Rapportage Brandveiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Brandveiligheid"

Transcriptie

1 Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Brandveiligheid Appartementen... 5 Veilig vluchten... 6 Voorzieningen voor het kunnen vluchten... 7 Brand- en Rookklassen... 9 Brandklassen... 9 Brandveiligheid en Rookproductie van toegepaste materialen Brandcompartimentering Algemeen Brandveiligheid hofjeswoningen Veilig vluchten Voorzieningen voor het kunnen vluchten Brand- en Rookklassen Brandklassen Brandveiligheid en Rookproductie van toegepaste materialen Bluswatervoorzieningen Brandcompartimentering Algemeen Begane grond nieuwe situatie Eerste verdieping nieuwe situatie

3 Inleiding Algemeen In dit bouwkundige rapport wordt de brandveiligheid van het project in kaart gebracht. Dit rapport betreft aanvraag Middelstegracht 145 t/m 151 Doel: Het doel van deze rapportage is het aantonen van de brandveiligheid. In deze rapportage wordt de brandveiligheid, de rookproductie van toegepaste materialen, brand- en rookcompartimentering uiteen gezet. Werkwijze: De brandveiligheid en rookproductie wordt uitgeschreven. De brand- en rookcompartimentering wordt op tekening aangeleverd. 3

4 Algemene gegevens Gegevens object: Soort: - Adres: Middelstegracht 45 t/m 151 Monumentennummer: - Stadsgebied: Centrum Status: Beschermd gezicht Gegevens rapportage: Opdrachtgever: Bolero BV Eigenaar: Bolero BV Aanvrager: BouwConsultancy de Graaf Architect: E.J. de Graaf Aannemer: Bolero BV Contactpersoon gemeente: R. Loomans Plantoetser ELO: - Bouwhistoricus ELO: - 4

5 Brandveiligheid Appartementen Inleiding Gevels van gebouwen zijn de belangrijkste onderdelen als het gaat om de bescherming van de inhoud van het gebouw en het comfort van de gebruikers. De gevel is de veiligheid barrière tussen omgeving en inhoud en andersom. Niet alleen bepaalt de gevel de kans op het ontstaan van brand van buitenaf door brandstichting, maar een gevel kan ook de branduitbreiding naar de rest van het gebouw en de omgeving voorkomen. Zo kan de brand beheersbaar blijven voor de brandweer. De gevels en het dak zijn bepalend voor de omvang van de brand. Regelgeving De appartementen uit deze aanvraag dienen te voldoen aan de volgende wet- en regelgeving: Arbeidsomstandighedenwet, met het Arbobesluit en technische regelingen; Wet Milieubeheer, met eisen voor o.a. terreinen, opslag en gebouwen; Woningwet, met het Bouwbesluit en Bouwverordening t.b.v. de Gebruiksvergunning Uitgangspunt hierbij is het Bouwbesluit, met als aanvullende eisen die van de brandweer op het gebied van beheersbaarheid van brand en de eisen van verzekeraars. Voor deze omgevingsvergunning is alleen de gebruiksfunctie wonen van toepassing. De algemene uitgangspunten zijn: binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand moet die brand zijn ontdekt en moeten de door die brand bedreigde personen en de brandweer zijn gealarmeerd; binnen 15 minuten na die alarmering moeten de door de brand bedreigde personen zonder hulp van de brandweer kunnen vluchten; de brandweer is aanwezig en operationeel binnen 15 minuten na het melden van de brand; en de brandweer moet de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle hebben, hetgeen inhoudt dat voorkomen wordt dat de brand verder uitbreidt naar naastgelegen percelen. Op dat moment moeten de laatste door de brand bedreigde personen met behulp van de brandweer zijn gered. Het uitgangspunt van de eisen is dat op elk punt op een voor personen bestemd gedeelte van een vloer een vluchtroute begint, die eindigt op een veilige plaats. Een veilige plaats is het aansluitende terrein, vanwaar de openbare weg kan worden bereikt of een plaats die een gelijkwaardige veiligheid biedt. 5

6 Veilig vluchten Algemeen Voor woonfuncties, ook als ze zijn gelegen in een woongebouw, geldt dat elke afzonderlijke woning een brandcompartiment is. Dat geld ook voor dit project. De verblijfsgebieden binnen de woning liggen in een subbrandcompartiment en gebruiksfuncties waarin geslapen wordt dienen een beschermd subbrandcompartiment te zijn. Een vluchtroute start op elk punt op een voor personen bestemd gedeelte van een vloer in de woning. De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied van de woning en de uitgang van de woning mag maximaal 30 meter bedragen (artikel 2.102, lid 4) Bij dit project hebben we te maken met een zogenaamde portiekflat. Waarbij de toegangen van de woningen direct op het trappenhuis uitkomen. Voor het vluchten uit betreffende woningen is slechts een trappenhuis aanwezig, dit betekend dat we te maken hebben met een extra beschermde vluchtroute. Deze situatie is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan1. Of aan die voorwaarden wordt voldaan, blijkt uit de tekst onderaan het stroomschema. Wordt niet aan de hierna genoemde voorwaarden voor een portiekflat voldaan, dan is het gebouw geen portiekflat in de zin van het Bouwbesluit en zal een tweede vluchtroute of een veiligheidsvluchtroute moeten worden gemaakt. De concrete voorwaarden voor een portiekontsluiting zijn: Op de enkele vluchtroute mogen niet meer dan 6 woonfuncties zijn aangewezen en geen vloer van een verblijfsgebied van die woonfuncties mag hoger liggen dan 6 meter boven meetniveau, of Het totale gebruiksoppervlak van de woonfuncties die op de enkele vluchtroute zijn aangewezen mag niet groter zijn dan 800 m1 Aan een trappenhuis van een portiekflat kunnen in de ministeriële regeling nog nadere eisen worden gesteld (artikel 2.104, lid 4). Hieraan is de Regeling Bouwbesluit 2012 echter nog geen invulling gegeven. m2, er mag geen vloer van een verblijfsgebied van de woonfuncties hoger liggen dan 12,5 meter boven meetniveau en geen van de woonfuncties mag een gebruiksoppervlakte hebben van meer dan 150 m2. 6

7 Voorzieningen voor het kunnen vluchten Meld- en alarm installaties In bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012 is een tabel opgenomen waarmee, in combinatie met artikel 6.20, voor elke gebruiksfunctie kan worden bepaald of en zo ja, welk type brandmeldinstallatie aangeduid conform NEN 2535 in een gebouw moet worden aangebracht. Rookmelders Voor een aantal gebruiksfuncties is in artikel 6.21 voorgeschreven dat rookmelders moeten worden toegepast. Dit moet conform NEN 2555 en voldoen aan primaire inrichtingseisen uit die norm. Dit geld in de volgende gevallen: Bij nieuwbouw van woonfuncties en bij functiewijziging naar een woonfunctie (voor woonfuncties voor kamergewijze verhuur: zie 3b van deze brochure). In deze woningen moet in elke ruimte die wordt gepasseerd vanaf de uitgang van een verblijfsruimte tot de uitgang van de woning een rookmelder De belangrijkste primaire inrichtingseisen uit NEN 2555, waar de rookmelders aan moeten voldoen, zijn: NEN-EN (specifieke eisen aan o.a. de techniek, testmethoden, uiterlijke kenmerken, gebruikersinstructies); de rookmelder moet een optische rookdetector bevatten; de rookmelder moet worden aangesloten op de elektriciteitsvoorziening (230 V); de rookmelder moet van een secundaire energievoorziening, bijvoorbeeld een batterij, zijn voorzien; de rookmelder moet gekoppeld worden als dit nodig is om in alle verblijfsruimten en vluchtroutes van de gebruiksfunctie te voldoen aan het vereiste geluidniveau Aanduiding vluchtroutes In vrijwel alle niet tot bewoning bestemde gebruiksfuncties moet vluchtrouteaanduiding worden aangebracht (artikel 6.24). De vluchtrouteaanduiding is bedoeld om de gebruikers van een gebouw duidelijkheid te geven over het verloop van vluchtroutes, zodat ook personen die niet of minder bekend zijn met een specifieke vluchtroute of zich door rook of duisternis niet meer kunnen oriënteren, voldoende snel het aansluitend terrein kunnen bereiken. De vluchtrouteaanduiding moet voldoen aan NEN 6088 (zie figuur 5.1) en aan de zichtbaarheidseisen uit artikel 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN Als in een ruimte een noodverlichtingsinstallatie als bedoeld in artikel 6.3 vereist is, moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de stroom de vluchtrouteaanduiding nog gedurende ten minste 60 minuten voldoen aan de zichtbaarheidseisen uit artikel 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN

8 Deuren in de vluchtroute Artikel 6.25 stelt eisen aan deuren in vluchtroutes. Voor woonfuncties geldt bij nieuwbouw van een woongebouw dat een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis, niet tegen de vluchtrichting in mag draaien (bij bestaande bouw geldt dit niet). Bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk moet elke deur die zich in een vluchtroute bevindt, zonder gebruik te hoeven maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kunnen worden geopend (artikel 7.12). Dit basisprincipe is bij een woonfunctie alleen van toepassing op een gemeenschappelijke vluchtroute.. 8

9 Brand- en Rookklassen De Nederlandse klassering voor brandgedrag werd tot 2012 bepaald op basis van de normen NEN 1775, NEN 6064, NEN 6065 en NEN Het Bouwbesluit 2012 wijst voor nieuwbouw de nieuwe Europese klassering voor brandgedrag NEN-EN aan. Materialen worden hierbij ingedeeld in brand- en rookklassen. In het Bouwbesluit 2012 worden de Europese normen alleen aangestuurd voor nieuwbouw; voor bestaande bouw mogen nog de oude Nederlandse klasseringen worden gehanteerd. In dit hoofdstuk worden de Europese klasseringen verder toegelicht. Brandklassen De brandklassen die in het Bouwbesluit worden vereist zijn de Europese brandvoortplantingsklasse als bedoeld in NEN-EN , onderdeel Classification criteria for construction products. De Europese klassen lopen van A1 tot en met F, waarbij A1 de hoogste klassering aangeeft en F de laagste. NEN maakt onderscheid tussen materiaal dat wordt toegepast op de vloer en materiaal dat op een andere plaats wordt gebruikt. De eerste heeft in de codering fl als toevoeging, wat staat voor Floor (vloer). Speciaal voor aanduidingen van dakbedekkingsmaterialen (NEN-EN ) wordt de toevoeging roof gebruikt. Voor bestaande situaties mag ook gebruik gemaakt worden van NEN De tabel hieronder geeft een overzicht van de Europese brandklassen De klassering A1 t/m F betreft een klassering op basis van het warmtevermogen, warmte-inhoud, ontsteking en vlamuitbreiding van het materiaal. Daarnaast is er ook een aparte klassering op de rookproductie. Voor de rookproductie wordt onderscheid gemaakt tussen 3 klassen: S1 geringe rookproductie S2 gemiddelde rookproductie S3 grote rookproductie Verder zijn er nog de brandende druppels, delen zijn een direct gevaar voor personen en voor het ontstaan van nieuwe brandhaarden op andere plaatsen: 9

10 D0 geen productie van brandende delen D1 delen branden korten dan 10 seconden D2 delen branden langer dan 10 seconden Beperken van ontstaan van brandgevaarlijke situaties Artikel ) Materiaal op of nabij een stookplaats (openhaar o.i.d.) moet voldoen aan brandklasse A1, en wanneer het een vloer betreft aan brandklasse A1fl. 2) Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht of koker met een oppervlakte groter dan 0,015m2 moet voldoen aan brandklasse A2. (n.v.t. op leidingschachten die enkel door badruimten voeren) Artikel 2.67 Constructieonderdelen en materialen die grenzen aan de binnen lucht moeten voldoen aan onderstaande brandklasse; Grenzend aan normale ruimte Brandklasse D Grenzend aan beschermde vluchtroute Brandklasse D, bij slaapgebouwen B, en rookklasse s2 Grenzend aan extra beschermde vluchtroute Brandklasse B Artikel ) Constructieonderdelen en materialen die grenzen aan de buitenlucht moeten voldoen aan onderstaande brandklasse; Hoogste VG < 5,0 meter Hoogste VG > 5,0 meter Deur, raam en kozijn Brandklasse D Onderste 2,5 meter gevel: brandklasse B Gevel hoger dan 13,0 meter: brandklasse B Overige: brandklasse D Brandklasse D Voor constructieonderdelen die grenzen aan (extra) beschermde vluchtrouten geldt dat minimaal moet worden voldaan aan brandklasse C. Artikel ) De bovenzijde van een dak is conform NEN6063 niet brandgevaarlijk. Dit is niet van toepassing wanneer de hoogte vloer niet hoger ligt dan 5,0 meter boven meetniveau, wanneer het gebouw kleiner is dan 50m2 of wanneer het gebouw op meer dan 15 meter van de perceelgrens gelegen is 10

11 Brandveiligheid en Rookproductie van toegepaste materialen. Constructie De constructie van dit project bestaat uit HSB, dit heeft een klassering van C dit is in praktijk brandbaar. De isolatie in de HSB bestaat uit steenwol dit heeft een klassering van A1 en is praktisch onbrandbaar. Daarnaast zijn de binnen wanden afgewerkt met dubbel gips klassering A2, s1 en d0. Vloeren De vloeren bestaan uit HSB met op de vloer dubbel fermacell, geïsoleerd met minerale wol en in geval van een verdiepingsvloer zijn de plafonds afgewerkt met gips. Dak Het dak is geïsoleerd met PUR-platen of terwijl Polyurethaanschuim. Dit materiaal is een thermoharder met brandklasse B. De schil van het dak bestaat uit gesmoorde Hollandse pannen, brandklasse A1 Schil De schil bestaat uit bakstenen brandklasse A1 Kozijnen De kozijnen bestaan uit geschilderd hardhout brandklasse B Schachten Schachten worden in dit project afgewerkt met gips. Het bouwbesluit stelt dat materialen die in een schacht worden verwerkt ten minste Klasse A2 dienen te hebben. 11

12 Brandcompartimentering Algemeen Weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag tussen 2 brandcompartimenten; basis eis 60 minuten. De WBDBO eis tussen een beschermd sub brandcompartiment naar andere ruimte in een brandcompartiment is 30minuten (artikel 2.94) De WBDBO tussen een extra beschermde vluchtroute en de aangrenzende ruimten is minimaal 60 minuten. Een extra beschermde vluchtroute ligt namelijk niet in een brandcompartiment (artikel 2.017) = Brandcompartiment = Beschermd subbrandcompartiment = Vluchtroute = Extra beschermde vluchtroute = Brandmelder = Brandcompartiment = Beschermd subbrandcompartiment = Vluchtroute = Extra beschermde vluchtroute = Brandmelder 12

13 = Brandcompartiment = Beschermd subbrandcompartiment = Vluchtroute = Extra beschermde vluchtroute = Brandmelder 13

14 Brandveiligheid hofjeswoningen Inleiding Gevels van gebouwen zijn de belangrijkste onderdelen als het gaat om de bescherming van de inhoud van het gebouw en het comfort van de gebruikers. De gevel is de veiligheid barrière tussen omgeving en inhoud en andersom. Niet alleen bepaalt de gevel de kans op het ontstaan van brand van buitenaf door brandstichting, maar een gevel kan ook de branduitbreiding naar de rest van het gebouw en de omgeving voorkomen. Zo kan de brand beheersbaar blijven voor de brandweer. De gevels en het dak zijn bepalend voor de omvang van de brand. Regelgeving De appartementen uit deze aanvraag dienen te voldoen aan de volgende wet- en regelgeving: Arbeidsomstandighedenwet, met het Arbobesluit en technische regelingen; Wet Milieubeheer, met eisen voor o.a. terreinen, opslag en gebouwen; Woningwet, met het Bouwbesluit en Bouwverordening t.b.v. de Gebruiksvergunning Uitgangspunt hierbij is het Bouwbesluit, met als aanvullende eisen die van de brandweer op het gebied van beheersbaarheid van brand en de eisen van verzekeraars. Voor deze omgevingsvergunning is alleen de gebruiksfunctie wonen van toepassing. De algemene uitgangspunten zijn: binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand moet die brand zijn ontdekt en moeten de door die brand bedreigde personen en de brandweer zijn gealarmeerd; binnen 15 minuten na die alarmering moeten de door de brand bedreigde personen zonder hulp van de brandweer kunnen vluchten; de brandweer is aanwezig en operationeel binnen 15 minuten na het melden van de brand; en de brandweer moet de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle hebben, hetgeen inhoudt dat voorkomen wordt dat de brand verder uitbreidt naar naastgelegen percelen. Op dat moment moeten de laatste door de brand bedreigde personen met behulp van de brandweer zijn gered. Het uitgangspunt van de eisen is dat op elk punt op een voor personen bestemd gedeelte van een vloer een vluchtroute begint, die eindigt op een veilige plaats. Een veilige plaats is het aansluitende terrein, vanwaar de openbare weg kan worden bereikt of een plaats die een gelijkwaardige veiligheid biedt. 14

15 Veilig vluchten Algemeen Voor woonfuncties, ook als ze zijn gelegen in een woongebouw, geldt dat elke afzonderlijke woning een brandcompartiment is. Dat geld ook voor dit project. De verblijfsgebieden binnen de woning liggen in een subbrandcompartiment en gebruiksfuncties waarin geslapen wordt dienen een beschermd subbrandcompartiment te zijn. Een vluchtroute start op elk punt op een voor personen bestemd gedeelte van een vloer in de woning. De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied van de woning en de uitgang van de woning mag maximaal 30 meter bedragen (artikel 2.102, lid 4) Bij dit project hebben we te maken met de ontwikkeling van 5 kleinschalige woningen. De woningen bestaat uit de begane grond met op de eerste verdieping 2 slaapkamers in de kap. De oppervlakte van de woningen varieert tussen de 66m2 en 81m2. Maximale loopafstand in de vluchtroute wordt hier niet gehaald. 15

16 Voorzieningen voor het kunnen vluchten Meld- en alarm installaties In bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012 is een tabel opgenomen waarmee, in combinatie met artikel 6.20, voor elke gebruiksfunctie kan worden bepaald of en zo ja, welk type brandmeldinstallatie aangeduid conform NEN 2535 in een gebouw moet worden aangebracht. Rookmelders Voor een aantal gebruiksfuncties is in artikel 6.21 voorgeschreven dat rookmelders moeten worden toegepast. Dit moet conform NEN 2555 en voldoen aan primaire inrichtingseisen uit die norm. Dit geld in de volgende gevallen: Bij nieuwbouw van woonfuncties en bij functiewijziging naar een woonfunctie (voor woonfuncties voor kamergewijze verhuur: zie 3b van deze brochure). In deze woningen moet in elke ruimte die wordt gepasseerd vanaf de uitgang van een verblijfsruimte tot de uitgang van de woning een rookmelder De belangrijkste primaire inrichtingseisen uit NEN 2555, waar de rookmelders aan moeten voldoen, zijn: NEN-EN (specifieke eisen aan o.a. de techniek, testmethoden, uiterlijke kenmerken, gebruikersinstructies); de rookmelder moet een optische rookdetector bevatten; de rookmelder moet worden aangesloten op de elektriciteitsvoorziening (230 V); de rookmelder moet van een secundaire energievoorziening, bijvoorbeeld een batterij, zijn voorzien; de rookmelder moet gekoppeld worden als dit nodig is om in alle verblijfsruimten en vluchtroutes van de gebruiksfunctie te voldoen aan het vereiste geluidniveau Aanduiding vluchtroutes In vrijwel alle niet tot bewoning bestemde gebruiksfuncties moet vluchtrouteaanduiding worden aangebracht (artikel 6.24). De vluchtrouteaanduiding is bedoeld om de gebruikers van een gebouw duidelijkheid te geven over het verloop van vluchtroutes, zodat ook personen die niet of minder bekend zijn met een specifieke vluchtroute of zich door rook of duisternis niet meer kunnen oriënteren, voldoende snel het aansluitend terrein kunnen bereiken. De vluchtrouteaanduiding moet voldoen aan NEN 6088 (zie figuur 5.1) en aan de zichtbaarheidseisen uit artikel 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN Als in een ruimte een noodverlichtingsinstallatie als bedoeld in artikel 6.3 vereist is, moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de stroom de vluchtrouteaanduiding nog gedurende ten minste 60 minuten voldoen aan de zichtbaarheidseisen uit artikel 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN

17 Deuren in de vluchtroute Artikel 6.25 stelt eisen aan deuren in vluchtroutes. Voor woonfuncties geldt bij nieuwbouw van een woongebouw dat een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis, niet tegen de vluchtrichting in mag draaien (bij bestaande bouw geldt dit niet). Bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk moet elke deur die zich in een vluchtroute bevindt, zonder gebruik te hoeven maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kunnen worden geopend (artikel 7.12). Dit basisprincipe is bij een woonfunctie alleen van toepassing op een gemeenschappelijke vluchtroute. 17

18 Brand- en Rookklassen De Nederlandse klassering voor brandgedrag werd tot 2012 bepaald op basis van de normen NEN 1775, NEN 6064, NEN 6065 en NEN Het Bouwbesluit 2012 wijst voor nieuwbouw de nieuwe Europese klassering voor brandgedrag NEN-EN aan. Materialen worden hierbij ingedeeld in brand- en rookklassen. In het Bouwbesluit 2012 worden de Europese normen alleen aangestuurd voor nieuwbouw; voor bestaande bouw mogen nog de oude Nederlandse klasseringen worden gehanteerd. In dit hoofdstuk worden de Europese klasseringen verder toegelicht. Brandklassen De brandklassen die in het Bouwbesluit worden vereist zijn de Europese brandvoortplantingsklasse als bedoeld in NEN-EN , onderdeel Classification criteria for construction products. De Europese klassen lopen van A1 tot en met F, waarbij A1 de hoogste klassering aangeeft en F de laagste. NEN maakt onderscheid tussen materiaal dat wordt toegepast op de vloer en materiaal dat op een andere plaats wordt gebruikt. De eerste heeft in de codering fl als toevoeging, wat staat voor Floor (vloer). Speciaal voor aanduidingen van dakbedekkingsmaterialen (NEN-EN ) wordt de toevoeging roof gebruikt. Voor bestaande situaties mag ook gebruik gemaakt worden van NEN De tabel hieronder geeft een overzicht van de Europese brandklassen De klassering A1 t/m F betreft een klassering op basis van het warmtevermogen, warmte-inhoud, ontsteking en vlamuitbreiding van het materiaal. Daarnaast is er ook een aparte klassering op de rookproductie. Voor de rookproductie wordt onderscheid gemaakt tussen 3 klassen: S1 geringe rookproductie S2 gemiddelde rookproductie S3 grote rookproductie Verder zijn er nog de brandende druppels, delen zijn een direct gevaar voor personen en voor het ontstaan van nieuwe brandhaarden op andere plaatsen: 18

19 D0 geen productie van brandende delen D1 delen branden korten dan 10 seconden D2 delen branden langer dan 10 seconden Beperken van ontstaan van brandgevaarlijke situaties Artikel ) Materiaal op of nabij een stookplaats (openhaar o.i.d.) moet voldoen aan brandklasse A1, en wanneer het een vloer betreft aan brandklasse A1fl. 2) Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht of koker met een oppervlakte groter dan 0,015m2 moet voldoen aan brandklasse A2. (n.v.t. op leidingschachten die enkel door badruimten voeren) Artikel 2.67 Constructieonderdelen en materialen die grenzen aan de binnen lucht moeten voldoen aan onderstaande brandklasse; Grenzend aan normale ruimte Brandklasse D Grenzend aan beschermde vluchtroute Brandklasse D, bij slaapgebouwen B, en rookklasse s2 Grenzend aan extra beschermde vluchtroute Brandklasse B Artikel ) Constructieonderdelen en materialen die grenzen aan de buitenlucht moeten voldoen aan onderstaande brandklasse; Hoogste VG < 5,0 meter Hoogste VG > 5,0 meter Deur, raam en kozijn Brandklasse D Onderste 2,5 meter gevel: brandklasse B Gevel hoger dan 13,0 meter: brandklasse B Overige: brandklasse D Brandklasse D Voor constructieonderdelen die grenzen aan (extra) beschermde vluchtrouten geldt dat minimaal moet worden voldaan aan brandklasse C. Artikel ) De bovenzijde van een dak is conform NEN6063 niet brandgevaarlijk. Dit is niet van toepassing wanneer de hoogte vloer niet hoger ligt dan 5,0 meter boven meetniveau, wanneer het gebouw kleiner is dan 50m2 of wanneer het gebouw op meer dan 15 meter van de perceelgrens gelegen is 19

20 Brandveiligheid en Rookproductie van toegepaste materialen. Constructie De constructie van dit project bestaat uit HSB, dit heeft een klassering van C dit is in praktijk brandbaar. De isolatie in de HSB bestaat uit steenwol dit heeft een klassering van A1 en is praktisch onbrandbaar. Daarnaast zijn de binnen)wanden afgewerkt met dubbel gips klassering A2, s1 en d0. Vloeren De vloeren bestaan uit HSB met op de vloer dubbel fermacell, geïsoleerd met minerale wol en in geval van een verdiepingsvloer zijn de plafonds afgewerkt met gips. Dak Het dak is geïsoleerd met PUR-platen of terwijl Polyurethaanschuim. Dit materiaal is een thermoharder met brandklasse B. De schil van het dak bestaat uit gesmoorde Hollandse pannen, brandklasse A1 Schil De schil bestaat uit bakstenen brandklasse A1 Kozijnen De kozijnen bestaan uit geschilderd hardhout brandklasse B Schachten Schachten worden in dit project afgewerkt met gips. Het bouwbesluit stelt dat materialen die in een schacht worden verwerkt ten minste Klasse A2 dienen te hebben. 20

21 Bluswatervoorzieningen Bij een standaardinzet in een woning zal men over een voorziening van 1000 liter per minuut (primair of secundair) moeten beschikken. Bij een dergelijke inzet houdt men al bij voorbaat rekening met escalatie van de brand. De standaardinzet gaat uit van 2xHD (hoge druk), aangevuld met 2xLD (lage druk) door de 2e TS(tankautospuit) of in totaal 4xLD. Voor de afstand tussen de primaire bluswatervoorziening van 500 liter per minuut en de opstelplaats wordt 40 meter tot maximaal 100 meter aangehouden. Idealiter bevindt de primaire bluswatervoorziening zich zo dicht mogelijk bij de grootste risico objecten in een woonwijk. Met andere woorden: een primaire bluswatervoorziening zoals een brandkraan, wordt zo strategisch mogelijk geplaatst. Voor een tankautospuit kunnen de volgende afmetingen worden aangehouden voor een opstelplaats (deze kan en zal vaak samenvallen met de openbare weg, zie ook afbeelding 4.7): 21

22 Inrichting Deze tekening bevat de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop aangeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen brandweer voertuigen. Opstelplaats brandweer voertuigen Droge blusleiding Opstelplaats brandweer voertuigen 22

23 Brandcompartimentering Algemeen Weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag tussen 2 brandcompartimenten; basis eis 60 minuten. De WBDBO eis tussen een beschermd sub brandcompartiment naar andere ruimte in een brandcompartiment is 30minuten (artikel 2.94) De WBDBO tussen een extra beschermde vluchtroute en de aangrenzende ruimten is minimaal 60 minuten. Een extra beschermde vluchtroute ligt namelijk niet in een brandcompartiment (artikel 2.017) Begane grond nieuwe situatie 23

24 Eerste verdieping nieuwe situatie 24

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand Het Bouwbesluit 2012 Vluchten bij brand 1 1. Algemeen Inleiding Deze brochure is een toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. Het doel van deze brochure

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 5250N01

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT 4. BRANDVEILIGHEID INLEIDING REGELGEVING EN BOUWBESLUIT Gevels van gebouwen zijn de belangrijkste onderdelen als het gaat om de bescherming van de inhoud van het gebouw en het comfort voor de gebruikers.

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek ADVIES Registratienummer: Betreft: Twee bouwblokken ontsloten via één portiek Aanvrager: Brandweer Zaanstad Dhr. E.Breeuwsma Postbus 150 1500 ED Zaandam Trefwoorden: Portiek, vluchtroutes, trappenhuis

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning datum 23 december 2015 project St. Craenenborghgroep/brand/De vestiging Den Haag Craenenborgh, Bleiswijk uw kenmerk - betreft Toetsing bouwbesluit

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

Projectgegevens. Projectteam. PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle

Projectgegevens. Projectteam. PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle rand en vluchten Projectgegevens PROJET De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle OPDRAHTGEVER Openbaar elang innengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

Brandveiligheidsplan AAS Architecten Nassaukade Beilen

Brandveiligheidsplan AAS Architecten Nassaukade Beilen Brandveiligheidsplan AAS Architecten Nassaukade Beilen Projectnummer: 150381 Colofon Projectnummer: 150381 Versie Datum Bijzonderheden 1.0 26-01-2016-1.1 08-02-2016 Enkele aanpassing n.a.v. correspondentie

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

Garage naast een woning: brandveiligheid

Garage naast een woning: brandveiligheid Garage naast een woning: brandveiligheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor de beperking van uitbreiding van brand bij een woning met een garage. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Inspectierapportage Brandveiligheid

Inspectierapportage Brandveiligheid Inspectierapportage Brandveiligheid RAPPORTAGE te 1 van 28 Bouwwerk: Opdrachtgever: Document opgemaakt door: 5554 AG Huisje huren in Eindhovenseweg 65 5554 AB Dirk Sommers Brandzorg Uiverlaan 24 5701 AA

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Brandveiligheidsconcept. Datum 20 september 2013 Referentie

Project Stadsvilla te Rotterdam. Brandveiligheidsconcept. Datum 20 september 2013 Referentie Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Brandveiligheidsconcept. Datum 20 september 2013 Referentie 20122055-08 Referentie 20122055-08 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Brandveiligheidsconcept.

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Appartementen De Keern te Landsmeer

Appartementen De Keern te Landsmeer Appartementen De Keern te Landsmeer Beoordeling brandveiligheid voor omgevingsvergunning Opdrachtgever SKA Projectmanagement BV Contactpersoon de heer M. Schreuder Kenmerk R045826aa.00001.ml Versie 01_001

Nadere informatie

EGM adviseurs B15157.00. Hof van Nieuw- Lekkerland PLANTOETS BRANDVEILIGHEID. Opdrachtgever: BSH Vastgoed Investment BV.

EGM adviseurs B15157.00. Hof van Nieuw- Lekkerland PLANTOETS BRANDVEILIGHEID. Opdrachtgever: BSH Vastgoed Investment BV. B15157.00 EGM adviseurs Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht postbus 298 3300 AG Dordrecht +31 78 633 07 50 egmadviseurs@egm.nl www.egmadviseurs.nl gecertificeerd ISO 9001:2008 gecertificeerd ISO 14001:2004

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

Verbouw woning tot 3 appartementen

Verbouw woning tot 3 appartementen Verbouw woning tot 3 appartementen conform Bouwbesluit 2012, bestaande bouw Lokatie: obijnstraat 9743 K Groningen Kadastraal: Sectie L, nr. 5170 Gemeente Groningen Boerweg 4 9619 PT Froombosch Verbouw

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager.

Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager. Adviseurs & Ingenieurs 81431_1351059505465_20121023_20110287 R09_versie_A_S_BEM1205146_1.pdf *BEM1205146* BEM1205146 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Lowys Porquinstichting Documentnummer: 2011.0287-R09

Nadere informatie

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland opdrachtgever: Plus Vastgoed BV document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering kenmerk: 5163N01d datum: 23 september

Nadere informatie

Techniek. TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie

Techniek. TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie Techniek TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken bij buitengevelisolatie TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken bij buitengevelisolatie 1 Inleiding 3 2 Indeling van

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N

A B C D E F G H I J K L M N RENVOOI A C D E F G 4000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 - voor onderbouwing en nadere eisen zie rapportage adviseur randveiligheid - alle verdiepingsvloeren, uitgezonderd de roostervloeren in de schachten,

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat ADVIES Registratienummer: Betreft: Toegang woningen via dakstraat Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woning, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, vluchtroute, verbouw : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: Voorportaal voor brandweerlift Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Woongebouw, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, wbdbo, brandweerlift, brandbestrijding : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO ADVIES Registratienummer: 1103 Betreft: Trefwoorden: WBDBO bedrijfspand Vastgesteld d.d.: 31 januari 2011 Status: groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO Definitief Postbus 30941 2500

Nadere informatie

Het nieuwe Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit Het nieuwe Bouwbesluit Anders, maar wél eenvoudiger Brandveiligheid 2 Brandveiligheid Inhoud Inleiding 4 1 Het Nieuwe Bouwbesluit en hoe het werkt 5 De systematiek 5 De aansturingstabel 7 Ruimten die meerdere

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel A Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW Erratum wijzigingen Gebruiksfunctie 2.6 Wijziging: Na de opsomming van a. t/m g. de volgende alinea invoegen: Daarnaast gelden voor woningen

Nadere informatie

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerendheid vluchtroutes woontoren Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, nieuwbouw, gelijkwaardigheid, woongebouw, wbdbo, compartimentering, vluchtroute, : Status: Definitief

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Vuistregels Brandveiligheid. Volgens Bouwbesluit 2012

Vuistregels Brandveiligheid. Volgens Bouwbesluit 2012 Vuistregels Brandveiligheid Volgens Bouwbesluit 2012 Voorwoord Handige vuistregels over brandveiligheid INHOUDSOPGAVE Rockwool B.V. is verheugd u de Vuistregels met betrekking tot brandveiligheid van het

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand Project:

Beheersbaarheid van Brand Project: Beheersbaarheid van Brand Project: Uitbreiding Lidl Bleiswijk Vlampunt Plataanlaan 14 3741 WE Baarn t 035 541 62 23 www.vlampunt.nl e info@vlampunt.nl IBAN NL62ABNA 0460016997 BIC. ABNANL2A KvK nr. 32126074

Nadere informatie

Rapportage leidingplan

Rapportage leidingplan Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage leidingplan Middelstegracht 145 t/m 151 Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl 02-08-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Buiten riolering... 5 Binnenriolering...

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Project : Projectnummer : V0375.01.01 Datum : 4 december 2006 Status : Auteur(s) :

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden.

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. 1 BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND Brandcompartiment Het gedeelte van het gebouw dat bestemd is als

Nadere informatie

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus AM Delft.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus AM Delft. ADVIES Registratienummer: Betreft: Doodlopende galerij bestaand appartementengebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute : Status: Definitief

Nadere informatie

Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter.

Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter. Memo Datum : 27 februari 2014 Bestemd voor : Woonstichting Sint Joseph, Dhr. K. Vink en BRO, Dhr. W. de Ruiter. Van : Dhr. H van Oosterhout en M. van der Wielen Projectnummer : 20120632 Betreft : Memo

Nadere informatie