Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB"

Transcriptie

1 Meerder opdrachten bij Quintor. Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB Het bijhouden van de configuratie van een ICT systeem kent vele aspecten. Zo is het wenselijk om netwerkinstellingen, softwareparameters, eigenschappen van het besturingssysteem, gebruikte versies etc. te registreren. Hiermee wordt geborgd dat bekend is wat bijvoorbeeld de vereisten zijn voor nieuwe releases en wat de aandachtspunten zijn bij onderhoud. Het bijhouden van deze configuratieparameters kan snel complex worden. Enerzijds kennen de verschillende attributen uiteenlopende eigenschappen. Van een besturingssysteem kan het bijvoorbeeld van belang zijn om geïnstalleerde software bij te houden, terwijl het bij maatwerksoftware van belang is om de volgorde van deployment vast te leggen. Verder kan het zo zijn dat bij een nieuwe versie bestaande attributen vervallen of worden toegevoegd. Denk hierbij aan een nieuwe optie in de software, het samenvoegen van softwareonderdelen of het hernoemen van eigenschappen. Ook moet het mogelijk zijn om snapshots van een bepaalde configuratie terug te halen. Het opstellen van een eenduidig datamodel dat duurzaam is en eenvoudig doorzoekbaar, is daarom niet eenvoudig. Een enkel relationele dataontwerp volstaat hiervoor niet. Opdrachtbeschrijving Met een graph database zoals Neo4J is het mogelijk om flexibele datastructuren op te slaan. Quintor is benieuwd hoe dit type database kan helpen bij het opstellen van een configuratiemanagement database die in staat is om te gaan met afwisselende en wijzigende datastructuren, met een betrouwbaar versiebeheer systeem. Deliverables Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij in staat in om verschillende tools en technieken te beoordelen voor inzetbaarheid op de opdracht. Na deze analyse kan een proof of concept worden opgesteld die is gebaseerd op bestaande configuratiedatabases. software development. Ook is de kandidaat op de hoogte van moderne database concepten en oplossingen.

2 Opdracht 2: Java Streaming IO vs. Buffered NIO De load op een met internet verbonden systeem neemt vaak niet lineair toe, maar eerder exponentieel. Steeds meer devices zijn connected en ze worden steeds vaker gebruikt. Diverse analyses wijzen daarnaast uit dat rond 2007 de hoeveelheid data dusdanig snel is toegenomen dat er wordt gesproken over een explosie van gegevens. De komende 5 jaar wordt er meer data gegenereerd dan in de hele voorafgaande geschiedenis. Dat alles terwijl de performanceverwachting van de gebruiker alleen maar hoger worden. Niet alleen Facebook, Twitter en Amazon moeten omgaan met deze uitdagende omstandigheden, ook enterprise omgevingen van bijvoorbeeld banken, verzekeraars en overheidsinstellingen kampen met de uitdaging om de service van de systemen op peil te houden. Denk aan de piekmomenten op de banksystemen bij het controleren van het rekeningsaldo na het uitkeren van vakantiegeld, de april deadline van de belastingdienst en de run op een digitaal overheidsloket na het openstellen van een tijdelijke subsidieregeling. Opdrachtbeschrijving Traditionele JEE oplossingen maken gebruik van sessies om gegevens van een gebruiker tijdens het gebruik van een (web)applicatie bij te houden. Dit kost echter redelijk veel overhead. Het bijhouden van de threads in een webcluster is meer resource intensief dan een gebufferde event driven oplossing. Het implementeren hiervan is echter wel complexer, en kost bij een laag aantal requests juist meer resources. Quintor wil graag meer inzicht hebben in het omslagpunt qua performance tussen een zogenaamde streaming IO (input output) oplossing en gebufferde NIO (non blocking input output) benadering en vaststellen hoe kan worden bepaald wanneer een bepaalde oplossing de voorkeur geniet. Deliverables De afstudeerder realiseert een proeftuin (op Java gebaseerd) waarin zowel NIO & IO kunnen worden gesimuleerd. Vervolgens moeten hiervoor geautomatiseerde load- en performancetests worden opgesteld. Op basis van daarvan wordt vervolgens een rapportage opgesteld waarin beide oplossingen worden vergeleken. software development.

3 Opdracht 3: Mobile Logging solution Quintor ontwikkelt voor haar klanten vele mobiele toepassingen. Kenmerkend aan mobiele toepassingen is dat deze lokaal draaien op een mobiel device. Hierdoor heeft Quintor weinig informatie over het exacte gebruik van de mobiele toepassing. Hoe vaak wordt een app opgestart? Hoe vaak wordt een bepaalde mobiele functie gebruikt? Verder is logging informatie in het geval van een crash erg nuttig. Probleemstelling Quintor wil meer informatie over het gebruik en het functioneren van mobiele toepassingen zodat zij aan de ene kant haar klanten beter kan informeren over dit gebruik en aan de andere kant dat in het geval van een crash of een fout in een mobiele toepassing meer informatie beschikbaar wordt gesteld over het opgetreden probleem (logging informatie). Opdrachtomschrijving Quintor wil een framework ontwikkelen dat included kan worden in een mobiele toepassing en wat de bovenstaande informatie verstuurt naar een centrale server. Deze centrale server geeft inzicht in de genoemde informatie op detail- (logging) en op globaal niveau (grafieken zoals bij Google Analytics). 1. Opstellen van een informatie Welke informatie is beschikbaar. Welke informatie wil Quintor vastleggen. Wat zijn eisen t.a.v. privacy (welke informatie mag worden vastgelegd). De informatieanalyse wordt uitgevoerd op basis van interviews met Quintor medewerkers en twee klanten. 2. Opstellen van een (technisch) ontwerp. Hoe wordt het framework beschikbaar gesteld aan een mobiele toepassing? Het gegevensmodel, hoe vindt communicatie plaats tussen de mobiele toepassing en de centrale server. Hoe wordt de informatie beschikbaar gesteld vanuit de centrale server (webservice of webpagina). 3. Opstellen van een planning en bepalen welke functionaliteiten kunnen worden ontwikkeld in de afstudeerperiode. 4. Middels de Agile/Scrum methodiek het ontwikkelen van het framework voor ios en Android en het ontwikkelen van de servertoepassing. 5. Implementeren van het framework binnen een test mobiele toepassing. Technische context Voor de mobiele frameworks worden ios en Android toegepast. De communicatie vindt bij voorkeur plaats via JSON. De centrale server wordt ontsloten via clients-side Javascripting middels een framework zoals Angular of Knockout. De Java ontwikkelstraat van Quintor wordt gebruikt. software development.

4

5 Opdracht 4: Realisatie distributed storage framework Vele mobiele toepassingen (apps) maken gebruik van een centrale server om data op te slaan. Het doel van deze centrale opslag is bijvoorbeeld om gegevens te delen tussen verschillende gebruikers of een back-up voorziening te hebben voor data op een device. Het nadeel van een centrale server voor dataopslag, is dat gegevens centraal opgeslagen worden; dit is beperkt schaalbaar, werkt kostenverhogend en creëert een afhankelijkheid met de aanbieder van de centrale opslag. Opdrachtbeschrijving Quintor wil onderzoeken of het mogelijk is om op basis van distributed storage data op te slaan op andere devices in plaats van op een centrale server. Apps vormen samen een cluster en verzenden pakketjes data naar andere devices. Technieken hiervoor worden ook in peer-to-peer applicaties gebruikt, bijvoorbeeld voor filesharing. Quintor wil een framework ontwikkelen waarbij een appontwikkelaar het framework kan embedden in een project en direct kan toepassen. Het framework biedt minimaal de volgende functies: Voorzieningen om een storage cluster op te zetten (creëren, aanmelden, afmelden en beheren van een cluster); synchronisatie van data-pakketjes; management van updates en deletes van data; security en autorisatie. Framework Een developer van een app kan het framework includen. Vervolgens worden bepaalde dataelementen aangewezen als zijnde gedistribueerd. Op basis van autorisatieprofielen kan worden aangegeven welke dataelementen beschikbaar zijn voor andere gebruikers van de storagecluster. Indien het framework wordt ingezet voor back-up, zal de data volledig encrypted op andere devices worden geplaatst. Indien het gaat om het delen van bestanden binnen een groep, worden de dataelementen met alle andere devices van het cluster gedeeld. Technische complexiteit De technische complexiteit zit vooral in het uitvoeren van updates in de data. Door het ontbreken van een centrale server, dienen oplossingen te worden onderzocht zoals distributed hash tables, transfer van eigenaarschap etc. In de literatuur is hier al veel over geschreven. Deze patterns dienen te worden meegenomen in het onderzoek. Reference implementatie Binnen de opdracht dient een reference implementatie te worden gemaakt in de vorm van een todo app. Gebruikers kunnen een cluster opzetten en todo-items delen met andere gebruikers binnen dit cluster. Gebruikers kunnen de todo-items muteren. Technisch Het framework dient te worden opgezet in Android/Java en ios/objective-c. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelstraat van Quintor. software development. Ook is de kandidaat op de hoogte van moderne database concepten en oplossingen.

6

7 Opdracht 5: PoC Business opportunities voor Qiy Digital Me We leven in een wereld waarin we onze gegevens steeds vaker terugvinden in persoonlijke MijnXyz omgevingen zoals MijnPostbank, MijnZiggo en MijnOverheid. Zonder overzicht in één dashboard en geen faciliteiten om een copy-paste te doen van documenten uit het ene domein naar het andere. Iets dat steeds moeilijker in de hand te houden is. Het Qiy initiatief beoogt hiervoor platform te bieden waarbij je zelf in control bent over wanneer informatie wordt uitgewisseld over jouw persoon tussen partijen. Even een paar voorbeelden om dit concreet te maken: stel je voor dat Wehkamp alleen bereid is aan jou te leveren op afbetaling indien je kredietwaardigheid kunt aantonen. Hoe makkelijk zou het zijn als er een systeem is waarin je, met een op ideal gelijkende manier, Wehkamp ad hoc toegang biedt tot informatie over je banksaldo bij ABN AMRO. Of stel dat een financieel adviseur ten behoeve van een advies direct inzage kan krijgen in jouw informatie bij de belastingdienst via een eenmalige digitale machtiging of dat een verzekeringsmaatschappij aan jou een concurrerend aanbod mag doen op basis van direct inzicht in je huidige lopende polissen. Klinkt handig nietwaar? Het Qiy initiatief heeft als doelstelling om bij dergelijke koppelingen de privacy te borgen en te voorkomen dat persoonlijke gegevens ongewenst worden uitgewisseld. Inmiddels zijn er vele partijen aangesloten bij dit innovatieve en veelbelovende initiatief zoals ABN, Vodafone, Ziggo, SIDN, RTL & SVB. Zie ook voor meer info. Opdrachtbeschrijving Voor deze afstudeeropdracht zijn we op zoek naar creatieve informaticastudenten die de brug kunnen slaan tussen het Qiy concept, de functionele kansen en de technische mogelijkheden. Nadat je kennis hebt genomen van het Qiy platform vragen we jou om conceptuele toepassingen zoals hierboven beschreven uit te werken. Hiervoor word jou gevraagd om de bestaande informatiestromen te analyseren tussen een bij Qiy aangesloten partij en dit te vertalen naar een toepassing in het Qiy platform. Ook dagen we jou uit om voor de aspirant deelnemende partijen te analyseren hoe Qiy tot nieuwe mogelijkheden kan leiden, processen kan vereenvoudigen of juist beter beheersbaar kan maken. Deliverables De afstudeerder levert een analyse op van toepassingsgebieden voor het Qiy platform waarin diverse aspecten zoals controle, veiligheid, privacy en toegevoegde waarde zijn uitgewerkt. Tevens verwachten we een ontwerp voor één of meerdere toepassingen die als basis dienen voor de op te leveren Proof of Concept die je bouwt met technieken zoals Java, REST & Angular. Gewenste vaardigheden/kwaliteiten van de student: Kennis van informatieanalysetechnieken Affiniteit met iteratieve aanpakken zoals scrum Abstract denk- en redeneervermogen Affiniteit met innovatie; in staat om nieuwe concepten te bedenken Kennis van & affinitiet met software development De kandidaat studeert momenteel aan een HBO of WO informatica opleiding die zich beweegt op het snijvlak van informatieanalyse en informatica.

8

9 Opdracht 6: Realisatie kennis & CV systeem met Angular In een kennisintensieve organisatie is het snel kunnen inzien van wie welke expertise heeft, cruciaal om de juiste medewerkers te kunnen matchen met een opdracht. Dit geldt zeker ook voor Quintor. Het succes van ons toonaangevende software development bedrijf hangt deels af van ons vermogen om de juiste expertise op een bepaalde opdracht te krijgen. De afgelopen jaren is Quintor snel gegroeid waardoor het wenselijk is geworden om een kennissysteem te ontwikkelen, waarmee eenduidig kan worden bijgehouden, wie, welke kennis heeft en op welk niveau dit aanwezig is. Daarnaast is het wenselijk dat dit door de medewerker zelf op een laagdrempelige manier kan worden vastgelegd. De volgende stap kan zijn om een CV te genereren in Word op basis van in het kennissysteem vastgelegde informatie. Opdrachtbeschrijving Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij zelfstandig in staat is om een ontwerp op te stellen voor het te realiseren kennissysteem en dat hij deze op een Agile wijze realiseert. Mogelijke technieken voor het invoeren van gegevens is Angular.js die bijvoorbeeld via REST een Java backend aanspreekt. Deliverables Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij in staat is om verschillende tools en technieken te beoordelen voor inzetbaarheid op de opdracht. Naast het opstellen van een ontwerp voor het kennissysteem, wordt verwacht dat er volgens de kwaliteitstandaarden van Quintor een ontwikkelstraat wordt ingericht waarmee het systeem wordt gerealiseerd. Prioriteit ligt hierbij initieel op het invoeren van gegevens en in tweede instantie op het genereren van CV s in Word formaat, vanuit het systeem. software development. Ook is de kandidaat op de hoogte van database concepten en oplossingen.

10 Stel je eigen uitdagende opdracht samen! Quintor is altijd op zoek naar toepassingsgebieden van nieuwe technologieën voor onze klanten. Momenteel richten we ons bijvoorbeeld op web-scale waarbij we onderzoeken hoe technieken zoals big-table, no-sql, CQRS en cheap clusters toe kunnen worden gepast in een enterprise omgeving. Ook zijn we continu ons ontwikkelproces aan het optimaliseren. Technologieën en methodes om continious deployment/integration, geautomatiseerd testen en code kwaliteit monitoring uit te voeren evolueren namelijk snel. Jouw uitdaging Wij hebben dus genoeg ideeën voor een opdracht omtrent diverse nieuwe technologieën, maar we zijn zeker ook benieuwd naar hetgeen jou drijft als ontwikkelaar en wat voor jou een aansprekende uitdaging is! We gaan graag het gesprek met je aan om samen een passende opdracht op te stellen. software development.

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software?

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? 25 Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? Danny Greefhorst De mensheid staat niet stil; we leren continue en proberen te bouwen op ervaringen van anderen om steeds verder te komen.

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren PROF. DR. IR. REMKO HELMS Datasafari: exploreren om te innoveren prof. dr. ir. Remko W. Helms Datasafari: exploreren om te innoveren Open Universiteit www.ou.nl Copyright Remko W. Helms, 2015 All rights

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Kennismanagement, de mens en de computer

Kennismanagement, de mens en de computer Kennismanagement, de mens en de computer Etienne Mathijsen, Leo Plugge Inleiding Kennismanagement is momenteel hét toverwoord in grote organisaties. Algemeen wordt verondersteld dat in kennismanagement

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie