Doorgaan om niet stil te staan. Werken aan Bereikbaar Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorgaan om niet stil te staan. Werken aan Bereikbaar Haaglanden"

Transcriptie

1 Doorgaan om niet stil te staan Werken aan Bereikbaar Haaglanden

2 Doorgaan om niet stil te staan Woord vooraf Bereikbaar Haaglanden kent een lange traditie! Al vanaf 2003 wordt er tussen werkgevers en overheden samengewerkt om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Toen ik dan ook in 2012 werd gevraagd om toe te treden tot het bestuurlijk trio van Beter Benutten hoefde ik niet lang na te denken. Ik zag en zie het als een eer om als vertegenwoordiger van de werkgevers in de regio samen met de overheden de strijd aan te gaan tegen de files. Bert Mooren, Ab van der Touw en Siebe Riedstra (vanaf links): In de file sta je buiten spel. Het programma Beter Benutten Vervolg geeft ons de mogelijkheid om weer nieuwe stappen te zetten in de samenwerking. Doorgaan om niet stil te staan dus. En we krijgen daarbij steeds meer handvatten. Waren Het Nieuwe Werken, autodelen en videoconferencing een aantal jaren geleden nog utopieën, nu zijn het concrete en goed toepasbare mogelijkheden om anders om te gaan met woon-werkverkeer en zakelijke reizen. De keuzes die werkgevers maken op het gebied van slim werken en slim reizen zijn niet ingegeven door altruïsme, we doen het mede uit eigen belang. Bereikbaarheid en de groei van de economie hangen nauw met elkaar samen. Daarom hebben overheden en bedrijfsleven elkaar nodig. Naast verbeteringen aan de infrastructuur gaat het ook om gedragsverandering en daarbij spelen werkgevers een belangrijke rol. Het motto in Haaglanden is niet voor niets: in de file sta je buiten spel! Bereikbaarheid en de groei van de economie hangen nauw met elkaar samen. Daarom hebben overheden en bedrijfsleven elkaar nodig Ab van der Touw, bestuursvoorzitter Siemens Nederland en lid bestuurlijk trio Beter Benutten Vervolg 1

3 Bereikbaar Haaglanden: Tientallen werkgevers, vijf gebieden, vijf keer maatwerk: één visie, één doel! De regio Haaglanden is een groot gebied dat loopt van de binnenstad van Den Haag via Zoetermeer tot aan het Westland. Ook Leiden en Alphen aan den Rijn zijn aangehaakt. In zo n groot gebied is het logisch dat niet overal dezelfde problematiek heerst. Voor de samenwerking is de regio daarom opgedeeld in vijf gebieden waar maatwerkmaatregelen worden genomen die passen bij de couleur locale van het gebied: (1) Centrale Zone Den Haag, (2) Zoetermeer, (3) Delft, (4) Westland en (5) de Leidse regio Uitreiking MobiliteitsAward aan het HagaZiekenhuis Verbindende ambassadeurs Elk gebied heeft twee ambassadeurs, ofwel lokale boegbeelden. Altijd een duo van een bestuurder en een ondernemer of werkgever. Zij kennen het gebied en de belangrijke partijen, en weten wat er speelt. De ambassadeurs worden strategisch ingezet om partijen te inspireren door het goede voorbeeld te geven en door mensen in het netwerk persoonlijk aan te spreken op betrokkenheid bij het onderwerp. De ambassadeurs vormen ook de verbinding tussen de verschillende individuele projecten in de gebieden. Ze zijn tevens de link met het overkoepelende programma voor Haaglanden. Eén centrale doelstelling Hoe verschillend de diverse activiteiten en gebieden ook zijn, er is één centrale doelstelling: de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Haaglanden duurzaam verbeteren. Voor werkgevers houdt dit concreet in: maatschappelijke verantwoordelijkheid, waaronder het streven naar duurzaamheid, duurzame mobiliteit, CO²-reductie, aandacht voor de maatschappelijke impact van Het Nieuwe Werken (HNW); goed en aantrekkelijk werkgeverschap, waaronder de zorgplicht van de werkgever, gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers, work-life balance in het verlengde van HNW, keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de werknemer; strategisch management, waaronder het streven naar kostenreductie, efficiency en vereenvoudiging van processen, en slimme logistiek. 2 3

4 Activiteiten: van ontbijt tot award Werkgevers aangesloten bij Bereikbaar Haaglanden vormen met elkaar een netwerk, waarvan de leden elkaar inspireren, uitdagen en bovenal kennis delen. Niet iedereen werkt tegelijkertijd aan hetzelfde onderwerp. Is voor de ene werkgever de inzet van deelfietsen al een logisch onderdeel van het beleid, een ander denkt er voorzichtig over na, maar heeft al wel veel bereikt op het vlak van flexwerken. Welke maatregelen al genomen zijn, in welk tempo of op welke manier, staat niet ter discussie. Handig is dat Bereikbaar Haaglanden een platform biedt waarbij werkgevers ervaringen uitwisselen en waarbij zij gebruikmaken van de kennis van de mobiliteitsmakelaar. Om deze ervaringen te delen en kennis uit te wisselen, organiseert Bereikbaar Haaglanden diverse ontmoetingen voor aangesloten werkgevers: ontbijtbijeenkomsten, project- en gebiedsbijeenkomsten, ambassadeurstafels, verdiepingssessies en gerichte acties binnen de campagne Ga3punt0.nl. Daarnaast is er de tweejaarlijkse uitreiking van de MobiliteitsAward Haaglanden. Bereikbaar Haaglanden biedt een platform waarbij werkgevers ervaringen uitwisselen en waarbij zij gebruikmaken van de kennis van de mobiliteitsmakelaar Projectbijeenkomsten Ambassadeurstafel Twee keer per jaar wordt er per gebied een ambassadeurstafel georganiseerd. Dit is een bijeenkomst waar werkgevers uit een gebied om tafel gaan met de gebiedsambassadeurs: wethouder en werkgever. Aan bod komen alle zaken die spelen in het gebied. Zowel de infrastructurele knelpunten en oplossingen als die zaken die werkgevers doen om de bereikbaarheid te verbeteren. Een mooie gelegenheid om te weten wat er speelt, wat de belangen zijn en waar oplossingen worden gevonden. In het organiseren van deze bijeenkomsten wordt opgetrokken met de verschillende lokale ondernemersverenigingen die ook zijn aangesloten bij het convenant. Verdiepingssessies Regelmatig worden verdiepingssessies georganiseerd waarbij één thema centraal staat en wordt uitgediept. Niet alleen komen deskundigen het onderwerp toelichten, ook vertellen werkgevers die al ervaring hebben met het onderwerp welke stappen zij hebben gezet, welke knelpunten zij tegenkwamen en welke oplossingen zij vonden. Een verdiepingssessie is bestemd voor een kleine groep aangesloten werkgevers, zodat er volop gelegenheid is voor discussie en alle vragen aan bod komen. Zowel de werkgevers als de mobiliteitsmakelaar dragen onderwerpen aan. Netwerken en kennis delen tijdens ontbijtsessies Vier keer per jaar wordt voor de aangesloten werkgevers een ontbijtsessie georganiseerd. Een informele bijeenkomst bij een van de werkgevers die optreedt als gastheer. De ene keer staan de projecten in een gebied centraal, de andere keer wordt een specifiek thema van alle kanten belicht. Hoe dan ook; werkgevers nemen niet alleen een broodje tot zich, maar gaan om uiterlijk tien uur weer geïnspireerd, en boordevol informatie en tips & tricks aan de slag. 4 5

5 Good practices Campagne Ga 3.0! Efficiëntere logistiek Tyrenet Nooteboom: De logistieke processen zijn kritisch onder de loep genomen. Het gevolg? In plaats van vier routes per dag rijden we er nu drie en allemaal buiten de spits, dus sneller en efficiënter. Daarmee besparen we fors op personeel, op brandstofkosten en op CO²-uitstoot, zonder dat het afbreuk doet aan de service naar onze klanten. Ruim baan voor fietsers Shell: Onze fietsenstalling is met zo n tweehonderd plaatsen uitgebreid en we hebben een verbetering aangebracht aan de faciliteiten, zoals extra douches, elektrische oplaadpunten en een verandering van de ingang voor fietsen. De helft kiest alternatief APC Groep (UTS): Vijftig procent van onze medewerkers rijdt nu met de fiets, brommer of openbaar vervoer, afhankelijk van hun beginen eindtijden. Zelfbedacht sixpack TU Delft: We zijn er trots op dat we zes samenhangende maatregelen hebben bedacht om de automobiliteit terug te dringen: deelfietsen, fietspalen, e-fietsen, e-scooters, de introductie van de mobility card en de ontwikkeling van een reisinformatie app. Iedereen met het OV CBS: In principe dient elke medewerker gewoon met het OV te komen. Medewerkers kiezen bewuster Siemens: Het gebruik van het OV is verder toegenomen en er is een grotere bewustwording bij medewerkers. Het gebruik van de auto is niet langer vanzelfsprekend meer. Daarbij hebben we de hoogste score op de CO²-ladder, zoals die door verschillende (semi)- overheidsinstanties wordt gebruikt. Blij met mobiliteitsmakelaar Gemeente Westland: We zijn erg enthousiast over het Beter Benuttenprogramma en de inzet van de mobiliteitsmakelaar. Dit helpt echt om de mindset van bedrijven en onze eigen medewerkers te veranderen. Dat hebben we nodig om de regio bereikbaar te houden en minder de auto te gebruiken. Veel mensen zitten vastgeroest in een oud patroon van reizen. Ze zijn ooit met de auto naar het werk gegaan en blijven dat doen. Zo hebben zij niet in de gaten dat er inmiddels prima alternatieven zijn om op het werk te komen - de e-bike bijvoorbeeld - of dat er mooie en snelle fietspaden zijn aangelegd. Om mensen bewust te maken en ze laagdrempelige alternatieven te laten uitproberen, heeft Bereikbaar Haaglanden een publiekscampagne Ga 3.0 ofwel Op Ga 3.0 staan acties waarmee werknemers kunnen ervaren wat het is om slimmer te reizen of te werken. Denk aan het drie keer uitproberen van videoconferencing of een flexwerkplek. Kijk op en zie welke acties actueel zijn. Aangesloten werkgevers ontvangen altijd informatie over de nieuwe acties. MobiliteitsAward Haaglanden De tweejaarlijks uit te reiken MobiliteitsAward is inmiddels een begrip in Haaglanden. De eerste keer was het HagaZiekenhuis de gelukkige, de tweede keer viel MN in de prijzen. In stond de medewerker centraal. Dabi Ahmed van het ROC Mondriaan werd gekozen voor haar idee om diverse fietsmaatregelen in te zetten bij haar werkgever. Ze ziet dat zij en haar collega s vaak nog onnodig met de auto komen, terwijl de fiets een goed alternatief is. Haar werkgever doet al veel aan fietsbeleid, maar fietsen wordt nu nog niet beloond en de voorzieningen op haar werklocatie kunnen beter. Vooral het idee om fietsers voor hun goede gedrag extra te belonen en dit ook te combineren met deelfietsen voor zakelijke afspraken sprak iedereen erg aan. De Award bestond in uit een geldbedrag waarmee het idee in de praktijk kan worden toegepast. Hoewel een deskundige jury altijd drie genomineerden kiest, zijn het de aangesloten werkgevers die in een ontbijtsessie de uiteindelijke winnaar aanwijzen. Ook in wordt weer een MobiliteitsAward Haaglanden uitgereikt. 6 7

6 Wensen werkgevers op gebied van OV Eind mei 2012 signaleerden 24 grote werkgevers dat er door wijzigingen bij het OV, zoals een nieuwe OV-business card en het wegvallen van de stadstreeksupplementen, producten en diensten ontstonden die niet aansloten bij hun wensen. Daarom is VNO-NCW West, namens Bereikbaar Haaglanden, samen met werkgevers het overleg gestart met vervoerders. Het resultaat? De afschaffing van de stad- streeksupplementen werd een half jaar uitgesteld tot 1 juli Zo was er meer tijd om een geschikt vervangend product te ontwikkelen waar werkgevers bij gebaat waren. Maar daarmee stopte de lobby niet. Er vinden nog regelmatig gesprekken plaats om te zorgen dat de belangen van werkgevers goed door de vervoerders worden opgepakt. Enkele wensen: één loket, dus de inkoop bij één willekeurige partij van vervoerbewijzen voor alle medewerkers, onafhankelijk van hun reisbehoefte of standplaats; een goed product voor woonwerkverkeer en voor zakelijk verkeer, dit betekent: - de mogelijkheid van flexibiliteit naar reisbehoefte van de medewerker. Bijvoorbeeld een kilometerbundel met tariefdifferentiatie naar gemaakte reiskilometers; - een goed product dat zowel eenvoudig is te activeren als te deactiveren, bijvoorbeeld bij ontslag. Het is nu gemakkelijker producten toe te voegen dan om ze op te zeggen of te verwijderen van een OV-chipkaart; - de mogelijkheid om producten van alle vervoerders te combineren op één OV-chipkaart; - de mogelijkheid tot afgekocht reisrecht over de regiogrenzen heen voor een marktconforme prijs; - goede informatie over alle producten en tarieven (van de zakelijke markt), alternatieve reismogelijkheden, nieuwe relevante app s voor hun werknemers; - tijdige en inzichtelijke managementinformatie voor doorbelasting, CO 2 -footprint; - helderheid over aankomende productwijzigingen met daarbij een duidelijk tijdpad (bijvoorbeeld stand van zaken OV-jaarkaart en in ontwikkeling zijnde en aangekondigde product kilometerbundel); - afstemming tussen de verschillende aanbieders, zodat het productaanbod en de data over het aanbod beschikbaar is voor de markt (serviceproviders als Mobility Mixx en Radiuz); - vanuit de overheden een helder kader en eenduidige voorwaarden voor een basispakket aan reisproducten in elke regio; - dat de stem van werkgevers ook gehoord wordt inzake de evaluatie van en ontwikkelingen rond diensten en producten. 8 9

7 Good practices 8 x verhuizing 1CB&I: We zijn er trots op dat we bij de selectie van het kantoorgebouw rekening hebben gehouden met veel betere OV-faciliteiten in plaats van een goedkoop kantoor in de polder. 2 TNO: Bij de keuze van onze nieuwe werklocatie is vooral gekeken naar een goede bereikbaarheid met het OV of de fiets. 3 Gemeente Westland: De inzet van goede dienst e-bikes en een mobiliteitskaart valt samen met de bouw van één centraal gemeentehuis in Naaldwijk. Daarmee bespaart de gemeente veel autokilometers van de tussen de gemeentekantoren pendelende medewerkers. 4 Rabobank Den Haag en Omgeving: De goede bereikbaarheid met het OV is leidend bij de keuze voor een ander kantoor. Dit is mede een van de redenen dat we niet van onze huidige locatie weggaan. En dat bij de vestiging van ons kantoor in Rijswijk is gekozen voor een centrale plek naast het NS-station in Rijswijk, waar het overigens ook goed parkeren is. 5 Mobycon: Onze nieuwe locatie is gekozen op steenworp afstand van Delft CS. Dit stimuleert bezoekers om met de trein te komen. Alle medewerkers hebben een OV-kaart of travelcard ontvangen. Waar zij voorheen vrij parkeren hadden, is dit nu betaald parkeren rond het kantoor geworden, en daar staat geen tegemoetkoming tegenover. 6 PostNL: De werkplekken zijn geconcentreerd op één locatie waardoor er minder reisbewegingen zijn. 7 Gemeente Delft: We zijn gestart met het uitvoeren van een nulmeting naar het mobiliteitsgedrag/ houding van de medewerkers. De uitkomsten worden gebruikt als input voor de inrichting van het nieuwe stadskantoor. We zorgen dat we de beschikbare collectieve mobiliteitsoplossingen nog beter gebruiken en dat we de inzichten, die we uit de samenwerking met andere werkgevers en uit de enquête halen, goed verwerken in het gebruik van ons nieuwe kantoor. 8 Het Stadsgewest Haaglanden: Op 1 januari 2015 verhuizen we weer terug naar de oude locatie op de Grote Marktstraat. Daar zijn geen parkeerplaatsen en ook nieuwe medewerkers reizen gewoon met OV of fiets

8 Ondernemersverenigingen aan de slag Pilots Mobiliteitsbudgetten Niet alleen individuele werkgevers zijn welkom bij Bereikbaar Haaglanden, ook een aantal ondernemersverenigingen is aangesloten. Bedrijvenvereniging Wateringveldsche Polder (BWP), Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR), Bedrijvenvereniging Binckhorst, Laakhaven en Fruitweg (BLF), Vereniging Bedrijven Forepark (VBF), Bedrijvenvereniging Ruyven, Bedrijvenkring Schieoevers en MKB Den Haag zijn met de bij hen aangesloten werkgevers aan de slag gegaan om een positieve bijdrage te leveren aan het reduceren van de files in Den Haag. Vanzelfsprekend verschillen de maatregelen per bedrijventerrein. Zo werkt Bedrijventerrein Wateringveldsche Polder actief aan de installatie van webcams die laten zien hoe druk het is op de wegen op en om het terrein. Bij drukte kunnen werknemers er voor kiezen nog even door te werken. Negen werkgevers in Haaglanden zijn aan de slag gegaan met het invoeren van een mobiliteitsbudget: ANWB, RDW, Bronovo, Twynstra Gudde, Rabobank Den Haag en omgeving, Siemens, Kiwa, Astellas en TLN. Uit een inventarisatie van het Stadsgewest Haaglanden blijkt dat werkgevers behoefte hebben aan meer flexibiliteit in vergoedingen van mobiliteit en dat zij werknemers meer verantwoordelijkheid en mogelijkheden willen bieden bij het maken van de eigen keuzes rond mobiliteit. Ook willen zij medewerkers belonen voor goed gedrag, ofwel voor het mijden van de spits. Met de pilot krijgen we inzicht in hoeverre een mobiliteitsbudget een instrument kan zijn voor het verbeteren van de bereikbaarheid en het verminderen van files en vertragingen. En vooral ook welke varianten van een mobiliteitsbudget allemaal mogelijk zijn

9 Good practices Pakket maatregelen Ook de Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven ging de afgelopen jaren, samen met de werkgevers, enthousiast aan de slag met mobiliteit. Het bedrijventerrein had vooral in de avondspits grote last van de drukte op de N470. Automobilisten stonden vaak een half uur of langer te wachten voordat zij het bedrijventerrein konden verlaten. Gestart is met het uitzetten van enquêtes met vragen over mobiliteit, vervolgens zijn deze besproken en is naar oplossingen gezocht. Samen met de werkgevers, vertegenwoordigers van gemeente, provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden, mobiliteitsspecialisten, bestuur Coöperatie, parkmanager en mobiliteitsmakelaar Haaglanden. Dit resulteerde in april 2014 in een pakket aan maatregelen: Ruyven Reist Slim! Trots op resultaten De resultaten mogen er zijn. De Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven is er trots op dat: meer dan dertien werkgevers flexibele werktijden hebben ingesteld om minder auto s tijdens de spits te laten rijden; twaalf werkgevers een fietsplan hebben ingesteld; meer dan 80 procent van de werkgevers de Ruyven Reist Slim opstapdag bij de werknemers onder de aandacht hebben gebracht; twee werkgevers oplaadpunten in de fietsenstalling voor elektrische fietsen hebben; vier werkgevers autodelen stimuleren, onder meer door carpoolen, delen van de beschikbare leaseauto s, inzet van eigen poolauto s en gebruikmaken van Green Wheels in Delft; zes werkgevers gebruikmaken van Het Nieuwe Werken, van thuiswerkplekken of van flexplekken; drie bedrijven gebruik maakten van de MKB-voucherscan. Deelname pilot Slim Reizen ANWB: We hebben deelgenomen aan diverse ontwikkel- en verbetersessies op het gebied van OV en mobiliteit in het algemeen. Een van de resultaten hiervan is de deelname aan de pilot Slim Reizen, gesubsidieerd door het Stadsgewest Haaglanden. In deze pilot wordt de medewerker vrijgelaten en gefaciliteerd in flexibel gebruik van verschillende modaliteiten voor zowel woon-werkverkeer als zakenreizen. Privéreizen zijn in dit concept ook mogelijk. We zien dit als het begin van het loslaten van de diverse, niet goed op elkaar afgestemde, mobiliteitsregelingen en als een betere arbeidsvoorwaarde voor de medewerker. Na de pilot bekijken we of dit concept wordt toegepast. Parkeer- en thuisbrengservice Bronovo: Uitbreiding van het aantal fietsstallingen voor medewerkers en bezoekers heeft plaatsgevonden. Maar dat niet alleen. Onder de naam Comfortservice zijn er ook voor patiënten diverse mogelijkheden om gemakkelijker te reizen. Zo wordt, als men dit wenst, de auto door een van de medewerkers geparkeerd. Dan maakt het niet uit of de auto wat verder weg staat. En er is de thuisbrengservice, een mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden naar het ziekenhuis. We zijn trots op onze goed werkende mobiliteitsapplicatie: iedere medewerker heeft inzicht in parkeergedrag. Ruim 36% minder energieverbruik KPN: Onze inzet was gericht op gedragsverandering. Driekwart van de medewerkers (exclusief het callcenter en de winkels) werkt conform Het Nieuwe Leven en Werken. Medewerkers zijn meer betrokken en tevreden met Het Nieuwe Werken (gemeten in onderzoek). Opbrengst: 36 procent minder energieverbruik door reductie van kantoren en 3,5 miljoen liter minder autobrandstoffen per jaar in 2013 ten opzichte van ambtenaren kiezen OV De Rijksoverheid: In 2013 is de dienstverlening rond het reizen met het OV collectief aanbesteed. Ondertussen hebben medewerkers een bedrijvenkaart van Mobility Mixx. Met deze kaart reizen zij per OV en maken ze gebruik van faciliteiten als OV-fiets en poolauto s

10 Good practices Logistiek vervoer Het beroepsgoederenvervoer is er veel aan gelegen dat de wegen in en rond Haaglanden goed bereikbaar zijn. Daar kijken ze niet alleen de overheden of de medewerkers in het woon-werkverkeer voor aan, ze zetten er zelf ook de schouders onder. s Nachts distribueren Een mooi voorbeeld is het project Nachtdistributie in Zoetermeer. Diverse bedrijven doen hier aan mee. Distribueren in de nacht bleek niet voor iedereen haalbaar, maar rijden buiten de spits wel. Het project is daarom omgedoopt tot Buiten de spits rijden en dat levert enkele bedrijven aanzienlijke besparing en efficiencywinst op. Bij Maatwerk Distributie Delft zorgde de gemeente ervoor dat er een stadsdistributeur is die goederen en pakketten schoon en efficiënt de oude binnenstad in brengt. Dat is niet alleen duurzaam, het bespaart de logistieke sector ook geld. Ook Maatwerkdistributie Haaglanden gaat van start. Het beroepsgoederenvervoer is er veel aan gelegen dat de wegen in en rond Haaglanden goed bereikbaar zijn Op de fiets Waalpartners: Er zijn minder kilometers gereden met hetzelfde resultaat. Dus communicatie werkt. Een tweede en leuk succes is de deelname aan de actie Ga toch fietsen! van de campagne Ga3punt0.nl. Meerdere collega s zijn actief op de fiets heen en weer naar het werk gegaan. Ook in ons werk zijn we nog bewuster geworden van het algemene mobiliteitsaspect en passen dit ook toe. VanderVelde tveentje Verhuizingen Transporten efficiënter Van der Velde t Veentje: Er zijn belangrijke stappen gezet in de verduurzaming van het wagenpark, het efficiënter uitvoeren van de transporten en het motiveren van duurzame keuzes in het woonwerkverkeer van het personeel. Fietskilometers declareren Rijkswaterstaat West Nederland Zuid: We schenken aandacht aan de reiskostenregelingen, waaronder ook de mogelijkheid om fietskilometers te declareren. Privé reizen met OV-jaarkaart Nationale Nederlanden: Vanaf 2007 geven we medewerkers al een volledige vergoeding van een OV-jaarkaart 2e klas (NS Business Card ov Vrij). Deze mogelijkheid is zeker nog tot eind 2015 beschikbaar. Het is een door medewerkers gewaardeerde arbeidsvoorwaarde die ook de administratie sterk vereenvoudigd. De medewerker mag met het abonnement ook privé reizen en dienstreizen moeten ze verplicht met OV maken. Zo n 65 procent van onze medewerkers die onder onze reiskostenregeling vallen, kiest voor zo n card. Vergoeding voor de fiets Het Stadsgewest Haaglanden: Medewerkers ontvangen 0.19 vergoeding als ze met de fiets naar het werk komen. En we zijn er trots op dat - ondanks de ruime tijdelijke parkeergelegenheid - medewerkers gewoon met OV en fiets zijn blijven reizen

11 Good practices Toekomst Hoe zien werkgevers de mobiliteitstoekomst? Vanuit huis werken Achmea: We werken aan de verdere implementatie van Vertrouwd Samenwerken. Onderdeel daarvan is dat in 2017 iedere medewerker de mogelijkheid moet hebben om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Stap voor stap maken we dit mogelijk door medewerkers de gelegenheid te geven om vanuit huis in te loggen en te kunnen werken, en op die manier ook enkele dagen per week vanuit huis te werken. Met de e-scooter naar klanten Rabobank Den Haag en omgeving: We zijn gestart met elektrische auto s en scooters die medewerkers kunnen gebruiken om van en naar klanten toe te gaan en we hebben het parkeerbeleid aangepast. Ook het vergoedingenbeleid is aangepast. Als medewerkers met het OV komen wordt dit volledig vergoed en met de auto krijg je een tegemoetkoming, die niet volledig kostendekkend is. Pendelbusjes Aegon: Vanaf Den Haag Laan van NOI naar het Aegonplein/Mariahoeve worden shuttlebusjes ingezet om medewerkers te vervoeren. Zo faciliteren we medewerkers die vanuit Rotterdam en Zoetermeer met het OV reizen. Tegelijkertijd is de parkeerplaats uitgebreid, zodat medewerkers die wel met de auto komen geen overlast in de wijk veroorzaken. TU Delft: De komst van een shuttlebus is in voorbereiding. Siemens: Pendelbusjes rijden van station Zoetermeer naar ons bedrijvencentrum. 6 bedrijven aan het woord Aegon: werkdagen beter verdelen We zetten in op het beter verdelen van de werkdagen over de week, zodat de capaciteit op alle vlakken (weg en werk) beter wordt gespreid. CB&I: vaste taxistandplaats We willen participeren in een betere regeling voor P&R-oplossingen. Het is onze wens om een vaste taxistandplaats voor het kantoor te realiseren, zodat onze vele gasten veilig kunnen in- en uitstappen. TNO: smart working verder doorvoeren We zetten stappen voor verdere implementatie van smart working en (integraal) mobiliteitsbeleid. Achmea: makkelijker vanuit huis werken We gaan het flexwerkbeleid verder uitrollen. Zo wensen wij plaatsonafhankelijk werken ook mogelijk te maken voor medewerkers klantcontact en voor callcenter medewerkers. Daarmee kunnen zij makkelijker vanuit huis werken en hoeven zij minder vaak in de spits of kunnen zij juist buiten spitsuren naar kantoor reizen. Ook worden steeds andere vormen van communicatie toegepast, zoals video conferencing en Linc, een soort skypefunctie. Er gaan pilots plaatsvinden om flexibeler om te gaan met het benutten van parkeerplaatsen in de parkeergarage. Bronovo: koud fietsen belonen We willen de bestaande mobiliteitsmodule aanpassen. Bijvoorbeeld het duurder maken van parkeren en het meer belonen van fietsen in de koude maanden. Het voorstel is zo concreet dat het al voorligt bij de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. KPN: verbruik benzine verminderen Wij zetten in op het verder groot maken van Het Nieuwe Leven en Werken om daarmee nog beter de spits te mijden. Werken op de locatie en de tijd dat het beste uitkomt. Doel is een reductie van autobrandstoffen in 2016 met 35 procent ten opzichte van

12 Knelpunten Verandering van gedrag kost tijd en energie Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn? Nee, veranderingen zijn soms lastig door te voeren. Medewerkers zien er niet altijd het nut van in en stribbelen tegen. Het gaat tenslotte om gedragsverandering. En soms is het ook lastig om intern, bij een OR of een directie, de strijd aan te gaan. Geluiden die werkgevers afgeven: de kosten voor de organisatie om een mobiliteitsbudget in te voeren vallen tegen; verandering van mobiliteitsbeleid kent winnaars en verliezers, en dat zorgt binnen een onderneming voor rumoer ; het is niet gemakkelijk om aan medewerkers goed en passend OV aan te bieden; vaste routines, zoals het gebruik van de auto, zijn lastig te doorbreken; het is lastig om de balans te vinden in het toekennen van parkeerplaatsen die werk (dienstreis) gerelateerd zijn in relatie tot de parkeerplaatsen voor woon-werkverkeer. En u? Bent u de werkgever die ook slim werken en slim reizen wil invoeren in de organisatie? Die ook aan de slag wil met duurzaamheid? Bent u die werkgever die al veel heeft gedaan, maar die toch regelmatig tegen knelpunten aanloopt en daar ook met anderen over wil sparren? Die denkt dat opnieuw het wiel uitvinden toch niet zo handig is? Bent u die ondernemersvereniging die van mening is dat werken aan een bereikbare regio goed is voor de economie en dus ook voor uw leden? Dan bent u welkom bij Bereikbaar Haaglanden, het platform voor werkgevers die kennis delen en ervaringen uitwisselen en zo met elkaar willen werken aan een bereikbare regio. Neem contact met ons op: Colofon: Uitgave van Bereikbaar Haaglanden. Fotografie: Ruud Slagmolen Ontwerp: Vadding / Len Blonk In Bereikbaar Haaglanden werken samen: vno ncw 20

13 Volg ons

Let s do something drastic today.

Let s do something drastic today. Voorwoord Let s do something drastic today. Dat is niet de motivatie wanneer je als organisatie met een mobiliteitsbudget ervaring wilt opdoen, maar wellicht wel een belemmerende gedachte in het achterhoofd.

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie