Hoe stuur je een impulsief goedwillende leerling? Door Wendy Roseboom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe stuur je een impulsief goedwillende leerling? Door Wendy Roseboom"

Transcriptie

1 Hoe stuur je een impulsief goedwillende leerling? Door Wendy Roseboom

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Onderzoeksvragen 3. Theoretische kader 4. Onderzoeksopzet 5. Resultaten 6. Conclusie en aanbeveling 7. Literatuur

3 1. Inleiding Context van het onderzoek Ik loop stage op het Montessori College Oost. Het MCO is een VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) waar 4 leerwegen worden aangeboden: MAVO (GTL), KBL, BBL en AKA. Deze zijn verdeeld over drie sectoren: Techniek, Zorg&Welzijn, Economie. De visie van het MCO is gebaseerd op Maria Montessori. Het MCO is een school met ongeveer 550 reguliere leerlingen: leerlingen en ouders zijn meestal van buitenlandse oorsprong, maar veelal geboren en getogen in NL, 250 leerlingen komen direct uit het buitenland en vormen de eerste opvang en schakelklassen. Mijn begeleider heet Ruben Koswal, werkt meer dan 10 jaar op het MCO/in het onderwijs, is mentor en geeft onder andere de vakken rekenen en wiskunde in de eerste opvang en schakelklassen. Aanleiding In een van mijn klassen zit een leerling die vaak het antwoord voorzegt. Als docent herinner je dan de leerling er aan dat voorzeggen niet efficiënt is. Want degene voor wie de vraag is bedoelt heeft niets aan het antwoord, zeker niet wanneer deze leerling de som nog steeds niet snapt, dan werkt het voorzeggen zelfs contraproductief. Maar toch, telkens na het corrigeren van zijn gedrag gaat de leerling door met het voorzeggen van antwoorden. Deze leerling is moeilijk corrigeerbaar. Ik vraag me af wat ik daar aan zou kunnen doen? Probleemstelling Ik vind het irritant dat de leerling het antwoord vaak zegt. Nadat ik een som op het bord heb geschreven en ik nog niet heb gezegd wat we gaan doen met die som, zegt deze leerling voordat ik mijn mond open kan doen al het antwoord voor. Deze leerling gaat sneller dan zijn klasgenootjes. Als docent wil ik hem niet telkens corrigeren en/of straffen. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich dan ondergewaardeerd gaat voelen. Ik wil een andere manier ontdekken om dit probleem op te lossen zodat deze storende goedwillende leerling een positieve bijdrage kan leveren in de klas waardoor hij mij niet meer ergert en andere leerlingen niet langer in hun ontwikkeling belemmert, immers de rest van de klas hoeft niet meer na te denken over het juiste antwoord.

4 Doelstelling van het onderzoek Mijn doel van dit onderzoek is er achter komen hoe ik het beste het gedrag van deze leerling kan aan pakken in de klas. Eerst wil ik weten waarom hij dit gedrag vertoont in de klas. Als ik dat weet kan ik mijn les zo aanpassen dat hij wel een positieve bijdrage kan leveren. Met andere woorden; Ik wil me minder gaan ergeren aan de (goedwillende) verstoorder, leerlingen in de klas de kans geven om zich beter te kunnen ontwikkelen omdat ze de ruimte en tijd krijgen na te denken en dat de verstoorder leert zich aan de te passen in de les.

5 2. Onderzoeksvragen Hoofdvraag Deelvragen Hoe stuur ik een impulsief goedwillende leerling aan zodat hij een positieve bijdrage levert in de klas? Theoretische vragen Wat houd voor mij impulsief goedwillend gedrag in? Wat zegt de theorie over de oorzaken van dit gedrag? Wat bedoel ik met een positieve bijdrage? Praktijkverkenning Waarom reageert de leerling impulsief in de klas? Wat doen andere wiskunde collega s tegen impulsief gedrag? Hebben zij methodes voor dit gedrag die ik kan gebruiken tijdens de les? Welke sturingsmethodes kan ik gebruiken (conclusie)?

6 3.Theoretisch kader Wat houd voor mij impulsief goedwillend gedrag in? Impulsief gedrag houdt voor mij in dat de leerling zonder na te denken iets zegt of doet. Hierbij houdt de leerling geen rekening mee wat de consequenties er van zijn. Deze leerling steekt niet zijn hand op als hij het antwoord weet van de vraag van de docent(e). Hij roept meteen het antwoord door de klas. Deze leerling vraagt veel aandacht en zit vaak onderuit gezakt op zijn stoel omdat hij de stof die wordt behandeld al kent (volgens de leerling). Wat de leerling onder andere doet: Snel reageren op vragen die niet altijd voor hem zijn bedoeld Reageert vaak op wat de docent zegt Reageert vaak op andere klasgenootjes tijdens klassikaal uitleg Zit onderuit gezakt in de les Zeurend zeggen dat ze sommen te makkelijk zijn Als iets tegen zijn zin moet gebeuren zeurend zeggen dat hij die iets niet kan doen. Ook al weet ik dat die iets voor hem makkelijk is. Daarna met een langgezicht voor zich uitstaren of druk worden met de persoon die naast hem zit. Als zijn opdrachten klaar zijn druk worden met andere klasgenootjes of iets vinden dat hem vermaakt. Veel aandacht vragen doormiddel van snel antwoord geven Of doormiddel van vinger opsteken en tegelijk zeggen: ik ik ik Zegt vaak tegen andere leerlingen: hou je mond Zegt vaak dat de stof makkelijk is met het gezicht dat hij de sommen niet wilt maken. Wilt graag nakijken, de sommen die hij heeft gemaakt Hij werkt snel maar maakt nauwelijks fouten. Vind het lastig om op zijn beurt te wachten Geeft snel op. Weinig doorzettingsvermogen Reageert agressief/impulsief naar andere leerlingen Is druk in de klas Wat zegt de theorie over de oorzaken van dit gedrag? Docenten kunnen twee vormen van impulsief gedrag formuleren. Een sociale vorm en een vorm die te maken heeft met de werkhouding van de leerling. Deze vormen staan naast elkaar met een andere manier van informatieverwerking. Zo heeft een leerling die sociaal impulsief is moeite en problemen met het onderdrukken van foute reacties. Een cognitief impulsieve leerling houdt juist een lager werktempo aan. Volgens Mechteld Visser en Edtih Das Smaal is sociaal impulsief op te vatten als hyperreactiviteit. Het treed voornamelijk op in sociale situaties. Een leerling die sociaal impulsief is reageert op alle gebeurtenissen in de klas; geluiden, dingen die hij ziet, antwoorden op vragen die niet

7 voor hem bedoelt zijn. Cognitieve impulsiviteit heeft meer te maken met het uitvoeren van een taak; de leerling denkt na voordat hij aan een taak begint, luistert naar de uitleg, kijkt zijn werk na voordat het wordt ingeleverd. Uit het onderzoek van Mechteld Visser en Edtih Das Smaal blijkt dat in eerste instantie alle kinderen moeite hebben met het onderdrukken van foute antwoorden. Denk bijvoorbeeld aan het kinderrijmpje: Ork ork ork Soep eet je met een Vork ligt het meest voor de hand. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer je voor de tweede keer het kinderrijmpje zegt, dat je bij niet impulsieve kinderen minder snel een fout antwoord krijgt. Het foute antwoord blijft nog een tijdje onderdrukt. Bij sociale impulsieve kinderen ligt dit anders. Zij moeten de volgende keer weer evenveel moeite doen om dit foute antwoord te onderdrukken. Het lijkt erop dat ze wat dit betreft minder leren van deze ervaring. In het artikel van Das Smaal, Leeuw en Orlebeke (1987) staan een aantal oorzaken over wat er mis kan zijn met de aandacht/gedrag van de schoolkind. Mogelijke oorzaken die in het artikel worden beschreven kunnen van thuis komen; manier van opvoeden, gezinssamenstelling, problemen thuis, vermoeidheid, tv kijken, weinig huiselijke sfeer, veelheid aan nieuwe ervaringen. Ook beschrijven ze dat school ook een factor kan hebben; manier van les geven, een grotere gedifferentieerdheid van de leerstof, de klassengrootte en inrichting, veranderde didactische werkvormen en veranderde gezagsverhoudingen. Ook wordt genoemd dat er minder wordt getraind bij het volhouden van concentratie. Verder las ik dat neuronpathologische factoren ook een oorzaak kunnen zijn. Deze oorzaken zijn niet relevant in mijn onderzoek. In een artikel van drs. Harry Janssens lees ik dat veel kenmerken die ik heb beschreven terug komen in plan 1. Volgens drs. Harry Janssens moet ik de leerling heropvoeden. De leerkracht zal de regels bij hem aan moeten leren. Als docent moet je de leerling duidelijk corrigeren. Deze leerling moet leren dat hij ook dingen moet doen waar hij geen zin in heeft. Straffen, onder druk zetten of mopperen is bij deze leerling vaak kortstondig zinvol. Na zo n actie van de leerkracht zal hij wel gaan werken maar even later zal hij weer ophouden. Er kan zo gemakkelijk irritatie ontstaan tussen de leerkracht en de leerling. Indien de leerkracht toch moet ingrijpen omdat de leerling het werk niet doet, zal hij naar de leerling toe moeten gaan en hem met zachte hand weer aan het werk moeten zetten. De leerling belonen kan ook een groot effect hebben op de leerling volgens drs. Harry Janssens. Wat Janssens precies bedoelt met belonen wordt niet vertelt in zijn artikel.

8 Er zijn veel kenmerken die ik heb beschreven dat overeenkomt met AD(H)D. Een kenmerk van AD(H)D is dat de persoon vaak een goede concentratie heeft op dingen die leuk zijn, maar geen goede concentratie heeft op dingen die moeten. Hoewel AD(H)D een oorzaak kan zijn heeft niet geen betrekking op mijn onderzoek. Wat bedoel ik met een positieve bijdrage? Deze leerling vindt rekenen niet moeilijk. Ik zou graag die kennis die hij heeft gebruiken in de klas. Omdat hij snel de stof begrijpt loopt hij voor op zijn klasgenootjes. Door deze voorsprong wil ik graag die leerling zo gebruiken dat hij zijn klasgenootjes niet belemmerd door zich impulsief te gedragen. Bijvoorbeeld door de klas in groepjes te laten werken. Zo heeft hij meer contact met zijn medeleerlingen en zijn de leerlingen minder gericht op de docent. Tevens is er niet één persoon in de spotlight. In groepjes werken betekend ook dat je leerling een rol kan geven. Deze leerling zou heel goed een leidinggevende rol op zich kunnen nemen. Ik wil dat de leerling zijn positieve bijdrage zo gebruikt in de les dat hij de les niet verstoord en de andere leerlingen de kans geeft zich te ontwikkelen en hun eigen oplossingen en antwoorden leren formuleren.

9 4.Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode Literatuuronderzoek Als eerst wil ik de theorie achter deze gedachten zoeken. Op deze manier kan ik de leerling zo interviewen dat ik precies te weten kan komen wat betrekking heeft op mijn onderzoek. Interview met de leerling Ik wil dit onderzoek vervolgen doormiddel van een interview met de leerling. Observatie in de klas bij één collega Ook lijkt het mij nuttig om bij mijn begeleider in de les te observeren om te zien hoe hij met impulsieve leerlingen omgaat. Een mini interview met twee wiskunde docenten Op die manier kan ik een breder perspectief krijgen dan alleen observeren bij mijn begeleider. Er kunnen verschillende methodes uitkomen die ik kan uitproberen in mijn eigen les (het uitproberen in twee verschillende klassen is een onderzoek voor het derde jaar). Populatie Dit onderzoek gaat over één leerling. Deze leerling is een gemiddelde 13 jarige leerling in een klas met 15 andere leerlingen die uit diverse landen komen. Deze leerlingen krijgen nog veel Nederlandse lessen zodat zij later het reguliere onderwijs kunnen volgen. Verder heeft deze leerling geen aangetoonde aandoeningen waardoor hij dit gedrag vertoond. Hiermee bedoel ik dat hij geen AD(H)D heeft of iets dergelijks. Dataverzameling/verwerking Interview met de leerling, één observatie en twee interviews met andere wiskunde docenten. De leerling Het doel is er achter komen waarom hij dit gedrag in de les vertoont. De vragen: 1. Ik zie in de klas dat je vaak het antwoord weet op de vraag van de leerkracht. Vind je rekenen makkelijk? 2. Ik merk ook heel vaak dat je het antwoord door de klas roept. Heb jij dat ook? 3. En als je het antwoord roept door de klas. Wat doet de docent dan? 4. Vind je dat goed/terecht? 5. Hoe zou jij het willen wat de docent ertegen moet doen? 6. Wat moet de docent doen in de klas zodat dat het geen rommeltje wordt in de les? Dat er geen leerlingen zijn die het antwoord voorzeggen en zo de les verstoren?

10 Leerkrachten Het doel is er achter komen hoe andere docenten dit probleem oplossen en of ik deze oplossingen kan gebruiken in mijn lessen. Ik heb een leerling in een van mijn klassen. Deze leerling vind ik lastig omdat hij veel aandacht vraagt tijdens de les. Hij zegt vaak het antwoord klassikaal voor en reageert vaak op zijn klasgenootjes. 1. Wat doe jij met deze leerling, in de klas, die redelijk vaak het antwoord klassikaal voorzegt? 2. Wat moet je nooit doen met deze leerling? Data analyse Observatie Ruben Wat ik zie is dat de leerling nauwelijks stil zit op zijn stoel. Voornamelijk wiebelen zijn benen heen en weer. Vaak zegt hij het tegenovergestelde als een klasgenootje iets zegt. Als Ruben hem corrigeert dan hoor ik duidelijk wat de leerling verkeerd doet en wat hij moet doen dat wel wordt geaccepteerd. Ik merk ook heel goed dat klasgenootjes op de leerling reageren wanneer de leerling lastig wordt in de les. Verder reageert hij flink op zijn klasgenootjes. Voornamelijk wanneer zijn klasgenootjes een verkeerd antwoord zeggen. Na het maken van zijn sommen wordt hij beloond. Hij mag muziek in zijn oren stoppen als beloning van zijn harde werk. Tijdens het muziek luisteren zie ik dat de leerling stil op zijn stoel zit. Hij reageert niet op zijn omgeving en is rustig aan het concentreren op zijn muziek. Hoe pakt Ruben deze leerling aan tijdens zijn uitleg? Wat ik merk bij zijn aanpak is dat de leerling duidelijke instructie krijgt wat hij verkeerd doet. Daarna krijgt de leerling te horen hoe hij zich wel moet gedragen. Ik had het idee dat hij met een half oor luisterende en zei dat hij het begreep. Ook vond ik dat Rubens manier even werkte. Ook hoorde ik vaak correcties van Rubens kant hoe hij met respect tegen de meester moet praten. Dit had invloed. Voornamelijk omdat de leerling voor meester mocht spelen. Alles wat Ruben op wilde schrijven mocht de leerling op het bord schrijven. Op deze manier krijgt de leerling de aandacht die hij vraagt maar tegelijkertijd kregen zijn klasgenootjes de kans om hun stem te laten horen. Interview met de twee docenten Ik heb twee docenten gevraagd wat ze doen met leerlingen die vaak klassikaal het antwoord voorzeggen. Allebei de docenten zeiden dat je aan het begin van de les goede afspraken moet maken met deze leerling. Ook is het volgens deze docenten effectief om telkens te herhalen wat je met deze leerling hebt afgesproken. Wat ook werkt is de leerling erop te wijzen dat hij weer het antwoord door de klas roept, dus corrigeren. Verder zeggen deze twee docenten dat je deze leerling niet mag buiten sluiten of negeren. Je moet de leerling wel het gevoel geven dat hij bij de groep hoort. Beledigen en boos worden is niet effectief bij deze leerling.

11 Gesprek met de leerling; Ik vroeg de leerling of hij rekenen makkelijk vond, hij antwoordde daarop: ja! Het viel me op dat de leerling zich er niet van bewust is dat hij de antwoorden klassikaal voorzegt. Toen ik hem daar op wees gaf hij aan dat hij dit inderdaad niet door heeft. En wat me ook opviel dat hij bij deze vragen eigenlijk verlegen antwoord gaf. Bij de andere vragen die ik stelde raakte hij op dreef en gaf hij allerlei tips en voorkeuren hoe hij een ideale rekenles voor zich zag. Zoals hij noemde: Hij wil graag alvast sommen maken als de rest van de klas uitleg krijgt. Hij werkt graag voor een beloning in de vorm van muziek luisteren en spelletjes doen. Hij vind het prettig als zijn werk direct wordt nagekeken. Hij vind het ook fijn om zelf zijn werk te corrigeren. Hij vond terecht dat hij tot de orde werd geroepen. We hebben ongeveer 5 a 10 minuten met elkaar gesproken.

12 5.Resultaten Waarom reageert de leerling impulsief in de klas? De leerling vind rekenen niet moeilijk. Zelf zegt hij dat ook. De leerling weet zelf niet dat hij impulsief reageert in de klas. Dit kan een oorzaak zijn. Verder staat er in de theorie dat een oorzaak van thuis kan komen. Wat doen collega s tegen impulsief gedrag? Hebben zij methodes voor dit gedrag? Mijn stage begeleider laat deze leerling goed mee participeren in de klas. Als ware krijgt de leerling een taak om de docent te assisteren. Hierdoor zag ik dat de leerling niet stil hoeft te zitten op zijn plek. Ook hoorde ik dat mijn begeleider de leerling goed kan corrigeren op sociaal aspect tijdens deze rol. Verder maken collega s afspraken met de leerling zodat hij dit gedrag niet meer vertoont. Welke sturingsmethodes kan ik gebruiken (conclusie)? Ik kan de theorie van drs. Harry Janssen gebruiken. De leerkracht zal de regels bij deze leerling moeten aanleren. Verder moet ik hem duidelijk corrigeren en hem vertellen dat hij ook dingen moet doen waar hij geen zin in heeft. De leerling is niet de enige die dat ook moet doen. Daarna wordt je beloont voor het harde werk. Straffen, onderdruk zetten of mopperen is niet effectief bij deze leerling. Goede regels met deze leerling maken is van belang. Hem helpen herinneren aan de regels kan ook effectief zijn.

13 6. Wat heeft mij dit onderzoek opgeleverd? Dat je de leerlingen een rol kan geven in het mee begeleiden van een les, dus een taak toebedelen. Dat het soms lijkt alsof een leerling je wilt irriteren maar dat hinderlijk gedrag soms helemaal onbewust gebeurd en niet zo bedoeld is. Dat je als docent ook iets van de leerling kan leren, een leerling kan namelijk mijn ontwikkeling stimuleren. Het is interessant om eens een les vanuit een ander perspectief te zien, het perspectief van de leerling bijvoorbeeld. Dat de leerling eigen ideeën en inbreng heeft over hoe een les kan verlopen.

14 7.Literatuur Visser, M.R.M. & Das Smaal, E.A. & Feij, J.A. (1993). Impulsivity in the eye of the beholder: an analysis of teachers' concepts of impulsive and reflective behaviour. The European Journal of Personality, 7, Das Smaal, E.A. ( 1985). Aandacht in de klas. Didactief, 6, Visser, M.R.M. & Das Smaal, E.A. (1994). "Ork, ork, ork, soep eet je met een..." Didaktief, 4, 19 Das Smaal, E.A. & Leeuw, L. de & Orlebeke, J.F. ( 1987). Is er iets mis met de aandacht van het schoolkind? Pedagogische Studiën,64,1 15. M.R.A. Santana. Als straffen en trainen niet helpt over de aanpak van AD(H)D en autismespectrumstoornisse, via Prof. dr. Marcel A. G. van Aken (2005). Het kinderlijke brein van de adolescent? Kind en Adolescent, 26 (2005), p Drs. Harry Janssens. De tien handelingsplannen voor gedrag en werkhoudingproblemen, via ng.pdf;jsessionid=804efafaf ca9be9c500d96ba0

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Het kind leren vragen om de dingen die hij wil

Het kind leren vragen om de dingen die hij wil Het kind leren vragen om de dingen die hij wil Zodra je erin geslaagd bent contact te maken met je kind en hij wil dat jij met hem speelt, ga je hem leren vragen om de dingen die hij (van jou) wil. We

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN

DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN 1. Inleiding Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we om met andere mensen. Het begint al heel vroeg in het kinderdagverblijf, daarna op de school,

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten Cassette Ouderparticipatie, deel 6 Bestelcode: 806 U kunt deze uitgave bestellen door 3,50 over te maken op Giro 53 85 66, t.n.v. VOO-bestellingen, Almere onder vermelding van bestelcode 806, verzendadres

Nadere informatie