HARAS. Systematiek voor risico-analyse van het werken met open radioactieve stoffen 1.1. Hazard Analysis of RadioActive Substances

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HARAS. Systematiek voor risico-analyse van het werken met open radioactieve stoffen 1.1. Hazard Analysis of RadioActive Substances"

Transcriptie

1 HARAS Systematiek voor risico-analyse van het werken met open radioactieve HARAS Hazard Analysis of RadioActive Substances Analyse methode risico-evaluatie voor werksituaties met open radioactieve Kwantitatieve inschatting van mogelijke (dosis)en voor werkers en milieu ACT DCC TF = GEVOLG ACT DCC TF Gehanteerde Activiteit DosisConversie Coëfficiënt Transferfractie

2 13 HARAS (2) Prospectieve analyse toetsing / normstelling / ontwerp ACT DCC NORM TF identificatie / beoordeling / optimalisatie werkmethoden en beschermingsvoorzieningen Retrospectieve analyse inschatting en gebeurtenis / situatie GEVOLG = ACT DCC TF Componenten HARAS systematiek Karakterisering hoeveelheid radioactieve stof Karakterisering werkscenario werkzaamheden beschermingsvoorzieningen omstandigheden (normaal / incident / ongeval) Identificatie besmettingspad inhalatie ingestie etc. Inschatting per scenario per besmettingspad werker(s) milieu

3 13 Implementatie HARAS systematiek Werken met open radioactieve radionuclidelaboratorium toediening nucleaire geneeskunde industriële en productie toepassing etc. Fysische modellering transfer van bron naar werker/milieu besmettingspad inhalatie rekenmodel voor luchtverspreiding Inschatting overige besmettingspaden via scenarioanalyse 3.1 HOEVEELHEID WERKSCENARIO BESMETTINGS PAD GEVOLG KARAKTERISERING HOEVEELHEID RADIOACTIEVE STOF WAARMEE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD activiteit nuclide (ACTxDCC) KARAKTERISERING WERKZAAMHEDEN toepassing bewerking fysische vorm chemische vorm KARAKTERISERING BESCHERMINGS VOORZIENINGEN laboratorium filters zuurkast/laf-kast box in zuurkast handschoenenkast, etc. OMSTANDIGHEDEN NORMAAL OMSTANDIGHEDEN INCIDENT OMSTANDIGHEDEN ONGEVAL LUCHT INHALATIE INGESTIE PRIKKEN HUID BESMETTING OVERIGE BESMETTINGS PADEN werker inname normaal werker inname incident werker inname ongeval milieu lozing emissie normaal milieu lozing emissie incident milieu lozing emissie ongeval SCHEMA HARAS-METHODIEK VIA REKENMODEL VOOR LUCHTVERSPREIDING NIET VIA REKENMODEL VOOR LUCHTVERSPREIDING

4 13 Werkscenario / omstandigheden Normale omstandigheden alles loopt volgens verwachting in de regel geen of zeer lage besmetting Incident omstandigheden afwijking van het normale redelijkerwijs te verwachten op basis van ervaring hooguit enkele malen per jaar Ongevals omstandigheden zeer uitzonderlijke situatie potentieel ernstige en Rekenmodel voor luchtverspreiding Berekening TransferFracties (TF) naar werker en milieu toepassing / bewerking radioactieve stof beschermingsvoorzieningen Rekenmodel met compartimenten waartussen overdracht van radioactieve plaatsvindt Continue overdracht tussen compartimenten constante fractionele verwijderingssnelheid fractie van activiteit overgedragen per tijdseenheid constante overdrachtsfractie fractie van activiteit beschikbaar voor overdracht rekening houdend met radioactief verval

5 13 Rudimentair luchtverspreiding λ BRON λ λ λ λ MILIEU CONTAINMENT MILIEU WERKRUIMTE λ WERKER Typical calculation model for air pathway λvr (1-ff) Release fs: spill-fraction of source activity Ventilation system λhv Fume hood λlv λvr ff λhc Filter Laboratory λcl Cloud λcw Worker ft: filter efficiency (fraction) of trapping filter ff: filter efficiency (fraction) of filter in the ventilation system λbh (1-ft) Boxcontainment λbh ft λsb Trapping filter λxy: removal constant (per unit time) from compartment x to compartment y Source fs Activity it is possible to skip or add compartments

6 13 Toepassing HARAS standaard C laboratorium Luchtverspreiding is primaire pathway rekenmodel voor luchtverspreiding Andere pathways retrospectief beoordelen denkbare scenario s Bepaling hanteerbare activiteit in TOX rekeneenheden per type bewerking Onderscheid normale omstandigheden incidenten Ongeval NIET bepalend voor hanteerbare activiteit Definitie referentie bewerking natte bewerking in gewone zuurkast rekeneenheid voor ACTxDCC Het product (ACT DCC) is niet dimensieloos, maar heeft dezelfde dimensie als de dosisgrootheid die in de gebruikte DCC is vervat. In het SI-eenhedenstelsel worden getalwaarden voor dit product dus uitgedrukt in de eenheid sievert in de Richtlijn wordt aangeduid als het aantal radiotoxiciteits-equivalenten [Re], ACTxDCC = 1 [Re] is de hoeveelheid radioactieve stof die een effectieve volgdosis van 1 sievert veroorzaakt, bij inwendige besmetting van de werker. De getalwaarde van (ACT DCC) uitgedrukt in de SI-eenheid [sievert] is dus numeriek gelijk aan het aantal radiotoxiciteits-equivalenten en ook het aantal rekeneenheden Re

7 13 ventilatieparameter r In de Richtlijn-rekenregel is sprake is van vier mogelijke waarden voor de lokale ventilatieparameter r. Opeenvolgend wordt een factor 10 verschil in waarde toegekend aan het werken buiten de zuurkast, het werken binnen een gewone zuurkast, het werken binnen een DIN-gekeurde zuurkast en het werken in een gesloten - klasse III - kabinet. HARAS-studie toont aan dat het onderlinge verschil tussen een gewoon goede zuurkast en een DIN-gekeurde zuurkast onder normale werkomstandigheden niet relevant is voor het stellen van grenswaarden voor hanteerbare hoeveelheden. Immers, voor het vaststellen van deze grenswaarden is de incident-omstandigheid falende zuurkast bepalend. Voor standaardlaboratoria : feitelijk twee opties voor getalwaarden van de lokale ventilatie-parameter; namelijk een voor het werken binnen een zuurkast en voor werkzaamheden buiten een zuurkast verspreidingsparameter p, verspreidingsparameter p, voor het overgrote deel van de doorgerekende scenario s van werkzaamheden en werkomstandigheden een onjuiste inschatting geven van de relatieve riskantheid van de bewerking, Voor een aantal bewerkingen op een standaard- C- laboratorium blijken de aangenomen p-waarden uit de Richtlijn te leiden tot onnodig restrictieve grenswaarden voor hoeveelheden waarmee kan worden gewerkt. de Richtlijn is te tolerant ten aanzien van de bewerkingen waarbij het kookproces een rol speelt

8 13 belastingsfactor van de werkruimte In de Richtlijn wordt een belastingsfactor van de werkruimte gehanteerd om aanvullend grenzen te stellen aan de totale hoeveelheid radioactieve waarmee per laboratorium kan worden gewerkt. HARAS-studie leert dat het aantal werkplekken binnen een laboratorium en dus ook het aantal handelingen dat tegelijkertijd plaatsvindt niet wezenlijk van invloed is op het risico-niveau voor werkers die in het laboratorium aanwezig zijn. Het stellen van aanvullende beperkingen voor de hanteerbare hoeveelheden binnen laboratoria waar meerdere werkplekken zijn, is dan ook niet noodzakelijk. Het concept belastingsfactor uit de Richtlijn is naar ons oordeel overbodig

Risicobeoordeling voor mens

Risicobeoordeling voor mens 168 1 Risicobeoordeling voor mens en milieu door dr. H. Könemann, RIVM, Bilthoven, bewerkt door drs. C. Schlax 1. Inleiding 168 3 2. Blootstelling 168 4 2.1. Uitstoot 168 4 2.2. Lotgevallen 168 5 2.3.

Nadere informatie

Rapport 703719043/2010 P.J.M. Kwakman J.F.M. Versteegh. Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen

Rapport 703719043/2010 P.J.M. Kwakman J.F.M. Versteegh. Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen Rapport 703719043/2010 P.J.M. Kwakman J.F.M. Versteegh Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen RIVM-rapport 703719043/2010 Maatregelen na een radiologische besmetting

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

RADIOACTIEF VERVAL. Vervalsnelheid

RADIOACTIEF VERVAL. Vervalsnelheid /stralingsbeschermingsdienst 8385-I dictaat september 2000 RADIOACTIEF VERVAL Voor een beperkt aantal van nature voorkomende kernsoorten en voor de meeste kunstmatig gevormde nucliden wijkt de neutron/proton

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Werken met scenario s, risicobeoordeling en capaciteiten. in de Strategie Nationale Veiligheid

Werken met scenario s, risicobeoordeling en capaciteiten. in de Strategie Nationale Veiligheid Werken met scenario s, risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie Nationale Veiligheid 2 Werken met scenario s, risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie Nationale Veiligheid 4: Formats

Nadere informatie

GEBRUIK VAN NANOPRODUCTEN IN DE NEDERLANDSE BOUWNIJVERHEID. Toepassingen, mogelijke risico s en beheersing

GEBRUIK VAN NANOPRODUCTEN IN DE NEDERLANDSE BOUWNIJVERHEID. Toepassingen, mogelijke risico s en beheersing GEBRUIK VAN NANOPRODUCTEN IN DE NEDERLANDSE BOUWNIJVERHEID Toepassingen, mogelijke risico s en beheersing Auteurs: F. van Broekhuizen, IVAM UvA J.C. van Broekhuizen, IVAM UvA R.T.M. Cornelissen, IVAM UvA

Nadere informatie

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Een handreiking voor het beoordelen van veldsterktemetingen. Inleiding Medewerkers van het Antennebureau, de GGD en en gemeentes krijgen geregeld vragen

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Verschillen Oude t.o.v. Nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borne Uit: Adviesrapport / Saxion.

Verschillen Oude t.o.v. Nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borne Uit: Adviesrapport / Saxion. Verschillen Oude t.o.v. Nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borne Uit: Adviesrapport / Saxion. 2.1 De verordening Zoals in de Inleiding van dit onderzoek al is vermeld is bij

Nadere informatie

Bioveiligheid in het laboratorium

Bioveiligheid in het laboratorium VLAAMS INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE UNIVERSITEIT GENT Universiteit Antwerpen Bioveiligheid in het laboratorium 3de herziene editie Bioveiligheid in het laboratorium 3e herziene editie,

Nadere informatie

Afdeling Bioveiligheid en Biotechnologie. Versie 2.2 maart 2009

Afdeling Bioveiligheid en Biotechnologie. Versie 2.2 maart 2009 Afdeling Bioveiligheid en Biotechnologie Leidraad voor het gebruik en de interpretatie van de formulieren bestemd voor het opstellen van bijzondere rampenplannen voor hulpverlening inzake ingeperkt gebruik

Nadere informatie

10-6, de macht van een getal

10-6, de macht van een getal De invloed van kwantitatieve risicoanalyses op de veiligheid in Nederland Master of Crisis and Disaster Management, 6e leergang December 2004 Alex Overbeeke Decaan: Dr. M.J. van Duin Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Sessie R. De mens als zwakke schakel bij veiligheidsmanagement en in incidenten

Sessie R. De mens als zwakke schakel bij veiligheidsmanagement en in incidenten Sessie R. De mens als zwakke schakel bij veiligheidsmanagement en in incidenten Lilian Bronneberg MSc, psycholoog en senior adviseur, Human Company en David de Bruijn, psycholoog en senior ergonoom, Intergo

Nadere informatie

GEURBEREKENINGEN TEN BEHOEVE VAN MER SCHIPHOL 2003. Augustus 2001

GEURBEREKENINGEN TEN BEHOEVE VAN MER SCHIPHOL 2003. Augustus 2001 Luchthygiëne, onderzoek en advies Error! Reference source not found., Augustus 2001 GEURBEREKENINGEN TEN BEHOEVE VAN MER SCHIPHOL 2003 Augustus 2001 Buro Blauw B.V. Vadaring 96 6702 EB Wageningen Tel:

Nadere informatie

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V.

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Standaard en Interne Modellen onder Solvency II Hoe een intern model kan bijdragen tot beter risicobeheer Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Inleiding

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope

Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope 1 Introductie Duurzaamheid is tegenwoordig voor veel bedrijven een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering geworden. In steeds meer bedrijven vormt het

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Fysieke belasting bij gebruik van Incontinentiemateriaal

Fysieke belasting bij gebruik van Incontinentiemateriaal Fysieke belasting bij gebruik van Incontinentiemateriaal Een vergelijking van de fysieke belasting bij gebruik van verschillende soorten incontinentiemateriaal waaronder de TENA Flex - onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland

Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland Ir. J. Koppejan (Procede Biomass BV) Enschede, Oktober 2010 Colofon Deze rapportage is uitgevoerd in opdacht van AgentschapNL

Nadere informatie

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald?

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Colofon Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS-loket

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

Clean Rooms en wat daarbij komt kijken Kees de Wit : ASML

Clean Rooms en wat daarbij komt kijken Kees de Wit : ASML Clean Rooms en wat daarbij komt kijken : ASML Even voorstellen ASML maakt machines voor het vervaardigen van microchips. Ons nieuwste platform de NXE werk met Extreem Ultra Violet. EUV kan zich het best

Nadere informatie