Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,"

Transcriptie

1 Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 23 april 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 1 april 2008 Onderwerp Coelo woonlastenvergelijking grotere steden 2008 Ons kenmerk L110/ Datum uw brief Contactpersoon Yvonne van Kempen Doorkiesnummer Geachte leden van de raad, Het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) heeft onlangs het jaaroverzicht van de woonlasten 2008 van de 36 grotere gemeenten gepubliceerd. In dit overzicht worden de gemiddelde woonlasten op basis van OZB woningen eigenaren, Reinigingsheffing (Afvalstoffenheffing) en Rioolrecht in beeld gebracht. Na analyse van de cijfers blijkt dat wij met betrekking tot Afvalstoffenheffing en OZB eigenaar woningen in rangorde op de 27 ste plaats staan. Betrekken wij het Rioolrecht daarbij dan bereiken wij in verband met het hoge ambitieniveau van ons Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) de 2 de plaats. In deze brief willen wij deze analyse verder toelichten. Overzicht Woonlasten van het Coelo Het Coelo geeft in het overzicht Woonlasten 2008 een overzicht van de woonlasten van de burgers in 36 grotere steden. De gemiddelde waarde van de woning is hierbij gesteld op De woonlasten waarover het overzicht handelt, zijn: OZB eigenaren, Reinigingsheffing (Afvalstoffenheffing) en Rioolrecht. Naast de lasten per gemeente per belastingsoort wordt in het overzicht tevens de gemiddelde lastendruk per belastingsoort aangegeven. Het overzicht is als bijlage toegevoegd. Vergelijking woonlasten Nijmegen 2008 met de gemiddelde woonlasten Vergelijking van onze woonlasten per belastingsoort met de gemiddelde lastendruk zoals aangegeven in het woonlastenoverzicht geeft het volgende beeld. 1 Dit is de gemiddelde woningwaarde van de 36 steden zoals die in de tabel algemene gegevens is opgenomen (zie bijlage Coelo tabel Algemene gegevens ).

2 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Vervolgvel 1 Tabel 1 Vergelijking woonlasten Nijmegen met gemiddelde lasten per belastingsoort OZB eigenaren** Reinigingsheffing* Rioolrecht** Woonlast 368,12 eenpers.hh: 60,74 230,40 Nijmegen meerpers.hh: 91,74 Woonlast 203,00 eenpers.hh: 224,00 131,00 gemid. meerpers.hh: 272,00 * De bedragen in deze kolom zijn afkomstig uit de Coelo tabel Reinigingsheffing huishoudens die wij als bijlage toevoegen. Binnen onze gemeente wordt de Reinigingsheffing Afvalstoffenheffing genoemd. Om aansluiting te houden op de Coelo overzichten blijven wij de term Reinigingsheffing gebruiken. ** De bedragen in deze kolommen zijn afkomstig uit het overzicht woonlasten. Uit tabel 1 blijkt dat onze lasten met betrekking tot OZB en Rioolrecht hoog zijn. De lasten met betrekking tot Reinigingsheffing zijn laag. Dit levert per belastingsoort in vergelijking met de overige 35 steden uit het woonlastenoverzicht 2008 de volgende rangorde op. Tabel 2 Rangorde 2008 Nijmegen OZB eigenaren Reinigingsheffing Rioolrecht 2 de 36 ste 1 ste In het navolgende wordt nader op deze belastingsoorten ingegaan om de hierboven weergegeven rangorde te verklaren. Daarbij zal de kostendekkendheid van de Reinigingsheffing en Rioolrecht en de inzet van OZB aan de orde komen. OZB eigenaren en Reinigingsheffing Uit het bijgevoegde Coelo tabel Reinigingsheffing huishoudens blijkt dat de gemiddelde kostendekkendheid van de Reinigingsheffing bij de 36 steden die vergeleken worden op 93,7% ligt en dat 26 van de 36 gemeenten een 100% kostendekkende Reinigingsheffing kennen. Zoals bekend hebben wij geen kostendekkende reinigingsheffing. Ongeveer 40% van de totale kosten van het verwijderen en verwerken van huishoudelijk afval wordt bestreden uit de opbrengsten uit de Reinigingsheffing inclusief groene

3 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Vervolgvel 2 huisvuilzakken, milieustraat en grof vuil. De overige 60% van de kosten worden betaald uit de opbrengsten OZB 2. Hiermee rekening houdend is het voor een juiste interpretatie van de Coelo gegevens noodzakelijk dat beide lasten samengeteld worden. Immers de reinigingsheffing wordt voor een groot deel betaald uit de OZB opbrengsten. Dit geeft het volgende resultaat. Tabel 3 lastendruk OZB en Reinigingsheffing OZB eigenaren en reinigingsheffing Lasten Nijmegen eenpers.hh: 428,86 meerpers.hh: 459,86 Lasten gemiddeld (woonlastenoverzicht 2008) eenpers.hh: 427,00 meerpers.hh: 475,00 Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze lastendruk op basis van deze twee belastingsoorten samen bij een eenpersoonshuishouden iets boven het gemiddelde van de 36 steden ligt ( 2,00) en dat de lastendruk bij meerpersoonshuishoudens ruim onder dat gemiddelde ligt ( 15,00). De lastendruk van beide belastingsoorten samen levert in vergelijking met de overige 35 steden de 27 ste plaats op. Dit betekent dat slechts 9 steden goedkoper zijn (Coelo overzicht woonlasten 2008). Rioolrecht Ons Rioolrecht 3 is kostendekkend. Het tarief Rioolrecht wordt bepaald door de geraamde opbrengsten zoals die in ons Gemeentelijk rioleringsplan 2005 tot en met 2009 (GRP) zijn vastgesteld. Dit betekent dat op basis van het GRP in 2007 een opbrengst gerealiseerd moest worden van 15,2 miljoen en dat voor 2008 een opbrengst gerealiseerd moet worden van 18,7 miljoen. 2 OZB is een algemene belasting waarvan de opbrengsten in de algemene middelen vloeien. De opbrengsten mogen dus worden ingezet voor gemeentelijke taken/beleid. Afvalstoffenheffing is een heffing verbonden aan een wettelijke gemeentelijke wettelijke zorgplicht. De geraamde opbrengst mag niet hoger zijn dan de geraamde kosten. 3 Rioolrecht is een retributie. Dit betekent dat wij de kosten voor concreet verrichte diensten mogen verhalen op de burger die er gebruik van maakt. De geraamde opbrengsten mogen niet hoger zijn dan de geraamde kosten.

4 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Vervolgvel 3 De oorzaak van het feit dat wij in het totaaloverzicht Coelo woonlasten 2008 op de 2 de plaats staan (zie inleiding) kan grotendeels worden toegeschreven aan het ambitieniveau van ons GRP. De stichting Rioned verwacht in 2015 een gemiddeld rioolrecht in Nederland van 250, -. Op basis van ons GRP vindt deze verhoging in Nijmegen versneld plaats. De stijging is ingegeven doordat er meer riolen vernieuwd moeten worden. Hierbij speelt tevens mee dat Nijmegen een ambitieus afkoppelingsprogramma heeft en dat vanaf 2006 investeringen in een keer worden afgeschreven. Dit laatste is op zich weer gunstig voor de langere termijn. Zoals bij u bekend is, loopt ons huidige GRP per 2010 af en zal uw raad per die datum een nieuw GRP moeten vaststellen. Ook heeft het rijk de nieuwe wet Gemeentelijke watertaken ingevoerd. Deze nieuwe wetgeving, waarin aan gemeenten meer zorgtaken worden gegeven, kan effect hebben op het nieuwe GRP. Tot slot zal vanwege deze nieuwe wet de Verordening Rioolrecht per januari 2009 vervangen moeten worden door de Verordening Rioolheffing. Gezien deze aankomende wijzigingen is een tussentijdse evaluatie van ons huidig GRP op zijn plaats. In deze evaluatie zullen wij uw raad informeren over de investeringen die op basis van ons huidig GRP zijn gedaan en aanbevelingen doen over het te bepalen ambitieniveau in de komende jaren. Wij zeggen u toe deze tussentijdse evaluatie uiterlijk in het najaar 2008 aan uw raad aan te bieden. Met vriendelijke groet, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa

5 Tabel 2 Woonlasten 2008 Meerpersoonshuishouden in woning met gemiddelde waarde (euro) OZB-Eigenaar Reinigingsheffing Rioolrecht Woonlasten 1 Netto woonlasten 2 Woonlasten minimuminkomen 3 Alkmaar 170,02 235,56 94,70 500,28 518,63 0,00 Almere 220,19 324,17 97,40 641,76 685,34 0,00 Amersfoort 227,41 276,00 105,41 608,82 604,15 0,00 Amsterdam 135,72 295,67 131,93 563,32 531,91 0,00 Apeldoorn 226,39 262,69 126,11 615,19 605,23 0,00 Arnhem 329,14 178,32 40,47 547,93 566,50 0,00 Assen 186,98 257,79 171,24 616,01 657,90 0,00 Breda 191,50 328,20 112,44 632,14 625,00 0,00 Delft 210,26 304,94 149,83 665,03 679,98 0,00 Deventer 215,41 277,44 155,04 647,89 676,44 0,00 Dordrecht 171,89 234,96 156,86 563,71 599,77 0,00 Ede 245,64 262,92 147,48 656,04 643,49 0,00 Eindhoven 160,76 285,00 131,00 576,76 580,51 0,00 Emmen 267,46 274,68 104,87 647,01 690,12 0,00 Enschede 229,37 308,64 146,00 684,01 727,96 0,00 Groningen 202,39 331,92 119,05 653,36 681,06 142,73 Haarlem 205,27 277,80 104,48 587,55 570,80 0,00 Haarlemmermeer 246,33 280,68 112,00 639,01 622,11 0,00 Heerlen 183,33 375,72 193,08 752,13 797,17 0,00 Hilversum 213,03 268,92 194,64 676,59 630,28 0,00 Leeuwarden 197,59 276,49 146,43 620,51 663,88 0,00 Leiden 373,45 172,85 108,00 654,30 649,68 0,00 Lelystad 302,17 273,69 73,50 649,36 695,37 0,00 Maastricht 207,08 271,58 136,60 615,26 620,28 15,49 Middelburg 144,03 225,15 147,75 516,93 541,09 0,00 Nijmegen 368,12 91,74 230,40 690,27 699,59 2,60 Rotterdam 166,32 248,25 160,41 574,98 606,20 0,00 's-gravenhage 131,06 309,00 109,81 549,87 561,10 0,00 's-hertogenbosch 208,50 274,20 103,32 586,02 563,63 0,00 Sittard-Geleen 250,28 261,65 121,70 633,63 658,51 0,00 Tilburg 170,71 244,52 77,89 493,12 506,69 0,00 Utrecht 217,54 261,00 205,24 683,78 687,67 0,00 Venlo 215,93 285,12 167,16 668,21 692,43 0,00 Westland 238,01 284,88 160,43 683,32 673,42 0,00 Zoetermeer 301,83 275,49 37,30 614,62 634,23 0,00 Zwolle 226,06 255,03 103,83 584,92 601,59 0,00 Laagste Hoogste Gemiddelde Mutatie gemiddelde 1,6% 2,2% 7,1% 3,0% 3,0% -30,6% 1 Woonlasten zijn berekend als de som van OZB, rioolrecht en reinigingsheffing. 2 Woonlasten gecorrigeerd voor de eigeninkomstenmaatstaf van het gemeentefonds (zie hoofdstuk 6). 3 Woonlasten na kwijtschelding; huurwoning. Legenda: Relatief hoog Rond de mediaan Relatief laag BELASTINGOVERZICHT GROTE GEMEENTEN 47 COELO

6 Tabel 3 Algemene gegevens Aantal woningen Inwoners Gemiddelde woningwaarde 2 Aantal niet-woningen 1 Prijsstijging niet-woningen (%) 3 Prijsstijging woningen (%) 3 Alkmaar ,00 3,50 Almere ,20 5,80 Amersfoort ,09 2,81 Amsterdam ,71 5,80 Apeldoorn ,00 3,00 Arnhem ,90 5,00 Assen ,48 2,70 Breda ,33 1,62 Delft ,40 4,69 Deventer ,58 2,50 Dordrecht ,50 4,00 Ede ,40 6,90 Eindhoven ,00 0,00 Emmen ,00 3,00 Enschede ,70 1,90 Groningen ,00 3,00 Haarlem ,00 4,00 Haarlemmermeer ,00 5,00 Heerlen ,00 0,00 Hilversum ,80 3,70 Leeuwarden ,10 4,40 Leiden ,56 3,71 Lelystad ,98-1,52 Maastricht ,00 4,00 Middelburg ,00 5,00 Nijmegen ,20 1,50 Rotterdam ,00 4,00 's-gravenhage ,00 0,00 's-hertogenbosch ,80 5,20 Sittard-Geleen ,00 0,00 Tilburg ,60 2,20 Utrecht ,00 5,00 Venlo ,90 5,10 Westland ,00 3,50 Zoetermeer ,00 0,50 Zwolle ,65-2,36 Laagste ,00-2,36 Gemiddelde ,77 3,24 Hoogste ,71 6,90 1 Niet-woningen zijn voornamelijk bedrijfspanden, maar ook bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en boerderijen. 2 Gemiddelde woningwaarde in 2007 (CBS), verhoogd met door de gemeente opgegeven prijsstijging woningen. 3 Waardestijging; m.u.v. Amsterdam en Deventer exclusief areaalontwikkeling. 4 De gemiddelden voor inwoners, aantal woningen en aantal niet-woningen zijn niet gewogen. Legenda: Relatief hoog Rond de mediaan Relatief laag BELASTINGOVERZICHT GROTE GEMEENTEN 48 COELO

7 Tabel 8 Reinigingsheffing huishoudens Tariefsysteem Tarief meerpersoonshuishouden Tarief éénpersoonshuishouden Bruto opbrengst per woonruimte Mutatie tarief meerpersoonshuishouden t.o.v Meerpersoonstarief bij kostendekking Kostendekking 1 Alkmaar Huishoudensomvang 150,24 235,56 0,0% ,0% 235,56 Almere Vastrecht 324,17 324,17 5,0% ,0% 324,17 Amersfoort Huishoudensomvang 207,96 276,00-2,3% ,0% 276,00 Amsterdam Huishoudensomvang 225,68 295,67 2,4% ,0% 339,85 Apeldoorn Bakinhoud en ledigingen 181,03 262,69 1,2% ,0% 268,06 Arnhem Huishoudensomvang 132,12 178,32 2,5% ,5% 310,12 Assen Huishoudensomvang 187,47 257,79-1,8% ,0% 257,79 Breda Huishoudensomvang 275,28 328,20 3,1% ,0% 328,20 Delft Huishoudensomvang 194,81 304,94 2,4% ,0% 304,94 Deventer Vastrecht 277,44 277,44 3,0% ,0% 277,44 Dordrecht Vastrecht 234,96 234,96 0,0% ,0% 234,96 Ede Huishoudensomvang 216,60 262,92 0,0% ,0% 262,92 Eindhoven Huishoudensomvang 176,00 285,00-4,0% ,4% 286,78 Emmen Huishoudensomvang 240,72 274,68 0,0% ,0% 274,68 Enschede Huishoudensomvang 274,68 308,64 5,5% ,0% 308,64 Groningen Huishoudensomvang 296,76 331,92 2,5% ,0% 331,92 Haarlem Huishoudensomvang 167,35 277,80 2,0% ,0% 277,80 Haarlemmermeer Naar bakinhoud 222,12 280,68 13,0% ,0% 280,68 Heerlen Huishoudensomvang 253,92 375,72 8,6% ,0% 375,72 Hilversum Huishoudensomvang 162,24 268,92 0,0% ,0% 268,92 Leeuwarden Huishoudensomvang 241,46 276,49-6,1% ,0% 276,49 Leiden Huishoudensomvang 92,12 172,85 3,5% ,0% 375,76 Lelystad Huishoudensomvang 231,58 273,69 0,0% ,0% 297,49 Maastricht Aantal zakken 232,19 271,58 2,9% ,0% 271,58 Middelburg Naar bakinhoud 225,15 225,15 0,0% ,0% 225,15 Nijmegen Aantal zakken en huishoudensomvang 60,74 91,74-0,9% 80 40,0% 229,36 Rotterdam Vastrecht 248,25 248,25 5,3% ,0% 248,25 's-gravenhage Huishoudensomvang 263,52 309,00 1,4% ,0% 339,56 's-hertogenbosch Huishoudensomvang 217,80 274,20 0,4% ,0% 274,20 Sittard-Geleen Naar gewicht 199,22 261,65 3,2% ,0% 269,74 Tilburg Vastrecht 244,52 244,52 3,1% ,0% 244,52 Utrecht Vastrecht 261,00 261,00 2,4% ,0% 261,00 Venlo Huishoudensomvang 174,00 285,12-2,7% ,0% 285,12 Westland Huishoudensomvang 228,00 284,88 0,0% ,0% 284,88 Zoetermeer Huishoudensomvang 235,60 275,49 2,4% ,0% 299,45 Zwolle Huishoudensomvang 204,02 255,03 2,6% ,0% 255,03 Laagste ,1% 80 40% 225 Gemiddelde ,2% ,7% 292 Hoogste ,0% % Doordat gemeenten kosten verschillend toerekenen is de vergelijkbaarheid van dit percentage beperkt. Maastricht en Nijmegen kennen alleen voor restafval een tariefsysteem per zak. Voor Amsterdam is het gewogen gemiddelde van de tarieven van de deelgemeenten opgenomen. Bij diftargemeenten, waar het tarief is gerelateerd aan het afvalaanbod, is uitgegaan van landelijke cijfers omtrent het afvalaanbod. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat het afvalaanbod in diftargemeenten doorgaans lager ligt dan in gemeenten zonder diftar (zie paragraaf 5.3 en hoofdstuk 6). Legenda: Relatief hoog Rond de mediaan Relatief laag BELASTINGOVERZICHT GROTE GEMEENTEN 53 COELO

Gemeentelijke woonlasten TEN BEHOEVE VAN COALITIEONDERHANDELINGEN 2010

Gemeentelijke woonlasten TEN BEHOEVE VAN COALITIEONDERHANDELINGEN 2010 TEN BEHOEVE VAN COALITIEONDERHANDELINGEN 2010 Gemeentelijke woonlasten Directie Concern; afdeling Begroten & Verantwoorden April 2010 Yvonne van Kempen Albert Foekens WOONLASTEN, OVER WELKE BELASTINGEN

Nadere informatie

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten.

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. 0. Voorwoord Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. In de jaren 2002 tot en met 2010 stelde COELO jaarlijks een Belastingoverzicht grote gemeenten samen in

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Belastingoverzicht grote gemeenten 2008

Belastingoverzicht grote gemeenten 2008 Belastingoverzicht grote gemeenten 2008 Onderzoek in opdracht van het Belastingoverleg Grote Gemeenten (BOGG) dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben dr. L.A. Toolsema drs. A.S. Zeilstra COELO COELO-rapport 08-2

Nadere informatie

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2011

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2011 Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2011 prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2011 prof.dr. M.A.

Nadere informatie

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012 Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012 prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012 prof.dr. M.A.

Nadere informatie

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 dr. C. Hoeben K. Kwakkel MSc Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 Corine Hoeben Klaas

Nadere informatie

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017 Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017 dr. C. Hoeben K. Kwakkel MSc COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Erratum 4 januari 2017. In tabel 7 werd de gemiddelde ozb

Nadere informatie

Belastingoverzicht grote gemeenten 2010

Belastingoverzicht grote gemeenten 2010 Belastingoverzicht grote gemeenten 2010 dr. M.A. Allers dr. L.A. Toolsema dr. C. Hoeben drs. J. Bolt Onderzoek in opdracht van het Belastingoverleg Grote Gemeenten (BOGG) Centrum voor Onderzoek van de

Nadere informatie

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013 Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013 prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013 prof.dr. M.A.

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Belastingoverzicht grote gemeenten 2008 Allers, Maarten; Hoeben, Corine; Veldman, Linda; Zeilstra, A.S.

Belastingoverzicht grote gemeenten 2008 Allers, Maarten; Hoeben, Corine; Veldman, Linda; Zeilstra, A.S. Belastingoverzicht grote gemeenten 2008 Allers, Maarten; Hoeben, Corine; Veldman, Linda; Zeilstra, A.S. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015 Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015 dr. C. Hoeben L. Janzen MSc Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015 Corine Hoeben Lieneke

Nadere informatie

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2014

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2014 Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2014 L. Janzen MSc prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2014

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Allers, M. A., & Hoeben, C. (2011). Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten Groningen: COELO.

Citation for published version (APA): Allers, M. A., & Hoeben, C. (2011). Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten Groningen: COELO. University of Groningen Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2011 Allers, Maarten; Hoeben, Corine IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Analyse horeca

Analyse horeca Onderwerpen_3 Aantal cafés Binnen 5 km 757 739,3 730,1 726,6 692,3 Alkmaar 55,2 53,6 51,4 52,3 49,8 Alphen aan den Rijn 17,1 18,9 20,8 20,9 16 Delft 49,5 54 58,1 59,1 58,9 Dordrecht 43,3 39,9 40,8 40,1

Nadere informatie

Lokale lastendruk in Kampen

Lokale lastendruk in Kampen Lokale lastendruk in Kampen Notitie opgesteld in opdracht van de gemeente Kampen (herziene versie) Dr. ir. C. Hoeben COELO 19 februari 2004 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Bijlage Paragraaf lokale heffingen

Bijlage Paragraaf lokale heffingen Bijlage Paragraaf lokale heffingen Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt.

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt. G rtneente Oss Fractie 066 Gemeenteraad Oss P/a Raadhuislaan 2 5341 GM Oss E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden?

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus 30941 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus 20018 2500 EA

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad gemeente Eindhoven Sector Ondersteuning Stadspleinen Raadsnummer 09. R/056. OOI lnboeknummer o9bstoo6o4 Dossiernummer 915.451 7 api11 2009 Informatienota voor de raad Betreft Belastingoverzicht Grote Gemeenten

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Postadres: Postbus 845 7550 AV Hengelo E-mailadres: info@gbtwente.nl Telefoon: 053-481 8875 Website www.gbtwente.nl NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Woonlasten Twentse gemeenten stijgen iets meer dan

Nadere informatie

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland.

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland. Directie Inwoners Aan de fractie SP T.a.v. Mevr. M. Piepers Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s:

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: - Jeugd en Jeugdhulpverlening - Onderwijs Oktober 2015 Ctrl/BI C. Hogervorst Het beeld dat bij dit thema naar voren komt past bij een grotere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 04 2014 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

PARTICULIERE WOONZORGKAART

PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART Cushman & Wakefield* onderzoekt sinds 2006 de trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Een actuele en relevante trend is de opkomst van particuliere

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004. Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004. Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004 Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting Programma / Programmanummer Gemeentelijke heffingen / 8210 Portefeuillehouder P.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Mei, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Werkwijze... 6 1.3 Mutaties en gemiddelden... 6 1.4 Rekenbenadering en gegevensuitvraag...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers (gewijzigd) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 3 december 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen.

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen. 10 Stiens, 13 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Voorstelnummer: 2015/47 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage)

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage) Totaaloverzicht beoordeling n en politieke partijen Politieke partij Gemeente Alkmaar Almelo Amersfoort Amsterdam Arnhem Breda Den Bosch Den Haag Deventer Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Groningen Haarlem

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00 BIJLAGE I Raadsvoorstel Vaststellen wijziging "verordening reinigingsheffingen 2006" KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Lasten Lasten Lasten Variabel Variabel Variabel Baten excl btw incl btw incl btw 25%

Nadere informatie

Belastinguitgave 2014

Belastinguitgave 2014 Belastinguitgave 2014 Overijsselse gemeenten zetten lijn beperking woonlasten voort De Overijsselse gemeenten blijven de woonlasten voor hun inwoners beperken. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Nummer: 6f. AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

De LokaleLastenVergelijker

De LokaleLastenVergelijker Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale

Nadere informatie

Ingekomen stuk D10. Datum uw brief

Ingekomen stuk D10. Datum uw brief Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D10 aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen 6.1 Lokale heffingen Door lokale heffingen verwerft de gemeente eigen middelen. Daarmee vindt zij dekking voor haar uitgaven voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. RZ479. OOI Inboeknummer o8bstoo8z4 Dossiernummer Sro.4o4 4 maart zoo8 Raads informatiebrief Betreft rapport sbelastingoverzicht grote gemeenten zoo8". 1 Inleiding Jaarlijks

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Inhoud 1. Aanleiding 2. Methode 3. Ontwikkeling totale woonlasten 4. Ontwikkeling afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB 5. Conclusies Bijlage 1 Hoe ontwikkelen

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas

Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas Bestandsbeschrijving WOON - CBS in de Klas April 2014 Het bestand WoON is een subset uit het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het WoON meet bij één persoon van 18 jaar of ouder in een huishouden een groot

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 19 november 2008 heeft uw Raad tweetal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop.

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 19 november 2008 heeft uw Raad tweetal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop. Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D4 (PA 11 februari 2009) Kabinet en Bestuursondersteuning Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024)

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt September 2017 Schouwburg het Park, Hoorn 15-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 16-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 17-9-2017 19:30 DeLaMar Theater

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016.

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016. Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 4 9 3 7 7 5 BBV. nr. 493716 Datum B&W-vergadering 3 mei 2016 Portefeuillehouders) G.H.C. Frische Onderwerp Belastingoverzicht 2016 Samenvatting In deze brief wordt

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 Sliedrecht, 26 april 2013 1. Inleiding Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 4 november 2008 Agendanummer: 4b Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle Welkom! Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem,Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

O O * Ontwikkeling OZB

O O * Ontwikkeling OZB O16.001974 O16.001974* Ontwikkeling OZB 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van deze notitie Op 30 juni 2016 heeft wethouder Offinga toegezegd om een notitie in de vorm van actieve info aan de raad te verstrekken

Nadere informatie