Acoustic Chorus AC-60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acoustic Chorus AC-60"

Transcriptie

1 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies Veilig Gebruik van het Apparaat Belangrijke punten aandachtig door. Deze hoofdstukken geven belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat. Aansluitend, om zeker te zijn dat u alle kenmerken van het apparaat goed begrijpt, zou dit instructieboekje in zijn geheel gelezen moeten worden. Het instructieboekje moet bewaard en bij de hand blijven ter referentie. Inhoud BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT... 3 BELANGRIJKE PUNTEN... 5 Voornaamste Kenmerken... 6 Namen van Dingen en Hun Functies... 7 Bedieningspaneel... 7 Achterpaneel Voorbeeld van Gebruik van Twee Kanalen Gecombineerd Gebruik van de Vouwstandaard Gebruik van een Luidsprekerstandaard Blokken Diagram Copyright 2003 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

2 ATTENTIE RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR WAARSCHUWING: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, DEKSEL (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN BEDIENINGSPANELEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN EEN GESPECIALISEERD PERSOON. Het bliksemflits met pijlpunt teken, afgebeeld in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker erop attent te maken dat er zich, binnenin de behuizing van het product, ongeïsoleerd "gevaarlijk voltage" kan bevinden, wat hoog genoeg kan zijn voor personen om het risico te lopen een elektrische schok te krijgen. Het uitroepteken, afgebeeld in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke bediening- en onderhoud instructies in bijgaand instructieboekje. INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE KANS OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES WAARSCHUWING - Bij gebruik van elektrische apparaten, moeten altijd fundamentele voorzorgsmaatregelen worden getroffen, inclusief de volgende: 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Let op alle waarschuwingen. 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water. 6. Alleen schoonmaken met een droge doek. 7. Blokkeer geen ventilatie openingen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant. 8. Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen, zoals radiatoren, alle soorten kachels, ovens of andere apparatuur (inclusief versterkers), die warmte afgeven. 9. Ondermijn de veiligheidsreden van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. 10. Zorg ervoor dat de elektriciteitssnoeren niet bekneld kunnen raken of worden overgelopen, vooral nabij de stekkers en waar zij het apparaat uitkomen. 11. Gebruik alleen toevoegingen/accessoires, die door de fabrikant gespecificeerd zijn. 12. Gebruik nooit in combinatie met een verrijdbare standaard, statief, steun of tafel, behalve als deze gespecificeerd is door de fabrikant of bij het apparaat verkocht wordt. Wanneer een verrijdbare standaard wordt gebruikt, wees voorzichtig bij het vervoer, opdat de standaard/apparatuur combinatie niet omvalt en verwonding veroorzaakt. 13. Haal de elektriciteitstoevoer van de apparatuur af bij onweer met bliksem en wanneer de apparatuur langere tijd niet gebruikt wordt. 14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig, wanneer de apparatuur, in welk opzicht dan ook, beschadigd is geraakt, dit kan zijn bij beschadiging aan de elektriciteitssnoeren- of stekkers, bij het morsen van vloeistof op de apparatuur, voorwerpen die op de apparatuur gevallen zijn, wanneer de apparatuur bloot heeft gestaan aan regen of nattigheid of als de apparatuur gevallen is. 2

3 USING THE UNIT SAFELY VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE KANS OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN. Over WAARSCHUWINGS en VOORZICHTIGHEIDS Aankondigingen Over de Symbolen WAARSCHUWING VOORZICHTIGHEID GEBODEN Bedoeld voor instructies om de gebruiker attent te maken op de kans op dood of ernstig letsel, wanneer de apparatuur onjuist gebruikt wordt. Bedoeld voor instructies om de gebruiker attent te maken op de kans op letsel of materiële schade, wanneer de apparatuur onjuist gebruikt wordt. Het symbool attendeert de gebruiker op het belang van instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool is gerelateerd aan het teken, dat binnenin de driehoek afgebeeld staat. In het geval van het symbool links, Het symbool maakt de gebruiker attent op dingen, die niet moeten worden gebruikt of uitgevoerd (verboden zijn). Het specifieke ding dat niet moet worden gedaan, wordt aangegeven door het teken binnenin de cirkel. In het geval van het symbool links, betekent het dat het apparaat nooit uit elkaar moet worden gehaald. Het symbool maakt de gebruiker attent op dingen, die moeten worden uitgevoerd. Het specifieke ding dat niet moet worden gedaan, wordt aangegeven door het teken binnenin de zwarte cirkel. In het geval van het symbool links, betekent het dat elektriciteitsstekker uit het stopcontact moet worden gehaald. WAARSCHUWING 001 Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, lees eerst de onderstaande instructies en het instructieboekje. Om oververhitting en mogelijke vuur en schok gevaren te voorkomen, mag de AC-60 niet gebruikt worden op plekken met minder dan 50cm luchtruimte vanaf alle zijden van het apparaat. 002a Het apparaat niet openen. Geen interne wijzigingen aanbrengen aan het apparaat. 003 Probeer het apparaat niet zelf te repareren, of onderdelen te vervangen (behalve als dit instructieboekje specifieke uitleg geeft over hoe dit te doen). Laat alle onderhoud over aan uw verkoper, de dichtstbijzijnde Roland Service Centre of een geautoriseerde Roland distributeur uit de lijst op de "informatie" pagina. 004 Gebruik of plaats het apparaat nooit op plaatsen waar: Het bloot staat aan extreme temperaturen (zoals direct zonlicht in een afgesloten wagen, nabij een warmtekanaal of op warmte generende apparatuur). Het vochtig is (zoals badkamers, toiletten of op natte vloeren). Het bloot staat aan regen. Het stoffig is. Het bloot staat aan hoge mate van trillingen. LET ALTIJD OP HET VOLGENDE 008a Het apparaat moet alleen aangesloten worden aan een adapter van het type, zoals omschreven in het instructieboekje of zoals aangegeven op het apparaat. WAARSCHUWING 009 Leg niet overmatig veel lussen in het elektriciteitssnoer, plaats er ook geen zwaar materiaal op. Hierdoor kan het snoer beschadigd raken, met gehavende onderdelen, wat kortsluiting kan geven. Beschadigde snoeren kunnen vuur en schokgevaar geven. 010 Dit apparaat, op zich zelf of in combinatie met een versterker en koptelefoon of luidsprekers, kan een dermate hoog volume niveau geven, wat kan resulteren in permanente doofheid. Gebruik het apparaat niet langdurig op een hoog volume niveau of op een niveau, wat niet comfortabel is. Wanneer u last krijgt van doofheid of een hoge fluittoon in de oren, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een geluidstechnicus. 011 Zorg ervoor dat er geen voorwerpen (zoals ontvlambaar materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen van elke soort (water, frisdrank, etc.) terecht kunnen komen in het apparaat. 3

4 012a: Schakel onmiddellijk het apparaat uit. Haal het elektriciteitssnoer uit het apparaat en vraag om een onderhoudsbeurt aan uw verkoper, de dichtstbijzijnde Roland Service Centre of een geautoriseerde Roland distributeur uit de lijst op de "informatie" pagina wanneer: Het elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd is. Zich rook of een ongewone geur voordoet. Voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht zijn gekomen. Het apparaat bloot gesteld is geweest aan regenwater (of op een andere manier nat is geworden). Het apparaat niet normaal lijkt te functioneren of een verandering in functioneren lijkt te vertonen. WAARSCHUWING 013 In huishoudens met kleine kinderen, moet een volwassene altijd toezicht houden, totdat het kind in staat is om op een verantwoorde en veilige manier met het apparaat om kan gaan. 014 Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (laat het niet vallen!) 015 Gebruik geen elektriciteitstoevoer vanaf een elektriciteitspunt, waar al een onredelijke hoeveelheid apparatuur op aangesloten is. Wees bijzonder voorzichtig met het gebruik van verlengsnoeren. De totale hoeveelheid stroom, verbruikt door alle apparatuur, aangesloten op het verlengsnoer, mag nooit de toegestane hoeveelheid stroomverbruik (Watt/ampère) overschrijden. Overmatige hoeveelheden kunnen oververhitting van het isolatiemateriaal van het elektriciteitssnoer veroorzaken, die dan uiteindelijk zou kunnen smelten. 016 Raadpleeg eerst aan uw verkoper, de dichtstbijzijnde Roland Service Centre of een geautoriseerde Roland distributeur uit de lijst op de "informatie" pagina, voordat u het apparaat in het buitenland gaat gebruiken. VOORZICHTIGHEID GEBODEN 101a Het apparaat moet dusdanig gepositioneerd worden, zodat er ruimte genoeg is voor voldoende ventilatie. 102a Pak altijd alleen de stekker vast, wanneer u de elektriciteitssnoer aan of van het apparaat of een contact haalt. 103a: Elke opeenhoping van stof tussen de stekker en het apparaat kan resulteren in slechte isolatie, wat kan lijden tot brand. Verwijder zo nu en dan het stof met een droge doek. Verwijder ook de elektriciteitstoevoer van het apparaat, wanneer deze voor langdurige tijd ongebruikt zal blijven. 104 Probeer te voorkomen, dat snoeren en kabels in de knoop raken. Snoeren en kabels dienen buiten bereik van kinderen gehouden te worden. 106 Klim nooit op het apparaat en zet er geen zware voorwerpen op. 107a Hanteer de elektriciteitssnoeren en stekkers nooit met natte handen, wanneer u het aan of afsluit. 108a Voordat u het apparaat verplaatst, haal eerst de elektriciteit eraf en ontkoppel het van eventuele andere externe apparaten. 109a Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, haal eerst de elektriciteit eraf en trek de stekker uit het stopcontact. 110a Wanneer u het vermoeden heeft, dat er onweer bij u in de buurt komt, haal dan de elektriciteit van het apparaat af en haal het elektriciteitssnoer uit het apparaat. 120 Schakel altijd de fantoomvoeding uit, wanneer u andere apparatuur aansluit, behalve een condensator microfoon, die fantoomvoeding nodig heeft. U neemt het risico schade te veroorzaken, wanneer u per ongeluk fantoomvoeding geeft op dynamische microfoons, geluid afspeel apparatuur of andere apparatuur die dergelijke fantoomvoeding niet nodig heeft. Check altijd de specificaties van elke microfoon, die u in gebruik gaat nemen, door het bijgeleverde instructieboekje te bestuderen. (De fantoomvoeding van dit apparaat: 48 V DC, 10 ma Max) 4

5 BELANGRIJKE PUNTEN 291b In navolging van de hoofdstukken "Belangrijke Veiligheidsinstructies" en "Veilig Gebruik van het Apparaat", leest u alstublieft het volgende: Elektriciteitstoevoer 301 Gebruik dit apparaat niet op dezelfde stroomgroep als apparatuur wat storingsruis kan genereren (zoals een elektrische motor of verschillende belichtingssystemen). 307 Voordat u dit apparaat aansluit op andere apparatuur, schakel eerst de stroomtoevoer van alle apparatuur uit. Dit kan voorkomen dat zich schade en of disfunctioneren van luidsprekers en andere apparatuur voordoet. Plaatsing 351 Wanneer u het apparaat in de buurt zet van versterkers (of andere apparatuur met een transformator) kan dat gebrom veroorzaken. Om dit probleem te verlichten, kunt u het richtpunt van het apparaat veranderen of het verder weg plaatsen van de conflicterende bron. 352a Dit apparaat kan conflicteren met de ontvangst van radio en televisie. Plaats het niet in de buurt van deze apparaten. 352b Er kan geruis ontstaan, wanneer draadloze communicatieapparatuur, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat gebruikt worden. Dit geruis kan voorkomen bij een binnenkomende oproep, een uitgaande oproep of tijdens communicatie. Als u last hebt van dit probleem, plaats de draadloze apparatuur dan verder uit de buurt van de unit of schakel het uit. 355b Stel dit apparaat niet bloot aan direct zonlicht, zet het niet naast een bron van warmtestralen (radiator), laat het niet in een afgesloten wagen staan of op andere plaatsen, waar het kwetsbaar is voor extreme temperaturen. Laat ook geen lichtbundels, normaliter gebruikt voor het belichten van dichtstbijzijnde voorwerpen, zoals een pianolamp of zeer sterke spotlampen voor langere tijd op hetzelfde punt van het apparaat schijnen. De warmte, afkomstig van deze lampen, kan vervorming of verkleuring van het apparaat veroorzaken. 356 Wanneer u het apparaat verplaatst en de temperatuur en/of vochtigheidsgraad van de nieuwe plek erg verschilt van de oude, kunnen waterdruppels (condensatie) op het apparaat verschijnen. Wanneer u het apparaat onder deze omstandigheden wil gaan gebruiken, kan er schade in het apparaat optreden. Laat het apparaat dus altijd een paar uur staan, nadat u het verplaatst heeft, totdat de condensatie geheel is verdampt. 354b Laat geen rubber, vinyl of soortgelijke materialen voor langere tijd op het apparaat liggen. Deze materialen kunnen verkleuring van het apparaat geven of de afwerking beschadigen. 357 Zet geen voorwerpen waar vloeistof in zit (bijv. vazen) op het apparaat. Voorkom tevens het gebruik van anti-insectenpray, parfums, alcohol, nagellak, spuitbussen etc. in de nabijheid van het apparaat. Gemorste vloeistof moet zo snel mogelijk van het apparaat met een zachte, droge doek geveegd worden. 359 Plak geen stickers of andere soorten plakkers op het apparaat. Bij het verwijderen van plakkend materiaal, kan de afwerking beschadigd raken. Onderhoud 401b Gebruik een zachte, droge of licht vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Probeer een gelijkmatige druk op het oppervlak uit oefenen en wrijf met de naden van het hout mee. Wrijf niet te hard. Wanneer u langdurig te hard wrijft, kan dit de afwerking beschadigen. Gebruik in geen geval benzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen van welke soort dan ook. Gebruik van deze middelen kan verkleuring en/of vervorming veroorzaken. Aanvullende Voorzorgsmaatregelen 553 Wees redelijkerwijs voorzichtig met het gebruik van de knoppen, schuifknoppen en andere regelaars, alsmede de pluggen en aansluitingen van het apparaat. Ruw gebruik kan leiden tot storing. 556 Bij het aansluiten en ontkoppelen dient u altijd de stekker van de snoeren te hanteren. Trek nooit aan het snoer. Zo voorkomt u kortsluiting of schade aan de snoeren. 557 Bij normaal gebruik zal het een kleine hoeveelheid warmte afgeven. 559a Wanneer u het apparaat moet gaan transporteren, dient u dat, indien mogelijk, in de doos (inclusief vulling) te doen, waarin u het gekocht heeft. Anders dient u een soortgelijke verpakking te gebruiken. 562 Gebruik een Roland kabel voor de aansluiting. Wanneer u een ander merk aansluitkabel gebruikt, volg dan de volgende voorzorgsmaatregelen. Sommige aansluitkabels bevatten weerstanden. Gebruik voor de aansluiting van dit apparaat geen kabels met weerstanden. Het gebruik van dit soort kabels kan een extreem laag geluidsniveau geven of een onmogelijk hoorbaar niveau. Voor informatie over kabelspecificaties, dient u de fabrikant te contacteren. 921 Om ervoor te zorgen dat luidsprekers of andere apparatuur niet goed werken en/of beschadigd raken, zet altijd het volume laag en zet de stroomtoevoer aan alle apparatuur af, voordat u enige aansluiting maakt. 941 Wanneer alle aansluitingen gedaan zijn, zet dan de stroomtoevoer tot uw andere apparatuur in gespecificeerde volgorde aan. Door apparatuur in de verkeerde volgorde aan te zetten, riskeert u schade en/of slecht functioneren van uw luidsprekers en andere apparatuur. Bij aanzetten van apparatuur: Zet als laatste de stroom van de AC-60 aan. Bij afzetten van apparatuur: Zet als eerste de stroom van de AC-60 af. Wanneer u het apparaat transporteert of opslaat, dient u de kabel om de kabel haken te draaien. Laat geen voorwerpen op het apparaat staan, terwijl het gebruikt wordt. 5

6 Voornaamste kenmerken De AC-60 is een compacte, high-performance monitor versterker, speciaal ontwikkeld voor gebruik met akoestische instrumenten. Het geeft de harmonische rijkheid van toon, karakteristiek voor akoestische instrumenten, volledig weer. Compacte, High-Performance Stereo Versterker Geleverd met twee speciaal ontwikkelde 16 cm (6.5-inch) breed bereik luidsprekers. Stereo Apparaat (30W+30W). Behuizing van een basreflex kast. Twee Onafhankelijke Kanalen GUITAR en MIC/LINE Elk kanaal bevat een 3-band equalizer. GITAAR KANAAL hanteert zowel piëzo als magnetische elementen. Het MIC/LIJN KANAAL werkt met fantoomvoeding. Verbruik is zeer betrouwbaar, 48V fantoom voeding. Gebruik van het MIC/LIJN KANAAL voor lijn invoer, stelt u in staat een gitaar aan te sluiten met "magnetische elementen". U kunt de piëzo en magnetische elementen van een enkele gitaar tegelijkertijd gebruiken en de geluiden mengen. Hoge kwaliteit Digitale effecten Bevat drie typen stereo chorus: "SPACE", waarbij de chorus in effectieve ruimte is samengesteld; "RICH", waarin de hoeveelheid van het effect gescheiden wordt toegepast in elk frequentie bereik; en "WIDE", wat een verhoogd gevoel van ruimtelijkheid geeft, door gebruik van bescheiden frequentie banden. Een stereo weerkaatsing, speciaal ontwikkeld voor akoestische instrumenten, wat een gevoel geeft van ruimtelijkheid en een voller geluid. Een vertragingseffect, speciaal ontwikkeld voor akoestische instrumenten, wat een zachter, harmonischer geluid produceert. Daarnaast kunt u een optionele voetschakelaar aansluiten om deze effecten in of uit te schakelen. Anti-Feedback Onderdrukt het Rondzingen Anti-feedback geeft twee manieren om het feedback punt te vinden met gebruik van de "Manuele Instellingen" of "Auto Instellingen", die het feedback punt automatisch opspoort. U kunt een optionele voetschakelaar aansluiten om deze functie te bedienen. MUTE Functie De MUTE schakelaar maakt het makkelijk voor u om zowel het geluid van de luidsprekers van de AC-60 als het geluid van de LINE OUT af te zetten. Door gebruik van de MUTE functie, kunt u de gitaar geluidloos in en uitpluggen. Wanneer u een stemapparaat aangesloten heeft op TUNER OUT, kan u, dankzij de MUTE functie, uw instrument zonder uitgaand geluid stemmen. U kunt een optionele voetschakelaar aansluiten om deze functie aan en uit te schakelen. Externe Invoer Jacks (AUX IN) Inclusief externe invoer jacks, om u de mogelijkheid te geven een CD speler, "backing machine" of ander apparaat in stereo aan te sluiten. Dit bevat zowel tulpstekkers als 1/4" jacks, wat het mogelijk maakt ongeveer ieder soort apparaat aan te sluiten. Veelvoud aan Aansluitingen Een DI out geeft u de mogelijkheid om geluiden van aangesloten instrumenten en microfoons direct weer te geven. U kunt ook een stemapparaat aansluiten, verenigbaar met XLR gebalanceerde output. Line out kenmerkt 1/4 inch mono jacks, alsmede XLR aansluitingen voor stereo output. U kunt één AC-60 gebruiken voor alle toepassingen. Voorziet ook in een subwoofer out. Door een subwoofer aan te sluiten, kunt u een nog vetter spelen met een krachtiger laag. De versterker heeft tevens een koptelefoonaansluiting, voor nachtelijk gebruik en geluid checks. Handige Plaatsing Onderdelen Heeft een "vouwstandaard", zodat u de hoek van de versterker kunt veranderen, om bijvoorbeeld mee te luisteren. Bevat een "externe luidspreker aansluiting", zodat u de AC-60 kunt koppelen aan een tweede luidspreker. Het maakt het gebruik van de AC-60 makkelijker, wanneer u staand speelt en u kunt de versterker als een eenvoudige "PA" gebruiken. Een draagtas wordt bijgeleverd om vervoer te vergemakkelijken. 6

7 Namen van Onderdelen en hun Functies VOORPANEEL fig INPUT (GITAAR KANAAL) Sluit hier uw gitaren aan. (MIC/LIJN KANAAL) Sluit hier microfoons en lijn niveau apparaten aan. U kunt ook gitaren met elementen, voorzien van voorversterkers aansluiten. Dit is een gebalanceerde invoer, zodat u 1/4" phone jacks en XLR-type aansluitingen kunt maken. fig.030 XLR 3. SHAPE knop Wanneer u deze knop aan zet, verzacht het middenbereik en creëert u een heldere toon, geschikt om akkoorden op een slaggitaar te spelen Dit legt de nadruk op strijkende geluiden, wat u de gelegenheid geeft om met een scherper gevoel een slaggitaar te spelen. 4. PHANTOM schakelaar Dit schakelt de fantoomvoeding aan en uit. Schakel naar "ON", wanneer u microfoons aansluit, die fantoomvoeding gebruiken (condensator microfoon, etc.). Schakel naar "OFF", wanneer u microfoons of andere apparatuur aansluit, die geen fantoomvoeding gebruiken. TRS Houdt de volgende volgorde aan, wanneer u microfoons aansluit, die fantoomvoeding gebruiken. 1. Schakel de PHANTOM knop uit. 2. Sluit de microfoon aan. U kunt de twee kanalen gecombineerd gebruiken. Refereer aan "Voorbeeld van gecombineerd gebruik van twee kanalen" (P.13). 2. ELEMENT knop Dit schakelt de invoerstroom voor magnetische elementen, al naar gelang het type element van de aangesloten gitaar. Druk de knop in voor magnetische elementen. * Stel in op MAGNETISCH, wanneer uw gitaar een actief element met voorversterker heeft. 3. Schakel de PHANTOM knop aan. Wanneer fantoomvoeding wordt gegeven aan microfoons, die dat niet gebruiken, of aan andere apparatuur, kunnen deze apparaten beschadigd raken en niet goed functioneren. Zorg altijd dat de knop uitgeschakeld staat, wanneer u apparatuur aansluit. * Om de stroomkring te beschermen, worden alle apparaten tijdelijk geluidloos, nadat de PHANTOM knop aan of uitgeschakeld wordt. * Fantoomvoeding wordt alleen gegeven aan XLR aansluitingen voor de MIC/LIJN KANAAL invoer. * Er kan een geluid worden geproduceerd, wanneer aansluitingen worden gemaakt of afgebroken met de fantoomvoeding aangeschakeld. 7

8 Namen van Onderdelen en hun Functies Fantoomvoeding Omdat ze een betrekkelijk groter bereik en betere geluidskwaliteit hebben dan dynamische microfoons, worden condensator microfoons vaak gebruikt om het geluid van akoestische gitaren weer te geven. Zij hebben echter stroomtoevoer nodig om te werken. Hoewel sommige condensator microfoons op batterijen, gepositioneerd in de microfoonbehuizing, werken, hebben ze vaak een extra stroomtoevoer nodig, bekend als fantoomvoeding. Deze stroomtoevoer gebruikt de bestaande microfoonkabel om stroom te geven. De fantoomvoeding van de AC-60 is een constante 48V, dus voldoet het aan professionele specificaties, nodig in opname studio s. 5. SELECT knop Dit schakelt het invoer niveau, overeenkomstig met het aangesloten instrument (mic of line). U kunt geen gitaren met magnetische elementen aansluiten, wanneer u "LINE" met de SELECT knop geselecteerd heeft. * Het volume neemt toe, wanneer de knop op "MIC" is geselecteerd, en u een instrument op lijnniveau aangesloten heeft. 6. VOLUME regelaar * Wanneer u de AC-60 met het GITAAR KANAAL en het MIC/LIJN KANAAL gecombineerd gebruikt, kunt u de volumebalans tussen de twee kanalen met de VOLUME regelaar afstellen. (GITAAR KANAAL) Dit regelt het volume van het GITAAR KANAAL. * Om de lagere output van piëzo elementen aan te passen, moet het volume niveau (wanneer de VOLUME regelaar tussen de 7 en 10 positie staat), indien de ELEMENT knop op PIËZO staat, iets hoger gezet worden, dan wanneer deze op MAGNETISCH staat. (MIC/LIJN KANAAL) Dit regelt het volume van het MIC/LIJN KANAAL. 7. BASS regelaar Dit regelt het niveau van het lager frequentie bereik. Door de knop naar rechts te draaien (met de klok mee), wordt het gevoel van "body" benadrukt in het geluid. 8. MIDDLE regelaar Dit regelt het niveau van het midden bereik. Door de knop naar rechts te draaien, wordt een vetter geluid geproduceerd, wanneer melodieën of individuele noten gespeeld worden. 9. TREBLE regelaar Dit regelt het niveau van het hoge frequenties. Door de knop naar rechts te draaien, wordt het vegend geluid benadrukt, wanneer de snaren worden bespeeld. De toon van akoestische instrumenten verschilt enorm tussen het ene instrument en het andere. Het benodigde geluid verschilt ook aan de hand van het gebruik in een bepaald samenspel. Gebruik de BASS, MIDDLE en TREBLE regelaars om de toon te regelen, wat bij uw instrument past en bij de omstandigheden, waarin het instrument gebruikt wordt. (Voorbeeld) Wanneer de AC-60 met luidspreker standaard gebruikt wordt, wilt u misschien de BASS regelaar omhoog draaien, zodat het laagtefrequentie bereik beter ontvangen wordt. Wanneer het geluid te scherp lijkt, bijvoorbeeld na het vervangen van de snaren, wilt u misschien de TREBLE regelaar omlaag draaien om de hoge frequenties te minimaliseren. 10. CHORUS knop Dit schakelt de chorus aan en uit. Het indicatielampje brand, wanneer het aanstaat. U kunt een voetschakelaar (de optionele BOSS FS-5u) gebruiken om de chorus aan en uit te schakelen. Het aan en uitschakelen met de voetschakelaar werkt op beide kanalen. 11. CHORUS regelaar U kunt tussen de drie types chorus schakelen (SPACE, RICH en WIDE) door de regelaar te stellen. U kunt de hoeveelheid toegepast effect aanpassen door de positie van de regelaar te veranderen. * Dit wordt bruikbaar, wanneer de CHORUS knop aangeschakeld is. * De markeringen voor de SPACE en RICH posities zijn een benadering. Luister naar het geluid, wanneer u aanpassingen maakt, om het effect te regelen. SPACE Dit is een ruimtelijk samengesteld chorus. Met een ruimtelijk samengesteld chorus, een methode die alleen in stereo bruikbaar is, wordt het chorus effect gecreëerd door het signaal van de rechter luidspreker (waarvandaan het effect geluid geproduceerd wordt) en het signaal van de linker luidspreker (waarvandaan het rechtstreekse geluid geproduceerd wordt) ruimtelijk te mixen. Dit geeft een grotere spreiding dan wanneer de geluiden elektronisch gemixt worden; een meer natuurlijk gevoel van breedte. 8

9 Namen van Onderdelen en hun Functies RICH Dit is een stereo chorus, wat verdeeld is in twee frequentie banden. Hier is het effect verdeeld onder drie banden, laagtefrequentie, middenfrequentie en hoogtefrequentie. Door de meest geschikte hoeveelheid chorus toe te passen op ieder bereik, geeft het een gevoel van volledigheid en breedte, wat ideaal geschikt is voor de akoestische gitaar. Het lage einde is strak in het centrum gesitueerd en het geluid verspreid zich meer en meer, wanneer het stijgt van het middenbereik naar de hogere frequenties. WIDE Terwijl vertrouwd wordt op de splitsing van geluiden onder verschillende banden, geeft dit chorus een nog grotere breedte dan RICH. Het geluidsbeeld verspreidt zich verder dan de luidsprekers van de AC-60, zodat een effect geproduceerd wordt, wat de luisteraar, als het ware, in het geluid plaatst. 12. REVERB/DELAY regelaar U kunt deze regelaar instellen om tussen de weergalmende (reverb) en vertragende (delay) effecten te schakelen. U kunt de toepasbare hoeveelheid effect regelen door de positie van de regelaar te veranderen. fig.031 MANUAL * Draai de regelaar naar "OFF", wanneer u geen antifeedback gebruikt. 14. START knop Dit start de automatische zoekfunctie van het feedback punt. De indicatielampjes geven de operationele status aan van de automatische zoekfunctie. Standby: Knippert Langzaam Tijdens het zoeken: Knippert snel Na het zoeken: Blijft branden * Door de start knop een seconde of langer ingedrukt te houden, wordt de automatische zoekfunctie in standby gezet. ANTI-FEEDBACK fig.32 * Door de regelaar op "OFF" te zetten, gebruikt u geen weergalmende of vertragende effecten. * De markeringen voor de "reverb" en "delay" posities zijn een benadering. Luister naar het geluid, wanneer u aanpassingen maakt, om het effect te regelen. REVERB Deze stereo "reverb", speciaal ontwikkeld voor akoestische instrumenten, geeft een gevoel van ruimtelijkheid en een natuurlijk sonische kwaliteit. Draai aan de regelaar om het volume van het "reverb" effect te regelen. DELAY Deze "delay", speciaal ontwikkeld voor akoestische instrumenten, voegt zachte weerkaatsingen toe aan het oorspronkelijke geluid. * U kunt een voetschakelaar (de optionele BOSS FS-5u) gebruiken om de "reverb" en "delay" aan en uit te schakelen. 13. FREQUENCY regelaar Dit selecteert de frequentie, waarop de antifeedback functie werkt. Gebruik de regelaar om tussen automatische en handmatige instellingen te schakelen voor de gekozen frequentie. (p. 10) Antifeedback is een functie, die de feedback regelt tussen de gitaar of microfoon en de versterker. De feedback wordt onderdrukt door de frequentie te verminderen, waar de feedback optreedt. * Dit is niet ontwikkeld om te werken met hoogtefrequentie feedback, die kan voorkomen bij het gebruik van microfoons. Antifeedback kan op twee verschillende manieren gebruikt worden; U kunt of de "Automatische instellingen" gebruiken of de "Handmatige instellingen". Feedback Dit is een verschijnsel, waarbij signalen vanuit de luidsprekers weer opgepikt worden door de microfoon of element. Het geluid wordt verder versterkt en weergegeven door de luidsprekers, wat resulteert in een vervelend oscillerend geluid. * Als alleen de antifeedback, de feedback niet goed regelt, stel dan uw instellingen bij, door bijvoorbeeld het volume te verminderen of de lage frequenties af te zetten. 9

10 Namen van Onderdelen en hun Functies Het Feedback Punt Automatisch Instellen U kunt de frequentie, waar de feedback wordt onderdrukt, automatisch laten vaststellen. * Gebruik bij omstandigheden, waar feedback optreedt. 1. Draai de FREQUENCY regelaar naar "AUTO". fig MUTE knop Dit schakelt de "MUTE" functie aan en uit. Wanneer u op de knop drukt, zal het indicatielampje gaan knipperen. De "MUTE" functie is ingeschakeld. De geluidsuitvoer van de luidsprekers, "SUB WOOFER OUT" en "LINE OUT" is uitgeschakeld. Met een geactiveerde "MUTE" functie, hoeft u de VOLUME of MASTER regelaar niet lager te draaien, wanneer u in of uit plugt. * Geluiden van de DI OUT/TUNER en PHONES jacks worden niet uitgeschakeld. De ANTI-FEEDBACK indicator knippert langzaam, en de automatische zoekfunctie gaat naar standby. 2. Druk op de START knop. Automatisch zoeken naar het feedback punt begint. Het indicatielampje knippert snel, wanneer de zoekfunctie operationeel is, en wanneer het feedback punt gevonden is, blijft het branden. Wanneer geen feedback punt gevonden wordt, knippert het indicatielampje langzaam, en keert de automatische zoekfunctie terug naar standby Druk weer op de START knop om de automatische zoekfunctie opnieuw uit te voeren. Het Feedback Punt Handmatig Instellen Draai de regelaar om de frequentie te selecteren, waar de feedback onderdrukt dient te worden. Draai de knop van L tot H (Het ANTI-FEEDBACK lampje gaat branden) om de frequentie in te stellen, waar de feedback onderdrukt dient te worden. fig.34 Door een stemapparaat (optioneel) aan de DI OUT/TUNER OUT aan te sluiten en dan op de MUTE knop te drukken, kunt u uw instrument stemmen, zonder dat het geluid door de luidsprekers geproduceerd wordt. U kunt een voetschakelaar (de optionele BOSS FS-5u) gebruiken om de MUTE functie aan en uit te schakelen. (p. 12) 16. MASTER regelaar Dit regelt het volume van de luidsprekers, PHONES en SUB WOOFER OUT. 17. PHONES jack Hier worden koptelefoons aangesloten. Wanneer er koptelefoons aangesloten zijn, wordt er geen geluid geproduceerd door de luidsprekers of de SUB WOOFER. 18. POWER schakelaar Dit schakelt de AC-60 aan en uit. Het POWER indicatielampje gaat branden, wanneer het apparaat aan staat. De frequentie, waar de antifeedback functie wordt toegepast, neemt toe bij naar rechts draaien van de regelaar. * Dit apparaat is gemaakt met een beschermde stroomkring. Er is een korte tijdsduur (een paar seconden) na het aanschakelen nodig, voordat het apparaat normaal werkt. U kunt een voetschakelaar (de optionele BOSS FS-5u) gebruiken om automatische detectie van de feedback frequentie of om de antifeedback functie aan en uit te schakelen. U kunt antifeedback gebruiken, zelfs wanneer feedback geen probleem is. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om ongewilde resonantie in het lage tot middenbereik te verwijderen. Tevens kunt u andere problemen met geluidskwaliteit corrigeren. 10

11 Namen van Onderdelen en hun Functies ACHTER PANEEL fig PCS-31 wit rood Backing Machine Mute On/Off Anti-Feedback Powered Sub Woofer CD Player PCS-31 wit rood Mixer Recorder Mixer Tuner Chorus On/Off Reverb/Delay On/Off 1. LINE OUT jack U kunt hier een mengpaneel, opneemapparatuur of een ander soortgelijke apparatuur aansluiten. Het uitvoerniveau is +4 dbu. Hier zijn de XLR (L/R: stereo uitvoer) en 1/4" koptelefoon jacks (mono uitvoer) voor. fig.090 bereiken met geluiden van een ruimtelijk samengesteld chorus (SPACE, WIDE), wat u krijgt, wanneer deze geluiden gespeeld worden door de AC-60 s eigen luidsprekers. 2. SUB WOOFER OUT jack U kunt een versterkte subwoofer aansluiten om geluiden met een nog krachtiger en sterker lager eind te accentueren. Het volume wordt met de MASTER regelaar geregeld. 3. AUX IN jack * U kunt het volume van de LINE out niet regelen met de MASTER regelaar. * *Wanneer stereo geluiden vanuit de LINE OUT geproduceerd worden, zal u waarschijnlijk niet hetzelfde effect kunnen U kunt een CD speler, backing apparaat of ander soort apparaat aansluiten en geluiden in stereo terug spelen. De invoermogelijkheden zijn zowel met tulpstekkers als met 1/4" koptelefoon jacks. Wanneer alleen de linker 1/4" koptelefoon jack aangesloten is, is het afspeelgeluid in mono. 11

12 Namen van Onderdelen en hun Functies Hoewel de invoer van de AUX IN geproduceerd wordt door de luidsprekers, PHONES en SUB WOOFER, wordt het niet geproduceerd door de LINE OUT. Het volume wordt geregeld met de MASTER regelaar en de MUTE functie voor deze geluiden wordt bediend met de MUTE knop. Wanneer apparaten zowel aan de tulpstekkers als aan de 1/4" koptelefoon jacks aangesloten zijn, worden de twee geluiden gemengd. 4. DI OUT/TUNER OUT jack Het rechtstreekse geluid van het apparaat of instrument, wat aangesloten is op het GUITAR of MIC/LIJN KANAAL, wordt hier geproduceerd. Dit is een 1/4" jack met gebalanceerde uitvoer. U kunt deze jack ook gebruiken om een radio op aan te sluiten. fig.070 * Wanneer gebalanceerde uitvoer niet nodig is, gebruik dan een 1/4" (mono) stekker om deze jack aan te sluiten. Wanneer gebalanceerde uitvoer niet nodig is, kunt u een speciale aansluitkabel (de optionele PCS-31) gebruiken om de DI OUT en TUNER OUT gelijktijdig te gebruiken. fig.080 Wees er zeker van, dat u de radio aansluit op COLD (rode kant van de PCS-31). 5. FOOT SW jack Met de AC-60 kunt u de FS-5L ("latch" type) en FS-5U ("momentary" type) voetschakelaars gebruiken. * Stel de polariteit schakelaar in, zoals in onderstaande tekening. fig.071 wit Recoreder PCS-31 rood Tuner (MUTE, ANTI-FEEDBACK) Door met een speciale aansluitkabel (de optionele PCS-31) de twee voetschakelaars (de optionele BOSS FS-5L en FS-5U) met elkaar te verbinden, kunt u de en FS-5L gebruiken om de MUTE functie aan en uit te schakelen, en de en FS-5U om de antifeedback functie te bedienen. fig.050 Wanneer er een 1/4" (mono) stekker gebruikt wordt om maar één voetschakelaar aan te sluiten, dan is alleen de MUTE on/off functie bruikbaar. Sluit hiervoor een FS-5L aan. De MUTE knop moet uitgeschakeld zijn, wanneer een voetschakelaar aangesloten is om de MUTE functie te bedienen. * U kunt de MUTE functie niet uitschakelen met gebruik van een voetschakelaar, wanneer de MUTE knop aangeschakeld staat. (wanneer het MUTE indicatielampje brand). * Wanneer een FS-5U ("momentary" type) gebruikt wordt om de MUTE functie aan en uit te schakelen, wordt de MUTE functie alleen aangeschakeld, wanneer de voetschakelaar ingedrukt blijft. Het functioneren van de voetschakelaar met antifeedback gebeurd als volgt: Wanneer de FREQUENCY regelaar in het bereik van L tot H gepositioneerd is, zal de schakelaar de antifeedback aan en uitschakelen. Wanneer de FREQUENCY regelaar in AUTO gepositioneerd is, functioneert de schakelaar als en startschakelaar voor de automatische zoekfunctie. Door de voetschakelaar een seconde of langer ingedrukt te houden, zal de automatische zoekfunctie terugschakelen naar standby. (CHORUS, DELAY/REVERB) Door met een speciale aansluitkabel (de optionele PCS-31) de twee voetschakelaars (de optionele BOSS FS-5U) met elkaar te verbinden, kunt u de en FS-5U gebruiken om de CHORUS aan en uit te schakelen, en de andere FS-5U om de DELAY/REVERB aan en uit te schakelen. fig.060 Wanneer er een 1/4" (mono) stekker gebruikt wordt om maar één voetschakelaar aan te sluiten, dan is alleen de CHORUS on/off functie bruikbaar. * De chorus on/off functie werkt op beide kanalen. * U kunt de chorus niet aan en uitschakelen, door de voetschakelaar in de drukken met de CHORUS knop op "uit". 12

13 Voorbeeld van Gebruik van Twee Kanalen Gecombineerd Bij Gebruik van Één Gitaar met Twee elementen. GITAAR KANAAL: piëzo element (PICKUP knop = PIEZO) MIC/LIJN KANAAL: magnetisch element (SELECT knop = LINE) U kunt de volumeniveaus afstellen door de volume regelaars van beide kanalen te gebruiken en de toon voor elke element aanpassen om het optimale geluid te verkrijgen met de equalizer (BASS/MIDDLE/TREBLE) afstelling. PIËZO MAGNETISCH Bij Gebruik van een Microfoon en element GITAAR KANAAL: piëzo of magnetisch element MIC/LIJN KANAAL: Condensator of Dynamische microfoon (SELECT knop = MIC) Dit stelt u in staat om het vettere middenbereik van het element te vermengen met het delicatere hoogtebereik van de microfoon. Zet de FANTOOMVOEDING schakelaar aan, wanneer u een condensator microfoon gebruikt. PIËZO of MAGNETISCH Condensator microfoon of Dynamische microfoon Bij Gebruik van Twee Gitaren GITAAR KANAAL: Guitar 1... piëzo of magnetisch element Gitaar 1 MIC/LIJN KANAAL: Guitar 2... magnetisch element (SELECT knop = LINE) U kunt tussen gitaren schakelen, zonder de volume of toon aan te hoeven passen PIËZO of MAGNETISCH Gitaar 2 MAGNETISCH 13

14 Gebruik van de Vouwstandaard Wanneer u de AC-60 op de grond zet of op andere lager gelegen plekken, kan het gebruik van de vouwstandaard het makkelijker maken om het geluid van de luidsprekers te horen. fig.100 Wees er bij gebruik van de vouwstandaard op attent dat de AC-60 horizontaal blijft staan. Wanneer u de vouwstandaard niet gebruikt, klap het dan in tegen de onderkant van de versterker en gebruik de stoppers. fig.101 Stoppers WAARSCHUWING Til en draag de AC-60 nooit bij de vouwstandaard. Zet geen voorwerpen op de AC-60, wanneer u de vouwstandaard gebruikt. 14

15 Gebruik van een Luidsprekerstandaard Door een luidsprekerstandaard te gebruiken, kunt u de AC-60 op de optimale hoogte brengen om als monitor luidspreker of eenvoudig PA apparaat te gebruiken. fig. Caution WAARSCHUWING TDe AC-60 kan alleen gebruikt worden op luidsprekerstandaards met onderstaande, gespecificeerde afmetingen. Gebruik geen luidsprekerstandaards, die niet aan deze specificaties voldoen. Voordat u de luidsprekerstandaard gaat gebruiken, stel deze dan in op een hoogte van 165 cm of minder en een voetspreiding van 120 cm of meer, zoals de tekening laat zien. fig.110\ fig.120 Diameter: 3,8 cm (1-1/2 ) 165 cm of minder (65 ) Voetspreiding: 120 cm of meer (47-1/4 ) fig cm of meer (47-1/4 ) Diameter: 136 cm of meer (53-9/16 ) Voetspreiding: 120 cm of meer (47-1/4 ) Door een luidsprekerstandaard te gebruiken, die hoger is ingesteld dan 165 cm, een voetspreiding van minder dan 120 cm heeft of die niet aan de omschreven specificaties voldoet, kan dat resulteren in omvallen van de standaard, met als gevolg verwondingen of schade aan de apparatuur. Wanneer u de AC-60 met luidsprekerstandaard gebruikt, moet de luidsprekerstandaard zodanig geplaatst worden, dat hij horizontaal en stabiel staat. Aan de AC-60 aangesloten snoeren moeten voldoende ruimte hebben, opdat er geen ongelukken gebeuren doordat iemand erover kan struikelen. Om ongelukken te voorkomen, moeten er geen voorwerpen op de AC-60 geplaatst worden, wanneer deze op een luidsprekerstandaard geplaatst is. Plaats de AC-60 altijd met behulp van minimaal twee personen op een luidsprekerstandaard. Wanneer de hoogte van de luidsprekerstandaard aangepast moet worden, met de AC-60 erop bevestigd, doe dit dan ook met behulp van minimaal twee personen. 15

16 Blokken Diagram fig.block AUX IN GITAAR INVOER MIC/LIJN INVOER L(MONO) R L R GITAAR KANAAL VOLUME BASS MIDDLE TREBLE MIC/LIJN KANAAL VOLUME BASS MIDDLE TREBLE STEREO EFFECT CHORUS REVERB/DELAY ANTI FEEDBACK + + MASTER VOL STEREO EIND VERSTERKER L R MONO L R KOPTELEFOONS SUB WOOFER OUT LUIDSPREKER LINE OUT DI OUT/TUNER OUT 16

17 Specificaties Berekende stroomuitvoer 30W + 30W Nominaal invoer niveau (1 khz) GITAAR KANAAL: -10 dbu MIC/LIJN KANAAL: -50/-10 dbu AUX IN: -10 dbu Nominaal uitvoer niveau (1 khz) DI/TUNER OUT: +4 dbu LINE OUT: +4 dbu SUBWOOFER OUT: +4 dbu *0 dbu=0,775 Vrms Luidsprekers 16cm x 2 Bedieningen (GITAAR KANAAL) ELEMENT schakelaar (PIËZO/MAGNETISCH) SHAPE schakelaar VOLUME regelaar Equalizer regelaars (BASS MIDDLE TREBLE) CHORUS schakelaar Indicatoren CHORUS (GITAAR KANAAL, MIC/LIJN KANAAL) ANTIFEEDBACK MUTE POWER Aansluitingen GITAAR KANAAL invoer Jack (1/4" koptelefoon type) MIC/LINE invoer Jack (XLR type, 1/4" koptelefoon type) AUX IN Jacks (RCA phono type, 1/4" koptelefoon type) DI/TUNER OUT Jack (1/4" TRS koptelefoon type) LINE OUT Jacks (XLR type, 1/4" koptelefoon type) SUBWOOFER OUT (1/4" koptelefoon type) PHONES Jack (1/4" TRS koptelefoon type) Voetschakelaar Jack (1/4" TRS koptelefoon type) Stroomtoevoer AC 117 V, AC 230 V, AC 240 V Stroomverbruik 68 W Afmetingen 380 (B) x 270 (D) x 268 (H) mm (MIC/LIJN KANAAL) FANTOOM voeding SELECT schakelaar (MIC/LINE) VOLUME regelaar Equalizer regelaars (BASS MIDDLE TREBLE) CHORUS schakelaar CHORUS regelaar REVERB/DELAY regelaar (ANTI FEEDBACK) FREQUENCY regelaar START knop MUTE schakelaar MASTER knop POWER schakelaar Gewicht 9,8 Kg Accessoires Draagtas Gebruiksaanwijzing Optioneel Voetschakelaar: BOSS FS-5L (Mute On/Off), BOSS FS-5U Aansluitkabel: PCS-31 * Ter verbetering van dit product, kunnen specificaties en/of uiterlijk van dit product veranderen, zonder voorafgaande bekendmaking. 17

18 18 MEMO

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND PM-30

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND PM-30 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET Handleiding AC DC AC & BATTERY POWERED FET 1 Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze voor de BOSS BD-2 Blues Driver. Lees voor gebruik van het apparaat eerst aandachtig de hoofdstukken getiteld: HET

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Owner s Manual ZT ZT Amplifiers Lunchbox Acoustic Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Features 1 2 3 4 Top Panel I N S T R U M E N T VOLUME GAIN BASS TREBLE REVERB 3 2 1 OFF FEEDBACK CUT M I C R O P H O N E

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER 8 CHANNEL MUSIC MIXER 172.580 12 CHANNEL MUSIC MIXER 172.583 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Mode d Emploi Gebrauchsanleitung Brugsanvisning NL Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel.

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CUBE-15X gitaarversterker. Lees eerst de volgende onderdelen, voordat dit apparaat wordt gebruikt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Acube GEBRUIKERSHANDLEIDING. Draadloos PA Met MP3 Speler. GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7

Acube GEBRUIKERSHANDLEIDING. Draadloos PA Met MP3 Speler. GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7 Acube Draadloos PA Met MP3 Speler GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)... D1-D7 INHOUD Functies...1 Belangrijke veiligheidsinstructies...2 Functie beschrijving...3 Aansluiting...6 SpecificatiesSpecificaties...7

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE ACTIEF 5.1 THEATER SURROUND-SYSTEEM VOOR THUIS Gebruikershandleiding Modelnummer :ACTIVE HT1 Hit O Digitale audio INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT COM12/COM24 Mengversterker Handleiding A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Handleiding AUDAC http://www.audac.be

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

RR500 JUKEBOX HANDLEIDING MET AM/FM RADIO, CD SPELER EN MP4 DOCKING STATION

RR500 JUKEBOX HANDLEIDING  MET AM/FM RADIO, CD SPELER EN MP4 DOCKING STATION RR500 JUKEBOX MET AM/FM RADIO, CD SPELER EN MP4 DOCKING STATION HANDLEIDING WWW.RICATECH.COM Het icoon met bliksem schicht met pijl in een driehoek geeft aan dat er zich ongeïsoleerde onderdelen in het

Nadere informatie

KC-300. Gebruiksaanwijzing. Stereo Mixing Keyboard Amplifier. Voornaamste eigenschappen

KC-300. Gebruiksaanwijzing. Stereo Mixing Keyboard Amplifier. Voornaamste eigenschappen KC-300 Stereo Mixing Keyboard Amplifier Gebruiksaanwijzing Dankuwel en gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland KC-300 Keyboardversterker. Lees, alvorens dit toestel te gebruiken, aandachtig de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Handleiding. Voornaamste eigenschappen

Handleiding. Voornaamste eigenschappen Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland Powered Subwoofer KCW-1. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de correcte bediening van het toestel. Om zeker te zijn

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm Handleiding Sinner bluetooth helm Sinner bluetooth skihelm Sinner bluetooth scooterhelm Inhoudsopgave 1 Introductie bluetooth 1.1 Bluetooth helm controle knop 1.2 Ondersteunende profielen en functies 1.3

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning AB7819 5 x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning 2 NEDERLANDS AB7819-5 x 1 HDMI switch, 3D and 4K ondersteuning Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Beschrijving paneel...

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SHL3850NC Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

MONITOR SPEAKER MS40DR

MONITOR SPEAKER MS40DR MONITOR SPEAKER MS40DR Gebruikershandleiding NL VOORZICHTIG LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT * Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland SA-300 Podiumversterker. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, leest u de secties getiteld: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina

Nadere informatie

WR-12 中文 NL Rersion 1

WR-12 中文 NL Rersion 1 WR-12 中 NL文 Rersion 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. 2. 3. Lees deze instructies. Bewaar deze instructies. Neem alle waarschuwingen in acht. NL 4. 5. 6. 7. 8. 9. Volg alle instructies. Gebruik dit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

D27-1 Schouderklopband Handleiding

D27-1 Schouderklopband Handleiding D27-1 Schouderklopband Handleiding TotalSeat Spaceshuttle 6-G 3824 ML Amersfoort 033 30 200 10 info@totalseat.nl www.totalseat.nl Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze klopmassageband. Wij wensen u

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

LA240 Ringleiding Versterker. Gebruiksaanwijzing

LA240 Ringleiding Versterker. Gebruiksaanwijzing LA240 Ringleiding Versterker Gebruiksaanwijzing Introductie Het LA240 Ringleiding Systeem is een praktische oplossing voor mensen met een hoortoestel om beter te kunnen horen wanneer er geluisterd wordt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT Power Amplifier Q2 Q4 Gebruikershandleiding & Installatiegids A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND CUBE-20X

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND CUBE-20X U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND CUBE-20X. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND CUBE-20X in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL R2 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Inhoudsopgave 02INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handleiding. Speciale V-Drums Personal Monitor. Krachtige Sound. Multifunctionele Inputs. Mobiliteit

Handleiding. Speciale V-Drums Personal Monitor. Krachtige Sound. Multifunctionele Inputs. Mobiliteit Handleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van de PERSONAL MONITOR PM-10. Voor u dit toestel gaat gebruiken, gelieve eerst de pagina s getiteld Belangrijke veiligheidsinstructies (p. 3), Veilig gebruik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

DRAAGBAAR ENTERTAINMENTSYSTEEM

DRAAGBAAR ENTERTAINMENTSYSTEEM DRAAGBAAR ENTERTAINMENTSYSTEEM MCP-100 HANDLEIDING Gefeliciteerd met de aanschaf van deze hoogwaardige, draagbare luidspreker op accustroom. Elk onderdeel van de luidspreker is ontworpen en ontwikkeld

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA P4500/P3200/P1600

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA P4500/P3200/P1600 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. De WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M is te gebruiken als beveiliging van uw eigendommen. De set beschikt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CUBE-30X gitaarversterker. Lees eerst de volgende onderdelen, voordat dit apparaat wordt gebruikt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690 R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Belangrijkste functies AC DC STROOM EN BATTERIJ Het eerste octaafpedaal ter wereld dat is uitgerust met een polyfonische octaaf functie, en de mogelijkheid heeft tot polyfonische

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Handleiding - Nederlands

Handleiding - Nederlands Handleiding - Nederlands Index Introductie Algemeen 3 Kenmerken van het telefoontoestel 3 Leveringsomvang 3 Service 3 CE-keuring 3 Garantie 4 Telefoon installatie Het installeren van uw telefoontoestel

Nadere informatie

PR-D5 AM/FM-RDS Draagbare Digitale Radio

PR-D5 AM/FM-RDS Draagbare Digitale Radio PR-D5 AM/FM-RDS Draagbare Digitale Radio PR-D5 Gebruiksinstructies Belangrijke Veiligheidsvoorschriften 1. Lees alle gebruiks- en veiligheidsinstructies goed door, en zorg ervoor dat u ze begrijpt, vóór

Nadere informatie

MAA 406 Stereo eindversterker

MAA 406 Stereo eindversterker MAA 406 Stereo eindversterker Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. "-" aansluiting. power LED. ventilator "+" aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2.

1. BESCHRIJVING. - aansluiting. power LED. ventilator + aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2. 1. BESCHRIJVING power LED "-" aansluiting ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact ventilator "+" aansluiting zekering 2. AANSLUITINGEN Verbind de inverter met de batterij (krokodillenklemmen meegeleverd)

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBA3110/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Let op waarschuwingen. Volg

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit.

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. ActivSound 75 (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. () Stroomindicator Gaat groen branden wanneer de stroom wordt ingeschakeld. () Volumeregeling van infraroodmicrofoon [Leraar 1 en

Nadere informatie

TC-20. CD/Radio Draagbare speler GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING

TC-20. CD/Radio Draagbare speler GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING TC-20 CD/Radio Draagbare speler WAARSCHUWING GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING TER VOORKOMING VAN BRANDGEVAAR OF HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN MAG DIT APPARAAT NOOIT WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding gebaseerd op de Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de BOSS RE-20 Space Echo. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, lees de secties HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN en

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

Register your product and get support at. SPA7380. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at.  SPA7380. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SPA7380 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 2 2 Uw multimedialuidspreker 4 3 Installatie 5 4 Aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

BJ-621 IR camera. Gebruikershandleiding

BJ-621 IR camera. Gebruikershandleiding BJ-621 IR camera Gebruikershandleiding 1 2 Voorwoord Deze handleiding bevat alle instructies van de functie en bediening van de machine. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine gaat

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen Home Control Intelligent Stopcontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een

Nadere informatie

1. Productnaam. 100 LED Projector. 2. Productcode 21206. 3. Kleur wit

1. Productnaam. 100 LED Projector. 2. Productcode 21206. 3. Kleur wit 1. Productnaam 100 LED Projector 2. Productcode 21206 3. Kleur wit 4. Korte beschrijving Deze compacte, draagbare kleine projector is nuttig voor gebruik in kleine ruimtes. Het geeft weinig warmte af,

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN WR-11 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

PR-D18. NL Revision 1

PR-D18. NL Revision 1 PR-D18 NL Revision 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies. 2. 3. Bewaar deze instructies. Neem alle waarschuwingen in acht. NL 4. 5. 6. 7. 8. 9. Volg alle instructies. Gebruik het

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie