LANDSCOURANT VAN ARUBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LANDSCOURANT VAN ARUBA"

Transcriptie

1 LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: MEI 2016 EDITIE NO. 11 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDING... 1 OPROEPINGEN 1-2 BEKENDMAKING... 2 MEDEDELINGEN ONTSLAGNEMING LIQUIDATIES AANKONDIGINGEN DEURWAARDER AANBIEDING STATUTEN. 6-7 OPENBARE AANBESTEDING.. 7 AANBIEDING STATUTEN/STATUTENWIJZIGING MINISTERIËLE BESCHIKKING VAN 6 OKTOBER LANDSBESLUIT VAN 16 OKTOBER 2015 NO LANDSBESLUIT VAN 8 APRIL 2016 NO LANDSBESLUIT VAN 8 APRIL 2016 NO Abonnementsprijs ingaande 3 juni 2004, inclusief portokosten, per jaar bij vooruitbetaling Afl. 85,. Losse nummers Afl. 6,. Uitgever: Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Ministerie van Justitie ECHTSCHEIDING Bij beschikking van 18 april 2016 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen: HAZELIZA PADUA FLORES, wonende in Aruba en JONATHAN MALDO UBALDO, wonende in Filipijnen. De deurwaarder, B.R. Roos ECHTSCHEIDING Bij beschikking van 18 april 2016 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen: MARIA ALEJANDRA RIVAS GARCIA en JESUS ENRIQUE ZAMBRANO SALA- ZAR, beiden wonende in Aruba. De advocaat, mr. G.L. Griffith OPROEPING De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba roept hierbij op: - Orlando GUILLEN, wonende in de Dominicaanse Republiek, om op 23 augustus 2016 om 8:45 uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te verschijnen, teneinde te worden gehoord in verband met een door Yasmin Olinda Batista Batista, ingediend verzoek m.b.t. erkenning buitenlandse document over de minderjarige (EJ-911/2016). De griffier, E.E. de Weever OPROEPING De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba roept hierbij op: - Melidieux SAINT-GERMAIN, zonder bekende woon- of verblijfplaats in de Haïti, om op 30 augustus 2016 om 9:45 uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te verschijnen, teneinde te worden gehoord in verband met een door Lusimene Clairin, ingediend verzoek m.b.t. ontzetting ouderlijk

2 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 2 gezag en benoeming voogd over de minderjarigen register van geldtransactiebedrijven zoals be- (EJ-1003/2016). doeld in artikel 3, eerste lid, van de Ltg. De griffier, E.E. de Weever Aruba, 20 mei 2016 OPROEPING De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba roept hierbij op: - Reinaldo PEREZ ESCALANTE, zonder bekende woon- of verblijfplaats in de Dominicaanse Republiek, om op 23 augustus 2016 om 9:45 uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te verschijnen, teneinde te worden gehoord in verband met een door de heer Nicolaas Geerman, ingediend verzoek m.b.t. adoptie van de minderjarige (EJ-805/2016). De griffier, E.E. de Weever BEKENDMAKING Ingevolge artikel 21, derde lid, van het Landsbesluit toezicht assurantiebemiddelaars (AB 2014 no. 6) (Lta) maakt de Centrale Bank van Aruba hierbij bekend dat zij op 4 mei 2016 een vergunning ex artikel 2, eerste lid, van de Lta heeft verleend aan EFS Equidad Financial Services N.V., Jai Mahalaxmi Enterprises N.V., en Lyder Insurance Consultants N.V. om als assurantiebemiddelaar op te treden als bedoeld in artikel 27a, vierde lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82). Aruba, 20 mei 2016 Oranjestad, Aruba MEDEDELING ONTSLAGNEMING ARUBA GW GROUP N.V. Hierbij delen wij u mede dat per 24 mei 2016 IMC International Management & Trust Company N.V. haar ontslag heeft ingediend als directrice van bovengenoemde vennootschap. De voormalige directrice, IMC International Management & Trust Company N.V. Lloyd G. Smith Blvd. 62 Oranjestad, Aruba MEDEDELING ONTSLAGNEMING J.C. RETAIL ARUBA INTERNATIONAL BRANDS N.V. Hierbij delen wij u mede dat per 24 mei 2016 IMC International Management & Trust Company N.V. haar ontslag heeft ingediend als directrice van bovengenoemde vennootschap. De voormalige directrice, IMC International Management & Trust Company N.V. Lloyd G. Smith Blvd. 62 Oranjestad, Aruba BEKENDMAKING Ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) (Ltg) maakt de Centrale Bank van Aruba hierbij bekend dat zij op 3 mei 2016 Mack s Exchange Services VBA krachtens artikel 3, tweede lid, van de Ltg, heeft ingeschreven in het door haar gehouden

3 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 3 MEDEDELING ONTSLAGNEMING MACLEOD AIRCRAFT LEASING A.V.V. Hierbij delen wij u mede dat per 12 mei 2016 IMC International Management & Trust Company N.V. haar ontslag heeft ingediend als directrice en wettelijk vertegenwoordiger van bovengenoemde vennootschap. De voormalig directrice, IMC International Management & Trust Company N.V. Lloyd G. Smith Blvd. 62 Oranjestad, Aruba LIQUIDATIE EUROTELS A.V.V. (in liquidatie) De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten kantore van het handelsregister als ten kantore van vereffenaar. ATS Management N.V. Lloyd G. Smith Blvd. 62 Oranjestad, Aruba LIQUIDATIE DGN DE GOUDEN NAGEL V.B.A. (in liquidatie) De liquidatie van de vennootschap is voltooid en de naam "DGN De Gouden Nagel V.B.A. is de dato 11 maart 2016 in het handelsregister doorgehaald. De vereffenaar, ATS Management N.V. Lloyd G. Smith Blvd. 62 Oranjestad, Aruba LIQUIDATIE TAPE CONVERTERS A.V.V. (in liquidatie) De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 26 oktober 2015 in het handelsregister doorgehaald. De vereffenaar, AMTR Management N.V. Belgiëstraat 36 Oranjestad, Aruba LIQUIDATIE ASHCLOUD CORPORATION N.V. (in liquidatie) Middels een aandeelhoudersbesluit van 10 september 2015 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum. Vanwege het feit, dat de vennootschap geen activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan. Deze publicatie werd neergelegd ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba. De vereffenaar, mw. W.C. Chaong Caya G.F. Betico Croes 34, kantoor nr. 3 Oranjestad, Aruba LIQUIDATIE DCH COMPANY N.V. (in liquidatie) Middels een aandeelhoudersbesluit van 10 september 2015 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum. Vanwege het feit, dat de vennootschap geen activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan. Deze publicatie werd neergelegd ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba. De vereffenaar, mw. W.C. Chaong Caya G.F. Betico Croes 34, kantoor nr. 3 Oranjestad, Aruba LIQUIDATIE DOMATHI N.V. (in liquidatie) Middels een aandeelhoudersbesluit van 20 april 2015 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum. Vanwege het feit, dat de vennootschap geen activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.

4 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 4 Deze publicatie werd neergelegd ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba. De vereffenaar, mw. W.C. Chaong Caya G.F. Betico Croes 34, kantoor nr. 3 Oranjestad, Aruba LIQUIDATIE SAI MANAGEMENT ARUBA N.V. (in liquidatie) Middels een aandeelhoudersbesluit van 10 september 2015 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum. Vanwege het feit, dat de vennootschap geen activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan. Deze publicatie werd neergelegd ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba. De vereffenaar, mw. W.C. Chaong Caya G.F. Betico Croes 34, kantoor nr. 3 Oranjestad, Aruba LIQUIDATIE SOMADO ENTERPRISES N.V. (in liquidatie) Middels een aandeelhoudersbesluit van 10 september 2015 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum. Vanwege het feit, dat de vennootschap geen activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan. Deze publicatie werd neergelegd ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba. De vereffenaar, mw. W.C. Chaong Caya G.F. Betico Croes 34, kantoor nr. 3 Oranjestad, Aruba AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34) Bij exploot van mij, L.R. Morales-Wix, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 11 mei 2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is ALEXIS PEDRO RAFAEL KROZENDIJK H.O.D.N. I.C.A. INNOVATIVE CON- STRUCTION ARUBA, wonende te Juana Mortostraat no. 93-N in Aruba, alsmede zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Aruba, OPGEROEPEN om op woensdag, 24 augustus 2016 des voormiddags om 08:30 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51 in Aruba te verschijnen, teneinde op het door SHERRILL JENNIFER PERROTTE ingediend verzoek te worden gehoord. De deurwaarder, L.R. Morales-Wix AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34) Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 17 mei 2016, waarvan een afschrift is achtergelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor GE- ZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap FATUM GENERAL INSURANCES ARUBA N.V. (voorheen ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE (ANTILLES) N.V.), gevestigd in Aruba, aan 2.STEVEN MICHAEL KRINITZ, zonder bekende woon- of verblijfplaats BETE- KEND: de grosse van een rechterlijk VON- NIS van het Gerecht in Eerste Aanleg van

5 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 5 Aruba van 9 maart 2016, met bevel om binnen TWEE (2) dagen aan de inhoud te voldoen. De deurwaarder, L.R. Morales-Wix AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34) Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van 9 mei 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is MERCEDES MODESTA DE LA CRUZ, met onbekende woon- of verblijfplaats, OP- GEROEPEN om op maandag, 5 september 2016 des voormiddags om 09:00 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba te verschijnen, teneinde op het door JOSĖ FRANCISCO NADALL, ingediend verzoek te worden gehoord. De deurwaarder, J.P. Locadia AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34) Bij exploot van 9 mei 2016 van Josefin P. Locadia, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUVIT HOLDINGS VBA, gevestigd in Aruba; OPGEROEPEN: HARVING ROGELIO HENRICUS, zonder bekende woon- en verblijfplaats in Aruba, om op woensdag, 24 augustus 2016 des voormiddags om 08:30 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, ten Raadhuize aan de J.G. Emanstraat no. 51, Oranjestad in Aruba te verschijnen, teneinde op de door requirante tegen hem ingestelde vordering te antwoorden. De deurwaarder, J.P. Locadia AANKONDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WET- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 NO. 34) Bij exploot van 16 mei 2016 van de deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel voor GE- ZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van CHRISTOPHER RAYMOND MITCHELL, wonende in Aruba; OPGEROEPEN: ANGELINA ZORAIDA GARIO, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba, om op maandag 5 september 2016 des voormiddags om 9:00 uur, ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, ten raadhuize aan de J.G. Emanstraat no. 51 te Oranjestad Aruba, te verschijnen, teneinde op de door requirante(n) tegen hem (haar) ingestelde vordering te antwoorden. De deurwaarder, B.R. Roos

6 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 6 AANKONDIGING OP GROND VAN belastingschuldige voornoemd onbekend zijn ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WET- heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van beteke- BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 ning, afschrift gelaten aan de directeur van de NO. 34) Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Bij exploot van 20 mei 2016 van de deurwaarder Bernard R. Roos, deurwaarder voor De belastingdeurwaarder, Schotlandstraat 53. burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk R.R. Williams Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan RAJENDRENATH KATWAROO, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba; BETEKEND: een grosse van een beschikking van 20 mei 2016, ten verzoeke van KOEMARIE RA- MAUTAR, wonende in Aruba, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 25 april 2016 met elkander gehuwd is uitgesproken. De deurwaarder, B.R. Roos AANKONDIGING Op 10 mei 2016 heb ik, Rigenald R. Williams, belastingdeurwaarder van Aruba, kantoorhoudende aldaar aan de Camacuri no. 2, vijf (5) dwangschriften betekend aan Dhr. Hendrik Lomans, voorheen wonende in Aruba, thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der Belastingen die tot het einde van de executie woonplaats kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri no. 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DA- GEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of onroerende zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de AANKONDIGING Op 12 mei 2016 heb ik, Shajaira A.T. Lacle, belastingdeurwaarder van Aruba, ten verzoeke van de Ontvanger der Belastingen, domicilie kiezende aldaar aan de Camacuri no. 2, aan Inversiones Picott C.A. (Inverpica), voorheen gevestigd in Aruba, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Aruba; BETEKEND: een door mij, deurwaarder, op 12 mei 2016 opgemaakt proces-verbaal, waarbij uit kracht van de daarin vermelde dwangschriften, ten verzoeke van de requirant en ten laste van de gerequireerde het daarin vermelde onroerende zaak in executoriaal beslag is genomen. Van dit exploot heb ik afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53. De belastingdeurwaarder, S.A.T. Lacle AANBIEDING STATUTEN Mededelingen op grond van de artikelen 39 en 98 van het Wetboek van Koophandel van Aruba Oprichtingen De ondergetekende notaris deelt mede dat de statuten van de navolgende vennootschappen, bij akte ten overstaan van haar verleden, is opgericht: HIDRAMAR SERVICES & CONSTRUC- TION N.V., gevestigd in Aruba, bij akte van 16 mei 2016; verklaring van geen bezwaar van 4 mei 2016, nr /N.V.

7 Nota van inlichtingen: De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 31 mei 2016 en is vanaf die datum verkrijg- LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 7 QMS QUALITY MAINTENANCE SERVI- baar bij DWJZ en wordt verzonden naar alle CES N.V., gevestigd in Aruba, bij akte van gegadigden. 10 mei 2016; verklaring van geen bezwaar van 28 april 2016, nr /N.V. De notaris, H.M. Rodriguez-Taekema OPENBARE AANBESTEDING De Minister van Justitie maakt bekend dat het Land Aruba voornemens is om openbaar aan te besteden het, middels de Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) te financieren, project: Het leveren van hard- en software voor de vernieuwing van de ICT-infrastructuur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken. Korte werkomschrijving: Het leveren van hardware, software en werkzaamheden voor de ICT-infrastructuur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) met als doel de bestaande ICTinfrastructuur te vernieuwen. De opdracht bestaat uit één perceel. Verkrijgbaarheid bestek: De volledige werkomschrijving zoals opgenomen in de TOR is vanaf 19 mei 2016 ter inzage beschikbaar bij DWJZ, Schotlandstraat 53, Oranjestad (tussen Ezee Brothers en Banjolux). Afschriften van de TOR zijn vanaf die datum kosteloos beschikbaar bij de DWJZ. Inlichtingen: Een inlichtingenvergadering wordt gehouden in de vergaderzaal van DWJZ op 25 mei 2016 om 10:00 a.m. Vóór deze vergadering kunnen inlichtingen schriftelijk per uiterlijk 24 mei 2016 om 3:30 p.m. worden aangevraagd bij de DWJZ. Inschrijving: De inschrijving geschiedt in de Nederlandse taal en uitdrukkelijk door middel van een bij de TOR gevoegd en gewaarmerkt inschrijfformulier en dient uiterlijk op 9 juni 2016 middels 1 origineel en 3 kopieën van alle verzochte documenten vóór 10:00 a.m. in de daarvoor bestemde bus bij DWJZ te worden ingediend. Openbare aanbesteding: De openbare aanbesteding vindt plaats op 9 juni 2016 om 10:00 a.m. ten kantore van de DWJZ. Gestanddoening: De termijn van gestanddoening is negentig (90) kalenderdagen na de uiterlijke datum van inschrijving. Directievoering: De directievoering zal in handen zijn van de DWJZ. Op de TOR zijn van toepassing: de Nederlandse UAR 1986 en UAV 1989, aangepast aan de Arubaanse omstandigheden. De inschrijver dient bij de inschrijving de volgende bescheiden over te leggen: 1. ingevulde inschrijvingsformulier; 2. bereidheidverklaring van een lokale bank tot het afgeven van een bankgarantie van 10% van de inschrijfsom; 3. overige vereisten zijn opgenomen in de TOR.

8 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 8 AANBIEDING STATUTEN/ THE NEW MAKE N.V. gevestigd in Aruba STATUTENWIJZIGINGEN bij akte van 22 februari 2002; verklaring van Mededelingen op grond van de artikelen 39 geen bezwaar van 15 februari 2002, nr. en 98 van het Wetboek van Koophandel van 7319/N.V. Aruba Oprichtingen De ondergetekende notaris deelt mede dat de navolgende naamloze vennootschappen, bij akte ten overstaan van hem verleden, zijn opgericht: JOE'S FITNESS CENTER ARUBA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 9 januari 2002; verklaring van geen bezwaar van 21 december 2001, nr. 7272/N.V. ARUBA INFORMATION MANAGEMENT (AIM 4 ME) N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 11 januari 2002; verklaring van geen bezwaar van 12 december 2001, nr. 7249/N.V. AL'S F. & B. N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 11 januari 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2001, nr. 7267/N.V. MOUNT ZION REALTY N.V. gevestigd in Aruba, bij akte van 14 januari 2002; verklaring van geen bezwaar van 20 december 2001, nr. 7270/N.V. EXIMSOL ARUBA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 24 januari 2002; verklaring van geen bezwaar van 12 december 2001, nr. 7248/N.V. MEDIA RESOURCES ABCS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 28 januari 2002; verklaring van geen bezwaar van 17 januari 2002, nr. 7284/N.V. MEDICAL PRACTICE DR. GERRIT CROES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 27 februari 2002; verklaring van geen bezwaar van 14 december 2001, nr. 7254/N.V. WHEELS 4 U N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 4 maart 2002; verklaring van geen bezwaar van 22 februari 2002, nr. 7330/N.V. R.M.C. PUBLIC REALTIONS AND MAR- KETING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 11 maart 2002; verklaring van geen bezwaar van 21 februari 2002, nr. 7326/N.V. GRUPO LEO T.V. & COMMUNICATIONS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 19 maart 2002; verklaring van geen bezwaar van 15 maart 2002, nr. 7353/N.V. SMARGARD HORECA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 12 april 2002; verklaring van geen bezwaar van 12 april 2002, nr. 7378/N.V. FORTUNE ACCOUNTING & CONSUL- TANCY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 25 april 2002; verklaring van geen bezwaar van 22 april 2002, nr. 7388/N.V. VISSER MANAGEMENT N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 6 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 3 mei 2002, nr. 7397/N.V. TRAVELMUNDO N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 7 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 23 april 2002, nr. 7393/N.V. OCEAN VIEW REAL ESTATE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 31 januari 2002; verklaring van geen bezwaar van 29 januari 2002, nr. 7297/N.V. AMTR LEGAL AND TRADEMARK SER- VICES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 13 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 8 mei 2002, nr. 7406/N.V.

9 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 9 MASTERMATH.COM N.V. gevestigd in TOP PICKS SOUVENIRS AND NOVEL- Aruba bij akte van 13 mei 2002; verklaring TIES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 31 van geen bezwaar van 8 mei 2002, nr. mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 7403/N.V. 30 mei 2002, nr. 7429/N.V. MAYOFAR TRADING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 13 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 23 april 2002, nr. 7392/N.V. MANGO CAFÉ N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 14 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 8 mei 2002, nr. 7402/N.V. MEDIAMAX ARUBA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 14 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 8 mei 2002, nr. 7404/N.V. VITAE PUBLISHING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 14 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 8 mei 2002, nr. 7405/N.V. COULEURS DES ILES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 22 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 28 maart 2002, nr. 7363/N.V. AZZURRO N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 24 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 8 mei 2002, nr. 7401/N.V. RAMONDT ADMINISTRATIES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 30 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 29 mei 2002, nr. 7426/N.V. SHABBY SHIC INTERIOR DESIGN N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 31 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 30 mei 2002, nr. 7428/N.V. BOTICA NOORD N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 31 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 24 mei 2002, nr. 7418/N.V. ECONOMY PARTY RENTAL & SERVI- CES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 3 juni 2002; verklaring van geen bezwaar van 23 mei 2002, nr. 7391/N.V. RIGHT TRACK CAR SOLUTIONS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 4 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 8 mei 2002, nr. 7400/N.V. FRASA IMPORT EXPORT N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 5 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 5 juli 2002, nr. 7484/N.V. HUISARTSENPRAKTIJK BEKE-MARTI- NEZ N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 6 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 17 juni 2002, nr. 7461/N.V. FRASA CASH & CARRY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 8 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 5 juli 2002, nr. 7486/N.V. FRASA COMPAC N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 8 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 5 juli 2002, nr. 7485/N.V. CSA COMMUNICATION SERVICES OF ARUBA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 15 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 17 juni 2002, nr. 7462/N.V. RANCHO NOTORIOUS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 15 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 5 juli 2002, nr. 7483/N.V. DE GAEPER N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 17 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 12 juli 2002, nr. 7490/N.V.

10 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 10 ELMEDIO SERVICES N.V. gevestigd in DUTCHESS FOOD & BEVERAGE N.V. Aruba bij akte van 18 juli 2002; verklaring gevestigd in Aruba bij akte van 2 september van geen bezwaar van 16 juli 2002, nr. 2002; verklaring van geen bezwaar van /N.V. augustus 2002, nr. 7533/N.V. HECRO N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 18 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 16 juli 2002, nr. 7492/N.V. KARMA FIRST CLASS LOUNGE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 30 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 29 juli 2002, nr. 7511/N.V. MILMAR REAL ESTATES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 31 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 30 juli 2002, nr. 7512/N.V. V.M.B. DEVELOPMENT N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 7 augustus 2002; verklaring van geen bezwaar van 26 juli 2002, nr. 7505/N.V. P.C. PROFESSIONAL CHEMICAL N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 13 augustus 2002; verklaring van geen bezwaar van 8 augustus 2002, nr. 7520/N.V. GOOD FORTUNE LOTTERY COMPANY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 16 augustus 2002; verklaring van geen bezwaar van 8 augustus 2002, nr. 7522/N.V. CULAN N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 19 augustus 2002; verklaring van geen bezwaar van 9 augustus 2002, nr. 7523/N.V. H.M. TROMP PRAKTIJK VOOR MOND- HYGIËNE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 26 augustus 2002; verklaring van geen bezwaar van 8 augustus 2002, nr. 7521/N.V. OMANI (2002) N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 27 augustus 2002; verklaring van geen bezwaar van 27 augustus 2002, nr. 7541/N.V. DAC GROUP N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 26 september 2002; verklaring van geen bezwaar van 18 september 2002, nr. 7566/N.V. FENG HING SUPERMARKET N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 oktober 2002; verklaring van geen bezwaar van 17 oktober 2002, nr. 7594/N.V. ROMINA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 25 oktober 2002; verklaring van geen bezwaar van 23 oktober 2002, nr. 7603/N.V. AL'S SUPER SNACKS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 11 januari 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7266/N.V. GEMCORP N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 1 november 2002; verklaring van geen bezwaar van 23 oktober 2002, nr. 7604/N.V. ROMA-ESCATE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 22 november 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 november 2002, nr. 7625/N.V. BEST PIZZA ARUBA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 2 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 2 december 2002, nr. 7639/N.V. JADA PROPERTIES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 9 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 2 december 2002, nr. 7642/N.V. FIDBIT REAL ESTATE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 11 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 10 december 2002, nr. 7655/N.V.

11 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 11 INDJU CONSULTANTS AND MANAGE- RIO DE LA PLATA CORPORATION N.V. MENT N.V. gevestigd in Aruba bij akte van gevestigd in Aruba bij akte van 18 december 11 december 2002; verklaring van geen bezwaar 2002; verklaring van geen bezwaar van 13 van 9 december 2002, nr. 7653/N.V. december 2002, nr. 7671/N.V. V. JAY S SERVICES UNLIMITED N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 9 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 22 november 2002, nr. 7629/N.V. LUSOFIS PENSIOEN N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 10 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 3 december 2002, nr. 7647/N.V. H.P.S. HIGH PERFORMANCE SOUND N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 12 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 1 november 2002, nr. 7612/N.V. HIGH SPEED INTERNET SERVICES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 13 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 12 december 2002, nr. 7660/N.V. JAM LIMITED N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 16 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 13 december 2002, nr. 7667/N.V. BRILLANT STARS INTERNATIONAL N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 18 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 13 december 2002, nr. 7672/N.V. CUSCO INVESTMENTS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 18 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 13 december 2002, nr. 7668/N.V. DREAMWORLD INVESTMENTS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 18 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 13 december 2002, nr. 7669/N.V. WITZ INTERNATIONAL N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 18 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 13 december 2002, nr. 7670/N.V. IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST COMPANY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 20 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 20 december 2002, nr. 7711/N.V. ACTINIA INTERNATIONAL N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7701/N.V. BIRCH HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7681/N.V. BREVART FINANCE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7703/N.V. DA IMYO HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7685/N.V. DEVERON HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 16 december 2002, nr. 7684/N.V. EXQUISITE F&B HOLDINGS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7693/N.V.

12 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 12 FRANDJISKA HOLDING N.V. gevestigd in SCRIPTO HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring Aruba bij akte van 23 december 2002; verkla- van geen bezwaar van 19 december ring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7689/N.V. 2002, nr. 7687/N.V. INTERLINE HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 20 december 2002, nr. 7712/N.V. NARCISSE FINANCE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7706/N.V. NERON HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7680/N.V. ODEON INTERNATIONAL N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7696/N.V. PANOLA HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7683/N.V. PICUDA HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7682/N.V. RIO BLANCO INTERNATIONAL N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7700/N.V. SANDY BAY HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7688/N.V. SOLIDELLE INVESTMENTS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7697/N.V. VEBLEN INVESTMENTS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7698/N.V. WAPITI CORPORATION N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7699/N.V. WISTARIA HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7686/N.V. XIPHIAS INTERNATIONAL N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7702/N.V. ZURUBI INVESTMENTS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7704/N.V. GENITIVO HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 30 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 20 december 2002, nr. 7713/N.V. ROTONDE FAST FOOD SERVICES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 30 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7792/N.V.

13 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 13 ROTONDE MANAGEMENT N.V. gevestigd BROUWERIJ NACIONAL BALASHI N.V. in Aruba bij akte van 30 december 2002; gewijzigd bij akte van 12 februari 2002; ver- verklaring van geen bezwaar van 20 december klaring van geen bezwaar van 29 januari 2002, nr. 7709/N.V. 2002, nr. 7298/N.V. SEMEHANSA HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 30 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 20 december 2002, nr. 7714/N.V. De notaris, mr. R.E. Yarzagaray Statutenwijzigingen De ondergetekende notaris deelt mede dat de statuten van de navolgende naamloze vennootschappen, bij akte ten overstaan van hem verleden, zijn gewijzigd: BRICKEL BAY REAL ESTATE N.V. gewijzigd bij akte van 18 januari 2002; verklaring van geen bezwaar van 11 januari 2002, nr. 7282/N.V. ADVOCATENPRAKTIJK MR. B.M. DE SOUSA N.V. gewijzigd bij akte van 22 januari 2002; verklaring van geen bezwaar van 18 januari 2002, nr. 7287/N.V. R.C REAL ESTATE N.V. thans genaamd R.C. REAL ESTATE DEVELOPMENT, CONSTRUCTION AND SERVICES N.V. gewijzigd bij akte van 28 januari 2002; verklaring van geen bezwaar van 22 januari 2002, nr. 7288/N.V. BEAUTY PEARL N.V. thans genaamd PE- ARL MULTISERVICES N.V. gewijzigd bij akte van 1 februari 2002; verklaring van geen bezwaar van 22 januari 2002, nr. 7289/N.V. GIANDRO CORPORATION N.V. gewijzigd bij akte van 12 februari 2002; verklaring van geen bezwaar van 10 december 2001, nr. 7246/N.V. AGENCIA SOLAR N.V. gewijzigd bij akte van 19 maart 2002; verklaring van geen bezwaar van 15 maart 2002, nr. 7351/N.V. CONTROL HOTEL RESERVATION SYS- TEM PROMOÇOES HOTELEIRAS LDA. N.V. gewijzigd bij akte van 12 april 2002; verklaring van geen bezwaar van 12 april 2002, nr. 7376/N.V. OWM OVERSEAS WORLD MARKETING N.V. gewijzigd bij akte van 12 april 2002; verklaring van geen bezwaar van 12 april 2002, nr. 7373/N.V. HORECA INTERSERVICES N.V. gewijzigd bij akte van 12 april 2002; verklaring van geen bezwaar van 12 april 2002, nr. 7374/N.V. STANDARD GLOBAL INTERCOM N.V. gewijzigd bij akte van 12 april 2002; verklaring van geen bezwaar van 12 april 2002, nr. 7375/N.V. STANDARD RESERVATION N.V. gewijzigd bij akte van 12 april 2002; verklaring van geen bezwaar van 12 april 2002, nr. 7377/N.V. SKERE IMPORT & EXPORT N.V. gewijzigd bij akte van 31 mei 2002; verklaring van geen bezwaar van 30 mei 2002, nr. 7430/N.V. PRO-FLEX BUSINESS SUPPORT N.V. thans genaamd PROFLEX BUSINESS SUP- PORT N.V. gewijzigd bij akte van 5 juni 2002; verklaring van geen bezwaar van 4 juni 2002, nr. 7436/N.V.

14 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 14 EUROBIKE N.V. thans genaamd UPDATE FLEXO N.V. gewijzigd bij akte van 5 augustus HOLDING N.V. gewijzigd bij akte van 7 juni 2002; verklaring van geen bezwaar van ; verklaring van geen bezwaar van 7 juni juli 2002, nr. 7510/N.V. 2002, nr. 7440/N.V. CONTROL HOTEL RESERVATION SYS- TEM PROMOÇOES HOTELEIRAS LDA. N.V. gewijzigd bij akte van 7 juni 2002; verklaring van geen bezwaar van 10 juni 2002, nr. 7451/N.V. EMAN & PARTNERS ARCHITECTEN EN INGENIEURS N.V. thans genaamd EMAN & PARTNERS DEVELOPERS N.V. gewijzigd bij akte van 11 juni 2002; verklaring van geen bezwaar van 4 juni 2002, nr. 7434/N.V. HORECA INTERSERVICES N.V. gewijzigd bij akte van 11 juni 2002; verklaring van geen bezwaar van 10 juni 2002, nr. 7447/N.V. HEMLEY MANAGEMENT SERVICES N.V. gewijzigd bij akte van 3 september 2002; verklaring van geen bezwaar van 30 augustus 2002, nr. 7545/N.V. KPMG INFORMATION TECHNOLOGY N.V. thans genaamd BEARING POINT IN- FORMATION TECHNOLOGY N.V. gewijzigd bij akte van 2 oktober 2002; verklaring van geen bezwaar van 1 oktober 2002, nr. 7581/N.V. KPMG MANAGEMENT CONSULTING N.V. gewijzigd bij akte van 2 oktober 2002; verklaring van geen bezwaar van 1 oktober 2002, nr. 7582/N.V. OWM OVERSEAS WORLD MARKETING N.V. gewijzigd bij akte van 11 juni 2002; verklaring van geen bezwaar van 10 juni 2002, nr. 7448/N.V. STANDARD RESERVATION N.V. gewijzigd bij akte van 11 juni 2002; verklaring van geen bezwaar van 10 juni 2002, nr. 7449/N.V. STANDARD GLOBAL INTERCOM N.V. gewijzigd bij akte van 11 juni 2002; verklaring van geen bezwaar van 10 juni 2002, nr. 7450/N.V. TRAVESURAS KIDS STORE N.V. thans genaamd TRAVESURAS HOME & KIDS N.V. gewijzigd bij akte van 14 juni 2002; verklaring van geen bezwaar van 6 juni 2002, nr. 7441/N.V. DEMART PROMOTIONS N.V. thans genaamd DISCOUNT PROMOTIONS N.V. gewijzigd bij akte van 15 juli 2002; verklaring van geen bezwaar van 21 juni 2002, nr. 7469/N.V. F. JANSEN CAR RENTAL N.V. gewijzigd bij akte van 16 oktober 2002; verklaring van geen bezwaar van 25 september 2002, nr. 7572/N.V. ARHAVI REAL ESTATE N.V. gewijzigd bij akte van 17 oktober 2002; verklaring van geen bezwaar van 4 september 2002, nr. 7551/N.V. MARJABE INTERNATIONAL N.V. thans genaamd ABC INTERNATIONAL N.V. gewijzigd bij akte van 18 oktober 2002; verklaring van geen bezwaar van 17 oktober 2002, nr. 7595/N.V. H.K.Y. VASTGOED N.V. thans genaamd HILLANT LAGOEN 3 N.V. gewijzigd bij akte van 31 oktober 2002; verklaring van geen bezwaar van 25 oktober 2002, nr. 7605/N.V.

15 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 15 IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT JEM INDUSTRIES N.V. gevestigd in Aruba, & TRUST COMPANY N.V. thans genaamd bij akte van 27 februari 2003; verklaring van IMC HOLDING N.V. gewijzigd bij akte van geen bezwaar van 26 februari 2003, nr. 20 december 2002; verklaring van geen bezwaar 7771/N.V. van 18 december 2002, nr. 7677/N.V. VAN OORT FREE ZONE N.V. thans genaamd VAN OORT CARIBBEAN N.V. gewijzigd bij akte van 23 december 2002; verklaring van geen bezwaar van 17 december 2002, nr. 7676/N.V. De notaris, mr. R.E. Yarzagaray DEBRO N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 28 februari 2003; verklaring van geen bezwaar van 26 februari 2003, nr. 7772/N.V. WATERFRONT REAL ESTATE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 28 februari 2003; verklaring van geen bezwaar van 26 februari 2003, nr. 7770/N.V. AANBIEDING STATUTEN/ STATUTENWIJZIGINGEN Mededelingen op grond van de artikelen 39 en 98 van het Wetboek van Koophandel van Aruba Oprichtingen De ondergetekende notaris deelt mede dat de navolgende naamloze vennootschappen, bij akte ten overstaan van hem verleden, zijn opgericht: ARUBA TENNIS ACADEMY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 19 januari 2003; verklaring van geen bezwaar van 12 december 2002, nr. 7661/N.V. CARIBBEAN SUPER STATION N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 13 januari 2003; verklaring van geen bezwaar van 19 december 2002, nr. 7707/N.V. ISLAND SCOPE PHOTO (ARUBA) N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 30 januari 2003; verklaring van geen bezwaar van 11 december 2002, nr. 7657/N.V. DIRECT ARMORED SERVICES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 19 februari 2003; verklaring van geen bezwaar van 3 februari 2003, nr. 7747/N.V. JT SNAPSHOTS ARUBA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 6 maart 2003; verklaring van geen bezwaar van 28 februari 2003, nr. 7775/N.V. FREE-LANCE TRADING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 10 maart 2003; verklaring van geen bezwaar van 6 maart 2003, nr. 7783/N.V. SAFE FINANCIAL ADVISORS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 14 maart 2003; verklaring van geen bezwaar van 13 maart 2003, nr. 7791/N.V. DIRKROM REALTY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 19 maart 2003; verklaring van geen bezwaar van 17 december 2002, nr. 7673/N.V. MI CUTISA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 31 maart 2003; verklaring van geen bezwaar van 28 maart 2003, nr. 7814/N.V. AGKS CONTRACTORS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 1 april 2003; verklaring van geen bezwaar van 21 maart 2003, nr. 7804/N.V. NEUROCHIRUGIE PRAKTIJK ARUBA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 3 april 2003; verklaring van geen bezwaar van 26 maart 2003, nr. 7818/N.V.

16 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 16 TAMPICO INTERNATIONAL N.V. gevestigd EDWIENTJE SPEELSCHOOL & BOUTIklaring in Aruba bij akte van 17 april 2003; ver- QUE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 6 van geen bezwaar van 9 april 2003, juni 2003; verklaring van geen bezwaar van 5 nr. 7829/N.V. juni 2003, nr. 7871/N.V. MARALMA ACCOUNTING SERVICES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 22 april 2003; verklaring van geen bezwaar van 14 april 2003, nr. 7834/N.V. BOOGAARD ARUBA HOLDING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 28 april 2003; verklaring van geen bezwaar van 25 april 2003, nr. 7845/N.V. ROMAR REAL ESTATE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 28 april 2003; verklaring van geen bezwaar van 25 april 2003, nr. 7846/N.V. DUTCH CARIBBEAN INTERNATIONAL IMPORT MARKETING N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 13 mei 2003; verklaring van geen bezwaar van 12 mei 2003, nr. 7859/N.V. FEI PENG gevestigd in Aruba bij akte van 16 mei 2003; verklaring van geen bezwaar van 9 mei 2003, nr. 7855/N.V. VARGAS & VARGAS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 16 mei 2003; verklaring van geen bezwaar van 9 mei 2003, nr. 7857/N.V. EXCELLENT INCASSO N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 mei 2003; verklaring van geen bezwaar van 21 mei 2003, nr. 7869/N.V. HERES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 5 juni 2003; verklaring van geen bezwaar van 28 mei 2003, nr. 7876/N.V. PERFECT HOME REAL ESTATES AND DEVELOPMENT COMPANY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 13 juni 2003; verklaring van geen bezwaar van 11 juni 2003, nr. 7894/N.V. G-TRY CORPORATION N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 17 juni 2003; verklaring van geen bezwaar van 13 juni 2003, nr. 7899/N.V. T-ENFORCE CORPORATION N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 17 juni 2003; verklaring van geen bezwaar van 13 juni 2003, nr. 7898/N.V. BERT SERVICES CONTRACTOR AND CONSULTANCY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 30 juni 2003; verklaring van geen bezwaar van 24 juni 2003, nr. 7619/N.V. HARRY S PLAZA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 21 juli 2003; verklaring van geen bezwaar van 18 juli 2003, nr. 7939/N.V. BERTIZ CONTRACTOR AND CARPEN- TER N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 22 juli 2003; verklaring van geen bezwaar van 17 juli 2003, nr. 7935/N.V. FRANMIR N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 23 juli 2003; verklaring van geen bezwaar van 30 juni 2003, nr. 7922/N.V. LINIAIR CHARTER N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 30 juli 2003; verklaring van geen bezwaar van 28 juli 2003, nr. 7948/N.V. HIBBERT SOLARSYSTEMS & WATER ENERGY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 22 augustus 2003; verklaring van geen bezwaar van 21 augustus 2003, nr. 7968/N.V.

17 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 17 LOPEZ HOLDING N.V. gevestigd in Aruba CONSTRUCTION ARCHITECTURE & bij akte van 25 augustus 2003; verklaring van PUMBLING N.V. gevestigd in Aruba bij akte geen bezwaar van 22 augustus 2003, nr. van 9 september 2003; verklaring van geen 7970/N.V. bezwaar van 4 september 2003, nr. 7989/N.V. S.G.S. PRINTING DEPARTMENT N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 27 augustus 2003; verklaring van geen bezwaar van 20 augustus 2003, nr. 7967/N.V. DIEET MARKETING GROUP N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 2 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 29 augustus 2003, nr. 7985/N.V. MARIBOMBIQUE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 2 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 29 augustus 2003, nr. 7987/N.V. UTOPIA PROPERTIES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 2 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 20 augustus 2003, nr. 7986/N.V. C.J. ELECTRIC CABLE SUPPLY ARUBA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 5 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 28 augustus 2003, nr. 7982/N.V. EL GRAN POLLO N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 4 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 1 september 2003, nr. 7990/N.V. DE ZWART CONSULTANCY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 5 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 28 augustus 2003, nr. 7994/N.V. CELLTAR N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 8 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 4 september 2003, nr. 7994/N.V. HENRY S GARDEN SERVICES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 15 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 10 september 2003, nr. 8003/N.V. SAINATH gevestigd in Aruba bij akte van 18 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 15 september 2003, nr. 8008/N.V. TARGETS & RESULTS UNLIMITED N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 24 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 23 september 2003, nr. 8019/N.V. ARUBA METAL AND SURFACE TECH- NOLOGY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 26 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 26 september 2003, nr. 8023/N.V. PRAKTIJK FYSIOTHERAPIE M.A.J. MA- DURO N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 1 oktober 2003; verklaring van geen bezwaar van 26 september, nr. 8024/N.V. CHEVY REAL ESTATE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 3 oktober 2003; verklaring van geen bezwaar van 2 oktober 2003, nr. 8028/N.V. PACIFIC TECHNICAL SERVICES (P.T.S.) ARUBA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 14 oktober 2003; verklaring van geen bezwaar van 30 september 2003, nr. 8026/N.V. IBL ARUBA DEVELOPMENT N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 22 oktober 2003; verklaring van geen bezwaar van 2 oktober 2003, nr. 8035/N.V.

18 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 18 SUNSTONE INVESTMENTS N.V. gevestigd AKINS SERVICES N.V. gevestigd in Aruba in Aruba bij akte van 27 oktober 2003; bij akte van 18 november 2003; verklaring verklaring van geen bezwaar van 24 oktober van geen bezwaar van 17 november 2003, nr. 2003, nr. 8050/N.V. 8082/N.V. NEW VISION PR & CONSULTANCY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 29 oktober 2003; verklaring van geen bezwaar van 28 oktober 2003, nr. 8059/N.V. FASHION GROUP ARUBA INTERNATI- ONAL N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 3 november 2003; verklaring van geen bezwaar van 24 oktober 2003, nr. 8051/N.V. IBA CORPORATION N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 3 november 2003; verklaring van geen bezwaar van 2 november 2003, nr. 8067/N.V. DEURWAARDERSKANTOOR MARLENE C. KOCK N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 5 november 2003; verklaring van geen bezwaar van 31 oktober 2003, nr. 8065/N.V. ROBYAM ENTERPRISES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 6 november 2003; verklaring van geen bezwaar van 30 oktober 2003, nr. 8063/N.V. MALMOK CHARTERS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 7 november 2003; verklaring van geen bezwaar van 7 november 2003, nr. 8074/N.V. CARLAY REAL ESTATE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 11 november 2003; verklaring van geen bezwaar van 5 november 2003, nr. 8069/N.V. ARUBA BANK ONROEREND GOED II N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 14 november 2003; verklaring van geen bezwaar van 12 november 2003, nr. 8078/N.V. DEURWAARDERSKANTOOR LINDA R. MORALES-WIX N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 18 november 2003; verklaring van geen bezwaar van 17 november 2003, nr. 8081/N.V. KARIN AND SAN TRADING COMPANY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 19 november 2003; verklaring van geen bezwaar van 17 november 2003, nr. 8080/N.V. LIMSA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 20 november 2003; verklaring van geen bezwaar van 19 november 2003, nr. 8088/N.V. BOCA PRINS ENTERPRISES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 28 november 2003; verklaring van geen bezwaar van 27 november 2003, nr. 8101/N.V. CARIBBEAN ROAD SERVICES (CRS) N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 4 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 21 november 2003, nr. 8091/N.V. GIONAT ENTERTAINMENT N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 4 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 2 december 2003, nr. 8108/N.V. VEGIMAR N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 8 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 5 november 2003, nr. 8070/N.V. HUDSON PRODUCTIONS N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 9 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 2 december 2003, nr. 8109/N.V.

19 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 19 LOMANS MANAGEMENT GROUP N.V. Statutenwijzigingen gevestigd in Aruba bij akte van 9 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 1 december 2003, nr. 8106/N.V. BLACK HOG SALOON RENTAL N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 12 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 10 december 2003, nr. 8115/N.V. DIJKHOFF CLEANING & SERVICES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 16 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 10 december 2003, nr. 8114/N.V. NOS RESTAURANT SPORTSBAR & MARKET ARUBA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 16 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 10 december 2003, nr. 8116/N.V. SOCOTORO REAL ESTATE N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 19 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 16 december 2003, nr. 8130/N.V. GCA AUTO SALES N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 22 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 18 december 2003, nr. 8137/N.V. GCA HOLDING COMPANY N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 22 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 18 december 2003, nr. 8136/N.V. GCA STORE & LOCK N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 22 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 18 december 2003, nr. 8135/N.V. TAMPICO INTERNATIONAL ARUBA N.V. gevestigd in Aruba bij akte van 29 december 2003; verklaring van geen bezwaar van 18 december 2003, nr. 8140/N.V. De notaris, mr. R.E. Yarzagaray De ondergetekende notaris deelt mede dat de statuten van de navolgende naamloze vennootschappen, bij akte ten overstaan van hem verleden, zijn gewijzigd: VAN OORT FREE ZONE N.V. thans genaamd VAN OORT CARIBBEAN N.V. gewijzigd bij akte van 9 januari 2003; verklaring van geen bezwaar van 07 januari 2003, nr. 7719/N.V. ADVOCATENPRAKTIJK MR. C.A. HESE N.V thans genaamd HESE HOLDING N.V. gewijzigd bij akte van 29 januari 2003; verklaring van geen bezwaar van 3 december 2002, nr. 7643/N.V. SOCIETA ITALIANA OLANDESE N.V. thans genaamd ADVOCATENPRAKTIJK MR. C.A. HESE N.V. gewijzigd bij akte van 29 januari 2003; verklaring van geen bezwaar van 3 december 2002, nr. 7645/N.V. DIASHIP N.V gewijzigd bij akte van 4 februari 2003; verklaring van geen bezwaar van 3 februari 2003, nr. 7746/N.V. COMPACK ARUBA N.V. thans genaamd HOEN PRODUCTION N.V. gewijzigd bij akte van 14 februari 2003; verklaring van geen bezwaar van 29 januari 2003, nr. 7739/N.V. CONSALES ARUBA N.V thans genaamd HOEN AGENCIES N.V. gewijzigd bij akte van 14 februari 2003; verklaring van geen bezwaar van 29 januari 2003, nr. 7738/N.V. IMC HOLDING N.V. thans genaamd IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST COMPANY N.V. gewijzigd bij akte van 18 februari 2003; verklaring van geen bezwaar van 14 februari 2003, nr. 7759/N.V.

20 LANDSCOURANT VAN ARUBA 27 mei 2016 Pagina 20 IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT RBTT BANK ARUBA N.V. gewijzigd bij & TRUST COMPANY N.V. thans genaamd akte van 9 juni 2003; verklaring van geen bezwaar ATS MANAGEMENT N.V. gewijzigd bij van 5 juni 2003, nr. 7884/N.V. akte van 18 februari 2003; verklaring van geen bezwaar van 14 februari 2003, nr. 7760/N.V. NAVA INVESTMENTS N.V. gewijzigd bij akte van 18 februari 2003; verklaring van geen bezwaar van 17 februari 2003, nr. 7761/N.V. FREE INTERNET SHOP N.V. gewijzigd bij akte van 21 maart 2003; verklaring van geen bezwaar van 21 maart 2003, nr. 7802/N.V. GARAGE CORDIA ARUBA N.V. gewijzigd bij akte van 25 maart 2003; verklaring van geen bezwaar van 4 februari 2003, nr. 7749/N.V. MACAY INVESTMENTS N.V. thans genaamd DALTRA AMERICAS N.V. gewijzigd bij akte van 25 maart 2003; verklaring van geen bezwaar van 14 maart 2003, nr. 7799/N.V. GLOBE TRUST N.V. gewijzigd bij akte van 2 april 2003; verklaring van geen bezwaar van 31 maart 2003, nr. 7816/N.V. ODUBER & KAN N.V. thans genaamd OK- HJ HOLDING N.V. gewijzigd bij akte van 2 april 2003; verklaring van geen bezwaar van 1 april 2003, nr. 7817/N.V. ODEON INTERNATIONAL N.V. thans genaamd SUN CHEMICAL ARUBA N.V. gewijzigd bij akte van 9 mei 2003; verklaring van geen bezwaar van 7 mei 2003, nr. 7853/N.V. ARUBA PARTS SUPPLY N.V. gewijzigd bij akte van 26 mei 2003; verklaring van geen bezwaar van 9 mei 2003, nr. 7856/N.V. EQT CORPORATION N.V. gewijzigd bij akte van 17 juni 2003; verklaring van geen bezwaar van 13 juni 2003, nr. 7900/N.V. CITROEN INTERNATIONAL BOUTIQUE N.V. thans genaamd OLE BOUTIQUE N.V. gewijzigd bij akte van 7 juli 2003; verklaring van geen bezwaar van 12 mei 2003, nr. 7858/N.V. RITCO COMPANY N.V. thans genaamd PACIFIC TRADING & MANAGEMENT N.V. gewijzigd bij akte van 3 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 8 augustus 2003, nr. 7959/N.V. ORNIMA gewijzigd bij akte van 10 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 4 september 2003, nr. 7995/N.V. RACOR CARIBBEAN N.V. gewijzigd bij akte van 12 september 2003; verklaring van geen bezwaar van 9 september 2003, nr. 8000/N.V. YAMAHA TRADING COMPANY N.V. thans genaamd GEORGE CYCLE COMPA- NY N.V. gewijzigd bij akte van 12 september 2003 ; verklaring van geen bezwaar van 10 september 2003, nr. 8002/N.V. JERRY S N.V. gewijzigd bij akte van 3 oktober 2003; verklaring van geen bezwaar van 2 oktober 2003, nr. 8030/N.V. MAXILMILIANO S FISHING & CHAR- TER N.V. gewijzigd bij akte van 3 oktober 2003; verklaring van geen bezwaar van 2 oktober 2003, nr. 8029/N.V. ROWIGINI S N.V. gewijzigd bij akte van 3 oktober 2003; verklaring van geen bezwaar van 2 oktober 2003, nr. 8031/N.V.

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2013 27 DECEMBER 2013 EDITIE NO. 26 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDING... 1 S. 1-3 AANKONDIGING DEURWAARDERS.... 3-4 ANNOUNCEMENTS... 5-6 LANDSBESLUIT VAN 3 JANUARI 2013 NO. 18.

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2015 20 FEBRUARI 2015 EDITIE NO. 4 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN.. 1 ONDERCURATELESTELLING.... 1 OPROEPINGEN 1-2 MEDEDELINGEN ONTSLAGNEMING... 2 S... 2-3 AANKONDIGINGEN

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2015 28 DECEMBER 2015 EDITIE NO. 26 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN.. 1 OPROEPINGEN.... 1 SURSEANCE VAN BETALINGEN 1-2 FAILLISSEMENT.... 2 MEDEDELING ONTSLAGNEMING.... 2

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2016 8 JULI 2016 EDITIE NO. 14 INHOUD PAGINA ONDERCURATELESTELLING 1 OPROEPINGEN 1-2 MEDEDELINGEN ONTSLAGNEMING... 2 LIQUIDATIES... 2-3 EN DEURWAARDERS.... 3-9 OPENBARE

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2014 10 JANUARI 2014 EDITIE NO. 1 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN... 1 AANKONDIGING GRIFFIER....1-2 VOORLOPIGE SURSEANCE VAN BETALING.... 2-3 S..... 3-6 AANKONDIGING DEURWAARDERS...

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2014 25 JULI 2014 EDITIE NO. 15 INHOUD PAGINA EN.. 1-2 S. 2-4 AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS.. 4-6 AANBIEDING STATUTEN/STATUTENWIJZIGINGEN... 6-8 OPENBARE AANBESTEDING.. 9

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2016 13 MEI 2016 EDITIE NO. 10 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDING... 1 ONDERCURATELESTELLING.... 1 ONTKENNING VADERSCHAP. 1 OPROEPING. 1 FAILLISSEMENT... 2 AANKONDIGING DEURWAARDER...

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2015 4 MEI 2015 EDITIE NO. 9 INHOUD PAGINA ONDERCURATELESTELLING.... 1 OPROEPING..... 1 BEKENDMAKINGEN..... 1-2 MEDEDELING ONSTSLAGNEMING.. 2 S... 3-4 AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS.

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2014 16 MEI 2014 EDITIE NO. 10 INHOUD PAGINA EN... 1-2 ONDERCURATELESTELLING.. 2 EN.. 2-3 OPHEFFING FAILLISSEMENT.. 4 FAILLISSEMENT.. 4 BEKENDMAKING.... 4 S. 4-6 AANKONDIGING

Nadere informatie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Vestigingsverordening Bedrijven (AB 1990 No. GT 55) is deze landsverordening

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2016 16 SEPTEMBER 2016 EDITIE NO. 19 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDING... 1 OPROEPINGEN.... 1-2 OPHEFFING FAILLISSEMENTEN.. 2 FAILLISSEMENT 2 MEDEDELING ONTSLAGNEMING.... 3 BEKENDMAKINGEN..

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2014 22 AUGUSTUS 2014 EDITIE NO. 17 INHOUD PAGINA MEDEDELING ONTSLAGNEMING.. 1 MEDEDELING ERRATUM...1 S. 2-3 AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS.. 3-4 OPENBARE AANBESTEDINGEN..

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2014, nummer 7 4 april 2014 INHOUD Mededelingen redactie, liquidatie, opheffing faillissement, aankondiging

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Intitulé : LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Citeertitel: Landsverordening erkenning buitenlandse diploma's Vindplaats : AB 1995

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2016 22 JANUARI 2016 EDITIE NO. 2 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN.. 1 OPROEPINGEN.... 1 KAPITAALSVERMINDERING..... 2 FAILLISSEMENT.... 2 S... 2-4 AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS

Nadere informatie

Richtlijnen Vestiging van bedrijven Aruba

Richtlijnen Vestiging van bedrijven Aruba Richtlijnen Vestiging van bedrijven Aruba Vestigingsverordening Bedrijven (AB 1990 No. GT 55) Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Editie November 2012 Definities voor het gebruik van de richtlijnen

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2014 17 OKTOBER 2014 EDITIE NO. 21 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN.... 1 OPROEPING..... 2 FAILLISSEMENTEN... 2 WIJZIGING VAN DE HANDLEIDING VOOR DE TOEPAS- SING VAN DE RIJKSWET

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2013 1 NOVEMBER 2013 EDITIE NO. 22 INHOUD PAGINA EN... 1 OPROEPING... 1 GUNNING INGEVOLGE AANBESTEDINGEN..... 2 S..... 2-3 AANKONDIGING DEURWAARDERS... 3-5 OPENBARE AANBESTEDINGEN.....

Nadere informatie

Naam Dienst Product Positie Adres Kantoor Zetel Ingangsdatum American Life Insurance Company Limited (ALICO)

Naam Dienst Product Positie Adres Kantoor Zetel Ingangsdatum American Life Insurance Company Limited (ALICO) AFM register Wfm BES Als bedoeld in artikel 2:19 Wet financiele markten BES Naam Dienst Product Positie Adres Kantoor Zetel Ingangsdatum American Life Insurance Company Limited (ALICO) AON Antillen N.V.

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2013, nummer 20 27 september 2013 INHOUD Mededeling, liquidatie, echtscheiding Aankondigingen, oproeping,

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2015 23 JANUARI 2015 EDITIE NO. 2 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDING... 1 ONDERCURATELESTELLINGEN... 1 OPROEPINGEN.... 1-2 WIJZIGING VAN DE HANDLEIDING VOOR DE TOEPAS- SING VAN

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.)

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) Addendum Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) 2. Wijziging van voorwaarden (pagina 23) 3. Bijlage 5 Registratiedocument (pagina

Nadere informatie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Ingevolge artikel 17 van de Vestigingsverordening Bedrijven (AB 1990 No. GT 55) en als gevolg van het vonnis

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2013 23 AUGUSTUS 2013 EDITIE NO. 17 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN... 1 ONDERCURATELESTELLING.. 1 RECTIFICATIE ONDERCURATELESTELLING.... 1 OPROEPINGEN..... 2 BEKENDMAKING

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2014 3 OKTOBER 2014 EDITIE NO. 20 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN.... 1 PROVISIONELE BEWINDVOERDER 1 BEKENDMAKING... 1 OPROEPINGEN.... 2-3 AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS.. 3-5

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2014 12 DECEMBER 2014 EDITIE NO. 25 INHOUD PAGINA EN. 1-2 OPROEPINGEN.... 2 OPENBAARMAKING.. 2-3 S... 3-4 AANKONDIGINGEN DEURWAARDER..... 4-5 AANBIEDING STATUTEN/STATUTENWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

1. De stichting, strijdig met de openbare orde, is verboden.

1. De stichting, strijdig met de openbare orde, is verboden. WET van 19 juli 1968, houdende wettelijke regeling van stichtingen (G.B. 1968 no. 74), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1970 no. 81, S.B. 1983 no. 1. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

2014 no. 57 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 57 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 57 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 27 november 2014 houdende regeling van een bijzondere heffing ten behoeve van de Centrale Bank van Aruba (Landsverordening koersmargevergoeding

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2014 4 APRIL 2014 EDITIE NO. 7 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN... 1 OPROEPINGEN. 2 WIJZIGING IN DE HANDLEIDING VOOR DE TOEPASSING VAN DE RIJKSWET OP HET NEDERLANDERSCHAP

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten in liquidatie Faillissementsnummer

Nadere informatie

DWANGBEVEL IN NAAM DES KONINGS

DWANGBEVEL IN NAAM DES KONINGS Gemeente Adres DWANGBEVEL IN NAAM DES KONINGS Telefoon Bank/Giro De ambtenaar belast met de invordering van de gemeente vaardigt tegen: geboortedatum: burgerservicenummer: kentekennummer 1 : hierna te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 237 (R2054) Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van urgerlijke Rechtsvordering en

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2014 13 JUNI 2014 EDITIE NO. 12 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN... 1 ONDERCURATELESTELLING.. 2 OPROEPINGEN. 2 PROVISIONELE BEWINDVOERDER... 2 LIQUIDATIES..... 3-4 AANKONDIGING

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

Assurantiebemiddelaars die zijn ingeschreven in het register

Assurantiebemiddelaars die zijn ingeschreven in het register Assurantiebemiddelaars die zijn ingeschreven in het register Conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf (P.B. 2003, nr. 113) hierna te noemen Lab, is

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 425 Wet van 14 september 2006 tot uitvoering van verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2016 1 APRIL 2016 EDITIE NO. 7 INHOUD PAGINA EN.. 1-2 ONTKENNING VADERSCHAP..... 2 LIQUIDATIES... 2 AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS.... 2-4 OPENBARE AANBESTEDINGEN. 5-6 Abonnementsprijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Positie/ Plaats/ Categorie/ Category. Bedrijfsnaam/Company name Handelsnaam/Trade name Adres/Address

Positie/ Plaats/ Categorie/ Category. Bedrijfsnaam/Company name Handelsnaam/Trade name Adres/Address Assurantiebemiddelaars die zijn ingeschreven in het register Conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf (P.B. 2003, nr. 113) hierna te noemen Lab, is

Nadere informatie

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen. Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.nl pagina - 1 - VOORSTEL TOT FUSIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 312 BOEK 2 BW, VAN B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Vos Investment Beheer B.V. (hierna ook te noemen: de Beheerder) treedt op als beheerder in de zin van

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 356 (R2064) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie

2014 no. 10 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 10 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 10 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 3 februari 2014 houdende wijzigingen van een aantal landsverordeningen en bevattende overgangsbepalingen in het kader van de invoering van de

Nadere informatie

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 20 december 2013 tot wijziging van onder meer de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening algemene

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2015 24 JULI 2015 EDITIE NO. 15 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN.. 1 ONDERCURATELESTELLING.... 1 OPROEPING..... 2 LIQUIDATIES... 2 AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS 2-4 OPENBARE

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAPITAL HOSPITALITY MANAGEMENT B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAPITAL HOSPITALITY MANAGEMENT B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAPITAL HOSPITALITY MANAGEMENT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Capital

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V. Gegevens onderneming : BRG Lease B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen kantoorhoudende te (1101

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Intitulé : LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 1999 no. 26 Wijzigingen: Geen Enig artikel Goedgekeurd wordt het Reglement

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2013 8 FEBRUARI 2013 EDITIE NO. 3 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN... 1-2 OPROEPINGEN..... 2 BEKENDMAKING.... 2 LIQUIDATIES. 2-4 AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS... 4-8 UITGIFTE

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES 1. Dochters van buitenlandse verzekeraars 1. Subsidiaries of foreign insurance companies ASKA Schadeverzekering NV Schottegatweg Oost

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V.

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Augustus 2011 Eenieder wordt geacht de wet te kennen. Dat is gemakkelijker gezegd dan

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V.

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Corio N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("Corio"), als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het Financieel

Nadere informatie

2011 no. 82 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2011 no. 82 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2011 no. 82 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 23 december 2011 houdende de invoering van een leerplicht voor jongeren (Leerplichtverordening) Uitgegeven, 28 december 2011 De minister van

Nadere informatie

LANDSCOURANT VAN ARUBA

LANDSCOURANT VAN ARUBA LANDSCOURANT VAN ARUBA JAARGANG: 2013 6 SEPTEMBER 2013 EDITIE NO. 18 INHOUD PAGINA ECHTSCHEIDINGEN... 1 OPROEPINGEN.. 1-2 BEKENDMAKING..2 OPHEFFING FAILLISSEMENT.. 2 LIQUIDATIES. 2-4 AANBIEDING STATUTEN/STATUTENWIJZIGING...

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 30 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 29 ste juni 2016 tot wijziging van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAPITAL HOSPITALITY MANAGEMENT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAPITAL HOSPITALITY MANAGEMENT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAPITAL HOSPITALITY MANAGEMENT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Capital

Nadere informatie

2014 no. 51 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 51 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 51 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 17 oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 no. 101) (hernieuwde vaststelling vlagkleuren; aanwijzing

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 556 Wet van 13 oktober 2004, houdende bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De heer mr. Cornelis van de Meent q.q., kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Van Eeghenstraat 98 (1071 GL), te dezen handelend in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Naam Dienst Product Positie Adres Kantoor Zetel Ingangsdatum. Schade Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP, Apeldoorn

Naam Dienst Product Positie Adres Kantoor Zetel Ingangsdatum. Schade Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP, Apeldoorn Als bedoeld in artikel 2:19 Wet financiële markten BES Achmea Schadeverzekering N.V. Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU American Bankers Life Assurance Company

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 N 30 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23 ste augustus 2011 tot uitvoering van de artikelen 1, vierde lid, 5, derde lid, 6, eerste lid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 748 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Akilian B.V., h.o.d.n. Akilian en Zembla Boten Faillissementsnummer : 09/389 F Datum

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 235 Besluit van 2 juni 2009, houdende regels aangaande de registratie van elektronische adressen van derden en het elektronisch betekenen in

Nadere informatie

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V.

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V. Blad 1 van 7 031407 Heden zes en twintig mei tweeduizend acht zijn voor mij, Mr. Kornelis Adrianus Johannes Koppelaar, notaris te Sliedrecht, verschenen: 1. mevrouw LIEKE DE GRAAF, geboren te Leiden op

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

LOYENSL LOEFF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. (Stichting Real Estate Fund Services)

LOYENSL LOEFF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. (Stichting Real Estate Fund Services) LOYENSL LOEFF 1/2 BOLA/wiltd/5156437 18714382-v3 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Stichting Real Estate Fund Services) Op zevenentwintig mei tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Veronique Marlies Voorhorst-Boeren,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 829 Wet van 16 december 2010 tot tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Hinderverordening Citeertitel: Hinderverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 27 Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 Artikel 1 1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan kunt u

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht. tel: 043-3465465 fax: 043-3471835

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht. tel: 043-3465465 fax: 043-3471835 OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Free Hotel Group BV insolventienummer: 07 / 235 F op verzoek van: PCM Dagbladen BV datum verzoek: 16 november 2007 appel / verzet: neen vonnis:

Nadere informatie

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op bet financieel

Nadere informatie