Voorbij het gedogen in Roosendaal en Bergen op Zoom. Een straatenquête op tien locaties. LokaleZaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbij het gedogen in Roosendaal en Bergen op Zoom. Een straatenquête op tien locaties. LokaleZaken"

Transcriptie

1 Voorbij het gedogen in Roosendaal en Bergen op Zoom Een straatenquête op tien locaties LokaleZaken i.s.m. Beke Advies Januari 2011

2 Auteurs: D. Keijzer, MSc Dr. E.J. van der Torre Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de zogenoemde Drugsscan die in opdracht van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom wordt uitgevoerd. 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Een straatenquête op tien locaties Werkwijze en respondenten Wat volgt 6 2. Drugsoverlast en handel Inleiding Roosendaal Bergen op Zoom Vergelijkenderwijs: oude hot spots en nieuwe locatie Drugshandel: verschijningsvormen Inleiding Roosendaal Bergen op Zoom Vergelijkenderwijs: oude hot spots en nieuwe locaties Veiligheidsbeleving Inleiding Roosendaal Bergen op Zoom Vergelijkenderwijs: oude hot spots en nieuwe locaties 26 Bijlage 1 Vragenlijst 28 Bijlage 2 Enkele kenmerken van respondenten 30 Bijlage 3 Plattegronden onderzoekslocaties 32 3

4 1. Inleiding 1.1 Een straatenquête op tien locaties Op 16 september 2009 is in Bergen op Zoom en Roosendaal gestopt met het gedogen van de verkoop van softdrugs door coffeeshops. Elke gemeente telde tot die dag vier gedoogde coffeeshops. Het is vanwege deze stevige ingreep interessant om te bezien hoe bewoners en ondernemers een jaar na dato oordelen over de drugsoverlast en drugshandel. We hebben dit in beeld gebracht door middel van een straatenquête. Die enquête kon niet beperkt blijven tot de locaties waar tot 16 september 2009 de bezoekers van de gedoogde coffeeshops voor veel overlast zorgden. We noemen deze locaties in dit rapport de oude hot spots. Immers, er kan verplaatsing optreden van drugsoverlast en drugshandel. We hebben op basis van een zogenoemde Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal (uitgevoerd in 2009, deels in de maanden na het beëindigen van het gedoogbeleid) en op basis van recente overzichten van meldingen van drugsoverlast en drugshandel enkele (nieuwe) aandachtslocaties geselecteerd voor de straatenquête. We kozen voor locaties met de meeste geregistreerde meldingen. We zijn ons ervan bewust dat er drugsoverlastlocaties kunnen zijn waarover niet zoveel wordt gemeld. Echter, die locaties worden op andere manieren in kaart gebracht door de Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal waarmee in 2010 is gestart. Deze straatenquête is input voor de Drugsscan. De scan analyseert en trekt conclusies. In dit rapport beperken we ons in essentie tot de presentatie van de uitkomsten van de straatenquête. Deze werkwijze heeft geresulteerd in tien onderzoekslocaties voor de straatenquête. Het betreft drie oude hot spots : 1. Roosendaal: Centrum (Kerngebied: Molenstraat, Hoogstraat) 2. Bergen op Zoom: Korenbeursplein en omgeving 3. Bergen op Zoom: Sint Catharinaplein en omgeving Er zijn zeven nieuwe aandachtslocaties geselecteerd, te weten: 4. Roosendaal: Burgerhout (Kerngebied: Dr. Schaepmanlaan en Van Gilselaan) 5. Roosendaal: De Kroeven (Kerngebied: Pootlaan) 6. Roosendaal: Langdonk (Kerngebied: Elisadonk en Reginadonk) 7. Roosendaal: Westrand (Kerngebied L. van Leydenstraat en G. ter Borchstraat) 8. Bergen op Zoom: Fort Zeekant (Kerngebied: Emmaplein en Lourdesplein) 9. Bergen op Zoom: Tuinwijk (Eén locatie: Karmel) 10. Bergen op Zoom: Noordgeest (Kerngebied: Oscar van Hemelpark) 4

5 1.2 Werkwijze en respondenten De straatenquête is in oktober 2010 afgenomen door onderzoekers van LokaleZaken, in samenwerking met studenten. Met de opdrachtgever is afgesproken om te streven naar tenminste 75 respondenten per locatie. Idealiter wordt een grotere steekproef getrokken, maar vanwege het arbeidsintensieve karakter in combinatie met het forse aantal locaties, is gekozen voor dit aantal. Dit geeft een goed beeld, al is het wel belangrijk dat het beeld verfijnd en aangevuld wordt met de andere methoden van onderzoek die worden gehanteerd bij de Drugsscan. De respondenten zijn op twee manieren benaderd: a. We hebben op straat respondenten aangesproken, we zijn winkels of bedrijven binnengegaan en we hebben aangebeld. b. We hebben een flyer in de brievenbus gedaan bij mensen die afwezig waren, met daarop een mailadres. Wie een mail stuurde, ontving een digitale vragenlijst. Bijna geen enkele ondernemer of bewoner die we op straat aanspraken weigerde mee te werken, maar de respons op de flyer was gering. In totaal hebben 722 respondenten de vragenlijst beantwoord. Precies 50 respondenten hebben een digitale vragenlijst ingevuld. De enquêtes zijn in de middag en avond afgenomen. Van de 722 respondenten was 43,9% een man. De steekproef telt voornamelijk bewoners: 685 (94,9%). Het valt op dat veel respondenten al langer dan tien jaar in de buurt wonen of werken: 58,9% (425 respondenten). In Roosendaal tellen we 426 respondenten. Precies 55,9% was een vrouw en de gemiddelde leeftijd is 49,4 jaar. De respondenten zijn als volgt verdeeld over de onderzoekslocaties: Centrum (94); De Kroeven (80); Burgerhout (95); Langdonk (78) en Westrand (79). In het Centrum en in Burgerhout werd wat vaker een digitale vragenlijst ingevuld dan op andere locaties. In Bergen op Zoom komt de teller uit op 296 respondenten. Van deze respondenten was 56,4% een vrouw en de leeftijd komt gemiddeld uit op 48,4 jaar. De verdeling over de locaties is als volgt: Korenbeursplein (51); Sint Catharinaplein (61); Fort Zeekant (86); Tuinwijk (23) en Noordgeest (75). Op de twee pleinen oude hot spots : Korenbeursplein en Sint Catharinaplein - zijn we gestopt bij 51, respectievelijk 61 respondenten. Dit hebben we gedaan omdat de locaties waar het ons om te doen was, niet veel inwoners kennen. Als we letterlijk honderd meter verderop zouden enquêteren, zou dit al andere beelden en antwoorden opleveren. In Tuinwijk stuitten we op een concentratie van drugsoverlast in een flatcomplex aan de Karmel. We hebben daarom minder enquêtes afgenomen dan elders: in totaal stelden we vragen aan 23 respondenten. Bovendien was de aard van de problematiek zo goed bekend bij onder meer de politie, dat we de informatie niet door middel van een straatenquête behoefde te onderzoeken. Hier komt bij dat deze sterk lokale problematiek los staat van het coffeeshopbeleid. De bijlage bevat enkele meer precieze gegevens over de respondenten en plattegronden van de tien locaties. De vragenlijst is ook in de bijlage opgenomen. 5

6 1.3 Indeling rapport In de volgende hoofdstukken presenteren we eerst de antwoorden op vragen over drugsoverlast en handel (hoofdstuk 2), daarna over de verschillende verschijningsvormen van drugshandel (hoofdstuk 3) en tot slot over de veiligheidsbeleving (hoofdstuk 4). 6

7 2. Drugsoverlast en handel 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de uitkomsten gepresenteerd van de straatenquête die in Roosendaal ( 2.2) en Bergen op Zoom ( 2.3) is afgenomen. We vergelijken de antwoorden van respondenten op de oude hot spots met die op de nieuwe aandachtslocaties ( 2.4). 2.2 Roosendaal De cijfers die we in de tekst over Roosendaal noemen zijn terug te vinden in overzichtstabel 2.1 Tabel 2.1: Roosendaal Centrum De Kroeven Burgerhout Langdonk Westrand Totaal in uw woon- of werkomgeving (soft)drugshandel of gedragingen die wijzen op (soft)drugshandel? De overlast van de handel in (soft)drugs is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving: Het aantal drugstoeristen is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving: Het aantal Nederlandse drugsklanten is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving: Zeer vaak 9 (9,6%) 11 (13,8%) 15 (15,8%) 12 (15,4%) 11 (13,9%) 58 (13,6%) Vaak 19 (20,2%) 17 (21,3%) 24 (25,3%) 12 (15,4%) 11 (13,9%) 83 (19,5%) Soms 27 (28,7%) 20 (25%) 21 (22,1%) 8 (10,3%) 22 (27,8%) 98 (23%) Zelden Nooit 25 (26,6%) 14 (14,9%) 12 (15%) 18 (22,5%) 16 (16,8%) 18 (18,9%) 6 (7,7%) 29 (37,2%) 12 (15,2%) 19 (24,1%) 71 (16,7%) 98 (23%) 2 (2,5%) 1 (1,1%) 11 (14,1%) 4 (5,1%) 18 (4,2%) Totaal 94 (100%) 80 (100%) 95 (100%) 78 (100%) 79 (100%) 426 (100%) Zeer toegenomen Toegenomen 2 (2,1%) 10 (10,6%) 6 (7,5%) 26 (32,5%) 3 (3,2%) 22 (23,2%) 5 (6,4%) 23 (29,5%) 5 (6,3%) 12 (15,2%) 21 (4,9%) 93 (21,8%) Gelijk 12 (12,8%) 31 (38,8%) 42 (44,2%) 16 (20,5%) 29 (36,7%) 130 (30,5%) Afgenomen Zeer afgenomen 36 (38,3%) 29 (30,9%) 5 (6,3%) 14 (14,7%) 1 (1,1%) 7 (9%) 1 (1,3%) 12 (15,2%) 1 (1,3%) 74 (17,4%) 32 (7,5%) 5 (5,3%) 12 (15%) 13 (13,7%) 26 (33,3%) 20 (25,3%) 76 (17,8%) Totaal 94 (100%) 80 (100%) 95 (100%) 78 (100%) 79 (100%) 426 (100%) Zeer toegenomen 2 (2,5%) 2 (2,5%) 4 (0,9%) Toegenomen 1 (1,1%) 7 (8,8%) 6 (6,3%) 7 (9%) 4 (5,1%) 25 (5,9%) Gelijk 9 (9,6%) 39 (48,8%) 40 (42,1%) 20 (25,6%) 24 (30,4%) 132 (31%) Afgenomen 35 (37,2%) 7 (8,8%) 20 (21,1%) 6 (7,7%) 10 (12,7%) 78 (18,3%) Zeer afgenomen 46 (48,9%) 3 (3,2%) 1 (1,3%) 50 (11,7%) 3 (3,2%) 25 (31,3%) 26 (27,4) 44 (56,4%) 39 (49,4%) 137 (32,2%) Totaal 94 (100%) 80 (100%) 95 (100%) 78 (100%) 79 (100%) 426 (100%) Zeer toegenomen 1 (1,1%) 1 (1,3%) 2 (2,1%) 2 (2,6%) 4 (5,1%) 10 (2,3%) Toegenomen 6 (6,4%) 16 (20%) 8 (8,4%) 16 (20,5%) 8 (10,1%) 54 (12,7%) Gelijk 22 (23,4%) 31 (38,8%) 46 (48,4%) 17 (21,8%) 24 (30,4%) 140 (32,9%) Afgenomen Zeer afgenomen 29 (30,9%) 17 (18,1%) 5 (6,3%) 7 (7,4%) 2 (2,1%) 3 (3,8%) 1 (1,3%) 7 (8,9%) 51 (12%) 20 (4,7%) 19 (20,2%) 27 (33,8%) 30 (31,6%) 39 (50%) 36 (45,6%) 151 (35,4%) Totaal 94 (100%) 80 (100%) 95 (100%) 78 (100%) 79 (100%) 426 (100%) Overall: minder drugstoeristen, gemengde opvattingen over overlast We hebben in Roosendaal op vijf locaties in totaal 426 respondenten ondervraagd. Van de respondenten zegt 40% zelden of nooit (soft)drugshandel te zien in hun woon- of werkomgeving, terwijl een derde (33%) dit juist (zeer) vaak ziet. 7

8 De overlast van de drugshandel is volgens ongeveer een derde gelijk gebleven (30,5%). Iets meer dan een kwart vindt dat het (zeer) is toegenomen (26,7%), terwijl bijna een kwart (24,9%) juist meent dat het (zeer) is afgenomen. Over het aantal drugstoeristen in het afgelopen jaar is men positiever gestemd: 31% van de respondenten denkt dat het aantal drugstoeristen gelijk is gebleven, 30% stelt dat het (zeer) is afgenomen en 6,8% geeft aan dat het aantal drugstoeristen (zeer ) is toegenomen. Respondenten vinden het moeilijk om een inschatting te maken van de ontwikkeling van het aantal Nederlandse drugsklanten in het afgelopen jaar: 35,4% heeft hier geen mening over. Bijna een derde schat dat het aantal Nederlandse drugsklanten in hun woon- of werkomgeving gelijk is gebleven. Van de respondenten is 16,7% van mening dat het aantal Nederlandse drugsklanten (zeer) is afgenomen en 15% constateert juist een toename. De oude hot spot: het centrum van Roosendaal (Molenstraat, Hoogstraat e.o.) We zoomen in op het centrum van Roosendaal: een oude hot spot met in het verleden gedoogde coffeeshops. Enkele belangrijke uitkomsten: 29,8% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel 69,2% zegt dat overlast van (soft)drugshandel (zeer) is afgenomen 86,1% zegt dat het drugstoerisme het afgelopen jaar (zeer) is afgenomen 49% zegt dat het aantal Nederlandse drugsklanten het afgelopen jaar (zeer) is afgenomen Het oordeel van bewoners en ondernemers op deze oude hot spot is dus met name over de ontwikkeling van de drugsoverlast aanmerkelijk gunstiger dan het gemiddelde oordeel in Roosendaal. Aandachtslocatie (1): De Kroeven De eerste aandachtslocatie is De Kroeven, en meer in het bijzonder de Pootlaan en omgeving. De enquête leverde onder meer de volgende uitkomsten op: 35,1% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel 40% zegt dat overlast van (soft)drugshandel (zeer) is toegenomen 48,8% zegt dat het drugstoerisme het afgelopen jaar gelijk is gebleven 38,8% zegt dat het aantal Nederlandse drugsklanten het afgelopen jaar gelijk is gebleven Op deze locatie is het oordeel over de drugsoverlast juist beduidend kritischer dan de gemiddelde score in Roosendaal. In de hele stad denkt iets meer dan een kwart dat de drugsoverlast is toegenomen in het afgelopen jaar, terwijl het op deze locatie gaat om 40%. Aandachtslocatie (2): Burgerhout Burgerhout ligt op steenworp afstand van de voormalige coffeeshops in het Centrum. We hebben gepeild op de dr. Schaepmanlaan, Van Gilselaan en omgeving. De cijfers zijn niet erg positief: 8

9 41,1% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel 44,2% zegt dat de overlast van (soft)drugshandel gelijk is gebleven; 26,4% signaleert een toename van de overlast 42,1% zegt dat het drugstoerisme het afgelopen jaar gelijk is gebleven 48,4% zegt dat het aantal Nederlandse drugsklanten het afgelopen jaar gelijk is gebleven Op deze locatie meldt het hoogste percentage Roosendaalse respondenten (41,1%) dat zij (zeer) vaak softdrugshandel in hun omgeving zien. De uitkomsten geven de indruk dat de drugshandel en drugsoverlast reeds bestond (44,2% denkt dat deze overlast gelijk is gebleven), maar in het afgelopen jaar wel enigszins is toegenomen. Hoewel slechts ruim een kwart stelt dat de overlast is toegenomen, bleek op straat dat het veel uitmaakt waar de respondent precies woont. Op de winkelstrip in de dr. Schaepmanlaan was al drugshandel en drugsoverlast, maar op en rondom het speelplein bij de Zoomvlietschool is het toegenomen, met name in de avonduren, zo melden bewoners. Aandachtslocatie (3): Langdonk De uitkomsten van de enquête in Langdonk (Reginadonk, Elisadonk en omgeving) laten een wisselend beeld zien: 30,8% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel, 44,9% zelden of nooit 35,9% zegt dat de overlast van (soft)drugshandel (zeer) is toegenomen 56,4% geeft aan niet te weten hoe het drugstoerisme zich heeft ontwikkeld; 25,6% zegt dat het drugstoerisme het afgelopen jaar gelijk is gebleven 50% zegt niet te weten hoe het aantal Nederlandse drugsklanten zich heeft ontwikkeld; 23,1% zegt dat dit aantal in het afgelopen jaar (zeer) is toegenomen Op deze locatie bestaan de drugsproblemen met Reginadonk en Elisadonk als middelpunt niet zozeer uit een stroom drugstoeristen. Het gaat in de wijk om hennepplantages en, in mindere mate, om lokale straathandel. Dit geeft overlast en ruim een derde van de respondenten denkt dat dit in het afgelopen jaar is toegenomen. Het gaat in de wijk echter niet om drugstoeristen, want voor zover die naar dit deel van Roosendaal komen, blijft de handel (met drugstoeristen) aan de rand van de wijk (onder andere op parkeerplaatsen). Vanwege invalswegen ligt de wijk goed voor drugshandel met drugstoeristen, maar onze respondenten hebben hier letterlijk niet zoveel zicht op. Aandachtslocatie (4): Westrand Op hoofdpunten waren de uitkomsten van de enquête in de Westrand als volgt: 27,8% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel; 39,3% zelden of nooit 36,7% denkt dat de overlast van (soft)drugshandel gelijk is gebleven; 25,3% heeft geen mening; en 21,5% zegt dat deze overlast (zeer) is toegenomen 49,4% geeft aan niet te weten hoe het drugstoerisme zich heeft ontwikkeld; 30,4% geeft aan dat het drugstoerisme het afgelopen jaar gelijk is gebleven 45,6% weet niet hoe het aantal Nederlandse drugsklanten zich heeft ontwikkeld; 30,4% zegt dat aantal Nederlandse drugsklanten het afgelopen jaar gelijk is gebleven 9

10 De resultaten wijzen uit dat de respondenten van mening zijn dat er in het afgelopen jaar weinig is veranderd, wat betreft drugshandel en drugsoverlast. Zo meldt 36,7% van de respondenten dat de drugsoverlast gelijk is gebleven en 25,3% durft hier geen inschatting van te maken. Tabel 2.2: Ranglijst Roosendaal, gemeten naar het hoogste percentage respondenten dat met (zeer) vaak of (zeer) toegenomen, geantwoord heeft in uw woon- of werkomgeving (soft)drugshandel of gedragingen die wijzen op (soft)drugshandel? De overlast van de handel in (soft)drugs is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving (zeer) toegenomen: Het aantal drugstoeristen is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving (zeer) toegenomen: Het aantal Nederlandse drugsklanten is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving (zeer) toegenomen: Locaties 1 Burgerhout (41,1%) De Kroeven (40%) De Kroeven (11,3%) Langdonk (23,1%) 2 De Kroeven (35,1%) Langdonk (35,9%) Langdonk (9%) De Kroeven (21,3%) 3 Langdonk (30,8%) Burgerhout (26,4%) Westrand (7,6%) Westrand (15,2%) 4 Centrum (29,8%) Westrand (21,5%) Burgerhout (6,3%) Burgerhout (10,5%) 5 Westrand (27,8%) Centrum (12,7%) Centrum (1,1%) Centrum (7,5%) 10

11 2.3 Bergen op Zoom De cijfers waarnaar we in de tekst over Bergen op Zoom verwijzen, staan in overzichtstabel 2.3. Tabel 2.3: Bergen op Zoom Korenbeurs plein e.o. Catharinaplein e.o. Fort Zeekant Tuinwijk Noordgeest Totaal in uw woon- of werkomgeving (soft)drugshandel of gedragingen die wijzen op (soft)drugshandel? De overlast van de handel in (soft)drugs is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving: Het aantal drugstoeristen is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving: Het aantal Nederlandse drugsklanten is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving: Zeer vaak 2 (3,9%) 2 (3,3%) 16 (18,6%) 5 (21,7%) 6 (8%) 31 (10,5%) Vaak 9 (17,6%) 11 (18%) 15 (17,4%) 3 (13%) 14 (18,7%) 52 (17,6%) Soms 24 (47,1%) 21 (34,4%) 18 (20,9%) 1 (4,3%) 21 (28%) 85 (28,7%) Zelden Nooit 7 (13,7%) 8 (15,7%) 11 (18%) 12 (19,7%) 23 (26,7%) 9 (10,5%) 1 (4,3%) 11 (47,8%) 2 (2,7%) 22 (29,3%) 44 (14,9%) 62 (20,9%) 1 (2%) 2 (3,3%) 2 (3,3%) 5 (5,8%) 2 (8,7%) 10 (13,3%) 20 (6,8%) 2 (0,7%) Totaal 51 (100%) 61 (100%) 86 (100%) 23 (100%) 75 (100%) 296 (100%) Zeer toegenomen 3 (4%) 3 (1%) Toegenomen 7 (13,7%) 6 (9,8%) 14 (16,3%) 2 (8,7%) 23 (30,7%) 52 (17,6%) Gelijk 10 (19,6%) 6 (9,8%) 23 (26,7%) 20 (87%) 23 (30,7%) 82 (27,7%) Afgenomen 28 (54,9%) 32 (52,5%) 36 (41,9%) 5 (6,7%) 101 (34,1%) Zeer afgenomen 1 (2%) 7 (11,5%) 3 (3,5%) 1 (1,3%) 12 (4,1%) 5 (9,8%) 10 (16,4%) 10 (11,6%) 1 (4,3%) 20 (26,7%) 46 (15,5%) Totaal 51 (100%) 61 (100%) 86 (100%) 23 (100%) 75 (100%) 296 (100%) Zeer toegenomen Toegenomen 1 (1,6%) 2 (2,3%) 2 (8,7%) 1 (1,3%) 6 (2%) Gelijk 5 (9,8%) 2 (3,3%) 21 (24,4%) 13 (56,5%) 30 (40%) 71 (24%) Afgenomen 31 (60,8%) 39 (63,9%) 46 (53,5%) 2 (8,7%) 3 (4%) 121 (40,9%) Zeer afgenomen 10 (19,6%) 14 (23%) 7 (8,1%) 1 (4,3%) 1 (1,3%) 33 (11,1%) 5 (9,8%) 5 (8,2%) 10 (11,6) 5 (21,7%) 40 (53,3%) 65 (22%) Totaal 51 (100%) 61 (100%) 86 (100%) 23 (100%) 75 (100%) 296 (100%) Zeer toegenomen 1 (4,3%) 2 (2,7%) 3 (1%) Toegenomen 5 (8,2%) 6 (7%) 2 (8,7%) 12 (16%) 25 (8,4%) Gelijk 23 (45,1%) 6 (9,8%) 36 (41,9%) 12 (52,2%) 28 (37,3%) 105 (35,5%) Afgenomen 13 (25,5%) 28 (45,9%) 20 (23,3%) 3 (4%) 64 (21,6%) Zeer afgenomen 1 (2%) 8 (13,1%) 2 (2,3%) 1 (1,3%) 12 (4,1%) 14 (27,5%) 14 (23%) 22 (25,6%) 8 (34,8%) 29 (38,7%) 87 (29,4%) Totaal 51 (100%) 61 (100%) 86 (100%) 23 (100%) 75 (100%) 296 (100%) Overall: minder drugstoeristen In Bergen op Zoom peilden we de mening van in totaal 296 respondenten. Van de respondenten ondervindt 35,8% zelden of nooit (soft)drugshandel in de woon- of werkomgeving. Verder is 38,2% van mening dat de overlast van de handel in (soft)drugs in het afgelopen jaar (zeer) is afgenomen. Ruim een kwart denkt dat dit gelijk is gebleven (27,7%) en 18,6% signaleert een toename in de afgelopen 12 maanden. Ruim de helft van de respondenten (52%) geeft aan dat het drugstoerisme het afgelopen jaar (zeer) is afgenomen. Ook in Bergen op Zoom vinden respondenten het lastig om de ontwikkeling van het aantal Nederlandse drugsklanten in het afgelopen jaar te schatten: 29,4% van de respondenten heeft geen mening. Volgens 35,5% is het aantal Nederlandse drugsklanten gelijk gebleven. 11

12 Oude hot spot (1): Korenbeursplein Het Korenbeursplein en omgeving is een oude hot spot, met in het verleden een gedoogde coffeeshop. De peiling geeft de volgende cijfers: 21,5% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel en 47,1% soms 56,9% zegt dat de overlast van (soft)drugshandel (zeer) is afgenomen 80,4% zegt dat het drugstoerisme het afgelopen jaar (zeer) is afgenomen 45,1% meent dat het aantal Nederlandse drugsklanten het afgelopen jaar gelijk is gebleven Het drugstoerisme is fors afgenomen. Respondenten signaleren echter blijvende drugshandel vanuit winkels en horecapanden op en rondom het plein. Opvallend veel respondenten zeggen dat het er nu op aankomt dat wordt voorkomen dat drugshandelaren grip krijgen op dit plein e.o. De grip wordt bewerkstelligd doordat deze handelaren onroerend goed in handen krijgen. Achter de cijfers gaat dus een bezorgdheid schuil die zich lastig laat peilen. Oude hot spot (2): Sint Catharinaplein Het St. Catharinaplein telde tot vorig jaar september (ook) een gedoogde coffeeshop. Het plein en omgeving is een oude hot spot. Deze coffeeshop is recent weer open, maar mag nu geen softdrugs meer verkopen. De cijfers lijken op die op het Korenbeursplein: 21,3% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel en 34,4% soms 64% zegt dat de overlast van (soft)drugshandel (zeer) is afgenomen 86,9% meent dat het drugstoerisme het afgelopen jaar (zeer) is afgenomen 59% schat dat het aantal Nederlandse drugsklanten het afgelopen jaar (zeer) is afgenomen Ook hier is het drugstoerisme fors afgenomen en signaleren respondenten blijvende drugshandel vanuit winkels en horecapanden op en rondom het plein. De inschatting van de algehele ontwikkeling van het plein valt echter positiever uit dan op het Korenbeursplein. Aandachtslocatie (1): Fort Zeekant De peiling in Fort Zeekant (Emmaplein, Lourdesplein en omgeving) laat een wisselend beeld zien: 36% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel en 37,2% zelden of nooit 45,4% zegt dat de overlast van (soft)drugshandel (zeer) is afgenomen 61,6% schat dat het drugstoerisme het afgelopen jaar (zeer) is afgenomen 41,9% zegt dat het aantal Nederlandse drugsklanten het afgelopen jaar gelijk is gebleven Verschillende respondenten wijzen erop dat de drugshandel en overlast aanvankelijk fors toenam na de beëindiging van het gedoogbeleid, maar uiteindelijk is afgenomen. Dit komt mede door het toedoen van politieoptreden. Enkele bewoners keren zich ook in woord en daad (fel) tegen de drugshandelaren en drugsrunners in hun woonomgeving. 12

13 Aandachtslocatie (2): Tuinwijk (Karmel) In Tuinwijk stuitten we op een sterke concentratie van drugsoverlast en van personen met privéproblemen, in een flatcomplex aan de Karmel. De problematiek bleek los te staan van de voormalige coffeeshops en is al lang tijd bekend bij de politie. We hebben daarom minder enquêtes afgenomen dan elders. In totaal stelden we vragen aan 23 respondenten. De belangrijkste uitkomsten waren: 52,1% ziet zelden of nooit (soft)drugshandel en 34,7% (zeer) vaak 87% schat dat de overlast van (soft)drugshandel gelijk is gebleven 56,5% meent dat het drugstoerisme het afgelopen jaar gelijk is gebleven 52,2% zegt dat het aantal Nederlandse drugstoeristen het afgelopen jaar gelijk is gebleven Aandachtslocatie (3): Noordgeest In de wijk Noordgeest hebben we gepeild in de omgeving van het Oscar van Hemelpark. De resultaten zijn redelijk positief: 26,7% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel en 32% zelden of nooit 34,7% meent dat de overlast van (soft)drugshandel (zeer) is toegenomen 53,3% zegt niet te weten hoe het drugstoerisme zich heeft ontwikkeld en 40% schat dat het drugstoerisme het afgelopen jaar gelijk is gebleven 38,7% geeft aan niet te weten hoe het aantal Nederlandse drugsklanten zich heeft ontwikkeld en 37,3% denkt dat deze klantenstroom gelijk is gebleven De (drugs)problemen in het park zijn vooral een lokaal jeugdprobleem, al komt handel met drugstoeristen wel voor. De buurt is opmerkelijk saamhorig en actief: veel bewoners werken mee aan buurtpreventie. Tabel 2.4: Ranglijst Bergen op Zoom, gemeten naar het hoogste percentage respondenten dat met (zeer) vaak of (zeer) toegenomen, geantwoord heeft in uw woon- of werkomgeving (soft)drugshandel of gedragingen die wijzen op (soft)drugshandel? De overlast van de handel in (soft)drugs is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving (zeer) toegenomen: Het aantal drugstoeristen is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving (zeer) toegenomen: Het aantal Nederlandse drugsklanten is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving (zeer) toegenomen: Locaties 1 Fort Zeekant (35,9%) Noordgeest (34,7%) Tuinwijk (8,7%) Noordgeest (18,7%) 2 Tuinwijk (34,7%) Fort Zeekant 16,3%) Fort Zeekant (2,3%) Tuinwijk (13%) 3 Noordgeest (27,7%) Korenbeurs (13,7%) St. Catharina (1,6%) St. Catharina (8,2%) 4 Korenbeurs (21,5%) St. Catharina (9,8%) Noordgeest (1,3%) Fort Zeekant (7%) 5 St. Catharina (21,3%) Tuinwijk (8,7%) Korenbeurs (0%) Korenbeurs (0%) 13

14 2.4 Vergelijkenderwijs: oude hot spots en nieuwe locaties 1 We treffen een bondige vergelijking tussen de drie oude hot spots waar tot september 2009 coffeeshops waren gevestigd (1 in Roosendaal en 2 in Bergen op Zoom) en zeven nieuwe aandachtslocaties: 4 in Roosendaal en 3 in Bergen op Zoom. Op de oude hot spots wordt een afname van het drugstoerisme en van de drugsoverlast geconstateerd door bewoners en ondernemers, zo blijkt uit de belangrijkste resultaten: 25,2% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel 64,6% schat dat de overlast van (soft)drugshandel (zeer) is afgenomen 85% meent dat het drugstoerisme het afgelopen jaar (zeer) is afgenomen 46,6% zegt dat het aantal Nederlandse drugstoeristen het afgelopen jaar (zeer) is afgenomen Op de zeven nieuwe aandachtslocaties is het beeld wisselend. Er zijn meer respondenten die denken dat de drugsoverlast gelijk is gebleven (35,7%), dan respondenten die menen dat de drugsoverlast is toegenomen (27,9%). Op basis van het relatief hoge aantal meldingen in het afgelopen jaar bij Courage en politie, zijn de nieuw gepeilde locaties geselecteerd. De situatie op de nieuwe locaties lijkt het afgelopen jaar niet te zijn verbeterd: 33,3% van de respondenten ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel 35,7% is van mening dat deze overlast gelijk is gebleven; 27,9% ziet een (forse) toename en 16,7% een (forse) afname 36,2% zegt dat het drugstoerisme het afgelopen jaar gelijk is gebleven 37,6% vindt dat het aantal Nederlandse drugsklanten afgelopen jaar gelijk is gebleven 1 Oude hot spots: Roosendaal Centrum, Korenbeursplein e.o. en St. Catharinaplein e.o. Nieuwe locaties: De Kroeven, Burgerhout, Langdonk, Westrand, Fort Zeekant, Tuinwijk en Noordgeest. 14

15 Tabel 2.5: Oude hot spots en nieuwe locaties in uw woon- of werkomgeving (soft)drugshandel of gedragingen die wijzen op (soft)drugshandel? De overlast van de handel in (soft)drugs is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving: Het aantal drugstoeristen is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving: Het aantal Nederlandse drugsklanten is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving: Oude hot spots Nieuwe locaties Totaal Zeer vaak 13 (6,3%) 76 (14,7%) 89 (12,3%) Vaak 39 (18,9%) 96 (18,6%) 135 (18,7%) Soms 72 (35%) 111 (21,5%) 183 (25,3%) Zelden Nooit 43 (20,9%) 34 (16,5%) 72 (14%) 126 (24,4%) 115 (15,9%) 160 (22,2%) 3 (1,5%) 2 (1%) 35 (6,8%) 38 (5,3%) 2 (0,3%) Totaal 206 (100%) 516 (100%) 722 (100%) Zeer toegenomen 2 (1%) 22 (4,3%) 24 (3,3%) Toegenomen 23 (11,2%) 122 (23,6%) 145 (20,1%) Gelijk 28 (13,6%) 184 (35,7%) 212 (29,4%) Afgenomen 96 (46,6%) 79 (15,3%) 175 (24,2%) Zeer afgenomen 37 (18%) 7 (1,4%) 44 (6,1%) 20 (9,7%) 102 (19,8%) 122 (16,9%) Totaal 206 (100%) 516 (100%) 722 (100%) Zeer toegenomen 4 (0,8%) 4 (0,6%) Toegenomen 2 (1%) 29 (5,6%) 31 (4,3%) Gelijk 16 (7,8%) 187 (36,2%) 203 (28,1%) Afgenomen 105 (51%) 94 (18,2%) 199 (27,6%) Zeer afgenomen 70 (34%) 13 (2,5%) 83 (11,5%) 13 (6,3%) 189 (36,6%) 202 (28%) Totaal 206 (100%) 516 (100%) 722 (100%) Zeer toegenomen 1 (0,5%) 12 (2,3%) 13 (1,8%) Toegenomen 11 (5,3%) 68 (13,2%) 79 (10,9%) Gelijk 51 (24,8%) 194 (37,6%) 245 (33,9%) Afgenomen 70 (34%) 45 (8,7%) 115 (15,9%) Zeer afgenomen 26 (12,6%) 6 (1,2%) 32 (4,4%) 47 (22,8%) 191 (37%) 238 (33%) Totaal 206 (100%) 516 (100%) 722 (100%) 15

16 3. Drugshandel: verschijningsvormen 3.1 Inleiding De afgenomen straatenquête bevat vragen over de precieze vorm van (soft)drugshandel: in of vanuit een woning of winkel, op straat en vanuit een auto. De uitkomsten voor Roosendaal ( 3.2) en Bergen op Zoom ( 3.3) worden gepresenteerd. We vergelijken de resultaten op de oude hot spots met die op de nieuwe locaties ( 3.4). 3.2 Roosendaal De cijfers die we in de tekst over Roosendaal noemen zijn terug te vinden in overzichtstabel 3.1. Tabel 3.1: Roosendaal Centrum De Kroeven Burgerhout Langdonk Westrand Totaal (soft)drugshandel in of vanuit een woning? (soft)drugshandel in of vanuit een winkel? (soft)drugshandel op straat - door voetgangers, scooters of fietsers? (soft)drugshandel vanuit een auto? Zeer vaak 2 (2,1%) 1 (1,3%) 1 (1,1%) 6 (7,7%) 1 (1,3%) 11(2,6%) Vaak 6 (6,4%) 5 (6,3%) 2 (2,1%) 4 (5,1%) 4 (5,1%) 21 (4,9%) Soms 18 (19,1%) 2 (2,5%) 8 (8,4%) 3 (3,8%) 10 (12,7%) 41 (9,6%) Zelden Nooit 9 (9,6%) 51 (54,3%) 4 (5%) 58 (72,5%) 2 (2,1%) 75 (78,9%) 5 (6,4%) 42 (53,8%) 2 (2,5%) 48 (60,8%) 22 (5,2%) 274 (64,3%) 8 (8,5%) 10 (12,5%) 7 (7,4%) 18 (23,1%) 13 (16,5%) 1 (1,3%) 56 (13,1%) 1 (0,2%) Totaal 94 (100%) 80 (100%) 95 (100%) 78 (100%) 79 (100%) 426 (100%) Zeer vaak 1 (1,1%) 2 (2,1%) 3 (0,7%) Vaak 1 (1,1%) 2 (2,1%) 3 (0,7%) Soms 12 (12,8%) 1(1,3%) 7 (7,4%) 1 (1,3%) 4 (5,1%) 25 (5,9%) Zelden 17 (18,1%) 5 (6,3%) 7 (7,4%) 1 (1,3%) 1 (1,3%) 31 (7,3%) Nooit 55 (58,5%) 58 (72,5%) 66 (69,5%) 58 (74,4%) 54 (68,4%) 291 (68,3%) 8 (8,5%) 16 (20%) 11 (11,6%) 18 (23,1%) 20 (25,3%) 73 (17,1%) Totaal 94 (100%) 80 (100%) 95 (100%) 78 (100%) 79 (100%) 426 (100%) Zeer vaak 8 (8,5%) 6 (7,5%) 7 (7,4%) 5 (6,4%) 6 (6,7%) 32 (7,5%) Vaak 20 (21,3%) 15 (18,8%) 24 (25,3%) 13 (16,7%) 8 (10,1%) 80 (18,8%) Soms 30 (31,9%) 18 (22,5%) 23 (24,2%) 8 (10,3%) 14 (17,7%) 93 (21,8%) Zelden 14 (14,9%) 13 (16,3%) 9 (9,5%) 2 (2,6%) 12 (15,2%) 50 (11,7%) Nooit 20 (21,3%) 24 (30%) 26 (27,4%) 36 (46,2%) 30 (38%) 136 (31,9%) 2 (2,1%) 4 (5%) 6 (6,3%) 14 (17,9%) 9 (11,4%) 35 (8,2%) Totaal 94 (100%) 80 (100%) 95 (100%) 78 (100%) 79 (100%) 426 (100%) Zeer vaak 6 (6,4%) 10 (12,5%) 6 (6,3%) 4 (5,1%) 7 (8,9%) 33 (7,7%) Vaak 16 (17%) 19 (23,8%) 35 (36,8%) 15 (19,2%) 19 (24,1%) 104 (24,4%) Soms 27 (28,7%) 18 (22,5%) 19 (20%) 6 (7,7%) 17 (21,5%) 87 (20,4%) Zelden 15 (16%) 8 (10%) 8 (8,4%) 6 (7,7%) 4 (5,1%) 41 (9,6%) Nooit 26 (27,7%) 20 (25%) 22 (23,2%) 31 (39,7%) 22 (27,8%) 121 (28,4%) 4 (4,3%) 4 (5%) 5 (5,3%) 16 (20,5%) 10 (12,7%) 39 (9,2%) 1 (1,3%) 1 (0,2%) Totaal 94 (100%) 80 (100%) 95 (100%) 78 (100%) 79 (100%) 426 (100%) Overall: respondenten zien het meest straathandel Er bestaat onder de respondenten verdeeldheid over de aanwezigheid van (soft)drugshandel op straat en vanuit een auto. Precies 26,3% zegt (zeer) vaak (soft)drugshandel op straat te zien, terwijl 43,5% hier zelden of nooit mee geconfronteerd wordt. In totaal geeft 32,1% van de respondenten 16

17 aan (zeer) vaak drugshandel vanuit een auto te zien, maar nog meer respondenten -38% om precies te zijn- juist zelden of nooit. Van al de Roosendaalse respondenten zegt 69,5% namelijk zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een woning te zien. Ruim driekwart van de ondervraagden (75,6%) geeft aan zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een winkel te zien. Hierbij gaat het om een grow- of smartshop, een internetwinkel, belwinkel, cadeaushop, maar even goed elk andere (soort) winkel. De oude hot spot: het centrum van Roosendaal In het centrum van Roosendaal komt straathandel het meest voor, zo blijkt uit de belangrijkste resultaten: 63,9% zegt zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een woning te zien 76,6% ziet zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een winkel 29,8% zegt (zeer) vaak (soft)drugshandel op straat te zien en 36,2% juist zelden of nooit 23,4% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel vanuit een auto en 43,7% zelden of nooit Ruim driekwart ziet dus zelden of nooit drugshandel in of vanuit een winkel. Toch meldt 12,8% dit soms te zien en 18,1% zelden. Deze scores pakken hoger uit dan op de vier andere locaties waar we in Roosendaal hebben gepeild (zie tabel 3.1). Dit is deels ook logisch vanwege het winkelaanbod. Aandachtslocatie (1): De Kroeven In De Kroeven komt drugshandel vanuit auto s het meest voor volgens respondenten: 77,5% zegt zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een woning te zien 78,8% meldt zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een winkel te zien 26,3% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel op straat en 46,3% zelden of nooit 36,3% zegt (zeer) vaak (soft)drugshandel vanuit een auto te zien en 35% zelden of nooit Opvallend veel respondenten melden dat de autodealers geregeld naast de auto van een klant gaan staan en zo de weg blokkeren. Dit kwam mede door wegwerkzaamheden, waardoor er tijdelijk maar een toegangsweg was. Aandachtslocatie (2): Burgerhout De peiling in Burgerhout levert de volgende uitkomsten op: 81% zegt zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een woning te zien 76,9% ziet zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een winkel 32,7% zegt (zeer) vaak (soft)drugshandel op straat te zien en 36,9% juist zelden of nooit 43,1% ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel vanuit een auto te zien en 31,6% zelden of nooit 17

18 Straathandel, handel vanuit auto s en handel in of vanuit winkels wordt in Burgerhout het meest gerapporteerd. Precies 32,7% ziet namelijk (zeer) vaak straathandel, 43,1% (zeer) vaak autodealers en 4,2% (zeer) handel in of vanuit een winkel. Zie tabel 3.1. Aandachtslocatie (3): Langdonk Drugshandel vanuit auto s wordt, van de verschillende vormen van drugshandel, in Langdonk het meest genoemd. De belangrijkste uitkomsten in deze wijk op een rij: 60,2% zegt zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een woning te zien 75,7% ziet zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een winkel 48,8% ziet zelden of nooit (soft)drugshandel op straat en 23,1% (zeer) vaak 24,3% zegt (zeer) vaak (soft)drugshandel vanuit een auto te zien en 37,4% zelden of nooit Respondenten wezen er mondeling op dat er regelmatig hennepplantages worden ontruimd in delen van de wijk. Aandachtslocatie (4): Westrand De uitkomsten van de peiling in Westrand zijn, op hoofdlijnen, als volgt: 63,3% zegt zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een woning te zien 69,7% ziet zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een winkel 53,2% zegt zelden of nooit (soft)drugshandel op straat te zien 33% zegt (zeer) vaak (soft)drugshandel vanuit een auto te zien en 32,9% zelden of nooit In Westrand komt, van de verschillende vormen van drugshandel, de handel vanuit auto s het meest voor, volgende de bewoners. Tabel 3.2: Ranglijst Roosendaal, gemeten naar het hoogste percentage respondenten dat met (zeer) vaak geantwoord heeft (soft)drugshandel in of vanuit een woning? (soft)drugshandel in of vanuit een winkel? (soft)drugshandel op straat - door voetgangers, scooters of fietsers? (soft)drugshandel vanuit een auto? Locaties 1 Langdonk (12,8%) Burgerhout (4,2%) Burgerhout (32,7%) Burgerhout (43,1%) 2 Centrum (8,5%) Centrum (2,2%) Centrum (29,8%) De Kroeven (36,3%) 3 De Kroeven (7,6%) Westrand (0%) De Kroeven (26,3%) Westrand (33%) 4 Westrand (6,4%) Langdonk (0%) Langdonk (23,1%) Langdonk (24,3%) 5 Burgerhout (3,2%) De Kroeven (0%) Westrand (16,8%) Centrum (23,4%) 18

19 3.2 Bergen op Zoom De cijfers waarnaar we in de tekst over Bergen op Zoom verwijzen, staan in overzichtstabel 3.3. Tabel 3.3: Bergen op Zoom Korenbeurs plein e.o. Catharinaplein e.o. Fort Zeekant Tuinwijk Noordgeest Totaal (soft)drugshandel in of vanuit een woning? (soft)drugshandel in of vanuit een winkel? (soft)drugshandel op straat - door voetgangers, scooters of fietsers? (soft)drugshandel vanuit een auto? Zeer vaak Vaak 2 (3,3%) 5 (8,2%) 1 (1,2%) 4 (4,7%) 1 (4,3%) 2 (8,7%) 3 (4%) 4 (1,4%) 14 (4,7%) Soms 5 (9,8%) 11 (18%) 4 (4,7%) 2 (8,7%) 22 (7,4%) Zelden Nooit 4 (7,8%) 34 (66,7%) 5 (8,2%) 34 (55,7%) 1 (1,2%) 62 (72,1%) 1 (4,3%) 16 (69,6%) 2 (2,7%) 69 (92%) 13 (4,4%) 215 (72,6%) 8 (15,7%) 3 (4,9%) 1 (1,6%) 14 (16,3%) 1 (4,3%) 1 (1,3%) 27 (9,1%) 1 (0,3%) Totaal 51 (100%) 61 (100%) 86 (100%) 23 (100%) 75 (100%) 296 (100%) Zeer vaak 2 (3,9%) 2 (0,7%) Vaak 4 (7,8%) 1 (1,6%) 5 (1,7%) Soms 12 (23,5%) 8(13,1%) 5 (5,8%) 1 (1,3%) 26 (8,8%) Zelden 4 (7,8%) 7 (11,5%) 11 (3,7%) Nooit 23 (45,1%) 40 (65,6%) 67 (77,9%) 21 (91,3%) 72 (96%) 223 (75,3%) 6 (11,8%) 5 (8,2%) 14 (16,3%) 2 (8,7%) 2 (2,7%) 29 (9,8%) Totaal 51 (100%) 61 (100%) 86 (100%) 23 (100%) 75 (100%) 296 (100%) Zeer vaak 1 (2%) 2 (3,3%) 2 (2,3%) 2 (2,7%) 7 (2,4%) Vaak 9 (17,6%) 9 (14,8%) 20 (23,3%) 2 (8,7%) 24 (32%) 64 (21,6%) Soms 26 (51%) 17 (27,9%) 26 (30,2%) 4 (17,4%) 9 (12%) 82 (27,7%) Zelden 3 (5,9%) 13 (21,3%) 10 (11,6%) 2 (8,7%) 3 (4%) 31 (10,5%) Nooit 11 (21,6%) 17 (27,9%) 18 (20,9%) 13 (56,5%) 35 (46,7%) 94 (31,8%) 1 (2%) 3 (4,9%) 10 (11,6%) 2 (8,7%) 2 (2,7%) 18 (6,1%) Totaal 51 (100%) 61 (100%) 86 (100%) 23 (100%) 75 (100%) 296 (100%) Zeer vaak 1 (2%) 2 (2,3%) 4 (17,4%) 1 (1,3%) 8 (2,7%) Vaak 9 (17,6%) 13 (21,3%) 25 (29,1%) 3 (13%) 10 (13,3%) 60 (20,3%) Soms 19 (37,3%) 19 (31,1%) 25 (29,1%) 3 (13%) 11 (14,7%) 77 (26%) Zelden 5 (9,8%) 7 (11,5%) 8 (9,3%) 1 (4,3%) 6 (8%) 27 (9,1%) Nooit 15 (29,4%) 19 (31,1%) 15 (17,4%) 11 (47,8%) 43 (57,3%) 103 (34,8%) 2 (3,9%) 3 (4,9%) 11 (12,8%) 1 (4,3%) 4 (5,3%) 21 (7,1%) Totaal 51 (100%) 61 (100%) 86 (100%) 23 (100%) 75 (100%) 296 (100%) Overall: vooral straathandel Net als in Roosendaal, is de drugshandel die bewoners rapporteren vooral straathandel. Zo geeft 24% van de respondenten aan (zeer) vaak (soft)drugshandel op straat te constateren, terwijl 42,3% deze vorm van handel zelden of nooit ziet. (Soft)drugshandel vanuit een auto wordt ongeveer evenveel gerapporteerd: 23% is hiervan (zeer) vaak getuige en 43,9% zelden of nooit. Precies 77% van de respondenten zegt zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een woning te zien. Iets meer respondenten (79%) ziet zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een winkel. 19

20 Oude hot spot (1): Korenbeursplein De resultaten van de peiling op het Korenbeursplein wijken enigszins af van het algemene beeld in Bergen op Zoom, omdat bewoners relatief vaak melding maken van drugshandel in en vanuit winkels. Enkele belangrijke uitkomsten op een rij: 74,5% zegt zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een woning te zien 23,5% ziet soms (soft)drugshandel in of vanuit een winkel en 11,7% (zeer) vaak. Ruim de helft (52,9%) geeft aan deze vorm van handel zelden of nooit te zien 51% zegt soms (soft)drugshandel op straat te zien en 27,5% zelden of nooit 37,3% ziet soms (soft)drugshandel vanuit een auto en 39,2% zelden of nooit Oude hot spot (2): Sint Catharinaplein De peiling op het St. Catharinaplein en omgeving heeft geresulteerd in de volgende cijfers: 18% zegt soms (soft)drugshandel in of vanuit een woning te zien en 11,5% (zeer) vaak; 63,9% geeft aan deze vorm van handel zelden of nooit te zien 77,1% zegt zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een winkel te zien 27,9% ziet soms (soft)drugshandel op straat en 49,2% zelden of nooit 21,3% zegt vaak (soft)drugshandel vanuit een auto te zien en 42,6% zelden of nooit Respondenten rapporteren, van de verschillende vormen van drugshandel, op deze locatie het meest over drugshandel vanuit auto s. De score van drugshandel in of vanuit een woning is relatief hoog. Aandachtslocatie (1): Fort Zeekant In de wijk Fort Zeekant blijkt (soft)drugshandel voornamelijk te bestaan uit straathandel en handel vanuit auto s, zoals blijkt uit de belangrijkste scores: 73,3% zegt zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een woning te zien 77,9% ziet zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een winkel 25,6% zegt (zeer) vaak (soft)drugshandel op straat te zien en 32,5% zelden of nooit 31,4% zegt (zeer) vaak (soft)drugshandel vanuit een auto te zien en 26,7% zelden of nooit Aandachtslocatie (2): Tuinwijk (Karmel) In Tuinwijk stuitten we, zoals gezegd, op een opmerkelijk sterke concentratie van drugsoverlast en van personen met privéproblemen, in een flatcomplex aan de Karmel. De problematiek bleek bovendien geheel en al los te staan van de voormalige coffeeshops, zo bleek uit gesprekken met de politie. We hebben slechts bij 23 personen een enquête hebben afgenomen. Zij melden met name handel vanuit auto s: 30,4% van de respondenten ziet (zeer) vaak (soft)drugshandel vanuit een auto. Zie tabel 3.3 voor de overige scores. 20

21 Aandachtslocatie (3): Noordgeest In de wijk Noordgeest wordt, in vergelijking met de andere locaties, straathandel het meest gerapporteerd door respondenten. Drugshandel vanuit auto s wordt hier het minst waargenomen van de vijf onderzoekslocaties in Bergen op Zoom. De belangrijkste scores pakken op deze locatie als volgt uit: 94,7% zegt zelden of nooit (soft)drugshandel in of vanuit een woning te zien 96% ziet nooit (soft)drugshandel in of vanuit een winkel 34,7% zegt (zeer) vaak (soft)drugshandel op straat te zien en 50,7% zelden of nooit 65,3% zegt zelden of nooit (soft)drugshandel vanuit een auto te zien Tabel 3.4: Ranglijst Bergen op Zoom, gemeten naar het hoogste percentage respondenten dat met (zeer) vaak geantwoord heeft (soft)drugshandel in of vanuit een woning? (soft)drugshandel in of vanuit een winkel? (soft)drugshandel op straat - door voetgangers, scooters of fietsers? (soft)drugshandel vanuit een auto? Locaties 1 Tuinwijk (13%) Korenbeurs (11,7%) Noordgeest (34,7%) Fort Zeekant (31,4%) 2 St. Catharina (11,5%) St. Catharina (1,6%) Fort Zeekant (25,6%) Tuinwijk (30,4%) 3 Fort Zeekant (5,9%) Fort Zeekant (0%) Korenbeurs (19,6%) St. Catharina (21,3%) 4 Noordgeest (4%) Noordgeest (0%) St. Catharina (18,1%) Korenbeurs (19,6%) 5 Korenbeurs (0%) Tuinwijk (0%) Tuinwijk (8,7%) Noordgeest (14,6%) 21

22 3.4 Vergelijkenderwijs: oude hot spots en nieuwe locaties 2 We treffen ook in dit hoofdstuk een bondige vergelijking tussen de drie oude hot spots waar tot september 2009 coffeeshops waren gevestigd (1 in Roosendaal en 2 in Bergen op Zoom) en zeven nieuwe aandachtslocaties: 4 in Roosendaal en 3 in Bergen op Zoom. Op de oude en nieuwe locaties zijn straat- en autohandel de handelsvormen waarover burgers het meest rapporteren. Op de nieuwe aandachtslocaties vallen de percentages echter (iets) hoger uit: Op de oude hot spots ziet 23,7% van de respondenten (zeer) vaak (soft)drugshandel op straat, tegenover 29,9% op de nieuwe aandachtslocaties Op de oude hot spots ziet 21,8% van de respondenten (zeer) vaak (soft)drugshandel vanuit auto s, tegenover 31% op de nieuwe aandachtslocaties Op de oude locaties ziet een hoger percentage respondenten soms drugshandel in of vanuit woningen of winkels: Op de oude hot spots ziet 16,5% van de respondenten soms (soft)drugshandel in of vanuit een woning, tegenover 5,6% op de nieuwe aandachtslocaties Op de oude hot spots ziet 15,5% van de respondenten soms (soft)drugshandel in of vanuit een winkel, tegenover 3,7% op de nieuwe aandachtslocaties 2 Oude hot spots: Roosendaal Centrum, Korenbeursplein e.o. en St. Catharinaplein e.o. Nieuwe locaties: De Kroeven, Burgerhout, Langdonk, Westrand, Fort Zeekant, Tuinwijk en Noordgeest. 22

23 Tabel 3.5: Oude hot spots en nieuwe locaties (soft)drugshandel in of vanuit een woning? (soft)drugshandel in of vanuit een winkel? (soft)drugshandel op straat - door voetgangers, scooters of fietsers? (soft)drugshandel vanuit een auto? Oude hot spots Nieuwe locaties Totaal Zeer vaak 4 (1,9%) 11 (2,1%) 15 (2,1%) Vaak 11 (5,3%) 24 (4,7%) 35 (4,8%) Soms 34 (16,5%) 29 (5,6%) 63 (8,7%) Zelden Nooit 18 (8,7%) 119 (57,8%) 17 (3,3%) 370 (71,7%) 35 (4,8%) 489 (67,7%) 19 (9,2%) 1 (0,5%) 64 (12,4%) 1 (0,2%) 83 (11,5%) 2 (0,3%) Totaal 206 (100%) 516 (100%) 722 (100%) Zeer vaak 3 (1,5%) 2 (0,4%) 5 (0,7%) Vaak 6 (2,9%) 2 (0,4%) 8 (1,1%) Soms 32 (15,5%) 19 (3,7%) 51 (7,1%) Zelden 28 (13,6%) 14 (2,7%) 42 (5,8%) Nooit 118 (57,3%) 396 (76,7%) 514 (71,2%) 19 (9,2%) 83 (16,1%) 102 (14,1%) Totaal 206 (100%) 516 (100%) 722 (100%) Zeer vaak 11 (5,3%) 28 (5,4%) 39 (5,4%) Vaak 38 (18,4%) 106 (20,5%) 144 (19,9%) Soms 73 (35,4%) 102 (19,8%) 175 (24,2%) Zelden 30 (14,6%) 51 (9,9%) 81 (11,2%) Nooit 48 (23,3%) 182 (35,3%) 230 (31,9%) 6 (2,9%) 47 (9,1%) 53 (7,3%) Totaal 206 (100%) 516 (100%) 722 (100%) Zeer vaak 7 (3,4%) 34 (6,6%) 41 (5,7%) Vaak 38 (18,4%) 126 (24,4%) 164 (22,7%) Soms 65 (31,6%) 99 (19,2%) 164 (22,7%) Zelden 27 (13,1%) 41 (7,9%) 68 (9,4%) Nooit 60 (29,1%) 164 (31,8%) 224 (31%) 9 (4,4%) 51 (9,9%) 60 (8,3%) 1 (0,2%) 1 (0,1%) Totaal 206 (100%) 516 (100%) 722 (100%) 23

24 4. Veiligheidsbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk presenteren we de veiligheidsbeleving van respondenten in Roosendaal ( 4.2) en Bergen op Zoom ( 4.3). We treffen wederom een vergelijking tussen oude en nieuwe locaties ( 4.4). 4.2 Roosendaal Tabel 4.1: Roosendaal Centrum De Kroeven Burgerhout Langdonk Westrand Totaal Voelt u zich overdag in uw woonomgeving wel eens onveilig? Voelt u zich in de avond of nacht in uw woonomgeving wel eens onveilig? Zeer vaak 1 (1,1%) 5 (6,3%) 4 (4,2%) 1 (1,3%) 9 (11,4%) 20 (4,7%) Vaak 4 (4,3%) 9 (11,3%) 3 (3,2%) 5 (6,4%) 11 (13,9%) 32 (7,5%) Soms 9 (9,6%) 5 (6,3%) 6 (6,3%) 9 (11,5%) 17 (21,5%) 46 (10,8%) Zelden Nooit 14 (14,9%) 64 (68,1%) 9 (11,3%) 51 (63,8%) 13 (13,7%) 66 (69,5%) 5 (6,4%) 57 (73,1%) 3 (3,8%) 39 (49,4%) 44 (10,3%) 277 (65%) 2 (2,1%) 1 (1,3%) 3 (3,2%) 1 (1,3%) 5 (1,2%) 2 (0,5%) Totaal 94 (100%) 80 (100%) 95 (100%) 78 (100%) 79 (100%) 426 (100%) Zeer vaak 3 (3,2%) 9 (11,3%) 13 (13,7%) 7 (9%) 6 (7,6%) 38 (8,9%) Vaak 10 (10,6%) 14 (17,5%) 8 (8,4%) 11 (14,1%) 17 (21,5%) 60 (14,1%) Soms 22 (23,4%) 18 (22,5%) 21 (22,1%) 13 (16,7%) 16 (20,3%) 90 (21,1%) Zelden 18 (19,1%) 3 (3,8%) 8 (8,4%) 3 (3,8%) 6 (7,6%) 38 (8,9%) Nooit 36 (38,3%) 35 (43,8%) 45 (47,4%) 43 (55,1%) 33 (41,8%) 192 (45,1%) 3 (3,2%) 1 (1,3%) 1 (1,3%) 1 (1,3%) 6 (1,4%) 2 (2,1%) 2 (0,5%) Totaal 94 (100%) 80 (100%) 95 (100%) 78 (100%) 79 (100%) 426 (100%) Er bestaat een, op zich voor de hand liggend, verschil tussen de veiligheidsgevoelens overdag en in de avonduren. Voor Roosendaal geldt dat driekwart (75,3%) zich overdag zelden of nooit onveilig voelt in de eigen woonomgeving en 12,2% (zeer) vaak. In de avonduren voelt 54% zich zelden of nooit onveilig en bijna een kwart (23%) juist (zeer) vaak. De positieve scores op de vijf locaties in Roosendaal - dat wil zeggen het percentage respondenten dat zich overdag zelden of nooit onveilig voelt zijn als volgt (met de meest gunstige score als eerste): Burgerhout: 83,2% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in woonomgeving Centrum: 83% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in woonomgeving Langdonk: 79,5% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in woonomgeving De Kroeven: 75,1% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in woonomgeving Westrand: 53,2% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in woonomgeving De slechte score van de peiling in Westrand valt op. Overdag voelt ruim een kwart - 25,3% om precies te zijn - van de respondenten zich (zeer) vaak onveilig. 24

25 In de avonduren stellen we een negatieve ranglijst op, dat wil zeggen het percentage respondenten dat zich in de avonduren of nacht (zeer) vaak onveilig voelt op straat. De scores zijn in Roosendaal als volgt: Westrand: 29,1% voelt zich gedurende avond/nacht (zeer) vaak onveilig in woonomgeving De Kroeven: 28,8% voelt zich gedurende avond/nacht (zeer) vaak onveilig in woonomgeving Langdonk: 23,1% voelt zich gedurende avond/nacht (zeer) vaak onveilig in woonomgeving Burgerhout: 22,1% voelt zich gedurende avond/nacht (zeer) vaak onveilig in woonomgeving Centrum: 13,8% voelt zich gedurende avond/nacht (zeer) vaak onveilig in woonomgeving De avondscore in het centrum van Roosendaal (de oude hot spot ) is opvallend gunstig. De Westrand scoort ook in de avonduren het slechts van de vijf Roosendaalse locaties, maar op die tijden voelt ook meer dan een kwart van de bewoners van De Kroeven (28,8%) zich (zeer) vaak onveilig op straat. In Burgerhout en Langdonk valt op dat het verschil tussen dag en avond groot is. Overdag zijn bepaalde locaties het domein van kinderen en nette burgers, maar in de avonduren voelt het onprettig of worden het locaties voor drugshandel. Op het speelveld in Burgerhout is er letterlijk een verschil van dag en nacht: spelende jonge kinderen overdag en frequente drugshandel en rondhangen in de avonduren. 4.3 Bergen op Zoom Tabel 4.2: Bergen op Zoom Korenbeurs plein e.o. Catharinaplein e.o. Fort Zeekant Tuinwijk Noordgeest Totaal Voelt u zich overdag in uw woonomgeving wel eens onveilig? Voelt u zich in de avond of nacht in uw woonomgeving wel eens onveilig? Zeer vaak Vaak 2 (3,9%) 7 (11,5%) 3 (4,9%) 1 (1,2%) 19 (22,1%) 1 (4,3%) 8 (2,7%) 25 (8,4%) Soms 2 (3,3%) 8 (9,3%) 7 (9,3%) 17 (5,7%) Zelden Nooit 4 (7,8%) 45 (88,2%) 5 (8,2%) 44 (72,1%) 4 (4,7%) 52 (60,5%) 3 (13%) 19 (82,6%) 5 (6,7%) 63 (84%) 21 (7,1%) 223 (75,3%) 2 (2,3%) 2 (0,7%) Totaal 51 (100%) 61 (100%) 86 (100%) 23 (100%) 75 (100%) 296 (100%) Zeer vaak 1 (2%) 7 (11,5%) 2 (2,3%) 1 (4,3%) 1 (1,3%) 12 (4,1%) Vaak 4 (7,8%) 4 (6,6%) 29 (33,7%) 3 (13%) 3 (4%) 43 (14,5%) Soms 3 (5,9%) 12 (19,7%) 14 (16,3%) 3 (13%) 13 (17,3%) 45 (15,2%) Zelden 6 (11,8%) 9 (14,8%) 4 (4,7%) 2 (8,7%) 9 (12%) 30 (10,1%) Nooit 37 (72,5%) 28 (45,9%) 33 (38,4%) 13 (56,5%) 49 (65,3%) 160 (54,1%) 2 (2,3%) 1 (4,3%) 3 (1%) 1 (1,6%) 2 (2,3%) 3 (1%) Totaal 51 (100%) 61 (100%) 86 (100%) 23 (100%) 75 (100%) 296 (100%) Er bestaat logischerwijs ook in Bergen op Zoom een verschil tussen de veiligheidsgevoelens overdag en in de avonduren. Voor Bergen op Zoom geldt dat 82,4% zich overdag zelden of nooit onveilig voelt in de eigen woonomgeving en 11,1% (zeer) vaak. In de avonduren voelt 64,2% zich zelden of nooit onveilig en 18,6% juist (zeer) vaak. 25

26 De positieve scores op de vijf locaties in Bergen op Zoom - dat wil zeggen het percentage respondenten dat zich overdag zelden of nooit onveilig voelt zijn als volgt (met de meest gunstige score als eerste): Korenbeursplein: 96% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in woonomgeving Tuinwijk (Karmel): 95,6% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in woonomgeving Noordgeest: 90,7% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in woonomgeving St. Catharinaplein: 80,3% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in woonomgeving Fort Zeekant: 65,2% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in woonomgeving De goede score van het Korenbeursplein e.o. valt op, omdat bewoners zich hier juist wel bezorgd tonen over de toekomstige ontwikkeling van het plein. De verklaring is in feite heel simpel: respondenten die niet op, maar rondom het plein wonen, rapporteren gunstig. Fort Zeekant haalt de gemiddelde score van Bergen op Zoom (82,4%) omlaag: slechts 65,2% van de respondenten voelt zich hier overdag zelden of nooit onveilig. In de avonduren stellen we een negatieve ranglijst op, dat wil zeggen het percentage respondenten dat zich in de avonduren of nacht (zeer) vaak onveilig voelt op straat. De scores zijn in Bergen op Zoom als volgt: Fort Zeekant: 36% voelt zich gedurende avond/nacht (zeer) vaak onveilig in woonomgeving St. Catharinaplein: 18,1% voelt zich gedurende avond/nacht (zeer) vaak onveilig in woonomgeving Tuinwijk: 17,3% voelt zich gedurende avond/nacht (zeer) vaak onveilig in woonomgeving Korenbeursplein: 9,8% voelt zich gedurende avond/nacht (zeer) vaak onveilig in woonomgeving Noordgeest: 5,3% voelt zich gedurende avond/nacht (zeer) vaak onveilig in woonomgeving De slechte score van Fort zeekant valt op. Over de hele linie scoort Bergen op Zoom wat veiligheidsbeleving betreft beter dan Roosendaal. Maar de avondscore van Fort Zeekant - 36% voelt zich gedurende de avonduren of nacht (zeer) vaak onveilig - is niet alleen de slechtste score in Bergen op Zoom: het pakt ook hoger uit dan op elke andere onderzoekslocatie in Roosendaal. 4.4 Vergelijkenderwijs: oude hot spots en nieuwe locaties 3 De belangrijke scores op de oude hot spots (Korenbeursplein e.o. en St. Catharinaplein e.o.) zijn als volgt: 85,5% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in de eigen woonomgeving 65% voelt zich in de avond en nacht zelden of nooit onveilig in de eigen woonomgeving en 14% juist (zeer) vaak 3 Oude hot spots: Roosendaal Centrum, Korenbeursplein e.o. en St. Catharinaplein e.o. Nieuwe locaties: De Kroeven, Burgerhout, Langdonk, Westrand, Fort Zeekant, Tuinwijk en Noordgeest. 26

27 Op de nieuwe locaties pakken de scores wat veiligheidsgevoel betreft wat minder positief uit: 75,3% voelt zich overdag zelden of nooit onveilig in de eigen woonomgeving 55,4% voelt zich in de avond en nacht zelden of nooit onveilig in de eigen woonomgeving en 24,1% juist (zeer) vaak Tabel 4.3: Oude hot spots en nieuwe locaties Voelt u zich overdag in uw woonomgeving wel eens onveilig? Voelt u zich in de avond of nacht in uw woonomgeving wel eens onveilig? Oude hot spots Nieuwe locaties Totaal Zeer vaak 8 (3,9%) 20 (3,9%) 28 (3,9%) Vaak 9 (4,4%) 48 (9,3%) 57 (7,9%) Soms 11 (5,3%) 52 (10,1%) 63 (8,7%) Zelden Nooit 23 (11,2%) 153 (74,3%) 42 (8,1%) 347(67,2%) 65 (9%) 500 (69,3%) 2 (1%) 5 (1%) 2 (0,4%) 5 (0,7%) 4 (0,6%) Totaal 206 (100%) 516 (100%) 722 (100%) Zeer vaak 11 (5,3%) 39 (7,6%) 50 (6,9%) Vaak 18 (8,7%) 85 (16,5%) 103 (14,3%) Soms 37 (18%) 98 (19%) 135 (18,7%) Zelden 33 (16%) 35 (6,8%) 68 (9,4%) Nooit 101 (49%) 251 (48,6%) 352 (48,8%) 3 (1,5%) 6 (1,2%) 9 (1,2 %) 3 (1,5%) 2 (0,4%) 5 (0,7%) Totaal 206 (100%) 516 (100%) 722 (100%) 27

28 Bijlage 1 Vragenlijst Couragepeiling 2010 Locatie: NR. (ALTIJD INVULLEN) Over de respondent Bent u man of vrouw: 0 man 0 vrouw Wat is uw leeftijd?: Bent u bewoner of ondernemer?: 0 Ik ben bewoner 0 Ik ben ondernemer 0 Ik ben een ondernemer die in de buurt woont Hoe lang woont u of werkt u al in deze buurt?: jaar jaar jaar 0 langer dan 10 jaar Drugsoverlast en handel 1. in uw woon- of werkomgeving (soft)drugshandel of gedragingen die wijzen op (soft)drugshandel? 0 Zeer vaak 0 Vaak 0 Soms 0 Zelden 0 Nooit 0 2. De overlast van de handel in (soft)drugs is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving:... 0 Zeer toegenomen 0 Toegenomen 0 Gelijk gebleven 0 Zeer afgenomen 0 Afgenomen 0 3. Het aantal drugstoeristen (drugsklanten uit het buitenland, m.n. België en Frankrijk) is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving: 0 Zeer toegenomen 0 Toegenomen 0 Gelijk gebleven 0 Zeer afgenomen 0 Afgenomen 0 4. Het aantal Nederlandse drugsklanten is het afgelopen jaar in mijn woon- of werkomgeving: 0 Zeer toegenomen 0 Toegenomen 0 Gelijk gebleven 0 Zeer afgenomen 0 Afgenomen 0 We zoomen nu in op verschillende vormen van (soft)drugshandel in uw woon- of werkomgeving 5a. (soft)drugshandel in of vanuit een woning? 0 Zeer vaak 0 Vaak 0 Soms 0 Zelden 0 Nooit 0 28

29 5b. (soft)drugshandel in of vanuit een winkel? Bijvoorbeeld grow- of smartshops, internet of belwinkel, cadeaushop, maar even goed elke andere winkel 0 Zeer vaak 0 Vaak 0 Soms 0 Zelden 0 Nooit 0 5c. (soft)drugshandel op straat - door voetgangers, scooters of fietsers? 0 Zeer vaak 0 Vaak 0 Soms 0 Zelden 0 Nooit 0 5d. (soft)drugshandel vanuit een auto? 0 Zeer vaak 0 Vaak 0 Soms 0 Zelden 0 Nooit 0 Veiligheidsbeleving 1. Voelt u zich overdag in uw woonomgeving wel eens onveilig? 0 Zeer vaak 0 Vaak 0 Soms 0 Zelden 0 Nooit 0 2. Voelt u zich in de avond of nacht in uw woonomgeving wel eens onveilig? 0 Zeer vaak 0 Vaak 0 Soms 0 Zelden 0 Nooit 0 Zouden wij uw adres mogen gebruiken om u volgend jaar een soortgelijke vragenlijst toe te sturen? Zo ja, vermeldt adres:.. 29

30 Bijlage 2 Respondenten: enkele kenmerken Overall: Roosendaal en Bergen op Zoom In totaal hebben 722 respondenten de enquête ingevuld. De leeftijd van de respondenten varieert van 16 tot 87 jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt 49 jaar en 56,1% is vrouw (405). Tabel 1 en 2 laten zien of de respondenten bewoner of ondernemer zijn en wat de woonduur/aantal arbeidsjaren is. Tabel 1: Bewoner of ondernemer Aantal Percentage Bewoner ,9% ondernemer 25 3,5% ondernemer die in buurt woont 10 1,4% s 2 0,3 totaal %* *100,1% Tabel 2: Woonduur/aantal arbeidsjaren Aantal Percentage 0-2 jaar 87 12% 3-5 jaar % 6-10 jaar ,5% >10 jaar ,9% missings 4 0,6% totaal % Roosendaal Op de vijf locaties in Roosendaal hebben 426 respondenten de vragenlijst ingevuld. De verdeling van de respondenten is als volgt: Centrum (94); De Kroeven (80); Burgerhout (95); Langdonk (78) en Westrand (79). De gemiddelde leeftijd is 49,4 jaar, waarbij de jongste respondent 16 jaar oud is en de oudste een leeftijd van 87 jaar heeft. Precies 55,9% is vrouw (238). Tabel 3 en 4 laten zien of de respondenten bewoner of ondernemer zijn en wat de woonduur/aantal arbeidsjaren is. Tabel 3: Bewoner of ondernemer Aantal Percentage Bewoner ,6% ondernemer 17 4% ondernemer die in buurt woont 6 1,4% Totaal % 30

31 Tabel 4: Woonduur/aantal arbeidsjaren Roosendaal Aantal Percentage 0-2 jaar 52 12,2% 3-5 jaar 62 14,6% 6-10 jaar 64 15% >10 jaar ,2% totaal % Bergen op Zoom In Bergen op Zoom hebben 296 personen de enquête ingevuld, waarbij de verdeling over de wijken als volgt is: Korenbeursplein (51); Sint Catharinaplein (61); Fort Zeekant (86); Tuinwijk/Karmel (23) en Noordgeest (75). De respondenten zijn tussen de 16 en 84 jaar oud. De gemiddelde leeftijd komt uit op 48,4 jaar. Precies 56,4% is vrouw (167). Tabel 5 en 6 laten zien of de respondenten bewoner of ondernemer zijn en wat de woonduur/aantal arbeidsjaren is. Tabel 5: Bewoner of ondernemer Aantal Percentage Bewoner ,3% ondernemer 8 2,7% ondernemer die in buurt woont 4 1,4% missings 2 0,7% totaal % Tabel 6: Woonduur/aantal arbeidsjaren Bergen op Zoom Aantal Percentage 0-2 jaar 35 11,8% 3-5 jaar 39 13,2% 6-10 jaar 41 13,9% >10 jaar ,8% missings 4 1,4 totaal % 31

32 Bijlage 3 Plattegronden onderzoekslocaties 1. Oude hot spot: Centrum Roosendaal. Deze oude hot spot betreft het gebied rond de Molenstraat, Brugstraat, Boulevard en Hoogstraat. 2. Oude hot spot: Korenbeursplein Bergen op Zoom. Deze oude hot spot betreft het Korenbeursplein en omgeving. Het plein ligt ingesloten tussen de Van der Rijnstraat en Korenbeursstraat. 32

33 3. Oude hot spot: Sint Catharinaplein Bergen op Zoom. Deze hot spot betreft het Sint Catharinaplein en omliggende straten. 4. Aandachtslocatie: Burgerhout Roosendaal. Deze locatie betreft de Dr. Schaepmanlaan en Van Gilselaan e.o. 5. Aandachtslocatie: De Kroeven Roosendaal. Deze locatie betreft de Pootlaan e.o. 33

34 6. Aandachtslocatie: Langdonk Roosendaal. Deze locatie betreft de Elisadonk en Reginadonk e.o. 7. Aandachtslocatie: Westrand Roosendaal. Deze locatie betreft de Lucas van Leydenstraat, Gerard Ter Borchstraat e.o. 8. Aandachtslocatie: Fort Zeekant Bergen op Zoom. Deze locatie betreft de Prins Bernhardlaan, Emmaplein, Lourdesplein e.o. 34

35 9. Aandachtslocatie: Tuinwijk Bergen op Zoom. Deze locatie betreft de Karmel. 10. Aandachtslocatie Noordgeest Bergen op Zoom. Deze locatie betreft het Oscar van Hemelpark e.o. 35

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Drugstoeristen in Roosendaal & Bergen op Zoom. Tellingen na de valreep

Drugstoeristen in Roosendaal & Bergen op Zoom. Tellingen na de valreep Drugstoeristen in Roosendaal & Bergen op Zoom Tellingen na de valreep Roosendaal/Rotterdam, april 2010 1 Deze studie is uitgevoerd door: Dr. E.J. van der Torre E. Lagendijk Msc Dr. E. Bervoets Ronald van

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

dr. B. Beke dr. E.J. van der Torre D. Keijzer MSc April 2012

dr. B. Beke dr. E.J. van der Torre D. Keijzer MSc April 2012 dr. B. Beke dr. E.J. van der Torre D. Keijzer MSc April 2012 Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal Inhoudsopgave Inleiding........................................................... 2 Deel 1 Achtergrond......................................................

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Deel 1 Achtergrond... 3

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Deel 1 Achtergrond... 3 Inhoudsopgave Inleiding........................................................... 2 Deel 1 Achtergrond...................................................... 3 Deel 2 Effecten en patronen 2.1 Buitenlandse

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheid en overlast in Oud-West

Veiligheid en overlast in Oud-West Veiligheid en overlast in Oud-West In april 2009 is aan de panelleden van stadsdeel Oud-West gevraagd hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren en of er sprake is van overlast. Ook is nagegaan in hoeverre

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Wateroverlast

Rapport Onderzoek Wateroverlast Rapport Onderzoek Wateroverlast Bornsche Maten Borne Datum: 28 mei 2014 Auteur: Saskia Brouwer Versie: 1.0 1 Inleiding Wijkraad de Bornsche Maten heeft in de periode van begin maart tot eind mei alle wijkbewoners

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Doel Deze raadsmededeling informeert uw raad over de onderzoeksresultaten welke uit de Drugsscan naar voren komen.

Doel Deze raadsmededeling informeert uw raad over de onderzoeksresultaten welke uit de Drugsscan naar voren komen. ^ / ^ Gemeente -^ { Roosendaal Raadsmededeling Datum: 1 4 JUNI 2012 N,.- Van: Aan: Kopie aan: Onderwerp: Bijlage: het college van burgemeester en wethouders de raad van de gemeente Roosendaal Burgemeester/B.

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo 17 november 2008 Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden december 2014 Aanleiding In het kernwinkelgebied van de binnenstad van Bergen op Zoom gelden venstertijden voor het bevoorraden van de winkels. Tussen 12.00

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Samenvatting. De coffeeshop. Bekendheid met en houding tegenover de coffeeshop

Samenvatting. De coffeeshop. Bekendheid met en houding tegenover de coffeeshop Samenvatting Medio augustus 2011 werd in Lelystad (ruim 75.000 inwoners) voor het eerst een coffeeshop geopend. In een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam zijn de ontwikkelingen in Lelystad rondom

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2009

Coffeeshops in Nederland 2009 A A N TA L L E N C O F F E E S H O P S E N G E M E E N T E L I J K B E L E I D 1999-2009 Coffeeshops in Nederland 2009 B. Bieleman R. Nijkamp In 2010 is de negende meting van de monitor naar aantallen

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Duurzame stad-

Strategisch Thema. -Duurzame stad- Strategisch Thema -Duurzame stad- Modules Samenvatting 1 Houding Nijmegenaren 2 Energieopwekking en -verbruik 3 Omgaan met grondstoffen 5 Duurzame mobiliteit 6 Milieukwaliteit en leefomgeving 7 Datum:

Nadere informatie

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Duurzaam in de buurt Over groene stroom en investeren Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Wijkbeleving Gemeente Zeist

Wijkbeleving Gemeente Zeist Wijkbeleving Gemeente Zeist Burgerpeiling 013 Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Zeist DIMENSUS beleidsonderzoek November 013 Projectnummer 540 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 15 1. Voorzieningen en

Nadere informatie

Drugsmonitor Roosendaal

Drugsmonitor Roosendaal Drugsmonitor Roosendaal LokaleZaken Oktober 2016 Drugsmonitor Roosendaal In opdracht van de gemeente Roosendaal Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door dr. E.J. van der Torre en J. van Valkenhoef MSc,

Nadere informatie

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Rapportage: Analyse en tabellen: 4 Februari 2011 Mariëlle Verhoef Mike van der Leest Inleiding Het Graafschap College

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND. Maandag 27 mei 2013

PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND. Maandag 27 mei 2013 PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND DOELSTELLING DEZE AVOND : Informatieavond over: doelstelling opzet analyse Geen discussieavond DOELSTELLING ENQUÊTE KNIP T ZAND Zolang de bussluis er ligt, is

Nadere informatie

Overlast op het water

Overlast op het water Projectnummer: 11209 In opdracht van stadsdeel Centrum Nienke Laan MSc. dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0308 Fax 020 251 0444

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Achtervang Publicatienummer: 1537 Datum: Maart 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch maatschappelijk

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein BS Goudenstein/ Haaften Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein Enige tijd geleden heeft onze school BS Goudenstein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog SBO De Regenboog/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie