Frezen makkelijker gemaakt met. ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Frezen makkelijker gemaakt met ShopMill. Inleiding 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frezen makkelijker gemaakt met. ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Frezen makkelijker gemaakt met ShopMill. Inleiding 1"

Transcriptie

1 Frezen makkelijker gemaakt met ShopMill SINUMERIK Operate SinuTrain Frezen makkelijker gemaakt met ShopMill Trainingsdocumentatie Inleiding 1 De voordelen van het werken met ShopMill 2 Om alles soepel te laten lopen 3 Basis voor beginners 4 Goed voorbereid 5 Voorbeeld 1: Langsgeleiding 6 Voorbeeld 2: Spuitmal 7 Voorbeeld 3: Vormplaat 8 Voorbeeld 4: Hendel 9 Voorbeeld 5: Flens 10 En nu wordt geproduceerd 11 Hoe goed beheerst u ShopMill? 12 09/2011 6FC5095-0AB50-1JP1

2 Wettelijke informatie Wettelijke informatie Waarschuwingsconcept Dit handboek omvat aanwijzingen die u voor uw persoonlijke veiligheid alsmede ter voorkoming van materiële schade in acht dient te nemen. De aanwijzingen voor uw persoonlijke veiligheid zijn aangegeven door middel van een waarschuwingsdriehoek. Bij aanwijzingen voor materiële schade staat geen waarschuwingsdriehoek. De waarschuwingsteksten worden naar gelang hun gevarenniveau in afnemende volgorde weergegeven. GEVAAR betekent dat het negeren van de betreffende veiligheidsmaatregelen dodelijk of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben. WAARSCHUWING betekent dat het negeren van de betreffende veiligheidsmaatregelen dodelijk of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. VOORZICHTIG met een waarschuwingsdriehoek betekent dat het negeren van de betreffende veiligheidsmaatregelen licht lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. VOORZICHTIG zonder een waarschuwingsdriehoek betekent dat het negeren van de betreffende veiligheidsmaatregelen materiële schade tot gevolg kan hebben. LET OP betekent dat het niet inachtnemen van de betreffende aanwijzing een ongewenst resultaat of een ongewenste toestand kan opleveren. Wanneer er meerdere gevarenniveaus aanwezig zijn, wordt telkens de waarschuwing voor het hoogste gevarenniveau aangegeven. Wanneer bij een waarschuwingstekst met waarschuwingsdriehoek geattendeerd wordt op lichamelijk letsel, dan is het mogelijk dat aan dezelfde waarschuwingstekst ook een waarschuwing voor materiële schade is toegevoegd. Gekwalificeerd personeel Het product/systeem dat bij deze documentatie behoort, mag uitsluitend worden gebruikt door voor de betreffende taak gekwalificeerd personeel, met inachtneming van de documentatie voor deze specifieke taak en met name van de daarin gegeven veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Gekwalificeerd personeel is op basis van zijn opleiding en ervaring in staat om bij de omgang met deze producten/systemen de risico s te herkennen en mogelijke gevaren te voorkomen. Reglementair gebruik van Siemens-producten Het volgende dient in acht te worden genomen: Waarmerk WAARSCHUWING Siemens-producten mogen enkel worden gebruikt voor de gebruiksdoeleinden die in de catalogus en in de bijhorende technische documentatie worden beschreven. Als producten en componenten van derden worden gebruikt, moeten deze door Siemens aanbevolen of goedgekeurd zijn. Een onberispelijke en veilige werking van de producten veronderstelt een vakkundig transport, alsook een vakkundige opslag, opstelling, montage, installatie, inbedrijfstelling, bediening en een vakkundig onderhoud. De toegelaten omgevingsvoorwaarden moeten worden nageleefd. De aanwijzingen in de bijhorende documentatie moeten in acht worden genomen. Alle benamingen die zijn voorzien van het symbool, zijn geregistreerde merken van de Siemens AG. De overige benamingen in dit document kunnen merken zijn waarvan het gebruik door derden voor eigen doeleinden de rechten van de eigenaar kan schenden. Ontheffing van aansprakelijkheid De inhoud van dit drukwerk hebben wij gecontroleerd op overeenstemming met de omschreven hard- en software. Desondanks zijn afwijkingen niet uitgesloten, waardoor wij niet garant staan voor de complete overeenstemming. De gegevens in dit drukwerk worden regelmatig gecontroleerd en noodzakelijke correcties zijn opgenomen in de volgende oplagen. Siemens AG Industry Sector Postfach NÜRNBERG DUITSLAND Bestelnummer document: 6FC5095-0AB50-1JP1 P 09/2011 Copyright Siemens AG Technische wijzigingen voorbehouden.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding De voordelen van het werken met ShopMill U bespaart inwerktijd U bespaart programmeertijd U bespaart productietijd Om alles soepel te laten lopen Bediening van ShopMill De inhoud van het basismenu Machine Parameter Programma Programma-manager Diagnose Basis voor beginners Geometrische basis Gereedschapsassen en bewerkingsvlakken Punten in de arbeidsruimte Absolute en incrementele maataanduidingen Rechtlijnige bewegingen Cirkelvormige bewegingen Technologische basisprincipes Moderne frees- en boorgereedschappen De gebruikte gereedschappen Snijsnelheid en toerentallen Aanvoer per tand en aanvoersnelheden Goed voorbereid Gereedschapsbeheer Gereedschapslijst Gereedschapslijtagelijst Magazijnlijst Gebruikte gereedschappen Gereedschappen in het magazijn Gereedschappen opmeten Instellen van het werkstuknulpunt...52 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 3

4 Inhoudsopgave 6 Voorbeeld 1: Langsgeleiding Overzicht Programmabeheer en programma aanmaken Gereedschap oproepen en freesradiuscorrectie instellen Rijweg invoeren Boringen en positieherhalingen aanmaken Voorbeeld 2: Spuitmal Overzicht Rechte lijnen en cirkelbanen met polaire coördinaten Rechthoekkamer Cirkelkamers volgens positiepatroon Voorbeeld 3: Vormplaat Overzicht Baanfrezen van open contouren Brootsen, restmateriaal en nabewerken van contourkamers Bewerking op meerdere vlakken Rekening houden met obstakels Voorbeeld 4: Hendel Overzicht Vlakfrezen Aanmaken van het kader voor het hendeleiland Hendel produceren Aanmaken van het kader voor het cirkeleiland Cirkeleiland met maat 30 maken Cirkeleiland met maat 10 maken Cirkeleiland met maat 10 kopiëren Cirkeleiland met behulp van de editor aanmaken Diepboren Spiraal frezen Uitdraaien Schroefdraadfrezen Contouren polair programmeren Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

5 Inhoudsopgave 10 Voorbeeld 5: Flens Overzicht Subprogramma aanmaken Spiegelen van bewerkingsstappen Boringen Kamers roteren Contouren afschuinen Langsgroef en cirkelgroef En nu wordt geproduceerd Hoe goed beheerst u ShopMill? Inleiding Oefenopdracht 1: Oefenopdracht 2: Oefenopdracht 3: Oefenopdracht 4: Index Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 5

6 Inhoudsopgave 6 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

7 Inleiding 1 Sneller van tekening naar werkstuk - maar hoe? De technologische ontwikkeling van gereedschapsmachines wordt getypeerd door een grote dynamiek. Vooral bij het aanmaken van NC-programma's is het spectrum uitgebreidt van zuivere CAM-System-programmering tot programmering direct aan de CNC-machine. Op elk terrein zijn speciale, productieve programmeermethoden beschikbaar. Met ShopMill biedt SIEMENS dan ook een op de werkplaats toegesneden programmering, die een snelle en praktijkgerichte bewerkingstap-programmering van de productie van afzonderlijke onderdelen tot kleinschalige series mogelijk maakt. In combinatie met SINUMERIK Operate, de nieuwe bedieningsinterface voor de besturing, is intuïtief en effectief werken op de werkplaats gewaarborgd, ook bij serieproductie. De oplossing is om een arbeidsplan op te stellen in plaats van te programmeren Door het opstellen van een arbeidsplan met heldere, op het opleidingsniveau afgestemde stappenreeksen kan de ShopMill-gebruiker direct van de tekening het NC-programma opstellen. Ook wijzigingen en verschillende varianten van een werkstuk kunnen dankzij de overzichtelijke opbouw snel worden geprogrammeerd. Dankzij de geïntegreerde, krachtige aanmaakfunctie voor rijwegen zijn met ShopMill zelfs de meest complexe contouren en werkstukken geen probleem. Daarom geldt: Gemakkelijker en sneller van tekening naar werkstuk - met ShopMill! Hoewel het werken met ShopMill zeer eenvoudig te leren is, maakt deze ShopMilltrainingsdocumentatie een nog snellere overstap naar deze nieuwe wereld mogelijk. Maar voordat de eigenlijke omgang met ShopMill wordt behandeld, worden in de eerste hoofdstukken enkele belangrijke basisprincipes beschreven: Als eerste worden de voordelen van het werken met ShopMill genoemd. Daarna worden de basisprincipes van de bediening beschreven. Voor beginners worden daarna de geometrische en technologische principes van het productieproces uitgelegd. Een volgend hoofdstuk bevat een korte inleiding in het gereedschapsbeheer. Na deze theoretische hoofdstukken wordt het werken met ShopMill in de praktijk behandeld: Met behulp van vijf voorbeelden wordt geïllustreerd welke bewerkingsmogelijkheden ShopMill biedt, waarbij elk voorbeeld moeilijker is dan het vorige. Aan het begin wordt steeds aangegeven op welke toetsen u moet drukken, later is de bedoeling dat zelfstandig wordt gewerkt. Daarna wordt uitgelegd hoe u met ShopMill in de automatische modus kunt verspanen. Desgewenst kunt u aan het einde testen hoe goed u met ShopMill kunt werken. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 7

8 Inleiding Let op: omdat de omstandigheden in elk bedrijf verschillend zijn, zijn de hier gebruikte technologische gegevens slechts voorbeelden. Zoals ShopMill in samenwerking met vakmensen is ontstaan, is deze trainingsdocumentatie ook door mensen uit de praktijk samengesteld. Wij wensen u dus veel plezier en succes bij het werken met ShopMill. 8 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

9 De voordelen van het werken met ShopMill 2 In dit hoofdstuk worden de speciale voordelen van het werken met ShopMill aangegeven. 2.1 U bespaart inwerktijd... Omdat er in ShopMill geen vreemde woorden voorkomen die u eerst moet leren. Alles dat moet worden ingevoerd, wordt in begrijpelijke taal gevraagd. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 9

10 De voordelen van het werken met ShopMill 2.1 U bespaart inwerktijd... Omdat ShopMill optimale ondersteuning biedt door middel van helpschermen in kleur. Omdat in het grafische arbeidsplan van ShopMill ook DIN/ISO-opdrachten kunnen worden geïntegreerd. U kunt in DIN/ISO en met DIN-cycli programmeren. 10 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

11 De voordelen van het werken met ShopMill 2.1 U bespaart inwerktijd... Omdat u bij het opstellen van het werkplan op elk gewenst moment kunt schakelen tussen een bepaalde bewerkingsstap en de werkstukgrafiek. Beeld 2-1 Bewerkingsstap in het arbeidsplan Beeld 2-2 Grafische weergave Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 11

12 De voordelen van het werken met ShopMill 2.2 U bespaart programmeertijd U bespaart programmeertijd... Omdat ShopMill al bij het invoeren van de technologische waarden optimale ondersteuning biedt: U hoeft alleen de tabellenboekwaarden Aanvoer/tand en Snijsnelheid in te voeren - het toerental en de aanvoersnelheid worden door ShopMill automatisch berekend. Omdat u bij ShopMill in één bewerkingsstap een complete bewerking kunt beschrijven en de benodigde positioneringsbewegingen (hier van het gereedschapswisselpunt naar het werkstuk en weer terug) automatisch worden aangemaakt. Omdat in het grafische arbeidsplan van ShopMill alle bewerkingsstappen beknopt en overzichtelijk worden weergegeven. Hierdoor heeft u een compleet overzicht en beschikt u dus over betere wijzigingsmogelijkheden, ook bij omvangrijke productieprocedures. 12 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

13 De voordelen van het werken met ShopMill 2.2 U bespaart programmeertijd... Omdat bijvoorbeeld bij het boren meerdere bewerkingsoperaties aan meerdere positiepatronen kunnen worden gekoppeld en niet steeds opnieuw opgeroepen moeten worden. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 13

14 De voordelen van het werken met ShopMill 2.2 U bespaart programmeertijd... Omdat de geïntegreerde contourrekenmachine alle gangbare maatvoeringen (Cartesiaans, polair) kan verwerken en desondanks zeer eenvoudig en overzichtelijk in het gebruik is, dankzij invoer en grafische ondersteuning in gewone taal. Beeld 2-3 Technische tekening Beeld 2-4 Invoerscherm 14 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

15 De voordelen van het werken met ShopMill 2.2 U bespaart programmeertijd... Omdat op elk gewenst moment tussen de grafische weergave en het parameterscherm met helpschermen geschakeld kan worden. Beeld 2-5 Parameterscherm met helpscherm Omdat het opstellen van een arbeidsplan en de productie elkaar niet uitsluiten. U kunt met ShopMill tegelijk met de productie een nieuw arbeidsplan opstellen. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 15

16 De voordelen van het werken met ShopMill 2.3 U bespaart productietijd U bespaart productietijd... Omdat u bij het kiezen van een frees voor het brootsen van contourkamers niet hoeft te letten op de radiussen van de kamers: Achtergebleven restmateriaal 1 wordt gedetecteerd en automatisch door een kleinere frees gebrootst. Omdat er bij het positioneren van het gereedschap geen overbodige aanloopbewegingen tussen terugtrek- en bewerkingsvlak plaatsvinden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de instellingen Terugtrekken op RP of Terugtrekking geoptimaliseerd. De instelling Terugtrekking geoptimaliseerd moet in de programmakop worden gemaakt. Daarbij moet rekening gehouden worden met obstakels, zoals bijvoorbeeld spanelementen. Terugtrekken op terugtrekvlak (RP) Terugtrekken op bewerkingsvlakken = tijdwinst bij de productie 16 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

17 De voordelen van het werken met ShopMill 2.3 U bespaart productietijd... Omdat de bewerkingsvolgorde vanwege de compacte structuur van het arbeidsplan met minimale moeite optimaal verbeterd kan worden (hier bijvoorbeeld door het besparen van een gereedschapswissel). Beeld 2-6 Oorspronkelijke bewerkingsvolgorde Beeld 2-7 Geoptimaliseerde bewerkingsvolgorde door Knippen en Plakken van de bewerkingsstap. Omdat bij ShopMill de hoogste aanvoersnelheden met optimale herhalingsnauwkeurigheid op basis van volledig digitale techniek (SINAMICSaandrijvingen,..., SINUMERIK-besturingen) kunnen worden bereikt. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 17

18 De voordelen van het werken met ShopMill 2.3 U bespaart productietijd Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

19 Om alles soepel te laten lopen 3 In dit hoofdstuk wordt u aan de hand van voorbeelden bekend gemaakt met de basisprincipes van de bediening van ShopMill. 3.1 Bediening van ShopMill Krachtige software is één ding, maar de bediening ervan moet ook gemakkelijk zijn. Of u nu met SINUMERIK 840D sl of het hier afgebeelde SINUMERIK 828D werkt, het overzichtelijke machinebedieningspaneel helpt u erbij. Het bedieningspaneel bestaat uit drie gedeeltes: een plat bedieningspaneel 1, een CNC-toetsenbord 2 en een machinebesturingspaneel 3. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 19

20 Om alles soepel te laten lopen 3.1 Bediening van ShopMill Hier onder vindt u een lijst van de belangrijkste toetsen op het CNC-toetsenbord voor de navigatie in ShopMill: Toets Functie <HELP> Roept de contextafhankelijke online help op voor het geselecteerde venster. <SELECT> Selecteert een aangeboden waarde. Cursortoetsen Met de vier cursortoetsen kan de cursor worden verplaatst. Met de hier getoonde <Cursor rechts> wordt in de wijzigingsmodus een directory of programma (bijvoorbeeld Cyclus) in de editor geopend. <PAGE UP> In een menuafbeelding omhoog bladeren. <PAGE DOWN> In een menuafbeelding omlaag bladeren. <END> Plaatst de cursor in het laatste invoerveld in een menuafbeelding of in een tabel. <DEL> Wijzigingsmodus: Wist het eerste teken naar rechts. Navigatiemodus: Wist alle tekens. <BACKSPACE> Wijzigingsmodus: Wist links van de cursor een gemarkeerd teken. Navigatiemodus: Wist links van de cursor alle gemarkeerde tekens. <INSERT> Als u op deze toets drukt, komt u in de wijzigingsmodus. Door nog een keer drukken wordt de wijzigingsmodus afgesloten en komt u terug in de navigatiemodus. <INPUT> Invoer van een waarde in het invoerveld afsluiten. Een directory of programma openen. De eigenlijke selectie van functies in ShopMill gebeurt door middel van de toetsen rondom het scherm. Deze zijn voor een groot gedeelte steeds direct gekoppeld aan menuopties. Omdat de inhoud van de menu s afhankelijk van de situatie verandert, worden deze toetsen softkeys genoemd. 20 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

21 Om alles soepel te laten lopen 3.1 Bediening van ShopMill Alle hoofdfuncties kunnen worden opgeroepen via de horizontale softkeys. Alle subfuncties van ShopMill zijn toegankelijk via de verticale softkeys. Met deze toets kan altijd het basismenu worden opgeroepen, onafhankelijk van het bedieningsbereik waarin u zich op dat moment bevindt. Basismenu Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 21

22 Om alles soepel te laten lopen 3.2 De inhoud van het basismenu 3.2 De inhoud van het basismenu Machine Machine - Manueel Druk op de softkey "Machine". Druk op de toets "JOG". Hier wordt de machine ingericht en het gereedschap handmatig verplaatst. Ook kunt u gereedschappen meten en werkstuknulpunten instellen. Beeld 3-1 Oproepen van een gereedschap en invoeren van technologische waarden 22 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

23 Om alles soepel te laten lopen 3.2 De inhoud van het basismenu Beeld 3-2 Invoeren van een doelpositie Machine - Auto Druk op de softkey "Machine". Druk op de toets "AUTO". Tijdens de productie wordt de actuele werkstap weergegeven. Hierbij kan met een druk op de toets (Meetekenen) worden overgeschakeld naar een meelopende simulatie. Tijdens de uitvoering van een arbeidsplan kunnen stappen worden toegevoegd of er kan een nieuw arbeidsplan worden gestart. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 23

24 Om alles soepel te laten lopen 3.2 De inhoud van het basismenu Parameter Parameterlijsten Hier kunnen gegevens voor het gereedschapsbeheer en voor programma s worden gewijzigd. Gereedschapslijsten Zonder gereedschap kan er niet worden verspaand. De gereedschappen kunnen in een gereedschapslijst worden beheerd. Beeld 3-3 Gereedschapslijst 24 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

25 Om alles soepel te laten lopen 3.2 De inhoud van het basismenu Magazijn Gereedschappen kunnen in een magazijn worden samengesteld. Beeld 3-4 Magazijn Nulpuntverschuivingen De nulpunten worden in een overzichtelijke nulpunttabel opgeslagen. Beeld 3-5 Nulpuntverschuivingen Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 25

26 Om alles soepel te laten lopen 3.2 De inhoud van het basismenu Programma Programma s wijzigen Hier kunt u programma s wijzigen. Als u in de Programma-manager een ShopMill-programma heeft aangemaakt, kunt u nu het arbeidsplan met de bijbehorende complete bewerkingsvolgorde voor een werkstuk opstellen. Het uitgangspunt voor een optimale volgorde is de kennis en ervaring van de machinebediener. Als een bewerkingsstap wordt de te bewerken contour grafisch ingevoerd. Geometrie en technologie vormen bij het programmeren een eenheid. De volgende technologische bewerkingen worden op de contour toegepast. 26 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

27 Om alles soepel te laten lopen 3.2 De inhoud van het basismenu Een voorbeeld van de verwevenheid tussen geometrie en technologie: Deze koppeling van geometrie en technologie wordt in de grafische weergave van de bewerkingsstappen door het groeperen van de betreffende symbolen met behulp van een vierkante haak zeer overzichtelijk getoond. Deze groepering betekent dat geometrie en technologie tot één bewerkingsstap worden gekoppeld. Programma s simuleren Voor de productie van het werkstuk aan de machine kunt u de uitvoering van een programma grafisch op het beeldscherm weergeven. Druk op de softkeys "Simulatie" en "Start". Druk op de softkey "Stop" wanneer u de simulatie wilt stoppen. Met de softkey "Reset" kunt u de simulatie annuleren. Voor de simulaties zijn de volgende aanzichten beschikbaar: Beeld 3-6 Bovenaanzicht Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 27

28 Om alles soepel te laten lopen 3.2 De inhoud van het basismenu Beeld 3-7 3D-aanzicht Beeld 3-8 Zijaanzicht 28 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

29 Om alles soepel te laten lopen 3.2 De inhoud van het basismenu Programma-manager Programma s beheren Via de Programma-manager kunt u altijd nieuwe programma s creëren. U kunt bestaande programma s openen en vervolgens uitvoeren, aanpassen, kopiëren of een nieuwe naam geven. Programma s die niet meer nodig zijn, kunnen worden gewist. Actieve programma s zijn te herkennen aan een groen symbool. U kunt met een USB-stick gegevens uitwisselen. Zo kunt u bijvoorbeeld programma s die extern werden gegenereerd, in het NC kopiëren en laten uitvoeren. Nieuw werkstuk genereren In een werkstuk kunt u uw programma s en andere bestanden, zoals gereedschapsgegevens, nulpunten, magazijntoewijzing, beheren. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 29

30 Om alles soepel te laten lopen 3.2 De inhoud van het basismenu Nieuw programma aanmaken Als u een nieuw programma aanmaakt, kunt u de programmeervorm bepalen via de volgende softkeys: ShopMill-programma G-code-programma Diagnose Alarmen en meldingen Hier kunt u alarmlijsten, meldingen en alarmprotocollen bekijken. Beeld 3-9 Alarmprotocol 30 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

31 Basis voor beginners 4 In dit hoofdstuk wordt de algemene basis van de geometrie en de technologie voor het frezen uitgelegd. Hierbij hoeft nog niets in ShopMill te worden ingevoerd. 4.1 Geometrische basis Gereedschapsassen en bewerkingsvlakken Op universele freesmachines kan het gereedschap parallel aan elke van de drie hoofdassen worden ingebouwd. Deze haaks op elkaar staande assen zijn volgens DIN / ISO 841 uitgelijnd op de hoofdgeleidingsbanen van de machine. Door de inbouwpositie van het gereedschap ontstaat het specifieke arbeidsvlak. Daarbij is Z meestal de gereedschapsas. Beeld 4-1 Verticale spil Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 31

32 Basis voor beginners 4.1 Geometrische basis De wisseling van de inbouwpositie van een gereedschap wordt op moderne machines met de universele zwenkkop zonder ombouwacties in enkele seconden uitgevoerd. Beeld 4-2 Horizontale spil Als het op de vorige pagina getoonde coördinatensysteem wordt gedraaid, worden de assen en hun richting in het arbeidsvlak gewijzigd (DIN 66217). Via de softkeys "Divers" en "Instellingen" gaat u naar een parameterscherm waar u de arbeidsvlakken in de programmakop kunt instellen. Druk op de softkey "Divers". Druk op de softkey "Instellingen". Beeld 4-3 Parameterscherm arbeidsvlakken 32 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

33 Basis voor beginners 4.1 Geometrische basis Punten in de arbeidsruimte Om mogelijk te maken dat een CNC-besturing (zoals de SINUMERIK 828D met ShopMill) zich via het meetsysteem in de bestaande arbeidsruimte kan oriënteren, bevinden zich hier enkele belangrijke referentiepunten. Machinenulpunt M Het machinenulpunt M wordt door de fabrikant ingesteld en kan niet worden gewijzigd. Het ligt aan de oorsprong van het machinecoördinatensysteem. Werkstuknulpunt W Het werkstuknulpunt W, dat ook programmanulpunt wordt genoemd, is de oorsprong van het werkstukcoördinatensysteem. Het kan vrij worden gekozen en bevindt zich het best op de plaats van waar op de tekening de meeste maten uitgaan. Referentiepunt R Het referentiepunt R wordt benaderd om het meetsysteem op nul te zetten omdat het machinenulpunt meestal niet benaderbaar is. De besturing vindt op die manier haar telbegin in het wegmeetsysteem. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 33

34 Basis voor beginners 4.1 Geometrische basis Absolute en incrementele maataanduidingen Absolute invoer De ingevoerde waarden hebben betrekking op het werkstuknulpunt. Bij absolute invoer moeten altijd de absolute coördinaten van het eindpunt worden ingevoerd (het startpunt blijft buiten beschouwing). Incrementele invoer De ingevoerde waarden hebben betrekking op het startpunt. Bij incrementele invoer moet altijd het verschil tussen het startpunt en het eindpunt worden ingevoerd, waarbij rekening moet worden gehouden met de richting. Met de SELECT-toets kan altijd worden geschakeld tussen absolute en incrementele invoer. 34 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

35 Basis voor beginners 4.1 Geometrische basis Enkele voorbeelden van de combinatie absoluut/incrementeel: Rechtlijnige bewegingen Voor de eenduidige bepaling van een eindpunt zijn twee gegevens nodig. Deze kunnen er als volgt uitzien: Cartesiaans Invoeren van de coördinaten X en Y. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 35

36 Basis voor beginners 4.1 Geometrische basis Polair Invoeren van de lengte en een hoek. Hoek 38,13 = hoek t.o.v. het vorige element ofwel Hoek 53,13 = starthoek t.o.v. de positieve X-as Cartesiaans en polair Cartesiaanse en polaire invoer kan worden gecombineerd, bijvoorbeeld: Invoeren van het eindpunt in Y en van de lengte Invoeren van het eindpunt in X en van een hoek (of 38,13 of 53,13 ) 36 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

37 Basis voor beginners 4.1 Geometrische basis Cirkelvormige bewegingen Bij cirkelbogen wordt het eindpunt aangegeven door X en Y, het middelpunt van de cirkel wordt met I en J ingevoerd. In ShopMill kunnen deze vier waarden, en wel elke waarde apart, absoluut of incrementeel zijn. Terwijl X en Y als absolute waarden worden ingevoerd, wordt het middelpunt met I en J bij de meeste besturingen als incrementele waarden ingevoerd. Hierbij moet niet alleen de afstand van het beginpunt A tot het middelpunt M worden bepaald (vaak in combinatie met wiskundige berekeningen), maar ook de richting en dus het voorteken. Bij ShopMill echter zijn vanwege de mogelijkheid een absoluut middelpunt in te voeren geen berekeningen nodig: ook de meest complexe contour kan met de contourrekenmachine moeiteloos grafisch worden bepaald. Invoeren van het middelpunt (absoluut) Waarden (hier radiussen) die resulteren uit al ingevoerde gegevens worden door ShopMill automatisch berekend. Na Input: Na Input: Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 37

38 Basis voor beginners 4.2 Technologische basisprincipes Weergave van alle parameters Bij ShopMill kunnen ook alle mogelijke geometriewaarden worden weergegeven: Nog een voordeel van een absolute waarde voor het middelpunt: Bij het omdraaien van de freesrichting hoeft u de waarden voor I en J niet opnieuw te berekenen. 4.2 Technologische basisprincipes De basisvoorwaarden voor een optimale productie zijn een goede kennis van de gereedschappen, vooral van de snijmaterialen van de gereedschappen, de toepassingsmogelijkheden van de gereedschappen en van de optimale snijgegevens per gereedschap. De gereedschappen op zich maken slechts ca. 2-5% van de totale productiekosten van een werkstuk uit, beïnvloeden door hun capaciteit echter 50% van de productiekosten van een onderdeel Moderne frees- en boorgereedschappen Door de ontwikkeling van nieuwe snijmaterialen is de verspaningscapaciteit in de afgelopen jaren continu verbeterd. Vooral de in de jaren 60 ontwikkelde coatingtechnologie heeft het mogelijk gemaakt om een evenwichtige verhouding tussen taaiheid en slijtvastheid te bereiken. Deze snijmaterialen hebben ook nog andere voordelen: Langere standtijden en een betere oppervlaktekwaliteit. 38 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

39 Basis voor beginners 4.2 Technologische basisprincipes Vooral keramische coatings, zoals bijvoorbeeld een Al2O3-coating, zijn vanwege hun warmtebestendigheid zeer geschikt voor hoge snijsnelheden. Op de afbeeldingen, die ons door de gereedschapsfabrikant SECO ter beschikking werden gesteld, is als eerste een hoekfreessysteem met wisselplaten met een verschillende coating te zien. Op de tweede afbeelding is een nieuw soort coating te zien, door SECO "DURATOMIC " genoemd, waarbij op een substraat van hardmetaal (HM) ① en een TiCNgrondlaag ② verticaal uitgelijnde Al2O3-kristallen ③ worden aangebracht. Door deze speciale coating wordt een verdere verhoging van zowel de slijtvastheid als de taaiheid bereikt. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 39

40 Basis voor beginners 4.2 Technologische basisprincipes De gebruikte gereedschappen Vlakfrees Met de vlakfrees worden grote volumes verwijderd. Mantelkopfrees Met de mantelkopfrees worden haakse contoursecties met 90 -schouders geproduceerd. Spiraal-schachtfrees De spiraal-schachtfrees is een veelsnijder waarmee door de spiraalvormige plaatsing van de messen een bijzonder "rustige" bewerking wordt bereikt. 40 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

41 Basis voor beginners 4.2 Technologische basisprincipes Spiebaanfrees De spiebaanfrees (ook spiegleuffrees genoemd) snijdt via het midden en kan daarom volledig induiken. Deze frees is meestal voorzien van twee of drie messen. NC-centreerboor NC-centreerboren zijn bedoeld voor het centreren en het maken van een afschuining t.b.v. de volgende boring. Als u de buitendiameter van de afschuining 1 aangeeft, berekent ShopMill automatisch de diepte. Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1 41

42 Basis voor beginners 4.2 Technologische basisprincipes Spiraalboor Bij ShopMill heeft u de keuze tussen verschillende manieren van boren (spaanbreken, diepboren,...). De boorpunt 1/3D wordt bij ShopMill automatisch verrekend. Volboor Volboren zijn voorzien van wisselplaten en alleen beschikbaar voor boringen met een grotere diameter. Het boren moet altijd zonder onderbreking gebeuren Snijsnelheid en toerentallen Welk toerental voor een gereedschap optimaal is, is afhankelijk van het snijmateriaal van het gereedschap, het werkstukmateriaal en de werkstukdiameter. In de praktijk wordt het toerental ook op basis van jarenlange ervaring zonder enige berekening direct ingevoerd. Het heeft echter de voorkeur om het toerental te berekenen op basis van de snijsnelheid, die in een tabel wordt opgezocht. 42 Trainingsdocumentatie, 09/2011, 6FC5095-0AB50-1JP1

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versie 16 Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Uw leven in films Documentatie door AHA! Text Services. Geschreven door Nick Sullivan, Susan M. Scott en Terri Morgan.

Nadere informatie

Handleiding voor Pinnacle Studio 18

Handleiding voor Pinnacle Studio 18 Handleiding voor Pinnacle Studio 18 Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Inhoud Voordat u begint................................. 1 Afkortingen en conventies...............................

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding

optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding 2 optimail 30 NS2 display en toetsenblok Display Multifunctionele toetsen (softkeys) Pijltjestoetsen navigeren bladeren waarden verhogen / verlagen Invoer bevestigen

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

Tekstverwerking Microsoft Office 2013

Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Jean-Pierre Pluymers Onderwijs: secundair onderwijs Informatica fase 1 Informatica deel 1 Z10320 Informatica deel 1 Z51626 Inhoudsopgave 1 Microsoft Word 2013 1.1

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

1.1 Beknopte handleiding

1.1 Beknopte handleiding [ Beknopte handleiding Vivo 30/Vivo 40 Software Help v4.01] 1.1 Beknopte handleiding De Vivo 30/40 pc-software is een hulpmiddel bij het werken met de Breas Vivo 30/40 ventilator en bij follow-up na behandeling

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Hoofdstuk 16: Programmeren

Hoofdstuk 16: Programmeren Hoofdstuk 16: Programmeren Kennismaking: het volume van een cylinder berekenen Deze kennismaking is een beknopte inleiding. Lees het vervolg van dit hoofdstuk voor meer gedetailleerde informatie. Een programma

Nadere informatie

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc.

Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc. Pocket RCT Aan de slag met pocket RCT Lees dit eerst! Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc. Attentie:

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken Juridische kennisgevingen Juridische kennisgevingen Ga naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html om de juridische kennisgevingen te lezen. iii Inhoud

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie