Inhoud. 1 Inleiding Adresgegevens Doel van de Vereniging Buma en de Stichting Stemra 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1 Inleiding 1 1.1 Adresgegevens 1 1.2 Doel van de Vereniging Buma en de Stichting Stemra 1"

Transcriptie

1 Buma/Stemra Naam: Claudia Rumondor Studenten#: adres: Module: Inleiding Muziekwetenschap Docent: Dr. S. Lichtenstein Datum: 15 juni 2003

2 Inhoud 1 Inleiding Adresgegevens Doel van de Vereniging Buma en de Stichting Stemra 1 2 Geschiedenis Auteurswet Vereniging Buma Stichting Stemra 2 3 Structuur en organisatie Bestuur Bedrijf Taken Afdelingen 4 4 Werkwijze Incasso Buma Stemra Programmagaring Buma Manieren van programmagaring Uitvoeringsfactor Rubrieken en programmagaring Repartitie Buma Stemra 10 5 Inkomsten en uitgaven Geldmiddelen Buma Stemra Omzet Buma Stemra Baten en lasten Buma Stemra 12 6 De toekomst 12 7 Bibliografie 13

3 1 Inleiding 1.1 Adresgegevens Buma/Stemra Postbus KB Hoofddorp Siriusdreef WT Hoofddorp Telefoon: (023) Fax: (023) Voor overheid en politiek: Vestiging Den Haag Lange Voorhout 86/ EJ Den Haag Telefoon: (070) Fax: (070) Doel van de Vereniging Buma en de Stichting Stemra: De Vereniging (resp. Stichting) stelt zich ten doel zowel de materiële als de immateriële belangen van auteurs en hun rechtverkrijgenden, uitgevers en uitgeversbedrijven te bevorderen, zonder winstoogmerk voor zichzelf. 1 2 Geschiedenis 2.1 Auteurswet 1912 Lange tijd vond men het heel gewoon dat creaties van de menselijke geest, zoals boeken, schilderijen en muziekwerken, door anderen gekopieerd mochten worden. In de 17 e eeuw werd erkend dat er zoiets als geestelijk eigendom bestond en dat deze immateriële eigendom beschermd zou moeten worden. Pas in 1912 resulteerde deze mening in Nederland tot de Auteurswet. Deze wet geeft de maker van een werk het auteursrecht, dat bestaat uit persoonlijkheidsrechten en exploitatierechten. Persoonlijkheidsrechten, ook wel moreel recht, beschermen de band tussen de maker en haar/zijn werk. Exploitatierechten stellen de maker in staat haar/zijn werk te exploiteren. Dit houdt in dat z/hij voor de uitvoering en/of verveelvoudiging van haar/zijn werk een vergoeding mag vragen van de gebruiker. 2 1 Statuten en Reglementen 1998: Artikel 3. 2 Auteurswet

4 2.2.1 Vereniging Buma Al gauw na de komst van de auteurswet bleek dat het voor muziekauteurs haast onmogelijk was om na te gaan of iemand hun werk openbaar ten gehore bracht. Er moest een organisatie komen die zich bezig zou gaan houden met het controleren van de muziekgebruiker. Deze organisatie moest er eveneens voor zorgen dat de auteurs de vergoeding zouden krijgen die hen toebehoorde. Op initiatief van het Genootschap van Nederlandse Componisten (GeNeCo) en de Vereeniging van Muziekhandelaren en uitgevers Nederland (VMN) werd daarom in 1913 het Bureau voor Muziek Auteursrecht (Buma) opgericht. Sindsdien behartigt Buma de belangen van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers op het gebied van openbaarmaking van hun werk. Daarbij gaat het om concerten, uitzendingen op radio en televisie, maar ook om achtergrondmuziek in bijvoorbeeld restaurants of winkels Stichting Stemra Ruim twintig jaar na de oprichting van Buma bleek de belangenbehartiging op recht van openbaarmaking niet meer voldoende te zijn. De opkomst van de opnameapparatuur vroeg om een organisatie die het gebruik van opnames kon regelen. Daarom richtte het bestuurlijke orgaan van Buma, de Vereniging Buma, in 1936 de Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduktierechten der Auteurs (Stemra) op. Het gaat hier om de rechten van de auteur bij het vastleggen van liedtekst en/of muziek op cassettes, compact discs, videocassettes, geluidssporen van films en dergelijke. 4 3 Structuur en organisatie 3.1 Bestuur Wie een exploitatiecontract heeft bij Buma en/of Stemra is nog geen lid van de Vereniging Buma of de Stichting Stemra. Om daarin te worden opgenomen dient eerst aan een aantal bijzondere voorwaarden te worden voldaan. Een lid heeft stemrecht en kan daarmee invloed uitoefenen op het te voeren beleid. Het bestuur van de Vereniging en de Stichting houdt toezicht op het beleid en de uitvoering door de directie. Zowel in het bestuur van Buma als dat van Stemra hebben twaalf personen zitting. Zij worden door de leden gekozen. Bij de Vereniging Buma gaat het om: Zes leden / componisten, Drie leden / tekstdichters, 3 Heye 1998: Heye 1998: 13. 2

5 Drie leden die uitgever zijn of in een uitgeversbedrijf werken. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd en kunnen worden herkozen. De benoemingen uit de eerste twee categorieën geschieden uit een, deels bindende, voordracht van GeNeCo, Professionele Auteurs Lichte Muziek (PALM) en de Vereniging van Letterkundigen (VvL). Benoemingen uit de laatste categorie geschieden uit een bindende voordracht door de Groep Uitgevers van de VMN. Leden kunnen ook schriftelijk tegenkandidaten stellen. 5 Het bestuur van de Stichting Stemra bestaat uit: Zeven auteurs, die een exploitatiecontract hebben bij Stemra en worden gekozen door auteursaangeslotenen, Vier leden die uitgever zijn of in een uitgeversbedrijf werken, Eén persoon die door het Buma-bestuur wordt benoemd. De zittingsperiode en de wijze van voordracht zijn dezelfde als die van de Vereniging Buma Bedrijf Buma en Stemra vormen in feite één bedrijf, dat kantoor houdt in één pand. Het bedrijf is het uitvoeringsorgaan van Verenging Buma en Stichting Stemra en is gevestigd in Hoofddorp. In het bedrijf werken zo n driehonderd mensen. Voor de bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van een frontoffice en een backoffice. In het frontoffice vinden alle marketing en sales activiteiten plaats. Daar worden (toekomstige) aangeslotenen en muziekgebruikers ontvangen. In het backoffice zijn alle administratieve processen ondergebracht. Er worden nieuwe werken van aangeslotenen geregistreerd, de periodieke afrekening aan aangeslotenen wordt er geregeld en er wordt gecontroleerd of er werken zijn uitgevoerd Taken Buma/Stemra heeft een aantal belangrijke taken. Als hoofdtaak heeft de instelling het exploiteren van muziekwerken. Dit houdt in dat de organisatie toestemming verstrekt voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziekwerken (Buma) of voor het vastleggen en verveelvoudigen van muziekwerken (Stemra). De belangrijkste activiteiten die in dit kader worden ontplooid zijn de incasso en de repartitie. Het innen van de gelden voor muziekauteurs en uitgevers wordt incasso genoemd. Muziekgebruikers moeten Buma en/of Stemra betalen wanneer zij repertoire dat door Buma/Stemra wordt beheerd in het openbaar ten gehore brengen of vermenigvuldigen. Vrijwel alle binnen en buitenlandse componisten en tekstdichters zijn in het bestand van Buma/Stemra opgenomen. Na de 5 Heye 1998: Heye 1998: Heye 1998: 15. 3

6 incasso is het zaak de gewonnen gelden te verdelen onder de rechthebbenden. Dit proces heet repartitie. Naast deze voornaamste taken heeft Buma/Stemra ook een dienstverlenende functie. Zowel rechthebbenden als niet-aangesloten auteurs kunnen bij Buma/Stemra terecht voor advies. Ook muziekgebruikers kunnen er voor voorlichting en informatie naartoe. 8 Internationaal is afgesproken dat auteursrechtorganisaties tot 10% van het te verdelen geld mogen gebruiken voor culturele en sociale doeleinden. Zo is Buma/Stemra de financier van activiteiten onder eigen naam en van organisaties als Conamus (promotie lichte muziek ) en MuziekGroep Nederland (promotie ernstige muziek ). Ook is Buma/Stemra sponsor van evenementen als Holland Festival en het North Sea Jazz Festival. Zo komt die 10% (in)direct bij de rechthebbenden die Buma/Stemra vertegenwoordigt. 9 Tot slot probeert Buma/Stemra ook invloed uit te oefenen op de totstandkoming, handhaving en verandering van wet en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom. De contacten met overheid en politiek zowel nationaal als internationaal worden aangestuurd vanuit een kantoor in Den Haag Afdelingen Het beleid en de aansturing van alle processen worden bepaald en uitgevoerd door een directie onder leiding van een directievoorzitter. Momenteel wordt deze functie bekleed door Cees Vervoord. Bij de uitvoering van haar taken wordt de directie ondersteund door een aantal stafafdelingen. 11 Buma/Stemra kent naast deze stafafdelingen nog vele andere afdelingen, waarvan er maar een paar toegankelijk zijn voor mensen van buiten het bedrijf. Hierbij gaat het om de afdelingen: Culturele Zaken & Public Relations, Relatiebeheer. De afdeling Culturele Zaken & Public Relations heeft als belangrijkste taak (de doelstelling van) Buma/Stemra openbaar te maken voor een groter publiek. Zo houdt de afdeling zich bezig met de promotie van gesponsorde evenementen, maar ook is de afdeling al bijna twintig jaar verantwoordelijk voor het blad Buma/Stemra Magazine, dat vier keer per jaar aan zo n aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgevers wordt gestuurd. De afdeling Relatiebeheer vormt het visitekaartje van de organisatie. Niet alleen kunnen muziekgebruikers en andere belangstellenden zich tot deze afdeling richten met vragen, ook verwerkt deze afdeling de binnenkomst van alle nieuwe titels van de aangesloten auteurs. Kort gezegd kan de afdeling Relatiebeheer gezien worden als de tussenpersoon tussen publiek en backoffice. 8 Heye 1998: Bumastemra.nl 2003: Bumastemra.nl 2003:

7 4 Werkwijze Zoals al gezegd, heeft Buma/Stemra als hoofdtaak het exploiteren van muziekwerken. Daarom hieronder deze belangrijkste taak nader toegelicht. 4.1 Incasso Buma Buma verleent, namens de rechthebbenden, toestemming aan de muziekgebruikers voor het gebruik van muziekwerken. Buma heeft daarom steeds contact met de muziekgebruikers om hen ertoe te brengen de vereiste vergoedingen te betalen. Alle gegevens met betrekking tot muziekgebruikers worden geadministreerd. Buma onderscheidt vier soorten muziekgebruik: 1. Radio en televisie, 2. Bijeenkomsten / evenementen met (levende) muziek, 3. Muziekgebruik in een bepaalde bedrijfstak, 4. Ander muziekgebruik: Mechanische muziek Amusementsmuziek Overige categorieën. Elke groep heeft een eigen tarief. Bij radio en televisie wordt de vergoeding bepaald op basis van onderhandelingen tussen Buma/Stemra en de omroepen. Op de tweede groep is het Algemeen Tarief van Buma van toepassing. Dit tarief berust op berekeningen die o.a. afhankelijk zijn van de eventuele kaartverkoop en de grootte van de zaal. Voor de derde groep maakt Buma collectieve prijsafspraken met de overkoepelende organisaties, zoals de NFC (voorheen de Bioscoopbond), de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Voor het andere muziekgebruik, dat bestaat uit drie categorieën, hanteert Buma verschillende tarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van de ruimte waar de muziek wordt gespeeld Stemra Het incasseren van vergoedingen is bij Stemra een stuk eenvoudiger dan bij Buma. Het nagaan of ergens muziek wordt vastgelegd op beeld of geluidsdrager is veel makkelijker dan het controleren of ergens muziek wordt uitgevoerd. De incasso van Stemra vindt altijd plaats op grond van het feit dat er 11 Heye 1998: Heye 1998:

8 muziek wordt vastgelegd. De vastlegging van muziek gebeurt door verschillende gebruikers. Daarom is de incassozijde van Stemra in een aantal segmenten gesplitst: producties in eigen beheer (loonpersingen), Nederlandse industrie, Central licensing (Stemra als overkoepelend orgaan in de rest van de wereld, met name Europa), Audiovisuals (speelfilms, bedrijfsfilms, commercials, etc.), Homevideo, Multimedia, Achtergrondmuziek, Importen Programmagaring Buma Manieren van programmagaring De factor die het voor Buma lastiger maakt dan voor Stemra om de vergoedingen te incasseren, is de programmagaring. Daarmee worden alle activiteiten bedoeld die ervoor moeten zorgen dat Buma tijdig en volledig wordt geïnformeerd over het muziekgebruik in Nederland. De programmagaring vindt op drie verschillende manieren plaats: Integraal. Op grond van contractuele afspraken informeert de muziekgebruiker Buma volledig over de uitgevoerde muziekwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Tv-uitzendingen en uitvoeringen van symfonieorkesten. Door steekproeven. De steekproef wordt gebruikt wanneer een integrale garing (en daarop volgende verwerking) te veel werk met zich meebrengt. Dit gebeurt voornamelijk bij amateurmuziekverenigingen zoals harmonie en fanfarekorpsen, drumbands en koren. Buma probeert zoveel mogelijk musici te motiveren om opgave te doen van de uitgevoerde muziekwerken. Programmagaring d.m.v. steekproeven is de meest lastige manier. Buma werkt hiervoor dan ook samen met gerenommeerde onderzoekbureaus. Een belangrijke voorwaarde om tot een steekproef over te gaan is dat het resultaat een nauwkeurige afspiegeling moet vormen van het daadwerkelijk uitgevoerde repertoire Uitvoeringsfactor Met medewerking van de verschillende overkoepelende organisaties die Buma de adresgegevens ter beschikking stellen, en op grond van de informatie waarover Buma zelf beschikt, wordt twee keer per 13 Heye 1998:

9 jaar een aantal verenigingen gevraagd om opgave te doen van het uitgevoerde repertoire. Daarbij wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen (bijvoorbeeld mannen en vrouwenkoor) en de geografische spreiding (in verhouding worden er bijvoorbeeld in de provincie Groningen evenveel verenigingen benaderd als in Zeeland). Om tot een juiste afspiegeling van het daadwerkelijke uitgevoerde repertoire te komen, worden alle programmaopgaven door het onderzoeksbureau gewogen. Daarbij wordt rekening gehouden met het totaal aantal koren (de populatie), het aantal koren dat is benaderd én het aantal dat daadwerkelijk heeft gereageerd. Op basis van deze gegevens wordt de uitvoeringsfactor berekend Rubrieken en programmagaring Per 1 december 1997 kent 25 rubrieken waarin programmagaring wordt verricht: Ernstige muziek: Carillonmuziek (CA) Beiaardbespelingen in ca. 125 torens. Integrale programmagaring. Balletmuziek (CB) Beroeps dans en balletgezelschappen. Integrale programmagaring. Symfonische Muziek (CE) Beroeps en amateur-symfonieorkesten. Integrale programmagaring. Muziekscholen en Conservatoria (CM) Uitvoeringen door leerlingen en docenten. Integrale programmagaring. Orgelmuziek (CO) Orgelconcerten. Integrale programmagaring. Recitals en Kamermuziek (CR) Concertuitvoeringen van overwegend serieuze muziek. Integrale programmagaring. Overige Concertmuziek (CS) Concertuitvoeringen van overwegend jazz en geïmproviseerde muziek. Integrale programmagaring. Zang en Accordeonmuziek (CZ) Uitvoeringen door amateur zangkoren, accordeon en mandolineorkesten. Drumbandmuziek (DR) Uitvoeringen door amateur en militaire drumbands. Harmonie en Fanfaremuziek (HF) Uitvoeringen door amateur en militaire harmonie en fanfarekorpsen. Protestantse Kerkmuziek (KP) Repartitie vindt gedeeltelijk plaats op basis van het Liedboek van de Kerken. 14 Heye 1998: Heye 1998: 48. 7

10 R.K. Kerkmuziek (KR) Additionele muziekwerken uitgevoerd tijdens de R.K. erediensten. Steekproefgaring. Radio en Tv-muziek: Radio Nationaal (EN) Radio 1 t/m Radio 5. Integrale programmagaring. Televisie Nationaal (ET) Nederland 1 t/m Nederland 3. Integrale programmagaring. Regionale Radio (ER) 13 Regionale radiozenders. Integrale programmagaring. Wereldomroep (EW) Integrale programmagaring. Lokale Radio (EL) Ruim 300 actieve lokale radio omroepen die ieder, evenredig gespreid over 12 maanden, een opgave verstrekken van alle muziekwerken die in één week zijn uitgezonden. Commerciële Radio (SR) De commerciële radiozenders. Integrale programmagaring. Commerciële Televisie (ST) De commerciële televisiezenders. Overige commerciële Televisie (TS) Integrale programmagaring. Vermaaksmuziek: Levend Amusementsmuziek (AL/AV) Alle programmaopgaven die kunnen worden verworven. Speciale Repartitie (AS) Revue en cabaretmuziek alsmede uitvoeringen van levende amusementsmuziek waarbij een directe relatie bestaat tussen het geïncasseerde bedrag en het uitgevoerde repertoire. Functionele Achtergrondmuziek (AF) Speciale muziek die op speciale geluidsdragers is vastgelegd en die door middel van speciale apparatuur ten gehore wordt gebracht. Steekproefgaring. Mechanische Achtergrondmuziek (AM) Compensatie voor het gebruik van gehele oeuvre. De basis wordt gevormd door alle muziekwerken van verpozingaard die langer dan 1 minuut zijn uitgezonden door een radio of Tv-zender. Uitzending door Radio Nederland Wereldomroep wordt buiten beschouwing gelaten. Discotheken (AD) Een deel van de incasso mechanische muziek wordt verdeeld op basis van de verschillende dancecharts Heye 1998:

11 4.3 Repartitie Onder repartitie verstaan we de verdeling van de geïncasseerde gelden onder de auteursrechthebbenden (componisten, tekstdichter en muziekuitgevers) van wie muziekwerken in et openbaar ten gehore zijn gebracht over vermenigvuldigd zijn. Deze verdeling beperkt zich tot de rechthebbenden die bij Buma en/of Stemra en buitenlandse auteursrechtorganisaties zijn aangesloten Buma Alle programmaopgaven die betrekking hebben op een zelfde vorm van muziekgebruik in één rubriek worden verwerkt. Nadat alle uitvoeringen zijn verwerkt/geboekt worden de geboekte muziekwerken gewaardeerd. Deze waardering, uitgedrukt in punten, vindt plaats op grond van genre, tijdsduur en bij ernstige muziek bezetting. De indeling van genre vindt in twee categorieën plaats: ernstige muziekwerken en muziekwerken van verpozingsaard. De indeling van tijdsduur geschiedt aan de hand van de opgave van de auteursrechthebbende of van de zusterorganisaties. Tijdens repartitie van de radio Tvrubrieken zal altijd de werkelijk uitgezonden tijd worden gebruikt. Met bezetting wordt het aantal afzonderlijke stemmen bedoeld waarvoor het muziekstuk is geschreven. Ook deze informatie wordt bij Buma gemeld door de rechthebbenden of de zusterorganisaties. Bij ernstige muziekwerken wordt het aantal punten berekend op grond van tijdsduur én bezetting. Bij muziekwerken van verpozingsaard wordt het aantal punten alleen berekend op grond van de tijdsduur. De informatie die de auteursrechthebbenden via een aanmeldingsformulier opgeven, wordt door een speciaal daarvoor benoemde beoordelingscommissie gecontroleerd. Als deze commissie wijzigingen aanbrengt zal zij de betrokkene(n) daarvan meteen op de hoogte brengen. Deze kan zich, wanneer zij/hij het met de commissie oneens is, wenden tot de door het Buma-bestuur ingestelde beroepscommissie. Tijdens de repartitie wordt het aantal punten dat aan een muziekwerk is toegekend vermenigvuldigd met het aantal uitvoeringen. Al deze uitkomsten worden per rubriek opgeteld. Inmiddels is ook berekend hoeveel geld, na aftrek van kosten, beschikbaar is voor verdeling. Door daarna per rubriek het beschikbare bedrag te delen door het totaal aantal werkpunten, wordt de puntwaarde berekend. Vervolgens moet er worden bepaald wat de opbrengst van een muziekwerk is. Daarbij maakt Buma gebruik van de formule: aantal uitvoeringen x waardering in punten x puntwaarde. Bij radio en Tv-rubrieken wordt de opbrengst van een muziekwerk bepaald door het aantal uitvoeringen x seconden x secondewaarde. De opbrengst wordt daarna onder de rechthebbenden verdeeld volgens de verdeelsleutel, die voor dat muziekwerk geldt. Wanneer bijvoorbeeld een werk van een aangesloten componist wordt 17 Heye 1998: 52. 9

12 uitgevoerd, krijgt z/hij 100% van de opbrengst. Maar wanneer een werk van een aangesloten componist en een aangesloten tekstdichter wordt uitgevoerd, krijgen zij allebei 50% van de opbrengst. Tot slot wordt voor iedere rechthebbende een overzicht gemaakt van alle muziekwerken die worden afgerekend Stemra Het repartitiereglement van Stemra is makkelijker te begrijpen, omdat er geen waardering van muziekwerken plaatsvindt. In de prijs die men betaalt voor een geluidsdrager, zit een klein bedrag aan vergoeding voor de auteurs(s) en de uitgever(s). Deze vergoeding wordt door de fabrikant van de geluidsdrager of de platenmaatschappij aan Stemra betaald. Ook is er bekend hoeveel exemplaren er van de geluidsdrager zijn gemaakt of verkocht. De vergoedingen die hiervoor aan Stemra worden afgestaan, worden na aftrek van de kosten aan de betreffende auteur(s)/uitgever(s) overgemaakt. Ook in het buitenland worden geluidsdragers verkocht waarop werken van Stemrarechthebbenden staan. De desbetreffende auteursrechtorganisatie in het buitenland zal in naam van Stemra en haar aangeslotenen in dat land reproductierechten incasseren. De gegevens met betrekking tot deze geluidsdragers en de daarbij behorende bedragen worden naar Stemra gezonden, die deze gelden vervolgens weer verdeelt onder de rechthebbenden. Stemra houdt op deze uitkering 5% in ter dekking van de kosten. 5 Inkomsten en uitgaven 5.1 Geldmiddelen Buma De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit: Ontvangen betalingen voor diensten aan natuurlijke personen of rechtspersonen bewezen, Contributie van de leden, jaarlijkse bijdragen van deelnemers en geheven entreegelden, Opbrengsten uit vermogen, Vrijwillige bijdragen en schenkingen, Erfstellingen, die niet anders dan onder voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard, Andere baten Stemra De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: 18 Heye 1998:

13 Het bij de oprichting afgezonderde bedrag, Ontvangen betalingen voor diensten aan natuurlijke personen of rechtspersonen bewezen, Jaarlijkse bijdragen van de deelnemers en geheven entreegelden, Opbrengsten uit vermogen, Vrijwillige bijdragen en schenkingen, Erfstellingen, die niet anders dan onder voorrecht van boedelverschrijving kunnen worden aanvaard, Andere baten Omzet Buma De omzet van Buma is met 17,7% gestegen tot 111,6 miljoen (2001: 94,8 miljoen). De belangrijkste groei is bij de sector Satelliet te noteren. De groei hier hangt grotendeels samen met een additionele betaling van één van de grote omroepen over de periode Voorts laten de sectoren Algemene Licenties (Werkruimten en Podia, Kabel en Buitenland een omzettoename zien. Podia groeide dankzij het grote aantal buitenlandse acts dat Nederland heeft aangedaan. Begin 2002 is een nieuwe overeenkomst getekend met de SBS6 groep (de zenders SBS6, Net5 en V8). Deze loopt eind 2004 af Stemra Tegen de verwachtingen in is de Stemra-omzet met 2,5 miljoen gestegen tot 70,4 miljoen (2001: 67,9 miljoen). Groei werd gerealiseerd in de sectoren Central Licensing, Special Licensing, Satelliet en Thuiskopie-Leenrecht. Daar stonden omzetdalingen tegenover bij de sectoren Nederlandse industrie, Central Licensing Buitenland en Buitenland Baten en lasten Buma De baten in 2002 bedragen 2,6 miljoen (2001: 2,5 miljoen), een toename met 4%, voornamelijk dankzij hogere entree en jaargelden en ingehouden administratiekosten op kabeluitkeringen. De lasten zijn 2002 gestegen met 0,7 miljoen en bedragen in totaal 12,7 miljoen (2001: 11,9 miljoen). Als gevolg hiervan is het exploitatieverlies gestegen met 0,6 miljoen tot 10,1 miljoen negatief (2001: 9,5 miljoen negatief). 19 Statuten Vereniging Buma: Artikel Statuten Stichting Stemra: Artikel Jaarverslag 2002 Buma/Stemra: Jaarverslag 2002 Buma/Stemra: 8. 11

14 Het financieel resultaat uit beleggingen bedraagt 2,8 miljoen (2001: 9,6 miljoen). Ultimo 2002 is het in aandelen en vastrentende waarden belegd vermogen gedaald met 3.7 miljoen tot 146,8 miljoen (2001: 150,5 miljoen). Het uiteindelijke resultaat 2002 is gekomen op 8,8 miljoen negatief (2001: 0,9 miljoen negatief) Stemra De baten zijn in 2002 met 0,2 miljoen gestegen naar bijna 5,6 miljoen (2001: 5,4 miljoen) met name door een toename in de entree en jaargelden, almede door andere diverse ontvangsten. De lasten stijgen in 2002 met 0,3 miljoen tot 9,7 miljoen(2001: 9,4 miljoen). Het exploitatieresultaat van Stemra is nagenoeg gelijk gebleven en bedraagt per saldo 4 miljoen negatief. Het financiële resultaat uit beleggingen is 4,5 miljoen (2001: 5,6 miljoen). Ultimo 2002 is het in aandelen en vastrentende waarden belegd vermogen afgenomen met 0,3 miljoen tot 84,4 miljoen (2001: 84,7 miljoen). Het uiteindelijke resultaat is per saldo uitgekomen op 1,1 miljoen negatief (2001: 0,3 miljoen negatief) De toekomst Door de toenemende muziekcriminaliteit staan de inkomsten van Buma/Stemra onder druk. De resultaten van de beleggingen staan onder nog grotere druk. Daardoor is het uitgangspunt dat Buma/Stemra jarenlang heeft gehanteerd, namelijk dat wat er aan auteursrechten binnenkomt ook wordt uitgekeerd, niet meer haalbaar. Voor 2003 is vanwege de slecht vooruitzichten een grote reorganisatie gepland. Voor het einde van het jaar moet deze reorganisatie zijn doorgevoerd. Hierbij komen 55 volledige arbeidsplaatsen te vervallen. Doelstelling is de kosten vanaf 2004 met ca. 5 miljoen op jaarbasis te verlagen. Tevens wordt een cultuuromslag nagestreefd die de kwaliteit van de dienstverlening verder moet verbeteren. 25 Achter musiceren gaat veel ongeziene arbeid schuil. Buma/Stemra verricht belangrijk werk op internationaal niveau. Maar door de huidige economische en maatschappelijke cultuur gaat zelfs deze gigant een onzekere toekomst tegemoet. 23 Jaarverslag 2002 Buma/Stemra: Jaarverslag 2002 Buma/Stemra: Jaarverslag 2002 Buma/Stemra:

15 7 Bibliografie Heye, Els, red. Buma/Stemra-Wijzer. Een praktische gids voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.1998/1999. Den Haag: Koninklijke Drukkerij De Swart BV, Auteurswet Ministerie van Justitie. Den Haag, Bumastemra.nl. 9 juni Jaarverslag 2002 Buma/Stemra. Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering op 19 mei Statuten & Reglementen. Uitgave Vereniging Buma en Stichting Stemra. Amstelveen,

Muziekgebruik en Buma

Muziekgebruik en Buma Muziekgebruik en Buma Informatie Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t (023) 799 79 99 f (023) 799 77 77 e info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma is de auteursrechtorganisatie

Nadere informatie

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud:

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud: BUMA, STEMRA en SENA VvK - februari 2001 Inhoud: 1. Ensemble X op een lunchconcert 2. Live uitzending op radio en tv 3. CD-productie in eigen beheer 4. CD op radio en tv 5. Wat doen Buma en Stemra? 6.

Nadere informatie

Muziekgebruik algemeen

Muziekgebruik algemeen Muziekgebruik algemeen Informatie en tarief 2011 goed geregeld klinkt beter Inhoudsopgave 1 Inleiding pag. 3 2 Organisaties voor het muziekauteursrecht pag. 4 3 Veel voorkomende vragen pag. 6 4 De Buma-tarieven

Nadere informatie

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen?

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen? Q&A Podia Toestemming Waarom heb ik toestemming van Buma nodig? Een organisator van een evenement waarbij muziekwerken behorende tot het Buma-repertoire ten gehore worden gebracht dient voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Welzijnswerk. Informatie en tarieven 2011. goed geregeld klinkt beter

Welzijnswerk. Informatie en tarieven 2011. goed geregeld klinkt beter Welzijnswerk Informatie en tarieven 2011 goed geregeld klinkt beter Inhoudsopgave 1 Inleiding pag. 3 2 Organisaties voor het muziekauteursrecht pag. 4 3 Veel voorkomende vragen pag. 6 4 De Buma-tarieven

Nadere informatie

Goed geregeld via uw boekingskantoor

Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Over Buma Buma vertegenwoordigt makers van muziek werken (componisten en tekst dichters) en hun uitgevers, van over de hele wereld.

Nadere informatie

Mechanische achtergrondmuziek

Mechanische achtergrondmuziek Mechanische achtergrondmuziek Informatie en tarief 2004 BUM.413.0104/08 Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl

Nadere informatie

Muziekgebruik bij evenementen

Muziekgebruik bij evenementen Stichting Auteursrechten Suriname De auteursrechtenorganisatie van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Jagdeiweg 18 Kwatta Paramaribo Suriname Tel: (597) 436394/ 533060 Fax:(597) 533060 Website:

Nadere informatie

Muziekuitgave overeenkomst

Muziekuitgave overeenkomst Muziekuitgave overeenkomst De ondergetekenden: Componist/Tekstdichter Naam Straat Postcode en woonplaats Pseudoniem Hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen "de Auteur" en de Uitgever Naam :....................

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

(Sub)uitgevers en betalingen uit het buitenland

(Sub)uitgevers en betalingen uit het buitenland (SUB-)UITGEVERS EN BUITENLAND (Sub)uitgevers en betalingen uit het buitenland Hoe werkt het? Wat gebeurt er eigenlijk als uw liedje een hit wordt in het buitenland? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste bedragen

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008

Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008 9 Tot slot Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008 9.1 Algemene voorwaarden Met het verschijnen van deze tarievenbrochure vervallen onze voorgaande tarieven. Alle vermelde vergoedingen

Nadere informatie

Producties In Eigen Beheer

Producties In Eigen Beheer Producties In Eigen Beheer Informatie en tarieven 2010 goed geregeld klinkt beter Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag.3 2.0 Het muziekauteursrecht pag. 4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties

Muziek in audiovisuele producties Muziek in audiovisuele producties Tarieven per 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 04 2. Het muziekauteursrecht 2.1 Over geestelijk eigendom 05 2.2 De Nederlandse Auteurswet 05 3. Auteursrechtenorganisaties 3.1

Nadere informatie

Repartitiereglement van

Repartitiereglement van Repartitiereglement van de Vereniging Buma als bedoeld in artikel 29, lid3 van de stauten van de Vereniging Buma, laatstelijk gewijzigd op de ledenvergadering van 16 mei 2012. Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties

Muziek in audiovisuele producties Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2007 STM.411.0107/12 Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag.3 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.5 3.1 Vereniging Buma 3.2 Stichting Stemra

Nadere informatie

7. Onder oppervlakte wordt verstaan de bruto-oppervlakte van de ruimte waarin de muziek te beluisteren is.

7. Onder oppervlakte wordt verstaan de bruto-oppervlakte van de ruimte waarin de muziek te beluisteren is. Buma Achtergrondmuziek Horeca 2. Het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek Horeca is van toepassing op muziekgebruik dat bestaat uit het ten gehore brengen van achtergrondmuziek door middel van geluidsapparatuur,

Nadere informatie

Tarieven muziekgebruik 2015

Tarieven muziekgebruik 2015 Tarieven muziekgebruik 2015 MUZIEK VOEGT IETS TOE Elke organisatie die muziek gebruikt, vastlegt of laat horen, heeft daarvoor toestemming nodig. U dus ook. Het maakt niet uit of u een eenmanszaak heeft,

Nadere informatie

Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC

Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC MUZIEK VERDIENT FAIR PLAY Steeds meer mensen en bedrijven hebben een website die ze aankleden met muziek. Muziek zorgt namelijk voor de juiste sfeer. Veel sites

Nadere informatie

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Categorie Thuiskopie Audio Artikel 1. Algemeen 1.1 Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Algemeen Verdelingsreglement

Nadere informatie

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 Erwin Angad-Gaur E r worden, zowel nationaal als internationaal, veel discussies gevoerd over

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016

Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik is van toepassing op Muziekgebruik in de vorm van uitvoeringen door één (of meer) uitvoerende kunstenaar(s) en/of door middel van

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

REPARTITIE BESLUIT GRAFISCHE REPRODUCTIERECHTEN STEMRA

REPARTITIE BESLUIT GRAFISCHE REPRODUCTIERECHTEN STEMRA REPARTITIE BESLUIT GRAFISCHE REPRODUCTIERECHTEN STEMRA Besluit vastgesteld door het bestuur van Stemra op 18 juni 2014 als bedoeld in artikel 6, sub e van het Repartitiereglement Stemra Overwegingen 1.

Nadere informatie

Voor de verklaring van begrippen verwijzen wij naar de tariefbepalingen.

Voor de verklaring van begrippen verwijzen wij naar de tariefbepalingen. Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2017 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik is van toepassing op Muziekgebruik in de vorm van uitvoeringen door één (of meer) uitvoerende kunstenaar(s) en/of door middel van

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl ABN AMRO Bank 43 30 73 500 ING Bank 69 73 60 016 Postbank 372484

Nadere informatie

Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding!

Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding! Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding! In ons dagelijkse leven kunnen we niet zonder muziek. Voor heel wat winkels,

Nadere informatie

Stichting De Thuiskopie

Stichting De Thuiskopie DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Stichting De Thuiskopie per 5 juli 2012 1 NAAM, ZETEL, DUUR EN ORGANEN Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting de Thuiskopie. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Producties In Eigen Beheer

Producties In Eigen Beheer Producties In Eigen Beheer Informatie en tarieven 2011 goed geregeld klinkt beter Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag. 3 2.0 Het muziekauteursrecht pag. 4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Repartitiebasis 2015 & 2014

Repartitiebasis 2015 & 2014 Repartitiebasis 2015 & 2014 Stichting ter exploitatie van naburige rechten Repartitiebasis 2015 De Repartitiebasis van 2015 is gelijk gebleven aan die van 2014, zoals hieronder beschreven. De gegevens

Nadere informatie

Statuten en reglementen. Uitgave augustus 2015

Statuten en reglementen. Uitgave augustus 2015 Statuten en reglementen Uitgave augustus 2015 INHOUD Inleiding 4 Inhoud van de statuten en reglementen: een leeswijzer 5 9 BUMA Buma Statuten 10 40 Repartitiereglement 41 48 Aanhangsels bij het Repartitiereglement

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen?

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? LABELS & PUBLISHING INHOUD WORKSHOP 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? HOOFDPUNTEN Publishing Margriet Koedooder Auteursrecht

Nadere informatie

Aansluiting uitgever (incl. specificatie)

Aansluiting uitgever (incl. specificatie) Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

Repartitiereglement. 3 Algemeen repartitiereglement. 5 Deelrepartitiereglement uitvoerende kunstenaars. 8 Deelrepartitiereglement producenten

Repartitiereglement. 3 Algemeen repartitiereglement. 5 Deelrepartitiereglement uitvoerende kunstenaars. 8 Deelrepartitiereglement producenten Repartitiereglement Stichting ter exploitatie van naburige rechten 3 Algemeen repartitiereglement 5 Deelrepartitiereglement uitvoerende kunstenaars 8 Deelrepartitiereglement producenten 2 Algemeen repartitiereglement

Nadere informatie

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen;

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen; Kiosk versie Overeenkomst vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Producent, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd

Nadere informatie

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [Bedrijf], gevestigd aan de [straat], [postcode] te [plaats], vertegenwoordigd door: [naam], hierna te noemen de Producent,

Nadere informatie

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer Siriusdreef 22-28 Telefoon (023) 799 79 99 ABN AMRO Bank 43 30 73 500 Stichting Stemra is de Postbus 3080 Fax (023) 799 77 77 ING Bank 69 73 60 016 auteursrechtorganisatie van 2130 KB Hoofddorp E-mail

Nadere informatie

Het percentage is afhankelijk van het aandeel beschermd wereldrepertoire ten opzichte van het totaalprogramma en wel als volgt:

Het percentage is afhankelijk van het aandeel beschermd wereldrepertoire ten opzichte van het totaalprogramma en wel als volgt: Het Tarief Amusementsmuziek Welzijn is van toepassing op het gebruik van Amusementsmuziek. Denk daarbij aan muziek die wordt verzorgd door een live band of dj. Het muziekgebruik vindt daarbij plaats in

Nadere informatie

Exploitatiecontract NV/BV

Exploitatiecontract NV/BV Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl IBAN NL41 ABNA 0433 0148 06 BIC ABNANL2A BTW nr. NL002560823B01 KvK Amsterdam:

Nadere informatie

JAARLIJKS VERWERKT BUMA/STEMRA DE GEGEVENS VAN RUIM 30.000 LIVEOPTREDENS

JAARLIJKS VERWERKT BUMA/STEMRA DE GEGEVENS VAN RUIM 30.000 LIVEOPTREDENS JAARLIJKS VERWERKT BUMA/STEMRA DE GEGEVENS VAN RUIM 30.000 LIVEOPTREDENS 5 Introductie BESTE LEZER, Muziek is belangrijk. Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven is er altijd muziek aanwezig. De artiesten

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

Het percentage is afhankelijk van het aandeel beschermd wereldrepertoire ten opzichte van het totaalprogramma en wel als volgt:

Het percentage is afhankelijk van het aandeel beschermd wereldrepertoire ten opzichte van het totaalprogramma en wel als volgt: Het Tarief Amusementsmuziek Horeca is van toepassing op het gebruik van Amusementsmuziek. Denk daarbij aan muziek die wordt verzorgd door een live band of dj. Het muziekgebruik vindt daarbij plaats in

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE

REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE Stichting de Thuiskopie incasseert heffingen op blanco beelddragers ten behoeve van de billijke vergoeding die auteursrechthebbenden toekomt voor het kopiëren van hun filmwerken

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Buma en het bestuur van

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties NOTITIE College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten Onderwerp Sociaal cultureel beleid CBO s 3 december 2010 Hoofdstuk 1 Inleiding In zijn laatste Financieel Rapport

Nadere informatie

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven.

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven. Reglement van nadere verdeling van de Sectie PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers ( PLU ) van de Stichting Publicatie en Reproductierechten Organisatie ( PRO ) INLEIDING Het reglement van Nadere Verdeling

Nadere informatie

Gebruikshandleiding ECASH Music v1.0 09-09-2006

Gebruikshandleiding ECASH Music v1.0 09-09-2006 Gebruikshandleiding ECASH Music v1.0 09-09-2006 Beste Klant, Gefeliciteerd met uw aankoop van ECASH music. Het muzieksysteem wat naast uw kassapakket draait op de kassa. Het systeem wordt u geleverd zonder

Nadere informatie

Reglement Uitkeringen

Reglement Uitkeringen Reglement Uitkeringen als bedoeld in artikel 14 der Statuten Zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Reprorecht van 1 december 2004, nader vastgesteld op 1 maart 2005

Nadere informatie

*Voor iedere 1600 m2 of gedeelte daar van méér dan 1600 m2 voor categorie A een opslag van 217,46 en voor categorie B een opslag van 108,74.

*Voor iedere 1600 m2 of gedeelte daar van méér dan 1600 m2 voor categorie A een opslag van 217,46 en voor categorie B een opslag van 108,74. Het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek is van toepassing op elke vorm van Achtergrondmuziek die door middel van Geluidsapparatuur ten gehore wordt gebracht, tenzij een Speciaal Tarief Achtergrondmuziek

Nadere informatie

Fingerprinting Informatie over Fingerprinting Oktober 2010

Fingerprinting Informatie over Fingerprinting Oktober 2010 Fingerprinting Informatie over Fingerprinting Oktober 2010 Inleiding... 3 Het principe van Fingerprinting... 5 Fingerprinting om muziekgebruik te bepalen... 6 Muziekdatabase... 7 Veelgestelde vragen over

Nadere informatie

Exploitatiecontract NV/BV

Exploitatiecontract NV/BV Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl IBAN NL89 ABNA 0433 0735 00 BIC ABNANL2A BTW nr. NL002952178B01 KvK Amsterdam:

Nadere informatie

Stichting de Thuiskopie

Stichting de Thuiskopie Kenmerk: Dossier: 2014S1048777HR R86575 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Stichting de Thuiskopie per 20 maart 2014 nummer Handelsregister: 41210264 1 NAAM, ZETEL, DUUR EN ORGANEN Artikel 1 1. De

Nadere informatie

LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING

LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING Zoals goedgekeurd door Stichting de Thuiskopie en het College van Toezicht Auteursrechten Stichting de Thuiskopie is aangewezen als rechtspersoon belast met

Nadere informatie

Datum: 25 oktober 2013 Onze ref.: 1468 Doorkiesnr.: (023) Bijlage(n): 1

Datum: 25 oktober 2013 Onze ref.: 1468 Doorkiesnr.: (023) Bijlage(n): 1 Datum: 25 oktober 2013 Onze ref.: 1468 Doorkiesnr.: (023) 799 78 89 Bijlage(n): 1 E-mail: info@bumastemra.nl Betreft: Afrekening Buma Algemene rechten 2012 Geachte mevrouw/heer, De digitale specificatie

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL REPARTITIEREGLEMENT StOP NL Overwegingen I. StOP NL heeft ten doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken en hun rechtverkrijgenden, in het bijzonder

Nadere informatie

Datum 5 april 2011 Onderwerp Beantwoording kamervragen Smeets en kamervragen Braakhuis

Datum 5 april 2011 Onderwerp Beantwoording kamervragen Smeets en kamervragen Braakhuis 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Statuten en reglementen

Statuten en reglementen Statuten en reglementen Uitgave januari 2009 goed geregeld klinkt beter Uitleg bij deze PDF Deze digitale uitgave met de statuten en reglementen van Buma/Stemra telt ruim 170 pagina s. In deze PDF zijn

Nadere informatie

Vergoedingen voor openbaarmaking? Natuurlijk via StOP nl!

Vergoedingen voor openbaarmaking? Natuurlijk via StOP nl! Vergoedingen voor openbaarmaking? Natuurlijk via StOP nl! Nieuwsbrief StOP nl Nederlandse producenten kunnen voor uitzendingen vanaf 1 oktober 2012 in aanmerking komen voor een collectieve vergoeding via

Nadere informatie

Datum 15 maart 2010 Onderwerp Antwoorden kamervragen inzake de afdracht aan Buma en Sena in de gezondheidszorg

Datum 15 maart 2010 Onderwerp Antwoorden kamervragen inzake de afdracht aan Buma en Sena in de gezondheidszorg 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Besluit van het College van Toezicht Auteursrechten uit hoofde van artikel 3 van het Besluit van 5 november 2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, en

Nadere informatie

RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen

RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen RECRON-overzicht auteursrechten naburige rechten en kortingen De meeste leden van RECRON vinden de auteursrechten en de zogenaamde naburige rechten, een lastige materie, maar hebben er wel mee te maken.

Nadere informatie

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Onderstaande exercitie is gebaseerd op oudere cijfers (Mazars 2002) en de uitkomsten wijken daarom af van de cijfers zoals gepresenteerd in het artikel van

Nadere informatie

Claim Rietveldt - Buma/Stemra Analyse en achtergronden

Claim Rietveldt - Buma/Stemra Analyse en achtergronden www.pwc.nl Claim Rietveldt - Buma/Stemra Analyse en achtergronden 7 mei 2012 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten T.a.v. de heer H.B. van der Veen RA Postbus

Nadere informatie

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX Opname-overeenkomst Namen artiest(-en):............................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

SEKAM Video Repartitiereglement

SEKAM Video Repartitiereglement SEKAM Video Repartitiereglement Stichting Thuiskopie incasseert heffingen op blanco beelddragers ten behoeve van de billijke vergoeding die auteursrechthebbenden toekomt voor het kopiëren van hun filmwerken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven 2 0 1 1 Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven Speciale kortingsregeling leden Recron Televisiemakers verdienen een vergoeding Betalen voor een verblijf op een camping of bungalowpark,

Nadere informatie

a. De gevolgen van de wettelijke vereisten voor de financiële administratie. b. Een ordening van rechtencategorieën en soorten gebruik.

a. De gevolgen van de wettelijke vereisten voor de financiële administratie. b. Een ordening van rechtencategorieën en soorten gebruik. Handreiking Transparantieverslag: rechtencategorieën en soorten gebruik d.d. 7 maart 2017 Inleiding Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van een bijeenkomst van de werkgroep Financiën van Voice (hierin

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE. samenspraak met klager tot stand gekomen in een gesprek met hem ten kantore van ACM op

OPENBARE VERSIE. samenspraak met klager tot stand gekomen in een gesprek met hem ten kantore van ACM op OPENBARE VERSIE BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van een aanvraag tot beschikking als bedoeld in artikel 56, lid 1 van de Mededingingswet. Ons kenmerk: ACM/DM/2014/205399

Nadere informatie

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby de werk maken? Als je een bandje begint kun je de hele dag bezig zijn met het schrijven

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013

Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013 Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013 Datum: 13 december 2013 Locatie: West-Indisch Huis Herenmarkt 99, Amsterdam Notulen: Anneloes Vernooij Aanwezigen bestuur: Dhr. D. v.d. Graaf (secretaris

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Onze ref.: 1536, 1537, 1540, Doorkiesnr.: (023) Bijlage(n): , 1547, 1548,

Datum: 7 november 2014 Onze ref.: 1536, 1537, 1540, Doorkiesnr.: (023) Bijlage(n): , 1547, 1548, Datum: 7 november 2014 Onze ref.: 1536, 1537, 1540, Doorkiesnr.: (023) 799 78 89 Bijlage(n): 1 1542, 1547, 1548, 1564 E-mail: info@bumastemra.nl Betreft: Toelichting bij de afrekening Buma Algemene rechten

Nadere informatie

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014 Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013 Presentatie 3 december 2014 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie van

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2014-2015 PAL2014-2015_BOEK.indb 1 15-09-14 15:32 PAL2014-2015_BOEK.indb 2 15-09-14 15:32 POLITIE ALMANAK 2014-2015 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht,

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening Geachte relatie, Binnen de verzekeringsbedrijftak hecht men aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Bovendien geeft de

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING DE THUISKOPIE

REPARTITIEREGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING DE THUISKOPIE REPARTITIEREGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING DE THUISKOPIE Zoals goedgekeurd bij besluiten van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties van 6 mei 2008,

Nadere informatie

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN BIJLAGE 1 MKB-definitie AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1422) (2003/361/EG)

Nadere informatie

Licentietarieven Jan Marten de Vries 2016

Licentietarieven Jan Marten de Vries 2016 Licentietarieven Jan Marten de Vries 2016 1 Inleiding Het document Licentietarieven Jan Marten de Vries geldt voor openbaarmaking en verveelvoudiging van teksten en muziek waarop Jan Marten de Vries (hierna:

Nadere informatie

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een muziekwerk en de weg naar het publiek is er een belangrijke stap waarbij SABAM je graag met raad en daad bijstaat : je als

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven.

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven. Reglement van nadere verdeling van de Sectie PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers ( PLU ) van de Stichting Publicatie en Reproductierechten Organisatie ( PRO ) INLEIDING Het reglement van Nadere Verdeling

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

FACILITEERT VERBINDT ONDERSTEUNT

FACILITEERT VERBINDT ONDERSTEUNT FACILITEERT VERBINDT ONDERSTEUNT WEL KOM B I J CCLI WIE WE ZIJN Christian Copyright Licensing International (CCLI) is dé auteursrechtenorganisatie voor uw kerk. Iedere zondag worden in heel Nederland liederen

Nadere informatie

Datum: 26 oktober 2016 Onze ref.: 1756, 1785 Doorkiesnr.: (023) Bijlage(n): 1

Datum: 26 oktober 2016 Onze ref.: 1756, 1785 Doorkiesnr.: (023) Bijlage(n): 1 Datum: 26 oktober 2016 Onze ref.: 1756, 1785 Doorkiesnr.: (023) 799 78 89 Bijlage(n): 1 E-mail: info@bumastemra.nl Betreft: Toelichting bij de afrekening Buma Algemene rechten en Film 2015 Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp,

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp, Overeenkomst INTERMEDIAIR PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER Ondergetekenden Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Intermediair, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd in

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008.

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. Geldende tekst bij SB. 2005 No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME RESOLUTIE van 15 januari 2005 no. 276, houdende

Nadere informatie