1 van 12. Keuzes duurzaam energiesysteem. Geachte heer/mevrouw,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 van 12. Keuzes duurzaam energiesysteem. Geachte heer/mevrouw,"

Transcriptie

1 bv Runnenburg 13, 3981 AZ Bunnik Postbus 12, 3980 CA Bunnik Telefoon +31 (0) Behandeld door Ontwikkeling en prijsvorming Afdeling - Telefoon - 1 van 12 Retouradres: Postbus 12, 3980 CA Bunnik Onderwerp Keuzes duurzaam energiesysteem Geachte heer/mevrouw, U koopt een woning met een EPC score van 0. Dat wil zeggen dat uw woning een hoge energieprestatie heeft. Deze energieprestatie wordt onder andere bereikt doordat uw woning is uitgerust met een duurzaam energiesysteem bestaande uit een warmtepomp met bodemwarmtewisselaar en zonnepanelen. Middels dit systeem kan uw woning op duurzame wijze worden verwarmd, gekoeld en voorzien van duurzame elektriciteit. Meer informatie over de installaties vindt u in de bijlage. Voor het duurzame energiesysteem sluit u een overeenkomst met BAM Techniek Energy Systems. In deze brief is toegelicht wat dit voor u betekent en welke keuzes u heeft als het gaat om de duurzame installaties. U kunt in de basis kiezen uit vier opties: 1. Lease duurzame energievoorziening EPC 0 2. Koop duurzame energievoorziening EPC 0 3. Lease duurzame energievoorziening Nul Op de Meter 4. Koop duurzame energievoorziening Nul Op de Meter Deze vier opties zijn hieronder nader toegelicht. Verderop in deze brief vindt u tevens een toelichting om u te helpen bij het maken van de juiste keuze.

2 Blad 2 van 12 Optie 1 (basis variant): Lease duurzame energievoorziening EPC 0 U least de basis duurzame energievoorziening waarmee uw woning voldoet aan EPC score 0. Met deze optie wordt u langjarig volledig ontzorgd en bent u ervan verzekerd dat alle onderhoudswerkzaamheden, reparaties en toekomstige vervangingen door ons voor u uitgevoerd worden. De installatie blijft eigendom van BAM gedurende 25 jaar. BAM Techniek - Energy Systems blijft gedurende de gehele contractperiode eigenaar van de installatie en is volledig verantwoordelijk voor het goed functioneren en presteren van de duurzame energievoorziening. Alle toekomstige onderhouds- en exploitatiewerkzaamheden (zoals periodiek en preventief onderhoud, verhelpen van storingen, vervangen van defecte onderdelen, groot onderhoud, vervangen omvormer en warmtepomp bij het bereiken van het einde van de technische levensduur, bewaken energieprestaties, facturatie, administratie etc.) worden voor rekening en risico van BAM Techniek - Energy Systems uitgevoerd. Voor deze volledig dienstverlening betaalt u aan BAM Techniek - Energy Systems een maandelijkse vergoeding in de vorm van vastrecht voor warmte, koude en duurzame elektriciteit. Optie 2: Koop duurzame energievoorziening EPC 0 U koopt de basis duurzame energievoorziening waarmee uw woning voldoet aan EPC score 0. Het goed functioneren en presteren van de duurzame energievoorziening wordt bij deze optie -na het verstrijken van de garantietermijn van 12 maanden- uw eigen verantwoordelijkheid. U heeft daarbij de mogelijkheid om het periodieke onderhoud in eigen beheer uit te laten voeren door een installatiebedrijf naar uw eigen keuze. Alle kosten voor onderhoud, reparaties, het verhelpen van storingen en toekomstige vervangingen komen voor uw eigen rekening. Optie 3: Lease duurzame energievoorziening Nul Op de Meter U least de duurzame energievoorziening met uitbreiding naar Nul Op de Meter. De contractvorm in deze variant is gelijk aan die bij optie 1. In de basis is het duurzame energiesysteem ontworpen om te voldoen aan EPC 0, dat wil zeggen dat er evenveel duurzame elektriciteit wordt opgewekt als benodigd voor het gebouw gebonden energiegebruik (verwarmen, bereiden warm tapwater, etc.). Bij de optie Nul Op de Meter wordt de duurzame opwekking van het energiesysteem uitgebreid zodat ook het huishoudelijk energiegebruik (wassen, drogen, koken, etc.) kan worden gecompenseerd met duurzame opwekking. Bovendien krijgt u hierbij de garantie dat gedurende tien jaar de installaties voldoende opwekken om het gebouw gebonden en huishoudelijk energiegebruik te compenseren (op basis van gemiddeld gebruik).

3 Blad 3 van 12 Optie 4: Koop duurzame energievoorziening Nul Op de Meter U koopt de duurzame energievoorziening met uitbreiding naar Nul Op de Meter. De contractvorm in deze variant is gelijk aan die bij optie 2. Bij deze optie wordt de duurzame opwekking van het energiesysteem uitgebreid zodat u bij gemiddeld energiegebruik evenveel duurzame energie opwekt als u gebruikt. Bij de koop is bovendien tien jaar onderhoud en monitoring inbegrepen, als onderdeel van de Nul Op de Meter garantie. Financiering: koop of lease? In de basis wordt het duurzame energiesysteem aangeboden op basis van een leaseconstructie met een looptijd van 25 jaar. Wanneer u voor deze optie kiest, least u het duurzame energiesysteem tegen een vaste maandelijkse vergoeding. Dit betekent dat u niet hoeft te investeren in de installaties, maar dat u deze afbetaalt over de looptijd van het leasecontract. Deze leaseconstructie is interessant wanneer u geen ruimte meer heeft om het duurzame energiesysteem mee te financieren in uw hypotheek. U kunt er ook voor kiezen de installaties te kopen, eventueel in combinatie met een onderhoudscontract. Wanneer u hiervoor ruimte heeft in uw hypotheek, is dit momenteel gezien de lage rentestand voor u financieel gezien erg interessant. In de bijlage is een rekenvoorbeeld gegeven waaruit blijkt dat de totale kosten voor u lager zijn wanneer u besluit het duurzame energiesysteem mee te financieren. EPC 0 of Nul Op de Meter? U kunt er voor kiezen om de installaties uit te breiden naar een pakket waarbij uw woning wordt getransformeerd tot Nul Op de Meter. Zoals eerder benoemd zijn in de basis (EPC 0) de installaties zo ontworpen dat evenveel duurzame energie wordt opgewekt als benodigd voor het gebouw gebonden energiegebruik. Bij Nul Op de Meter wordt de woning voorzien van extra zonnepanelen waarmee het volledige energiegebruik van uw woning (op basis van vastgestelde energiebundels) kan worden gecompenseerd, zowel het gebouw gebonden als het gebruikersdeel. Hiermee heeft u dus een netto energiegebruik van nul, waardoor uw jaarlasten aanzienlijk lager liggen. U krijgt hierop een garantie voor een periode van 10 jaar. Wanneer u het duurzame energiesysteem koopt, geeft dit u bovendien de mogelijkheid om in euro extra financiering te verkrijgen op basis van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Aanvullende opties Met betrekking tot de duurzame installaties zijn er nog twee aanvullende opties mogelijk: Uitbreiding naar een dak-vullende pv-installatie (alleen mogelijk in combinatie met EPC 0) De warmtepomp wordt opgesteld op de zolder in plaats van in de trapkast. In onderstaande alinea s worden bovengenoemde opties nader toegelicht.

4 Blad 4 van 12 Uitbreiding naar een dak-vullende pv-installatie In de basis wordt uw woning voorzien van 11 tot 14 pv-panelen, afhankelijk het type woning. U kunt er echter voor kiezen het systeem uit te breiden met het maximale aantal panelen dat kan worden geplaatst op één dakvlak. Het aantal extra panelen is afhankelijk van eventueel extra gekozen dakramen of dakkappellen, maar kan maximaal uitkomen op 19 panelen per woning. Per paneel kunt u tot circa 280 kwh extra elektriciteit per jaar opwekken. Met 19 panelen kunt u een groot deel van uw totale energiegebruik compenseren. De duurzame opwekking komt hiermee in de buurt van de benodigde energie voor Nul Op de Meter. In tegenstelling tot bij de optie Nul Op de Meter, krijgt u bij deze variant krijgt u geen garantie op de duurzame opwekking in relatie tot het energiegebruik van uw woning. De warmtepomp opgesteld op de zolder in plaats van in de trapkast In de basis wordt de warmtepomp opgesteld in de trapkast op de begane grond. Dit betekent dat de trapkast grotendeels wordt gevuld door de warmtepomp en er beperkt bergruimte overblijft. Wanneer u graag de trapkast wilt gebruiken als bergruimte, kunt u er voor kiezen om de warmtepomp op de zolder te laten plaatsen, waardoor de ruimte in de trapkast vrijkomt. Wat kiest u? U kunt uw keuze met betrekking tot het duurzame energiesysteem aan ons kenbaar maken door bijgevoegd antwoordformulier in te vullen. De tarieven behorende bij de verschillende opties zijn toegevoegd in de bijlage. Als u gebruik wilt maken van de aanvullende opties kunt u dit kenbaar maken bij de woonadviseur. In geval van optie 1 of 3 In geval van optie 1 of 3 zullen wij omstreeks de oplevering van de woning bijgevoegde leveringsovereenkomst ter ondertekening aan u toezenden. Wij vragen u deze dan te ondertekenen en retour te zenden. In geval van optie 2 of 4 In geval van optie 2 of 4 hoeft u slechts het antwoordformulier in te vullen. U ontvangt daarna van ons de koopovereenkomst ter ondertekening. Enkele weken voorafgaand aan de oplevering van de woning ontvangt u van ons de factuur voor de eenmalige bijdrage. Wij vragen u deze factuur voor oplevering aan BAM Techniek Energy Systems te betalen.

5 Blad 5 van 12 In geval van vragen zijn wij vanzelfsprekend bereikbaar. Wij adviseren u in geval van vragen- een te sturen naar Wij streven er naar alle vragen per binnen 5 werkdagen beantwoorden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, BAM Techniek Energy Systems Voor akkoord: Datum:. Handtekening:. Bijlagen: Toelichting duurzame installaties Tarieven Antwoordformulier

6 Blad 6 van 12 Bijlage 1: Toelichting duurzame installaties Eiland De Oevers In Rijswijk Buiten worden de woningen zo ontworpen dat de benodigde energie voor het gebouw gebonden energiegebruik (energie voor verwarming, warm tapwater, koeling, etc.) duurzaam wordt opgewekt. Hiermee heeft de woning een EPC score van 0. Dit betekent dat uw energierekening aanmerkelijk lager ligt dan het geval zou zijn bij een woning die wat betreft energieprestatie alleen voldoet aan de wettelijke eisen. De energieprestatie in dit project wordt onder andere bereikt door de woningen te voorzien van elektrische combiwarmtepompen, die hun warmte aan de bodem onttrekken via een zogenaamde bodemwarmtewisselaar. Dit systeem wordt gecombineerd met duurzame opwekking met zonnepanelen. De combinatie van warmtepomp, een goede isolatie van de woning en opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van zonnepanelen zorgt voor een zeer energiezuinige woning. In deze toelichting vertellen wij u meer over deze duurzame installaties. De installaties Voor de duurzame installaties in uw woning sluit u een aparte overeenkomst met BAM Techniek - Energy Systems, een werkmaatschappij van de Koninklijke BAM Groep. Het bedrijf is gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en exploitatie van duurzame energiesystemen. De overeenkomst heeft betrekking op de volgende installaties: De warmtepomp; De bodemwarmtewisselaar; De zonnepanelen. De warmtepomp levert warmte ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater. De bodemwarmtewisselaar functioneert in de winter als warmtebron voor de warmtepomp. Voor ruimteverwarming is de warmtepomp aangesloten op het vloerverwarmingssysteem in uw woning, dit vloerverwarmingssysteem maakt geen deel uit van de duurzame installaties. De vloerverwarming kan in de zomer tevens worden ingezet voor comfortkoeling met behulp van de bodemwarmtewisselaar. Deze vorm van koeling zorgt ervoor dat u de temperatuur van uw woning s zomers met enkele graden kan verlagen. Met de zonnepanelen produceert u duurzame elektriciteit. In de basis is de installatie ontworpen om op jaarbasis het energiegebruik van de gebouw gebonden installaties (installaties voor verwarming, bereiding van warm tapwater, koeling, etc.) te kunnen compenseren (bij gemiddeld gebruik). Nul Op de Meter Wanneer u kiest voor Nul Op de Meter, wordt uw woning voorzien van extra zonnepanelen. Het aantal zonnepanelen is in dit geval zo gekozen dat bij gemiddeld gebruik alle energie voor ruimteverwarming, warm tapwater en huishoudelijk energiegebruik (energie voor verlichting, koken, wassen, etc.) duurzaam wordt opgewekt. Dit betekent dat uw energiekosten lager zijn dan wanneer u kiest voor de woning met EPC = 0, bij gemiddeld

7 Blad 7 van 12 gebruik heeft u geen variabele energiekosten. Bovendien voldoet de woning hiermee aan de uitgangspunten voor Nul Op de Meter conform de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. Dit betekent dat wanneer u besluit de installaties te kopen, u in 2017 in aanmerking komt voor euro extra financieringsruimte in de hypotheek. Voor de Nul Op de Meter garantie is uitgegaan van een bepaald gebruikspatroon, bijvoorbeeld dat u de woonkamerthermostaat instelt op 20 graden en dat u per huishouden per dag gemiddeld maximaal een half uur doucht. Voor huishoudelijk energiegebruik is een bundel van kwh aan elektriciteit per jaar vastgesteld. Mocht u in de praktijk een hoger energiegebruik hebben, dan zal uw netto energiegebruik toch boven nul uitkomen. Uw energierekening zal echter nog steeds veel lager zijn dan bij een traditionele woning waarmee u dan ook nog altijd het maximale economische voordeel heeft. Koop of lease? U kunt er voor kiezen om de duurzame installaties te kopen of te leasen. Wanneer u kiest voor lease, blijft BAM Techniek Energy Systems eigenaar van de duurzame installaties. U betaalt in dit geval maandelijks een vaste vergoeding voor de huur van de installaties. Deze vergoeding is inclusief onderhoud en vervanging, u heeft gedurende de looptijd van het contract dus geen omkijken naar de installaties en loopt niet het risico op onverwacht hoge kosten. Het leasecontract heeft een looptijd van 25 jaar. Na deze periode worden de installaties kosteloos aan u overgedragen. Wanneer u er voor kiest de installaties te kopen, betaalt u hiervoor eenmalig een vergoeding. Gezien de huidige lage hypotheekrente, is dit financieel gezien momenteel een interessante optie. Bovendien kunt u extra financiering verkrijgen wanneer u kiest voor de Nul Op de Meter optie. In het rekenvoorbeeld in tabel 1 is een vergelijking gemaakt tussen de totale lasten over 30 jaar wanneer u de installatie least of koopt. Hieruit blijkt dat bij de gestelde uitgangspunten de totale kosten voor de duurzame installaties bijna euro lager liggen wanneer u de installaties koopt in plaats van least. Bovendien heeft de woning bij koop een hogere verkoopwaarde, omdat de vaste lasten van de woning lager liggen.

8 Blad 8 van 12 Tabel 1 Rekenvoorbeeld EPC 0 lease en koop. Prijzen inclusief btw, prijspeil Elektriciteitskosten Per jaar Vastrecht duurzame installaties Hypotheeklasten gerelateerd aan duurzame installaties Lease Koop Opmerkingen Per jaar Warmte, koude en duurzame elektriciteit. Alleen van toepassing bij lease. Per jaar Op basis van financiering tegen 2,13% rente en 40,8% hypotheekrente aftrek. Alleen van toepassing bij koop. Onderhoud Per jaar Wanneer u least heeft u gedurende de eerste 25 jaar geen onderhoudskosten Totaal Per jaar Vervanging omvormer en warmtepomp Na 15 jaar, alleen bij koop. Totaal over 30 jaar Op basis van een jaarlijkse prijsstijging van 2,5% Saldering Op dit moment kunt u als consument gebruik maken van de zogenaamde salderingsregeling. Dit houdt in dat u de elektriciteit die u afneemt uit het elektriciteitsnet mag salderen met de elektriciteit die u terug levert. Wanneer u jaarlijks evenveel of meer elektriciteit afneemt dan u produceert, krijgt u op basis van deze regeling voor elektriciteit die u aan het net levert een vergelijkbaar tarief als waarvoor u elektriciteit inkoopt. Deze regeling zal in 2017 worden geëvalueerd. Dit betekent dat het mogelijk is dat de regeling wordt aangepast of uiteindelijk zelfs verdwijnt. Gezien de huidige kabinetsdoelstellingen op het gebied van energie is het niet de verwachting dat de regeling op korte termijn verdwijnt. Ook de geluiden die wij horen wijzen eerder op een iets aangepaste regeling dan op een afschaffing daarvan. Op dit moment is er echter geen zekerheid over het voortbestaan van de regeling. Mocht het zo zijn dat de regeling verdwijnt, dan kan het zijn dat u een lagere vergoeding krijgt voor elektriciteit die u aan het net levert. Stel dat u een verbruik van circa kwh per jaar heeft en u hebt gekozen voor een Nul Op de Meter woning waarmee u dit verbruik volledig dekt. Wanneer de salderingsregeling verdwijnt, zult u naar verwachting ongeveer 30 procent van de door u opgewekte elektriciteit direct zelf gebruiken, ofwel kwh. De overige elektriciteit levert u terug en zult u op een ander moment weer in moeten kopen. Uw energielasten stijgen hierdoor met circa 500 euro inclusief btw per jaar.

9 Blad 9 van 12 ISDE subsidie BAM Techniek Energy Systems vraagt subsidie aan voor de warmtepomp. Op het moment dat de woningen in verkoop gaan, kan deze subsidie echter nog niet aangevraagd worden. In de tarieven is daarom nog geen rekening gehouden met het verkrijgen van deze subsidie. Voordat de woningen worden opgeleverd, zal het subsidiebedrag met u worden verrekend indien de subsidie wordt toegekend. Deze verrekening vindt plaats in de vorm van het vervallen van de aansluitbijdrage (indien u de installaties least) of een korting op de afkoopsom (indien u de installaties koopt). Het subsidiebedrag bedraagt euro exclusief btw (3.388 euro inclusief btw) per woning. Op basis van het beschikbare subsidie budget is de verwachting dat de subsidie zal worden toegekend, het is echter niet mogelijk om hierover garanties af te geven. Aangezien de ISDE subsidie reeds door BAM Techniek Energy Systems wordt aangevraagd, is het voor u niet meer mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Meer informatie over de subsidie kunt u vinden op

10 Blad 10 van 12 Bijlage 2: Tarieven Op voorliggend tarievenblad zijn de tarieven voor het duurzame energiesysteem in uw woning gegeven. In de tariefstelling wordt onderscheid gemaakt in de volgende woningtypen: Woningtype A: Pinsterbloem hoekwoning Woningtype A: Pinsterbloem tussenwoning Woningtype B: Blauwe Lis tussenwoning Woningtype B: Blauwe Lis hoekwoning Woningtype C: Waterviolier Optie 1: Lease duurzame energievoorziening EPC 0 U least de duurzame energievoorziening voor een vast bedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht. In onderstaande tabel zijn de bedragen per woningtype vermeld. Tabel 2 Vastrecht tarieven per jaar. Prijspeil 2017, inclusief btw. Woningtype Vastrecht A hoek A tussen B tussen B hoek C Warmte 645,07 594,62 590,74 641,19 692,89 Koude 260,15 260,15 260,15 260,15 260,15 PV (elektriciteit) 520,44 477,04 474,36 517,58 607,24 Totaal per jaar 1.425, , , , ,28 Naast het vastrecht wordt tevens een eenmalige aansluitbijdrage in rekening gebracht ter hoogte van euro inclusief btw. Dit bedrag zal komen te vervallen op het moment dat door BAM Techniek Energy Systems de ISDE subsidie wordt verkregen. Optie 2: Koop duurzame energievoorziening EPC 0 U betaalt eenmalig een bedrag voor de aankoop van de duurzame energievoorziening. Tabel 3 Koopsom prijspeil 2017, inclusief btw. Woningtype Koopsom* A hoek A tussen B tussen B hoek C * BAM Techniek Energy Systems spant zich in om voor dit project ISDE subsidie te verkrijgen. Wanneer de subsidie wordt verkregen, wordt er een bedrag van inclusief btw in mindering gebracht op de koopsom.

11 Blad 11 van 12 Optie 3: Lease duurzame energievoorziening Nul Op de Meter U least de duurzame energievoorziening voor een vast bedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht. In onderstaande tabel zijn de bedragen per woningtype vermeld. Tabel 4 Vastrecht tarieven per jaar. Prijspeil 2017, inclusief btw. Woningtype Vastrecht A hoek A tussen B tussen B hoek C Warmte 645,07 594,62 590,74 641,19 692,89 Koude 260,15 260,15 260,15 260,15 260,15 PV (elektriciteit) 1.043, , , , ,68 Totaal per jaar 1.948, , , , ,56 Naast het vastrecht wordt tevens een eenmalige aansluitbijdrage in rekening gebracht ter hoogte van euro inclusief btw. Dit bedrag zal komen te vervallen op het moment dat door BAM Techniek Energy Systems de ISDE subsidie wordt verkregen. Optie 4: Koop duurzame energievoorziening Nul Op de Meter U betaalt eenmalig een bedrag voor de aankoop van de duurzame energievoorziening. U koopt de installaties bij deze optie inclusief 10 jaar onderhoud en monitoring. Het onderhoud omvat preventief en correctief onderhoud aan de warmtepomp en zonnepanelen. Tabel 5 Koopsom prijspeil 2017, inclusief btw. Woningtype Koopsom* A hoek A tussen B tussen B hoek C * BAM Techniek Energy Systems spant zich in om voor dit project ISDE subsidie te verkrijgen. Wanneer de subsidie wordt verkregen, wordt er een bedrag van inclusief btw in mindering gebracht op de koopsom. Meerprijs warmtepomp op zolder De meerprijs voor het installeren van de warmtepomp op zolder in plaats van de begane grond wordt zowel bij lease als koop eenmalig verrekend. Deze kosten worden verrekend via BAM Woningbouw. Meerprijs opties Wanneer u kiest voor een dakkapel of uitbouw, heeft dit effect op de EPC score van uw woning. Wanneer u kiest voor één of meer van deze opties, wordt uw woning voorzien van een extra paneel om te blijven voldoen aan EPC 0. Deze kosten zijn verwerkt in de meerprijs van de betreffende optie die u betaalt aan BAM Woningbouw. Wanneer u kiest voor Nul Op de Meter in combinatie met een dakkapel of uitbouw, komt het extra energiegebruik voor uw rekening en worden geen extra panelen geplaatst.

12 Blad 12 van 12 Bijlage 3: Antwoordformulier Duurzaam energiesysteem Eiland De Oevers, Rijswijk Uw keuzes met betrekking tot het duurzame energiesysteem in uw woning kunt u kenbaar maken door middel van voorliggend formulier. Maak allereerst uw keuze voor het type installatie en type financiering: Optie 1: Lease duurzame energievoorziening EPC 0 Optie 2: Koop duurzame energievoorziening EPC 0 Optie 3: Lease duurzame energievoorziening Nul Op de Meter Optie 4: Koop duurzame energievoorziening Nul Op de Meter Bouwnummer... Naam... Datum... Handtekening...

Ik ben de allergroenste

Ik ben de allergroenste Eteck maakt het nu al mogelijk voor projectontwikkelaars en woningcorporaties om nieuwbouwwoningen tegen geringe kosten energieneutraal of zelfs Nul op Meter te maken. Ik ben de allergroenste 1 van 5 Bouwbesluit

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepaneleninstallatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen

Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen De energie van morgen vandaag in huis Project in Rijswijk Een energieneutrale woning: het kan! Binnenkort start de verkoop van

Nadere informatie

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Naam huurder: Adres: Huurcontractnummer: Ingangsdatum huur: U heeft een overeenkomst met Portaal voor

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd HOGERE DOEL Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch wonen is! PROGRAMMA

Nadere informatie

Bilthoven, april 2011. Betreft: Saentoren Appartementen Ankersmidplein te Zaandam. Geachte bewoner,

Bilthoven, april 2011. Betreft: Saentoren Appartementen Ankersmidplein te Zaandam. Geachte bewoner, Bilthoven, april 2011 Betreft: Saentoren Appartementen Ankersmidplein te Zaandam Geachte bewoner, Hartelijk gefeliciteerd met uw woning. Voor de levering van warmte en koude ten behoeve van de woning is

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2

Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2 Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2 Bij een nul-op-de-meter woning zijn alle in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis in balans. Dat wil zeggen dat de woning op jaarbasis voldoende energie

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - I

Eindexamen vwo m&o 2012 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Projectontwikkelaar Bouwfonds ontwikkelt, bouwt en verkoopt het appartementencomplex

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie

Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag

Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag Hilbrand Does www.energiegarant.nl september2013 Agenda 19:30-19:50: Inloop 19:50-20:00: Opening en introductie door

Nadere informatie

Een nieuwe woning in De Volgerlanden

Een nieuwe woning in De Volgerlanden KLIMAATGARANT EPC0 Een nieuwe woning in De Volgerlanden De energie EERB van morgen vandaag in huis ENERGIE EXPLOITATIE RIJSWIJKBUITEN ENERGIE EXPLOITATIE SPIJKENISSE Rijswijk Een energieneutrale woning:

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

KLIMAATGARANT. De energie van morgen vandaag in huis

KLIMAATGARANT. De energie van morgen vandaag in huis KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in De energie van morgen vandaag in huis Een energieneutrale woning: het kan! is gestart met de verkoop van woningen in het project. Duurzame woningen, want wordt een wijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over zonnepanelen

Veel gestelde vragen over zonnepanelen Veel gestelde vragen over zonnepanelen Hieronder treft u de antwoorden aan op veel gestelde vragen over zonnepanelen 1. Opbrengsten zonnepanelen 2. Huurverhoging en energiekosten 3. Terug levering 4. Techniek

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

Energieprestaties grondgebonden woningen

Energieprestaties grondgebonden woningen Energieprestaties grondgebonden woningen Meer wooncomfort met minder energie Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Stap voor stap naar minder energiegebruik De overheid stelt steeds scherpere

Nadere informatie

Versterken naar nul-op-de-meter

Versterken naar nul-op-de-meter Versterken naar nul-op-de-meter Inhoudsopgave 1. Goed wonen voor iedereen... 2 2. Ons plan in tien stappen 3 3. Nul-op-de-meter: wat is dat? 4 4. Hoe doen we dat? 5 5. Wat kost dat? 6 2 1. Goed wonen voor

Nadere informatie

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Memo Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Onderwerp > Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen bestaande bouw Opsteller > Niels van Vliet & Ellen van Acht met

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Willen is kunnen Woonlasten en energiebesparende maatregelen

Willen is kunnen Woonlasten en energiebesparende maatregelen Willen is kunnen Woonlasten en energiebesparende maatregelen Tim Mooiman 7 maart 2013 Waarom een aparte BV? Terugverdienen meerinvestering (i.t.t. HW) Woonlastenverlichting Onduidelijke regelgeving Transparantie

Nadere informatie

Energietransitie. Bouw op onze kennis

Energietransitie. Bouw op onze kennis Energietransitie Bouw op onze kennis Programma Introductie Energieverbruik van een woning Energieverbruik in de praktijk Energieneutraal + Opslag van energie Bewoner centraal Wat doen wij? Een greep uit

Nadere informatie

EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd EERST NOM PROJECT 2013 RIJSWIJK Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over:

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: 1. Opbrengst zonnepanelen 2. Huurverhoging en energiekosten 3. Teruglevering 4. Techniek 5. Plaatsing 6. Gebruik 7. De slimme meter 1. Opbrengst zonnepanelen

Nadere informatie

Kwantitatieve ervaringen uit een duurzame woonwijk

Kwantitatieve ervaringen uit een duurzame woonwijk Kwantitatieve ervaringen uit een duurzame woonwijk Advies aan Minister Kamp Robbert van Rijswijk Merosch Inhoud 1. Voorstellen 2. RijswijkBuiten 3. Kwantitatieve bevindingen 4. Advies aan Minister Kamp

Nadere informatie

ZON PRIVE ZONNIG VOORDEEL. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht

ZON PRIVE ZONNIG VOORDEEL. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht ZONNIG VOORDEEL ZON PRIVE 2013 Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht De actie loopt tot en met 30 september 2013 2 Zon-Privé Utrecht Schoon, Slim

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper en terugverdientijden Niek Tramper en terugverdientijden Zonneboiler geeft warm tapwater Zonnepanelen geven elektriciteit Warmtepomp geeft verwarming Pelletkachel geeft verwarming Zonneboiler Uitgangspunt:

Nadere informatie

Zorgeloos wonen en leven

Zorgeloos wonen en leven ZEKERGROEN de zekerheid van wonen zonder zorgen Zorgeloos wonen en leven v.a. 8,-* per maand een nieuwe Vaillant HR CV ketel, 8 zonnepanelen van Impulzz-Solar en een 10 jarig onderhoudsgarantieplan via

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Zonlaan 265 1234 AB Zelfstad 1 augustus 2014, s-hertogenbosch Geachte heer Sent, Hartelijk dank dat we u een aanbod op maat mogen doen voor Zelfstroom Alles-in-1

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service Heilijgers WoningConcept PROJECTEN HAALBAAR MAKEN De woningkwaliteit stijgt en de prijzen zijn gedaald. Het is

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning in Plantsoensingel Noord, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan u

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Zonnepanelen Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Agenda Waarom? Werking Wat heb je nodig? Wat kost energie? Wat levert het

Nadere informatie

WELKOM. woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout

WELKOM. woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout WELKOM woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout 1 Bespaar op uw lasten, spaar het milieu 2 Wie zijn wij? Doel: Het terugdringen van energie uit fossiele brandstoffen naar nul. EGM Energy Guard & Manufacturing

Nadere informatie

Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal

Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal Geworteld wonen 9 DECEMBER e.v. Wat verstaan de potentiele bewoners onder duurzaamheid vinden de bewoners belangrijk als het gaat om duurzaamheid

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak

Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak Bewoners informatie Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak Hoe werkt het U krijgt zonnepanelen op het dak van uw woning. U betaalt niet voor de zonnepanelen, maar voor de zonnestroom.

Nadere informatie

DUURZAAM WAGENINGEN PRESENTATIE LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN. Arie Kalkman

DUURZAAM WAGENINGEN PRESENTATIE LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN. Arie Kalkman DUURZAAM WAGENINGEN PRESENTATIE LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN Arie Kalkman DuurzaamWageningen: Bewonersinformatie warmtepompen Over TNO: TNO is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeksorganisatie (voor

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Handleiding versie 112015 Softwareversie 3.2. Handleiding. Toon. Zon

Handleiding versie 112015 Softwareversie 3.2. Handleiding. Toon. Zon Handleiding versie 205 Softwareversie 3.2 Handleiding Toon Zon Woord vooraf Voor Toon-klanten met zonnepanelen is er Zon op Toon. Met deze uitbreiding heeft u onder meer actueel inzicht in hoeveel energie

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie 1-1-2016

Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie 1-1-2016 Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie 1-1-2016 Energiebesparende voorzieningen zijn in meerdere opzichten interessant: Structurele besparing tot 30% op

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning es Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden. Er moet voldoende stevig en

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype C

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

Eneco Broncomfort. Titel brochure

Eneco Broncomfort. Titel brochure Eneco Broncomfort Titel brochure 1 Verwarmen en koelen op een bijzondere manier In uw nieuwe woning kunt u het hele jaar door rekenen op een aangenaam en gelijkmatig binnenklimaat. Het is misschien even

Nadere informatie

Aan de belangstellende voor het project PoeldijkDorp. Geachte heer, mevrouw,

Aan de belangstellende voor het project PoeldijkDorp. Geachte heer, mevrouw, Bouwfonds ntwikkeling B.V. Regio Zuid-West Aan de belangstellende voor het project PoeldijkDorp Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2571049 E-mail verkoop.delft@bouwfonds.nl

Nadere informatie

ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU. Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd

ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU. Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE 2014 Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd 2 Zonnepanelenactie voor leden van de OPPU Schoon,

Nadere informatie

Toros Vision. Kennismaken. De nieuwe generatie combi-warmtepomp. Oktober 2015 Energie Den Bosch

Toros Vision. Kennismaken. De nieuwe generatie combi-warmtepomp. Oktober 2015 Energie Den Bosch Toros Vision De nieuwe generatie combi-warmtepomp Oktober 2015 Energie Den Bosch Kennismaken Techneco Groep» oprichting 1995 (20 jaar), vestiging in Delft» ca. 2.500 duurzame projecten in Nederland» 20

Nadere informatie

huren op Eiland 4 Amersfoort

huren op Eiland 4 Amersfoort huren op Eiland Amersfoort Luxe eengezins woningen in Amersfoort Gelegen ten noorden van Amersfoort met alle voorzieningen in de buurt. AMSTERDAM BUNSCHOTEN- SPAKENBURG ZWOLLE ZWOLLE A1 AARN NIJKERK AMSTERDAM

Nadere informatie

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA ZONNE ENERGIE Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA Onderwerpen introductie zonne energie in Nederland uitleg werking zonnestroom installaties plaatsing op verschillende daken financiële aspecten

Nadere informatie

Recapitulatie voortgang woning Nul73

Recapitulatie voortgang woning Nul73 Daviottenweg 30 5222 BH s-hertogenbosch (Nederland) Telefoon nr. (+31) 73 623 00 33 ww.in2cmove.com info@in2cmove.com KvK nr. 16025664 s-hertogenbosch BTW nr. NL 0036.66.402 ING 107.75.75 ABN AMRO 53.86.56.204

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype A Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Gebruikerspakket. Duurzaam energiesysteem Warmte en Koude. Dr. Struyckenplein

Gebruikerspakket. Duurzaam energiesysteem Warmte en Koude. Dr. Struyckenplein Gebruikerspakket Duurzaam energiesysteem Warmte en Koude Dr. Struyckenplein 1 Inhoud 1. Introductie 2. Hoe werkt het WKO(warmte koude opwekking) systeem 3. De duurzame levering van warmte en koude in uw

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 - Update november

Salderingsoverzicht 2012 - Update november Salderingsoverzicht 2012 - Update november Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning aan de Eltenseweg in Stokkum, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

IS F. Buijserd burgemeester

IS F. Buijserd burgemeester iiiiiiiiin G16.0492 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen (zwembad Aarweide) T. Veninga (Schoterhoek II) Opgesteld door:

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel)

Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel) Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel) Intake Met dit intakeformulier geeft u ons inzage in een aantal gegevens van uw woning. Dit zal de opnameduur in

Nadere informatie

Hoe groen wilt u uw nieuwe VORM woning hebben? Kies uit drie niveaus van duurzaamheid: VORM Groen, VORM Groen+ of VORM Groen++.

Hoe groen wilt u uw nieuwe VORM woning hebben? Kies uit drie niveaus van duurzaamheid: VORM Groen, VORM Groen+ of VORM Groen++. Hoe groen wilt u uw nieuwe woning hebben? Kies uit drie niveaus van duurzaamheid: Groen, Groen+ of Groen++. Duurzaamheid Als u een nieuwbouwwoning wilt kopen, is de duurzaamheid van uw nieuwe woning een

Nadere informatie

... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning. Geachte heer mevrouw...,

... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning. Geachte heer mevrouw..., ......... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning Geachte heer mevrouw........, U neemt deel in een project voor zonnepanelen in Raalte. Namens

Nadere informatie

Specialist in warmtepompen LORIA LUCHT/WATER WARMTEPOMP DUURZAAM VERWARMEN, KOELEN EN WARM WATER VOOR ELKE WONING

Specialist in warmtepompen LORIA LUCHT/WATER WARMTEPOMP DUURZAAM VERWARMEN, KOELEN EN WARM WATER VOOR ELKE WONING Specialist in warmtepompen LORIA LUCHT/WATER WARMTEPOMP DUURZAAM VERWARMEN, KOELEN EN WARM WATER VOOR ELKE WONING LUCHT/WATER WARMTEPOMP UITSTEKENDE ENERGIEPRESTATIE Aangename warmte in de winter, verfrissende

Nadere informatie

www.bamtechniek.nl Energievoorziening Schoenmakershoek Etten-Leur Schipperstraat bouwnummer 1 t/m 13

www.bamtechniek.nl Energievoorziening Schoenmakershoek Etten-Leur Schipperstraat bouwnummer 1 t/m 13 www.bamtechniek.nl Energievoorziening Schoenmakershoek Etten-Leur Schipperstraat bouwnummer 1 t/m 13 Een duurzame energievoorziening Inzet van fossiele brandstoffen is eindig en leidt tot een verhoogde

Nadere informatie

juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen

juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Auteurs Marcel Warnaar Jasja Bos Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 METHODE... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Energielasten in de standaard berekening...

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2 informatie MOLENBUURT FASE 2 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 40 woningen aan de Paltrokmolen in Purmerend de vloer

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Betreft Bouwnummer... / woningtype A (Karveel) Geachte

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Koop van erfpachtgrond in Alkmaar door woningeigenaren Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke

Nadere informatie

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype

Nadere informatie

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER INLEIDING WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? 19:30 uur Energiebesparende maatregelen (Energieloket) 20:15 uur Pauze met koffie en thee 20:30 uur Informatiemarkt:

Nadere informatie

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten verbruiken. Hoe we werken De woning krijgt als het ware

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Woensdag 29 juni 2016 Wat gaan we bespreken? Waarom duurzame energie? Wat is Mienskips Energie? Zonnecollectief 7 Bildtse Zonnedaken Vragen? Waarom duurzame

Nadere informatie

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt. Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. Alle leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. ADEM Groene

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

6 wetenswaardigheden over zonnepanelen.

6 wetenswaardigheden over zonnepanelen. . Heeft u maandelijks een aderlating op uw rekening door het energiebedrijf? Wilt u ook actief uw steentje bijdragen aan een beter milieu? De afgelopen jaren is de energierekening tot recordhoogte gestegen.

Nadere informatie

Nul-op-de-Meter. Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars. Stroomversnelling

Nul-op-de-Meter. Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars. Stroomversnelling Nul-op-de-Meter Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars Dr. Ivo J. Opstelten Lector Nieuwe Energie in de Stad Expert PIAF Wonen Hogeschool Utrecht Stroomversnelling Wat betekend COP21/Parijs voor Energieambities

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie