What I like about studying in Holland is that you work together with people from a lot of different cultures.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "What I like about studying in Holland is that you work together with people from a lot of different cultures."

Transcriptie

1

2 What I like about studying in Holland is that you work together with people from a lot of different cultures. Colofon Tekst en eindredactie: Afdeling Communicatie van EP-Nuffic en Kasperschrijft.nl. Fotografie: Wilco van Dijen, Sicco van Grieken, HKU, John Morgan (Flickr) Saskia Mulder, nadiafotografeert.nl, Ralph Rozema, Alexander Sporre, Stockebrandt, Sanne Verlinden en Edwin Weers. Vormgeving: ConceptID, Rotterdam Druk: Drukkerij Verloop, Alblasserdam De uitdaging om de kennis die we bij onze afdeling Beurzen en Subsi dies bezitten in te zetten voor nieuwe studiebeurzenprogramma s ga 2 3

3 EP-Nuffic: Internationalising education Met deze uitgave presenteert EP-Nuffic zich als organisatie die samen met u het onderwijs wil internationaliseren. Door het samengaan per 1 januari 2015 van het Europees Platform en de Nuffic zijn we in staat om de hele onderwijskolom te ondersteunen. En dat gaan we doen. Want op ieder niveau van het onderwijs blijkt de meerwaarde van internationalisering: van vroeg vreemde talen leren in de laagste groepen, het skypen en uitwisselingen in de klassen, het opdoen van werkervaring door scholieren, de stages en studies in het buitenland, de international classroom, de kennisdeling door docenten en de capaciteitsopbouw in landen ver van Nederland. Keer op keer blijken deelnemers zeer enthousiast te zijn over de meerwaarde van de opgedane ervaringen. Ze spreken over life changing experiences, onderhouden relaties met hun internationale contacten en laten de (kennis-) economie in eigen land meeprofiteren. Freddy Weima, Voorzitter Directie Jindra Divis, Vicevoorzitter Directie Om hier aan bij te dragen, willen we met slagkracht, flexibiliteit en innovatievermogen, inspelen op veranderingen. Dicht bij onze doelgroepen en klanten. Zo maakt EP-Nuffic samen met u een wereld van verschil. We praten er graag met u over door. ik graag aan! Laila Vittali n Alle scholieren en studenten, onge acht hun opleiding en leeftijd moeten de kans grijpen om buiten de 4 5

4 Een wereld van verschil Globalisering heeft een enorme impact op onze samenleving. Internationaal denken, doen en leren is geen luxe maar noodzaak en maakt een wereld van verschil. Ook ons onderwijs wordt internationaler. De focus ligt steeds sterker op de wereld om ons heen en de uitdagingen van de nieuwe tijd. Internationalisering verrijkt de kennis en het leven van leerlingen en studenten en het verruimt de blik van docenten en de horizon van ons onderwijs. Zo gaat er een nieuwe wereld open. Grenzen vervagen of worden verlegd. EP-Nuffic is het epicentrum van die internationalisering. EP-Nuffic is expert, dienstverlener, kenniscentrum en aanjager voor internationalisering van het onderwijs. Internationalising education, noemen we dat. En daar doen we graag dit boekje over open. Er is een nieuwe wereld te leren Internationalisering in het onderwijs werd in het verleden vaak als doel op zich gezien. Bijvoorbeeld om het aantal buitenlandse studenten te laten groeien, of om het profiel van een school te versterken voor een betere marktpositie. Internationalisering was daarmee vaak een onderwerp van specifieke personen of afdelingen binnen scholen en instellingen. Wat ontbrak was a bigger picture. Het grotere belang bleef veelal vaag of onuitgesproken. Inmiddels wordt breed gezien en erkend dat internationalisering een essentieel element en instrument is in het onderwijs. Het is van groot gewicht en belang voor de verwerving van relevante kennis, vaardigheden en competenties voor de huidige en komende generaties leerlingen en studenten, overal ter wereld. Er is een nieuwe wereld te leren. Een wereld van verschil maken EP-Nuffic wil leerlingen, studenten en docenten wereldwijs maken en verrijken met internationale kennis, vaardigheden en ervaring(en). EP-Nuffic wil een wereld van verschil maken door internationalisering van het onderwijs. Internationalisering hoort in het hart van het onderwijs, en je kunt er op scholen niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat is onze missie en onze inzet. Wij stimuleren en ondersteunen professionals in het onderwijs om internationale ervaringen tot leven te brengen. Wij prikkelen leerlingen en studenten hier en in het buitenland om over grenzen te kijken en hun grenzen te grenzen te kijken. Kasia Bruning n De meeste collega s hebben zelf ook ruime buitenlandervaring. Internationalisering zit in ons DNA! 6 7

5 verleggen. Om internationaal te denken. Zodat zij morgen en later het verschil kunnen maken in die sterk veranderende wereld. En EP-Nuffic biedt beslissers en bestuurders kennis en nieuwe inzichten hoe internationalisering het onderwijs en onze economie verder kunnen verrijken. Opdrachtgevers, stakeholders en samenwerking EP-Nuffic is een onafhankelijke organisatie in het publieke domein. Onze belanghebbenden zijn onze opdrachtgevers, zoals Nederlandse ministeries, de Europese Commissie en private partijen; klanten zoals onderwijsinstellingen, koepelorganisaties, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen. In nauw contact met klanten ontwikkelen we nieuwe dienstverlening. De permanente dialoog met onze stakeholders is een conditia sine qua non om zowel aanjagend als vraaggericht te kunnen werken. EP-Nuffic ontwikkelt en beheert verschillende vormen van generieke en toegepaste kennisoverdracht, dienstverlening, programma s, informatiemethoden en instrumenten. Samenwerking met andere organisaties en deskundigen, het onderhouden en uitbreiden van netwerken en het bieden van een platform voor internationalisering is daarbij essentieel. De ambitie van EP-Nuffic Een wereld van verschil. Dat is een stevige claim. De ambitie van EP-Nuffic is dan ook om te zorgen dat vanaf 2020 alle leerlingen en studenten de mogelijkheid hebben voor een stevige basis in internationalisering. Dat betekent voor ons aantoonbaar opgedane internationale ervaring, kennis en vaardigheden. Dat maakt voor leerlingen en studenten echt een wereld van verschil en het maakt hen bekend met en voorbereid op die internationale samenleving, biedt hen een breder perspectief, en garandeert betere kansen op de arbeidsmarkt. EP-Nuffic is stellig overtuigd dat internationalisering de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder versterkt. Internationalisering is onmisbaar voor een ambitieuze, alerte en toekomstgerichte samenleving, voor sociaal-culturele groei en economische ontwikkeling. Nederland bij de wereldtop De ambitie van EP-Nuffic staat natuurlijk niet op zichzelf. Zij sluit aan bij de veel grotere ambitie om Nederland op het gebied van onderwijs en onderzoek bij de wereldtop te laten horen. En bij de ambities die ons land heeft ten aanzien van de capaciteitsopbouw die zich richt op het versterken van kennis en vaardigheden en daarmee het beter functioneren van organisaties in ontwikkelingslanden. Internationalisering is echt de wereld van EP-Nuffic. Wij zetten onze netwerken in binnen- en buitenland, onze kennis van de ontwikkelingen in de internationalisering, programma s en beschikbare middelen maximaal in om onze ambities en die van Nederland waar te maken. EP-Nuffic opent nieuwe werelden. Ellen Ruifrok n Door de vele mogelijkheden die er zijn om fysiek of digitaal de wereld te ontdekken, is het nodig daar al tijdens je 8 9

6 Ons wereldwijde werkterrein EP-Nuffic inspireert, adviseert, ondersteunt en verbindt onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijven, leerlingen en studenten, leraren en kenniswerkers in hun activiteiten, betrokkenheid en inzet om het onderwijs door internationalisering verder te versterken. Ons werkterrein is -vanzelfsprekend - wereldwijd. EP-Nuffic is a global player, en opereert niet alleen in Nederland of in Europa, maar ook in opkomende landen en ontwikkelingslanden. De fusie van E(uropees) P(latform) en Nuffic komt op een mooi moment. Het brengt zo alle kennis en kunde tezamen op het terrein van internationalisering in het onderwijs, en over hoe de internationalisering de komende jaren verder te versterken in de primaire processen in scholen en instellingen. Succesvolle economische samenwerking Voor EP-Nuffic is internationalisering in het onderwijs een voorwaarde voor succesvolle internationale samenwerking in mondiaal perspectief. De transitie naar een kenniseconomie en kennisintensieve samenlevingen zet zich overal voort. De problematiek van mondiale vraagstukken is een steeds belangrijker thema in onderwijs en onderzoek. Dit veronderstelt kennisdeling met partners in ontwikkelde en minder ontwikkelde landen. Voor samenwerking met partners in de minder ontwikkelde landen zijn investeringen in capaciteitsopbouw nodig. Het wederzijds rendement bestaat niet alleen uit toegevoegde waarde aan onderwijs en onderzoek, maar ook uit een toename van de vraag naar Nederlandse kennis en producten: trade for aid. Bijdragen aan de mainstreaming van internationalisering EP-Nuffic wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als vooraanstaand kennis- en dienstencentrum ten behoeve van het werkveld en van het beleid, zowel nationaal als ver over onze grenzen. EP-Nuffic wil zo bijdragen aan de mainstreaming van internationalisering; het moet een vast en onmisbaar onderdeel zijn van scholing, studie en opleiding. EP-Nuffic moet daarvoor natuurlijk meer willen en kunnen doen dan uitvoering geven aan gegunde taken. Het zal proactief en initiatiefrijk moeten zijn op het kruispunt van kennisontwikkeling en de inzet en het gebruik van al die kennis. Om de eigen taken effectief en innovatief vorm te geven en in de praktijk te brengen. En om met de verworven en gebundelde kennis en expertise het beleid en het veld adequaat bij te staan en verder te brengen. Het kennis- en dienstencentrum voor internationalisering in onderwijs en onderzoek. EP-Nuffic, internationalising education. opleiding mee te leren omgaan. Jolly Samahah n Mijn dochter ging als een meisje naar Spanje en kwam na 1,5 jaar als een vrouw terug

7 Kennis & Innovatie Via onze Kennis & Innovatieactiviteiten verzamelen, analyseren en verspreiden we kwantitatieve en kwalitatieve informatie over internationale aspecten van het onderwijs, zoals studentenmobiliteit, capaciteitsopbouw en internationalisation at home. We geven advies en trainingen aan onderwijsinstellingen en participeren in verschillende nationale en internationale (onderzoeks- en beleids-) netwerken. Belangrijke projecten in 2015 zijn de doorontwikkeling van LINE, het online kennisplatform voor het gehele onderwijsveld over internationalisering (www.internationalisering.nl), en de opbouw van een internationale EP-Nuffic Academy. Internationalisation at home Lang niet alle studenten kunnen of willen tijdens hun studie naar het buitenland. Hoe kunnen zij toch internationale en interculturele competenties opdoen? Op verzoek van het ministerie van OCW verrichten we onderzoek naar internationalisation at home. De uitkomsten hiervan hebben bijgedragen aan de internationaliseringsvisie van het ministerie. Volwassen, zelfstandig, gelukkig. Heleen Ravenhorst n Ik geloof dat internationalisering in het onderwijs bijdraagt aan wereld 12 13

8 Kennis delen dankzij netwerken Netwerken voor internationalisering leveren een belangrijke bijdrage aan het inhoudelijk vormgeven van internationalisering in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Ze voorzien in een specifieke informatievoorziening aan kennismigranten, (internationale) studenten, stafmedewerkers, onderzoekers en instellingen. Zo stimuleert het Cospa-netwerk voor stagecoördinatoren internationale stages en bewaakt het netwerk de kwaliteit van deze stages. Ook is EP-Nuffic aanwezig op de grootste internationale netwerkconferenties EAIE en NAFSA. Van red tape naar orange carpet Het EP-Nuffic Mobstacles-team levert een bijdrage aan het verminderen van mobiliteitsobstakels voor internationale studenten en onderzoekers bij hun komst naar Nederland. Samen met hoger onderwijsinstellingen signaleert Mobstacles knelpunten bij immigratieprocedures, werkvergunningen, ziektekostenverzekeringen, belastingen en sociale zekerheid. Mobstacles vervult een liaisonfunctie tussen instellingen, relevante ministeries en uitvoeringsorganisaties om knelpunten op te lossen. Naast het geven van voorlichting organiseert Mobstacles jaarlijks diverse netwerkbijeenkomsten over actuele ontwikkelingen bij immigratieprocedures. vrede. Saskia Mulder n The Netherlands welcomes international students: feel free to be who you are and discover your talents at 14 15

9 In het najaar van 2015 wordt rond Erasmus+ een congres georganiseerd waar alle sectoren bijeenkomen. De impact van internationale samenwerkingsprojecten is een belangrijk thema. Er worden ruim 500 deelnemers verwacht. Erasmus+ Onderwijs & Training Erasmus+ is het programma in Europa om internationalisering en samenwerking te bevorderen binnen onderwijs, training, jeugd en sport. Erasmus+ staat open voor alle niveaus van onderwijs: van basisschool tot universiteit, van de jeugdsector tot volwasseneneducatie. a Dutch university. Han Dommers n Het is waardevol dat EP-Nu ffic o.a. het merk Study in Holland promoot en de hoger onderwijs 16 17

10 Vroeg vreemdetalenonderwijs In vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) bieden basisscholen extra uren vreemdetalenonderwijs aan, meestal al vanaf groep 1. Het gaat daarbij om Engels, Duits, Frans en Spaans. EP-Nuffic is door het ministerie van OCW aangesteld om vvto en internationalisering in het basisonderwijs te coördineren en te bevorderen. LinQ Scholen die de vakken Frans en Duits willen versterken, kunnen zich aansluiten bij het LinQnetwerk. Deelnemende vakgroepen wisselen ervaringen uit in een goed georganiseerd netwerk. Uitgangspunten zijn een communicatieve aanpak en het gebruik van de doeltaal. Het volgen van het eenjarige programma is voor scholen tevens een voorbereiding voor het behalen van het LinQ-label. Nivo Nivo is een landelijk netwerk van scholen in het voortgezet onderwijs waarbinnen informatie-uitwisseling en onderlinge ondersteuning een belangrijke rol spelen. Het doel is om beginnende en ervaren scholen te helpen bij het opzetten, vormgeven en verankeren van internationalisering. De scholen worden ondersteund bij onder meer onderwerpen als certificering, het creëren van draagvlak, en het aanvragen van subsidie. instellingen voorziet van de middelen om in het buitenland beter zi chtbaar en herkenbaar te zijn. Frederika Cazemier-Dekker n The 18 19

11 Tweetalig onderwijs Scholen die tweetalig onderwijs (tto) geven, bieden minimaal de helft van de lessen aan in een andere taal dan het Nederlands, meestal Engels en heel soms Duits. Leerlingen worden zo veel mogelijk gestimuleerd om de doeltaal actief te gebruiken in en buiten de les. Een grondige Europese en internationale oriëntatie is een vast onderdeel van het tto-curriculum. Elos grensverleggend onderwijs Elos is een netwerk van scholen, die leerlingen goed voorbereiden op het leven, leren en werken in een internationale samenleving. Elos heeft als doel internationalisering structureel in het curriculum op te nemen. Een Elos-school kenmerkt zich door vele internationale activiteiten en biedt een gedegen Europese en internationale oriëntatie in de lessen. De school besteedt specifieke aandacht aan twee vreemde talen op hoog niveau. Daarnaast maken internationale samenwerking en uitwisseling met scholen in het buitenland deel uit van de schoolpraktijk. true value of bilingual education is not the English learnt, but the broad perspective students get from the world. S. Carillo Manrique, 20 21

12 etwinning Via vinden meer dan leraren elkaar en werken hun leerlingen samen met behulp van ICT. Deze gratis online community is voor iedereen die verbonden is aan een basisschool of een school voor (v)mbo, havo en vwo. Het doel van etwinning is het opdoen van internationale ervaring, het stimuleren van ICT-vaardigheden en het op een inspirerende manier uitvoeren van verplichte lesstof. etwinning in het kort: 34 landen 25 talen meer dan leraren meer dan projecten Chr. Scholengemeenschap Calvijn n Ik wou graag tto doen omdat het goed is voor je toekomst, je leert vloeiend Engels spreken en kan 22 23

13 Bureau Nationale UNESCO Commissie UNESCO is de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. Ze stimuleert interculturele dialoog, draagt bij aan de bescherming van cultureel erfgoed en bevordert de inzet van wetenschap in (inter-)nationaal beleid. Ook zet UNESCO zich VN-breed in voor onderwijs voor iedereen en voor duurzame ontwikkeling. Met dit brede mandaat draagt de organisatie bij aan de belangrijkste doelstelling van de VN: wereldvrede. Elke lidstaat van UNESCO heeft een eigen UNESCO Commissie. De Nederlandse Commissie bevordert de bekendheid van UNESCO in ons land, stimuleert de inbreng van het Nederlandse professionele veld in UNESCO-programma s en adviseert de rijksoverheid over UNESCOonderwerpen. Het bureau van de Commissie is ondergebracht bij EP-Nuffic. hierdoor met heel veel mensen over de wereld praten. Evan de Kok n Ik koos tweetalig vwo zodat ik later in het buitenland kan studeren

14 Capaciteitsopbouw Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken beheren we het programma Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE) voor duurzame versterking van onderwijsen trainingscapaciteit in ontwikkelingslanden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de expertise van Nederlandse organisaties. Op termijn zullen deze landen beter in staat zijn om zelf in de benodigde opleidingen en menskracht te voorzien. Via NICHE wordt bijzondere aandacht besteed aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen en de relatie met de arbeidsmarkt en beroepsonderwijs. In 2015 experimenteren wij met nieuwe vormen van capaciteitsopbouw. Daarmee sluiten wij nog beter aan bij de behoeften van bedrijfsleven en kennisinstellingen. Jamie Zwart n Elos broadens my horizon, both within the school and at an international level. Ana Beatriz Esteves n It is such an 26 27

15 Holland Scholarship Beurzen en subsidies Onze programma s die betrekking hebben beurzen en subsidies bedienen de gehele onderwijskolom, van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs. De programma s, bijvoorbeeld de Netherlands Fellowship Programmes (NFP), Science without Borders Holland en het VSBfonds, hebben een totale waarde van ruim 40 miljoen. In 2015 richten wij ons met name op klantgericht werken, goede communicatie met onze doelgroepen en de ontwikkeling van nieuwe programma s als het Holland Scholarship en het Canada Programma. Het Holland Scholarship is de nieuwe Nederlandse beurs voor zowel internationale als Nederlandse studenten. De beurs is mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VSNU, Vereniging Hogescholen en EP-Nuffic. Aan het programma nemen 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten deel. Jaarlijks zijn er beurzen beschikbaar. Nederlandse studenten krijgen een bedrag van voor een studieperiode, stage of onderzoek in een land buiten de EER (Europese Economische Ruimte). Voor internationale studenten zijn er beurzen van voor een volledige bachelor of master. Bij aanvang van het studiejaar 2015/2016 worden de eerste Holland Scholarship-studenten verwelkomd en uitgezwaaid. international working experience. Neli Mesyova n De meerderheid internationaliseert op bescheidener schaal, met uitwisselingen of 28 29

16 Promotie van het Nederlandse onderwijs Door onze kantoren in tien landen - de Netherlands Education Support Offices - wordt altijd wel op elk moment ergens ter wereld het Nederlandse hoger onderwijs gepromoot. Onze collega s ter plaatse doen dit online, door deelname aan studentenfairs en via het wereldwijde Holland Alumni network. Via de career portal en het programma Make it in the Netherlands! wordt de binding van internationale studenten en alumni met Nederland versterkt en bouwen we een wereldwijde community van mensen die Nederland in hun hart dragen. Samen werken aan oplossingen Het Living Lab positioneert het Nederlandse hoger beroepsonderwijs op het gebied van onderwijs en onderzoek in een aantal specifieke (Neso)landen. Als netwerk van kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden richt het zich op open innovatie en co-creatie. Het heeft het karakter van een proeftuin waarin onderzoekers, docenten, studenten en professionals uit het werkveld gezamenlijk werken aan het oplossen van problemen die men dagelijks tegenkomt in de geselecteerde sector aan beide kanten van de wereld. In de afgelopen jaren zijn Living Lab pilots - Logistiek in Indonesië, Creative Industries in Korea, Biobased Economy in Brazilië en Energie in Rusland - van start gegaan. Recentelijk is daar het Hospitality & Tourism initiatief in China bijgekomen. In 2015 start de verkenning van een tweede Living Lab in Indonesië, gericht op water. regelmatig contact met het buitenland. Voor die scholen is er Nivo. Pieter Hogenbirk n Elos en internationalisering haalt het 30 31

17 Promotie wereldwijd Neso s - Netherlands Education Support Offices Neso s zijn gevestigd in landen die van strategisch belang zijn voor het Nederlandse hoger onderwijs. Hun kerntaak is de promotie van het Nederlandse hoger onderwijs en internationale samenwerking om zo studenten- en stafuitwisseling te bevorderen. De kernactiviteiten van de Neso s zijn: Study in Holland-promotie en student counselling marktinformatie en -analyse Holland Alumni network. Rusland - Moskou Turkije - Istanbul China - Beijing Korea - Seoul Thailand - Bangkok Mexico - Mexico City India - Bangalore Vietnam - Ho Chi Minh City Brazilië - Brasilia Indonesië - Jakarta Zuid Afrika - Pretoria beste uit je leerlingen naar boven. Jan de Jager n Sinds onze deel name aan LinQ zijn wij veel meer de doeltaal als voertaal gaan 32 33

18 Holland Alumni network Het Holland Alumni network is een wereldwijd netwerk voor internationale studenten en alumni. Het biedt ondersteuning aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, Holland Alumniverenigingen en andere relevante organisaties. Het Holland Alumni network heeft ruim leden. Zij zijn de ambassadeurs van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland. Het Holland Alumni network stimuleert hen om kennis en contacten uit te wisselen en om verbonden te blijven met Nederland. gebruiken. Vesti Pouw n Het Nederlands taalgebied is relatief klein, dus van oudsher is het voor ons noodzakelijk om meerdere talen 34 35

19 Talent vinden én binden Het moet voor buitenlandse studenten aantrekkelijker worden om na hun studie in Nederland aan het werk te gaan. Door studenten al tijdens hun studie in contact te brengen met potentiële werkgevers, door betere informatie over een loopbaan in ons land en door taalcursussen wil EP-Nuffic, samen met andere partijen, meer internationaal talent ertoe bewegen om na hun studie in Nederland te blijven. Het actieplan Make it in the Netherlands! bevat een keur aan maatregelen om internationale studenten te trekken en vervolgens aan Nederland te binden. Gemotiveerde buitenlandse studenten verhogen het niveau, verbeteren het studiesucces ook van Nederlandse studenten en versterken het internationale karakter van het Nederlandse hoger onderwijs. Bovendien is internationaal talent hard nodig op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de internationale studenten na afstuderen graag in Nederland wil blijven, terwijl maar 27% daadwerkelijk blijft. Alle reden om dit potentieel beter te benutten. te beheersen. Carel Laenen n Internationalisering worden kinderen in contact gebracht met kinderen in andere landen. Het is belang

20 Career event nl4talents Het doel van nl4talents is om getalenteerde internationale studenten te binden aan Nederland. Op nl4talents krijgen buitenlandse talenten in de afrondende fase van hun studie voorlichting over mogelijkheden om in Nederland een carrière op te bouwen. Voor diegenen die na hun studie Nederland verlaten, zijn er workshops die hen helpen in eigen land succesvol te worden een goede band met Nederland staat daarbij centraal. rijk voor het kweken van wederzijds begrip en het vinden van raak vlakken. Paul Groot n Every day is exciting, I am surrounded by 38 39

21 I learned a Dutch sentence: Vandaag is een nieuwe dag! It means today is a new day. What is new to me about Holland is that the society is very open and very relaxed. Study in Holland: small country, big opportunities Study in Holland promoot het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland, zodat meer internationale studenten in Nederland komen studeren. Dit doen we samen met hoger onderwijsinstellingen en de wereldwijd gevestigde Netherlands Education Support Offices (Neso s). We maken gebruik van online kanalen, zoals studyinholland.nl en van social media. Maar we gebruiken ook de verhalen van de studenten zelf: hoe hebben zij hun tijd in Nederland beleefd? Want niets is zo inspirerend als verhalen van studenten die je voorgingen. open-minded, creative people, Joana Mühlenbrock n There is so much knowledge and innovation, Sulabh Sharma n They are entrepreneu

22 Week van de internationale student Jaarlijks in november organiseert EP-Nuffic de Week van de Internationale Student. Tijdens deze week zijn er activiteiten die laten zien dat Nederland de aanwezigheid van buitenlandse studenten op prijs stelt. Op elke dag van deze week wordt er een ontbijt en een oranje badjas bezorgd bij een buitenlandse student. De vijf gelukkige studenten in 2014 kwamen uit Zuid-Korea, Colombia, Denemarken, Kenia en Canada en studeerden in Amsterdam, Tilburg, Delft, Den Haag en Groningen. rial, they have a positive mind-set and very good work conditions, Dimitar Kralev n Explore neighbouring countries, excellent 42 43

23 Stap voor stap naar het buitenland Met WilWeg informeert en enthousiasmeert EP-Nuffic scholieren en studenten omtrent studie, stage of een tussenjaar in het buitenland. Via de website krijgen scholieren en studenten informatie over wonen en studeren in verschillende landen. Ook vinden ze er ervaringen van scholieren en studenten die al naar het buitenland zijn geweest. WilWeg? BenWeg! In samenwerking met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training heeft Wil- Weg in 2014 een fotowedstrijd georganiseerd voor de eerste lichting studenten die met de nieuwe beurs van Erasmus+ naar het buitenland vertrokken. De fotowedstrijd vormde een onderdeel van een breder project waarbij samenwerking met studenten centraal stond. Studenten stuurden massaal foto s in waarop hun ultieme buitenlandgevoel duidelijk zichtbaar was. geographical position, Isabel Duarte. n In Holland I learned to be more open minded and tolerant, and to be less judging. Joao Victor 44 45

24 Vergelijken van onderwijs Vergelijken van onderwijs Door een heldere en inzichtelijke vergelijking van onderwijs en diploma s bevorderen we de mobiliteit en integratie van bezitters van binnenen buitenlandse onderwijskwalificaties in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dit doen we door Nederlandse belanghebbenden te adviseren over de waarde van buitenlandse opleidingen, of door voorlichting te geven over Nederlandse en buitenlandse onderwijssystemen. Om deze kennis verder te verspreiden, verzorgen we consultancy en trainingen over deze onderwerpen. Belangrijkste projecten in 2015: Het FAIR-project, waarin aanbevelingen worden gedaan om erkenningprocedures in de Europese Hoger Onderwijsruimte sneller en makkelijker te maken. Het IDW-inburgeringsproject, waarbinnen diplomawaarderingen worden verstrekt in het kader van de nieuwe module Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt van het inburgeringprogramma. Publicaties Blijf op de hoogte van nieuws, trends en ontwikkelingen op gebied van internationalisering met diverse uitgaven van EP-Nuffic. Via kunt u zich inschrijven voor de verschillende nieuwsbrieven en abonneren op onze tijdschriften. Tijdschriften In het tijdschrift IO, Internationaliseren in Onderwijs, leest u over ontwikkelingen, achtergronden en praktijkervaringen op basisscholen, voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen. Transfer is het vakblad voor internationalisering in het hoger onderwijs, met nieuws- en achtergrondartikelen, interviews en reportages over trends en ontwikkelingen in de nationale en internationale onderwijsmarkt. Europa Expresse gaat over Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie voor Onderwijs, Jeugd en Sport. Het bevat nieuws, achtergronden en tips voor het aanvragen van subsidies voor het hoger onderwijs. Studies en monitoring Regelmatig publiceert EP-Nuffic studies over internationalisering, capaciteitsopbouw en internationale samenwerking en de invloed en toekomst van internationalisering in het onderwijs. Mobiliteitsstatistieken worden gepubliceerd in Internationalisering in Beeld en maandelijks wordt een beleidsmonitor uitgegeven die de ontwikkelingen op beleidsniveau bundelt. Mota do Nascimento n Een buitenlandervaring verrijkt je enorm, je bevordert je zelfstandigheid en maakt kennis met andere gewoontes 46 47

25 Blijf in contact met EP-Nuffic Kom langs of neem contact met ons op om verder te praten over samenwerking of te zien wat we voor u kunnen betekenen: Adres: Kortenaerkade 11, Den Haag Telefoon: Daarnaast gebruiken we social media om in contact te blijven met al onze doelgroepen. Met hogeronderwijsinstellingen, scholen, docenten, stakeholders en studenten in binnen- en buitenland. Of het nu gaat om het beantwoorden van vragen, discussies over hot topics in internationalisering of het delen van de ervaringen van onze Holland ambassadors, er is een wereld aan mogelijkheden. Volg ons op een of meerdere kanalen, bijvoorbeeld op: /EP-Nuffic /EP-Nuffic Of vind ons op: en culturen, het zou de nieuwe norm moeten zijn. Anne Lutgerink 48

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

Internationa lisering. versterkt de kwaliteit van het onderwijs. europees platform internationaliseren in onderwijs

Internationa lisering. versterkt de kwaliteit van het onderwijs. europees platform internationaliseren in onderwijs Internationa lisering versterkt de kwaliteit van het onderwijs europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Internationalisering versterkt de kwaliteit van het onderwijs Visie, missie en ambities

Nadere informatie

Meer kansen door internationaal basisonderwijs

Meer kansen door internationaal basisonderwijs Meer kansen door internationaal basisonderwijs Initiatiefvoorstel D66, VVD en Groenlinks Oktober 2013 Amsterdam is een wereldstad en de meest internationale stad van het land. De haven, het toerisme, de

Nadere informatie

WilWeg. Ellen Ruifrok

WilWeg. Ellen Ruifrok WilWeg Ellen Ruifrok Waarom naar het buitenland? Academische uitdaging Internationalisering arbeidsmarkt vraagt om nieuwe competenties Brede meerwaarde van buitenlandervaring Persoonlijke ontwikkeling

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking Samenvatting Wereldburgers, in de 21 ste eeuw, benodigde

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Strategische agenda 2016-2020

Strategische agenda 2016-2020 Strategische agenda 2016-2020 Internationalisering: een wereld van verschil Strategische agenda 2016-2020 2020 Internationalisering: een wereld van verschil 2 3 Internationalisering: een wereld van verschil

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

WERELDWIJS. met tweetalig onderwijs! europees platform. internationaliseren in onderwijs

WERELDWIJS. met tweetalig onderwijs! europees platform. internationaliseren in onderwijs WERELDWIJS met tweetalig onderwijs! europees platform internationaliseren in onderwijs Is jouw wereld groter dan Nederland? Ben je eraan toe om over de grenzen heen te kijken? Vind je talen leuk? Wil je

Nadere informatie

Wat Chinese studenten willen

Wat Chinese studenten willen Wat Chinese studenten willen Kansen en uitdagingen voor het Nederlandse HO in China Charles Hoedt Robert van Kan Kees Kouwenaar 2 Openingsvraag: Bent u tevreden over de bestaande relatie van uw instelling

Nadere informatie

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda COSPA Dag De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda Olaf Ernst, Organisatie stages/beleidsverantwoordelijke Praktijkleren Angelique Grippeling, Internationale

Nadere informatie

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT WORKSHOP 1P4 Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT 11.00-12.00 uur / SkyTheater 2 Inhoudsopgave Onderwerp/ aanleiding

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

EP-Nuffic versterkt onderwijs in ontwikkelingslanden

EP-Nuffic versterkt onderwijs in ontwikkelingslanden EP-Nuffic versterkt onderwijs in ontwikkelingslanden EP-Nuffic November 2015 EP-Nuffic versterkt onderwijs in ontwikkelingslanden Dankzij Office 365 en Azure Apps Pagina 2/7 EP-Nuffic versterkt onderwijs

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Internationalisering in het curriculum van de toekomst

Internationalisering in het curriculum van de toekomst Internationalisering in het curriculum van de toekomst Pagina 2 Pagina 6 Pagina 7 Veldconsultatie door EP-Nuffic #Onderwijs2032 Internationale competenties op een rij Vreemde talen: onmisbaar gereedschap

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Reflectie. Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO. EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht

Reflectie. Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO. EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht Reflectie Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht Inleiding IaH studies zijn belangrijke bijdrage aan discussie

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32379 1 oktober 2015 Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 september 2015, nr. DVB/CU-BPZ-329/15, tot

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering

Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering Beantwoord de zes sleutelvragen en vul deze in onderstaand format in. Welk ideaalbeeld hebben we van een

Nadere informatie

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Kwaliteit Elos voor internationalisering in het vmbo in Nederland Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Nuffic Neso Mexico. Janneke de Geus Director 22 maart 2011

Nuffic Neso Mexico. Janneke de Geus Director 22 maart 2011 Nuffic Neso Mexico Janneke de Geus Director 22 maart 2011 Bienvenidos a Nuffic Neso México! Wie, wat, waar, wanneer Nuffic Neso Mexico 2011 Activiteiten Plannen Marktonderzoek Hoger onderwijs in Mexico

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Kilometers van hier zijn ze soms mijlen verder

Kilometers van hier zijn ze soms mijlen verder Kilometers van hier zijn ze soms mijlen verder Studie of stage in het buitenland? wilweg.nl Studie of stage in het buitenland? Wil jij je horizon verbreden? Een onvergetelijke tijd beleven? Vrienden hebben

Nadere informatie

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven UniPartners heeft: 10 vestigingen door heel Nederland 14 partnerships met Junior Enterprises in Europa 70 studenten bestuurders per jaar 300 studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven 3500

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Iets voor jou? Onderwijsaanbod vwo Tweetalig vwo (atheneum) 6 jaar Regulier vwo (atheneum) 6 jaar Tweetalig vwo Elde College Het Elde College is al veertien

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Waar kan ik subsidie voor aanvragen? Over Erasmus+ Erasmus+ is het Europese subsidie programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het programma loopt zeven jaar: van 2014 tot 2020. Organisaties kunnen subsidie aan vragen voor internationale

Nadere informatie

GRENZEN VERLEGGEN ONDERNEMEN - ONTMOETEN TTO ELOS. TALEN.Anglia.Cambridge.Delf.Goethe.Chinese taal & cultuur

GRENZEN VERLEGGEN ONDERNEMEN - ONTMOETEN TTO ELOS. TALEN.Anglia.Cambridge.Delf.Goethe.Chinese taal & cultuur GRENZEN VERLEGGEN ONDERNEMEN - ONTMOETEN TTO ELOS TALEN.Anglia.Cambridge.Delf.Goethe.Chinese taal & cultuur EIO & INTERNATIONALISERING.Modules EU en Globalisering.Individuele uitwisselingen.groepsuitwisselingen.etwinning

Nadere informatie

It s time for us to do something about the health of our nation

It s time for us to do something about the health of our nation It s time for us to do something about the health of our nation april 2013 Aanleiding We maken ons zorgen over de verslechterende gezondheid van onze jeugd Percentage overgewicht jongeren blijft stijgen

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

3D-PROJECT HOOGEVEEN !!! Talentontwikkeling door wetenschap en techniek. Kansen zien is. De aanpak

3D-PROJECT HOOGEVEEN !!! Talentontwikkeling door wetenschap en techniek. Kansen zien is. De aanpak 3D-PROJECT HOOGEVEEN Rotaryclub Staphorst-Reestland Kansen zien is Er is een tekort aan technici en zonder goede technici is het lastig innoveren en zonder innovatie komen duurzame ontwikkelingen niet

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

De mavo-klas. De havo-coachklas. Een moderne school met veel. keuze aan opleidingen en extra. programma s.

De mavo-klas. De havo-coachklas. Een moderne school met veel. keuze aan opleidingen en extra. programma s. CSW Van de Perre voor mavo, havo, vwo:, en TTO Griffioenstraat 17 4334 BK Middelburg Kies voor CSW Van de Perre! 7 6 6 5 5 5 4 XL 4 XL XL 3 XL 2 1 coachklas / VWO BASISONDERWIJS GROEP 8 4 Een moderne school

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Partners for International Business Overheid als strategische

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Investeringen door buitenlandse bedrijven hebben een belangrijke toe gevoegde

Nadere informatie

Erasmus+ onderneem je zelf

Erasmus+ onderneem je zelf Erasmus+ onderneem je zelf 10 december Media Plaza Utrecht Concept programma dagvoorzitter: chris sigaloff, voorzitter kennisland 09.30 Inloop, ontvangst met koffie en thee 10.00 Welkom en opening Freddy

Nadere informatie

DUURZAAM BOUWEN. ...op weg naar een duurzame Zernikecampus. Wat is dat en wat betekent het voor onderwijs huisvestiging?

DUURZAAM BOUWEN. ...op weg naar een duurzame Zernikecampus. Wat is dat en wat betekent het voor onderwijs huisvestiging? ...op weg naar een duurzame Zernikecampus DUURZAAM BOUWEN Wat is dat en wat betekent het voor onderwijs huisvestiging? 18 november 2010 Willem Hein Schenk de essentie van duurzaamheid De Zwarte Hond in

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013).

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013). Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013). Deze FAQ (frequently asked questions) is samengesteld om subsidieontvangers

Nadere informatie

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het bedrijfsleven. 3 Excellenties, De wereld digitaliseert in hoog

Nadere informatie

Verstevigen van je positie als MD adviseur

Verstevigen van je positie als MD adviseur Verstevigen van je positie als MD adviseur Workshop voor de NFMD 21 november 2013 Monique van der Meer en Jessica Godijn Agenda 9.00 9.15 Opening NFMD door Myrte Ferwerda 9.15 9.45 Veranderingen en gevolgen

Nadere informatie

HAN. Community in progress

HAN. Community in progress HAN Community in progress Dit is HAN Hetgeen wat nu voor je ligt is het HAN-merkboek. HAN is de afkorting die wij gebruiken voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit boek geeft voor eenieder die met

Nadere informatie

GYMNASIUM ~ ATHENEUM ~ HAVO ~ MAVO ~ VMBO ~ LWOO

GYMNASIUM ~ ATHENEUM ~ HAVO ~ MAVO ~ VMBO ~ LWOO GYMNASIUM ATHENEUM HAVO MAVO VMBO LWOO INFORMATIE OVER TWEETALIG ONDERWIJS 2012 1 What is TTO? TTO staat voor tweetalig onderwijs. Het is een onderwijsvorm die extra uitdaging biedt voor de gemotiveerde

Nadere informatie

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014?

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? INHOUDSOPGAVE 1. Huidig Morgen bestuur 3 2. Wie is Morgen? 3 3. Wat doet Morgen? 6 4. Vacature Bestuur 2013-2014 8 5. Waarom een bestuursjaar bij Morgen? 10

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

adviseurs voor intercultureel management Postbus 96044 1006 EA Amsterdam T +31(0)20 475 00 00 F +31(0)20 475 12 34 E info@mexit.nl www.mexit.

adviseurs voor intercultureel management Postbus 96044 1006 EA Amsterdam T +31(0)20 475 00 00 F +31(0)20 475 12 34 E info@mexit.nl www.mexit. Mexit helpt bedrijven en organisaties de kansen die de veelkleurige samenleving biedt ten volle te benutten. Onze bijna twintig medewerkers richten zich op beleidsontwikkeling, onderzoek, communicatie

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

DESIGN FOR HUMANITY 2016 CONNECTED GENERATIONS

DESIGN FOR HUMANITY 2016 CONNECTED GENERATIONS DESIGN FOR HUMANITY 2016 CONNECTED GENERATIONS SOCIAL INNOVATION CHALLENGE 2016 CONNECTED GENERATIONS VRIJDAG 28 OKTOBER, GEDURENDE DE DUTCH DESIGN WEEK 2016, ORGANISEERT EN FACILITEERT DESIGN FOR HUMANITY

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Webpagina Verandermanagement: Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC

Webpagina Verandermanagement:  Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC Verandermanagement Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering mislukt. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren Samenvatting Gap Year onderzoek Mei 2012 Gap Year onderzoek In april 2012 hebben het Europees Platform en de Nuffic onderzoek gedaan naar de toekomstplannen van leerlingen na hun eindexamen. De focus van

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie