Het Allemansrecht - een unieke gelegenheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Allemansrecht - een unieke gelegenheid"

Transcriptie

1 1 Het Allemansrect - een unieke eleeneid

2 Niets verstoren en niets vernielen! Het Allemansrect eeft iedereen et unieke rect om vrij te enieten van de natuur. Men maakt ebruik van et Allemansrect wanneer men in et bos wandelt, kajakt, klimt of op een steen zit en nadenkt. De meeste zaken zijn voor ons volkomen loisc. Opdat iedereen van de natuur zou kunnen enieten, moeten we niet alleen rekenin ouden met de natuur en de dierenwereld, maar ook met de eienaars van de ronden en iedereen die zic in de natuur opoudt. Kort samenevat komt et ier op neer: niets verstoren en niets vernielen! Wandelen, fietsen, paardrijden We moen de natuur intrekken en veel uiteenlopende activiteiten ondernemen. De Zweden zijn zeer eïnteresseerd in de natuur en et outdoor leven. Opdat iedereen evenveel van de natuur zou kunnen enieten, moet men rekenin ouden met de volende reels: Het is verboden om ecultiveerde rond, bosrond of andere kwetsbare rond te bescadien. Het is verboden om op of over vreemde percelen te lopen. De omwonenden ebben et rect om onestoord te wonen. Het is verboden de landeienaar te storen bij zijn werkzaameden. Off-road paardrijden of etsen verroot et risico op bescadiinen aan de rond. Het is dan ook verboden om over zacte, kwetsbare rond, op aaneeven joinpaden, lanlaufpaden of wandelween paard te rijden of te etsen. Het is verboden om dieren te storen of ekken te bescadien wanneer u over omeinde weilanden loopt. luit et ek acter u zodat kuddes niet kunnen uitbreken. Campin U bent van arte welkom om een paar daen in de natuur te komen kamperen! Zet uw tent op een escikte plaats: niet te dict bij een wonin en erens waar een landbouwactiviteiten zijn. Hoe roter et risico om iemand te storen, oe sneller u om een toelatin moet vraen. Als u in de vrije natuur met een caravan of een stacaravan wilt kamperen dient u no voorzictier te zijn, want deze vorm van kamperen wordt beperkt door de Terränkörninslaen. Zij reelen alles wat te maken eeft met et rijden met motorvoertuien op terreinen. Neem uw afval mee Wij willen allemaal een scone natuur zonder afval. Neem daarom altijd uw afval mee. Glas, blikjes, plastic zakjes en essendopjes kunnen scadelijk zijn voor mens en dier. Zet daarom nooit een vuilniszak in de buurt van een volle vuilnisbak. Vuur maken Een kampvuur oort bij et buitenleven. Bovendien is et toeestaan om een kampvuur te maken in de natuur. Voor vele rondeienaars zijn zulke vuren vaak een reden tot bezordeid. Elk jaar vallen enkele waardevolle bossen ten prooi aan bosbranden, simpelwe omdat onzorvuldi wordt omespronen met kampvuren. Om et risico te beperken dat et vuur zic uitbreidt, dient u op de volende punten te letten: Maak een vuur als er ook maar de erinste kans op brand bestaat - bij droo weer is et vaak verboden om vuur te maken. Zoek een plek waar er een risico bestaat dat de brand zic uitbreidt. Maak nooit vuur op of naast een berplateau. Het kan breken en wonden veroorzaken die nooit meer volledi enezen. Doof et vuur op een zorvuldie wijze. Laat een sporen na in de vorm van aard of iets derelijks. 2 3

3 Bloemen plukken en bessen, paddenstoelen en takken verzamelen Het is niet verboden om bloemen te plukken of bessen, paddenstoelen, takken en twijen van de rond te rapen. Om een scade aan de natuur te veroorzaken, dient u de volende reels na te leven: ommie planten zijn bescermd en moen niet worden eplukt. Informatie over alle bescermde planten vindt u bij de provincie (Länsstyrelsen). Orcideeën zijn in eel Zweden een bescermde bloemensoort en moen nooit worden eplukt. Het is verboden om takken, twijen, berkenscors en scors van roeiende bomen te verwij - deren. Zo kunt u scade aan de boom veroorzaken. Honden U ma uiteraard onden meenemen in de natuur. Van 1 maart tot en met 20 auustus is de dierenwereld bijzonder evoeli en dan moeten onden aanelijnd zijn. Ook edurende de rest van et jaar moet uw ond onder toezict zijn opdat ij een scade aan de dierenwereld of aan andere mensen kan veroorzaken. In bepaalde delen van Zweden is et draen van een leiband verplict. Zwemmen en met de boot varen Het Allemansrect eldt zowel op et land als in et water. U ma aan de oevers zwemmen, bijna overal met de boot varen, de boot vastmaken en een paar nacten in de boot slapen. Hier elden dezelfde voorwaarden met betrekkin tot et milieu als op et land. Niets verstoren - niets vernietien. Opdat iedereen evenveel kan enieten van de natuur en onze wateren, moet men rekenin ouden met et volende: Het is verboden aan land te aan op een rondstuk waar een toeansverbod eldt of waar bijvoorbeeld voels en zeeonden worden bescermd. U kunt uw boot erust tijdelijk vastmaken aan de steier van een ander, zolan et de eienaar niet stoort. Dat eldt natuurlijk niet als et om een privé-eiendom aat. U ma uiteraard de toestemmin aan vraen aan de eienaar van et stuk rond. Er kunnen bijzondere reels elden, zoals bijvoorbeeld sneleidsbeperkinen en toeansverbod. Vereet niet dat bestuurders van motor boten attenter moeten zijn dan bestuurders van stillere boten. Jact en visserij Jact en visserij zijn niet openomen in et Allemansrect. Aan de kusten en in onze vijf rote meren Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren en torsjön ma u zonder verunnin met een enelroede vissen en vissen met bepaalde andere andereedscappen. Om in andere wateren te moen vissen, eeft u een visverunnin of een andere toelatin nodi. Aan de kust van Norrland, aan de Westkust en de Zuidkust van kånes zijn ook andere vismetoden vrij toeestaan. Netvissen, enelen, Trollinvissen, sleepvissen en zalmvissen aan de kust van Norrland is zonder verunnin niet toeestaan. Opdat iedereen evenveel van de natuur zou kunnen enieten en wij een extra scade aan de natuur zouden aanbrenen, moet op et volende worden elet: Houd u tijdens et vissen aan de eldende reels. Laat een lijnen en aken in de natuur lien ze kunnen dodelijk zijn voor dieren. Laat jone dieren en un broedplaatsen met rust. Raak een voeleieren aan. Dat eldt als jact. Alle wilde dieren en voels zijn bescermd. Het is toeestaan om te jaen volens de bepalinen van de jactverordenin. Bedreide diersoorten zoals padden en slanen zijn bescermd. 4 5

4 Georaniseerd outdoorleven Avontuurlijk toerisme en et eoraniseerde outdoorleven ebben fantastisce moelijkeden om et Allemansrect te ebruiken voor activiteiten. Het Allemansrect kan commercieel en door vele ebruikers teelijkertijd worden ebruikt. Iedereen die activiteiten op de rond of et land van iemand anders oraniseert, moet ecter voldoen aan enkele strene eisen. De oranisator neemt best contact op met de eienaar van de rond en et terrein, met de emeente en de provincie (Länsstyrelsen) alvorens de activiteiten op te starten. Verwerf de noodzakelijke kennis Kies een escikt locatie Neem bescermins- en voorzorsmaatreelen Informeer de deelnemers over et Allemansrect In de natuur in de nabijeid van de stad In de natuur in de nabijeid van steden speelt et Allemansrect een no veel belanrijkere rol. Het maakt et voor veel mensen moelijk om dict bij tuis in de natuur te verblijven, zonder zic te oeven verplaatsen. In steden leven veel mensen samen, soms in kleine ruimtes. Het Allemansrect maakt et ons makkelijker om ons waardi op te ouden in de natuur en con icten en bescadiinen aan de ronden te voorkomen. Geen motorvoertuien op de terreinen Er bestaat een emotoriseerd Allemansrect. Volens Terränkörninslaen, dat et rijden met motorvoertuien op terreinen reelt, is et verboden om met een auto, motor ets, brom ets of andere emotoriseerde voertuien op onbedekte bodem in de natuur te rijden. Het is bovendien verboden om met emotoriseerde voertuien te rijden op particuliere ween, die esloten zijn voor motorverkeer. Een derelijk verbod moet door middel van een verkeersbord worden aaneeven. En del områden med särskilt vikti natur kallas Nationalpark eller Naturreservat. Där äller årdare reler. Det är märket finns på skyltar Bescermde oc på träd eller natuur stolpar vid sådana områden. In nationale parken, natuur reser- På anslastavlor kan man läsa vaten, Natura 2000-ebieden of andere vilka reler bescermde som äller. ebieden elden vaak bijzondere reels. oms eldt et Allemansrect slects beperkt, soms koen är inte farli wordt et uitebreid. Informatie vindt u aan de inanen Måna är van vana de parken. att leva i staden oc att alltid a människor omkrin si. Då kan man tycka att det är för tyst oc ensamt i skoen. Det kan kännas farlit. Men i skoen finns inet att vara rädd för. I verie finns nästan ina farlia djur. De flesta djur är rädda för människor oc åller si undan*. Upptäck* naturen du också Ta med nåot att äta oc å ut i naturen, ensam eller tillsammans med vänner, familj eller släktinar. På måna platser i naturen finns det särskilda ställen där man kan rilla. Lyssna på fålarna. Plocka nåra vackra blommor att ta med em. Det finns mycket att upptäcka i naturen. Din kommun kan e tips om fina platser i naturen. Om du vill veta mer Du kan läsa mer om allemansrätten oc veries natur på Naturvårdsverkets emsida Meer informatie Texten finns på svenska, enelska oc tyska. Du kan också rina till din kommun oc fråa om allemans- 6 rätt oc natur. 7 B B G o e H H in I v K L M ( O P b R s n s o d i

5 NaTUrVÅrDVErKET ibn Meer informatie tockolm. Tel:

OVER CHIMPANSEES LENGTE

OVER CHIMPANSEES LENGTE OVER CHIMPANSEES Wil je graag iets weten over chimpansees? Hier vind je van alles over hun! Handig voor als je bijvoorbeeld iets over ze wilt vertellen op school, een spreekbeurt wilt houden of een werkstuk

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

De ronde volle maan. Alleen als de maan rond en vol is, wordt dit feest gevierd. En dat heeft een hele bijzondere reden.

De ronde volle maan. Alleen als de maan rond en vol is, wordt dit feest gevierd. En dat heeft een hele bijzondere reden. De ronde volle maan Al vele duizenden jaren is Kabouterland een bijzondere plek voor Kabouters uit de hele wereld. Dit verhaal vertelt hoe bijzonder de samenwerking tussen de dieren en de kabouters in

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

PRAKTISCH WELK HUISDIER PAST BIJ KINDEREN?

PRAKTISCH WELK HUISDIER PAST BIJ KINDEREN? l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH WELK HUISDIER PAST BIJ KINDEREN? over houden van huisdieren Mensen beginnen vaak aan een huisdier als er

Nadere informatie

Natuurbescherming in Nederland

Natuurbescherming in Nederland Natuurbescherming in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Natura 2000 4 2. Ecologische Hoofdstructuur 6 3. Nationale Parken 8 4. Nationale Landschappen 10 5. Soortenbescherming 12 6. Natuurwetgeving

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Het kind leren vragen om de dingen die hij wil

Het kind leren vragen om de dingen die hij wil Het kind leren vragen om de dingen die hij wil Zodra je erin geslaagd bent contact te maken met je kind en hij wil dat jij met hem speelt, ga je hem leren vragen om de dingen die hij (van jou) wil. We

Nadere informatie

Slow Management Nr 22 Herfst 2012. Verbinding Reportage. In de natuur denken mensen heel anders dan als ze tussen vier muren zitten

Slow Management Nr 22 Herfst 2012. Verbinding Reportage. In de natuur denken mensen heel anders dan als ze tussen vier muren zitten 72 In de natuur denken mensen heel anders dan als ze tussen vier muren zitten Reportage Verbinding 73 Speelbossen, moestuintjes en kamperen bij de boer voor kinderen; wandelcoaches, retraites en bijeenkomsten

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Puzzelvierkanten Werkblad 1 Vierkant linksboven Zoek eerst uit hoeveel één hartje waard is. Daarna kun je ook berekenen hoeveel een rondje waard is. Vierkant

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Winst voor twee VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Foto omslag: De jongens hebben een goede conditie en willen in weer en wind trainen. Ze hebben hun doel al bijgesteld. Ze willen zeker 10 kilometer

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 5 ISBN 90 345 1843 4 212396 Blok 1 Leven op een grote bol Les 1 Mijn plek op aarde De aarde heeft de vorm van een bol. Er liggen grote stukken land

Nadere informatie

Spreekbeurt of Werkstuk over dolfijnen

Spreekbeurt of Werkstuk over dolfijnen Spreekbeurt of Werkstuk over dolfijnen Als mensen het woord dolfijn horen, denken de meeste mensen meteen aan een tuimelaardolfijn (Tursiops truncatus). Deze dolfijnen zijn bekend van dolfinaria, boeken,

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Slakkenkorrels: niet zonder risico!

Slakkenkorrels: niet zonder risico! Slakkenkorrels: niet zonder risico! Praktische tips voor een correct gebruik en opslag, zonder risico voor uw huisdieren Hoe slakkenkorrels veilig gebruiken en opslaan? Iedereen met een tuin heeft het

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander.

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. Waterlanders : op weg met Sam de salamander Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. 1 De kamsalamander... Hallo, Ik ben Sam, de salamander met

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Dieren kan je indelen in groepen. Een papegaai is geen vis, geen reptiel, geen insect, geen zoogdier maar een vogel.

Dieren kan je indelen in groepen. Een papegaai is geen vis, geen reptiel, geen insect, geen zoogdier maar een vogel. Spreekbeurt van mij Mijn spreekbeurt gaat over papegaaien, in het kort : 1. WAT IS EEN PAPEGAAI?---VEREN & EIEREN--- 2. SOORTEN 3. WAAR LEVEN ZE OP DE WERELD? 4. PAPEGAAIEN IN HET WILD 5. DE GEBOORTE----WAT

Nadere informatie