2 maart thema-avond jongeren & werkgelegenheid in de regio (p. 9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 maart thema-avond jongeren & werkgelegenheid in de regio (p. 9)"

Transcriptie

1 2 maart thema-avond jongeren & werkgelegenheid in de regio (p. 9) Nieuwsbrief

2 Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 2 van 10 Collegeprogramma, uitvoeringsprogramma en financiën De fractie van de PvdA heeft in de raadsvergaderingen van 22 en 23 januari gedebatteerd over het vaststellen van het collegeprogramma Inzet gevraagd en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze tweedaagse raadsvergadering hebben wij als fractie onze standpunten ingenomen. Ik zal twee standpunten nader toelichten. Ondanks het feit dat 2015 het jaar wordt waarin wordt gestart met een enorme vernieuwing in het sociale domein, werd de begroting beleidsarm genoemd. Ons eerste bezwaar is dat op ieder programma binnen het collegevoorstel Financiën een bezuiniging is gevonden, behalve bij het programma sport en bewegen. Vergeleken met de bezuinigingen op Kunst, cultuur & recreatie, waar door het college een richtinggevend bedrag van aan bezuinigingen wordt voorgesteld, dan is dit wat de PvdA-fractie betreft geen verantwoorde en evenwichtige verdeling. Daarom hebben wij als een fractie een motie ingediend waarin wij het college oproepen om te zoeken naar een verantwoorde en evenwichtige verdeling van de totale bezuinigingspost van ,- over zowel de programma s Kunst en cultuur en het programma Sport en bewegen. Bovendien hebben we in diezelfde motie opgeroepen om de gemeenteraad hierover vóór de raadsvergadering over de perspectiefnota (24 & 25 juni) te informeren. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. Alleen Sterk Meppel stemde tegen. Op de foto (voorkant) de kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen uit Zuidwest Drenthe. V.l.n.r.: Rudolf Bosch (nr. 5; Meppel), Maaike Bakker (nr. 7; Westerveld), Ard van der Tuuk (lijsttrekker PvdA Drenthe) en Wim Zwaan (nr. 15; Meppel).

3 Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 3 van 10 Ons tweede punt is het aanstellen van een bedrijfs-acquisiteur met de bijbehorende extra kosten van ,-. De PvdA is voor het ontplooien en ontwikkeling van extra banen maar het aanstellen van een bedrijfsacquisiteur, zonder dat er een duidelijke functieprofiel of takenpakket vastligt, gaat ons te ver. De fractie is van mening dat de gevestigde bedrijven in Meppel de beste acquisiteurs zijn om nieuwkomers te verwelkomen. Zij zijn tenslotte de ogen en oren van de markt. Folkert Hummel, raadslid PvdA Meppel Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Wie thuis hulp of begeleiding nodig heeft om zichzelf te kunnen redden, kan bij de gemeente een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO). De gemeente regelt de via de WMO de hulp en ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben. Voorbeelden van deze hulp en voorzieningen zijn: huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer in de regio, een rolstoel (voor langere tijd), maaltijdverzorging maatschappelijke opvang (blijfvan-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang), hulp aan buurthuizen en verenigingen, dagbesteding, individuele begeleiding, ondersteuning mantelzorgers, respijtzorg en beschermd wonen. Samen met u wordt zorgvuldig in beeld gebracht wat u zelf kunt, waar uw familie of omgeving u bij kan helpen en van welke algemene (vrij toegankelijke) voorzieningen u gebruik kunt maken. Het Keukentafelgesprek Als u hulp of ondersteuning aanvraagt bij de gemeente, zal er bijna altijd een gesprek bij u thuis plaatsvinden. Dit wordt het keukentafelgesprek genoemd. Samen met u wordt zorgvuldig in beeld gebracht wat u zelf kunt, waar uw familie of omgeving u bij kan helpen en van welke algemene (vrij toegankelijke) voorzieningen u gebruik kunt maken.

4 Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 4 van 10 Als u een beroep doet op de WMO wordt, in samenspraak met u, vastgesteld welke ondersteuning het beste bij u en uw situatie past. Aansluitend daarop wordt vastgesteld of er voor u nog ondersteuning op maat nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen of om mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Dat maatwerk is voor iedereen verschillend. Daarom is het belangrijk om uw persoonlijke situatie zo zorgvuldig mogelijk met de deskundige medewerker te bespreken. U kunt zich bij dit gesprek altijd laten bijstaan door een familielid of door iemand die u er graag bij wilt hebben. De gemeente Meppel heeft er voor gezorgd dat u zich bij het keukentafelgesprek ook kunt laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner vanuit de organisatie MEE. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dat bij de gemeente aangeven, tegelijk met uw aanvraag om hulp of ondersteuning. Van dit keukentafelgesprek ontvangt u een verslag, zodat u (eventueel samen met degene die bij het gesprek is geweest) kunt nalezen of alles in het keukentafelgesprek goed is overgekomen en is vastgelegd. Als dat zo is ondertekent u het verslag en stuurt het terug. Op basis hiervan stelt de gemeente daarna vast welke hulp en ondersteuning u nodig heeft in het kader van de WMO. U krijgt dit schriftelijk thuisgestuurd via een beschikking. Eigen bijdrage WMO 2015 De PvdA-fractie is er een voorstander van dat de nieuwe WMO door de gemeente wordt uitgevoerd, in samenhang met de zorg voor de jeugd en voor werk. Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u krijgt vanuit de WMO. De gemeente kan een bijdrage vragen voor algemene voorzieningen. Ook voor een voorziening op maat geldt een eigen bijdrage die door het CAK wordt geïnd. De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt af van leeftijd, gezinssituatie, verzamelinkomen en vermogen en van de voorzieningen die u krijgt. Ook het maximum van de eigen bijdrage, dat wordt vastgesteld per periode van vier weken, is hierdoor verschillend. Is uw maximum eigen bijdrage vastgesteld per periode van vier weken en zijn de kosten van de zorg of hulp lager dan uw maximale eigen bijdrageperiode, dan betaalt u minder. U betaalt per vier weken nooit meer dan uw maximale periodebijdrage. De huishoudelijke hulp in de WMO 2015 De gemeente regelt op basis van WMO 2015 de huishoudelijke hulp (hh-hulp) thuis. In de WMO is door het Rijk bij wet vastgelegd waar de gemeente voor moet zorgen. Daar is ook het budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt op afgestemd. In de WMO was aanvankelijk het hebben van een schoon huis als criterium bij wet vastgelegd.

5 Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 5 van 10 De hh-hulp die mensen tot 2015 ontvingen is daarop vastgesteld. In de WMO 2015 is de wettelijke basis veranderd van een schoon huis naar een gestructureerd huishouden. Het gevolg is dat er voor veel mensen wat verandert in de omvang van de hh-hulp. De gemeente Meppel zal in het eerste kwartaal van 2015 de mensen benaderen om op basis van de WMO 2015, de hulp en ondersteuning vast te stellen. De gemeente Meppel zal in het eerste kwartaal van 2015 de mensen benaderen om op basis van de WMO 2015, de hulp en ondersteuning vast te stellen. Daarom is het goed voor u om te weten dat u, vanaf de datum van het gesprek met de gemeente, nog drie maanden de hh-hulp ontvangt zoals u dat gewend was. In deze drie maanden zal samen met u gewerkt worden aan de overgang van de oude naar de nieuwe situatie. Na deze termijn van drie maanden is er ook de mogelijkheid om gedurende de daarop volgende periode tegen een goedkoper tarief de hh-hulp particulier zelf in te kopen bij dezelfde zorgaanbieder, als u dit wenst. Maar daar kan de gemeente u, als zij u benadert of met u in gesprek gaat over de hh-hulp, alles over vertellen. Dinie Veld-Fonk, raadslid PvdA Meppel PvdA wil werkgelegenheid waterschap Reest & Wieden behouden voor Drenthe De PvdA wil de werkgelegenheid, die het hoofdkantoor van het waterschap Reest & Wieden in Meppel op dit moment nog biedt, behouden voor de provincie Drenthe. PvdA-lijsttrekker Mark Tuit: Het behouden van de Drentse werkgelegenheid in Meppel is een van onze speerpunten met het oog op de waterschapsverkiezingen van 18 maart aanstaande. Onze provincie, we hoeven alleen maar te denken aan de dreigende sluiting van de Philips-fabriek in Emmen, heeft het op het gebied van de werkgelegenheid al moeilijk genoeg. Het kantoor van Reest & Wieden kent veel arbeidsplaatsen. Ook moeten we de indirecte werkgelegenheid niet vergeten.

6 Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 6 van 10 Veel Drentse bedrijven, denk aan bouwbedrijven, profiteren van de aanwezigheid van het waterschap in Meppel. Sluiting zou verder betekenen dat de provincie Drenthe haar laatste hoofdkantoor van een waterschap kwijtraakt, zo besluit Tuit. De PvdA reageert met het standpunt op de aanstaande fusie tussen de waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland. Tuit vervolgt: Over de locaties is nog geen besluit genomen. Ik ben blij dat onze PvdA-kandidaat Wil Kerstjens, zelf woonachtig in Meppel, voorop in de strijd gaat om de Drentse werkgelegenheid veilig te stellen voor Meppel. Mark Tuit, lijsttrekker PvdA waterschapsverkiezingen Reest & Wieden

7 Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 7 van 10 De ouderenborrel De huidige wet- en regelgeving staat bij zogenaamde paracommerciële instellingen, waaronder ook de Plataan, de Poele en De Schalle vallen, alleen het schenken van zwak alcoholische dranken toe. Dit betekent dus ook dat tijdens activiteiten voor ouderen in deze instellingen geen borrel geschonken mag worden. In mijn bijdrage aan de vorige nieuwsbrief heb ik al kort stilgestaan bij het standpunt van PvdA Meppel hierover. De fractie van de PvdA heeft tijdens de raadsvergadering van 18 december j.l. een amendement ingediend zodat een borrel drinken tijdens activiteiten van ouderen gewoon mogelijk gaat worden. De fractie wil minder, maar wel duidelijke regels. Er moest eerst nog gekeken worden of deze wijziging wel mogelijk was binnen de wet. Op 22 januari was hierover duidelijkheid. Het was wel degelijk mogelijk om de plaatselijke verordening binnen de kaders van de drank- en horecawet op deze manier te wijzigen. Daarop is het amendement van de PvdA in stemming gebracht. Het amendement werd uiteindelijk met 18 stemmen voor en 5 stemmen tegen door de gemeenteraad aangenomen. Alleen Sterk Meppel stemde tegen. Vanaf nu is het dus gewoon mogelijk om bij allerlei activiteiten een borreltje te (blijven) drinken, zonder dat hiervoor ogen dichtgeknepen hoeven te worden. Hans Boersma, raadslid PvdA Meppel

8 Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 8 van 10 Het waterschap is er voor iedereen! Toen ik afgelopen zomer erover na ging denken of ik me al dan niet kandidaat zou stellen voor het waterschap Reest en Wieden, kwam het eerst in mij op waterschap, dat is toch heel erg ver van mijn bed, ik betaal daar elk jaar een behoorlijk bedrag aan en verder? Dit was voor mij de trigger, die maakte dat ik me in het waterschap ging verdiepen. Ik werd wakker geschud: het waterschap heeft een heel belangrijke taak voor iedereen en dus niet alleen voor agrariërs, natuurbeheerders, toeristenorganisaties etc. De burgers betalen relatief gezien de meeste waterschapslasten. Daar mogen ze ook iets voor terug hebben. Voor hen is van belang dat we een goed waterbeheer hebben, dat we in de winter en natte periodes geen natte voeten krijgen en dat we in de zomer, in extreem droge periodes, het grondwaterpeil hoog houden en geen overlast krijgen. De PvdA wil eerlijke toedeling van de kosten met een kwijtscheldingsbeleid dat gelijk is aan gemeentelijk beleid en sociaal en verantwoord opereren. De PvdA wil zo sterk mogelijk vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de waterschappen, om daar het verschil te maken als het gaat om het te voeren beleid en wie daarvan de kosten moet dragen. Uiteraard kiezen we voor goed waterbeheer, goede kwaliteit en veiligheid. Met hierin de accenten voor de stedelijke gebieden, duurzame oplossingen, eerlijke toedeling van de kosten met een kwijtscheldingsbeleid dat gelijk is aan gemeentelijk beleid en sociaal en verantwoord opereren. Wat duurzaamheid mag van het waterschap een innovatieve houding worden verwacht. Dit houdt in, dat het waterschap burgers en bedrijven zal motiveren bewust om te gaan met water, ruimte en milieu. Niet elk waterschap hoeft op eigen houtje te investeren in innovatie. Er zijn al nieuwe ontwikkelingen gaande en de PvdA wil graag dat deze met kracht worden voortgezet. Bijvoorbeeld door medicijnresten, hormonen en microplastics uit het afvalwater te halen. Dit vraagt ook inzet van de mensen zelf. In Meppel hebben we de afgelopen twee jaar laten zien dat afval in ruime mate grondig gescheiden wordt. Maar het kan altijd beter. Nog steeds verdwijnen er bijvoorbeeld nog veel medicijnen in het riool. Voor de kwalijke gevolgen daarvan zullen mensen zich nog bewuster moeten worden.

9 Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 9 van 10 In het bestuur van het waterschap wil de PvdA het verschil maken vanuit haar grondbeginsel: eerlijk delen. Ook zal de vinger aan de pols moeten worden gehouden met betrekking tot de komende fusie met het waterschap Groot Salland, zeker als het gaat om de werkgelegenheid in de regio. Uiteraard zal ik, daar waar er raakvlakken zijn met de fractie van de PvdA Meppel, van de andere gemeentes die vallen onder het waterschap Reest en Wieden en met de provincies contacten gaan onderhouden. Wil Kerstjens, nr.4 kandidatenlijst PvdA Waterschapsverkiezingen Reest & Wieden Voor in uw agenda: Europarlementariër Agnes Jongerius naar Meppel Verkiezingsthema: Goed en voldoende werk voor jongeren in de regio Datum : Maandag 2 maart 2015 Plaats : Foyer Schouwburg Ogterop, Meppel Tijd : Aanvang uur, zaal open vanaf uur. In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen organiseren enkele afdelingen uit Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel deze verkiezingsavond, die geheel in het teken zal staan van de werkgelegenheid voor jongeren en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de regio. Europarlementariër Agnes Jongerius, lijsttrekker van PvdA Drenthe Ard van der Tuuk, zijn evenknie uit Overijssel Tijs de Bree* en diverse werkgevers uit de regio gaan in gesprek met aanwezigen over dit thema. Lees hier ook het artikel van onze kandidaat Rudolf Bosch over dit thema; ook hij zal die avond aanwezig zijn. Iedereen is welkom, maar natuurlijk zijn met name jongeren van harte uitgenodigd. De organisatie is in gezamenlijke handen van de volgende PvdA-afdelingen: Overijssel : Staphorst, Zwartewaterland, Steenwijkerland Drenthe : De Wolden, Westerveld, Meppel Informatie via het secretariaat PvdA Meppel, *Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn deze sprekers bekend.

10 Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 10 van 10 CONTACTGEGEVENS RAADSLEDEN PVDA MEPPEL MEPPEL.PVDA.NL Freek Schipper, fractievoorzitter Portefeuille: financiën, publieke zaken, verbonden partijen, De Plataan, public relations, cultuur, toerisme en mondiaal / Folkert Hummel, raadslid Portefeuille: participatie, economie, werkgelegenheid, openbare ruimte, verkeer, handhaving en veiligheid, wonen, milieu en accommodatiebeleid / Marc Hoeve, duo-raadslid / Dinie Veld-Fonk, raadslid Portefeuille: maatschappelijke ondersteuning, decentralisaties AWBZ, zorg, wijkgericht werken, welzijn en volksgezondheid / Hans Boersma, raadslid Portefeuille: jeugdbeleid, onderwijs en sport / fractie: Alle correspondentie aan de fractie kan gestuurd worden naar CONTACTGEGEVENS BESTUUR PVDA MEPPEL Jolida Spekreijse-Voetelink Voorzitter en penningmeester a.i. Vuurvlinder 8, 7943 RH Meppel Wil Kerstjens Secretaris, vice-voorzitter, ledenadministratie, afgevaardigde congressen Wapendrager 24, 7943 RP Meppel / Marga van der Laan-van Dijk Algemeen lid; 2 e secretaris Rietzoom 14, 7943 MH Meppel / Johan Dijkink Algemeen lid, campagnecommissie en afgevaardigde gewest Roerdomp 71, 7943 SN Meppel / bestuur: Alle correspondentie aan het bestuur kan gestuurd worden naar Rekeningnummer PvdA afdeling Meppel: NL40 RABO

Nieuwsbrief. Jaar-ledenvergadering PvdA Meppel

Nieuwsbrief. Jaar-ledenvergadering PvdA Meppel Nieuwsbrief www.facebook.nl/pvdameppel www.twitter.com/pvdameppel Jaar-ledenvergadering PvdA Meppel woensdag 29 april 2015 Meppel s Inn, Leonard Springerlaan 14, 7941 GW Meppel. Aanvang: 20.00 uur ( zaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Januari Jaargang 8. nr. 1

Nieuwsbrief. Januari Jaargang 8. nr. 1 Nieuwsbrief www.facebook.nl/pvdameppel www.twitter.com/pvdameppel Januari 2016 Jaargang 8. nr. 1 In memoriam Dick Roelfsema Dinsdag 12 januari 2016 is Dick Roelfsema in de beslotenheid van zijn gezin in

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de voorzitter. Ledenvergadering verplaats naar 29 woensdag 29 april!!!! Uitnodiging en locatie volgt.

Nieuwsbrief. Van de voorzitter. Ledenvergadering verplaats naar 29 woensdag 29 april!!!! Uitnodiging en locatie volgt. Nieuwsbrief www.facebook.nl/pvdameppel www.twitter.com/pvdameppel Ledenvergadering verplaats naar 29 woensdag 29 april!!!! Uitnodiging en locatie volgt. Van de voorzitter. Meppelers goed vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Algemene beschouwingen

Nieuwsbrief. Algemene beschouwingen Nieuwsbrief www.facebook.nl/pvdameppel www.twitter.com/pvdameppel Algemene beschouwingen De eerste Perspectiefnota van het college van B&W kan achteraf nog wel eens de meest cruciale uit deze periode blijken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Algemene Beschouwingen van De PvdA bij begroting november 2016

Nieuwsbrief. Algemene Beschouwingen van De PvdA bij begroting november 2016 Nieuwsbrief www.facebook.nl/pvdameppel www.twitter.com/pvdameppel Algemene Beschouwingen van De PvdA bij begroting 2017 november 2016 Ditmaal een vrij rustige behandeling van de begroting voor 2017, het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Ook in Meppel. Verlies waardig dragen. Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 1. Beste Partijgenoten in Meppel

Nieuwsbrief. Ook in Meppel. Verlies waardig dragen. Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 1. Beste Partijgenoten in Meppel Nieuwsbrief Nieuwsbrief PvdA Meppel Pagina 1 www.facebook.nl/pvdameppel www.twitter.com/pvdameppel Maart 2017 Beste Partijgenoten in Meppel Ook in Meppel Onderstaand stuk is namens fractie en bestuur ingezonden

Nadere informatie

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren?

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Kort verslag van een debat tussen jongeren, werkgevers en politici op 2 maart in Meppel V.l.n.r.: Mark Turksma, Henk Blaauw, Eddy Veenstra,

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

WELKOM. Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie. Bijeenkomst op 10 mei 2017

WELKOM. Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie. Bijeenkomst op 10 mei 2017 WELKOM Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie Bijeenkomst op 10 mei 2017 Programma: 16.00 uur Opening door dagvoorzitter Jacob Bruintjes en uitleg over de opzet van de bijeenkomst. 16.10 uur

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

Presentatie SBOG. Marijke Hempenius. 16 maart 2015

Presentatie SBOG. Marijke Hempenius. 16 maart 2015 Presentatie SBOG Marijke Hempenius 16 maart 2015 Even voorstellen: Zorg Verandert 4 jarig Programma over veranderingen in de zorg Dialoog-bijeenkomsten Bieden van tools en voorbeelden Monitor WWW.ZORGVERANDERT.NL

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016.

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Dossiernummer 2016 044 RAPPORT Verzoekster Mevrouw A., hierna genoemd: verzoekster. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31 Programmabegroting 10 1 Bestuur en dienstverlening 39.079-10.327 38.801-11.471 39.561-11.551 39.612-11.560 39.139-11.290 28.751 27.329 28.009 28.051 27.848-2.999-24 28.725

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015.

Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015. Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015. Toelichting op de kandidatenlijst: De ledenvergadering heeft de kandidaatstellingscommissie vastgesteld,

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Raadsfractie Dronten

Raadsfractie Dronten Raadsfractie Dronten De gemeenteraadsfractie van GroenLinks Dronten bestond in 2011 uit: Cebus Korteweg (fractievoorzitter) Paul Vermast (gemeenteraadslid) Albert Bleijenberg (burgerraadslid) Johan Banis

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid VNG-bestuur drs. pedagogiek 2 Programma

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Hoofdlijnen Transities

Hoofdlijnen Transities Hoofdlijnen Transities Presentatie voor gemeenteraad, 21 mei 2014 Opening: Ditta Cazemier Presentaties: Marieke Dawson (WMO en Jeugd); Jan Knol (participatiewet), Henk Demkes (bedrijfsvoering) Inleiding

Nadere informatie

Speech van Ard tijdens de nieuwjaarsreceptie en start verkiezingscampagne PvdA Drenthe

Speech van Ard tijdens de nieuwjaarsreceptie en start verkiezingscampagne PvdA Drenthe Speech van Ard tijdens de nieuwjaarsreceptie en start verkiezingscampagne PvdA Drenthe 28 januari 2015 - Coevorden De generatie van onze ouders landde op de maan, onze kinderen kunnen de zon grijpen. Dáár

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2013.

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2013. GEMEENTE WESTERVELD Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2013. Afwezig: dhr. N.L.J.J. Dusink Nr. Afdeling Onderwerp Toelichting Advies

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

De kracht van Overijssel: samen sterk. Inhoud. Ledenkamer. CDA verontrust over stopzetten subsidie. CDA tv. rietteelt

De kracht van Overijssel: samen sterk. Inhoud. Ledenkamer. CDA verontrust over stopzetten subsidie. CDA tv. rietteelt Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergeven? Klik dan hier voor de online versie De kracht van Overijssel: samen sterk Samen sterk in de reconstructie. Als provinciaal belang geven wij aan dat er ruimte

Nadere informatie

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal 2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal Wat een bijzonder jaar is 2014 voor de SP Roosendaal geworden!! Op 10 maart 2014 hebben we een historische verkiezingszege geboekt. In één klap gingen we

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016 Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016 Collegevoorstel Zaaknummer 00458141 Aanleiding / voorgeschiedenis In het presidium van 9 september 2014 is toegezegd dat u voorafgaand

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Artikel 1. Hoogte PGB 1. De hoogte van een PGB: a. wordt, als het gaat om begeleiding,

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Medium De Wiekslag Rubriek Gemeentelijk nieuws Editie 1 februari 2011 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum komt dinsdagavond 8 februari 2011 in openbare vergadering bijeen. De vergadering

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

G E N N E P. Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep. Geachte Voorzitter,

G E N N E P. Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep. Geachte Voorzitter, Datum : 8 september 2015 Ons kenmerk : 186145 Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep Uw kenmerk : Uw brief van : Bijlage : 1 Onderwerp : Spoorboekje begroting 2015 Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen,

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen, Aan: De voorzitters en secretarissen van de VVD-afdelingen in het gebied van het waterschap Hollandse Delta Kopie: De secretarissen van de Kamercentrales Zuid-Holland Middelharnis, 7 maart 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Van 9 december 2014 openbaar

Van 9 december 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 2 december 2014. Advies Akkoord. BW-007610 2 Onderwerp Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China) CS Advies 1. Instemmen met het document Internationale

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Wmo 2015. Hulp bij het Huishouden. 26 februari 2014

Wmo 2015. Hulp bij het Huishouden. 26 februari 2014 Wmo 2015 Hulp bij het Huishouden 26 februari 2014 Minder budget per 1 januari 2015 40% Korting? Weert 2,2 miljoen euro (budgettair neutraal opvangen) Algemene voorziening of Maatwerkvoorziening Wettelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen Besluitenlijst gemeenteraad Noordenveld van 14 juni 2012 1. Opening 2. Vaststellen agenda Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering 30 mei 2012

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

3 april 2014. (geen) Zorgen over later!

3 april 2014. (geen) Zorgen over later! 3 april 2014 (geen) Zorgen over later! 3 april 2014 3 april 2014 Bestuur Ad Schoenmakers Ad den Hartog Ing. Maarten Haasnoot Mr. Ted van den Bosch Ing. Theo Magermans Penningmeester Secretaris 2 e Vice

Nadere informatie

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN INLEIDING Foto: Timo Tijhof, Creative Commons OP PEIL BRENGEN Voor iedereen is het belangrijk dat er genoeg schoon water

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de indicatiestelling door professionals (2015Z06168).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de indicatiestelling door professionals (2015Z06168). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 27 januari 2015 Raadsvergadering : 5 maart 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : Geen Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0053399

Raadsvoorstel 2015.0053399 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2015.0053399 onderwerp Uitzonderingen eigen bijdrage Wmo 2015 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steiier Tessa Kraemer Collegevergadering 17 november 2015 Raadsvergadering

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg goed voor elkaar Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Heeft u onder steuning nodig? U heeft hulp nodig Wat kunt u zelf? Wie kan u helpen? Familie, vrienden,

Nadere informatie