DE TAALVEREISTEN OP DE ARBEIDSMARKT EN DE TALENKENNIS VAN DE WERKZOEKENDEN IN HET BRUSSELS GEWEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TAALVEREISTEN OP DE ARBEIDSMARKT EN DE TALENKENNIS VAN DE WERKZOEKENDEN IN HET BRUSSELS GEWEST"

Transcriptie

1 DE TAALVEREISTEN OP DE ARBEIDSMARKT EN DE TALENKENNIS VAN DE WERKZOEKENDEN IN HET BRUSSELS GEWEST Rapport van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid december 2015 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concentreert als hoofdstad van België en door zijn internationale rol een groot aantal arbeidsplaatsen waarbij hoge taalvereisten worden gesteld. Bovendien hebben, naast de vele multinationals, ook talrijke Belgische ondernemingen hun maatschappelijke hoofdzetel gevestigd in het Brussels Gewest. Het Brussels Gewest is tevens administratief een tweetalig Gewest. Dit alles heeft een invloed op het taalgebruik en de taalvereisten op de Brusselse arbeidsmarkt. De taalvereisten hebben vaak betrekking op de voornaamste officiële landstalen, het Frans en het Nederlands, maar ook op andere talen waarvan voornamelijk het Engels. Deze nota behandelt volgende elementen, op basis van de beschikbare gegevens bij Actiris: - De taalvereisten op de Brusselse arbeidsmarkt aan de hand van de ontvangen werkaanbiedingen door Actiris gedurende het jaar 2014 wordt besproken in deel 1. - In deel 2 wordt de talenkennis geanalyseerd van de Brusselse werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Het niveau van de kennis van de andere landstaal zal beschouwd worden volgens een aantal kenmerken zoals het studieniveau, de leeftijd en het beroepsdomein van de werkzoekenden. - Via een longitudinale analyse wordt in deel 3 het verband beschouwd tussen de talenkennis van de werkzoekenden en de kans om de werkloosheid te verlaten. - Veel werkzoekenden ingeschreven bij Actiris beheersen naast een van beide landstalen vaak nog een andere taal. Deel 4 geeft een overzicht van welke verschillende talen de werkzoekenden een goede kennis hebben. - In deel 5 ten slotte interesseren we ons in de werkzoekenden die geen of slechts een elementaire kennis hebben van de taal van hun dossier waarin ze ingeschreven zijn bij Actiris. Dit aspect van de arbeidsmarkt is erg belangrijk omdat de taalvereisten in het algemeen vaak een struikelblok vormen bij het invullen van de werkaanbiedingen. Dit is zeker het geval voor een groot 1

2 aantal knelpuntberoepen in Brussel, men spreekt dan over een tekort van kwalitatieve aard. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat de taaleisen binnen elke functie sterk kunnen variëren. Zo wordt in sommige gevallen een perfecte kennis van beide talen gevraagd, terwijl in andere gevallen een elementaire kennis volstaat. Ook tussen de beroepen en de beroepsdomeinen stellen we belangrijke verschillen vast. Voor bepaalde beroepen, vooral waar er een contact is met klanten en binnen bepaalde beroepsdomeinen komen taaleisen frequenter voor dan bij andere. Dit is bijvoorbeeld het geval voor administratieve beroepen en commerciële beroepen, maar ook voor bepaalde beroepsdomeinen zoals ingenieurs, informatici, economie en financiën of management. Dit wordt, zowel op het niveau van de vraag als het aanbod, verder uitgediept in deze analyse. 2

3 1. Gestelde taalvereisten in de werkaanbiedingen In 2014 werden bij 50,7% van de ontvangen werkaanbiedingen door Actiris expliciet taalvereisten gesteld. Alvorens de taalvereisten verder in detail te bespreken, dient opgemerkt te worden dat de werkgever niet altijd de vereiste talenkennis in de werkaanbieding specificeert. Soms worden de taalvereisten in een vrije tekstzone opgetekend. Bovendien is het waarschijnlijk dat dit een onderschatting is van het globale niveau van werkaanbiedingen die talenkennis vereisen in die zin dat het aantal ontvangen werkaanbiedingen door Actiris uit de privésector onderschat is ten opzichte van de non-profit (sectoren waarbij de taalvereisten gemiddeld lager zijn). Daarom dienen deze gegevens met de nodige omzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Grafiek 1 : Verdeling van de werkaanbiedingen volgens taalvereisten 2014 Geen taalvereisten 49,3% Taalvereisten 50,7% Nederlands & Frans 52,9% Nederlands & Frans + Engels 25,4% Engels 15,9% Andere 5,8% Als de ontvangen werkaanbiedingen talenkennis vereisen, dan gaat het in de eerste plaats om de kennis van beide landstalen (Nederlands/Frans). Bijna 80% van de werkaanbiedingen waarvoor taalvereisten worden gesteld vereisen een kennis van beide landstalen. Bij 40% van de werkaanbiedingen met taalvereisten wordt een kennis van het Engels vereist, meestal in combinatie met het Frans en het Nederlands 1. Bij slechts een klein aandeel (6%) van de werkaanbiedingen wordt de kennis van een andere taal vereist. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de kennis van het Duits en in de tweede plaats van het Spaans. Nog andere talen, die eerder sporadisch worden gevraagd in de werkaanbiedingen, zijn het Arabisch, het Italiaans en het Turks. 1.1 Werkaanbiedingen volgens beroepsdomeinen Naargelang het beroepsdomein en de gevraagde functie in de werkaanbieding kan de vereiste talenkennis sterk variëren, zowel qua aard (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk) als wat betreft het niveau van de talenkennis. In sommige gevallen wordt bijvoorbeeld een perfecte tweetaligheid 1 Dit wordt bevestigd in het onderzoeksrapport van TIBEM dat eveneens aangeeft dat de meest voorkomende vereisten in het Brussels Gewest de combinatie is van het Nederlands en Frans. Tweetaligheid in Beweging, Bilinguisme en Mouvement, onderzoeksrapport Entreprises bruxelloises et langues étrangères : pratiques et coût d une main-d œuvre ne maîtrisant pas les langues étrangères via 3

4 vereist, terwijl in het andere geval een elementaire kennis van beide landstalen voldoende is. De taalvereisten kunnen ook sterk verschillen van het ene beroep ten opzichte van het andere beroep en per beroepsdomein. De vereisten nemen vooral toe voor de beroepen waarbij er een contact met klanten is. Dit komt ook duidelijk naar voren in de volgende tabel. De onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de taalvereisten in de werkaanbiedingen volgens beroepsdomein. Uit de tabel blijkt dat de taalvereisten sterk variëren per beroepsdomein. Tabel 1: Aantal ontvangen werkaanbiedingen (WA) in 2014 en aandeel WA met taalvereisten Beroepsdomein WA ontvangen % WA met taalvereisten A. Administratie (bedienden, secretariaat, ) ,9 B. Land- en tuinbouw, veeteelt, jacht/visvangst ,2 C. Kunst - ambacht ,9 D. Haartooi & schoonheidsverzorging ,1 E. Handel & ondersteuning verkoop ,0 Waarvan Handel - Verkoop in winkels ,2 Handel - Verkoop buiten winkels / Vertegenwoordigers ,9 Marketing - Public relations ,9 F. Bouw ,3 G. Economie, financiën, recht ,3 H. Garage, carrosserie, rijwielen ,7 I. Beheer ,1 J. Horeca, voeding ,5 Waarvan Horeca - Restauratie ,5 Horeca - Hotel ,9 Voeding ,6 K. Drukkerij 44 38,6 L-P. Industrie ,0 Q. Informatica ,5 R. Ingenieurs / toegepaste wetenschappen ,9 S. Geneeskunde - Paramedisch ,8 Waarvan Paramedisch ,1 Kinderverzorging / Hulp bij verzorging ,7 T. Pedagogie, onderwijs, opleiding ,4 U. Psycho-sociaal, cultuur, vrije tijd, sport ,5 V. Wetenschappen ,4 W. Veiligheid, schoonmaak, milieu ,1 X. Textiel, confectie, stoffering, leder 35 25,7 Y. Transport, vrachtbehandeling, verpakking, (logistiek) ,3 Waarvan Vrachtbehandeling ,4 Transport ,3 Algemeen Totaal ,7 4

5 Ruim 70% van de werkaanbiedingen van volgende 5 beroepsdomeinen stellen taalvereisten of met andere woorden vereisen een gemiddelde kennis van de beide landstalen en/of het Engels, namelijk: ingenieurs, informatica, beheer (groepeert onder meer de beroepen van directeurs en verantwoordelijken in ondernemingen en van projecten), wetenschappen en economie financiën. 64% van de werkaanbiedingen binnen het beroepsdomein administratie vereisen taalvaardigheden. Binnen dit beroepsdomein vinden we beroepen terug als (commercieel) bedienden, secretarissen en telefonisten-receptionisten, deze stellen vaak expliciete taalvereisten. Binnen het beroepsdomein handel verschillen de taalvereisten sterk tussen de subdomeinen. Zo stellen de werkaanbiedingen binnen het subdomein marketing vaker taalvereisten dan deze voor de verkoop buiten winkels en nog meer dan voor verkoop in winkels (respectievelijk 75% tegenover over 67% en 50%). Ook voor de subdomeinen binnen de beroepsdomeinen horeca, voeding en transport (logistiek) variëren de taalvereisten sterk. We zien vooral dat het aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten hoger is als er vaak contact is met externen of communicatie centraal staat. Enkele voorbeelden hierbij zijn het beroep van hotelreceptionist dat we terugvinden onder het subdomein horeca hotel of de beroepen van buschauffeur, taxichauffeur of bediende incheckbalie in het subdomein transport. Daarentegen zijn de taalvereisten minder uitgesproken binnen de domeinen van de bouw, de schoonmaaksector, het onderwijs en het subdomein kinderverzorging. Het domein van het onderwijs en het subdomein kinderverzorging worden meestal georganiseerd op het niveau van de gemeenschappen waardoor de taalvereisten minder naar voren worden geschoven in de werkaanbiedingen. Bovendien vormen de taalvereisten een belangrijke struikelblok bij het aanwerven van potentiële kandidaten voor sommige terugkerende knelpuntberoepen. Dit is vaak het geval voor bepaalde administratieve beroepen (zoals secretarissen, receptionisten, sommige bedienden) en voor sommige commerciële beroepen (zoals verkoper, vertegenwoordigers, televerkopers). Maar ook technische beroepen, beroepen in de logistieke sector of in de horeca, waarbij er frequent mondeling contact is met klanten of leveranciers, kunnen de aanweringsmoeilijkheden deels verklaard worden door de gestelde taalvereisten. Maar ook voor bepaalde hoogopgeleide functies (ingenieurs informatici, gespecialiseerde technici) kan het knelpuntkarakter verklaard worden door een gebrek aan talenkennis. 1.2 Werkaanbiedingen volgens studieniveau Een ander aspect in verband met de werkaanbiedingen is het gevraagde studieniveau door de werkgever. Op basis van het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen door Actiris in 2014 blijkt dat 6 op 10 werkaanbiedingen minstens een diploma hoger secundair onderwijs vereisen. Meer specifiek, 40% van de werkaanbiedingen verwacht zelfs van de kandidaten dat ze over een diploma hoger onderwijs beschikken, al dan niet universitair. Iets meer dan één vijfde van de werkaanbiedingen vermeldt geen expliciet studieniveau. Echter, het studieniveau wordt niet altijd expliciet vermeld in de werkaanbiedingen omdat, ofwel het studieniveau impliciet verbonden is aan het gezochte profiel (voorbeeld: ingenieur, dokter, ), ofwel omdat de werkgever het onnodig acht het studieniveau te preciseren in die zin dat meer belang wordt gehecht aan bepaalde vaardigheden of competenties van de kandidaten (voorbeeld: ervaring, specifieke kennis, ). 5

6 Is er echter een verband tussen het gevraagde studieniveau en de gestelde taalvereisten door de werkgever in de werkaanbiedingen? Onderstaande grafiek geeft de verdeling weer van de werkaanbiedingen volgens taalvereisten en gevraagde studieniveau. Hieruit blijkt duidelijk dat het aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten stijgt naarmate het studieniveau toeneemt. Voor werkaanbiedingen die slechts een laag studieniveau vereisen (namelijk ten hoogste een diploma lager secundair onderwijs) worden enkel voor 26% van deze werkaanbiedingen expliciete taalvereisten gesteld. Bijna de helft van alle werkaanbiedingen die een diploma hoger secundair onderwijs vragen, stellen ook taalvereisten. Het aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten stijgt zelfs 57% voor de werkaanbiedingen voor hoger geschoolden. Een zelfde aandeel vinden we ook terug voor de werkaanbiedingen waarbij het studieniveau niet werd gepreciseerd of niet vereist is. Hoewel dus voor deze werkaanbiedingen het studieniveau misschien minder van belang is, zijn competenties zoals talenkennis belangrijker voor het kunnen uitoefenen van de functie. Uit verdere analyse van de gegevens blijkt dat het hier gaat om beroepen zoals: commercieel en administratief bedienden, verkopers en medewerkers in de horeca. Grafiek 2: Aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten volgens studieniveau 2014 Laag 26,2% 73,8% Midden 48,5% 51,5% Hoog 57,1% 42,9% Niet gepreciseerd 57,9% 42,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Taalvereisten Geen taalvereisten 1.3 Werkaanbiedingen volgens activiteitensector Aan de hand van de NACE-activiteitensector van de ondernemingen, waarvoor Actiris een werkaanbieding heeft ontvangen, kunnen we nagaan in welke activiteitensectoren de taalvereisten vaker voorkomen in de werkaanbiedingen dan in andere sectoren. De benadering van de werkaanbiedingen volgens activiteitensector en taalvereisten in onderstaande grafiek toont aan dat in de volgende sectoren vaker taalvereisten voorkomen, namelijk de sector: vervoer en opslag, financiële activiteiten en verzekeringen, vrije beroepen en wetenschappelijke activiteiten en de sector informatie en communicatie. Onder de activiteitensector van de vrije beroepen en wetenschappelijke activiteiten vinden we meer precies de activiteiten terug die verband houden 6

7 met onder meer: boekhoudkundige dienstverlening, advies op het gebied van bedrijfsbeheer, architecten en ingenieurs alsook activiteiten in de reclame en marktonderzoek. Omgekeerd, de sectoren waarbij de taalvereisten minder naar voren komen zijn het onderwijs en de bouwsector. We kunnen vaststellen dat de taalvereisten in het algemeen meer voorkomen in de privésector dan in de non-profitsector in de ruime zin (kunst, openbaar bestuur, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs). Gezien Actiris proportioneel meer werkaanbiedingen ontvangt uit de non-profitsector dan uit de privésector, kunnen we afleiden dat de taalvereisten globaal in het Brussels Gewest hoger zijn dan de vastgestelde taalvereisten op basis van de ontvangen werkaanbiedingen door Actiris. Grafiek 3: Aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten volgens activiteitensector 2014 Vervoer en opslag Financiële activiteiten en verzekeringen Vrije beroepen, wetenschap. activiteiten Informatie en communicatie Administratieve en ondersteunende diensten Exploitatie van en handel in onroerend goed Handel Industrie TOTAAL Verschaffen van accommodatie en maaltijden Kunst, amusement en recreatie Openbaar bestuur Gezondheidszorg en maatschap. dienstver. Bouw Onderwijs 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Taalvereisten Geen taalvereisten 7

8 1.4 Werkaanbiedingen volgens bedrijfsgrootte Is er een verband tussen de taalvereisten vermeld in de werkaanbiedingen en de bedrijfsgrootte? Onderstaande grafiek toont dat er weinig verschillen zijn tussen het aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten volgens bedrijfsgrootte. Hoewel voor de grotere ondernemingen (>200 werknemers) het aandeel iets hoger ligt, namelijk 54% van deze ontvangen werkaanbiedingen stellen expliciete taalvereisten. Toch stellen we algemeen vast dat, ongeacht de grootte van de onderneming, de taalvereisten belangrijk zijn voor de Brussels ondernemingen. Overigens, blijkt uit de analyse van TIBEM dat zowel KMO s als grotere bedrijven in Brussel dezelfde taalnoden hebben. Met dit verschil dat grotere bedrijven over zowel meer personeel als over meer financiële en organisatorische middelen beschikken om het tekort aan talenkennis van het personeel op te vangen. Grafiek 4: Aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten volgens bedrijfsgrootte 2014 < 20 werknemers 45,8% 54,2% werknemers 49,2% 50,8% werknemers 44,7% 55,3% > 200 werknemers 53,6% 46,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Taalvereisten Geen taalvereisten 8

9 2. Talenkennis van de Brusselse werkzoekenden Voor werknemers in de Brusselse regio is de kennis van meerdere talen een belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt. Het gebrek aan talenkennis, namelijk tweetaligheid (Frans Nederlands) van de werkzoekenden is een belangrijke uitdaging voor het Brussels Gewest. De analyse 2 gerealiseerd door het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid evenals de analyse 3 van TIBEM toont het belang aan van de talenkennis bij de zoektocht naar werk in Brussel. De kennis van de combinatie van het Frans en het Nederlands wordt nog steeds het meest gevraagd door de Brusselse ondernemingen ongeacht het beroep, de activiteitensector of de bedrijfsgrootte, zoals ook werd aangetoond in het eerste luik van deze analyse. In dit gedeelte wordt de talenkennis van de werkzoekenden 4 geanalyseerd op basis van hun mondelinge kennis. Deze keuze is gesteund op het feit dat in de werkaanbiedingen vooral mondelinge en communicatieve vaardigheden worden gevraagd. Het aandeel werkzoekenden dat verklaart over ten minste een gemiddelde (mondelinge) kennis te beschikken van de tweede landstaal 5 bedraagt 22,9%. Dit aandeel daalt tot 7,5% indien men enkel de werkzoekenden beschouwt die verklaren over een goede kennis 6 te beschikken van de andere landstaal. Daarentegen verklaart 35,5% van de werkzoekenden over ten minste een gemiddelde mondelinge kennis van het Engels te beschikken ( 17,6% heeft een goede kennis van het Engels). Tabel 2: Talenkennis van de NWWZ volgens geslacht januari 2015 Mannen Vrouwen Totaal Gemiddelde kennis van de andere landstaal (NL of FR) 23,0% 22,7% 22,9% Goede kennis van de andere landstaal 7,8% 7,1% 7,5% Gemiddelde kennis van het Engels 36,6% 34,2% 35,5% Goede kennis van het Engels 18,3% 16,8% 17,6% We stellen vast dat de werkzoekenden verklaren over een betere kennis van het Engels te beschikken dan van de andere landstaal. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat het niveau voornamelijk wordt toegekend op basis van de verklaringen van de werkzoekenden. De cijfers dienen dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 2.1 Talenkennis volgens de kenmerken van de werkzoekenden Algemeen kunnen we vaststellen dat de talenkennis van de werkzoekenden toeneemt met het studieniveau. Bijvoorbeeld voor de universitairen verklaart 51,3% van de werkzoekenden een gemiddelde kennis te hebben van de tweede landstaal en 18,9% zegt een goede kennis te hebben, terwijl deze percentage respectievelijk 36,1% en 11,3% voor de werkzoekenden met een diploma hoger secundair onderwijs en respectievelijk 22,9% en 8,9% van de laaggeschoolde 2 De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden, Tweetaligheid in Beweging, Bilinguisme en Mouvement, onderzoeksrapport Entreprises bruxelloises et langues étrangères : pratiques et coût d une main-d œuvre ne maîtrisant pas les langues étrangères via 4 Niet-werkenden werkzoekenden (NWWZ) ingeschreven bij Actiris op 31 januari Een gemiddelde kennis betekent ten minste een niveau Onafhankelijk- B1 of meer van het Nederlands voor de WZ met een Franstalig dossier en omgekeerd een kennis van het Frans voor de Nederlandstalige dossiers. We merken op dat 96% van de ingeschreven NWWZ een Franstalig dossier hebben bij Actiris. 6 Een goede kennis betekent een niveau Vaardige- (C1) of Vaardig+ (C2). 9

10 werkzoekenden (lager en lager secundair onderwijs). Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we vaststellen dat bij het verlaten van het secundair onderwijs het niveau van de kennis van de tweede landstaal over het algemeen laag is. Verder blijkt dat de werkzoekenden die hun studies in het buitenland hebben gedaan (andere studies) een zeer geringe kennis hebben van de andere taal (nauwelijks 7,9% zegt een gemiddelde kennis te hebben). Daarenboven beheert een belangrijk deel van deze niet één van beide landstalen. Dit wordt verder besproken onder het punt Elementaire talenkennis van de werkzoekenden. Het gaat hier bovendien om een belangrijke groep in het Brussels Gewest. Van de Brussels nietwerkende werkzoekenden heeft ongeveer 40% een studieniveau andere studies of met andere woorden deze personen hebben hunnen studies in het buitland gedaan en beschikken niet over een erkend diploma in België. Tabel 3: NWWZ met kennis van de andere landstaal volgens studieniveau januari 2015 % Gemiddelde % Goede Laag 22,9 8,9 Midden 36,1 11,3 Hoger niet-universitair 46,1 15,0 Universitair 51,3 18,9 Andere studies 7,9 1,7 TOTAAL 22,9 7,5 Het verschil van het niveau per studieniveau is nog meer uitgesproken aangaande de kennis van het Engels. Bij de laaggeschoolde werkzoekenden is (zowel gemiddeld als goed) de kennis van het Engels inferieur aan de kennis van beide landstalen. Omgekeerd, de midden- en hooggeschoolden hebben een betere kennis van het Engels dan van de tweede landstaal. Onderstaande tabel toont aan dat 18,0% van de laaggeschoolde werkzoekenden verklaard over een gemiddelde kennis van het Engels te beschikken en 6,3% over een goede kennis van het Engels. We zien dat deze percentages stijgen tot respectievelijk 42,7% en 16,9% voor de midden geschoolden en tot 89,2% en 59,2% voor de werkzoekenden met een universitair diploma. Ook de werkzoekenden met een studieniveau andere studies hebben een hogere kennis van het Engels dan van het Nederlands of Frans 7. 7 Afhankelijk van de taal van hun dossier: hetzij het Nederlands voor diegene met een Franstalige dossier, hetzij het Frans voor diegene met een Nederlandstalig dossier. 10

11 Tabel 4: NWWZ met kennis van het Engels volgens studieniveau januari 2015 % Gemiddelde % Goede Laag 18,0 6,3 Midden 42,7 16,9 Hoger niet-universitair 75,8 39,7 Universitair 89,2 59,2 Andere studies 27,1 14,8 TOTAAL 35,5 17,6 In verband met de taalcompetenties van de werkzoekenden volgens leeftijd kunnen we vaststellen dat de verschillen tussen de verschillende leeftijdscategorieën minder uitgesproken zijn. Toch merken we op dat het aandeel werkzoekenden met een gemiddelde kennis van de tweede landstaal groter is bij de jongere populatie (-30 jarigen) dan bij de rest van de werkzoekenden. Namelijk van de werkzoekenden jongeren dan 25 jaar en van de groep van 25 tot 29 jaar verklaart respectievelijk 27,3% en 28,9% de andere landstaal gemiddelde te beheersen. Als we echter de werkzoekenden beschouwen die een goede kennis hebben van de andere landstaal, dan zien we dat vooral bij de uiterste leeftijdsklassen, namelijk de -25-jarigen en de 50- plussers, het aandeel met een goede kennis het grootst is. Tabel 5: NWWZ met kennis van de andere landstaal volgens leeftijdsklasse januari 2015 % Gemiddelde % Goede < 25 27,3 9, ,9 7, ,7 6, ,4 6,3 > 50 20,2 10,0 TOTAAL 22,9 7,5 Indien we de vorige twee kenmerken, namelijk het studieniveau en de leeftijd van de werkzoekenden, samen beschouwen in onderstaande grafiek dan merken we dat vooral het studieniveau een invloed heeft op het kennen van de andere landstaal. Verder zien we dat het aandeel werkzoekenden die een gemiddelde kennis hebben van de 2 de landstaal telkens iets hoger is bij de -30 jarigen dan bij de jarigen, ongeacht het studieniveau. Het aandeel bij de -30- jarigen is, voor elk van de studieniveaus, vergelijkbaar met het aandeel bij de 50-plussers. Echter, voor de werkzoekenden met een studieniveau andere studies is het aandeel met een gemiddelde kennis van de 2 de landstaal vergelijkbaar voor de groep van -30 jaar en de groep van jaar. Voor de 50-plussers echter is het aandeel werkzoekenden met een gemiddelde kennis van de andere landstaal nog beperkter. 11

12 Grafiek 5: NWWZ met kennis van de andere landstaal volgens studieniveau en leeftijdsklasse januari ,0 50,0 40,0 30,0 39,5 37,0 34,1 49,1 47,2 49,1 20,0 10,0 0,0 24,0 24,2 21,2 8,3 8,7 5,7 Laag Midden Hoog Andere studies < 30 jaar jaar 50 jaar en + Net zoals we gezien hebben bij de werkaanbiedingen, variëren de taalcompetenties van de werkzoekenden per beroep. Over het algemeen hebben de werkzoekenden ingeschreven in een knelpuntberoep een iets betere talenkennis dan de overige werkzoekenden. Zo heeft 29,4% van de werkzoekenden die ingeschreven zijn in een knelpuntberoep een gemiddelde kennis van de andere landstaal tegenover 22,2% van de overige werkzoekenden. Voor de werkzoekenden met een goede kennis van de andere landstaal is dit aandeel respectievelijk 9,5% en 7,3%. Dat de knelpuntberoepen en de beroepen in het algemeen geen homogene groep vormen maar een brede waaier van functies omvatten, blijkt uit de verschillen tussen de percentages in onderstaande tabel. Voor bepaalde beroepsgroepen, waarbij tweetaligheid een belangrijke rol speelt zoals bijvoorbeeld marketing public relations of beheer (verantwoordelijke van diensten of van een onderneming), vindt respectievelijk 56,2% en 48,2% van de werkzoekenden dat ze een gemiddelde niveau hebben van beide landstalen. Terwijl voor de beroepsdomeinen zoals bouw en schoonmaak respectievelijk slechts 11,8% en 7,5% van de werkzoekenden beweert een gemiddelde kennis te hebben van Nederlands en het Frans. 12

13 Tabel 6: NWWZ met kennis van de andere landstaal volgens beroepsdomein januari 2015 Beroepsdomein % Gemiddelde % Goede A. Administratie (bedienden, secretariaat, ) 39,2 12,3 B. Land- en tuinbouw, veeteelt, jacht/visvangst 16,6 6,1 C. Kunst - ambacht 31,0 11,6 D. Haartooi & schoonheidsverzorging 16,0 4,3 E. Handel & ondersteuning verkoop 27,1 8,3 Waarvan Handel - Verkoop in winkels 22,9 6,3 Handel - Verkoop buiten winkels / Vertegenwoordigers 49,1 21,4 Marketing - Public relations 56,2 19,5 F. Bouw 11,8 3,6 G. Economie, financiën, recht 46,8 12,6 H. Garage, carrosserie, rijwielen 12,2 4,3 I. Beheer 48,2 21,1 J. Horeca, voeding 14,9 4,8 Waarvan Horeca - Restauratie 14,3 4,5 Horeca - Hotel 19,5 6,6 Voeding 13,9 5,1 K. Drukkerij 23,3 9,6 L-P. Industrie 17,9 6,1 Q. Informatica 34,6 9,5 R. Ingenieurs / toegepaste wetenschappen 37,2 10,8 S. Geneeskunde - Paramedisch 17,3 4,4 Waarvan Paramedisch 28,6 6,1 Kinderverzorging / Hulp bij verzorging 14,8 4,0 T. Pedagogie, onderwijs, opleiding 26,1 8,7 U. Psycho-sociaal, cultuur, vrije tijd, sport 33,8 9,6 V. Wetenschappen 27,1 8,0 W. Veiligheid, schoonmaak, milieu 7,5 2,4 X. Textiel, confectie, stoffering, leder 7,5 2,7 Y. Transport, vrachtbehandeling, verpakking, (logistiek) 18,2 6,4 Waarvan Vrachtbehandeling 18,3 6,1 Transport 18,1 6,6 Algemeen Totaal 22,9 7,5 2.2 Vergelijking tussen de taalvereisten en de talenkennis volgens beroepsdomein Onderstaande grafiek combineert enerzijds de taalvereisten uit de werkaanbiedingen (cf. tabel 1) en anderzijds de talenkennis van de werkzoekenden (cf. tabel 6) volgens beroepsdomein. De blauwe lijn in deze grafiek geeft de taalvereisten in de werkaanbiedingen weer, terwijl de rode lijn de talenkennis van de werkzoekenden weergeeft. De beroepsdomeinen zijn in wijzerzin gerangschikt volgens dalende orde van het aandeel werkzoekenden met een gemiddelde kennis van de 2 de landstaal. 13

14 Uit deze grafiek kunnen we opmaken dat in het algemeen voor alle beroepsdomeinen de taalvereisten in de werkaanbiedingen groter zijn dan de (gemiddelde) kennis van de 2 de landstaal van de werkzoekenden, met uitzondering voor het beroepsdomein van het onderwijs. We zien ook een groot verschil tussen de taalvereisten in de werkaanbiedingen (blauwe lijn) en de kennis van de werkzoekenden (rode lijn) voor de beroepsdomeinen: ingenieurs, informatica, wetenschappen en hotel (Horeca) (met voornamelijk het beroep van hotelreceptionist). Deze beroepen of beroepsdomeinen, met uitzondering voor wetenschappen, zijn ook jaarlijks terugkeerde knelpuntberoepen. Naast de eventuele kwantitatieve tekorten vormen ook zeker het ontbreken van de nodige talenkennis een belangrijke struikelblok bij de aanwervingen voor deze beroepen. Grafiek 6: Het aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten en de NWWZ met kennis van de andere landstaal volgens beroepsdomein Garage, carrosserie Voeding Restauratie, bars, cafés (Horeca) Kinderverzorging/hulp bij verzorging Haartooischoonheidsverzorging Industrie Schoonmaak Bouw Marketing - Public relations 100,0 Vertegenwoordigers 90,0 Beheer 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Economie, financiën, recht Administratie (bedienden, secretariaat, enz.) Ingenieurs Informatica Psycho-sociaal, cultuur, vrije tijd, sport Kunst - ambacht Paramedisch Transport Vrachtbehandeling Hotel (Horeca) Onderwijs Verkoop in winkels Wetenschappen % WA met taalvereisten % WZ Gemidelde kennis 2e landstaal 14

15 3. Longitudinale analyse van de werkzoekenden volgens het niveau van de talenkennis Teneinde het verband na te gaan tussen de talenkennis van de werkzoekenden en de kans om de werkloosheid te verlaten, heeft het Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid een longitudinale analyse uitgevoerd. De gebruikte methode bestond erin om de werkzoekenden ingeschreven in januari 2014 gedurende een periode van 12 maanden op te volgen. We hebben voor deze populatie het uitstromingspercentage naar werk of de tewerkstellingsgraad berekend over een periode van 1 jaar. Hierbij heeft het Observatorium voor de 2 groepen 8 de uitstroom naar werk vergeleken: o De werkzoekenden met ten minste een gemiddelde kennis van de 2 de landstaal (groep1); o De werkzoekenden die geen of minder dan een gemiddelde kennis hebben van de 2 de landstaal (groep 2). Deze 2 groepen werden dus gedurende een periode van 12 maanden opgevolgd om na te gaan in welke mate de kennis van de tweede landstaal een invloed heeft om uit de werkloosheid te stromen. Om de uitstroom naar werk te bepalen werd rekening gehouden met alle acties werk, ongeacht de duur van de overeenkomst. Hierbij werden de 2 groepen ingedeeld naargelang de inactiviteitsduur en het studieniveau van de ingeschreven werkzoekenden. Dit zijn belangrijke factoren die een impact hebben op de uitstromingskansen naar werk (tabel 7a). Een andere bepalende factor is de leeftijd, daarom wordt in de 2 e tabel (tabel 7b) het resultaat gegeven specifiek voor de jongeren (-30-jarigen). 8 In januari 2014 waren er NWWZ ingeschreven bij Actiris. Groep 1 zijn de werkzoekenden met tenminste een gemiddelde kennis van de andere landstaal en telt personen. Groep 2 omvat de werkzoekenden met geen of minder dan een gemiddelde kennis van de andere landstaal en telt personen. 15

16 Tabel 7 a: Uitstromingsgraad naar werk volgens kennis van de 2de landstaal NWWZ ingeschreven januari 2014 (opvolging 12 maanden) Inactiviteitsduur Studieniveau NWWZ Uitstroomgraad naar werk (situatie na 1 jaar) Groep 1 Groep 2 Gemiddelde Geen of zwakke kennis van de 2 de kennis van de landstaal 2 de landstaal Verschil tussen de uitstromingsgraden in procentpunten Laag 36,0% 43,2% 33,7% + 9,5 < 6 maand Midden 47,9% 52,3% 44,9% + 7,4 Hoog 62,2% 66,2% 57,8% + 8,4 Andere studies 34,9% 43,4% 34,2% + 9,2 Totaal < 6 maand 42,2% 53,9% 38,3% + 15,7 Laag 36,1% 40,7% 34,5% + 6,2 6 maand - 1 Midden 45,9% 49,4% 43,8% + 5,6 jaar Hoog 54,3% 56,4% 52,1% + 4,3 Andere studies 35,5% 44,2% 34,7% + 9,5 Totaal 6 maand - 1 jaar 40,4% 48,5% 37,7% + 10,7 Laag 33,9% 40,0% 32,0% + 8,0 1 jaar 2 jaar Midden 43,0% 46,2% 41,2% + 5,0 Hoog 52,9% 55,7% 50,2% + 5,6 Andere studies 33,0% 41,1% 32,2% + 8,9 Totaal 1 jaar 2 jaar 38,0% 46,3% 35,3% + 10,9 2 jaar en + Laag 19,9% 22,8% 19,1% + 3,7 Midden 28,7% 30,7% 27,7% + 3,0 Hoog 45,9% 43,1% 48,1% - 5,0 Andere studies 20,2% 30,0% 19,4% + 10,6 Totaal 2 jaar en + 25,2% 31,5% 23,4% + 8,1 TOTAAL 33,4% 42,2% 30,8% + 11,4 In bovenstaande tabel (tabel 7 a) kunnen we zien dat van de ingeschreven werkzoekenden in januari 2014 met een inactiviteitsduur van bijvoorbeeld minder dan 6 maanden en een gemiddeld studieniveau (zijnde een diploma hoger secundair onderwijs) globaal een uitstromingsgraad na 1 jaar hadden van 47,9%. Als we van deze werkzoekenden enkel diegene beschouwen die minstens een gemiddelde kennis hadden van de 2 de landstaal (groep 1) dan zien we dat de uitstromingsgraad 52,3% is. De uitstromingsgraad ligt echter lager voor de werkzoekenden met geen of een zwakke kennis van de 2 de landstaal (groep2), deze bedraagt namelijk 44,9%. Algemeen kunnen we stellen dat de uitstromingsgraad naar werk stijgt naarmate het studieniveau hoger is. Omgekeerd stellen we vast dat de uitstromingsgraad daalt naarmate de inactiviteitsduur toeneemt. Echter, ongeacht het studieniveau of de inactiviteitsduur zien we een positief verband tussen een gemiddelde kennis van de 2 de landstaal en de inschakeling op de arbeidsmarkt. Met andere woorden, de werkzoekenden met een minstens een gemiddelde kennis van de andere landstaal vertonen een hogere uitstromingsgraad dan de andere groep. Een uitzondering hierbij zijn de langdurige werkzoekenden met een hoger diploma waarbij er geen positief verband wordt vastgesteld tussen de uitstromingsgraad en de kennis van de 2 de landstaal. Globaal kunnen we duidelijk zien dat werkzoekenden met een gemiddelde kennis van de 2 de 16

17 landstaal (groep 1) een hogere uitstromingsgraad naar werk hebben dan groep 2, namelijk respectievelijk 42,2% tegenover 30,8%. Het verschil tussen beide uitstromingsgraden bedraagt 11,4 procentpunten, zoals wordt weergegeven in bovenstaande tabel. In relatieve termen betekent dit dat werkzoekenden met een gemiddelde kennis van de 2 de landstaal 37% meer kans hebben om door te stromen naar de arbeidsmarkt ten opzichte van de werkzoekenden die geen of een zwakke kennis hebben van de andere landstaal. Voor de jongere werkzoekenden (<30 jaar) in de onderstaande tabel (tabel 7 b) contacteren we gelijkaardige bevindingen. Over het algemeen hebben jongeren een hogere uitstromingsgraad naar werk (gemiddeld 45,6% tegenover 33,4%), dit blijkt ook in onderstaande tabel. Ook bij de jongeren merken we dat de uitstromingsgraad voor diegene met een gemiddelde kennis van de 2 de landstaal hoger is. Namelijk 54,4% voor groep 1 ten opzichte van 42,0% van de jongeren voor groep 2. Tabel 7 b: Uitstromingsgraad naar werk volgens kennis van de 2de landstaal NWWZ (< 30 jaar) ingeschreven januari 2014 (opvolging 12 maanden) Inactiviteitsduur Studieniveau NWWZ < 30 jaar Uitstroomgraad naar werk (situatie na 1 jaar) Groep 1 Groep 2 Gemiddelde Geen of zwakke kennis van de 2 de kennis van de landstaal 2 de landstaal Verschil tussen de uitstromingsgraden in procentpunten Laag 39,2% 48,4% 36,3% + 12,1 < 6 maand Midden 52,6% 57,7% 49,1% + 8,7 Hoog 73,1% 77,4% 68,4% + 9,0 Andere studies 39,9% 52,6% 38,9% + 13,7 Totaal < 6 maand 49,5% 61,6% 44,4% + 17,2 Laag 40,4% 44,8% 38,8% + 5,9 6 maand - 1 Midden 51,8% 56,4% 49,0% + 7,4 jaar Hoog 69,1% 71,3% 67,0% + 4,4 Andere studies 38,4% 49,2% 37,1% + 12,0 Totaal 6 maand - 1 jaar 47,2% 55,7% 43,7% + 12,0 Laag 39,3% 44,4% 37,7% + 6,7 1 jaar 2 jaar Midden 49,3% 51,4% 48,1% + 3,3 Hoog 67,3% 67,1% 67,5% - 0,5 Andere studies 40,1% 47,5% 39,2% + 8,3 Totaal 1 jaar 2 jaar 46,0% 52,3% 43,5% + 8,8 2 jaar en + Laag 34,2% 38,4% 32,9% + 5,5 Midden 38,7% 42,5% 36,6% + 5,9 Hoog 66,0% 64,6% 67,1% - 2,6 Andere studies 36,1% 53,3% 34,2% + 19,2 Totaal 2 jaar en + 38,9% 44,6% 36,6% + 8,0 TOTAAL 45,6% 54,5% 42,0% + 12,4 De kennis van de 2 de landstaal is een troef bij het vinden van een job. Ongeacht het studieniveau en de inactiviteitsduur van de werkzoekenden heeft de kennis van de 2 de landstaal een positieve impact op de inschakeling op de arbeidsmarkt. Zeker ook voor werkzoekenden die hun studies in het buitenland hebben gedaan is de talenkennis een belangrijke meerwaarde. 17

18 4. De verschillende talen die de werkzoekenden beheersen Vanwege het internationale en multiculturele karakter van het Brussels Gewest is er een belangrijke mix van talen en culturen. Ook de Brusselse werkzoekenden spreken, afgezien van het Frans en het Nederlands, vaak nog een of meerdere andere talen. Op basis van de verklaringen van de werkzoekenden ingeschreven bij Actiris werd nagegaan van welke taal of talen de werkzoekenden nog een goede mondelinge kennis hebben, met uitzondering van het Nederlands en het Frans). Op basis van de dossiers van de ingeschreven niet-werkenden werkzoekenden onderscheiden we in het totaal een 70-tal verschillenden talen die de werkzoekenden spreken. Uit onderstaande tabel blijkt dat ruim 6 op 10 Brusselse werkzoekenden een goede mondelinge kennis hebben van een andere taal, ongeacht hun kennis van het Nederlands of het Frans. Het grootste deel van hen, namelijk 77% heeft een goede mondelinge kennis van een andere talen dan hetzij het Nederlands of het Frans. Bijna 20% spreekt goed 2 andere talen en 4% verklaart een goede kennis te hebben van 3 of meerdere talen. Tabel 8: Werkzoekenden met een goede mondelinge kennis van een andere taal, exclusief de talen Nederlands en Frans - januari 2015 NWWZ % Spreken goed een andere taal (exclusief Frans en Nederlands) ,0 - waarvan 1 taal ,7 - waarvan 2 talen ,5 - waarvan 3 of meerdere talen ,9 TOTAAL NWWZ ,0 Om na te gaan welke verschillende talen de werkzoekenden effectief beheersen hebben we een onderscheid gemaakt tussen de talen van de Europese Unie en de niet-eu-talen. De top-5 van Europese talen die de werkzoekenden voornamelijk beheersen zijn in de eerste plaats het Engels gevolgd door hetzij in beduidend mindere mate het Spaans, het Italiaans, het Portugees en het Roemeens. Zoals ook voorgesteld wordt in onderstaande tabel. De voornaamste niet-eu-talen waarvan de werkzoekenden een goede mondelinge kennis van hebben zijn in de eerste plaats het Arabisch gevolgd door het Turks. Ruim daarna volgen het Russisch, het Lingala en het Albanees. De kennis echter van het aantal andere niet-eu-talen is zeer sterk gevarieerd. In het totaal van alle dossiers van de ingeschreven niet-werkenden-werkzoekenden zijn er een 50-tal verschillende niet- EU-talen terug te vinden waarvan de werkzoekenden verklaren een goede mondelinge kennis te hebben. 18

19 Tabel 9: Top-5 van EU-talen en niet-eu-talen waarvan de werkzoekenden een goede mondelinge kennis hebben situatie januari 2015 Rangorde EU-talen (met uitzondering van Frans en Nederlands) Niet-EU-talen 1 Engels Arabisch 2 Spaans Turks 3 Italiaans Russisch 4 Portugees Lingala 5 Roemeens Albanees We willen hieraan toevoegen dat werkzoekenden in hun dossier eerder geneigd zijn de talen te vermelden die als relevant worden aanzien op de arbeidsmarkt zoals uiteraard het Frans en het Nederlands, maar ook het Engels en Spaans. De kennis van andere talen, die als minder van belang worden beschouwd voor een participatie op de arbeidsmarkt, worden door de werkzoekenden op een minder systematische manier ingevuld in hun dossier. We kunnen ervan uitgaan dat het aantal talen waarvan melding wordt gemaakt in het dossier van de werkzoekenden onderschat is en vooral dan de kennis van de niet-europese talen. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de werkzoekenden met een goede mondelinge kennis van een andere taal 9 volgens hun studieniveau. Uit deze tabel kunnen een aantal interessante vaststellingen worden afgeleid. We merken op dat naarmate het studieniveau stijgt, het aandeel werkzoekenden die een andere taal spreekt stijgt. Zo blijkt dat 43% van de werkzoekenden met een diploma lager onderwijs een goede mondelinge kennis heeft van een andere taal, terwijl dit aandeel stijgt tot 72% voor de werkzoekenden met een universitair diploma. Ook bij de werkzoekenden met een studieniveau andere studies is het aandeel relatief hoog, namelijk 78,9% van deze werkzoekenden heeft een goede kennis van een andere taal. Voorts is het hierbij interessant een onderscheid te maken tussen diegene die een taal van binnen de Europese Unie spreken en diegene die een taal van buiten de Europese Unie spreken. Voor de werkzoekenden die een goede mondelinge kennis hebben van een EU-taal (lees: voornamelijk Engels) merken we een sterke correlatie op met het studieniveau. Het aandeel stijgt namelijk van 14% voor de werkzoekenden met een diploma lager onderwijs tot 66% voor de diegene met een universitair diploma. We stellen echter het tegenovergestelde vast voor de werkzoekenden met een goede mondelinge kennis van een niet-eu-taal. Het aandeel werkzoekenden dat een goede kennis heeft van een niet-eu-taal met een hoger diploma (al dan niet universitair) is immers lager dan het aandeel laaggeschoolden en midden geschoolden. Verder merken we ook op dat voor de werkzoekenden uit de categorie andere studies het aandeel dat een goede kennis heeft van een niet-eu-taal relatief hoog is (namelijk 55%). We herinneren eraan dat de categorie andere studies voornamelijk werkzoekenden omvat die hun studies in het buitenland hebben gedaan en waarvan het diploma niet erkend is in België. 9 Exclusief het Nederlands en het Frans. 19

20 Tabel 10: Werkzoekenden met een goede mondelinge kennis van een andere taal volgens studieniveau januari 2015 NWWZ % WZ met goede mondelinge kennis van een andere taal* % WZ met goede mondelinge kennis EU-taal* % WZ met goede mondelinge kennis Niet-EU-taal Lager onderwijs ,2 13,7 31,3 Lager secundair onderwijs ,1 17,7 34,1 Hoger secundair onderwijs ,5 25,6 30,4 HOBU ,9 46,2 16,2 Universitair ,8 65,8 13,7 Andere studies ,9 35,7 55,4 TOTAAL ,0 31,3 39,2 * Exclusief Nederlands en Frans 20

21 5. Elementaire talenkennis van de werkzoekenden In dit gedeelte van de analyse wordt de talenkennis van de werkzoekenden benaderd vanuit een andere invalshoek. Hierbij wordt de elementaire kennis van de taal overeenkomstig de taal van het dossier van de werkzoekenden beschouwd. Dit betekent concreet dat enerzijds voor werkzoekenden met een Franstalig dossier hun elementaire kennis van het Frans wordt onderzocht en anderzijds voor de werkzoekenden met een Nederlandstalig dossier hun elementaire kennis van het Nederlands. De talenkennis op deze manier benaderen laat ons toe om het aandeel werkzoekenden te bepalen die slechts een elementaire kennis hebben van de taal waarin het dossier is opgemaakt. Hierbij wordt niet langer de mondelinge kennis beschouwd maar de schriftelijke kennis. De volgende tabel geeft de verdeling weer van het aandeel werkzoekenden die geen of slechts een elementaire kennis 10 hebben van de taal van hun dossier volgens hun studieniveau. Deze tabel geeft de verdeling weer van het totaal aantal NWWZ en specifiek voor de jongeren NWWZ (<30 jaar). We herinneren de lezer dat deze gegevens met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Het niveau van de talenkennis wordt namelijk bepaald op basis van de verklaring van de werkzoekende in zijn dossier. Tabel 11: Werkzoekenden en aandeel werkzoekenden met maximum een elementaire kennis van de taal overeenkomstig de taal van hun dossier, volgens studieniveau januari 2015 Aantal NWWZ % zonder of met een elementaire kennis Aantal NWWZ < 30 jaar % zonder of met een elementaire kennis Lager onderwijs , ,3 Lager secundair onderwijs , ,5 Hoger secundair onderwijs , ,2 HOBU , ,5 Universitair , ,5 Andere studies , ,5 TOTAAL , ,7 Het aandeel werkzoekenden die geen of slechts een elementaire kennis hebben van de landstaal overeenkomstig de taal van hun dossier bedraagt 15,7% of met andere woorden ongeveer werkzoekenden. Bij de jongerenwerkzoekenden is dit 8,7% hetzij werkzoekenden. Dit betekent dat jongeren (<30 jaar) algemeen een beter kennis hebben van de taal van hun dossier hetzij het Frans, hetzij het Nederlands. We hebben eerder in deze analyse vastgesteld dat werkzoekenden die hun studies in het buitenland hebben gedaan een zeer beperkte kennis hebben van de 2 de landstaal. Namelijk volgens tabel 3 heeft slechts 7,9% van deze een gemiddelde kennis van de andere landstaal. Overigens blijkt uit bovenstaande tabel dat ongeveer een derde van de werkzoekenden met andere studies geen kennis of slechts een elementaire kennis heeft van de taal van hun dossier. Ook bij de jongeren stellen we een gelijkaardig aandeel vast. Men kan dus stellen dat een 10 Geen schriftelijke kennis of slechts een niveau Onafhankelijk (B1). 21

22 belangrijk aandeel van de werkzoekenden met een buitenlands diploma dat niet erkend is in België niet één van de twee landstalen beheersen. Het niet beheersen van tenminste een van de landstalen vormt vaak een obstakel bij het vinden van een baan. Uit een enquête 11 van de FOD Economie over migranten in België blijkt dat ruim 30% van hen vindt dat hun kennis van minstens een van de talen van het gastland dient te verbeteren om een job te vinden. Onderstaande tabel geeft de verdeling van het aandeel werkzoekenden met een elementaire kennis van de taal van hun dossier volgens leeftijdscategorie. Daarnaast worden ook de werkzoekenden uit de categorie andere studies opgesplitst volgens leeftijdsklasse. Tabel 12: Werkzoekenden en aandeel werkzoekenden met maximum een elementaire kennis van de taal overeenkomstig de taal van hun dossier, volgens leeftijdscategorie januari 2015 Aantal NWWZ % zonder of met een elementaire kennis NWWZ andere studies Aantal % zonder of met een elementaire kennis < 25 jaar , , jaar , , jaar , , jaar , ,5 50 jaar en , ,3 TOTAAL , ,5 We stellen duidelijk vast dat het aandeel werkzoekenden dat geen of slechts een elementaire kennis heeft van de taal overeenkomstig de taal van hun dossier toeneemt met de leeftijd. Uit de tabel blijkt dat het aandeel bij de 50-plussers driemaal hoger ligt dan bij de -25-jarigen (respectievelijk 23,8% en 8%). Dit toont aan dat jongeren in het algemeen een betere kennis hebben van minstens een van de landstalen. We hebben reeds eerder in deze analyse ook kunnen vaststellen dat het aandeel werkzoekenden met een gemiddelde kennis van de 2 de landstaal hoger is bij de jongeren dat bij de andere leeftijdscategorieën in tabel 5. Aangaande de groep werkzoekenden met een studieniveau andere studies volgens leeftijdsklasse, blijkt dat de parameter leeftijd minder doorslaggevend is. Het aandeel werkzoekenden dat geen of slechts een basiskennis heeft van de taal van het dossier varieert van 29,0% tot 42,3% voor respectievelijke de jarigen en de 50-plussers. Echter, ongeacht de leeftijd van deze groep werkzoekenden is het aandeel met een elementaire kennis relatief hoog. 11 Een speciale module in het kader van de Enquête naar de Arbeidskrachten uitgevoerd tijdens het tweede kwartaal van 2008 over de migranten in België, dit wil zeggen personen die niet in België zijn geboren. 22

23 Conclusie Net als de vorige studie van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid gerealiseerd in 2011 omtrent de taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de werkzoekenden in Brussel, bevestigt deze analyse de kloof tussen de talenkennis van de werkzoekenden enerzijds en de gestelde taalvereisten door de werkgevers anderzijds. Als tweetalige regio en internationaal georiënteerd is talenkennis een belangrijke factor bij de participatie aan het openbare leven en bij de socio-professionele inschakeling in Brussel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geconcentreerd een groot aantal arbeidsplaatsen waarvoor hoge taalvereisten worden gesteld. Op basis van de ontvangen werkaanbiedingen door Actiris blijkt dat 51% van de werkaanbiedingen expliciete taalvereisten stelt. Bijna 80% van deze werkaanbiedingen vereist een kennis van beide landstalen. Bij ongeveer 40% van de werkaanbiedingen wordt een kennis van het Engels gevraagd, meestal in combinatie met het Frans en het Nederlands. Slechts voor een beperkt aantal werkaanbiedingen wordt de kennis van nog andere talen vereist. We hebben gezien dat de taalvereisten sterk verschillen van het ene beroep ten opzichte van het andere beroep en per beroepsdomein of ook volgens activiteitensector. Bijvoorbeeld, in het ene geval kan een perfecte tweetaligheid worden vereist, terwijl in het andere geval een basiskennis van de tweede landstaal voldoende kan zijn. De taalvereisten dringen zich vooral op voor beroepen waarbij er een contact is met klanten en bij bepaalde beroepsdomeinen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de beroepsdomeinen ingenieurs (79,9%), informatica (79,5%) en beheer of management (75,1%) en ook bij de beroepen zoals: verkopers, secretarissen, telefonisten en hotelreceptionisten. Daarentegen zijn de taalvereisten minder uitgesproken in de domeinen van het onderwijs (15,4%), de schoonmaaksector (31,1%) en de bouw (34,3%). Vanuit het oogpunt van de activiteitensectoren, blijkt dat de taalvereisten groter zijn voor de sectoren van het vervoer en opslag, de financiële activiteiten, de vrije beroepen en wetenschappelijke activiteiten en de sector informatie en communicatie. Daarentegen komen de taalvereisten minder naar voren in de sector onderwijs en bouw. Daarenboven hebben we kunnen vaststellen dat de taalvereisten stijgen naarmate het studieniveau dat door de werkgevers gevraagd wordt, toeneemt. De Brusselse ondernemingen, hebben ongeacht hun bedrijfsgrootte, dezelfde taalnoden op de arbeidsmarkt. Het aandeel werkzoekenden dat verklaart over tenminste een gemiddelde mondelinge kennis te beschikken van de tweede landstaal bedraagt 22,9%. Dit aandeel daalt tot 7,5% indien men enkel de werkzoekenden beschouwt die beweren over een goede kennis te beschikken van de andere landstaal. Daarentegen, verklaart 35,5% van de werkzoekenden over een gemiddelde kennis van het Engels te beschikken (17,6% zegt een goede kennis te hebben). Algemeen merken we op dat de talenkennis van de werkzoekenden toeneemt met het studieniveau. Ter illustratie: 51,3% van de universitairen zegt minimum een gemiddelde kennis te hebben van de tweede landstaal terwijl dit aandeel voor de laaggeschoolde werkzoekenden 22,9% bedraagt. Werkzoekenden echter die hun studies in het buitenland hebben gevolgd hebben slechts een zeer geringe kennis van de tweede landstaal (namelijk, slechts 7,9% zegt een ten minste gemiddelde kennis te hebben). Wat betreft de taalcompetenties van de werkzoekenden volgens de leeftijd merken we op dat het aandeel werkzoekenden met een gemiddelde kennis van de tweede landstaal groter is bij de 23

24 jongere populatie (-30 jarigen) dan bij de rest van de werkzoekenden. Namelijk van de werkzoekenden jongeren dan 25 jaar en van de groep van 25 tot 29 jaar verklaart respectievelijk 27,3% en 28,9% de andere landstaal gemiddelde te beheersen. De taalcompetenties van de werkzoekenden variëren sterk per beroep. Evenals bij de werkaanbiedingen is de tweetaligheid van de werkzoekenden meer uitgesproken voor de beroepen waarbij communicatie en contacten centraal staan. De longitudinale analyse uitgevoerd door het Observatorium toont aan dat de gemiddelde kennis van de tweede landstaal een positieve impact heeft op de uitstromingsgraad naar werk van de werkzoekenden. Globaal stijgt de uitstromingsgraad naar werk van 30,8% naar 42,2% voor de werkzoekenden met kennis van de tweede landstaal, ofwel een stijging van 11,4 procentpunten in absolute termen of met 37% in relatieve termen. Werkzoekenden met een gemiddelde kennis van de andere landstaal hebben meer kans om door te stromen naar de arbeidsmarkt ten opzichte van de werkzoekenden met geen of slechts een beperkte kennis van de andere landstaal. De kennis van de tweede landstaal verhoogt de kans van de werkzoekende om een job te vinden, ongeacht zijn studieniveau, inactiviteitsduur en leeftijd. Zeker voor werkzoekenden die hun studies in het buitenland hebben gedaan is de talenkennis een belangrijke meerwaarde. Hoewel het ontbreken van de nodige taalcompetenties de kansen van de werkzoekenden op een tewerkstelling verkleinen, betekent dit evenwel niet noodzakelijk een uitsluiting op de arbeidsmarkt. De Brusselse werkzoekenden spreken naast hetzij Frans of hetzij Nederlands vaak nog andere talen. Op basis van de dossiers van de ingeschreven niet-werkenden werkzoekenden onderscheiden we in het totaal een 70-tal verschillende talen die de werkzoekenden spreken. Ongeacht hun kennis van de twee landstalen verklaart zes op tien Brusselse werkzoekenden een goede mondelinge kennis te hebben van tenminste een andere taal (exclusief Nederlands en Frans). De voornaamste talen van de Europese Unie die de werkzoekenden beheersen zijn Engels en vervolgens in beduidend mindere mate Spaans, Italiaans, Portugees en Roemeens. De voornaamste niet-eu-talen waarvan de werkzoekenden een goede mondelinge kennis hebben zijn het Arabisch en het Turks. Maar er zijn ook werkzoekenden die kennis hebben van andere talen van verschillenden delen van de wereld zoals Aziatische talen (bijvoorbeeld Chinees, Vietnamees en Japans) of Afrikaanse talen (bijvoorbeeld Lingala, Peul en Swahili) of talen zoals het Indisch, Perzisch en het Urdu. Deze verschillenden talen die de Brusselse arbeidsmarkt rijk is kunnen zeker een meerwaarde betekenen voor het Gewest. Daarnaast wordt aangetoond dat een belangrijk deel van de werkzoekenden noch het Frans, noch het Nederlands beheren. Het niet beheersen van tenminste een van de landstalen vormt vaak een belangrijk obstakel bij het vinden van baan. Globaal heeft 15,7% (ofwel ) van de werkzoekenden geen of slechts een elementaire kennis van de landstaal overeenkomstig de taal van hun dossier. Bij de jongeren (<30 jaar) bedraagt dit aandeel slechts 8,7% (ofwel 2.500). Overigens, ongeveer een derde van de werkzoekenden die hun studies in het buitenland hebben gedaan heeft geen kennis of slechts een elementaire kennis van de taal van hun dossier. Dit aandeel is gelijkaardig bij de jongeren werkzoekenden. Men kan dus stellen dat een belangrijk aandeel van de werkzoekenden die hun studies niet in België hebben gevolgd noch het Frans, noch het Nederlands beheerst. 24

25 Inhoudstafel 1. Gestelde taalvereisten in de werkaanbiedingen Werkaanbiedingen volgens beroepsdomeinen Werkaanbiedingen volgens studieniveau Werkaanbiedingen volgens activiteitensector Werkaanbiedingen volgens bedrijfsgrootte Talenkennis van de Brusselse werkzoekenden Talenkennis volgens de kenmerken van de werkzoekenden Vergelijking tussen de taalvereisten en de talenkennis volgens beroepsdomein Longitudinale analyse van de werkzoekenden volgens het niveau van de talenkennis De verschillende talen die de werkzoekenden beheersen Elementaire talenkennis van de werkzoekenden Conclusie... 23

26 Overzicht tabellen en grafieken Tabel 1: Aantal ontvangen werkaanbiedingen (WA) in 2014 en aandeel WA met taalvereisten... 4 Tabel 2: Talenkennis van de NWWZ volgens geslacht januari Tabel 3: NWWZ met kennis van de andere landstaal volgens studieniveau januari Tabel 4: NWWZ met kennis van het Engels volgens studieniveau januari Tabel 5: NWWZ met kennis van de andere landstaal volgens leeftijdsklasse januari Tabel 6: NWWZ met kennis van de andere landstaal volgens beroepsdomein januari Tabel 7 a: Uitstromingsgraad naar werk volgens kennis van de 2de landstaal NWWZ ingeschreven januari 2014 (opvolging 12 maanden) Tabel 7 b: Uitstromingsgraad naar werk volgens kennis van de 2de landstaal NWWZ (< 30 jaar) ingeschreven januari 2014 (opvolging 12 maanden) Tabel 8: Werkzoekenden met een goede mondelinge kennis van een andere taal, exclusief de talen Nederlands en Frans - januari Tabel 9: Top-5 van EU-talen en niet-eu-talen waarvan de werkzoekenden een goede mondelinge kennis hebben situatie januari Tabel 10: Werkzoekenden met een goede mondelinge kennis van een andere taal volgens studieniveau januari Tabel 11: Werkzoekenden en aandeel werkzoekenden met maximum een elementaire kennis van de taal overeenkomstig de taal van hun dossier, volgens studieniveau januari Tabel 12: Werkzoekenden en aandeel werkzoekenden met maximum een elementaire kennis van de taal overeenkomstig de taal van hun dossier, volgens leeftijdscategorie januari Grafiek 1 : Verdeling van de werkaanbiedingen volgens taalvereisten Grafiek 2: Aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten volgens studieniveau Grafiek 3: Aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten volgens activiteitensector Grafiek 4: Aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten volgens bedrijfsgrootte Grafiek 5: NWWZ met kennis van de andere landstaal volgens studieniveau en leeftijdsklasse januari Grafiek 6: Het aandeel werkaanbiedingen met taalvereisten en de NWWZ met kennis van de andere landstaal volgens beroepsdomein... 14

27 Het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, een dienst binnen Actiris, is opgericht in 1995 en wordt gecofinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Momenteel sluit het Observatorium nog steeds aan bij het programma Doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De taken van het Observatorium bestaan erin de evolutie van de werkgelegenheid en de werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bestuderen. Via thematische analyses wordt onderzoek gedaan naar de mutaties en hervormingen die eigen zijn aan de arbeidsmarkt. Directrice - diensthoofd: Monica DE JONGE (NL) 02/ Verantwoordelijke: Stéphane THYS (FR) 02/ Medewerkers: Amandine BERTRAND (FR) 02/ Mourad DE VILLERS (FR) 02/ Marie DOZIN (FR) 02/ Jérôme FRANÇOIS (FR) 02/ Sharon GECZYNSKI (FR) 02/ Guillaume JACOMET (FR) 02/ The Man LAÏ (FR) 02/ Sophie LEMAHIEU (FR) 02/ Emmanuelle POTTIER (FR) 02/ Khadija SENHADJI (FR) 02/ Bénédicte VAN EGEREN (FR) 02/ Sandy VAN RECHEM (NL) 02/ Secretariaat: Xavier BERCKMANS (FR) 02/ Lisa VANDEN BERGE (NL) 02/ Koningsstraat Brussel ( website Observatorium Verantwoordelijke uitgever: Grégor CHAPELLE, Directeur-generaal van Actiris

De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden

De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 2011 Als hoofdstad van België en door zijn internationale rol concentreert

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Vreemde talen in Brusselse bedrijven

Vreemde talen in Brusselse bedrijven Samenvatting van het onderzoeksrapport: Vreemde talen in Brusselse bedrijven Dit onderzoek had als voornaamste doelstellingen: (1) het intern en extern taalgebruik van de Brusselse bedrijven en de daaruit

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

FOCUS Territoriale benadering van de werkloosheid van allochtone vrouwen of vrouwen van allochtone afkomst in het Brussels Gewest

FOCUS Territoriale benadering van de werkloosheid van allochtone vrouwen of vrouwen van allochtone afkomst in het Brussels Gewest Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Oktober 2012 FOCUS Territoriale benadering van de werkloosheid van allochtone vrouwen of vrouwen van allochtone afkomst in het Brussels Gewest Hoewel genderongelijkheid

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid

Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid Vlaanderen telt per eind januari 2002 5.380 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) met een universitair diploma. Daarnaast

Nadere informatie

Profiel van de bij Actiris ingeschreven nieuwkomers

Profiel van de bij Actiris ingeschreven nieuwkomers Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Januari 2013 Profiel van de bij Actiris ingeschreven nieuwkomers Deze focus tracht op basis van de gegevens van Actiris over de werkzoekenden het profiel

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen

Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Werkloosheidscijfers Allochtonen Het "Maandverslag Arbeidsmarkt" van de V l a a m- se Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013)

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Directie statistieken, begroting en studies Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Inleiding In juli 2013 werd de studie Activering en opleiding van

Nadere informatie

Opleiding gewikt en gewogen. bruto en netto effecten van Training en Opleiding bij VDAB

Opleiding gewikt en gewogen. bruto en netto effecten van Training en Opleiding bij VDAB Opleiding gewikt en gewogen bruto en netto effecten van Training en Opleiding bij VDAB 1 Voornaamste conclusies netto-effecten Globaal verbeteren de tewerkstellingskansen van alle werkzoekenden beduidend.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17

KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17 KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17 Natascha Van Mechelen In hoofdstuk 2 werd al aangetoond dat het aantal VDAB-vacatures alhoewel minder snel dan in de vorige jaren ook in 2000 sterk is toegenomen.

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Perscommuniqué PERSCONFERENTIE VAN 19 MEI 2004 In het kader van het Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen in 2006 1 Inleiding De arbeidsongevallenaangifte vormt de basis voor de verzameling van de gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

FEBRUARI 2016 BAROMETER

FEBRUARI 2016 BAROMETER FEBRUARI 2016 BAROMETER Deze nieuwe editie van de barometer geeft een overzicht van de werkloosheidscijfers en vacaturecijfers in 2015, aangevuld met enkele indicatoren met betrekking tot de economische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) Inhoudsopgave

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek APRIL 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Logistiek 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

Hinderpalen en kansen bij het vinden van een job als bediende

Hinderpalen en kansen bij het vinden van een job als bediende Hinderpalen en kansen bij het vinden van een job als bediende Cevora (2003). Kansen op tewerkstelling in bediendeberoepen. Onderzoek op basis van bestanden van de gewestelijke bemiddelingsdiensten. Brussel.

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Nieuwkomers Gehele populatie 1 Gewest Leeftijd 1

Nieuwkomers Gehele populatie 1 Gewest Leeftijd 1 Uitstroom naar werk van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van het tweede kwartaal van 2010 1 Inhoudsopgave 1. Synthese...3 2. Methodologie...7 2.1. De uitstroom naar werk volgens

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren

Lerend werken, werkend leren Lerend werken, werkend leren De versterking van het arbeidsaanbod is een kernopdracht voor de VDAB. In dit perspectief wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende formules van opleiding en begeleiding

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Een diploma geeft je vleugels!

Een diploma geeft je vleugels! Onderwijs Een diploma geeft je vleugels! VDAB (2004). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. 19de longitudinale studie 2002-2003. Brussel. In deze jaarlijkse studie van de VDAB staat de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

C e v o r A. Kansen voor risicogroepen onder werkzoekenden op tewerkstelling als bediende. Brussel. Onderzoek op basis van bestanden van Actiris

C e v o r A. Kansen voor risicogroepen onder werkzoekenden op tewerkstelling als bediende. Brussel. Onderzoek op basis van bestanden van Actiris C e v o r A Kansen voor risicogroepen onder werkzoekenden op tewerkstelling als bediende Brussel Onderzoek op basis van bestanden van Actiris Studiedienst Brussel, mei 2008 www.cevora.be Inhoud 1 Methodologie

Nadere informatie

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 24 oktober 2016 IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 Recent heeft het Sociale Maribel Fonds 330 aan de meeste instellingen een uitnodiging gestuurd om een aanvraagdossier MARIBEL in te dienen. Ter herinnering,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Nationale Bank van België (2004). De sociale balans 2003, Economisch Tijdschrift 4-2004. Voor het eerst heeft de Nationale Bank van België de sociale balansen

Nadere informatie

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand FEBRUARI 2015 BAROMETER Taalgebruik in de Vlaamse Rand Deze nieuwe editie van de barometer gaat in op het onderzoek Taalgebruik in de Vlaamse Rand dat Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd -

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Karel, Annie, Eddy en Martine Oudere werknemers haken te vlug af. Dit is één van de pijnpunten van de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze algemene

Nadere informatie

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2008 BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2008 BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID analyse van de KNELPUNTBEROEPEN in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2008 BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN

Nadere informatie

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 VERGELIJKENDE EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING VAN 15 T.E.M. 49 JAAR VOLGENS

Nadere informatie

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014 Diversiteitsrapport horecasector Vlaanderen 2014 Cijfers 2013 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie