VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Uitbreiding terras tijdens Hoogstraten kermis op 25 september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Uitbreiding terras tijdens Hoogstraten kermis op 25 september 2016"

Transcriptie

1 Frituur bij Jan Jan De Roover Karel Boomstraat Hoogstraten Hoogstraten, 6 september 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/ /toel VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Uitbreiding terras tijdens Hoogstraten kermis op 25 september 2016 De aanvrager naam van de vereniging of rechtspersoon: Frituur bij Jan naam van de natuurlijke persoon: De Roover Jan geboortedatum: 27 augustus 1970 straat: Karel Boomstraat huisnummer: 34 postcode: 2320 gemeente: Hoogstraten gsm bereikbaar tijdens de periode inname openbaar domein: Krijgt toelating voor de inname van de openbare weg of het openbaar domein vermeld onder artikel 1. Artikel 1: soort, locatie en tijdstip van de inname De plaatsing van een tijdelijk evenemententerras mag doorgaan op de onderstaande locatie en volgens bijgevoegd inplantingsplan. Openbaar domein ter hoogte van: straat: Vrijheid huisnummer: 168 Z postcode: 2320 gemeente: Hoogstraten 25 september 2016 tijdens de volgende uren: beginuur: uur sluitingsuur: uur Op de parkeerruimtes mogen vaste materialen (vragen meer dan één minuut om te verwijderen) en losse materialen (vragen minder dan één minuut om te verwijderen) geplaatst worden. Voor alle toegangen, uitgangen en nooduitgangen mogen alleen losse materialen (vragen minder dan één minuut om te verwijderen) geplaatst worden. Alle vaste materialen (vragen meer dan één minuut om te verwijderen) moeten minstens 120 centimeter van de gevel van bewoonde en uitgebate panden opgesteld worden. Als meerdere vaste materialen (vragen meer dan één minuut om te verwijderen) in een rij naast elkaar worden opgesteld dan moet er om de 30 meter een vrije doorgang van

2 minstens 120 cm breedte en 2 meter hoogte voorzien worden, in deze vrije doorgang mogen losse materialen geplaatst worden. Het gebruik van ankers en piketten mag geen schade aanbrengen aan alle materialen van het openbaar domein. Het aanbrengen van strepen, lijnen en richtpijlen door middel van verf of witsel is verboden. Op het voetpad mogen alleen vaste materialen (vragen meer dan één minuut om te verwijderen) geplaatst worden als er een obstakelvrije doorgang van ten minste 1,5 meter blijft. Op het fietspad en de rijbaan mogen geen vaste materialen (vragen meer dan één minuut om te verwijderen) en losse materialen (vragen minder dan één minuut om te verwijderen) geplaatst worden. Aan de kant van de rijbaan moet de vergunninghouder vanaf uur een afscherming (hekken, wanden, bloembakken, ) aanbrengen om te voorkomen dat mensen rechtstreeks op de rijbaan kunnen stappen. De inname van het openbaar domein mag de gevelbreedte van het pand van de vergunninghouder niet overschrijden behalve als met de eigenaars van de belendende percelen een akkoord werd afgesloten. Artikel 2: bescherming jeugd drank, drugs en tabak Het tappen van alcoholische dranken (met meer dan 0,5% volumeprocenten alcohol) moet gebeuren door meerderjarigen. Het is verboden alcoholische dranken (met meer dan 0,5% volumeprocenten alcohol) te schenken, te verkopen of aan te bieden aan -16 jarigen en aan personen die reeds tekenen van dronkenschap vertonen. Personen die hun leeftijd niet willen bewijzen krijgen geen alcoholische dranken. Cannabis en alle andere drugs bezitten en gebruiken is verboden. Artikel 3: geluidshinder, omroepinstallatie en muziek Er mag geen enkele vorm van muziek voorzien worden. Artikel 4: veiligheid politie en brandweer De hydranten van het openbaar net moeten vrijgehouden worden en makkelijk bereikbaar voor de brandweer, op minder dan 1 meter mogen geen materialen geplaatst worden. Makkelijk brandbare materialen (stro, hooi of gelijkaardige materialen) zijn verboden. Kampvuren, verbranding van sparren en dennen zijn verboden op het openbaar domein. Stroomdraden en elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd, dat niemand daarmee in aanraking kan komen. Kabels, draden, touwen en snoeren over de grond dienen met rubberen stroken/matten of gelijkwaardig materiaal te worden afgedekt, ter voorkoming van beschadiging en ongevallen door struikelen of vallen. Kabels, draden, touwen en stroomdraden op de openbare weg moeten in kabelgoten gelegd worden, de kabelgoten op de rijbaan moeten een draagvermogen hebben voor voertuigen. Kabels, snoeren, feestverlichting, slingers, versieringen moeten boven de parkeerruimte op tenminste 4 meter hoogte opgehangen worden. Kabels, snoeren, feestverlichting, slingers, versieringen moeten boven het voetpad en het fietspad op tenminste 2 meter opgehangen worden. Vuurmanden ongeacht de grootte zijn verboden. Sfeerverlichting op basis van verbranding (kaarsen, fakkels ) moet op voldoende afstand - ten minste 60 cm - van brandbare materialen en gemotoriseerde

3 vervoermiddelen, ontvlambare stoffen en gebouwen geplaatst worden of er zodanig van worden gescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen. De ondergrond van sfeerverlichting op basis van verbranding (kaarsen, fakkels ) moet vrij zijn van brandbare materialen. Sfeerverlichting op basis van verbranding (kaarsen, fakkels ) moet zodanig opgesteld of afgeschermd worden dat onopzettelijk contact van personen met het vuur onmogelijk is. Sfeerverlichting op basis van verbranding met vloeibare brandstoffen is verboden. Sfeerverlichting op basis van verbranding is verboden in alle overkapte vaste materialen (vragen meer dan één minuut om te verwijderen). Vuurwerk mag enkel afgevuurd worden als dit uitdrukkelijk is vermeld in de vergunning onder voorwaarden. Met licht gas gevulde ballonnetjes mogen enkel opgelaten worden als dit uitdrukkelijk is vermeld in de vergunning onder voorwaarden. Gas- en elektrische installaties moeten voldoen aan de voorwaarden, de nodige attesten moeten op vraag van politie of brandweer kunnen voorgelegd worden. Stroomgeneratoren moeten tenminste op 5 meter van bebouwing geplaatst te worden, de ondergrond moet voldoende beschermd worden tegen beschadiging en lekken (bijvoorbeeld door het plaatsen van lekbakken of matten). De vergunninghouder neemt de nodige maatregelen om bij slechte weersomstandigheden de goede staat van het openbaar domein te behouden en de veiligheid van personen te verzekeren. De vergunninghouder moet beschikken over een blusmiddel dat bedrijfklaar is en moet het blusmiddel kunnen gebruiken. Artikel 5: hygiëne en afval In de nabijheid moeten voldoende toiletten en/of urinoirs voorzien worden die toegankelijk zijn voor de bezoekers. Deze moeten chemisch zijn of aangesloten op het rioleringsnet. De natuurlijke gewassen in de omgeving van mobiele toiletten moeten beschermd worden, de bodem door middel van aluminium roosters of houten vloerdelen en de andere gewassen door middel van afsluithekken. De aanvrager moet de nodige maatregelen nemen om zwerfvuil te voorkomen. Na afloop van het evenement moet de locatie opgeruimd en proper opgeleverd worden. Artikel 6: bijkomende bepalingen De aanvrager staat in voor het ordelijk en veilig verloop. De aanvrager is verplicht alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften te nemen om letsels aan personen en schade aan goederen te voorkomen en wangedrag van de aanwezigen te vermijden. Alle schade aan het openbaar domein/weg rechtstreeks of onrechtstreeks voorkomend van de inname moet vergoed of hersteld worden tot volledige voldoening van het stadsbestuur. Als het openbaar domein/weg niet wordt ingenomen volgens bovenvermelde voorwaarden, worden de materialen op kosten van de aanvrager verwijderd. De politie kan de inname steeds stopzetten en/of ontruimen als de openbare orde, openbare veiligheid of openbare gezondheid in het gedrang komt. De politie kan inbreuken op de vergunning bestraffen. De politie kan de voorwerpen waarmee overtredingen tegen deze vergunning gepleegd worden, in beslag nemen. In dit geval worden ze op het verzoek van de bezitter of eigenaar aan hem teruggegeven vanaf de eerstvolgende werkdag tijdens de kantooruren.

4 Ondanks het advies voor brandpreventie kan het stadsbestuur, noch de brandweer of zijn verantwoordelijken aansprakelijk gesteld worden bij mogelijk onheil. Ingeval van niet naleven van de bepalingen van het reglement op de occasionele evenementen bestaat de mogelijkheid dat een administratieve geldboete van maximaal 250 wordt opgelegd (artikel 22 van het reglement). Joke Verschueren gemeentesecretaris Tinne Rombouts burgemeester

5 Inplantingsplan: = uitbreiding terras op parkeerstrook = uitbreiding terras op zondag 25 september 2016 van 14 uur tot 24 uur, mits vanaf 19 uur aan de kant van de rijbaan een afscherming (hekken, wanden, bloembakken, ) wordt aangebracht om te voorkomen dat personen rechtstreeks op de rijbaan kunnen stappen. fietspad moet vrij blijven

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Uitbreiding terras tijdens Heilig Bloed op 11 juni, 14 juni en 18 juni 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Uitbreiding terras tijdens Heilig Bloed op 11 juni, 14 juni en 18 juni 2017 G.C.V. 121 Marleen Roelen Vrijheid 121 2320 Hoogstraten Hoogstraten, 27 april 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel17.102 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Carier bvba Tom Verlinden Heerbeekweg 14 2310 Rijkevorsel Hoogstraten, 15 december 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.338 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Winterbar op 17 december en 18 december 2016

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Winterbar op 17 december en 18 december 2016 De Jachthoorn Café De Rijkswacht Eethuis De Roma t.a.v. Hans Van Den Broeck Vrijheid 200 2320 Hoogstraten Hoogstraten, 21 november 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.328 VERGUNNING

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Uitbreiding terras op 11 september, 12 september en 13 september 2016

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Uitbreiding terras op 11 september, 12 september en 13 september 2016 Het Zonnetje bvba Carmen Bestebreur Kerkstraat 25 2328 Meerle Hoogstraten, 5 september 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.281 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE

Nadere informatie

Krijgt toelating voor de inname van de openbare weg of het openbaar domein vermeld onder artikel 1.

Krijgt toelating voor de inname van de openbare weg of het openbaar domein vermeld onder artikel 1. Brasserie Posthoorn BVBA Guido Van Hout en Wim Spitaels Kerkstraat 4 2328 Meerle Hoogstraten, 5 september 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.280 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Uitbreiding terras tijdens Heilig Bloed op 14 juni 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR DE INNAME OPENBARE WEG/DOMEIN Uitbreiding terras tijdens Heilig Bloed op 14 juni 2017 HTS Events VOF - Carier BVBA Sjoerd Hakkens - Tom Verlinden Looiweg 75 2310 Rijkevorsel Hoogstraten, 16 mei 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel17.128 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Mountainbike- en cyclocross op 25 september 2016

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Mountainbike- en cyclocross op 25 september 2016 WTC Valencia Herman Adams Eindsestraat 15 2321 Meer Hoogstraten, 12 september 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.293 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Paastocht op 13 april 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Paastocht op 13 april 2017 KVG afdeling Hoogstraten, Wortel en Minderhout Luc van Dun Minderhoutsestraat 30 2322 Minderhout Hoogstraten, 13 maart 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/KN-SVDO/-1.758.1/toel17.067 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER 32 ste Titanic rit op 30 september 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER 32 ste Titanic rit op 30 september 2017 R.T. Titanic en Rijkevorsel Leeft Holemans Patrick en Dirk Akkerveken 9 2310 Rijkevorsel Hoogstraten, 19 september 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-KN/-1.758.1/toel17.285 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Autocross op 23 oktober 2016

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Autocross op 23 oktober 2016 Marjos Martin Sommen Kerkveld 8 2323 Wortel Hoogstraten, 26 juli 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.238 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR

Nadere informatie

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017.

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017. Willy Schalk Sint-Michielsstraat 17 2322 Minderhout u w b r i e f v a n u w k e n m e r k o n s k e n m e r k c o n t a c t p e r s o o n t e l e f o o n n u m m e r d a t u m CVT/EG-SVDO/meld17.008 Sharon

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER New Lifestyle Fair op 17, 18 en 19 februari 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER New Lifestyle Fair op 17, 18 en 19 februari 2017 Gert Snoeys Burg. J. Van Aperenstraat 46 2320 Hoogstraten Hoogstraten, 6 februari 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel17.045 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Kerstmarkt en happening op 17 december 2016

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Kerstmarkt en happening op 17 december 2016 KWB Meer Frank Voet Frankenberg 10 2321 Meer Hoogstraten, 7 december 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.322 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR

Nadere informatie

Krijgt toelating voor het organiseren van het occasioneel evenement met openbaar karakter vermeld onder artikel 1.

Krijgt toelating voor het organiseren van het occasioneel evenement met openbaar karakter vermeld onder artikel 1. De Warande vzw Aktuwa Warandestraat 42 2300 Turnhout Hoogstraten, 1 juni 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/KN-SVDO/-1.758.1/toel17.134A VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Zomeravondvertelling Verklapt Dirk Denoyelle op 26 juli 2016

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Zomeravondvertelling Verklapt Dirk Denoyelle op 26 juli 2016 RTV/TVPlus en Gazet van Antwerpen Stadsbestuur Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten Hoogstraten, 5 juli 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.210 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Carnavalsstoet Maerkrattenland op 26 februari 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Carnavalsstoet Maerkrattenland op 26 februari 2017 Stichting Maerkrattenland Martijn Bogers Alphenseweg 4 bus 3 2387 Baarle-Hertog Hoogstraten, 14 december 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel17.028 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Jeugdfuif Party Local op 19 november 2016

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Jeugdfuif Party Local op 19 november 2016 KSA Minderhout t.a.v. Vincent Smeekens Vooraard 35 2322 Minderhout Hoogstraten, 20 oktober 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.315 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Doortocht: De Schakel 2017 op 27 augustus 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Doortocht: De Schakel 2017 op 27 augustus 2017 Toerisme Noorderkempen vzw De Schakel p/a Heizijde 29 2300 Turnhout Hoogstraten, 6 juli 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO-KN/-1.758.1/toel.209 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Caridade evenement voor KIKA Kankerfonds op 7 oktober 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Caridade evenement voor KIKA Kankerfonds op 7 oktober 2017 Caridade Sven Hermans Kleine Pintstraat 5 2320 Hoogstraten Hoogstraten, 5 september 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-KN/-1.758.1/toel17.278 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER 32 ste stratenloop op 14 juni 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER 32 ste stratenloop op 14 juni 2017 Sportraad Hoogstraten t.a.v. Dirk Schroé Vrijheid 149 2320 Hoogstraten Hoogstraten, 10 mei 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel17.126 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Mostencross op 21 januari 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Mostencross op 21 januari 2017 Bike Experience Cycling Team Niels Koyen Sint-Clemensstraat 13 2322 Minderhout Hoogstraten, 7 november 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel17.010 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Dancefestival op 11 februari 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Dancefestival op 11 februari 2017 KFC Meer Benny Martens Vooraard 29 2322 Minderhout Hoogstraten, 19 december 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel17.030 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Trekker trek met afterparty op 4 maart 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Trekker trek met afterparty op 4 maart 2017 Vzw Meergas Jos Martens Groot Eyssel 19 2328 Meerle Hoogstraten, 19 januari 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel17.035 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Kerstboomverbranding met feestvuurwerk op 20 januari 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Kerstboomverbranding met feestvuurwerk op 20 januari 2017 Supportersclub KFC Meer Johan Lauryssen Gestelsestraat 56A 2321 Meer Hoogstraten, 5 december 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel17.023 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Superprestige Cyclocross op 5 februari 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Superprestige Cyclocross op 5 februari 2017 De Hoogstraatse Spurters vzw t.a.v. Marc Van Gestel Sint Clemensstraat 3 2322 Minderhout Hoogstraten, 17 januari 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel17.034 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER La Plasa Tropical op 19 augustus en 20 augustus 2016

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER La Plasa Tropical op 19 augustus en 20 augustus 2016 Den Dorpel vzw Tjeu Roefs Burg. Van Nuetenstraat 37 2328 Meerle Hoogstraten, 1 juni 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.161 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Antilliaanse Feesten op 11 augustus, 12 augustus en 13 augustus 2016

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Antilliaanse Feesten op 11 augustus, 12 augustus en 13 augustus 2016 Belgium Oversees vzw Lode Verschueren Klinketstraat 17 2323 Wortel Hoogstraten, 13 juli 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.218 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Politiereglement aangaande de inname van het openbaar domein voor het opstellen van een horecaterras. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Afdeling 1 Doel en begrippen 1 Dit politiereglement regelt de privatieve

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Reglement op het gebruik van: de polyvalente zaal met kitchenette en aanpalend terras in de gemeentelijke sporthal Beschrijving van de infrastructuur Art.1. Dit reglement is van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning Handelszaken - NIET HoReCa - OF HoReCa-zaken ZONDER permanente terrasvergunning, kunnen via deze weg alleen een toestemming verkrijgen tot het aanbrengen versieringen

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein INFO: Openbare weg: De openbare weg is elke plaats die onder gewone

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen

Aanvraagformulier Evenementen Uw Ref.nr.: Aanvraagformulier Evenementen 1) Locatie van de activiteit: Aard van de locatie: O Zaal : naam van de zaal. Straat + huisnummer:. Postcode + gemeente: O Openlucht, met route: gelieve een route

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen!

Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen! Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen! Naam van de activiteit Datum van de activiteit Administratieve gegevens van de organisator Naam vereniging,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Akkerpop op 26 augustus en 27 augustus 2016

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER Akkerpop op 26 augustus en 27 augustus 2016 vzw Akkerdju Nico Jansen Desmedtstraat 10/0021 2322 Minderhout Hoogstraten, 6 juli 2016 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-SVDO/-1.758.1/toel16.215 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

Melding evenementen MINI voor evenementen van personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MINI voor evenementen van personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Nood- en interventieplanning Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051/57 55 21 planning@dentergem.be Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Nadere informatie

Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels

Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, overwegende

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Afspraken over de aanvraagprocedure zelf 1. De organisator maakt 2 maand op voorhand voor kleine, (3 maand op voorhand voor grote evenementen)

Nadere informatie

Algemene en specifieke. voorwaarden en bepalingen. omtrent terrassen kermis

Algemene en specifieke. voorwaarden en bepalingen. omtrent terrassen kermis Algemene en specifieke voorwaarden en bepalingen omtrent terrassen kermis Tilburg, januari 2017 1 Algemene en specifieke voorwaarden en bepalingen omtrent terrassen kermis A. Voorwaarden en bepalingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Bijlage behorende bij de gebruiksvoorwaarden VOORWAARDEN Algemene eisen van de bijlage 3 en 4 behorende bij de artikelen 6.2.1 van de bouwverordening. Aanvullende voorwaarden In het kerkgebouw mogen 200

Nadere informatie

INGEBRUIKGEVINGSOVEREENKOMST. De ondergetekenden

INGEBRUIKGEVINGSOVEREENKOMST. De ondergetekenden INGEBRUIKGEVINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden A. De gemeente Peel en Maas, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F.W.T. Krause, teammanager Omgevingsontwikkeling, hierna te noemen ingebruikgever

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR HAMME

GEMEENTEBESTUUR HAMME GEMEENTEBESTUUR HAMME Toepassingsgebied Inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Aanvraagformulier Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds-

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

Aanvraag Evenementenvergunning

Aanvraag Evenementenvergunning Aanvraag Evenementenvergunning Bij dit aanvraagformulier hoort een toelichting. Onvolledig invullen van dit aanvraagformulier en het ontbreken van een goede plattegrond/ tekening zorgt ervoor dat wij uw

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 28.01.2009 Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

Evenementen Aanvraagformulier

Evenementen Aanvraagformulier Dienst Noodplanning 03-410 16 69 noodplan@zandhoven.be Evenementen Aanvraagformulier A. INFORMATIE AANVRAAG 1. VERENIGING / ORGANISATIE 2. VOORZITTER/VERANTWOORDELIJKE van de vereniging /organisatie E-mail:

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN

REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN 1. De inrichting van een fuif en soortgelijke activiteiten is onderworpen aan de voorafgaande aflevering van een vergunning door het gemeentebestuur.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken.

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. document voor aanvrager kopie document voor gemeentewerken Toepassingsgebied AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij

Nadere informatie

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse GEMEENTE Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse INGELMUNSTER Nood- en Interventieplanning Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te

Nadere informatie

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 besluit d.d. 6-7-2011, datum bekendmaking 19-7-2011, datum inwerkingtreding 1-8-2011, gewijzigd 7 augustus 2017 1 Nadere regels

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT, Op grond van artikel 2.1.5.1, lid 1 van de Algemene plaatselijke Verordening Maastricht 2006 (APV) is het verboden voorwerpen of stoffen op, aan of boven de openbare

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. Algemene Voorwaarden 1. De deelname aan het evenement is definitief als het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Stichting Jaarmarkt Heukelum is bijgeschreven.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

Deel 1 Definities categorieën - toepassingsgebied

Deel 1 Definities categorieën - toepassingsgebied HOOFDSTUK X OCCASIONELE EVENEMENTEN Deel 1 Definities categorieën - toepassingsgebied Artikel 1.10.1. Definities categorieën Voor de toepassing van Hoofdstuk X, Afdeling I van deze politieverordening wordt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Menameradiel Bezoekadres: Dyksterbuorren 16, 9036 MS Menaam Postadres: postbus 3, 9036 ZW Menaam Tel.nr.: 0518-45 29 00 E-mail: gemeente@menameradiel.nl 1. Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement op grond van artikel 2:25 van de Algemene

Nadere informatie

Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse Nood- en interventieplanning Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051 57 55 21 planning@dentergem.be Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse Dit document dient uiterlijk 8 weken

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning. Evenementenvergunning

Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning. Evenementenvergunning Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning Evenementenvergunning Niet in te vullen door aanvrager: Datum ontvangst : Dossier nr. BWT4ALL : Subject nr. : Aan de Burgemeester

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT

MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT 1. GEGEVENS M.B.T. DE ORGANISATOR Naam van de organisatie (vereniging, bedrijf, ) : Rechtsvorm (vzw, feitelijke vereniging, BVBA, NV, ) :

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Aan: Gemeente Sint Anthonis Team Vergunningen Postbus 40 5845 ZG SINT ANTHONIS Onjuiste of onvolledige invulling geeft vertraging in de behandeling van deze aanvraag. De aanvraag

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement. Vul de vragen in die op uw evenement van toepassing zijn. Naast de evenementenvergunning

Nadere informatie

TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID. Infozitting woensdag 10 juli 13 WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE

TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID. Infozitting woensdag 10 juli 13 WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE 1 DOEL RICHTLIJNEN 2 FEESTEN IN ONZE (POLITIE) ZONE 3 FEESTEN IN ONZE ZONE 4 FEEST WORDT DRAMA

Nadere informatie

Formulier in te dienen bij: Dienst grondgebiedszaken Geetsvondelstraat 7 te 3120 Tremelo 14 dagen voor aanvang van de werken

Formulier in te dienen bij: Dienst grondgebiedszaken Geetsvondelstraat 7 te 3120 Tremelo 14 dagen voor aanvang van de werken LUIK A: AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING INNAME Datum: Formulier in te dienen bij: Dienst grondgebiedszaken Geetsvondelstraat 7 te 3120 Tremelo 14 dagen voor aanvang van de werken Vak in te vullen door de

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER Je vraagt je wellicht af 'Waarom het aanmeldingsformulier invullen?' Het neemt inderdaad wat tijd in beslag, maar: je kan alle aanvragen, die dienen behandeld te worden

Nadere informatie

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning)

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning) . Stichting Buurtschap Strijp Mevrouw A.W.A.M. van Asten van Bree Strijperstraat 19 5595 GA LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 29 augustus

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats Stadsbeheer Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Dossiernr. SBA: 1. Aanvrager Datum ontvangst: Stadhuisplein 1 Postbus 200

Nadere informatie

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Gemeentebestuur Meulebeke Nood en interventieplanning Markt 1, 8760 Meulebeke info@meulebeke.be Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. Inleiding

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Oss is door de gemeente in samenwerking met de organisaties van desbetreffende optochten een reglement

Nadere informatie

Melding evenementen - MAXI Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. ALGEMENE GEGEVENS. Evenementen voor meer dan 500 personen

Melding evenementen - MAXI Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. ALGEMENE GEGEVENS. Evenementen voor meer dan 500 personen Melding evenementen - MAXI Gegevensverzameling en risicoanalyse Evenementen voor meer dan 500 personen Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren.

Nadere informatie

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in.

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in. Gemeente Amsterdam Telefoon 14 020 www.amsterdam.nl Aanvraag evenementvergunning Koningsdag 2014 Dit formulier inclusief bijlagen uiterlijk op donderdag 19 december 2014 indienen bij betreffende stadsdeel.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV)

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV) (art. 2:25 APV) 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Naam organisatie/persoon Naam contactpersoon : de heer mevrouw Adres Postcode Plaats Telefoonnummer (kantooruren) Telefoonnummer mobiel E-mailadres : NAAM EVENEMENT

Nadere informatie

LET OP!: bij de aanvraag moet u een situatietekening van de locatie aanleveren.

LET OP!: bij de aanvraag moet u een situatietekening van de locatie aanleveren. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Dit formulier sturen naar: gemeente Rheden T.a.v. Team Integrale Veiligheid Postbus 9110 6994 ZJ De Steeg Voor informatie kunt u contact

Nadere informatie

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER Dit formulier moet tenminste: Voor evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, en voor evenementen die in openlucht of in tenten

Nadere informatie

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Bekendgemaakt op 28 februari 2013 Artikel 1 Openbare procedure

Nadere informatie