Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet: Schepenen Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Koen Delie, Charka Dewaele, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Verontschuldigd/Afwezig: Xavier Wyckhuyse: Raadslid afwezig voor 28 Delphine Cloet: Raadslid afwezig voor H1, 1 Marc Vercruysse, Martine Vandevelde: Raadsleden M'Hamed Kasmi: Raadslid afwezig voor H1, 1, 2 Verslaggevers commissievergadering dd. 31 augustus commissie interne zaken: raadslid, de heer Geert Deroose -commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Mario Verhellen -commissie externe zaken: raadslid, mevrouw Charka Dewaele De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER M HAMED KASMI EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN Openbare zitting H1. Onroerende goederen: goedkeuren ruilen gronden Holstraat: aanvaarden van het punt wegens hoogdringendheid door de gemeenteraad bij 2/3 meerderheid Overwegende dat het stadsbestuur eigenaar is van de gronden gelegen in de Holstraat aan de Hippodroom, en aldaar kadastraal gekend Waregem 1 ste afdeling, sectie C, nrs. 1420Y en 1420B2; Gelet op het metingsplan, opgemaakt door Patrick Delesie van 25 mei 2016; Gelet op de ligging van de ingekokerde Gaverbeek; Gelet op het schattingsverslag, opgemaakt door Jo D Hondt op 16 augustus 2016; Overwegende dat de ruiling van de volgende gronden dient te gebeuren om een duidelijke en rechte perceelsgrens (oude bedding Gaverbeek) te bekomen tussen de gronden van de stad Waregem en de Koninklijke Waregemse Koersevereniging: Kadastraal gekend Lot Oppervlakte Huidige eigenaar Waarde Waregem A 2 de afd., sectie B, nr. 426P 11,30 m 2 Koninklijke Waregemse ,30 Koersevereniging B 1 ste afd., sectie C, nr. 1420B2 16,20 m 2 Stadsbestuur Waregem ,20 C 1 ste afd., sectie C, nrs. 1420B2 en 1420Y 87,00 m 2 Stadsbestuur Waregem ,00 Bedrag ten voordele van de stad ,90 Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

2 Overwegende dat stad eigenaar wordt van lot A en de loten B en C afstaat aan de Koninklijke Koersevereniging mits opleg van ,90 ten voordele van de stad; Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door het notariskantoor Notas, Kouter 27, 9000 Gent; Gelet op de strikte timing van het privaat project van de Koninklijke Waregemse Koersevereniging; Gelet op de aanvaarding van het agendapunt wegens hoogdringendheid door de volgende gemeenteraadsleden: Peter Desmet, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Kurt Vanryckeghem, Mario Verhellen, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Pietro Iacopucci, Jo Neirynck, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Koen Delie, Charka Dewaele, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde; Art. 1: Het agendapunt onroerende goederen: goedkeuren ruilen gronden Holstraat wordt aanvaard als hoogdringend en wordt behandeld in de gemeenteraad van 6 september 2016 als punt H2. - voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Koen Delie, Charka Dewaele, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 1. mededelingen - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, verwelkomt alle raadsleden en hoopt dat iedereen genoten heeft van de vakantie en van Waregem Koerse. Hij bedankt de administratie en de technische dienst voor het vlotte verloop van de Waregem Koersefeesten. - Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat het goed was dat er dit jaar meer toiletten op de markt stonden met Waregem koerse maar jammer dat deze niet dagelijks de hele dag open waren (enkel open op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag en vanaf 18.00u.). Het invalidentoilet was enkel maar open op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag van 18.00u. tot 01.00u. De andere dagen en uren konden zij niet naar het toilet. Vooral op woensdag zijn er veel mensen met een beperking op de markt. Hopelijk zorgt men vanaf volgend jaar voor toiletten die 24u./24u. open zijn en van de opening van de kermis tot en met de woensdag. Een tweede opmerking betreft het stukje Olmstraat (tussen het Heilig Hartcollege en het punt Oscar Verschuerestraat en Stationsstraat) dat enkel maar werd afgesloten op maandag en dinsdag. Café Bananas krijgt de toelating om voor het café een mobiele bar te zetten en aan de overkant op de parkeerstrook een vast podium. Het gevolg is dat de mensen daar van donderdag tot en met dinsdag op de straat staan terwijl de straat niet afgesloten is. Op vrijdag is daar een chauffeur een paar keer aan hogere snelheid doorgereden wat tot levensgevaarlijke situaties heeft geleid. Ikzelf heb op zondag gezien dat een kind van ongeveer 5 jaar net niet werd aangereden door een passerende wagen. Overdag staat daar bijna geen volk (behalve op maandag en dinsdag) maar s avonds staat daar veel volk. Mijn voorstel is om vanaf volgend jaar de Olmstraat af te sluiten aan het Heilig Hartcollege vanaf 18.30u. want vanaf dan zijn bijna alle handelszaken gesloten en is er toch geen parkeerplaats meer te vinden in de Stationsstraat. Door enkele nadars te plaatsen kan het verkeer niet meer door en kunnen de hulpdiensten toch nog vlot het centrum bereiken mocht er zich daar iets voordoen. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, sluit zich aan bij collega Wyckhuyse wat de toiletten betreft. Het was niet alleen zo dat de toiletten in de namiddag gesloten waren. Vanaf 18.00u. waren die open tot 01.00u. 's nachts. Maar de woensdagmorgen waren de toiletten al opgehaald, ook al zijn er de woensdagmiddag nog de feestelijkheden voor de mindervaliden. Het zou beter zijn dat de toiletten een dag langer blijven staan en ook open zijn in de namiddag. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat die twee zaken zullen meegenomen worden in de evaluatie. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, feliciteert raadslid Kasmi met de geboorte van zijn zoontje. Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

3 - Volgende commissie:dinsdag 27 september 2016 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: dinsdag 4 oktober 2016 om 19.00u. Afwezigheden bij dit punt: Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 2. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: - akte nemen ontslag gemeenteraadslid - nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid - eed afleggen door opvolgend raadslid Gelet op het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen van 23 november 2012 houdende de goedkeuring van de verkiezingen voor de gemeenteraad van Waregem; Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013; Gelet op het schrijven van mevr. Heidi Vandenbroeke, ontvangen op 9 juni 2016 met de mededeling dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid; Gelet op het schrijven van de heer Johan Roose, eerste opvolger op lijst 2 N-VA, ontvangen op 23 juni 2016 waarin hij meedeelt dat hij het mandaat als gemeenteraadslid niet wenst op te nemen; Gelet op het schrijven van de mevr. Dorothéa Mestdagh, tweede opvolger op lijst 2 N-VA, ontvangen 5 juli 2016 waarin zij meedeelt dat zij het mandaat als gemeenteraadslid wenst op te nemen; Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van mevr. Dorothéa Mestdagh; Overwegende dat mevr. Dorothéa Mestdagh voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, zich niet in geval van onverenigbaarheid bevindt en kan uitgenodigd worden tot de individuele eedaflegging, die luidt als volgt: ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen ; Het opvolgend raadslid, mevr. Dorothéa Mestdagh, legt in handen van de voorzitter, tijdens de openbare vergadering de eed af; Art. 1: Er wordt akte genomen van het ontslag van mevr. Heidi Vandenbroeke. Art. 2: Er wordt akte genomen van de eedaflegging van mevr. Dorothéa Mestdagh, waardoor betrokkene tot gemeenteraadslid wordt aangesteld. Art. 3: Conform art. 74bis van het Gemeentedecreet worden de coördinaten van het nieuw raadslid ingevuld in de mandatendatabank van de Vlaamse Regering. Afwezigheden bij dit punt: Marc Vercruysse, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 3. vaststellen rangorde gemeenteraad Overwegende dat het Gemeentedecreet geen verplichting oplegt om een rangorde van de raadsleden vast te stellen, maar dat het toch wenselijk is dit te doen met het oog op bepaalde situaties; Gelet op de omzendbrief BB/2012/2 van 19 oktober 2012 van de Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur; Gelet op respectievelijk de anciënniteit van de verkozen raadsleden en de behaalde naamstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; Gelet op de rangorde vastgesteld door de gemeenteraad op de installatievergadering van 2 januari 2013; Gelet op de vaststelling van de gewijzigde rangorde door de gemeenteraad in zitting van 2 februari 2013, in zitting van 2 december 2014 en in zitting van 13 januari 2015; Gelet op de aktename van het ontslag van mevrouw Heidi Vandenbroeke als gemeenteraadslid en de eedaflegging van mevrouw Dorothéa Mestdagh als opvolgend raadslid tijdens de zitting van 6 september 2016; Art. 1: De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vanaf heden als volgt vastgesteld: rang Naam Voornaam Anciënniteit aantal (eventueel onderbroken) naamstemmen 1 Desmet Peter vanaf 3/01/ Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

4 rang Naam Voornaam Anciënniteit (eventueel onderbroken) aantal naamstemmen 2 Godefroid Jules vanaf 3/01/ Benoit Willy vanaf 3/01/ Dewitte Henri vanaf 7/09/ Vanryckeghem Kurt vanaf 3/01/ Verhellen Mario vanaf 2/07/ Soens Rik vanaf 3/01/ Coussement Chantal vanaf 3/01/ Chanterie Kristof vanaf 3/01/ Polfliet Maria vanaf 3/01/ Wyckhuyse Xavier vanaf 3/01/ Iacopucci Pietro vanaf 10/01/ Neirynck Jo vanaf 2/01/ Kindt Bart vanaf 2/01/ Destoop Henri vanaf 2/01/ Dewever Hilde vanaf 2/01/ Devos Connie vanaf 2/01/ Cloet Delphine vanaf 2/01/ Lahousse Bruno van 2/01/2007 tot 2/01/ vanaf 02/12/ Himpe Philip vanaf 2/1/ Vercruysse Marc vanaf 2/1/ Delie Koen vanaf 2/1/ Dewaele Charka vanaf 2/1/ Ravelingien Kathleen vanaf 2/1/ Balduck Jan vanaf 2/1/ Deroose Geert vanaf 2/1/ Pruvoost Xander vanaf 2/1/ Vandevelde Martine vanaf 2/1/ Coussement Nele vanaf 05/02/ Kasmi M Hamed Vanaf 13/01/ Loosveldt Bernard Vanaf 07/07/ Vandevelde Inge Vanaf 12/01/ Mestdagh Dorothéa Vanaf 06/09/ goedkeuren wijzigen samenstelling gemeenteraadscommissies Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 39; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari 2013 waarbij de samenstelling van de gemeenteraadscommissies werd goedgekeurd; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 december 2014, 13 januari 2015, 7 juli 2015 en 12 januari 2016 waarbij de samenstelling van de gemeenteraadscommissies gewijzigd werd; Gelet op het ontslag van raadslid Heidi Vandenbroeke, waarvan akte genomen in de gemeenteraad van 6 september 2016; Gelet op de eedaflegging van raadslid Dorothéa Mestdagh in de gemeenteraad van 6 september 2016; Gelet op de ingediende akte van voordracht van de N-VA-fractie houdende de voordracht van Dorothéa Mestdagh voor de commissie grondgebiedszaken; Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

5 voor: 31 onthoudingen: 0 Art. 1: Art. 2: Aan de commissie grondgebiedszaken wordt mevr. Dorothéa Mestdagh toegevoegd als effectief lid. Bij de organisatie van een algemene commissie of themacommissie, maken alle gemeenteraadsleden deel uit van deze commissie. - voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Koen Delie, Charka Dewaele, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh - onthoudingen: 0 5. Gaselwest en Eandis Assets: buitengewone algemene vergaderingen van 3 oktober 2016: goedkeuren agenda met statutenwijziging en vaststellen mandaat vertegenwoordigers - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de algemene vergadering gaat over de toetreding van een Chinees staatsbedrijf in Eandis. Dit bedrijf zal meer dan 800 MIO euro neertellen voor 14% van de aandelen van Eandis. Zij hebben zelfs de mogelijkheid om dit uit te breiden tot 20%. Blijkbaar heeft dit Chinees staatsbedrijf ingezien dat dit een heel goede belegging is. Het gaat over een belegging die 5% op jaarbasis kan opleveren van het geïnvesteerde bedrag, wat 20 tot 40 MIO euro per jaar betekent. Dit is geen goede zaak. We hebben als regio en als land toch de taak om onze basisinfrastructuur en de distributie van elektriciteit en aardgas in eigen handen te houden. De voorbije jaren hebben we dit ook gedaan. Tot voor een aantal jaar was Eandis (toen nog Gaselwest) grotendeels eigendom van Electrabel. We hebben dit omgebogen naar een 100% gemeentelijk bedrijf. Dit marcheert goed. Elk jaar krijgen we daar een mooi dividend uit. Het raadslid begrijpt dat het bedrijf extra kapitaal nodig heeft om te investeren in slimme netten en ook in het omzetten van het aardgasnet. Eandis heeft ruim 400 MIO euro kapitaal nodig. Dit dossier is al bijna 2 jaar aan de gang, maar de laatste maanden is dit in een stroomversnelling gekomen. Zelfs in die mate, dat er wat tegenwind kwam van de steden en gemeenten via de financieringsintercommunales. Figga heeft ook gesteld dat zij bereid waren hier extra in te investeren. Ook onze gemeenteraad heeft zijn fiat gegeven om extra te investeren. Nu stellen we vast dat het vooral het Chinees staatsbedrijf zal zijn dat met een mooie opbrengst gaat lopen. Dit is geen goede zaak. Onze eigen inwoners zullen een deel van hun betaling zien wegvloeien naar China. Ook de timing stuit het raadslid tegen de borst. Op 13 september is er een infovergadering over dit dossier. We zijn nu 6 september en moeten al beslissen. Dit is zelfs niet conform het decreet op de intergemeentelijke samenwerking. Sp.a zal dit punt niet goedkeuren. - Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat het raadslid net komt te zeggen dat er extra kapitaal nodig was. Er is extra kapitaal nodig omwille van investeringen, maar ook omwille van ratings die niet zo gunstig waren. We moeten onze positie daar versterken. Er kan extra kapitaal gezocht worden dankzij de wetgeving die door de CREG bepaald wordt. Zolang men geen 45% van het kapitaal heeft, mag men uitbreiden tot 45% om dan op dat kapitaal een sterker dividend te krijgen. Dit hebben we proberen te realiseren. Wat één van de belangrijkste zaken is, is dat we tot twee maal toe vanuit Eandis een oproep gedaan hebben om het kapitaal te verhogen. Waregem is meegegaan in dit verhaal, maar wij waren een uitzondering. Als de vennoten niet mee doen aan een kapitaalsverhoging is dit jammer. Ook raadslid Verhellen heeft net zoals de schepen gepleit bij Figga om zeker een stuk van die 500 MIO euro te proberen te financieren. De schepen dankt het raadslid voor zijn bijdrage in dit dossier en zegt dat het niet zo eenvoudig was om 100 MIO te halen bij de gemeenten. Over alle grote politieke fracties heen is er een akkoord gemaakt en is dit tot stand gekomen. Wat de timing betreft, zegt de schepen dat er al enkele informatievergaderingen achter de rug zijn. Weliswaar vonden die wat verder plaats. We moeten echter tegen 3 oktober al een standpunt innemen. De informatie waarover het raadslid beschikt, is voldoende om over dit dossier te kunnen oordelen. We doen geen slechte zaak met het bod, zegt de schepen. Als we dit bod aannemen, dan zijn we met de stad Waregem tot zeker 1/1/2024 drie miljoen euro rijker, waarvan wij dan ook nog het rendement zullen ontvangen. Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

6 - Raadslid, de heer Mario Verhellen, kent de houding van zijn partij in deze, maar blijft toch bij zijn standpunt. De schepen was inderdaad ook een grote motivator binnen Figga om toch nog die 100 MIO euro te verzamelen. Anderzijds, als we kijken naar de kapitaalmarkt, wordt de particulier aangeraden om zijn geld te investeren in plaats van op zijn spaarboek te laten staan. Moest men een formule uitbrengen onder de vorm van een coöperatief verhaal, dan is hij zeker dat dit succes zou gehad hebben. Er zijn weinig beleggingen op vandaag waarvoor men 5% rendement krijgt. Uiteraard moeten we opletten met dit rendement. Het zijn tenslotte onze gebruikers van het elektriciteit- en aardgasnet die dit rendement zullen moeten betalen. Het raadslid zou niet verwonderd zijn als de netvergoeding de komende jaren zou stijgen. Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheerder elektriciteit en/of gas als deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken is bij de fusieoperatie in Eandis Assets waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist; Gelet op het feit dat de stad opgeroepen werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergaderingen van Gaselwest en Eandis Assets die op 3 oktober 2016 doorgaan in de Ghelamco Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de stad overgemaakt werd; Overwegende dat op korte termijn zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke investeringen aandienen, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, e.d ; Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver onder de verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe private partner die bereid is om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets; Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 een concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap State Grid Europe Limited (SGEL) door de raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod van euro een kapitaalparticipatie van 14% binnen Eandis Assets ten bedrage van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van ,90 euro wordt aldus een meerwaarde geboden van ,09 euro of 71,3%. Van deze meerwaarde behoort 86% aan de gemeenten. Vanaf het 9 e jaar neemt het aandeel van de private partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt; SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door aandelen B1 en ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets; Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota, die onder meer volgende thema s omvatten: - Afspraken omtrent het respecteren van de ontvlechtingsregels, het mogelijk aandeelhoudersschap via een groepsvennootschap en inzake bijzondere governance rechten - Introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2 - Modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen - Nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen - Omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels kapitaal ten bedrage van 211,6 miljoen euro en deels uitgiftepremie ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro als commerciële premie ) - Samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. drie bijkomende bestuurders voor de private partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake bijzondere bestuursbeslissingen - Beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de algemene vergadering (plafond 20% min één stem) - Verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor bijzondere beleidsbeslissingen ) - Geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de nieuwe deelnemerscategorieën - Afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de commerciële premie ; Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergaderingen en eveneens op expliciete wijze aan het voorstel van de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordigers vast te stellen; De buitengewone algemene vergadering van Gaselwest vindt plaats op 3 oktober 2016 om 18.30u. in de Ghelamco Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent en behandelt volgende punten: Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

7 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting Statutaire benoemingen 3. Statutaire mededelingen; De buitengewone algemene vergadering van Eandis Assets vindt plaats op 3 oktober 2016 om 18.45u. in de Ghelamco Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent en behandelt volgende punten: 1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve intrede) 2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen 3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging 4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het register van de deelnemers 5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting Statutaire benoemingen 8. Statutaire mededelingen; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 mei 2015 waarbij raadslid Willy Benoit werd aangesteld als effectief vertegenwoordiger en raadsleden Bruno Lahousse en Kathleen Ravelingien als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Waregem voor alle algemene vergaderingen van alle algemene vergaderingen van Gaselwest in de huidige legislatuur; voor: 29 tegen: 2 onthoudingen: 0 Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die zal voorgelegd worden op de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 3 oktober 2016 wordt goedgekeurd. Art. 2: De agenda met bijhorende stukken die zal voorgelegd worden op de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets op 3 oktober 2016 wordt goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december Art. 3: De voorgestelde toetreding van de vennootschap State Grid Europe Limited als B1 deelnemer tot de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, de toetredings- en deelnemersovereenkomst en de overeenkomstige statutenwijzigingen binnen Eandis Assets worden goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december Art. 4: De vertegenwoordigers van de stad Waregem aangesteld in de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 worden gemandateerd om op de buitengewone algemene vergaderingen van Gaselwest en Eandis Assets te handelen en te beslissen conform dit besluit. Art. 5: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en het secretariaat van Eandis Assets hiervan op de hoogte te brengen (ter attentie van het secretariaat op het adres - voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Koen Delie, Charka Dewaele, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh - tegen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi - onthoudingen: 0 Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

8 6. Gaselwest-Zuid: buitengewone algemene vergadering van 3 oktober 2016 en toekomstige algemene vergaderingen in de legislatuur : aanduiden vertegenwoordigers Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd op 18 januari 2013; Overwegende dat sinds de partiële splitsing van het voormalige Gaselwest op 1 januari 2016 stad Waregem deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas met activiteit in hoofdzakelijk een aantal Waalse gemeenten. Stad Waregem beschikt over één aandeel B per activiteit naargelang zij voor elektriciteit, gas of beide aangesloten is en neemt deel tot aan de vervaldag van 9 november 2019; Gelet op het feit dat de stad opgeroepen werd per aangetekend schrijven van 1 juli 2016 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest-Zuid die op 3 oktober 2016 doorgaat in de Ghelamco Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de stad overgemaakt werd; Overwegende dat 1 vertegenwoordiger moet aangeduid worden om de stad te vertegenwoordigen op deze buitengewone algemene vergadering van 3 oktober 2016; Overwegende dat ingevolge het wijzigingsdecreet een vertegenwoordiger kan aangeduid worden om de stad te vertegenwoordiger voor alle toekomstige algemene vergaderingen van Gaselwest-Zuid in de huidige legislatuur; Gelet op de ingediende kandidaturen; - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 (effectief vertegenwoordiger) 29 (eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger) 26 (tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Kathleen Ravelingien 28 Nee: 0 eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Bruno Lahousse 28 Nee: 1 tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Willy Benoit 23 Nee: 3 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Mevr. Kathleen Ravelingien, raadslid, Hoogmolenstraat 86, 8790 Waregem als effectief vertegenwoordiger van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering op 3 oktober 2016 en alle toekomstige algemene vergaderingen van Gaselwest-Zuid in de legislatuur Hij wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Dhr. Bruno Lahousse, raadslid, Henri Lebbestraat 45, 8790 Waregem en dhr. Willy Benoit, raadslid, Holstraat 56-31, 8790 Waregem als plaatsvervangende vertegenwoordigers van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering op 3 oktober 2016 en alle toekomstige algemene vergaderingen van Gaselwest-Zuid in de legislatuur Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en het secretariaat van Gaselwest-Zuid hiervan op de hoogte te brengen (ter attentie van het secretariaat op het adres - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 (effectief vertegenwoordiger) 29 (eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger) 26 (tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

9 Kathleen Ravelingien 28 Nee: 0 eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Bruno Lahousse 28 Nee: 1 tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger:ja Willy Benoit 23 Nee: 3 7. Gaselwest-Zuid: buitengewone algemene vergadering van 3 oktober 2016: goedkeuren agenda met statutenwijziging en vaststellen mandaat vertegenwoordigers Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd op 18 januari 2013; Overwegende dat sinds de partiële splitsing van het voormalige Gaselwest op 1 januari 2016 stad Waregem deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas met activiteit in hoofdzakelijk een aantal Waalse gemeenten. Stad Waregem beschikt over één aandeel B per activiteit naargelang zij voor elektriciteit, gas of beide aangesloten is en neemt deel tot aan de vervaldag van 9 november 2019; Gelet op het feit dat de stad opgeroepen werd per aangetekend schrijven van 1 juli 2016 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest-Zuid die op 3 oktober 2016 doorgaat in de Ghelamco Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent met volgende agendapunten: 1 Statutenwijzigingen 2 Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting Statutaire benoemingen 4 Statutaire mededelingen; Gelet op de voorgestelde statutenwijzing waarbij de voorgestelde aanpassingen betreffende een verduidelijking inzake het werkingsgebied van de vereniging Gaselwest-Zuid in de artikelen 1 en 2 bis van de statuten met expliciete verwijzing naar het Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 afgesloten tussen de drie regio s en toevoeging van een bijlage 4 waarin het aantal betrokken eindklanten (EAN s) dat door de gemeenteschappelijke installaties wordt gevoed, werd opgenomen; Gelet op het voorstel tot wijziging van artikel 12.1 van de statuten door het aantal bestuurders te verhogen met één bestuurder (van 4 naar 5), waardoor de gemeente Komen-Waasten voortaan twee bestuurders zal kunnen voordragen in plaats van één; Gelet op het verzoek van Gaselwest-Zuid om expliciet akkoord te gaan met dit voorstel van statutenwijziging; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad werd overgemaakt; voor: 29 onthoudingen: 2 Art. 1: Art. 2: De agenda met bijhorende stukken die zal voorgelegd worden op de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid op 3 oktober 2016 wordt goedgekeurd. De voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid met betrekking tot de artikelen 1, 2bis (verduidelijking werkingsgebied), 12.1 (samenstelling raad van bestuur), alsook toevoeging van bijlage 4 (eindklanten) wordt goedgekeurd. Art. 3: De vertegenwoordigers van de stad Waregem aangesteld in de gemeenteraadszitting van 6 september 2016 worden gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest-Zuid op 3 oktober 2016 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Art. 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en het secretariaat van Gaselwest-Zuid hiervan op de hoogte te brengen (ter attentie van het secretariaat op het adres Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

10 - voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Koen Delie, Charka Dewaele, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh - onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 8. GAS: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met stad Kortrijk betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en aanstellen sanctionerend ambtenaren Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, art. 119bis en art ; Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet); Gelet op het KB van 21 december 2013 betreffende de vaststelling van de kwalificatie en de onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de Wet betreffende de GAS-wet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juni 2016 betreffende de goedkeuring van de Algemene Politieverordening Waregem; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 2016 betreffende goedkeuring aanbod van protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken, bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 7 juni 2016; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 september 2016 betreffende de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en stad Waregem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. jeugdcriminaliteit; Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van Kortrijk betreffende de aanstelling van sanctionerend ambtenaren die voldoen aan de kwalificatie en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de GAS-wet: - Mevr. Catherine De Mulder-Crimont (aangesteld in de gemeenteraad van Kortrijk op 10/09/2012) - Mevr. Sofie Van Audenhove (aangesteld in de gemeenteraad van Kortrijk op 20/04/2015) - Mevr. Marjolijn Gousseau (aangesteld in de gemeenteraad van Kortrijk op 13/06/2016); voor: 29 onthoudingen: 2 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De samenwerkingsovereenkomst zoals toegevoegd in bijlage wordt goedgekeurd. Bij het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst gaat de stad Waregem akkoord dat het GASteam van stad Kortrijk in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties zal worden ingezet voor de behandeling van de dossiers van stad Waregem. Voor wat betreft de inbreuken zoals bepaald in artikel 2.1 a en b van de samenwerkingsovereenkomst worden alle personeelskosten van het GAS-team van stad Kortrijk betaald via de begroting van de stad Kortrijk en nadien verhaald op alle gemeenten die een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en dit a rato van het aantal behandelde dossiers voor elke gemeente afzonderlijk. Bij het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst verklaart de stad Waregem er zich mee akkoord dat de stad Kortrijk een Register voor gemeentelijke administratieve sancties voor Waregem zal bijhouden. Stad Waregem duidt de stad Kortrijk aan als verantwoordelijke voor de verwerking van dit bestand. In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties tussen de stad Kortrijk en de stad Waregem, met het oog op het inzetten van een gemeenschappelijk sanctionerend ambtenaar, worden volgende personen in dienst van de stad Kortrijk, door de stad Waregem aangesteld als sanctionerende ambtenaren in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties: Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

11 Art. 6: - Mevr. Catherine De Mulder-Crimont (aangesteld in de gemeenteraad van Kortrijk op 10/09/2012) - Mevr. Sofie Van Audenhove (aangesteld in de gemeenteraad van Kortrijk op 20/04/2015) - Mevr. Marjolijn Gousseau (aangesteld in de gemeenteraad van Kortrijk op 13/06/2016); Deze aanstellingen gebeuren met ingang vanaf 1 oktober 2016 en gelden tot herroeping. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: - De financieel beheerder van stad Waregem - De stad Kortrijk - De betrokken sanctionerend ambtenaren - De bemiddelingsambtenaar van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk - De politiezone MIRA - Het parket van de Procureur des Konings te Kortrijk. - voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Koen Delie, Charka Dewaele, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh - onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi Bijlage: samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administrtieve sancties Tussen enerzijds De stad Waregem, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester en de heer Guido De Langhe, stadssecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet. En anderzijds De stad Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heren Vincent van Quickenborne, burgemeester en Geert Hillaert, stadssecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet. Wordt overeengekomen wat volgt: 1. Doel van de samenwerking Artikel 1 De stad Waregem gaat akkoord dat het GAS-team van de stad Kortrijk, bestaande uit sanctionerende ambtenaren, een ondersteunende jurist en administratieve medewerkers, in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties zal worden ingezet voor de behandeling van de dossiers van de stad Waregem. De sanctionerende ambtenaren van de Stad Kortrijk, die beantwoorden aan de door de Koning bij Koninklijk Besluit van 21 december 2013 vastgestelde kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden, handelen de dossiers conform de bij Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties vastgelegde voorwaarden af. Hiertoe wordt aan de gemeenteraad van stad Waregem gevraagd om deze ambtenaren aan te wijzen conform artikel 6 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en artikel 1, 3 van het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 2. Inhoud van de samenwerking Artikel De sanctionerende ambtenaren behandelen volgende types inbreuken: a. De inbreuken op de reglementen of verordeningen van de stad Waregem die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie, de klassieke overlastinbreuken b. Die inbreuken op de reglementen of verordeningen van de stad Waregem die ook in het Strafwetboek zijn opgenomen, maar die ingevolge artikel 3.1 en 2 van de GAS-wet ook het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie, de zgn. gemengde inbreuken c. De overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en de overtredingen van de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen, de parkeerinbreuken Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

12 2.2. De sanctionerende ambtenaren hebben hierbij de volgende taken, rekening houdende met het beleid van elke gemeente : a. Alle taken die zijn opgedragen door de regelgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties. Hierbij zijn vervat: beoordeling van de vaststelling, overleg met de Procureur des Konings, dossier opstarten, verweren (zowel schriftelijk als mondeling) behandelen, beslissing nemen gaande van procedure ouderlijke betrokkenheid, bemiddeling voorstellen, gemeenschapsdienst opleggen tot GASboete opleggen. b. Het analyseren van de overtredingen met het oog op het voorkomen van overlast c. Het assisteren van de colleges van burgemeester en schepenen wanneer deze bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot: o Schorsing van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente o Intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente o Administratieve sluiting van een inrichting d. Een ondersteunende rol bij het actualiseren van politiereglementen e. Het opvolgen van de wetgeving f. Het deelnemen aan vergaderingen op gemeentelijk, intergemeentelijk, provinciaal en gewestelijk niveau g. Het bieden van juridische en praktische ondersteuning aan de ambtenaren bevoegd voor het vaststellen van de overtredingen 2.3. De stad Waregem stelt één of meer van haar personeelsleden ter beschikking van het GAS-team Kortrijk om tijdig alle nuttige informatie te bezorgen inzake de financiële opvolging en specifieke lokale aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld signalisatie, parkeerreglementering, gewijzigde parkeersituaties (bv. ingevolge evenementen of werkzaamheden) e.a. 3. Financiering van de samenwerking Artikel Voor wat betreft de inbreuken zoals bepaald in artikel 2.1. a en b worden alle personeelskosten m.b.t. voornoemde ambtenaren betaald via de begroting van de stad Kortrijk en nadien verhaald op alle gemeenten die een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, en dit a rato van het aantal behandelde dossiers voor elke gemeente afzonderlijk Voor wat betreft de inbreuken zoals bepaald in artikel 2.1.c wordt, gelet op de aparte procedure voor deze dossiers, in eerste instantie, gewerkt met een forfaitaire kostprijs van 30 EUR per dossier. Artikel 4 De stad Waregem voorziet, desgevallend via begrotingswijziging, voldoende kredieten op de begroting. 4. Gegevensuitwisseling en bescherming Artikel Stad Waregem erkent dat zij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens blijft in het kader van de ingevolge deze samenwerkingsovereenkomst uitbestede taken. 5.2 Stad Waregem geeft de Stad Kortrijk de opdracht en het mandaat om, in het kader van de ingevolge deze samenwerkingsovereenkomst uitbestede taken, voor haar rekening en als verwerker de nodige persoonsgegevens te verwerken Stad Kortrijk verbindt er zich toe om de gegevensverwerking als een goede huisvader te organiseren en de gegevens te beschermen conform de wettelijke bepalingen ter zake. 5. Register van de gemeentelijke administratieve sancties Artikel 6 Stad Waregem verklaart er zich mee akkoord dat de Stad Kortrijk een Register van de gemeentelijke administratieve sancties voor haar gemeente zal bijhouden, d.i. een bestand van de natuurlijke personen of rechtspersonen die, op basis van het algemeen politiereglement van Stad Waregem, het voorwerp hebben uitgemaakt van een administratieve sanctie of een alternatieve maatregel zoals gemeenschapsdienst of lokale bemiddeling. Stad Waregem duidt de Stad Kortrijk aan als verantwoordelijke voor de verwerking van dit bestand. 6. Duur en opzeg van de overeenkomst Artikel 7 Deze overeenkomst geldt onder opschortende voorwaarde van het op punt staan van de ondersteunende software en voor onbepaalde duur. Indien één der deelnemende gemeenten de overeenkomst wenst te beëindigen dient dit te gebeuren met aangetekende zending en met in acht neming van een opzegtermijn van minstens drie maanden. De beëindiging zal ingaan op 1 januari van het jaar volgend op de datum waarop de aangetekende zending ter post werd afgegeven. 7. Slotbepalingen Artikel 8 Deze overeenkomst neemt een aanvang na goedkeuring ervan door de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Artikel 9 De Stad Kortrijk wordt in kennis gesteld van het goedkeuringsbesluit van Stad Waregem. Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

13 Opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan één exemplaar voor elk der deelnemende gemeenten, te Kortrijk op Goedgekeurd in de gemeenteraad van Waregem Voor de stad Waregem Voor de stad Kortrijk De burgemeester De burgemeester De secretaris De secretaris 9. GAS: goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en stad Waregem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit en aanstellen bemiddelingsambtenaar Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, art. 119bis en art ; Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet); Gelet op het KB van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de GAS-wet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juni 2016 betreffende de goedkeuring van de Algemene Politieverordening Waregem en de invoering van gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 2016 betreffende de goedkeuring aanbod van protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken, bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 7 juni 2016; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 september 2016 betreffende de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met stad Kortrijk betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en aanstellen sanctionerend ambtenaren; Gelet op de bepalingen in de GAS-wet betreffende een verplichte bemiddelingsprocedure voor minderjarige overtreders en de mogelijkheid tot procedure van bemiddeling voor meerderjarige overtreders; Overwegende dat de regering een voltijdse bemiddelingsambtenaar ter beschikking stelt van de steden en gemeenten van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk voor een vlotte implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van GAS; Gelet op de overeenkomst tussen de federale staat en de stad Kortrijk voorzien door het KB van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van GAS; Gelet op de beslissing van stad Kortrijk van 3 februari 2010 om mevr. Evi Holderbeke, aan te stellen in de functie van voltijds bemiddelingsambtenaar; voor: 29 onthoudingen: 2 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De samenwerkingsovereenkomst (zoals toegevoegd in bijlage) tussen stad Kortrijk en stad Waregem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit wordt goedgekeurd. Bij het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst gaat de stad Waregem akkoord dat de bemiddelingsambtenaar aangesteld voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk alle bemiddelingsdossiers van de stad Waregem in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties behartigt. De stad Kortrijk ontvangt voor elk werkingsjaar een forfaitaire toelage van de federale staat voor het ten laste nemen van de werkingskosten en de bezoldiging van de bemiddelingsambtenaar en voor de kosten nodig voor de correcte uitvoering van zijn/haar functie. Indien de federale toelage niet volstaat om de aanvaarde kosten te betalen, verbinden de stad Kortrijk en de diverse gemeenten er zich toe een procentuele bijdrage te leveren ter betaling van de meerkost, in verhouding met het aantal behandelde dossiers per deelnemende gemeente. In uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en stad Kortrijk wordt mevr. Evi Holderbeke door de stad Waregem aangeduid als bemiddelingsambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze aanstelling gebeurt met ingang van 1 oktober 2016 en geldt tot herroeping. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: - de financieel beheerder van stad Waregem - de stad Kortrijk Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

14 - de sanctionerende ambtenaren - de betrokken bemiddelingsambtenaar - de politiezone MIRA - het Parket van de Procureur des Konings. - voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Koen Delie, Charka Dewaele, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh - onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi Bijlage: samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en stad Waregem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit Tussen enerzijds de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer Geert Hillaert, stadssecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing genomen in de zitting van de gemeenteraad van 6 september 2016; en anderzijds de stad Waregem, vertegenwoordigd door de heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester, en de heer Guido De Langhe, stadssecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing genomen in de zitting van de gemeenteraad van 6 september 2016; hierna genoemd de deelnemende steden en gemeenten; wordt het volgende overeengekomen betreffende de samenwerking met de bemiddelingsambtenaar: Vooraf: De steden en gemeenten die deze samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, hebben in administratieve sancties voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en verordeningen, conform de wet van 24 juni Deze wet spreekt eveneens over een bemiddelingsprocedure, dewelke verplicht moet worden aangeboden aan minderjarigen. De regering stelt derhalve een voltijdse bemiddelingsambtenaar ter beschikking van de steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, voor een vlotte implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is de bepaling van de praktische modaliteiten van deze terbeschikkingstelling. Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst: Artikel 1: Overeenkomst tussen de stad Kortrijk en de federale overheid In het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit stelt de federale staat een voltijdse bemiddelingsambtenaar voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk ter beschikking van de stad Kortrijk. De federale overheid heeft een eerste overeenkomst ondertekend met de stad Kortrijk op 18 februari Deze wordt jaarlijks hernieuwd. Een kopie van de meest recente overeenkomst die werd ondertekend tussen de stad Kortrijk en de minister van Grootstedenbeleid, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit, wordt als bijlage gevoegd aan deze overeenkomst. Artikel 2: Aanwerving door de stad Kortrijk De stad Kortrijk heeft tijdens de gemeenteraadszitting van 8 oktober 2007 beslist om een bemiddelingsambtenaar aan te stellen die de bemiddelingsprocedure zoals voorzien in de wetgeving van de gemeentelijke administratieve sancties, zal begeleiden. De stad Kortrijk ontvangt voor de aanwervingskosten en bezoldiging van de voltijdse bemiddelingsambtenaar, die voldoet aan de vereisten voor deze bemiddelingsopdracht, voor één jaar een forfaitaire toelage van de federale overheid. Louter indicatief kan gesteld worden dat deze toelage voor het werkingsjaar euro bedroeg. De stad Kortrijk heeft een arbeidsovereenkomst opgesteld ingaand op 18 februari 2008, waarbij een bemiddelingsambtenaar werd aangesteld. Gemeenteraadszitting dinsdag 06 september

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 september 2016 OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 september 2016 OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 september 2016 OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd wordt het verslag van de vorige zitting, 29 augustus 2016, goed

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 29 SEPTEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 29 SEPTEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 29 SEPTEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen; Georges Lambrecht, Hilde

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraad van dinsdag 27 september 2016

Gemeenteraad van dinsdag 27 september 2016 Gemeenteraad van dinsdag 27 september 2016 Aanwezig: Afwezig: Hugo De Waele, burgemeester - voorzitter William De Windt, Marleen Lambrecht, Antoine Slagmulder, Johan Van Vaerenbergh, Reinold De Vuyst,

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2014. Bekendgemaakt op 27 november 2014. In werking getreden op 1 december 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

PUNT 1: GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG TOT UITBETALING VAN HET SALDO- EINDAFREKENING VOOR HET RESTAURATIEPROJECT KAPEL O.L.V.

PUNT 1: GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG TOT UITBETALING VAN HET SALDO- EINDAFREKENING VOOR HET RESTAURATIEPROJECT KAPEL O.L.V. VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD ---------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van 1 september 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 september 2016

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 5 juli 216 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015

Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015 Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0003 van 2 februari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0004 In zake: de heer Fernand DELIAERT, wonende te 9940 Evergem, Riemesteenweg 147 verzoekende

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 03 februari 2015

Zitting van dinsdag 03 februari 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van dinsdag 03 februari 2015 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie