HANDLEIDING OP WEG NAAR HET LAGERHUIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING OP WEG NAAR HET LAGERHUIS"

Transcriptie

1 1 HANDLEIDING OP WEG NAAR HET LAGERHUIS Seizoen jaargang

2

3 Inleiding 1 Dit seizoen gaat de VARA voor de zeventiende keer op zoek naar het beste debat- en speechtalent in Nederland! Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debat- en speechcompetitie voor jongeren in het voortgezet onderwijs en de laagste klassen van het middelbaar beroepsonderwijs. Elk jaar strijden zo n tweehonderd teams om de titel van beste debatschool van Nederland en wordt uit zo n tweeduizend leerlingen de beste redenaar van Nederland gekozen. Deelname aan Op weg naar Het Lagerhuis is een unieke ervaring waarbij je veel nieuwe vaardigheden en technieken leert! Bij Op weg naar Het Lagerhuis gelden er geen ingewikkelde spelregels en zijn de aanspreekvormen informeel. Hierdoor kunnen ook beginnende debaters zich in een kort tijdsbestek voorbereiden op deelname. Echter, alleen teams die zich zorgvuldig voorbereiden en regelmatig hun debattechniek oefenen, zullen daadwerkelijk kans maken op een finaleplaats tijdens de provinciale voorronde. Het traditionele slotstuk is de landelijke finale die wordt uitgezonden op NPO 2. Het winnende team én de beste redenaar brengen samen met jongerenorganisatie HOPE XXL een bezoek aan de Verenigde Naties in New York. Er staat dus wat op het spel! Het Oostvaarders College met HOPE XXL en Maarten van Rossem bij de Verenigde Naties in New York (juni 2014) jaargang

4 2 Ontstaan Het ontstaan van de jongerendebatcompetitie Op weg naar Het Lagerhuis is onlosmakelijk verbonden met het in de jaren 90 zeer populaire televisieprogramma Het Lagerhuis van de VARA. Het programma werd rechtstreeks uitgezonden vanuit het Amsterdamse debatcentrum De Rode Hoed. Het Lagerhuis beoogde het debat over de politieke actualiteit zo levendig mogelijk in de huiskamer te brengen. Dat gebeurde volgens een vast stramien: discussies tussen de aanwezige panelleden; discussie met een uitgenodigde gast; een gesproken column van oud-minister Marcel van Dam en een discussie tussen een gast en Marcel van Dam. In elke uitzending werd één van de panelleden door een juryvoorzitter uitgeroepen tot de beste debater. Mede door het programma zijn enkele debaters landelijk bekend geworden: bijvoorbeeld de Hagenaars Henk Bres en VVD-wethouder Frits Huffnagel. De laatste jaren is Het Lagerhuis slechts incidenteel op tv. De laatste reguliere uitzending is gemaakt tijdens de landelijke verkiezingen in Daarentegen is de jongereneditie van het programma vanaf 1999 jaarlijks bij de VARA is te zien. Op weg naar Het Lagerhuis Op weg naar Het Lagerhuis is in 1997 begonnen. Enerzijds om jongeren de mogelijkheid te bieden om hun debattechnieken en spreekvaardigheid te vergroten, anderzijds om hen de mogelijkheid te bieden om te ervaren wat de provinciale politiek inhoudt. Welke onderwerpen spelen in de provincie een rol? Op welke wijze komt besluitvorming op provinciaal niveau tot stand? Natuurlijk zijn de provinciale politici, de Statenleden en gedeputeerden ook erg benieuwd naar jullie mening over actuele onderwerpen. Handleiding Op weg naar Het Lagerhuis

5 Aantal voorrondes 15 Er zijn in totaal vijftien voorrondes in de twaalf provincies in Nederland. In de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland en Gelderland worden twee voorrondes georganiseerd. Uiteindelijk spelen zestien debatteams in een landelijk finaletraject om een plaats in de finale. Wildcard 1 Na de laatste provinciale voorronde deelt de organistatie van Op weg naar Het Lagerhuis aan een debatteam een wildcard uit. De provinciale winnaars en de winaar van de wildcard nemen het vervolgens tegen elkaar op in het landelijke finaletraject. 3 Er is sprake van een bijzondere wedstrijd dankzij de bij maatschappelijke thema s. Daarom wordt er sterke betrokkenheid van de provincies. In de regel ook samengewerkt met Stichting HOPE XXL, een vinden de voorrondes plaats in het Provinciehuis. Voor jongereninitiatief waarbij wordt nagedacht over de iedereen is dit een unieke kans om deze prachtige vraag hoe een toekomst te creëren waarin iedere politieke arena s van nabij te zien. Jongeren kunnen bewoner van onze planeet zijn of haar leven kan ervaren hoe het is om in de schoenen te staan van een waarderen met gemiddeld een 8. politicus en wellicht stappen zetten naar een politieke carrière. Er zijn namelijk verschillende voorbeelden Dit komt in het bijzonder terug in de V-Rede, een bekend van oud-deelnemers die nu politiek actief speech waarin één deelnemer zijn of haar visie zijn! geeft op de toekomst. Verder komen in het vaak spectaculaire 360-graden debat verschillende In 2012 is er binnen het wedstrijdformat een aantal perspectieven naar voren bij provinciale, landelijke vernieuwingen doorgevoerd. Daardoor ligt er en mondiale onderwerpen. nog meer nadruk op de inhoudelijke dialoog Spreken leert men door te spreken. Cicero jaargang

6 4 Wedstrijd De wedstrijdopzet van iedere provincale voorronde is maatwerk, maar de basiselementen zijn in elke provincie gelijk. Er zijn drie verschillende wedstrijdonderdelen: het vaste rollen debat, het 360-graden debat en het 1-op-1 debat. Daarnaast zijn er twee speechonderdelen: de landelijke V-Rede en de provinciale V-Rede. 3 Naast de speechonderdelen zijn er drie debatonderdelen. Een uitgebreide beschrijving van alle wedstrijdonderdelen is te vinden op bladzijde 6. Handleiding Op weg naar Het Lagerhuis 2 Op weg naar het Lagerhuis kent twee speechonderdelen.

7 Ronde 1 voorronde Ronde 2 voorronde Ronde 3 voorronde Ronde 4 Halve finale Ronde 5 Finale 5 Wedstrijd onderdelen V-Rede Vaste rollen debat 360-graden debat Vaste rollen debat Vaste rollen debat Vaste rollen debat Vaste rollen debat 1-op-1 debat 1-op-1 debat 1-op-1 debat 360-graden debat 360-graden debat 360-graden debat Tabel 1 Wedstrijdonderdelen per wedstrijdronde Elk team krijgt de mogelijkheid één keer de landelijke V-Rede (speech door één teamlid) te presenteren in wedstrijdverband. Daarnaast wordt aan twee teamleden gevraagd om de landelijke V-Rede op camera te laten vastleggen, waarmee zij kans maken Om deelnemende teams zoveel mogelijk te laten debatteren wordt er gespeeld in poules. Op weg naar Het Lagerhuis streeft ernaar om ieder debatteam ten minste drie wedstrijdrondes van één uur te laten spelen. op een plek in de televisie finale. De provinciale V-Rede is een zelfstandig wedstrijdonderdeel. Elk team krijgt de gelegenheid om van tevoren een video-opname van de provinciale V-Rede in te zenden. De beste provinciale V-Rede wordt door de deelnemer aan het begin van de dag live uitgesproken. De winnaar wordt beloond met een speech-kit. Tijdens de voorronde worden verder het vaste rollen debat, het 360-graden debat en het éénop-één debat gespeeld. Na de eerste drie wedstrijdrondes zijn de halve finalisten bekend. De overgebleven vier teams maken uit wie de winnaar wordt van de voorronde en doorspeelt in de landelijke achtste finales. Het precieze wedstrijdprogramma is afhankelijk van het aantal deelnemers, beschikbare zalen en beschikbare juryleden en wordt per voorrondedag op de website gepubliceerd. In de bijlage is een voorbeeld van het chronologisch programma te vinden. Doordat er rekening moet worden gehouden met een wisselend aantal deelnemers, de beschikbare capaciteit op de wedstrijdlocatie en het aantal juryleden kan bij sommige voorrondes van het voorbeeld wedstrijdprogramma worden afgeweken. Houd hiervoor de website (ownhlagerhuis.nl) in de gaten! jaargang

8 6 Wedstrijdonderdelen Debatteren leer je vooral door het te doen! Bij Op weg naar Het Lagerhuis kun je in verschillende wedstrijdonderdelen je debatvaardigheden laten zien. Iedere debatvorm vraagt een net iets andere aanpak. Er zijn drie verschillende debatvormen bij Op weg naar Het Lagerhuis: - het vaste rollen debat (teamdebat) - het 1-op-1 debat tussen twee debaters - het 360-graden debat (teamdebat) Handleiding Op weg naar Het Lagerhuis

9 Vaste rollen debat 7 Het vaste rollen debat is een debat tussen twee teams van tien deelnemers. Er wordt gedebatteerd over een stelling en de loting bepaalt welk team de stelling moet verdedigen en welk team de stelling moet aanvallen. Het team dat de stelling verdedigt, is voor de stelling. Het team dat de stelling aanvalt, is tegen de stelling. Het vaste rollen debat is een teamdebat. Dit betekent dat het hele team voor de stelling of tegen de stelling is, je hebt hier dus geen keuze in. Het debat wordt geleid door een gespreksleider. Tijdens Op weg naar Het Lagerhuis wordt deze rol vervuld door een docent van één van de deelnemende scholen. De gespreksleider start het debat door aan het team dat voor is het woord te verlenen. Vervolgens mogen de tegenstanders reageren. Na deze eerste uitwisseling van argumenten is het aan de gespreksleider om de spreektijd op een eerlijke manier tussen de teams te verdelen. Tijdens het vaste rollen debat mag door de deelnemers enkel worden gesproken, nadat zij zijn opgestaan. De gespreksleider bepaalt wie op welk moment het woord heeft! De gespreksleider mag lange betogen afbreken en zorgt ervoor dat algemeen geldende fatsoensnormen in acht worden genomen. Het vaste rollen debat duurt tien minuten. De tijd wordt bijgehouden door de debatklok. Tijdens de laatste vijf seconden verandert de verlichting van de klok van kleur en mag er door de gespreksleider, deelnemers en eventueel publiek hardop worden afgeteld. De jury wijst pas aan het einde van de wedstrijdronde de winnaar aan. Het 1-op-1 debat Het 1-op-1 debat is een debat over een stelling tussen twee deelnemers uit het debatteam. De debatteams bepalen zelf welk teamlid het debat namens het team voert. Er is door loting bepaald welke deelnemer de stelling moet verdedigen en welke deelnemer de stelling moet aanvallen. Diegene die de stelling verdedigt, is voor de stelling en opent het debat. Diegene die de stelling aanvalt, is tegen de stelling. De gespreksleider stelt zich terughoudend op bij het 1-op-1 debat en opent het debat door aan de voorstander het woord te verlenen. Vervolgens mag de tegenstander hierop reageren. Na deze eerste uitwisseling van argumenten is het aan de deelnemers zelf om de spreektijd op een eerlijke manier te verdelen. jaargang

10 8 360-graden debat De gespreksleider grijpt alleen in wanneer het debat dreigt te ontsporen. De gespreksleider intervenieert bijvoorbeeld wanneer de debaters elkaar voortdurend niet laten uitpraten, sterk afdwalen van het onderwerp of als zij algemeen geldende fatsoensnormen overschrijden. Het 1-op-1 debat duurt 5 minuten. De tijd wordt bijgehouden met behulp van de debatklok. Tijdens de laatste vijf seconden mag er door de gespreksleider, deelnemers en eventueel publiek hardop worden afgeteld. Ook bij het 1-op-1 debat bepaalt de jury aan het einde van de wedstronde de winnaar. Het 360-graden debat is een variant op het vaste rollen debat. Het 360-graden debat wordt gespeeld op dezelfde manier en volgens dezelfde regels als het vaste rollen debat, maar er is één groot verschil: beide teams zijn afwisselend voor en tegen de stelling. Het 360-graden debat is tevens een teamdebat. Dit betekent dat het hele team voor de stelling of tegen de stelling is. Het debat wordt op dezelfde wijze geopend als het vaste rollen debat. De klok bepaalt wie bij de start van het debat de stelling verdedigt. Het debat wordt geleid door een gespreksleider. Tijdens de voorrondes van Op weg naar Het Lagerhuis wordt deze rol vervuld door een docent van één van de deelnemende scholen. De gespreksleider start het debat door aan het team dat voor is het woord te geven. Vervolgens mogen de tegenstanders reageren. Na deze eerste uitwisseling van argumenten is het aan de gespreksleider om de spreektijd op een eerlijke manier tussen de teams te verdelen. Als student kwam ik erachter dat ik goed kon spreken in het openbaar en ik besefte: nu is alles mogelijk. Barack Obama Handleiding Op weg naar Het Lagerhuis

11 Na enkele minuten debat klinkt er een zoemer. Vanaf dat moment zijn de rollen omgekeerd. De verdedigers worden de aanvallers en de aanvallers de verdedigers. Het team dat voor is, is vanaf dan tegen en vice versa. Tegen het eind van het debat zal de zoemer nog één keer klinken en worden de rollen weer omgedraaid. De wissel is een belangrijk moment tijdens dit debat. Nadat de zoemer heeft geklonken behoudt de deelnemer die aan het woord is het spreekrecht. De deelnemer krijgt de gelegenheid om de door hem of haar gegeven argumenten direct te ontkrachten, meteen in een ander daglicht te plaatsen of een nieuw punt te maken. Alleen wanneer de spreker stilvalt, gaat de beurt naar het andere team. Het debat duurt, net als het vaste rollen debat, tien minuten. De tijd wordt bijgehouden door de debatklok. Tijdens de laatste vijf seconden verandert de verlichting van de klok van kleur en mag er door de gespreksleider, deelnemers en eventueel publiek hardop worden afgeteld. Op de website van Op weg naar het Lagerhuis zijn verschillende fragmenten van het wisselmoment te vinden. 9 jaargang

12 10

13 HOPE XXL: Join the future! 11 HOPE XXL wil eraan bijdragen dat iedereen zijn of haar leven met een acht of hoger kan waarderen. Daarom ontwikkelt HOPE XXL samen met jongeren van over de hele wereld een nieuwe visie op de toekomst. Dit hebben ze de Liemers List genoemd, naar de regio in Gelderland waar HOPE XXL is begonnen. Het is een lijst van dingen die moeten gebeuren met artikelen over duurzaamheid, mensenrechten, internationale samenwerking en nog veel meer. In 2015 biedt HOPE XXL de wereldwijde Liemers List aan bij de Verenigde Naties en zal Yama, één van de medeinitiatiefnemers, zijn V-Rede uitspreken. Duizenden jongeren van over de hele wereld hebben al meegedacht over de Liemers List. Waaronder de deelnemers aan Op weg naar Het Lagerhuis de afgelopen twee seizoenen. Ook tal van prominenten steunen HOPE XXL. Onder meer Alexander Rinnooy Kan, Jan Peter Balkenende, Louise Fresco, Jan Jaap van der Wal, Hanna Verboom, Ruud Lubbers en Gerrit Zalm steunen het initiatief, evenals 80 professoren die de Liemers List voor minimaal 80 % onderschrijven. Daarnaast wordt HOPE XXL onder meer gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2015 wordt de lijst afgerond tijdens de HOPE XXL Global Summit in Costa Rica. Later dat jaar presenteert HOPE XXL de lijst aan de Verenigde Naties als de visie van de jongere generatie op de toekomst. De lijst is echter nooit helemaal af en HOPE XXL blijft bezig om de Liemers List te verbeteren. De jongeren van HOPE XXL zijn dus zeer benieuwd naar jullie argumenten bij de stellingen van Op weg naar Het Lagerhuis! Wil je actief worden bij HOPE XXL? Bezoek de website en neem contact op!

14 12 Jurering De jury beoordeelt de debatten aan de hand van drie criteria: argumentatie, presentatie en teamwork/strategie, waarbij de argumentatie het zwaarst weegt. Per onderdeel wordt in het bijzonder gelet op de elementen die zijn benoemd in drie wordclouds. Deze wordclouds zijn op de website te vinden. 3 Er zijn drie word clouds te vinden op de website. Vorig jaar hebben verschillende oud-deelnemers van Op weg naar Naast Het de speechonderdelen Lagerhuis opnieuw meegedaan, zijn er drie debatonderdelen. maar dan als jurylid. Oud-deelnemers Een uitgebreide beschrijving die ook willen jureren van alle kunnen wedstrijdonderdelen zich aanmelden is te vinden via de op website. bladzijde %. Handleiding Op weg naar Het Lagerhuis

15 Puntentelling & Juryberaad 13 Bij Op weg naar Het Lagerhuis wijst een jury van drie personen per wedstrijdonderdeel een winnaar aan. Daaruit volgt automatisch de winnaar van de wedstrijdronde. Per wedstrijdronde worden namelijk drie wedstrijdonderdelen gespeeld. In iedere wedstrijdronde zijn er in totaal 3 punten te verdelen (1 punt per wedstrijdonderdeel) en per onderdeel wordt bepaald welke school heeft gewonnen en het punt krijgt. De jury is verplicht per wedstrijdonderdeel een winnaar aan te wijzen. Gelijkspel is dus niet mogelijk! Om eventuele gelijke standen in de poulefase te voorkomen (zoals een gelijk aantal gewonnen wedstrijdrondes en een gelijk aantal gewonnen wedstrijdonderdelen) kent de jury per wedstrijdronde en per debatteam tevens een tiebreaker-score toe. De tiebreaker-score is een score op schaal 0,0 tot 10,0 die de algehele debatkwaliteit van het debatteam representeert van die wedstrijdronde. Uiteraard wijst de jury altijd het hoogste cijfer toe aan de winnaar van de ronde en ook hier is gelijkspel niet mogelijk. De jury heeft na afloop van de ronde maximaal 10 minuten de tijd om alle indrukken te verwerken, de winnaar te bepalen én haar keuze met argumenten te onderbouwen. Dit is geen eenvoudige taak! De jury stelt zichzelf vaak de vraag welke school voor de gehele wedstrijdronde (dus alle debatonderdelen bij elkaar) de meeste aanspraak maakt op de overwinning. Zij focussen vervolgens in het overleg op de verschillende wedstrijdonderdelen en bereiden de terugkoppeling voor. Juryuitslag Tijdens de juryuitslag aan het eind van elke ronde wordt het juryoordeel aan de deelnemers bekend gemaakt. De jury wordt door de organisatie gevraagd om ook een helder inzicht te geven in de weging die zij heeft toegepast. Het oordeel illustreert zij aan de hand van voorbeelden en zij geven tijdens de terugkoppeling een antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen: Waarom en wanneer was team A beter dan team B?; Wat gaf naar de mening van de jury de doorslag?; Welke argumentatie heeft indruk gemaakt?; Wie bespeelde het publiek het beste?; Welk debatteam heeft het beste teamwork getoond? Op het eindoordeel wordt nooit teruggekomen. De jury vult na afloop de definitieve uitslag in op het wedstrijdformulier voor de wedstrijdleiding. Dit formulier is openbaar en leerlingen mogen dit dan ook inzien. De persoonlijke aantekeningen van de juryleden zijn echter geheim. jaargang

16 14 Interview met Frits Bloemberg Presentator van de voorrondes Wat vind jij zelf leuk aan deze wedstrijd? Het is een heel dynamische wedstrijd, er gebeurt heel veel. De kracht van het Lagerhuis-debat is dat iedereen mee kan doen en je dus ook veel verschillen ziet in de manier van debatteren tussen teams. En niet alleen de inhoud bepaalt wie er wint. Ook de presentatie, en zaken als humor spelen een grote rol. Ik heb zelf meegedaan in de tijd dat deze wedstrijd nog op scholen werd georganiseerd en ben toen enthousiast geraakt voor het debatteren. De voorrondes zijn voor ons als organisatie ook een feest. Sinds twee jaar maakt de V-Rede onderdeel uit van de wedstrijd. In de tv-finale was dit vorig jaar ook een belangrijk onderdeel geworden. Ik denk dat de V-Rede een grote aanwinst is voor de wedstrijd. Overtuigen doe je niet alleen met een debat: de speech is immers de oudste vorm van overtuigen die er is. De technieken die door de Grieken en Romeinen zijn beschreven zie je straks weer toegepast worden door jonge speechtalenten. Door bij de V-Rede de nadruk te leggen op de toekomst kunnen leerlingen ook wat van zichzelf blootgeven. Er is al zoveel pessimisme, juist met de V-Rede kun je andere mensen inspireren. Als je jong bent kan het effect hiervan heel groot zijn omdat het heel geloofwaardig is. Is het niet verwarrend dat er zo weinig regels zijn? Er zijn bij Op weg naar Het Lagerhuis bepaalde basisingrediënten, zoals de tijd (met de klok) en een gespreksleider die het debat in goede banen moet leiden. Maar hoe de teams het debat invullen is aan hen. Wel is het raadzaam om je te verdiepen in de beoordelingscriteria. Zo is het bij deze wedstrijd niet nodig om het debat op een formele manier te voeren zoals het debat officieel te openen met de woorden Beste jury, beste tegenstanders, geacht publiek... of elkaar met u aan te spreken. Ook debatteer je niet via een voorzitter maar spreek je elkaar rechtstreeks aan. Voor leerlingen die meedoen aan andere debatwedstrijden kan dit wel eens verwarrend zijn, maar ik vind de kracht van deze wedstrijd juist deze laagdrempeligheid. Er is tijdens het debat veel vrijheid, iedereen is gelijk. Soms zie je dat iemand een ander wil onderbreken in zijn betoog, en dit mag ook als de gespreksleider het toestaat en als de ander debater het laat gebeuren. Zoek de kracht dus vooral bij jezelf zou ik willen zeggen. Overtuigingskracht bestaat uit een heel scala van factoren en ook het gevoel speelt hierin mee. We werken overigens wel met een wedstrijdreglement waarin is vastgelegd hoe de competitie in elkaar zit en wat er wel en niet mag. Zo mogen scholen niet ineens teamleden vervangen, dit moet altijd via de wedstrijdleiding. Handleiding Op weg naar Het Lagerhuis

17 15 Tip Wees vooral jezelf en laat vooral zien dat je debatteren en speechen leuk vindt. De jury waardeert het als je wat van jezelf laat zien. Zij willen ook verrast worden, er wordt dus niet van je verwacht dat je een debat uit de Tweede Kamer naspeelt. Zorg er verder voor dat je als een team debatteert. In de finale van de voorronde willen we immers de beste teams zien, die bovendien op de wedstrijddag hebben bewezen dat zij in staat zijn om indruk te maken met hun overtuigingskracht. En natuurlijk mag er ook wat gelachen worden! jaargang

18 16 De V-Rede Spreken in de spotlight De V-Rede is sinds twee jaar onderdeel van de wedstrijd en het doet een beroep op heel andere overtuigingsvaardigheden. Tegenwoordig is het van groot belang dat een individu in staat is om een publiek te informeren, te inspireren of te overtuigen. Met de V-Rede krijgen jonge mensen de kans om hun visie te geven op de toekomst. Jouw toekomst! Want wie zou er durven twijfelen aan de geloofwaardigheid van jouw verhaal? Juist met jeugdig idealisme ben je in staat om andere mensen te raken en te vertellen hoe het anders moet. Hoe het beter kan. Hoe mensen het verschil kunnen maken. Dát is waarom we jou vragen om een speech te schrijven! We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Realiseer je dat de V-Rede veel vraagt van een spreker. Je moet het verhaal soepel kunnen voordragen, zonder dat het ingestudeerd overkomt. Je moet het contact kunnen maken met het publiek, zonder dat je hierin overdrijft. Je verhaal moet goed in elkaar zitten en de inhoud moet staan als een huis. Kortom: het schrijven en voordragen van de V-Rede vraagt de nodige aandacht. Tips voor de V-Rede 1. Start niet door jezelf voor te stellen. Dit doet de presentator. Formele plichtplegingen zijn bij Op weg naar Het Lagerhuis overbodig. Maak contact met het publiek en probeer zo min mogelijk naar je papier te kijken. Wie naar de tekst kijkt en tegelijkertijd spreekt verliest na verloop van tijd het contact met het publiek. 2. Zoek naar een pakkende opening! Iets waar mensen door gegrepen worden. Het is van belang dat je direct de aandacht van de kijker en luisteraar hebt en zij benieuwd zijn naar wat er gaat komen. Een al te formele of plechtige opening kan tot gevolg hebben dat mensen afhaken. Denk dus goed na over hoe je de speech wil beginnen. 3. Hou het dicht bij je zelf en maak het niet té verheven. Mensen hebben over het algemeen meer sympathie voor de onbevangen spreker of een enthousiast persoon dan de wijsneus die alles beter weet. Handleiding Op weg naar Het Lagerhuis

19 17 4. Hou rekening met de 150 seconden die je maximaal hebt! Overbodige passages kun je beter schrappen omdat voor deze speech geldt: kort, maar krachtig! Een uitgeschreven V-Rede bestaat in de regel uit 200 tot 400 woorden. 5. Denk na hoe je jouw publiek kunt inspireren. Wat is écht belangrijk? Waar zou het publiek over napraten, nadat ze jouw speech hebben gehoord. 6. Een goede speech bevat altijd een kernboodschap. Werk liever één aspect uitvoerig uit dan er van alles bij te slepen. speech van Obama of Mandela zo goed? Van grote redenaars uit het verleden kun je veel leren. Een aantal hoogtepunten uit de retorica kun je bijvoorbeeld vinden in het boek Speeches That Changed The World. 8. Oefen je speech uitvoerig. Het liefst voor een (nog onbekend) publiek. De speech laten opnemen en terugkijken is zeer waardevol, bijvoorbeeld voor het wegslijpen van stopwoordjes. 9. De meeste sprekers spreken te snel en verliezen daardoor snel de aandacht van het publiek. Spreek woorden duidelijk uit en raffel de speech niet af. 7. Laat je inspireren door de beste en beroemdste speeches uit de geschiedenis. Wat maakt die ene jaargang

20

21

22 20 Veelgestelde vragen Kunnen leerlingen zich zelfstandig inschrijven voor Op weg naar Het Lagerhuis? Nee, het is enkel voor de begeleidende docent(en) mogelijk om een team in te schrijven. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website. Is het mogelijk om met meer dan één team van een school deel te nemen? In principe is de inschrijving bij Op weg naar Het Lagerhuis beperkt tot één team per school. De reden hiervoor is dat we zoveel mogelijk scholen de kans willen geven om deel te nemen. Uit hoeveel leerlingen bestaat een Op weg naar Het Lagerhuis-team? Per schoollocatie (middelbare school of mboinstelling) kan één team van tien debaters (en twee junior-debaters) deelnemen aan Op weg naar Het Lagerhuis. Junior-debaters kunnen in het kader van opleiding de wedstrijd als toeschouwer meemaken. Wat is de precieze rol van de junior-debaters? De junior-debater is een leerling die niet behoort tot het basisteam, maar in het kader van opleiding de dag kan meemaken als toeschouwer. Junior-debaters zijn van harte welkom tijdens de voorronde maar nemen tijdens de wedstrijdronde plaats in het publiek en debatteren zelf in beginsel niet. Enkel in het geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte, stremmingen etc.) is het mogelijk dat een junior-debater invalt.. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de provinciale V-Rede en de landelijke V-Rede? Overeenkomsten: De landelijke V-Rede en de provinciale V-Rede zijn de speechonderdelen bij Op weg naar Het Lagerhuis. Voor beide speeches is een aparte opdracht te vinden op de website. Beide speeches hebben een maximale duur van 150 seconden. Tijdens de voorronde vragen we aan iedere redenaar om zijn of haar speech op camera te laten opnemen door een cameraman van de VARA. Scouts van de VARA en Het Debatbureau bekijken alle speeches en selecteren de twee beste speeches van de dag voor een battle tijdens de finaleronde. De winnaar plaatst zich voor de landelijke selectieronde in Hilversum. De drie beste redenaars van Nederland

23 zijn uiteindelijk terug te zien in de televisie uitzending van Op weg naar Het Lagerhuis. Iedere school wordt gevraagd om twee kandidaten af te vaardigen voor de landelijke V-Rede. Verschillen: De landelijke V-Rede is een wedstrijdonderdeel tijdens de eerste wedstrijdronde van Op weg naar Het Lagerhuis én kandidaten kunnen zich met de landelijke V-Rede individueel plaatsen voor de landelijke finaleronde door hun speech te laten opnemen op camera. De opdracht voor deze speech heeft een mondiaal thema. De provinciale V-Rede is een zelfstandige speechwedstrijd en de opdracht voor de speech heeft een provinciaal thema. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om voorafgaand de provinciale voorronde hun provinciale V-Rede op video in te sturen naar Op weg naar Het Lagerhuis. Deze video s worden door een jury beoordeeld en tijdens de voorronde van Op weg naar Het Lagerhuis wordt de beste provinciale V-Rede aan het begin van de dag bekendgemaakt. De jongere met de beste provinciale V-Rede wint een live optreden voor een bomvolle zaal en een unieke Op weg naar Het Lagerhuis speechkit. Is het toegestaan om een leerling die geen deel uitmaakt van het debatteam (10 debaters) de speechonderdelen te laten uitvoeren? Dat is toegestaan. Let wel: omwille van de maximale deelnemerscapaciteit van de debatlocaties mogen er in totaal niet meer dan twaalf leerlingen per schoollocatie worden afgevaardigd. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk in overleg met de organisatie. Hoe zien de landelijke finales eruit? Zestien scholen spelen in Hilversum tegen elkaar in de achtste finales. Vanaf dan is het er op of er onder. Win je de wedstrijd dan speel je door in de volgende ronde. Zo wordt er toegewerkt naar de finale met bijbehorende tv-uitzending. De scholen die hun voorronde weten te winnen worden vanzelf geïnformeerd over de landelijke finales. Ik heb een andere vraag. Wat nu? Op de website van Op weg naar Het Lagerhuis wordt deze lijst aangevuld met vragen die binnenkomen. Mocht deze lijst ook geen soelaas bieden, dan kunt u contact opnemen met Het Debatbureau, de organiserende partner van de wedstrijd. Vragen kunnen per worden gesteld of via het contactformulier op de website. 21

24 22 Partners bij de voorrondes Handleiding Op weg naar Het Lagerhuis

25 Speeldata Alle wedstrijddata zijn onder voorbehoud van wijzigingen Zuid-Holland (dag I) vrijdag 16 januari Flevoland donderdag 22 januari Utrecht vrijdag 23 januari Gelderland (dag I) donderdag 5 februari Gelderland (dag II) vrijdag 6 februari Friesland maandag 9 februari Noord-Holland (dag I) woensdag 11 februari Overijssel donderdag 12 februari Drenthe dinsdag 17 februari Noord-Holland (dag II) donderdag 19 februari Groningen vrijdag 20 februari Zeeland dinsdag 24 februari Limburg donderdag 26 februari Noord-Brabant vrijdag 27 februari Zuid-Holland (dag II) vrijdag 6 maart Landelijke finales nog bekend te maken 23 jaargang

26 24 Bijlage Voorbeeld chronologisch programma provinciale voorronde Handleiding Op weg naar Het Lagerhuis

27 TIJD ACTIVITEIT BESCHRIJVING uur Registratie Elk team wordt verzocht bij binnenkomst zich direct te registreren bij de inschrijfbalie uur Opening en loting Plenaire opening en loting voor de provinciale voorronde van Op weg naar Het Lagerhuis. vanaf uur Filmopnames V-Rede door VARA Gedurende de hele dag kunnen deelnemers hun V-Rede laten opnemen door de VARA. De beste V-Redenaars maken tevens kans om tijdens de uitzending van de landelijke finale hun V-Rede op tv terug te zien uur Ronde 1 OWNHL Tijdens elke wedstrijdronde van Op weg naar Het Lagerhuis worden drie wedstrijdonderdelen gespeeld. De eerste wedstrijdronde van Op weg naar Het Lagerhuis bestaat uit de V-Rede, het vaste rollen debat en het 360-graden debat, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. jaargang

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Handleiding voor docenten Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Inhoud Inhoud... 2 Achtergrond voor de docent... 3 1. Voorwoord... 3 2. Onze didactische keuzes... 4 3. Aansluiting op de kerndoelen

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering,

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering, InfoPlus 05 Uitgave voor leden van het Verbond van Verzekeraars Juli 2011 InfoPlus bevat actuele informatie voor leden van het Verbond van Verzekeraars. InfoPlus is een speciale uitgave die wordt gebruikt

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar Ontwikkeld door OMO en APS Januari 2007 APS-OMO Colofon Tekst: Sebo Ebbens Eindredactie: Elise Schouten Lay-out: APS, Publishing Service Centre Foto

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur groep 7-8 Oorlog zonder vader kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu discipline: Literatuur 2012-2013 Colofon Dit is een uitgave van: Kunst Centraal Postbus 160 3980 CD Bunnik tel: 030-659 55 20 fax: 030-659

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie