Brancheportret. Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brancheportret. Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. mei 2015"

Transcriptie

1 Brancheportret Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 2015 mei 2015

2 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven te bevorderen en het ziekteverzuim te verminderen. Daartoe verricht Arbouw onderzoek en worden instrumenten ontwikkeld die alle bij het bouwproces betrokken disciplines in staat stellen om de arbeidsomstandigheden gunstig te beïnvloeden. Arbouw ontwikkelt normen, modellen en richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden en draagt zorg voor adequaat voorlichtingsmateriaal voor zowel werkgevers als werknemers. Daarnaast is de organisatie van bedrijfsgezondheidszorg een belangrijke taak. Arbouw ziet toe op de uniformiteit van de dienstverlening door arbodiensten en bewaakt de kosten en de kwaliteit. In het bestuur van Arbouw zitten vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, OnderhoudNL/NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Heeft u vragen over arbeidsomstandigheden? Met al uw vragen over arbeidsomstandigheden kunt u op werkdagen tussen en terecht bij de Arbouw Infolijn: U kunt uw vraag ook per stellen, op de website kijken of een fax sturen. Arbouw Ceintuurbaan 2 Postbus AE Harderwijk tel: fax: website: Arbouw bedrijfsrapportage blad 2 van 25

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Hoe komt Arbouw aan deze gegevens Waarvoor kan een PAGO- brancheportret worden gebruikt. PAGO brancheportret Begrippen en normen Resultaten 8 SAG-bedrijf UTA werknemers - Totaal UTA SAG-bedrijf bouwplaatswerknemers - Totaal Bouwplaats SAG-bedrijf UTA werknemers UTA A&O minus SAG SAG-bedrijf bouwplaatswerknemers Bouwplaats A&O minus SAG Werkvermogen Arbeidsongeschiktheid Arbouw bedrijfsrapportage blad 3 van 25

4 Inleiding Een PAGO- brancheportret is een rapport waarin de geanonimiseerde gegevens zijn weergegeven van de keuringen van de werknemers van een bepaalde branche. Hoe komt Arbouw aan deze gegevens De werknemers hebben op grond van de CAO recht op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). In opdracht van Arbouw voeren arbodiensten deze PAGO s uit. Voorafgaand aan een PAGO vullen de werknemers vragenlijsten in. Hierin wordt gevraagd hoe zij hun gezondheid en arbeidsomstandigheden ervaren. Op basis hiervan wordt ondermeer het werkvermogen van de werknemer bepaald (Werkvermogenindex) en of hij een verhoogde kans heeft op langdurige arbeidsuitval (Arbeidsongeschiktheidsindex). De vragenlijsten worden besproken met de bedrijfsarts. Tevens worden een groot aantal gezondheidstest gedaan zoals de bepaling van lengte, gewicht, gezichtsvermogen (visus), gehoorverlies, bloeddruk, cholesterol, HbA-1c (maat voor glucosegehalte in het bloed), elektrocardiogram (vanaf 40 jaar) en longfunctie. Ook voert de bedrijfsarts een gericht lichamelijk onderzoek uit. De informatie uit de vragenlijsten en de medische onderzoeken worden door de arbodienst weer anoniem doorgegeven aan Arbouw. Hierdoor beschikt Arbouw over een uniek gegevensbestand en is het mogelijk om op geaggregeerd niveau beleidsinformatie op het terrein van gezondheid en arbeidsomstandigheden op te leveren. Waarvoor kan een PAGO- brancheportret worden gebruikt. 1. Werk- en gezondheid van de medewerkers Het rapport geeft aan hoe het met de werknemers in de branche gaat. Hoe (on)gezond ze zijn ze en wat ze vinden van hun werk. Als u jaarlijks een rapport opvraagt, kunt u vaststellen in hoeverre het oordeel van de werknemers over hun werk en gezondheid door de jaren heen is veranderd. 2. Bijstelling van het arbobeleid in de branche De mening van de werknemers kan reden zijn om het beleid aan te passen of kan richting geven aan de prioriteitstelling van nog uit te voeren maatregelen. 3. Overleg met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van de branche Bij dit overleg kunt u het rapport gebruiken om te bepalen of bijstelling van het arbobeleid binnen de branche noodzakelijk is of niet. 4. Vergelijking van uw branche met andere branches uit de sector/bedrijfstak In het rapport worden de bevindingen van de werknemers vergeleken met die uit een andere branche. Arbouw bedrijfsrapportage blad 4 van 25

5 PAGO- brancheportret Toelichting De resultaten van de branche worden vergeleken met een andere relevante branche of sector (referentiegroep) en weergegeven. Per branche worden een viertal profielen opgesteld n.l.: 1. Gezondheid Hierin worden de belangrijkste gezondheidsaspecten weergegeven. 2. Arbeidsbelasting Hierin worden de belangrijkste belastingen in het werk weergegeven. 3. Welzijn Hierin worden de belangrijkste psychosociale aspecten van het werk weergegeven. 4. Gezondheid en leefstijl Hierin worden de belangrijkste leefstijl gegevens weergegeven. Deze profielen zijn staafdiagrammen Staafdiagrammen Per aspect worden twee balken weergegeven: een balk met de resultaten van de branche en een balk met de resultaten van de referentiegroep. Referentiegroep De gegevens van de branche worden vergeleken met een referentiegroep. In de legenda staat vermeld welke referentiegroep er voor de branche is genomen. Verschil tussen de brancheresultaten en de referentiegegevens De referentiegegevens worden gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw en de verdeling UTA- en bouwplaatspersoneel zoals die in de branche van toepassing is. Hierdoor is een goede vergelijking mogelijk. Indien er een verschil is tussen de branchegegevens en de referentiegegevens, dan is dit verschil in ieder geval niet te wijten aan een verschil in leeftijdsopbouw dan wel een verschil in de verdeling UTA- en bouwplaatspersoneel. Het verschil is dan gelegen in andere oorzaken zoals de gezondheid en de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Significantie Bij een verschil tussen twee waarden gaat het vooral om de vraag hoe groot de kans is dat het geconstateerde verschil op toeval berust. In de tabellen staat er in de kolom signif. (significantie) een + of een als de kans dat het verschil op toeval berust kleiner is dan 5%. Een + betekent significant meer klachten, een significant minder klachten. In de figuren is dit met een rood gearceerde (+) dan wel groen gearceerde balk(-) aangegeven. Arbouw bedrijfsrapportage blad 5 van 25

6 Begrippen en normen: Verminderd veraf zien Er is sprake van een verminderd veraf zien als de visus voor beide ogen gezamenlijk met correctie (bril of lenzen) voor het veraf zien minder is dan 0,8. Lawaaislechthorendheid Als er sprake is van meer dan 20 db(a) gehoorverlies boven op het gehoorverlies hetgeen men op grond van de leeftijd zou verwachten dan is dit gedefinieerd als lawaaislechthorendheid. Voor dit laatste zijn de referentiewaarden HL 10 volgens ISO 7029 gebruikt. Overgewicht De Body Mass Index (BMI) is het getal dat verkregen wordt als het lichaamsgewicht wordt gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in meters. Is dit getal > 25 kg/m2 dan spreken we van overgewicht. Als de BMI > 30 kg/m2 dan is er sprake van ernstig overgewicht ofwel obesitas. Bewegingsnorm Men voldoet aan deze norm als men minimaal 5 dagen per week 30 minuten per dag een matig intensieve inspanning levert (wandelen, fietsen, tuinieren). Fitheidsnorm Men voldoet aan deze norm als men minimaal driemaal per week een zodanig fysiek zware inspanning levert bv. tijdens het werk of sporten, dat men bezweet raakt. (Zware) Rokers Als de vraag: Ik rook nog steeds positief wordt beantwoord dan wordt de werknemer als roker beschouwd. Is het aantal sigaretten of sigaren dat wordt gerookt meer dan 20 per dag dan is de werknemer een zware roker. Arbouw bedrijfsrapportage blad 6 van 25

7 Bovenmatig drinken: Een consumptie van meer dan 14 glazen alcoholhoudende drank voor mannen en 7 glazen voor vrouwen per week wordt beschouwd als bovenmatig drinken (op basis van de door de Gezondheidsraad vastgestelde norm van maximaal 2 glazen voor mannen en 1 glas voor vrouwen per dag). Verhoogde bloeddruk: Er is sprake van een verhoogde bloeddruk bij een onderdruk > 95 mmhg. Verhoogd cholesterol: Er is sprake van een verhoogd cholesterol gehalte indien de totaal cholesterol waarde > 6,22 mmol/l is. Verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Hiervan is sprake als het risico groter is dan gemiddeld in vergelijking met leeftijdsgenoten. Dit risico wordt berekend op basis van een aantal risicofactoren zoals: leeftijd, het cholesterol- en HDL cholsterolgehalte, de bloeddruk en roken. Werkvermogen Enige jaren geleden is door Arbouw de werkvermogenindex geïntroduceerd voor de bedrijfsgezondheidskundige begeleiding van werknemers in de bouwnijverheid. Het instrument laat de mate zien waarin een werknemer het vermogen heeft om arbeid te verrichten. De beoordeling is gebaseerd op een zevental factoren, zoals fysieke en mentale belastingsaspecten in het werk, de individuele gezondheid en de beschikbare capaciteiten van de werknemer. Het werkvermogen wordt uitgedrukt in een getal van 7 tot 49 en is in klassen verdeeld: slecht matig goed uitstekend. Arbeidsongeschiktheid Op basis van het werkvermogen kan door toevoeging van een aantal risicofactoren zoals de mate van ziekteverzuim in het afgelopen jaar, ernstige klachten van het bewegingsapparaat en de leeftijd de kans op langdurig arbeidsverzuim in de komende vier jaar worden berekend. Arbouw bedrijfsrapportage blad 7 van 25

8 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers Gezondheid Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 29.9% 27.5% 27.0% 23.5% 32.4% 29.9% 41.6% 40.2% Er niet tegenop kunnen 7.0% 4.4% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig 21.1% 17.1% 14.0% 11.3% Klachten gezichtsvermogen 14.2% 19.9% Beperkt veraf zien 1.2% 2.1% Gehoorklachten 19.0% 18.7% Vastgestelde lawaaidoofheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 7.8% 6.8% 11.1% 7.7% 6.6% 2.4% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 37.8% 35.8% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 3.7% 2.7% 1.6% 0.6% 6.3% 8.4% 15.1% 11.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (N=244) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant meer) Totaal UTA (N=8350) Staafdiagram 1 Arbouw bedrijfsrapportage blad 8 van 25

9 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers Arbeidsbelasting Lichamelijk inspannend werk 10.0% 22.4% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 5.2% 14.2% In ongemakkelijke houding werken 3.6% 14.9% Stof 10.5% 25.0% Lawaaioverlast 10.5% 9.0% Lichaamstrillingen of -schokken 4.2% 2.1% Hand-armtrillingen 2.1% 6.3% Koude 6.6% 10.2% Tocht 6.7% 10.7% Onveilige situaties 6.2% 3.6% Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen 7.3% 10.2% Geen PBM beschikbaar 5.9% 7.1% Veiligheid niet in orde 2.6% 2.5% Geen goede was- en kleedruimten 18.5% 25.0% 0% 10% 20% 30% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (N=244) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant meer) Totaal UTA (N=8350) Staafdiagram 2 Arbouw bedrijfsrapportage blad 9 van 25

10 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers Welzijn Geestelijk inspannend werk 59.8% 70.1% Geregeld onder tijdsdruk werken 64.0% 71.5% Te veel werk 49.4% 51.4% Geen invloed op het werktempo 14.6% 13.5% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 12.2% 9.5% Werk meestal niet boeiend 7.9% 4.5% Geen plezier in het werk 5.0% 3.8% Slechte werksfeer 7.5% 5.9% Werk niet goed georganiseerd 10.4% 8.5% Onvoldoende ondersteuning in het werk 16.7% 12.9% Onvoldoende werkoverleg 11.1% 5.7% Onvoldoende werkinstructie 13.5% 11.3% Onvoldoende waardering 13.6% 15.6% Onvoldoende beloning 22.5% 24.5% Ontevreden met het werk 8.0% 8.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (N=244) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant meer) Totaal UTA (N=8350) Staafdiagram 3 Arbouw bedrijfsrapportage blad 10 van 25

11 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers Gezondheid en leefstijl Overgewicht 68.4% 62.4% Ernstig overgewicht 20.9% 14.8% Voldoet niet aan bewegingsnorm 59.6% 62.8% Voldoet niet aan fitheidsnorm 81.7% 81.0% Rokers 18.9% 15.5% Zware rokers 3.7% 2.5% Bovenmatig drinken 19.0% 12.6% Verhoogde bloeddruk 10.7% 9.7% Verhoogd cholesterol 28.0% 18.4% Verhoogd risico hart en vaatziekten 17.2% 16.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (N=244) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant meer) Totaal UTA (N=8350) Staafdiagram 4 Arbouw bedrijfsrapportage blad 11 van 25

12 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers Gezondheid Pijn of stijfheid bovenste ledematen 39.8% 45.5% Pijn of stijfheid onderste ledematen 42.6% 39.0% Pijn of stijfheid in de nek 21.7% 27.5% Pijn of stijfheid in de rug 39.4% 37.4% Er niet tegenop kunnen 6.4% 5.2% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 13.1% 10.9% 13.4% 12.0% 14.7% 13.4% Beperkt veraf zien 2.4% 2.5% Gehoorklachten 20.6% 23.7% Vastgestelde lawaaidoofheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 10.0% 13.1% 8.1% 7.3% 9.6% 9.2% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 45.7% 45.0% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond 6.9% 7.4% 3.0% 4.0% 11.7% 10.7% Gezondheidsklachten door het werk 26.5% 26.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (N=2134) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant meer) Totaal Bouwplaats (N=16128) Staafdiagram 1 Arbouw bedrijfsrapportage blad 12 van 25

13 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers Arbeidsbelasting Lichamelijk inspannend werk 68.2% 73.4% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 33.9% 48.7% In ongemakkelijke houding werken 33.6% 42.3% Stof 57.1% 71.9% Lawaaioverlast 22.7% 44.0% Lichaamstrillingen of -schokken 13.3% 20.9% Hand-armtrillingen 18.8% 22.9% Koude 40.1% 33.3% Tocht 38.0% 32.1% Onveilige situaties 10.6% 13.4% Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen 5.4% 6.1% Geen PBM beschikbaar 1.7% 1.6% Veiligheid niet in orde 4.9% 5.6% Geen goede was- en kleedruimten 38.1% 35.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (N=2134) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant meer) Totaal Bouwplaats (N=16128) Staafdiagram 2 Arbouw bedrijfsrapportage blad 13 van 25

14 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers Welzijn Geestelijk inspannend werk 21.3% 33.1% Geregeld onder tijdsdruk werken 48.1% 56.9% Te veel werk 40.9% 36.1% Geen invloed op het werktempo 24.9% 22.9% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 21.4% 19.0% Werk meestal niet boeiend 16.6% 11.3% Geen plezier in het werk 5.7% 4.7% Slechte werksfeer 7.4% 7.5% Werk niet goed georganiseerd 13.5% 12.9% Onvoldoende ondersteuning in het werk 13.6% 11.5% Onvoldoende werkoverleg 6.8% 6.4% Onvoldoende werkinstructie 12.5% 11.7% Onvoldoende waardering 19.5% 18.1% Onvoldoende beloning 40.5% 39.1% Ontevreden met het werk 10.6% 10.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (N=2134) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant meer) Totaal Bouwplaats (N=16128) Staafdiagram 3 Arbouw bedrijfsrapportage blad 14 van 25

15 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers Gezondheid en leefstijl Overgewicht 67.0% 66.2% Ernstig overgewicht 16.6% 17.0% Voldoet niet aan bewegingsnorm 52.4% 51.5% Voldoet niet aan fitheidsnorm 83.6% 81.5% Rokers 27.9% 28.5% Zware rokers 6.1% 6.3% Bovenmatig drinken 14.9% 15.8% Verhoogde bloeddruk 12.3% 10.4% Verhoogd cholesterol 21.9% 19.7% Verhoogd risico hart en vaatziekten 21.3% 19.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (N=2134) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant meer) Totaal Bouwplaats (N=16128) Staafdiagram 4 Arbouw bedrijfsrapportage blad 15 van 25

16 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers Gezondheid Pijn of stijfheid bovenste ledematen 34.6% 41.6% Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 31.3% 27.0% 27.0% 32.4% 32.1% 40.2% Er niet tegenop kunnen 7.0% 8.8% Vaak last van stress 21.1% 20.5% Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 14.0% 15.2% 19.9% 15.8% Beperkt veraf zien 1.2% 2.0% Gehoorklachten 19.0% 22.1% Vastgestelde lawaaidoofheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 7.8% 6.2% 11.1% 6.8% 6.6% 3.5% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 37.8% 33.9% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 3.7% 3.0% 1.6% 0.9% 6.3% 11.6% 15.1% 19.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (N=244) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant meer) UTA A&O minus SAG (N=294) Staafdiagram 1 Arbouw bedrijfsrapportage blad 16 van 25

17 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers Arbeidsbelasting Lichamelijk inspannend werk 22.4% 21.7% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 14.2% 17.0% In ongemakkelijke houding werken 10.5% 14.9% Stof 20.7% 25.0% Lawaaioverlast 10.5% 14.7% Lichaamstrillingen of -schokken 4.2% 5.5% Hand-armtrillingen 6.3% 5.6% Koude 10.2% 12.4% Tocht 10.7% 12.5% Onveilige situaties 6.2% 3.7% Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen 10.2% 11.6% Geen PBM beschikbaar 5.9% 10.2% Veiligheid niet in orde 2.6% 6.3% Geen goede was- en kleedruimten 19.3% 25.0% 0% 10% 20% 30% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (N=244) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant meer) UTA A&O minus SAG (N=294) Staafdiagram 2 Arbouw bedrijfsrapportage blad 17 van 25

18 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers Welzijn Geestelijk inspannend werk 59.8% 62.6% Geregeld onder tijdsdruk werken 64.0% 64.9% Te veel werk 49.4% 55.4% Geen invloed op het werktempo 14.6% 14.7% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 12.2% 13.5% Werk meestal niet boeiend 7.9% 8.8% Geen plezier in het werk 5.0% 6.1% Slechte werksfeer 7.5% 7.9% Werk niet goed georganiseerd 10.4% 11.2% Onvoldoende ondersteuning in het werk 16.7% 18.4% Onvoldoende werkoverleg 11.1% 9.1% Onvoldoende werkinstructie 13.5% 15.0% Onvoldoende waardering 13.6% 14.9% Onvoldoende beloning 22.5% 29.3% Ontevreden met het werk 8.0% 9.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (N=244) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant meer) UTA A&O minus SAG (N=294) Staafdiagram 3 Arbouw bedrijfsrapportage blad 18 van 25

19 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers Gezondheid en leefstijl Overgewicht 68.4% 61.6% Ernstig overgewicht 20.9% 13.9% Voldoet niet aan bewegingsnorm 59.6% 53.8% Voldoet niet aan fitheidsnorm 81.7% 79.9% Rokers 18.9% 17.7% Zware rokers 3.7% 4.5% Bovenmatig drinken 19.0% 11.0% Verhoogde bloeddruk 10.7% 7.8% Verhoogd cholesterol 28.0% 21.3% Verhoogd risico hart en vaatziekten 17.2% 12.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (N=244) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf UTA-werknemers (significant meer) UTA A&O minus SAG (N=294) Staafdiagram 4 Arbouw bedrijfsrapportage blad 19 van 25

20 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers Gezondheid Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 45.5% 46.5% 42.6% 41.8% Pijn of stijfheid in de nek 27.5% 28.3% Pijn of stijfheid in de rug 39.4% 45.4% Er niet tegenop kunnen 6.4% 7.9% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 13.1% 14.1% 13.4% 15.2% 14.7% 15.5% Beperkt veraf zien 2.4% 2.7% Gehoorklachten 20.6% 24.3% Vastgestelde lawaaidoofheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 10.0% 14.3% 8.1% 8.4% 9.6% 11.5% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 45.7% 49.8% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond 6.9% 8.7% 3.0% 4.3% 11.7% 12.2% Gezondheidsklachten door het werk 26.5% 39.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (N=2134) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant meer) Bouwplaats A&O minus SAG (N=797) Staafdiagram 1 Arbouw bedrijfsrapportage blad 20 van 25

21 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers Arbeidsbelasting Lichamelijk inspannend werk 68.2% 86.9% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 33.9% 69.5% In ongemakkelijke houding werken 42.3% 42.2% Stof 71.9% 70.9% Lawaaioverlast 22.7% 50.1% Lichaamstrillingen of -schokken 13.3% 17.6% Hand-armtrillingen 18.8% 23.1% Koude 40.1% 32.7% Tocht 38.0% 45.6% Onveilige situaties 10.6% 15.5% Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen 5.4% 10.7% Geen PBM beschikbaar 1.7% 2.5% Veiligheid niet in orde 4.9% 8.9% Geen goede was- en kleedruimten 38.1% 30.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (N=2134) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant meer) Bouwplaats A&O minus SAG (N=797) Staafdiagram 2 Arbouw bedrijfsrapportage blad 21 van 25

22 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers Welzijn Geestelijk inspannend werk 21.3% 29.2% Geregeld onder tijdsdruk werken 56.9% 56.5% Te veel werk 40.9% 44.9% Geen invloed op het werktempo 24.9% 21.8% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 21.4% 25.8% Werk meestal niet boeiend 16.6% 16.0% Geen plezier in het werk 5.7% 7.7% Slechte werksfeer 7.4% 11.3% Werk niet goed georganiseerd 13.5% 17.8% Onvoldoende ondersteuning in het werk 13.6% 16.6% Onvoldoende werkoverleg 6.8% 8.9% Onvoldoende werkinstructie 12.5% 15.1% Onvoldoende waardering 19.5% 21.1% Onvoldoende beloning 40.5% 44.8% Ontevreden met het werk 10.6% 16.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (N=2134) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant meer) Bouwplaats A&O minus SAG (N=797) Staafdiagram 3 Arbouw bedrijfsrapportage blad 22 van 25

23 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers Gezondheid en leefstijl Overgewicht 67.0% 64.0% Ernstig overgewicht 16.6% 15.2% Voldoet niet aan bewegingsnorm 52.4% 54.2% Voldoet niet aan fitheidsnorm 83.6% 79.4% Rokers 27.9% 29.4% Zware rokers 6.1% 7.4% Bovenmatig drinken 14.9% 19.9% Verhoogde bloeddruk 12.3% 8.7% Verhoogd cholesterol 21.9% 22.4% Verhoogd risico hart en vaatziekten 21.3% 18.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (N=2134) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant minder) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Bouwplaatswerknemers (significant meer) Bouwplaats A&O minus SAG (N=797) Staafdiagram 4 Arbouw bedrijfsrapportage blad 23 van 25

24 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Werkvermogen Gemiddeld werkvermogen UTA-werknemers (N=244) Bouwplaatswerknemers (N=2134) Totaal SAG (N=2378) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf A&O minus SAG Gemiddeld werkvermogen UTA-werknemers (N=244) Bouwplaatswerknemers (N=2134) Totaal SAG (N=2378) Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf ref Bouwtotaal Staafdiagram 5 Arbouw bedrijfsrapportage blad 24 van 25

25 Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Arbeidsongeschiktheid Kans op arbeidsongeschiktheid in % groepen Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 5% 16% 23% 56% A&O minus SAG 5% 15% 27% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ao >= 55% ao >= 9% tot <38% ao >= 38% tot <55% ao < 9% Kans op arbeidsongeschiktheid in % groepen Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 5% 16% 23% 56% ref Bouwtotaal 3% 12% 32% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ao >= 55% ao >= 9% tot <38% ao >= 38% tot <55% ao < 9% Staafdiagram 6 Arbouw bedrijfsrapportage blad 25 van 25

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid. november 2013

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid. november 2013 PAGO-bedrijfsrapport PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid 2012 november 2013 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid

Nadere informatie

Bedrijfstakatlas 2012

Bedrijfstakatlas 2012 Bedrijfstakatlas 2012 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven

Nadere informatie

Bedrijfstakatlas 2010

Bedrijfstakatlas 2010 Bedrijfstakatlas 2010 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven

Nadere informatie

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport standaard. november 2013

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport standaard. november 2013 PAGO-bedrijfsrapport PAGO-Bedrijfsrapport standaard 2012 november 2013 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid

Nadere informatie

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw Vragen? Heeft u vragen over uw resultaten? Neem dan contact op met uw arbodienst. Voor algemene vragen over het PAGO kunt u contact opnemen met Arbouw. Bel de Arbouw Infolijn op 0341-46 62 22 of stuur

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2016

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2016 De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid Bedrijfstakverslag 2016 2016 Colofon Auteurs: Evelyn Tjoe Nij Johan Timmerman Margo Caspers Adri Frijters Vormgeving: Michiel Jansen Arbouw is door

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2016

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2016 3 De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid Bedrijfstakverslag 2016 3 4 Inhoud Samenvatting 7 1. Verantwoording 9 2. Arbeidsbelasting 13 2.1 Fysieke belasting 13 2.2 Klimaat, geluid en gevaarlijke

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2015

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2015 De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid Bedrijfstakverslag 2015 De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid Bedrijfstakverslag 2015 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2014

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2014 De bouwnijverheid arbeid, gezondheid en veiligheid Bedrijfstakverslag 2014 Arbouw is door werkgevers en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren.

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012. Bedrijfstakverslag

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012. Bedrijfstakverslag De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012 Bedrijfstakverslag De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012 Bedrijfstakverslag Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

VISA Specificaties PAGO-rapport

VISA Specificaties PAGO-rapport VISA Specificaties PAGO-rapport Versie 1.1 - juli 2012 Blad 1 van 19 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Transformatietabel PAGO-rapport... 4 3. Uitleg gegevens PAGO-rapport... 8 3.1 Algemene gegevens...

Nadere informatie

De bouwnijverheid arbeid, gezondheid en veiligheid in Bedrijfstakverslag 2011

De bouwnijverheid arbeid, gezondheid en veiligheid in Bedrijfstakverslag 2011 De bouwnijverheid arbeid, gezondheid en veiligheid in 2011 Bedrijfstakverslag 2011 Inhoud Samenvatting Samenvatting 3 1. Verantwoording 7 2. Arbeidsomstandigheden 9 2.1 Fysieke belasting 9 2.2 Klimaat,

Nadere informatie

Bouw aan je gezondheid

Bouw aan je gezondheid Bouw aan je gezondheid Gratis leefstijladvies en begeleiding voor werknemers in de bouw Informatie voor de werknemer Hart- en vaatziekten Gezond en vitaal zijn; wie wil dat niet? Iedereen wil tenslotte

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ANO

Onderzoeksresultaten ANO Onderzoeksresultaten ANO mei t/m september 2012 Vascu, Instituut voor vaatonderzoek INLEIDING Het Vascu-bedrijfsrapport is een rapport waarin de geanonimiseerde gegevens zijn weergegeven van de testen

Nadere informatie

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Aandacht voor werk met bijzondere gezondheidsrisico s Informatie voor de werknemer Werk met bijzondere gezondheidsrisico s Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan

Nadere informatie

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op de duurzame inzetbaarheid van werkgevers en werknemers in deze bedrijfstak. Jan Warning Directeur Arbouw Hoe wij werken Praktijkgericht

Nadere informatie

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013 drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Programma 1.Strategie Bouw 2012-2016 2.Vijf beroepen in 2013 3.Handhaving 4.Vragen en discussie % WERKNEMERS MET KLACHTEN

Nadere informatie

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 SAMENVATTING Dit proefschrift is gewijd aan Bouwen aan Gezondheid : een onderzoek naar de effectiviteit van een leefstijlinterventie voor werknemers in de bouwnijverheid met een verhoogd risico op hart

Nadere informatie

DE ARBOUW-MONITOR. Analyses van de PBGO-bestanden 1989/1990, 1993/1994, 1995/1996 en 1997/1998. December

DE ARBOUW-MONITOR. Analyses van de PBGO-bestanden 1989/1990, 1993/1994, 1995/1996 en 1997/1998. December DE ARBOUW-MONITOR Analyses van de PBGO-bestanden 1989/1990, 1993/1994, 1995/1996 en 1997/1998 December 1999-1- -2- INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 METHODE... 8 2.1 PBGO... 8 2.2 De PBGO- bestanden >89/=90,

Nadere informatie

EMGO Institute - Care and Prevention. Start van het project. Onderzoeksvraag. Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit

EMGO Institute - Care and Prevention. Start van het project. Onderzoeksvraag. Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit Iris F Groeneveld 1, Karin I Proper 1, Allard J van der Beek 1, Cor van Duivenbooden 2, Vincent Hildebrandt 3, Willem van Mechelen 1 1VU Medisch Centrum, Afdeling Sociale Geneeskunde, Amsterdam 2Stichting

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Het CAO-pakket. Preventiezorg in de bouwnijverheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

Vraag & Antwoord. Het CAO-pakket. Preventiezorg in de bouwnijverheid. Arbouw voor gezond en veilig werken Vraag & Antwoord Het CAO-pakket Preventiezorg in de bouwnijverheid Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid Tilja van den Berg & Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Aanleiding Zorgsector Aanleiding

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam

duurzame inzetbaarheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam De feiten en mythen van werkvermogen en duurzame inzetbaarheid Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam Het gaat uitstekend met ons.. 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

DE ONTWIKKELING VAN EEN PROGNOSTISCH MODEL VOOR LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM ONDER BOUWVAKKERS

DE ONTWIKKELING VAN EEN PROGNOSTISCH MODEL VOOR LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM ONDER BOUWVAKKERS DE ONTWIKKELING VAN EEN PROGNOSTISCH MODEL VOOR LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM ONDER BOUWVAKKERS Auteurs: Lex Burdorf, Erasmus MC Tilja van den Berg, Erasmus MC Leo Elders, Erasmus MC Cor van Duivenbooden, Arbouw

Nadere informatie

Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus

Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus Afdeling interne geneeskunde Deze informatie is een aanvulling op de folder Jaarcontrole voor mensen met diabetes mellitus, die u heeft

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Aanleiding onderzoek Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Lydi de Lange bedrijfsfysiotherapeut paramedisch team Advisium Ermelo december

Nadere informatie

Verslag MoDI. Bedrijfsrapportage XX. Onderzoeksperiode: februari maart 2014 Dhr. K. der Weduwe, Mevr. M. van Kalken

Verslag MoDI. Bedrijfsrapportage XX. Onderzoeksperiode: februari maart 2014 Dhr. K. der Weduwe, Mevr. M. van Kalken Verslag MoDI Bedrijfsrapportage XX Onderzoeksperiode: februari maart 2014 Verslag door: Dhr. K. der Weduwe, Mevr. M. van Kalken Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algehele conclusies en prioriteiten... 4 Algemene

Nadere informatie

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders Preventie consult Het risico op ziekte is nooit precies te voorspellen. U kunt wel te weten komen of uw risico op bepaalde ziekten misschien hoger is. Suikerziekte, hartinfarcten en beroertes zijn ernstige

Nadere informatie

Overgewicht Inhoud Inleiding Oorzaken van overgewicht

Overgewicht Inhoud Inleiding Oorzaken van overgewicht Overgewicht Brochure over oorzaken, gevolgen en behandeling van overgewicht. Met eet- en beweegdagboekje. Inhoud Inleiding Oorzaken van overgewicht Gevolgen van overgewicht Meten en wegen BMI (Body Mass

Nadere informatie

Dik is duur. Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht

Dik is duur. Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht Praktijkwijzer van VNO-NCW Dik is duur Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht Eén op de twee Nederlanders is te zwaar; twintig jaar geleden was dat nog één op de drie. Overgewicht wordt een steeds

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2011

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

De effecten van ouder worden en langer doorwerken op de gezondheid van de Nederlandse bouwvakker

De effecten van ouder worden en langer doorwerken op de gezondheid van de Nederlandse bouwvakker De effecten van ouder worden en langer doorwerken op de gezondheid van de Nederlandse bouwvakker Cor van Duivenbooden hoofd O&O Arbouw Inhoud presentatie Demografische ontwikkelingen in Nederland Gevolgen

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2008:

BedrijfsGezondheidsIndex 2008: BedrijfsGezondheidsIndex 2008: Nederland niet klaar voor verhoogde AOW-leeftijd Een derde van de oudere Nederlandse werknemers (50+) is nog niet klaar voor een hogere AOW-leeftijd. Dat blijkt uit de LifeGuard

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk

Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk Geachte heer, mevrouw, Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk BaLaDe 119 Waalwijk Telefoon: 0416 337651 e mail: Info@hevafysio.nl De dubbele vergrijzing zorgt ervoor dat het percentage ouderen in Nederland

Nadere informatie

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw Harderwijk, september 2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

Tabel 2: Aantal deelnemers enquête

Tabel 2: Aantal deelnemers enquête Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de enquête en het interview. Als eerst worden de resultaten van de enquête behandeld. Aan de hand van deze resultaten zijn vragen bedacht

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek Preventief Medisch Onderzoek vragenlijstonderzoek 1. Inleiding De vragenlijst Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is ontwikkeld voor een snelle en betrouwbare analyse naar gezondheidsaspecten in relatie

Nadere informatie

Er zijn verschillende meetmethodes waarmee u kunt vaststellen of u een gezond gewicht hebt:

Er zijn verschillende meetmethodes waarmee u kunt vaststellen of u een gezond gewicht hebt: Een gezond gewicht Een gezond gewicht Hebt u een gezond gewicht? Energiebalans Bewegen Hoe behoudt u een gezond gewicht? Tips voor het behouden van een gezond gewicht Tips voor het bereiken van een gezond

Nadere informatie

Het Vrouwenhart: begeerd maar (nog) onbekend

Het Vrouwenhart: begeerd maar (nog) onbekend Het Vrouwenhart: begeerd maar (nog) onbekend Nationale Gezondheidsbeurs 13 februari 2016 Utrecht Yolande Appelman Interventiecardioloog VU medisch centrum Amsterdam 2015 Campagne Hartstichting Awareness

Nadere informatie

Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP)

Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP) Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP) Vergrijzing personeelsbestand 2012: aandeel > 50 jaar 50% of meer Actie noodzakelijk Stijgende leeftijd leidt tot meer verzuim Nadelig voor werknemer:

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer Stress uit de bouw Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress Informatie voor de werknemer In de bouw wordt hard gewerkt, geen project verloopt hetzelfde.

Nadere informatie

Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid

Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid Inhoud Voorstellen Waarom gezondheidsmanagement / duurzaam inzetbaarheidsbeleid? Waarop richten? Hoe te doen? Goede voorbeelden en mogelijke baten Jan Plat

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2010. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw. Bestelcode: 11-147 ISBN: 9789490943103

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2010. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw. Bestelcode: 11-147 ISBN: 9789490943103 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

Kent u de cijfers van uw hart?

Kent u de cijfers van uw hart? Kent u de cijfers van uw hart? CHOLESTEROL? GEWICHT/ BUIKOMTREK? UW? BLOEDDRUK? SUIKERGEHALTE? V.U.: Dr Freddy Van de Casseye - Elyzeese-Veldenstraat 63-1050 Brussel Belgische Cardiologische Liga www.cardiologischeliga.be

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Glastuinbouw 2013

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Glastuinbouw 2013 Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers 2013 Leiden, september 2014 Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) Postbus 32 2300 AA Leiden Telefoon (071) 568 90

Nadere informatie

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 SAMENVATTING MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 ALIFE@WORK DE EFFECTEN VAN EEN LEEFSTIJLPROGRAMMA MET BEGELEIDING OP AFSTAND VOOR GEWICHTSCONTROLE BIJ WERKNEMERS ACHTERGROND Overgewicht, waarvan

Nadere informatie

Verklein de kans op het ontstaan/verergeren van vaatziekten

Verklein de kans op het ontstaan/verergeren van vaatziekten Chirurgie Verklein de kans op het ontstaan/verergeren van vaatziekten i Patiënteninformatie Tips en leefregels Slingeland Ziekenhuis Algemeen Vaatziekten ontstaan door het dichtslibben van slagaders als

Nadere informatie

Active Living Achtergrond informatie Fysiek Vitaliteit

Active Living Achtergrond informatie Fysiek Vitaliteit Active Living Achtergrond informatie Fysiek Vitaliteit Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd

Nadere informatie

Samenvatting: risk analysis of sick leave among Dutch farmers Auteur: Esther Hartman

Samenvatting: risk analysis of sick leave among Dutch farmers Auteur: Esther Hartman : risk analysis of sick leave among Dutch farmers Auteur: Esther Hartman In de agrarische sector worden arbeidskrachten aan relatief veel gezondheidsrisico s blootgesteld die kunnen leiden tot ziekteverzuim

Nadere informatie

RAPPORTAGE. FITTEST 55+ Losser

RAPPORTAGE. FITTEST 55+ Losser RAPPORTAGE FITTEST 55+ Losser 17 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 1.1 FITTEST 55+ LOSSER 2 2. RESULTATEN FITTEST 55+ 3 2.1 BLOEDDRUK 4 2.2 BUIKOMVANG 4 2.3 CHOLESTEROL, GLUCOSE EN DIABETES RISICO

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 2010-2011

Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 2010-2011 Feitenkaart Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 010-011 In september 007 is de uitvoering van het Rotterdamse leefstijlprogramma Van Klacht naar Kracht gestart. Het doel van het programma

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Individueel Zorgplan Cardiometabool

Individueel Zorgplan Cardiometabool Individueel Zorgplan Cardiometabool Vasculair Centrum Naam: Geboortedatum: Patiëntnummer: Vasculair centrum Rijnstate Het Rijnstate Vasculair Centrum is een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met

Nadere informatie

De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht

De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht Mag het een onsje meer zijn? De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht Viona Lapré- Utama, Marjan Erkamp, Marga van Liere, Cees Geluk Samenvatting Overgewicht komt steeds

Nadere informatie

Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw. Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW

Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw. Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW - Achtergrondinformatie over de GWW - Sectoraanpak GWW 2012 2015 - Activiteiten 2012-2013 De

Nadere informatie

3 Persoonlijke gegevens

3 Persoonlijke gegevens 3 Persoonlijke gegevens Naam Telefoonnummer Voorgeschiedenis en SCORE-risico (%)* Diagnose(n) centrale zorgverlener Mevrouw Jansen Tensieweg 120 3415 BP Bovendruk 011-22110022 Zwangerschapshypertensie.

Nadere informatie

Vaatrisico-polikliniek (behandeling van vaatziekten)

Vaatrisico-polikliniek (behandeling van vaatziekten) Vaatrisico-polikliniek (behandeling van vaatziekten) Inleiding U bent door uw behandelend arts verwezen naar de vaatrisicopolikliniek omdat u een vaatziekte heeft en/of vanwege risicofactoren voor het

Nadere informatie

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016 Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016 Cijfers over 2015 Juni 2016 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie,

Nadere informatie

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer Straatmaker Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als straatmaker werk je vaak geknield, gebukt of zittend.

Nadere informatie

WERK EN GEZONDHEID IN DE BOUWNUVERHEID EEN BEROEPENOVERZICHT

WERK EN GEZONDHEID IN DE BOUWNUVERHEID EEN BEROEPENOVERZICHT WERK EN GEZONDHEID IN DE BOUWNUVERHEID EEN BEROEPENOVERZICHT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Materiaal en methoden 4 3. Resultaten van de beroepenoverzichten 5 4. Discussie 9 5. Conclusies 10 6. Beroepenoverzicht

Nadere informatie

Gezondheid en Inzetbaarheid: trends en cijfers Hoveniers en groenvoorziening 2013

Gezondheid en Inzetbaarheid: trends en cijfers Hoveniers en groenvoorziening 2013 Gezondheid en Inzetbaarheid: trends en cijfers Hoveniers en groenvoorziening 2013 Leiden, september 2014 Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) Postbus 32 2300 AA

Nadere informatie

Verslag WerkVermogensMonitor

Verslag WerkVermogensMonitor Verslag WerkVermogensMonitor Bedrijfsrapportage Onderzoeksperiode: mei 2011 Rapportagedatum: 30-08-2011 Naam onderzoeker: Dhr. M.C. Maasse Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Conclusies...

Nadere informatie

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015 Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015 Cijfers over 2014 juni 2015 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie,

Nadere informatie

METING TANITA INNERSCAN. NAAM:. LEEFTIJD:. LENGTE cm:. GESLACHT: M / V. Gewicht. Vetpercentage. Watergehalte % Spiermassa.

METING TANITA INNERSCAN. NAAM:. LEEFTIJD:. LENGTE cm:. GESLACHT: M / V. Gewicht. Vetpercentage. Watergehalte % Spiermassa. METING TANITA INNERSCAN NAAM:. LEEFTIJD:. LENGTE cm:. GESLACHT: M / V DATUM DATUM DATUM DATUM Gewicht Vetpercentage Watergehalte % Spiermassa Lichaamsbouwtype Basismetabolisme Metabolische leeftijd Botmassa

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID. Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID. Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Factoren in de relatie tussen angstige depressie en het risico voor hart- en vaatziekten

Factoren in de relatie tussen angstige depressie en het risico voor hart- en vaatziekten Factoren in de relatie tussen angstige depressie en het risico voor hart- en vaatziekten In dit proefschrift werd de relatie tussen depressie en het risico voor hart- en vaatziekten onderzocht in een groep

Nadere informatie

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer Glaszetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het dragen en plaatsen van ruiten is lichamelijk zwaar

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A Ergonomie Arbozorg in de grafimedia In de grafische sector zijn de laatste jaren behoorlijke inspanningen gedaan om een gezondere bedrijfstak te worden

Nadere informatie

Monitor arbeidsongevallen in de bouw November 2014

Monitor arbeidsongevallen in de bouw November 2014 Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2013 November 2014 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Hart & Vaten Pas Ik heb een hart- of vaatziekte Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen In het geval ik onwel word: Bel 112 voor een ambulance Bel mijn huisarts:

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Mechanisch Loonwerk 2013

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Mechanisch Loonwerk 2013 Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Mechanisch Loonwerk 2013 Leiden, september 2014 Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) Postbus 32 2300 AA Leiden Telefoon

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer Betonstaalvlechter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je werk is zwaar voor je lichaam. Je werkt in ongunstige

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Obesitastraining Eat-Fit

Patiënteninformatie. Obesitastraining Eat-Fit Patiënteninformatie Obesitastraining Eat-Fit 1 Inhoud Inleiding... 3 Body Mass Index (BMI)... 3 Obesitas en fysieke activiteit... 3 Dieettherapie... 4 Operatie... 5 Onze obesitastraining Eat-Fit... 5 Het

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks De Arbeidsinspectie in het kort Blootstelling aan trillingen heftrucks Blootstelling aan trillingen bij het werk op de heftruck Heftruckchauffeurs kunnen worden blootgesteld aan schadelijke lichaamstrillingen.

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Sportduiker. Intrede onderzoek

Sportduiker. Intrede onderzoek Sportduiker Intrede onderzoek Deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld om een inzicht te verkrijgen in uw gezondheidstoestand met name in de relatie met uw werk. Datum onderzoek 20.. / / Naam:..m/v Voorletters

Nadere informatie

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid Glaszetter De glaszetter zorgt voor het beglazen van onder meer woningen, gebouwen en kassen in de nieuwbouw- en onderhoudssector. De glaszetter heeft door zijn werk kans op aandoeningen van het bewegingsapparaat,

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk!

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk! Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie Samen werken aan gezond werk! Samen werken aan gezond werk De vitaliteit van een bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de werknemers. Gezonde werknemers

Nadere informatie