Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70451/2013-11"

Transcriptie

1 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt 70451/

2 2 Inhoudsopgave Paramedische Zorg 2014 Inleiding 3 Voorwaarden en uitleg paramedische zorg 5 Toelichting fysiotherapie 7 en oefentherapie Beweegprogramma s 9 Logopedie 10 Ergotherapie 10 Dieetadvisering en 11 voedingsvoorlichting Shockwavetherapie 12 Eigen risico 12 Overzicht vergoedingen 14 Basisprestaties Paramedische Zorg 2014 Besluit zorgverzekering 15 Artikel 2.6 en Bijlage 1 Vergoedingenoverzicht 17 Contact met OZF Achmea 20

3 3 Paramedische Zorg 2014 Fysiotherapie, Oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie, Dieetadvisering en Voedingsvoorlichting, Beweegprogramma s, bewegen in extra verwarmd water en shockwavetherapie In deze brochure leest u hoe paramedische zorg voor u geregeld is. Onder paramedische zorg verstaan we de zorg die door onder andere fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten wordt gegeven. Het is belangrijk te weten dat wij met een grote groep paramedische zorgverleners goede afspraken hebben gemaakt. Afspraken op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en klantgerichtheid van de zorg. In deze brochure leggen we uit wat dit voor u betekent. Zodat u weet in welke situatie u bij welke paramedische zorgverlener terecht kunt. En de vergoedingsmogelijkheden kent. U weet dan precies waar u aan toe bent. Welke behandelingen vergoeden wij vanuit de basisverzekering, bij ons de OZF Zorgpolis? En welke behandelingen vergoeden wij vanuit de aanvullende verzekeringen, bij ons AV Compact en AV Royaal? Wanneer heeft u een verklaring van de verwijzer nodig? Hoe weet u of een zorgverlener een contract met ons heeft of niet? Antwoorden op deze én andere vragen vindt u in deze brochure. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan helpen wij u graag. Belt u onze Klantenservice via (074) Of stel uw vragen per Veel informatie vindt u op onze website

4 4

5 5 Voorwaarden en uitleg paramedische zorg Wij willen u met deze brochure graag informeren over onze voorwaarden en vergoedingsmogelijkheden voor paramedische zorg. En wanneer u daarvoor in aanmerking komt. Wat is paramedische zorg? Onder paramedische zorg valt hulp door onder andere fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Voordelen bij door ons gecontracteerde zorgverleners Wij hebben met een grote groep paramedische zorg - ver leners goede afspraken gemaakt over de kwaliteit, toegankelijkheid en klantgerichtheid van de zorg. Ook betalen wij deze zorgver leners rechtstreeks voor de zorg waarvoor u verzekerd bent. U krijgt dus geen nota s en hoeft niets voor te schieten. Deze afspraken zijn vastgelegd in een contract. Wilt u weten met welke paramedische zorg verleners wij een contract hebben? Gebruik dan de Zorgzoeker op Of neemt u hiervoor contact met ons op. Lagere vergoedingen bij niet-gecontracteerde zorgverleners Voor behandelingen die gegeven worden door een niet door ons gecontracteerde paramedische zorg verlener, heeft u recht op een lagere vergoeding. Het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg voor niet-gecontracteerde zorg vindt u op bladzijde 14 van deze brochure. Bij deze niet-gecontracteerde zorgverleners kunnen wij de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van de zorg niet garanderen. Fysiotherapie en oefentherapie Fysiotherapeuten en oefentherapeuten worden bij zeer uiteenlopende gezondheidsproblemen geraadpleegd. Vaak gaat het om klachten waarbij de nek, de arm of de lage rug een rol spelen. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck leert u oefeningen om klachten te verminderen. U leert tijdens de dagelijkse activiteiten op een goede manier met de klachten om te gaan. De oefentherapeut begeleidt u in het vinden van een evenwicht tussen wat u doet en wat uw lichaam aankan. U leert optimaal gebruik te maken van uw eigen mogelijk heden, zodat u ook op lange termijn baat heeft bij de behandeling. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en/of behandelt klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, bijvoor beeld bij nek- en rugklachten en sportblessures. Ook bij problemen die te maken hebben met de ontwikkeling van kinderen, incontinentie, oedeem, reuma of Parkinson kan fysiotherapie zinvol zijn. Over PlusPraktijken PlusPraktijken zijn fysio- en oefentherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroeps vereniging, maar een stapje verder gaan. Met bijvoorbeeld aanvullende programma s, of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen van de klachten en het aantal behande lingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openings tijden en de korte wachttijd. Samenwerking Vaak werken de zorgverleners van een PlusPraktijk ook samen met bijvoorbeeld diëtisten of artsen in zieken huizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben. Hogere vergoeding Wij vinden het belangrijk dat meer fysio- en oefen therapeuten hun praktijk omvormen naar een PlusPraktijk. Om dat te stimuleren, krijgen PlusPraktijken van ons een hogere vergoeding voor hun werkzaamheden dan andere prak tijken.

6 6 Voorwaarden en uitleg paramedische zorg vervolg Zo leveren wij een bijdrage aan meer kwaliteit in de fysioen oefentherapie. Wilt u zich laten behandelen in een PlusPraktijk? Gebruik dan de Zorgzoeker op zorgzoeker. Of neemt u hiervoor contact met ons op. Wat vergoeden wij vanuit de basisverzekering? De vergoeding vanuit de basisverzekering, bij ons de OZF Zorgpolis, beperkt zich tot situaties zoals hieronder genoemd. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan is in de basisverzekering, zoals die voor iedereen in Nederland geldt, een vergoeding opgenomen van maximaal 9 behandelingen per aandoening per kalenderjaar door een fysiotherapeut, geregistreerde kinder fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensen dieck. Als u na deze 9 behandelingen nog steeds last heeft van de aandoening, vergoeden wij maximaal 9 extra behandelingen als dit medisch noodzakelijk is. In totaal vergoeden wij voor kinderen tot 18 jaar dus maximaal 18 behandelingen. Bij aandoeningen die op een door de minister van VWS vastgestelde lijst staan, zie bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering op bladzijde 15 en 16 van deze brochure, heeft u recht op vergoeding van alle noodzakelijke zorg. U heeft dan wel een verklaring nodig van de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Met deze verklaring kunnen wij vaststellen of u vanuit de basisverzekering recht heeft op vergoeding van de kosten van fysiotherapie of oefentherapie. Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie Bent u 18 jaar of ouder en is er sprake van urine-incontinentie? Dan kunt u zich laten behandelen met bekkenfysiotherapie. U heeft recht op vergoeding van de eerste 9 behandelingen door een bekkenfysiotherapeut. U heeft wel een verklaring nodig van de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Met deze verklaring kunnen wij vaststellen of u vanuit de basisverzekering recht heeft op vergoeding van de kosten van fysiotherapie of oefentherapie. Wat vergoeden wij vanuit de aanvullende verzekeringen? Om deze beperkte vergoedingen vanuit de basisver zekering uit te breiden bieden wij u een ruime dekking van fysioen oefentherapie aan in onze aanvullende verzekeringen. Afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft, dit staat op uw polisblad, gelden deze vergoedingen: AV Compact Tot 18 jaar: 100% bij behandeling door een door ons gecontracteerde zorgverlener. Bij behandeling door een niet door ons gecontracteerde zorgverlener maximaal 12 behandelingen per kalenderjaar en maximaal 14,50 per zitting. 18 jaar of ouder: maximaal 12 behandelingen per kalenderjaar. Bij behandeling door een niet door ons gecontracteerde zorgverlener maximaal 14,50 per zitting. Bent u 18 jaar of ouder? Dan heeft u alleen bij aandoeningen die op een door de minister van VWS vastgestelde lijst staan, zie bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering op bladzijde 15 en 16 van deze brochure, recht op vergoeding van de 21 e en daaropvolgende behandelingen door een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck. U heeft wel een verklaring nodig van de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Met deze verklaring kunnen wij vaststellen of u vanuit de basisverzekering recht heeft op vergoeding van de kosten van fysio- of oefentherapie. AV Royaal Tot 18 jaar: 100% bij behandeling door een door ons gecontracteerde zorgverlener. Bij behandeling door een niet door ons gecontracteerde zorgverlener maximaal 27 behandelingen per kalenderjaar en maximaal 14,50 per zitting. 18 jaar of ouder: maximaal 27 behandelingen per kalenderjaar. Bij behandeling door een niet door ons gecontracteerde zorgverlener maximaal 14,50 per zitting.

7 7 Toelichting fysiotherapie en oefentherapie Verwijzing en directe toegankelijkheid Wij vergoeden alleen de door paramedici geboden zorg als u in het bezit bent van een verklaring van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Maar in sommige gevallen heeft u geen verklaring nodig voor een vergoeding. Met een aantal gecontracteerde fysiotherapeuten en oefentherapeuten hebben wij namelijk afspraken gemaakt over directe toegankelijkheid: deze fysiotherapeuten en oefentherapeuten kunnen u - bij een aandoening die niet voorkomt op de door de minister van VWS vastgestelde lijst behandelen zonder verwijzing. Dit noemen wij Directe Toegang Fysiotherapie/Oefentherapie (DTF of DTO). Wij vergoeden de zorg dan volgens uw polisvoorwaarden. Let u er wel op dat bij DTF of DTO de screening als 1 behan deling en de intake en het onderzoek na deze screening ook als 1 behandeling geldt. Bij DTF/DTO door een PlusPraktijk geldt de screening en de intake en het onderzoek na deze screening maar als 1 behandeling. Indien u aan huis behandeld moet worden, dient er altijd een verklaring van de verwijzer aan de behandeling ten grondslag te liggen. Screening en/of de intake/het onderzoek na screening worden bij aan huis-behandeling niet door ons vergoed. Bij een aandoening die wordt vergoed vanuit de basisverzekering is een verklaring altijd noodzakelijk. Heeft u klachten of twijfelt u over de oorzaak van de klachten? Dan adviseren wij u om eerst naar uw huisarts te gaan. Zoekt u een door ons gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut bij u in de buurt waar u rechtstreeks terecht kunt? Gebruik dan de Zorgzoeker op zorgzoeker. Of neemt u hiervoor contact met ons op. Laat u zich behandelen door een niet door ons gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut? Dan moet u altijd in het bezit zijn van een verklaring van de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Deze verklaring hebben wij nodig om vast te stellen of u recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Op deze verklaring moet het volgende vermeld staan: De medische diagnose van de verwijzer. De diagnosecode ingevuld door de behandelend therapeut. Naam en praktijkadres van de behandelend therapeut. Gaat u wel rechtstreeks, dus zonder verklaring van de verwijzer, naar een niet door ons gecontracteerde fysio- of oefentherapeut? Dan vergoeden wij uw behandeling niet. Om uw nota van een therapeut waarmee wij geen contract hebben in behandeling te kunnen nemen, moet het volgende minimaal op de nota staan: Zorgverlener gegevens (naam + agbcode, praktijknaam + agbcode, praktijkadres). Verzekerden gegevens (voorletter(s), achternaam, geboortedatum, adres, relatienummer, BSN). Factuurgegevens (factuurnummer, factuurdatum). Declaratiegegevens (behandeldatum, diagnosecode, indicatiecode, prestatiecode, omschrijving geleverde zorg, uitvoerder, bedrag). Behandelingen Volgens de NZa, de regelgever in deze, is een zitting een onafgebroken tijdsspanne, waarin de zorgaanbieder de patiënt voor 1 of meer indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Dit is ongeacht de inhoud van de behandeling en de tijdsduur van de behandeling. Voorwaarde voor vergoeding van de behandeling fysiotherapie of oefentherapie is dat de behandeling individueel plaatsvindt. Bij de bepaling van het maximum aantal te vergoeden behandelingen tellen alle prestaties fysiotherapie en oefentherapie (m.u.v. de toeslagen voor behandeling aan huis en/of inrichting) voor 1 behandeling mee.

8 8 Toelichting fysiotherapie en oefentherapie vervolg Verbijzonderde therapieën Fysiotherapeuten kunnen zich specialiseren. Zo bestaat er: Manuele therapie (voor klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen). Kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie (gespecialiseerd in klachten bij kinderen). Oedeemtherapie (gespecialiseerd in behandeling van (lymf)oedeem, een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Dit kan worden gegeven door een oedeemfysiotherapeut of een huidtherapeut). Bekkenfysiotherapie (voor klachten in het gebied van het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem). Geriatrie fysiotherapie (gespecialiseerd in klachten bij ouderen). Psychosomatische fysiotherapie en psychosomatische oefentherapie (voor klachten die met spanning of stress te maken hebben). Deze behandelingen komen wettelijk alleen voor vergoeding in aanmerking als de desbetreffende fysiotherapeut of oefentherapeut staat ingeschreven in het landelijke register. Oedeemtherapie kan ook gegeven worden door een huidtherapeut. Manuele therapie gegeven door een fysiotherapeut valt onder de dekking van het artikel Fysiotherapie en oefentherapie. Groepsbehandeling Sommige fysiotherapeuten of oefentherapeuten geven groepsbehandelingen. Wij vergoeden deze behandelingen alleen als hierover afspraken zijn gemaakt met de fysiotherapeut of oefentherapeut. Zoekt u een door ons gecontracteerde fysio- of oefentherapeut voor groepsbehandeling bij u in de buurt? Gebruik dan de Zorgzoeker op Of neemt u hiervoor contact met ons op. Wij vergoeden niet de kosten van een groepsbehandeling die slechts ten doel heeft om de conditie door middel van training te bevorderen. Meerdere behandelingen en/of meerdere behandelaren (op 1 dag) Wettelijk is bepaald dat per dag per patiënt maar 1 behande ling fysiotherapie en/of oefentherapie gedeclareerd kan worden. Alleen als er een medische noodzaak bestaat voor meerdere behandelingen op 1 dag én er een verantwoorde spreiding heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen dat een tijdsduur tussen elk van die behandelingen van ten minste 2 uur heeft bestaan, komen meerdere behandelingen op 1 dag voor vergoeding in aanmerking. De medische noodzaak voor meerdere behandelingen of meerdere behandelaren (op 1 dag) moet uit een gerichte verwijzing door de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist) blijken. Wij moeten u voorafgaand aan de behandeling toestemming hebben gegeven. U kunt deze toestemming zo bij ons aanvragen: Digitaal: Per post: OZF Achmea, t.a.v. Declaratieservice, Postbus 94, 7550 AB Hengelo.

9 9 Beweegprogramma s Vanuit onze aanvullende verzekeringen vergoeden wij: De kosten van beweegprogramma s, bedoeld voor mensen die door hun ziekte of klacht meer zouden moeten bewegen, maar dit niet kunnen. In dit beweegprogramma leert u van een fysiotherapeut en/of oefentherapeut zelfstandig te bewegen, zodat u dit ook na het beweegprogramma kunt voortzetten. Wanneer vergoeden wij een beweegprogramma? Als u obesitas heeft (BMI> 30). Als u revalideert van voormalig hartfalen. Als u reuma heeft (wij gebruiken de definitie van reuma zoals het Reumafonds heeft bepaald). Als u diabetes type 2 heeft. Als u COPD heeft met een lichte tot matige ziektelast met een longfunctiewaarde van FEV1/VC< 0.7, een benauwdheidscore >2 op de MRC-schaal en een gezondheidsscore >1 tot >1,7 op de CCQschaal. Het is belangrijk dat het beweegprogramma wordt gegeven door een hiervoor door ons gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, bent u doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Bij nietgecontracteerde paramedische zorgverleners vergoeden wij een beweegprogramma niet. Zoekt u een door ons gecontracteerde fysio- of oefentherapeut voor een beweegprogramma bij u in de buurt? Gebruik dan de Zorgzoeker op Of neemt u hiervoor contact met ons op. AV Compact Maximaal 175,- per aandoening voor de totale duur van de aanvulende verzekering. AV Royaal Maximaal 350,- per aandoening voor de totale duur van de aanvulende verzekering. Bewegen in extra verwarmd water Wij vergoeden vanuit AV Royaal voor verzekerden met reuma een gedeelte van de kosten van oefentherapie in extra verwarmd water in een zwem bad. Voorwaarde voor vergoeding is dat u 1-malig een medische indicatie van een huisarts of medisch specialist aan ons overlegt, waaruit blijkt dat de oefentherapie in extra verwarmd water nodig is in verband met uw reuma klachten. De oefen therapie moet in groepsv erband plaatsvinden onder leiding van een fysiotherapeut of oefentherapeut. Wij nemen geen nota s in behandeling waarvan de behandeldatum in de toekomst ligt. AV Compact Geen vergoeding. AV Royaal Maximaal 200,- per kalenderjaar.

10 10 Logopedie Wat vergoeden wij vanuit de basisverzekering? Een logopedist geeft hulp bij problemen met stem, spraak, taal of gehoor. De behandeling kan bestaan uit onderzoek, advies, voorlichting, preventieactiviteiten en instructiebegeleiding. Wij vergoeden de behandeling door een logopedist vanuit de basisverzekering als er sprake is van een medische indicatie. Het is belangrijk dat de behandeling wordt gegeven door een hiervoor door ons gecontracteerde logopedist. Bij niet-gecontracteerde logopedisten kunnen wij de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van de zorg niet garanderen. Kiest u toch voor behandeling door een niet door ons gecontracteerde logopedist? Dan vergoeden wij maximaal 14,50 per behandeling. Deze lagere vergoeding vindt u in deze brochure ook in het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg voor niet-gecontracteerde zorg op bladzijde 14. Zoekt u een door ons gecontracteerde logopedist bij u in de buurt? Gebruik dan de Zorgzoeker op zorgzoeker. Of neemt u hiervoor contact met ons op. Behandelingen met een hoofdzakelijk pedagogisch of maatschappelijk karakter vergoeden wij niet. Dit geldt ook voor de behandeling van dyslexie (leesblindheid) en voor taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect of anderstaligheid. Om voor vergoe ding in aanmerking te komen heeft u een verklaring nodig van een huisarts, tandarts of medisch specialist. Deze verklaring hebben wij nodig om vast te kunnen stellen of u recht heeft op vergoeding van de kosten van logopedie vanuit de basisverzekering. Uitzondering hierop zijn de logopedisten waarmee wij afspraken hebben gemaakt over directe toegankelijkheid. In dat geval kunt u zich namelijk zonder verwijzing melden bij de door ons gecontracteerde logopedist. Ergotherapie Wat vergoeden wij vanuit de basisverzekering? Ergotherapie richt zich vooral op het samen zoeken naar oplossingen voor problemen die u ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hierbij staat niet zozeer uw ziekte of aandoening centraal, maar vooral de praktische gevolgen daarvan. Wij vergoeden ergotherapie door een ergotherapeut tot een maximum van 10 uur per kalender jaar vanuit de basisverzekering. Het is belangrijk dat de behandeling wordt gegeven door een hiervoor door ons gecontracteerde ergotherapeut. Bij niet-gecontracteerde ergotherapeuten kunnen wij de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van de zorg niet garanderen. Kiest u toch voor behandeling door een niet door ons gecontracteerde ergotherapeut? Dan vergoeden wij maximaal 7,50 per kwartier. Deze lagere vergoeding vindt u in deze brochure ook in het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg voor niet-gecontracteerde zorg op bladzijde 14. Zoekt u een door ons gecontracteerde ergotherapeut bij u in de buurt? Gebruik dan de Zorgzoeker op Of neemt u hiervoor contact met ons op. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verklaring nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze verklaring hebben wij nodig om vast te kunnen stellen of u recht heeft op vergoeding van de kosten van ergotherapie vanuit de basisverzekering. Uitzondering hierop zijn de ergotherapeuten waarmee wij afspraken hebben gemaakt over directe toegankelijkheid. In dat geval kunt u zich namelijk zonder verwijzing melden bij de door ons gecontracteerde ergotherapeut.

11 11 Dieetadvisering en voedingsvoorlichting Wat vergoeden wij vanuit de basisverzekering? Dieetadvisering is voorlichting over voeding en eet gewoonten met een medisch doel. De diëtist kan een bijdrage leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen of beperkingen die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloedt kunnen worden. Een diëtist kan als vrijgevestigde werkzaam zijn of verbonden zijn aan een instelling. Wij vergoeden dieetadvisering door een diëtist tot een maximum van 3 uur per persoon per kalenderjaar vanuit de basisverzekering. Ook vergoeden wij dieetadvisering voor de diagnoses Diabetes Mellitus type 2 en COPD en daarmee samenhangende dieetvraagstukken vanuit Ketenzorg indien u voor deze diagnose(s) wordt behandeld in een door ons gecontracteerd Ketenzorgprogramma. Voor deze diagnose(s) kunt u dan geen (extra) aanspraak maken op de maximaal 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering. Wat vergoeden wij vanuit de aanvullende verzekeringen? De vergoeding voor dieetadvisering vanuit de basisverzekering is beperkt. Daarom vergoeden wij vanuit AV Royaal ook dieetadvisering door een diëtist. Dit vergoeden wij als aanvulling op de aanspraak vanuit de basisverzekering. Maar vanuit AV Royaal vergoeden wij ook voedingsvoorlichting door een diëtist of gewichtsconsulent. Voedingsvoorlichting omvat de voorlichting en advisering gericht op het gebied van voeding en eetgewoonten zonder medisch doel. De gewichtsconsulent is aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) of voldoet aan de kwaliteitseisen van BGN. Dieetadvisering AV Compact Geen vergoeding. Dieetadvisering AV Royaal Gecontracteerd: maximaal 120,- per kalenderjaar. Niet-gecontracteerd: maximaal 7,50 per kwartier tot maximaal 60,- per kalenderjaar. Let op! Op voedingsvoorlichting bestaat vanuit de basisverzekering geen aanspraak op vergoeding. Voedingsvoorlichting AV Compact Geen vergoeding. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verklaring nodig van de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts, tandarts of medisch specialist). Deze verklaring hebben wij nodig om vast te kunnen stellen of u recht heeft op vergoeding van de kosten van dieetadvisering vanuit de basisverzekering. Uitzondering hierop zijn de door ons gecontracteerde diëtisten waarmee wij afspraken hebben gemaakt over directe toegankelijkheid. Met deze diëtisten hebben we afgesproken dat zij u kunnen behandelen zonder verwijzing. Wij vergoeden de zorg dan volgens uw polisvoorwaarden. Indien u aan huis behandeld moet worden, dient er altijd een verklaring van de verwijzer (een huisarts, bedrijfsarts, tandarts of medisch specia list) aan de behandeling ten grondslag te liggen. Directe Toegang Diëtist (DTD) kan nooit aan huis plaatsvinden. De hiervoor door ons gecontracteerde diëtisten vindt via de Zorgzoeker op Of neemt u hiervoor contact met ons op. Voedingsvoorlichting AV Royaal Maximaal 60,- per kalenderjaar. Let op! Bij dezelfde indicatie vergoeden wij óf dieetadvisering óf voedingsvoorlichting.

12 12 Shockwavetherapie Wat is shockwavetherapie? Shockwave zorgt voor schokgolfjes die verkalkingen in spieren en pezen vergruizen. De shockwave werkt net als een apparaat dat nierstenen vergruist. Het is alleen veel minder krachtig. Dit moet ook wel omdat spieren, gewrichten en pezen dicht onder de huid zitten. Het apparaat maakt trillingen die worden ingezet voor het vernietigen van de kalk op spieren en pezen. De behandeling met Shockwavetherapie is vooral geschikt voor langer bestaande pijnklachten Hierbij valt te denken aan: Chronische schouderpijn. Een tenniselleboog. Kniepeesproblemen. Slijmbeursontstekingen. Hielspoor / achillespeesklachten. Shockwavetherapie is een succesvolle methode gebleken om pijn te behandelen. Met extracorporeal shockwave (ESWT) kan de oorzaak van de pijn namelijk rechtstreeks bij de oorsprong worden bestreden. Het resultaat is vaak al na enkele behandelingen merkbaar. Wat vergoeden wij vanuit onze aanvullende verzekeringen? Bent u doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist? En is uw behandelaar aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Musculo-Shockwave Therapie (NVMST)? Dan vergoeden wij vanuit AV Royaal maximaal 50,- per behandeling tot maximaal 250,- per kalenderjaar. Vanuit AV Compact vergoeden wij shockwavetherapie niet. Eigen risico Verplicht en vrijwillig gekozen eigen risico Iedere verzekerde van 18 jaar of ouder heeft een wettelijk verplicht eigen risico op zorg vanuit de basisverzekering. In 2014 is dat 360,-. Dit bedrag aan zorgkosten vanuit de basis verzekering betaalt u dus zelf. Naast het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Het vrijwillig gekozen eigen risico komt bovenop het verplicht eigen risico. Alle paramedische zorg die wij vanuit de basisverzekering vergoeden, valt onder het verplicht en (als u daarvoor gekozen heeft) vrijwillig eigen risico. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor bekkenfysiotherapie. Maar ook, vanaf de 21 e en daarop volgende behandelingen fysiotherapie of oefentherapie, voor een aandoening die staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst (zie bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering op bladzijde 15 en 16).

13 13

14 14 Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische (door niet-gecontracteerde zorgverleners) Zorg 2014 Fysiotherapie Zitting fysiotherapie 14,50 Zitting manuele therapie 14,50 Zitting oedeemtherapie** 14,50 Zitting bekkenfysiotherapie 14,50 Zitting psychosomatische fysiotherapie 14,50 Zitting geriatrie fysiotherapie 14,50 Zitting kinderfysiotherapie 14,50 Instructie/overleg ouders van de patiënt 14,50 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport 14,50 Lange zitting voor patiënten met complexe 14,50 en/of meervoudige zorgvragen Intake en onderzoek na verwijzing 14,50 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 14,50 Toeslag voor behandeling aan huis 5,- of in een instelling* Logopedie Behandeling logopedie 14,50 Eenmalig logopedisch onderzoek 14,50 (op medische indicatie) Specifieke individuele behandeling 14,50 van stotteren Specifieke individuele behandeling 14,50 van preverbale logopedie Specifieke individuele behandeling 14,50 van afasiepatiënten Groepsbehandeling 2 personen 14,50 Groepsbehandeling 3 personen 14,50 Groepsbehandeling 4 personen 10,- Groepsbehandeling 5 tot 10 personen 6,50 Toeslag voor behandeling aan huis 5,- of in een instelling* Oefentherapie Cesar/Mensendieck Zitting oefentherapie 14,50 Zitting kinderoefentherapie 14,50 Zitting psychosomatische oefentherapie 14,50 Instructie/overleg ouders van de patiënt 14,50 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 14,50 Intake en onderzoek na verwijzing 14,50 Lange zitting voor patiënten met complexe 14,50 en/of meervoudige zorgvragen Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport 14,50 Toeslag voor behandeling aan huis 5,- of in een instelling* Ergotherapie Enkelvoudige extramurale ergotherapie 7,50 (per kwartier) Toeslag voor behandeling aan huis 5,- of in een instelling* Dieetadvisering Reguliere behandeling dieetadvisering 7,50 (per kwartier) Toeslag voor behandeling aan huis 5,- of in een instelling* Niet vermelde prestaties komen bij een niet door ons gecontracteerde zorgverlener niet voor vergoeding in aanmerking * Wanneer de patiënt in verband met zijn of haar klacht(en) niet voor behandeling in de praktijk kan komen. Ook dient de arts dit aan te geven op de verwijzing. ** Is ook van toepassing voor de vergoeding van lymfoedeemtherapie gegeven door huidtherapeuten.

15 15 Besluit zorgverzekering Artikel 2.6 en Bijlage 1 Besluit zorgverzekering Artikel Paramedische zorg omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. 2. Fysiotherapie of oefentherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten die plegen te bieden ter behandeling van de in bijlage 1 aangegeven aandoeningen, voor zover de daarbij aangegeven termijn niet is overschreden. Deze zorg omvat voor verzekerden van 18 jaar of ouder niet de 1 e 20 behandelingen. 3. Fysiotherapie omvat tevens bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze zorg omvat voor verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 9 behandelingen. 4. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar bestaat fysiotherapie en oefentherapie in andere gevallen dan het 2 e lid tevens uit ten hoogste 9 behandelingen van dezelfde aandoening per jaar, bij ontoereikend resultaat te verlengen met ten hoogste 9 behandelingen. 5. Logopedie omvat zorg zoals logopedisten die plegen te bieden, mits de zorg een geneeskundig doel heeft en van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht. 6. Ergotherapie omvat zorg zoals ergotherapeuten die plegen te bieden, mits deze als doel heeft de zelfzorg en de zelfredzaamheid van de verzekerde te bevorde ren en te herstellen, tot een maximum van 10 behandeluren per kalenderjaar. 7. Dieetadvisering omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten, zoals diëtisten die plegen te bieden, tot een maximum van 3 behandeluren per kalenderjaar. Bijlage 1 behorende bij artikel 2.6, 2 e lid De aandoeningen, bedoeld in artikel 2.6, 2 e lid, betreffen: 1a. Een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel: 1. Cerebrovasculair accident. 2. Ruggemergaandoening. 3. Multiple sclerose. 4. Perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval. 5. Extrapyramidale aandoening. 6. Motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en verzekerde is jonger dan 17 jaar. 7. Aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel. 8. Cerebellaire aandoening. 9. Uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel. 10. Radiculair syndroom met motorische uitval. 11. Spierziekte. 12. Myasthenia gravis. 1b. Of een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat: 1. Aangeboren afwijking. 2. Progressieve scoliose. 3. Juveniele osteochondrose en verzekerde is jonger dan 22 jaar. 4. Reflexdystrofie. 5. Fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget. 6. Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva). 7. Vervallen. 8. Vervallen. 9. Vervallen. 10. Vervallen. 11. Vervallen. 12 Vervallen. 13. Hyperostotische spondylose (morbus Forestier). 14. Collageenziekten. 15. Status na amputatie. 16. Whiplash. 17. Postpartum bekkeninstabiliteit. 18. Fracturen indien deze conservatief worden behandeld.

16 16 Besluit zorgverzekering Artikel 2.6 en Bijlage 1 vervolg 1c. Vervallen 1d. Of een van de volgende aandoeningen: 1. Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD. 2. Aangeboren afwijking van de tractus respiratorius. 3. Lymfoedeem. 4. Littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma. 5. Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling. 6. Claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine. 7. Weke delen tumoren. 8. Diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis. 2. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het 1 e lid, onderdeel a, subonderdeel 10, of onderdeel b, subonderdeel 1, is de duur van behandeling maximaal 3 maanden. 3. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het 1 e lid, onderdeel b, subonderdeel 18, is de duur van behandeling maximaal 6 maanden na conservatieve behandeling. 4. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het 1 e lid, onderdeel b, subonderdeel 7, of onderdeel d, subonderdeel 6, is de duur van behandeling maximaal 12 maanden. 5. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het 1 e lid, onderdeel d, subonderdeel 5, is de duur van de behandeling maximaal 12 maanden in aansluiting op ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling, bedoeld in het 1 e lid, onderdeel d, subonderdeel Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het 1 e lid, onderdeel b, subonderdeel 16, is de duur van de behandeling maximaal 3 maanden. Indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal 6 maanden. 7. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het 1 e lid, onderdeel d, subonderdeel 7, is de duur van de behandeling maximaal 2 jaren na bestraling.

17 17 Vergoedingenoverzicht Botten, spieren en gewrichten Basisverzekering OZF Zorgpolis Aanvullende verzekering AV Compact Aanvullende verzekering AV Royaal Bewegen in extra verwarmd water (bij reuma) Chiropractie (chiropractor is aangesloten bij NCA, DCF of SCN) - - Max 200,- per kj - - Max 40,- per dag, max 24 beh per kj Fysiotherapie en oefentherapie Basisverzekering OZF Zorgpolis Aanvullende verzekering AV Compact Aanvullende verzekering AV Royaal Bekkenfysiotherapie (bij urine-incontinentie) Tot 18 jaar: geen vergoeding 18 jaar of ouder: 9 beh per kj Gecontracteerd: 100% Niet-gecontracteerd: max 14,50 per beh Tot 18 jaar: geen vergoeding 18 jaar of ouder: max 12 beh per kj Gecontracteerd: 100% Niet-gecontracteerd: max 14,50 per beh Tot 18 jaar: geen vergoeding 18 jaar of ouder: max 27 beh per kj Gecontracteerd: 100% Niet-gecontracteerd: max 14,50 per beh Beweegprogramma s bij: Obesitas (BMI > 30) Voormalig hartfalen Reuma (zoals bepaald door het Reumafonds) Diabetes type 2 COPD longfunctiewaarde FEV1/ VC < 0,7, benauwdheidscore > 2 op MRCschaal en gezondheidsscore > 1 tot 1,7 op CCQ-schaal - Gecontracteerd: max 175,- per aandoening voor de totale duur van de aanvullende verzekering Niet-gecontracteerd: geen vergoeding Gecontracteerd: max 350,- per aandoening voor de totale duur van de aanvullende verzekering Niet-gecontracteerd: geen vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie 18 jaar of ouder: bij een aandoening die staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst (Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering). U vindt deze lijst op onze website, maar ze staat ook in de brochure Paramedische zorg. Uw arts en/of therapeut stelt de aandoening vast. Manuele lymfedrainage bij ernstig lymfoedeem mag ook door een huidtherapeut uitgevoerd worden. Vanaf de 21 e beh Gecontracteerd: 100% Niet-gecontracteerd: max 14,50 per beh Overige prestaties: vergoeding conform Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische zorg Max 12 beh per kj Gecontracteerd: 100% Niet-gecontracteerd: max 14,50 per beh Overige prestaties: vergoeding conform Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische zorg Max 27 beh per kj Gecontracteerd: 100% Niet-gecontracteerd: max 14,50 per beh Overige prestaties: vergoeding conform Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische zorg Fysiotherapie en oefentherapie 18 jaar of ouder: bij een aandoening die niet staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst (Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering). U vindt deze lijst op onze website, maar ze staat ook in de brochure Paramedische zorg. Uw arts en/of therapeut stelt de aandoening vast. - Max 12 beh per kj Gecontracteerd: 100% Niet-gecontracteerd: max 14,50 per beh Overige prestaties: vergoeding conform Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische zorg Max 27 beh per kj Gecontracteerd: 100% Niet-gecontracteerd: max 14,50 per beh Overige prestaties: vergoeding conform Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische zorg

18 18 Vergoedingenoverzicht vervolg Fysiotherapie en oefentherapie vervolg Basisverzekering OZF Zorgpolis Aanvullende verzekering AV Compact Aanvullende verzekering AV Royaal Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar: bij een aandoening die staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst (Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering). U vindt deze lijst op onze website, maar ze staat ook in de brochure Paramedische zorg. Uw arts en/of therapeut stelt de aandoening vast. Manuele lymfedrainage bij ernstig lymfoedeem mag ook door een huidtherapeut uitgevoerd worden. Onbeperkt aantal beh Gecontracteerd: 100% Niet-gecontracteerd: max 14,50 per beh Overige prestaties: vergoeding conform Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische zorg - - Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar: bij een aandoening die niet staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst (Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering). U vindt deze lijst op onze website, maar ze staat ook in de brochure Paramedische zorg. Uw arts en/of therapeut stelt de aandoening vast. Max 9 beh per kj per aandoening, evt verlengd met 9 extra beh (bij medische noodzaak) Gecontracteerd: 100% Niet-gecontracteerd: max 14,50 per beh Overige prestaties: vergoeding conform Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische zorg Gecontracteerd: onbeperkt aantal beh per kj 100% Niet-gecontracteerd: max 12 beh per kj, max 14,50 per beh Overige prestaties: vergoeding conform Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische zorg Gecontracteerd: onbeperkt aantal beh per kj 100% Niet-gecontracteerd: max 27 beh per kj, max 14,50 per beh Overige prestaties: vergoeding conform Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische zorg Shockwavetherapie (behandelaar is aangesloten bij de NVMST) - - Max 50,- per beh, max 250,- per kj (na doorverwijzing) Let op! Staat er bij fysiotherapie en oefentherapie een maximum aantal behandelingen onder AV Compact en/of AV Royaal? Dan geldt dat maximum aantal per kalenderjaar, ook als er sprake is van meerdere aandoeningen. Maar ook ongeacht of uw aandoening(en) op de door de minister van VWS vastgestelde lijst staat of niet. Meer informatie over fysiotherapie en/of oefentherapie vindt u in de brochure Paramedische zorg op onze website. Overig Basisverzekering OZF Zorgpolis Aanvullende verzekering AV Compact Aanvullende verzekering AV Royaal Ketenzorg (bij Diabetes Mellitus type 2 en COPD) 100% voor 18 jaar of ouder, mits wij hierover afspraken hebben gemaakt met een zorggroep - -

19 Notities 19

20 OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Wij zijn een relatief kleine zorgverzekeraar waar 35 medewerkers zich met hart en ziel inzetten voor onze klanten. Persoonlijke aandacht en klantvriendelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Wij werken zonder winstoogmerk. Naast individueel verzekerden hebben wij ook met een groot aantal bedrijven collectieve ziekte kostencontracten afgesloten. Wij zijn gevestigd in Hengelo en opereren landelijk. Kijk op Bel naar Klantenservice (074) Bereikbaar op werkdagen van uur Schrijf naar OZF Achmea Afdeling Klantenservice Postbus AB Hengelo Zorgkosten declareren Digitaal: Per post: OZF Achmea Afdeling Declaratieservice Postbus AB Hengelo Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij: OZF Achmea, Afdeling WBP, Postbus 94, 7550 AB Hengelo. Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Fysiotherapie, Oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Dieetadvisering Wij houden de informatie over uw zorgverzekering graag

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Paramedische Zorg 2014 Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2013

Paramedische Zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2013 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2013 2 Wat er geregeld en vergoed

Nadere informatie

Wat er geregeld en vergoed wordt

Wat er geregeld en vergoed wordt Wat er geregeld en vergoed wordt Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden 2 Productlijnen aanvullende verzekeringen Voor de aanvullende verzekeringen zijn er 2 verschillende productlijnen.

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Met deze brochure informeren wij u over onze uitgebreide vergoedingsmogelijkheden voor paramedische zorg

Nadere informatie

Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012. Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk

Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012. Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012 Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk Twee typen verzekering Basisverzekering Verplicht voor iedereen Gelijk bij elke zorgverzekeraar Verplicht eigen risico

Nadere informatie

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 In de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES (RAZ BES) staat welke zorg aanspraken in het pakket van de zorgverzekering BES zitten. Dit pakket

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 4 53

Bijlagen. Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 4 53 47 Bijlagen Bijlage 1 48 Bijlage 2 50 Bijlage 3 52 Bijlage 4 53 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2016 C. Beerepoot, H. van der Horst, 112 vragen over de zorgverzekeringswet, DOI

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/ Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2016. Ze zijn alleen van toepassing als de betreffende dekking op uw polisblad staat. OZF. Uw zorgverzekeraar. Vergoedingenoverzicht 2016 70603/2016-01

Nadere informatie

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014 Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck Ongecontracteerd 2000 Reguliere zitting cesar 27,75 200 Reguliere zitting cesar aan huis 35,25 2002 Reguliere zitting cesar in inrichting/instelling 35,25 2003

Nadere informatie

Protocol Fysiotherapie 2013

Protocol Fysiotherapie 2013 Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1. NZa prestatiebeschrijving 2. Zorgaanbieder 3. Zorgverlening 4. Procedure 5. Eisen 6. Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7. Controle verzekeringsgerechtigheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1.NZa prestatiebeschrijving 2.Zorgaanbieder 3.Zorgverlening 4.Procedure 5.Eisen 6.Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7.Controle verzekeringsgerechtigheid 8.Praktijkadres

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor MSD 70457-H/2014-11 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/ Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2017. Ze zijn alleen van toepassing als de betreffende zorgverzekering op uw polisblad staat. OZF. Uw zorgverzekeraar. Vergoedingenoverzicht 2017

Nadere informatie

Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2015-04

Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2015-04 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? 70452/2015-04 2 Inhoudsopgave Vervoer 2015 Inleiding

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Groningen Seaports 70457-E/2015-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Fysiotherapie (1000-1971) Tarieven Oefentherapie (2000-3803) Tarieven Logopedie (4000-4307) Tarieven Ergotherapie (5000-5002) Tarieven Dieetadvisering (6000-6302)

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

*Bij urine-incontinentie krijgt de patiënt de eerste 9 behandelingen wel uit het basispakket vergoed

*Bij urine-incontinentie krijgt de patiënt de eerste 9 behandelingen wel uit het basispakket vergoed Fysiotherapie is een paramedisch vakgebied die zich bezighoudt met behandeling van klachten aan het bewegings- en steunapparaat van de mens. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn om de pijn

Nadere informatie

Aandoening staat niet op lijst chronische aandoeningen

Aandoening staat niet op lijst chronische aandoeningen Fysiotherapie is een paramedisch vakgebied die zich bezighoudt met behandeling van klachten aan het bewegings- en steunapparaat van de mens. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn om de pijn

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden.

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing. PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7094-01 van 30 juni 2014 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2017. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Sport voor Zorg/HVV Tubantia 70457-O/2016-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7133-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals oefentherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2011. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar.

Nieuwsbrief November 2011. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Nieuwsbrief November 2011 Wij informeren u graag goed over uw zorgverzekering in 2012. Een aantal belangrijke onderwerpen en veranderingen staat in deze nieuwsbrief. Een

Nadere informatie

Medische zorg in het buitenland. OZF. Uw zorgverzekeraar.

Medische zorg in het buitenland. OZF. Uw zorgverzekeraar. Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Medische zorg in het buitenland In deze brochure geven wij u meer informatie. Wij vertellen u precies waar u aan toe

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2017. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Smeva 70457-G/2016-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Medische zorg in het buitenland. OZF. Uw zorgverzekeraar.

Medische zorg in het buitenland. OZF. Uw zorgverzekeraar. Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2018. OZF. Uw zorgverzekeraar. Medische zorg in het buitenland In deze brochure geven wij u meer informatie. Wij vertellen u precies waar u aan toe

Nadere informatie

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2013

Overzicht Ketenzorg 2013 Overzicht Ketenzorg 2013 Agis / Take Care Now Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2 voor verzekerden vanaf 18 jaar. Een zorgprogramma voor diabetes type 2 door een team van zorgverleners, waarbij de

Nadere informatie

Overzicht tarieven nietgecontracteerde. Avéro Achmea 2017

Overzicht tarieven nietgecontracteerde. Avéro Achmea 2017 Overzicht tarieven nietgecontracteerde zorg Avéro Achmea 2017 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Fysiotherapie 2017 Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve marktconforme bedragen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015 OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons 70455/2015-01 2 Inhoudsopgave Klachtenbehandeling Inleiding 3 Heeft

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Zorgbehandelingen in België. OZF. Uw zorgverzekeraar.

Zorgbehandelingen in België. OZF. Uw zorgverzekeraar. Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Zorgbehandelingen in België Krijgt u een medisch onderzoek, een behandeling of nazorg in België? Wij vertellen u precies

Nadere informatie

OHRA restitutie tarievenlijst overige tarieven

OHRA restitutie tarievenlijst overige tarieven OHRA restitutie lijst overige Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

Wijziging Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering en regeling van 10 november 1998

Wijziging Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering en regeling van 10 november 1998 Wijziging Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering en regeling van 10 november 1998 VWS 16 december 1998/nr. VPZ/VU-983799 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

vanaf 18 jr: 54,89 meeverz. kind. tot 18 jr: 0,00

vanaf 18 jr: 54,89 meeverz. kind. tot 18 jr: 0,00 AZVZ AZVZ AZVZ Basisverzekering AV Plus AV Plus + AV Top vanaf 18 jr: 107,95 vanaf 18 jr: 35,64 vanaf 18 jr: 54,89 gemaximeerd tot 23, p. behandeling nietgecontracteerd: 100%, max. 23, per zitting (aanvulling

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Vervoer 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2013-11

Vervoer 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2013-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2014. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Vervoer 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt 70452/2013-11 2 Inhoudsopgave Vervoer 2014 Inleiding 3 Voorwaarden

Nadere informatie

Vergoeding basisverzekering

Vergoeding basisverzekering Vergoeding basisverzekering De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2014 OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons 70455/2014-04 2 Inhoudsopgave Klachtenbehandeling Inleiding 3 Heeft

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7160

BELEIDSREGEL BR/CU 7160 BELEIDSREGEL BR/CU 7160 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken De Basis Plus Module is een apart aanvullend pakket exclusief voor het merk Zilveren Kruis. Verzekerden kunnen het pakket afsluiten per 1 januari

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Paramedische zorg, fysiotherapie, chronische lijst Zaaknummer : 2011.00747 Zittingsdatum : 9 november 2011 2011.00747, p. 1/8 Geschillencommissie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17104

BELEIDSREGEL BR/REG-17104 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) AV Basis Niet gedekt N.v.t. Amersfoortse (de) AV Budget

Nadere informatie

Medische zorg in het buitenland 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70458/2013-12

Medische zorg in het buitenland 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70458/2013-12 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2014. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Medische zorg in het buitenland 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt 70458/2013-12 2 Inhoudsopgave Medische zorg

Nadere informatie

Specifiek controleplan Paramedie 2015

Specifiek controleplan Paramedie 2015 Specifiek controleplan Paramedie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 23-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Paramedie 2015 01-04-2015,

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Fysiotherapie Poliklinische behandeling i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Wat is fysiotherapie Fysiotherapie richt zich op het voorkomen, overgaan of verminderen van klachten aan spieren, pezen,

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Aandoening staat niet op lijst chronische aandoeningen. Aandoening staat wel op lijst chronische aandoeningen. Eigen risico?

Aandoening staat niet op lijst chronische aandoeningen. Aandoening staat wel op lijst chronische aandoeningen. Eigen risico? Vergoedingen Fysiotherapie in 2018 Fysiotherapie wordt in bepaalde situaties vergoed vanuit de basisverzekering, namelijk: Fysiotherapie in een ziekenhuis op voorschrift van een arts na een behandeling

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Marcel Vermeule Holland = Gezondheid = 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling

Nadere informatie

Pieters Behandel Praktijk

Pieters Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Specialist Ouderengeneeskunde Pieter van Foreest Pieters Behandel Praktijk Pieters Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL BR/CU 7025 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7132-03 5 april 2016 5 april 2016 6 april 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Regulering De

Nadere informatie

Pieter s Behandel Praktijk

Pieter s Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Pieter van Foreest Pieter s Behandel Praktijk Pieter s Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de buurt Pieter s Behandel Praktijk,

Nadere informatie

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van "tot 1 januari 2007" in "tot 1 juni 2006".

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van tot 1 januari 2007 in tot 1 juni 2006. Beleidsregels fysiotherapeuten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 7 (fysiotherapeuten) en in artikel 1 onder A

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie van Evean

Fysio- en oefentherapie van Evean Fysiotherapie Fysio- en oefentherapie van Evean Werken aan beweging en conditie Evean. Midden in het leven. Fysio- en oefentherapie afgestemd op uw situatie Is bewegen niet meer vanzelfsprekend voor u?

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17105

BELEIDSREGEL BR/REG-17105 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw,

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 aan voor de aan Multizorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-18128

BELEIDSREGEL BR/REG-18128 BELEIDSREGEL Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7152

BELEIDSREGEL BR/CU-7152 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen Lid VvOCM Praktijk voor oefentherapie Cesar Putten Garderen Voorthuizen Introductie Dit is de informatiefolder van de praktijk voor oefentherapie Cesar in Putten en Garderen. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie