenprogramma Harlingen - Hoofdstad van de Wadden Speerpuntenprogramma 2014-2018 Harlingen - Hoofdstad van de Wadden 1 Inhoud Beste lezer, Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Na de keuze voor zelfstandigheid wil de VVD Harlingen met frisse

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - AFD. HOOGEVEEN -

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - AFD. HOOGEVEEN - VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - AFD. HOOGEVEEN - IEDEREEN DOET MEE MET DE VVD INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. HOOGEVEEN, UW LIBERALE GEMEENTE... 4 Wijken en dorpen... 4 Cultuur... 4 Zorg...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. 2 WAT IS DE VVD?. 3 VVD RIJK VAN NIJMEGEN. 4 SOCIALE MEDIA EN INTERNET. 4 ONZE KANDIDATEN. 5 1.

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. 2 WAT IS DE VVD?. 3 VVD RIJK VAN NIJMEGEN. 4 SOCIALE MEDIA EN INTERNET. 4 ONZE KANDIDATEN. 5 1. DICHTERBIJ INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE VVD?... 3 VVD RIJK VAN NIJMEGEN... 4 SOCIALE MEDIA EN INTERNET.... 4 ONZE KANDIDATEN... 5 1. WERK, TOERISME EN RECREATIE... 5 Werk... 5 Toerisme en

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Dorpsbelangen & Toerisme

Dorpsbelangen & Toerisme Kans Keuze Kwaliteit Gemeenteraadsverkiezingen Voor de Gemeente Sluis 19 maart 2014 Beleidsprogramma 2014-2018 Dorpsbelangen & Toerisme Daadkrachtig & Toekomstgericht Dorpsbelangen & Toerisme Verkiezingsprogramma

Nadere informatie

- - - } Cultuur leeft en wordt beleefd, actief én passief A B Een culturele infrastructuur die past bij de identiteit van een culturele hoofdstad C D Een bruisende binnenstad

Nadere informatie

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 1. Relatie met de gemeente D66 staat voor minder bureaucratie, nauw contact met de inwoners en een luisterend oor voor burgers. Een bestuur dat met heldere

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

LEUSDEN - ACHTERVELD - STOUTENBURG

LEUSDEN - ACHTERVELD - STOUTENBURG LEUSDEN - ACHTERVELD - STOUTENBURG VOORWOORD De VVD draagt al vele decennia verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van Leusden. Met de liberale beginselen als fundament zet de VVD zich voortdurend

Nadere informatie

JUIST NU OOK LOKAAL VAN BELANG

JUIST NU OOK LOKAAL VAN BELANG AFDELING OUDE IJSSELSTREEK JUIST NU OOK LOKAAL VAN BELANG VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 INLEIDING Dit gemeenteprogramma van de VVD afdeling Oude IJsselstreek voor de jaren 2014 2018 is getoetst aan het

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

LOKAAL HALDERBERGE IS NET ALS U. ZOALS

LOKAAL HALDERBERGE IS NET ALS U. ZOALS LOKAAL HALDERBERGE IS NET ALS U. ZOALS Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap aan de landelijke politiek Net als u

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Visie van VVD Aalburg

Visie van VVD Aalburg Introductie De VVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, een liberale politieke partij die staat voor vrijheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Deze zin maakt

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

INHOUD. Wij zijn er voor Haarlem

INHOUD. Wij zijn er voor Haarlem Visie VVD Haarlem op de Programmabegroting 2015-2019 INHOUD Open, eerlijk en transparant p. 3 Haarlem nog aantrekkelijker p. 3 Financiën op orde p. 4 Tafelzilver niet in de uitverkoop p. 4 Vastgoedadministratie

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Tekst 1 Goede voornemens voor 2013 Vrouwen willen meer voor zichzelf opkomen, mannen willen vaker bij hun familie zijn.

Tekst 1 Goede voornemens voor 2013 Vrouwen willen meer voor zichzelf opkomen, mannen willen vaker bij hun familie zijn. Actuele opdracht leesvaardigheid Goede voornemens januari - 2013 2 vmbo Opdracht 1 Veel mensen maken goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar. Ze bedenken dan wat ze in het nieuwe jaar anders

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018. Investeren in de toekomst van de gemeente Moerdijk

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018. Investeren in de toekomst van de gemeente Moerdijk VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Investeren in de toekomst van de gemeente Moerdijk Voorwoord Het motto van dit verkiezingsprogramma Investeren in de toekomst van de gemeente Moerdijk geeft goed aan wat

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Programma ChristenUnie

Programma ChristenUnie Programma ChristenUnie voor Leek 2010-2014 De ChristenUnie heeft zich als doel gesteld: het welzijn van de lokale samenleving bevorderen tot eer van God. De missie van de ChristenUnie is immers, dat zij

Nadere informatie

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013 Klein- De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013 Heldere - Daadkrachtige Begroting Dorpsbelangen, 30 oktober 2012 René de Bruijn Ad van Exsel Jona van Laarhoven Rien van de Sande Jan de Bruijn 1 Klein-

Nadere informatie

VOORWOORD VAN DE LIJSTTREKKER

VOORWOORD VAN DE LIJSTTREKKER VOORWOORD VAN DE LIJSTTREKKER De Stadspartij Den Helder is een échte lokale partij. Wij hoeven geen rekening te houden met opgelegde standpunten van een landelijke partij. De Stadspartij Den Helder is

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE 2014-2018 Deurne gezond, minder beesten! Deurne sociaal, zorg voor burgers! Gemeentebestuur in dienst van inwoners! 2 DUURZAAMHEID Progressief

Nadere informatie

VERTROUWD VERNIEUWEND DAADKRACHTIG

VERTROUWD VERNIEUWEND DAADKRACHTIG VERTROUWD VERNIEUWEND DAADKRACHTIG 2014-2018 Samengesteld door: Clen de Kraker Monique de Bruijn Wim Reijns 1 / 8 Algemeen In een tijd waar voor ieder minder middelen voorhanden zijn, zullen we steeds

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 CDA LOPPERSUM MIDDEN TUSSEN DE MENSEN, DE MENSEN CENTRAAL Tussen de mensen, de mensen centraal INHOUDSOPGAVE Inleiding Uitgangspunt Actueel De crisis De krimp Aardbevingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

De VVD maakt werk van Terneuzen.

De VVD maakt werk van Terneuzen. De VVD maakt werk van Terneuzen. R. Noët E. Beumer P. Broekhuysen J. Maris J.P. Hubregsen J.v. Harmelen 3 WWW.VVDTERNEUZEN.NL Speerpuntenplan campagne Terneuzen 1. Er moet een volwaardig ziekenhuis in

Nadere informatie

Samenvatting Verkiezingsprogramma s Overijssel

Samenvatting Verkiezingsprogramma s Overijssel Samenvatting Verkiezingsprogramma s Overijssel Provinciale Staten 2015 1 Recreatie en toerisme De provincie moet wat het CDA betreft blijven investeren in recreatie en toerisme. Toerisme brengt mensen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 HOOGEZAND - SAPPEMEER

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 HOOGEZAND - SAPPEMEER VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 HOOGEZAND - SAPPEMEER INTRODUCTIE Bij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) gaat het in de kern om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD Druten 2014 / 2019. Uw Lokale partij!

Verkiezingsprogramma VVD Druten 2014 / 2019. Uw Lokale partij! Verkiezingsprogramma VVD Druten 2014 / 2019 Uw Lokale partij! pag. 1 Voorwoord Eerlijkheid, openheid en transparantie De VVD Druten realiseert zich terdege dat het economisch lastige tijden zijn. Niet

Nadere informatie

Brielle toekomstbestendig?

Brielle toekomstbestendig? Brielle toekomstbestendig? Algemene beschouwingen 2015 Begroting 2016-2019 Partij van de Arbeid Brielle oktober 2015 Algemene Beschouwingen 2016 2019 Brielle toekomstbestendig? Inleiding Deze behandeling

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Verkiezingsprogramma VVD Breda 2014-2018 2 Voor ons Breda! De VVD Breda heeft veel vertrouwen in ons Breda. Vertrouwen in de bewoners en

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA VVD RIJSWIJK

VERKIEZINGSPROGRAMMA VVD RIJSWIJK VERKIEZINGSPROGRAMMA VVD RIJSWIJK 2014-2018 INLEIDING Rijswijk is een stad om trots op te zijn. Rijswijk is veilig, schoon, heeft een veelheid aan voorzieningen en is goed bereikbaar. Dat willen we zo

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA VVD DOESBURG

VERKIEZINGSPROGRAMMA VVD DOESBURG DURVEN & DOEN VERKIEZINGSPROGRAMMA VVD DOESBURG 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 Vertrouwen in de toekomst... 3 ECONOMIE... 4 Economisch Beleidsplan... 4 Ondernemerschap... 4 Cultuur

Nadere informatie

Veilige en leefbare straat

Veilige en leefbare straat Manifest CDA Molenwaard Veilige en leefbare straat Aanleiding Afgelopen jaar is CDA Molenwaard met een groot groen hart de dorpen ingetrokken met de vraag: Wat heeft u op uw hart? Uit de vele honderden

Nadere informatie

HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN

HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN 2015 Presentatie Ouderen bonden 13 januari 2014 Door: Jaap Vermeijden Lid Wmo Adviesraad Waalwijk HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN VOORZOVER THANS BEKEND! ROL

Nadere informatie