UNIEK BEVEILIGINGSAANBOD VOOR ONDERNEMERS OP DE BEITEL EN HEERLEN-NOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIEK BEVEILIGINGSAANBOD VOOR ONDERNEMERS OP DE BEITEL EN HEERLEN-NOORD"

Transcriptie

1 De volgende partijen bieden u aan: UNIEK BEVEILIGINGSAANBOD VOOR ONDERNEMERS OP DE BEITEL EN HEERLEN-NOORD - Incidentgestuurd Intelligent Collectief Cameratoezicht - Behoorlijke korting op additionele beveiligingsmaatregelen - Behoorlijke korting op verzekeringspremie - Uniek aanbod aanleg glasvezel voor deelnemers IICC in samenwerking met Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure mag zonder toestemming van Stichting IICC of Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg voor andere doeleinden gebruikt worden.

2 Big Brother is Watching You.. Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg (BTM) heeft in samenwerking met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Limburg-Zuid, de politie, de ondernemersverenigingen IKHN (Heerlen-Noord) en IKB (De Beitel) en de gemeente Heerlen een innovatief beveiligingsproject voor de ondernemers op de bedrijventerreinen Heerlen-Noord en De Beitel opgezet. Het project heeft als doelstelling: Het creëren van een optimale veiligheid op bedrijventerreinen, door middel van Incidentgestuurde Intelligente Collectieve Camerabewaking (IICC) Voordelen, wat levert het u op: IICC is vooral preventief. Het richt zich op het voorkomen van een strafbaar feit en daardoor dus ook op het voorkomen van schade voor bedrijven; IICC betekent 24 uur per dag cameratoezicht; IICC betekent een veiligheidssysteem over de gehele keten; IICC integreert de activiteiten van de politie, de gemeente, de ondernemer en eventueel door de ondernemer ingeschakelde alarmopvolgingsdiensten op de meest efficiënte wijze; IICC schakelt meteen de juiste persoon of instantie in, vaak al vóórdat er daadwerkelijk iets is gebeurd; IICC is gericht op het voorkomen van valse meldingen en onnodige tijd- en geldverspilling; IICC levert ondernemers kostenbesparing op door optimalisatie van uw veiligheid; IICC bespaart de ondernemer én de politie vele uren doordat er minder strafbare feiten gepleegd zullen worden; IICC betekent gerichte snelle alarmopvolging door de juiste instantie; IICC gaat over tot alarmopvolging indien er daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op de beveiligde zone; IICC sluit freeriders uit!; IICC combineert collectief & individueel proactief beveiligingsniveau; IICC biedt mogelijkheden van inkoppeling aan reeds bestaande beveiligingsmaatregelen zoals eerder geplaatste camera s bestemd voor op uw eigen bedrijfsterrein.

3 Vergelijking met de huidige situatie In de huidige situatie is de ondernemer meestal zelf volledig verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn bedrijfspand. De ondernemer beveiligt zijn eigen pand met goede sloten, deuren, hekken en alarmmeldingsapparatuur. Daarnaast heeft de ondernemer vaak een professionele partij ingeschakeld die een brand- en sluitronde houdt, of die in het geval van een alarm polshoogte gaat nemen. Probleem: inbrekers deinzen niet meer terug voor deze beveiligingsmaatregelen en weten toch ongezien een strafbaar feit te plegen. Dit betekent dat op het moment dat het alarm afgaat, het bedrijf al kosten heeft gemaakt omdat er sprake is van schade. Ook de uren die de ondernemer kwijt is aan het bellen met de verzekeringsmaatschappij of de politie kunnen niet meer worden voorkomen. Op de bedrijventerreinen in Heerlen-Noord en op De Beitel hebben de ondernemers een aantal jaren geleden gezamenlijk een extra beveiligingsdienst ingeschakeld. Een collectief ingehuurde surveillancedienst maakt diverse malen per nacht een ronde over het bedrijventerrein. In het begin werkte dit zeer effectief. Tegenwoordig wordt deze collectieve bewaking als onvoldoende ervaren, omdat hiermee steeds minder vaak inbraken worden voorkomen. Dit is ook de reden dat de ondernemers aan BTM gevraagd hebben een nieuw beveiligingsproject op te zetten: Het IICC. Hoe werkt het IICC? Door toevoeging van camera s zijn er 24 uur per dag ogen èn oren op het terrein aanwezig. Vanuit een meldkamer wordt live meegekeken en kan direct actie ondernomen worden. Door intelligente camera s kunnen virtuele detectielijnen op het bedrijventerrein worden aangebracht, waarmee reeds in de beveiligde openbare ruimte potentiële inbrekers kunnen worden opgemerkt. Zowel het openbare gebied als de perceelsgrenzen van private gebieden (voor zover ze langs een openbare weg gesitueerd zijn) worden bewaakt. De videomeldkamer schakelt meteen de juiste organisatie in. Geen tijdsverlies. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Gemeente en de politie en worden maatwerkafspraken gemaakt per ondernemer (protocol). U bepaalt de beveiligingsgraad van uw eigen private terrein naar eigen wens. o Bij calamiteiten kunnen mensen worden aangesproken vanuit een videomeldkamer; o Indien gewenst kan vanuit een meldkamer tijdelijk verlichting (schijnwerpers) ingeschakeld worden; o Indien gewenst kunt u uw commerciële alarmopvolgingsdienst laten profiteren van de beelden die via IICC binnenkomen. Freeriders worden uitgesloten! Ze profiteren niet meer. Het systeem blokt deze gebieden! Proactieve en snellere alarmopvolging n.a.v. een melding is mogelijk. Bij constatering van een ongewenste situatie wordt direct actie ondernomen, op basis van collectieve en individuele afspraken. Dit heeft tot gevolg: Snellere reactietijd door meekijken en oplettendheid van de meldkamer; Uw pand kan 24 uur per dag in de gaten gehouden worden; Weinig valse alarmen door virtuele verificatie vooraf; U betaalt niet meer voor de meelifters (freeriders)! Geïnteresseerd? Neem contact op met onderstaande personen voor het maken van een afspraak. - Voor Heerlen-Noord: Math L Ortye Voor De Beitel: Huub Wiermans Algemene informatie: Dennis Kierkels Per kan contact worden opgenomen via

4 INFORMATIE OVER HET BEVEILIGD GEBIED Op bedrijventerrein De Beitel en de Bedrijventerreinen Heerlen-Noord worden in totaal circa 100 intelligente camera s geïnstalleerd. Het gebied dat door de openbare camera s beveiligd wordt, is op de bijgevoegde kaartbeelden met rode lijnen gearceerd. Deze camera s zijn gekoppeld aan de meldkamer van de Gemeente Heerlen, waar altijd iemand aanwezig is die de beelden live kan uitlezen. De camera s werken dag en nacht. Per camerabeeld kunnen virtuele detectielijnen worden aangebracht. Deze detectielijnen zullen voornamelijk s nachts actief zijn, zodat de meldkamer meteen het beeld voor zich krijgt, indien iemand of iets een detectielijn passeert. De detectielijnen kunnen ook geplaatst worden op de grens van het openbare gebied (de weg en/of berm) en de private kavels. Dit zal alleen daar gebeuren waar ondernemers gevestigd zijn die deelnemen aan het collectief. Freeriders worden van deze dienst uitgesloten. Voor elke ondernemer die deelneemt aan het collectief wordt een protocol opgesteld waarin vermeld wordt wat de meldkamer moet ondernemen in het geval zich er een verdachte situatie voordoet. Zo kan de ondernemer aangeven of er bij een verdachte situatie contact dient te worden opgenomen met de ondernemer zelf of bijvoorbeeld met een door de ondernemer ingeschakelde beveiligingsdienst. Indien duidelijk is dat er een inbraak voorbereid of gepleegd wordt, dan wordt meteen de politie ingeschakeld. Geen tijdverlies!

5 Uitbreidingsmogelijkheden Een ondernemer kan op privaat terrein een aantal uitbreidingen laten aanbrengen: Een ondernemer heeft de mogelijkheid om op eigen terrein extra camera s te laten installeren. Deze camera s dienen uitgelezen te worden door een commerciële videomeldkamer. Er zijn camera s verkrijgbaar die gekoppeld kunnen worden aan een aantal elektronische koppelingen (I/O schakelingen). Op deze wijze kan op afstand licht worden aangezet of kunnen poorten en deuren worden vergrendeld. Er zijn tevens camera s verkrijgbaar waarmee een live-audio verbinding tot stand gebracht kan worden. Deze uitbreidingsmogelijkheden zijn maatwerk en elke ondernemer dient zelf te beslissen of ze deze inkopen. Voor de duidelijkheid, de hiermee gepaard gaande extra kosten zullen door de ondernemer zelf betaald dienen te worden. De Stichting IICC zal zich inspannen om aan deelnemende ondernemers voordelige tarieven te bieden. Hiertoe zal de Stichting IICC een raamcontract afsluiten met een videomeldkamer en een cameraleverancier, waardoor ondernemers deze uitbreidingsmogelijkheden goedkoper kunnen inkopen. Reeds bestaande alarmsystemen integreren Een ondernemer heeft in de meeste gevallen al een alarmsysteem geïnstalleerd in zijn bedrijf. Vaak gaat het hierbij om intern detectieapparatuur (bewegingssensors). Deze sensors zijn vaak doorgekoppeld naar een particuliere alarmcentrale. Indien gewenst kan een deelnemer in het protocol (dat afgesloten wordt tussen de gemeentelijke meldkamer en de ondernemer) laten opnemen dat in een vooraf bepaalde situatie contact wordt opgenomen met deze PAC. Indien bij een bedrijf reeds camera s zijn geïnstalleerd, dient per bedrijf bekeken te worden in hoeverre deze gekoppeld kunnen worden aan het IICC traject. In principe is veel mogelijk mits de camera s beelden via internet worden verzonden naar een meldkamer elders. Per bedrijf zal maatwerk nodig zijn. Verzekeringsvoordelen Directe terugverdienmogelijkheid! De Stichting IICC is in gesprek met een aantal grote verzekeringsmaatschappijen. De Stichting IICC heeft reeds met INTERPOLIS een raamcontract afgesloten waardoor aan deelnemers van het IICC een korting van minstens 15% kan worden geboden op de jaarpremie gebouwen, voorraad, inventaris en bedrijfsstagnatie. Deze korting zal groter worden naarmate meer ondernemers participeren in het collectief en de schadecijfers gaan dalen! De ondernemer dient wel op eigen terrein voldoende beveiliging te hebben aangebracht. Een kostenloze scan zal uitwijzen of de ondernemer daaraan voldoet. Deze korting van 15% weegt in vele gevallen op tegen het jaarlijks deelnamebedrag dat een ondernemer aan Stichting IICC dient te betalen! De Stichting IICC wil graag per ondernemer weten: o Of deze geïnteresseerd is in deze terugverdienmogelijkheid. o Bij welke verzekeringsmaatschappij men nu verzekerd is voor wat betreft gebouwen, voorraad, inventaris en bedrijfsstagnatie. o Wat men nu betaalt voor de verzekering gebouwen, voorraad, inventaris en bedrijfsstagnatie. Unieke aanbieding glasvezelverbinding De IICC camera s worden met een glasvezelverbinding met elkaar en met de meldkamer ontsloten. De Stichting IICC kan i.s.m. KPN een uniek glasvezelaanbod doen. Indien een ondernemer deelnemer wordt van het IICC én de ondernemer plaatst op eigen terrein ook camera s en/of men neemt internet, telefonie af van KPN, dan zorgt KPN ervoor dat er tegen een zeer geringe eenmalige investering een glasvezelverbinding wordt aangelegd. Dit is het 1 e bedrijventerrein in Nederland dat op deze manier en tegen deze gunstige voorwaarden voorzien kan worden van glasvezel.

6 Ons aanbod: wat is het, wat kost het? De Stichting IICC heeft het volgende aanbod voor u! A. IICC intelligente camera s in de openbare ruimte Ondernemers sluiten een contract met Stichting Beveiliging BTM voor de komende 3 jaar! De jaarlijkse deelnameprijs wordt gebaseerd op de verdeelsleutel die ook is toegepast op de collectieve surveillanceprojecten. De verdeelsleutel houdt o.a. rekening met de perceelsoppervlakte, de strekkende meters grens aan een openbare weg, het aantal werkzame personen, de attractiviteit van aanwezige goederen, mate van beveiliging van het eigen kavel etc. Op deze wijze wordt elk bedrijf tot een cluster toebedeeld en wordt het jaarbedrag berekend. Cluster 1: 82,50 per maand ( 990,- per jaar) Cluster 2: 116,67 per maand ( 1.400,- per jaar) Cluster 3: 150,- per maand ( 1.800,- per jaar) Cluster 4: 216,67,- per maand ( 2.600,- per jaar) Cluster 5: 283,33,- per maand ( 3.400,- per jaar) Cluster 6: 350,- per maand ( 4.200,- per jaar) (bedragen exclusief BTW) U krijgt hiervoor: Een preventief camerasysteem op het bedrijventerrein dat 24 uur per dag werkt! Een permanente toegangscontrole van het bedrijventerrein! Een permanente controle van de openbare wegen op het bedrijventerrein! Een permanente controle van de private grenzen van deelnemers aan de openbare wegen op het bedrijventerrein! Een camerasysteem dat acuut inschakelt bij een verdachte situatie of bij een incident! Een directe inschakeling van de juiste organisatie. Bij een potentiële inbraak wordt meteen de politie ingeschakeld, die dit als een 112 melding afhandelt (grote voorrang)! Koppelingsmogelijkheden met uw eigen beveiligingssysteem (zie B)! Geïnteresseerd? Neem contact op met onderstaande personen voor het maken van een afspraak of vul hieronder uw gegevens in en retourneer dit blad aan ons. Post: Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg, Postbus 200, 6400 AE HEERLEN (t.a.v. V. Tummers) Mailen naar: Faxen naar: Wij leggen u graag het gehele project uit! - Voor Heerlen-Noord: Math L Ortye Voor De Beitel: Huub Wiermans Algemene informatie: Dennis Kierkels Per kan contact worden opgenomen via Ο Ja, ik wil een gesprek over het IICC camerabeveiliging. Neem contact met mij op Uw vestigingsgegevens Vul deze gegevens in en stuur het retour (post, of fax) Vestigingsnaam Straat + Huisnummer Bedrijventerrein Contactgegevens van de contactpersoon Postadres Telefoonnummer Fax Bij voorkeur faxen naar:

7 B. Additionele beveiligingsmaatregelen op maat Wellicht wilt u op eigen terrein ook camera s die kunnen profiteren van de techniek en intelligentie van IICC. De private camera s dienen uitgelezen te worden door een private videomeldkamer. Hiertoe heeft Stichting IICC een contract gesloten met het bedrijf C&N. Het combineren van camera s in het openbare gebied met camera s op het eigen perceel c.q. gebouw maken de kans op een inbraak zeer gering. Indien gewenst kan de videomeldkamer op afstand lichten aan/uitschakelen of via een audioverbinding de persoon toespreken die door de camera s wordt gedetecteerd. Richtprijzen Investering (volledig werkend opgeleverd, prijzen gebaseerd op eenvoudige installatie) Vaste jaarlijkse kosten (abonnement meldkamer + onderhoudscontract, onbeperkt aantal kijkminuten) 1 extra camera Vanaf 1.200,- 65,- per maand per camera 2 extra camera s Vanaf 1.900,- 60,- per maand per camera 4 extra camera s Vanaf 3.700,- 55,- per maand per camera 6 extra camera s Vanaf 5.400,- 50,- per maand per camera Maatwerk (intern/extern of combinatie) Op basis van offerte Vanaf 45,- per camera per maand Audioverbinding Op basis van offerte 20,- per maand I/O schakeling op afstand (licht aanschakelen / poorten openen) Additionele opties op aanvraag De genoemde prijzen zijn richtprijzen en exclusief BTW Op basis van offerte 100,- per jaar Integreren eigen camera s Heeft u uw eigen private kavel reeds met eigen camera s beveiligd dan hoeft u meestal geen nieuwe camera s te kopen. Om gebruik te kunnen maken van de IICC-intelligentie zal een afspraak met u worden gemaakt. Duidelijk wordt dan welke mogelijkheden er zijn om de beelden van uw camera s door te zetten naar de private videomeldkamer van C&N. Beelden van uw eigen camera kunnen zo efficiënt benut worden in het voorkomen van een incident. C&N heeft ook indien nodig rechtstreeks contact met de gemeentelijke meldkamer. Wilt u de mogelijkheden weten, vul dit formulier in en stuur het terug aan ons. Wij zorgen dat C&N contact met u opneemt. Bent u geïnteresseerd? U kunt zich voorstellen dat elk bedrijf een andere situatie kent. De exacte prijsstelling die behoort tot het aanbrengen van extra camera s op privaat terrein, zal dan ook duidelijk worden wanneer een maatwerkofferte is gemaakt. Uit de Europese Aanbesteding is naar voren gekomen dat een combinatie van Worksphere, C&N en KPN het IICC zullen gaan aanleggen. In dit geval zal C&N een offerte op maat opstellen. Bent u geïnteresseerd, wilt u een offerte op maat inzake additionele beveiligingsmaatregelen? Vul dan onderstaande gegevens in en stuur dit retour. Post: Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg, Postbus 200, 6400 AE HEERLEN (t.a.v. V. Tummers) Mailen naar: Faxen naar: Ja, ik wil een maatofferte voor camerabeveiliging op eigen terrein. Neem contact met mij op Uw vestigingsgegevens Vul deze gegevens in en stuur het retour (post, of fax) Vestigingsnaam Straat + Huisnummer Bedrijventerrein Contactgegevens van de contactpersoon Postadres Telefoonnummer Fax Bij voorkeur faxen naar:

8 C. Korting op verzekeringspolis De Stichting IICC heeft met INTERPOLIS een contract afgesloten, waardoor deelnemende bedrijven aan het IICC kortingen van minimaal 15% kunnen krijgen op de jaarpremie voor de verzekering van gebouwen, voorraad, inventaris en bedrijfsstagnatie. Deze korting geldt alleen voor deelnemers aan het IICC project! Om exact de korting te kunnen bepalen is een gesprek nodig met u en de Rabobank Parkstad Limburg, die in dit verband namens INTERPOLIS, optreedt. Om u meer duidelijkheid te geven over uw besparingsmogelijkheden, is het gemakkelijk dat u van te voren 3 vragen beantwoord. Wij zijn er zeker van dat de bedragen die de ondernemer hiermee bespaart behoorlijk zijn, waardoor de jaarlijkse deelnamekosten aan het IICC project feitelijk drastisch verlaagd worden! Geïnteresseerd? Bent u geïnteresseerd, wilt u een weten hoe hoog uw financieel voordeel precies is? Vul dan onderstaande gegevens in stuur dit retour aan: Post: Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg, Postbus 200, 6400 AE HEERLEN (t.a.v. V. Tummers) Mailen naar: Faxen naar: Ο Ja, ik ben (geïnteresseerd om) deelnemer (te worden) aan het IICC systeem en wil ook een gesprek om de mogelijkheden van verzekeringskorting te bekijken. Neem contact met mij op! Uw vestigingsgegevens Vestigingsnaam Vul deze gegevens in en stuur het retour (post, of fax) Straat + Huisnummer Bedrijventerrein Contactgegevens van de contactpersoon Postadres Telefoonnummer Fax Aanvullende vragen 1. Mijn huidige verzekeraar is.. 2. Mijn huidige tussenpersoon is.. 3. Het bedrag dat ik op dit moment aan verzekeringspremie betaal is.. Bij voorkeur faxen naar:

9 D. Internet, Bellen en meer glasvezeldiensten ( fiber to the office ) Uit de Europese Aanbesteding is naar voren gekomen dat een combinatie van Worksphere, C&N en KPN het IICC zullen gaan aanleggen. KPN gaat een glasvezelnetwerk (fiber to the office) aanleggen op de bedrijventerreinen. Aan deelnemers aan het IICC wil KPN eenmalig een uniek aanbod voorleggen. Dit is naar onze mening zeer interessant voor ondernemers! Indien een ondernemer deelneemt aan het IICC project én de ondernemer wil op eigen terrein ook additioneel een camarasysteem (pakket B) en/of men blijft of gaat bellen en internetten met KPN, dan maakt KPN voor een gering bedrag een 100 MB glasvezel aansluiting bij de ondernemer. Dit aanbod geldt tot 1 oktober Dit is het moment waarop er gestart wordt met graven voor de aanleg van de openbare IICC camera s. KPN kan zo namelijk meteen ook de graafwerkzaamheden richting ondernemers oppakken, hetgeen zo voordelig is, dat KPN dit voordeel naar de ondernemer wil laten terugvloeien. Er zijn diverse pakketen mogelijk voor ondernemers. In bijgevoegd overzicht van KPN staan een aantal mogelijkheden. Natuurlijk is het afnemen van extra diensten mogelijk. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u dit formulier invullen en aan ons terugsturen. Wij zorgen er dan voor dat er binnen enkele dagen contact met u wordt opgenomen Ο Ja, ik ben (geïnteresseerd om) deelnemer (te worden) aan het IICC systeem en wil ook een gesprek om de mogelijkheden van telefonie + internet via glasvezel te bekijken. Neem contact met mij op! Uw vestigingsgegevens Vestigingsnaam Vul deze gegevens in en stuur het retour (post, of fax) Straat + Huisnummer Bedrijventerrein Contactgegevens van de contactpersoon Postadres Telefoonnummer Fax Bij voorkeur faxen naar:

10

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Bezoekadres: Postadres: Anthony Fokkerweg 57 Postbus 59027 3088 GE Rotterdam 3008 PA Rotterdam Kantoor: Alarmcentrale: Telefoon 010-428 23 11 Telefoon 010-429

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

Cams2Connect. Altijd in beeld

Cams2Connect. Altijd in beeld Cams2Connect SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet toegang? Het gemak

Nadere informatie

Bescherm wat u aan het hart gaat

Bescherm wat u aan het hart gaat Bescherm wat u aan het hart gaat met betrouwbare beveiliging van DETEC www.detec.nl Zeker van de zaak BORG gecertificeerd alarmsysteem Gecertificeerd leveren, installeren en onderhouden brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Cams2Connect. Altijd in beeld

Cams2Connect. Altijd in beeld Cams2Connect SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern, een goed kassasysteem

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Slim bekeken: camerabewaking op maat

Slim bekeken: camerabewaking op maat Ministerie van Veiligheid en Justitie Slim bekeken: camerabewaking op maat Slim bekeken: camerabewaking op maat U bent ondernemer en overweegt één of meerdere camera s aan te schaffen om uw bedrijf beter

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011 BIZ WAARDERPOLDER 2011 1. Wat is een BIZ Ondernemersfonds? Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ, 2009) kunnen ondernemers

Nadere informatie

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING CAMERA ALARM 1. Sterkens Security, uw partner voor al uw beveiliging 2. Servicegarantie 3. Meldkamer 4. Videoverificatie via meldkamer TOEGANG

Nadere informatie

Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale.

Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale. ALARM COMMUNICATIEDIENSTEN EagleEye Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale. EagleEye is een cloud-gebaseerde dienst met een centrale, moderne en krachtige functie voor toezicht en

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Het is een landelijke trend dat steeds meer particulieren en ondernemers zich tegen criminaliteit gaan beveiligen. Bedrijven terreinen Stadskanaal,

Nadere informatie

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Secomhouse Nuenen, Mei 2006 Versie 1.0 1. Inleiding In

Nadere informatie

Security2Connect. Wel zo veilig

Security2Connect. Wel zo veilig Security2Connect Wel zo veilig MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Drabbe B.V. Gildeweg 4 -Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. d 15 november 2011 3. Terugkoppeling vanuit

Nadere informatie

2. Abonnement aansluiting NVD alarmcentrale. 1.1. De structuur van NVD beveiligingen. Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v...

2. Abonnement aansluiting NVD alarmcentrale. 1.1. De structuur van NVD beveiligingen. Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v... Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v... Adres PC Nootdorp Haarlem, 4 oktober 2011 Betreft Referentie Behandeld door : Offerte Raamovereenkomst collectieve beveiliging Bedrijvenpark Oostambacht :..

Nadere informatie

Samen uit, samen thuis

Samen uit, samen thuis Samen uit, samen thuis met DELTA Veilig Wonen Camera- en/of alarmsysteem Altijd zelf de controle houden, thuis en onderweg Met professionele dienstverlening van Securitas www.delta.nl/veiligwonen Samen

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Live View Real-time Cameratoezicht in combinatie met Win4NET recorders en X-GEN camera s

Live View Real-time Cameratoezicht in combinatie met Win4NET recorders en X-GEN camera s Live View Real-time Cameratoezicht in combinatie met Win4NET recorders en X-GEN camera s Live_View_informatie_06.02.2013 Wat is Live View? Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer

Nadere informatie

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WeesVeilig beveiligt WeesVeilig zorgt voor een goed gevoel WeesVeilig weet waar men op moet letten als het gaat om het voorkomen van brand en inbraak. Een modern alarmsysteem

Nadere informatie

Glasvezel Schaapsloop

Glasvezel Schaapsloop Glasvezel Schaapsloop Informatiebijeenkomst 31 maart 2014 Programma Welkom Peter Smits voorzitter VICV Egbert Buiter wethouder gemeente Valkenswaard Project Glasvezel Schaapsloop Oscar Vinck Wequip Ervaringen

Nadere informatie

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Dé specialist in camerabewaking RM-Vision: dé specialist in camerabewaking Eerlijk en deskundig advies RM-Vision is een bedrijf

Nadere informatie

Home Safety Care. more life. less worry.

Home Safety Care. more life. less worry. Home Safety Care more life. less worry. Let u op de goede zaken, dan letten wij op de rest. Hoe meer u bezit, hoe meer zorgen u over uw kostbaarheden kunt hebben. FARINGWELL biedt wat dat betreft gemoedsrust.

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging.

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging. Eindelijk. Glasvezel. Glasvezel is goed voor u, maar ook voor de verenigingen bij u in de buurt. Want elk nieuw afgesloten glasvezelabonnement levert ze 10 euro op. In deze brochure vindt u de inschrijfformulieren

Nadere informatie

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World Geen echte veiligheid zonder een geschikte reactie

Nadere informatie

Helder Zicht voor een scherp camerabeeld

Helder Zicht voor een scherp camerabeeld Helder Zicht voor een scherp camerabeeld www.helderzicht.org Helder Zicht 2015 1 Uneto-Vni VEBON-NOVB VEB 2015 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave

Nadere informatie

SECUSWISS ALARMSYSTEMEN:

SECUSWISS ALARMSYSTEMEN: SECUSWISS ALARMSYSTEMEN: Uw gids voor een veiliger woonomgeving www.secuswiss.com Inhoudsopgave 1. Waar bestaat een beveiligingssysteem uit 2. Huisinrichting 3. Tien beveiligingstips 4. Vijf tips voor

Nadere informatie

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 Security Monitoring Centre BV, gevestigd te Tiel Hoog Kellenseweg 2, 4004 JB Tiel.Tel. 0344 78900, Fax 0344 789. Hierna te noemen SMC De vragen met een dienen minimaal

Nadere informatie

De schakel tussen u en techniek.

De schakel tussen u en techniek. De schakel tussen u en techniek. www.saasen.com ELEKTRA VENTILATIE BEVEILIGING TELEMATICA Eén betrouwbare partner voor al uw installatiewerkzaamheden Dan bent u bij J. Saasen B.V. aan het goede adres.

Nadere informatie

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Alarm over IP Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is Alarm over IP?... 3 1.2. Waarom lanceert The VOIP Company

Nadere informatie

Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen

Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen Den Haag, 17 januari 2007 Raad van Hoofdcommissarissen Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen VERDERGAANDE SAMENWERKING POLITIE EN BEVEILIGINGSBRANCHE De politie gaat elektronische inbraakmeldingen

Nadere informatie

Overal uw huis onder controle

Overal uw huis onder controle Overal uw huis onder controle comfort energiebesparing personen alarm alarm camerabeveiliging www.e-domotica.com Bediening via: Basisstation Smartphone Tablet Voor wie: Voor iedereen Wanneer: Voor elke

Nadere informatie

DÉ TOTAALLEVERANCIER VAN BEVEILIGINGSSYSTEMEN

DÉ TOTAALLEVERANCIER VAN BEVEILIGINGSSYSTEMEN DÉ TOTAALLEVERANCIER VAN BEVEILIGINGSSYSTEMEN Onze producten: Camerasystemen Alarmsystemen Mistgeneratoren Toegangscontrole Intercoms Zorgtotaalsysteem Track & trace caz-veiligheid.nl CAZ VEILIGHEID DRAAGT

Nadere informatie

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet School Info Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid

Nadere informatie

Presentatie. Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016

Presentatie. Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016 Presentatie Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016 Programma 18:30 Welkomstwoord voorzitter OVG Frank Timmers 18:35 Uitleg KVO-B vs actieve camerabeveiliging Iwan Hulsebosch,

Nadere informatie

Live View: realtime cameratoezicht

Live View: realtime cameratoezicht Ministerie van Veiligheid en Justitie Live View: realtime cameratoezicht Wat is Live View? Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijkt met de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/27498 zaaknr.: Z/C/15/21268 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Convenant cameratoezicht bedrijventerrein De Beijerd en t Riet Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : W.A.G. Hillenaar

Nadere informatie

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven.

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven. Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen Ingevuld door 102 bedrijven 9 november 2016 Waarom een enquete? Waarom een enquete? Verordening reclamebelasting

Nadere informatie

HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID. inbraakbeveiliging.

HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID. inbraakbeveiliging. HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID Door de toenemende criminaliteit worden er steeds zwaardere eisen oesteld aan inbraakbeveiliging. Locked Safe Holland bekleedt al sinds 1986 een vooraanstaande

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

Tarieven ASC Camera Camera alarmverificatie abonnement per camera 61,00

Tarieven ASC Camera Camera alarmverificatie abonnement per camera 61,00 Tarieven ASC 2016 Alarm aansluitingen analoog of IP: Abonnement AL1 particulier 196,00 Abonnement AL1 bedrijf 276,00 Abonnement AL2 343,00 Back-up aansluiting 84,00 Brandmeldsysteem uitsluitend voor brandmeldingen

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

DIENSTEN EN TARIEVEN 2015

DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 Met een FARINGWELL Membership bent u altijd verzekerd van de service en kwaliteit van FARINGWELL. Naast de diensten op uw volgsysteem, kunt u via ons

Nadere informatie

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein SeComouse Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Op een bedrijventerrein

Nadere informatie

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale Alles onder controle Gebruikershandleiding Alarmcentrale a l a r m c e n t r a l e 0 1 6 5-5 5 5 5 5 4 w w w. a l a r m c o n t r o l. n l Alarm Control Nederland Alarm Control Nederland (ACN) is een betrouwbare

Nadere informatie

EMAILWAVE. Professionele E-mail Marketing tool

EMAILWAVE. Professionele E-mail Marketing tool Introductie EmailWave is dé manier om uw leden of klanten uw nieuwsbrief toe te sturen. De applicatie biedt vele mogelijkheden om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken uw leden of klanten op de hoogte

Nadere informatie

Veiliger wonen en zorg op afstand via glasvezel. 28 mei 2015 Piet Bekenkamp Bas van der Kolk

Veiliger wonen en zorg op afstand via glasvezel. 28 mei 2015 Piet Bekenkamp Bas van der Kolk Veiliger wonen en zorg op afstand via glasvezel 28 mei 2015 Piet Bekenkamp Bas van der Kolk Agenda Update project Planning Categorie 2 en 3 Bestaande diensten over glasvezel (OBN) Zorg op afstand (Lunetzorg)

Nadere informatie

Handreiking. Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven

Handreiking. Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven Handreiking Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven Versie 1.0 Maart 2015 1. Inleiding In de afgelopen jaren zijn verzekeraars steeds vaker geconfronteerd met vergaande criminaliteit

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht U-Safe (die de kwaliteit van het cameratoezicht zal monitoren en aan de gebieden gaat rapporteren) zullen in 2016 zo n 63.000,- excl. BTW bedragen. n de algemene ledenvergaderingen van de SKR is elke keer

Nadere informatie

Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010. 2007 deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V.

Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010. 2007 deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V. Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010 Inleiding - Even voorstellen - Structuur parkmanagement - Concept - Voordelen voor ondernemers - Aanpak - Deelname kosten - Uw vragen! Wat is

Nadere informatie

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van elektronische alarmen Definitieve versie 1.1, dd 26 oktober 2006

Nadere informatie

Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk

Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk U bent een overeenkomst aangegaan, of bent hiertoe voornemens, tot deelname aan een glasvezelnetwerk gerealiseerd door de Coöperatieve Vereniging Fryslânring

Nadere informatie

Security2Connect. Wel zo veilig

Security2Connect. Wel zo veilig Security2Connect Wel zo veilig ConstructionConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. ConstructionConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid

Toonaangevend in veiligheid Retail Toonaangevend in veiligheid Veel retailers worden geplaagd door winkeldiefstal en winkelcriminaliteit. Enerzijds door winkelend publiek en anderzijds door eigen medewerkers. De hieruit voortvloeiende

Nadere informatie

Een effectieve en kostenefficiënte beveiliging van uw bouwterrein

Een effectieve en kostenefficiënte beveiliging van uw bouwterrein Een effectieve en kostenefficiënte beveiliging van uw bouwterrein Tijdelijke beveiligingsoplossingen die de leegstandsrisico s minimaliseren en uw rendement optimaliseren www.fmt-nl.com FMT maakt werk

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

WIN-PAK SE/PE met Galaxy-integratie GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN VOOR INBRAAKBEVEILIGING, VIDEOBEWAKING EN TOEGANGSBEHEER. A winning combination

WIN-PAK SE/PE met Galaxy-integratie GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN VOOR INBRAAKBEVEILIGING, VIDEOBEWAKING EN TOEGANGSBEHEER. A winning combination WIN-PAK SE/PE met Galaxy-integratie GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN VOOR INBRAAKBEVEILIGING, VIDEOBEWAKING EN TOEGANGSBEHEER A winning combination Onbegrensde mogelijkheden! Typische toepassingen Kantoorgebouwen

Nadere informatie

Construction Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet

Construction Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet Construction Info Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet ConstructionConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. ConstructionConnect biedt u diensten

Nadere informatie

Security is is our our passion. EVC Security b.v.b.a. Inbraak- en brandbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole

Security is is our our passion. EVC Security b.v.b.a. Inbraak- en brandbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole EVC Security is een dynamisch bedrijf dat werd opgericht in 1994 door Geert Vercruyssen en is uitgegroeid tot een gevestigde waarde op vlak van inbraakbeveiliging, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole.

Nadere informatie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie 1. Waarom zou ik overstappen? 2. Wat kunnen klanten verwachten wanneer zij kiezen voor de diensten van PLINQ / TriNed? Wij in Heeze, Leende en Sterksel zijn met elkaar een mooi lokaal initiatief begonnen.

Nadere informatie

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 Locatie: 1 Agenda 1. Opening & mededelingen 2. Notulen ledenvergadering d.d. 5 juni 2012 3. Terugkoppeling bestuur & werkgroep

Nadere informatie

VideoObservatie. EarlyAlert. AlarmVerificatie. VideoStorage

VideoObservatie. EarlyAlert. AlarmVerificatie. VideoStorage VideoObservatie In de VAS meldkamer zijn centrale videowalls geplaatst. Aangesloten locaties rouleren over de videowalls in een vooraf overeengekomen tijdschema. De centralisten houden preventief toezicht

Nadere informatie

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding alarmopvolging

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding alarmopvolging SmartLife Veilig Gebruikershandleiding Over SmartLife Veilig Wat is KPN SmartLife Veilig? Service & Contact Met SmartLife Veilig ben je altijd op de hoogte van Heb je nog vragen over KPN SmartLife? Kijk

Nadere informatie

Nederlands Politie Instituut

Nederlands Politie Instituut Nederlands Politie Instituut 070 30540 1 8 JAN 2007 I.- I I I 1 Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO) aangaande de organisatie - en opvolging

Nadere informatie

Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Transport- /Logistieke bedrijven.

Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Transport- /Logistieke bedrijven. Handreiking Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Transport- /Logistieke bedrijven. Versie 1.0 Juli 2017 2017-00035273/MLEEU 1. Inleiding In de afgelopen jaren zijn verzekeraars steeds vaker geconfronteerd

Nadere informatie

Duurzame oplossingen, doeltreffende installaties

Duurzame oplossingen, doeltreffende installaties Duurzame oplossingen, doeltreffende installaties Agro Industrie Particulier Beveiliging Duurzame energie Over ETB van de Beek Elektrotechnische installaties ontwerpen, installeren én onderhouden. En minstens

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

SiteCam Webcam Hosting Services. Prijsstelling en Aanvraagformulier

SiteCam Webcam Hosting Services. Prijsstelling en Aanvraagformulier SiteCam Webcam Hosting Services Prijsstelling en Aanvraagformulier Introductie: SiteCam Hosting Services is ontwikkeld door WebcamCenter om onze klanten de mogelijkheid te bieden op een eenvoudige wijze

Nadere informatie

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen 2 Easy Series inbraakcentrale Betrouwbare beveiliging vereenvoudigd Toegevoegde waarde voor uw innovatieve

Nadere informatie

Uw persoonlijke account

Uw persoonlijke account Uw persoonlijke account 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Inloggen Mijnsmartalarm... 4 2. Aansluiten basiscentrale... 5 2.1 Model zwart... 5 2.2 Model wit... 5 3. Bediening alarmsysteem... 6 3.1 Alarm... 7 2.1.1

Nadere informatie

Bijna gevallen? Onze alarmering geeft u en uw kinderen gemoedsrust!

Bijna gevallen? Onze alarmering geeft u en uw kinderen gemoedsrust! Bijna gevallen? Onze alarmering geeft u en uw kinderen gemoedsrust! RSVO-alarmering BV info@rsvo-alarmering.nl www.rsvo-alarmering.nl Zeverijnstraat 24a 1216 GK Hilversum T 035-623 9900 1 Eén druk op de

Nadere informatie

Galaxy Flex. Bescherm uw bezittingen

Galaxy Flex. Bescherm uw bezittingen Galaxy Flex Bescherm uw bezittingen Beveiliging die staat als een huis Bent u op zoek naar een beveiligingssysteem dat... Uiterst effectief en toch goed betaalbaar is? Zeer flexibel en toch eenvoudig in

Nadere informatie

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in uw kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over?

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in uw kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over? FlexISDN Wat is FlexISDN? Met FlexISDN belt u stukken voordeliger. gntel neemt de abonnements- en gesprekskosten over van uw huidige aanbieder. Omdat gntel een eigen telefonieplatform heeft, kunnen wij

Nadere informatie

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma Risico s & Verzekeren Wieke Wagenaar en Mindert Postma 2 Even voorstellen Mindert Postma Adviseur Bedrijvendesk Wieke Wagenaar Risico Specialist Verzekeren Rabobank Drachten Friesland Oost 3 Programma

Nadere informatie

9/12/15. Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps. Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco

9/12/15. Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps. Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco 9/12/15 Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco 1 Inhoud 1. Nut van een alarmsysteem 2. Ontwerp van een beveiligingsinstallatie Risicoanalyse

Nadere informatie

6.3 Indien PLUIS Beveiligingsdiensten levert aan Opdrachtgever, draagt zij zorg voor het aansluiten van het Beveiligingssysteem op de Alarm-

6.3 Indien PLUIS Beveiligingsdiensten levert aan Opdrachtgever, draagt zij zorg voor het aansluiten van het Beveiligingssysteem op de Alarm- ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: (a) PLUIS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUIS B.V. (b) Opdrachtgever:

Nadere informatie

Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk

Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk U bent een overeenkomst aangegaan, of bent hiertoe voornemens, tot deelname aan een glasvezelnetwerk gerealiseerd door de Coöperatieve Vereniging Fryslânring

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum :

Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum : Onderwerp: verzoek om vertraagd doorgeven van automatische brandmeldingen te

Nadere informatie

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! Iedere dag scherp Protectiepartners. Nieuw en toch meer dan 45 jaar jong. De naam Protectiepartners

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST. De ondergetekenden:

MANTELOVEREENKOMST. De ondergetekenden: MANTELOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. IFA bedrijfsadvies, onderdeel van IFA verzekeringen B.V., gevestigd aan Lübeck 2, Postbus 504 2990 AM Barendrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS 17 Voor particulieren uitgaven in verband met diefstal- of brandpreventie komen in aanmerking voor belastingvermindering. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand

Nadere informatie

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE Aanwijzingen voor de Gebruiker Alphatronics B.V. copyright 1991, Nijkerk INTRODUCTIE Uw inbraaksignaleringsinstallatie heeft als hart een Visonic MAX-5 alarmcentrale. Op dit

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Uw referentiecode Gefaseerd

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Uw referentiecode Gefaseerd Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 2966637 Aanvraagnaam Inrit vergunning Uw referentiecode

Nadere informatie

BelJeBuren Informatiedocument Informatiedocument

BelJeBuren Informatiedocument Informatiedocument Informatiedocument Dit document is er voor bedoeld om (toekomstige-) deelnemers aan BelJeBuren te informeren over de werking van het platform. Als u onderstaande informatie goed doorleest, zijn de meeste

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect

Nadere informatie

SECURITAS. Beveiliging in het 1000 eilandenrijk

SECURITAS. Beveiliging in het 1000 eilandenrijk SECURITAS Beveiliging in het 1000 eilandenrijk Het bestuur van BGO heeft onderzocht hoe de beveiliging van Securitas tot op heden functioneert. Daartoe is een enquête gehouden onder de leden die een contract

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2013

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 NIEUWSBRIEF APRIL 2013 De VPB volop actief voor u en door u!!! Voor u ziet u de april 2013 uitgave van de nieuwsbrief van de Vereniging Parkmanagement Bolsward. Via deze nieuwsbrief krijgt u de laatste

Nadere informatie

Het Preventieabonnement

Het Preventieabonnement CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Informatie voor de ondernemer Het Preventieabonnement Een veilig gevoel 2 Het Preventieabonnement Een veilig gevoel Verzekeren is niet de enige oplossing om met uw risico

Nadere informatie