Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN"

Transcriptie

1 Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN

2

3 INHOUD VERKLARENDE NOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Wijzigingen in het exploitatiebudget... 5 III.Wijzigingen in het investeringsbudget... 6 IV. Wijziging Doelstellingennota... 7 V. Financiële toestand VI. Wijziging doelstellingenbudget (B1W) VII.Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten VIIILijst met daden van beschikking IX. Lijst met nominatief toegekende subsidies FINANCIËLE NOTA I. Wijziging exploitatiebudget (BW1) II. Wijziging investeringsbudget (BW2) III.Wijziging van het transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) IV. Wijziging liquiditeitenbudget (BW4) TOELICHTING BIJ DE BUDGETWIJZIGING I. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) II. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) III.Transactiekredieten voor inversteringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) IV. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) V. Overzicht investeringseneveloppes VI. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) VII.Lijst van de verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6) Raad 18 november 2015 Pagina 3 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

4 VERKLARENDE NOTA VERKLARENDE NOTA I. Inleiding Het budget 2015 werd vastgesteld in de OCMW-raad van 26 november 2014 en goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december De wijziging meerjarenplan wordt voorgelegd op de raad van 18 november 2015, het budget 2015 wordt hieraan aangepast via deze budgetwijziging. De budgetwijziging 2015 heeft impact op de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage voor 2015 wordt verlaagd met het overschot op het resultaat op kasbasis van 2014 met ,09 EUR. De nieuwe gemeentelijke bijdrage 2015 bedraagt ,91 EUR. In dit document vindt u alle verplichte documenten en bijlagen horende bij de budgetwijziging Raad 18 november 2015 Pagina 4 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

5 VERKLARENDE NOTA II. Wijzigingen in het exploitatiebudget De gebudgetteerde uitgaven dalen met ,20 EUR (9,20%). De personeelskosten werden naar beneden aangepast ( ,13 EUR). De gebudgetteerde ontvangsten dalen met ,51 EUR (8,24%). De rechtzetting in de budgettering van de subsidie sociale Maribel naar een negatieve kost heeft zowel op de gebudgetteerde uitgaven als ontvangsten een effect. U/O Rubriek Rubrieknaam B2015 Verschil % Uitgaven 60 Aankopen goederen , , ,41-12,67% 61 Diensten en leveringen , , ,52-5,67% 62 Personeelskosten , , ,29-9,94% 64 Andere werkingskosten (excl. sociale dienst) , , ,25-18,02% 65 Financiële kosten , , ,00-14,70% 648 Kosten sociale dienst , , ,62-4,77% Totaal uitgaven , , ,09-9,20% Ontvangsten 70 Werkingsopbrengsten , , ,50-3,59% Totaal ontvangsten Resultaat exploitatiebudget 74 Andere opbrengsten , , ,73-13,06% 75 Financiële opbrengsten 748 Recuperaties sociale dienst 550,00 0,00 550,00 0,00% , , ,00-6,02% , , ,23-8,24% , , ,14 37,06% De belangrijkste te vermelden wijzigingen voor de budgetwijziging 2015 zijn: Qua uitgavenbudgetten: U/O Rubrieknaam B2015 Verschil % Motivatie Uitgaven Maaltijden aan huis , , ,00-40,34% Dalende verkoop maaltijden aan huis Gas , , ,00-32,65% Overschatting verbruik nieuwe gebouwen Bezoldigingen administratie , , ,00-11,43% Geen indexering + niet ingevulde plaatsen Bezoldigingen WZC , , ,00-3,25% Geen indexering + niet ingevulde plaatsen Subsidie sociale maribel 0, , ,00 100,00% Verplaatsing subsidie sociale Maribel naar negatieve kost RSZ contractuelen , , ,15 3,44% Aanpassing systeem gesco subsidies Raad 18 november 2015 Pagina 5 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

6 VERKLARENDE NOTA Bezoldigingen art , , ,00-51,29% Rechtzetting Leefloon , , ,00-3,72% Daling aantal gerechtigden Rente, kosten van schulden , , ,00-14,70% In 2014 en 2015 minder leningen opgenomen dan initieel geraamd Qua ontvangstenbudgetten: U/O Rubrieknaam B2015 Verschil % Motivatie Ontvangsten Bijdragen wet van 2 april 1965 (FO) , , ,00-64,95% Dalend aantal gerechtigden Leefloon , , ,00 7,29% Verhoging subsidie LOI toelage , , ,00 81,97% Uitbreiding plaatsen Diverse specifieke werkingssubsidies vorige jaren Subsidie sociale maribel Facturatie WZC (dagprijs + was) , , ,00-99,41% Rechtzetting , ,68 0,00-100,00% Rechtzetting , , ,00-6,45% Gedeeltelijke goedkeuring dagprijsverhoging Subsidie gesco's , , ,00 58,98% Aanpassing systeem gesco subsidies Maaltijden aan huis , , ,00-42,00% Dalende verkoop maaltijden III. Wijzigingen in het investeringsbudget Het investeringsuitgavenbudget 2015 daalt met ,04 EUR. Onderstaande tabel geeft een beeld van de wijzigingen. Rijlabels Overdracht 2014 B2015 Totaal 2015 IE-1: nieuwbouw De Bron , , , ,01 IE-2: nieuwbouw Briels , , , ,67 IE-3: LOI , ,01 0, ,01 IE-4: Basisinvestering ,66 0, ,66 IE-5: nieuwbouw SE/DL , ,00 IE-6: Basisinvestering , , , ,50 IE-7: Verhuurpatrimonium , , , ,50 IE-8: Verhuurpatrimonium , , ,00 IE-9: Verkaveling Verrebroek ,00 0, ,00 I-10: Sabot 0,00 0, , ,00 Eindtotaal , , , ,35 Raad 18 november 2015 Pagina 6 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

7 VERKLARENDE NOTA De project Briels en De Bron lopen naar hun eindfase. Op basis van de nog te verwachten ontvangen facturen kunnen de projectgelden naar beneden gebracht worden. Bij de basisinvesteringen en de investeringen in verhuurpatrimonium werd kritisch nagedacht welke investeringen geschrapt of kunnen verschoven worden naar De aankoop van het vroegere CM-gebouw te Melsele (Sabot) wordt opgenomen. Het investeringsontvangstenbudget werd aangepast en stijgt met ,99 EUR. De verkoop van de niet-uitgeruste grond aan de Leurshoek werd doorgeschoven naar De andere niet uitgevoerde verkopen van patrimonium in 2014 werden overgedragen. De verkoop van de woning in de Van Gervenstraat werd geschrapt. De ontvangen kapitaalsubsidie, EUR, van de gemeente Beveren voor het project Briels, wordt in de budgetwijziging opgenomen. IV. Wijziging Doelstellingennota De budgetwijziging heeft invloed op de prioritaire doelstellingen. De verkoop van de LOI-woning in de Van Gervenstraat te Beveren werd geschrapt en deze zal terug in gebruik worden genomen. Onderstaande de gewijzigde doelstellingennota. Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto- financieringsmarge Kwalitatieve omschrijving: Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert, diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen: - besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met Raad 18 november 2015 Pagina 7 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

8 VERKLARENDE NOTA de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven. - besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een positieve auto-financieringsmarge wijst op een structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMWpatrimonium. Voor de periode is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en inkomsten, aangezien het de recente economische crisis gevoeld heeft en gezien het groot aantal investeringen in de voorbije legislatuur voor de herwaardering van haar patrimonium, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen te werken om deze doelstelling te realiseren. --- Kwantitatieve omschrijving: Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb Riziv, VAPH,...) Algemene omschrijving: De organisatie moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging en beheer van de subsidiestromen. Maatregelen : - Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing van deze processen. - Door de aanwerving van het afdelingshoofd woonzorg kan binnen de afdeling woonzorg gewerkt worden aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, onder andere door de implementatie van het softwareprogramma "PartnerPlan". Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten Algemene omschrijving: De nieuwe bestuursperiode begint in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het zal in de loop van deze nieuwe bestuursperiode (net als de andere OCMW s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelling van de uitgaven. Maatregelen : Enkele vormen van dienstverlening die momenteel (gedeeltelijk) kosteloos zijn, zullen in de toekomst betalend worden of de bijdrage zal ervan worden verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen Raad 18 november 2015 Pagina 8 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

9 VERKLARENDE NOTA van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie zal een grondige analyse maken van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting (gedeeltelijk) herbekijken. De dagprijs van de verschillende WZC wordt opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht zullendichter naar de huurprijzen van de private markt opschuiven. Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen- extra opbrengsten genereren door deelname aan projecten, fundraising,..., deelnameprijs voor bepaalde activiteiten (vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet,.... Verder wordt gestreefd naar een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45-50% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen. Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente dringen rationaliseringsinvesteringen zich op. Momenteel zitten de gemeentediensten te veel verspreid in tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...) optimaler gebruikt. Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt. Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig bijgestuurd. De optimalisatie van de werking van de wasserijdiensten is hiervan een voorbeeld. Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten Er wordt gezocht naar mogelijkheden om te besparen op de verschillende HR-domeinen. Hiervoor werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Er zal een methodiek gehanteerd worden om het personeelsbestand periodiek door te lichten. Er wordt extra aandacht besteed aan het onderzoek om te besparen op de personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar personeelskader is hier het streefdoel. Raad 18 november 2015 Pagina 9 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

10 VERKLARENDE NOTA Op de raad van 10 juli 2013 werd een tijdelijke verhoging van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd omwille van het stijgend aantal hulpvragen. Jaarlijks zal worden geëvalueerd of deze personeelsuitbreiding nog verder te motiveren is. Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop (opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, 3 van de 4 woningen Bijlstraat,... Raad 18 november 2015 Pagina 10 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

11 VERKLARENDE NOTA V. Financiële toestand Het resultaat op kasbasis stijgt in deze budgetwijziging tot ,47 EUR. De reden van deze stijging is vooral te wijten aan de ontvangen kapitaalsubsidie, EUR, van de gemeente Beveren voor het project Briels, die bij de opmaak budget 2015 niet voorzien was. De autofinancieringsmarge stijgt in deze budgetwijziging tot ,14 EUR. Deze stijging is vooral te wijten aan de dalende kosten verbonden aan de leningsuitgaven. In de periode werden tot op heden minder leningen opgenomen dan initieel voorzien werd. Gedurende de periode is de som van de autofinancieringsmarge positief. Autofinancieringsmarge , , , , , ,00 Som ,60 Raad 18 november 2015 Pagina 11 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

12 VERKLARENDE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 12 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

13 VERKLARENDE NOTA VI. Wijziging doelstellingenbudget (B1W) Raad 18 november 2015 Pagina 13 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

14 VERKLARENDE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 14 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

15 VERKLARENDE NOTA VII. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Geen wijzigingen (nihil-lijst) Raad 18 november 2015 Pagina 15 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

16 VERKLARENDE NOTA VIII. Lijst met daden van beschikking Geen wijzigingen (nihil-lijst) Raad 18 november 2015 Pagina 16 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

17 VERKLARENDE NOTA IX. Lijst met nominatief toegekende subsidies Geen wijzigingen (nihil-lijst) Raad 18 november 2015 Pagina 17 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

18 FINANCIËLE NOTA FINANCIËLE NOTA I. Wijziging exploitatiebudget (BW1) Raad 18 november 2015 Pagina 18 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

19 FINANCIËLE NOTA II. Wijziging investeringsbudget (BW2) Raad 18 november 2015 Pagina 19 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

20 FINANCIËLE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 20 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

21 FINANCIËLE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 21 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

22 FINANCIËLE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 22 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

23 FINANCIËLE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 23 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

24 FINANCIËLE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 24 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

25 FINANCIËLE NOTA III. Wijziging van het transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Raad 18 november 2015 Pagina 25 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

26 FINANCIËLE NOTA IV. Wijziging liquiditeitenbudget (BW4) Raad 18 november 2015 Pagina 26 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

27 TOELICHTING TOELICHTING BIJ DE BUDGETWIJZIGING I. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Raad 18 november 2015 Pagina 27 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

28 TOELICHTING II. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Raad 18 november 2015 Pagina 28 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

29 TOELICHTING III. Transactiekredieten voor inversteringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Raad 18 november 2015 Pagina 29 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

30 TOELICHTING Raad 18 november 2015 Pagina 30 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

31 TOELICHTING IV. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Raad 18 november 2015 Pagina 31 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

32 TOELICHTING V. Overzicht investeringseneveloppes Raad 18 november 2015 Pagina 32 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

33 TOELICHTING VI. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Raad 18 november 2015 Pagina 33 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

34 TOELICHTING VII. Lijst van de verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6) Raad 18 november 2015 Pagina 34 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

Budget 2016 OCMW BEVEREN

Budget 2016 OCMW BEVEREN Budget 2016 OCMW BEVEREN INHOUD BELEIDSNOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Missie, Visie en waarden... 6 1. Missie... 6 2. Visie... 6 3. Waarden... 7 III.Doelstellingennota... 8 IV. doelstellingenbudget (B1)...

Nadere informatie

Budget 2017 OCMW BEVEREN

Budget 2017 OCMW BEVEREN Budget 2017 OCMW BEVEREN INHOUD BELEIDSNOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III.Doelstellingennota... 9 IV. doelstellingenbudget (B1)...

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN Wijziging meerjarenplan 2014 2019 OCMW BEVEREN 2014-2019 INHOUD 2014-2019 INLEIDING... 4 STRATEGISCHE NOTA... 6 FINANCIËLE NOTA... 9 I. Financieel doelstellingenplan... 9 II. Staat van het financiële

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN Wijziging meerjarenplan 2014 2019 OCMW BEVEREN 2014-2019 INHOUD 2014-2019 INLEIDING... 4 STRATEGISCHE NOTA... 6 FINANCIËLE NOTA... 9 I. Financieel doelstellingenplan... 9 II. Staat van het financiële

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V Lier OCMW OCMW Lier Meerjarenplan 2015 2019 Budget 2015 V. 4.0 2014.11.18 Pag. 1 Investeringen (Uitgaven & Opbrengsten) 1. Uitgangspunten 2. Focus op investeringen Meerjarenplanning 2015 2019 en budget

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst secretariaat Volgnummer dossier 37 Onderwerp OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel.

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. Toelichtende nota GR 15/12/2015 1. OCMW - kennisname budgetwijziging 2015-1. EXPLOITATIEBUDGET De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2015-2019 stijgt na aanpassing meerjarenplan

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING BBC RAPPORTERING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OFFICIËLE RAPPORTERING... 3.1 3.1 Schema TM2 Nieuw!... 3.1 3.1.1 Uitsplitsing ten laste

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling. Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017

OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling. Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017 OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017 1 De jaarrekening 2016 bestaat uit 2 elementen: 1. De beleidsnota -> Doelstellingenrealisatie + kengetallen reguliere werking

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie