1. Wat is het Sociaal Plan? Het project en de ingreep Herhuisvesting Wat is een passende woning? Financiële regelingen 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13"

Transcriptie

1 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? Financiële regelingen Overige afspraken Planning Nuttige adressen en aanspreekpunten Ymere 19

2 1. Wat is het Sociaal Plan? In het Sociaal Plan vindt u alle afspraken en regelingen over de positie van bewoners die te maken krijgen met sloop of renovatie van hun woning en daarom moeten verhuizen. Het Sociaal Plan is gebaseerd op de Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie Dit is een overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam, de huurdersvereniging Amsterdam en de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties. Ook Ymere heeft deze overeenkomst ondertekend. In het Sociaal Plan Fagelstraat Jacob Catskade staan de afspraken en regelingen waar u als bewoner mee te maken krijgt omdat het complex waarin u woont gesloopt wordt en vervangen door nieuwbouw. In dit Sociaal Plan is ook een planning voor het project Fagelstraat Jacob Catskade opgenomen zodat u weet wanneer welke stappen in het proces genomen worden. Achterin vindt u een lijst met nuttige adressen en aanspreekpunten waar u met uw vragen terecht kunt. Alle genoemde bedragen in dit Sociaal Plan zijn prijspeil november Deze bedragen kunnen in de tijd wijzigen. Alle regelingen/toezeggingen in dit Sociaal Plan gelden per woning. 2

3 2. Het project en de ingreep Het project Fagelstraat Jacob Catskade ligt in de Frederik Hendrikbuurt in het stadsdeel Westerpark. Het bestaat uit 36 woningen in de panden Fagelstraat 44 tot en met 60 (de even huisnummers) en negen woningen en één bedrijfsruimte aan de Jacob Catskade 37 tot en met 41 (de oneven huisnummers). Ligging projectlocaties: blok A en B worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 3

4 De fundering van deze panden is matig tot slecht. Er is geen acuut gevaar, maar de belasting van de fundering mag niet veranderen en het is raadzaam op korte termijn de fundering aan te pakken. Het casco van de panden is slecht. De gevels zijn niet stabiel, de begane grondvloeren, het dakwerk en de trappenhuizen zijn slecht, de kozijnen zijn matig, de CV en mechanische ventilatie is onvoldoende, de inbouw is verouderd en de badruimten zijn klein. Gezien de technische staat zijn de panden toe aan een ingrijpende aanpak. Tegelijkertijd is in het stadsdeel Westerpark een grote behoefte aan meer woningen gecombineerd met zorg. Ymere gaat de panden aan de Fagelstraat en Jacob Catskade te slopen, en vervangen door nieuwe, zelfstandige ouderenwoningen en woongroepen voor ouderen. Sloop betekent dat u uw woning moet verlaten. Wij zijn ons er van bewust dat dit voor u een ingrijpende gebeurtenis is. In de volgende hoofdstukken kunt u lezen wat dit voor u betekent en op welke manier Ymere u daarbij ondersteunt. 4

5 3. Herhuisvesting 3.1 Peildatum De daadwerkelijke start van de herhuisvesting, dus het zoeken naar een andere woning, is de peildatum. De peildatum wordt vastgesteld door de Dienst Wonen, na instemming van het Stadsdeel met de plannen van Ymere. De peildatum is november Vanaf dat moment heeft u anderhalf jaar de tijd om te zoeken naar vervangende woonruimte. 3.2 Huisbezoeken Voordat u gaat zoeken naar een andere woning, komt een projectconsulent van Ymere bij u thuis om uw gegevens en woonwensen vast te leggen. Met deze informatie wordt uw zoekprofiel bepaald. Zo weten u en de projectconsulent welke herhuisvestingsmogelijkheden bij uw persoonlijke omstandigheden passen. Op kosten van Ymere schrijft de projectconsulent u met de juiste gegevens in als woningzoekende bij WoningNet. Als u al ingeschreven bent, controleert de projectconsulent uw gegevens. U kunt daarna zelf reageren op het aanbod van WoningNet. 3.3 Voorrangspositie op de woningmarkt in Amsterdam Stedelijk geldt dat de legale hoofdbewoners die hun huis uit moeten vanwege sloop, de status van stadsvernieuwingskandidaat krijgen. Stadsvernieuwingskandidaten kunnen met voorrang inschrijven op een passende woning uit het Amsterdamse aanbod van WoningNet. Een passende woning is een woning die past bij de samenstelling en het inkomen van het huishouden. Meer hierover kunt u lezen in het volgende hoofdstuk van deze brochure. 5

6 3.4 Inspanningsverplichting Ymere spant zich in om voor bewoners die dat willen een passende woning in de omgeving van de huidige woning aan te bieden, dat wil zeggen in het stadsdeel Westerpark, Centrum, De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West of Noord. 3.5 Terugkeer in de nieuwbouw Alle bewoners van het complex worden definitief uitgeplaatst. Als de nieuwbouw in het project klaar is, krijgen bewoners die dat willen, eenmalig de mogelijkheid om terug te keren. Elf mensen hebben tijdens het bewonersonderzoek aangegeven terug te willen keren in het project. Ymere reserveert daarom elf woningen in de nieuwbouw voor terugkeerders. De huurprijs van die woningen ligt net beneden de huurtoeslaggrens van 485,33. Om voor terugkeer in het project in aanmerking te komen, moet de woning passen bij de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. In hoofdstuk vier leest u wat voor u een passende woning is. Als u belangstelling heeft voor een nieuwbouwwoning in het project kunt u dat aangeven tijdens het huisbezoek van onze projectconsulent. De bewoners die op dat moment kiezen voor terugkeer krijgen voorrang bij terugkeer op bewoners die dat in een latere fase aangeven. Zij komen pas in aanmerking als er uit de groep eerdere kiezers mensen afvallen of als de groep eerdere kiezers kleiner is dan het aantal van elf gereserveerde woningen. Zowel de groep vroege kiezers als de groep latere kiezers wordt gerangschikt op woonduur. Deze is van belang bij toewijzing van de nieuwe woningen. Binnen iedere groep geldt dat degene met de langste woonduur op het huidige adres (dus niet in de woning waar naartoe u bent uitgeplaatst!) voor gaat. Als u wilt terugkeren heeft u tijdelijke huisvesting nodig. U maakt hiervoor gebruik van uw stadsvernieuwingsurgentie. Na de peildatum komt de projectconsulent bij u thuis om uw woonwensen te 6

7 inventariseren. U geeft in dat gesprek aan of u definitief wilt verhuizen of terugkeren. De projectconsulent schrijft u op kosten van Ymere in als woningzoekende met SV-urgentie bij WoningNet. U reageert zelf op de woningen die via WoningNet worden aangeboden. Op het moment dat u een woning heeft gevonden, kunt u de huur van uw huidige woning opzeggen. Het recht op terugkeer en de afspraken over de huurhoogte bij terugkeer leggen we vast in de huuropzeggingsbrief. Bij deze tweede verhuizing, terug naar de nieuwbouw, krijgt u een extra verhuiskostenvergoeding van Deze wordt uitbetaald nadat u het huurcontract heeft getekend van de nieuwbouwwoning waarin u terugkeert. 3.6 Verhuizen in de regio. U kunt kiezen voor een andere passende sociale huurwoning in de regio. Uw stadsvernieuwingsurgentie geldt beperkt in een aantal omliggende gemeenten: Almere, Amstelveen, Haarlemmermeer (Hoofddorp), Purmerend en Zaanstad. De regels met betrekking tot een passende woning zijn in de regio anders dan in Amsterdam. De projectconsulent kan u hier tijdens het huisbezoek meer over vertellen. Een tweede mogelijkheid is directe inplaatsing in het bezit van Ymere in de regio. Dat wil zeggen, in bezit van Ymere in Almere, Hoofddorp, Vijfhuizen, Nieuw Vennep, Amstelveen, Sassenheim of Heemstede. Uw verhuiskostenvergoeding is Verhuizen naar een vrije sectorwoning van Ymere. U kunt kiezen voor een verhuizing naar een woning met veel comfort en luxe tegen een hogere huur. U heeft als bewoner van Ymere voorrang op overige kandidaten. U kunt op de website van Ymere ( onder het menu huren de beschikbare woningen zien en daarop reageren. U kunt 7

8 ook op de site van WoningNet ( het beschikbare aanbod zien en reageren. Uw verhuiskostenvergoeding is U kunt deze optie ook als tweede keuze opgegeven tijdens het huisbezoek van de projectconsulent. 3.8 Een woning kopen U kunt kiezen voor het kopen van een woning van Ymere. Als u interesse heeft in een koopwoning, biedt Ymere u actief de woningen uit haar bezit aan, die in de periode dat u stadsvernieuwingsurgent bent te koop komen. Uw verhuiskostenvergoeding is Als u belangstelling heeft voor een koopwoning van Ymere kunt u dit aangeven tijdens het huisbezoek van de projectconsulent. U kunt deze optie ook als tweede keuze opgegeven. 3.9 Maatwerk in het zoeken naar een goed alternatief. Misschien heeft u specifieke woonwensen. U wilt bijvoorbeeld een ouderenwoning, of u bent door een zorgrelatie verbonden met een ander huishouden. U kunt uw situatie bespreken tijdens het huisbezoek van de projectconsulent van Ymere. Per situatie worden oplossingsmogelijkheden met u besproken. Deze afspraak kan plaatsvinden bij de start van de uitplaatsingsperiode. Uw verhuiskostenvergoeding is Verhuizen naar een gelijkwaardige woning van Ymere. Als u kiest voor het verhuizen naar een woning die gelijkwaardig is aan uw huidige woning (wat betreft grootte en uitrustingsniveau) kunt u dit tijdens het huisbezoek aangeven aan de projectconsulent. Ymere biedt u dan rechtstreeks gelijkwaardige woningen aan uit haar bestand met vrijkomende woningen, in de buurt van uw voorkeur. Bij het aanbod houdt Ymere wat betreft de huurhoogte rekening met het verschil tussen de huidige huur en de huur van de aangeboden woning. 8

9 3.11 Individuele bewonersbegeleiding Stadsvernieuwingskandidaten reageren zelf op het aanbod van WoningNet. Bewoners die dat willen kunnen een beroep doen op de projectconsulenten van Ymere. Ymere levert maatwerk. De geboden begeleiding hangt af van de wensen en mogelijkheden van de bewoners. De extra begeleiding kan bestaan uit de volgende onderdelen: Begeleiding bij het zoeken naar een passende woning in het aanbod van WoningNet en het inschrijven voor een woning. Als het inschrijven onvoldoende resultaat oplevert, kan Ymere woningen actief aanbieden aan de bewoner. Begeleiding bij de huuropzegging, tekenen van een huurcontract, aanvragen van huurtoeslag en aanvragen van vergoedingen. Ondersteuning en advies aan oudere bewoners bij de voorbereiding van de verhuizing. Als u extra begeleiding nodig heeft kunt u dit aangeven tijdens het huisbezoek van de projectconsulent Extra hulp voor medische indicatie of senioren Bewoners die een medische indicatie hebben of zestig jaar of ouder zijn, komen in aanmerking voor extra hulp bij hun verhuizing. Voor een medische indicatie moet u, als dat wordt gevraagd, een brief van uw huisarts kunnen overleggen. Deze bewoners ontvangen van de projectconsulent van Ymere twee klusbonnen die recht geven op ieder vier uur gratis ondersteuning door een vakman van Ymere bij de herhuisvesting. Deze bonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn persoonsgebonden. Het gaat dan om hulp bij het uitvoeren van eenvoudige technische klusjes zoals: het demonteren of bevestigen van gordijnen, lamellen, schilderijen of lampen; het uit elkaar halen en/of in elkaar zetten van bedden of andere meubels; 9

10 andere technische werkzaamheden in overleg met de vakman. De bewoner dient het verzoek om hulp uiterlijk twee weken voor vertrek uit de woning te melden bij de projectconsulent of de woonconsulent. 10

11 4. Wat is een passende woning? Met uw stadsvernieuwingsurgentie kunt u reageren op een woning uit het aanbod van WoningNet die past bij uw huishoudensamenstelling en inkomen. In onderstaande overzichten kunt u zien wat voor uw situatie een passende woning is. 4.1 Huurprijs passend bij inkomen (WoningNet) Rekenhuur Inkomen tot en met 394 Maximaal bruto (de voormalige ziekenfondsgrens) 394,01 t/m 485,33 Geen eisen Toegankelijk voor huishoudens die: 485,34 t/m 615,01 In aanmerking komen voor huurtoeslag of Inkomen boven de huurtoeslaggrens en ten minste 400 per volwassene per kind per maand overhouden Meer dan 615,01 Netto maandinkomen ten minste 3 x de bruto huur 4.2 Woonoppervlak passend bij huishouden Woonoppervlak 1 Huishoudens met ten minste < 60 m2 1 persoon m2 3 personen, of 1-2 personen met SVurgentie 2 80 m2 5 personen 1 Het woonoppervlak wordt bepaald volgens het Woningwaarderingsstelsel. Deze oppervlakte staat ook op WoningNet vermeld. 11

12 2 Huishoudens van één of twee personen die stadsvernieuwingskandidaat zijn en terugkeren naar een nieuwe of gerenoveerde woning in het project van waaruit ze SVkandidaat zijn kunnen in aanmerking komen voor een woning tot 80 m2. Wat telt mee bij de oppervlakte? Kamers, keuken, bad/doucheruimte, zolderkamer bereikbaar met eigen trap. Als het enige toilet van de woning in de doucheruimte is, mag één m2 afgetrokken worden. Wat telt niet mee? Zolderkamers bereikbaar via gemeenschappelijke trap, gang hal, overloop, berging, toilet en balkon. Kamers kleiner dan vier m2 en kamers zonder daglichttoetreding tellen als berging. 12

13 5. Financiële regelingen 5.1 Verhuiskostenvergoeding Stadsvernieuwingskandidaten komen vanaf de peildatum in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding van De vergoeding wordt éénmalig verstrekt. U ontvangt de vergoeding in twee delen. De eerste helft krijgt u nadat wij van u de huuropzegging hebben ontvangen én de verhuurmakelaar de voorinspectie van uw woning heeft uitgevoerd. De andere helft ontvangt u nadat u uw woning plus de bijbehorende zolder en/of berging schoon en leeg volgens afspraak met de verhuurmakelaar heeft opgeleverd aan Ymere. Eventuele huurachterstanden en andere openstaande nota s worden met deze laatste uitbetaling verrekend. Bewoners die vóór de peildatum verhuizen ontvangen geen vergoeding. 5.2 Huurtoeslag Sinds 1 januari 2006 heet individuele huursubsidie huurtoeslag. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van de huur van de nieuwe woning, leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomen en vermogen. Voor de volgende huishoudensamenstellingen geldt de volgende maximale huur voor de nieuwe woning: Huishoudensamenstelling Maximale huur nieuwe woning ouderen, gehandicapten en gezinnen 615,01 met drie of meer kinderen gezinnen met één of twee kinderen 520,12 alleenstaanden en stellen 485,33 jongeren tot 23 jaar 339,08 13

14 Er worden vier typen huishoudens onderscheiden waarvoor elk een maximum inkomen geldt: Type huishouden 1 Eenpersoonshuishouden 18 t/m 64 jaar Meerpersoonshuishouden 18 t/m 64 jaar Eenpersoonshuishouden 65 jaar of ouder Meerpersoonshuishouden 65 jaar of ouder de leeftijd geldt voor de aanvrager van de huurtoeslag Maximum belastbaar inkomen 2 2 de inkomens van alle tot het huishouden behorende personen tellen mee. Van het inkomen van kinderen beneden de 23 jaar hoeft u alleen dat deel mee te tellen dat boven de uitkomt. Er gelden ook vermogensgrenzen. De projectconsulent en de woonconsulent kunnen u hier meer over vertellen. 5.3 Huurgewenning Voor bewoners die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag (zie gegevens in bovenstaande tabel) en een inkomen hebben beneden (bruto) is er een speciale regeling voor huurgewenning. Als de nieuwe huur meer dan 50 hoger is dan de oude huur komt u in aanmerking voor een bijdrage. Deze bijdrage is het eerste jaar 75%, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25% van het verschil tussen de oude en de nieuwe huur minus 50. Als de nieuwe huur meer dan 180 hoger is dan de oude huur ontvangt u een maximale bijdrage van 75%, 50% of 25% van Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen Heeft u zelf voorzieningen in uw woning aangebracht? Deze mag u uit de woning verwijderen en meenemen. Laat u ze zitten? Dan heeft u recht op een vergoeding als de voorzieningen: 14

15 met toestemming van Ymere zijn aangebracht en een verbetering van de woning zijn en de voorzieningen aard- en nagelvast zijn en in technisch goede staat verkeren en met facturen kunnen worden aangetoond. Voor de vergoeding berekenen wij de dagwaarde van de voorzieningen op basis van de aanlegkosten en de gangbare afschrijving. Dit is per situatie anders, dus maatwerk. Als u meent voor deze vergoeding in aanmerking te komen, kunt u dit bespreken met de verhuurmakelaar. Deze inspecteert na opzegging van het huurcontract uw woning. Wilt u meer weten, vraag dan de informatiefolder aan bij Ymere of neem contact op met de woonconsulent. Zijn telefoonnummer staat op de laatste pagina. 5.5 Vangnetregeling Bewoners die door de vernieuwing in financiële problemen komen, kunnen bij Ymere een aanvraag indienen voor een bijdrage. Een voorwaarde is onder andere dat de financiële problemen een direct gevolg zijn van de herhuisvesting. Ymere beslist mede op advies van het Stadsdeel Westerpark over een bijdrage. 15

16 6. Overige Afspraken 6.1 Informatievoorziening Ymere is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan bewoners. Voorbeelden van informatieverstrekking zijn de informatieavonden voor bewoners, nieuwsbrieven, maar ook het verstrekken van het Sociaal Plan. In overleg met de klankbordgroep (een vertegenwoordiging van de bewoners) wordt bepaald hoe, wanneer en waarover de bewoners tijdens het verdere verloop van het proces worden geïnformeerd. 6.2 Huurprijs De netto huurprijs voor uw woning blijft vanaf de peildatum tot de datum van sloop gelijk. U krijgt vanaf de peildatum geen huurverhoging. De bijkomende kosten (servicekosten zoals watergeld) worden wel gewoon jaarlijks aangepast. Om de leefbaarheid in het complex te waarborgen verhuurt Ymere de vrijkomende woningen tijdelijk. 6.3 Beheerplan Tijdens de werkzaamheden is het belangrijk dat de leefbaarheid in de buurt op peil blijft. Hiervoor stellen het stadsdeel en Ymere in overleg met de bewoners een beheerplan op met afspraken voor de duur van het project: Meldpunt voor klachten Informatie aan omwonenden Werkwijze bij klachtenafhandeling Afspraken over onderhoud aan complexen, tuinen, straten Specifieke maatregelen zoals verlichting, plaatsen afvalcontainers, e.d. 16

17 Extra dienstverlening in de vorm van toezicht, tegengaan bouwvervuiling, e.d. Tijdelijk verhuren van leegkomende woningen. 6.4 Arbitragecommissie De klankbordgroep en Ymere hebben afgesproken een arbitragecommissie in te stellen. Deze onafhankelijke commissie gaat na of in het geval van een geschil, Ymere correct gehandeld heeft. In de commissie zijn Ymere, de bewoners en het stadsdeel vertegenwoordigd. Namens de bewoners zit Jan Jacobs in de commissie. Hij werkt bij het Amsterdams Steunpunt Wonen en ondersteunt de klankbordgroep. Ook Rob Groen neemt zitting in de commissie. Hij is bij het stadsdeel Westerpark projectleider voor het project Fagelstraat Jacob Catskade. Namens Ymere zit Henk Pauw in de arbitragecommissie. Hij is rayonmanager van het rayon waarin de Fagelstraat en Jacob Catskade liggen. 17

18 7. Planning (onder voorbehoud) November 2006 November 2006 December 2006 juni 2008 December 2006 juni 2008 December 2006 juni 2008 Peildatum Informatieavond Start huisbezoeken en uitplaatsen Definitief ontwerp en bestektekeningen Bouwaanvraag Juni 2008 Start sloop Oktober 2008 Start nieuwbouw 18

19 8. Nuttige adressen en aanspreekpunten Ymere Voor vragen over de verhuur of het beheer van uw woning kunt u terecht bij: Ymere Wonen West Meer en Vaart LE Amsterdam Telefoon: (020) Woonconsulent: Arno Horsmeier, (020) Rayonmanager: Henk Pauw, (020) Voor vragen over de herhuisvesting kunt u terecht bij: Ymere Ontwikkeling Projectconsulent: Paul Koster, (020) , of Voor vragen over de stand van zaken van het project kunt u terecht bij: Ymere Wonen Postbus CK Amsterdam Procesmanager: Jos Beentjes, (020) Projectsecretaris: Jan Willem von Santen, (020)

20 Dit Sociaal Plan is een product van Ymere Wonen Afdeling Procesmanagement & Planning November

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 29 november2016 inlichtingen Hanneke de Zwart

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

stadsvernieuwing Banne-Zuid

stadsvernieuwing Banne-Zuid www.eigenhaard.nl 200300345_Banne_Zuid.indd 40-1 stadsvernieuwing Banne-Zuid 20-10-2006 12:01:25 inhoudsopgave Stadsvernieuwing Banne-Zuid 4 Wat houdt dat in: stadsvernieuwingskandidaat? 6 Hoe zoekt u

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI Sloop- en nieuwbouw: Straatsburgflat 1a en 1 t/m 120 De Gasperiflat 1a en 1 t/m 120, Churchillflat 1 t/m 120 Voor akkoord: Namens de bewonerscommissie Euro-Parel, voorzitter,

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1.

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Appartementen Van den Boschstraat

Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van 24 appartementen in de Van den Boschstraat in

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Renovatieplan Maart 2016

Renovatieplan Maart 2016 Renovatieplan Maart 2016 Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat Amsterdam Slotermeer Renovatieplan voor uw complex De Alliantie heeft besloten om de woningen Fockstraat 21 t/m 47 (oneven) en Speelmanstraat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

4 o k t o b e r p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1

4 o k t o b e r p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1 Klankbordgroep 4 o k t o b e r 2012 p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1 Agenda 18.45 Actie- en besluitenlijst 19.00 Vraag en aanbod: Lukt het om 200 huishoudens uit fase 1 te herhuisvesten en hoe pakken

Nadere informatie

Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan

Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan 28 mei 2013 Op dinsdagavond 28 mei 2013 organiseerde Intermaris een bijeenkomst voor de bewoners aan de Binneblijfstraat 1 t/m

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer

Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer Huren in een wijk met karakter Hofstede Elderom is een wijk met karakter in het noordelijke

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie