Datum 10 juni 2011 Referentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 10 juni 2011 Referentie"

Transcriptie

1 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie

2 Referentie Rapporttitel Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Opdrachtgever Contactpersoon QuaWonen Postbus AA BERGAMBACT e heer J. Bos Behandeld door ing. P. Roosen ing. R.R.J.W. Liebrechts Cauberg-uygen Raadgevende Ingenieurs BV Boterdiep AW ROTTERAM Postbus AE ROTTERAM Telefoon Fax Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. 10 juni 2011 Bladzijde 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Optredende geluidbelasting 4 3 Geluidwering gevel onderzoek Uitgangspunten Eisen karakteristieke geluidwering Berekeningsmethode van de karakteristieke geluidwering Overzicht van de benodigde voorzieningen Algemeen Tabel met benodigde geluidwerende voorzieningen Beglazing Wandconstructie Platte daken Kozijnen Kierdichting Naadafwerking ang- en sluitwerk Beglazingswijze 8 4 Conclusie 9 BIJLAGEN Bijlage I Bijlage I-1 Bijlage I-2 Bijlage I-3 Gecumuleerde geluidbelasting in tabelvorm Maatgevende gevelgeluidwering berekeningen op basis van het wegverkeerslawaaispectrum Plattegrondtekeningen Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. 10 juni 2011 Bladzijde 2

4 1 Inleiding In opdracht van QuaWonen is door Cauberg-uygen Raadgevende Ingenieurs BV in het kader van haalbaarheid een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek verricht inzake het project WOZOCO te Schoonhoven. Voor het project is vooruitlopend op de vereiste onderzoeken ten behoeve van de WRO procedure door ons bureau reeds een quickscan uitgevoerd naar de luchtkwaliteit- en geluidsaspecten die samenhangen met de verandering van functie voor het project (rapportage met kenmerk , d.d. 18 mei 2011). et huidige politiegebouw wordt omgebouwd naar een woongebouw met 22 wooneenheden. Op de begane grond is tevens een kantoorfunctie aanwezig. Uit de quickscan blijkt dat er sprake is van een geluidbelaste locatie vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de G.J. van euven Goedhartweg, M.A. Reinaldaweg, Lopikersingel en overige omliggende 30 km/uur wegen. In figuur 1 volgt een situatietekening. Aangezien er sprake is van een geluidbelaste locatie vanwege wegverkeerslawaai, is op basis van de berekende geluidbelasting de benodigde geluidwerende gevelvoorzieningen gedimensioneerd zodat voldaan wordt aan de Bouwbesluit eisen conform afdeling 3.1 ( bescherming tegen geluid van buiten ). e wooneenheden worden voorzien van een balansventilatie. Figuur 1. Ligging plan Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. 10 juni 2011 Bladzijde 3

5 2 Optredende geluidbelasting Conform de rapportage met kenmerk , d.d. 18 mei 2011 van ons bureau, blijkt dat de maximaal optredende gecumuleerde geluidbelasting 62 db bedraagt op de linker zijgevel van het gebouw. it is de optredende geluidbelasting L den in db t.g.v. alle beschouwde wegen zonder aftrek van artikel 110g uit de Wet geluidhinder. In figuur 2 volgt per gevel en bouwlaag een rekenplot en in bijlage I-1 een gedetailleerd overzicht van de optredende geluidbelastingen in tabelvorm. Figuur 2. Gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek. Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. 10 juni 2011 Bladzijde 4

6 3 Geluidwering gevel onderzoek 3.1 Uitgangspunten Bij het berekenen van de gevelgeluidwering zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Berekende geluidbelastingen conform bijlage I-1. Tekeningen met werknummer 11002, status VO, d.d. 20 mei 2011 van VRP Architecten BNA. Principe details uit e rekenmethode NPR e erziening Rekenmethode Geluidswering Gevels d.d. december 1989 van het Ministerie van VROM. e GGG 97. e wooneenheden worden voorzien van een balans ventilatie. 3.2 Eisen karakteristieke geluidwering Conform hoofdstuk 3, afdeling 3.1, artikel 3.2, eerste lid van het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering (G A,k ) van een uitwendige scheidingsconstructie van een woonfunctie ten minste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die scheidingsconstructie en 33 db en conform het derde lid voor een kantoorfunctie 40 db, met voor beide een minimum van 20 db. Conform hoofdstuk 3, afdeling 3.1, artikel 3.2, zesde lid van het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte ten minste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die scheidingsconstructie en de toegestane geluidbelasting in het verblijfsgebied waartoe de verblijfsruimte behoort, verminderd met 2dB. Conform het bovenstaande en de in hoofdstuk 2 vermelde ten hoogste optredende geluidbelasting van 62 db, volgt in tabel 2 een overzicht van de ten hoogste te behalen karakteristieke geluidwering in db. Tabel 2. Vereiste karakteristieke geluidwering voor nieuwbouw. Woningen Woonfunctie Kantoorfunctie Verblijfsgebied G A,k = db G A,k = db Verblijfsruimte G A,k = db G A,k = db 3.3 Berekeningsmethode van de karakteristieke geluidwering e karakteristieke geluidwering (G A,k ) van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte of van een niet ingedeeld verblijfsgebied dient te worden bepaald met behulp van formule 11a uit de NPR Indien de karakteristieke geluidwering moet worden bepaald van de scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, die bestaat uit een aantal met elkaar in verbinding staande deelruimten, dient voor elke deelruimte afzondejk eerst de geluidwering (G A,k ) te worden bepaald met behulp van formule 10 uit de NPR 5272, waarna vervolgens de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van het verblijfsgebied wordt bepaald met behulp van formule 11b uit de NPR Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. 10 juni 2011 Bladzijde 5

7 3.4 Overzicht van de benodigde voorzieningen Algemeen Ten einde aan de gestelde eisen met betrekking tot de karakteristieke geluidwering (G A;k ) te voldoen, volgt in een tabel met de benodigde geluidwerende voorzieningen. In t/m zijn de voorzieningen omschreven. e daar genoemde geluidisolatiewaarden zijn ontleend aan de erziening Rekenmethode Geluidwering Gevels, tenzij een andere informatiebron wordt vermeld. In de maatgevende rekenbladen, weergegeven in bijlage I-2, worden per gevelelement de geluidisolatiewaarden over de verschillende octaafbanden vermeld. e plattegronden worden weergegeven in bijlage I Tabel met benodigde geluidwerende voorzieningen. Eenheid Vertrek Gevel Beglazing (mm) Kierdichting Overig Begane grond 0.1 WK Linkerzijgevel 4/20/6 Enkel Mw51c, Ko37b Voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 0.2 Kantoor voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 0.3 en 0.4 Appartement voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 0.5 Appartement Voorgevel/rechterzijgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 0.6 t/m 0.8 Appartement Achtergevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 0.9 Multikamer Achtergevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 0.12 Appartement Linkerzijgevel 4/20/6 Enkel Mw51c, Ko37b 1 e verdieping 1.1 WK/kk Voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b Slk Linkerzijgevel/voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 1.2 t/m 1.4 WK/kk Voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b Slk Voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 1.5 WK/kk Rechterzijgevel/ 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b voorgevel/achtergevel Slk Voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 1.6 WK/kk Rechterzijgevel/ 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b achtergevel Slk Achtergevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 1.7 WK/kk Achtergevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b Slk Achtergevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 1.8 WK/kk Achtergevel 4/20/6 Enkel Mw51c, Ko37b Slk Achtergevel 4/20/6 Enkel Mw51c, Ko37b 1.10 WK/kk Linkerzijgevel 4/20/6 Enkel Mw51c, Ko37b Achtergevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b Slk Achtergevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b 1.11 Woonkamer Linkerzijgevel 6/20/10 Enkel Mw51c, Ko37b Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. 10 juni 2011 Bladzijde 6

8 Vervolg tabel Eenheid Vertrek Gevel Beglazing Kierdichting Overig (mm) 2 e verdieping 2.1 WK/kk Voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b, a44z Slk Linkerzijgevel/voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b, a44z 2.2 t/m 2.4 WK/kk Voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b, a44z Slk Voorgevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b, a44z 2.5 Slapen/wacht Achtergevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b, a44z 2.7 WK/kk Linkerzijgevel 4/20/6 Enkel Mw51c, Ko37b, a44z Achtergevel 4/15/5 Enkel Mw51c, Ko37b, a44z Slk Linkerzijgevel 4/20/6 Enkel Mw51c, Ko37b, a44z 2.8 WK/kk Linkerzijgevel 4/20/6 Enkel Mw51c, Ko37b, a44z Slk Linkerzijgevel 4/20/6 Enkel Mw51c, Ko37b, a44z Beglazing Bij de berekeningen is voor de beglazing van de volgende isolatiewaarden uitgegaan: 4/15/5 mm: Standaard dubbelglas met een ruit van 4 en 5 mm waartussen een luchtspouw van 15 mm. Buitengeluid-gewogen isolatie: wegverkeerslawaaispectrum : 27,2 db(a). 4/20/6 mm: ubbelglas met een ruit van 4 en 6 mm waartussen een luchtspouw van 20 mm. Buitengeluid-gewogen isolatie: wegverkeerslawaaispectrum : 30,2 db(a). 6/20/10 mm: ubbelglas met een ruit van 6 en 10 mm waartussen een luchtspouw van 20 mm. Buitengeluid-gewogen isolatie: wegverkeerslawaaispectrum : 32,7 db(a). Opgemerkt wordt dat de dikte van de beglazing behalve aan de akoestische eisen tevens dient te voldoen aan de NEN2608: iktebepaling van ruiten. eze toetsing dient door de fabrikant te geschieden. Afwijkende glasconstructies zijn toegestaan mits voldaan wordt aan de vereiste isolatiewaarde na aftrek van een laboratoriumcorrectie van 1,5 db Wandconstructie Bij de berekening is voor de wandconstructie van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: MW51C (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: Wegverkeerslawaaispectrum: 51,1 db(a). Voor een steenachtige spouwmuur met minerale wol in de spouw. e massa bedraagt ca. 400 kg/m 2. (Code MS3 volgens de erziening Rekenmethode Geluidwering Gevels ). Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. 10 juni 2011 Bladzijde 7

9 3.4.5 Platte daken Bij de berekening is voor de platte daken van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: a44z (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: Wegverkeerslawaaispectrum: 44,1 db(a). Voor een dak voorzien van ten minste 100 mm gewapend beton + thermische isolatie + bitumineuze dakbedekking. e massa bedraagt ten minste 225 kg/m 2. (Code P5 volgens de erziening Rekenmethode Geluidwering Gevels ) Kozijnen Bij de berekening is voor de kozijnen van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: Ko37b (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: Wegverkeerslawaaispectrum: 36,6 db(a). Voor een houten kozijn met een dikte van ten minste 80 mm. (Code K3 volgens de erziening Rekenmethode Geluidwering Gevels ) Kierdichting Bij de berekeningen is voor de kierdichting het volgende aangehouden: Omschrijving conf. tabel Enkel Omschrijving voor draaiende delen Kierdichtingsklasse 40 db(a), hetgeen impliceert een goede enkele dichting, bestaande uit een O-profiel met een indrukking van ten minste 3,5 mm. Code Kt40 in de gevelgeluidwering berekeningen. Voor de openslaande deuren is in de berekeningen code kt35 aangehouden. Naast een accurate werkwijze zijn hierbij de volgende punten van belang: e kierdichtingsprofielen dienen volgens voorschrift van de fabrikant te worden aangebracht, waarbij met name de aansluitingen in de hoeken de nodige aandacht vragen. e bewegende delen dienen te worden afgehangen binnen de maattoleranties, zoals deze door de fabrikant van het kierdichtingsprofiel worden opgegeven Naadafwerking Alle aansluitingen van kozijnen op gevels dienen luchtdicht te worden afgewerkt middels kit of een schuimband voorzien van afdeklat ang- en sluitwerk e bewegende delen dienen zorgvuldig en binnen de marges van het kierdichtingssysteem te worden afgehangen. aarnaast dient een deugdelijk hang- en sluitwerk te worden toegepast, dat de bewegende delen ook in de toekomst goed aantrekt op de kierdichting en kromtrekken van ramen en deuren voorkomt. aartoe dient op de ramen ten minste een tweepuntssluiting (bijvoorbeeld twee raamboompjes met oplopend sluitplaatje) te worden toegepast Beglazingswijze In de berekeningen is uitgegaan van een nat beglazingssysteem voor de houten kozijnen. Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. 10 juni 2011 Bladzijde 8

10 4 Conclusie In opdracht van QuaWonen is door Cauberg-uygen Raadgevende Ingenieurs BV in het kader van de haalbaarheid een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek verricht inzake het project WOZOCO te Schoonhoven, met als doel het op basis van de berekende geluidbelasting dimensioneren van de benodigde geluidwerende gevelvoorzieningen in het kader van afdeling 3.2 van het Bouwbesluit ( bescherming tegen geluid van buiten ). e wooneenheden worden voorzien van een balans ventilatie. Uit de gevelgeluidwering berekeningen blijkt dat met de in 3.5 geadviseerde geluidwerende gevelmaatregelen voldaan wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit. Cauberg-uygen Raadgevende Ingenieurs BV ing. P. Roosen, senior projectleider Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. 10 juni 2011 Bladzijde 9

11 Bijlage I Bijlage I-1 Gecumuleerde geluidbelasting in tabelvorm Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels

12

13 Gecumuleerde geluidbelasting project "WOZOCO" te Schoonhoven zonder aftrek ex. art. 110g Wgh Rekenpunt oogte (m) Lden in db 01_A 2,27 61,24 01_B 5,67 62,1 01_C 9,07 62,19 02_A 2,27 61,27 02_B 5, _C 9,07 62,14 03_A 2,27 61,19 03_B 5,67 61,73 03_C 9,07 61,79 04_A 2,27 57,96 04_B 5,67 58,49 04_C 9,07 58,51 05_A 2,27 57,13 05_B 5,67 57,85 05_C 9,07 57,94 06_A 2,27 55,15 06_B 5,67 56,12 06_C 9,07 56,27 07_A 2,27 56,01 07_B 5,67 57,07 07_C 9,07 57,25 08_A 2,27 55,93 08_B 5,67 56,91 09_A 2, _B 5,67 56,81 10_A 2,27 55,73 10_B 5,67 56,63 11_A 2,27 55,87 11_B 5,67 58,89 12_A 2,27 55,69 12_B 5,67 59,74 13_A 2,27 58,37 13_B 5,67 60,58 13_C 9,07 61,06 14_A 2, _A 2,27 59,86 14_B 5, _B 5,67 61,19 14_C 9,07 59,72 14_C 9,07 61,49 16_A 2, _B 5, _C 9,07 61,88 17_A 2, _B 5, _C 9,07 59,78 18_A 2, _B 5, _C 9,07 58,74 MAX 62,19

14 Bijlage I-2 Maatgevende gevelgeluidwering berekeningen op basis van het wegverkeerslawaaispectrum Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels

15 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 project , WOZOCO te Schoonhoven Projectdatum Opdrachtgever Qua Wonen gebouw Rekenmethode Spectrum app. 0.12, BG NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied wk/kk/slk totaal Geluidbelasting 61 db Opgegeven als Su,tot 21.8 m2 GA;k 29.5 db GA;k, vereist 28.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) wk/kk/slk Su,ruimte 21.8 m2 GA;k 29.5 db GA;k, vereist 28.0 db Achtergevel Su,gevel 7 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 54.0 db wand 7.00 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Linkerzijgevel Su,gevel 14.8 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 29.5 db wand 5.62 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 7.34 gd30b glas 4/20/6 mm 31.9 RA kozijn 1.84 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 44.3 RA kierterm kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren 33.7 RA

16 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 project , WOZOCO te Schoonhoven Projectdatum Opdrachtgever Qua Wonen gebouw Rekenmethode Spectrum app. 1.7, 1e verd. NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied wk/kk/slk totaal Geluidbelasting 60 db Opgegeven als Su,tot 22 m2 GA;k 27.3 db GA;k, vereist 27.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) slk Su,ruimte 8.2 m2 GA;k 29.3 db GA;k, vereist 25.0 db Achtergevel Su,gevel 8.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 29.3 db wand 5.65 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.04 gd27d glas 4/15/5 mm 30.2 RA kozijn 0.51 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 45.6 RA kierterm 8.20 kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren 37.0 RA wk/kk Su,ruimte 13.8 m2 GA;k 26.5 db GA;k, vereist 25.0 db

17 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 Achtergevel pg: :18 Su,gevel 13.8 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 26.5 db wand 6.67 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 5.70 gd27d glas 4/15/5 mm 28.0 RA kozijn 1.43 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 43.4 RA kierterm kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren 32.0 RA

18 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 project , WOZOCO te Schoonhoven Projectdatum Opdrachtgever Qua Wonen gebouw Rekenmethode Spectrum app. 1.8, 1e verd. NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied wk/kk/slk totaal Geluidbelasting 61 db Opgegeven als Su,tot 22 m2 GA;k 29.2 db GA;k, vereist 28.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) slk Su,ruimte 8.2 m2 GA;k 31.5 db GA;k, vereist 26.0 db Achtergevel Su,gevel 8.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 31.5 db wand 5.65 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.04 gd30b glas 4/20/6 mm 33.2 RA kozijn 0.51 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 45.6 RA kierterm 8.20 kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren 37.0 RA wk/kk Su,ruimte 13.8 m2 GA;k 28.3 db GA;k, vereist 26.0 db

19 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 Achtergevel pg: :18 Su,gevel 13.8 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 28.3 db wand 6.67 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 5.70 gd30b glas 4/20/6 mm 31.0 RA kozijn 1.43 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 43.4 RA kierterm kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren 32.0 RA

20 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 project , WOZOCO te Schoonhoven Projectdatum Opdrachtgever Qua Wonen gebouw Rekenmethode Spectrum app. 2.1, 2e verd. NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied wk/kk/slk totaal Geluidbelasting 62 db Opgegeven als Su,tot 29.6 m2 GA;k 30.5 db GA;k, vereist 29.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) slk Su,ruimte 14.8 m2 GA;k 31.8 db GA;k, vereist 27.0 db Linkerzijgevel Su,gevel 7.4 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 31.9 db wand 4.85 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.04 gd27d glas 4/15/5 mm 32.8 RA kozijn 0.51 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 48.2 RA kierterm 7.40 kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren 40.0 RA Voorgevel Su,gevel 7.4 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 54.1 db wand 7.40 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA

21 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 platdak pg: :18 Su,gevel 8.1 m2 Cl diepte balkon/galerij Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 49.0 db dak, plat 8.10 da44z dak, plat P5; 10 cm grindbeton+isol.+dakbed RA wk/kk Su,ruimte 14.8 m2 GA;k 29.5 db GA;k, vereist 27.0 db Voorgevel Su,gevel 14.8 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 29.7 db wand 7.66 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 5.71 gd27d glas 4/15/5 mm 31.4 RA kozijn 1.43 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 46.7 RA kierterm kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren 35.0 RA platdak Su,gevel 27.4 m2 Cl diepte balkon/galerij Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 43.7 db dak, plat da44z dak, plat P5; 10 cm grindbeton+isol.+dakbed RA

22 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 project , WOZOCO te Schoonhoven Projectdatum Opdrachtgever Qua Wonen gebouw Rekenmethode Spectrum app. 2.2, 2e verd. NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied wk/kk/slk totaal Geluidbelasting 59 db Opgegeven als Su,tot 20.7 m2 GA;k 27.1 db GA;k, vereist 26.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) slk Su,ruimte 7.4 m2 GA;k 28.9 db GA;k, vereist 24.0 db Voorgevel Su,gevel 7.4 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 28.9 db wand 4.85 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.04 gd27d glas 4/15/5 mm 29.8 RA kozijn 0.51 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 45.2 RA kierterm 7.40 kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren 37.0 RA platdak Su,gevel 8.3 m2 Cl diepte balkon/galerij Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 48.9 db dak, plat 8.30 da44z dak, plat P5; 10 cm grindbeton+isol.+dakbed RA wk/kk Su,ruimte 13.3 m2 GA;k 26.3 db GA;k, vereist 24.0 db

23 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 Voorgevel Su,gevel 13.3 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 26.4 db wand 6.17 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 5.70 gd27d glas 4/15/5 mm 27.9 RA kozijn 1.43 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 43.3 RA kierterm kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren 32.0 RA platdak Su,gevel 24.5 m2 Cl diepte balkon/galerij Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 46.7 db dak, plat da44z dak, plat P5; 10 cm grindbeton+isol.+dakbed RA

24 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 project , WOZOCO te Schoonhoven Projectdatum Opdrachtgever Qua Wonen gebouw Rekenmethode Spectrum app. 2.3, 2e verd. NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied wk/kk/slk totaal Geluidbelasting 57 db Opgegeven als Su,tot 18.3 m2 GA;k 28.3 db GA;k, vereist 24.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) slk Su,ruimte 10.1 m2 GA;k 29.9 db GA;k, vereist 22.0 db Voorgevel Su,gevel 10.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 30.0 db wand 7.55 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.04 gd27d glas 4/15/5 mm 31.2 RA kozijn 0.51 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 46.6 RA kierterm kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren 37.0 RA platdak Su,gevel 7.4 m2 Cl diepte balkon/galerij Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 47.7 db dak, plat 7.40 da44z dak, plat P5; 10 cm grindbeton+isol.+dakbed RA wk/kk Su,ruimte 8.2 m2 GA;k 27.0 db GA;k, vereist 22.0 db

25 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 Voorgevel Su,gevel 8.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 27.1 db wand 3.60 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 3.67 gd27d glas 4/15/5 mm 27.7 RA kozijn 0.92 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 43.1 RA kierterm 8.19 kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren 37.0 RA platdak Su,gevel 22.8 m2 Cl diepte balkon/galerij Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 41.9 db dak, plat da44z dak, plat P5; 10 cm grindbeton+isol.+dakbed RA

26 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 project , WOZOCO te Schoonhoven Projectdatum Opdrachtgever Qua Wonen gebouw Rekenmethode Spectrum app. 2.7, 2e verd. NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied slk totaal Geluidbelasting 62 db Opgegeven als Su,tot 5.7 m2 GA;k 30.2 db GA;k, vereist 29.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) slk Su,ruimte 5.7 m2 GA;k 30.2 db GA;k, vereist 29.0 db Linkerzijgevel Su,gevel 5.7 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 30.3 db wand 3.15 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.04 gd30b glas 4/20/6 mm 31.6 RA kozijn 0.51 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 44.1 RA kierterm 5.70 kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren 37.0 RA platdak Su,gevel 7.5 m2 Cl diepte balkon/galerij Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 45.2 db dak, plat 7.50 da44z dak, plat P5; 10 cm grindbeton+isol.+dakbed RA verblijfsgebied wk/kk totaal Geluidbelasting 62 db Opgegeven als Su,tot 20.7 m2 GA;k 29.5 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

27 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 GA;k, vereist 29.0 db wk/kk Su,ruimte 20.7 m2 GA;k 29.5 db GA;k, vereist 29.0 db Achtergevel Su,gevel 12.5 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 31.9 db wand 7.91 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 3.67 gd27d glas 4/15/5 mm 32.7 RA kozijn 0.92 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 48.1 RA kierterm kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren 40.2 RA Linkerzijgevel Su,gevel 8.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 33.4 db wand 5.65 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.04 gd30b glas 4/20/6 mm 37.2 RA kozijn 0.51 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 49.7 RA kierterm 8.20 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren 36.0 RA platdak Su,gevel 22.6 m2 Cl diepte balkon/galerij Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 46.0 db dak, plat da44z dak, plat P5; 10 cm grindbeton+isol.+dakbed RA

28 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 project , WOZOCO te Schoonhoven Projectdatum Opdrachtgever Qua Wonen gebouw Rekenmethode Spectrum app. 2.8, 2e verd. NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied wk/kk/slk totaal Geluidbelasting 62 db Opgegeven als Su,tot 16.8 m2 GA;k 29.3 db GA;k, vereist 29.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) slk Su,ruimte 7.4 m2 GA;k 31.0 db GA;k, vereist 27.0 db Linkerzijgevel Su,gevel 7.4 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 31.1 db wand 4.85 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.04 gd30b glas 4/20/6 mm 32.8 RA kozijn 0.51 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 45.2 RA kierterm 7.40 kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren 37.0 RA platdak Su,gevel 7.7 m2 Cl diepte balkon/galerij Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 46.2 db dak, plat 7.70 da44z dak, plat P5; 10 cm grindbeton+isol.+dakbed RA wk/kk Su,ruimte 9.4 m2 GA;k 28.3 db GA;k, vereist 27.0 db

29 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 Linkerzijgevel Su,gevel 9.4 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 28.4 db wand 4.81 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 3.67 gd30b glas 4/20/6 mm 31.2 RA kozijn 0.92 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 43.7 RA kierterm 9.40 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren 32.0 RA platdak Su,gevel 15.1 m2 Cl diepte balkon/galerij Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 44.3 db dak, plat da44z dak, plat P5; 10 cm grindbeton+isol.+dakbed RA

30 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 project , WOZOCO te Schoonhoven Projectdatum Opdrachtgever Qua Wonen gebouw Rekenmethode Spectrum wk 0.1, BG NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied wk totaal Geluidbelasting 61 db Opgegeven als Su,tot 63.8 m2 GA;k 28.9 db GA;k, vereist 28.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) wk Su,ruimte 63.8 m2 GA;k 28.9 db GA;k, vereist 28.0 db Linkerzijgevel Su,gevel 40 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 30.6 db wand mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas gd30b glas 4/20/6 mm 33.5 RA kozijn 3.68 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 46.0 RA kierterm kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren 34.0 RA Voorgevel Su,gevel 23.8 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 33.9 db wand mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 9.40 gd27d glas 4/15/5 mm 35.5 RA kozijn 2.35 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 50.9 RA kierterm kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren 39.3 RA

31 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN (c) diractivity-software BV 2010 pg: :18 project , WOZOCO te Schoonhoven Projectdatum Opdrachtgever Qua Wonen gebouw Rekenmethode Spectrum wk 1.11, 1e verd. NPR 5272 wegverkeer Ci totaal verblijfsgebied wk totaal Geluidbelasting 62 db Opgegeven als Su,tot 25.5 m2 GA;k 29.4 db GA;k, vereist 29.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) wk Su,ruimte 25.5 m2 GA;k 29.4 db GA;k, vereist 29.0 db Linkerzijgevel Su,gevel 25.5 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 29.4 db wand mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas gd33a glas 6/20/10 mm 33.3 RA kozijn 2.76 ko37b kozijn Kozijn, div. materialen, mm 43.2 RA kierterm kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren 32.0 RA

32 Bijlage I-3 Plattegrondtekeningen Akoestisch-bouwtechnisch onderzoekrapport t.b.v. project WOZOCO te Schoonhoven Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels

33

34

35

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo Projectnr. M15 411.401 M15 411.401 2 Opdrachtgever : Fam. Schuurs Straelseweg 16 5911 CP Venlo Adviseur : K+ Adviesgroep

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel de onmisbare schakel tíjdens het bouwproces Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Omgevingsvergunning Project: 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Kenmerk: 2014133.gwg.drvd.a0 Datum: 26-3-2015

Nadere informatie

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels efinitief Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum Postbus 59 6700 AB WAGENINGEN Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd.

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd. Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140043-07 Herontwikkeling winkelcentrum Carré Maastricht

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel Notitie Datu: 19 aart 2012 Project: La Vie Utrecht - uitbreiding Parkeergarage Uw kenerk: - Locatie: Utrecht Ons kenerk: V068098ac.00005.rvs Betreft: Geluidwering Rozenstraat 3C Versie: 01_003 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEER Aan : Jan Kruijs Architectenbureau T.a.v. : de heer J. Kruijs Referentie : Nn140721aaA1.gde Behandeld door : Vestiging Utrecht / ir. G.J. Dethmers Datum : 24 juli

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Referentie 20100908-11 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Nadere informatie

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen.

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen. oofdweg 70 3067 G ROTTERAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Referentie 20110406-04 Referentie 20110406-04 Rapporttitel Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Akoestisch onderzoek en geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Blonk en Heuvelink architecten Kenmerk : R070925aaA0.rsa Datum : 23 december 2009 Auteur

Nadere informatie

Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Project: Le Grand te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Boterdiep 48 3077 AW Rotterda Postbus 9222 3007 AE Rotterda T +31 (0)20 425 74 44 F +31 (0)210 425 44 43 E rotterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K. 58792562 IBAN: NL71 RABO 0112 0755 84 Project: "Le Grand"

Nadere informatie

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren.

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren. Notitie 20131531-01 Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 22 november 2013 20131531-01 M. Blankvoort 1 Inleiding In

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 'shertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 2013073802 Referentie 2013073802 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Complex woningen Mientekade te Halfweg

Complex woningen Mientekade te Halfweg Complex woningen Mientekade te Halfweg Geluidwerende voorzieningen en geluidabsorptie Opdrachtgever Architektenburo Hans Wagner bv Contactpersoon de heer J. van der Weijden Kenmerk R023610aaA0.rsa Datum

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Referentie 20100908-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8]

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8] Project Omschrijving: Nieuwbouwwoningen a/d Molenlaan te Yerseke; type nultrede Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ Nb woningen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING GEHANTEERDE GELUIDSBELASTING BEREKENING BINNENNIVEAU Gehanteerd spectrum Geluidsgevoelige ve

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING GEHANTEERDE GELUIDSBELASTING BEREKENING BINNENNIVEAU Gehanteerd spectrum Geluidsgevoelige ve Rapport: 20120605 Geluidsanering 2 woningen in het kader van de Reconstructie kruising Hoofdweg / Bähler Boermalaan / Burg. Legroweg te Paterswolde Datum: 26 februari 2013 Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker wegverkeer op bouwlocatie Koekoekstraat te Vierakker versie 22 juni 2009 datum 22 juni 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Nieuwbouw Appartementen te Lisse

Nieuwbouw Appartementen te Lisse Nieuwbouw Appartementen te Lisse bepaling geluidsbelasting & geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 5 december 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110895 Postbus 5185 Versie: 1 43 KD Vlissingen Tel: (0118)

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen te Delft In t Hart van de Bouw Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen Tipaan Aalseerderdijk 640 1430

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT 8 woningen Elsbroekerlaan te illego Geluidwerende voorzieningen CONCEPT Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenerk R023628aa.00001.rsa Versie 01_000 atu 18 oktober

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Akoestisch onderzoek 37 voorontwerp bestemmingsplan "Steverinkstraat bij 39-2009" wegverkeer op bouw Pierikstraat- Steverinkstraat te Gaanderen versie 30 oktober 2008 datum 31 oktober 2008 opdrachtgever

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie

Project Stadsvilla te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-02 Referentie 20122055-02 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

Geluidwering van Gevels

Geluidwering van Gevels Geluidwering van Gevels Volgens Bouwbesluit en NEN 5077 + C3 Projectgegevens: Project: Hofstraat Schagen Projectnummer: 587.2014 Datum: 16-11-2015 Auteur: Martina Haakman Opdrachtgever: Wooncompagnie Postbus

Nadere informatie

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering gevels datum : november 2010 rapportnummer : R10.118.00 versie : 01 Opdrachtgever Architectenbureau Puur Langebuorren

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus

Nadere informatie

Bijlage omgevingsvergunning

Bijlage omgevingsvergunning Opdrachtgever: Onderwerp: HC Den Bosch Oosterplasweg 35 's-hertogenbosch Uitbreiding clubgebouw Nummer: DO.900 Datum: Gew: Inhoudsopgave: Bijlage omgevingsvergunning Inleiding 1. Oppervlakten 2. Daglichttoetreding

Nadere informatie

Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. Datum 11 oktober 2011 Referentie 20111058-02

Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. Datum 11 oktober 2011 Referentie 20111058-02 Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. atum 11 oktober 2011 Referentie 20111058-02 Referentie 20111058-02 Rapporttitel Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16.

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16. RAPPORT Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Projectnaam Hoofdstraat 34 te Zwiggelte Projectnummer 16.157 Referentie Opdrachtgever fpo/16.157 Fam. Meijboom/Broeze

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Notitie galm Clusius te Leiden

Notitie galm Clusius te Leiden Notitie galm Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling BV Contactpersoon De heer W. Nederlof Werknummer 813.309.00 Datum 16 februari 2015 Inleiding In opdracht van Vorm Ontwikkeling BV te Papendrecht is in het kader

Nadere informatie