Acoustic Chorus AC-60

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acoustic Chorus AC-60"

Transcriptie

1 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies Veilig Gebruik van het Apparaat Belangrijke punten aandachtig door. Deze hoofdstukken geven belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat. Aansluitend, om zeker te zijn dat u alle kenmerken van het apparaat goed begrijpt, zou dit instructieboekje in zijn geheel gelezen moeten worden. Het instructieboekje moet bewaard en bij de hand blijven ter referentie. Inhoud BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT... 3 BELANGRIJKE PUNTEN... 5 Voornaamste Kenmerken... 6 Namen van Dingen en Hun Functies... 7 Bedieningspaneel... 7 Achterpaneel Voorbeeld van Gebruik van Twee Kanalen Gecombineerd Gebruik van de Vouwstandaard Gebruik van een Luidsprekerstandaard Blokken Diagram Copyright 2003 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

2 ATTENTIE RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR WAARSCHUWING: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, DEKSEL (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN BEDIENINGSPANELEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN EEN GESPECIALISEERD PERSOON. Het bliksemflits met pijlpunt teken, afgebeeld in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker erop attent te maken dat er zich, binnenin de behuizing van het product, ongeïsoleerd "gevaarlijk voltage" kan bevinden, wat hoog genoeg kan zijn voor personen om het risico te lopen een elektrische schok te krijgen. Het uitroepteken, afgebeeld in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke bediening- en onderhoud instructies in bijgaand instructieboekje. INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE KANS OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES WAARSCHUWING - Bij gebruik van elektrische apparaten, moeten altijd fundamentele voorzorgsmaatregelen worden getroffen, inclusief de volgende: 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Let op alle waarschuwingen. 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water. 6. Alleen schoonmaken met een droge doek. 7. Blokkeer geen ventilatie openingen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant. 8. Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen, zoals radiatoren, alle soorten kachels, ovens of andere apparatuur (inclusief versterkers), die warmte afgeven. 9. Ondermijn de veiligheidsreden van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. 10. Zorg ervoor dat de elektriciteitssnoeren niet bekneld kunnen raken of worden overgelopen, vooral nabij de stekkers en waar zij het apparaat uitkomen. 11. Gebruik alleen toevoegingen/accessoires, die door de fabrikant gespecificeerd zijn. 12. Gebruik nooit in combinatie met een verrijdbare standaard, statief, steun of tafel, behalve als deze gespecificeerd is door de fabrikant of bij het apparaat verkocht wordt. Wanneer een verrijdbare standaard wordt gebruikt, wees voorzichtig bij het vervoer, opdat de standaard/apparatuur combinatie niet omvalt en verwonding veroorzaakt. 13. Haal de elektriciteitstoevoer van de apparatuur af bij onweer met bliksem en wanneer de apparatuur langere tijd niet gebruikt wordt. 14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig, wanneer de apparatuur, in welk opzicht dan ook, beschadigd is geraakt, dit kan zijn bij beschadiging aan de elektriciteitssnoeren- of stekkers, bij het morsen van vloeistof op de apparatuur, voorwerpen die op de apparatuur gevallen zijn, wanneer de apparatuur bloot heeft gestaan aan regen of nattigheid of als de apparatuur gevallen is. 2

3 USING THE UNIT SAFELY VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE KANS OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN. Over WAARSCHUWINGS en VOORZICHTIGHEIDS Aankondigingen Over de Symbolen WAARSCHUWING VOORZICHTIGHEID GEBODEN Bedoeld voor instructies om de gebruiker attent te maken op de kans op dood of ernstig letsel, wanneer de apparatuur onjuist gebruikt wordt. Bedoeld voor instructies om de gebruiker attent te maken op de kans op letsel of materiële schade, wanneer de apparatuur onjuist gebruikt wordt. Het symbool attendeert de gebruiker op het belang van instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool is gerelateerd aan het teken, dat binnenin de driehoek afgebeeld staat. In het geval van het symbool links, Het symbool maakt de gebruiker attent op dingen, die niet moeten worden gebruikt of uitgevoerd (verboden zijn). Het specifieke ding dat niet moet worden gedaan, wordt aangegeven door het teken binnenin de cirkel. In het geval van het symbool links, betekent het dat het apparaat nooit uit elkaar moet worden gehaald. Het symbool maakt de gebruiker attent op dingen, die moeten worden uitgevoerd. Het specifieke ding dat niet moet worden gedaan, wordt aangegeven door het teken binnenin de zwarte cirkel. In het geval van het symbool links, betekent het dat elektriciteitsstekker uit het stopcontact moet worden gehaald. WAARSCHUWING 001 Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, lees eerst de onderstaande instructies en het instructieboekje. Om oververhitting en mogelijke vuur en schok gevaren te voorkomen, mag de AC-60 niet gebruikt worden op plekken met minder dan 50cm luchtruimte vanaf alle zijden van het apparaat. 002a Het apparaat niet openen. Geen interne wijzigingen aanbrengen aan het apparaat. 003 Probeer het apparaat niet zelf te repareren, of onderdelen te vervangen (behalve als dit instructieboekje specifieke uitleg geeft over hoe dit te doen). Laat alle onderhoud over aan uw verkoper, de dichtstbijzijnde Roland Service Centre of een geautoriseerde Roland distributeur uit de lijst op de "informatie" pagina. 004 Gebruik of plaats het apparaat nooit op plaatsen waar: Het bloot staat aan extreme temperaturen (zoals direct zonlicht in een afgesloten wagen, nabij een warmtekanaal of op warmte generende apparatuur). Het vochtig is (zoals badkamers, toiletten of op natte vloeren). Het bloot staat aan regen. Het stoffig is. Het bloot staat aan hoge mate van trillingen. LET ALTIJD OP HET VOLGENDE 008a Het apparaat moet alleen aangesloten worden aan een adapter van het type, zoals omschreven in het instructieboekje of zoals aangegeven op het apparaat. WAARSCHUWING 009 Leg niet overmatig veel lussen in het elektriciteitssnoer, plaats er ook geen zwaar materiaal op. Hierdoor kan het snoer beschadigd raken, met gehavende onderdelen, wat kortsluiting kan geven. Beschadigde snoeren kunnen vuur en schokgevaar geven. 010 Dit apparaat, op zich zelf of in combinatie met een versterker en koptelefoon of luidsprekers, kan een dermate hoog volume niveau geven, wat kan resulteren in permanente doofheid. Gebruik het apparaat niet langdurig op een hoog volume niveau of op een niveau, wat niet comfortabel is. Wanneer u last krijgt van doofheid of een hoge fluittoon in de oren, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een geluidstechnicus. 011 Zorg ervoor dat er geen voorwerpen (zoals ontvlambaar materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen van elke soort (water, frisdrank, etc.) terecht kunnen komen in het apparaat. 3

4 012a: Schakel onmiddellijk het apparaat uit. Haal het elektriciteitssnoer uit het apparaat en vraag om een onderhoudsbeurt aan uw verkoper, de dichtstbijzijnde Roland Service Centre of een geautoriseerde Roland distributeur uit de lijst op de "informatie" pagina wanneer: Het elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd is. Zich rook of een ongewone geur voordoet. Voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht zijn gekomen. Het apparaat bloot gesteld is geweest aan regenwater (of op een andere manier nat is geworden). Het apparaat niet normaal lijkt te functioneren of een verandering in functioneren lijkt te vertonen. WAARSCHUWING 013 In huishoudens met kleine kinderen, moet een volwassene altijd toezicht houden, totdat het kind in staat is om op een verantwoorde en veilige manier met het apparaat om kan gaan. 014 Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (laat het niet vallen!) 015 Gebruik geen elektriciteitstoevoer vanaf een elektriciteitspunt, waar al een onredelijke hoeveelheid apparatuur op aangesloten is. Wees bijzonder voorzichtig met het gebruik van verlengsnoeren. De totale hoeveelheid stroom, verbruikt door alle apparatuur, aangesloten op het verlengsnoer, mag nooit de toegestane hoeveelheid stroomverbruik (Watt/ampère) overschrijden. Overmatige hoeveelheden kunnen oververhitting van het isolatiemateriaal van het elektriciteitssnoer veroorzaken, die dan uiteindelijk zou kunnen smelten. 016 Raadpleeg eerst aan uw verkoper, de dichtstbijzijnde Roland Service Centre of een geautoriseerde Roland distributeur uit de lijst op de "informatie" pagina, voordat u het apparaat in het buitenland gaat gebruiken. VOORZICHTIGHEID GEBODEN 101a Het apparaat moet dusdanig gepositioneerd worden, zodat er ruimte genoeg is voor voldoende ventilatie. 102a Pak altijd alleen de stekker vast, wanneer u de elektriciteitssnoer aan of van het apparaat of een contact haalt. 103a: Elke opeenhoping van stof tussen de stekker en het apparaat kan resulteren in slechte isolatie, wat kan lijden tot brand. Verwijder zo nu en dan het stof met een droge doek. Verwijder ook de elektriciteitstoevoer van het apparaat, wanneer deze voor langdurige tijd ongebruikt zal blijven. 104 Probeer te voorkomen, dat snoeren en kabels in de knoop raken. Snoeren en kabels dienen buiten bereik van kinderen gehouden te worden. 106 Klim nooit op het apparaat en zet er geen zware voorwerpen op. 107a Hanteer de elektriciteitssnoeren en stekkers nooit met natte handen, wanneer u het aan of afsluit. 108a Voordat u het apparaat verplaatst, haal eerst de elektriciteit eraf en ontkoppel het van eventuele andere externe apparaten. 109a Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, haal eerst de elektriciteit eraf en trek de stekker uit het stopcontact. 110a Wanneer u het vermoeden heeft, dat er onweer bij u in de buurt komt, haal dan de elektriciteit van het apparaat af en haal het elektriciteitssnoer uit het apparaat. 120 Schakel altijd de fantoomvoeding uit, wanneer u andere apparatuur aansluit, behalve een condensator microfoon, die fantoomvoeding nodig heeft. U neemt het risico schade te veroorzaken, wanneer u per ongeluk fantoomvoeding geeft op dynamische microfoons, geluid afspeel apparatuur of andere apparatuur die dergelijke fantoomvoeding niet nodig heeft. Check altijd de specificaties van elke microfoon, die u in gebruik gaat nemen, door het bijgeleverde instructieboekje te bestuderen. (De fantoomvoeding van dit apparaat: 48 V DC, 10 ma Max) 4

5 BELANGRIJKE PUNTEN 291b In navolging van de hoofdstukken "Belangrijke Veiligheidsinstructies" en "Veilig Gebruik van het Apparaat", leest u alstublieft het volgende: Elektriciteitstoevoer 301 Gebruik dit apparaat niet op dezelfde stroomgroep als apparatuur wat storingsruis kan genereren (zoals een elektrische motor of verschillende belichtingssystemen). 307 Voordat u dit apparaat aansluit op andere apparatuur, schakel eerst de stroomtoevoer van alle apparatuur uit. Dit kan voorkomen dat zich schade en of disfunctioneren van luidsprekers en andere apparatuur voordoet. Plaatsing 351 Wanneer u het apparaat in de buurt zet van versterkers (of andere apparatuur met een transformator) kan dat gebrom veroorzaken. Om dit probleem te verlichten, kunt u het richtpunt van het apparaat veranderen of het verder weg plaatsen van de conflicterende bron. 352a Dit apparaat kan conflicteren met de ontvangst van radio en televisie. Plaats het niet in de buurt van deze apparaten. 352b Er kan geruis ontstaan, wanneer draadloze communicatieapparatuur, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat gebruikt worden. Dit geruis kan voorkomen bij een binnenkomende oproep, een uitgaande oproep of tijdens communicatie. Als u last hebt van dit probleem, plaats de draadloze apparatuur dan verder uit de buurt van de unit of schakel het uit. 355b Stel dit apparaat niet bloot aan direct zonlicht, zet het niet naast een bron van warmtestralen (radiator), laat het niet in een afgesloten wagen staan of op andere plaatsen, waar het kwetsbaar is voor extreme temperaturen. Laat ook geen lichtbundels, normaliter gebruikt voor het belichten van dichtstbijzijnde voorwerpen, zoals een pianolamp of zeer sterke spotlampen voor langere tijd op hetzelfde punt van het apparaat schijnen. De warmte, afkomstig van deze lampen, kan vervorming of verkleuring van het apparaat veroorzaken. 356 Wanneer u het apparaat verplaatst en de temperatuur en/of vochtigheidsgraad van de nieuwe plek erg verschilt van de oude, kunnen waterdruppels (condensatie) op het apparaat verschijnen. Wanneer u het apparaat onder deze omstandigheden wil gaan gebruiken, kan er schade in het apparaat optreden. Laat het apparaat dus altijd een paar uur staan, nadat u het verplaatst heeft, totdat de condensatie geheel is verdampt. 354b Laat geen rubber, vinyl of soortgelijke materialen voor langere tijd op het apparaat liggen. Deze materialen kunnen verkleuring van het apparaat geven of de afwerking beschadigen. 357 Zet geen voorwerpen waar vloeistof in zit (bijv. vazen) op het apparaat. Voorkom tevens het gebruik van anti-insectenpray, parfums, alcohol, nagellak, spuitbussen etc. in de nabijheid van het apparaat. Gemorste vloeistof moet zo snel mogelijk van het apparaat met een zachte, droge doek geveegd worden. 359 Plak geen stickers of andere soorten plakkers op het apparaat. Bij het verwijderen van plakkend materiaal, kan de afwerking beschadigd raken. Onderhoud 401b Gebruik een zachte, droge of licht vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Probeer een gelijkmatige druk op het oppervlak uit oefenen en wrijf met de naden van het hout mee. Wrijf niet te hard. Wanneer u langdurig te hard wrijft, kan dit de afwerking beschadigen. Gebruik in geen geval benzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen van welke soort dan ook. Gebruik van deze middelen kan verkleuring en/of vervorming veroorzaken. Aanvullende Voorzorgsmaatregelen 553 Wees redelijkerwijs voorzichtig met het gebruik van de knoppen, schuifknoppen en andere regelaars, alsmede de pluggen en aansluitingen van het apparaat. Ruw gebruik kan leiden tot storing. 556 Bij het aansluiten en ontkoppelen dient u altijd de stekker van de snoeren te hanteren. Trek nooit aan het snoer. Zo voorkomt u kortsluiting of schade aan de snoeren. 557 Bij normaal gebruik zal het een kleine hoeveelheid warmte afgeven. 559a Wanneer u het apparaat moet gaan transporteren, dient u dat, indien mogelijk, in de doos (inclusief vulling) te doen, waarin u het gekocht heeft. Anders dient u een soortgelijke verpakking te gebruiken. 562 Gebruik een Roland kabel voor de aansluiting. Wanneer u een ander merk aansluitkabel gebruikt, volg dan de volgende voorzorgsmaatregelen. Sommige aansluitkabels bevatten weerstanden. Gebruik voor de aansluiting van dit apparaat geen kabels met weerstanden. Het gebruik van dit soort kabels kan een extreem laag geluidsniveau geven of een onmogelijk hoorbaar niveau. Voor informatie over kabelspecificaties, dient u de fabrikant te contacteren. 921 Om ervoor te zorgen dat luidsprekers of andere apparatuur niet goed werken en/of beschadigd raken, zet altijd het volume laag en zet de stroomtoevoer aan alle apparatuur af, voordat u enige aansluiting maakt. 941 Wanneer alle aansluitingen gedaan zijn, zet dan de stroomtoevoer tot uw andere apparatuur in gespecificeerde volgorde aan. Door apparatuur in de verkeerde volgorde aan te zetten, riskeert u schade en/of slecht functioneren van uw luidsprekers en andere apparatuur. Bij aanzetten van apparatuur: Zet als laatste de stroom van de AC-60 aan. Bij afzetten van apparatuur: Zet als eerste de stroom van de AC-60 af. Wanneer u het apparaat transporteert of opslaat, dient u de kabel om de kabel haken te draaien. Laat geen voorwerpen op het apparaat staan, terwijl het gebruikt wordt. 5

6 Voornaamste kenmerken De AC-60 is een compacte, high-performance monitor versterker, speciaal ontwikkeld voor gebruik met akoestische instrumenten. Het geeft de harmonische rijkheid van toon, karakteristiek voor akoestische instrumenten, volledig weer. Compacte, High-Performance Stereo Versterker Geleverd met twee speciaal ontwikkelde 16 cm (6.5-inch) breed bereik luidsprekers. Stereo Apparaat (30W+30W). Behuizing van een basreflex kast. Twee Onafhankelijke Kanalen GUITAR en MIC/LINE Elk kanaal bevat een 3-band equalizer. GITAAR KANAAL hanteert zowel piëzo als magnetische elementen. Het MIC/LIJN KANAAL werkt met fantoomvoeding. Verbruik is zeer betrouwbaar, 48V fantoom voeding. Gebruik van het MIC/LIJN KANAAL voor lijn invoer, stelt u in staat een gitaar aan te sluiten met "magnetische elementen". U kunt de piëzo en magnetische elementen van een enkele gitaar tegelijkertijd gebruiken en de geluiden mengen. Hoge kwaliteit Digitale effecten Bevat drie typen stereo chorus: "SPACE", waarbij de chorus in effectieve ruimte is samengesteld; "RICH", waarin de hoeveelheid van het effect gescheiden wordt toegepast in elk frequentie bereik; en "WIDE", wat een verhoogd gevoel van ruimtelijkheid geeft, door gebruik van bescheiden frequentie banden. Een stereo weerkaatsing, speciaal ontwikkeld voor akoestische instrumenten, wat een gevoel geeft van ruimtelijkheid en een voller geluid. Een vertragingseffect, speciaal ontwikkeld voor akoestische instrumenten, wat een zachter, harmonischer geluid produceert. Daarnaast kunt u een optionele voetschakelaar aansluiten om deze effecten in of uit te schakelen. Anti-Feedback Onderdrukt het Rondzingen Anti-feedback geeft twee manieren om het feedback punt te vinden met gebruik van de "Manuele Instellingen" of "Auto Instellingen", die het feedback punt automatisch opspoort. U kunt een optionele voetschakelaar aansluiten om deze functie te bedienen. MUTE Functie De MUTE schakelaar maakt het makkelijk voor u om zowel het geluid van de luidsprekers van de AC-60 als het geluid van de LINE OUT af te zetten. Door gebruik van de MUTE functie, kunt u de gitaar geluidloos in en uitpluggen. Wanneer u een stemapparaat aangesloten heeft op TUNER OUT, kan u, dankzij de MUTE functie, uw instrument zonder uitgaand geluid stemmen. U kunt een optionele voetschakelaar aansluiten om deze functie aan en uit te schakelen. Externe Invoer Jacks (AUX IN) Inclusief externe invoer jacks, om u de mogelijkheid te geven een CD speler, "backing machine" of ander apparaat in stereo aan te sluiten. Dit bevat zowel tulpstekkers als 1/4" jacks, wat het mogelijk maakt ongeveer ieder soort apparaat aan te sluiten. Veelvoud aan Aansluitingen Een DI out geeft u de mogelijkheid om geluiden van aangesloten instrumenten en microfoons direct weer te geven. U kunt ook een stemapparaat aansluiten, verenigbaar met XLR gebalanceerde output. Line out kenmerkt 1/4 inch mono jacks, alsmede XLR aansluitingen voor stereo output. U kunt één AC-60 gebruiken voor alle toepassingen. Voorziet ook in een subwoofer out. Door een subwoofer aan te sluiten, kunt u een nog vetter spelen met een krachtiger laag. De versterker heeft tevens een koptelefoonaansluiting, voor nachtelijk gebruik en geluid checks. Handige Plaatsing Onderdelen Heeft een "vouwstandaard", zodat u de hoek van de versterker kunt veranderen, om bijvoorbeeld mee te luisteren. Bevat een "externe luidspreker aansluiting", zodat u de AC-60 kunt koppelen aan een tweede luidspreker. Het maakt het gebruik van de AC-60 makkelijker, wanneer u staand speelt en u kunt de versterker als een eenvoudige "PA" gebruiken. Een draagtas wordt bijgeleverd om vervoer te vergemakkelijken. 6

7 Namen van Onderdelen en hun Functies VOORPANEEL fig INPUT (GITAAR KANAAL) Sluit hier uw gitaren aan. (MIC/LIJN KANAAL) Sluit hier microfoons en lijn niveau apparaten aan. U kunt ook gitaren met elementen, voorzien van voorversterkers aansluiten. Dit is een gebalanceerde invoer, zodat u 1/4" phone jacks en XLR-type aansluitingen kunt maken. fig.030 XLR 3. SHAPE knop Wanneer u deze knop aan zet, verzacht het middenbereik en creëert u een heldere toon, geschikt om akkoorden op een slaggitaar te spelen Dit legt de nadruk op strijkende geluiden, wat u de gelegenheid geeft om met een scherper gevoel een slaggitaar te spelen. 4. PHANTOM schakelaar Dit schakelt de fantoomvoeding aan en uit. Schakel naar "ON", wanneer u microfoons aansluit, die fantoomvoeding gebruiken (condensator microfoon, etc.). Schakel naar "OFF", wanneer u microfoons of andere apparatuur aansluit, die geen fantoomvoeding gebruiken. TRS Houdt de volgende volgorde aan, wanneer u microfoons aansluit, die fantoomvoeding gebruiken. 1. Schakel de PHANTOM knop uit. 2. Sluit de microfoon aan. U kunt de twee kanalen gecombineerd gebruiken. Refereer aan "Voorbeeld van gecombineerd gebruik van twee kanalen" (P.13). 2. ELEMENT knop Dit schakelt de invoerstroom voor magnetische elementen, al naar gelang het type element van de aangesloten gitaar. Druk de knop in voor magnetische elementen. * Stel in op MAGNETISCH, wanneer uw gitaar een actief element met voorversterker heeft. 3. Schakel de PHANTOM knop aan. Wanneer fantoomvoeding wordt gegeven aan microfoons, die dat niet gebruiken, of aan andere apparatuur, kunnen deze apparaten beschadigd raken en niet goed functioneren. Zorg altijd dat de knop uitgeschakeld staat, wanneer u apparatuur aansluit. * Om de stroomkring te beschermen, worden alle apparaten tijdelijk geluidloos, nadat de PHANTOM knop aan of uitgeschakeld wordt. * Fantoomvoeding wordt alleen gegeven aan XLR aansluitingen voor de MIC/LIJN KANAAL invoer. * Er kan een geluid worden geproduceerd, wanneer aansluitingen worden gemaakt of afgebroken met de fantoomvoeding aangeschakeld. 7

8 Namen van Onderdelen en hun Functies Fantoomvoeding Omdat ze een betrekkelijk groter bereik en betere geluidskwaliteit hebben dan dynamische microfoons, worden condensator microfoons vaak gebruikt om het geluid van akoestische gitaren weer te geven. Zij hebben echter stroomtoevoer nodig om te werken. Hoewel sommige condensator microfoons op batterijen, gepositioneerd in de microfoonbehuizing, werken, hebben ze vaak een extra stroomtoevoer nodig, bekend als fantoomvoeding. Deze stroomtoevoer gebruikt de bestaande microfoonkabel om stroom te geven. De fantoomvoeding van de AC-60 is een constante 48V, dus voldoet het aan professionele specificaties, nodig in opname studio s. 5. SELECT knop Dit schakelt het invoer niveau, overeenkomstig met het aangesloten instrument (mic of line). U kunt geen gitaren met magnetische elementen aansluiten, wanneer u "LINE" met de SELECT knop geselecteerd heeft. * Het volume neemt toe, wanneer de knop op "MIC" is geselecteerd, en u een instrument op lijnniveau aangesloten heeft. 6. VOLUME regelaar * Wanneer u de AC-60 met het GITAAR KANAAL en het MIC/LIJN KANAAL gecombineerd gebruikt, kunt u de volumebalans tussen de twee kanalen met de VOLUME regelaar afstellen. (GITAAR KANAAL) Dit regelt het volume van het GITAAR KANAAL. * Om de lagere output van piëzo elementen aan te passen, moet het volume niveau (wanneer de VOLUME regelaar tussen de 7 en 10 positie staat), indien de ELEMENT knop op PIËZO staat, iets hoger gezet worden, dan wanneer deze op MAGNETISCH staat. (MIC/LIJN KANAAL) Dit regelt het volume van het MIC/LIJN KANAAL. 7. BASS regelaar Dit regelt het niveau van het lager frequentie bereik. Door de knop naar rechts te draaien (met de klok mee), wordt het gevoel van "body" benadrukt in het geluid. 8. MIDDLE regelaar Dit regelt het niveau van het midden bereik. Door de knop naar rechts te draaien, wordt een vetter geluid geproduceerd, wanneer melodieën of individuele noten gespeeld worden. 9. TREBLE regelaar Dit regelt het niveau van het hoge frequenties. Door de knop naar rechts te draaien, wordt het vegend geluid benadrukt, wanneer de snaren worden bespeeld. De toon van akoestische instrumenten verschilt enorm tussen het ene instrument en het andere. Het benodigde geluid verschilt ook aan de hand van het gebruik in een bepaald samenspel. Gebruik de BASS, MIDDLE en TREBLE regelaars om de toon te regelen, wat bij uw instrument past en bij de omstandigheden, waarin het instrument gebruikt wordt. (Voorbeeld) Wanneer de AC-60 met luidspreker standaard gebruikt wordt, wilt u misschien de BASS regelaar omhoog draaien, zodat het laagtefrequentie bereik beter ontvangen wordt. Wanneer het geluid te scherp lijkt, bijvoorbeeld na het vervangen van de snaren, wilt u misschien de TREBLE regelaar omlaag draaien om de hoge frequenties te minimaliseren. 10. CHORUS knop Dit schakelt de chorus aan en uit. Het indicatielampje brand, wanneer het aanstaat. U kunt een voetschakelaar (de optionele BOSS FS-5u) gebruiken om de chorus aan en uit te schakelen. Het aan en uitschakelen met de voetschakelaar werkt op beide kanalen. 11. CHORUS regelaar U kunt tussen de drie types chorus schakelen (SPACE, RICH en WIDE) door de regelaar te stellen. U kunt de hoeveelheid toegepast effect aanpassen door de positie van de regelaar te veranderen. * Dit wordt bruikbaar, wanneer de CHORUS knop aangeschakeld is. * De markeringen voor de SPACE en RICH posities zijn een benadering. Luister naar het geluid, wanneer u aanpassingen maakt, om het effect te regelen. SPACE Dit is een ruimtelijk samengesteld chorus. Met een ruimtelijk samengesteld chorus, een methode die alleen in stereo bruikbaar is, wordt het chorus effect gecreëerd door het signaal van de rechter luidspreker (waarvandaan het effect geluid geproduceerd wordt) en het signaal van de linker luidspreker (waarvandaan het rechtstreekse geluid geproduceerd wordt) ruimtelijk te mixen. Dit geeft een grotere spreiding dan wanneer de geluiden elektronisch gemixt worden; een meer natuurlijk gevoel van breedte. 8

9 Namen van Onderdelen en hun Functies RICH Dit is een stereo chorus, wat verdeeld is in twee frequentie banden. Hier is het effect verdeeld onder drie banden, laagtefrequentie, middenfrequentie en hoogtefrequentie. Door de meest geschikte hoeveelheid chorus toe te passen op ieder bereik, geeft het een gevoel van volledigheid en breedte, wat ideaal geschikt is voor de akoestische gitaar. Het lage einde is strak in het centrum gesitueerd en het geluid verspreid zich meer en meer, wanneer het stijgt van het middenbereik naar de hogere frequenties. WIDE Terwijl vertrouwd wordt op de splitsing van geluiden onder verschillende banden, geeft dit chorus een nog grotere breedte dan RICH. Het geluidsbeeld verspreidt zich verder dan de luidsprekers van de AC-60, zodat een effect geproduceerd wordt, wat de luisteraar, als het ware, in het geluid plaatst. 12. REVERB/DELAY regelaar U kunt deze regelaar instellen om tussen de weergalmende (reverb) en vertragende (delay) effecten te schakelen. U kunt de toepasbare hoeveelheid effect regelen door de positie van de regelaar te veranderen. fig.031 MANUAL * Draai de regelaar naar "OFF", wanneer u geen antifeedback gebruikt. 14. START knop Dit start de automatische zoekfunctie van het feedback punt. De indicatielampjes geven de operationele status aan van de automatische zoekfunctie. Standby: Knippert Langzaam Tijdens het zoeken: Knippert snel Na het zoeken: Blijft branden * Door de start knop een seconde of langer ingedrukt te houden, wordt de automatische zoekfunctie in standby gezet. ANTI-FEEDBACK fig.32 * Door de regelaar op "OFF" te zetten, gebruikt u geen weergalmende of vertragende effecten. * De markeringen voor de "reverb" en "delay" posities zijn een benadering. Luister naar het geluid, wanneer u aanpassingen maakt, om het effect te regelen. REVERB Deze stereo "reverb", speciaal ontwikkeld voor akoestische instrumenten, geeft een gevoel van ruimtelijkheid en een natuurlijk sonische kwaliteit. Draai aan de regelaar om het volume van het "reverb" effect te regelen. DELAY Deze "delay", speciaal ontwikkeld voor akoestische instrumenten, voegt zachte weerkaatsingen toe aan het oorspronkelijke geluid. * U kunt een voetschakelaar (de optionele BOSS FS-5u) gebruiken om de "reverb" en "delay" aan en uit te schakelen. 13. FREQUENCY regelaar Dit selecteert de frequentie, waarop de antifeedback functie werkt. Gebruik de regelaar om tussen automatische en handmatige instellingen te schakelen voor de gekozen frequentie. (p. 10) Antifeedback is een functie, die de feedback regelt tussen de gitaar of microfoon en de versterker. De feedback wordt onderdrukt door de frequentie te verminderen, waar de feedback optreedt. * Dit is niet ontwikkeld om te werken met hoogtefrequentie feedback, die kan voorkomen bij het gebruik van microfoons. Antifeedback kan op twee verschillende manieren gebruikt worden; U kunt of de "Automatische instellingen" gebruiken of de "Handmatige instellingen". Feedback Dit is een verschijnsel, waarbij signalen vanuit de luidsprekers weer opgepikt worden door de microfoon of element. Het geluid wordt verder versterkt en weergegeven door de luidsprekers, wat resulteert in een vervelend oscillerend geluid. * Als alleen de antifeedback, de feedback niet goed regelt, stel dan uw instellingen bij, door bijvoorbeeld het volume te verminderen of de lage frequenties af te zetten. 9

10 Namen van Onderdelen en hun Functies Het Feedback Punt Automatisch Instellen U kunt de frequentie, waar de feedback wordt onderdrukt, automatisch laten vaststellen. * Gebruik bij omstandigheden, waar feedback optreedt. 1. Draai de FREQUENCY regelaar naar "AUTO". fig MUTE knop Dit schakelt de "MUTE" functie aan en uit. Wanneer u op de knop drukt, zal het indicatielampje gaan knipperen. De "MUTE" functie is ingeschakeld. De geluidsuitvoer van de luidsprekers, "SUB WOOFER OUT" en "LINE OUT" is uitgeschakeld. Met een geactiveerde "MUTE" functie, hoeft u de VOLUME of MASTER regelaar niet lager te draaien, wanneer u in of uit plugt. * Geluiden van de DI OUT/TUNER en PHONES jacks worden niet uitgeschakeld. De ANTI-FEEDBACK indicator knippert langzaam, en de automatische zoekfunctie gaat naar standby. 2. Druk op de START knop. Automatisch zoeken naar het feedback punt begint. Het indicatielampje knippert snel, wanneer de zoekfunctie operationeel is, en wanneer het feedback punt gevonden is, blijft het branden. Wanneer geen feedback punt gevonden wordt, knippert het indicatielampje langzaam, en keert de automatische zoekfunctie terug naar standby Druk weer op de START knop om de automatische zoekfunctie opnieuw uit te voeren. Het Feedback Punt Handmatig Instellen Draai de regelaar om de frequentie te selecteren, waar de feedback onderdrukt dient te worden. Draai de knop van L tot H (Het ANTI-FEEDBACK lampje gaat branden) om de frequentie in te stellen, waar de feedback onderdrukt dient te worden. fig.34 Door een stemapparaat (optioneel) aan de DI OUT/TUNER OUT aan te sluiten en dan op de MUTE knop te drukken, kunt u uw instrument stemmen, zonder dat het geluid door de luidsprekers geproduceerd wordt. U kunt een voetschakelaar (de optionele BOSS FS-5u) gebruiken om de MUTE functie aan en uit te schakelen. (p. 12) 16. MASTER regelaar Dit regelt het volume van de luidsprekers, PHONES en SUB WOOFER OUT. 17. PHONES jack Hier worden koptelefoons aangesloten. Wanneer er koptelefoons aangesloten zijn, wordt er geen geluid geproduceerd door de luidsprekers of de SUB WOOFER. 18. POWER schakelaar Dit schakelt de AC-60 aan en uit. Het POWER indicatielampje gaat branden, wanneer het apparaat aan staat. De frequentie, waar de antifeedback functie wordt toegepast, neemt toe bij naar rechts draaien van de regelaar. * Dit apparaat is gemaakt met een beschermde stroomkring. Er is een korte tijdsduur (een paar seconden) na het aanschakelen nodig, voordat het apparaat normaal werkt. U kunt een voetschakelaar (de optionele BOSS FS-5u) gebruiken om automatische detectie van de feedback frequentie of om de antifeedback functie aan en uit te schakelen. U kunt antifeedback gebruiken, zelfs wanneer feedback geen probleem is. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om ongewilde resonantie in het lage tot middenbereik te verwijderen. Tevens kunt u andere problemen met geluidskwaliteit corrigeren. 10

11 Namen van Onderdelen en hun Functies ACHTER PANEEL fig PCS-31 wit rood Backing Machine Mute On/Off Anti-Feedback Powered Sub Woofer CD Player PCS-31 wit rood Mixer Recorder Mixer Tuner Chorus On/Off Reverb/Delay On/Off 1. LINE OUT jack U kunt hier een mengpaneel, opneemapparatuur of een ander soortgelijke apparatuur aansluiten. Het uitvoerniveau is +4 dbu. Hier zijn de XLR (L/R: stereo uitvoer) en 1/4" koptelefoon jacks (mono uitvoer) voor. fig.090 bereiken met geluiden van een ruimtelijk samengesteld chorus (SPACE, WIDE), wat u krijgt, wanneer deze geluiden gespeeld worden door de AC-60 s eigen luidsprekers. 2. SUB WOOFER OUT jack U kunt een versterkte subwoofer aansluiten om geluiden met een nog krachtiger en sterker lager eind te accentueren. Het volume wordt met de MASTER regelaar geregeld. 3. AUX IN jack * U kunt het volume van de LINE out niet regelen met de MASTER regelaar. * *Wanneer stereo geluiden vanuit de LINE OUT geproduceerd worden, zal u waarschijnlijk niet hetzelfde effect kunnen U kunt een CD speler, backing apparaat of ander soort apparaat aansluiten en geluiden in stereo terug spelen. De invoermogelijkheden zijn zowel met tulpstekkers als met 1/4" koptelefoon jacks. Wanneer alleen de linker 1/4" koptelefoon jack aangesloten is, is het afspeelgeluid in mono. 11

12 Namen van Onderdelen en hun Functies Hoewel de invoer van de AUX IN geproduceerd wordt door de luidsprekers, PHONES en SUB WOOFER, wordt het niet geproduceerd door de LINE OUT. Het volume wordt geregeld met de MASTER regelaar en de MUTE functie voor deze geluiden wordt bediend met de MUTE knop. Wanneer apparaten zowel aan de tulpstekkers als aan de 1/4" koptelefoon jacks aangesloten zijn, worden de twee geluiden gemengd. 4. DI OUT/TUNER OUT jack Het rechtstreekse geluid van het apparaat of instrument, wat aangesloten is op het GUITAR of MIC/LIJN KANAAL, wordt hier geproduceerd. Dit is een 1/4" jack met gebalanceerde uitvoer. U kunt deze jack ook gebruiken om een radio op aan te sluiten. fig.070 * Wanneer gebalanceerde uitvoer niet nodig is, gebruik dan een 1/4" (mono) stekker om deze jack aan te sluiten. Wanneer gebalanceerde uitvoer niet nodig is, kunt u een speciale aansluitkabel (de optionele PCS-31) gebruiken om de DI OUT en TUNER OUT gelijktijdig te gebruiken. fig.080 Wees er zeker van, dat u de radio aansluit op COLD (rode kant van de PCS-31). 5. FOOT SW jack Met de AC-60 kunt u de FS-5L ("latch" type) en FS-5U ("momentary" type) voetschakelaars gebruiken. * Stel de polariteit schakelaar in, zoals in onderstaande tekening. fig.071 wit Recoreder PCS-31 rood Tuner (MUTE, ANTI-FEEDBACK) Door met een speciale aansluitkabel (de optionele PCS-31) de twee voetschakelaars (de optionele BOSS FS-5L en FS-5U) met elkaar te verbinden, kunt u de en FS-5L gebruiken om de MUTE functie aan en uit te schakelen, en de en FS-5U om de antifeedback functie te bedienen. fig.050 Wanneer er een 1/4" (mono) stekker gebruikt wordt om maar één voetschakelaar aan te sluiten, dan is alleen de MUTE on/off functie bruikbaar. Sluit hiervoor een FS-5L aan. De MUTE knop moet uitgeschakeld zijn, wanneer een voetschakelaar aangesloten is om de MUTE functie te bedienen. * U kunt de MUTE functie niet uitschakelen met gebruik van een voetschakelaar, wanneer de MUTE knop aangeschakeld staat. (wanneer het MUTE indicatielampje brand). * Wanneer een FS-5U ("momentary" type) gebruikt wordt om de MUTE functie aan en uit te schakelen, wordt de MUTE functie alleen aangeschakeld, wanneer de voetschakelaar ingedrukt blijft. Het functioneren van de voetschakelaar met antifeedback gebeurd als volgt: Wanneer de FREQUENCY regelaar in het bereik van L tot H gepositioneerd is, zal de schakelaar de antifeedback aan en uitschakelen. Wanneer de FREQUENCY regelaar in AUTO gepositioneerd is, functioneert de schakelaar als en startschakelaar voor de automatische zoekfunctie. Door de voetschakelaar een seconde of langer ingedrukt te houden, zal de automatische zoekfunctie terugschakelen naar standby. (CHORUS, DELAY/REVERB) Door met een speciale aansluitkabel (de optionele PCS-31) de twee voetschakelaars (de optionele BOSS FS-5U) met elkaar te verbinden, kunt u de en FS-5U gebruiken om de CHORUS aan en uit te schakelen, en de andere FS-5U om de DELAY/REVERB aan en uit te schakelen. fig.060 Wanneer er een 1/4" (mono) stekker gebruikt wordt om maar één voetschakelaar aan te sluiten, dan is alleen de CHORUS on/off functie bruikbaar. * De chorus on/off functie werkt op beide kanalen. * U kunt de chorus niet aan en uitschakelen, door de voetschakelaar in de drukken met de CHORUS knop op "uit". 12

13 Voorbeeld van Gebruik van Twee Kanalen Gecombineerd Bij Gebruik van Één Gitaar met Twee elementen. GITAAR KANAAL: piëzo element (PICKUP knop = PIEZO) MIC/LIJN KANAAL: magnetisch element (SELECT knop = LINE) U kunt de volumeniveaus afstellen door de volume regelaars van beide kanalen te gebruiken en de toon voor elke element aanpassen om het optimale geluid te verkrijgen met de equalizer (BASS/MIDDLE/TREBLE) afstelling. PIËZO MAGNETISCH Bij Gebruik van een Microfoon en element GITAAR KANAAL: piëzo of magnetisch element MIC/LIJN KANAAL: Condensator of Dynamische microfoon (SELECT knop = MIC) Dit stelt u in staat om het vettere middenbereik van het element te vermengen met het delicatere hoogtebereik van de microfoon. Zet de FANTOOMVOEDING schakelaar aan, wanneer u een condensator microfoon gebruikt. PIËZO of MAGNETISCH Condensator microfoon of Dynamische microfoon Bij Gebruik van Twee Gitaren GITAAR KANAAL: Guitar 1... piëzo of magnetisch element Gitaar 1 MIC/LIJN KANAAL: Guitar 2... magnetisch element (SELECT knop = LINE) U kunt tussen gitaren schakelen, zonder de volume of toon aan te hoeven passen PIËZO of MAGNETISCH Gitaar 2 MAGNETISCH 13

14 Gebruik van de Vouwstandaard Wanneer u de AC-60 op de grond zet of op andere lager gelegen plekken, kan het gebruik van de vouwstandaard het makkelijker maken om het geluid van de luidsprekers te horen. fig.100 Wees er bij gebruik van de vouwstandaard op attent dat de AC-60 horizontaal blijft staan. Wanneer u de vouwstandaard niet gebruikt, klap het dan in tegen de onderkant van de versterker en gebruik de stoppers. fig.101 Stoppers WAARSCHUWING Til en draag de AC-60 nooit bij de vouwstandaard. Zet geen voorwerpen op de AC-60, wanneer u de vouwstandaard gebruikt. 14

15 Gebruik van een Luidsprekerstandaard Door een luidsprekerstandaard te gebruiken, kunt u de AC-60 op de optimale hoogte brengen om als monitor luidspreker of eenvoudig PA apparaat te gebruiken. fig. Caution WAARSCHUWING TDe AC-60 kan alleen gebruikt worden op luidsprekerstandaards met onderstaande, gespecificeerde afmetingen. Gebruik geen luidsprekerstandaards, die niet aan deze specificaties voldoen. Voordat u de luidsprekerstandaard gaat gebruiken, stel deze dan in op een hoogte van 165 cm of minder en een voetspreiding van 120 cm of meer, zoals de tekening laat zien. fig.110\ fig.120 Diameter: 3,8 cm (1-1/2 ) 165 cm of minder (65 ) Voetspreiding: 120 cm of meer (47-1/4 ) fig cm of meer (47-1/4 ) Diameter: 136 cm of meer (53-9/16 ) Voetspreiding: 120 cm of meer (47-1/4 ) Door een luidsprekerstandaard te gebruiken, die hoger is ingesteld dan 165 cm, een voetspreiding van minder dan 120 cm heeft of die niet aan de omschreven specificaties voldoet, kan dat resulteren in omvallen van de standaard, met als gevolg verwondingen of schade aan de apparatuur. Wanneer u de AC-60 met luidsprekerstandaard gebruikt, moet de luidsprekerstandaard zodanig geplaatst worden, dat hij horizontaal en stabiel staat. Aan de AC-60 aangesloten snoeren moeten voldoende ruimte hebben, opdat er geen ongelukken gebeuren doordat iemand erover kan struikelen. Om ongelukken te voorkomen, moeten er geen voorwerpen op de AC-60 geplaatst worden, wanneer deze op een luidsprekerstandaard geplaatst is. Plaats de AC-60 altijd met behulp van minimaal twee personen op een luidsprekerstandaard. Wanneer de hoogte van de luidsprekerstandaard aangepast moet worden, met de AC-60 erop bevestigd, doe dit dan ook met behulp van minimaal twee personen. 15

16 Blokken Diagram fig.block AUX IN GITAAR INVOER MIC/LIJN INVOER L(MONO) R L R GITAAR KANAAL VOLUME BASS MIDDLE TREBLE MIC/LIJN KANAAL VOLUME BASS MIDDLE TREBLE STEREO EFFECT CHORUS REVERB/DELAY ANTI FEEDBACK + + MASTER VOL STEREO EIND VERSTERKER L R MONO L R KOPTELEFOONS SUB WOOFER OUT LUIDSPREKER LINE OUT DI OUT/TUNER OUT 16

17 Specificaties Berekende stroomuitvoer 30W + 30W Nominaal invoer niveau (1 khz) GITAAR KANAAL: -10 dbu MIC/LIJN KANAAL: -50/-10 dbu AUX IN: -10 dbu Nominaal uitvoer niveau (1 khz) DI/TUNER OUT: +4 dbu LINE OUT: +4 dbu SUBWOOFER OUT: +4 dbu *0 dbu=0,775 Vrms Luidsprekers 16cm x 2 Bedieningen (GITAAR KANAAL) ELEMENT schakelaar (PIËZO/MAGNETISCH) SHAPE schakelaar VOLUME regelaar Equalizer regelaars (BASS MIDDLE TREBLE) CHORUS schakelaar Indicatoren CHORUS (GITAAR KANAAL, MIC/LIJN KANAAL) ANTIFEEDBACK MUTE POWER Aansluitingen GITAAR KANAAL invoer Jack (1/4" koptelefoon type) MIC/LINE invoer Jack (XLR type, 1/4" koptelefoon type) AUX IN Jacks (RCA phono type, 1/4" koptelefoon type) DI/TUNER OUT Jack (1/4" TRS koptelefoon type) LINE OUT Jacks (XLR type, 1/4" koptelefoon type) SUBWOOFER OUT (1/4" koptelefoon type) PHONES Jack (1/4" TRS koptelefoon type) Voetschakelaar Jack (1/4" TRS koptelefoon type) Stroomtoevoer AC 117 V, AC 230 V, AC 240 V Stroomverbruik 68 W Afmetingen 380 (B) x 270 (D) x 268 (H) mm (MIC/LIJN KANAAL) FANTOOM voeding SELECT schakelaar (MIC/LINE) VOLUME regelaar Equalizer regelaars (BASS MIDDLE TREBLE) CHORUS schakelaar CHORUS regelaar REVERB/DELAY regelaar (ANTI FEEDBACK) FREQUENCY regelaar START knop MUTE schakelaar MASTER knop POWER schakelaar Gewicht 9,8 Kg Accessoires Draagtas Gebruiksaanwijzing Optioneel Voetschakelaar: BOSS FS-5L (Mute On/Off), BOSS FS-5U Aansluitkabel: PCS-31 * Ter verbetering van dit product, kunnen specificaties en/of uiterlijk van dit product veranderen, zonder voorafgaande bekendmaking. 17

18 18 MEMO

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Speaker System Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Systeem Handleiding Inhoud Inleiding....3 Eigenschappen en Functies...3 HKTS200SUB Subwoofer Aansluitingen op de Achterzijde....4

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (dit document)

Gebruikershandleiding (dit document) Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding (dit document) Lees dit eerst. PDF handleiding (download van het Web) Lijst met klanken Dit is een lijst met de klanken en effectparameters die in de HandSonic

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (bijgeleverd op een apart blad). Deze hoofdstukken

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

CN14 Gebruikershandleiding

CN14 Gebruikershandleiding Vóór het eerste spelen Spelen op het instrument CN14 Gebruikershandleiding Interne songs Recorder Instellingen Bijlage We danken u dat u heeft besloten een KAWAI digitale piano te kopen! Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen.

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Wij danken u voor de aanschaf van de SPD-20 Total Percussion Pad. De SPD-20 is een elektronisch percussieinstrument met acht Pads, vier Trigger aansluitingen, een digitale geluidsbron van hoge kwaliteit

Nadere informatie

TD-10 Percussion Sound Module

TD-10 Percussion Sound Module r TD-10 Percussion Sound Module Bedankt voor uw aankoop van de Roland TD-10 Percussion Sound Module. Vergeet niet Voorzorgsmaatregelen op blz. 2 te lezen. Lees ook de rest van de handleiding best eens

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

DPR-17. NL Version 1

DPR-17. NL Version 1 DPR-17 Version 1 Inhoudsopgave Introductie... 94 Bedieningselementen... 95-97 De handheld ontvanger voor het eerst gebruiken... 98 Uw radio bediening DAB... 99 Een zender selecteren DAB... 100 Nieuwe zenders

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

System 10. Digitaal Draadloos Systeem. ATW-1101 UniPak Zendersysteem. ATW-1101/G Gitaarsysteem. ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem

System 10. Digitaal Draadloos Systeem. ATW-1101 UniPak Zendersysteem. ATW-1101/G Gitaarsysteem. ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem Digitaal Draadloos Systeem ATW-1101 UniPak Zendersysteem ATW-1101/G Gitaarsysteem ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem ATW-1101/H92 Miniatuur Hoofdgedragen Microfoonsysteem ATW-1101/H92-TH Miniatuur

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Inhoud Inleiding 3 Eigenschappen en Functies 3 Inhoud van de set 3 Soundbar Bedieningsorganen op de Bovenzijde 4 Soundbar Bedieningsorganen en Aansluitingen

Nadere informatie

GX-700. Guitar Effects Processor. Nederlandstalige handleiding

GX-700. Guitar Effects Processor. Nederlandstalige handleiding GX-700 Guitar Effects Processor Nederlandstalige handleiding GX-700 Handleiding 2 Inleiding, 1. Inleiding Bedankt dat u voor de BOSS GX-700 Guitar Effects Processor hebt gekozen. Lees deze handleiding

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Fademaster 16 ORDERCODE 50406

Fademaster 16 ORDERCODE 50406 Fademaster 16 ORDERCODE 50406 V2 Proficiat! U kunt op Showtec vertrouwen voor meer geweldige show produkten. Wij ontwerpen en bouwen professionele lichtapparatuur voor de entertainment industrie. Nieuwe

Nadere informatie