Pro forma omzet ,4 miljoen; voor 2014 verdere omzetgroei voorzien. - Pro forma jaaromzet Royal Reesink over 2013 komt uit op 402,4 miljoen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pro forma omzet 2013 402,4 miljoen; voor 2014 verdere omzetgroei voorzien. - Pro forma jaaromzet Royal Reesink over 2013 komt uit op 402,4 miljoen."

Transcriptie

1 PERSBERICHT Pro forma omzet ,4 miljoen; voor 2014 verdere omzetgroei voorzien Kernpunten 2013 Commercieel/operationeel - Pro forma jaaromzet Royal Reesink over 2013 komt uit op 402,4 miljoen. - Hogere omzet en resultaat met name door groei in het segment Reesink Equipment. - Goede investeringsbereidheid akkerbouw, melkveehouderij in verslagjaar nog terughoudend, betere vooruitzichten. - Goede afzet grondverzetmachines in België, markt in Nederland zeer terughoudend, stevige groei verhuuropbrengsten. - Forse verbetering resultaat in het segment Reesink Industries, nog geen positief bedrijfsresultaat. - Overname van Hans van Driel B.V. in januari 2013 en samen met de Kemp Groep behorend tot de divisie Reesink Construction Equipment. - In december 2013 contract voor levering van Kobelco grondverzetmachines in Nederland door de Kemp Groep getekend. - Overname in oktober 2013 van Pon Material Handling Europe (PMH-E). Thans opererend onder de naam Reesink Material Handling Equipment (RMHE). Goed debuut gemaakt. - Motrac Hydraulics ondergebracht bij Reesink Industries. - Structuur neergezet voor overname van de activiteiten van CT Agro in Kazachstan. Overname is op 15 januari 2014 afgerond. CT Agro heeft door middel van een provisieregeling in 2013 al bijgedragen aan de winst. - Nieuwe juridische en functionele structuur doorgevoerd. Clustering van activiteiten in de segmenten Reesink Equipment (met de divisies Reesink Green Equipment, Reesink Construction Equipment en Reesink Material Handling Equipment) en Reesink Industries. Ook het onroerend goed dienstbaar aan eigen bedrijvigheid nu onderdeel van de segmenten en divisies.

2 Financieel - Omzetstijging met bijna 28% naar 236,6 miljoen (2012: 185,2 miljoen). Autonoom daalde omzet met 15,8 miljoen (-8%), met name vanwege 12 miljoen mindere omzet van de staalactiviteiten. - Het bedrijfsresultaat zonder afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg met meer dan 65% naar 14,9 miljoen. Autonome stijging EBITDA met 6,9%. - Het bedrijfsresultaat met afschrijvingen en amortisatie (EBIT) steeg met meer dan 55% naar 10,4 miljoen. Autonome stijging EBIT met 8,1%. - Pro forma 2013 omzet 402,4 miljoen, EBITDA 26,7 miljoen en EBIT 16,2 miljoen. - Financieringslasten 2,1 miljoen door onder andere vergoeding voor trekking onder de acquisitiefaciliteit (inclusief bereidstellingsprovisie van 0,6 miljoen). - Afwaardering van onroerend goed met 1,8 miljoen. - Nettowinst 4,5 miljoen (2012: nettoverlies 4,3 miljoen). - Uitbreiding aandelenkapitaal met in totaal certificaten van gewone aandelen, totale opbrengst 29,9 miljoen. - Achtergestelde converteerbare lening van 10,3 miljoen overeengekomen met Pon Holdings B.V. - In verband met overname CT Agro toetreding van Commerzbank tot de groep van de financierende banken en uitbreiding van financiering van oorspronkelijk 90 miljoen naar 110 miljoen. Afgerond in januari Nog te betalen earn-out aan Pon Holdings B.V. van 17,0 miljoen (exclusief rente ad 1,2 miljoen). - Winst per (certificaat van) gewoon aandeel 4,85 (2012: -/- 6,22). - Dividendvoorstel 2,50 per (certificaat van) gewoon aandeel (2012: nihil). 2

3 Terugkijkend op 2013 maak ik graag een onderscheid tussen de externe marktomstandigheden en de ontwikkelingen binnen Royal Reesink. Wij zijn tevreden met de autonome groei van het bedrijfsresultaat ondanks de terughoudendheid op enkele markten bij investeringen en het nog broze economische herstel. Onze bedrijven presteerden in de meeste gevallen beter dan de markten. Als Royal Reesink zijn wij erin geslaagd onze strategie versneld uit te rollen. In het afgelopen jaar hebben wij een verbreding van de twee segmenten Reesink Equipment en Reesink Industries en verdere verdieping in de verschillende divisies gerealiseerd. Door de betere risicospreiding, de uitbreiding naar de groeimarkt Kazachstan en het one-stop-shop model dat wij aanbieden zijn wij interessanter geworden voor een aantal belangrijke stakeholders, zoals leveranciers, klanten en beleggers. Aangezien wij internationaal actiever zijn, acteren wij vanaf nu onder de naam Royal Reesink, aldus Gerrit van der Scheer, CEO Koninklijke Reesink. Kerncijfers (in miljoenen euro s tenzij anders vermeld) Netto-omzet 236,6 185,2 Bedrijfsresultaat zonder afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) 14,9 9,0 Bedrijfsresultaat met afschrijvingen en amortisatie (EBIT) 10,4 6,7 Resultaat na belastingen 4,5-4,3 Kasstroom uit operationele activiteiten 12,6 8,6 Investeringen in vaste activa -7,4-3,1 Investeringen werving groepsmaatschappijen -37,9-14,9 Handelswerkkapitaal 116,0 68,7 Gemiddeld aantal medewerkers Per gewoon aandeel van 4,00 nominaal (in euro s) Resultaat na belastingen 4,85-6,22 Dividend 2,50 Eigen vermogen 92,55 103,93 3

4 Algemene ontwikkelingen Reesink Equipment Reesink Green Equipment (RGE) Een aantal bedrijven binnen RGE had last van terughoudendheid bij het aangaan van investeringen. Over het algemeen was 2013 een redelijk goed jaar. De melkveehouderij en landschappelijk onderhoud (door bezuiniging bij de overheid) bleven wat achter, maar de akkerbouw investeerde goed. Reesink Construction Equipment (RCE) In 2011 liet de Europese markt voor construction equipment nog een aanzienlijke groei van 23% zien. In 2012 volgde een daling van 4% en ook in 2013 daalde het aantal verkochte machines. Nederland vormt hierop geen uitzondering. De Belgische markt daarentegen presteert beter. Ondanks deze voor zich sprekende feiten, was 2013 voor RCE een tevredenstellend jaar. Reesink Material Handling Equipment (RMHE) De markt van vorkheftrucks is een uiterst competitieve markt en dit was in 2013 eveneens het geval. In financieel opzicht was 2013 een goed jaar, ondanks dat er nog altijd sprake is van een terughoudende investeringsbereidheid bij de klanten. De in 2011 geformuleerde strategische heroriëntatie begint duidelijk zijn vruchten af te werpen. Synergie-effecten en voortgang integratie Zowel op de korte termijn als op de middellange termijn zal de overname van de material handling activiteiten synergie-effecten opleveren. De bindende factor binnen Reesink Equipment is het serienummer van de (verkochte) machine. Denk aan inkoop/verkoop, services, verhuur/lease of fleet management. Om de quick wins te realiseren zijn er werkgroepen actief voor het optimaliseren van de supply chain, procurement, cross-selling en cross-rental. Door over en weer gebruik te maken van elkaars sterke punten, het waar mogelijk samenbrengen en samenwerken op het gebied van HR, Finance, IT en Communications ontstaan op de kortere termijn eveneens voordelen. Reesink Industries Net als het voorgaand jaar 2012 liet de bouw geen verbetering zien. Voor 2014 wordt er enige verbetering verwacht, maar vanaf 2015 trekt waarschijnlijk de bouwsector pas echt aan. Door de overname van Motrac Hydraulics (onderdeel PMH-E) is het segment Reesink Industries verder versterkt. De bedrijven binnen Reesink Industries Reesink Staal De herstructurering in 2012 en de concentratie van de activiteiten in Zutphen begint zijn vruchten af te werpen. De grote margedruk in de markt ten gevolge van overcapaciteit hindert nu nog verder herstel. Reesink Staal is nog meer nadruk gaan leggen op bewerkingen. Als partner voor een aantal bedrijven is het afgelopen jaar goed gepresteerd, waardoor in de keten minder kosten zijn ontstaan. 4

5 Safety Centre International De werkzaamheden binnen Safety Centre International zijn ook sterk gerelateerd aan de bouw. Dientengevolge stond zeker in de eerste helft van het jaar de omzet onder druk. Maar tegelijk merkt Safety Centre International dat de klant blijft kiezen voor de zekerheid en duurzaamheid van A-merken. Motrac Hydraulics Hier was sprake van een wisselend beeld. De verkoop van stand-alone pompen stond onder druk. In het OEM-segment, waar complete hydraulische systemen worden geleverd, was sprake van groei. Daarnaast groeide ook de revenuen uit grote (engineering) projecten met een lange doorlooptijd. Aantal medewerkers Het gemiddeld aantal medewerkers steeg in 2013 naar 467 tegen 236 in Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de overname van Hans van Driel en PMH-E. Ultimo boekjaar was het aantal medewerkers meer dan en is met de overname van CT Agro inmiddels gestegen naar ongeveer medewerkers. Financiële gang van zaken De jaarrekening die volgens Dutch GAAP is opgemaakt, waarbij voor de waardering van de onroerende zaken het Besluit actuele waarde is toegepast, vormt de leidraad voor deze paragraaf. Omzet De omzet over 2013 bedroeg 236,6 miljoen (2012: 185,2 miljoen), een stijging van bijna 28%. De overgenomen ondernemingen hadden een omzet van 56,6 miljoen. De autonome omzet daalde 15,8 miljoen, een daling van 8%, vooral door een 12 miljoen mindere omzet van de staalactiviteiten door de herstructurering en sluiting van het (verlieslatende) NSU en moeilijke marktomstandigheden. De pro forma omzet over 2013 bedroeg 402,4 miljoen. Geografisch ontstond er minder afhankelijkheid van de Nederlandse markt; nog 58% werd gerealiseerd in Nederland (2012: 76%), terwijl de omzet in België steeg naar 24% (2012: 20%) en in Duitsland naar 17% (2012: 4%). De omzet van Reesink Equipment steeg met 60,8 miljoen naar 198,0 miljoen, waarvan 53,2 miljoen werd gerealiseerd door RMHE en Hans van Driel. Autonoom daalde de omzet van Reesink Equipment gering met 2,5%. RGE realiseerde in 2013 een omzet van 115,5 miljoen (2012: 118,4 miljoen). RCE werd in januari 2013 versterkt met Hans van Driel en kwam uit op een omzet van 42,7 miljoen (2012: 18,8 miljoen). Autonoom was de omzet hier fractioneel hoger. RMHE werd op 16 oktober 2013 onderdeel van Royal Reesink en realiseerde in de laatste 2,5 maand een omzet van 39,8 miljoen. De omzet van het segment Reesink Industries bedroeg over het verslagjaar 37,8 miljoen (2012: 47,5 miljoen), waarvan 3,4 miljoen omzet aan hydraulische systemen en componenten, die vanaf 16 oktober door Motrac Hydrauliek B.V. en Motrac Hydraulik GmbH aan de klanten werden geleverd. Bruto-omzetresultaat Het bruto-omzetresultaat steeg naar 33,5 miljoen (2012: 22,6 miljoen). De 8% daling van de autonome omzet vertaalde zich in een autonoom 3% lager brutoomzetresultaat. Het hogere aandeel van service (inclusief onderdelen) en verhuur in de 5

6 omzet vertaalde zich ook in een hoger bruto-omzetresultaat in procenten van de omzet, zijnde 14,2% (2012: 12,2%). Verkoop- en algemene beheerskosten Het totaal aan verkoop- en algemene beheerskosten steeg door de voeging van de activiteiten naar 26,3 miljoen (2012: 18,0 miljoen). Autonoom daalde het totaal aan kosten met 0,4 miljoen. Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten over 2013 ad 3,2 miljoen werden positief beïnvloed door een ontvangen provisie van 1,5 miljoen voor verrichte verkoopinspanningen in Kazachstan. De externe huuropbrengsten en management fee in relatie tot THR B.V. daalden met 0,5 miljoen. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg met meer dan 65% naar 14,9 miljoen (2012: 9,0 miljoen inclusief 0,2 miljoen bijzondere posten). Autonoom steeg de EBITDA met 6,9 %. Het totaal van afschrijvingen en amortisatie bedroeg 4,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met meer dan 55% naar 10,4 miljoen (2012: 6,7 miljoen inclusief 0,2 miljoen bijzondere posten). Autonoom steeg het bedrijfsresultaat met 8,1%. Pro forma 2013 bedroeg de EBITDA 26,7 miljoen en de EBIT 16,2 miljoen. Financieringslasten, waardeveranderingen, effecten Ten laste van het resultaat kwam per saldo 2,1 miljoen aan financieringsbaten en - lasten en soortgelijke baten en lasten (2012: 0,6 miljoen). De stijging hield voor 0,5 miljoen verband met (eenmalige) vergoedingen aan de banken in verband met het trekken onder de acquisitiefaciliteit (inclusief bereidstellingsprovisie) en voor 0,1 miljoen met het opstellen van de bankdocumentatie. Over 2013 was het saldo van mutaties vorderingen die tot de vaste activa behoren nihil, terwijl dit in ,0 miljoen negatief was. In 2013 is in het kader van het realiseren van een structurele oplossing voor THR B.V. voor 1,3 miljoen aan leningen verstrekt die in de toekomst door THR B.V. afgelost zullen worden. De taxaties van het onroerend goed leidden tot een afwaardering van 1,8 miljoen (2012: afwaardering 2,9 miljoen). Resultaat deelnemingen Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen was over het verslagjaar nihil (2012: 3,9 miljoen negatief). Nettoresultaat De nettowinst over 2013 bedroeg 4,5 miljoen (2012: nettoverlies 4,3 miljoen). De winst per gewoon aandeel van 4,00 nominaal was 4,85 (2012: 6,22 negatief). Kasstromen De kasstroom uit operationele activiteiten steeg met 4,0 miljoen naar 12,6 miljoen over De stijging van EBITDA met 5,9 miljoen leidde tot een stijging van de kasstroom uit bedrijfsoperaties met 6,2 miljoen. De financieringslasten en betaalde winstbelasting waren 2,2 miljoen hoger. De kasstroom uit investeringsactiviteiten was 45,3 miljoen negatief (2012: 18,0 miljoen negatief), waarvan 37,9 miljoen betrekking had op de acquisities (2012: 14,9 miljoen). De netto-investering in vaste activa was 4,3 miljoen hoger, met name door investeringen in de verhuurvloten. De kasstroom uit financieringsfaciliteiten bedroeg 34,5 miljoen (2012: 13,7 miljoen) en 6

7 hield verband met de financiering van de acquisities door uitbreiding van het aandelenkapitaal, het aangaan van een achtergestelde (converteerbare) lening en het benutten van bankfaciliteiten. Vaste activa De immateriële vaste activa omvatten de door Royal Reesink bij de overname van RMHE verworven service contracten met afnemers en software met een gezamenlijke boekwaarde van 4,8 miljoen. In het verslagjaar werd voor 0,4 miljoen geïnvesteerd in software. De amortisatie bedroeg 0,4 miljoen. De overnames leidden tot een nieuwe consolidatie bij de materiële vaste activa van 23,7 miljoen. Bij bedrijfsgebouwen en terreinen werd voor 7,7 miljoen het onroerend goed van de bedrijven van RMHE in Kerpen (D), Köln (D) en Antwerpen (B) betrokken. Belangrijk onderdeel van het verdienmodel van RMHE is de verhuur van material handling equipment. De boekwaarde van de verhuurvloten bedroeg bij de overname 13,7 miljoen. Bij de Kemp Groep is het belang van Huur&Stuur verder toegenomen en werd in het verslagjaar in de uitbreiding naar diverse vestigingen geïnvesteerd. De netto-investering in de diverse verhuurvloten bedroeg 3,4 miljoen. De totale netto-investering bedroeg 5,9 miljoen en de afschrijvingen beliepen een bedrag van 4,0 miljoen (2012: 2,3 miljoen). De totale afwaardering van het vastgoed ultimo het boekjaar bedroeg 1,6 miljoen. Deze afwaardering heeft grotendeels betrekking op het pand aan de Ecofactorij te Apeldoorn. Het saldo van de financiële vaste activa steeg van 1,7 miljoen naar 3,8 miljoen. In het verslagjaar werd voor bijna 1,3 miljoen aan leningen aan THR B.V. verstrekt. Ultimo 2013 resteerde nog 0,8 miljoen van de bij de overname van RMHE meegeleverde actieve latentie. Werkkapitaal Het handelswerkkapitaal bedroeg ultimo ,0 miljoen (2012: 68,7 miljoen). Van deze stijging kwam 43,8 miljoen door de voeging van RMHE, Motrac Hydraulics en Hans van Driel. Het totale voorraadniveau steeg in het verslagjaar met 26,9 miljoen, waarvan 30,6 voor rekening kwam van de nieuwe vennootschappen. De voorraad van Reesink Equipment bedroeg 77,3 miljoen tegenover 55,8 miljoen ultimo Autonoom daalde de voorraad van Reesink Equipment met 1,5 miljoen. De voorraadhoogte van Reesink Industries ultimo verslagjaar was 13,0 miljoen. De stijging van 5,4 miljoen ten opzichte van ultimo 2012 was voor 7,6 miljoen het gevolg van het voegen van Motrac Hydraulics. Het debiteurensaldo nam met 26,7 miljoen toe, autonoom met 0,7 miljoen. Het debiteurensaldo van Reesink Equipment bedroeg 42,8 miljoen (2012: 19,9 miljoen). De voeging van RMHE en Hans van Driel leidde tot een stijging van 22,8 miljoen. Bij Reesink Industries steeg de debiteurenpositie met 1,7 miljoen naar 6,2 miljoen. Motrac Hydraulics had een debiteurensaldo van 3,2 miljoen. Bij de overige bedrijven steeg het saldo met 1,5 miljoen. 7

8 Mutaties eigen vermogen Het eigen vermogen steeg over het verslagjaar met 11,0 miljoen. Het nettoresultaat bedroeg 4,5 miljoen. In het verslagjaar werden gewone aandelen uitgegeven zodat het geplaatst kapitaal met 1,9 miljoen steeg en de agioreserve met 28,0 miljoen werd verhoogd. De opbrengsten van de emissies werden gebruikt voor het voldoen van een deel van de koopsommen van de overnames van PMH-E, Hans van Driel en Landtech Zuid. Een deel van de opbrengst werd begin 2014 aangewend voor het voldoen van een deel van de koopsom van de activiteiten van CT Agro GmbH. De goodwill van de overnames in 2013 die ten laste van het eigen vermogen werd gebracht, bedroeg in totaal 23,4 miljoen. Bijna 98% van dit bedrag had betrekking op de overname van PMH-E. Onderdeel van de goodwill is de earn-out van 17,0 miljoen (exclusief rente). De herwaardering van de bedrijfsgebouwen en terreinen die aan de eigen bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn, leidde tot een daling van de herwaarderingsreserve met 0,5 miljoen. De overige mutaties van het eigen vermogen bedroegen per saldo 0,6 miljoen positief, vooral door een 0,8 miljoen correctie van de vennootschapsbelasting op enkele in het vermogen gemuteerde posten. Balansverhoudingen en ratio s Het eigen vermogen bedroeg 85,1 miljoen (2012: 74,1 miljoen), 33,8% van het balanstotaal (2012: 45,4%). De koopsom van PMH-E werd voor 10,3 miljoen voldaan door een achtergestelde converteerbare obligatielening met Pon Holdings B.V. Inclusief deze lening was de solvabiliteit 37,8%. De earn-out zal voor een deel worden gefinancierd door ophoging van de achtergestelde converteerbare obligatielening en het verstrekken van een aanvullende achtergestelde lening door Pon Holdings B.V. Het garantievermogen komt hiermee rekening houdend uit op 42,7% van het balanstotaal. De calculatiemethode in de overeenkomst met de banken leidde tot een solvabiliteit van 39,9%. De Net Senior Debt/EBITDA ratio komt uit op 2,6 waar 3,6 was toegestaan. Ook de Debt Service Coverage Ratio voldeed ruimschoots aan de gestelde eisen. Financiering Het totaal aan rentedragende leningen was 82,9 miljoen (2012: 45,3 miljoen), waarvan 10,3 miljoen een achtergestelde converteerbare lening met Pon Holdings B.V. Van de resterende 72,6 miljoen was 30,9 miljoen langlopend; 17,2 miljoen de in 2013 getrokken acquisitiefaciliteit, 13,4 miljoen hypothecaire leningen en 0,3 miljoen overige (financial lease) verplichtingen. Het kortlopend deel van deze verplichtingen bedroeg 7,6 miljoen, terwijl ultimo boekjaar voor 34,1 miljoen aan rekening-courant schuld aan banken uitstond. De stand van de liquide middelen per 31 december 2013 was 6,5 miljoen, waarvan 3,4 miljoen gereserveerd was voor de financiering van een deel van de overnamesom van de activiteiten van CT Agro GmbH. Overige zaken Financieringsovereenkomst In 2013 werd in verband met de overname van PMH-E de financieringsdocumentatie gewijzigd, waarbij de overgenomen bedrijven toetraden tot de financieringsovereenkomst die Royal Reesink heeft met ABN Amro Bank en Rabobank. Begin 2014 is mede in verband met de afronding van de overname van de activiteiten van CT Agro GmbH, Commerzbank met 20 miljoen toegetreden tot de groep van financierende banken. De financieringsfaciliteit werd daarmee verhoogd naar 110 miljoen; hypothecaire lening van oorspronkelijk groot 15 miljoen, een langlopende lening van 20 miljoen (aflossing in zeven jaar), een kredietfaciliteit van 65 miljoen en een acquisitiefaciliteit van 10 miljoen. Van de acquisitiefaciliteit kunnen onder voorwaarden overnames worden gefinancierd tot 60 procent van de 8

9 ondernemingswaarde. De overige 40 procent dient te worden gefinancierd met eigen vermogen. Hoofduitgangspunten en vooruitzichten Evenwichtige groei van divisies binnen Reesink Equipment met oog voor mogelijkheden tot productuitbreiding, met name met bestaande leveranciers zoals Claas, Kuhn, Amazone en Linde. Ons eigen merk Kaweco biedt mogelijkheden voor verdere groei, zowel in de breedte als geografisch. Maar ook met eventueel nieuwe leveranciers voor andere marktsegmenten zoals de aardappelmechanisatie. - Inpassen van geacquireerde bedrijven binnen Royal Reesink - Behalen synergievoordelen op de korte termijn op het gebied van: supply chain management, cross-selling, cross-rental en inkoop. - Verdere uitbreiding van samenwerkingsverbanden met dealers, variërend van participatie tot andere vormen van samenwerking. Focus op uitbouwen van de Claas-activiteiten in Kazachstan. - Nadruk leggen op engineering, het aanbieden van bewerkingen en halffabrikaten bij Reesink Industries. Binnen Reesink Equipment verwachten wij een forse omzet- en resultaatgroei te realiseren. Wij streven ernaar om de drie equipment divisies qua groei met elkaar in evenwicht te laten zijn. Met name aan de groene kant speuren wij naar pareltjes die onze positie in een aantal marktsegmenten kunnen verbeteren. De staalactiviteiten binnen het industriële segment zijn voldoende geherstructureerd om te kunnen profiteren van een verbeterende markt. Safety Centre International heeft een zwaar jaar achter de rug, maar ook hier geldt dat de onderneming in staat is te profiteren van een aantrekkende markt. Voor Motrac Hydraulics zien wij veel groeikansen, maar er zullen op het operationele vlak, met name in Duitsland, een aantal maatregelen doorgevoerd moeten worden om de performance te verbeteren. Zoals Royal Reesink er nu voorstaat en gestructureerd is, zien wij veel kansen om onze positie verder te versterken en uit te bouwen. Ontwikkelingen begin 2014 CT Agro Begin januari is de overname van de activiteiten van CT Agro GmbH afgerond, inclusief 100% van de aandelen van de Kazachstaanse onderneming CT Agro TOO. Hiermee heeft Royal Reesink toegang gekregen tot Kazachstan, een land met een enorm groeipotentieel; een interessante grote potentiële afzetmarkt voor Royal Reesink. Optimalisering organisatiestructuur en realiseren synergie-effecten De eerste maanden van 2014 is er veel gedaan aan uitwisseling van kennis op managementniveau en best practices. Op het operationele vlak ligt binnen de organisatie de focus op het versterken van HR, IT, Finance en Communicatie. Zowel op corporate niveau als op bedrijfsniveau hebben wij een campagne ontwikkeld om Royal Reesink als sterk merk te profileren. De campagne gaat in de tweede helft van het jaar van start. Commercieel gezien zijn er reeds diverse interessante leads tussen de divisies uitgewisseld en leiden cross-selling en cross-rental daadwerkelijk tot additionele omzet. Door de huidige omvang en bundeling van krachten staan wij ook sterker in diverse onderhandelingen. Onder meer bij inkoopvoorwaarden of overeenkomsten met betrekking tot financiering c.q. lease. 9

10 Earn-out De variabele koopsom van de aandelen PMH-E bedraagt inclusief rente 18,2 miljoen. Na verrekening van de met Pon Holdings B.V. afgesproken vergoedingen inzake contractuele bepalingen ad 0,7 miljoen zal een bedrag van 17,5 miljoen begin april 2014 worden gefinancierd. Dit geschiedt door uitbreiding van de achtergestelde converteerbare lening met Pon Holdings B.V. met 7,5 miljoen, een achtergestelde lening met Pon Holdings B.V. van 4,8 miljoen en met 5,2 miljoen uit de beschikbare bankfaciliteit. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 27 mei 2014 en vangt aan om uur. Locatie: Hotel de Cantharel, Apeldoorn. Dit persbericht verschijnt in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie zal de Nederlandse versie prevaleren. Apeldoorn, 4 april 2014 Directie Koninklijke Reesink N.V. Financiële agenda 2014: 23 april 2014 Trading update 27 mei 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 augustus 2014 Halfjaarcijfers oktober 2014 Trading update 10

11 JAARCIJFERS KONINKLIJKE REESINK N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS (in miljoenen euro s) ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa 5,5 - Materiële vaste activa 66,1 41,5 Vastgoedbeleggingen 22,9 24,6 Financiële vaste activa 3,8 1,7 98,3 67,8 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 90,3 63,4 Vorderingen 57,0 27,3 Liquide middelen 6,5 4,6 153,8 95,3 TOTAAL ACTIVA 252,1 163,1 PASSIVA GROEPSVERMOGEN 85,1 74,1 ACHTERGESTELDE CONVERTEERBARE LENINGEN 10,3 - VOORZIENINGEN Latente belastingverplichtingen 12,3 10,7 Overige voorzieningen 2,9 1,1 15,2 11,8 LANGLOPENDE SCHULDEN 30,9 14,5 KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen 34,1 29,8 Kortlopend deel langlopende schulden 7,6 1,0 Handelscrediteuren 26,2 19,9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 11,4 5,1 Overige schulden 31,3 6,9 110,6 62,7 TOTAAL PASSIVA 252,1 163,1 11

12 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (in miljoenen euro s) Netto-omzet 236,6 185,2 Kostprijs van de omzet -203,1-162,6 Bruto-omzetresultaat 33,5 22,6 Verkoopkosten -13,4-9,3 Algemene beheerskosten -12,9-8,7 Bijzondere posten - -0,2 Som der kosten -26,3-18,2 Netto-omzetresultaat 7,2 4,4 Overige bedrijfsopbrengsten 3,2 2,3 Bedrijfsresultaat 10,4 6,7 Saldo financieringsbaten en lasten -2,1-0,6 Saldo opbrengsten en waardeveranderingen vorderingen die tot de vaste activa behoren en - -3,0 effecten Niet gerealiseerde waardeveranderingen van -1,8-2,9 beleggingen -3,9-6,5 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 6,5 0,2 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -2,0-0,6 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - -3,9-2,0-4,5 Resultaat na belastingen 4,5-4,3 Aandeel derden in het resultaat 0,0 0,0 Nettoresultaat 4,5-4,3 Toe te rekenen aan aandeelhouders: Nettoresultaat per gewoon aandeel (in euro s) 4,85-6,22 Verwaterd nettoresultaat per gewoon aandeel (in euro s) 4,79-6,12 Gemiddeld aantal gewone aandelen van 4, nominaal Aantal gewone aandelen ultimo jaar

13 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (in miljoenen euro s) Bedrijfsresultaat 10,4 6,7 Aanpassingen voor: - Afschrijvingen en amortisatie (im-)materiële vaste 4,5 2,3 activa - Mutaties in voorzieningen -0,3-0,8 - Veranderingen in werkkapitaal 1,4 1,6 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 16,0 9,8 Betaalde financieringslasten (per saldo) -2,0-0,8 Ontvangen dividend - 0,2 Betaalde winstbelasting -1,4-0,6-3,4-1,2 Kasstroom uit operationele activiteiten 12,6 8,6 (Des-)investeringen in immateriële vaste activa -0,4 - (Des-)investeringen in materiële vaste activa -5,9-2,6 (Des-)investeringen financiële vaste activa -1,1-0,5 Verwerving/verkoop groepsmaatschappijen -37,9-14,9 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -45,3-18,0 Mutatie schulden aan kredietinstellingen -8,7-1,6 Ontvangsten uit langlopende schulden 23,7 14,9 Aflossingen van langlopende schulden -0,7-0,3 Ontvangsten uit uitgifte (certificaten van) aandelen 20,2 4,9 Betaald dividend - -4,2 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 34,5 13,7 Mutatie geldmiddelen 1,8 4,3 GECONSOLIDEERD OVERZICHT TOTAALRESULTAAT (in miljoenen euro s) Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon 4,5-4,3 Betaalde goodwill bij acquisitie -23,4-2,9 Herwaardering materiële vaste activa -0,5 0,8 Mutatie reserve prijsverschillen -0,2-0,2 Vennootschapsbelasting verwerkt in eigen vermogen 0,8 - Overige -0,1-0,1 Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de onderneming als onderdeel van het groepsvermogen -23,4-4,0 Totaalresultaat van de rechtspersoon -18,9-8,3 De cijfers zoals opgenomen in dit persbericht zijn ontleend aan de door de directie opgemaakte jaarrekening De accountantscontrole is in de afrondende fase. De jaarrekening wordt op 11 april a.s. via gepresenteerd, komt begin mei in gedrukte vorm beschikbaar en wordt op 27 mei a.s. aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling voorgelegd. 13

14 Profiel Koninklijke Reesink Koninklijke Reesink focust op twee segmenten: Reesink Equipment en Reesink Industries. In Reesink Equipment zijn al onze bedrijven actief als distributeur van diverse A-merken en/of voeren sterke concepten voor de land- en tuinbouw, landschappelijk onderhoud, material handling, grond-, weg- en waterbouw. De producten worden of via dealers of rechtstreeks geleverd aan agrariërs, loonwerkers, groenvoorzieningsbedrijven, golfbanen, gemeentes, overheden, waterschappen, bosbouwers en klanten in de logistieke branche die actief zijn in de sectoren food&agri, non-food, industrie, overslag (havens) en GWW. In Reesink Industries zijn onze bedrijven actief als distributeur van staal, persoonlijke beschermingsmiddelen en hydraulische componenten/systemen. In dit segment vindt levering met name plaats aan staalbouwers, constructiewerkplaatsen, installatiebouwers, technische groothandels, offshore en scheepvaartindustrie, machinefabrikanten en de agro-industrie. Zie ook: royalreesink.com Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: De heer G. van der Scheer, CEO Koninklijke Reesink N.V. Tel.: +31 (0)

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

PERSBERICHT FORSE STIJGING OMZET EN RESULTATEN. Kernpunten eerste halfjaar 2014

PERSBERICHT FORSE STIJGING OMZET EN RESULTATEN. Kernpunten eerste halfjaar 2014 PERSBERICHT FORSE STIJGING OMZET EN RESULTATEN Kernpunten eerste halfjaar 2014 Commercieel/operationeel Forse omzettoename door acquisities maar ook autonome groei Ondanks devaluatie lokale valuta heeft

Nadere informatie

PERSBERICHT REESINK HANDHAAFT OMZET IN MOEILIJKE MARKT. Kernpunten eerste halfjaar 2013

PERSBERICHT REESINK HANDHAAFT OMZET IN MOEILIJKE MARKT. Kernpunten eerste halfjaar 2013 PERSBERICHT REESINK HANDHAAFT OMZET IN MOEILIJKE MARKT Kernpunten eerste halfjaar 2013 Commercieel/operationeel - Krachtenbundeling De Kemp Groep en Hans van Driel onder Reesink Construction Equipment.

Nadere informatie

Operationeel resultaat van 6,9 miljoen en forse afwaarderingen

Operationeel resultaat van 6,9 miljoen en forse afwaarderingen PERSBERICHT Operationeel resultaat van 6,9 miljoen en forse afwaarderingen Kernpunten 2012 Commercieel/operationeel - Hogere omzet en hoger resultaat in het groene segment. - Dealerparticipatie in Bruggeman

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V.

AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V. AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V. 20 MEI 2015 Kernpunten 2014 Green Equipment Investeringsbereidheid agrarische afnemers geremd door dalende prijzen landbouwproducten Hogere omzet landschappelijk

Nadere informatie

PERSBERICHT. Halfjaarbericht

PERSBERICHT. Halfjaarbericht PERSBERICHT Halfjaarbericht Aanzienlijke stijging nettowinst (+37%) Principe-overeenstemming over overname Agrometius, eerste stap in precisielandbouw Beursnotering, overstap Euronext begin 2016 Private

Nadere informatie

- Uitbreiding activiteiten door overname in januari 2014 van CT Agro en in oktober 2014 van O. de Leeuw Groentechniek.

- Uitbreiding activiteiten door overname in januari 2014 van CT Agro en in oktober 2014 van O. de Leeuw Groentechniek. PERSBERICHT EEN GOED JAAR MET FOCUS OP INTEGRATIE Resultaten 2014 Dividendvoorstel 3,50 per (certificaat van) gewoon aandeel naar keuze uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van) gewone

Nadere informatie

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 9 september 2011 De handelsondernemingen van de Reesink-groep leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om, walserijproducten (Reesink

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Persbericht Koninklijke Reesink N.V.

Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Duidelijke autonome omzetgroei en aanzienlijke verhoging bedrijfsresultaat 2011 Kernpunten 2011 Commercieel/operationeel - Uitvoering geven aan joint venture THR B.V.

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V.

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. 24 mei 2012 Focus op twee segmenten Groene segment Industriële segment Verslag van de directie 2 Groene Segment Strategie: Autonome groei

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

- Innovaties (niet-chemische onkruidmachine en een druppel irrigatie systeem).

- Innovaties (niet-chemische onkruidmachine en een druppel irrigatie systeem). PERSBERICHT STERKE STIJGING NETTORESULTAAT 2015 Kernpunten 2015 Commercieel/operationeel - Jaaromzet Royal Reesink over 2015 komt uit op 489,5 miljoen. - Reesink Green Equipment heeft naar omstandigheden

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Conference call 27 augustus 2014

Conference call 27 augustus 2014 Conference call 27 augustus 2014 Kernpunten H1 2014 Algemeen HOLDING Forse omzettoename door acquisities en autonome groei. Goede bijdrage CT Agro ondanks devaluatie lokale valuta. Principe overeenstemming

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2015 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 7 april 2011. Fors hogere winst en dividenduitkering Koninklijke Reesink N.V.

PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 7 april 2011. Fors hogere winst en dividenduitkering Koninklijke Reesink N.V. De handelsondernemingen van de Reesink-groep leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om, walserijproducten (Reesink Staal B.V. en Nederlandse Staal Unie B.V.), kabeldraagsystemen

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. 26 augustus

Halfjaarcijfers. 26 augustus 2015 Halfjaarcijfers 26 augustus 2015 Algemeen HOLDING Omzettoename bijna 4% autonoom en 1% door acquisities Aanpassingen RMHE, meer focus service en used Start RGE in Turkije (75% belang) Overname IMAV

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE

KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE PERSBERICHT KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE De voorgenomen overname betreft de activiteiten van Pon Material Handling Europe (PMH-E). PMH-E is met sterke merken

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro

Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro Persbericht 28 mei 2014 Verwacht stijging operationele nettowinst over gehele boekjaar Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro Kernpunten: - Het aantal verkochte pistetickets

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2017

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2017 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2017 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Resultaten boekjaar 2006

Resultaten boekjaar 2006 PERSBERICHT Aantal pagina s: 6 Vijfhuizen, 28 februari 2007 Resultaten boekjaar 2006 Streven naar kwaliteit vertraagt installaties en verhoogt kosten bij RMS Vijfhuizen, woensdag 28 februari 2007 Punch

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie