Trustbox De tijd begint te dringen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trustbox De tijd begint te dringen!"

Transcriptie

1 Trustbox De tijd begint te dringen! Op 13 december 2014 (op z n Amerikaans: !) wordt de Europese verordening EU 1169/2011 voor the provision of food information to consumers van kracht. Die legt een aantal verplichtingen op inzake etikettering van producten (lettergrootte, voedingswaarden, ingrediënten, allergenen...) en de digitalisering ervan op websites, zodat de consument altijd over de vereiste informatie over voedingsproducten beschikt om een bewuste keuze te maken. Trustbox helpt producenten en retailers op een gestandaardiseerde manier met elkaar én met de consument te communiceren om aan de richtlijn te voldoen. Does your consumer know what he s eating? Raakt de sector tijdig klaar met de verwerking van de gegevens, nu de tool voorhanden is? Hoe ver staan alle partijen intussen? Met welke uitdagingen en obstakels binden ze de strijd aan? Wat is de impact die van de operatie te verwachten valt? Biedt trustbox uitkomst? Hoe ziet de verdere toekomst eruit, die ons te wachten staat? We legden een reeks vragen voor aan een panel van gesprekspartners, zowel retailers als producenten. 74% OF YOUR CONSUMERS FIND TRUSTWORTHY PRODUCT INFORMATION TO BE IMPORTANT De consument moet een geïnformeerde voedingskeuze kunnen maken, zowel offline als online. Maar vandaag levert 91% van de mobiele scans geen of foute productinformatie op. Daarom vereist Europese verordening 1169/2011 dat de consument die op afstand koopt, over dezelfde etiketinformatie beschikt als de consument in de winkel. Maak dus nu uw gegevens beschikbaar via trustbox zodat uw consument weet wat hij eet! Le consommateur doit pouvoir faire un choix informé, tant hors ligne qu en ligne. Mais aujourd hui, 91% des scans mobiles ne livrent pas d information ou des données de produit erronées. Raison pourquoi le Règlement européen 1169/2011 exige que le consommateur qui achète à distance, puisse disposer de la même information d étiquette que le consommateur dans le magasin. Alors, chargez vos données dans trustbox et le consommateur saura ce qu il mange. THE STANDARD FOR ONLINE PRODUCT DATA Franky Van Hamme, vice-president marketing & innovation bij Alpro: Streven naar one version of the truth zit in onze mindset verankerd Bij Alpro zijn we al minstens anderhalf jaar begaan met de transparante communicatie over onze producten via sociale media. We hebben een projectteam rond het beschikbaar maken van relevante kwalitatieve productdata opgestart, waarin experts uit onze verschillende betrokken departementen vertegenwoordigd zijn, onder meer IT, logistiek, supply chain, science & nutrition en packaging. De specifieke vragen rond de EU-richtlijn 1169/2011 zijn er extra op de agenda gezet. Naast bewaking van het up-to-date zijn van onze B2B-data via gecentraliseerde databanken komt daar nu de consumenteninformatie bij. Streven naar one version of the truth zit in onze mindset verankerd. Die one version of the truth bewaken is een continue uitdaging, ook na 13 december. De data eenmalig in orde brengen en correct doorspelen aan wie ze nodig heeft, is één ding. Nadien is het eveneens noodzakelijk dat de input correct is: fouten, dubbelzinnigheid en verwarring zijn volstrekt uit den boze. Voor ons is trustbox de geschikte tool om kwaliteit en juistheid in het B2C-dataverkeer te garanderen, bij voorkeur via een geconsolideerde Europese werkwijze. Trustbox stelt de data transparant en gecentraliseerd beschikbaar. Met het oog op kwaliteitsgarantie en efficiëntie is het voor ons vanzelfsprekend dat de input van de data aan de bron, dus bij de producent gebeurt. Wij staan al ver met het nakomen van onze verantwoordelijkheid, namelijk met de input van de gegevens, maar we moeten alert blijven en zorgen dat het up-to-date houden van data en de communicatie pragmatisch en objectief gebeurt. Een half jaar is niet erg veel meer en de betrouwbaarheid van een en ander moet nog uitvoerig getest en gecheckt worden. Ik hoop dat het bewustzijn in de hele sector groot genoeg is dat dit belangrijk is en dat we nog een hele weg te gaan hebben. Eens alles operationeel zal zijn, zal de efficiëntie-winst enorm zijn, niet alleen voor de retail, maar ook voor de producent en de consument bij het maken van zijn keuze. Jan Somers, CEO GS1 Belgium & Luxembourg Vijf voor twaalf voor professionele en kwaliteitsvolle data-uitwisseling Dit is een historische kans om ernstig werk te maken van data-uitwisseling. De evoluties in de maatschappij vragen er nu eenmaal om, met de doorbraak van e-commerce voor de deur. Voor een professionele omgang met datakwaliteit is het vijf voor twaalf., zo waarschuwt Jan Somers, ceo van GS1 Belgium & Luxembourg. De voedselproducerende bedrijven hebben nood aan een eindverantwoordelijke voor het datamanagement en de uitwisseling van masterdata, zowel B2B als B2C, zo geeft hij verder aan. Dat is een nieuwe functie, die informatie betrekt vanuit de verschillende afdelingen van het bedrijf en die tevens zorgt voor het up-to-date houden. De fabrikant is juridisch aansprakelijk voor het valideren van de productinformatie. Wanneer producenten met facilitoren van datakwaliteit samenwerken, is dat hun goed recht, vervolgt Jan Somers, maar het ontslaat het niet van de verantwoordelijkheid om de correctheid van de informatie in trustbox te attesteren. Voor private labels is dat de retailer. Deze EU-richtlijn 1169/2011 is nog maar een begin. Er zijn ook plannen voor gelijkaardige klanteninformatie in non-food, DIY, gezondheidszorg..., weet Jan Somers nog te melden. Transparantie richting de patiënt of de consument en traceerbaarheid worden de norm. Er is nood aan platformen om informatie te delen, die eenvoudig en hanteerbaar, maar bovenal gestructureerd en gestandaardiseerd zijn.

2 Nikki Van den Block, nationaal field sales manager bij DE Masterblenders 1753 en bestuurslid van GS1: We willen zelf honderd percent correcte en betrouwbare productinformatie vrijgeven Voor DE Masterblenders 1753 is het beheer van masterdata een internationale materie, waar intern alle nodige departementen zowel globaal als lokaal nauw bij betrokken zijn. We willen de data-uitwisseling met onze klanten immers zo efficiënt en correct mogelijk krijgen en houden, en de Europese verordening zorgt voor een stroomversnelling. De wetgeving verplicht ons bepaalde velden toe te voegen aan onze database en daar zijn we enthousiast in meegegaan. Hoe meer we immers zelf honderd percent correcte en betrouwbare gegevens vrijgeven, hoe beter voor iedereen. Daar zijn we 200% van overtuigd! Douwe Egberts heeft intern werkgroepen opgericht, waarin sales, marketing, supply chain, de fabrieken... vertegenwoordigd zijn, die onder bewaking van de afdeling masterdata instaan voor een internationale structurering en uniformisering van de informatieverstrekking. Om onder andere een verbod op de verkoop van bepaalde producten op afstand te vermijden, moét de dataflow in orde zijn. Sinds september 2013 is trustbox operationeel, wat ons toelaat de informatie in onze systemen aan de verpakkingen te toetsen en te uniformiseren. Onze passie om de gegevensinput tijdig rond te krijgen, is enorm groot. Of trustbox op lange termijn een even efficiënte oplossing zal zijn, zoals het nu is om de deadline van 13 december te halen, zal moeten blijken. Als alles vlot verloopt en de tool echt gebruiksvriendelijk blijkt te zijn voor massa s data, waarom niet? Een grote uitdaging wordt het up-to-date houden van de masterdata, ook na december 2014, maar iedereen is daar reeds van overtuigd. Wij hebben intern alleszins de procedures al geïnstalleerd om die continuïteit te verzekeren. Het wordt zonder meer een noodzakelijke extra stap in de systeemprocessen. Vandaag is e-commerce weliswaar nog niet zo erg ingeburgerd zeker niet zoals verwacht maar we zien het nut van deze oefening volledig in en we maken ons klaar voor de toekomst. Joost Busschaert, IT-manager bij Jules Destrooper: Het is echt niet zo n enorm werk om de data in trustbox in te voeren Vorig jaar zijn we er al mee gestart om alle informatie op onze verpakkingen te controleren en te bekijken of ze qua lettergrootte, vermelding van ingrediënten en nutritionele waarden en zo meer, aan de nieuwe richtlijn voldoen. Na december 2014 kunnen we immers met stocks die niet aan de richtlijn voldoen, niets meer aanvangen. We werken ze weg en herdrukken nu al volop verpakkingen die wel conform zijn. Alle producten die online worden aangeboden, moeten die informatie eveneens bevatten, om de verdere online verkoop van het product te garanderen... Samenwerking is dus hét sleutelbegrip. Daar komt trustbox op de proppen, als platform waar de leveranciers alle gegevens op één centrale plaats kunnen ingeven en waar de retailers ze vervolgens voor hun webshop kunnen afhalen. De tool is gebruiksvriendelijk en het ingeven gaat vlot. We zijn al quasi in de testfase met de retailers aanbeland. Klaar zijn tegen december mag geen probleem zijn. De richtlijn is voldoende duidelijk, we weten wat we precies moeten doen en de planning hebben we in de hand. Cruciaal is wel dat alle retailers en alle leveranciers met trustbox meedoen. Het is écht niet zo n enorm werk om de data in te voeren. Het en masse ingeven vóór 13 december 2014 is een one shot operation. Daarbij houdt het evenwel niet op. Bij ons is marketing verantwoordelijk om de gegevens ook na 13 december 2014 up-to-date te houden, in het verlengde van de opdracht om verpakkingen te vernieuwen en aan te passen. Het online gebeuren moet gewoon mee in de procesflow opgenomen zijn, zodat indien nodig de vereiste aanpassingen ook in trustbox gebeuren. Wat op lange termijn met trustbox kan, zal moeten blijken. Wellicht is de Centrale Data Pool (CDB) op basis van de GDSN-standaard de toekomst, maar dat was voor ons niet haalbaar tegen 13 december. Hilde De Geest, customer logistics director bij Coca-Cola Enterprises & GS1-voorzitter: Trustbox als platform voor data-uitwisseling is een historische mijlpaal De grootste uitdaging voor 2014 is het voorzien van juiste etiketinformatie voor de online shopper. De huidige online productinformatie laat vaak te wensen over en is niet consistent tussen de webshops onderling. Trustbox biedt een antwoord en laat toe te voldoen aan de EU-verordening 1169/2011. GS1 voorziet in de technische ondersteuning, met het uitbouwen van het trustbox-platform. Nu is het zaak om er gericht over te communiceren. Het kost bedrijven veel tijd en moeite om de informatie in orde te hebben; dit is het uitgelezen moment om de productinformatie centraal te gaan beheren. Trustbox is zonder meer een historische mijlpaal. Voor het eerst zijn BABM, Fevia, Comeos en GS1 bijeengekomen om één platform af te spreken om consumenteninformatie met elkaar te delen. Ook de foodservice zal er gebruik van maken. We kijken dan ook vol verwachting uit naar het einde van het jaar, want dan treedt de verordening in voege. Trustbox is simpel en gratis voor leden én niet-leden die data willen aanleveren. Het nationale platform laat toe data op een eenvoudige manier en via GS1-standaarden uit te wisselen. Als men de data ingeeft en valideert, zal men ze met zijn klant kunnen uitwisselen en tegelijk de EU-verordening respecteren. Er is extra aandacht en arbeid vereist om de strategische benadering rond de productdata richting consument optimaal te ondersteunen. Dat is voor elk bedrijf zo, want de druk die van de Europese wetgeving uitgaat, met eind 2014 als deadline, is dwingend. Dat we één gemeenschappelijke datapool opzetten, waar we onze informatie één keer kunnen ingeven en waar alle stakeholders ze kunnen betrekken, is een troef.

3 Bruno Claes, directeur commerciële administratie bij Carrefour: Producten waarvoor de vereiste informatie ontbreekt, worden online onverkoopbaar Het is hoog tijd dat de motor in de sector aanslaat: vandaag zijn nog maar een 4200-tal referenties in trustbox ingevoerd. Als je weet dat Carrefour alleen al online referenties heeft en foodreferenties in totaal, dan zie je meteen dat die 4200 nog maar een bescheiden begin zijn, en het is nog slechts een halfjaar tot de deadline van 13 december. Voor de producten die online verkocht worden, is de deadline van de Europese verordening het dringendst, maar Carrefour wil dezelfde gegevens uiteindelijk voor alle artikelen aan de consument kunnen meegeven. Wij hebben de leveranciers gevraagd om alle gegevens voor eind augustus in trustbox op te laden, zodat we nog tijd overhouden om de gegevens te verwerken en op hun volledigheid te controleren. Dat kunnen we niet allemaal op het laatste moment nog doen. Misschien rekenen mensen op uitstel, maar vooralsnog wijst niets in die richting. Aan een Europese regelgeving valt niet te tornen. Als de wettelijk vereiste informatie ontbreekt, worden producten online de facto onverkoopbaar. Uiteindelijk is dit de emanatie van een maatschappelijke ontwikkeling die sowieso aan de gang is: de eindklant vraagt om informatie over voedselveiligheid, allergenen, suikers, zout en vetten, duurzaamheid en maatschappelijk engagement. Het transparant beschikbaar stellen van die informatie is een manier om het leven van de eindklant te vergemakkelijken en zijn keuze te ondersteunen. Bovendien verplicht de wetgever ons en onze leveranciers ertoe. Voorheen waren allergenen en voedingsingrediënten niet de cruciale informatie die in de distributie voorop stonden, en dus is het voor ons ook noodzakelijk om nieuwe processen in onze dataflow in te bouwen; de gegevens moeten immers ook up-to-date gehouden worden. De deadline van 13 december is slechts het begin van een continu proces. Ook Vincent De Hertogh, supply chain manager bij Delhaize: na 13 december 2014 moeten we online data opvolgen en correct houden Alle retailers staan vandaag voor dezelfde uitdaging: de wettelijk verplichte informatie over alle producten die online verkocht worden, bij de leveranciers verzamelen én tevens dezelfde oefening doen voor de producten van de eigen merken. Dat de data tegen 13 december 2014 klaarstaan, is bovendien niet voldoende: na die datum moeten we alle veranderingen opvolgen en de online data correct houden. Voor de B2C-communicatie zal trustbox trouwens geen tijdelijke tussenstap zijn, maar een volwaardige tool, bijvoorbeeld voor webapplicaties die productingrediënten via barcode beschikbaar stellen. Cruciaal is dat de data correct en betrouwbaar zijn, zodat ervan afgeleide toepassingen, zoals app s, erop verder kunnen bouwen. Datasharing via trustbox garandeert dat het om data gaat die gevalideerd en gecertificeerd zijn door de producent. De GS1-productcode GTIN (Global Trade Item Number) staat dan weer garant voor een specifieke inhoud. Vooral een Europees verhaal met soms eenzelfde GTIN voor dezelfde productbenaming met verschillende inhoud in verschillende landen, afhankelijk van de receptuur maakt dat het een hele uitdaging zal zijn om alle informatie per product en per markt correct op te geven. Voor ons als retailer is vooral de grote schaal waarop de dataverzameling gebeurt, een hele uitdaging. Het gaat om een veelheid aan producten in alle categorieën, die afkomstig zijn van een veelheid aan leveranciers en producenten. Ook onze eigen merken kunnen van nationale of internationale fabrikanten afkomstig zijn. Uitgangspunt van trustbox is dat de data gecertificeerd zijn door de brand owner en dat ze open toegankelijk zijn voor iedereen. Aan de producenten dus om de data via trustbox beschikbaar te stellen. We willen toch geen van allen dat bepaalde producten niet meer online te koop zouden zijn, omdat ze niet in regel zijn met de informatieplicht van de Europese verordening? Annick Mievis, afdelingschef aankoop bij Colruyt & projectverantwoordelijke trustbox: Blij dat de Europese richtlijn de digitale data-uitwisseling versneld heeft Zelf zijn we er gerust in dat we voor onze webshop alles tijdig uit trustbox zullen kunnen halen. De moeilijkheid is om alle leveranciers ertoe te bewegen alle data tijdig in trustbox in te voeren. Dat hebben we uiteraard niet in eigen handen, maar we zijn er wel al van in 2013 rond aan het communiceren. Wat de totaliteit betreft van de sku s die onder de EU-wetgeving vallen, is momenteel voor zo n 44% de invoer gebeurd of heeft de leverancier aangegeven dat hij er volop mee bezig is; dat is toch al niet niks. De meerderheid van onze leveranciers zijn Benelux-bedrijven; voor hen biedt trustbox een efficiënte oplossing. Voor leveranciers uit andere Europese landen is het minder evident... Eigenlijk ben ik blij dat de Europese richtlijn de noodzakelijke digitale data-uitwisseling in een stroomversnelling heeft gebracht. Het is dus een opportuniteit, al komt december 2014 wel stelselmatig dichterbij. Alles tegen de zomer rond krijgen, begint stilaan krap te worden. We blijven aandringen, want we zullen in een volgende fase moeten bekijken of we de items waarvoor de wettelijk verplichte informatie niet voorhanden is, online beschikbaar willen blijven stellen. Welke risico s lopen we? Hoe strikt zullen de controles op de deadline zijn? Het is niemands belang om op dat vlak met vuur te spelen. Dat GS1 een standaard heeft kunnen aanbieden die door iedereen aanvaard is en die toelaat de massa gegevens te beheren, is op zich een huzarenstukje dat alle lof verdient. Vervolgens is nu continuïteit vereist! We moeten met z n allen processen installeren die garanderen dat de datakwaliteit goed blijft. Wij halen de data uit trustbox. Voor ons zijn ze dus zo goed of zo slecht als wat de leveranciers daarin hebben ingevoerd. Meer dan steekproefcontroles kunnen wij daarop niet uitvoeren. Op langere termijn kan GDSN het platform worden waarop de leveranciers alle B2B- en B2C-data kunnen invullen, terwijl trustbox het platform kan blijven voor het betrekken van consumenteninformatie. Meer informatie: Hoe gaat u aan de slag? Ga naar of contacteer het GS1 datateam via org en ontdek alle opties om uw data tijdig en efficiënt in trustbox op te laden.

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND. Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt

TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND. Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt VOORWOORD Vijf jaar Top Topics: een vooruit- én terugblik Welke thema

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan

De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan De BGT 3 Waarom dit boekje?

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid ASTRID van A tot Z Communicatie voor veiligheid Vooraf ASTRID is de gespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten in België. ASTRID biedt de politie, de brandweer, de hulpdiensten

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Vertrouwen op democratie

Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Hoe hoort het eigenlijk? Verkorte versie Passend contact tussen overheid en burger Februari 2010 Rob ob12-02-10 09:52 Juni 2014 Profiel De Raad

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG Whitepaper Voka Health Community mobile Health inhoudstafel inleiding p. 4 hoofdstuk 1: mhealth? Kenmerken en situering p. 8 hoofdstuk 2: Meerwaarde

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie