Alfabetische inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alfabetische inhoudsopgave"

Transcriptie

1 A Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, De - / B31 Aanpassing arbeidsduur, Wet - / B10 Aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden beschouwd, Besluit - / B45 Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, Wet - / A35 Akte, Luxemburg, 17 februari 1986/'s-Gravenhage, 28 februari 1986, Europese - (uittreksel) / A12 Algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, Wet op het - / B18 Algemene bepalingen, Wet - / A17 Algemene bepalingen omgevingsrecht, wet - / A48 Algemene Kinderbijslagwet / B59 Algemene nabestaandenwet / B61 Algemene Ouderdomswet / B60 Algemene termijnenwet / A18 Algemene wet bestuursrecht / A25 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten / B57 Algemene wet gelijke behandeling / B21 Algemene wet op het binnentreden / A32 Allocatie arbeidskrachten door intermediairs, Wet - / B11 Arbeid en zorg, Wet - / B12 Arbeidsduur, Wet aanpassing - / B10 Arbeidskrachten door intermediairs, Wet allocatie - / B11 Arbeidsomstandighedenwet / B8 Arbeidsondersteuning jonggehandicapten, Wet werk en - / B40 Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk - / B41 Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet op de - / B36 Arbeidsongeschiktheidswetten, Schattingsbesluit - / B44 Arbeidsovereenkomst, Wet op de collectieve - / B17 Arbeidsovereenkomsten, Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve - / B18 Arbeidstijdenwet / B9 Arbeidsverhoudingen 1945, Buitengewoon Besluit - / B29 Arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden beschouwd, Besluit aanwijzing aantal - / B45 Arbeidsvermogen, Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar - / B38 Arbeidsvermogen, Wet werk en inkomen naar - / B37 Arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid, Wet - / B16 Arbeid vreemdelingen, Besluit uitvoering Wet / B15 Arbeid vreemdelingen, Wet - / B14 Arbeid, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de - / B24 B Bedrijfstakpensioenfonds 2000, Wet verplichte deelneming in een - / B27 Beginselenwet, Penitentiaire / A56 Beheer sociale-huursector, Besluit - / A44 Bekendmakingswet / A19 Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid en artikel 24, vijfde lid, WW 2006 / B33 Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006 / B34 Belemmeringenwet Privaatrecht / B6 Beroepswet / A39 Bescherming persoonsgegevens, Wet - / A21 XIII

2 Besluit aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden beschouwd / B45 Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, Buitengewoon - / B29 Besluit beheer sociale-huursector / A44 Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet / B51 Besluit justitiële gegevens / A61 Besluit Omgevingsrecht / A49 Besluit ruimtelijke ordening 1985 / A43 Besluit tijdelijk huisverbod / A33 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 / B46 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 / B47 Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen / B15 Besluit WWB 2007 / B53 Bestuursrecht, Algemene wet - / A25 Bijstand, Wet werk en - / B52 Bijzondere Ziektekosten, Algemene Wet - / B57 Binnentreden, Algemene wet op het - / A32 Boetebesluit socialezekerheidswetten / B48 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 / B29 Burgerlijke Rechtsvordering, Wetboek van - (uittreksel) / B2 Burgerlijk Wetboek Boek 1 / B1 Burgerlijk Wetboek Boek 2 / B1 Burgerlijk Wetboek Boek 3 / B1 Burgerlijk Wetboek Boek 4 / B1 Burgerlijk Wetboek Boek 5 / B1 Burgerlijk Wetboek Boek 6 / B1 Burgerlijk Wetboek Boek 7 / B1 Burgerlijk Wetboek Boek 7A / B1 Burgerlijk Wetboek Boek 8 / B1 Burgerlijk Wetboek Boek 10 / B1 Burgerrechten en politieke rechten, New York, 19 december 1966, Internationaal verdrag inzake - / A3 C Chronische ziekte, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of - / B25 Collectief ontslag, Wet melding - / B28 Collectieve arbeidsovereenkomst, Wet op de - / B17 Collectieve arbeidsovereenkomsten, Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van - / B18 College voor de rechten van de mens, Wet - / B22 Colportagewet / B5 Consumentenkrediet, Wet op het - (uittreksel) / B4 Crisis- en herstelwet / A23 Culturele rechten, New York, 19 december 1966, Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en - / A4 D Databankenwet / A22 Dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden beschouwd, Besluit aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als - / B45 E Economische, sociale en culturele rechten, New York, 19 december 1966, Internationaal Verdrag inzake - / A4 Europees Sociaal Handvest (herzien), Straatsburg, 3 mei 1996 / A10 Europees Sociaal Handvest, Turijn, 21 oktober 1991 (toekomstig), Protocol tot wijziging van het - / A10 Europese Akte, Luxemburg, 17 februari 1986/'s-Gravenhage, 28 februari 1986 (uittreksel) / A12 Europese Unie, Maastricht, 7 februari 1992, Verdrag betreffende de - / A14 Europese Unie, Verdrag betreffende de werking van de - (uittreksel) / A13 F Faillissementswet / B3 XIV

3 Financiering sociale verzekeringen, Wet - / B49 Fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950, Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de - / A7 G Gehandicaptenverdrag (toekomstig) / A8 Gelijke behandeling, Algemene wet - / B21 Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, Wet - / B25 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, Wet - / B24 Gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Wet - / B23 Gemeentewet / A36 Grensoverschrijdende arbeid, Wet arbeidsvoorwaarden - / B16 Grondwet / A16 H Handicap of chronische ziekte, Wet gelijke behandeling op grond van - / B25 Handhaving verkeersvoorschriften, Wet administratiefrechtelijke - / A35 Handvest (herzien), Straatsburg, 3 mei 1996, Europees Sociaal / A10 Handvest, Turijn, 21 oktober 1991 (toekomstig), Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal - / A11 Handvest van de Verenigde Naties, San Francisco, 26 juni 1945 / A1 Huisverbod, Besluit tijdelijk / A34 Huisverbod, Wet tijdelijk / A33 Huurders verhuurder, Wet op het overleg- / A47 Huurtoeslag, Wet op de - / A46 I Identificatieplicht, Wet op de - / A59 Inburgering, Wet - / A30 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet - / B41 Intermediairs, Wet allocatie arbeidskrachten door - / B11 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, New York, 19 december 1966 / A3 Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 19 december 1966 / A4 Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet - / B38 J Jeugdwet (toekomstig, deels) / A37 Jonggehandicapten, Wet werk en arbeidsondersteuning - / B40 Justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wet - / A60 Justitiële gegevens, Besluit - / A61 K Kantonrechters, De aanbevelingen van de Kring van - / B31 Kinderbijslagwet, Algemene - / B59 Kinderopvang, Wet - / B13 Koninkrijk der Nederlanden, Statuut voor het - / A15 L Landelijke Kantonrechtersformule 7:685 BW / B31 Leeftijd bij de arbeid, Wet gelijke behandeling op grond van - / B24 Loondervingsuitkering Toeslagenwet, Besluit gelijkstelling - / B51 M Maatregelenbesluit sociale verzekeringswetten / B43 Maatregel, Penitentiaire - / A57 Maatschappelijke ondersteuning, Wet - / B56 Mannen en vrouwen, Wet gelijke behandeling van - / B23 Minimumloon en minimumvakantiebijslag, Wet - / B20 Minimumvakantiebijslag, Wet minimumloon en - / B20 Munitie, Wet wapens en - / A53 Alfabetische inhoudsopgave XV

4 N Nabestaandenwet, Algemene - / B61 Nationale ombudsman, Wet - / A26 Nederlanderschap, Rijkswet op het - / A27 O Ombudsman, Wet Nationale - / A26 Omgevingsrecht, Besluit / A49 Omgevingsrecht, Wet algemene bepalingen - / A48 Ondernemingsraden, Wet op de - / B19 Ontslagbesluit / B30 Openbaarheid van bestuur, Wet - / A20 Openbare manifestaties, Wet - / A24 Opiumwet / A54 Ouderdomswet, Algemene - / B60 Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening - / B41 P Passende arbeid, Richtlijn - / B35 Penitentiaire beginselenwet / A56 Penitentiaire maatregel / A57 Pensioenwet / B26 Persoonsgegevens, Wet bescherming - / A21 Politieke rechten, New York, 19 december 1966, Internationaal verdrag inzake burgerrechten en - / A3 Politiewet 2012 / A52 Privaatrecht, Belemmeringenwet - / B6 Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest, Turijn, 21 oktober 1991 (toekomstig) / A11 Psychiatrische ziekenhuizen, Wet bijzondere opnemingen in - / A31 R Raad van State, Wet op de - / A38 Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950, Verdrag tot bescherming van de - / A7 Rechten van de mens, Parijs, 10 december 1948, Universele verklaring van de - / A2 Rechten van het kind, New York, 20 november 1989, Verdrag inzake de - / A6 Rechterlijke organisatie, Wet op de - / A40 Rechtsbijstand, Wet op de - / A41 Reclasseringsregeling 1995 / A58 Richtlijn passende arbeid / B35 Rijkswet op het Nederlanderschap / A27 Ruimtelijke ordening 1985, Besluit - / A43 Ruimtelijke ordening, Wet - / A42 S Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten / B44 Sociaal Handvest (herzien), Straatsburg, 3 mei 1996, Europees / A10 Sociaal Handvest, Turijn, 21 oktober 1991 (toekomstig), Protocol tot wijziging van het Europees - / A11 Sociale en culturele rechten, New York, 19 december 1966, Internationaal Verdrag inzake economische, - / A4 Sociale-huursector, Besluit beheer - / A44 Sociale verzekeringen, Wet financiering - / B49 Sociale verzekeringswetten, Maatregelenbesluit - / B43 Sociale werkvoorziening, Wet - / B58 Socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst), Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van - / B7 Socialezekerheidswetten, Boetebesluit - / B48 Status van vluchtelingen, Verdrag betreffende - / A9 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / A15 XVI

5 Strafrecht, Wetboek van - / A50 Strafvorderlijke gegevens, Wet justitiële en - / A60 Strafvordering, Wetboek van - / A51 Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Wet - / B39 T Termijnenwet, Algemene - / A18 Tijdelijk huisverbod, Besluit / A34 Tijdelijk huisverbod, Wet / A33 Toeslagenwet / B50 Toeslagenwet, Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering - / B51 U Universele verklaring van de rechten van de mens, Parijs, 10 december 1948 / A2 Uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, Besluit - / B46 Uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990, Besluit - / B47 Uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Wet structuur - / B39 V Verdragenrecht, Wenen, 23 mei 1969, Verdrag van Wenen inzake het - / A5 Verdrag betreffende de Europese Unie, Maastricht, 7 februari 1992 / A14 Verdrag betreffende de status van vluchtelingen / A9 Verdrag inzake de rechten van het kind, New York, 20 november 1989 / A6 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950 / A7 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (uittreksel) / A13 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, Wenen, 23 mei 1969 / A5 Verenigde Naties, San Francisco, 26 juni 1945, Handvest van de - / A1 Verkeersvoorschriften, Wet administratiefrechtelijke handhaving - / A35 Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst), Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van - / B7 Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) / B7 Vluchtelingen, Verdrag betreffende de status van - / A9 Volksverzekeringen 1999, Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden - / B46 Vreemdelingen, Besluit uitvoering Wet arbeid / B15 Vreemdelingen, Wet arbeid - / B14 Vreemdelingenbesluit 2000 / A29 Vreemdelingenwet 2000 / A28 Vrouwen, Wet gelijke behandeling van mannen en - / B23 W Wapens en munitie, Wet - / A53 Wegenverkeerswet 1994 / A55 Werk en bijstand, Wet - / B52 Werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet - / B37 Werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet Invoering en financiering Wet - / B38 Werk en inkomen, Wet structuur uitvoeringsorganisatie - / B39 Werkloosheidswet / B32 Werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte - / B41 Werknemersverzekeringen 1990, Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden - / B47 Wet aanpassing arbeidsduur / B10 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / A35 Wet algemene bepalingen / A17 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / A48 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs / B11 Wet arbeid en zorg / B12 Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid / B16 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten / B40 Wet arbeid vreemdelingen / B14 Wet arbeid vreemdelingen, Besluit uitvoering - / B15 Wet bescherming persoonsgegevens / A21 XVII

6 Wet bestuursrecht, Algemene - / A25 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen / A31 Wet Bijzondere Ziektekosten, Algemene - / B57 Wet College voor de rechten van de mens / B22 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (uittreksel)/ B2 Wetboek van Strafrecht / A50 Wetboek van Strafvordering / A51 Wet financiering sociale verzekeringen / B49 Wet gelijke behandeling, Algemene - / B21 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte / B25 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid / B24 Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen / B23 Wet inburgering / A30 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen / B42 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers / B41 Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen / B38 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens / A60 Wet kinderopvang / B13 Wet maatschappelijke ondersteuning / B56 Wet melding collectief ontslag / B28 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag / B20 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden beschouwd, Besluit aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 - / B45 Wet Nationale ombudsman / A26 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering / B36 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst / B17 Wet op de huurtoeslag / A46 Wet op de identificatieplicht / A59 Wet op de ondernemingsraden / B19 Wet op de Raad van State / A38 Wet op de rechterlijke organisatie / A40 Wet op de rechtsbijstand / A41 Wet op de ruimtelijke ordening / A42 Wet op het overleg huurders verhuurder / A47 Wet openbaarheid van bestuur / A20 Wet openbare manifestaties / A24 Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten / B18 Wet op het consumentenkrediet (uittreksel)/ B4 Wet sociale werkvoorziening / B58 Wet tijdelijk huisverbod / A33 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen / B39 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 / B27 Wet wapens en munitie / A53 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten / B40 Wet werk en bijstand / B52 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen / B37 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet Invoering en financiering - / B38 Woningwet / A45 WWB 2007, Besluit - / B53 Z Zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen Ziektekosten, Algemene Wet Bijzondere - / B57 Ziektewet / B54 Zorgverzekeringswet / B55 Zorg, Wet arbeid en - / B12 XVIII

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950 (EVRM) / 1

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950 (EVRM) / 1 Voorwoord Ten geleide Algemene inhoud wetten en regelingen Alfabetische inhoud wetten en regelingen Afkortingenlijst Internationaal recht Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

Nadere informatie

Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010

Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010 Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010 G.].]. Heerma van Voss (red.) Boom Juridische uitgevers Den Haag 2009 2009 G.].]. Heerma van Voss / Boom ]uridische uitgevers Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Wetgeving sociaal recht

Wetgeving sociaal recht Wetgeving sociaal recht 20111 2012 G.].]. Heenna van Voss (red.) Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 De samenstellers hebben bij de samenstelling van deze bundel de uiterste zorg betracht. Mochten

Nadere informatie

Wetgeving sociaal recht 2013 I 2014

Wetgeving sociaal recht 2013 I 2014 ,- 1 Wetgeving sociaal recht 2013 I 2014 G.J.]. Heerma van Voss (red.) 'I Boom Juridische uitgevers Den Haag 2013 I ' De samenstellers hebben bij de samenstelling van deze bundel de uiterste zorg betracht.

Nadere informatie

Wetgeving sociaal recht 2006 I 2007

Wetgeving sociaal recht 2006 I 2007 Wetgeving sociaal recht 2006 I 2007 G.].]. Heerma van Voss (red.) Boom Juridische uitgevers Den Haag 2007 2007 G.].]. Heerma van Voss / Boom ]uridische uitgevers Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 362 Besluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de verhoging van de leeftijd waarop

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ]

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ] Bron: overheid.nl Tekst geldend op: 24-09-2014 Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M.

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 645 Wet van 22 december 2011, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars 0 Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Geldend van t/m heden

Wet werk en zekerheid Geldend van t/m heden Wet werk en zekerheid Geldend van 01-01-2016 t/m heden Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 840 Wet van 13 december 2010 tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische

Nadere informatie

Voorwoord. De uitgave is samengesteld door mr. Kees-Willem Bruggeman (Brug Consult) en mr. Hans Nacinovic (De Legibus).

Voorwoord. De uitgave is samengesteld door mr. Kees-Willem Bruggeman (Brug Consult) en mr. Hans Nacinovic (De Legibus). Voorwoord Het jaar 2015 is een jaar van grote veranderingen in het gemeentelijke sociale domein geweest. Zo is de WWB is opgegaan in de Participatiewet, is de Wmo ingrijpend gewijzigd en is de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 318 Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete 0 Wij Willem-lexander,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 893 Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 juni 2009 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 81 Besluit van 22 februari 2012 tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: Artikel 31 Laatste bewerking op 24 januari Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 893 Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 Laatste bewerking op 14 juli 15 De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de onderdelen n en r, onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 396 Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete Nr. 10 MENDEMENT VN HET LID KRULUT Ontvangen

Nadere informatie

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: I Artikel 31, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)

Voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) Voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij

Nadere informatie

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Wetten Elektriciteitswet 1998 o Artikel 21 o Artikel 26a o Artikel 27 o Artikel 28 o Artikel 31 o Artikel 36 Burgerlijk Wetboek Boek 7 o Artikel 523 o Artikel 533 46 48 49 Algemene pensioenwet politieke

Nadere informatie

Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.21 Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten tekst + toelichting bronnen Staatsblad 2012, 79 Staatsblad 2010, 869 (oorspronkelijke regeling met de titel Inkomensbesluit

Nadere informatie

Voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

Voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) Voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij

Nadere informatie

B In artikel 5, onderdeel d, wordt langdurigheidstoeslag vervangen door: individuele inkomenstoeslag.

B In artikel 5, onderdeel d, wordt langdurigheidstoeslag vervangen door: individuele inkomenstoeslag. Voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 587 esluit van 15 december 2009 tot wijziging van enige besluiten in verband met de technische aanpassing aan de Wet werk en arbeidsondersteuning

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 741 Wet van 24 december 1998 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nadere informatie

Eindtermen voor het examen Uitzendmedewerker

Eindtermen voor het examen Uitzendmedewerker Eindtermen voor het examen Uitzendmedewerker Hardwareweg 7 A Postbus 642 3800 AP Amersfoort telefoon 033-454 10 99 info@seu.nl www.seu.nl Preambule Dit document omvat de eindtermen voor het examen Uitzendmedewerker,

Nadere informatie

Personen-, Familie- en Erfrecht 2017/2018. Onder redactie van Prof. mr. Wendy Schrama & Mr. Yasemin Yildiz

Personen-, Familie- en Erfrecht 2017/2018. Onder redactie van Prof. mr. Wendy Schrama & Mr. Yasemin Yildiz Personen-, Familie- en Erfrecht 2017/2018 Onder redactie van Prof. mr. Wendy Schrama & Mr. Yasemin Yildiz Ars Aequi Libri Nijmegen 2017 ISBN: 978-94-9276-601-4 NUR 822 2017 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 520 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 658 Besluit van 13 december 2012 tot het aanbrengen van technische wijzigingen in een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met

Nadere informatie

1.7 Verzelfstandiging van het arbeidsrecht. Arbeidsrecht als deel van het recht24

1.7 Verzelfstandiging van het arbeidsrecht. Arbeidsrecht als deel van het recht24 Afkortingen XIII Lijst van verkort aangehaalde literatuur XVII Hoofdstuk 1. Inleiding1 1.1 Definities van het arbeidsrecht1 1.2 Arbeidsrecht en economische orde. Historisch perspectief2 1.3 Arbeidsrecht

Nadere informatie

Disketteweg 6 Postbus AP Amersfoort telefoon

Disketteweg 6 Postbus AP Amersfoort telefoon Eindtermen voor het examen Uitzendmedewerker Disketteweg 6 Postbus 642 3800 AP Amersfoort telefoon 033-454 10 99 info@seu.nl www.seu.nl Preambule Deze eindtermen zijn in juni 2013 vastgesteld en in december

Nadere informatie

Inhoud I PRIVAATRECHT

Inhoud I PRIVAATRECHT I PRIVAATRECHT I BURGERLIJK WETBOEK I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 1 / 13 I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 2 / 107 I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 3 / 265 I.1 Burgerlijk Wetboek Boek 4 / 311 I.1 Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 19487 17 december 2009 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2009, nr. IVV/LZW/2009/27760,

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave Blauwe VNW

Algemene inhoudsopgave Blauwe VNW Deel A Staats- en bestuursrecht Voorwoord Ten geleide Algemene inhoudsopgave Alfabetische inhoudsopgave Afkortingenlijst Staatsrecht centrale overheid Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / A1 Grondwet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32421 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal uitgewerkte of overbodige wetten in te trekken;

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal uitgewerkte of overbodige wetten in te trekken; Intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 846 Wijziging van de lgemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 318 Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 348 esluit van 6 oktober 2014, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de Invoeringswet Participatiewet

Nadere informatie

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13 Inhoud Voorwoord V Studiewijzer PDL VII 10 Subsidies en toeslagen 1 10.1 Inleiding 1 10.2 Verlagen van de werkgeverslasten 1 10.2.1 Afdrachtverminderingen 2 10.2.2 Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 464 Wet van 4 oktober 2012 tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te

Nadere informatie

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WWB (FRAUDEWET) Tekst nieuwe artikel Inhoud wijziging Gevolgen voor: 1 van 8

OVERZICHT WIJZIGINGEN WWB (FRAUDEWET) Tekst nieuwe artikel Inhoud wijziging Gevolgen voor: 1 van 8 8 lid 1 onder i i. de uitoefening van de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 60b. De Raad bepaalt bij verordening de toepassing van de bevoegdheid tot verrekening van de boete bij recidive.

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 846 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging

Nadere informatie

Socialezekerheidsrecht 2016

Socialezekerheidsrecht 2016 Socialezekerheidsrecht 2016 Socialezekerheidsrecht 2016 bijgewerkt tot 1-9-2016 Redactie Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 Beknopte inhoudsopgave ALGEMEEN Grondwet.... 1 Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Voorstel van wet [[ ]]

Voorstel van wet [[ ]] Voorstel van wet [[ ]] tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene

Nadere informatie

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 Bijlage 1A: 15IT000253 NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 RECHTMATIGHEIDSTOETSING ACCOUNTANT (VERPLICHT) Versiedatum 1 Beleid aanwijzen belastingschuldige watersysteemheffing en de zuiveringsheffing

Nadere informatie

Lijst van afkortingen /17

Lijst van afkortingen /17 INHOUD Lijst van afkortingen /17 1. Wet arbeid en zorg (WAZO) /21 1.1 Algemeen / 21 1.2 Gereserveerd / 22 1.3 Zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg / 22 1.3.1 Recht op verlof / 22 1.3.1.1 Zwangerschaps-

Nadere informatie

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten 32 260 Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15191 10 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2013, 2013-0000046722,

Nadere informatie

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van 01-01-2015 t/m heden Besluit van 23 augustus 2007, houdende regels omtrent de hoogte en duur van de op te leggen administratieve maatregelen op grond

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 318 Voorstel van wet tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Staten-Generaal. s-gravenhage, 13 maart 2002. De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

Staten-Generaal. s-gravenhage, 13 maart 2002. De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 264 28 266 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Malta inzake sociale zekerheid en Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 341 esluit van 13 juni 2002 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet arbeid en zorg Wij eatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 394 Besluit van 16 augustus 2006, tot wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband met de openstelling

Nadere informatie

Normenkader 2017 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2017 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

3 Wettelijk kader voor zzp ers en werknemers

3 Wettelijk kader voor zzp ers en werknemers WETTELIJK KADER VOOR ZZP ERS EN WERKNEMERS 3 Wettelijk kader voor zzp ers en werknemers 3.1 Afbakening wettelijk kader en definiëring In de adviesaanvraag vraagt het kabinet het bestaande wettelijk kader

Nadere informatie

Normenkader 2016 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2016 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 628 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 598 Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

Lijst van afkortingen /15

Lijst van afkortingen /15 INHOUD Lijst van afkortingen /15 1. Jeugdwet /19 1.1 Algemeen / 19 1.2 Begrippen / 19 1.3 Reikwijdte / 21 1.4 Taken gemeente / 22 1.5 Gecertificeerde instelling / 28 1.6 Eisen jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde

Nadere informatie

Belgisch Internationaal Privaatrecht

Belgisch Internationaal Privaatrecht Belgisch Internationaal Privaatrecht Bart VOLDERS & Liselot SAMYN Maklu Antwerpen-Apeldoorn Inhoudstafel Lijst van afkortingen 11 Voorwoord 13 DEEL I. COMMUNAUTAIRE RECHTSBRONNEN 15 A. Internationaal en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

situatie febr 2010 Volksverzekeringen Algemene Ouderdomswet 2 Algemene Nabestaandenwet 2 ANW Algemene kinderbijslagwet 2 AKW

situatie febr 2010 Volksverzekeringen Algemene Ouderdomswet 2 Algemene Nabestaandenwet 2 ANW Algemene kinderbijslagwet 2 AKW situatie febr 2010 Sociale zekerheid te verdelen in twee stukken: Sociale verzekeringen Sociale voorzieningen Sociale verzekeringen worden beheerd/ uitgevoerd door de sociale verzekeringsfondsen (o.a.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Normenkader waterschap Vechtstromen

Normenkader waterschap Vechtstromen Normenkader waterschap Vechtstromen versie: 18 januari 2014 2 9 Normenkader waterschap Vechtstromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Rechtmatigheid... 4 1.2 Normenkader - procedureel... 4 1.3 Normenkader

Nadere informatie

In artikel 1.2, onderdeel A, wordt In het eerste lid vervangen door: In artikel

In artikel 1.2, onderdeel A, wordt In het eerste lid vervangen door: In artikel 30 118 Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering

Nadere informatie

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 271 Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 257 Wijziging van het urgerlijk Wetboek, het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016

Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016 Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016 Rechtmatigheid 2015 Waterschap Peel en Maasvallei Externe wetgeving Europees Aanbestedingsrichtlijn leveringen, diensten en werken (richtlijn 2004/18/EG) (tot

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen

Wet werken naar vermogen INVOERINSGWET Wet werken naar vermogen rtikel I wijziging van de Wet Werk en ijstand pag 2 rtikel II wijziging van de Wet sociale werkvoorziening pag 8 rtikel III wijziging van Wet werk en arbeidsondersteuning

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 412 Wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen

Nadere informatie

Wet van 16 december 2004, houdende regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Wet van 16 december 2004, houdende regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen) (Tekst geldend op: 23-07-2012) Wet van 16 december 2004, houdende regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 133 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 383 Wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale verzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands

Nadere informatie

VERDIEPING VPS 2 11. 1.9 De loonbegrippen 11 1.10 Het moment van belasten 12 1.11 Aandelenopties 13

VERDIEPING VPS 2 11. 1.9 De loonbegrippen 11 1.10 Het moment van belasten 12 1.11 Aandelenopties 13 Inhoud Voorwoord V 1 Wat behoort tot het loon? 1 1.1 Ruim loonbegrip 1 1.2 Loon in geld 2 1.3 Loon in natura 5 1.4 Loon in de vorm van aanspraken 6 1.5 Uniform loonbegrip 7 1.6 Fictief loon 8 1.7 Negatief

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 53 Besluit van 28 januari 2000 tot openstelling van het recht op een socialezekerheidsuitkering voor personen die deelnemen aan een penitentiair

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 707 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 24 Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 30-09-2015) Wet van 9 oktober 2003, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand) Wij

Nadere informatie

Voorbericht V Handleiding voor het gebruik Verkorte inhoudi

Voorbericht V Handleiding voor het gebruik Verkorte inhoudi Voorbericht Er zijn vele arbeidsrechtelijke regels. Voor een deel zijn de regels in internationale verdragen of besluiten en in wetten neergelegd, voor een deel in regelingen die in de bedrijfstakken tot

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Bijlagen Bijlage 1 Figuur B 1.1 Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Werknemersverzekeringen WW (1952)* WAO (1967) ZW (1930) Kring van

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie