INFORMATIEGIDS 2015 H.O.G. NORTH-EAST HOLLAND CHAPTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEGIDS 2015 H.O.G. NORTH-EAST HOLLAND CHAPTER"

Transcriptie

1 INFORMATIEGIDS 2015 H.O.G. NORTH-EAST HOLLAND CHAPTER

2 Inhoudsopgave Even voorstellen blz. 4 Chapterbestuur Overige officers Vrijwilligers Lidmaatschapsvormen Chapter. blz. 7 Onderscheid tussen de twee vormen Contributie Rijden in een groep blz. 9 Rijden in een groep Baksteengewijs rijden Follow-up systeem Formatie van de groep Wat te doen bij een calamiteit Veiligheid.. blz. 13 Programma 2015 blz. 14 Ride-Outs Bijzondere activiteiten Website... blz. 16 Nieuwsbrief blz. 17 Iets te melden? blz. 18 Persoonlijke gegevens wijzigen Lief en leed Nieuws Merchandise... blz. 19 Sponsoren... blz. 20 Ook sponsor worden? Fotogalerij.. blz. 22 Colofon: Redactie: Richard Oude Monnink, John Zandbergen, Mattie Driessen, Klaaske Beuker, Arie Verschoor Aan de inhoud van deze informatiegids kunnen geen rechten worden verleent HOG North-East Holland chapter 2

3 Van de voorzitter Beste Chaptervrienden, -vriendinnen, Alweer bijna 22 jaar het North East Holland Chapter!!!!! Wij hebben als bestuur het idee opgevat om jaarlijks een boekje uit te brengen met daarin allerlei info voor het komende seizoen. Hier in staat het jaarprogramma met de activiteiten, maar ook alle andere weetjes van het Chapter en andere belangrijke zaken. De website is het meeste actuele wat het nieuws betreft, dus bekijk deze regelmatig voor alle actuele info en natuurlijk komt de nieuwsbrief ook regelmatig voorbij. Zijn er naar aanleiding van dit boekje ideeën voor de volgende uitgave eind 2015, dan horen wij dat graag. Veel lees plezier en see you all op de volgende activiteit van ons Chapter. Mochten er wijzigingen zijn in je mail adres geef dit dan tijdig door. Ride Safe and have Fun! Richard Oude Monnink Director North-East Holland Chapter. 3

4 Even voorstellen De Harley Owners Group (H.O.G.) is een organisatie opgericht door de Harley-Davidson Motor Company. De H.O.G. is opgezet om voordelen en diensten op het gebied van motorrijden te bieden aan Harley-Davidsonenthousiastelingen over de hele wereld en om nauwe banden te scheppen tussen de Harley-Davidson-rijder/ster, de Harley-Davidson dealer en de Harley-Davidson Motor Company. Het North-East Holland Chapter is een onafhankelijke afdeling (Chapter) en is aangesloten bij de Harley Owners Group. Ons Chapter wordt gesponsord door de officiële Harley-Davidson dealer Oude Monnink Motors te Vroomshoop. Het Chapter is een gezinsgerichte en non-politieke organisatie en heeft tot doel om leden bij elkaar te brengen voor het gezamenlijke belang: het bevorderen van activiteiten die met motorrijden te maken hebben, door het organiseren van Chapteractiviteiten en het bevorderen van het deelnemen aan andere H.O.G.-evenementen. Chapterbestuur Het bestuur van het HOG North-East Holland Chapter bestaat uit: Director: Assistant director: Secretary: Treasurer: Activity officer: Richard Oude Monnink John Zandbergen Klaaske Beuker Mattie Driessen Arie Verschoor 4

5 Wie = Wie Wie = Wat Wat = Wie Richard Oude Monnink Director John Zandbergen Assistant director Klaaske Beuker Secretary Mattie Driessen Treasurer Arie Verschoor Activity officer Overige officers Het bestuur wordt ondersteunt door een groot aantal officers: Safety officer: Beert Bos Head roadcaptain: André Hoffstedde Roadcaptain: Harry Becker, Beert Bos, Willem Bruinink, Douwe de Boer, Erno Franke, Enno Gebraad, Rob Groeneveld, Harrie Kosses, Hans Meijer, Henk Morrenhof, Bas Oude Monnink, Richard Oude Monnink, Henk Scholte, Ronny Soepenberg, Henk van der Tuuk, John Verheijen, Arie Verschoor & John Zandbergen 5

6 Ride-Out coördinator:douwe de Boer GPS coördinator: Ben Meijer Rally coördinator: Ben Meijer & Arie Verschoor Webmaster: Anton Schoenmakers Vrijwilligers Naast het bestuur en de officers, heeft het North-East Holland Chapter ook nog een heel aantal vrijwilligers die zeer belangrijk zijn bij de organisatie en doorgang van een aantal activiteiten. Bak en braad: Henk Moddejonge, Gerda van der Vinne, Nathan Moddejonge, Trijn Laarman, Herman Laarman, Gerke Reineman, Harry Becker, Klaasje Soepenberg, Ronny Soepenberg, Annette van der Tuuk, Henk van der Tuuk, Ruud van Oene en Hilda Luttenberg Den Ham commissie: Klaasje Soepenberg, Ronny Soepenberg, Karin Krabbe, Mattie Driessen, Annemiek Zandbergen en John Zandbergen Lief en Leed: Manon Oude Monnink 6

7 Lidmaatschapsvormen Chapter Tijdens de algemene ledenvergadering van het Chapter op is besloten tot wijziging van het lidmaatschap van het Chapter. We maken met ingang van het lidmaatschapjaar 2009 onderscheid tussen een HOG-Chapterlidmaatschap en een sponsorlidmaatschap. Wat is het onderscheid tussen een HOG-lidmaatschap en een sponsorlidmaatschap? Als HOG-Chapterlid kun je aan alle activiteiten deelnemen, inclusief bestuurlijke functies, officer-functies en stemrecht over bestuurlijke aangelegenheden. Als sponsorlid kun je aan alle Chapteractiviteiten deelnemen, zolang het geen officiële HOG activiteiten zijn. Tevens kun je geen bestuursfunctie als officer uitoefenen en heb je geen stemrecht bij vergaderingen. Mocht je dus wel deel willen nemen aan de voordelen van het HOGlidmaatschap, zoals HOG rally s etc. zal je ervoor zorg moeten dragen, dat je HOG lidmaatschap tijdig wordt verlengd. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen dient één maand van te voren schriftelijk te gebeuren bij de secretary. Contributie Chapterlidmaatschap met geldig HOG lidmaatschap: 27,50 Sponsorlidmaatschap zonder geldig HOG lidmaatschap: 37,50 Tevens wordt aan leden, die geen incassomachtiging hebben afgegeven een bijdrage voor administratiekosten in rekening gebracht van: 3,00 Eind maart, begin april wordt de contributie via de afgegeven incasso geïnd. Leden ontvangen vroegtijdig een mail van de secretary waarin wordt aangegeven welk bedrag op welke datum wordt afgeschreven. Leden die geen incasso hebben afgegeven, ontvangen een mail met het verzoek om de contributie zelf over te boeken naar het Chapterrekeningnummer (NL57 RABO ). 7

8 Bij enkele activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd. Niet-leden kunnen, als introducee van een Chapterlid, ook aan de activiteiten deelnemen, maar dienen de werkelijke kosten te betalen. Zoals vastgesteld in de ALV d.d. 24 februari 2012 zal er geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden zodra het Chapter reeds kosten heeft gemaakt. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- of annuleringsverzekering. 8

9 Rijden in een groep Rijden in een groep Rijden in een groep vergt volledige concentratie en een grote mate van zelfdiscipline. Als deelnemer van de groep ben je mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de andere deelnemers. Een foutieve instelling van een deelnemer kan de veiligheid van anderen in gevaar brengen en leiden tot ongelukken. Als je deelneemt aan een ride-out dien je fit te zijn en te beseffen dat een zwakke schakel in de keten een gevaar kan zijn voor de hele groep. Baksteengewijs rijden Een groep motorrijders rijdt in baksteenverband waarbij in 2 lijnen wordt gereden indien de breedte van de weg dit toelaat. Een deelnemer aan de rit behoudt ten alle tijden zijn lijn. Follow-up systeem Bij het North-East Holland Chapter wordt sinds het seizoen 2003 tijdens ride-outs gereden volgens het z.g.n. Follow-up Systeem. Bij dit systeem worden kruispunten, rotondes e.d. niet door de roadcaptains afgezet. Direct gevolg hiervan is dat er meer rust in de groep ontstaat, onnodige risico s voor de roadcaptains worden 9

10 vermeden. Alle deelnemers aan de ride-out dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels. Bij het follow-up systeem worden alle deelnemers van de ride-out betrokken. Aan hen de taak om de overige deelnemers de richting te wijzen waarin de groep is gereden. Bij verandering van de rijrichting geeft de roadcaptain aanwijzingen aan de deelnemer die achter hem rijdt. Deze deelnemer stelt zich dan op aan de zijkant van de weg in de rijrichting van de groep en zodanig dat hij/zij zichtbaar is voor de achter op komende deelnemers. De deelnemer die zich op aanwijzing van de roadcaptain heeft opgesteld aan de zijkant van de weg, mag pas vertrekken nadat hij/zij de laatste roadcaptain heeft waargenomen. Op dit moment zal hij/zij achter de groep maar vòòr de roadcaptain aansluiten. Het is van zeer groot belang dat de deelnemer op zijn post blijft totdat hij/zij kan vertrekken. Gaat hij/zij voortijdig van zijn post dan valt de groep uiteen omdat de overige achterop komende deelnemers niet meer kunnen waarnemen in welke richting de groep is gereden. Voor je gevoel kan het soms heel lang duren alvorens de laatste roadcaptain(s) in zicht komen en je weer kunt gaan rijden, maar hou vol en blijf op je plaats. 10

11 Formatie van de groep: Een groep wordt gevormd door: 1) De voorrijder Als eerste rijdt de Voorrijder deze kent de te rijden route en geeft aanwijzingen aan de roadcaptain met betrekking tot de route en de te verwachte verkeerssituaties. 2) De wegzetter De roadcaptain die rijdt achter de voorrijder. Hij bepaald het tempo van de groep en geeft aanwijzingen aan de deelnemer die achter hem rijdt. 3) Deelnemers Na de roadcaptain volgen de deelnemers van de ride-out. Alle deelnemers van de groep rijden in z.g.n baksteenverband. Deelnemers aan een rit nemen bij aanvang een vaste plaats in, halen niet in en behouden ten alle tijden hun lijn. In de groep wordt de z.g.n. 2 seconden regel in acht genomen. Deze 2 seconden regel houdt in dat men een afstand van zijn voorganger in acht neemt welke overeenkomt met de tijd gemeten van een vast punt aan de kant van de weg op het moment van passeren van de voorganger tot het moment dat men zelf het object passeert. Op deze manier wordt steeds voldoende ruimte gecreëerd om tijdig tot stilstand te kunnen komen. 4) Twee achterrijders Als laatste van de groep rijden 1 maar bij voorkeur 2 roadcaptains. Deze heeft (hebben) tot taak eventuele strandgevallen te begeleiden en staat(n) in contact met de voorrijder. Voor een inhaalmanoeuvre van de groep kan indien mogelijk de laatste man de doorgang van het achteropkomende verkeer blokkeren. Tijdens een ride-out begeleiden de roadcaptains de rit en verzorgen doorgang van de deelnemers en eventuele strandgevallen. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de roadcaptains indien mogelijk strikt op te volgen. 11

12 Wat te doen bij een calamiteit onderweg? Indien zich een calamiteit voordoet tijdens een Ride-Out, dan begeleidt één van de twee achterste roadcaptains de groep naar een veilige stopplaats. De andere achterste roadcaptain bij het slachtoffer. Deze neemt telefonisch contact op met de voorrijder. In overleg tussen de roadcaptains wordt ter plaatse besloten hoe de Ride-Out wordt voortgezet. 12

13 Veiligheid Als Chapter willen we het belang aangeven voor het volgen van een VRO (Voortgezette Rij Opleidingen) of anders soortige trainingen. Er is een zeer gevarieerd aanbod (voor ieder een training op maat) en heeft zeker een meerwaarde voor iedere motorrijder al dan niet ervaren. De trainingen spelen ook in op het gebruik van de ABS en de nieuwe ontwikkelingen van het motorrijden dus zeker voor iedereen zinvol. Als lid van het North-East Holland Chapter krijg je een korting van 50 euro op het volgen van de VRO cursus. Hierbij geldt wel een maximale deelname van 16 leden per jaar. Om iedereen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan dergelijke trainingen geldt dat je eenmaal in de 5 jaar een beroep mag doen op de korting. Om in aanmerking te komen voor de korting dient men zich op te geven bij onze Safety Officer, Beert Bos. De Secretary checkt of je in aanmerking komt voor de korting van het Chapter. Meer informatie hierover volgt via de nieuwsbrief en zal worden toegelicht tijdens de Algemene Ledenvergadering. Verder zal in de winter maanden tijdens één van de Chapter avonden een thema avond gewijd worden aan veiligheid. Let op: je bent als deelnemer aan een Ride-Out zelf verantwoordelijk voor je kleding en je motorfiets. 13

14 Programma 2015 In het programma maken we onderscheid tussen Ride-Outs en Bijzondere Activiteiten. Ride-Outs Datum Ride-Out Vertrekplaats 28 maart Open House ride in Hengelo en Zwolle 27 april Koningsdag Loenen 17 mei Rondom de IJssel Dalfsen 25 mei Achterhoek/Duitsland 31 mei Monsterrit ism World Port Chapter Loenen 28 juni Friesland Meppel 12 juli Drenthe Pesse 26 juli Duitsland Hengelo 9 augustus Kop van Overijssel Zwolle 20 september Wim Knip memorial 1 november Kouwe Jatten rit *alle Ride-Outs zijn onder voorbehoud. Kijk op de website en check de nieuwsbrief voor de meest actuele informatie Bij een aantal Ride-Outs wordt er vooraf een buffet geregeld door de voorrijder. Wil je, om welke reden dan ook, niet deelnemen aan het buffet, meld dit dat vooraf bij de voorrijder. 14

15 Bijzondere activiteiten Datum Activiteit Locatie 17 en 18 januari New Years Party Kloppendiek 30 januari Chapteravond Chaptercafé 27 februari Algemene ledenvergadering Chaptercafé 14 maart Seizoensopeningsbrunch Chaptercafé 27 maart GPS info avond Chaptercafé 5 t/m 8 juni Spring Rally 4 en 5 juli Die Hard: rondje Texel 14 t/m 16 augustus Den Ham weekend Den Ham 29 en 30 augustus Die Hard: Hollandse waterlinie 23 oktober Chapteravond Chaptercafé 21 november Feestavond 30 december Sylvester Party Chaptercafé *alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Kijk op de website en check de nieuwsbrief voor de meest actuele informatie 15

16 Website Neem ook eens kijkje op onze website: Op de website vind je allerlei informatie, onder andere: - het laatste nieuws - smoelenboek - meest recente agenda - verslagen van Ride-Outs - foto s De website is voor een groot deel interactief. Je moet zelf je eigen profiel (ivm smoelenboek) up-to-date houden, maar je kunt zelf ook nieuws, verslagen en foto s plaatsen. Op de helppagina van de website vindt je antwoord op uiteenlopende vragen met betrekking tot het werken met de website (wachtwoord vergeten, profiel bijwerken, plaatsen van artikelen, foto s en dergelijke) 16

17 Nieuwsbrief Minimaal één keer per maand ontvangt u een nieuwsbrief per . In de nieuwsbrief vindt u de laatste informatie rondom het Chapter. Zorg er dus voor dat uw juiste adres bekend is bij onze secretary. 17

18 Iets te melden? Persoonlijke gegevens wijzigingen Heb je wijzigingen in je: - adres - telefoonnummer - bankrekeningnummer - adres - enzovoort Geef deze dan door aan onze secretary zodat onze administratie up-to-date blijft! Lief en leed Heb je informatie over één van onze leden met betrekking tot een (langdurige) ziekte, een ongeval of iets anders bijzonders? Geef dit dan door aan onze Lief en Leed coördinator Nieuws Heb je informatie die je wilt delen? Plaats deze zelf op de website of stuur een berichtje naar zodat wij dat voor je kunnen doen. 18

19 Merchandise Via onze sponsoringdealer verkopen wij ook Chapterartikelen. Chapter snor (groot): 19,00 Chapter snor (klein): 7,00 HOG patch (groot): 14,00 HOG patch (klein): 6,00 Chapter pin: 6,00 Chapter mok: 5,00 Chapter T-shirt: 16,00 Chapter polo: 25,00 * Genoemde prijzen zijn zolang de voorraad strekt en op=op 19

20 Sponsoren Het HOG North-East Holland Chapter heeft meerdere sponsoren die ons ondersteunen door middel van een financiële bijdrage. Dankzij hen kunnen wij ieder jaar weer vele extra s aanbieden tijdens de activiteiten. 20

21 Ook sponsor worden? Heeft u ook interesse om het HOG North-East Holland Chapter te sponsoren? Neem dan contact op met de Assistant Director Wij zijn altijd op zoek naar een win-win relatie: Het North-East Holland chapter krijgt de beschikking over financiële middelen, welke minimaal 250 op jaarbasis bedraagt. De sponsor wordt verschillende mogelijkheden geboden om zijn bedrijf onder de aandacht te brengen (afhankelijk van de sponsorbijdrage) : Vermelding op de chapterwebsite, met logo en link naar je eigen website; Sponsorbord in het chaptercafé; Naamsvermelding in de nieuwsbrieven; Naamsvermelding op de flyers; Mogelijkheid tot een redactioneel stuk in de nieuwsbrief; Foldering in het chaptercafé; Mogelijkheid om je bedrijf te presenteren tijdens onze chapteravonden; Bezoek aan het jaarlijkse eindejaarsfeest (met eventuele partner); Bezoek aan de tweejaarlijkse vrijwilligersactiviteit (met eventuele partner). De Assistant Director onderhoudt de contacten met de sponsoren en waakt er voor dat er geen zogenoemde conflicting accounts ontstaan. Een conflicting accounts betreft sponsoren die eenzelfde doelgroep hebben. Mocht er een mogelijk conflicting account ontstaan dan neemt de Assistant Director eerst contact op met de huidige conflicting sponsor om dit te bespreken. De huidige sponsor kan akkoord gaan of de potentiële sponsor wordt op een wachtlijst geplaatst. 21

22 Fotogalerij 22

23 23

24 Fotogalerij 24

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Meer dan de moeite waard

Meer dan de moeite waard werk.nl uwv.nl wajongwerkt.nl Meer dan de moeite waard Mensen uit de Wajong in dienst bij uw bedrijf Meer weten? Wilt u meer weten over het in dienst nemen van iemand uit de Wajong of heeft u vragen? Bel

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie