CADAF KADASTER KINDERBIJSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CADAF KADASTER KINDERBIJSLAG"

Transcriptie

1 Projectcharter : CADAF KADASTER KINDERBIJSLAG Auteur : Laurence Ngosso Versie : 1.5 Laatste wijziging : 23/09/2008 Status : Referentie : goedgekeurd op 20/10/2005 op functioneel en technisch vlak eteamcadaf 7200 Stroom rechten in de kinderbijslagsector 108 Kadaster van de kinderbijslag Berichten L320 (overview), L321 (details) CADAF_ProjectCharter.doc 1/41

2 Referentiedocumenten Datum Titel Auteur 2004 Functionele inventaris van de gegevens in nieuw KADASTER De raadpleging van het Nationaal Repertorium van de Kinderbijslag bij de RKW. L320 CIV KSZ (Mark Demol) PV vergadering van te KSZ BCSS (Laurence Ngosso) PV vergadering van te RKW BCSS (Laurence Ngosso) PV vergadering van te RKW BCSS (Laurence Ngosso) PV vergadering van te KSZ RKW (Johan Buyck) Historiek Versie Voorwerp Datum Verspreiding 0.1 Eerste draft KSZ Interne vergadering te KSZ. Bilaterale meeting KSZ-RKW van te KSZ Referentiedocument: PV-CADAF-RKW.doc RKW Opmerkingen RKW Referentiedocument: Opmerkingen bij CADAF_ProjectCharter_v0 2.doc Bilaterale meeting KSZ-RKW van te RKW o Geen stamnummer in de request van L RKW o Gebruik van varianten o Indicatoren voor premies in request van L320 o Hoedanigheidscoden gewijzigd in de prefix Opmerkingen RKW o Laatste (kleine) aanpassingen Werkgroep 1.0 Opmerkingen FOD SZ o Varianten Vergadering van o Volumes Nieuwe partner betrokken in deze werkgroep: VMSW Werkgroep CADAF_ProjectCharter.doc 2/41

3 1.1 Vertaling naar het Frans Werkgroep Correctie prefixen Details van de beraadslagingen Minimale opzoekperiode Behoeften DG Persoon met een handicap Instellingen: dossiers van de publieke sector Details rank van geboortepremie Openingsuren van het Kadaster Geen beperking meer op consultatieperiode (vroeger beperkt aan 12 maanden) Werkgroep Website KSZ Website KSZ Site web BCSS CADAF_ProjectCharter.doc 3/41

4 INHOUDSTABEL 1. COÖRDINATEN VAN HET PROJECT CONTEXT VAN HET PROJECT INHOUD INSTELLINGEN FUNCTIES DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT SCOPE VAN HET PROJECT ORGANISATIE VAN HET PROJECT DE OPDRACHTGEVER DE INSTELLINGEN BETROKKEN IN DIT PROJECT METHODE EN TIMING INZAKE COMMUNICATIE NAAR EEN BEPAALDE INSTELLING OF GROEP VAN PERSONEN CONTACTPERSONEN RISICO S EN AFHANKELIJKHEDEN FASEN EN PROJECTPLANNING SCHEMA VAN DE GEGEVENSUITWISSELING SCENARIO 1: OVERZICHT VAN DOSSIERS SCENARIO 2: DETAILS VAN EEN DOSSIER STROOM VIA KSZ VOORLEGGING AANVAARD VOORLEGGING GEWEIGERD BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS STRUCTUUR GEGEVENSGEDEELTE L OPZOEKINGSCRITERIA OVERZICHT STRUCTUUR GEGEVENSGEDEELTE L OPZOEKINGSCRITERIA DOSSIER IN HET KADASTER BELANGRIJKE OPMERKING PREFIX HOEDANIGHEIDSCODES FORMAAT: A1 + XML VARIANTEN DE PREFIXEN PREFIX L CADAF_ProjectCharter.doc 4/41

5 PREFIX L UITWISSELINGSMETHODE PERIODICITEIT EN VOLUMES PERFORMANTIE- EN BESCHIKBAARHEIDSVEREISTEN FOUTCODES RKW L320 (CODELIJST 320) FOUTCODES RKW L321 (CODELIJST 321) SITUATIE VAN DE VERSCHILLENDE PARTNERS JURIDISCHE SITUATIE RESOURCES INFORMATICA FINANCIERING CONCLUSIE INZAKE HAALBAARHEID EN AKKOORD VAN DE PARTNERS BIJLAGEN BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER BERAADSLAGING NR. 01/92 VAN 11 DECEMBER BERAADSLAGING NR. 05/018 VAN 05 APRIL CADAF_ProjectCharter.doc 5/41

6 1. COÖRDINATEN VAN HET PROJECT (Het betreft de identificatie van het project ten opzichte van de prioriteiten van het ACC, het imputatiedomein en het bestuursplan) 7200 Stroom rechten in de kinderbijslagsector 108 Kadaster van de kinderbijslag 2. CONTEXT VAN HET PROJECT (Het betreft de specifieke projectomgeving, de motieven, historische elementen en omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van het project) 2.1. Inhoud Het Kadaster van de kinderbijslag bevat identificatiegegevens van de personen die het recht op gezinsuitkeringen verkrijgen (= rechthebbenden), van diegenen aan wie die bijslag uitbetaald wordt (= bijslagtrekkende) en van de rechtgevende kinderen. Voor elk dossier in het Kadaster verschijnen de perioden van recht op gezinsbijslag en de gegevens aan de hand waarvan het bevoegde orgaan voor de betaling kan geïdentificeerd worden en het kenmerk van het dossier bij dit orgaan. Het Kadaster van de kinderbijslag geeft vanaf 1996 alle dossiers weer waarvoor gezinsuitkeringen worden uitbetaald en alle dossiers die minder dan 7 jaar geleden afgesloten zijn Instellingen Kinderbijslagfondsen van het stelsel kinderbijslag voor werknemers Bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel waarvan de uitbetaling van de kinderbijslag is toevertrouwd aan de RKW: ondermeer VDAB, Comité P en I, Kind en Gezin, VLM, Federale Ombudsmannen Instellingen die voor eigen rekening kinderbijslag betalen en die hebben besloten deel uit te maken van het kadaster: RSZPPO, NMBS, DE POST Tegen 1 ste oktober 2008 moeten alle instellingen van de publieke sector de kinderbijslagdossiers van hun personeelsleden in het Kadaster van de kinderbijslag integreren Functies een on-line raadpleging biedt de fondsen de mogelijkheid van een dynamisch en doeltreffend beheer; dit is noodzakelijk bij het onderzoek van het recht van kinderbijslag om na te gaan of niet reeds een ander kinderbijslagorgaan optreedt voor dezelfde actoren van het dossier; door de integratie van de identificatiegegevens en de rechtstijdvakken van de kinderbijslag in het personenrepertorium van de KSZ vormt het de toegangssleutel voor de sociale gegevens van persoonlijke aard die nodig zijn voor een vestiging van het recht op kinderbijslag en die in het bezit zijn van andere sectoren van de sociale zekerheid en van het Rijksregister; het vormt een instrument ter voorkoming van cumul in de betalingen voor eenzelfde kind. CADAF_ProjectCharter.doc 6/41

7 3. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT (De verwachte situatie die bereikt dient te worden ten opzichte van de huidige situatie. Formuleren van doelstellingen door toepassing van het SMART-concept: Specifiek Meetbaar Ambitieus Realistisch Temporeel) Gegevens in verband met gezinsbijslag in het stelsel van werknemers ter beschikking stellen (via raadpleging) aan instellingen van de Sociale Zekerheid. 4. SCOPE VAN HET PROJECT (Dit komt neer op een afbakening van het project: beschrijving van de functionaliteiten van het product of de dienst en van de werkzaamheden die verricht moeten worden om dit product of deze dienst te leveren) De scope van het project is de databank van RKW op een elektronische manier te raadplegen. 5. ORGANISATIE VAN HET PROJECT 5.1. De opdrachtgever KSZ vertegenwoordigd door Laurence Ngosso De instellingen betrokken in dit project Welke instellingen (primair of secundair netwerk) zijn betrokken bij het project? Identificatie van de personen die deze instellingen vertegenwoordigen. Instellingen primair netwerk FOD SOCIALE ZEKERHEID-SPF AFFAIRES SOCIALES (SECTOR 016) RKW-ONAFTS (SECTOR 007) RSVZ-INASTI (SECTOR 015) FAO-FAT (SECTOR 001) RVP-ONP (SECTOR 005) VMSW (SECTOR 049) Instellingen secundair netwerk: kinderbijslagfondsen beheerd door RKW of RSVZ Vertegenwoordigd door - Daniel Charlot (DG Sociaal beleid) - Guy Van de Velde (DG Persoon met een handicap) - Bernard Vandecavey (DG Zelfstandigen) - Eddy Scheelen (Technische aspecten) - Johan Buyck - Vincentia Michiels - David Beck - Anne Cools - Simon-Pierre Dupont - Dominique Maboge - Francis Theunis - Frans Wauters - Marleen Dekempeneer - Peter Bulckaert - Laetitia De Mecheler Vertegenwoordigd door ACERTA - Patrick Verschooren AMIRALIA - Vincent Renard CADAF_ProjectCharter.doc 7/41

8 ADMB-SVMB - Virginie Lenssen 5.3. Methode en timing inzake communicatie naar een bepaalde instelling of groep van personen Gebruik van een gemeenschappelijke werkruimte eteamcadaf op de eworkspace van de sociale zekerheid waarbij alle instellingen van het primair netwerk zich kunnen aansluiten door middel van een ambtenaartoken. Op dit ogenblik hebben een aantal instellingen van het secundaire netwerk alreeds toegang op de eworkspace van de sociale zekerheid. In de toekomst is het de bedoeling dat elke instelling van het secundaire netwerk daar ook toegang op krijgt Contactpersonen Instellingen Contactpersonen Telefoon KSZ-BCSS - Laurence Ngosso FOD SOCIALE ZEKERHEID-SPF SÉCURITÉ SOCIALE RKW-ONAFTS RSVZ-INASTI FAO-FAT RVP-ONP VMSW - Daniel Charlot (DG Sociaal beleid) - Guy Van de Velde (DG Persoon met een handicap) - Bernard Vandecavey (DG Zelfstandigen) - Eddy Scheelen (technische coördinatie) - Johan Buyck, Vincentia Michiels - Jeroen Willems (technisch vlak) - David Beck (technisch vlak) - Anne Cools - Simon-Pierre Dupont - Dominique Maboge - Francis Theunis - Frans Wauters - Marleen Dekempeneer - Laetitia De Mecheler - Peter Bulckaert RISICO S EN AFHANKELIJKHEDEN Volgehouden medewerking van alle betrokken actoren. 1ste maal dat on-line raadpleging vanuit KSZ naar RKW geïmplementeerd wordt. Kan leerproces nodig zijn. 7. FASEN EN PROJECTPLANNING In productie tegen eerste kwartaal CADAF_ProjectCharter.doc 8/41

9 8. SCHEMA VAN DE GEGEVENSUITWISSELING 8.1. Scenario 1: overzicht van dossiers ISZ KSZ RKW 1) VOORLEGGING L320: INSZ, Periode, (Rol) 2) ANTWOORD L320: Stamnummer, Rol, (Betalingsperiode), (GeboortePremie), (Adoptiepremie) Figuur 1: Eerste ondervraging: overzicht van dossiers Voorlegging-Antwoord L-Formulier L320 1a) De ISZ geeft in een voorlegging de volgende opzoekingscriteria: a. het INSZ (verplicht in de prefix en in het request blok), b. een periode van minimaal 1 maand (verplicht in de prefix en in het request blok), c. de rol van de actor (optioneel in het request blok) 1b) Afhankelijk van de opzoekingscriteria antwoordt RKW met een lijst waarin volgende gegevens weergegeven worden: a. Stamnummer b. Rol c. Betalingsperiode (optioneel) d. Geboortepremie (optioneel en afhankelijk van de varianten) e. Adoptiepremie (optioneel en afhankelijk van de varianten) Aangezien het recht op kinderbijslag een maandelijks recht is wordt de minimale opzoekingsperiode vastgelegd op 1 maand kalender. De RKW gaat op basis van INSZ, periode en de hoedanigheid in de request van de L320 in het Kadaster gegevens opzoeken waarvoor de vraagperiode minstens 1 dag overlapt met de betalingsperiode (of datum geboorte- of adoptiepremie) binnen een bepaald dossier. Omdat sommige instellingen de gegevens over premies niet mogen krijgen zal de KSZ aan de RKW het type verwachte antwoord melden door gebruik van variante (zie Varianten). In functie van de doorgegeven variante zal de RKW een geschikt antwoord terugsturen naar de aanvrager: er moet een overlap bestaan tussen de vraagperiode en de datum geboortepremie en/of de datum adoptiepremie. In dat geval is het mogelijk dat er geen betalingsperiode aan het dossier verbonden is. CADAF_ProjectCharter.doc 9/41

10 Voor elk gevonden dossier waarin een overlap voorkomt wordt in de blok Overview een blok CadafDossier meegegeven Scenario 2: details van een dossier ISZ KSZ RKW 2a) VOORLEGGING L321: INSZ, Stamnummer 2b) ANTWOORD L321: Stamnummer van dossier, Actoren in een dossier Figuur 2: Tweede ondervraging: details van een dossier Voorlegging-Antwoord L-Formulier L321 (nieuw) 2a) De ISZ geeft in een voorlegging de volgende opzoekingscriteria: a. het INSZ (verplicht in de prefix en in het request blok), b. Stamnummer van een dossier (verplicht in het request blok) i. identificatienummer van het kinderbijslagfonds (verplicht) ii. bureaunummer (verplicht) iii. identificatienummer van het dossier (verplicht) Voor elke voorlegging voert RKW een interne blokkerende integratiecontrole uit op doorgegeven INSZ en Stamnummer. 2b) Afhankelijk van de opzoekingscriteria antwoordt RKW met een lijst waarin volgende gegevens weergegeven worden: a. Stamnummer van het dossier b. Actoren in het dossier (zie details van de gegevens) Omdat sommige instellingen de gegevens over premies niet mogen krijgen zal de KSZ aan de RKW het type verwachte antwoord melden door gebruik van variante (zie Varianten). In functie van de doorgegeven variante zal de RKW een geschikt antwoord terugsturen naar de aanvrager. CADAF_ProjectCharter.doc 10/41

11 8.3. Stroom via KSZ Consultatie (voorlegging) Consultatie ISZ KSZ RKW (voorlegging) Definitief antwoord Definitief antwoord (voorlegging geweigerd) Definitief antwoord Figuur 3: details stroom voorlegging-antwoord Voorlegging aanvaard de ISZ stuurt de voorlegging (consultatie) door naar de KSZ de KSZ stuurt de voorlegging (consultatie) door naar de RKW; de RKW stuurt een definitief antwoord terug, dat door de KSZ wordt doorgegeven naar de ISZ Voorlegging geweigerd de ISZ stuurt de voorlegging door naar de KSZ; na controle stelt de KSZ vast dat de voorlegging niet kan doorgestuurd worden naar de bestemmeling; een definitief negatief antwoord wordt gegenereerd en teruggestuurd naar de ISZ. Mogelijke redenen: syntaxfouten in de prefix of een veiligheidsprobleem; fout in de lengte van het bericht; geen of niet correcte integratie. In een eerste fase worden er geen batch-consultaties voorzien. Deze functionaliteit zal pas aangeboden worden nadat de on-line consultatie in productie is. Ingeval van syntaxprobleem of niet-integratie stuurt de KSZ een definitief negatief antwoord terug. Elke voorlegging geeft aldus aanleiding tot slechts één definitief antwoord, hetzij positief, hetzij negatief. Voor batch-consultaties worden deze antwoorden via mailbox overgemaakt aan de ISZ. CADAF_ProjectCharter.doc 11/41

12 9. BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS M = Mandatory (Verplicht) C = Conditioneel (Facultatief) / = niet van toepassing voor dit statuut pos.alfa. = posities alfanumeriek pos.num.= posities numeriek 9.1. Structuur gegevensgedeelte L320 De KSZ stelt voor het oude formulier L320 - dat nooit gebruikt is geweest in een A1+XML-bericht te veranderen. L320 RUBRIEK Request Overview X001 WAARDE Opzoekingscriteria Lijst met dossiers afhankelijk van de opzoekingscriteria Equivalent XML standaard N001 INHOUSE. Zie Doc N001 op website van KSZ CADAF_ProjectCharter.doc 12/41

13 Opzoekingscriteria Request RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS volgens fase bericht L320 1a 1b INSS INSZ van de betrokkene 11 pos.num. M / SearchPeriod QualityCategoryCode een periode van minimaal 1 maand kalender Category van rol of hoedanigheidscode (3 cumulatieve waarden mogelijk: 1=[101], 2=[102, 103] of 3=[104]). Indien niks wordt meegegeven gaat de vraag over gelijk welk hoedanigheidscode M / 1 pos.num. C / SearchPeriod RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS BeginDate Begindatum van het gevraagde periode XML date M EndDate Einddatum van het gevraagde periode (minimaal 1 maand kalender) XML date M CADAF_ProjectCharter.doc 13/41

14 Overzicht Het overzicht geeft alle dossiers, hoedanigheden, eventueel betalingsperiodes en/of indicatoren geboorte- en/of adoptiepremie voor personen met het vermelde INSZ, waarvoor de vraagperiode overlapt met de betalingsperiode en/of de datum betaling geboorte- en/of adoptiepremie. CadafDossier (1..999) RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS volgens fase bericht L320 1a 1b CadafID Stamnummer van het dossier / M Quality Hoedanigheid / M Identificatie dossier (stamnummer) Alle dossiers, die binnen de verschillende kinderbijslagfondsen beheerd worden, worden opgenomen in het kadaster. Elk dossier wordt geïdentificeerd door een stamnummer dat uniek is in het kadaster. CadafID RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS CBFFundID OfficeNbr DossierID Fondsnummer: nummer van het bevoegde kinderbijslagfonds in 3 numerieke posities (met eventueel leidende nullen [0-9] [0-9] [0-9]) Bureaunummer. Het bureaunummer van het fonds zoals gekend in het kadaster. String (met eventueel leidende blanco), 2 posities 3 pos.num. M 2 pos.alfa. M Het dossiernummer zoals gekend in het 1-18 Kadaster pos.alfa. M CADAF_ProjectCharter.doc 14/41

15 Hoedanigheid Quality RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS QualityCode Rol of hoedanigheidscode (4 mogelijke exclusieve waarden ofwel 101 ofwel 102 ofwel 103 ofwel 104) 3 pos.num. M Payment Betalingsperiodes M BirthBonusIndicat or AdoptionBonusIn dicator Indicator over geboortepremie (enkel voor de instellingen die er recht op hebben zie varianten) 1 pos.num. C Indicator over adoptiepremie (enkel voor de instellingen die er recht op hebben zie 1 pos.num. C varianten) CADAF_ProjectCharter.doc 15/41

16 Rol Er worden geen gegevens meegedeeld inzake derden (rollen ). Alleen volgende waarden van de dossiers in het kadaster worden door de RKW meegedeeld: QualityCode (1..4) Waarde Type gegeven Commentaar Rechthebbende / Attributaire Bijslagtrekkende type 1 / Allocataire type 1 Bijslagtrekkende type 2 / Allocataire type 2 Rechtgevend kind / Enfant bénéficiaire Een rechthebbende is uniek in een dossier van het Fonds (maar een rechthebbende kan verschillende dossiers hebben bij verschillende fondsen). Een rechthebbende heeft geen betalingsperiodes. Aangeven dat RKW voor betalingsperiode rechthebbende de som neemt van alle actieve betalingsperiodes van alle kinderen in het dossier. De bijslagtrekkende is de persoon die de kinderen opvoedt (of geacht wordt dit te doen) en de kinderbijslag krijgt voor één of meerdere kinderen. Er kunnen verschillende bijslagtrekkenden zijn in een dossier zonder dat de link mag worden gelegd tussen bijslagtrekkende en betrokken kinderen. Wat de bijslagtrekkende betreft, bevat het Kadaster de periodes van integratie en/of betaling. De gegevens met betrekking tot de betaling van een geboortepremie verschijnen op het niveau van de bijslagtrekkende (type 1 of 2). Er bestaan twee soorten bijslagtrekkende: 102 (=bijslagtrekkende van type 1): het betreft een persoon die niet in aanmerking komt voor de vaststelling van een prioritair recht of een wijziging van de bevoegdheid van het fonds. De bijslagtrekkende is de persoon die de kinderen opvoedt (of geacht wordt dit te doen) en de kinderbijslag krijgt voor één of meerdere kinderen. Er kunnen verschillende bijslagtrekkenden zijn in een dossier zonder dat de link mag worden gelegd tussen bijslagtrekkende en betrokken kinderen. Wat de bijslagtrekkende betreft, bevat het Kadaster de periodes van integratie en/of betaling. De gegevens met betrekking tot de betaling van een geboortepremie verschijnen op het niveau van de bijslagtrekkende (type 1 of 2). Er bestaan twee soorten bijslagtrekkende:103 (= bijslagtrekkende van type 2): het betreft een persoon die in aanmerking komt voor een prioritair recht / + wijziging van de bevoegdheid Het rechtgevend kind is het kind in hoofde waarvan een recht op kinderbijslag wordt geopend en een betaling wordt verricht. Voor deze rol worden de integratieperiodes en/of de periodes van betaling bijgehouden. Het gegeven met betrekking tot de betaling van een adoptiepremie verschijnt ter hoogte van het kind. CADAF_ProjectCharter.doc 16/41

17 Betalingsperiodes Afhankelijk van de hoedanigheidscode zullen betalingsperioden weergegeven bepaald INSZ. worden voor een Payment (0..999) RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS BeginDate Begindatum van het betalingsperiode XML date M EndDate Einddatum van het betalingsperiode XML date C CADAF_ProjectCharter.doc 17/41

18 9.2. Structuur gegevensgedeelte L321 L321 RUBRIEK Request CadafDossier X001 WAARDE Opzoekingscriteria Alle gegevens van een bepaald dossier Equ ivalent XML standaard N001 INHOUSE. Zie Doc N001 op website van KSZ Opzoekingscriteria Request RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS volgens fase bericht L321 2a 2b INSS INSZ van de betrokkene 11 pos.num. M / CadafID Stamnummer van het dossier M / CADAF_ProjectCharter.doc 18/41

19 Identificatie dossier (stamnummer) Elk dossier wordt geïdentificeerd door een stamnummer dat uniek is in het kadaster. CadafID RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS CBFFundID OfficeNbr DossierID Fondsnummer: nummer van het bevoegde kinderbijslagfonds in 3 numerieke posities (met eventueel leidende nullen [0-9] [0-9] [0-9]) Bureaunummer. Het bureaunummer van het fonds zoals gekend in het kadaster. String (met eventueel leidende blanco), 2 posities Het dossiernummer zoals gekend in het Kadaster 3 pos.num. M 2 pos.alfa. M 1-18 pos.alfa. M CADAF_ProjectCharter.doc 19/41

20 Dossier in het Kadaster CadafDossier RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATU S volgens fase bericht L321 2a 2b CadafID Stamnummer van het dossier / M Actor Actoren in een dossier (maximaal 50) / M Identificatie dossier (stamnummer) Alle dossiers, die binnen de verschillende kinderbijslagfondsen beheerd worden, worden opgenomen in het kadaster. Elk dossier wordt geïdentificeerd door een stamnummer dat uniek is in het kadaster. CadafID RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS CBFFundID OfficeNbr DossierID Fondsnummer: nummer van het bevoegde kinderbijslagfonds in 3 numerieke posities (met eventueel leidende nullen [0-9] [0-9] [0-9]) Bureaunummer. Het bureaunummer van het fonds zoals gekend in het kadaster. String (met eventueel leidende blanco), 2 posities Het dossiernummer zoals gekend in het Kadaster 3 pos.num. M 2 pos.alfa. M 18 pos.alfa. M CADAF_ProjectCharter.doc 20/41

21 De actoren in een dossier Als actor kunnen alleen natuurlijke personen (dus geen rechtspersonen) opgenomen worden in een dossier. Het identificatiegegeven voor personen is: het INSZ Elk dossier bevat verplicht 1 rechthebbende. De aanwezigheid van de overige actoren is facultatief. In een dossier kunnen meerdere personen voorkomen als bijslagtrekkende of rechtgevend kind. Elke rechthebbende is steeds gebonden aan één dossier: d.w.z. dat per kinderbijslagfonds een persoon in slechts één dossier mag gekend zijn als rechthebbende. Een rechthebbende kan in het KADASTER verschillende stamnummers hebben. (1) De rechthebbende Binnen het fonds mag er voor dezelfde rechthebbende maar 1 dossiernummer voorkomen. Voor een rechthebbende dienen volgende gegevens meegedeeld te worden: Identificatiegegeven voor personen (INSZ) Begin en einddata betalingsperiodes (1 of meerdere periodes) Rol: 101 (2) De bijslagtrekkende Voor een bijslagtrekkende dienen volgende gegevens meegedeeld te worden: Identificatiegegeven voor personen (INSZ) Rol 102 ofwel rol 103 Een bijslagtrekkende kan binnen een dossier en voor eenzelfde integratieperiode slechts van 1 type zijn. Begin en einddata betalingsperiodes (0 of meerdere periodes) Geboortepremie(s): o datum van betaling o rang CADAF_ProjectCharter.doc 21/41

22 (3) Het rechtgevend kind Voor een rechtgevend kind dienen volgende gegevens meegedeeld te worden: Identificatiegegeven voor personen (INSZ) Begin en einddata betalingsperiodes (1 of meerdere periodes) Adoptiepremie: o de datum van betaling. Rol 104 Actor (0..50) RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS INSS QualityCode INSZ van de actor 11 numerieke posities Hoedanigheidscode Waarden: 101, 102, 103, pos.num. M 3 pos.num. M Payment Betalingsperiode C BirthBonus AdoptionBonus Gegevens over geboortepremie. Afhankelijk van de variante! Gegevens over adoptiepremie. Afhankelijk van de variante! C C CADAF_ProjectCharter.doc 22/41

23 Betalingsperiodes Payment (0..20) RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS BeginDate Begindatum van het betalingsperiode XML date M EndDate Einddatum van het betalingsperiode XML date C Geboortepremie Het gaat over de Geboortepremie in geval van een hoedanigheidscode bijslagtrekkende. BirthBonus RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS PaymentDate Datum waarop de premie werd betaald XML date M Rank Rang waarvoor de geboortepremie werd betaald Waarden: 1. 1ste geboorte 2. 2e en volgende geboorten 2 pos.num. M CADAF_ProjectCharter.doc 23/41

24 Adoptiepremie Het gaat over de Adoptiepremie in geval van een hoedanigheidscode Rechtgevend kind. AdoptionBonus RUBRIEK WAARDE FORMAAT STATUS PaymentDate Datum waarop de premie werd betaald XML date M Belangrijke opmerking Na onderzoek raadt de KSZ de leden van de werkgroep aan om in dit attest geen signalitiekgegevens (naam, voornaam, geboortedatum) te gebruiken. De unieke sleutel voor natuurlijke personen is het INSZ ofwel van het Rijksregister ofwel van het KSZ-register. CADAF_ProjectCharter.doc 24/41

25 10. PREFIX Hoedanigheidscodes Voor beide scenario s (overzicht en details) van deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole uitvoeren, zowel voor de afzender als voor de ontvanger. Afzender Hoedanigheidscode 101 Rechthebbende Attributaire RKW 102 Bijslagtrekkende type 1 Allocataire type Bijslagtrekkende type 2 Allocataire type Rechtgevend kind Enfant bénéficiaire Ontvanger Hoedanigheidscode van de ontvanger Hoedanigheidscod es nodig bij RKW 2 Sociaal statuut van zelfstandigen / Indépendant RSVZ SPF SecSoc (DG Persoon met een handicap) Rechtgevend kind op gezinsbijslag sector 3 zelfstandigen / Bénéficiaire des allocations familiales secteur indépendant 6 (Ex-) partner van de zelfstandige, rechthebbende in het sociaal statuut der zelfstandigen / (Ex-) Conjoint de l indépendant, ayant droit dans le statut des indépendants 902 Voorlopige inschrijving / Inscription provisoire 1 Gehandicapt / Handicapé 2 Gehandicapt kind / Enfant handicapé 3 Gehandicapte (sociaal voordeel) / Handicapé (avantage social) 101, 102, 103, , 103, Partner (geen gehandicapte) / Partenaire (pas handicapé) SPF SecSoc (DG Sociaal beleid) 20 Individuele kinderbijslagdossiers / Dossiers individuels d allocations familiales 101, 102, 103, 104 RVP 0 Gepensioneerde / Pensionné 101, 102, 103, 104 FAO 20 Renten van rechthebbende / Rentes des ayant-droit 104 CADAF_ProjectCharter.doc 25/41

26 1 Kandidaat voor een huur- of koopwoning In onderzoek VMSW 2 Huurder of koper van een sociale woning Kandidaat 101, Vertrokken huurder In een latere uitbrei ding zal RSVZ andere bijkomende hoedanigheidscodes voorzien voor de consultatie van het Kadaster Formaat: A1 + XML Deze analyse gaat ervan uit dat alle deelnemende ISZ gebruik maken van genormaliseerde XML bestanden voor het gegevensgedeelte en plat formaat voor het A1-prefixgedeelte Varianten Omdat sommige instellingen de gegevens over premies niet mogen krijgen zal de KSZ aan de RKW het type verwachte antwoord melden om een beperkte set van gegevens terug te sturen. Variante Aanvragers RSVZ, FOD SZ (DG Sociaal beleid) FOD SZ (DG Persoon met een handicap), RVP, FAO, VMSW Type antwoord Rekening houden met volledige set van gegevens met indicatoren van adoptiepremie en van geboortepremie beperkte set van gegevens zonder indicatoren noch van indicator van adoptiepremie indicator van geboortepremie adoptiepremie noch van geboortepremie De prefixen Op volgende pagina zijn voorbeelden van verschillende scenario s weergegeven voor berichten L320 en L321. CADAF_ProjectCharter.doc 26/41

27 PREFIX L320 ISZ stuurt attest naar KSZ (voorlegging) KSZ weigert attest (negatief definitief antw.) KSZ stuurt attest naar RKW (voorlegging) RKW stuurt definitief antwoord naar KSZ KSZ stuurt antw. van RKW door naar ISZ NETWERKGEDEELTE CONSTANTE/netwerkreturncode DSO R, X25N, LU62 of U62N xxxx DSOR, X25N, LU62 of U62N VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 A1 015 (= RSVZ), 016 (=FOD 015 (= RSVZ), 016 (=FOD 015 (= RSVZ), 016 (=FOD SECTOR SZ), 005 (=RVP), 011 (=CIN), 001 (=FAO), 049 SZ), 005 (=RVP), (= KSZ) (=CIN), 001 (=FAO), ( = KSZ) SZ), 005 (=RVP), 011 (=CIN), 001 (=FAO), 049 (VMSW) (VMSW) (VMSW) TYPE_INSTELLING INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Interne referentie sector Interne referentie sector Referentie KSZ Referentie KS Z Interne referentie sector USER-ID INSZ user of programma- nummer ISZ nummer ISZ nummer ISZ INSZ user of programma- INSZ user of programma- INSZ user KSZ INSZ user KS Z SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD O0L F0L O0L F0L F0L INSZ INSZ betrokkene INSZ betrokkene INSZ betrokkene INSZ betrokkene INSZ betrokkene RETURNCODE TOEPASSING - xxxxxx FORMULIERGEDEELTE FORMULIER L320 L320 L320 L320 L320 VARIANTE - N000 Blanco (v oor RSVZ en FOD SZ Blanco (voor RSVZ en FOD SZ Blanco (voor RSVZ en FOD SZ) DG Socia al beleid) DG Sociaal beleid) 0001 voor de anderen 0001 voor de anderen 0001 voor de anderen X001(negatief antwoord RKW) X001(negatief antwoord RKW) GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco BEHEER ANTWOORDGEDEELTE IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco INTERNE_REFERENTIE_ - Referentie KSZ - Referentie RKW Referentie KSZ BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD - Datum verwerking KSZ Datum verwerking KSZ Datum verwerking KSZ ANTWOORD_TERMIJN M03 - M ACTIE_TIMEOUT S - S - - SLAGING_STROOM 0 (=origineel) E (=voorlegging geweigerd) 0 (=origineel) A (= voorlegging aanvaard) E (= voorlegging geweigerd) A (= voorlegging aanvaard) E (= voorlegging geweigerd) REPERTORIUMGEDEELTE HOEDANIGHEIDSCODE 2, 3, 6 ( RSVZ), 1, 2, 10 (FOD SZ), 2, 3, 6 (RSVZ), 1, 2, 10 (FOD SZ), 000 (integratiecontrole door KSZ 000 2, 3, 6 (RSVZ), 1, 2, 10 (FOD SZ), 0 (RVP), 20 (FAO), 1, 2, 3 0 (RVP), 20 (FAO), 1, 2, 3 als 0 > hc > 902 bestaan) 0 (RVP), 20 ( FAO), 1, 2, 3 (VMSW) (VMSW) (VMSW) FASE 00(RSV Z,FOD SZ, RVP, FAO, 00(RSVZ,FOD SZ, RVP, FAO, (RSVZ, FOD SZ, RVP, FAO, VMSW), 01(FOD SZ) VMSW), 01(FOD SZ) VMSW), 01(FOD SZ) BEGIN_REPERTORIUM Datum integratie ISZ (YYYYM MDD) Datum integratie ISZ (YYYYMMDD) Datum integratie RKW (YYYYMMDD) Datum integratie RKW (YYYYMMDD) Datum integratie ISZ (YYYYMMDD) EINDE_REPERTORIUM Blanco Blanco YYYYMMDD of Blanco YYYYMMDD of Blanco Blanco BEGIN_BERICHT (YYYYM MDD ) (YYYYMMDD) (YYYYMMDD) (YYYYMMDD) (YYYYMMDD) EINDE_BERICHT (YYYYM MDD) na BEGIN_ BERICHT, periode bericht minstens 1 maand kalender (YYYYMMDD) na BEGIN_BERICHT, periode bericht minstens 1 maand kalender (YYYYMMDD) na BEGIN_B ERICHT, periode bericht mi nstens 1 maand kalender (YYYYMMDD) na BEGIN_BERICHT, periode bericht minstens 1 maand kalender (YYYYMMDD) na BEGIN_BERICHT, periode bericht minstens 1 maand kalender CADAF_ProjectCharter.doc 27/41

28 SECTOR_LEVERANCIER Blanco 025 (=KSZ) 007 (=RKW) 007 (=RKW) 007 (=RKW) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER Blanco CADAF_ProjectCharter.doc 28/41

29 PREFIX L321 ISZ stuurt attest naar KSZ (voorlegging) KSZ weigert attest (negatief definitief antw.) KSZ stuurt attest naar RKW (voorlegging) RKW stuurt definitief antwoord naar KSZ KSZ stuurt antw. van RKW door naar ISZ NETWERKGEDEELTE CONSTANTE/netwerkreturncode DSOR, X25N, LU62 of U62N xxxx DSOR, X25N, LU62 of U62N VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 A1 SECTOR 015 (= RSVZ), 016 (=FOD SZ), 005 (=RVP), 011 (=CIN), 001 (=FAO), 049 (VMSW) 015 (= RSVZ), 016 (=FOD SZ), 005 (=RVP), 011 (=CIN), 001(=FAO), 049 (VMSW) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 015 (= RSVZ), 016 (=FOD SZ), 005 (=RVP), 011 (=CIN), 001 (=FAO), 049 (VMSW)) TYPE_INSTELLING INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Interne referentie sector Interne referentie sector Referentie KSZ Referentie KSZ Interne referentie sector USER-ID INSZ user of programmanummer ISZ nummer ISZ nummer ISZ INSZ user of programma- INSZ user of programma- INSZ user KSZ INSZ user KSZ SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD O0L F0L O0L F0L F0L INSZ INSZ betrokkene INSZ betrokkene INSZ betrokkene INSZ betrokkene INSZ betrokkene RETURNCODE TOEPASSING - xxxxxx FORMULIERGEDEELTE FORMULIER L321 L321 L321 L321 L321 VARIANTE - N000 Blancovoor RSVZ, FOD SZ DG Sociaal beleid Blancovoor RSVZ, FOD SZ DG Sociaal beleid Blancovoor RSVZ, FOD SZ DG Sociaal beleid 0001 voor de andere 0001 voor de andere 0001 voor de andere X001(negatief antwoord RKW) X001(negatief antwoord RKW) GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco BEHEER ANTWOORDGEDEELTE IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco INTERNE_REFERENTIE_ - Referentie KSZ - Referentie RKW Referentie KSZ BEANTWOORDER DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD - Datum verwerking KSZ - Datum verwerking KSZ Datum verwerking KSZ ANTWOORD_TERMIJN M03 - M ACTIE_TIMEOUT S - S - - SLAGING_STROOM 0 (=origineel) E (=voorlegging geweigerd) 0 (=origineel) A (=voorlegging aanvaard) E (=voorlegging geweigerd) A (=voorlegging aanvaard) E (=voorlegging geweigerd) REPERTORIUMGEDEELTE HOEDANIGHEIDSCODE 2, 3, 6 (RSVZ), 1, 2, 10 (FOD 2, 3, 6 (RSVZ), 1, 2, 10 (FOD 000 (integratiecontrole door KSZ 000 2, 3, 6 (RSVZ), 1, 2, 10 (FOD SZ), 0 (RVP) SZ), 0 (RVP) als 0 > hc > 902 bestaan) SZ), 0 (RVP) FASE 00(RSVZ,FOD SZ, RVP) 01(FOD SZ) (RSVZ,FOD SZ, RVP) 01(FOD SZ) BEGIN_REPERTORIUM Datum integratie ISZ (YYYYMMDD) Datum integratie ISZ (YYYYMMDD) Datum integratie RKW (YYYYMMDD) Datum integratie RKW (YYYYMMDD) Datum integratie ISZ (YYYYMMDD) EINDE_REPERTORIUM Blanco Blanco YYYYMMDD of Blanco YYYYMMDD of Blanco Blanco BEGIN_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco EINDE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco SECTOR_LEVERANCIER Blanco 025 (=KSZ) 007 (=RKW) 007 (=RKW) 007 (=RKW) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER Blanco CADAF_ProjectCharter.doc 29/41

30 11. UITWISSELINGSMETHODE In een eerste fase on-line consultatie; batch eventuee l in een latere fas e PERIODICITE IT EN VOLUMES VMSW per dag FOD SZ 50 per dag FAO 1000 om de 3 maanden en 4000 per jaar RVP: per dag, om de 3 maanden RSVZ: 1000 per dag Dus in totaal: Ongeveer 1500 dagelijks Ongeveer om de 3 maanden 13. PERFORMANTIE- EN BESCHIKBAARHEIDSVEREISTEN De on-line consultaties L320 en L321 zullen beschikbaar zijn tussen 01.30u en 23.30u op werkdagen. Tijdens weekends en officiële feestdagen zu llen de consultaties niet beschikbaar zijn. Afhan kelijk van de aanvragen en van de perfo rmantie zou het RKW de werkende uren kunnen aanpassen. 14. FOUTCODES RKW L320 (CODELIJ ST 320) Foutcode Omschrijving XML-gegevensgedee lte is invalid INSZ uit prefix is verschillend van INSZ in XML-gegevensgedeelte Vraagperio de is kleiner dan 1 maand kalender G een gegevens gevonden in het Kadaster voor deze opzoekcriteria Technisch problee m bij de RKW 15. FOUTCODES RKW L321 (CODELIJST 321) Foutcode Omschrijving XML-gegev ensgedeelte is invalid INSZ uit prefix is verschillend van INSZ in XML-gegevensgedeelte CADAF_ProjectCharter.doc 30/41

31 INSZ uit gegevensgedeelte komt niet voor in het betreffende dossier Geen gegevens gevonden in het Kadaster voor deze opzoekcriteria Technisch probleem bij de RKW 16. SITUATIE VAN DE VERSCHILLENDE PARTNERS (al dan niet aangesloten op het KSZ-netwerk, situatie op het vlak van de integraties) Alle betrokkene instellingen zijn aan het primaire netwerk van de Sociale Zekerheid aangesloten. Integratiecontroles gebeuren via KSZ. 17. JURIDISCHE SITUATIE Beraadslaging 01/77 van 02/10/2001 heeft betrekking op de raadpleging van het NRK door de RVP, het FAO, de Administratie der Pensioenen en het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (Bestuur voor de Maatschappelijke Integratie - Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Gehandicapten), via de Kruispuntbank. Bij beraadslaging nr. 01/92 van 11 december 2001 werd de dienst Kinderbijslag van het toenmalige Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd om het Nationaal Repertorium van de Gezinsbijslagen te raadplegen, met het oog op het vervullen van de taken bedoeld in artikel 5, 2, van het ministerieel besluit van 16 november 1984 betreffende de bevoegdheden van de diensten van het Ministerie van Sociale Voorzorg. Beraadslagi ng nr. 05/018 van 5 april 2005 m.b.t. de raadpleging van het kadaster van de gezinsbijslagen door de dienst reglementering van de directie-generaal sociaal beleid van de federale overheidsdienst sociale zekerheid. Beraadslaging nr. 05/047 van 22 november 2005 M.B.T. de Raadpleging van het Kadaster van de Gezinsbijslagen door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Beraadslaging nr. 06/001 van 17 januari 2006 M.B.T. de Mededeling van persoonsgegevens uit het Kadaster van de Gezinsbijslagen aan de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid met het oog op het toekennen van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Beraadslaging nr. 06/004 van 17 januari 2006 M.B.T. DE Raadpleging van het Kadaster van de Gezinsbijslagen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Beraadslaging nr. 06/053 van 18 juli 2006 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit het Kadaster van de Gezinsbijslagen aan de Rijksdienst voor Pensioenen met het oog o p het vervullen van zijn wettelijke en reglementaire opdrachten CADAF_ProjectCharter.doc 31/41

32 Aanvrager FOD SZ (DG personen met een handicap) FOD SZ (Sociaal beleid) FOD SZ (DG Zelfstandigen) RVP FAO RSVZ VMSW Behoeften Overzicht alleen zonder gegevens over premies Overzicht en details met gegevens over premies Juridische situatie L320 Juridische situatie L321 (01/77, / 01/92, 06/001) (01/77, 01/92, 05/018) (01/77, 01/92, 05/018,) Overzicht en details met gegevens over premies Overzicht en details zonder gegevens over premies. Overzicht alleen zonder gegevens over premies Overzicht en details met gegevens over premies. Overzicht alleen zonder gegevens over premies (08/002) (08/002) (01/77, (01/77, 06/053) 06/053) (01/77) / (05/047) (05/047) (06/004) / 18. RESOURCES specifieke competentie, informatica, financiering, andere (opleiding, ) Informatica Financiering Financiering blijft binnen het primaire netwerk van Sociale Zekerheid. CADAF_ProjectCharter.doc 32/41

33 19. CONCLUSIE INZAKE HAALBAARHEID EN AKKOORD VAN DE PARTNERS Instelling Identificatie Datum Handtekening KSZ-BCSS Laurence Ngosso Johan Buyck RKW-ONAFTS Vincentia Michiels David Beck FAO-FAT RSVZ-INASTI RVP-ONP Dominique Maboge Francis Theunis Anne Cools Bart Vantieghem Marleen Dekempeneer Daniel Charlot FOD SOCIALE ZEKERHEID- SPF SÉCURITÉ SOCIALE Guy Van de Velde Bernard Vandecavey Eddy Scheelen VMSW Laetitia De Mecheler Peter Bulckaert CADAF_ProjectCharter.doc 33/41

34 20. BIJLAGEN Beraadslaging nr. 01/77 van 2 oktober 2001 TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 O KTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN EN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU (BESTUUR VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE BESTUURSDIRECTIE VAN DE UITKERINGEN AAN GEHANDICAPTEN) Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG Het door de RKW beheerde Nationaal Repertorium van de Kinderbijslagen (KADASTER) bevat per kinderbijslagdossier identificatiegegevens met betrekking tot de personen die het recht op kinderbijslag verkrijgen (de rechthebbenden), de personen aan wie de kinderbijslag uitbetaald wordt (de bijslagtrekkenden) en de rechtgevende kinderen. Daarenboven behelst het de periodes van recht op kindersbijslag, de gegevens aan de hand waarvan het bevoegde betalingsorgaan kan geïdentificeerd worden en het kenmerk van het dossier bij dit orgaan. Het KADASTER wordt gevoed door de kinderbijslagkassen bevoegd in het stelsel der werknemers en door een aantal openbare instellingen die aan de RKW de uitbetaling van de kinderbijslag hebben toevertrouwd (de VDAB, de RTBf, de Vlaamse Landmaatschappij, de RSZPPO, de CDVU, Belgacom, De Post, ). Een on line raadpleging van het KADASTER biedt de kinderbijslagkassen de mogelijkheid om het onderzoek van het recht op kinderbijslag op een dynamische en doeltreffende wijze te verrichten, met name door na te gaan of niet reeds een ander kinderbijslagorgaan optreedt voor dezelfde actoren van het dossier. Het vormt bovendien een instrument ter voorkoming van cumul van kinderbijslagen aangezien de instellingen waarvan de dossiers erin zijn opgenomen elk kwartaal een lijst ontvangen van de dubbels in de betalingen voor eenzelfde kind. Voorliggende beraadslaging heeft betrekking op de raadpleging van het KADASTER door de RVP, het FAO, de Administratie der Pensioenen en het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (Bestuur voor de Maatschappelijke Integratie - Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Gehandicapten), via de Kruispuntbank. Per raadpleging worden volgende sociale gegevens van persoonlijke aard aan de betrokken instellingen van sociale zekerheid meegedeeld: CADAF_ProjectCharter.doc 34/41

35 - het identificatienummer van het bevoegde kinderbijslagfonds; - het identificatienummer van het bureau van het bevoegde kinderbijslagfonds; - het interne dossiernummer bij het bevoegde kinderbijslagfonds; - de hoedanigheid van de persoon over wie informatie wordt opgevraagd 1 ; - de begin- en einddatum van het recht op kinderbijslag; - de code "geplaatst kind" 2 ; - de code "cumulatie" 3 ; - de datum van de laatste bijwerking van het kinderbijslagdossier; de verbanden met andere personen (vermelding van INSZ en hoedanigheid). 2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk van de sociale zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid een principiële machtiging van het Toezichtscomité vereist is RAADPLEGING DOOR DE RVP De RVP wenst het KADASTER te raadplegen met het oog op de toepassing van de regeling met betrekking tot het overlevingspensioen, vervat in het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid de artikelen 16 en 19. Het overlevingspensioen gaat in op de eerste dag van de maand tijdens dewelke de echtgenoot overleden is (zo hij bij zijn overlijden nog geen pensioen genoot), op de eerste dag van de maand volgend op die tijdens dewelke de echtgenoot overleden is (zo hij reeds een pensioen genoot bij zijn overlijden) of ten vroegste op de eerste dag van de maand die op de aanvraag volgt (overige gevallen). De verklaring van afwezigheid overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek geldt als bewijs van overlijden. De afwezige echtgenoot wordt geacht overleden te zijn op de datum van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak van verklaring van afwezigheid. Het overlevingspensioen gaat evenwel ten vroegste in op de eerste dag van de maand die volgt op deze tijdens dewelke de langstlevende echtgenoot vijfenveertig jaar wordt, tenzij deze het bewijs levert van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%, dat hij een kind ten laste heeft of dat de overleden echtgenoot gedurende ten minste twintig jaar gewoonlijk en hoofdzakelijk als ondergronds mijnwerker tewerkgesteld is geweest. Ingevolge het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid het artikel 48, legt de langstlevende echtgenoot die de leeftijd van vijfenveertig jaar niet heeft bereikt en die een kind opvoedt voor hetwelk hij aanspraak kan De RKW hanteert acht hoedanigheden: rechthebbende, bijslagtrekkende, rechtgevend kind, derde, rechthebbende in onderzoek, bijslagtrekkende in onderzoek, rechtgevend kind in onderzoek en derde in onderzoek. Dit is de code die aangeeft of het kind al dan niet in een instelling is geplaatst. In voorkomend geval bestaat de mogelijkheid dat er voor dit dossier geen bijslagtrekkende bestaat in het NRK. Elk trimester wordt op het niveau van de rechtgevende kinderen nagegaan of er in het NRK betalingsperiodes bestaan die elkaar overlappen. In voorkomend geval geeft de code cumulatie de duur van dergelijke overlapping weer. CADAF_ProjectCharter.doc 35/41

36 maken op kinderbijslag, bij de indiening van zijn aanvraag, een verklaring en een attest voor dat door het betrokken kinderbijslagfonds wordt afgeleverd en vernieuwd bij het begin van elk kwartaal RAADPLEGING DOOR HET FAO De regeling voor dodelijke arbeidsongevallen, vervat in de artikelen 12, 2, c), 16, eerste en zesde lid, en 19, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, voorziet dat, indien de getroffene ten gevolge van het arbeidsongeval overlijdt een lijfrente gelijk aan 30% van het basisloon wordt toegekend aan de echtgenoot die op het tijdstip van het overlijden van de getroffene noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden is, op voorwaarde dat op het ogenblik van het overlijden er een kind ten laste is voor wie één van de echtgenoten kinderbijslag ontving. De kleinkinderen van de getroffene die geen rechthebbende kinderen nalaat, ontvangen, zo hun vader of hun moeder overleden is, een rente voor ieder van hen gelijk aan 15% van het basisloon, zonder dat het totaal 45% van dit loon mag overschrijden. Met kleinkinderen worden gelijkgesteld, voor zover zij nog niet gerechtigd zijn op rente wegens hetzelfde dodelijk arbeidsongeval, de kinderen voor wie uit hoofde van de prestaties van de getroffene of van de echtgenoot kinderbijslag werd genoten, zelfs zo hun vader en moeder nog in leven zijn. De kinderen, kleinkinderen, broers en zusters ontvangen een rente zolang zij gerechtigd zijn op kinderbijslag en in ieder geval tot hun achttien jaar. Deze rente is verschuldigd tot op het einde van de maand waarin het recht vervalt RAADPLEGING DOOR DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN De Administratie der Pensioenen zal het KADASTER vooreerst raadplegen met het oog op de toekenning en de opvolging van het recht op overlevingspensioen. Ingevolge het koninklijk besluit nr. 254 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt gebracht in het regime van pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk staatspersoneel en het daarmee gelijkgesteld personeel en het koninklijk besluit nr. 255 van 12 maart 1936 tot eenmaking van het pensioenregime voor de weduwen en wezen der leden van het leger en de rijkswacht kon de toekenning van een verhoging van het overlevingspensioen wegens het bestaan van kinderen na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar slechts behouden blijven indien het kind gerechtigd was op kinderbijslag. Deze regeling werd weliswaar op 1 juni 1984 opgeheven en vervangen door nieuwe bepalingen maar de tot die datum toegekende gevallen moeten verder kunnen worden opgevolgd. Het overlevingspensioen wordt momenteel geregeld door de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen en het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. De raadpleging van het KADASTER is nodig om het recht op overlevingspensioen voor de langstlevende echtgenoot die de leeftijd van vijfenveertig jaar nog niet heeft bereikt, te kunnen vaststellen: indien de betrokkene kinderlast heeft, is hij/zij ook vóór die leeftijd gerechtigd op overlevingspensioen; inzake kinderlast wordt bepaald dat deze voorwaarde vervuld is indien voor het betrokken kind kinderbijslag wordt uitbetaald De raadpleging van het KADASTER dient voor de toepassing van de cumulatiewetgeving, met name de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een CADAF_ProjectCharter.doc 36/41

37 beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen. In deze wet worden maximumgrenzen voor dergelijke cumulatie vastgelegd, die worden verhoogd met 50% indien de gepensioneerde kinderlast heeft; als kind ten laste wordt ondermeer beschouwd het kind voor wie kinderbijslag wordt uitgekeerd Tenslotte zullen de KADASTER-gegevens bijdragen tot de toepassing van de wetgeving op de loopbaanonderbreking. Ingevolge het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten kunnen personeelsleden in de overheidssector die een voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking nemen, deze onderbreking in hun loopbaan valideren voor hun pensioen na het ondertekenen van een verbintenis en door het storten van een bijdrage tot dekking van de periode van afwezigheid; indien er kinderlast bestaat, wordt er binnen zekere grenzen een vrijstelling van stortingen verleend RAADPLEGING DOOR HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU Krachtens artikel 6 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten stelt de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit het bedrag van de tegemoetkomingen vast. Het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming kan verschillen naargelang de gerechtigde personen ten laste heeft, alleenstaande of samenwonende is. Worden ingevolge artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming beschouwd als gerechtigde met personen t en laste: de gehuwde gerechtigde, die niet feitelijk noch van tafel en bed gescheiden is, de gerechtigde die een huishouden vormt en de gerechtigde die ten minste één kind ten laste heeft (onder kind ten laste wordt verstaan het kind van minder dan vijfentwintig jaar voor wie de gerechtigde kinderbijslag ontvangt). De door voormelde wet ingestelde tegemoetkomingen worden geweigerd of verminderd indien de gehandicapte krachtens een andere Belgische of buitenlandse wetgeving of krachtens regelen van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke instelling aanspraak heeft op uitkeringen die hun grond vinden in een beperking van het verdienvermogen of op sociale uitkeringen betreffende de ziekte en invaliditeit, de werkloosheid, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de gezinsbijslagen, de rust- en overlevingspensioenen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, in welk geval de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt geweigerd of verminderd (artikel 13). De aanvraag beantwoordt aan een wettig doeleinde. De gevraagde gegevens zijn, uitgaande van dat doel, ter zake dienend en niet overmatig. Om deze redenen verleent, het Toezichtscomité de machtiging voor de raadpleging van het Nationaal Repertorium van de Kinderbijslagen, via de Kruispuntbank, door de RVP, het FAO, de Administratie der Pensioenen en het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (Bestuur voor de Maatschappelijke Integratie - Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Gehandicapten) voor de bovenvermelde doeleinden. CADAF_ProjectCharter.doc 37/41

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater A015, M: Gegevensstroom van RVA naar RKW, RSVZ en NIC met de mededeling van het einde van de wachttijd van een schoolverlater Auteur: Claudia

Nadere informatie

Business van de FOD SZ (DG Personen met een handicap)

Business van de FOD SZ (DG Personen met een handicap) Raadpleging van CADAF door de FOD SZ (DG Personen met handicap) - Analyse Auteur: Laurence Ngosso Datum: 05-10-2006 Referentiedocument: Raadpleging van CADAF door de FOD SZ (DG Sociaal Beleid) - Analyse.doc

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2006; A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2006; A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN SCSZ/06/106 1 BERAADSLAGING NR. 06/053 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET KADASTER VAN DE GEZINSBIJSLAGEN AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET OOG OP HET

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet door het NIC en het FBZ A014,

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/01/82 BERAADSLAGING NR. 01/70 VAN 14 AUGUSTUS 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE DRUKKER VAN DE GRATIS PASSEN VANWEGE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekende

Attest Jonge werkzoekende Attest Jonge werkzoekende A200, M: gegevensuitwisseling van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling naar RKW en RSVZ met betrekking tot de jonge werkzoekenden Auteurs : Vincent Turine Dernière

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten A016, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Referentie Onderwerp Auteur Laatste wijziging 10/11/2005 Pagina s 12 Versie 6 G1/G1/R4/funcan/A020 Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Mark Demol Attest

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Nadere informatie

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg A424 1. Inleiding De personen die in het buitenland

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 22.05.2006 Intern -- 0.1 08.08.2006 werkgroep vertaling Status: werkdocument A009

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/141 BERAADSLAGING NR 09/078 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/061 BERAADSLAGING NR 11/040 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/060 BERAADSLAGING NR 10/033 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Nadere informatie

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken A023, Z: Gegevensstroom waarmee de FOD Sociale Zekerheid en de RVP via de KSZ de attesten i.v.m. chronisch zieken

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA) Referenties : G\R3\projectdocumentatie\A042\beschrijving Titel : Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) A042 Auteur : Patrick Laureyns Datum laatste wijziging:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 juli 2007; SCSZ/07/128 1 BERAADSLAGING NR. 07/041 VAN 25 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE OPENBARE

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, M: Gegevensstroom van de RVA naar verschillende bestemmelingen met de mededeling van de periodes van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/006 BERAADSLAGING N 09/005 VAN 13 JANUARI 2009 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

OCMWCPASFamilyAllowances (raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag)

OCMWCPASFamilyAllowances (raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag) OCMWCPASFamilyAllowances (raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag) Inhoudstafel 1) Inleiding... 1 2) Wetgeving... 1 3) Voorgeschiedenis... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?...

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen A417, M: Gegevensstroom van de RVA naar de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) alsook naar de Directie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A0, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/018 BERAADSLAGING NR 09/015 VAN 3 MAART 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekenden. A200.

Attest Jonge werkzoekenden. A200. Attest Jonge werkzoekenden. A200. Inleiding. Dit attest voorziet in het electronisch afleveren van attesten ten behoeve van schoolverlaters die zich laten inschrijven als werkzoekenden met het oog op het

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN AAN

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/042 BERAADSLAGING NR 10/021 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/128 BERAADSLAGING NR. 13/058 VAN 4 JUNI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen van 11 juni 2007;

Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen van 11 juni 2007; SCSZ/07/112 1 BERAADSLAGING NR. 07/035 VAN 3 JULI 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM

Nadere informatie

HANDICHILD - Gehandicapte kinderen

HANDICHILD - Gehandicapte kinderen Projectcharter : HANDICHILD - Gehandicapte kinderen Auteur : Laurence Ngosso Versie : 1.16 Laatste wijziging : 25-05-2008 Status : Referentie : principe goedkeuring op 25/10/2005, definitief eteamcadaf

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Minister van Maatschappelijke Integratie van 18 oktober 2004;

Gelet op de aanvraag van de Minister van Maatschappelijke Integratie van 18 oktober 2004; 1 SCSZ/04/110 BERAADSLAGING NR 04/038 VAN 25 OKTOBER 2004, GEWIJZIGD OP 19 JULI 2005, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE OPENBARE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval A044, M: Gegevensstroom van het FAO naar verschillende bestemmelingen (VSI, RKW, NIC, RJV, SIGeDIS)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/175 BERAADSLAGING NR. 15/065 VAN 3 NOVEMBER 2015 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE DIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/099 BERAADSLAGING NR 11/058 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEPERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/048 BERAADSLAGING NR. 08/017 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/273 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007; SCSZ/07/145 1 BERAADSLAGING NR. 07/047 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN, STAGIAIRS EN ZELFSTANDIGE STAGIAIRS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid u Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/145 BERAADSLAGING NR 11/094 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/022 BERAADSLAGING NR. 16/007 VAN 2 FEBRUARI 2016 OVER DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/043 BERAADSLAGING NR 10/022 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/114 BERAADSLAGING NR. 13/050 VAN 7 MEI 2013 BETREFFENDE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/255 BERAADSLAGING NR. 13/122 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/162 BERAADSLAGING NR. 16/074 VAN 6 SEPTEMBER 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/048 BERAADSLAGING NR 12/039 VAN 5 JUNI 2012, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2014, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten 99/98 01/02 Voorwaarden en criterie voor de mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot zorgverstrekkers RIZIV RIZIV, aanvragers buiten het netwerk 00/01 01/02

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/178 BERAADSLAGING NR. 07/068 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING DOOR SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013; SCSZ/13/115 BERAADSLAGING NR. 04/009 VAN 6 APRIL 2004, GEWIJZIGD OP 7 MEI 2013, M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007; SCSZ/07/153 1 BERAADSLAGING NR. 07/052 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE SECTOR WERKLOOSHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING,

Nadere informatie

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies 1) Inhoud van de L608 De soort informatie heeft als kenmerk L608. De constante van de prefix is gelijk

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/061 BERAADSLAGING NR. 13/016 VAN 22 FEBRUARI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie