(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN"

Transcriptie

1 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/1 II (Niet-wetgevgshandelgen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 37/2010 VAN DE COMMISSIE van 22 december 2009 betreffende farmacologisch fen en de delg daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Voor de EER relevante tekst) DE EUROPESE COMMISSIE, Gelet op het Verdrag betreffende de werkg van de Europese Unie, een maximumwaarde voor residuen niet was, bijlage III stoffen waarvoor een voorlopige maximumwaarde voor residuen is vastgesteld en bijlage IV stoffen waarvoor geen maximumwaarde voor residuen kon worden vastgesteld omdat residuen van die stoffen, ongeacht de maximumhoeveelheid ervan, gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid. Gelet op Verordeng (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststellg van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch fen levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot trekkg van Verordeng (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijzigg van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordeng (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ), en met name op artikel 27, lid 1, (2) Ter vereenvoudigg moeten die farmacologisch werkzame stoffen, met hun delg op basis van maximumwaarden voor residuen, een verordeng van de Commissie worden opgenomen. Aangezien die delg berust op het Verordeng (EG) nr. 470/2009 omschreven delgssysteem, moet er ook rekeng mee worden gehouden als het gaat om de eventuele toedieng van die farmacologisch fen aan voedselde dieren. Overwegende hetgeen volgt: (1) Met het oog op de beschermg van de volksgezondheid zijn farmacologisch fen op grond van een wetenschappelijke beoordelg van hun veiligheid gedeeld vier bijlagen bij Verordeng (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststellg van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig levensmiddelen van dierlijke oorsprong ( 2 ). Bijlage I bij die verordeng bevat stoffen waarvoor een maximumwaarde voor residuen is vastgesteld, bijlage II stoffen waarvoor vaststellg van ( 1 ) PB L 152 van , blz. 11. ( 2 ) PB L 224 van , blz. 1. (3) De momenteel de bijlagen bij Verordeng (EEG) nr. 2377/90 opgenomen formatie over de therapeutische waartoe farmacologisch fen behoren, moet worden overgenomen een kolom voor de therapeutische van de stoffen. (4) Voor het sgemak moeten alle farmacologisch werkzame stoffen alfabetische volgorde één bijlage worden opgenomen. Omwille van de duidelijkheid moeten er twee tabellen komen: een tabel voor toegestane stoffen, die de bijlagen I, II en III bij Verordeng (EEG) nr. 2377/90 staan, en een tabel voor verboden stoffen, die bijlage IV bij die verordeng zijn opgenomen.

2 L 15/2 Publicatieblad van de Europese Unie (5) Voorlopige maximumwaarden voor residuen van farmacologisch fen bijlage III bij Verordeng (EEG) nr. 2377/90 waarvan de geldigheidsduur is verstreken, dienen niet deze verordeng te worden opgenomen. (6) De deze verordeng vervatte maatregelen zijn overeenstemmg met het advies van het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 fen zijn met hun delg op basis van maximumwaarden voor residuen de bijlage opgenomen. Artikel 2 Deze verordeng treedt werkg op de twtigste dag volgende op die van haar bekendmakg het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordeng is verbdend al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 22 december Voor de Commissie De voorzitter José Manuel BARROSO

3 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/3 BIJLAGE fen en de delg daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen () Tabel 1 Toegestane stoffen Dier Abamecte Avermecte B1a Runderen 10 μg/kg 20 μg/kg Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten Schapen 20 μg/kg 25 μg/kg 20 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Acetylcysteïne TOEPAS Acetylmethione TOEPAS Acetylsalicylzuur TOEPAS behalve vissen Niet voor bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie Acetylsalicylzuur-dllyse TOEPAS behalve vissen Niet voor bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie Adenose en het 5 -mono-, 5 -di- en 5 - trifosfaat daarvan TOEPAS Adonis vernalis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een honderdste

4 L 15/4 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Aesculus hippocastanum TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een tiende Agnus castus TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Ailanthus altissima TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Alane Albendazool Som van albendazoolsulfoxide, albendazoolsulfon en albendazool- 2-amosulfon, uitgedrukt als albendazool Alle herkauwers μg/kg 500 μg/kg Geneesmiddelen tegen endoparasieten Albendazooloxide Som van albendazooloxide, albendazoolsulfon en albendazool-2- amosulfon, uitgedrukt als albendazool Runderen, schapen μg/kg 500 μg/kg Geneesmiddelen tegen endoparasieten Alfacalcidol TOEPAS Runderen Alleen voor koeien rond het tijdstip van afkalven Alfa-cypermethr Cypermethr (som van de isomeren) Runderen, schapen 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Voor de MRL melk moeten ook de bepalgen van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie nageleefd worden Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

5 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/5 Dier Alfaprostol TOEPAS Runderen, varkens, konijnen, paardachtigen Allantoïne TOEPAS Allium cepa TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Aloe vera-gel en volledig bladextract van Aloe vera TOEPAS Aloë s, uit Barbados of de Kaap, hun gestandaardiseerd droog extract en bereidgen hiervan TOEPAS Alsemextract TOEPAS Altrenogest Altrenogest Varkens 1 μg/kg 0,4 μg/kg Huid + vetweefsel Alleen voor zoötechnisch en overeenkomstig Richtlijn 96/22/EG Stoffen die werken op het voortplantgssysteem Paardachtigen 1 μg/kg 0,9 μg/kg Alumiumdistearaat TOEPAS Alumiumfosfaat TOEPAS Alumiumhydroxide TOEPAS Alumiumhydroxideacetaat TOEPAS

6 L 15/6 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Alumiummonostearaat TOEPAS Alumiumsalicylaat, basisch TOEPAS Runderen Alleen voor oraal. Niet voor bij dieren die melk voor menselijke consumptie behalve vissen Alumiumtristearaat TOEPAS 2-Amoethanol TOEPAS 2-Amoethanolglucuronaat TOEPAS 2-Amoethyldihydrogeenfosfaat TOEPAS Amitraz Som van amitraz en alle metabolieten die het 2,4-DMA-gedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz Runderen 10 μg/kg Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Schapen 400 μg/kg 10 μg/kg Geiten 10 μg/kg Varkens 400 μg/kg Huid + vetweefsel Bijen Hong

7 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/7 Dier Ammoniumchloride TOEPAS Ammoniumijzercitraat TOEPAS Ammoniumlaurylsulfaat TOEPAS Ammoniumsulfaat TOEPAS Amoxicille Amoxicille 4 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op uid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Ampicille Ampicille 4 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Amprolium TOEPAS Pluimvee Alleen voor oraal Angelicae radix aetheroleum TOEPAS

8 L 15/8 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Anisi aetheroleum TOEPAS Anisi stellati fructus, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Apocynum cannabum TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een honderdste. Alleen voor oraal Appelzuur TOEPAS Voor als excipiënt Apramyc Apramyc Runderen μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor TOEPAS Schapen, varkens, kippen, konijnen Alleen voor oraal Niet voor bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie Aqua levici TOEPAS Alleen voor farmacopee Arge TOEPAS Arnica montana (arnicae flos en arnicae planta tota) TOEPAS

9 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/9 Dier Arnicae radix TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een tiende Artemisia abrotanum TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Asparage TOEPAS Asparagezuur TOEPAS Atropa belladonna TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een honderdste Atrope TOEPAS Avilamyce Dichloorisoevernezuur Varkens, pluimvee, konijnen Voor varkens en pluimvee heeft deze MRL betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Azagly-nafarele TOEPAS Zalmachtigen Niet voor bij vissen die eieren voor

10 L 15/10 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Azamethifos TOEPAS Zalmachtigen Azaperon Som van azaperon en azaperol Varkens Huid + vetweefsel Stoffen die werken op het zenuwstelsel/stoffen die werken op het centrale zenuwstelsel Bacitrace Som van bacitrace A, bacitrace B en bacitrace C Runderen Konijnen TOEPAS Runderen voor andere dan melk Alleen voor tramammair bij melkgevende koeien Balsamum peruvianum TOEPAS Baquiloprim Baquiloprim Runderen 10 μg/kg 1 30 μg/kg Chemotherapeutica Varkens 40 μg/kg Huid + vetweefsel Bariumselenaat TOEPAS Runderen, schapen Beclometasondipropionaat TOEPAS Paardachtigen Alleen voor via halatie Bellis perennis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan

11 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/11 Dier Benzalkoniumchloride TOEPAS Alleen voor als excipiënt een concentratie van maximaal 0,05 % Benzocaïne TOEPAS Alleen voor als lokaal anestheticum Zalmachtigen Benzylalcohol TOEPAS Voor als excipiënt Benzylbenzoaat TOEPAS Benzyl-phydroxybenzoaat TOEPAS Benzylpenicille Benzylpenicille 4 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Betaïne TOEPAS Betaïneglucuronaat TOEPAS Betamethason Betamethason Runderen, varkens 0,75 μg/kg 2,0 μg/kg 0,75 μg/kg Corticoïden/ Glucocorticoïden Runderen 0,3 μg/kg

12 L 15/12 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Biote TOEPAS Bismutsubcarbonaat TOEPAS Alleen voor oraal Bismutsubgallaat TOEPAS Alleen voor oraal Bismutsubnitraat TOEPAS Alleen voor oraal Runderen Alleen voor tramammair Bismutsubsalicylaat TOEPAS Alleen voor oraal Bitumosulfonaten, ammonium- en natriumzouten TOEPAS Alle voedsel de zoogdieren Boldo folium TOEPAS Boorzuur en boraten TOEPAS Bronopol TOEPAS Vissen Broomhexe TOEPAS Runderen, varkens, pluimvee Niet voor bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie Brotizolam TOEPAS Runderen Alleen voor therapeutisch

13 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/13 Dier Buserel TOEPAS n-butaan TOEPAS Butafosfan TOEPAS Runderen Alleen voor traveneus n-butanol TOEPAS Voor als excipiënt Butorfanoltartraat TOEPAS Paardachtigen Alleen voor traveneuze toedieng Butyl-4- hydroxybenzoaat TOEPAS Butylscopolamebromide TOEPAS Cafeïne TOEPAS Calciumacetaat TOEPAS Calciumaspartaat TOEPAS Calciumbenzoaat TOEPAS

14 L 15/14 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Calciumborogluconaat TOEPAS Calciumcarbonaat TOEPAS Calciumchloride TOEPAS Calciumcitraat TOEPAS Calciumfosfaat TOEPAS Calciumglucoheptonaat TOEPAS Calciumgluconaat TOEPAS Calciumgluconoglucoheptonaat TOEPAS Calciumgluconolactaat TOEPAS Calciumglutamaat TOEPAS Calciumglycerofosfaat TOEPAS Calciumhydroxide TOEPAS Calciumhypofosfiet TOEPAS Calciummalaat TOEPAS

15 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/15 Dier Calciumoxide TOEPAS Calciumpantothenaat TOEPAS Calciumpolyfosfaten TOEPAS Calciumpropionaat TOEPAS Calciumsilicaat TOEPAS Calciumstearaat TOEPAS Calciumsulfaat TOEPAS Calendula officalis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een tiende Calendulae flos TOEPAS Camphora TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een honderdste Capsici fructus acer TOEPAS

16 L 15/16 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Carazolol Carazolol Runderen 5 μg/kg 5 μg/kg 15 μg/kg 15 μg/kg 1 μg/kg Stoffen die werken op het zenuwstelsel/stoffen die werken op het autonome zenuwstelsel Varkens 5 μg/kg 5 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Huid + vetweefsel Carbasalaatcalcium TOEPAS behalve vissen Niet voor bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie Carbetoc TOEPAS zoogdieren Cardiospermum halicacabum TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Carlae radix TOEPAS Carnite TOEPAS Carprofen Som van carprofen en carprofenglucuronideconjugaat Runderen, paardachtigen 500 μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Anti-flammatoire Nietsteroïdale antiflammatoire middelen TOEPAS Runderen voor melk Carvi aetheroleum TOEPAS

17 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/17 Dier Caryophylli aetheroleum TOEPAS Cefacetril Cefacetril Runderen 125 μg/kg Alleen voor tramammair TOEPAS Runderen voor andere dan melk Cefalexe Cefalexe Runderen μg/kg Cefalonium Cefalonium Runderen 20 μg/kg Alleen voor tramammair en oogheelkundige behandelg TOEPAS Runderen voor andere dan melk Cefapir Som van cefapir en deacetylcefapir Runderen 60 μg/kg Cefazol Cefazol Runderen, schapen, geiten TOEPAS Runderen, schapen, geiten voor andere dan melk Alleen voor tramammair, behalve als de uier als voedg voor de mens kan worden t Cefoperazon Cefoperazon Runderen TOEPAS Runderen voor andere dan melk Alleen voor tramammair bij melkgevende koeien Cefquome Cefquome Runderen, varkens, paardachtigen Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Runderen 20 μg/kg

18 L 15/18 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Ceftiofur Som van alle residuen met tacte bètalactamstructuur, uitgedrukt als defuroylceftiofur zoogdieren μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Centellae asiaticae extractum TOEPAS Cetostearylalcohol TOEPAS Cetrimide TOEPAS Chloorfename TOEPAS zoogdieren Chloorhexide TOEPAS Chloorkresol TOEPAS Chloormadon Chloormadon Runderen 4 μg/kg 2 μg/kg 2,5 μg/kg Alleen voor zoötechnisch Stoffen die werken op het voortplantgssysteem Chloortetracycle Som van oorspronkelijk geneesmiddel en zijn 4-epimeer 600 μg/kg Eieren Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor lever en nieren gelden niet voor vissen Chole TOEPAS Chrysanthemi cerariifolii flos TOEPAS Chymotrypse TOEPAS

19 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/19 Dier Cimicifugae racemosae rhizoma TOEPAS Niet voor bij dieren die melk voor Cchonae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Cnamomi cassiae aetheroleum TOEPAS Cnamomi cassiae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Cnamomi ceylanici aetheroleum TOEPAS Cnamomi ceylanici cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Citri aetheroleum TOEPAS Citronellae aetheroleum TOEPAS Citrulle TOEPAS Clavulaanzuur Clavulaanzuur Runderen, varkens 400 μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Runderen Clazuril TOEPAS Duiven Clenbuterolhydrochloride Clenbuterol Runderen, paardachtigen 0,1 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg Stoffen die werken op het zenuwstelsel/stoffen die werken op het autonome zenuwstelsel Runderen 0,05 μg/kg

20 L 15/20 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Cloprostenol TOEPAS Runderen, varkens, geiten, paardachtigen R-Cloprostenol TOEPAS Runderen, varkens, geiten, paardachtigen Clorsulon Clorsulon Runderen 35 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen endoparasieten Closantel Closantel Runderen μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen endoparasieten Schapen μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Cloxacille Cloxacille 30 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Antibiotica Coliste Coliste Eieren Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Antibiotica

21 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/21 Dier Condurango cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Convallaria majalis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een duizendste Coriandri aetheroleum TOEPAS Corticotrope TOEPAS Coumafos Coumafos Bijen Hong Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Crataegus TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Cupressi aetheroleum TOEPAS Cyfluthr Cyfluthr (som van de isomeren) Runderen, geiten 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg Voor melk moeten ook de bepalgen van Richtlijn 94/29/EG van de Raad nageleefd worden Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Cyhalothr Cyhalothr (som van de isomeren) Runderen 500 μg/kg Voor melk moeten ook de bepalgen van Richtlijn 94/29/EG van de Raad nageleefd worden Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

22 L 15/22 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Cypermethr Cypermethr (som van de isomeren) Alle herkauwers 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Voor melk moeten ook de bepalgen van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie nageleefd worden Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Zalmachtigen en huid natuurlijke verhoudgen Cyromaz Cyromaz Schapen Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Cysteïne TOEPAS Cytide en het 5 -mono-, 5 -di- en 5 - trifosfaat daarvan TOEPAS Danofloxace Danofloxace Runderen, schapen, geiten, pluimvee Alle andere voedselde Runderen, schapen, geiten 400 μg/kg 400 μg/kg 30 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Voor pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Decoquaat TOEPAS Runderen, schapen Alleen voor oraal. Niet voor bij dieren die melk voor menselijke consumptie

23 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/23 Dier Deltamethr Deltamethr Alle herkauwers 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Vissen 10 μg/kg en huid natuurlijke verhoudgen Dembrexe TOEPAS Paardachtigen Denaverehydrochloride TOEPAS Runderen Desloreleacetaat TOEPAS Paardachtigen Detomide TOEPAS Runderen, paardachtigen Alleen voor therapeutisch Dexamethason Dexamethason Runderen, geiten, varkens, paardachtigen 0,75 μg/kg 2 μg/kg 0,75 μg/kg Corticoïden/ Glucocorticoïden Runderen, geiten 0,3 μg/kg Dexpanthenol TOEPAS Diazon Diazon Runderen, schapen, geiten, varkens 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Runderen, schapen, geiten 20 μg/kg Diclazuril TOEPAS Alle herkauwers, varkens Alleen voor oraal

24 L 15/24 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Diclofenac Diclofenac Runderen 5 μg/kg 1 μg/kg 5 μg/kg 10 μg/kg 0,1 µg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Anti-flammatoire Nietsteroïdale antiflammatoire middelen Varkens 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg Huid + vetweefsel Dicloxacille Dicloxacille 30 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Dicyclanil Som van dicyclanil en 2,4,6-triamopyrimide-5-carbonitril Schapen μg/kg 400 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Diethyleenglycolmonoethylether TOEPAS Alle herkauwers, varkens Diethylftalaat TOEPAS Diethylsebacaat TOEPAS

25 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/25 Dier Difloxac Difloxac Runderen, schapen, geiten Varkens Pluimvee 400 μg/kg μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg 800 μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg μg/kg 600 μg/kg Huid + vetweefsel Huid + vetweefsel Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Niet voor bij dieren die melk voor Niet voor bij dieren die eieren voor Antibiotica Alle andere voedselde 800 μg/kg 600 μg/kg Diflubenzuron Diflubenzuron Zalmachtigen μg/kg en huid natuurlijke verhoudgen Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Dihydrostreptomyce Dihydrostreptomyce Alle herkauwers, varkens, konijnen 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Alle herkauwers 3,5-Dijood-l-tyrose TOEPAS zoogdieren Dikoperoxide TOEPAS Dimangaantrioxide TOEPAS Alleen voor oraal Dimethicon TOEPAS Dimethylaceetamide TOEPAS

26 L 15/26 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Dimethylftalaat TOEPAS Dimethylsulfoxide TOEPAS Doprost TOEPAS zoogdieren Doprosttromethame TOEPAS zoogdieren Doproston TOEPAS zoogdieren Diprofylle TOEPAS Doramecte Doramecte zoogdieren 40 μg/kg 1 60 μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten Doxapram TOEPAS zoogdieren Doxycycle Doxycycle Runderen 600 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Varkens, pluimvee 600 μg/kg Huid + vetweefsel Niet voor bij dieren die eieren voor

27 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/27 Dier Echacea TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan. Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een tiende Echacea purpurea TOEPAS Emamect Emamect B1a Vissen en huid natuurlijke verhoudgen Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten Enilconazool TOEPAS Runderen, paardachtigen Enrofloxac Som van enrofloxac en ciprofloxac Runderen, schapen, geiten Varkens, konijnen Pluimvee Huid + vetweefsel Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Alle andere voedselde

28 L 15/28 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Epefre TOEPAS Epromect Epromect B1a Runderen μg/kg 20 μg/kg Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten Ergometremaleaat TOEPAS zoogdieren Alleen voor tijdens het baren Erytromyce Erytromyce A 40 μg/kg 1 Eieren Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Etamifyllecamsylaat TOEPAS Etamsylaat TOEPAS Ethanol TOEPAS Voor als excipiënt Ethyleendiametetraazijnzuur en zouten daarvan TOEPAS Ethyllactaat TOEPAS Ethyloleaat TOEPAS Etiprostontromethame TOEPAS Runderen, varkens

29 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/29 Dier Eucalypti aetheroleum TOEPAS Eucalyptol TOEPAS Eucalyptus globulus TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Euphrasia officalis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Febantel Som van de extraheerbare residuen die tot oxfendazoolsulfon geoxideerd kunnen worden Alle herkauwers, varkens, paardachtigen 500 μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Geneesmiddelen tegen endoparasieten Alle herkauwers 10 μg/kg Fenbendazool Som van de extraheerbare residuen die tot oxfendazoolsulfon geoxideerd kunnen worden Alle herkauwers, varkens, paardachtigen 500 μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Geneesmiddelen tegen endoparasieten Alle herkauwers 10 μg/kg Fenol TOEPAS

30 L 15/30 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Fenoxymethylpenicille Fenoxymethylpenicille Varkens 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Pluimvee 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Huid + vetweefsel Niet voor bij dieren die eieren voor Fenpipramidehydrochloride TOEPAS Paardachtigen Alleen voor traveneus Fenvaleraat Fenvaleraat (som van RR-, SS-, RS- en SR-isomeer) Runderen 25 μg/kg 2 25 μg/kg 25 μg/kg 40 μg/kg Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Fenylalane TOEPAS D-Fenylalane (6)- luteïniserend-hormoonreleasg-hormoon TOEPAS Fertirelacetaat TOEPAS Runderen Firocoxib Firocoxib Paardachtigen 10 μg/kg 15 μg/kg 60 μg/kg 10 μg/kg Anti-flammatoire Nietsteroïdale antiflammatoire middelen

31 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/31 Dier Florfenicol Som van florfenicol en metabolieten daarvan, uitgedrukt als florfenicolame Runderen, schapen, geiten Varkens μg/kg 500 μg/kg μg/kg 500 μg/kg Huid + vetweefsel Niet voor bij dieren die melk voor Niet voor bij dieren die eieren voor Pluimvee μg/kg 7 Huid + vetweefsel Vissen μg/kg en huid natuurlijke verhoudgen Alle andere voedselde μg/kg Floroglucol TOEPAS Fluazuron Fluazuron Runderen μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Flubendazool Som van flubendazool en (2-amo-1H- benzimidazool-5-yl)(4- fluorfenyl) methanon Pluimvee, varkens 400 μg/kg Huid + vetweefsel Geneesmiddelen tegen endoparasieten Flubendazool Pluimvee 400 μg/kg Eieren Flugestonacetaat Flugestonacetaat Schapen, geiten 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 1 μg/kg Alleen voor travagaal voor zoötechnische doeleden Stoffen die werken op het voortplantgssysteem

32 L 15/32 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Flumeque Flumeque Runderen, schapen, geiten, varkens Runderen, schapen, geiten 500 μg/kg μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Pluimvee 400 μg/kg μg/kg μg/kg Huid + vetweefsel Vissen 600 μg/kg en huid natuurlijke verhoudgen Alle andere voedselde μg/kg μg/kg Flumethr Flumethr (som van alle trans-z-isomeren) Runderen 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg 30 μg/kg Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Schapen 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor TOEPAS Bijen

33 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/33 Dier Flunixe Flunixe Runderen 20 μg/kg 30 μg/kg Anti-flammatoire Nietsteroïdale antiflammatoire middelen Varkens 10 μg/kg 30 μg/kg Huid + vetweefsel Paardachtigen 10 μg/kg 20 μg/kg 5-Hydroxyflunix Runderen 40 μg/kg Foeniculi aetheroleum TOEPAS Foliumzuur TOEPAS Follikelstimulerend hormoon (natuurlijk FSH van alle en de synthetische analogen) TOEPAS Formaldehyd TOEPAS Foxim Foxim Schapen 400 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Varkens 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Huid + vetweefsel Kippen 25 μg/kg 5 30 μg/kg 60 μg/kg Huid + vetweefsel Eieren

34 L 15/34 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Frangulae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Furosemide TOEPAS Runderen, paardachtigen Alleen voor traveneuze toedieng Fytomenadion TOEPAS Gamitromyce Gamitromyce Runderen 20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Gentamice Som van gentamice C1, gentamice C1a, gentamice C2 en gentamice C2a Runderen, varkens 7 Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Runderen Gentianae radix, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Gkgo biloba TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een duizendste Gseng TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Gseng, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Glutaaraldehyd TOEPAS

35 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/35 Dier Glutame TOEPAS Glutamezuur TOEPAS Glycerolformal TOEPAS Glyce TOEPAS Glycosamoglycaanpolysulfaat TOEPAS Paardachtigen Gonadotropereleasg hormoon TOEPAS Guajacol TOEPAS Guanose en het 5 -mono-, 5 -di- en 5 - trifosfaat daarvan TOEPAS Halofugon Halofugon Runderen 10 μg/kg 25 μg/kg 30 μg/kg 30 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen protozoa Hamamelis virgiana TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een tiende

36 L 15/36 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Harpagophytum procumbens TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Harunga madagascariensis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een duizendste Hepare en zouten daarvan TOEPAS Heptamol TOEPAS Hesperide TOEPAS Paardachtigen Hesperidemethylchalcon TOEPAS Paardachtigen Hexetide TOEPAS Paardachtigen Hippocastani semen TOEPAS Histide TOEPAS Humaan choriongonadotrope TOEPAS

37 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/37 Dier Humaan choriongonadotrope (natuurlijk HCG en de synthetische analogen) TOEPAS Humaan menopauzaal gonadotrope TOEPAS Runderen Humuszuren en de natriumzouten daarvan TOEPAS Alleen voor oraal Hyaluronzuur TOEPAS Hydrochloorthiazide TOEPAS Runderen Hydrocortison TOEPAS 8-Hydroxychole TOEPAS zoogdieren bij pasgeboren dieren Hydroxyethylsalicylaat TOEPAS behalve vissen Hyperici oleum TOEPAS Hypericum perforatum TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan IJzerdextraan TOEPAS

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1990R2377 NL 08.04.2006 051.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EEG) Nr. 2377/90 VAN DE RAAD van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 7 december 2012 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (19.10) (OR. en) 15164/10 AGRILEG 135 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 6.5.2015 NL L 115/25 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/724 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 2015 tot verlening van een vergunning voor retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinylpropionaat als en voor diervoeding

Nadere informatie

Folia veterinaria. Onder de verwijzing naar bijlagen I, II en III van Verordeningen 2377/90 wordt het volgende verstaan:

Folia veterinaria. Onder de verwijzing naar bijlagen I, II en III van Verordeningen 2377/90 wordt het volgende verstaan: Folia veterinaria Verordening (EG) nr 2377/90 en de actieve substanties aanwezig in specialiteiten* voor diergeneeskundig gebruik (*Diergeneesmiddelenrepertorium December 2006) Gelet op veelvuldige wijzigingen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2016 (OR. en) 6985/16 AGRILEG 29 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 8 maart 2016 aan: Nr. Comdoc.: D044028/02 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 5.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 144/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 468/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009 L 73/12 Publicatieblad de Europese Unie 19.3.2009 VERORDENING (EG) Nr. 214/2009 VAN DE COMMISSIE 18 maart 2009 tot wijziging Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2001L0015 10/02/2004 Aantal bladzijden: 9 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het watervalof cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts over

Nadere informatie

17.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 219/5

17.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 219/5 17.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 219/5 VERORDENING (EU) Nr. 744/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 augustus 2012 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 september 2012 (10.09) (OR. en) 13486/12 DE LEG 81 AGRI 555 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 augustus 2012 aan: de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 15 november 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

WELKE GENEESMIDDELEN MOGEN WORDEN VOORGESCHREVEN OF AFGELEVERD IN DE DIERGENEESKUNDE? Het cascadesysteem

WELKE GENEESMIDDELEN MOGEN WORDEN VOORGESCHREVEN OF AFGELEVERD IN DE DIERGENEESKUNDE? Het cascadesysteem Folia veterinaria WELKE GENEESMIDDELEN MOGEN WORDEN VOORGESCHREVEN OF AFGELEVERD IN DE DIERGENEESKUNDE? Het cascadesysteem Met uitzondering van de magistrale bereidingen dient een geneesmiddel vooraleer

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 289/33

Publicatieblad van de Europese Unie L 289/33 NL 31.10.2013 Publicatieblad de Europese Unie L 289/33 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1060/2013 VAN DE COMMISSIE 29 oktober 2013 tot verlening een vergunning voor bentoniet als toevoegingsmiddel voor

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 2/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 2/3 NL 7.1.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 2/3 VERORDENING (EU) Nr. 5/2014 VAN DE COMMISSIE van 6 januari 2014 tot wijziging van Richtlijn 2008/38/EG van de Commissie tot vaststelling van de lijst

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D009081/02 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D009081/02 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2010 (31.05) (OR. fr) 10337/10 AGRILEG 65 ENV 352 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 27 mei 2010 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juni 2000 (16.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0158 (COD) 9410/00 ADD 1 LIMITE DENLEG 40 CODEC 453 ADDENDUM BIJ DE NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN NL 23.5.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 136/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 469/2013 VAN DE COMMISSIE van 22 mei 2013 betreffende de verlening

Nadere informatie

L 243/10 Publicatieblad van de Europese Unie 15.7.2004

L 243/10 Publicatieblad van de Europese Unie 15.7.2004 L 243/10 Publicatieblad van de Europese Unie 15.7.2004 VERORDENING (EG) Nr. 1288/2004 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 2004 tot verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen en

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 mei 2011 (25.05) (OR. en) 10312/11 AGRILEG 69 ENV 372

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 mei 2011 (25.05) (OR. en) 10312/11 AGRILEG 69 ENV 372 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 mei 2011 (25.05) (OR. en) 10312/11 AGRILEG 69 ENV 372 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 13 mei 2011 aan: het secretaris-generaal van de Raad

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het waterval- of cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Besluit van 24 mei 1996, houdende het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

Besluit van 24 mei 1996, houdende het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen Besluit van 24 mei 1996, houdende het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen (Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen [Versie geldig vanaf: 01-12-1999])

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 15.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 11/75 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 tot vaststelling van richtsnoeren voor het onderscheid tussen voedermiddelen, toevoegingsmiddelen,

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE

RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE 1996L0008 NL 20.06.2007 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE van 26 februari

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Residuen van diergeneesmiddelen in hoofdzakelijk geïmporteerde kweekvis, tropische garnalen en in honing

Residuen van diergeneesmiddelen in hoofdzakelijk geïmporteerde kweekvis, tropische garnalen en in honing Residuen van diergeneesmiddelen in hoofdzakelijk geïmporteerde kweekvis, tropische garnalen en in honing K.M. Jonker H.W.M. Bisschop D.J. Radstake H.A. Heijn S.J.M. Ottink KEURINGSDIENST VAN WAREN OOST

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.8.2013 C(2013) 5405 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 21.8.2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 14.10.2014 NL L 296/19 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1076/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 oktober 2014 tot verlening van een vergunning voor een preparaat met het rookaroma-extract 2b0001 als toevoegingsmidl

Nadere informatie

Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV. Vanuit het standpunt van het gebruik van geneesmiddelen.

Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV. Vanuit het standpunt van het gebruik van geneesmiddelen. Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV i Vanuit het standpunt van de identificatie van het paard. Er bestaan 2 categorieën paarden: - paarden die definitief uit

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 299/10 NL UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1090/2014 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 2014 tot van permethrine als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor de productsoorten 8 en 18 (Voor

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D034098/02.

Hierbij gaat voor de delegaties document D034098/02. Raad van de Europese Unie Brussel, 22 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DEEG 135 AGRI 512 SAN 296 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 22 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D034098/02 Betreft: de Europese Commissie het

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 16-2006

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 16-2006 1/7 WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 16-2006 Betreft: Actielimiet voor residuen voor diclazuril in mestkippen, mestkalkoenen en opfokleghennen

Nadere informatie

Axium productinformatie en gebruiksaanwijzing

Axium productinformatie en gebruiksaanwijzing Axium productinformatie en gebruiksaanwijzing Van harte gefeliciteerd! Je hebt zojuist een goede keuze gemaakt voor je gezondheid. Axium geeft jouw lichaam extra ondersteuning en ondersteunt je dagelijkse

Nadere informatie

vitamineralize yourself!

vitamineralize yourself! vitamineralize yourself! met ontdek de voordelen van het retard effect vitaminen en mineralen Folium zuur Niacine fem support hair potency hematinic sport potency stress complex total complex Vertraagde

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***II STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 13 maart /0080(COD) PE2

EUROPEES PARLEMENT ***II STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 13 maart /0080(COD) PE2 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Geconsolideerd wetgevingsdocument 13 maart 2002 2000/0080(COD) PE2 ***II STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in tweede lezing vastgesteld op 13 maart 2002 met het oog op de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 maart 2011 (30.03) (OR. en) 8352/11 AGRILEG 41 ENV 250 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 11 maart 2011 aan: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) 5241/16 DEEG 4 AGRI 11 SAN 9 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 13 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: D042508/03 Betreft: het

Nadere informatie

Ferrifer Forte + Vitamine B12 diergeneesmiddel REG.NL 7577

Ferrifer Forte + Vitamine B12 diergeneesmiddel REG.NL 7577 Ferrifer Forte + Vitamine B12 diergeneesmiddel REG.NL 7577 Bevat per ml oplossing: 200 mg IJzer (als IJzer-III-hydroxide-dextraancomplex) 100 mcg Cyanocobalamine (Vitamine B12) BESCHRIJVING IJzerdextraan

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 6.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/3 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGEN. bij het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ONTWERP-BESLUIT

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2002L0046 NL 21.04.2006 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2002/46/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Lijst van homeopathische farmaceutische producten. Juli 2010

Lijst van homeopathische farmaceutische producten. Juli 2010 Lijst van homeopathische farmaceutische producten Juli 2010 1 LIJST VAN HOMEOPATHISCHE FARMACEUTISCHE PRODUCTEN 2010 Inleiding Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft sinds 1996 de taak om

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 27 november 2015 aan: Nr. Comdoc.: D042070/01 Betreft:

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 december 2012 (12.12) (OR. en) 17597/12 COMPET 769 E V 936 CHIMIE 98 MI 822 E T 312 I GEKOME DOCUME T : de Europese Commissie ingekomen: 3 december 2012 aan: de heer

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 147/8 NL 12.6.2015 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/897 VAN DE COMMISSIE 11 juni 2015 tot verlening een vergunning voor thiaminehydrochloride en thiaminemononitraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen VWS Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen 28 maart 2001/GZB/VVB/2162966 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw,

Nadere informatie

Veranderingen op wettelijk gebied van voedingssupplementen

Veranderingen op wettelijk gebied van voedingssupplementen Veranderingen op wettelijk gebied van voedingssupplementen Ir. Theo van Rooij voedingskundige Rivendell Consultancy specialist marketing en wettelijke aspecten voedingssupplementen, voeding, kruidenpreparaten,

Nadere informatie

Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113

Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 februari 2012 (26.02) (OR. en) 6820/13 DE LEG 16 AGRI 113 BEGELEIDE DE OTA van: de Europese Commissie ingekomen: 22 februari 2013 aan: het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12985/12 AGRILEG 120 CODEC 1993

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12985/12 AGRILEG 120 CODEC 1993 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12985/12 AGRILEG 120 CODEC 1993 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 26 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2013 (OR. en) 5701/13 AGRI 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2013 (OR. en) 5701/13 AGRI 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 januari 2013 (OR. en) 5701/13 AGRI 39 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 18 januari 2013 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 10 maart 2014 aan: Nr. Comdoc.: D031056/03 Betreft: de heer

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Panacur AquaSol 200 mg/ml orale suspensie voor gebruik in drinkwater voor varkens 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 8 juni 2011 (OR. en) 2010/0318 (COD) LEX 1192 PE-CONS 13/1/11 REV 1 COEST 109 NSI 31 WTO 145 CODEC 549 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Meloxidolor 20 mg/ml oplossing voor injectie bij rundvee, varkens en paarden

Meloxidolor 20 mg/ml oplossing voor injectie bij rundvee, varkens en paarden 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Meloxidolor 20 mg/ml oplossing voor injectie bij rundvee, varkens en paarden 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén ml bevat: Werkzaam bestanddeel: Meloxicam

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Panacur AquaSol 200 mg/ml orale suspensie voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 138/5

Publicatieblad van de Europese Unie L 138/5 1.6.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 138/5 VERORDENING (EG) Nr. 833/2005 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2005 tot verlening van een permanente vergunning voor toevoegingsmiddelen in diervoeding (Voor

Nadere informatie

RESIDUEN VAN DIERGENEESMIDDELEN IN KIPPENEIEREN

RESIDUEN VAN DIERGENEESMIDDELEN IN KIPPENEIEREN . RESIDUEN VAN DIERGENEESMIDDELEN IN KIPPENEIEREN Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT 05H003-02 September 2005 OT05H003-02 Pagina 1 van 6 INHOUD SAMENVATTING 3 SUMMARY 3

Nadere informatie

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in Belgie Een overzicht in cijfers. Algemeen

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in Belgie Een overzicht in cijfers. Algemeen Folia veterinaria Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in Belgie Een overzicht in cijfers Algemeen In wat volgt wordt een aantal cijfers gegeven over de diergeneesmiddelen die in België op de markt

Nadere informatie

24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3

24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3 24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3 VERORDENING (EG) Nr. 1492/2004 VAN DE COMMISSIE van 23 augustus 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3662/1/03 REV 1 DENLEG 5 CODEC 1140

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3662/1/03 REV 1 DENLEG 5 CODEC 1140 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 22 december 2003 (OR. en) 2002/0274(COD) LEX 472 PE-CONS 3662/1/03 REV 1 DEEG 5 CODEC 1140 RICHTLIJN 2003/114/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014779/01

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014779/01 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 juli 2011 (27.07) (OR. en) 13234/11 E V 630 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 18 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/5 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Baycox 2,5% orale oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzaam bestanddeel: Toltrazuril 25 mg/ml

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0001 (E) 5420/15 PECHE 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende

Nadere informatie

Ziekenfondslijst van de homeopathische geneesmiddelen Liste des produits homéopathiques des mutualités

Ziekenfondslijst van de homeopathische geneesmiddelen Liste des produits homéopathiques des mutualités Ziekenfondslijst van de homeopathische geneesmiddelen - 2009 Liste des produits homéopathiques des mutualités - 2009 Deze lijst is bestemd voor de niet geïnformatiseerde apotheker, zij bevat al de homeopathische

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 21 januari 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Betreft:

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 12.7.2002 L 183/51 RICHTLIJN 2002/46/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (Voor de

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 augustus 2011 (OR. en) 13422/11 DE LEG 114 AGRI 558 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 28 juli 2011 aan: Secretariaat-generaal van de Raad Nr.

Nadere informatie

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Modelscertificaat voor doorvoer door of opslag in de Europese Unie van voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten : Veterinair certificaat voor invoer in de EU I.1. Verzender I.2. Referentienummer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE RAAD tot verlenging van de geldigheidsduur

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 19 juni 2009 (22.06) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 11160/09 LIMITE E V 448 E T 146

PUBLIC. Brussel, 19 juni 2009 (22.06) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 11160/09 LIMITE E V 448 E T 146 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 juni 2009 (22.06) (OR. en) 11160/09 LIMITE PUBLIC E V 448 E T 146 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 17 juni 2009 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

BIJSLUITER. (Alle informatie staat op het etiket/de buitenverpakking) GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BIJSLUITER. (Alle informatie staat op het etiket/de buitenverpakking) GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BIJSLUITER (Alle informatie staat op het etiket/de buitenverpakking) GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD HDPE CONTAINER 1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL COLIPLUS 2.000.000

Nadere informatie

VERORDENINGEN. L 154/12 Publicatieblad van de Europese Unie

VERORDENINGEN. L 154/12 Publicatieblad van de Europese Unie L 154/12 Publicatieblad van de Europese Unie 15.6.2012 VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 505/2012 VN DE COMMISSIE van 14 juni 2012 houdende wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

C.V.I. 11.7 Berekening vleesgehalte

C.V.I. 11.7 Berekening vleesgehalte 11 WETGEVING 11.7 BEREKENING VLEESGEHALTE Auteur: E.F. Focke-Alblas Q-Kwadraat V.O.F. Westendorp maart 2005 blad 1 van 9 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIE EN BEGRIPPEN... 3 2.1 Definitie van vlees

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0089 (E) 8256/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 15 SOC 255 ECOFIN 262 COMPET 165 BESLUIT

Nadere informatie

9857/3/05 REV 3 HD/dm DG I

9857/3/05 REV 3 HD/dm DG I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 december 2005 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0262 (COD) 9857/3/05 REV 3 DEEG 24 SAN 135 CODEC 480 OC 381 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN. Vermelding verkorte indicaties op verpakking OTC-middelen

COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN. Vermelding verkorte indicaties op verpakking OTC-middelen Vermelding verkorte indicaties op verpakking OTC-middelen MEB-21 INHOUD Inleiding... 3 Lijst verkorte informatie over het toepassingsgebied voor werkzame bestanddelen... 5 Analgetica... 5 Spierpijnmiddelen...

Nadere informatie

Lijst met A en B meststoffen

Lijst met A en B meststoffen Lijst met A en meststoffen Deze lijst is gebaseerd op ijlage I van Verordening 889/2008 en de Nederlandse herziene invulling van het biologische mestbeleid Categorie eschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 juli 2014 (OR. en) de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 juli 2014 (OR. en) de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 juli 2014 (OR. en) 12132/14 DENLEG 134 AGRI 510 SAN 294 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 22 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D029597/03 Betreft: de Europese Commissie

Nadere informatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie (Tekst geldend op: 23-07-2010) Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie levensmiddelen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

2008R0889 NL 10.04.2011 004.001 95

2008R0889 NL 10.04.2011 004.001 95 2008R0889 NL 10.04.2011 004.001 95 BIJLAGE VIII M1 Bepaalde producten en stoffen voor gebruik bij de vervaarding verwerkte biologische, gist en gistproducten als bedoeld in artikel 27, lid 1, onder a),

Nadere informatie