Stelling 2 Een belangrijke reden dat veranderingsprocessen mislukken is dat er vooraf onvoldoende over is nagedacht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stelling 2 Een belangrijke reden dat veranderingsprocessen mislukken is dat er vooraf onvoldoende over is nagedacht."

Transcriptie

1 Oefenvragen Ondernemerskunde B - Verandermanagement 1. Welke stelling is juist? Een belangrijke reden dat veranderingsprocessen mislukken is dat er eigenlijk geen goede reden is om iets te veranderen. Men verandert om een andere reden dan dat er werkelijk sprake is van een groot probleem. Een belangrijke reden dat veranderingsprocessen mislukken is dat er vooraf onvoldoende over is nagedacht. 2. Waar staat de P voor in de formule Sg - Sh = P? A. Positionering. B. Parameter. C. Project. D. Probleem. 3. Wat is het doel van fase 1 van de 3-fasen Planned Change methode van Kurt Lewin? A. In fase 1 is het van belang om succesvol nieuw gedrag krachtig in de organisatie te verankeren, zodat het beklijft. B. In fase 1 moet er eerst beweging ontstaan, waardoor medewerkers veranderen. Zonder deze beweging komt de organisatie niet op de gewenste situatie. C. In fase 1 beschrijft men de huidige en gewenste situatie en doet men onderzoek hoe het staat met het krachten-evenwicht. D. In fase 1 moeten medewerkers worden losgeweekt uit de oude situatie. Deze Unfreezing is eerst noodzakelijk om tot veranderingen te kunnen komen. 4. Welke stelling over het ontstaan van organisatiecultuur is juist? Een organisatiecultuur wordt onder andere gevormd door de specifieke doelstelling en branche van een organisatie. Een organisatiecultuur wordt onder andere gevormd door de plaats van de organisatie in de maatschappij.

2 5. Welke stelling is juist? Voorbeelden van direct werkende mechanismen die de cultuur beïnvloeden zijn systemen, procedures en symbolen. Voorbeelden van indirect werkende mechanismen die de cultuur beïnvloeden zijn de belangrijkste aandachtspunten van de leiding en voorbeeldgedrag. 6. Harrison beschrijft vier typische organisatieculturen. Welke omschrijving past het best bij de Persoonscultuur? A. Organisaties die veelal doelgericht aan projecten werken. B. Kleinere familiebedrijven. C. Organisaties met veel zelfstandig werkende medewerkers. D. Grotere, bureaucratisch geleide bedrijven. 7. Met welk type cultuur hebben we te maken volgens het cultuurmodel van Harrison, wanneer er binnen een organisatie sprake is van intense samenwerking tussen de hogere leiding en de werkvloer en veel delegatie van TVB's? A. Taakcultuur. B. Machtscultuur. C. Persoonscultuur. D. Rolcultuur. 8. Het 7S-model is intensief gebruikt door bureau McKinsey. Waar dient het 7S-model voor? A. Het is een samenvattingsinstrument waarmee in een schema duidelijk wordt welke kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes er zijn voor een organisatie. B. Het is een analyse-instrument waarmee een businessplan wordt vormgegeven, inclusief missie, visie en strategie. C. Het is een management instrument waarmee de verschillende vormen van weerstand in kaart worden gebracht, inclusief de systemen om deze aan te pakken. D. Het is een diagnose-instrument om de zwakke plekken binnen de organisatie te kunnen opsporen, inclusief de samenhang met andere onderdelen.

3 9. John Kotter is bekend om zijn beschrijvingen over het mislukken van veranderingsprocessen. Naast 8 bedreigingen heeft hij ook 8 tips verwoord om deze fouten te voorkomen. Welke bruikbare tips heeft Kotter onder andere benoemd? A. Bereid u gedegen voor en zorg daarbij voor een plan, zowel gericht op (verborgen) tegenstanders als op (potentiële) voorstanders. B. Kies uw moment zorgvuldig en voer de verandering snel door om geruchten te minimaliseren. C. Blijf positief en optimistisch en zorg voor lange termijn successen. D. Smeed coalities en veranker veranderingen. 10. Waar dient overtuigingsmanagement voor binnen de verandermanagement-ijsberg van Wilfried Krüger? A. Ter ondersteuning van resultaatgericht management, om de focus weer te krijgen op kwantiteit, kwaliteit, kosten en tijd. B. Om te zorgen dat voorstanders en potentiële voorstanders een groep gaan vormen die de tegenstanders gaan overtuigen van het nut van de veranderplannen. C. Om alle potentiële voorstanders en verborgen tegenstanders weer boven de waterlijn te krijgen voor een juiste focus op heldere doelen. D. Om tegenstanders en verborgen tegenstanders toch mee te krijgen voor de veranderplannen. 11. Volgens Kotter en Schlesinger leidt verandering altijd tot weerstand. Zij geven vier redenen waarom bepaalde mensen zich tegen verandering verzetten. Sommige mensen hebben een sterke hang naar een gevoel van veiligheid en zekerheid. Zij vertonen weerstand door de onzekerheid dat het veranderingsproces met zich meebrengt. Welke van de vier redenen voor weerstand ligt hieraan ten grondslag volgens de theorie? A. Een afwijkende visie op de situatie. B. Misverstanden. C. Een lage verandertolerantie. D. Bekrompen eigenbelang. 12. Kotter & Schlesinger beschrijven zes methode om af te rekenen met weerstand tegen verandering. Welke methode is volgens de theorie het best toepasbaar bij misverstanden? A. Onderhandelen om tot overeenstemming te komen. B. Deelname en betrokkenheid. C. Vergemakkelijken en ondersteunen. D. Onderricht en communicatie.

4 13. In zijn boek DOEN! beschrijft Ben Tiggelaar drie uitgangspunten voor effectieve gedragsverandering. Welk van onderstaande uitgangspunten zijn door hem beschreven? Uitgangspunt 1 Het stimuleren van nieuw gewoontegedrag vergt management van intenties en situaties. Uitgangspunt 2 Veranderen draait primair om het realiseren van nieuw gewoontegedrag. A. Alleen uitgangspunt 1. B. Alleen uitgangspunt 2. C. Beide uitgangspunten. D. Geen van beide uitgangspunten. 14. U merkt dat een medewerker van u weerstand vertoont tegen verandering. Hij geeft aan dat zijn agenda helemaal vol zit, tevens vertelt hij dat hij ook de vaardigheden mist om de nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren. Waar ligt volgens de theorie de bron van deze weerstand? A. In het willen. B. In het kunnen. C. In het moeten. D. In de combinatie van willen, kunnen en moeten. 15. Welke stelling is juist? De 7 stappen van Dante geven uitstekend weer in welke volgorde zich verschillende emotionele reacties kunnen voordoen bij ingrijpende veranderingsprocessen, zoals reorganisaties. De middelste fase van de 7 stappen van Dante is de depressie, waarbij sprake is van terugtrekken of afhaken. Dat is het moment waarop het pas weer mogelijk is om naar boven te kijken en nieuw gedrag daadwerkelijk succesvol door te voeren.

5 Oefenvragen Ondernemerskunde B - Verandermanagement 1. C 2. D 3. D 4. C 5. D 6. C 7. A 8. D 9. D 10. D 11. C 12. D 13. C 14. B 15. C

Omgaan met weerstand. 1. Wat is weerstand? 05012010 iw

Omgaan met weerstand. 1. Wat is weerstand? 05012010 iw Omgaan met weerstand 05012010 iw Wat je ook wilt veranderen in een organisatie, vroeg of laat roept je actie ook tegenkrachten op. Rationele bezwaren en praktische belemmeringen, maar ook tegenkrachten

Nadere informatie

WERKBOEK DROMEN DURVEN DOEN. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf

WERKBOEK DROMEN DURVEN DOEN. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf WERKBOEK bij de nieuwe editie van DROMEN DURVEN DOEN Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf dr. Ben Tiggelaar DROMEN DURVEN DOEN WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GEDRAG EN VERANDERING HOOFDSTUK

Nadere informatie

Van weerstand naar commitment

Van weerstand naar commitment Van weerstand naar commitment Hoe ga je om met weerstanden in jouw organisatie? Dit artikel geeft je hiervoor diverse handreikingen. Het beschrijft welke vormen van individuele weerstand je kunt onderscheiden

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

Motivational Interviewing

Motivational Interviewing Motivational Interviewing Een bewerking van het artikel: Voorlichtingsmehodieken Motivational Interviewing DiabeteszorgBeter (jan. 2007) 1. Inleiding Motivational Interviewing (MI) is een directieve persoongerichte

Nadere informatie

Motiveren om te leren

Motiveren om te leren Motiveren om te leren Een succesvol opleidingsbeleid is afhankelijk van verschillende factoren. De keuze van een goede opleidingsaanbieder speelt een rol, net zoals een grondige behoeftedetectie en de

Nadere informatie

Verandermanagement in geuren en kleuren

Verandermanagement in geuren en kleuren Verandermanagement in geuren en kleuren Perspectieven op veranderen in organisaties A.F.A. Korsten 1 Inleiding Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur 1. Verandering in strategie, structuur of cultuur Een verandering is een ingrijpende wijziging in het functioneren van een organisatie of in het functioneren van mensen binnen een organisatie (Wissema

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

2. Het creëren van een gemeenschappelijk doel

2. Het creëren van een gemeenschappelijk doel Het creëren van een gemeenschappelijk doel. Een kompas in het moeras. TeamForce Een product van A.J. van Ast TeamForce, Copyright 2004-2005 Pagina 1 Het creëren van een gemeenschappelijk doel. "Een kompas

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17. Batenmodellering 51 Batenrealisatie 56 De motiverende kracht van batenmanagement 59

DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17. Batenmodellering 51 Batenrealisatie 56 De motiverende kracht van batenmanagement 59 VOORWOORD INHOUD De voordeur van Peter en Sanne 11 Inleiding 13 Wat vind je in dit boek? 13 Voor wie is dit boek? 15 Dan nog dit... 15 DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17 1 Wat is een businesscase?

Nadere informatie

Het achtvelden instrument:

Het achtvelden instrument: Het achtvelden instrument: analyse kader voor opleidingseffecten Doel / Probleem Impact Werksituatie Functioneren Vaardigheden Leerresultaten Leersituatie Proces J.W.M. Kessels C.A. Smit P. Keursten Februari

Nadere informatie

Is samenwerken in associatie iets voor mij?

Is samenwerken in associatie iets voor mij? Is samenwerken in associatie iets voor mij? Voor soloberoepsbeoefenaars is het gaan samenwerken zonder meer een ingrijpende stap. Men komt op een nieuw en vaak totaal onbekend terrein. Bovendien maakt

Nadere informatie

Houd het marketingplan uit de la!

Houd het marketingplan uit de la! Houd het marketingplan uit de la! Over uitvoerbare marketingplannen Sicco Santema en Marian Dingena 38 1 Inleiding 2 Tien lessen o Les 1 Divergeer en convergeer o Les 2 Kijk van 'buiten naar binnen' en

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie