Demo-rapport ROS-Wijkscan Caransscoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Demo-rapport ROS-Wijkscan Caransscoop"

Transcriptie

1 Demo-rapport ROS-Wijkscan Caransscoop Gemeente Aalten Contactpersoon Caransscoop Renate Janssen tel

2 2/21

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding ROS-Wijkscan Analyses & ondersteuning Toepassingsmogelijkheden Gebiedsindeling Inwoners en omgeving Bevolkingsprognose Ouderen (65-plussers) Zorgvraag Zorgvraag per aandoening Zorgvraag per discipline Zorgaanbod Zorgaanbod Fysiotherapeuten Overige cijfers Meer informatie...22

4 1 Inleiding 1.1 ROS-Wijkscan De ROS-Wijkscan is een analyse-instrument om de vraag en het aanbod van eerstelijnszorg in een regio, gemeente, wijk, buurt of postcodegebied in kaart te brengen. De informatie uit de ROS-Wijkscan kan door eerstelijnszorgverleners, zorgorganisaties, gemeente, GGD en provincie benut worden om actief het zorg- en preventieaanbod, een geschikte vestigingsplek, zorgbeleid en/of samenwerking met partners af te stemmen op actuele ontwikkelingen en zorgvraag in uw wijk/regio. In de ROS-Wijkscan zijn cijfers, grafieken en kaarten opgenomen over: 1. Inwoners en omgeving 2. Zorgvraag 3. Zorgaanbod De diverse gegevens kunnen zowel in een kaart tot op wijkniveau, als in cijfers en diverse soorten grafieken worden gepresenteerd. Desgewenst kan Caransscoop de gegevens uit de ROS- Wijkscan nog aanvullen met informatie uit overige bronnen zoals Vaam en rvtv. 1.2 Analyses & ondersteuning Caransscoop kan met de ROS-Wijkscan voor u onder andere de volgende analyses uitvoeren: analyse van een regio, gemeente, wijk, buurt of postcodegebied op bevolkingskenmerken, zorgvraag en zorgaanbod; analyse van een specifieke doelgroep, bijv. ouderen, jeugd, allochtonen, multiproblem gezinnen, depressie, chronisch zieken; analyse van thema, zoals preventie. Ook kan Caransscoop desgewenst uw eigen cijfers inladen, weergeven en interpreteren in gebiedskaarten tot op straatniveau, bijvoorbeeld vanuit een eigen informatiesysteem van de zorgverlener, lokale gegevens, onderzoeksgegevens, gegevens GGD, etc.(bv. herkomst en adherentie patiëntenbestand, analyse leeftijdsopbouw, huidig zorggebruik en toekomstige te verwachten zorgvraag etc.). Caransscoop kan u ondersteuning bieden bij: vraagverheldering; juiste informatie en kaarten verzamelen; interpreteren en combineren van gegevens; vertaling uitkomsten analyse naar ontwikkelingsmogelijkheden en praktische aanbevelingen; presentatie uitkomsten en beknopt rapport met conclusies & aanbevelingen. 4/21

5 1.3 Toepassingsmogelijkheden De ROS-Wijkscan kan ingezet worden voor: doorontwikkeling eigen praktijk/organisatie: verbetering bedrijfsvoering; bepaling eigen beleid/strategie, als onderdeel van kwaliteitsaccreditatie; continuïteit van zorg: praktijkopvolging, capaciteitsplanning, vestiging, taakherschikking/ delegatie, planning praktijkondersteuning; onderbouwing subsidieaanvraag projecten; opstarten of intensiveren van samenwerking in duo- of groepspraktijk, AHOED, multidisciplinair gezondheidscentrum of netwerkverband; wijk/buurtgerichte zorg en samenwerking met partners/disciplines in de eerstelijnszorg en/of desgewenst overige partners (wonen/ welzijn/ zorg); zorginhoudelijke samenwerking en ketenzorg gericht op een specifieke patiëntengroep; bijv. ouderen, allochtonen, multiproblem gezinnen, depressie chronisch zieken, preventie. Onderstaande plaatjes geven u in vogelvlucht alvast een indruk van de informatie in de ROS- Wijkscan. Per onderdeel wordt aangegeven welke informatie nog meer beschikbaar is. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Caransscoop. 5/21

6 2 Gebiedsindeling In de gemeente Aalten liggen 24 buurten en 6 wijken. Onderstaande kaart geeft de bevolkingsomvang in de gemeente Aalten in 2012 uitgesplitst naar de buurten en wijken weer. Gemeente Aalten telt inwoners. Bevolkingsomvang naar buurten in de gemeente Aalten, 2012 bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten Bevolkingsomvang naar wijken in de gemeente Aalten, 2012 bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 6/21

7 3 Inwoners en omgeving In dit onderdeel worden de specifieke kenmerken van de inwoners en de omgeving van de gemeente/stadsdeel weergegeven, zoals bevolkingsprognose en bevolkingsopbouw in leeftijdscategorieën. Ook kan hier nader worden ingezoomd op factoren die de zorgvraag in een gebied kunnen beïnvloeden, zoals: vergrijzing, inkomen, herkomst, alleenstaanden en leefbaarheid. Afhankelijk van de gedetaileerdheid van de beschikbare cijfers, kan deze informatie ook voor een regio, wijk, buurt of postcodegebied worden weergegeven. 3.1 Bevolkingsprognose Onderstaande grafiek laat de bevolkingsontwikkeling zien als indexcijfer (procentuele groei/krimp) ten opzichte van Bij toename stijgt de index tot boven 100, bij krimp daalt de index onder 100. In de grafiek is tevens zichtbaar hoe de bevolking zich ontwikkelt ten opzichte van de provincie en van Nederland. Bevolkingsprognose Aalten, provincie en Nederland, indexcijfers (2012=100) bron: ABF Primos 7/21

8 In de volgende grafiek wordt het procentuele aandeel per leeftijdscategorie per 10 jaar zichtbaar voor de periode Percentage bevolking per leeftijdscategorie voor provincie Gelderland van bron: ABF Primos In onderstaande tabel wordt zichtbaar hoe de bevolkingssamenstelling van de provincie Gelderland zich ten opzichte van Nederland verhoudt. Percentage bevolking per leeftijdscategorie voor provincie Gelderland van jaar jaar jaar jaar jaar 75+ jaar Gelderland ,7 12,3 24,8 28,5 9,4 7, ,0 10,8 22,6 22,5 12,7 15,4 Nederland ,3 12,2 26,2 28,0 9,1 7, ,0 11,0 24,2 22,7 11,9 14,2 bron: ABF Primos TIP! Caransscoop kan u ook de percentages en indexcijfers per 5 jaar van 2012 tot 2040 aanleveren (toekomstprognose). Caransscoop kan u ook de cijfers, percentages en indexcijfers van alle jaren vanaf 1972 tot heden aanleveren (historie). Caransscoop kan de percentages weergeven op diverse niveaus: Nederland, provincie, regio, gemeente, woonplaats en op postcodegebied. 8/21

9 3.2 Ouderen (65-plussers) In deze kaart van de regio van Caransscoop wordt zichtbaar hoe de vergrijzing van de gemeente (in percentage 65-plussers) is ten opzichte van omliggende gemeenten/woonplaatsen. Percentage 65-plussers in de regio van Caransscoop per 2012 bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek In onderstaande kaart wordt het percentage 65-plussers in de gemeente Aalten uitgesplitst naar de buurten en wijken. Het gemiddelde percentage 65-plussers in Aalten is 18,3%. Percentage 65-plussers naar buurten in de gemeente Aalten per 2012 bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 9/21

10 In onderstaande staafdiagram wordt de ontwikkeling van het percentage 65-plussers in de gemeente Aalten vergeleken met de zorgregio Arnhem, de provincie Gelderland en Nederland. Verwachte percentage 65-plussers in Aalten van bron: ABF Primos TIP! Op dezelfde wijze zoals voorgenoemde cijfers, grafieken en kaarten zijn weergegeven over 65-plussers, kan Caransscoop deze ook inzichtelijk maken voor: Geboorten; Diverse leeftijdscategorieën: 0-15, 15-24, 25-44, 45-64, 65+ en 75+ (meeste zorgvraag); Lage inkomens (meer zorgvraag); Herkomst, uitgesplitst naar autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen, die verder uit te splitsen zijn naar Antilianen, Marokkanen, Surinamers, Turken en overige (meer zorgvraag); Samenstelling huishoudens: alleenstaanden (meer zorgvraag), (een)oudergezinnen en samenwonenden; Leefbaarheid: woningvoorraad, publieke ruimte, voorzieningenniveau, bevolkingssamenstelling, sociale samenhang en veiligheid. Caransscoop kan de informatie en kaarten weergeven op verschillende niveaus: Nederland, provincie, regio, gemeente, woonplaats, stadsdeel, wijken/buurten en postcodegebieden/straatniveau. 10/21

11 4 Zorgvraag De verwachte zorgvraag in een gebied is berekend door de door het CBS gepubliceerde landelijke kengetallen huisartsepisodes (welke diagnoses stelt de huisarts bij welke bevolkingsgroepen) te vermenigvuldigen met de samenstelling van de bevolking naar leeftijd en inkomen. De zorgvraag is hierbij uitgedrukt als het aantal huisartsenepisodes per 1000 inwoners. Eén huisartsenepisode omvat alle contacten van een patiënt met de huisarts in een kalenderjaar over hetzelfde gezondheidsprobleem/diagnose. 4.1 Zorgvraag per aandoening Onderstaande kaarten geven de verwachte zorgvraagontwikkeling Diabetes Mellitus (op basis van leeftijd en inkomen) weer in 2012 van Nederland, de regio van Caransscoop en de gemeente Aalten. Verwachte zorgvraag Diabetes Mellitus (o.b.v. leeftijd en inkomen) per ROS in 2012 in Nederland (in verwachte aantal huisartsenepisodes Diabetes Mellitus per 1000 inwoners) bron: CBS LINH 11/21

12 Verwachte zorgvraag Diabetes Mellitus (o.b.v. leeftijd en inkomen) in 2012 per gemeente in de provincie Gelderland (in verwachte aantal huisartsenepisodes Diabetes Mellitus per 1000 inwoners) bron: CBS LINH Verwachte zorgvraag Diabetes Mellitus (o.b.v. leeftijd en inkomen) in 2012 per postcodegebied in Aalten (in verwachte aantal huisartsenepisodes Diabetes Mellitus per 1000 inwoners); het gemiddelde voor Aalten is 46,99. bron: CBS LINH 12/21

13 Verwachte zorgvraag Diabetes Mellitus (o.b.v. leeftijd en inkomen) van in de (top 5) postcodes met gemiddeld de grootste zorgvraag en vergeleken met het gemiddelde in Aalten, de provincie Gelderland en Nederland (in verwachte aantal huisartsenepisodes per 1000 inwoners) Dinxperlo 49,06 51,05 54,50 60,27 61, Centrum/Zuidoost 48,73 51,05 55,36 60,69 62, West/Zuidwest 47,14 50,36 54,51 60,89 62, De Heurne 46,35 47,20 51,31 55,13 60, Bredevoort 45,13 46,51 49,29 55,06 59,48 Aalten 46,99 49,48 53,42 59,05 60,90 Gelderland 44,27 46,65 50,66 57,12 59,47 Nederland 43,59 45,64 49,00 54,34 56,39 bron: CBS LINH Verwachte zorgvraag Diabetes Mellitus (o.b.v. leeftijd en inkomen) van in Aalten, de provincie Gelderland en Nederland (in verwachte aantal huisartsenepisodes per 1000 inwoners) bron: CBS LINH 13/21

14 TIP! Gelijksoortige cijfers, grafieken en kaarten kan Caransscoop weergeven voor de volgende aandoeningen: acuut myocardinfarct diabetes mellitus andere chronische ischemische hartziekten depressie doofheid anemie hartritmestoornissen angina pectoris osteoporose artrose perifere ziekten van de slagaderen benigne prostaathypertrofie prostaatklachten chronische bronchitis, emfyseem, COPD staar cerebro vasculair accident (CVA) urine-incontinentie decompensatio cordis verhoogde bloeddruk dementie/alzheimer verlies/ overlijden/ ziekte partner Laat het ook gerust weten als u over een andere aandoening dan de hiervoor genoemde aandoeningen informatie nodig heeft. Caransscoop kan de cijfers en kaarten weergeven (afhankelijk van detailniveau van de cijfers): voor verschillende jaren tussen : jaarlijks, vijfjaarlijks, tienjaarlijks; op verschillende niveaus: Nederland, provincie, regio, gemeente, woonplaats, stadsdeel, wijken/buurten en postcodegebieden/straatniveau. 14/21

15 4.2 Zorgvraag per discipline De Vraag Aanbod Analyse Monitor ( is ontwikkeld door het Nivel. Nivel berekent op basis van demografie, de huisartsenepisode kengetallen en allerlei richtlijnen het verwachte zorggebruik in een bepaald gebied. De verwachtingen zijn schattingen op basis van de bevolkingssamenstelling van het door u geselecteerde gebied. In onderstaande kaart wordt de verwachte contacttijd in minuten per inwoner met de huisartsenpraktijk in 2010 voor Aalten weergegeven, uitgesplitst naar postcodegebied. Het gemiddelde voor Aalten is 32,8. Verwachte contacttijd huisartsenpraktijk in 2011, per postcodegebied in Aalten (in aantal minuten per inwoner) bron: Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) 15/21

16 In de volgende staafdiagram wordt de verwachte contacttijd per huisartsenpraktijk in 2011, uitgesplitst naar huisarts en praktijkondersteuner (POH). Hierbij is tevens zichtbaar hoe de verwachte contacttijd in Aalten zich ontwikkelt ten opzichte van de provincie Gelderland en Nederland. Verwachte contacttijd huisartsenpraktijk/ huisarts/ POH in de gemeente Aalten, de provincie Gelderland en Nederland (in aantal minuten per inwoner) bron: Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) TIP! Diverse gegevens over de verwachte vraag naar eerstelijnszorg vanuit de VAAM kunnen binnenkort door Caransscoop inzichtelijk gemaakt worden voor de volgende disciplines: huisartsen; farmaceutische zorg verloskundigen fysiotherapeuten oefentherapeuten diëtisten psychosociale zorg thuiszorg: hulp en verzorging Caransscoop kan cijfers en kaarten op verschillende niveaus weergeven (afhankelijk van detailniveau van de cijfers): postcodegebied(en), gemeente en regio. 16/21

17 5 Zorgaanbod Het zorgaanbod in een gebied is gebaseerd op de registratie door Caransscoop van eerstelijns praktijken in haar werkgebied, van met name: huisartsen apothekers verloskundigen fysiotherapeuten oefentherapeuten logopedisten diëtisten psychologen Het aantal, de spreiding en de bereikbaarheid van deze zorgaanbieders kunnen inzichtelijk gemaakt worden. 5.1 Zorgaanbod Fysiotherapeuten Onderstaande kaart geeft het aantal zorgverleners en de spreiding van de locaties van de fysiotherapiepraktijken weer voor Aalten. In totaal telt Aalten 23 fysiotherapeuten. Spreiding en aantal zorgverleners per fysiotherapiepraktijk in Aalten per 2013 bron: ROS'en 17/21

18 De gemiddelde reisafstand over de weg berekend vanuit het zwaartepunt van bebouwing in het postcodegebied naar de dichtstbijzijnde fysiotherapeut in 2013.De gemiddelde reisafstand over de weg naar de dichtstbijzijnde fysiotherapeut in Aalten is meter. Gemiddelde afstand over de weg naar dichtstbijzijnde fysiotherapiepraktijk per 5-positiepostcode gebied in Aalten (in aantal meters) bron: ROS'en, ABF Research Onderstaande kaart geeft (indien aanwezig) het aantal zorgverleners en de spreiding van de locaties van de fysiotherapiepraktijken weer voor de postcode 7091 Dinxperlo. Spreiding en aantal zorgverleners per fysiotherapiepraktijk in de 7091 Dinxperlo per 2013 bron: ROS'en, ABF Research 18/21

19 Aantal fysiotherapeuten (per duizend inwoners) en afstand tot dichtstbijzijnde fysiotherapeut (in meters) in de (top 5) postcodegebieden met de meeste fysiotherapeuten per duizend inwoners in Aalten, 2013 aantal aantal per afstand in meters inwoners tot dichtsbijzijnde Aalten Kern Noordoost 8 3, Aalten Kern Zuidoost 9 1, Dinxperlo 5 0, Bredevoort 1 0, Verspreide huizen De Heurne 0 0, Verspreide huizen Dinxperlo 0 0, De Heurne 0 0, Aalten Kern 't Kobus 0 0, Aalten Kern Zuidwest 0 0, Aalten Kern Noordwest 0 0, Verspreide huizen Het Zwanenbroek 0 0, Verspreide huizen Hollenberg 0 0, Verspreide huizen Bredevoort 0 0, Verspreide huizen Haart 0 0, Verspreide huizen Dale 0 0, Verspreide huizen Dalese Veld 0 0, Verspreide huizen Lintelo 0 0, Verspreide huizen ten westen van Aalten 0 0, Lintelo 0 0, IJzerlo 0 0, Verspreide huizen IJzerlo 0 0, Verspreide huizen Heurne 0 0, Verspreide huizen Barlo 0 0, Barlo-Kern 0 0, Totaal 23 0, bron: ROS'en, ABF Research TIP! Gelijksoortige cijfers, grafieken en kaarten kan Caransscoop weergeven voor de volgende eerstelijns disciplines: huisartsen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen. Het aantal zorgverleners, reisafstanden en reistijden (lopend, per fiets en per auto) zijn zowel per gemeente, stadsdeel, wijk en per postcodegebied (4-ppc en 5-ppc) beschikbaar. 19/21

20 6 Overige cijfers Naast de aangegeven informatie, is in de ROS-Wijkscan nog extra informatie opgenomen o.a. over: gegevens uit VAAM (wordt binnenkort nog aangevuld); bevolkingsdichtheid, bevolkingsmutaties, demografische druk en echtelijke status; inkomens o.a. aantal huishoudens met uitkering werkeloosheid, ziekte/arbeidsongeschiktheid of ouderdom/nabestaanden en aantal WAO-, WAZ- en Wajong-ontvangers. Komende periode zullen de gegevens nog verder uitgebreid worden. 20/21

21 7 Meer informatie Dit rapport geeft in vogelvlucht een beknopt beeld van de inhoud en mogelijkheden van een analyse die Caransscoop met behulp van de ROS-Wijkscan voor u kan uitvoeren. Heeft u interesse in een analyse, heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, kijk op of neem direct contact op met Renate Janssen, contactpersoon ROS- Wijkscan bij Caransscoop: 21/21

Demo-rapport ROS-Wijkscan ZONH

Demo-rapport ROS-Wijkscan ZONH Demo-rapport ROS-Wijkscan ZONH Gemeente Zandvoort Contactpersoon ZONH Simone Bremer-Dijkhuis tel. 072-5414600 s.bremer-dijkhuis@zonh.nl http://www.zonh.nl 2/21 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 ROS-Wijkscan...

Nadere informatie

Demo-rapport ROS-Wijkscan ZONH

Demo-rapport ROS-Wijkscan ZONH Demo-rapport ROS-Wijkscan ZONH Gemeente Beverwijk Contactpersoon ZONH Simone Bremer-Dijkhuis tel. 072-5414600 s.bremer-dijkhuis@zonh.nl http://www.zonh.nl 2/22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 ROS-Wijkscan...

Nadere informatie

Demo-rapport ROS-Wijkscan ZONH

Demo-rapport ROS-Wijkscan ZONH Demo-rapport ROS-Wijkscan ZONH Gemeente Haarlem Contactpersoon ZONH Simone Bremer-Dijkhuis tel. 072-5414600 s.bremer-dijkhuis@zonh.nl http://www.zonh.nl 2/22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 ROS-Wijkscan...

Nadere informatie

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan Najaar 2012 Voorbeeldrapportage Wijkscan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Gebiedsindeling... 4 2. Demografie... 5 2.1 Jeugd: 0 tot 14-jarigen... 6 2.2 Ouderen: 65-plussers... 6 2.3 Sociaal economische

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Wijk- en Praktijkscan

Voorbeeldrapportage Wijk- en Praktijkscan Voorbeeldrapportage Wijk- en Praktijkscan Waarom een wijk- en praktijkscan? De wijk- en praktijkscan vormt de basis voor populatiemanagement De wijk- en praktijkscan vormt een deel van uw managementinformatie

Nadere informatie

Gebiedsanalyse ROS-Wijkscan Steunpunt KOEL. Deel 1: Inwoners en omgeving

Gebiedsanalyse ROS-Wijkscan Steunpunt KOEL. Deel 1: Inwoners en omgeving Gebiedsanalyse ROS-Wijkscan Steunpunt KOEL Deel 1: Inwoners en omgeving Postcodes in het verzorgingsgebied: 3251 Stellendam (benchmarkgebied), 3252 Goedereede, 3253 Ouddorp, 3255 Oude-Tonge, 3256 Achthuizen,

Nadere informatie

Zie hieronder. NIVEL / ABF / ROS en

Zie hieronder. NIVEL / ABF / ROS en (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

Dorps- en wijkanalyse

Dorps- en wijkanalyse Werkorganisatie van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Dorps- en wijkanalyse Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert in beeld November 215 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Cuijk, Grave en Mill en Sint

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

ROS-Wijkscan. Inhoud november Wilmar van Dop, manager Stichting KOEL

ROS-Wijkscan. Inhoud november Wilmar van Dop, manager Stichting KOEL ROS-Wijkscan november 213 Wilmar van Dop, manager Stichting KOEL Inhoud Bevolking gemeente Dordrecht CVA CVRM Risicofactoren Zorgverleners Verpleging Samenvatting 1 Inhoud: Wat is de wijk scan? Wat laat

Nadere informatie

Formulier zorgaanbodplan

Formulier zorgaanbodplan Formulier zorgaanbodplan 1 Algemene gegevens 1 Algemeen 1.1 Naam 1.2 Adres- en contactgegevens Adres Postcode Plaats Telefoon E-mailadres 1.3 Contactpersoon Naam Functie Adres Postcode Telefoon E-mailadres

Nadere informatie

Zo gezond is Luttenberg

Zo gezond is Luttenberg [Geef tekst op] Zo gezond is Luttenberg Gezondheidsprofiel Luttenberg 2015 December, 201[Geef tekst op] HOE GEZOND IS UW WIJK/KERN? Een wijk- of kerngezondheidsprofiel biedt veel voordelen zoals beter

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

Zo gezond is Laag Zuthem

Zo gezond is Laag Zuthem [Geef tekst op] Zo gezond is Laag Zuthem Gezondheidsprofiel Laag Zuthem 2015 December, 201[Geef tekst op] HOE GEZOND IS UW WIJK/KERN? Een wijk- of kerngezondheidsprofiel biedt veel voordelen zoals beter

Nadere informatie

Zo gezond is Mariënheem

Zo gezond is Mariënheem [Geef tekst op] Zo gezond is Mariënheem Gezondheidsprofiel Mariënheem 2015 December, 201[Geef tekst op] HOE GEZOND IS UW WIJK/KERN? Een wijk- of kerngezondheidsprofiel biedt veel voordelen zoals beter

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Wijkscanrapportage Gezondheid, sport & zorg Feiten en cijfers voor de Sportimpuls aanvraag

Wijkscanrapportage Gezondheid, sport & zorg Feiten en cijfers voor de Sportimpuls aanvraag Feiten en cijfers voor de Sportimpuls aanvraag Voorbeeldrapportage Werkgebied: 8441 Heerenveen, 8442 Centrum, 8443 De Akkers, 8444 Oudeschoot, 8447 Kanaal/Nijehaske/e.a. Gemeente: Heerenveen In samenwerking

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010 Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten Dung Ngo MSc 15 december 2010 Achtergrond van het onderzoek Levensverwachting in NL laatste jaren met >2 jaar toegenomen Echter, vergeleken

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Zo gezond is Raalte Kern

Zo gezond is Raalte Kern [Geef Zo gezond is Raalte Kern Gezondheidsprofiel Raalte kern 2015 I December, 201[Geef tekst op] HOE GEZOND IS UW WIJK/KERN? Een wijk- of kerngezondheidsprofiel biedt veel voordelen zoals beter inzicht

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

Zorggebruik en zorgkosten in de afgelopen 25 jaar. Onno van Hilten 27 maart 2013 Seminar Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten

Zorggebruik en zorgkosten in de afgelopen 25 jaar. Onno van Hilten 27 maart 2013 Seminar Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten Zorggebruik en zorgkosten in de afgelopen 25 jaar Onno van Hilten 27 maart 2013 Seminar Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 450 Exploderende

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Zo gezond is Broekland

Zo gezond is Broekland [Geef tekst op] Zo gezond is Broekland Gezondheidsprofiel Broekland 2015 December, 201[Geef tekst op] HOE GEZOND IS UW WIJK/KERN? Een wijk- of kerngezondheidsprofiel biedt veel voordelen zoals beter inzicht

Nadere informatie

Zo gezond is Lierderholthuis

Zo gezond is Lierderholthuis [Geef tekst op] Zo gezond is Lierderholthuis Gezondheidsprofiel Lierderholthuis 2015 December, 201[Geef tekst op] HOE GEZOND IS UW WIJK/KERN? Een wijk- of kerngezondheidsprofiel biedt veel voordelen zoals

Nadere informatie

Factsheet Afhankelijkheden. Trekker: gemeente Groningen

Factsheet Afhankelijkheden. Trekker: gemeente Groningen Factsheet Afhankelijkheden Trekker: gemeente Groningen Menzis en gemeenten zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden om afwentelrisico s te voorkomen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de

Nadere informatie

Bijlage F Demografische ontwikkelingen

Bijlage F Demografische ontwikkelingen Bijlage F Demografische ontwikkelingen Inleiding Demografische ontwikkelingen kunnen nationaal worden beschouwd, maar om specifieke lokale ontwikkelingen te kunnen aangeven is het van belang ze op Puttens

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Inleiding Hoe functioneren mensen en welke chronische aandoeningen hebben ze? Wat willen ze? Wat kunnen

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Zeeuwse Zorg Dichtbij 2020:

Zeeuwse Zorg Dichtbij 2020: Zeeuwse Zorg Dichtbij 2020: Paradigma Shift in een stroomversnelling Dr Steven R.A. van Eijck 5 april 2013 Bevolkingsopbouw Zeeland De ontwikkeling van de bevolkingspiramide Zeeland Paradigma Shift Van:

Nadere informatie

Gebiedsscan gemeente Bronckhorst GGD Noord-Oost Gelderland Mevrouw P. Boluijt

Gebiedsscan gemeente Bronckhorst GGD Noord-Oost Gelderland Mevrouw P. Boluijt Gebiedsscan gemeente Bronckhorst GGD Noord-Oost Gelderland Mevrouw P. Boluijt Gemeente Bronckhorst Mevrouw S. Huurnink Mevrouw A. Steenblik Caransscoop Mevrouw R. Janssen Datum van uitgifte: concept 13

Nadere informatie

Wijkscanrapportage Gezondheid, sport & zorg Feiten en cijfers voor de Sportimpuls aanvraag

Wijkscanrapportage Gezondheid, sport & zorg Feiten en cijfers voor de Sportimpuls aanvraag Wijkscanrapportage Gezondheid, sport & zorg Feiten en cijfers voor de Sportimpuls aanvraag Voorbeeldrapport Werkgebied: 6661 Elst-N, 6662 Elst-Z, 6665 Driel, 6666 Heteren Gemeente: Overbetuwe In samenwerking

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Eerstelijns gezondheidszorg

Regionale VTV 2011. Eerstelijns gezondheidszorg Regionale VTV 2011 Eerstelijns gezondheidszorg Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Eerstelijns gezondheidszorg Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Workshop. Meten = weten

Workshop. Meten = weten Workshop Meten = weten Sport en bewegen in de buurt - Nationale kennisdag - Meten is weten: inzicht krijgen in de opbrengsten van inspanningen Meten is is weten Vandaag 5 min: waarom meten en cijfers gebruiken?

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Prof. Dr. Walter Devillé Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg UvA Vluchtelingen en Gezondheid OMGEVING POPULATIE KENMERKEN GEZONDHEIDS-

Nadere informatie

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 1 Inleiding Ultimo 2010 eindigt de looptijd van het Geactualiseerd woonplan Dalfsen 2007-2011. De gemeente Dalfsen hecht aan een gefundeerd

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose Leerlingenprognoses in vogelvlucht Herman Rake Jelmer Dekker Adviseur Planning & Prognose Analist Planning & Prognose Inhoudsopgave De bevolkingsprognose Theorie Het wat, waar en waarom van een prognose

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

1 De bevolking van de regio Gelre-IJssel

1 De bevolking van de regio Gelre-IJssel 1 De bevolking van de regio Gelre-IJssel De gezondheid van de bevolking hangt samen met demografische en sociaaleconomische factoren. Zo leven lager opgeleide mannen en vrouwen gemiddeld korter dan hoog

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

ZONH Wijkscan Jeugd Haarlem

ZONH Wijkscan Jeugd Haarlem ZONH Wijkscan Jeugd Haarlem Auteur: Simone Bremer-Dijkhuis Ineke Zekveld Datum: Januari 2015 ZorgOptimalisatie Noord-Holland W.M. Dudokweg 69 1703 DC Heerhugowaard (072) 54 14 600 www.zonh.nl info@zonh.nl

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Levensverwachting en sterfte

Levensverwachting en sterfte Levensverwachting en sterfte Tabel 1 Levensverwachting Utrecht bij geboorte, 4-jaarsgemiddelde 2005-2008 en 2007-2010 (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) TOTAAL GESLACHT WIJK Man Vrouw West

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Wijk- en praktijkscan

Wijk- en praktijkscan Wijk- en praktijkscan Jan Van Es Instituut - Randstad 2145-a - 1314 BG Almere - 036 7670360 - KvK: 32142465 - www.jvei.nl Triple aim : betere gezondheid en zorg, lagere kosten De zorg lijkt steeds onbetaalbaarder

Nadere informatie

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK BEVOLKINGSPROGNOSES ESSENTIEEL VOOR INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK SEMINAR BEVOLKINGSPROGNOSES IN THEORIE, BELEID EN PRAKTIJK 6 OKTOBER 2015, CBS, DEN HAAG

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

ZICHT OP HEERHUGOWAARD

ZICHT OP HEERHUGOWAARD ZICHT OP HEERHUGOWAARD Auteur: Simone Bremer-Dijkhuis Datum: mei 2014 ZorgOptimalisatie Noord-Holland W.M. Dudokweg 69 1703 DC Heerhugowaard (072) 54 14 600 www.zonh.nl info@zonh.nl Auteurs: ZONH: Simone

Nadere informatie

Concentratie allochtonen toegenomen

Concentratie allochtonen toegenomen Jan Latten 1), Han Nicolaas 2) en Karin Wittebrood 3) Niet-westerse wonen vanouds geconcentreerd in het westen van Nederland. Daarbinnen zijn ze geconcentreerd in de vier grote steden. In 4 bestond procent

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden. voor goede zorg zorg je samen

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden. voor goede zorg zorg je samen Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 5 3 Financieel kader 8 2 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2017 1 Inleiding In het

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

De verbindende schakel. S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn

De verbindende schakel. S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn De verbindende schakel S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn 1 Vanaf 2015 verandering zorg Vanaf 1 januari 2015 wordt wijkverpleging en verzorging betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Iemand

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Zes feiten over het werk van de ROS en in 2011

Zes feiten over het werk van de ROS en in 2011 factsheet Resultaten ondersteuning eerste lijn 2011 Deze factsheet geeft een beeld van de resultaten van het werk dat de ROS en hebben verricht in 2011. De factsheet is bedoeld om relaties te informeren

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011 cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 211 Sterfte bij vrouwen en mannen Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van overlijden

Nadere informatie

Een verkennende studie naar de volksgezondheid, het zorgaanbod en het zorggebruik in Drenthe met het oog op de vergrijzing

Een verkennende studie naar de volksgezondheid, het zorgaanbod en het zorggebruik in Drenthe met het oog op de vergrijzing Een verkennende studie naar de volksgezondheid, het zorgaanbod en het zorggebruik in Drenthe met het oog op de vergrijzing drs V. Verhage dr J. Tuinstra dr G.J. Dijkstra dr R.H. Bakker Toegepast Gezondheids

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Hoogvliet 12 november 2013

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Hoogvliet 12 november 2013 Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Hoogvliet 12 november 2013 Inleiding Op 12 november maakte ZorgImpuls-adviseurs Loek Dresen en Caroline Zoon een Rondje door de Regio in de deelgemeente Hoogvliet.

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Acute zorg door huisartsen in de dagzorg en op de huisartsenpost. Marieke Zwaanswijk, senior onderzoeker NIVEL

Acute zorg door huisartsen in de dagzorg en op de huisartsenpost. Marieke Zwaanswijk, senior onderzoeker NIVEL Acute zorg door huisartsen in de dagzorg en op de huisartsenpost Marieke Zwaanswijk, senior onderzoeker NIVEL NIVEL Zorgregistraties eerste lijn: wat is de meerwaarde voor de acute zorg? Inzicht in de

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie