EEn afspraak met cardea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEn afspraak met cardea"

Transcriptie

1 EEn afspraak met cardea

2 EEn afspraak met cardea U en EN Uw UW kind KIND zijn ZIJN verwezen VERWEZEN naar NAAR CARDEA Cardea JEUGDZORG jeugdzorg EN en STAAN staan AAN aan HET het BEGIN begin VAN van EEN een HULPTRAJECT. hulpverleningstraject. MET DEZE BROCHURE en nu heeft INFORMEREN U vast een hoop WIJ U vragen. OVER DE want AFSPRAKEN wat houdt DIE NODIG zo n ZIJN traject OM DE in? SAMENWERKING wat kunt U verwachten? TUSSEN U EN wat ONS verwachten ZO GOED MOGELIJK wij van TE U? LATEN wat VERLOPEN. zijn Uw rechten en Uw plichten? HOE Met deze ZIET HET brochure HULPTRAJECT willen ERUIT? wij U WAT informeren KUNT U VERWACHTEN? over de afspraken WAT VERWACHTEN die nodig zijn WIJ om VAN de U? samenwerking WAT ZIJN UW RECHTEN tussen EN U en PLICHTEN? ons zo goed INFORMATIE Mogelijk te OVER laten HET verlopen. HULPAANBOD informatie ZELF KUNT over U VINDEN het hulpaanbod IN DE ALGEMENE zelf kunt BROCHURE U vinden in VAN de CARDEA algemene EN OP brochure ONZE WEBSITE. van Cardea.

3 een afspraak met cardea aanmelding En kennismaking De de eerste stappen bij Cardea cardea Bent hulp u bij naar Cardea Cardea verloopt verwezen, altijd via dan een ontvangt aantal u vaste binnen stappen. twee weken heeft u een bevestigingsbrief. problemen binnen Een uw gezinsbegeleider gezin, dan komt u belt eerst u en bij maakt bureau een jeugdzorg afspraak voor het een eerste gesprek. gesprek. bureau jeugdzorg geeft een indicatiebesluit af. dat wil Voor zeggen sommige dat ze een hulpvormen advies geven is er voor een wachtlijst. hulp en dat Wij ze maken u verwijzen dan een naar een afspraak instelling met die u verder om te overleggen helpt, zoals hoe Cardea. wachttijd het beste is te overbruggen. U beslist zelf of u wilt wachten op de hulp waar u voor verwezen bent u of naar dat u Cardea met andere verwezen, hulp dan wilt ontvangt starten. u binnen twee weken een brief Een leggen crisissituatie we telefonisch een uitzondering contact. hierin op deze wordt procedure. onder andere Als er verteld spoed of de geboden hulp die u is, nodig start heeft, de hulp een direct. wachtlijst heeft of niet. is er geen wachtlijst, dan start de hulp binnen twaalf weken. U wordt gebeld door een gezinsbegeleider voor het maken van een afspraak voor een eerste gesprek. voor sommige hulpvormen is er een wachtlijst. we maken dan binnen acht weken een afspraak met u, zodat u vast kennis kunt maken met Cardea. in dit gesprek overleggen we ook met u hoe we de wachttijd het beste kunnen overbruggen. U beslist vervolgens zelf of u wilt wachten op de hulp van Cardea of dat u uw aanmelding wilt intrekken, zodat u ergens anders hulp kunt vragen. een uitzondering op deze procedure is de spoedhulp. als er spoed geboden is, start de hulp direct.

4 cardea Cardea Jeugdzorg is is een jeugdzorgorga jeugdzorgorganisatie in de in regio de regio Zuid Holland Zuid-Holland noord. cardea Jeugdzorg is een jeugdzorgorganisatie in de regio Zuid Holland noord. per Noord. jaar helpen ruim 400 professionals per jaar helpen ruim 400 professionals ongeveer Per jaar helpen 2000 kinderen ruim 400 en professionals jongeren ongeveer 2000 kinderen en jongeren van ongeveer 0 tot jaar kinderen met ontwikkelings, en jongeren van tot 23 jaar met ontwikkelings, gedrags van 0 tot en 23 gezinsproblemen. jaar met ontwikkelings-, de organisatie gedrags- biedt en ambulante gezinsproblemen. hulp, daghulp, gedrags en gezinsproblemen. de organisatie biedt ambulante hulp, daghulp, 24 De uurshulp organisatiebiedt of combinaties ambulante hiervan. hulp, Bij 24 uurshulp of combinaties hiervan. Bij de daghulp, programma s 24 uurshulp van cardea of combinaties wordt het de programma s van cardea wordt het gezin hiervan. betrokken. cardea werkt nauw gezin betrokken. cardea werkt nauw samen met onder andere gemeentelijke samen met onder andere gemeentelijke instellingen, kinder en jeugdpsychiatrie instellingen, kinder en jeugdpsychiatrie en (speciaal) onderwijs. en (speciaal) onderwijs. Cardea is HKZ gecertificeerd.

5 een afspraak met cardea HEt HulpvErlEningsplan de De afspraken op een rijrijtje bij Bij Cardea starten de hulp we de dus hulp met dus een met gesprek een gesprek met een met hulpverlener. een hulpverlener. Met U bespreekt hem of met haar de bespreekt hulpverlener u welke welke problemen er er spelen en en welke vragen u heeft. Vervolgens vervolgens maakt u u afspraken over de de hulp hulp die die u en u en uw uw kind kind krijgen. krijgen. Deze afspraken deze afspraken leggen wij leggen vast in we het vast hulpverleningsplan. het hulpverleningsplan. Tijdens het tijdens hulptraject behandeltraject houden wij in houden het hulpverleningsplan we het hulpverleningsplan bij hoe de bij verloopt hoe de en hulp wat het verloopt de vervolgafspraken en wat de vervolgafspraken zijn. Dit plan begint zijn. met dit een plan samenwerkingsovereenkomst en wordt tussentijds geëvalueerd. wordt tussentijds Als de geëvalueerd. hulp wordt afgerond het plan maken eindigt begint met een samenwerkingsovereenkomst met wij een eindverslag. samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst op Bij de basis start van van het de indicatiebesluit hulp stellen wij een stellen samenwerkingsovereenkomst een samenwerkingsovereenkomst vormt de op. basis deze voor vormt het de hulpverleningsplan. basis voor het hulpverleningsplan. Het gaat hier om een het overeen gaat hier komst een tussen overeenkomst u en Cardea. tussen Want u en zo zien Cardea. wij de want hulp: zo als zien een wij samenwerking de hulp: als op. Deze een tussen samenwerking ouders, kinderen tussen of jongeren ouders, kinderen en hulpverlener. of jongeren en de hulpverlener. in In de samenwerkingsovereenkomst beschrijven wij we uw de vragen en en problemen, in wij de leggen huidige vast situatie, welke hulp we leggen uw kind vast en uw wat gezin voor krijgen, hulp uw hoe kind lang en de uw hulp gezin gaan duurt krijgen, wij beschrijven hoe lang dit hoe traject de gewenste gaat duren eindsituatie en we beschrijven eruit ziet zodat hoe hulp de gewenste niet meer nodig eindsituatie is. De samenwerkingsovereenkomst eruit ziet als de hulp afronden. gaat over de samenwerkingsovereenkomst langere termijn. gaat over doelen op de langere doelen op de termijn. Werkplan en tussentijdse overleggen de De einddoelen uit de samenwerkingsovereenkomst zijn zijn heel heel algemeen. daarom Daarom wordt stellen regelmatig we regelmatig een werkplan een werkplan opgesteld, op, waarin we concrete stappen stappen staan beschreven beschrijven die die nodig nodig zijn zijn om de om einddoelen de te bereiken. te bereiken. Dit zijn dit doelen zijn doelen voor een voor kortere een termijn. kortere termijn. Maandelijks Maandelijks bekijkt u bekijken samen met u en de uw hulpverlener kind samen met welke de werkdoelen begeleider al welke zijn bereikt werkdoelen en waar al nog zijn bereikt aan gewerkt en waar moet nog worden. aan gewerkt Eens in de moet vier tot worden. zes maanden heeft u een voortgangsgesprek met uw hulpverlener. In dit gesprek bespreekt u welke vorderingen u en uw kind eens hebben in de gemaakt vier tot en zes wat maanden er nog nodig heeft is u om een de evaluatiegesprek einddoelen te bereiken. met uw hulpverlener. in dit gesprek bekijken we hoe de vorderingen van de einddoelen verlopen. daarbij kijken we niet alleen naar de situatie in

6 een afspraak met cardea het Eindfase gezin, maar ook, als het kind daghulp of residentiële hulp krijgt, naar de situatie Wij gaan in ervan de groep uit dat en u op en school. uw kind het na verslag een half van jaar dit tot gesprek een jaar gaat zelf weer ook naar bureau verder kunnen jeugdzorg, zonder zodat hulp. zij Wij op sluiten de hoogte de zorg zijn dan van af de met vorderingen. een eindgesprek en een eindverslag. Daarin staat hoe u en uw kind aan de einddoelen hebben Eindfase gewerkt en hoe het u is gelukt om de einddoelen te behalen. in een groot aantal gevallen kunnen u en uw kind na een half jaar tot een jaar Invullen meestal vragenlijsten zelf weer verder. we sluiten de zorg dan af met een eindgesprek Wij vinden een het eindverslag. belangrijk om daarin vast te staat stellen in hoeverre of de hulp het die kind wij bieden einddoelen ook heeft waarmee geholpen. het Om hulptraject hier een goed begon, beeld heeft van gehaald. te krijgen vragen wij alle cliënten of zij aan het begin en het einde van de hulp een vragenlijsten willen invullen. De hulpverlener bespreekt met u de uitkomsten van deze vragenlijsten. De rechten En plichten gegevens van alle cliënten (anoniem) worden verzameld en onderzocht zodat wij de kwaliteit van zorg kunnen handhaven en zonodig verbeteren. de zorgvuldigheid van cardea het is vaak al moeilijk genoeg om problemen binnen het gezin met een RECHTEN EN PLICHTEN hulpverlener te bespreken. U kunt er op rekenen dat Cardea zorgvuldig met uw gegevens omgaat. we hebben een privacyreglement, waar u een kopie De zorgvuldigheid van kunt krijgen. van alle hulpverleners cardea houden zich aan dit reglement. dat Cardea betekent bewaart dat gegevens zij geheimhoudingsplicht over u en uw kind hebben. in een dossier zij bespreken in een geautomatiseerd systeem. nooit met U kunt derden, erop tenzij rekenen ze van dat Cardea tevoren zorgvuldig uw toestemming met uw ge uw problemen hiervoor gevens omgaat. hebben Wij gekregen. baseren ons en als daarbij uw hulpverlener op twee wetten: informatie de Wet over Bescherming u wilt opvragen, Persoonsgegevens bijvoorbeeld en de bij Wet de op school de jeugdzorg. of de huisarts, De gegevens dan moet in uw u daar dossier ook zijn vooraf alleen toegankelijk toestemming voor voor medewerkers geven. in enkele van Cardea, gevallen voor kunnen zover zij wij bij zonder het hulptraject van uw uw gezin gegevens betrokken verstrekken zijn. Informatie aan derden. uit uw dossier dit zijn mag wij verplicht alleen aan uw toestemming als andere veiligheid professionals van worden het kind doorgegeven, in gevaar is. U als wordt u daar hier schriftelijk wel van toestemming op de hoogte voor heeft gesteld. verleend. deze Als verplichting het voor uw staat hulptraject in het reglement belangrijk is omgang informatie met op cliëntgegevens te vragen bij school in de of jeugdzorg huisarts, moet dat uw is opgesteld hulpverlener door daar het vooraf ministerie uw toestemming voor vragen. welzijn In enkele en gevallen sport. op kan Cardea zonder uw kunt toestemming u het uw van volksgezondheid, volledige gegevens reglement verstrekken downloaden. aan derden. Bijvoorbeeld als de veiligheid van uw kind in gevaar is. Eventuele signalen van mishandeling of verwaarlozing worden met verder u besproken heeft door u altijd de het hulpverlener. recht om uw Als de eigen situatie gegevens binnen in het te gezin zien. we niet leggen veilig uw is en gegevens ouders werken via een niet geautomatiseerd mee aan vrijwillige systeem hulp, vast dan in is de het hulpverlener hulpverleningsplan. Cardea van verplicht alle documentatie dit te melden over bij Bureau u en uw Jeugdzorg. kind krijgt Het u een doel kopie. van de U melding heeft van dus is in te actie allen te tijde komen het en volledige de situatie dossier voor het ter beschikking. kind veilig te maken.

7 oestemming uw gegevens verstrekken aan derden. dit zijn wij verplicht oogte gesteld. deze verplichting staat in het reglement omgang met hier wel van op de wordt U is. gevaar in kind het van veiligheid de s Recht op inzage olksgezondheid, welzijn en sport. op kunt u het van ministerie het door opgesteld is dat jeugdzorg de in iëntgegevens U heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien. Van het hulpverleningsplan en alle documenten die daarbij horen zoals werkplannen en voortgangsverslagen krijgt u een kopie. Zo heeft u altijd de belangrijkste en actuele documenten over de hulp tot uw beschikking. Er gelden wettelijke _CAR_clientenbr.indd 7 bepalingen voor het inzien van het dossier. In principe hebben kinderen en hun ouders het recht om delen van het dossier in te zien en onjuiste gegevens te laten wijzigen. Op kunt u nadere informatie w gegevens via een geautomatiseerd systeem vast in het hulpverlenings te zien. we leggen in gegevens eigen uw om recht het altijd u heeft erder us te allen tijde het volledige dossier ter beschikking. u een kopie. U heeft krijgt kind uw en u over documentatie alle van lan. lezen over het recht op inzage. olledige reglement downloaden.

8 een afspraak met cardea Wij rekenen op uw inzet bij het hulptraject. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst stemt u in met de gemaakte afspraken. Cardea gelooft dat hulp het beste werkt als ouders, kinderen en hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Hulpverleners zijn er dus niet om over uw situatie of uw handelen te oordelen. Wij rekenen op uw medewerking in de hulpverlening. deze Hiermee rechten bedoelen heeft u als wij (ouders) dat u afspraken van een nakomt cliënt ook en bereid verplichtingen. bent om naast wij tijd rekenen en energie op te medewerking steken het vinden hulpverlening van oplossingen aan voor uw kind. uw problemen. hiermee bedoelen De praktijk we heeft dat ons u afspraken geleerd dat nakomt die oplossingen bereid bent sneller om worden tijd en gevonden energie te steken als het in hele het gezin vinden bij het van hulptraject oplossingen is betrokken. voor uw problemen. Binnen het Cardea hulptraject wil leren u graag gezinsleden steunen zelf bij hun dit sterke proces. kanten samen op proberen te sporen we en de te problemen benutten. Zij op vinden te lossen. hun eigen oplossingen en werken samen aan nieuwe omgangsvormen. De hulpverlener stimuleert, leert u nieuwe technieken en oefent deze met u. De hulpverlener geeft antwoord op uw vragen en steunt u bij dit proces. wwwij hebben uw inzet nodig om samen de problemen op te lossen.

9 een afspraak met cardea KLACHTEN klachten EN En KLANKBORD klankbord Cliënttevredenheid cliënttevredenheid en en wat wat als als u niet u niet tevreden bent bent Cardea vindt het belangrijk dat dat cliënten tevreden zijn zijn over over de hulp de hulp die ze die ze krijgen. Om om erachter te te komen hoe hoe cliënten over over ons ons en en de hulp ons aanbod die zij hebben gekregen denken, toetsen denken, we toetsen regelmatig wij regelmatig de cliënttevredenheid. dit doen door we middel door van middel een van vragenlijst. een vragenlijst Aan de uitkomsten waarin de van cliënten deze wordt vragenlijsten gevraagd hechten naar wij hun veel waarde: mening wij over werken de geboden constant hulp. aan verbetering aan de uitkomsten nog beter van deze aan vragenlijsten sluiten bij verschillende hecht Cardea hulpvragen. veel waarde: we werken constant aan het verbeteren en uitbreiden van ons aanbod om nog beter aan te sluiten bij de verschillende Ook hulpvragen. al gaan wij nog zo zorgvuldig om met ouders, kinderen en hun rechten, het kan zijn dat er toch een keer iets fout gaat en dat u een klacht heeft. Blijf dan ook niet al gaan met uw wij klacht nog zo rondlopen. zorgvuldig Maak met een ouders, afspraak kinderen met uw en hulpverlener hun rechten om hierover om, het te kan praten. zijn dat Wij er geloven toch een namelijk keer wat dat fout onze loopt hulp alleen en dat maar u een kan klacht werken als heeft de verstandhouding over iets. blijf dan goed niet en met open uw is. klacht Bespreek rondlopen. daarom Maak uw ontevredenheid een afspraak met de uw hulpverlener. U om kunt hierover de teamleider praten. vragen U kunt bij dit de gesprek teamleider aanwezig vragen te bij zijn dit of gesprek u kunt aanwezig een afspraak te zijn maken of een met afspraak de teamleider maken alleen. met de U kunt teamleider ook via onze alleen. website in dit een gesprek klachtenformulier bespreken we invullen uw klacht en aangeven en kijken wat we uw wat klacht we kunnen is met doen wie om u het een probleem gesprek wenst. op te In lossen. dit gesprek want staat daar uw is ons klacht klachtenbeleid centraal kijken op wij gericht: wat wij om kunnen klachten doen om problemen het probleem goed op en te snel lossen. uit de Ons wereld klachtenbeleid helpen. is erop gericht om klachten en problemen goed en snel uit de wereld te helpen. Het U het kunt kan is mogelijk met voorkomen vragen dat dat praten klachten u een met vraag ook Cardea of terecht een alleen probleem bij niet een voldoende onafhankelijke niet met uw is. hulpverlener vertrouwenspersoon probleem of de is te verantwoordelijke ernstig van of het u bent Advies- teamleider niet en tevreden Klachtenbureau kunt met of wilt de bespreken. geboden Jeugdzorg oplossin In (AKJ). dat geval het kunt U gen. kunt u in terecht advies dat geval bij en een informatie kunt onafhankelijke u terecht krijgen, bij vertrouwenspersoon een hulp onafhankelijke bij het oplossen vertrouwenspersoon van van het problemen Advies- en en Klachtenbureau begeleiding van het advies bij het Jeugdzorg en indienen klachtenbureau (AKJ).U van een kunt jeugdzorg klacht. advies Meer en (akj). informatie U kunt krijgen, advies kunt u hulp vinden bij het informatie de oplossen folder krijgen, van het problemen hulp AKJ of bij via het en telefoonnummer: begeleiding oplossen van bij de het problemen indienen 06 van en 40. een begeleiding klacht. Meer bij het informatie indienen kunt van u een vinden klacht. in de Meer folder informatie van het AKJ kunt of u via vinden telefoonnummer: in de folder Lukt van akj het of 10 niet via 00. om telefoonnummer: met Cardea tot een 010 oplossing te komen, kunt u een klacht indienen bij een externe, onafhankelijke klachtencommissie. Lukt Deze het klachtencommissie niet met Cardea werkt tot voor een alle oplossing jeugdzorginstellingen komen, dan kunt in de u provincie een klacht Zuid-Holland. indienen U bij kunt een uw externe, klacht onafhankelijke schriftelijk indienen klachtencommissie. bij het secretariaat van Deze de klachtencommissie: postbus werkt voor 258, alle 3000 jeugdzorginstellingen AG, Rotterdam. in de provincie Zuid-Holland. Telefoonnummer: U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie: postbus 258, 3000 AG, Rotterdam.

10 10 een afspraak met cardea cliëntenraad CLIËNTENRAAD EN En JONGERENRAAD JongErEnraad inspraak Inspraak in de afspraken als Als u en uw kind hulp krijgen van Cardea, dan heeft u u er er belang bij bij dat dat wij we die hulp goed organiseren. De de medewerkers van Cardea werken hier hier hard hard aan. toch Toch zullen bepaalde zaken nog beter kunnen. Daarom daarom heeft Cardea een cliëntenraad waarin ouders, jongeren en en gezinsvoogden zitten. de De raad praat niet alleen mee, maar adviseert beslist ook Cardea mee ten over aanzien het beleid van van het Cardea. beleid. Van van de kwaliteit van het het eten op op de de campus tot tot de de begeleiding van van mensen die op de wachtlijst staan. De de cliëntenraad adviseert adviseert ons over ons zaken over zaken die zij belangrijk die zij belangrijk vinden vindt en daar en daar zijn we zijn blij wij mee. blij mee. zo kunnen Zo kunnen we wij met samen z n allen de hulp de hulpverlening steeds weer verbeteren. steeds weer Meer verbeteren. informatie Meer vindt informatie u de folder vindt u in de folder over de cliëntenraad. naast Naast de cliëntenraad is er ook een jongerenraad. Tijdens in de bijeenkomsten kunnen jongeren opkomen voor hun belangen en hun mening en en advies geven. iedere Iedere bijeenkomst heeft een onderwerp of of thema, dat dat de de leden zelf zelf kiezen. of Of wij geven een onderwerp aan waarover wij we graag hun hun mening horen. ook Ook van deze raad is een folder beschikbaar. ook Ook als u geen lid bent van een raad, kunt u uw mening geven. Want want u u weet uit eigen ervaring wat goed gaat, wat beter kan en en welke punten belangrijk zijn voor u en uw kind. U op kunt de een verschillende verbetertip locaties geven via worden onze regelmatig website. ouderavonden en jongerenbijeenkomsten gehouden, waarin u uw Op ideeën verschillende kunt delen. locaties we nodigen worden u regelmatig ook van harte ouderavonden uit om cliëntenraad jongerenbijeenkomsten de hoogte te gehouden, van waarin uw ervaringen: u uw ideeën kunt delen. Wij nodigen u ook op van harte uit om de cliëntenraad op de hoogte te houden van uw ervaringen:

11 11 een afspraak met cardea financiën FINANCIËN Wie betaalt wat? U begrijpt dat een behandeling hulptraject bij door Cardea Cardea geld geld kost, kost, zeker zeker als uw als uw kind kind tijdelijk buiten het eigen gezin gaat wonen. de De provincie of de gemeente betalen een gedeelte van die van kosten die kosten de en rest de loopt rest loopt via uw via verzekering. uw verzekering. de meeste In de meeste gevallen gevallen moet u moet ook u betalen: ook betalen: dat is uw dat eigen is uw bijdrage. eigen bijdrage. hiervan Hiervan is sprake als uw als kind uw deelneemt kind deelneemt aan aan dagbehandeling de dagbehandeling of tijdelijk of tijdelijk in een van in is sprake onze een van 24 uursvoorzieningen onze 24 uursvoorzieningen woont. de woont. betaling De van betaling deze van bijdrage deze verloopt bijdrage via verloopt het landelijk via het Landelijk bureau inning Bureau onderhoudsbijdragen Inning Onderhoudsbijdragen (lbio). het (LBIO). lbio Het stelt de LBIO hoogte stelt de van hoogte de ouderbijdrage van ouderbijdrage vast en int vast deze. en wilt int meer deze. hierover Wilt u meer weten, hierover kijkt weten? u dan Kijkt op onze u dan site op onze site of op of op meer WEtEn? wilt Wilt u meer weten over de hulp die Cardea biedt, vraagt u dan onze algemene brochure aan of download deze van onze site. dit Dit geldt ook voor de diverse reglementen. bezoek Bezoek onze website of bel met telefoonnummer heeft Heeft u andere vragen, dan kunt u uiteraard ook bij ons terecht. wij Wij zullen u zo zo goed mogelijk verder helpen. dat Dat is een afspraak. Met Cardea kun je verder.

12 CARDEA JEUGDZORG cardea JEugdZorg Postadres Postbus Bezoekadres 11109, 2301 EC Leiden lammenschansweg 1, 21 dh leiden Bezoekadres Haagse postadres Schouwweg 8E/F, 2332 KG Leiden 2332 postbus KG 1110, Leiden201 ec leiden Telefoonnummer Telefoonnummer telefoonnummer Website Website Uitgave Mei 2011 mei september

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Campus Katwijk. Met Cardea kun je verder!

Campus Katwijk. Met Cardea kun je verder! Campus Katwijk Met Cardea kun je verder! Campus Katwijk Hulp aan jonge kinderen en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

Hulp voor jonge kinderen

Hulp voor jonge kinderen Campus katwijk 3 campus katwijk Hulp voor jonge kinderen Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen. Omdat het kind een achterstand heeft in zijn ontwikkeling. Omdat het gedragsproblemen

Nadere informatie

Met Cardea kun je verder!

Met Cardea kun je verder! Campus Leiderdorp Met Cardea kun je verder! Campus Leiderdorp Hulp aan jonge kinderen en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Campus Alphen aan den Rijn

Campus Alphen aan den Rijn Campus Alphen aan den Rijn Met Cardea kun je verder! Campus ALPHEN AAN DEN RIJN Hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit

Nadere informatie

CAMPUS OUDERE JEUGD. Met Cardea kun je verder!

CAMPUS OUDERE JEUGD. Met Cardea kun je verder! CAMPUS OUDERE JEUGD Met Cardea kun je verder! Campus OUDERE JEUGD Hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen.

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

Gezinsbehandeling. Kom verder! SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers

Gezinsbehandeling. Kom verder!  SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Gezinsbehandeling SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Ouders hebben vragen over het moeilijke of zorgelijke gedrag van hun kind of hoe ze hun

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

crisishulp Met Cardea kun je verder!

crisishulp Met Cardea kun je verder! crisishulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! CRISISHULP Direct hulp in geval van nood Er zijn (acute) problemen in uw gezin waar u niet met elkaar uit komt en waardoor er een crisis

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Utrecht Informatie voor cliënten Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Wat gebeurt er als u zich heeft aangemeld bij Bureau Jeugdzorg? Welke hulp kunnen wij u bieden en wat mag u van ons verwachten?

Nadere informatie

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Rechten en plichten Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Wat zijn mijn rechten en plichten? Deze brochure geeft informatie over uw rechten en plichten als cliënt en over die van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Inhoud 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Inleiding Werkwijze algemeen maatschappelijk werk Aanmelding Intakegesprek Hulpverlening Hulpverleningsplan Evaluatie en

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER WELKOM BIJ FIER HULPVERLENING VAN FIER, WAT BETEKENT DIT VOOR U? EN WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN? IN DIT INFORMATIEBOEKJE VINDT U DE ANTWOORDEN. HEEFT U NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST AAN UW HULPVERLENER.

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten 2014 OCK het Spalier 04.14 Ouders Uw rechten en plichten Centraal bureau Middenduinerweg 44 Postbus 581 2070 AN Santpoort-Noord T 023 520 25 00 F 023 538 77 60 info@ockhetspalier.nl www.ockhetspalier.nl

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 /

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 / BureauJeugdzorgDrenthe mei 2009 / 09 011 Bureau Jeugdzorg Drenthe Klachten & Privacy Inhoud Klachtrecht 3 klagen Mogelijke redenen 4 de keuze Bespreken of klachtbrief 7 klachtafhandeling De termijnen 10

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is bedoeld voor jongeren met een licht

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

Privacy en Klachten. Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk

Privacy en Klachten. Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk Privacy en Klachten Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk 1 2 U kunt rekenen op vertrouwelijke hulpverlening U heeft een eerste gesprek gehad met een maatschappelijk werker van onze instelling.

Nadere informatie

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Uit&Thuis SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Over Uit&Thuis Bij Uit&Thuis draait alles om samenwerking. De samenwerking met jullie

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Klachtenregeling. Als u niet tevreden bent. Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers

Klachtenregeling. Als u niet tevreden bent. Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers Klachtenregeling Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers Niet tevreden? Wat kunt u doen? Een klacht.? Blijf er niet mee rondlopen! Overal waar mensen met elkaar werken gaat wel eens iets fout.

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep wil

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming Over de Raad voor de Kinderbescherming Ieder kind heeft recht op bescherming Inhoud 3 > Over de Raad voor de Kinderbescherming 4 > Ieder kind heeft recht op bescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Uw rechten en plichten. Ouders

Uw rechten en plichten. Ouders Ouders Uw rechten en plichten In deze folder treft u informatie aan over uw rechten en plichten als ouder(s)/verzorger(s) als u en uw kind te maken hebben met één van de voorzieningen van OCK het Spalier,

Nadere informatie

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin Onze eerste kennismaking informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Welkom bij PuntP. U bent via uw huisarts of een andere hulpverlener naar PuntP verwezen en binnenkort hebt u uw eerste afspraak. In

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

Gezinsbehandeling (IOG) bij kinderen met gedragsproblemen Sterker in de samenleving.

Gezinsbehandeling (IOG) bij kinderen met gedragsproblemen Sterker in de samenleving. Gezinsbehandeling (IOG) bij kinderen met gedragsproblemen Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Marco is acht jaar en heeft een licht verstandelijke beperking. Daarnaast heeft hij gedrags-, leer-,

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Koraal Groep Koraal Groep wil graag dat je tevreden bent. Tevreden over de manier

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan je problemen leidt tot een oplossing zodat je weer kunt genieten van de dingen om je heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden.

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden. KLACHTENREGELING AKJ Visie en uitgangspunten Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) wil ervoor zorgen dat cliënten binnen de jeugdzorg bij gevoelens van onvrede of onmacht altijd een beroep kunnen

Nadere informatie

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf So-Cool volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we

Nadere informatie

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf So-Cool volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon Belangen van cliënten voorop Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie. Onze vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliënten

Nadere informatie

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf So-Cool volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie

Een goed gesprek, een steun in de rug

Een goed gesprek, een steun in de rug Een goed gesprek, een steun in de rug Veelzijdig in zorg Maatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Inhoud Welkom bij MoleMann Mental Health 3 Informatie voor patiënten 3 Werkwijze 3 KENNISMAKING EN START BEHANDELING 3 Behandelplan 3 Uw omgeving is welkom! 3 Behandelen = samenwerken

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw rechten als patiënt z Rechten en plichten 1 Uw rechten Als patiënt hebt u bepaalde rechten. Deze zijn wettelijk vastgelegd

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon Belangen van cliënten voorop Wie zijn onze cliënten? Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg Alle volwassenen en jeugdigen die te maken hebben met de jeugdzorg, kunnen een

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Leerstraf Tools4U. Informatie voor jongeren

Leerstraf Tools4U. Informatie voor jongeren Leerstraf Tools4U Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf Tools4U volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze brochure? 4 > Waarom

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar

Nadere informatie

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers ONDERZOEK Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Voor wie is onderzoek? Onderzoek is bedoeld voor jou en andere kinderen of jongeren in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. Soms ben jij zelf degene

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding...

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding... INFORMATIEBROCHURE Informatie over Eddee Zorgverlening Inhoud Informatie over Eddee Zorgverlening... 2 Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3 Zorgaanbod... 3 Individuele begeleiding... 3 Individuele

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk werk Basisonderwijs

Schoolmaatschappelijk werk Basisonderwijs Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schoolmaatschappelijk werk Basisonderwijs Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schoolmaatschappelijk

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING FRIESLAND Veilig Thuis Friesland (VTF) heeft een melding gekregen van iemand die zich zorgen maakt over uw kind(eren).

Nadere informatie

Jongeren Jouw rechten en plichten

Jongeren Jouw rechten en plichten Jongeren Jouw rechten en plichten In deze folder vind je informatie over wat je mag doen en wat je moet laten bij OCK het Spalier, aanbieder van jeugdzorg in Kennemerland. De folder is gemaakt in overleg

Nadere informatie

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Inleiding Iedere jongere die bij Lijn5 in behandeling is, heeft rechten én plichten. In dit document lees je wat jouw rechten en plichten zijn. Wij

Nadere informatie

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP PRIVACY Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP Waarom deze folder? Als er problemen zijn en je hulp nodig hebt óf als je al hulp 1 krijgt, is het handig om te weten wat anderen over je mogen weten.

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven

Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven bij Mosae in de eigen kracht van mensen ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de mensen om hen heen te versterken, werken wij samen aan

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie